KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet solbjerggaard.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. oktober 2008 med seks bilag (1-6), svarskrift modtaget den 27. november 2008 med ét bilag (A), replik af 17. december 2008 med ét bilag (7) samt duplik modtaget den 2. januar 2009 med to bilag (B og C). Registreringsdato: Domænenavnet solbjerggaard.dk er registreret af indklagede den 18. april Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at klageren i 20 år har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri, og at betegnelsen Solbjerggaard har været benyttet kontinuerligt siden 1981, hvor ørredfiskeriet blev etableret af en tidligere ejer. Klageren har oplyst at være erhvervsdrivende under CVR-nr og har som bilag 3 fremlagt en kopi af Bevis for registrering hos Told & Skat af 26. november 1999 vedrørende dette CVRnr. Det fremgår bl.a. heraf, at Chris Kjeld Kristensen har registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Chris Kristensen, at denne virksomhed er registreret med startdato den 1. januar 1

2 1988, og at virksomheden er registreret i branchen fiskeri. Indklagede har som bilag A fremlagt en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister af 27. november 2008, der viser, at klagerens virksomhed nu er registreret i branchen havfiskeri. Indklagede har oplyst, at han ikke er erhvervsdrivende. Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Vi ønsker at stå som registrant ang. domænenavnet solbjerggaard.dk, idet vi de sidste 20 år har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Domænenavnet anvendes (indtil d.d. hvor indklagede har slettet vor hjemmeside og hvor der nu kun står at domænenavnet er til salg) (se bilag 2) og ønskes stadig anvendt til vor hjemmeside om vort ørredfiskeri.... Domænenavnet er erhvervsmæssig og har stor betydning for os, idet vi annoncerer (se bilag 6) med hjemmesiden og vore kunder (fiskere) har nu ringet om vi har lukket da hjemmesiden er til salg, som der nu står... Indklagede lavede i sin tid hjemmesiden for os (bilag 4), da han var lejer af en lejlighed på Solbjerggård og han oprettede derved også domænenavnet, men i hans eget navn uden at vi var klar over det. Sekretariatet har ved opslag på den 12. november 2008 taget følgende kopi, der svarer til det omtalte bilag 2: 2

3 Ved fornyet opslag herpå den 16. april 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 3

4 Det omtalte bilag 6 indeholder en kopi af FISKE AVISEN nr. 11, november 2008, s , og en kopi af Fisk & Fri (efter det oplyste fra november 2008), s , som indeholder annoncer fra klageren, som alle henviser til hjemmesiden Bilaget indeholder endvidere en udskrift af en søgning i Google den 1. november 2008 på solbjerggaard ørredfiskeri, som bl.a. viser, at samtlige de 9 første søgeresultater vedrører en omtale af klageren, og at det første søgeresultat henviser til hjemmesiden Klageren har som bilag 5 fremlagt udskrift af en af 19. oktober 2008, hvori indklagede skriver følgende til klageren: Hej Hanne. Nu er det sådan med en lovgivning hos DK hostmaster at den skal følges. Hvis Solbjerggård Ørredfiskeri er et registreret momspligtigt selskab, så som et A/S eller ApS. Selskab, Ja så kan man få rettighederne overdraget via en domfældelse. Men så skal siden også hedde set samme som firmaet. Men da der ikke er et firma bag så kan man ikke tvinge det fra mig. Dette kan læses på DK hostmasters hjemmeside. Jeg kan til enhver tid ændre indholdet på siden uden varsel til dig. 4

5 Men du er mere en velkommen til at købe eller køb af mig. Venligst Kent Mossin. Om baggrunden for indklagedes registrering af domænenavnet solbjerggaard.dk og indklagedes adkomst hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Jeg købte domænet for at vise, at man ad denne vej kunne reklamere på Internettet. Men købte ikke selve kaldenavnet som stedet har heddet siden 1981 nemlig Solbjerggaard Ørredfiskeri. er ledigt d.d.... Jeg har ikke en gård som hedder Solbjerggård, men hvis man søger navnet kommer der adskillige andre som kan gøre brug af navnet. er ikke ens betydende med at det har noget med fiskeri at gøre. Eks. som er et gammelt bindingsværks gård som hedder Solbjerggård sælger vine Fritidsklub... Om den faktiske brug af domænenavnet solbjerggaard.dk har indklagede anført følgende: Jeg har selv lavet denne reklame for ørredfiskeriet, idet jeg har boet på selve området. Nu har jeg sat domænet til salg. pga. uoverensstemmelse med Hanne, som påstår at jeg har fået penge for at lave hele indholdet samt at vedligeholde den.... Dette er ikke i overensstemmelse med fakta. Hvis hun mener at have betalt mig, vil min advokat og undertegnet gerne se deres regnskaber fra deres moms CVR-nr hvor en revisor har påtegnet at der er tilgået undertegnet Kent Mossin penge til min konto. Men det er vel nu gået op for Hanne at der faktisk er en hvis reklameværdi i navnet, da jeg selv har tilmeldt siden til forskellige søgemaskiner, og nu kommer der et meget vigtigt punkt. Hvis denne side var i direkte forbindelse med et CVR nr. så skal der betales et beløb til søgemaskinerne og det er der ikke hos mig. Det er nu gået op for Hanne at jeg har lavet god reklame for stedet og derved skabt et synonym for stedet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Muligheden for videresalg har ifølge indklagede ikke oprindeilgt haft betydning for indklagedes registrering af domænenavnet. Indklagede har nærmere anført følgende herom: Nej det var ikke min mening, da jeg kun købte navnet på et gårdnavn og som på det tidspunkt ikke var i konflikt med selve ejeren af kaldenavnet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Ikke engang deres egen gård hedder Solbjerggård Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Jeg gjorde Hanne opmærksom på, - at de kunne købe domænenavne for deres tømrer virksomhed samt selve Ørredfiskeriet, men dette tog Hanne sig ikke af. 5

6 Hanne blev informeret om at jeg havde oprettet web-siden som reklame for stedet nemlig og dette staves med dobbelt a og ikke som stedet har heddet siden 1981 Solbjerggård Ørredfiskeri Svar vedr. tekst i bilag 1 I bogholderiet findes der oplysninger om hvem der har betalt domæne afgiften siden jeg købte det den Hanne forveksler domæneafgiften med hostingen hvor domænet faktisk ligger. (wannafind.dk) Svar på bilag 6 Jeg synes det fremgår ret entydigt at stedet hedder Solbjerggård Ørredfiskeri. Oven i købet med en stor regnbue ørred ved siden af teksten. På selv samme bilag findes også Fredensborg Ørredfiskeri og ja de henviser til deres egen side, som hedder og de er medlemmer af danske Ørredsøer. Faktisk henviser næsten alle annoncer til en hjemmeside hvor ordet fisk indgår i domænenavnet. Men her henvises til en hjemmeside der hedder altså med to a er og ikke et å og ej heller det fulde navn som stedet kunne hedde Man kunne for den skyld henvise til en hvilken som helst side uden selv at eje den.... Svar omkring min påstand som indklagede part: Jeg forventer at bibeholde mit domæne, da det ikke er ulovligt at lave reklame på hjemmesider. Og ja jeg er i min gode ret til at kunne sælge. Hvis klager kan fremføre bevis via deres momspligtige regnskab gennem 8 år, med påtegnet revisors underskrift, - at de har overført penge som betaling til mig, ja så vil jeg godt overdrage det til klager. Hvis klager mener at have betalt på anden måde, er dette også en udgift som skal påføres regnskabet, da der skal betales moms af beløbet og opgives til SKAT. Klager skriver at domænet er erhvervsmæssigt, hvordan kan det så være at klagenævnet ikke har modtaget regnskab som bevis for dette, - at de vitterligt har brugt penge på denne udgift til mig. Klager skriver også at de er erhvervsdrivende. Hvordan kan en virksomhed drives uden nogle ansatte. I CVR registeret står der yderligere om der er Reklamebeskyttelse og der står NEJ, Dette gælder vel kun Firmaets Navn som er CHRIS KRISTENSEN og ikke stedets kaldenavn. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Vi syntes ikke at vi skulle have inddraget Jer i at Kent Mossin skylder os et stort beløb fra husleje, da han boede til leje på Solbjerggård, men han drager nu selv det ind i denne sag, idet han påstår at han ikke har fået betaling for at lave hjemmesiden. Iflg. vedhæftede bilag nr. 7 (4 sider: a-d) kan man heraf se at han i.h.t. bilag: 7 c har fået kr ,- (afdrag) for at lave hjemmesiden. Det er et beløb vi har indbetalt fra private midler til vor virksomhed: Solbjerggård Ørredfiskeri, idet vi ikke har fået dette beløb betalt af Kent Mossin (han har ikke nogen kvittering for at han har indbetalt dette beløb) og m.h.t. vedligeholdelse af hjemmesiden, så har han fået for dette, mod at vi ikke har krævet renter af vort tilgodehavende (kr , ,00= ,50). 6

7 Bilag 7 a indeholder en kopi af et brev af 10. januar 2005 fra Chris Kristensen til indklagede, som indeholder en opgørelse over førstnævntes tilgodehavende hos indklagede. Det skyldige beløb er her opgjort pr. 1. december 2004 til kr ,50. I brevet anføres desuden bl.a. følgende: Vil du kontakte os så vi får aftalt en afdragsordning med et fast beløb pr. md. Vi kan oplyse om at beløbet vil blive forrentet med 8% p.a. fra Bilag 7 b indeholder en kopi af et brev af 29. marts 2006 til indklagede, hvori bl.a. anføres følgende: Vi har ikke modtaget et eneste afdrag fra dig!!?? Vi har aftalt at du skal vedligeholde vores hjemmeside og det skal du selvfølgelig også have noget for, men du skylder ,50 og renter af dette beløb udgør for 1 år (pr ): Kr ,20 Vi foreslår hermed at vi ikke påskriver renter idet det går ud med hvad det koster at vedligeholde en hjemmeside. Vi kan nævne følgende firmaer som vil lave en gratis hjemmeside mod at de vedligeholder den for os for kr pr. md. = ,00 pr. år:... Vi foreslår, at du mindst afdrager kr ,00 pr. md. og så vil du også få betaling efterhånden som du får afdraget, for så vil renterne jo blive mindre. Vil du være rar at rette på hjemmesiden: Lige nu det der står her er fra 2004 vil du sætte det ned under Billedarkiv og slette Lige nu I vores adresse har du skrevet: Strø det bør nok rettes til Strølille (3320 Skævinge) Vi ønsker Chart.dk væk fra hjemmesiden Bilag 7 C indeholder en kopi af et brev af 21.april 2006 fra Chris og Hanne Kristensen til indklagede, hvori anføres følgende: Vedr. opgørelse over vort tilgodehavende Skyldigt beløb pr Kr , afdrag , Kr ,50 ========= På kopien er med håndskrift påført Sendt v. via scanning. 7

8 Bilag 7 d indeholder udskrift af en af 4. juni 2007 fra Hanne Kristensen til indklagede, hvori anføres følgende: Hej Kent Ja, det er snart længe siden... så vi har haft travlt og jeg er ved at lave regnskab for 2006 ang Solbjerggaard, - og du har jo ikke betalt det du skylder (og ej heller afdrag) du sagde ellers at du ville betale det hele i 2006!? Jeg kan oplyse at med en rentesats på 7% bliver renterne kr ,18 du har ikke haft lavet ret meget på hjemmesiden i 2006, men det er så o.k., men det kræver også at du betaler eller afdrager på det skyldige beløb kr ,50. Mange hilsner Hanne Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: 7a: En påstand fra klager om et tilgodehavende Klagers opgørelse over noget husleje uden adresse og navn (Den kan være til hvem som helst) Dette har intet med sagen at gøre. 7b: Endnu en påstand om noget tilgodehavende Man foreslår selv noget betaling, jeg har dog aldrig godkendt noget, og man blander to forskellige ting sammen. Dette har stadig intet med sagen at gøre. 7c: Endnu en påstand om noget tilgodehavende. Her gives et afdrag på 6000,- men for hvad (renter?) af påstående gæld. Dette har stadig intet med sagen at gøre. 7d: Klager prøver via denne mail at drage påstående tilgodehavende ind i domænesagen. Dette har stadig intet med sagen at gøre. Indklagede kan desforuden vedlægge bilag, hvor klager prøver at inddrive påståede gæld, via trusler om RKI, samt de også har sendt sagen til advokat hvor man påstår at jeg ikke har betalt faktura på nævnte beløb. Jeg kender ingen der betaler husleje via faktura. Dette prøves inddrevet på RKI kunde nr. [...] som er deres tømrervirksomhed CVR som ligger Strøbjergvej 27 altså et helt andet sted end Strølillevej 7b hvor jeg boede.... Vedhæftet RKI bilag samt advokat breve. Dette har godt nok heller ikke noget med sagen at gøre men sender det alligevel. Bilag B indeholder en kopi af forsiden af en RKI-rykker til indklagede, hvori det skyldige beløb er opgjort til kr ,50. Bilag C indeholder et inkassobrev fra Andersen & Thoregaard 8

9 advokater vedrørende indklagedes gæld til Chris Kristensen A/S, Strøbjergvej 27, 3600 Frederikssund i henhold til fakt. af 21. april Ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at der her er arkiveret en række hjemmesider på adressen i perioden 15. september 2000 til 16. januar Sekretariatet har ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 15. september 2000, taget følgende kopi: Ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 16. januar 2008, har sekretariatet taget følgende kopi: 9

10 Sekretariatet har endvidere ved opslag på en række af de øvrige arkiverede hjemmesider konstateret, at disse fremtræder med et tilsvarende indhold. En søgning i Google på solbjerggård gav den 16. april søgeresultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 15 en omtale af klageren og det første søgeresultat var en henvisning til hjemmesiden De øvrige søgeresultater vedrørte især andre danske stedbetegnelser med samme navn. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 1988 har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri, som er etableret af en tidligere ejer i 1981, at navnet skyldes, at klagerens gård, der er fra 1870, hedder Solbjerggaard, at domænenavnet solbjerggaard.dk er registreret af indklagede til brug for klageren, at domænenavnet solbjergaard.dk herefter har været anvendt til en hjemmeside for klageren, som indklagede har udarbejdet og vedligeholdt for klageren, og at klageren har markedsført sig med udtrykkelig henvisning hertil, at indklagede egenhændigt pga. uoverensstemmelser har slettet hjemmesiden og sat domænenavnet til salg, at indklagede herved overtræder domænelovens 12, stk. 2, at klageren først i denne forbindelse er blevet opmærksom på, at domænenavnet er registreret i indklagedes navn, 10

11 at indklagedes adfærd har alvorlige følger for klageren, idet klagerens kunder tror, at klageren er lukket, og at klageren derfor mister indtægter på fiskeri og hytteudlejning, at indklagede ingen tilknytning har til Solbjerggaard mere, og at domænenavnet derfor bør overføres til klageren. Indklagede har gjort gældende, at klageren er kendt under navnet Solbjerggaard Ørredfiskeri, og at det hertil svarende domænenavn er ledigt, at indklagede ikke selv har nogen gård med navnet Solbjerggård, men at en søgning på navnet viser, at der er adskillige andre, som kan gøre brug af navnet, og at derfor ikke er ensbetydende med noget, der har med fiskeri at gøre, at indklagede selv har taget initiativ til hjemmesiden på som reklame for klageren, at indklagede aldrig har modtaget betaling herfor fra klageren, og at klageren ikke har dokumenteret sin påstand herom, at klageren nu ønsker domænenavnet overført, fordi indklagede ved sit arbejde har gjort god reklame for klageren og derved skabt et synonym for klageren, at domænenavnet ikke oprindeligt er købt med henblik på videresalg, og at indklagede derfor er berettiget til at beholde domænenavnet og at sælge det. Nævnets bemærkninger: Nævnet forstår indklagedes oplysninger således, at det omtvistede domænenavn ikke har erhvervsmæssig betydning for ham. Klagenævnet er herefter tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt 12, stk. 2, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. For internetdomænenavne, der ligesom solbjerggaard.dk var registreret ved domænelovens ikrafttræden, finder domænelovens 12, stk. 2, imidlertid først anvendelse fra den 1. juli 2010, jf. lovens 27, stk. 3. Indklagede har derfor ikke overtrådt denne bestemmelse. Sagen giver derimod anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt domænelovens 12, stk. 1, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Denne bestemmelse finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens 27, stk. 2. Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at indklagede har registreret domænenavnet solbjerggaard.dk i forbindelse med, at indklagede var lejer hos klageren, og at domænenavnet herefter og indtil efteråret 2008 har været benyttet til en hjemmeside for Solbjerggård Ørredfiskeri, som indklagede har udarbejdet og i hvert fald i et vist omfang vedligeholdt for klageren. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren i sin markedsføring har henvist til denne hjemmeside, og at denne betegnelse på internettet i dag i et ikke ubetydeligt omfang forbindes med klageren. 11

12 Under disse omstændigheder finder klagenævnet, at der består en stærk formodning for, at det mellem parterne har været forudsat, at domænenavnet er registreret til brug for klageren. Klagenævnet finder ikke, at indklagede har afkræftet denne formodning. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at det er med urette, at indklagede har ladet domænenavnet registrere i sit eget navn. Da klageren således må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Det nuværende indhold på hjemmesiden hvor domænenavnet annonceres til salg primært til bruger der har noget med navnet at gøre, viser endvidere, at indklagede ingen selvstændig interesse har i domænenavnet. Indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet solbjerggaard.dk over for klagerens krav om at få domænenavnet overført fremstår derfor under alle omstændigheder som chikanøs og dermed som en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Kent Mossin, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet solbjerggaard.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 7. maj 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jeppe Juul Jane Eis Larsen Jens Schovsbo 12

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0005 Klager: Mathias Kolringen Christiansrovej 2, 1. sal 2930 Klampenborg Indklagede: Jørn Andersen Caroline Amalie Vej 25 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0082 Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th. 2200 København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade 26 6950 Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0161 Klager: [A] Indklagede: Transfrontiers Ltd v/erik Gundersen 27 Old Gloucester St. London WC1N 3XX UK Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0062 Klager: AS Solution A/S Marielundvej 46E 2730 Herlev v/jan Jarlbæk Indklagede: Peter Kim Broadbent Danielsen Lundtoftevej 270 A 2800 Kongens Lyngby Parternes

Læs mere