KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet solbjerggaard.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. oktober 2008 med seks bilag (1-6), svarskrift modtaget den 27. november 2008 med ét bilag (A), replik af 17. december 2008 med ét bilag (7) samt duplik modtaget den 2. januar 2009 med to bilag (B og C). Registreringsdato: Domænenavnet solbjerggaard.dk er registreret af indklagede den 18. april Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at klageren i 20 år har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri, og at betegnelsen Solbjerggaard har været benyttet kontinuerligt siden 1981, hvor ørredfiskeriet blev etableret af en tidligere ejer. Klageren har oplyst at være erhvervsdrivende under CVR-nr og har som bilag 3 fremlagt en kopi af Bevis for registrering hos Told & Skat af 26. november 1999 vedrørende dette CVRnr. Det fremgår bl.a. heraf, at Chris Kjeld Kristensen har registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Chris Kristensen, at denne virksomhed er registreret med startdato den 1. januar 1

2 1988, og at virksomheden er registreret i branchen fiskeri. Indklagede har som bilag A fremlagt en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister af 27. november 2008, der viser, at klagerens virksomhed nu er registreret i branchen havfiskeri. Indklagede har oplyst, at han ikke er erhvervsdrivende. Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Vi ønsker at stå som registrant ang. domænenavnet solbjerggaard.dk, idet vi de sidste 20 år har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Domænenavnet anvendes (indtil d.d. hvor indklagede har slettet vor hjemmeside og hvor der nu kun står at domænenavnet er til salg) (se bilag 2) og ønskes stadig anvendt til vor hjemmeside om vort ørredfiskeri.... Domænenavnet er erhvervsmæssig og har stor betydning for os, idet vi annoncerer (se bilag 6) med hjemmesiden og vore kunder (fiskere) har nu ringet om vi har lukket da hjemmesiden er til salg, som der nu står... Indklagede lavede i sin tid hjemmesiden for os (bilag 4), da han var lejer af en lejlighed på Solbjerggård og han oprettede derved også domænenavnet, men i hans eget navn uden at vi var klar over det. Sekretariatet har ved opslag på den 12. november 2008 taget følgende kopi, der svarer til det omtalte bilag 2: 2

3 Ved fornyet opslag herpå den 16. april 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 3

4 Det omtalte bilag 6 indeholder en kopi af FISKE AVISEN nr. 11, november 2008, s , og en kopi af Fisk & Fri (efter det oplyste fra november 2008), s , som indeholder annoncer fra klageren, som alle henviser til hjemmesiden Bilaget indeholder endvidere en udskrift af en søgning i Google den 1. november 2008 på solbjerggaard ørredfiskeri, som bl.a. viser, at samtlige de 9 første søgeresultater vedrører en omtale af klageren, og at det første søgeresultat henviser til hjemmesiden Klageren har som bilag 5 fremlagt udskrift af en af 19. oktober 2008, hvori indklagede skriver følgende til klageren: Hej Hanne. Nu er det sådan med en lovgivning hos DK hostmaster at den skal følges. Hvis Solbjerggård Ørredfiskeri er et registreret momspligtigt selskab, så som et A/S eller ApS. Selskab, Ja så kan man få rettighederne overdraget via en domfældelse. Men så skal siden også hedde set samme som firmaet. Men da der ikke er et firma bag så kan man ikke tvinge det fra mig. Dette kan læses på DK hostmasters hjemmeside. Jeg kan til enhver tid ændre indholdet på siden uden varsel til dig. 4

5 Men du er mere en velkommen til at købe eller køb af mig. Venligst Kent Mossin. Om baggrunden for indklagedes registrering af domænenavnet solbjerggaard.dk og indklagedes adkomst hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Jeg købte domænet for at vise, at man ad denne vej kunne reklamere på Internettet. Men købte ikke selve kaldenavnet som stedet har heddet siden 1981 nemlig Solbjerggaard Ørredfiskeri. er ledigt d.d.... Jeg har ikke en gård som hedder Solbjerggård, men hvis man søger navnet kommer der adskillige andre som kan gøre brug af navnet. er ikke ens betydende med at det har noget med fiskeri at gøre. Eks. som er et gammelt bindingsværks gård som hedder Solbjerggård sælger vine Fritidsklub... Om den faktiske brug af domænenavnet solbjerggaard.dk har indklagede anført følgende: Jeg har selv lavet denne reklame for ørredfiskeriet, idet jeg har boet på selve området. Nu har jeg sat domænet til salg. pga. uoverensstemmelse med Hanne, som påstår at jeg har fået penge for at lave hele indholdet samt at vedligeholde den.... Dette er ikke i overensstemmelse med fakta. Hvis hun mener at have betalt mig, vil min advokat og undertegnet gerne se deres regnskaber fra deres moms CVR-nr hvor en revisor har påtegnet at der er tilgået undertegnet Kent Mossin penge til min konto. Men det er vel nu gået op for Hanne at der faktisk er en hvis reklameværdi i navnet, da jeg selv har tilmeldt siden til forskellige søgemaskiner, og nu kommer der et meget vigtigt punkt. Hvis denne side var i direkte forbindelse med et CVR nr. så skal der betales et beløb til søgemaskinerne og det er der ikke hos mig. Det er nu gået op for Hanne at jeg har lavet god reklame for stedet og derved skabt et synonym for stedet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Muligheden for videresalg har ifølge indklagede ikke oprindeilgt haft betydning for indklagedes registrering af domænenavnet. Indklagede har nærmere anført følgende herom: Nej det var ikke min mening, da jeg kun købte navnet på et gårdnavn og som på det tidspunkt ikke var i konflikt med selve ejeren af kaldenavnet Solbjerggaard Ørredfiskeri. Ikke engang deres egen gård hedder Solbjerggård Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Jeg gjorde Hanne opmærksom på, - at de kunne købe domænenavne for deres tømrer virksomhed samt selve Ørredfiskeriet, men dette tog Hanne sig ikke af. 5

6 Hanne blev informeret om at jeg havde oprettet web-siden som reklame for stedet nemlig og dette staves med dobbelt a og ikke som stedet har heddet siden 1981 Solbjerggård Ørredfiskeri Svar vedr. tekst i bilag 1 I bogholderiet findes der oplysninger om hvem der har betalt domæne afgiften siden jeg købte det den Hanne forveksler domæneafgiften med hostingen hvor domænet faktisk ligger. (wannafind.dk) Svar på bilag 6 Jeg synes det fremgår ret entydigt at stedet hedder Solbjerggård Ørredfiskeri. Oven i købet med en stor regnbue ørred ved siden af teksten. På selv samme bilag findes også Fredensborg Ørredfiskeri og ja de henviser til deres egen side, som hedder og de er medlemmer af danske Ørredsøer. Faktisk henviser næsten alle annoncer til en hjemmeside hvor ordet fisk indgår i domænenavnet. Men her henvises til en hjemmeside der hedder altså med to a er og ikke et å og ej heller det fulde navn som stedet kunne hedde Man kunne for den skyld henvise til en hvilken som helst side uden selv at eje den.... Svar omkring min påstand som indklagede part: Jeg forventer at bibeholde mit domæne, da det ikke er ulovligt at lave reklame på hjemmesider. Og ja jeg er i min gode ret til at kunne sælge. Hvis klager kan fremføre bevis via deres momspligtige regnskab gennem 8 år, med påtegnet revisors underskrift, - at de har overført penge som betaling til mig, ja så vil jeg godt overdrage det til klager. Hvis klager mener at have betalt på anden måde, er dette også en udgift som skal påføres regnskabet, da der skal betales moms af beløbet og opgives til SKAT. Klager skriver at domænet er erhvervsmæssigt, hvordan kan det så være at klagenævnet ikke har modtaget regnskab som bevis for dette, - at de vitterligt har brugt penge på denne udgift til mig. Klager skriver også at de er erhvervsdrivende. Hvordan kan en virksomhed drives uden nogle ansatte. I CVR registeret står der yderligere om der er Reklamebeskyttelse og der står NEJ, Dette gælder vel kun Firmaets Navn som er CHRIS KRISTENSEN og ikke stedets kaldenavn. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Vi syntes ikke at vi skulle have inddraget Jer i at Kent Mossin skylder os et stort beløb fra husleje, da han boede til leje på Solbjerggård, men han drager nu selv det ind i denne sag, idet han påstår at han ikke har fået betaling for at lave hjemmesiden. Iflg. vedhæftede bilag nr. 7 (4 sider: a-d) kan man heraf se at han i.h.t. bilag: 7 c har fået kr ,- (afdrag) for at lave hjemmesiden. Det er et beløb vi har indbetalt fra private midler til vor virksomhed: Solbjerggård Ørredfiskeri, idet vi ikke har fået dette beløb betalt af Kent Mossin (han har ikke nogen kvittering for at han har indbetalt dette beløb) og m.h.t. vedligeholdelse af hjemmesiden, så har han fået for dette, mod at vi ikke har krævet renter af vort tilgodehavende (kr , ,00= ,50). 6

7 Bilag 7 a indeholder en kopi af et brev af 10. januar 2005 fra Chris Kristensen til indklagede, som indeholder en opgørelse over førstnævntes tilgodehavende hos indklagede. Det skyldige beløb er her opgjort pr. 1. december 2004 til kr ,50. I brevet anføres desuden bl.a. følgende: Vil du kontakte os så vi får aftalt en afdragsordning med et fast beløb pr. md. Vi kan oplyse om at beløbet vil blive forrentet med 8% p.a. fra Bilag 7 b indeholder en kopi af et brev af 29. marts 2006 til indklagede, hvori bl.a. anføres følgende: Vi har ikke modtaget et eneste afdrag fra dig!!?? Vi har aftalt at du skal vedligeholde vores hjemmeside og det skal du selvfølgelig også have noget for, men du skylder ,50 og renter af dette beløb udgør for 1 år (pr ): Kr ,20 Vi foreslår hermed at vi ikke påskriver renter idet det går ud med hvad det koster at vedligeholde en hjemmeside. Vi kan nævne følgende firmaer som vil lave en gratis hjemmeside mod at de vedligeholder den for os for kr pr. md. = ,00 pr. år:... Vi foreslår, at du mindst afdrager kr ,00 pr. md. og så vil du også få betaling efterhånden som du får afdraget, for så vil renterne jo blive mindre. Vil du være rar at rette på hjemmesiden: Lige nu det der står her er fra 2004 vil du sætte det ned under Billedarkiv og slette Lige nu I vores adresse har du skrevet: Strø det bør nok rettes til Strølille (3320 Skævinge) Vi ønsker Chart.dk væk fra hjemmesiden Bilag 7 C indeholder en kopi af et brev af 21.april 2006 fra Chris og Hanne Kristensen til indklagede, hvori anføres følgende: Vedr. opgørelse over vort tilgodehavende Skyldigt beløb pr Kr , afdrag , Kr ,50 ========= På kopien er med håndskrift påført Sendt v. via scanning. 7

8 Bilag 7 d indeholder udskrift af en af 4. juni 2007 fra Hanne Kristensen til indklagede, hvori anføres følgende: Hej Kent Ja, det er snart længe siden... så vi har haft travlt og jeg er ved at lave regnskab for 2006 ang Solbjerggaard, - og du har jo ikke betalt det du skylder (og ej heller afdrag) du sagde ellers at du ville betale det hele i 2006!? Jeg kan oplyse at med en rentesats på 7% bliver renterne kr ,18 du har ikke haft lavet ret meget på hjemmesiden i 2006, men det er så o.k., men det kræver også at du betaler eller afdrager på det skyldige beløb kr ,50. Mange hilsner Hanne Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: 7a: En påstand fra klager om et tilgodehavende Klagers opgørelse over noget husleje uden adresse og navn (Den kan være til hvem som helst) Dette har intet med sagen at gøre. 7b: Endnu en påstand om noget tilgodehavende Man foreslår selv noget betaling, jeg har dog aldrig godkendt noget, og man blander to forskellige ting sammen. Dette har stadig intet med sagen at gøre. 7c: Endnu en påstand om noget tilgodehavende. Her gives et afdrag på 6000,- men for hvad (renter?) af påstående gæld. Dette har stadig intet med sagen at gøre. 7d: Klager prøver via denne mail at drage påstående tilgodehavende ind i domænesagen. Dette har stadig intet med sagen at gøre. Indklagede kan desforuden vedlægge bilag, hvor klager prøver at inddrive påståede gæld, via trusler om RKI, samt de også har sendt sagen til advokat hvor man påstår at jeg ikke har betalt faktura på nævnte beløb. Jeg kender ingen der betaler husleje via faktura. Dette prøves inddrevet på RKI kunde nr. [...] som er deres tømrervirksomhed CVR som ligger Strøbjergvej 27 altså et helt andet sted end Strølillevej 7b hvor jeg boede.... Vedhæftet RKI bilag samt advokat breve. Dette har godt nok heller ikke noget med sagen at gøre men sender det alligevel. Bilag B indeholder en kopi af forsiden af en RKI-rykker til indklagede, hvori det skyldige beløb er opgjort til kr ,50. Bilag C indeholder et inkassobrev fra Andersen & Thoregaard 8

9 advokater vedrørende indklagedes gæld til Chris Kristensen A/S, Strøbjergvej 27, 3600 Frederikssund i henhold til fakt. af 21. april Ved opslag i Internet Archive Wayback Machine ( har sekretariatet konstateret, at der her er arkiveret en række hjemmesider på adressen i perioden 15. september 2000 til 16. januar Sekretariatet har ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 15. september 2000, taget følgende kopi: Ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 16. januar 2008, har sekretariatet taget følgende kopi: 9

10 Sekretariatet har endvidere ved opslag på en række af de øvrige arkiverede hjemmesider konstateret, at disse fremtræder med et tilsvarende indhold. En søgning i Google på solbjerggård gav den 16. april søgeresultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 15 en omtale af klageren og det første søgeresultat var en henvisning til hjemmesiden De øvrige søgeresultater vedrørte især andre danske stedbetegnelser med samme navn. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 1988 har drevet Solbjerggaard Ørredfiskeri, som er etableret af en tidligere ejer i 1981, at navnet skyldes, at klagerens gård, der er fra 1870, hedder Solbjerggaard, at domænenavnet solbjerggaard.dk er registreret af indklagede til brug for klageren, at domænenavnet solbjergaard.dk herefter har været anvendt til en hjemmeside for klageren, som indklagede har udarbejdet og vedligeholdt for klageren, og at klageren har markedsført sig med udtrykkelig henvisning hertil, at indklagede egenhændigt pga. uoverensstemmelser har slettet hjemmesiden og sat domænenavnet til salg, at indklagede herved overtræder domænelovens 12, stk. 2, at klageren først i denne forbindelse er blevet opmærksom på, at domænenavnet er registreret i indklagedes navn, 10

11 at indklagedes adfærd har alvorlige følger for klageren, idet klagerens kunder tror, at klageren er lukket, og at klageren derfor mister indtægter på fiskeri og hytteudlejning, at indklagede ingen tilknytning har til Solbjerggaard mere, og at domænenavnet derfor bør overføres til klageren. Indklagede har gjort gældende, at klageren er kendt under navnet Solbjerggaard Ørredfiskeri, og at det hertil svarende domænenavn er ledigt, at indklagede ikke selv har nogen gård med navnet Solbjerggård, men at en søgning på navnet viser, at der er adskillige andre, som kan gøre brug af navnet, og at derfor ikke er ensbetydende med noget, der har med fiskeri at gøre, at indklagede selv har taget initiativ til hjemmesiden på som reklame for klageren, at indklagede aldrig har modtaget betaling herfor fra klageren, og at klageren ikke har dokumenteret sin påstand herom, at klageren nu ønsker domænenavnet overført, fordi indklagede ved sit arbejde har gjort god reklame for klageren og derved skabt et synonym for klageren, at domænenavnet ikke oprindeligt er købt med henblik på videresalg, og at indklagede derfor er berettiget til at beholde domænenavnet og at sælge det. Nævnets bemærkninger: Nævnet forstår indklagedes oplysninger således, at det omtvistede domænenavn ikke har erhvervsmæssig betydning for ham. Klagenævnet er herefter tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt 12, stk. 2, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. For internetdomænenavne, der ligesom solbjerggaard.dk var registreret ved domænelovens ikrafttræden, finder domænelovens 12, stk. 2, imidlertid først anvendelse fra den 1. juli 2010, jf. lovens 27, stk. 3. Indklagede har derfor ikke overtrådt denne bestemmelse. Sagen giver derimod anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt domænelovens 12, stk. 1, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Denne bestemmelse finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens 27, stk. 2. Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at indklagede har registreret domænenavnet solbjerggaard.dk i forbindelse med, at indklagede var lejer hos klageren, og at domænenavnet herefter og indtil efteråret 2008 har været benyttet til en hjemmeside for Solbjerggård Ørredfiskeri, som indklagede har udarbejdet og i hvert fald i et vist omfang vedligeholdt for klageren. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren i sin markedsføring har henvist til denne hjemmeside, og at denne betegnelse på internettet i dag i et ikke ubetydeligt omfang forbindes med klageren. 11

12 Under disse omstændigheder finder klagenævnet, at der består en stærk formodning for, at det mellem parterne har været forudsat, at domænenavnet er registreret til brug for klageren. Klagenævnet finder ikke, at indklagede har afkræftet denne formodning. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at det er med urette, at indklagede har ladet domænenavnet registrere i sit eget navn. Da klageren således må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Det nuværende indhold på hjemmesiden hvor domænenavnet annonceres til salg primært til bruger der har noget med navnet at gøre, viser endvidere, at indklagede ingen selvstændig interesse har i domænenavnet. Indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet solbjerggaard.dk over for klagerens krav om at få domænenavnet overført fremstår derfor under alle omstændigheder som chikanøs og dermed som en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Kent Mossin, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet solbjerggaard.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 7. maj 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jeppe Juul Jane Eis Larsen Jens Schovsbo 12

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1747

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1747 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1747 Klager: Elektronik Lavpris ApS Vesterbrogade 21-29 8000 Århus C Indklagede: Mount Media ApS Svinbovej 31 8250 Skæring Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1624 Klager: John Pragner Østerlågen 3 2700 Brønshøj Indklagede: Jensen & Hansen ApS Lindholmvej 22 6710 Esbjerg V Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0197 Klager: Midtsjællands Mini Racing Klub Industrivej 12 4340 Tølløse Indklagede: Tølløse Auto Service Vestergade 29 4340 Tølløse Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0078 Klager: Boliga ApS Blegdamsvej 104A, 1 2100 København Ø Indklagede: BIINCOM HOLDING ApS Baldershøj 24, A 2635 Ishøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 610 Klager: Olav Skjold Klaus Berntsens vej 81 5260 Odense S Indklagede: Eyvind Skjold Nielsen Bjørnholmsvej 26 3500 Værløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0155 Klager: Trepol A/S under konkurs Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/ kurator Søren Schulz Indklagede: Berit Poulsen Lærkesvinget 22 8472 Harlev Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 810 Klager: Lind & Risør A/S v/ advokat Jørgen Matthiesen Indklagede: Claus Christiansen Agerkrogen 4 4040 Jyllinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-196 Klager: Torben Nordborg Helledi Frederiks Allé 132, 3. 8000 Århus C Indklagede: Helledi I/S v/ Kaj Erik Vestergaard Trehøjevej 26 8882 Fårvang Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1610 Klager: Kim Frank Jørgensen Indklagede: Smidstrup huset v/bualoy Somwang Rasmussen Sognevej 1 A 3250 Gilleleje Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1427 Klager: PB Scandi-Mobil A/S v. Peter Borup Industriparken 16 8961 Allingåbro v/ advokat Jeanet Høgh Sørensen Indklagede: Karsten Degn Tornevangsvej 8 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0148 Klager: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1408 Klager: Skallerup Klit Feriecenter A/S Ndr. Klitvej 21 Sønderlev 9800 Hjørring Indklagede: Ib Rolighed Larsen Krøyersvej 4 9000 Aalborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere