1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for"

Transkript

1 Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående part, Katja Andrea Turpeinen (FST) som medlem af redaktionen, så jeg har valgt at fokusere mere overordnet, og på følgende punkter: 1. Udgangspunkt versus det endelige resultat: Har vi nået hvad vi satte os for? 2. Proces og samarbejdsmodel: Fungerede den? Hvad kunne gøres bedre? 3. Seertal og sendetider (OBS vil opdateres når al info er tilgængelig). Til sidst er der supplerende kommentarer fra David Wikdal (svensk instruktør), Katja Andrea Turpeinen (finsk instruktør) og Fransk Piasecki Poulsen (danske instruktør og redaktionsleder). 1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for programmerne var et ønske om at give forældre en art håndbog til den perfekte skilsmisse. Norden ligger meget højt på verdensranglisten når det gælder det at blive skilt og efter samtale med målgruppen lokaliserede vi et behov for løsningsorienterede programmer der kan hjælpe forældre der er skilsmissetruede, som allerede står midt i en skilsmisse, eller som har været igennem en skilsmisse - til at håndtere situationen på bedst mulig måde, specielt i forhold til børnene. Målgruppen var således forældre i norden der overvejer skilsmisse, står midt i det, eller som er blevet skilt. For at nå valgte målgruppe og opfylde målgruppens behov valgte vi at producere programmer der som grundelement baserede sig på dybdegående interviews og ikke på vi er med når det sker reportage. Målgruppen havde allerede en given interesse for problemstillingerne i programmerne og derfor skulle programmer vejlede mere end de skulle underholde. De medvirkende skulle således ikke stå midt i en traumatisk situation men være i stand til at reflektere over egen (eller andres) situation. Vi ønskede endvidere at gøre en dyd ud af at der var tale om interviewbaserede udsendelser med talking heads, f.eks. ved at arbejde på en tydelig og genkendelig visualitet i de forskellige interviews, arbejde med på forhånd formulerede spørgeguides, og ved at inkorporere en rig supplerende billedside.

2 Alle programmer skulle således bestå af interviews med voksne mænd og kvinder samt børn der har gennemlevet et skilsmisseforløb. De valgte personer behøvede ikke nødvendigvis at have en relation til hinanden men deres historier og erfaringer skulle supplere hinanden og klippes op mod hinanden i hvert program. Vi foreslog dette fordi det kan være svært at finde opløste par som begge gerne vil være med i programserien, men også fordi man på den måde kunne løsrive problematikkerne fra det specifikke og hive dem op på et mere alment menneskelig og generelt niveau. Vi besluttede endvidere at case personerne skulle gå igen fra program til program. På den måde kunne vi komme i dybden med de udvalgte i stedet for at finde nye medvirkende til hver udsendelse. I tillæg skulle programmerne inkludere interviews med eksperter, det være parterapeuter/ børnepsykologer m.fl.. der kunne opstille simple regler og give gode råd. I udgangspunktet arbejdede vi også med en gruppe medvirkende som vi kaldte implicerede ; børnehavepædagoger, chefer på arbejdspladsen, venner, m.v. som skulle kommentere forløbet og reflektere over konsekvenser m.v., men disse endte med at blive skåret væk. På billedsiden ville vi som supplement til interviews i udgangspunktet bruge både bruge; familiefotografier/ hjemmevideoer (som skulle give historisk dybde, affektionsværdi, genkendelighed), stillbilleder fra forskellige hjem (da vi gerne ville arbejde med begrebet hjem ), og arkivklip (som skulle give stoffet en humoristisk vinkling). Vi endte med kun at bruge familiefotografier/hjemmevideoer. Allerede fra starten fra programmerne delt ind i forskellige faser af en skilsmisse, så program 1 skulle handle om tiden før en skilsmisse, program 2 om selve bruddet, program 3 om tiden efter bruddet, og program 4 om fremtiden. Program 4 var dog ret åbent og vi valgte først ret sent i processen at lægge os fast på voksne skilsmissebørn som tema for 4. program. Kigger man tilbage stemmer den indledende projektbeskrivelse meget godt overens med de færdige programmer. De mange personlige beretninger fra mennesker der har gennemlevet en skilsmisse sammen med kommentarerne fra de professionelle er med til at inspirere seerne til at tænke - hvordan kan jeg gøre dette på en bedre måde? Vi tog udgangspunkt i et klart defineret behov hos målgruppen, og programmerne synes at opfylde sådan et behov. En lille research lavet af Kristina (Bennet Westre) fra UR bekræfter dette:

3 Jag har [...] pratat med kundtjänst. De har tydligen fått mycket positiv respons från tittare som ringer in. De vill köpa avsnitten och är arga över att programmet inte sänts på en bättre tid. De vill även att vi repriserar. Men som sagt många privatpersoner ringer, de flesta ligger i skilsmässa och känner att detta är precis vad de behöver. Jeg synes det fungerer godt at krydsklippe mellem de forskellige lande og de forskellige personer, for det de siger relaterer sig til hinanden og er vedkommende, uanset om de snakker finlandssvensk, svensk eller dansk. Sproget er ikke det vigtige, men det de siger. Eksperterne kommer også med interessante og relevante kommentarer og råd. I DK supplerede vi også programmerne med en konkret håndbog i bogform. Bogen tog udgangspunkt i programmernes opbygninge og vi videreudnyttede også den research der blev lavet til programmerne, så nogle af de danske medvirkende fra TV programmerne optræder også i bogen. For at skabe en motor i programmerne valgte vi dog også at hvert program skulle have et møde som ramme - hvor et barn med fraskilte forældre invitere forældrene til middag. Tanken var at barnet her ville have mulighed for at konfrontere forældrene med det der havde været svært. Det kan diskuteres om dette var den rigtige beslutning i forhold til den tid der var til rådighed. Megen tid blev brugt på at finde en egnet familie og det tog tid fra de andre dele af programmerne. Jeg tror det var fornuftigt at vi i de færdige programmer skruede ned for ambitionerne i den forstand at vi reducere antallet af medvirkende og også den supplerende billedside til kun at bestå af hjemmevideooptagelser/ familiefotografier. Set i bagspejlet kunne det endda gavnet programmerne hvis vi prioriterede endnu strammere både mht. antallet af medvirkende og mht. at fastholde ideen om at lave rent interviewbaserede programmer. Emnet er så vedkommende og stærkt at man kan få en meget fin serie ud af noget så enkelt som mennesker der taler om deres erfariner på området, mener jeg. Alt i alt stemte de færdige programmer overordnet set meget godt med den konceptramme vi havde som udgangspunkt for programmerne, og jeg mener vi har lavet nogle programmer der dækker et behov hos en stor målgruppe. Programmerne vejleder mere end de underholder, i samsvar med vores ambition.

4 2. Proces og samarbejdsmodel En anden ambition var at programmerne skulle afprøve en billigere variant af den samarbejdsmodel vi introducerede i Den nordiske mand. Programmerne havde et forholdsvis lille budget, og i stedet for at arbejde med danske fotografer som vi gjorde i Den nordiske mand, skulle tilrettelæggerne filme selv. Kort beskrivelse af produktionsform: Vi arbejdede med 3 instruktører - en fra hvert deltagende land. Selve produktionen blev styret fra Danmark af en redaktør, en redaktionsleder og en produktionsleder. Hver instruktør blev ansat i 56 dage, foruden den danske som blev ansat længere tid da han også skal have en mere styrende rolle i forbindelse med sammenklipningen af programmerne, og fungerede som redaktionsleder på programserien. De 56 dage dækkede over: 2 dages opstart i Danmark: Her præsenterede redaktionsleder og redaktør den finske og svenske instruktør for koncept-rammen for programmerne. Koncept-rammen blev diskuteres og bearbejdet i samarbejde med de tilrejsende instruktører. 21 dages research: Efter redaktionsstart i Kbh. rejste tilrettelæggerne tilbage til deres hjemlande og startede deres research. Det totale antal researchdage per tilrettelægger var 21 dage. 2 dages case præsentation i Danmark: ca. 2/3 inde i researchperioden mødtes tilrettelæggerne igen i Danmark for at diskutere deres bud på casepersoner og andre programelementer 10 dages optagelse i egne lande 5 dage desktop per indslag i egne lande: Reporterne skulle selv klippe deres indslag på desktop niveau. Den egentlige sammenklipning af programmerne foregik i Danmark. (i alt 20 dage i udgangspunktet, men som dog endte på 47!). Redaktionsleder stod for sammenklipningen af programmerne i samarbejde med en dansk klipper og lavede det endelige program med grafik, skrive speak, online m.v.. Grafik og musik blev dog produceret i Sverige. Tv-stationerne skulle levere følgende som del-ydelse: En arbejdsplads med standard udstyr PC/Internet Avid newscutter med Internet opkobling Mobiltelefon og evt. stationær telefon

5 DV- kamera sæt inkl. lyd/lys Økonomisk bidrag på følgende: FST: dkr, UR: dkr. I tillæg bidrog kabelfonden med dkr. og DR med dkr. TV-stationerne fik følgende udgifter refunderet af produktionen: Alle rejseudgifter instruktøren havde i forbindelse med research/optagelser, flybilletter til Danmark og retur under seminar, diætpenge svarende til 300 dkr. pr. døgn under ophold i danmark og under optagelse, hotel, instruktørens løn under produktionen (dog max dkr. for 56 arbejdsdage inkl. feriepenge og pension). Reporterfotograferne blev ansat som selvtilrettelæggende noget der blev klart defineret i kontrakten, noget der betød at man ikke kunne komme med overarbejdstimer senere eller ekstraregninger. Evaluering på produktionsform: Alt i alt synes jeg samarbejdsmodel og produktionsform har fungeret godt. Der er dog ting vi kan være opmærksomme på til en anden gang: Der er vigtigt at være præcise i opstartsfasen og tidligt lægge sig fast på en dato for opstart af projektet og på en produktionsplan. Ofte går der et stykke tid inden der kommer en kontaktperson på projektet i de enkelte bolag og inden denne kommer på plads er det svært at planlægge. Det kan være frustrerende både for hovedproducenten men også for instruktører o.a. som allerede er blevet kontaktet med henblik på deltagelse i projektet. Det er også vigtigt for at denne produktionsform skal blive en succes at man typecaster tilrettelæggerne. De skal nøje vurderes på deres stil og deres erfaring både med at filme og klippe. Når tilrettelæggerne filmer selv er det altafgørende at man finder tilrettelæggere der filmer meget på samme måde. Selvom vi hold lyssætningsseminar og havde meget klare regler for hvordan der skulle filmes blev resultatet meget forskelligt fra land til land. 2 dages opstart og 2 dages case præsentationsmøde i Kbh. er måske for lidt i forhold til at etablere en fornemmelse af at være en del af en fællesnordisk redaktion. Når man producerer på denne måde er det i hvert tilfælde vigtigt med meget tæt kontakt mellem redaktionsleder hos hovedproducent og de enkelte instruktører - både under research, optagelse og desktop. Det er min fornemmelse at denne kommunikation kunne have været endnu bedre på vores projekt. Vi havde endvidere en ambition om at

6 instruktørerne fra de enkelte lande under desktop redigeringen skulle sende deres materiale til den danske redaktionsleder, så de løbende kunne kommentere og korrigere. Dette viste sig svært at overholde i praksis på vores projekt, men er bestemt en ambition der er værd at efterstræbe også på andre produktioner. Det er vigtigt at afstemme ambition med produktionsform og ressourcer til rådighed, og at tænke i et så enkelt som muligt.

7 3. Seertal og sendetider: Seertal Den perfekte skilsmisse pr DR Sendetider: Udsendelse 1 DR2 Uge 19 7/5/ :59 DR2 Uge 19 12/5/ :10 DR2 Uge 35 28/8/ :29 DR1 Uge 41 10/10/ :30 Udsendelse 2 DR2 Uge 20 14/5/ :00 DR2 Uge 20 19/5/ :18 DR2 Uge 35 29/8/ :37 DR1 Uge 41 11/10/ :30 Udsendelse 3 DR2 Uge 21 21/5/ :00 DR2 Uge 21 26/5/ :15 DR2 Uge 35 30/8/ :32 DR1 Uge 41 12/10/ :30 Udsendelse 4 DR2 Uge 23 4/6/ :00 DR2 Uge 23 9/6/ :47 DR2 Uge 35 31/8/ :33 DR1 Uge 42 15/10/ :30 Stn Program Dato Tid Lgd Rtg% Rtg(000) Share Vote Total DR2 Den perfekte skilsmisse :10:05 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :18:40 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :00:25 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :15:14 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :59:47 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :00:19 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :47:19 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :00:32 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :37:14 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :30:43 28: *

8 DR2 Den perfekte skilsmisse :29:10 28: * DR2 Den perfekte skilsmisse :33:53 28: * På SVT blev programmerne sendt på SVT1 kl med genudsendelser den efterfølgende tirsdag kl og fredag kl. 11:00 Seertallene var som følger: Seertal Den perfekte skilsmisse UR/SVT1 Slot Antal Program 1 (26 aug.) 22: Program 2 (2 sept.) 22: Program 3 (9 sept.) 22: Program 4 (16 sept.) 22: genudsendelserne. Vurderinger fra UR er, at programmerne ligger meget fint sammenlignet med seertallene på andre programmer sendt i samme slot. Det eneste program der markant skiller sig ud med højere seertal er Veteran TV som havde seere til nærsten hver sending i samme slot. Seertallene fra YLE/FST er endnu ikke tilgængelige, men radioprogrammet Radiohuset behandlede emnet inden seriestart og havde et publikumsspørgsmål på nettet om lykkelige skilsmisser, hvilket har været med til at give programmerne ekstra opmærksomhed. På spørgsmålet om hvor tilfredse de var med serien i de deltagende lande svarede Sverige 7 og Finland 9 på en skala fra 1-10.

9 Kommentarer fra David Wikdahl, den svenske tilrettelægger Jag tycker i stort sett att arbetet med Den perfekta skilsmässan har gått mycket bra. Bra: När vi sågs första gången fanns ett programförslag att utgå ifrån. Förslaget var i första hand frågor och ämnesområden att hålla sig till, och ett upplägg hur de fyra programmen skulle delas upp det vill säga med tiden före, under och efter skilsmässan. Arbetssättet var också bestämt: en producent från varje land skulle ut och göra intervjuer i enmansteam. DR hade också gjort en tidplan över inspelning, ytterligare en träff (då all research skulle vara färdig) och slutligen ett sista möte med redaktören då allt skulle vara färdigproducerat från de tre länderna. Allt detta tycker jag fungerade utmärkt. Det fanns också möjlighet för oss som redaktion att förändra idén. Vi blev ett litet gäng som lätt kunde samarbeta. Jag hade till exempel en idé om att också plocka in ett moment av dokumentärt möte i programmet, vilket jag fick gehör för. Att jobba i ett projekt som man är med och formar är viktigt för att göra ett bra arbete, tror jag. Förutom att själva ämnet var bra, var det kul att jobba tillsammans med alla i gruppen Katja, Frank och Else. Vi höll oss till DR:s goda plan. Allt arbete (intervjuer med personer med erfarenheter från skilsmässor samt psykolog, bilder över städerna och ett dokumentärt reportage) från oss andra var färdigt innan jul Något jag funderat över: Vi hade kommit överens om att filma detaljer från hemmen och vyer över våra städer samt allmänna bilder på människor. Detta kom inte med i programmet, och jag har förståelse för att Frank och redigerarna valde bort de bitarna i redigeringen, där det alltid händer saker. Själv hade jag kanske gjort annorlunda, men så är det nog alltid; det är trots allt viktigt att en person med en vision får slutföra ett arbete. Men här tycker jag ändå att man skulle kunna förbättra samarbetet på en punkt: när vi (Finland och Sverige) väl hade lämnat ifrån oss band och en hårddisk med klipp hade vi inte någon mer möjlighet att påverka resultatet. Jag bad om det flera gånger men fick inget svar förrän det var för sent att ändra något. Jag tror att det är bra med en öppenhet och mottaglighet för kritik även i det här läget av produktionen allt för att göra slutresultatet bättre. Men det kändes som om det inte fanns någon vilja till det, eftersom kritik också krånglar till saker och gör att det tar längre tid. Själv tycker jag att program 2 och 4 var de bästa. Dels var det kloka personer med i de programmen (i tvåan handlade det dessutom om den mest spännande tiden i en skilsmässa), dels att de dokumentära bitarna var tydligare där. Jag hade gärna tittat på en grovklippning av alla programmen för att ge synpunkter på dramaturgi, om att lära känna karaktärerna och diskutera hur man bäst kommer in i reportage-bitarna.

10 I en skala mellan 1 och 10 hamnar därför Den perfekta skilsmässan på 7, som för mig betyder att det var bra, men att programmet hade behövt vässas lite till för att göra det jättebra. När det gäller arbetsprocessen tycker jag att det fungerade jättebra, men att en möjlighet till att se och tycka till om en grovklippning hade varit ännu bättre. Hoppas att vi kan jobba ihop igen! Kommentarer fra Katja Turpeinen, den finske tilrettelægger via FST Förberedelserna kring projektet var lite kaotiska. Det var fortfarande i början av hösten oklart när själva uppstarten skulle inträffa. För en frilansredaktör är det omöjligt att ha så stora projekt flytandes fram och tillbaka i kalendern. För min del blev det sen så att jag hade två projekt på varandra en tid och hade långa stressiga arbetsveckor som följd. Om ett projekt verkar osäkert nöter det också på förtroendet för projektet, är det kanske inte så värdefullt?! Det är synd att en sån tanke ska skapas. Projektet var superviktigt och mycket intressant. Det var väldigt roligt att få vara med i uppstarten och lära känna arbetsgruppen. Kändes inspirerande att göra en samproduktion med just de människorna och med ett så starkt och känsloladdat ämne. Vi slog fast ramarna för de 4 avsnitten och enades om att vi alla skulle ha samma intervjufrågor. Till en början var det tänkt att programmen enbart skulle bestå av enkla stillasittande intervjuer, men efter förhandlingar och nya förslag så bestämde vi att i varje program ha en minidokumentär om en skilsmässofamilj där barnet har huvudroll. Vi bestämde dessutom att familjeporträtten i de 4 avsnitten måste ha liknande manus. Dvs det börjar med att barnet är initiativtagare och ringer föräldrarna för att kalla till en familjemiddag där han/hon ska få fråga det som har lämnat att störa efter skilsmässan. Mot slutet av dokumentären skulle familjemiddagen visas och där var det igen barnet som skulle vara initiativtagare och ställa svåra frågor medan föräldrarna måste svara uppriktigt. Beslutet att göra en minidokumentär om en familj var ett misstag tycker jag. Jag tror att programmen varit bättre utan dem. Det tog en enorm tidsinsats att hitta en familj och att lära känna dem. Och det var inte tal om att byta familj efter att man lärt känna dem och upptäckt brister, tiden räckte inte till för det. Hela familjeporträttet stal tid från den övriga researchen och från de andra intervjuerna. Det krävde så mycket arbete för mej att få min huvudperson Jonatan att öppna sej och tala om en så svår sak. Han hade trauman av föräldrarnas gräl och det är just det som många skilsmässobarn har. Jag hade behövt skapa om mallen för mitt familjeporträtt och hade behövt frihet och förtroende att göra det verklighetstroget. Min mening är att en dokumentär med barn måste gå på deras villkor, vi kan inte tvinga dem att göra sånt som att ringa och be mamma på middag eller fråga föräldrarna om skilsmässan ifall det inte faller dem naturligt. I mitt familjeporträtt var Jonatan så rädd för sin pappa och så pass ung att jag inte kunde tvinga honom att under filmningen av middagen fråga dem det han tidigare sagt att han undrade, nämligen: varför skilde ni er? Det är för mycket ansvar för

11 ett barn och det är inte deras uppdrag. Här kände jag att mallen vi skapat var ett förhinder för att jag skulle kunna göra ett bra jobb. Jag anser att det resulterade i konstlade och färglösa familjeporträtt. Helt tekniskt är det superstressigt att hålla i middgasscenen med fyra karaktärer ensam. Den synnerligen allvarliga och viktiga scenen mellan familjemedlemmarna skulle absolut inte gjorts men en mini-dv. En person kan inte hålla i en sån situation på ett lyckat sätt. Det var omöjligt att tvinga barnet att ta över diskussions-ansvaret medan man själv fumlade med tekniken. Ljud, bild och regimässigt en helt hopplös situation. Här är inte mini-dv den rätta lösningen. Dramats kulmen borde inte skrivas in i en så svårfilmad situation. Eftersom detta var ett slags pilotprojekt på mini-dv filmning med en persons arbetsgrupp kan jag sammanfatta den tekniska erfarenheten som så att det fungerar så länge vi gör enkla intervjuer och enkla situationer. Det går inte att göra stora svåra scener där vi egentligen borde ha ett 4 personers kamera team för att själva få hänge oss åt att regissera och stötta de medverkande. Då mini-dv/videoreporter begränsningarna tas i beaktande blir resultatet bra, då vi inte håller oss till begränsningarna börjar bristerna synas. Jag anser att de enskilda enkla intervjuerna fungerar bäst i dokumentären. Uppdelningen av teman för familjeporträttet kunde ha gjorts bättre. De fyra programmen hade fyra teman; före, under, efter skilsmässan och livet som vuxet skilsmässobarn. Vi borde ha delat ut dessa teman före researchen eller alternativt helt låtit bli teman i familjeporträtten. I mitt fall fick jag efter att jag redan valt ut min familj temat före skilsmässan. Min huvudperson Jonatan var under tiden före skilsmässan 4-6 år och han mindes dåligt vad som hänt och sagts. Bäst hade jag lyckats skildra den familjen om jag fått skräddarsy porträttat efter deras skilsmässa och deras personligheter. Under själva intagsveckorna saknade jag en redaktion och bollplank på plats i Helsingfors. Det var svårt att hålla kontakt till Sverige och Danmark och förklara sina problem per telefon. Kunde ha varit bra med ännu ett gemensamt möte just efter intagen, då vi skulle ha jämfört våra material och sett vad som borde kompletteras och förändras. Det var vid nåt tillfälle tal om att vi skulle överföra material på nätet och på det sättet kunna se på varandras intervjuer. Det hade varit väldigt nyttigt och hjälpsamt. Den tekniken kunde införas som ett kriterium i nästa projekt. Vi alla gjorde nog en hel del onödigt arbete för att vi inte visste vad de andra gjorde och vad vi själva borde koncentrera oss på. All in all: jätteroligt att jobba med andra nordiska människor. Och jag tycker att resultatet blev en intressant och gripande dokumentärserie. Jag ser så gärna på alla dessa modiga människor som ställt upp på intervju. Det är ljuvligt att märka hur lika vi är och hur olika. Hoppas samarbetsformerna fortsätter att utvecklas.

12 Helsingfors Kommentarer fra Frank Piasecki Poulsen, den danske tilrettelægger Først og fremmest vil sige at jeg synes serien blev rigtig god. Det lykkedes i vid udstrækning at lave nogle programmer der var relevante og brugbare for målgruppen. Den første udvikling i Dk var god. Vi tog udgangspunkt i hvad vi, der selv er skilt, selv kunne ønske os af sådanne programmer. Nemlig nogle konkrete og direkte omsættelige råd til hvad man bør gøre og hvordan man kan se problemstillingerne. For mig var det helt afgørende at vi med det samme valgte at fokusere på børene og deres tarv. Også det at vi valgte ikke at lave scener fra en skilsmisse var for mig vigtigt. Men kun snakkede med folk som var kommet igennem det. Desuden var det en klar styrke at vi valgte at se på ligheder i stedet for forskelle mellem de tre lande. Ikke mindst fordi lighederne jo generelt, og i særdeleshed på dette emne, er mange flere end forskellene. Jeg er meget enig i at reportage-delene var en fejl. Jeg tror det var en slags rygmarvsreaktion. Vi er alle sammen vandt til at tænke at interview er kedeligt og at reportage er med til at give liv og dynamik til de ting vi laver. Men erfaringen må være, at hvis det der tales om er interessant nok, kan vi sagtens holde til at se på dem der taler. Desuden blev det at sætte sig mellem to stole. Ideen var jo netop at, ved kun at skulle lave en række interviews, blev der frikøbt energi til at arbejde med andre visuelle lag. Men vi endte med at bruge meget krudt på at finde familierne til reportagen og dermed blev nogle af de andre ting såsom at finde hjemmevideo nedprioriteret. Valget at blande materialet fra de tre lande var virkelig godt. Det underbyggede lighederne og gjorde at programmerne hele tiden var relevante for seerne i de enkelte lande. Men det gav et problem fordi budgetterne var lagt inden serien blev udviklet. Det var meget tidligt besluttet at hver tilrettelægger skulle for-redigere sine dele af programmerne. Men med den måde vi valgte at gøre det var der jo ingen dele. Derfor blev forredigeringen næsten spildt arbejde da vi alligevel blev nødt til at se det hele igennem i den endelige redigering i dk. Skulle man gøre noget lignende en anden gang skal man bare ligge al forredigering centralt hos den der skal klippe programmerne færdigt. At arbejde one man one camera fungerede godt selvom det gav nogle fæle lydfejl ned igennem alle fire programmer. Men som en teknikker sagde, så er det hvad må forvente når man skærer holdet ned fra tre til en.

13 Jeg er uenig i man ikke kan filme reportage med fire mennesker der sidder og snakker. Det kan man, ud fra min erfaring, sagtens. Fordelen ved at være alene er at man kan tilbringe meget mere tid sammen med sine medvirkende end man kan med et hold. Problemet her var nærmere det at vi både skulle lave reportage og interviews med en lang række andre medvirkende og at emnet gjorde researchen meget tidskrævende fordi det er så tungt et emne som det var svært at finde folk der ville fortælle om. Hjemmevideo laget fungerer virkelig godt. Til trods for at alle endte med at nedprioritere at skaffe hjemmevideo gav den smule vi havde enormt meget til programmerne. Det er noget jeg personligt har lyst til at arbejde videre med en anden gang. Med hensyn til distributionen af programmerne har den her i DK været en katastrofe. Programmerne er blevet sendt og genudsendt på tidspunkter hvor absolut ingen fra målgruppen ser fjernsyn. Dertil kommer at de ikke er blevet lagt på nettet. Sent i processen blev det besluttet at lave en bog sammen med programmerne. Det kunne være planlagt meget bedre og kombineret med en hjemmeside der kunne have givet mange seere. Den samlede konklusion må være at projektet var en succes. Det var en god måde at lave nordisk samproduktion på. De problemer der har været kan betegnes som børnesygdomme der, hvis man bruger erfaringerne, nemt kan rettes op. Frank Piasecki Poulsen, september 2007.

14 Bilag 1: Børn og skilsmisser redaktionelt opstartsmøde En NV samproduktion mellem FST, UR og DR - 4 x 30 min. Hookline Vi giver forældre en håndbog til den perfekte skilsmisse! Behov Norden ligger meget højt på verdensranglisten når det gælder det, at blive skilt! Generelt set ender % af alle ægteskaber i skilsmisse og i mange af tilfældene er der børn involveret, ligesom der også er en hel del ugifte forældre der flytter fra hinanden. Det kan være svært at overskue situationen når man som forældre står midt i en ægteskabelig parkrise fordi der er så mange følelser involveret. Og det kan være svært, at agere hensigtsmæssigt - både i forhold til hinanden, men også i forhold til børnene. Mange børn kommer i klemme fordi de voksne ikke kan finde ud af det sammen. Der er derfor et behov for løsningsorienterede programmer der kan hjælpe forældre der er skilsmissetruede, som allerede står midt i en skilsmisse, eller som har været igennem en skilsmisse - til at håndtere situationen på bedst mulig måde. Programmer som giver disse forældre konkrete redskaber og råd - og som tør at sætte tingene på spidsen og komme med bud på mulige løsninger. Programmer som kan inspirerer seerne til selv at tænke: Hvordan kan jeg gøre dette på en bedre måde? Målgruppe Målgruppen til programmerne er forældre i norden der overvejer skilsmisse, står midt i det, eller som er blevet skilt, dvs. en målgruppe som er interesserede i emnet på forhånd. At vi henvender os til en målgruppe som allerede har en given interesse for de problemstillinger programmerne tager op må nødvendigvis have indflydelse på den måde hvorpå vi vælger at gå til emnet. Som udgangspunkt ser vi ingen grund til at lave sensationsprægede programmer der svælge i andres lidelser. Vi forestiller os at programmerne skal fungere som en art håndbog og at formålet er at vejlede mere end det er at underholde. De medvirkende skal således ikke nødvendigvis stå midt i en traumatisk situation men være i stand til at reflektere over egen (eller andres) situation. Tilgang I forlængelse heraf foreslår vi at grundelementet i alle udsendelser er dybdegående interviews (og ikke vi er med når det sker reportage). Vi foreslår endvidere at vi gør en dyd ud af at der er tale om interviewbaserede udsendelser med talking heads, f.eks. ved at arbejde på en

15 tydelig og genkendelig visualitet i de forskellige interviews/ arbejde med på forhånd formulerede spørgeguides, og ved at inkorporere en rig supplerende billedside. Vi forestiller os ligeledes at programmerne skal være uden vært da programmerne skal sendes i forskellige lande og en dansk vært ville gøre programmerne mindre interessante for de andre deltagende lande. Vigtige elementer i programmerne Alle programmer bør indeholde Cases: som kan fortælle om egne erfaringer - det være både voksne mænd og kvinder samt børn der har gennemlevet et skilsmisseforløb. Case personerne behøver ikke nødvendigvis at have en relation til hinanden men deres historier og erfaringer skal supplere hinanden og klippes op mod hinanden i hvert program. Vi foreslår dette fordi det kan være svært at finde opløste par som begge gerne vil være med i programserien, men også fordi man på den måde kan løsrive problematikkerne fra det specifikke og hive dem op på et mere alment menneskelig og generelt niveau. Vi foreslår endvidere at case personerne (i hvert tilfælde en kærnegruppe) går igen fra program til program. På den måde kan vi komme i dybden med de udvalgte i stedet for at finde nye medvirkende til hver udsendelse. Case personerne bør repræsentere tendenser i de enkelte lande. Eksperter: o Parterapeuter/ børnepsykologer m.fl.. Kan opstille simple regler for hvad der i en given situation er ok, og hvad der ikke er det, hvad der er vigtigt og hvad der er mindre vigtigt, hvordan man bedre kan kommunikere med hinanden m.v. Helt ned til konkrete ting som madkasser og tøj, anklagende sprog som du gør altid.. osv. o Implicerede : børnehavepædagoger, chefer på arbejdspladsen, bedsteforældre/ venner, professionelle sagsbehandlere m.v.. Kan kommentere på forløbet/reflektere over konsekvenser m.v.. Supplerende billedside: o Familiefotografier/hjemmevideo: identitetsskabende faktor som også er med til at give (historisk) dybde til case personerne og som giver programmerne affektionsværdi uden at udstille de medvirkende. Materialet knytter interviewpersonerne til en tid der har været, giver genkendelighed hos tilskueren (vi kender alle familiefotografier), og vil fungere som en vigtig stemnings skabende faktor i programmerne. Hvis nødvendigt kan vi også finde supplerende familiefotografier og hjemmevideooptagelser som ikke nødvendigvis er knyttet til de medvirkende personer, men det er et krav at de medvirkende skal ville dele deres private fotografier og hjemmevideooptagelser med os, og at de kan bruges i programmerne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

DEN NORDISKE MAND. 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006

DEN NORDISKE MAND. 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006 DEN NORDISKE MAND 5 programmer om maskulinitet i norden anno 2006 DEN NORDISKE MAND er produceret af DR Undervisning i samarbejde med NRK, FST og UR Nordvision samproduktion Kbh. december 2005. DEN NORDISKE

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Lördagen den 20. augusti 2005 kl. 10:00 Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? (plenarmöte) Debattledare: Høyesteretsdommer

Læs mere

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier Etik i markedsanalyse via Sociale Medier IDÉ OG GENNEMFØRELSE SKISMA? Traditionel MR...a solution to a lack of information fokusgrupper f2f telefon (CATI) mystery shopping pen & paper etnografi offline

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

GRAFISK DESIGN WolfPack

GRAFISK DESIGN WolfPack GRAFISK DESIGN WolfPack HVORDAN? HVAD HVORFOR OPGAVEN Opgaven blev stillet af virksomheden WolfPack og gik ud på at redigere en 35 sekunders film som skulle promovere et tilbagevendende festarrangement

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

MELLEMTRINNET/VENSKABER

MELLEMTRINNET/VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN MELLEMTRINNET/VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Casting og Audition. for skuespillere og statister

Casting og Audition. for skuespillere og statister Casting og Audition for skuespillere og statister Hvad er et godt castingbillede? Der er et grundlæggende element, jeg vil understrege kraftigt. Du skal kunne sælge dig selv med et billede, og kun et billede!

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

2/2010. Tegnet af Jørn Villumsen. Bragt i Politiken 12. marts 2010

2/2010. Tegnet af Jørn Villumsen. Bragt i Politiken 12. marts 2010 2/2010 Tegnet af Jørn Villumsen. Bragt i Politiken 12. marts 2010 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde Franchising Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark 400 Talere: Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

MINDERNES BRO MINNENAS BRO

MINDERNES BRO MINNENAS BRO MINDERNES BRO MINNENAS BRO M I N D E R N E S B R O 1 2 M I N N E N A S B R O MINDERNES BRO øjebliksbilleder fra livet i 1920- og 30erne MINNENAS BRO - ögonblicksbilder från 1920- och 30-talet M I N D E

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Nr. 2 maj 2013. Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 2 maj 2013. Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 2 maj 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Billeder fra sendemandsmødet i København 26.- 28. april 2013 Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk

Læs mere

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden Ingólfur V. Gíslason och Guðný Björk Eydal (red.) TemaNord 2010:595 Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden TemaNord 2010:595

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk CV Jonas Schnack Krog Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk 1 2014 VJ Nordisk Film, program til TV2. Tilrettelægger X Factor 2015. Posttilrettelægger Reality-pilot, Mastiff TV, Bikini Island. 8. semester på

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Markedsundersøgelse om brug af Power Point Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Indhold Baggrund og metode Resultater Konklusion Anbefalinger Baggrund og metode Power Point Design

Læs mere

DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV. Juni 2010

DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV. Juni 2010 DRs KREDITERINGS- REGLER FOR TV Juni 2010 indhold 0.0 quick guide S. 3 1.0 kreditregler S. 4 2.0 designregler S. 8 3.0 særligt for eksterne produktioner S. 11 4.0 HVEM SKAL KREDITERES? S. 14 5.0 SUPPLERENDE

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening. Nr. 3 September 2006

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening. Nr. 3 September 2006 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 3 September 2006 "Koralkor med stjernedirigent" var et fantastisk indslag i korkonkurrencen. Foto af Dan Proctor. Mit livs

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

III. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik. med i en arbejdsgruppe, som søgte Filminstituttet om støtte til at udvikle projektet.

III. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik. med i en arbejdsgruppe, som søgte Filminstituttet om støtte til at udvikle projektet. Politik/Dogmatik/Samfundslære/Pragmatik Af Jakob Høgel og Allan Berg Nielsen I Det handlede om politik, det begyndte med politikerne, stedet var Folketinget, hvor det blev vedtaget at lade magtforholdene

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

05 Intro. INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening

05 Intro. INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening 05 Intro INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post 20 Mandeforsker Kenneth Reinicke 22 Lektor i klinisk børnepsykologi Ingrid Leth 24 Kriminalassistent

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere