Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet"

Transkript

1 Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet 1

2 1 Velkommen til UV-Specialvejledning EGU-modulet Sådan tilgås programmet Rettigheder Administratorrettigheder: Brugerrettigheder: Opret, rediger eller slet: Genvejstaster Kartoteker Virksomhed/Institution Redigering af Virksomhed/Institution Adressekartotek Redigering af en kontakt fra Adressekartoteket Log Unge Oprettelse af ny elev Opret og redigering af Stamdata Opret og redigering af uddannelsesplan Opret og redigering af uddannelseselement Opret og redigering af praktikaftale Personmappe Historik Løn Andre relevante oplysninger Vejledningsaktiviteter Send mail Send SMS Redigering af program stamdata Brugeradministration Eksport af data Udskriv rapporter Indberetning til UNI-C Tilretning af stamdata

3 1 Velkommen til UV-Specialvejledning Denne brugervejledning giver en grundig gennemgang af funktionerne i UV- Specialvejledning. Indledningsvist er det vigtigt at sige, at programmet er todelt, og indeholder både et EGU-modul (Erhvervsgrunduddannelse) og et STU-modul (Særligt Tilrettelagt Uddannelse). Denne brugervejledning vil KUN fokusere på brugen af EGUmodulet. Vi håber, at I som UU center kan bruge vejledningen som opslagsbog, men I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål og gode idéer til udvidelser af vejledningen. 2 EGU-modulet 2.1 Sådan tilgås programmet Ikonet til UV-Specialvejledning kommer til at ligge på samme fjernskrivebord, som også vejledningssystemet ligger. Ved at dobbeltklikke på ikonet kommer følgende boks til syne: Her skal du indtaste brugernavn og evt. password og dernæst vælge, hvilket modul du vil logge dig ind på. BEMÆRK: Hvis UU kun har tilkøbt det ene modul, vil muligheden for at vælge det andet være inaktiv. 3

4 3 Rettigheder Der findes forskellige rettigheder til systemet: 3.1 Administratorrettigheder: Det er administrator, der har det overordnede ansvar for systemets vedligeholdelse og udvikling. Det betyder helt konkret at: - Administrator fastsætter de valgmuligheder og de rettigheder, de øvrige brugere har. - Administrator fungerer som superbruger og kontaktperson til UVdata A/S 3.2 Brugerrettigheder: Den enkelte bruger har relevant adgang til systemet, hvilket vil sige, at vedkommende kun kan arbejde med de områder i systemet, der konkret er behov for. Som regel vil de områder, som den enkelte bruger ikke har adgang til, være grå. Det er administrator der fastsætter og evt. ændrer brugernes rettigheder. 4 Opret, rediger eller slet: Når du har fået adgang til UV-Specialvejledning, starter du systemet i din arbejdsforside. Herfra kan du vælge forskellige faneblade, hvori du kan oprette, redigere eller slette oplysninger (data). Du har følgende muligheder for at oprette, redigere og slette uanset hvilket faneblad du befinder dig på: Markér det faneblad du vil arbejde med og tast F2 for opret, F3 for rediger eller F4 for slet, eller Markér det faneblad du vil arbejde med, højreklik og vælg opret, rediger eller slet eller Åbn det faneblad du vil arbejde i og vælg menupunktet Kartoteker og vælg en af mulighederne opret, rediger eller slet. 4

5 5 Genvejstaster Genvej F2 Ctrl. F2 F3 F4 F5 Dobbeltklik på en række i en liste Klik på kolonneoverskift Række markeret med tragt Knappen [ ] som findes i forbindelse med registreringsfelter for mailadresser. F7 F8 F11 CRTL+P Vælg/Gem kolonneopsætning Beskrivelse Opret. Åbner vindue til at oprette en ny uddannelsesplan, hvis fanebladet De Unge er valgt. Opret ny elev Rediger. Åbner vindue til redigering af den valgte række. Hvis listen er tom, så svarer det til F2. Slet. Sletter den valgte række. Bruger spørges forinden, om rækken skal slettes. Opdater. Opdaterer data på det faneblad, som er valgt Samme som F3 Listen sorteres efter denne kolonne stigende/faldende Der kan filtreres på alle kolonnerne i listen ved at indtaste data i rækken markeret med en tragt. Åbner mail vindue Eksportliste Vis udskrift af liste Åbner udskriftsdesigner Åbner vindue med de tilgængelige udskrifter på den markerede række Giver mulighed for at gemme den opsætning [kolonner, sortering, filtre] som den pågældende bruger har sat på listen. Viser liste over de layouts der findes til den pågældende liste. Brugerens standard layout er markeret med rødt. Eksempel på genveje ved højreklik i lister. 5

6 6 Kartoteker 6.1 Virksomhed/Institution Fanebladet Virksomhed/Institution viser alle de virksomheder/institutioner, der er oprettet i programmet. Listen er sorteret efter navn. Der kan ikke ændres oplysninger direkte i listen. En virksomhed/institution har tilknyttet en eller flere kontaktpersoner. Når der tilknyttes en virksomhed/institution til en uddannelsesplan så er det en bestemt kontaktperson på virksomheden/institutionen, som udpeges og tilknyttes. Der kan vælges data fra dette kartotek, når der skal tilknyttes noget i felterne Henvist af og Betalingskommune på uddannelsesplanen, når der skal vælges Udbyder på et uddannelseselement, eller når der skal vælges et praktiksted på en praktikaftale. Fanen Virksomhed/Institution er ikke forudfyldt men opbygges løbende. 6

7 Man kan også fra kartoteket importere fra UNI-C s institutions kartotek, ved at højreklikke og vælg "Importer Institution". 7

8 6.2 Redigering af Virksomhed/Institution En virksomhed/institution kan have en eller flere kontaktpersoner tilknyttet. Sidst anvendt dato angiver, hvornår den pågældende kontaktperson sidst er blevet tilknyttet en uddannelsesplan, uddannelseselement, eller praktikaftale. Man kan også fra kartoteket importere fra UNI-C s institutions kartotek, ved at højreklikke og vælg "Importer Institution". 8

9 6.3 Kontaktpersoner kartotek Fanebladet Kontaktpersoner viser en adresseliste over personer, som er oprettet i adressekartoteket. Der kan ikke ændres oplysninger direkte i listen. Kontaktpersonkartoteket indeholder de personer, som kan tilknyttes elevens stamdata som kontaktperson. Opret af kontaktperson F2, og hvis du ønsker at slette en kontaktperson, markerer den kontaktperson du ønsker at slette vha. F4. 9

10 6.4 Redigering af en kontakt fra Kontaktperson kartoteket Knappen Annuller lukker vinduet. Hvis der er sket ændringer i data spørger programmet, om data skal gemmes. Knappen OK gemmer data og lukker vinduet. 6.5 Log Fanebladet Log viser, hvornår den pågældende bruger har logget på og af systemet. Listen er sorteret efter logon. Der kan ikke ændres i log-oplysningerne. 6.6 Unge Når der er logget på programmet vises følgende vindue: 10

11 Fanebladet Unge viser en række for hver uddannelsesplan, der er oprettet for en elev. Den samme elev kan altså godt optræde på listen flere gange blot med forskellige uddannelsesplaner. Læg mærke til, at en uddannelsesplan altid skal have en status tilknyttet. Listen er sorteret efter CPR-nummer status. Oplysningerne kan ikke ændres direkte i listen. Den røde markering viser, at næste kontakt dato er overskredet. Denne validering på næste kontakt sættes kun for de uddannelsesplaner, som har status I gang Oprettelse af ny elev Hvis der skal oprettes en uddannelsesplan til en elev, som ikke findes i oversigten, skal der vælges CRTL+F2 eller højreklik => opret ny elev. Her kan man så vælge om man vil importere eleven fra UVvej eller oprette eleven helt fra bunden med stamoplysninger. 11

12 Ved oprettelse af en uddannelsesplan for en eksisterende elev vælges F2 eller højreklik => Opret. Bemærk: En elev kan kun have 1 uddannelsesplan, som har status I gang. Brugeren får derfor ikke lov til at gemme en ny uddannelsesplan, før den forrige plan har status forskellig fra I gang. Følgende fejlmeddelelse vises: Ved sletning af en uddannelsesplan, så slettes de uddannelseselementer og praktikaftaler, som er tilknyttet uddannelsesplanen. Hvis ikke eleven har flere uddannelsesplaner tilknyttet, så markeres eleven som slettet. Det betyder, at hvis der på et senere tidspunkt oprettes en uddannelsesplan på denne elev, så fremsøges de stamoplysninger, der tidligere var registreret på eleven Opgaveliste På forside billedet med listen af unge er der under hver ung en opgaveliste, som kan vises ved at trykke på + foran cpr.nr. Opgavelisten er et hjælpeværktøj til at styre selve processen i det administrative arbejde med STU uddannelsen og er med til at give overblik. Kolonnerne "aktuel opgave" og "afsluttede opgaver", giver et hurtigt overblik over hvilken opgave man er kommet til i opgavelisten og en visuel visning af forløbet. 12

13 Vi har som standard lagt 6 opgaver ind i listen. Standard opgaveliste: Det enkelte UU kan også selv definere hvad opgavelisten skal indeholde, man opretter og redigerer, sletter i opgaveliste under kartoteker, opgaveliste Redigering af Stamdata Stamdatavinduet indeholder den egentlige sagsbehandling omkring en elev og dennes uddannelsesplan. 13

14 Fanebladet Stamdata indeholder de personlige oplysninger for en elev. Derudover har UU mulighed for at angive oplysninger, som knytter sig til eleven. Muligheden for at kunne tilknytte en eller flere relationer er tilgængelig. 14

15 Muligheden for at kunne tilknytte en eller flere kontaktpersoner er tilgængelig. Ligeledes er der mulighed for at tilknytte forskellige former for sagsparter, det vil sige at den bruger som opretter/importerer eleven til STU modulet altid vil stå som sagsejer og primærvejleder. Derudover er der mulighed for at tilknytte øvrige sagsparter på den enkelte elev, både fra eget UU-center og på tværs af andre UU-Centre der også anvender STUmodulet. 15

16 Sagsejeren bliver markeret med grøn, og primærvejleder med fed skrift. Det er udelukkende sagsejeren som kan sætte rettigheder for den enkelte sagspart samt tilknytte nye sagsparter. Sagsejeren kan også overdrage rollen som sagsejer til anden part på sagen Opret og redigering af uddannelsesplan 16

17 Redigering af oplysninger for uddannelseselementerne og praktikaftalerne sker ikke direkte på fanebladet men ved at dobbeltklikke eller vælge F3, hvor fokus er sat til et af de to afsnit (Elementer til uddannelsesplanen, praktikaftaler). Listen over uddannelseselementer er sorteret efter startdato stigende. Praktikaftaler er ligeledes sorteret efter fradato stigende Opret og redigering af uddannelseselement Elementer til uddannelsesplanen oprettes ved at vælge F2 og der vælges startdato og slutdato samt elementtype. Varighed opdateres automatisk ud fra start- og slutdato. Det er på baggrund af de oplysninger, der registreres i uddannelseselementet at udskriften Uddannelsesplan dannes. 17

18 Elementer til uddannelsesplanen kan også hentes fra udvalgte forløb på portalen højreklik i uddannelsesplanen og vælg Hent elementer på Specialportalen 18

19 Her kan man så hente de forløb som man tidligere har udvalgt på portalen og arbejde videre med dem. 19

20 6.6.6 Opret og redigering af praktikaftale Øverst vælges det uddannelseselement, der skal laves en praktikaftale for. Hvis mødestedet er et andet end virksomhedens adresse, angives dette i feltet Beliggenhed. Det er på baggrund af de oplysninger, der registreres på praktikaftalen, at udskriften Praktikaftale dannes. Hvis summen af varighed er rød, skyldes det at de tilknyttede uddannelseselementer ikke opfylder karvet om at en skoleperiode skal være mellem 20 og 40 uger Personmappe Indeholder dokumenter, der er gemt på filserveren for den aktuelle elev. 20

21 Elevens personmappe er tilknyttet elevens stamdata, og er dermed fælles for alle de uddannelsesplaner, der måtte være oprettet på en elev. Når der oprettes en ny vision af en uddannelsesplan, bliver der automatisk genereret en PDF-fil på baggrund af udskriften Uddannelsesplan. Denne PDF-fil navngives med versionsnummer på uddannelsesplanen element revisionsnr. samt praktikaftale revision. Hvis der allerede findes en uddannelsesplan med dette navn tilføjes dagsdato til filnavnet. Det er også i personmappen hvor der kan tilføjes et foto af eleven. Man kan også direkte fra udskriften tilføje udskriften til personmappen. 21

22 22

23 6.6.8 Historik Viser elevens uddannelseshistorik. Hvis eleven har været oprettet i UVvej vises disse historikoplysninger også. Historikken opdateres, hvis sted eller status er blevet ændret. Hvis der er angivet en uddannelsesansvarlig institution, så skrives dette navn i kolonnen Sted. Ved efterfølgende ændring af status på uddannelsesplanen til Afbrudt/Afsluttet, skal historik rækken opdateres med afslutningsdato og den nye status. Historikoplysningerne kan ikke redigeres eller slettes. De oprettes/vedligeholdes automatisk af programmet. En EGU-elev vil først fremgå af historikken, når der er oprettet en uddannelsesplan for eleven. Det er den senest oprettede historik række, der opdateres på elevtabellen. 23

24 6.6.9 Løn På fanen Løn er det muligt at registrere elevens kontooplysninger, timetal m.m. 24

25 Andre relevante oplysninger Dette er et fritekst felt med mulighed for at skrive egne notater på den enkelte elev. Teksten overføres automatisk til indstillingsformularen i afsnittet Eventuelt supplerende oplysninger. 25

26 Vejledningsaktiviteter Vejledningsaktiviteter indeholder historik for tidligere praktikforløb samt hold og brobygningsforløb Notater Mulighed for oprettelse af notater på den enkelte elev og se "gamle" notater fra registreringen i UVvej. Notatet er tilknyttet en kontaktform eks. samtale, mail, tlf. møde m.m. Notaterne er sorteret, så det nyeste notat vises først. 26

27 27

28 6.613 Brugerfelter I systemet er det muligt at oprette brugerfelter. Det vil sige brugerdefinerede felter som man selv kan definere efter behov. Der er som standard lagt brugerfelter ind, som refererer til blandt andet udskriften Uddannelsesplan. Brugerfelter kan oprettes i tre nivauer: Elevdata Uddannelsesplan Uddannelseselement. Felter defineres af det enkelte UU-center og angives under Kartotek > Stamdata > Felter. 7 Send mail På oversigten over de unges uddannelsesplaner (fanebladet Unge ) vælges den eller de elever, der skal sendes mail til. 28

29 Vælg dernæst Filer => Mail => Opret mail. Herefter åbnes mailvinduet med de elever, som er markeret. Først står navnet efterfulgt af mailadressen, fx Kristina Tornvig<kristina Hvis ikke der er benyttet <> opfattes teksten mellem 2 semikolon som en mailadresse. Der er mulighed for at indsætte flettefelter i mailteksten, for derved at gøre mailen mere personlig. Dette gøres ved at vælge knappen Indsæt flettefelt. Når vinduet lukkes ned bliver brugeren spurgt, om mailen skal gemmes som notat under eleven. Der kan kun oprettes notater for de elever, som mailvinduet er åbnet med. For at finde den elev, som notatet skal tilknyttes, laves et opslag med mailadressen angivet i modtagerlinien i 29

30 den liste af elever, som vinduet er åbnet med. Hvis der manuelt er ændret en mailadresse for en elev direkte på mailvinduet, bliver der ikke oprettet et notat under denne elev. Hvis der vælges Vedhæft fil åbnes en fildialog, hvor der er mulighed for at udpege en eller flere filer. Hvis der oprettes et notat på eleven på baggrund af en mail, hvor der er tilknyttet filer, bliver filnavnene tilføjet notatet. 8 Send SMS Marker den eller de elever, som der skal sendes SMS til og vælg Filer => SMS. Når SMS en sendes spørger programmet, om der skal oprettes notat med SMS-beskeden under eleven. Der indsættes flettefelter ved at vælge knappen Indsæt flettefelter. Det er udelukkende muligt for de UU-Centre som har tilkøbt SMS service. 30

31 9 Redigering af program stamdata Stamdata redigeres ved at vælge kartoteker og stamdata, herefter vises en liste med mulighed for at vælge de enkelte kartoteker. Se eks. med kartoteket Kontaktform : 31

32 Firma/Institutionskartoteket er fælles for EGU-modulet og STU-modulet. Følgende kartoteker individuel for hvert UU-center og kan redigeres i: Kontaktformer Opgavelister Felter Vejlederteam Følgende lister er låste, vises under stamdata men det er kun UV-data der kan tilføje og fjerne værdier. Listerne er fælles på tværs af UU-cetrene: Statuskoder Firmatype afgangsårsag henvisningsårsag Elementtype Ansættelsesform Overenskomst Postnr Kommuner 32

33 Baggrund Forsørgelsesgrundlag Sprog Stedtype 10 Brugeradministration Åbnes via menupunktet System => Brugeradministration. Hvis den aktuelle bruger er superbruger, vises en oversigt over de brugere, som er tilknyttet EGU og STU modulerne. Ved at dobbeltklikke på en af rækkerne åbnes selve vinduet til at redigere oplysninger for den enkelte bruger. 33

34 Hvis brugeren ikke er superbruger, åbnes bruger-redigeringsvinduet med det samme. Den enkelte bruger kan selv ændre de fleste af de oplysninger, der er registreret på vedkommende. Dog ikke Brugernavn, Team, Aktiv, Tilknytning til EGU/STU samt rettighederne. Det er kun superbrugeren, som kan tildele og fratage brugerrettighederne. OBS: Som det fremgår, så har superbrugeren mulighed for at se den enkelte brugers adgangskode. 34

35 11 Eksport af data Listerne over uddannelsesplaner, adresser, virksomheder kan eksporteres til f.eks. Excel. Ovenstående eksempel vises ved at trykke F7 i listen over uddannelsesplaner. Her overføres samtlige felter fra vinduet til eks. Excel, xml eller csv format. Tryk herefter på Gem, og vælg placering af filen og navngiv den. 35

36 Efterfølgende får man at vide at eksporten er fuldført og man kan vælge at åbne den. 12 Udskriv rapporter For at udskrive en rapport, vælges det kartotek der skal udskrives fra. Herefter trykkes Ctrl+P. 36

37 Markér herefter den rapport, som skal udskrives og vælg dernæst Vis udskrift. Rapporterne er oprettet som standard men de kan tilpasses individuelt i udskriftsdesigneren. Der kan også laves nye udskrifter, tilpasset det behov man måtte have. De nye udskrifter kan laves af en superbruger eller af UVdata efter tilbud og medgået tid. Udskrifterne kan eksporteres til en lang række formater bl.a. PDF og Word 2007 Eksempel på udskrifter: 37

38 38

39 Har du brug for udskrifter, der ikke ligger i systemet, så kontakt UVdata A/S. 39

40 13 Indberetning til UNI-C Fra Specialvejledningsprogrammet kan der dannes en CSV-fil som umiddelbart kan uploades på UNI-C s indberetningssite. Filen dannes udfra den angivne periode til den valgte uddannelse. Udtrækket indeholder kun de rækker der har kryds i kolonnen medtag række. Vælges Vis udskrift vises udtrækket som nedenstående og kan herefter eksporteres til mange forskellige formater. 40

41 Bemærk: Der udtrækkes kun oplysninger for elever, hvor uddannelsesplanen har status Tilmeldt, I gang og Afbrudt. Hvis en række ikke skal med, fjernes markeringen i kolonnen Medtag række Tilretning af stamdata Før data udtrækkes skal det sikres, at de talintervaller, som er oplyst af UNI-C, stemmer overens med de værdier der benyttes i systemet. 41

42 Følgende er angivelse af UNI-C værdi i kolonnen UNIC-ID for Afgangsårsager: Tilsvarende skal der angives UNI-C talkode for Status, Baggrund og Henvisningsårsag. Talkoderne fremgår af vejledningerne. 42

Brugervejledning UV-Specialvejledning STU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning STU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning STU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 4 2 STU-modulet... 4 2.1 Sådan tilgås programmet... 4 3 Rettigheder... 5 3.1 Administratorrettigheder:... 5 3.2

Læs mere

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som: Stamkort I UVvej har hver enkelt unge/elev deres eget stamkort. Stamkortet indeholder alle oplysninger i programmet om den unge. Stamkortet åbnes ved at dobbeltklikke på en ung, på forsiden af UVvej. Stamkortet

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Genvejstaster i UVVej / Praktik / Hold

Genvejstaster i UVVej / Praktik / Hold Genvejstaster i UVVej / Praktik / Hold Genvejstaster i UVvej: Ctrl + D= De unge Vælg faneblad Ctrl + S= Steder (overordnet genvej) Ctrl + K= Placeringskategorier Ctrl + A= Adressekartotek Ctrl + L= Log

Læs mere

Minual i Daglig brug af UVvej

Minual i Daglig brug af UVvej Minual i Daglig brug af UVvej Indholdsfortegnelse: Administrativt ansvar... 2 Generelle indstillinger... 2 Fanebladet Stamdata... 3 Fanebladet Notater... 6 Fanebladet Historik... 7 Fanebladet Uddannelsesbog...

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

UV-Data Nationale Brugergruppe Version 4. 23. november 2012. Manual til kontaktformer Til superbrugere

UV-Data Nationale Brugergruppe Version 4. 23. november 2012. Manual til kontaktformer Til superbrugere UV-Data Nationale Brugergruppe Version 4. 23. november 2012 Manual til kontaktformer Til superbrugere November 2012 Indhold Manual til oprettelse af UU-Centerets egne kontaktformer... 2 Denne manual er

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning Lærerlogin

Vejledning Lærerlogin Vejledning Lærerlogin Opdateret 15. april 2013 Indhold Indledning... 3 Opsætning på ungdomsskolens hjemmeside... 4 Integrering i selve hjemmesiden... 4 Link... 5 Tildeling af adgangskoder... 6 Indhold...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Information om Elevplan Uddannelsescenter Holstebro vil gerne informere om Elevplan, som er et webbaseret uddannelsesplanlægningsværktøj.

Information om Elevplan Uddannelsescenter Holstebro vil gerne informere om Elevplan, som er et webbaseret uddannelsesplanlægningsværktøj. 1. december 2011 Information om Elevplan Uddannelsescenter Holstebro vil gerne informere om Elevplan, som er et webbaseret uddannelsesplanlægningsværktøj. Digital kommunikation Med brugen af elevplan går

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst...

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst... Indholdsfortegnelse 1. INTRO... 3 2. SÅDAN KOMMER DU HURTIGT I GANG MED PROGRAMMET... 3 Fanebladet De Unge... 6 Sådan opretter du en ung... 6 Fanebladet Steder... 7 Fanebladet Placeringskategorier... 8

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Hvordan importerer jeg stamdata?

Hvordan importerer jeg stamdata? Hvordan importerer jeg stamdata? I Untis har du mulighed for at importere stamdata fra menuen Filer. Stamdataene (Klasser, Lærere, Lokaler, Fag og Elever) skal importeres enkeltvis. Du vælger selv, hvilke

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet?

Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet? VEJLEDNING FOR PRAKTIKSTEDER Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet? Indhold Praktikforløbet...2 Hvordan du arbejder i praktikforløbet...5 Åbne og redigere aktivitet:...5 Godkende en aktivitet...6 Dialogforum

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg UV-Forum Konferencesystem for UU ere og Studievalg INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvordan logger jeg på?... 4 Hvordan ændrer jeg mine personlige oplysninger?... 4 Hvordan opretter jeg et nyt forum?...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere