10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

2 Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer og et utal af spørgsmål. Uanset om du er nystartet eller etableret virksomhedsejer, vil der være en lang række juridiske og praktiske spørgsmål, der står i kø for at blive besvaret. Spørgsmål om virksomhedsform, holdingselskaber, medejerskab, bestyrelse, finansiering, risici, kontrakter, køb og salg af virksomhed og meget mere. Og spørgsmål, som hver for sig har afgørende indflydelse på, om din selvstændige tilværelse bliver en langvarig succes. Eller en kort fornøjelse. Med denne e-bog giver vi dig nogle af de vigtigste svar. God læselyst. Og held og lykke derude i det pulserende erhvervsliv.

3 (tip 1) Vælg den rigtige virksomhedsform (tip 6) Opsplit din virksomhed i mindre dele (tip 2) Opret dit selskab gennem et holdingselskab (tip 7) Indgå ægtepagt (tip 3) Omdan din personligt ejede virksomhed til et selskab (tip 8) Opret testamente (tip 4) Få en professionel bestyrelse (tip 9) Få et vellykket salg eller generationsskifte af din virksomhed (tip 5) Få nye ejere ind gennem et holdingselskab og husk købs- og ejeraftale (tip 10) Gør et vellykket køb af en virksomhed

4 (tip 1) Vælg den rigtige virksomhedsform Det er vigtigt, at du får valgt den rigtige virksomhedsform helt fra begyndelsen. Dit valg har nemlig stor indflydelse på eksempelvis finansiering, risiko og skatteforhold. Samtidig er virksomhedsform og ejerstruktur helt afgørende faktorer, hvis virksomheden senere skal sælges.

5 10 tips til sikker virksomhedsdrift 5 0,63% 54,54% 6,87% 0,8% 30,66% 6,5% Som udgangspunkt skal du vælge en af følgende virksomhedsformer: Personligt ejet mindre virksomhed (PMV) Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Iværksætterselskab (IVS) Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) De første tre virksomhedsformer er alle personligt ejede virksomheder, hvor ejeren eller ejerne (ved I/S) hæfter personligt for eventuel gæld. Disse tre virksomhedsformer er derfor ikke reguleret af selskabsloven. De sidste tre virksomhedsformer er kendetegnet ved, at der er indskudt penge i virksomheden (selskabskapital). Disse tre er alle reguleret af selskabsloven. Før du vælger virksomhedsform, skal du stille dig selv tre vigtige spørgsmål: 1. Vil jeg indskyde og binde penge (kapital) i virksomheden? Fordeling af registrerede virksomhedsformer Kilde: CVR-registeret (juni 2015) 2. Vil jeg minimere den økonomiske risiko med begrænset hæftelse? 3. Skal jeg eje virksomheden selv eller sammen med andre? Hvor meget kapital skal jeg selv indskyde? Etablerer du en personligt ejet virksomhed (type 1-3), behøver du ikke indskyde penge i virksomheden. Til gengæld hæfter du personligt for eventuel gæld. For type 4-6 skal der derimod indskydes en selskabskapital ved stiftelsen af virksomheden. Ved iværksætterselskaber skal der hvert år henlægges mindst 25 procent af virksomhedens overskud til en bunden reserve og der kan først betales udbytte og ekstraordinært udbytte til ejerne, når den indskudte selskabskapital og den opsparede bundne reserve tilsammen udgør mindst kr. Kontanter eller aktiver Selskabskapitalen ved anpartsselskaber og aktieselskaber behøver ikke at bestå af kontanter. Du kan med andre ord lade maskiner, inventar og varelager udgøre hele eller dele af selskabskapitalen. Hvis du ejer en anden virksomhed, kan du også indskyde den som en del af den nye virksomheds selskabskapital.

6 10 tips til sikker virksomhedsdrift 6 Mindstekapital for selskaber Iværksætterselskab: Anpartsselskab: Aktieselskab: 1 kr kr kr. Vælger du at betale selskabskapitalen i et aktieselskab kontant, kan du nøjes med at indskyde 25 procent altså kr. Du hæfter herefter personligt for den resterende selskabskapital. Må jeg bruge af selskabskapitalen? Du må gerne bruge af selskabskapitalen til virksomhedens drift. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis selskabskapitalen kommer under halvdelen af det lovpligtige beløb. Hvad hæfter jeg for? Ved PMV og enkeltmandsvirksomhed (type 1 og 2) hæfter du personligt med hele din formue. Er du medejer af et I/S (type 3) med flere interessenter, hæfter I solidarisk. Det betyder i praksis, at du kan komme til at hæfte for det fulde beløb, hvis de øvrige interessenter ikke kan betale. I iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber er det selskabet, der hæfter for eventuel gæld. Som hovedregel kan du derfor maksimalt tabe det beløb, du har købt aktier eller anparter for. Undtagelsen er eksempelvis kautioner i banken og ved leasingaftaler, hvor ejerne kan komme til at hæfte personligt. Det samme gælder, hvis du som direktør eller bestyrelsesmedlem handler groft uagtsomt. Hvad med skatten? Hvis du forventer, at din virksomhed får underskud i de første år, kan det være en skattemæssig fordel at vælge en af de tre personlige virksomhedsformer (type 1-3). Sætningen ændres til: Her kan du nemlig trække underskuddet fra i anden personlig indkomst på selvangivelsen. Både aktie- og anpartsselskaber betaler selskabsskat af virksomhedens overskud. Udbetales der udbytte til aktionærer og andelshavere, vil skatteprocenten afhænge af udbyttets størrelse. Søg rådgivning Uanset hvilken virksomhedsform du vælger til din virksomhed, er det vigtigt, at du søger professionel rådgivning hos en advokat. Det kan være vanskeligt at bevare overblikket over de forskellige muligheder i de enkelte virksomhedsformer, og derfor vil det være en stor fordel for dig, hvis du får hjælp til at skabe den mest optimale konstruktion til lige præcis din virksomhed helt fra begyndelsen.

7 (tip 2) Opret dit selskab gennem et holdingselskab Hvis du vil drive en virksomhed i selskabsform (IVS, ApS eller A/S), kan du med fordel etablere en holdingstruktur. Den består typisk af et driftsselskab (selve virksomheden) og et holdingselskab, som ejer aktier eller anparter i et eller flere driftsselskaber. Et holdingselskab er ikke i sig selv en selskabsform. Navnet indikerer blot, at selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber.

8 10 tips til sikker virksomhedsdrift 8 Skattefrit udbytte til holdingselskabet Ejer du din virksomhed (driftsselskabet) gennem et holdingselskab, kan du skattefrit overføre overskuddet til holdingselskabet, efter at du har betalt selskabsskat på 23,5 procent (2015). Det kræver dog, at holdingselskabet ejer mindst 10 procent af driftsselskabet. Konstruktionen betyder med andre ord, at du kan bruge holdingselskabet som sparegris for virksomhedens overskud. Det giver dig både en skattefordel og økonomisk tryghed, fordi du ikke risikerer at tabe tidligere års oparbejdede overskud, hvis driftsselskabet kommer i økonomiske problemer på grund af manglende salg, en retssag eller andet. Når udbyttet er overført til holdingselskabet, kan du frit vælge, om du vil investere nogle af pengene i fx anparter, aktier eller ejendomme. Gør du det, skal du ikke betale skat af pengene forinden. Du kan også vælge at udbetale udbytte til dig selv fra holdingselskabet. Er du gift, skal du blot betale 27 procent i udbytteskat af de første ca kr. og herefter 42 procent (2015) af resten. Du får med andre ord en klækkelig skatterabat i forhold til almindelig indkomstbeskatning. Er du ikke gift, skal du betale 27 procent af de første ca kr. Flere ejere Skattefrit udbytte En anden vigtig fordel ved en holdingstruktur er, at den giver fleksibilitet, når I er flere ejere. Ejerne kan nemlig have forskellige behov for at trække penge ud til sig selv privat eller for at investere pengene i andre aktiviteter. Skattefrit frasalg Holdingstrukturen kommer for alvor til sin ret, hvis virksomheden (eller din ejerandel) på et tidspunkt skal sælges. Her kan det blive en særdeles dyr fornøjelse, hvis du ikke ejer dine anparter eller aktier gennem et personligt holdingselskab. Så er det nemlig dig selv, der sælger som privatperson og så skal du betale skat af hele avancen. Har du derimod ejet anparterne eller aktierne gennem tre år eller mere i dit holdingselskab, kan du sælge dem skattefrit.

9 10 tips til sikker virksomhedsdrift 9 Generationsskifte Holdingstrukturen giver også en række fordele i forbindelse med generationsskifte af virksomheden. For det første giver holdingstrukturen dig mulighed for at slanke driftsselskabet inden frasalg af anparter eller aktier. På den måde undgår de nye ejere (dine børn) at betale for de overskud, der er skabt gennem årene i driftsselskabet. For det andet kan muligheden for et skattefrit frasalg betyde, at generationsskiftet kan gennemføres langt smidigere og med et betydeligt mindre kapitalbehov. Er der ulemper ved en holdingstruktur? Når du etablerer en holdingstruktur, skal du have oprettet minimum to selskaber. Det koster lidt ekstra tid og penge, ligesom der skal udarbejdes årsregnskaber for begge selskaber. Du bestemmer dog selv, om regnskaberne skal revideres af en revisor, afhængig af størrelsen af aktiviteterne i selskaberne. Samlet set vil fordelene ved en holdingstruktur derfor næsten altid opveje de få ulemper så rigeligt. Hvordan får jeg et holdingselskab? Det nemmeste er, hvis du samtidig med, at du etablerer dit driftsselskab (din virksomhed), får lagt ejerskabet ind i et holdingselskab. I praksis starter du med at etablere holdingselskabet, typisk som et anpartsselskab. Herefter kan du genbruge selskabskapitalen fra holdingselskabet til at oprette driftsselskabet. Du skal derfor kun bruge 1 x kr. til opstart af et ApS i en holdingstruktur. Er din virksomhed allerede i gang, skal du etablere holdingselskabet og lade det overtage ejerskabet af driftsselskabet. Det kan ske ved en såkaldt skattefri aktieeller anpartsombytning.

10 (tip 3) Omdan din personligt ejede virksomhed til et selskab Hvis det går godt for din personligt ejede virksomhed, kan du overveje at omdanne den til et selskab fx et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

11 10 tips til sikker virksomhedsdrift 11 Som virksomhedsejer giver en omdannelse dig en række fordele: I en personligt ejet virksomhed hæfter du med din private formue. I en virksomhed, der drives i selskabsform, hæfter du derimod kun med den indskudte kapital (som udgangspunkt). Frist for omdannelse Omdannelsen skal finde sted senest seks måneder efter statusdagen for sidste årsregnskab. Det betyder fx at hvis dit regnskabsår slutter den 31. december, skal du senest omdanne din virksomhed den 30. juni året efter. (kilde: skat.dk) Det årlige overskud i en personligt ejet virksomhed beskattes fuldt ud, medmindre du udnytter den såkaldte virksomhedsskatteordning. Driver du derimod din virksomhed i selskabsform, kan du udskyde skattebetalingen af det opsparede overskud (minus selskabsskat på 23,5 procent i 2015), indtil det hæves som løn eller udbytte. Placerer du desuden din ejerandel i et holdingselskab, kan du sælge virksomheden skattefrit og vente med at betale den lavere udbytteskat, indtil du skal bruge pengene privat. Det kan være både kompliceret og dyrt at optage en ny kompagnon eller gennemføre et ejermæssigt generationsskifte i en personligt ejet virksomhed. Desuden er det meget nemmere at skifte ud i ejerkredsen i en virksomhed med flere ejere, hvis virksomheden er drevet i selskabsform. Hvordan gennemfører jeg en omdannelse til selskabsform? Du har to muligheder, når du skal omdanne din personligt ejede virksomhed til et selskab: 1. Omdannelsen foretages skattepligtigt. Som ejer vil du derfor blive beskattet en gang for alle af virksomhedens markedsværdi og opsparede overskud (på samme måde som hvis du solgte virksomheden til en ny ejer). 2. Omdannelsen foretages skattefrit. Her udskyder du skatten til den dag, du sælger dine aktier eller anparter i selskabet. Den skattepligtige omdannelse vil ofte blive en ganske dyr fornøjelse. Langt de fleste omdannelser sker derfor med udskudt skat. Denne omdannelse skal imidlertid opfylde en række særlige regler: Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller til et skuffeselskab (et tomt selskab, som allerede er stiftet).

12 10 tips til sikker virksomhedsdrift 12 OBS! Nyt CVR -nummer Hele nettoværdien af din personligt ejede virksomhed skal betales med aktier i det nye selskab det vil sige, at du som ejer ikke må modtage kontanter i forbindelse med omdannelsen. Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Dog må du gerne holde eventuelle ejendomme uden for omdannelsen. Omdannelsen skal ske senest seks måneder efter udløbet af det seneste årsregnskab. Det vil sige, at omdannelsen skal være sket senest 30. juni. Når du omdanner til et selskab, giver det i mange tilfælde god mening at etablere en holdingstruktur. Det indebærer, at du foruden det nye driftsselskab stifter et holdingselskab og laver en såkaldt skattefri aktieombytning. Du kan læse mere om fordelene ved en holdingstruktur i Tip 2. Inden du omdanner til et selskab Når du omdanner din personligt ejede virksomhed, bliver den opløst. Du får i stedet et nyt CVR-nummer til det selskab, som virksomheden omdannes til. Det betyder også, at du ikke længere ejer din virksomhed, men derimod anparter eller aktier i det selskab, som nu driver din virksomhed. Omdannelsen medfører, at alle virksomhedens aftaler og forpligtelser bliver overført til et nyt selskab. Det er derfor vigtigt, at du forinden sikrer dig, at bank, forsikringsselskab, leverandører og andre samarbejdspartnere siger god for omdannelsen.

13 (tip 4) Få en professionel bestyrelse En professionel bestyrelse kan være med til at øge din indtjening, skabe vækst og sikre, at virksomheden hele tiden udvikler sig uanset om du har en stor eller lille virksomhed, og uanset om den er nystartet eller veletableret. Du vil samtidig øge dine odds for at komme helskindet igennem en krise ganske betragteligt, hvis du har en professionel bestyrelse at læne dig op ad.

14 10 tips til sikker virksomhedsdrift 14 Stor signalværdi En bestyrelse skal have mindst tre medlemmer for at være lovlig ifølge selskabsloven. Det er kun lovpligtigt for A/S er at have en bestyrelse. Ved at etablere en professionel bestyrelse sender du et stærkt signal til omverdenen. Det har stor betydning, når din bank, dine kunder og dine leverandører bedømmer din virksomhed. Skal du fx søge finansiering, tæller en professionelt arbejdende bestyrelse i dag på linje med bygninger, maskinpark, ordrebeholdning og goodwill, når virksomheden kreditvurderes. Værdifuld sparring Får du sammensat din professionelle bestyrelse optimalt, vil du have adgang til kompetent sparring og supplerende kompetencer på mange vigtige områder, fx salg, markedsføring, økonomi, it og ledelse. Samtidig er det bestyrelsens fornemmeste opgave at hjælpe dig med at fastlægge kursen og sikre at den holdes. Du vil derfor få langt større sikkerhed, når du skal træffe vigtige strategiske beslutninger. Værdifuldt netværk En anden vigtig fordel ved at have en professionel bestyrelse er, at du og din virksomhed typisk vil få adgang til et stort og værdifuldt netværk. Og det vil altid være betydeligt nemmere at åbne døren til en ny kunde eller samarbejdspartner, hvis du kender nogen, der kender nogen end hvis du skal starte helt fra Adam og Eva. Er der ulemper ved en professionel bestyrelse? Det kommer an på øjnene, der ser. Og frem for alt på din villighed til at afgive beslutningsmagt, lytte, få kritiske spørgsmål og stå på mål for dine beslutninger. Dertil skal du vide, at det koster tid. Du skal afsætte ressourcer til møder og mødeforberedelse, og bestyrelsen vil samtidig kræve en løbende afrapportering, så de kan følge virksomhedens udvikling. det koster penge. En professionel bestyrelse forventer at få et honorar for arbejdet.

15 10 tips til sikker virksomhedsdrift 15 Identificer dine behov Din virksomheds styrker, svagheder, størrelse, branche, markedssituation og ikke mindst ønsker og mål er med til at bestemme, hvordan din bestyrelse skal se ud. De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal kunne tilføre viden og nye kompetencer, der supplerer din virksomheds ekspertise. Du kan eventuelt spørge din advokat til råds om sammensætningen og rekrutteringen af en god bestyrelse. I modsætning til din revisor må din advokat i øvrigt gerne være medlem af bestyrelsen. Få hjælp til rekruttering Der er flere steder, hvor du kan få hjælp til at finde kvalificerede kandidater til din professionelle bestyrelse. Ud over at snakke med din advokat, kan du spørge din bank, dit lokale erhvervsråd eller det nærmeste regionale væksthus. Du kan også vælge at få professionel hjælp til rekrutteringen. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det åbner til gengæld op for et helt andet netværk, hvor der er mange flere professionelle profiler at vælge imellem. Tegn en ansvarsforsikring for bestyrelsen Det er et stort ansvar at sidde i en bestyrelse, og bestyrelsesmedlemmerne kan da også stilles til personligt ansvar for deres beslutninger og handlinger. Derfor er det altid en god idé at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring uanset om din bestyrelse er professionel eller arbejder gratis. Prisen på en bestyrelsesansvarsforsikring afhænger af de forskellige risici, din virksomhed er udsat for. Generelt dækker bestyrelsesansvarsforsikringen risikoen for, at bestyrelsesmedlemmerne eller direktøren som privatpersoner afkræves eller idømmes et personligt erstatningsansvar. Hvad koster en professionel bestyrelse? Der er ingen regler for, hvor meget du skal betale et bestyrelsesmedlem i honorar. Beløbet afhænger typisk af de enkelte medlemmers kompetencer og erfaringer, din virksomheds størrelse og kompleksitet, hyppigheden af bestyrelsesmøder og naturligvis virksomhedens økonomi. I små og mellemstore virksomheder ligger det årlige honorar til et professionelt bestyrelsesmedlem typisk på til kr. + moms. Honoraret udbetales som regel på månedsbasis.

16 10 tips til sikker virksomhedsdrift 16 Seks gode råd til en effektiv bestyrelse Her kan du finde kandidater: www. bestyrelsesforum.dk www. asnet.dk Vil du have en velfungerende og effektiv professionel bestyrelse, bør du overveje følgende seks råd: 1. Gå efter den gode kemi Det er helt afgørende for virksomhedens udvikling og succes, at der er en åben og konstruktiv dialog i bestyrelseslokalet. 2. Sæt nye bestyrelsesmedlemmer godt ind i din forretning Din bestyrelse skal kende både svagheder og styrker. Ellers kan de ikke rådgive dig optimalt. 3. Lav et godt materiale forud for bestyrelsesmøderne Et godt bestyrelsesmøde kræver, at alle er grundigt forberedt. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens daglige ledelse leverer gode materialer forud for bestyrelsesmøderne. 4. Kør bestyrelsesmøderne efter en fast skabelon Faste rammer for møderne giver struktur og kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Der skal eksekveres på beslutninger, og konkrete opgaver bør ledsages af en deadline og en ansvarlig person. Det er samtidig vigtigt, at bliver fulgt op på de aktiviteter, der sættes i gang. 5. Lad møderne handle om forretningsudvikling og strategi. Og kun det En bestyrelse bør ikke beskæftige sig med driften i virksomheden. Den skal derimod diskutere de overordnede og mere strategiske forhold. Generelt skal bestyrelsen overvejende kigge fremad. 6. Evaluér bestyrelsens kompetencer løbende Selvkritik hos bestyrelsesmedlemmer er vigtig, og de skal være klar til at trække sig, hvis virksomheden får brug for andre kompetencer. Lad eksempelvis en evaluering af bestyrelsen være et fast punkt på dagsordenen én gang om året.

17 (tip 5) Få nye ejere ind gennem et holdingselskab, og husk købsog ejeraftale Hvis du skal have en partner ind i din virksomhed, er det vigtigt at have styr på aftalerne mellem jer, så I undgår unødige konflikter

18 10 tips til sikker virksomhedsdrift 18 Køb via holdingselskab Det er en stor fordel, at den nye ejer får stiftet et holdingselskab og køber anparterne eller aktierne i din virksomhed igennem dette selskab. Dermed opnår køberen en række skattemæssige fordele. Desuden får I nemmere ved at imødekomme individuelle behov for at trække penge ud til jer selv privat. Du kan læse mere om holdingselskaber i Tip 2. Købsaftale Der skal laves en skriftlig købsaftale, hvor købesum, overtagelsesdag, rettigheder tilknyttet anparterne eller aktierne, garantier omkring selskabets forhold og lignende forhold er beskrevet. Hvad er en ejeraftale? En ejeraftale er en juridisk bindende aftale mellem ejerne af et selskab (IVS, ApS eller A/S). Når I indgår en ejeraftale, tvinger I hinanden til at blive enige om en lang række meget vigtige spørgsmål for jeres fremtidige samarbejde. I kan altid skræddersy ejeraftalen, så den passer optimalt til jeres selskab og jer som ejere og den bør løbende opdateres efter behov. I kan blandt andet bruge ejeraftalen til at afklare følgende spørgsmål: Hvordan træffer I beslutninger i ejerkredsen? Selskab ejet via holdingselskab Skal I have forkøbsret til en ejers andel, hvis en af jer ønsker at træde ud af virksomheden? Skal I have forkøbsret til en ejers andel ved skifte (i tilfælde af død eller konkurs)? Hvordan vil I prisfastsætte kapitalandele, hvis I skal overdrage fra en ejer til en anden? Skal selskabet udbetale udbytte til ejerne? Må en tidligere ejer starte en konkurrerende virksomhed op? Skal I indgå ægtepagter med jeres ægtefæller, så ægtefællerne ikke kan kræve en del af virksomhedens aktiver ved skilsmisse?

19 10 tips til sikker virksomhedsdrift 19 Husk at samstemme med vedtægterne En ejeraftale vil ofte indeholde særaftaler, som ikke er nedskrevet i selskabets vedtægter. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det er vedtægternes bestemmelser, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse mellem vedtægter og ejeraftalen. I bør derfor altid samstemme de to dokumenter, så de ikke strider mod hinanden, da selskabet ikke er juridisk bundet af indholdet af ejeraftalen. Løbende opdatering Husk altid at opdatere ejeraftalen med skriftlige tillæg, hvis der sker væsentlige ændringer i selskabet.

20 (tip 6) Opsplit din virksomhed i mindre dele Der kan være fordele ved på et tidspunkt at splitte virksomheden op i mindre dele (spaltning) eller at splitte ejerkredsen op.

21 10 tips til sikker virksomhedsdrift 21 Der kan være forskellige motiver til at splitte en virksomhed op i mindre dele. Eksempler: Din virksomhed skal salgsmodnes i forbindelse med et generationsskifte En medarbejder ønsker at overtage virksomheden Ejerne ønsker at udvikle virksomheden i forskellige retninger Ejerne er uenige om, hvordan midlerne i et fælles holdingselskab skal investeres En af ejerne ønsker at gå på pension Der opstår sygdom eller dødsfald i ejerkredsen I andre tilfælde kan der ganske enkelt være økonomiske gevinster at hente ved at skille virksomheden ud i en selvstændig enhed. Skal du opsplitte ejerskabet eller selskabet? En opsplitning kan overordnet ske på to måder: 1. Opsplitning af ejerskabet i et selskab 2. Opsplitning (spaltning) af selve selskabet Opsplitning af ejerskab Skal du have opsplittet din virksomheds ejerskab, afhænger proceduren af, om du og dine partnere har lavet en ejeraftale eller ej. Med ejeraftale: En eller flere ejere sælger sine anparter/aktier ud fra rammerne i ejeraftalen. Uden ejeraftale: Du og dine partnere forsøger at forhandle jer frem til en løsning. Kan I ikke blive enige, vil der ofte blive nedsat en voldgiftsret. I andre tilfælde kan opsplitningen ende hos de almindelige domstole.

22 10 tips til sikker virksomhedsdrift 22 Opsplitning af selve selskabet (spaltning) Når man spalter et selskab, er det selve den juridiske enhed (selskabet), der splittes op i flere selskaber. Du deler med andre ord virksomheden op i flere aktiviteter og placerer dem i to (eller flere) nye selvstændige selskaber. Du kan eksempelvis spalte dit driftsselskab af hensyn til virksomhedens drift, fremtidig investering, ekspansion eller andet. Der kan også være tale om, at du og dine medejere ønsker at opsplitte (spalte) et fælles holdingselskab, så hver ejer i stedet får sit eget holdingselskab. Den konstruktion har flere fordele. Først og fremmest kan I hver især vælge, hvordan I vil bruge de penge, der ender i jeres respektive holdingselskaber i form af udbytte fra driftsselskabet. Frasalg af aktiver Du har også mulighed for at sælge nogle af din virksomheds aktiviteter. Sådan et frasalg ændrer imidlertid hverken ejerskabet af selskabet eller selve den juridiske enhed.

23 (tip 7) Indgå ægtepagt En skilsmisse i ejerkredsen kan få uoverskuelige konsekvenser for en virksomhed, hvis ejerandelen indgår i formuefællesskabet for den ejer, der skal skilles. Det er derfor en rigtig god idé at få lavet en ægtepagt, der gør virksomheden (eller ejerandelen) til særeje. Og som derfor holder virksomheden uden for bodelingen i forbindelse med en skilsmisse.

24 10 tips til sikker virksomhedsdrift 24 Det er de færreste ægtepar, der har lyst til at tale om skilsmisse, mens ægteskabet er velfungerende. Det kommer ikke til at ske for os, lover de fleste hinanden. Statistikkerne taler imidlertid deres eget sørgelige sprog, og derfor er det vigtigt at forholde sig realistisk til risikoen. OBS! ægtepagt skal altid indgås i enighed Som virksomhedsejer er det derfor en god idé at oprette en ægtepagt. Men du skal være opmærksom på, at en ægtepagt skal indgås i enighed. Er ægteskabet først kørt af sporet, kan du ikke kræve særeje for din virksomhed. Uden ægtepagt skal virksomheden som et led i skilsmissen deles mellem dig og din ægtefælle hvilket i praksis betyder, at du skal realisere halvdelen af virksomhedens aktiver i kontanter. Noget, der kan få fatale konsekvenser og tvinge dig ud i en konkurs eller et salg. Fuldstændig særeje eller skilsmissesæreje? Du og din ægtefælle skal beslutte, om ægtepagten skal være med fuldstændig særeje eller skilsmissesæreje. De to former for ægtepagt er ens i tilfælde af skilsmisse, hvorimod der er forskel, hvis du dør før din ægtefælle. Her vil særejet blive opløst, hvis I har oprettet en ægtepagt med skilsmissesæreje. Det medfører, at din efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Er ægtepagten derimod oprettet med fuldstændig særeje, skal særejet, dvs. din ejerandel i selskabet, skiftes. Det er vigtigt, at du får en professionel rådgiver til at hjælpe dig med at udforme ægtepagten, så den tager højde for alle forhold. Hvis I er flere ejere i virksomheden Har du en eller flere partnere i virksomheden, bør det være et krav, at de af jer, der er gift, opretter ægtepagter. I anpartsselskaber og aktieselskaber kan sådan et krav skrives ind i ejeraftalen. Uden ægtepagter risikerer I, at jeres virksomhed skal realisere kontanter til en tidligere ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

25 10 tips til sikker virksomhedsdrift 25 Eksempel En medejer af et anpartsselskab ejer 50 procent af virksomheden. Medejeren bliver skilt og har ingen ægtepagt. Eksægtefællen har derfor krav på at få 25 procent af virksomhedens samlede markedsværdi, nemlig halvdelen af ejerandelen og vel at mærke i kontanter. Sådan et krav kan i mange tilfælde kun opfyldes ved at sælge ud af virksomhedens aktiver, og det kan derfor blive ganske ubehageligt for begge ejere. Og i værste fald ende med at vælte hele virksomheden. Ægtepagt til sikring af generationsskifte Med en kombination af ægtepagt og testamente kan du sikre, at et igangsat generationsskifte i din virksomhed bliver gennemført også hvis du dør, inden skiftet er på plads. Alternativt risikerer du, at din søn eller datter ikke har råd til at overtage virksomheden som planlagt. Ægtepagt til beskyttelse af familieværdier ved konkurs Du kan vælge at oprette en gaveægtepagt, hvor du overdrager en del af jeres private aktiver, fx bolig, bil og opsparing til din ægtefælles andel af jeres fælleseje. Det vil sikre jer mod, at banker og andre kreditorer kan røre aktiverne i tilfælde af, at din personligt ejede virksomhed går konkurs. Bemærk, at sådan en gaveægtepagt kun kan oprettes på et tidspunkt, hvor du er økonomisk stabil. Det er med andre ord ikke en gangbar redningsaktion, hvis virksomheden allerede har økonomiske problemer. Ægtepagt til sikring af familieøkonomien for iværksættere Hvis du er iværksætter og starter din egen virksomhed, bør du altid oprette en ægtepagt. Dermed risikerer du ikke at sætte familiens private økonomi over styr, hvis din iværksætterdrøm ender som et iværksættermareridt.

26 (tip 8) Opret testamente Som virksomhedsejer er det vigtigt at have styr på den jura, der griber ind i privatsfæren, og det er relevant for alle virksomhedsejere i små og mellemstore virksomheder at have et testamente. Det afgørende er, at der bliver handlet, før det er for sent.

27 10 tips til sikker virksomhedsdrift 27 For at sikre din virksomhed og din familie bedst muligt, bør du oprette to former for testamente: OBS! husk at opdatere dit testamente løbende Et virksomhedstestamente, hvor du lægger en konkret plan for, hvordan dine efterladte skal håndtere din virksomhed, den dag du ikke er der mere. Virksomhedstestamentet er ikke et juridisk bindende dokument. Et almindeligt juridisk bindende testamente, hvor du bestemmer, hvad der skal ske med din formue, når du dør. Opretter du ikke testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvordan din arv fordeles. Virksomhedstestamente Med et virksomhedstestamente har du mulighed for at få direkte indflydelse på din virksomheds fremtid, selvom du ikke er her længere, eller hvis du bliver uarbejdsdygtig. I virksomhedstestamentet bør du blandt andet forholde dig til, hvordan din virksomheds værdier skal gøres op, og hvem der skal styre virksomhedens drift på kort sigt, mens boet gøres op, og på længere sigt. Uden et virksomhedstestamente kan du risikere, at dine arvinger bliver uenige, men det kan også få driftsmæssige konsekvenser for virksomheden, der kan være tvunget ud i ellers unødvendig lukning eller salg. Husk også at afstemme virksomhedstestamentet med ejeraftalen, så de to dokumenter ikke er modstridende. Testamente Som virksomhedsejer kan du fordele din virksomheds værdier og aktiver, som du ønsker ved hjælp af et testamente. Du kan også bestemme, om din familie skal have andel i virksomheden. Er I flere ejere, bør du afstemme dit testamente med jeres ejeraftale. Planlægger du et generationsskifte i virksomheden, er det også ekstremt vigtigt at få det skrevet ind i testamentet. Sker det ikke, kan dine efterladte havne i en meget trist situation, hvor ingen har råd til at drive virksomheden videre. Helt generelt er det vigtigt, at dit testamente bliver oprettet korrekt for at tage højde for de ønsker, du har. Forskellige hensyn og behov kan ændre sig over tid, og derfor bør du også løbende opdatere dit testamente, ligesom ændringer i lovgivningen kan få indflydelse på testamentets rækkevidde.

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere