Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium"

Transkript

1 Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Klinisk Biokemisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital (DNU) Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital (AUH) tager nye lokaler på Det Nye Universitetshospital (DNU) i brug i løbet af 2015 og Her vil KBA bestå af et laboratorium samt 5 prøvetagningsambulatorier. I laboratoriet vil der være et laboratorium med 24/7 betjening (24-7 lab) samt en række speciallaboratorier (bl.a. laboratorier for immunosuppresiva, tumormarkører, speciel endokrinologi, allergi og autoimmunitet, fæcesundersøgelser, vitaminer, speciel koagulation, speciel hæmatologi, biokemisk molekylærbiologi samt psykofarmaka og misbrugsstoffer). I tilslutning til hospitalets fælles akutmodtagelse, forventes etableret et mindre akutlaboratorium ( fuldblodslaboratoriet ), der skal analysere prøver fra patienter, hvor der er krav om meget korte svartider (0-20 min.) Al prøvetransport fra AUH s kliniske afsnit til hovedlaboratoriet forventes at foregå med rørpost. KBA vil herudover via en transportordning modtage prøver fra praktiserende læger i hospitalets optageområde samt prøver fra andre hospitaler. KBAs arealer er fordelt på to etager, hvor 24-7 laboratoriet vil være placeret på 3. etage sammen med 2 speciallaboratorier, mens øvrige speciallaboratorier, ambulatoriefunktioner og forskning vil være placeret på 2. etage laboratoriet skal varetage analysering af alle analyser, der anvendes hele døgnet, alle ugens dage. KBA s analyseproduktion vil gradvis blive flyttet fra hospitalets gamle matrikler til 24-7 laboratoriet i takt med at kliniske funktioner flyttes til DNU. Afdelingens arealer består af nybygninger. Det fuldt udbyggede laboratorium forventes at have en stab på ca. 325 ansatte, en analyseproduktion på ca. 12 mio. analyser årligt og godt 1 mio. patientkontakter. Automatiseret 24-7 laboratorium: Fysiske rammer for 24-7 laboratoriet: De fysiske rammer fremgår af vedlagte tegninger jf. bilag A laboratoriet udgør i alt 600 m 2 og består af 2 områder (orange markering): Rektangulært område o Denne del af 24-7 lab er færdigprojekteret. o Arealet skal bruges til analysering på mindre udstyr og manuelle metoder fx urinstix, blodgasudstyr, ioniseret-calcium, mikroskopi af blod og andre væsker samt koagulationsanalyser på fuldblod (trombelastometri, Rotem). L-formet område (466 m 2 ) o Denne del er ikke færdigprojektet, da indretningen ønskes til tilpasset udstyret i 24-7 laboratoriet o Arealet skal indeholde følgende elementer: Automatiseret 24-7 laboratorium (sammenkoblet automatiseret analysesystem inkl. tilknyttede arbejdspladser) 24-7 laboratoriets prøvemodtagelse Manuel håndtering af prøver, der ikke kan analyseres på det automatiserede analysesystem (børneprøver, syrebaseanalyser 1

2 mv.), modtagelse af prøver fra andre laboratorier, afsendelse af prøver til andre laboratorier) Opbevaringsrum for reagenser ved stuetemperatur, 4 ºC og -20 ºC. Mål for Automatiseret 24-7 laboratorium s drift: Overordnede mål for 24-7 laboratoriet: Størstedelen af prøver og analyseresultater ønskes håndteret uden manuelle procedurer fra afsendelse af rørpost på AUH-afsnit til afgivelse af svar til laboratorieinformationssystem (LIS) og elektronisk patientjournal (EPJ) Analysering af alle hyppigt anvendte analyser, der anvendes døgnet rundt Ensartede svartider døgnet rundt på fremskyndede og livsvigtige analyser. På fremskyndede analyser forventes en svartid på 1,5 timer fra prøveankomst i 24-7 laboratoriet til analysesvar i EPJ og for livsvigtige analyser forventes en svartid på 30 min fra prøveankomst i 24-7 laboratoriet til analysesvar i EPJ. På rutineprøver forventes en svartid på 2,5 timer fra prøveankomst i 24-7 lab til analysesvar i EPJ. Kort planlagt og ikke-planlagt nedetid på systemets enkelte elementer Ved planlagt vedligehold og service samt nedbrud på systemets delelementer lægges der vægt på at en betydelig del af analyseproduktionen kan opretholdes Enkle procedurer for reflekstestning og tilføjelse af analyser på patientprøver, der er på udstyret samt for bortskaffelse af prøver Cost-effectiv drift Håndfri fra afsendelse af prøverør i rørpoststation til svar i EPJ 24-7 laboratoriet skal varetage modtagelse af alle prøverør til KBA. Størstedelen af prøverne vil kommer til 24-7 laboratoriet fra AUH s afsnit via rørpoststation med indbygget automatisk unloaderfunktion eller i transportkasser til manuel tømning fra områdets praktiserende læger via transportordning. Under spidsbelastning forventes det, at der ankommer 2700 prøver pr time. Det forventes at størstedelen af disse prøverør kan håndteres på et sammenkoblet automatiseret system. Det forventes ligeledes at alle hyppigt forekommende analyser inden for områderne kemi, immunkemi, hæmatologi og koagulation kan analyseres på dette system (24-7 automatiseret laboratorie). Forventet analyse repertoire jf. nedenfor. Det sammenkoblede automatiserede system forventes som minimum at indeholde følgende elementer: - Udstyr til bulkloading af rør på transportbånd, udstyr til centrifugering, udstyr til decapping af rør, analyseudstyr (koagulation, hæmatologi, kemi, immunkemi og HPLC til HbA1c; forventet ca. 9 mill. analyser pr år), outputmodul mhp. korttidsopbevaring og automatisk udsmidning af prøver, outputmodul til primærrør, der skal videreforsendes til andet laboratorium i eller uden for KBA samt outputmodul til afpipettering af prøvemateriale fra primærrør til sekundærrør og recapping af disse. Rørpoststationen i 24-7 laboratoriet indeholder en autounloaderfunktion, hvilket indebærer at prøvetagningsrør vil blive afleveret som enkeltrør og rørpostcontaineren automatisk vil blive tilbageført til rørpostsystemet (omtrentlig placering af autounloader i laboratoriet og beskrivelse af funktionalitet, se Bilag B og Bilag C). Det forventes, at softwareløsninger leveret sammen med systemet kan understøtte målene for 24-7 laboratoriets drift. Systemet skal kunne kommunikere med Region Midtjyllands laboratorieinformationssystem som pt. er LABKAII. 2

3 Overordnet set forventes det at den af tilbudsgiver leverede løsning som minimum omfatter levering, installation, justering og afprøvning af apparatur og software, forbrugsvarer, reagenser, forebyggende service og vedligehold samt uddannelses af bioanalytikere og teknisk personale. Forventet analyserepertoire og analyseproduktion i 24-7 laboratoriet Nedenstående tabel 1 indeholder en oversigt med det analyserepertoire, der forventes udført i det ny automatiserede laboratorium. Analyseantal er KBA s produktion i Størstedelen af analyseproduktionen i grupperne fremskyndet og rutine vil foregå i dagtid, hvor fremskyndede analyser har spidsbelastningsperioder om morgen, mens rutineanalyser har spidsbelastningsperioder om morgen og igen fra kl på hverdage hvor prøver fra praksis modtages. Analyseproduktionen i gruppen livsvigtige analyser vil være spredt over hele døgnet. I 2013 er der for fremskyndede- og rutineanalyser i spidsbelastningsperioder modtaget henholdsvis 370 prøverør i tidsrummet kl. 7:40-8:40 og 2700 prøverør i tidsrummet kl. 12:40-13:40. Tabel 1. Forventet analyserepertoire i det nye automatiserede laboratorium med produktionsdata fra 2013 fordelt på analyseprioriteterne fremskyndet, livsvigtig og rutine. Kemi Csv-Albumin Csv-Carbamid Csv-Creatininium Csv-Glucose Csv-Immunglobulin G Csv-Protein Dialysev(perit.)-Carbamid Dialysev(perit.)-Creatininium Dialysev(perit.)-Glucose Ledv-Glucose P(fPt)-Apolipoprotein B P(vB)-Carbondioxid(total) P-Alanintransaminase(ALAT) P-Albumin P-Albumin (antistofbaseret analysemetode) P-Albumin (kolorimetrisk analysemetode) 3 3 P-Ammonium P-Amylase, pancreastype P-Antitrypsin P-Aspartattransaminase(ASAT) P-Basisk phosphatase P-beta-2-Microglobulin P-Bilirubin(konjugeret) P-Bilirubiner P-Calcium(total) P-Carbamazepin P-Carbamid P-Cholesterol i HDL P-Cholesterol i LDL P-Cholesterol(total) P-Complement C3c P-Complement C P-C-reaktivt protein(crp) P-Creatininium

4 P-Creatinkinase MB(CK MB) P-Creatinkinase(CK) P-Digoxin P-Ethanol P-Ferritin P-Ferroxidase(Coeruloplasmin) P-gamma-Glutamyltransferase(GGT) P-Gentamicin P-Glucose P-Haptoglobin P-Homocystein P-Hæmoglobin P-Immunglobulin A(IgA) P-Immunglobulin G(IgG) P-Immunglobulin M(IgM) P-Jern P-Lactatdehydrogenase(LDH) P-Lipase P-Lithium-ion Plv-Glucose 1 1 P-Magnesium P-Orosomucoid P-Paracetamol P-Phenobarbital P-Phenytoin P-Phosphat P-Salicylat P-Theophyllin P-Tobramycin P-Transferrin P-Triglycerid P-Urat P-Valproat P-Vancomycin Sekr(Conj.)-Carbamid Sekr(Conj.)-Creatininium Sekr(Conj.)-Glucose Syst-Amylase, pancreastype Syst-Bilirubiner Syst-Calcium 1 1 Syst-Carbamid Syst-Cholesterol Syst-Cholesterol i HDL 2 2 Syst-C-reaktivt protein Syst-Creatininium Syst-Glucose Syst-Lactatdehydrogenase Syst-Triglycerid U-Albumin U-Benzodiazepiner U-Calcium U-Cannabis U-Carbamid U-Creatininium U-Magnesium U-Phosphat U-Protein U-Urat Total Immunkemi Csv-alpha-1-Føtoprotein Csv-Choriogonadotropin(Csv-hCG) P(fPt)-Collagen I, krydsbundne C-terminal telopeptid

5 fragmenter(ctx) P-alpha-1-Føtoprotein(AFP) P-Cancer-antigen 125(CA125) P-Cancer-antigen P-Carcinoembryonalt antigen(cea) P-Choriogonadotropin(hCG) P-Cobalamin (B12) P-Corticotropin(ACTH) P-Cortisol P-Estradiol(Østradiol) P-Folat P-Follitropin(FSH) P-Lutropin(LH) P-Myoglobin P-Osteocalcin P-Parathyrin (PTH) P-Pro-brain natriuretisk peptid(1-76)(ntprobnp) P-Procalcitonin(PCT) P-Procollagen I, N-terminal propeptid P-Progesteron P-Prolactin P-Prostataspecifikt antigen (PSA) P-Prostataspecifikt antigen(frit) P-Sexualhormonbindende globulin(shbg) P-Testosteron P-Thyreoidea-stimulerende immunglobulin(trab) P-Thyroglobulin(TG) P-Thyroglobulin-antistof P-Thyroid-peroxidase-antistof (TPO);(IRP 66/387) P-Thyrotropin(TSH) P-Thyroxin(frit) P-Thyroxin(total T4) P-Thyroxinbindingskapacitet(T4-uptake) P-Triiodthyronin(frit) P-Triiodthyronin(total T3) P-Troponin T (TnT) Total ISE P-Kalium P-Natrium Syst-Kalium U-Kalium U-Natrium Total Koagulation P-Antithrombin P-Fibrin, D-dimer P-Fibrinogen P-Koagulationsfaktorer (APTT) P-Koagulationsfaktorer 2,7,10 (INR) P-Koagulationsfaktorer 2,7,10 (PP) P-Rivaroxaban Ukendt P-Dabigatran Ukendt P-Koagulation, thrombin-induceret P-Heparin, lav molmasse (Anti-Xa) CS2100i Total SR B-Sedimentationsreaktion Total Allergi P-Cyklisk citrullineret peptid-antistof(igg(ccp)) P-IgE-Birk(t3) P-IgE-Dermatophagoides pteronyssinus(d1) P-IgE-Eng-rottehale(g6) P-IgE-Fødevare-antistof(fx5) P-IgE-Grå bynke(w6)

6 P-IgE-Hesteskæl(e3) P-IgE-Hundeskæl(e5) P-IgE-Hønseæggehvide(f1) P-IgE-Inhalationsantigenpanel P-IgE-Jordnød(f13) P-IgE-Katteepitel(e1) P-IgE-Komælk(f2) P-IgE-Skimmelsvamp(mx1) P-IgE-Torsk(f3) P-Immunglobulin E Total Hæmatologi Asc-Leukocytter Asc-Leukocytter(mononukl.) Asc-Leukocytter(polynukl.) B-Basophilocytter B-Eosinophilocytter B-Erythroblaster B-Erythrocytter (Erc) B-Erythrocytter (EVF) B-Erythrocytter (MCV) B-Hæmoglobin(Hb) B-Leukocytter B-Leukocytter og Neutrophilocytter B-Lymphocytter B-Metamyelocytter+Myelocytter+Promyelocytter B-Monocytter B-Neutrophilocytter B-Neutrophilocytter(segmentk.+stavk.) B-Reticulocytter B-Thrombocytter B-Thrombocytter middelvolumen (TMV) B-Thrombocytter(RNA-holdige; immature platelet fraction=ipf) Csv-Cerebrospinalvæske Csv-Erythrocytter Csv-Leukocytter Csv-Leukocytter(mononukl.) Csv-Leukocytter(polynukl.) Ercs(B)-Erythrocyt fordelingsbredde(rdw) Ercs(B)-Hæmoglobin (MCHC) Ercs(B)-Hæmoglobin(MCH) Ledv-Leukocytter Ledv-Leukocytter(mononukl.) Ledv-Leukocytter(polynukl.) Perikardiev-Leukocytter Perikardiev-Leukocytter(mononukl.) Perikardiev-Leukocytter(polynukl.) Plv-Leukocytter Plv-Leukocytter(mononukl.) Plv-Leukocytter(polynukl.) Rtcs(B)-Reticulocyt hæmoglobin(ret-he) Trcs(B)-Thrombocyt-volumina;(proc.) Total HbA1c Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) Total Hovedtotal

7 Øvrige analyser der overvejes analyseret i 24-7 laboratoriet I det omfang analyserne kan udføres rationelt ønskes tillige følgende udført på det automatiserede system: U-pH Misbrugsscreening (U-Amfetamin, U-Metamfetamin, U-Benzodiazepiner, U-Kokain, U- Cannabis (Hash), U-Opiater (Morfin/Heroin/Kodein) B-Tacrolimus B-Ciclosporin P-Methotrexat Udvidelsesmuligheder Der ønskes et fleksibelt system med mulighed for tilpasninger og opgraderinger. Det forventes at udstyret eventuelt med nærmere specificerede tilpasninger kan håndtere en stigning i analyseproduktionen på 4-8 % pr år i den forventede levetid på 7-8 år under fortsat overholdelse af krav til svartider. Det ønskes belyst hvilke teknologiske løsninger, der vil kunne konsolidere analysering af autoantistoffer, serologi på virale og bakterielle infektioner, undersøgelser for HIV og hepatitis samt NAT-screening (nukleinsyre amplifikationsteknik) af donorblod for hiv, hepatitis B og C virus. Tidsplan for etablering af 24-7 automatiseret laboratorium Projektplanen for 24-7 laboratoriet løber frem til rutinedrift som forventes at være den 1. marts 2016: Arbejdsmiljø 24/7 laboratoriets fysiske udbredelse og omfanget af udstyr er en udfordring i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne, der skal arbejde i laboratoriet. Vi ønsker at de teknologiske løsninger i laboratoriet optimeres i forhold til arbejdsmiljø, og at der tages højde for støj, varmeafgivelse, ergonomi og indretning, således at påvirkningen af medarbejderne, der skal betjene udstyrene minimeres. Vi ønsker desuden at løsningen kan vurderes i forhold til udledning af fast og flydende affald. Det er planlagt at flydende affald opsamles i tank, således den miljømæssige påvirkning fra laboratoriet minimeres. Option I forbindelse med opførsel af Det Nye Hospital i Vest (DNV) vil Ordregiver have option på opførsel af et tilsvarende/lignende installation. Hospitalet er beliggende i Gødstrup mellem Herning og Holstebro. Dette anlæg skal i princippet være identisk med det ovenfor beskrevne anlæg. Analyserepertoire vil langt overvejende være det samme som ovenfor omtalt. Derimod vil antallet af analyser være en del mindre. Således forventes det at det årlige analyseniveau vil være omkring ca. 6-8 mio. årligt. DNV forventer en procentuel stigning i analyserne tilsvarende med DNU. 7

Referat Informationsmøde/præsentation af udbud vedr. indkøb af automatiseret 24-7 laboratorium

Referat Informationsmøde/præsentation af udbud vedr. indkøb af automatiseret 24-7 laboratorium Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 4500 im@rm.dk www.im.rm.dk Referat Informationsmøde/præsentation af udbud vedr. indkøb af automatiseret 24-7

Læs mere

Automatiseret 24-7 Laboratorium.

Automatiseret 24-7 Laboratorium. Automatiseret 24-7 Laboratorium www.regionmidtjylland.dk Program: 1. Velkommen og præsentation 2. Kort om DNU 3. Opgaven 4. Processen 5. Spørgsmål 6. Præsentation af KBA 7. Spørgsmål, praktiske forhold,

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2008 OUH, Svendborg Sygehus

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2008 OUH, Svendborg Sygehus Indhold Side 1. Årsberetning 2008, sammenfatning... 3 2. Aktiviteter... 4 2.1. Patientkontakter, analyser og andre undersøgelser... 4 2.2. Laboratoriekonsulentordningen... 5 2.3. Undervisning af studerende...

Læs mere

Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Dok.nr. V-9047-1

Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Dok.nr. V-9047-1 Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P-2037. Undersøgelse: Nyt koagulationsudstyr til afløsning

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2007

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2007 Indhold Side 1. Årsberetning 2007,...3 2. Aktiviteter...4 2.1. Patientkontakter, analyser og andre undersøgelser...4 2.2. Prøvetagning i patientens hjem...5 2.3. Dialogmøder med afdelinger...5 2.4. Analyser

Læs mere

StOP - Standard Operating

StOP - Standard Operating StOP - Standard Operating Procedures Patientflow - FF-Abdominal/Inflammation Laboratorier Version 1.3 25. februar 2011 Indhold 1. Metode...... 1 2. Patientflow - Laboratorier... 3 2.1 Flow Laboratorieprøver,

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2011 Klinisk Biokemisk Afdeling NØRREBROGADE 44 8000 AARHUS C TAGE-HANSENS GADE 2 8000 AARHUS C BRENDSTRUPGÅRDSVEJ 100 8200 AARHUS N OLOF PALMES ALLE 49 8200 AARHUS N Aarhus Universitetshospital

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser. Ydelserne omfatter analyser og funktionsundersøgelser.

Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser. Ydelserne omfatter analyser og funktionsundersøgelser. beregning for KBAs ydelser Ved Ledende overlæge Jørgen Hjelm Poulsen Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital 28.12.2012 Formål og principper: Formålet er at beregne takster for afdelingens ydelser.

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium Gibosort et blik ind i fremtidens laboratorium Sessionsledere: Evy Ottesen, ledende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Marie Bay, Innovationskonsulent, Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods Hospital Adresse Kontaktoplysninger: Navn: (hvis flere personer indsæt nye rækker herunder)

Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods Hospital Adresse Kontaktoplysninger: Navn: (hvis flere personer indsæt nye rækker herunder) Aarhus N Gods der skal afleveres direkte til Klinisk immunologisk afdeling Kontaktoplysninger: Navn: (hvis flere personer indsæt nye rækker herunder) AUH i Skejby Palle Juul-Jensens Boulevard, bygning

Læs mere

Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse

Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Etablering af rørpostanlæg på Regionshospitalet Herning supplerende analyse Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Årsberetning 2015. Blodprøver og Biokemi. Aarhus Universitetshospital. Blodprøver og Biokemi

Årsberetning 2015. Blodprøver og Biokemi. Aarhus Universitetshospital. Blodprøver og Biokemi Årsberetning 2015 Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Blodprøver og Biokemi Mail: biokemi@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: tuen Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff Ledende

Læs mere

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Tema Hvordan implementerer man en stor innovativ automatiseringsløsning? Nordsjællands Hospital Hillerød

Aktiviteter Hvad står der i kalenderen? Tema Hvordan implementerer man en stor innovativ automatiseringsløsning? Nordsjællands Hospital Hillerød Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internationalt Siemens Healthcare Hovedkontor Internationalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens AG Healthcare

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret Spørgsmål og svar Spg. modtaget Spg. besvaret Spørgsmål 6/10-09 8/10-09 Vil der blive anvendt en yderligere differentieret vægtning af underkriterier end de i udbudet oplyste procentsatser for tildelingskriterierne

Læs mere

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler

Nøgletal 2012. Indhold. Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling Amager og Hvidovre Hospitaler Nøgletal 2012 Indhold Kvalitetsindikatorer... 2 Ventetid i ambulatoriet... 2 Svartid på prøvesvar... 2 Afdelingens drift... 3 Analysesvar (antal

Læs mere

Spørgsmål og svar (18/02-2015) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se at dette bilag findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål og svar (18/02-2015) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se at dette bilag findes i udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 028-046718 Udbud af blodtypeserologisk udstyr med tilhørende forbrugsvarer Spørgsmål og svar (18/02-2015) 1. Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria hos lægen Idé af Rikke Bech Skrevet og illustreret af Martina Jürs Rikke Bech og Martina Jürs Maria og bioanalytikeren Maria hos lægen Copyright 2016 Danske Bioanalytikere

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Organisering af NAT-screening i Region Syddanmark

Organisering af NAT-screening i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Kasper Breum Petersen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Kasper.Breum.Petersen@Regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21682 Telefon: 76631039 Dato: 13. marts

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Information fra laboratorierne

Information fra laboratorierne Information fra laboratorierne Kære praksis. Pr. 1. maj 2013 træder afhentningsordningen for praktiserende læger i Region Nordjylland i kraft. I den forbindelse vil der være nogle ændringer i forhold til

Læs mere

Klinisk biokemisk afdeling

Klinisk biokemisk afdeling Årsberetning 2013 Klinisk biokemisk afdeling Aarhus universitetshospital Klinisk biokemisk afdeling Årsberetningen 2013 fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KBA) præsenterer KBA

Læs mere

Thomas Møller Miljøkoordinator Teknisk Afdeling AUH

Thomas Møller Miljøkoordinator Teknisk Afdeling AUH Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Ændret løsning for vare- og affaldshåndteringen Ressourceberegninger og betragtninger vedrørende affaldscentral på DNU Nærværende notat sammenfatter en række forhold som

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2012 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Redaktør: Lene Bisgaard Christiansen, Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Kommunikation, Aarhus

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Valideringsrapport Sysmex XE

Valideringsrapport Sysmex XE VAL-3001-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport Sysmex XE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-20 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Karina

Læs mere

Koagulationsforstyrrelser

Koagulationsforstyrrelser Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017

Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017 Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017 Nationale mål Sammenhængende it til akutområdet Intelligent logistik og services Højteknologisk

Læs mere

Tidsplaner. Klinisk drift. Byggeri. Juridisk aflevering. Flytning Kvalitetssikring. Udbedring af fejl og mangler. Anskaffelser. Indkøb & Medicoteknik

Tidsplaner. Klinisk drift. Byggeri. Juridisk aflevering. Flytning Kvalitetssikring. Udbedring af fejl og mangler. Anskaffelser. Indkøb & Medicoteknik Tidsplaner Juridisk aflevering Klinisk drift Flytning Kvalitetssikring Udbedring af fejl og mangler Anskaffelser Byggeri Tidsplaner - udfordringer Forsinkelser Buffer Fejl og mangeludbedring Aflevering

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Fyraftensmøde for almen praksis

Fyraftensmøde for almen praksis EXAM Reg. nr. 450 og 1010 Fyraftensmøde for almen praksis Afhentningsordning WebReq profiler Kræft- og Inflammationscentret Hvem er vi? Birgitte Brock Overlæge med ansvar for almen praksis Anne Dorthe

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov 7789 3540

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Samspillet mellem bygherre, rådgiver og leverandør v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade,

Læs mere

On going. Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer. Order sets. KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect)

On going. Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer. Order sets. KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect) On going Profiler til specialer Lokalkoder Harmonisering Grænse til andre specialer KIA KMA Div andre (genetisk, bonko ect) Order sets Alvor Der oprettes kun nye analyser, som er bydende nødvendige ved

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

Forandring og bekymring to sider af samme sag? Et inspirationsværktøj til håndtering af forandringsprocesser

Forandring og bekymring to sider af samme sag? Et inspirationsværktøj til håndtering af forandringsprocesser dbio s arbejdsmiljøpris 2015 Forandring og bekymring to sider af samme sag? Et inspirationsværktøj til håndtering af forandringsprocesser Side 1 af 7 Forandring og bekymring to sider af samme sag? v. Ledende

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 1 APOPLEKSI Ca. 12.000 apopleksier pr. år i Danmark Apopleksi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013 K E N D E L S E Abbott Laboratories A/S (advokat Anne Kirkegaard, København) mod Region Hovedstaden (advokat Henning Biil,

Læs mere

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering af immunhisto- og cytokemiske analyser på 1 Spørgsmål Svar # 2 af d. 03.03.2009 vedrørende Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik Informationsmøde 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

2.3 Parakliniske undersøgelser

2.3 Parakliniske undersøgelser Ansvarlig: Lægerne Bjerre og Jacobsen Godkendt: 17-08-2016 Godkendt af: Lægerne Bjerre og Jacobsen Træder i kraft: 16-08-2016 Version: 2 Revideres senest: 16-08-2019 2.3 Parakliniske undersøgelser Formål

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

Fagdagen for Region Syddanmarks bioanalytikere og laboranter. Byggecentrum Hindsgavl Allé 2 Middelfart

Fagdagen for Region Syddanmarks bioanalytikere og laboranter. Byggecentrum Hindsgavl Allé 2 Middelfart FAGDAG 5. oktober 2013 FAGDAG www.regionsyddanmark.dk/wm201406 Fagdagen for Region Syddanmarks bioanalytikere og laboranter Program Byggecentrum Hindsgavl Allé 2 Middelfart 8.15 Ankomst, registrering og

Læs mere

Velkommen til Triolab Nyt!

Velkommen til Triolab Nyt! Brøndby, januar 2010 Velkommen til Triolab Nyt! I Triolab har vi gennem flere år udgivet et lille nyhedsbrev til vores koagulationskunder, som vi kaldte for Starutten. Vi ved, at mange har været rigtig

Læs mere

Påvirkning af Kvaliteten på Na-citrat og Lithiumheparin Stabiliseret Plasma, ved Ændring af Centrifugeringsforhold

Påvirkning af Kvaliteten på Na-citrat og Lithiumheparin Stabiliseret Plasma, ved Ændring af Centrifugeringsforhold PROFESSIONS BACHELOR PROJEKT BIOANALYTIKERUDDANNELSEN Påvirkning af Kvaliteten på Na-citrat og Lithiumheparin Stabiliseret Plasma, ved Ændring af Centrifugeringsforhold The Impact on Quality of Sodium

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Bilag 1 - Kravspecifikation

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Bilag 1 - Kravspecifikation Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Bilag 1 - Kravspecifikation Dato: 29-08-2017 Dokument id: 70351 Version: 0.1 Udarbejdet af: Kontrol: RAO FA, SH, KAJE, PSR side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

FREMTIDENS LABORATORIE

FREMTIDENS LABORATORIE #073 FREMTIDENS LABORATORIE INDRETNING OG DESIGN OPLÆG VED ARNE HANSEN CEO RH ARKITEKTER 01 BAGGRUND ARNE HANSEN 30 års erfaring med design af laboratorier og produktionsfaciliteter for den farmaceutiske

Læs mere

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2 Understøtte specialet ved at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste og de mest kreative medarbejdere Arbejde for at klinisk biokemi bliver et stadigt voksende speciale med stigende indflydelse i

Læs mere

Rettelsesblad pr. 28. august 2014 vedr. EU Udbud 2014/S 142-254432. Stationære patientlifte og sejl

Rettelsesblad pr. 28. august 2014 vedr. EU Udbud 2014/S 142-254432. Stationære patientlifte og sejl Rettelsesblad pr. 28. august 2014 vedr. EU Udbud 2014/S 142-254432 Stationære patientlifte og sejl 1 Rettelser på 15. august 2014: Kravspecifikation punkt 1.26: Ved en løftekapacitet på minimum 350 kg.,

Læs mere

Referat. Ledelsesrepræsentanter:

Referat. Ledelsesrepræsentanter: Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg Sygehus Referat Møde: MED-udvalgsmøde Mødetidspunkt: 31. august 2010 Sted: Mødelokalet KBA Ledelsesrepræsentanter: Ledende overlæge Steen Antonsen Led.bioanalytiker

Læs mere

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015 Hvad influerer på analyseresultaterne? En træt patient hos den praktiserende læge En 6 årig mandlig patient klager over træthed. Der måles B- hæmoglobin hos den praktiserende læges og resultatet siger:

Læs mere