FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/ Ict Logistics A/S Transportbuen Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S"

Transkript

1 28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: , 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Firma Analysen Virksomheden Rating Delbedømmelser Ratinghistorik Ratingguide Ratingfordeling og konkursrisiko Grunddata Ejerforhold Beslutningstagere Regnskab i hovedtal Balance i hovedtal Betalingsindex APPENDIKS Nøgletal Resultatopgørelse Balance Afslutning

3 FIRMA ANALYSEN Firma Analysen viser tallene bag virksomhedens kreditrating. Analysen giver et veldokumenteret bevis på, om virksomheden er en veletableret og pålidelig samarbejdspartner. Den kan således fungere som et redskab i forhandlingerne med eksisterende og potentielle forretningspartnere. Firma Analysen kan med fordel bruges ved indkøb, tilbudsgivning, leverandørforhandlinger, licitationer, udbud, virksomhedspræsentationer eller på bestyrelsesmødet. Analysen giver et grundigt indblik i, om virksomheden er blandt de mest solide i dansk erhvervsliv. 3

4 VIRKSOMHEDEN FIRMANAVN ADRESSE CVR NR. D-U-N-S NR. TLF. NR. REGNSKAB Ict Logistics A/S Transportbuen

5 RATING AAA Højeste kreditværdighed Kredit max.6 tdkk Bisnode Danmarks kreditvurdering består af en rating samt et anbefalet kreditmaksimum. Ratingen strækker sig fra AAA-C og viser virksomhedens kreditværdighed. Bogstavkoden er et udtryk for, hvor pålidelig virksomheden er at gøre forretning med. Det anbefalede kreditmaksimum er den maksimale værdi, som Bisnode Danmark anbefaler virksomheder at have i udestående hos en given debitor. Beløbet er kalkuleret på baggrund af en række kriterier, herunder Bisnode Danmarks rating, som er en bredt funderet statistisk beregning af en virksomheds kreditværdighed. Kreditmaksimummet kan bruges som en vejledende guideline eller som del af en semi-automatiseret kreditpolitik. På side 8 findes vores Ratingguide, som giver en mere uddybende forklaring af vores rating. Herudover findes på side 1 en oversigt over, hvad risikoen er for konkurs ved de enkelte ratings. 5

6 DELBEDØMMELSER Bisnode Danmarks rating og kreditmax bliver fastsat på baggrund af delbedømmelserne; grunddata, ejerforhold, økonomi og betalingserfaringer. GRUNDDATA I grunddata indgår, om virksomheden er aktiv, i betalingsstandsning eller under likvidation. Herudover fortæller grunddata, hvornår virksomheden er grundlagt, hvilken branche virksomheden befinder sig inden for mv. EJERFORHOLD I ejerforhold indgår, om virksomheden er del af en koncern. Derudover bliver moderselskabets tilstand kontrolleret. ØKONOMI Økonomi har udgangspunkt i årsregnskabet og er det vigtigste område i vurderingen. BETALINGSERFARINGER Betalingserfaringer indeholder oplysninger omkring en virksomheds betalingsmønstre målt i antal dage, som en faktura betales før/efter sidste betalingsdato. Grunddata Ejerforhold Økonomi Betalingserfaringer Veletableret Stærk Stærk Meget dårlig Etableret God God Dårlig Nyetableret Tilfredsstillende Tilfredsstillende Svag Nyetableret Svag Svag Ingen anmærkninger Andet Dårlig Dårlig Kan ikke beregnes I likvidation Ingen anmærkninger Regnskab for gammel Under konkurs/konkurs Kan ikke beregnes Ingen regnskab Opløst Ingen aktiviteter Kan ikke beregnes Ingen anmærkninger Kan ikke beregnes Ovenstående tabel viser de vurderingskriterier, som indgår i de forskellige delbedømmelser. 6

7 RATINGHISTORIK Ratinghistorikken viser virksomhedens kreditværdighed over en længere periode. Det giver en indikation af virksomhedens stabilitet. Ovenstående graf viser virksomhedens historiske rating. Dato Rating AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA Kreditmax

8 RATINGGUIDE Træfsikkerheden med Bisnode Danmarks kreditvurderingssystem hjælper dig med at sige ja til flere forretninger og nej til tab. Kreditvurderingen består af en rating, som foretages ud fra flere end 2.4 beslutningsregler. Det sikrer dig markedets mest omfattende og træfsikre kreditvurdering. Hos Bisnode Danmark arbejder vi med AAA-rating, som bruges til at bedømme virksomheders kreditværdighed og helbredstilstand. Ratingen udtrykker sandsynligheden for, at en virksomhed påfører dens leverandører betalingsproblemer. Sandsynligheden vises gennem en bogstavskode, hvor ratingen AAA er den bedste, mens C er den dårligste. På følgende side findes en definition af de enkelte ratings. 8

9 RATINGGUIDE AAA For at opnå AAA skal der være tale om en virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. AA For at opnå AA skal der være tale om en virksomhed med god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. AA er den højeste rating, som en enkeltmandsvirksomhed kan få. A For at opnå A skal der være tale om en virksomhed med tilstrækkelig evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. NY Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje. B Der er en kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som svag. C Der er en høj kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som meget ringe. IR Væsentlig information om virksomheden savnes eller er uaktuel. Banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber o.l. får desuden denne rating. 9

10 RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO I skemaet findes en forklaring af, hvad den enkelte rating betyder. Desuden vises, hvor mange virksomheder i Danmark, der har opnået de forskellige ratings, samt hvorledes konkursrisikoen fordeler sig inden for de enkelte ratings. Ratingforklaring Rating Antal virksomheder Konkursrisiko Højeste kreditværdighed AAA ,31 Høj kreditværdighed AA ,63 Kreditværdig A ,81 Kredit mod sikkerhed B ,66 Kredit frarådes C ,36 Ovenstående skema viser Bisnode Danmarks ratingskala, den statistiske konkursrisiko samt antallet af virksomheder i dansk erhvervsliv med den enkelte rating. 1

11 GRUNDDATA Bisnode Danmark har pr. 28/4-215 følgende grunddata registreret på virksomheden: FIRMANAVN KALDENAVN Ict Logistics A/S Ict A/S, Ictl Logistics A/S, International Container Transport A/S INDEHAVER SELSKABSFORM HOVEDSÆDE JURIDISK STARTDATO SELSKABSKAPITAL ANTAL ANSATTE ARBEJDSGIVERSTATUS KONCERNREGNSKAB BØRSNOTERET IMPORT EKSPORT BRANCHEKODE HJEMMESIDE FAX Aktieselskab Ja tdkk 35 Ja Nej Nej Nej Nej Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport REVISOR TEGNINGSREGEL Selskabet tegnes af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. 11

12 EJERFORHOLD MODERSELSKAB D-U-N-S NR. Virksomheden Type Land Procent Ict Holding A/S Moder Danmark 1% DATTERSELSKABER D-U-N-S NR. Virksomheden Type Land Procent Ict Latvija Sia Datter Letland 1% Ict Logistics Poland Sp. Z.O.O Datter Polen 1% Ict Logistics Technology S.R.L Datter Rumænien 1% Ict Solutions ApS Datter Danmark 1% Ictl Logistics Germany Gmbh Datter Tyskland 1% Uab Ict Logistics Datter Litauen 1% Uab Ict Trucking Datter Litauen 1% AKTIONÆR Ingen aktionærer er registreret. Navn Type Land Procent

13 BESLUTNINGSTAGERE BESTYRELSESINFORMATION Navn Ole Frie Leif Midtgaard Pedersen Peder Gellert Pedersen Funktion Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Titel Bestyrelsesformand Direktør Bestyrelsesmedlem DIREKTION Navn Leif Midtgaard Pedersen Funktion Titel Direktør FUNKTIONSCHEFER Navn Birthe J. Eriksen Birthe J. Eriksen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Funktion Finans og Økonomi IT Indkøb Ledelse Marketing Personale Salg Titel Regnskabschef Regnskabschef Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør 13

14 REGNSKAB I HOVEDTAL Her ses hovedposterne i resultatopgørelsen. En udspecificeret resultatopgørelse findes i Firma Analysens appendiks. Afslutningsdato Offentliggørelsesdato Antal måneder Bruttoomsætning Nettoomsætning Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste Primært resultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat Resultat før skat Årets resultat

15 BALANCE I HOVEDTAL Her ses hovedposterne i balancen. En udspecificeret balance findes i Firma Analysens appendiks. Afslutningsdato Offentliggørelsesdato Antal måneder Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt

16 BETALINGSINDEX Bisnode Danmarks Betalingsindex er et nøgletal og en variabel, som viser virksomheders betalingsadfærd. Her ses de betalingserfaringer, der er registeret på den aktuelle virksomhed. Betalingsindexet består af indsamlede informationer fra Bisnode Danmarks samarbejdspartnere om deres kunders betalingsmønstre. Betalingsindexet er vægtet i forhold til fakturabeløbet. Hvis en virksomhed har Betalingsindex 8, betyder det at virksomheden i gennemsnit betaler sine fakturaer på forfaldsdagen. Med et Betalingsindex på mere end 8 betaler virksomheden sine fakturaer før forfaldsdatoen, mens det modsatte er tilfældet ved et Betalingsindex under 8. Virksomhedens betalingstrend bliver på følgende side sammenholdt med en branchemedian. Hermed ses betalingserfaringerne på virksomheden i forhold til de generelle betalingserfaringer på branchen. Betalingstrend er sammenlignet med branchemedian for Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. BETALINGSERFARINGER PÅ VIRKSOMHEDEN Dato Betalingsindex på Ict Logistics A/S Betalingsindex på branchen Antal fakturaer Gennemsnitlige antal dage (før/efter) forfaldsdato Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 19 Bisnode Danmark har pr. 28/4-215 modtaget information angående 19 betalte fakturaer, samlet beløb DKK

17 BETALINGSINDEX Ovenstående graf viser virksomhedens Betalingsindex. Et Betalingsindex 8 viser, at virksomheden betaler sine fakturaer på betalingsdagen, mens et Betalingsindex over 8 viser, at virksomheden betaler før forfaldsdato. Den gennemsnitlige betaling efter forfaldsdato beregnes som middelværdien, hvilket betyder at tallet ikke er vægtet og ikke tager hensyn til fakturabeløb. Dato Betalingsindex Betalingsindex på Ict Logistics på branchen A/S Gnsn. dage eft. forfaldsdato Antal fakturaer Beløb i DKK Antal leverand. i alt

18 FIRMA ANALYSEN APPENDIKS 18

19 NØGLETAL I TDKK Afslutningsdato Branche median Offentliggørelsesdato Antal måneder Nettoomsætning Resultat før skat Egenkapital Aktiver i alt Antal ansatte Soliditetsgrad % 6,89 43,14 6,26 61,65 Likviditetsgrad 2 % 222,43 132,83 226,19 242, Likviditetsgrad 1 % 222,43 132,83 226,19 242, Overskudsgrad % 5,55 Afkastningsgrad % 3,7 1,1 8,14 33,89 Egenkapitalens forrentning % 11,35 22,45,28 46,24 Gældsgrad %,64,51,66,62 Aktivernes omsætningshastighed p/år 2,48 Dækningsgrad 29,32 Kapacitetsgrad 1,16 1,8 1,43 3,24 Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin 13,83 26,26 3,18 69,14 Kreditorernes omsætningshastighed 22,5 Debitorernes omsætningshastighed 13,7 Varelagrets omsætningshastighed, Egenkapital i % af nettoomsætning Likvide midler i % af nettoomsætning Gearing % 5,53 4,81 2,6 Resultatgrad % Payout ratio % 23,37 54,37 53,41 Kapitalændring Ændring af regnskabsperiode 19

20 RESULTATOPGØRELSE I TDKK Afslutningsdato Offentliggørelsesdato Antal måneder Bruttoomsætning Afgifter Nettoomsætning Lagerændring Arbejde for egen regning Andre driftsindtægter Vareforbrug Eksterne omkostninger Produktionsomkostninger Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste Distributions- & Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre driftsudgifter Andre indtægter Primært resultat Finansieringsindtægter Andre finansielle indtægter Finansieringsudgifter Andre finansielle omkostninger -228 Indtægter kapitalandele Indtægter andre kapitalandele Nedskrivning af finansielle aktiver Uspecificerede finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Sekundære poster Ordinært resultat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinært resultat 2 Resultat før skat Skat af ekstraordinært resultat Skat af årets resultat

21 Uspecificerede finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Sekundære poster Ordinært resultat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinært resultat Resultat før skat Skat af ekstraordinært resultat Skat af årets resultat Andre skatter Skatteregulering Årets resultat Minoritetsaktionærers andel Årets resultat efter minoritetsinteresser Udbytte (disp.)

22 BALANCE I TDKK Afslutningsdato Offentliggørelsesdato Antal måneder Goodwill Udviklingsprojekter Patent og andre rettigheder Øvrige immaterielle aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Driftsmidler Anlæg uden opførelse Øvrige materielle aktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalinteresser Anlægsværdipapirer Lang tilgodehavende i koncern Andre tilgodehavender Egne aktier Øvrige finansielle aktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Igangværende arbejde Ejendomme til salg Varedebitorer Kort tilgodehavende i koncern Tilgodehavende fra ejer mv. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsninger Værdipapirer Likvide midler Andre omsætningsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Opskrivningshenlæg Overført resultat Forventet udbytte

23 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsninger Værdipapirer Likvide midler Andre omsætningsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Opskrivningshenlæg Overført resultat Forventet udbytte Øvrige reserver Overkurs ved emission Egenkapital før minoritetsinteresser Minoritetsaktionærers andel Egenkapital Udskudt skat 4 Pensioner Øvrige hensættelser 72 Hensættelse 72 4 Ansvarlig lånekapital med ubetinget tilbagetrædelseserklæring Ansvarlig lånekapital uden ubetinget tilbagetrædelseserklæring Ansvarlig lånekapital Lang gæld til realkreditinstitutter Lang bankgæld Lang gæld til koncern Lang gæld til ejer mv. Øvrig lang gæld Langfristet gæld Kort gæld til realkreditinstitutter Kort bankgæld Kort gæld til koncern Kort gæld til ejer mv. Varekreditorer Selskabsskat Udbytte Forudbetalinger Aconto igangværende arbejde Anden gæld Periodeafgrænsninger Øvrig kort gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Offentlig ejendomsvurdering Vurderingsdato Revisionsanmærkning False False False False False

24 Forudbetalinger Aconto igangværende arbejde Anden gæld Periodeafgrænsninger Øvrig kort gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Offentlig ejendomsvurdering Vurderingsdato Revisionsanmærkning False False False False False 24

25 AFSLUTNING Bisnode Danmark er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Vi hjælper din virksomhed med at finde nye kunder og med at analysere de eksisterende på hele det nordiske marked. Det betyder flere handler og færre tab. Hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på tlf eller 25

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere