ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%"

Transkript

1 Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77%

2 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. gennemførte samme undersøgelse i, 216 og 214. Resultaterne vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne for. Det er dog ikke muligt at foretage en sammenligning på samtlige spørgsmål, da der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. I rapporten for den enkelte klasse bliver resultaterne sammenlignet med samme klasse. Det vil sige, at eksempelvis 2.B s resultater fra 218 sammenlignes med 1.B s resultater fra. Spørgerammen bestod af både nationale samt kommunale spørgsmål, der har været tilpasset efter elevernes niveau. Således har der været et spørgeskema for indskoling samt et samlet spørgeskema for mellemtrin samt udskoling. Udskoling har fået yderlige spørgsmål, der ikke er blevet præsenteret for mellemtrin. Det er markeret i rapporten, når spørgeskemaerne går på tværs af denne opdeling. Ligeledes har antallet af kategorier været tilpasset efter elevniveau, således eleverne i indskoling blev bedt om at indikere deres trivsel med tre kategorier, mens mellemtrin samt udskoling har fået stillet spørgsmål med fire eller fem kategorier. Beelserne er efterfølgende konverteret til en skala fra 1 til 5, hvor 5 altid indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. RAPPORTENS OPBYGNING På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent. Rapporten indeholder både beelser for indskoling, mellemtrin samt udskoling, hvor indskolings resultater vises først og derefter de samlede resultater fra mellemtrin samt udskoling. Først vises en oversigt over de fem spørgsmål under hovedtemaet Skoletrivsel med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål indenfor temaet med størst positiv eller negativ afvigelse fra benchmark. Dernæst vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for dette tema. Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlig vurdering og fordelingen indenfor de restende temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten opdeles resultaterne på relevante baggrundiable.

3 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN 2 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier. I rapporten indgår forskellige kategorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. Jeg ønsker ikke at e indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 5% et Meget tit, 4% har et Tit, 7% En gang i mellem, 2% Sjældent og under 2% har et aldrig. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 1%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes de aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste eksempel sammenlignes med historikken for enheden samt de samlede resultater for skolerne i 1) Er du glad for din skole? ,4,3,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Historik 217 elever har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i er 4,. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 4,4, derfor viser grafen for en positiv afvigelse på,4. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med. Ingen værdi angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 3 Resultaterne for indskoling

5 SKOLETRIVSEL 4 Nedenfor fremgår eleverne i indskolingens samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total , Social trivsel ,1 -,2 - Faglig trivsel ,9 Støtte og inspiration i undervisningen ,7 - - Ro og orden ,,3 1 - Lav trivsel Høj trivsel

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 5 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Er du glad for dine lærere? 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,6 Er du glad for din klasse? 4,5 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,3 Er du glad for din skole? 4,3 Føler du dig alene i skolen? 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,8 Er timerne kedelige? 3,6 Er toiletterne på skolen rene? 1,8 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 1,

7 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 6 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?,3 Er du god til at løse dine problemer? Har du ondt i maven, når du er i skole? Har du ondt i hovedet, når du er i skole? Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? - Kan du koncentrere dig i timerne? - Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? -,2 Er du glad for din skole? -,3 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? -,

8 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 7 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Har du ondt i hovedet, når du er i skole?,2 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? Er timerne kedelige? Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? Er du glad for din klasse? Er du glad for din skole? - Kan du lide pauserne i skolen? -,2 Føler du dig alene i skolen? -,2 Er toiletterne på skolen rene? -,4 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? -,

9 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 8 Er du glad for din skole? ,3 -,3 - Er du glad for din klasse? ,5 - Kan du lide pauserne i skolen? ,2 - -,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? , - - Nej Ja, lidt Ja, meget Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? ,2 -,2 Ja, meget Ja, lidt Nej

10 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 9 Føler du dig alene i skolen? ,9 - -,2 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? ,9 - Ja, tit Ja, nogle gange Nej Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? ,1 Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste

11 FAGLIG TRIVSEL 1 Er du god til at løse dine problemer? ,8 Kan du koncentrere dig i timerne? , - - Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

12 STØTTE OG INSPIRATION I 11 UNDERVISNINGEN Er du glad for dine lærere? ,7 - Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? ,6 Lærer du noget spændende i skolen? , Nej Ja, lidt Ja, meget Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? ,7 -,3 -,6 Nej Ja, nogle gange Ja, tit Er timerne kedelige? ,6 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

13 RO OG ORDEN 12 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? ,,3 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

14 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 13 SKOLETRIVSEL Har du ondt i maven, når du er i skole? ,2 Har du ondt i hovedet, når du er i skole? ,2,2 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er jeres klasselokale rart at være i? ,3 Nej Ja, lidt Ja, meget Er toiletterne på skolen rene? ,8 -,4 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

15 SUNDHEDSADFÆRD 14 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? ,4,4 - Træt Midt imellem Frisk og vågen Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? ,8 Spiser du frokost hver dag i skolen? ,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? ,2 -,2 Nej Ja

16 SUNDHEDSADFÆRD 15 Hvordan er du kommet i skole i dag? Jeg er gået 13 57% 34 Jeg er løbet 6 3% 2 Jeg er cyklet 15 8% -13 Jeg er løbet på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter 1 1% -3 Jeg er blevet kørt i bil 38 21% -22 Jeg har taget bussen 13 7% 5 Jeg er blevet kørt på ladcykel eller i cykeltrailer 4 2% 2

17 ANDRE SPØRGSMÅL 16 Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9 Nej Ja Hvad synes du om din SFO? ,4 Ikke glad Glad Meget glad

18 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 17 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Social trivsel 4,2 3,7 4,2 4,2 4,1 Er du glad for din skole? 4,4 4,4 4,1 4,4 4,3 Er du glad for din klasse? 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 Føler du dig alene i skolen? 4,2 3,6 3,8 3,9 3,9 Kan du lide pauserne i skolen? 4,3 3,8 4,3 4,1 4,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4, 3,5 4,4 4, 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,3 3,3 4,3 4, 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,7 3,6 3,9 4,3 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,5 3,3 4,1 4,2 4,2 Faglig trivsel 3,9 3,7 4,1 3,9 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,6 3,8 4, 3,9 3,8 Kan du koncentrere dig i timerne? 4,1 3,5 4,2 4, 4, Støtte og inspiration i undervisningen 3,8 3,5 3,8 3,6 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,6 4,8 4,6 4,8 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 1,7 1,3 1,9 1,7 1,7 Er timerne kedelige? 3,7 3,4 3,9 3,3 3,6 Lærer du noget spændende i skolen? 4,2 3,6 4,2 3,9 4, Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 4, 3,3 4, 4,4 4, Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,5 3,2 4,1 4,6 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

19 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 18 Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,3 3,7 4,2 4,4 4,2 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,6 3,9 4,1 4,1 4,3 Er toiletterne på skolen rene? 2,3 1,6 1,7 1,6 1,8 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,5 3,1 3,6 3,3 3,4 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,7 5, 4,8 4,8 4,8 Spiser du frokost hver dag i skolen? 5, 4,8 4,7 4,9 4,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 3,9 4,5 4,4 3,9 4,2 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5, 4,7 5, 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,7 3,9 4,3 4,1 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 19 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,1 4,1 4,1 Er du glad for din skole? 4,2 4,5 4,3 Er du glad for din klasse? 4,5 4,5 4,5 Føler du dig alene i skolen? 4,2 3,7 3,9 Kan du lide pauserne i skolen? 4,2 4,1 4,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 3,8 4,2 4, Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,1 4,1 4,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,9 3,8 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,4 4, 4,2 Faglig trivsel 3,9 3,9 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,8 3,8 3,8 Kan du koncentrere dig i timerne? 4, 4, 4, Støtte og inspiration i undervisningen 3,5 3,9 3,7 Er du glad for dine lærere? 4,5 4,8 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,5 4,7 4,6 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 1,6 1,8 1,7 Er timerne kedelige? 3,3 3,8 3,6 Lærer du noget spændende i skolen? 3,9 4,2 4, Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,9 4,1 4, Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,3 4,1 4,2 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 2 Køn Dreng Pige Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,3 4,1 4,2 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,2 4,3 4,3 Er toiletterne på skolen rene? 1,7 2, 1,8 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,4 3,4 3,4 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,7 5, 4,8 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,7 5, 4,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,2 4,1 4,2 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 5, 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,5 4,3 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

22 21 Resultaterne for mellemtrin samt udskoling

23 SKOLETRIVSEL 22 Nedenfor fremgår eleverne i mellemtrin samt udskolings samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,7 Social trivsel , - Faglig trivsel ,8 Støtte og inspiration i undervisningen ,2,3 Ro og orden ,8,3 1 - Lav trivsel Høj trivsel

24 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 23 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,6 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,3 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,2 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,2 Er undervisningen kedelig? 3, Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 2,9 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,7 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,4 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,

25 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 24 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Møder dine lærere præcist til undervisningen?,5 Er undervisningen kedelig?,4 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.,3 Er undervisningen spændende?,3 Jeg synes godt om udeområderne på min skole.,3 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. - Føler du dig ensom? - Jeg kan godt lide pauserne i skolen

26 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 25 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er undervisningen kedelig?,2 Er undervisningen spændende? Møder dine lærere præcist til undervisningen? Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Er du glad for din skole? - Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. -,2 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. -,2 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? -,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. -,

27 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 26 Er du glad for din skole? ,9 - Er du glad for din klasse? , - Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Føler du dig ensom? ,1 - - Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,6 - Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du bange for at blive til grin i skolen? ,7 Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig

28 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 27 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? ,9 - Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid Jeg føler, at jeg hører til på min skole ,8 -,2 Jeg kan godt lide pauserne i skolen ,2 - - De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme ,,2 - Andre elever accepterer mig, som jeg er , Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

29 FAGLIG TRIVSEL (1/2) 28 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? ,7 - Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? , Kan du koncentrere dig i timerne? ,8 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen ,3 - Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? ,7 - Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? ,9,2 Under middel Middel Gode Virkelig gode

30 FAGLIG TRIVSEL (2/2) 29 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen , Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

31 STØTTE OG INSPIRATION I 3 UNDERVISNINGEN Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? ,4,2 - Er undervisningen spændende? ,2,3 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? ,6 -,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er undervisningen kedelig? ,,4,2 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Undervisningen giver mig lyst til at lære mere ,3,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det ,8,2 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen ,9,2 - Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

32 RO OG ORDEN 31 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro ,3,3 - Møder dine lærere præcist til undervisningen? ,7,5 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? ,2 - Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? ,8 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

33 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 32 SKOLETRIVSEL Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure ,3,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre ,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,9 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende ,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre ,4 - Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

34 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 33 SKOLETRIVSEL Hvor tit har du ondt i maven? ,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? ,5,2 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? ,8 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg synes godt om udeområderne på min skole ,5,3 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen ,2,3 -,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene ,7 - -,3 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

35 SUNDHEDSADFÆRD 34 I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du sveder eller bliver forpustet? 7 timer om ugen eller mere 21 13% timer om ugen 47 28% timer om ugen 57 34% -3 1 Ca. 1 time om ugen 21 13% -4-3 Ca. en halv time om ugen 12 7% Ingen 9 5% -1 1

36 SUNDHEDSADFÆRD 35 Udenfor skoletiden: Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sveder? Hver dag 23 14% gange om ugen 44 26% gange om ugen 64 38% -2 1 En gang om ugen 24 14% -3 3 En gang om måneden 4 2% -1 Mindre end en gang om måneden 5 3% 1 Aldrig 6 4% -1

37 SUNDHEDSADFÆRD 36 Udenfor skoletiden: Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så meget sport og motion, at du bliver forpustet eller sveder? 7 timer om ugen eller mere 29 17% timer om ugen 45 27% timer om ugen 6 36% -3 5 Ca. 1 time om ugen 16 9% -4 1 Ca. en halv time om ugen 1 6% 2 2 Ingen 9 5% -1 1

38 SUNDHEDSADFÆRD 37 Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen % dage om ugen 13 8% dage om ugen 1 6% dag om ugen 17 1% -5 1 Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med % -8 Jeg køber mad på skolen 36 21% 5 Jeg køber mad uden for skolen 8 5% Jeg spiser ikke frokost 1 6% 3

39 SUNDHEDSADFÆRD 38 Hvornår går du normalt i seng, hvis du skal i skole næste dag? Kl. 21 eller tidligere 61 35% 1 5 Kl % 14 6 Kl % -3-4 Kl % -6-5 Kl % -5-2 Kl % -2 1 Kl.. 5 3% -3 1 Kl. 2. eller senere 3 2% 1

40 SUNDHEDSADFÆRD 39 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Kl. 5. eller tidligere 1 1% -1 Kl % -1 Kl % 1 Kl % 8-1 Kl % -4 Kl % -2 3 Kl. 8 eller senere 1 1% -1

41 SUNDHEDSADFÆRD 4 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? ,6 - Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? ,6,4 Hver dag Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Sjældnere end 1 gang om ugen Aldrig

42 SUNDHEDSADFÆRD 41 Hvordan plejer du at komme i skole? Jeg går 71 57% 27 Jeg løber 4 3% 2 Jeg cykler (ikke elcykel) 8 6% -34 Jeg løber på skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller lignende 2 2% -2 Jeg cykler på elcykel % -1 Jeg bliver kørt i bil 13 1% -3 Jeg kører med skolebus eller taxa 1 1% -3 Jeg tager bussen 26 21% 14 Jeg tager toget % Jeg bliver kørt på ladcykel eller i cykeltrailer % Note: Dette spørgsmål er specifikt stillet til børn på mellemtrin.

43 SUNDHEDSADFÆRD 42 Hvordan plejer du at komme i skole? Jeg går 25 5% 13 Jeg løber 1 2% 1 Jeg cykler (ikke elcykel) 4 8% -23 Jeg løber på skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller lignende 1 2% 1 Jeg cykler på elcykel % Jeg bliver kørt i bil 4 8% -3 Jeg kører med skolebus eller taxa 1 2% -1 Jeg tager bussen 14 28% 13 Jeg tager toget % Jeg kører på knallert/scooter % -1 Note: Dette spørgsmål er specifikt stillet til børn i udskoling.

44 SUNDHEDSADFÆRD 43 Hvor tit ryger du cigaretter eller vandpibe? Jeg ryger ikke 4 8% -7 Sjældnere end hver uge % -6-6 Ikke hver dag, men hver uge 3 6% 2 3 Hver dag 7 14% 5 11 Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling.

45 SUNDHEDSADFÆRD 44 Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Jeg har aldrig drukket alkohol 33 67% år eller yngre 4 8% år 5 1% år 4 8% år 2 4% år % år eller ældre 1 2% 2 1 Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling.

46 SUNDHEDSADFÆRD 45 Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 6 38% -1 Ja, en gang 3 19% 5 Ja, 2-3 gange % -14 Ja, 4-1 gange 3 19% 9 Ja, mere end 1 gange 4 25% 1 Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling, som har et andet end "Jeg har aldrig drukket alkohol" til spørgsmålet på forrige side.

47 SUNDHEDSADFÆRD 46 Har du nogensinde prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk? Ja 7 14% 8 Nej 42 86% -8 Tænk tilbage på de sidste 3 dage. Hvor mange gange har du røget hash, marihuana, pot eller skunk? Ingen % gange 1 14% gange 3 43% gange 2 29% 25 1 gange eller flere 1 14% 4 Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling. Spørgsmålet nederst på denne side er kun stilet til de elever, som har et "Ja" til det øverste spørgsmål på siden.

48 SUNDHEDSADFÆRD 47 Har du nogensinde prøvet at tage andre stoffer end hash f.eks. amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lignende? Nej 41 85% -13 Ja, 1 gang 3 6% 5 Ja, flere gange 4 8% 7 Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling.

49 KVALIFICERET MEDBESTEMMELSE 48 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,9 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt ,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til ,7 - Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

50 VITALISERING 49 Er du glad for din skole? ,9 - Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,6 - Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Har du en eller flere gode venner i skolen? , Nej Ja

51 SELVVÆRD 5 Jeg er god nok, som jeg er ,2 - Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

52 LIVSTILFREDSHED 51 Her er en linje med prikker fra til 1. Prik betyder det værst mulige liv for dig, og prik 1 betyder det bedst mulige liv for dig. Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? - Dårligst mulig % % % % 4 8 5% % % % % % Bedst mulig 4 24% 11 9

53 LIVSTILFREDSHED 52 63) Hvor på linjen synes du selv, at du er for tiden? 169 7,6, Hvad handler det om, når du er (x) ved spørgsmålet om, hvordan du synes dit liv er? Det handler om noget hjemme 8 36% -3 Det handler om noget i skolen 13 59% 5 Det handler om noget i fritiden 4 18% -5 Det handler om noget andet 8 36% Note: Spørgsmålet "Hvad handler det om, når du er (x) ved spørgsmålet om, hvordan du synes dit liv er?" stilles kun til elever, som har et -5 på spørgsmålet om livstilfredshed.

54 SEKSUEL SUNDHED 53 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? ,4 Nej Ja Har du viden om krop, køn og seksualitet? ,6 -,2 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? , -,5 Nej Ja Note: Spørgsmålet "Har du viden om forandring i puberteten?" er kun stillet til elever på mellemtrin. Endvidere er spørgsmålene "Har du viden om krop, køn og seksualitet?" samt "...prævention mod seksuelle sygdomme" kun stillet til elever i udskolingen.

55 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 54 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse Total Social trivsel 4,3 4, 3,9 3,8 3,9 4, Er du glad for din skole? 4,3 3,9 3,8 3,5 3,6 3,9 Er du glad for din klasse? 4,4 4,1 3,8 3,6 3,9 4, Føler du dig ensom? 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 4,4 4,7 4,4 4,8 4,6 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,6 3,7 3,6 3,7 4,2 3,7 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,3 3,9 3,8 3,6 3,5 3,9 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,3 3,8 3,8 3,5 3,6 3,8 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,5 4,2 4, 4,2 4, 4,2 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,4 4,1 3,8 3,7 3,7 4, Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,1 3,9 3,8 3,9 3,9 4, Faglig trivsel 4, 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,9 3,7 3,7 3,6 3,9 3,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4, 4,1 3,9 4, 4,1 4, Kan du koncentrere dig i timerne? 4, 3,7 3,9 3,7 3,4 3,8 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,5 3, 3,3 3,3 3,5 3,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 4,2 3,6 3,7 3,5 3,1 3,7 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 4,1 3,9 3,6 3,5 4,2 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

56 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 55 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 4,1 4, 3,9 3,9 4,2 4, Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,9 3,9 3,8 3,7 4,2 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,6 3,1 3,2 3,1 2,7 3,2 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,5 2,3 2,8 2,5 2,1 2,4 Er undervisningen spændende? 3,7 3,1 3, 3, 2,7 3,2 Er undervisningen kedelig? 3,5 2,9 2,9 2,7 2,4 3, Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 4, 3,7 3,5 3,4 3,2 3,6 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,8 3,1 3,2 3,3 2,9 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 4,3 3,8 3,7 3,7 3,3 3,8 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,2 2,6 3,2 2,8 2,4 2,9 Ro og orden 3,9 3,5 3,8 3,9 3,8 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,5 3, 3,4 3,3 3,2 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,9 3,5 3,6 4, 3,6 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,3 4,1 4,3 4,4 4,3 4,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,8 3,6 4, 3,9 3,9 3,8 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,4 4,4 4,2 4,3 4,5 4,3 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 4,2 3,7 4, 3,9 3,7 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,6 4, 3,7 4,1 4, 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

57 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 56 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse Total Hvor tit har du ondt i maven? 4,1 3,9 3,6 3,6 4,1 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,7 3,8 3,4 3,1 3,2 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 5, 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,9 2,4 2,8 2,8 2,5 2,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,6 3,2 3,6 3,3 3,3 3,4 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 4,1 3,4 3,5 3, 2,8 3,5 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 4,1 3,2 2,7 2,8 2,5 3,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,8 1,3 2, 1,8 1,9 1,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,7 3,7 3,8 3,1 3,7 3,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 3, 2,7 2,9 2,1 2,1 2,6 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4,3 4,2 4,1 4,3 4,2 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5, 5, 5, 4,9 5, 5, Jeg er god nok, som jeg er. 4,4 4,3 4,1 4, 4,3 4,2 Har du viden om krop, køn og seksualitet? 4,6 4,7 4,6 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? 4,1 3,9 4, Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4,7 4, 4,4 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

58 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 57 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,1 3,9 4, Er du glad for din skole? 3,9 3,9 3,9 Er du glad for din klasse? 4,1 4, 4, Føler du dig ensom? 4,3 4, 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,6 4,5 4,6 Er du bange for at blive til grin i skolen? 4, 3,5 3,7 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4, 3,8 3,9 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 3,9 3,8 3,8 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,3 4,2 4,2 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4, 4, 4, Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4, 3,9 4, Faglig trivsel 3,8 3,8 3,8 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,7 3,8 3,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 3,9 4,1 4, Kan du koncentrere dig i timerne? 3,8 3,8 3,8 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,2 3,3 3,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,8 3,6 3,7 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,8 4, 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

59 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 58 Køn Dreng Pige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 4, 4, 4, Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,9 3,9 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,2 3,2 3,2 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,5 2,4 2,4 Er undervisningen spændende? 3,1 3,2 3,2 Er undervisningen kedelig? 2,9 3, 3, Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,6 3,6 3,6 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,3 3,3 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,9 3,8 3,8 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 2,9 2,9 2,9 Ro og orden 3,7 3,8 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,3 3,3 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,6 3,8 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,3 4,2 4,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,9 3,7 3,8 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 4,5 4,3 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,8 4, 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,9 3,8 3,9 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

60 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 59 Køn Dreng Pige Total Hvor tit har du ondt i maven? 4, 3,7 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,8 3,3 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,6 5, 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,6 2,7 2,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,4 3,3 3,4 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,5 3,4 3,5 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,3 3,1 3,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,5 1,9 1,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,9 3,4 3,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 2,8 2,5 2,6 Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4,1 4,3 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,7 3,8 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5, 5, 5, Jeg er god nok, som jeg er. 4,3 4,2 4,2 Har du viden om krop, køn og seksualitet? 4,8 4,6 4,6 Har du viden om prævention mod seksuelle sygdomme og graviditet? 4, 4, 4, Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4, 4,6 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85% beelser: 2.733 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5% beelser: 2.535 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 86,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% beelser: 327 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0- i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Deltagelsesprocent 4. 6. klasse: 19 elever af 42 7. 9. klasse: 40 elever af 46 Hvilket for 4. 6. klasse giver en deltagelsesprocent på 45 og for 7. 9. klasse en

Læs mere

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE...

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE... Trivselsmåling 2015 Indhold INDLEDNING... 4 Nationalt... 4 Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE.... 4 PÅ 0.-3. KLASSER VISER TO AF SPØRGSMÅLENE

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18. q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? Virkelig gode Skole 4- Klassetrin Klasse 2% 27% 45% 44% 17% 43% 45% 44% 42% 67% 23% 22% % 10% 11% 4% 4% 2% 4% 6% 267447 13310 468 71 18 3% 40% 51%

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21. N= 2 Skole 4-9 29% 28% 8% 43% 45% 5% q. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget.

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget. Undervisningsmiljøvurdering 2016 0-3 klasse. 55% har deltaget. 1. Jeg er en: Dreng 19 svar 44% Pige 24 svar 56% 2. Er du glad for din skole? Ja, meget 27 svar 63% Ja, lidt 16 svar 37% Nej 0 svar 0% 3.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Horsens Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2017/2018 Svarprocent: 52,9%

KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2017/2018 Svarprocent: 52,9% Klubtrivsel beelser: 4.866 KLUBTRIVSELSMÅLINGEN /2018 Svarprocent: 52,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I november og december gennemførte en klubtrivselsmåling blandt elever og unge tilmeldt kommunens fritidsklubber

Læs mere

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse Trivselsundersøgelse 2015 - Fjerde til niende klasse Svarfordeling angivet i procent af totale antal besvarelser. Folkeskoler og specialskoler i Holbæk sammenlignet med landsgennemsnit. Svar afgivet i

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem 15 Sjældent 1 Sjældent 5 Aldrig 0 Aldrig 0 Jeg ønsker

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen Trivselsmåling 2015 4-9 klasse Afd. - Rønneskolen 1. Er du glad for din skole? 5 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 2. Er du glad for din klasse? 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 1 Trivselsmåling 2015 4-9 klasse

Læs mere

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Marts 2019 Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Bilag C.2: Spørgeskema til elever

Bilag C.2: Spørgeskema til elever Bilag C.2: Spørgeskema til elever VELKOMMEN TIL TRIVSELSMÅLING I SKOLEN! Du skal nu i gang med at besvare nogle spørgsmål om, hvordan du har det i skolen. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar.

Læs mere

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport Resultater fra den nationale trivselsmåling 2018 Tabelrapport Udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø December 2018 02 I Indholdsfortegnelse Den nationale trivselsmåling 2018 ------------------------------------------

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Skoler uden kommunetilknytning Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Sejs Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Bryrup Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere