Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation."

Transkript

1 Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når et barn mister - i nærmeste familie. Når skolen mister - en elev / en medarbejder. Planen bør omtales af klasselæreren i hver klasse på det første forældremøde i skoleåret, da det er vigtigt at forældrene orienterer skolen, når der sker noget alvorligt for børnene. Det skal understreges over for forældrene, at de blot skal give os besked. Skoleledelsen sørger - efter aftale med dem - for den videre formidling. Ledelsen har ansvaret for, at planen deles ud til samtlige medarbejdere på skolen. Nyansatte får et eksemplar ved ansættelsen. Planen tages op til revision i MIO, når det skønnes nødvendigt, men skal tages op mindst hvert andet år. Planen hænges op på Nord-Vest Privatskoles opslagstavle, på skolens hjemmeside, og nye forældre får at vide, at planen eksisterer. Principper for handling når børn er i sorg: Indledning: Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller på skolen, skilsmisse, langvarig sygdom blandt de nærmeste, eller mere socialt betingede kriser som for eksempel misbrug i hjemmet. Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt, at skolen er parat og rustet til at træde til i disse situationer. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan tilbyde, tager udgangspunkt i den medmenneskelige støtte. Eller som Margrethe Vestager tydeligt udtrykker det: "At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske." I Regeringens Folkesundhedsprogram står der bl.a.: "Der bør udarbejdes kriseberedskabsplaner eller omsorgsplaner på alle skoler. Det er et væsentligt sundhedsfremmende tiltag, at alle skoler forholder sig til og lægger planer for, hvordan de vil handle i tilfælde af, at skolens børn, elever, forældre eller personale kommer i svære livssituationer. Det kan f.eks. være dødsfald, alvorlige ulykker, selvmordsforsøg eller selvmord, skilsmisse mv. Det at have en handleplan giver den enkelte tryghed som basis for handling i stedet for, at situationen skaber afstand og "usynliggørelse" af de eller dem, som er ramt. Det er vigtigt, at der udarbejdes principper og/eller handleplaner, der kan tages i brug, hvis "det, der ikke må ske, sker". På Nord-Vest Privatskole er det vigtigt at holde sig for øje, at vores elever og forældre stammer fra flere forskellige kulturer, og dermed også kan forventes at have forskellige traditioner med sig i de ulykkelige situationer. Vi skal selvfølgelig som skole udvise respekt for den forskellighed, vi kan komme ud for, men vi skal også altid huske, at for os handler det om det enkelte barn. De fleste af skolens børn har en arabisk baggrund, og der kan være væsentlige forskelle fra dansk og arabisk handlemåde, foruden forskelle fra den ene familie til den anden, så hovedbudskabet er, at principperne kan bruges som en beredskabsplan, men man skal altid bruge sin sunde fornuft og om nødvendigt indhente hjælp hos ledelse eller kolleger. 1

2 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.: Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, der sørger for at orientere øvrige lærere, primært omkring klassen, skolens ledelse og evt. servicepersonale. Klasselæreren, eller en anden med kontakt til familien, sætter sig i forbindelse med hjemmet for at finde ud af: Hvad skal der gøres? Hvem skal orienteres? Hvilke rolle skal / kan skolen påtage sig? Aftalen skal indeholde anvisning på orientering af kammerater. Aftalen forelægges de nødvendige personer. Klasselæreren sørger for opfølgning, evt. gennem emnearbejde om sorg/tab/livsmod. Det er vigtigt, at barnet mærker ekstra omsorg, så det ikke føler sig alene. Særlige forhold ved tosprogede familier I de fleste tosprogede familier er en skilsmisse usædvanlig, og kan derfor være omgærdet med en del hemmelighedskræmmeri. Det betyder også, at en elev, hvis forældre er midt i en skilsmisse, kan risikere at blive udsat for drillerier fra andre elever. Lærerne skal derfor være ekstra opmærksomme på en sådan situationen. I mange tosprogede familier holdes skilsmisser og alvorlige sygdomme "hemmeligt" for børnene, så længe som overhovedet muligt, men barnet vil ofte reagere på en eller anden måde, da børn er utroligt følsomme overfor sådanne begivenheder. Vis respekt over for den ramte familie. Gør det klart over for familien, at vi ved det, og at vi deler sorgen. 2

3 Når et barn mister - i nærmeste familie: Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, der sørger for at orientere øvrige lærere, primært omkring klassen, skolepsykologen, skolens ledelse og evt. servicepersonale. Klasselæreren, eller en anden med kontakt til familien, sætter sig i forbindelse med hjemmet for at finde ud af: Hvad skal der gøres? Hvem skal orienteres? Hvilke roller skal skolen påtage sig? Aftalen skal indeholde anvisning på orientering af kammerater. Aftalen forelægges de nødvendige personer. Klasselæreren sørger for opfølgning, evt. gennem emnearbejde om sorg / tab / livsmod. Det er vigtigt, at barnet mærker ekstra omsorg, så det ikke føler sig alene. Følgende overvejes: Besøg i hjemmet. Deltagelse i begravelse - lærer/klasse. Besøge gravsted. Et tosproget barn vil ofte blive holdt hen i uvidenhed den første uges tid, i tilfælde af dødsfald i den nærmeste familie (far, mor, søskende eller andre tæt på). Det gør man, for selv som voksen at komme over det værste, så er man bedre rustet til at tale med barnet. Barnet vil sædvanligvis heller ikke være i skole, da det er blevet anbragt hos noget familie eller hos nogle venner. Denne fremgangsmåde vil man anvende med få og små variationer, indtil barnet er helt oppe i puberteten. Som princip deler man både glæde og sorg, men man skåner de svage. De første dage kommer der mange i hjemmet for at kondolere. Det vil være høfligt at komme 1-2 lærere på en sådan kondolencevisit. Kvinder og mænd er adskilt ved arrangementet. Den ramte familie, de der har mistet, ordner ingenting. En nær ven tager sig af det hele. Det betyder også, at når man efter et par dage kan aflægge det pågældende hjem en kondolencevisit, vil man blive modtaget i døren og ledt til det sted, man kan tilbringe minutter sammen med andre, der ønsker at vise familien respekt. Spørg evt. i forvejen, hvornår det er passende at komme. Der er altid nogen, der står familien nær, og som man kan spørge. Ved et barns død kan der sammen med lærerne komme 2 klassekammerater. Man har ikke noget (blomster) med ved et sådant besøg. Ved død kommer man ikke med blomster. Hvis der er søskende på skolen, er det vigtigt at man kondolerer dem, så vi får gjort det klart, at vi ved, hvad der er sket, og vi deler sorgen. Det er normalt, at man efter ½-års tid ikke taler om hændelsen (dødsfaldet), men regner med, at det, som et andet fysisk sår, læges af sig selv. Kommer barnet selv ind på emnet, afvises det ikke, men tages op. 3

4 Når skolen mister - en elev / en medarbejder: Skolens ledelse skal, som de første, have besked. Derefter sørger ledelsen for at orientere klasselæreren, der hurtigt orienterer øvrige lærere, primært omkring klassen, skolepsykologen og evt. servicepersonale. Skolens ledelse indkalder personalet til fælles orientering. Skolens ledelse holder fælles orientering med eleverne (evt. i to eller flere mindre grupper). Skolens ledelse aftaler med klasselæreren, eller en anden med kontakt til familien, hvem der sætter sig i forbindelse med hjemmet for at finde ud af: Hvad skal der gøres? Hvem skal orienteres? Hvilken rolle skal skolen påtage sig? Aftalen skal også indeholde anvisning på evt. yderligere orientering af kammerater. Aftalen forelægges de nødvendige personer. Klasselæreren sørger for opfølgning, evt. gennem emnearbejde om sorg/tab/livsmod. Følgende overvejes og aftales med hjemmet: Besøg i hjemmet. Deltagelse i begravelse - lærer/klasse. Besøge gravsted. Klassen/skolen, (aftales mellem ledelse og klasselærer), sender blomster efter aftale. Sker dødsfaldet i sommerferien, gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart. Klasselæreren sørger for opfølgning evt. gennem emnearbejde om sorg/tab/livsmod. I denne situation, kan der være flere børn involveret. Det kan være en klasse, der har mistet en kammerat, og / eller det kan være søskende, der har mistet en bror eller en søster. Det kan også være en medarbejder på skolen. Dermed kan det være flere klasselærere, der er involveret. Situationen vil afgøre, hvor mange, der skal agere på hændelsen.. 4

5 Handleplan i akutte situationer: Problemstillingen: Finde ud af, hvad der er sket, og hvem det handler om. Afdækning af problemet: Samtale med de involverede elever/eleven og lærere. Der tages kontakt til klasselæreren. I tilfælde af at vedkommende ikke er til stede, kontaktes en fra samme team. Der udarbejdes en handleplan: Her finder vi ud af, hvad der skal ske, og hvem der skal gå videre med sagen. Det kan være meget individuelt fra sag til sag. F.eks.: Kompetencecentret, Tværsgruppen, Ledelse, Klasselæreren. Forældrene kontaktes Kopi af beskrivelse af episoden vedlægges i barnets mappe. Godkendt i MIO oktober 2013 (revideres efteråret 2015) 5

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere