KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet solbjerggaard.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. oktober 2008 med seks bilag (1-6), svarskrift modtaget den 27. november 2008 med ét bilag (A), replik af 17. december 2008 med ét bilag (7) samt duplik modtaget den 2. januar 2009 med to bilag (B og C). Registreringsdato: Domænenavnet solbjerggaard.dk er registreret af indklagede den 18. april Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at klageren i 20 år har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri, og at betegnelsen Solbjerggaard har været benyttet kontinuerligt siden 1981, hvor ørredfiskeriet blev etableret af en tidligere ejer. Klageren har oplyst at være erhvervsdrivende under CVR-nr og har som bilag 3 fremlagt en kopi af Bevis for registrering hos Told & Skat af 26. november 1999 vedrørende dette CVRnr. Det fremgår bl.a. heraf, at Chris Kjeld Kristensen har registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Chris Kristensen, at denne virksomhed er registreret med startdato den 1. januar 1

2 1988, og at virksomheden er registreret i branchen fiskeri. Indklagede har som bilag A fremlagt en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister af 27. november 2008, der viser, at klagerens virksomhed nu er registreret i branchen havfiskeri. Indklagede har oplyst, at han ikke er erhvervsdrivende. Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Vi ønsker at stå som registrant ang. domænenavnet solbjerggaard.dk, idet vi de sidste 20 år har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Domænenavnet anvendes (indtil d.d. hvor indklagede har slettet vor hjemmeside og hvor der nu kun står at domænenavnet er til salg) (se bilag 2) og ønskes stadig anvendt til vor hjemmeside om vort ørredfiskeri.... Domænenavnet er erhvervsmæssig og har stor betydning for os, idet vi annoncerer (se bilag 6) med hjemmesiden og vore kunder (fiskere) har nu ringet om vi har lukket da hjemmesiden er til salg, som der nu står... Indklagede lavede i sin tid hjemmesiden for os (bilag 4), da han var lejer af en lejlighed på Solbjerggård og han oprettede derved også domænenavnet, men i hans eget navn uden at vi var klar over det. Sekretariatet har ved opslag på den 12. november 2008 taget følgende kopi, der svarer til det omtalte bilag 2: 2

3 Ved fornyet opslag herpå den 16. april 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 3

4 Det omtalte bilag 6 indeholder en kopi af FISKE AVISEN nr. 11, november 2008, s , og en kopi af Fisk & Fri (efter det oplyste fra november 2008), s , som indeholder annoncer fra klageren, som alle henviser til hjemmesiden Bilaget indeholder endvidere en udskrift af en søgning i Google den 1. november 2008 på solbjerggaard ørredfiskeri, som bl.a. viser, at samtlige de 9 første søgeresultater vedrører en omtale af klageren, og at det første søgeresultat henviser til hjemmesiden Klageren har som bilag 5 fremlagt udskrift af en af 19. oktober 2008, hvori indklagede skriver følgende til klageren: Hej Hanne. Nu er det sådan med en lovgivning hos DK hostmaster at den skal følges. Hvis Solbjerggård Ørredfiskeri er et registreret momspligtigt selskab, så som et A/S eller ApS. Selskab, Ja så kan man få rettighederne overdraget via en domfældelse. Men så skal siden også hedde set samme som firmaet. Men da der ikke er et firma bag så kan man ikke tvinge det fra mig. Dette kan læses på DK hostmasters hjemmeside. Jeg kan til enhver tid ændre indholdet på siden uden varsel til dig. 4

5 Men du er mere en velkommen til at købe eller køb af mig. Venligst Kent Mossin. Om baggrunden for indklagedes registrering af domænenavnet solbjerggaard.dk og indklagedes adkomst hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Jeg købte domænet for at vise, at man ad denne vej kunne reklamere på Internettet. Men købte ikke selve kaldenavnet som stedet har heddet siden 1981 nemlig Solbjerggaard Ørredfiskeri. er ledigt d.d.... Jeg har ikke en gård som hedder Solbjerggård, men hvis man søger navnet kommer der adskillige andre som kan gøre brug af navnet. er ikke ens betydende med at det har noget med fiskeri at gøre. Eks. som er et gammelt bindingsværks gård som hedder Solbjerggård sælger vine Fritidsklub... Om den faktiske brug af domænenavnet solbjerggaard.dk har indklagede anført følgende: Jeg har selv lavet denne reklame for ørredfiskeriet, idet jeg har boet på selve området. Nu har jeg sat domænet til salg. pga. uoverensstemmelse med Hanne, som påstår at jeg har fået penge for at lave hele indholdet samt at vedligeholde den.... Dette er ikke i overensstemmelse med fakta. Hvis hun mener at have betalt mig, vil min advokat og undertegnet gerne se deres regnskaber fra deres moms CVR-nr hvor en revisor har påtegnet at der er tilgået undertegnet Kent Mossin penge til min konto. Men det er vel nu gået op for Hanne at der faktisk er en hvis reklameværdi i navnet, da jeg selv har tilmeldt siden til forskellige søgemaskiner, og nu kommer der et meget vigtigt punkt. Hvis denne side var i direkte forbindelse med et CVR nr. så skal der betales et beløb til søgemaskinerne og det er der ikke hos mig. Det er nu gået op for Hanne at jeg har lavet god reklame for stedet og derved skabt et synonym for stedet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Muligheden for videresalg har ifølge indklagede ikke oprindeilgt haft betydning for indklagedes registrering af domænenavnet. Indklagede har nærmere anført følgende herom: Nej det var ikke min mening, da jeg kun købte navnet på et gårdnavn og som på det tidspunkt ikke var i konflikt med selve ejeren af kaldenavnet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Ikke engang deres egen gård hedder Solbjerggård Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Jeg gjorde Hanne opmærksom på, - at de kunne købe domænenavne for deres tømrer virksomhed samt selve Ørredfiskeriet, men dette tog Hanne sig ikke af. 5

6 Hanne blev informeret om at jeg havde oprettet web-siden som reklame for stedet nemlig og dette staves med dobbelt a og ikke som stedet har heddet siden 1981 Solbjerggård Ørredfiskeri Svar vedr. tekst i bilag 1 I bogholderiet findes der oplysninger om hvem der har betalt domæne afgiften siden jeg købte det den Hanne forveksler domæneafgiften med hostingen hvor domænet faktisk ligger. (wannafind.dk) Svar på bilag 6 Jeg synes det fremgår ret entydigt at stedet hedder Solbjerggård Ørredfiskeri. Oven i købet med en stor regnbue ørred ved siden af teksten. På selv samme bilag findes også Fredensborg Ørredfiskeri og ja de henviser til deres egen side, som hedder og de er medlemmer af danske Ørredsøer. Faktisk henviser næsten alle annoncer til en hjemmeside hvor ordet fisk indgår i domænenavnet. Men her henvises til en hjemmeside der hedder altså med to a er og ikke et å og ej heller det fulde navn som stedet kunne hedde Man kunne for den skyld henvise til en hvilken som helst side uden selv at eje den.... Svar omkring min påstand som indklagede part: Jeg forventer at bibeholde mit domæne, da det ikke er ulovligt at lave reklame på hjemmesider. Og ja jeg er i min gode ret til at kunne sælge. Hvis klager kan fremføre bevis via deres momspligtige regnskab gennem 8 år, med påtegnet revisors underskrift, - at de har overført penge som betaling til mig, ja så vil jeg godt overdrage det til klager. Hvis klager mener at have betalt på anden måde, er dette også en udgift som skal påføres regnskabet, da der skal betales moms af beløbet og opgives til SKAT. Klager skriver at domænet er erhvervsmæssigt, hvordan kan det så være at klagenævnet ikke har modtaget regnskab som bevis for dette, - at de vitterligt har brugt penge på denne udgift til mig. Klager skriver også at de er erhvervsdrivende. Hvordan kan en virksomhed drives uden nogle ansatte. I CVR registeret står der yderligere om der er Reklamebeskyttelse og der står NEJ, Dette gælder vel kun Firmaets Navn som er CHRIS KRISTENSEN og ikke stedets kaldenavn. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Vi syntes ikke at vi skulle have inddraget Jer i at Kent Mossin skylder os et stort beløb fra husleje, da han boede til leje på Solbjerggård, men han drager nu selv det ind i denne sag, idet han påstår at han ikke har fået betaling for at lave hjemmesiden. Iflg. vedhæftede bilag nr. 7 (4 sider: a-d) kan man heraf se at han i.h.t. bilag: 7 c har fået kr ,- (afdrag) for at lave hjemmesiden. Det er et beløb vi har indbetalt fra private midler til vor virksomhed: Solbjerggård Ørredfiskeri, idet vi ikke har fået dette beløb betalt af Kent Mossin (han har ikke nogen kvittering for at han har indbetalt dette beløb) og m.h.t. vedligeholdelse af hjemmesiden, så har han fået for dette, mod at vi ikke har krævet renter af vort tilgodehavende (kr , ,00= ,50). 6

7 Bilag 7 a indeholder en kopi af et brev af 10. januar 2005 fra Chris Kristensen til indklagede, som indeholder en opgørelse over førstnævntes tilgodehavende hos indklagede. Det skyldige beløb er her opgjort pr. 1. december 2004 til kr ,50. I brevet anføres desuden bl.a. følgende: Vil du kontakte os så vi får aftalt en afdragsordning med et fast beløb pr. md. Vi kan oplyse om at beløbet vil blive forrentet med 8% p.a. fra Bilag 7 b indeholder en kopi af et brev af 29. marts 2006 til indklagede, hvori bl.a. anføres følgende: Vi har ikke modtaget et eneste afdrag fra dig!!?? Vi har aftalt at du skal vedligeholde vores hjemmeside og det skal du selvfølgelig også have noget for, men du skylder ,50 og renter af dette beløb udgør for 1 år (pr ): Kr ,20 Vi foreslår hermed at vi ikke påskriver renter idet det går ud med hvad det koster at vedligeholde en hjemmeside. Vi kan nævne følgende firmaer som vil lave en gratis hjemmeside mod at de vedligeholder den for os for kr pr. md. = ,00 pr. år:... Vi foreslår, at du mindst afdrager kr ,00 pr. md. og så vil du også få betaling efterhånden som du får afdraget, for så vil renterne jo blive mindre. Vil du være rar at rette på hjemmesiden: Lige nu det der står her er fra 2004 vil du sætte det ned under Billedarkiv og slette Lige nu I vores adresse har du skrevet: Strø det bør nok rettes til Strølille (3320 Skævinge) Vi ønsker Chart.dk væk fra hjemmesiden Bilag 7 C indeholder en kopi af et brev af 21.april 2006 fra Chris og Hanne Kristensen til indklagede, hvori anføres følgende: Vedr. opgørelse over vort tilgodehavende Skyldigt beløb pr Kr , afdrag , Kr ,50 ========= På kopien er med håndskrift påført Sendt v. via scanning. 7

8 Bilag 7 d indeholder udskrift af en af 4. juni 2007 fra Hanne Kristensen til indklagede, hvori anføres følgende: Hej Kent Ja, det er snart længe siden... så vi har haft travlt og jeg er ved at lave regnskab for 2006 ang Solbjerggaard, - og du har jo ikke betalt det du skylder (og ej heller afdrag) du sagde ellers at du ville betale det hele i 2006!? Jeg kan oplyse at med en rentesats på 7% bliver renterne kr ,18 du har ikke haft lavet ret meget på hjemmesiden i 2006, men det er så o.k., men det kræver også at du betaler eller afdrager på det skyldige beløb kr ,50. Mange hilsner Hanne Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: 7a: En påstand fra klager om et tilgodehavende Klagers opgørelse over noget husleje uden adresse og navn (Den kan være til hvem som helst) Dette har intet med sagen at gøre. 7b: Endnu en påstand om noget tilgodehavende Man foreslår selv noget betaling, jeg har dog aldrig godkendt noget, og man blander to forskellige ting sammen. Dette har stadig intet med sagen at gøre. 7c: Endnu en påstand om noget tilgodehavende. Her gives et afdrag på 6000,- men for hvad (renter?) af påstående gæld. Dette har stadig intet med sagen at gøre. 7d: Klager prøver via denne mail at drage påstående tilgodehavende ind i domænesagen. Dette har stadig intet med sagen at gøre. Indklagede kan desforuden vedlægge bilag, hvor klager prøver at inddrive påståede gæld, via trusler om RKI, samt de også har sendt sagen til advokat hvor man påstår at jeg ikke har betalt faktura på nævnte beløb. Jeg kender ingen der betaler husleje via faktura. Dette prøves inddrevet på RKI kunde nr. [...] som er deres tømrervirksomhed CVR som ligger Strøbjergvej 27 altså et helt andet sted end Strølillevej 7b hvor jeg boede.... Vedhæftet RKI bilag samt advokat breve. Dette har godt nok heller ikke noget med sagen at gøre men sender det alligevel. Bilag B indeholder en kopi af forsiden af en RKI-rykker til indklagede, hvori det skyldige beløb er opgjort til kr ,50. Bilag C indeholder et inkassobrev fra Andersen & Thoregaard 8

9 advokater vedrørende indklagedes gæld til Chris Kristensen A/S, Strøbjergvej 27, 3600 Frederikssund i henhold til fakt. af 21. april Ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at der her er arkiveret en række hjemmesider på adressen i perioden 15. september 2000 til 16. januar Sekretariatet har ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 15. september 2000, taget følgende kopi: Ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 16. januar 2008, har sekretariatet taget følgende kopi: 9

10 Sekretariatet har endvidere ved opslag på en række af de øvrige arkiverede hjemmesider konstateret, at disse fremtræder med et tilsvarende indhold. En søgning i Google på solbjerggård gav den 16. april søgeresultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 15 en omtale af klageren og det første søgeresultat var en henvisning til hjemmesiden De øvrige søgeresultater vedrørte især andre danske stedbetegnelser med samme navn. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 1988 har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri, som er etableret af en tidligere ejer i 1981, at navnet skyldes, at klagerens gård, der er fra 1870, hedder Solbjerggaard, at domænenavnet solbjerggaard.dk er registreret af indklagede til brug for klageren, at domænenavnet solbjergaard.dk herefter har været anvendt til en hjemmeside for klageren, som indklagede har udarbejdet og vedligeholdt for klageren, og at klageren har markedsført sig med udtrykkelig henvisning hertil, at indklagede egenhændigt pga. uoverensstemmelser har slettet hjemmesiden og sat domænenavnet til salg, at indklagede herved overtræder domænelovens 12, stk. 2, at klageren først i denne forbindelse er blevet opmærksom på, at domænenavnet er registreret i indklagedes navn, 10

11 at indklagedes adfærd har alvorlige følger for klageren, idet klagerens kunder tror, at klageren er lukket, og at klageren derfor mister indtægter på fiskeri og hytteudlejning, at indklagede ingen tilknytning har til Solbjerggaard mere, og at domænenavnet derfor bør overføres til klageren. Indklagede har gjort gældende, at klageren er kendt under navnet Solbjerggaard Ørredfiskeri, og at det hertil svarende domænenavn er ledigt, at indklagede ikke selv har nogen gård med navnet Solbjerggård, men at en søgning på navnet viser, at der er adskillige andre, som kan gøre brug af navnet, og at derfor ikke er ensbetydende med noget, der har med fiskeri at gøre, at indklagede selv har taget initiativ til hjemmesiden på som reklame for klageren, at indklagede aldrig har modtaget betaling herfor fra klageren, og at klageren ikke har dokumenteret sin påstand herom, at klageren nu ønsker domænenavnet overført, fordi indklagede ved sit arbejde har gjort god reklame for klageren og derved skabt et synonym for klageren, at domænenavnet ikke oprindeligt er købt med henblik på videresalg, og at indklagede derfor er berettiget til at beholde domænenavnet og at sælge det. Nævnets bemærkninger: Nævnet forstår indklagedes oplysninger således, at det omtvistede domænenavn ikke har erhvervsmæssig betydning for ham. Klagenævnet er herefter tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt 12, stk. 2, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. For internetdomænenavne, der ligesom solbjerggaard.dk var registreret ved domænelovens ikrafttræden, finder domænelovens 12, stk. 2, imidlertid først anvendelse fra den 1. juli 2010, jf. lovens 27, stk. 3. Indklagede har derfor ikke overtrådt denne bestemmelse. Sagen giver derimod anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt domænelovens 12, stk. 1, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Denne bestemmelse finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens 27, stk. 2. Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at indklagede har registreret domænenavnet solbjerggaard.dk i forbindelse med, at indklagede var lejer hos klageren, og at domænenavnet herefter og indtil efteråret 2008 har været benyttet til en hjemmeside for Solbjerggård Ørredfiskeri, som indklagede har udarbejdet og i hvert fald i et vist omfang vedligeholdt for klageren. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren i sin markedsføring har henvist til denne hjemmeside, og at denne betegnelse på internettet i dag i et ikke ubetydeligt omfang forbindes med klageren. 11

12 Under disse omstændigheder finder klagenævnet, at der består en stærk formodning for, at det mellem parterne har været forudsat, at domænenavnet er registreret til brug for klageren. Klagenævnet finder ikke, at indklagede har afkræftet denne formodning. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at det er med urette, at indklagede har ladet domænenavnet registrere i sit eget navn. Da klageren således må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Det nuværende indhold på hjemmesiden hvor domænenavnet annonceres til salg primært til bruger der har noget med navnet at gøre, viser endvidere, at indklagede ingen selvstændig interesse har i domænenavnet. Indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet solbjerggaard.dk over for klagerens krav om at få domænenavnet overført fremstår derfor under alle omstændigheder som chikanøs og dermed som en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Kent Mossin, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet solbjerggaard.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 7. maj 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jeppe Juul Jane Eis Larsen Jens Schovsbo 12

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere