10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

2 Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer og et utal af spørgsmål. Uanset om du er nystartet eller etableret virksomhedsejer, vil der være en lang række juridiske og praktiske spørgsmål, der står i kø for at blive besvaret. Spørgsmål om virksomhedsform, holdingselskaber, medejerskab, bestyrelse, finansiering, risici, kontrakter, køb og salg af virksomhed og meget mere. Og spørgsmål, som hver for sig har afgørende indflydelse på, om din selvstændige tilværelse bliver en langvarig succes. Eller en kort fornøjelse. Med denne e-bog giver vi dig nogle af de vigtigste svar. God læselyst. Og held og lykke derude i det pulserende erhvervsliv.

3 (tip 1) Vælg den rigtige virksomhedsform (tip 6) Opsplit din virksomhed i mindre dele (tip 2) Opret dit selskab gennem et holdingselskab (tip 7) Indgå ægtepagt (tip 3) Omdan din personligt ejede virksomhed til et selskab (tip 8) Opret testamente (tip 4) Få en professionel bestyrelse (tip 9) Få et vellykket salg eller generationsskifte af din virksomhed (tip 5) Få nye ejere ind gennem et holdingselskab og husk købs- og ejeraftale (tip 10) Gør et vellykket køb af en virksomhed

4 (tip 1) Vælg den rigtige virksomhedsform Det er vigtigt, at du får valgt den rigtige virksomhedsform helt fra begyndelsen. Dit valg har nemlig stor indflydelse på eksempelvis finansiering, risiko og skatteforhold. Samtidig er virksomhedsform og ejerstruktur helt afgørende faktorer, hvis virksomheden senere skal sælges.

5 10 tips til sikker virksomhedsdrift 5 0,63% 54,54% 6,87% 0,8% 30,66% 6,5% Som udgangspunkt skal du vælge en af følgende virksomhedsformer: Personligt ejet mindre virksomhed (PMV) Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Iværksætterselskab (IVS) Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) De første tre virksomhedsformer er alle personligt ejede virksomheder, hvor ejeren eller ejerne (ved I/S) hæfter personligt for eventuel gæld. Disse tre virksomhedsformer er derfor ikke reguleret af selskabsloven. De sidste tre virksomhedsformer er kendetegnet ved, at der er indskudt penge i virksomheden (selskabskapital). Disse tre er alle reguleret af selskabsloven. Før du vælger virksomhedsform, skal du stille dig selv tre vigtige spørgsmål: 1. Vil jeg indskyde og binde penge (kapital) i virksomheden? Fordeling af registrerede virksomhedsformer Kilde: CVR-registeret (juni 2015) 2. Vil jeg minimere den økonomiske risiko med begrænset hæftelse? 3. Skal jeg eje virksomheden selv eller sammen med andre? Hvor meget kapital skal jeg selv indskyde? Etablerer du en personligt ejet virksomhed (type 1-3), behøver du ikke indskyde penge i virksomheden. Til gengæld hæfter du personligt for eventuel gæld. For type 4-6 skal der derimod indskydes en selskabskapital ved stiftelsen af virksomheden. Ved iværksætterselskaber skal der hvert år henlægges mindst 25 procent af virksomhedens overskud til en bunden reserve og der kan først betales udbytte og ekstraordinært udbytte til ejerne, når den indskudte selskabskapital og den opsparede bundne reserve tilsammen udgør mindst kr. Kontanter eller aktiver Selskabskapitalen ved anpartsselskaber og aktieselskaber behøver ikke at bestå af kontanter. Du kan med andre ord lade maskiner, inventar og varelager udgøre hele eller dele af selskabskapitalen. Hvis du ejer en anden virksomhed, kan du også indskyde den som en del af den nye virksomheds selskabskapital.

6 10 tips til sikker virksomhedsdrift 6 Mindstekapital for selskaber Iværksætterselskab: Anpartsselskab: Aktieselskab: 1 kr kr kr. Vælger du at betale selskabskapitalen i et aktieselskab kontant, kan du nøjes med at indskyde 25 procent altså kr. Du hæfter herefter personligt for den resterende selskabskapital. Må jeg bruge af selskabskapitalen? Du må gerne bruge af selskabskapitalen til virksomhedens drift. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis selskabskapitalen kommer under halvdelen af det lovpligtige beløb. Hvad hæfter jeg for? Ved PMV og enkeltmandsvirksomhed (type 1 og 2) hæfter du personligt med hele din formue. Er du medejer af et I/S (type 3) med flere interessenter, hæfter I solidarisk. Det betyder i praksis, at du kan komme til at hæfte for det fulde beløb, hvis de øvrige interessenter ikke kan betale. I iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber er det selskabet, der hæfter for eventuel gæld. Som hovedregel kan du derfor maksimalt tabe det beløb, du har købt aktier eller anparter for. Undtagelsen er eksempelvis kautioner i banken og ved leasingaftaler, hvor ejerne kan komme til at hæfte personligt. Det samme gælder, hvis du som direktør eller bestyrelsesmedlem handler groft uagtsomt. Hvad med skatten? Hvis du forventer, at din virksomhed får underskud i de første år, kan det være en skattemæssig fordel at vælge en af de tre personlige virksomhedsformer (type 1-3). Sætningen ændres til: Her kan du nemlig trække underskuddet fra i anden personlig indkomst på selvangivelsen. Både aktie- og anpartsselskaber betaler selskabsskat af virksomhedens overskud. Udbetales der udbytte til aktionærer og andelshavere, vil skatteprocenten afhænge af udbyttets størrelse. Søg rådgivning Uanset hvilken virksomhedsform du vælger til din virksomhed, er det vigtigt, at du søger professionel rådgivning hos en advokat. Det kan være vanskeligt at bevare overblikket over de forskellige muligheder i de enkelte virksomhedsformer, og derfor vil det være en stor fordel for dig, hvis du får hjælp til at skabe den mest optimale konstruktion til lige præcis din virksomhed helt fra begyndelsen.

7 (tip 2) Opret dit selskab gennem et holdingselskab Hvis du vil drive en virksomhed i selskabsform (IVS, ApS eller A/S), kan du med fordel etablere en holdingstruktur. Den består typisk af et driftsselskab (selve virksomheden) og et holdingselskab, som ejer aktier eller anparter i et eller flere driftsselskaber. Et holdingselskab er ikke i sig selv en selskabsform. Navnet indikerer blot, at selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber.

8 10 tips til sikker virksomhedsdrift 8 Skattefrit udbytte til holdingselskabet Ejer du din virksomhed (driftsselskabet) gennem et holdingselskab, kan du skattefrit overføre overskuddet til holdingselskabet, efter at du har betalt selskabsskat på 23,5 procent (2015). Det kræver dog, at holdingselskabet ejer mindst 10 procent af driftsselskabet. Konstruktionen betyder med andre ord, at du kan bruge holdingselskabet som sparegris for virksomhedens overskud. Det giver dig både en skattefordel og økonomisk tryghed, fordi du ikke risikerer at tabe tidligere års oparbejdede overskud, hvis driftsselskabet kommer i økonomiske problemer på grund af manglende salg, en retssag eller andet. Når udbyttet er overført til holdingselskabet, kan du frit vælge, om du vil investere nogle af pengene i fx anparter, aktier eller ejendomme. Gør du det, skal du ikke betale skat af pengene forinden. Du kan også vælge at udbetale udbytte til dig selv fra holdingselskabet. Er du gift, skal du blot betale 27 procent i udbytteskat af de første ca kr. og herefter 42 procent (2015) af resten. Du får med andre ord en klækkelig skatterabat i forhold til almindelig indkomstbeskatning. Er du ikke gift, skal du betale 27 procent af de første ca kr. Flere ejere Skattefrit udbytte En anden vigtig fordel ved en holdingstruktur er, at den giver fleksibilitet, når I er flere ejere. Ejerne kan nemlig have forskellige behov for at trække penge ud til sig selv privat eller for at investere pengene i andre aktiviteter. Skattefrit frasalg Holdingstrukturen kommer for alvor til sin ret, hvis virksomheden (eller din ejerandel) på et tidspunkt skal sælges. Her kan det blive en særdeles dyr fornøjelse, hvis du ikke ejer dine anparter eller aktier gennem et personligt holdingselskab. Så er det nemlig dig selv, der sælger som privatperson og så skal du betale skat af hele avancen. Har du derimod ejet anparterne eller aktierne gennem tre år eller mere i dit holdingselskab, kan du sælge dem skattefrit.

9 10 tips til sikker virksomhedsdrift 9 Generationsskifte Holdingstrukturen giver også en række fordele i forbindelse med generationsskifte af virksomheden. For det første giver holdingstrukturen dig mulighed for at slanke driftsselskabet inden frasalg af anparter eller aktier. På den måde undgår de nye ejere (dine børn) at betale for de overskud, der er skabt gennem årene i driftsselskabet. For det andet kan muligheden for et skattefrit frasalg betyde, at generationsskiftet kan gennemføres langt smidigere og med et betydeligt mindre kapitalbehov. Er der ulemper ved en holdingstruktur? Når du etablerer en holdingstruktur, skal du have oprettet minimum to selskaber. Det koster lidt ekstra tid og penge, ligesom der skal udarbejdes årsregnskaber for begge selskaber. Du bestemmer dog selv, om regnskaberne skal revideres af en revisor, afhængig af størrelsen af aktiviteterne i selskaberne. Samlet set vil fordelene ved en holdingstruktur derfor næsten altid opveje de få ulemper så rigeligt. Hvordan får jeg et holdingselskab? Det nemmeste er, hvis du samtidig med, at du etablerer dit driftsselskab (din virksomhed), får lagt ejerskabet ind i et holdingselskab. I praksis starter du med at etablere holdingselskabet, typisk som et anpartsselskab. Herefter kan du genbruge selskabskapitalen fra holdingselskabet til at oprette driftsselskabet. Du skal derfor kun bruge 1 x kr. til opstart af et ApS i en holdingstruktur. Er din virksomhed allerede i gang, skal du etablere holdingselskabet og lade det overtage ejerskabet af driftsselskabet. Det kan ske ved en såkaldt skattefri aktieeller anpartsombytning.

10 (tip 3) Omdan din personligt ejede virksomhed til et selskab Hvis det går godt for din personligt ejede virksomhed, kan du overveje at omdanne den til et selskab fx et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

11 10 tips til sikker virksomhedsdrift 11 Som virksomhedsejer giver en omdannelse dig en række fordele: I en personligt ejet virksomhed hæfter du med din private formue. I en virksomhed, der drives i selskabsform, hæfter du derimod kun med den indskudte kapital (som udgangspunkt). Frist for omdannelse Omdannelsen skal finde sted senest seks måneder efter statusdagen for sidste årsregnskab. Det betyder fx at hvis dit regnskabsår slutter den 31. december, skal du senest omdanne din virksomhed den 30. juni året efter. (kilde: skat.dk) Det årlige overskud i en personligt ejet virksomhed beskattes fuldt ud, medmindre du udnytter den såkaldte virksomhedsskatteordning. Driver du derimod din virksomhed i selskabsform, kan du udskyde skattebetalingen af det opsparede overskud (minus selskabsskat på 23,5 procent i 2015), indtil det hæves som løn eller udbytte. Placerer du desuden din ejerandel i et holdingselskab, kan du sælge virksomheden skattefrit og vente med at betale den lavere udbytteskat, indtil du skal bruge pengene privat. Det kan være både kompliceret og dyrt at optage en ny kompagnon eller gennemføre et ejermæssigt generationsskifte i en personligt ejet virksomhed. Desuden er det meget nemmere at skifte ud i ejerkredsen i en virksomhed med flere ejere, hvis virksomheden er drevet i selskabsform. Hvordan gennemfører jeg en omdannelse til selskabsform? Du har to muligheder, når du skal omdanne din personligt ejede virksomhed til et selskab: 1. Omdannelsen foretages skattepligtigt. Som ejer vil du derfor blive beskattet en gang for alle af virksomhedens markedsværdi og opsparede overskud (på samme måde som hvis du solgte virksomheden til en ny ejer). 2. Omdannelsen foretages skattefrit. Her udskyder du skatten til den dag, du sælger dine aktier eller anparter i selskabet. Den skattepligtige omdannelse vil ofte blive en ganske dyr fornøjelse. Langt de fleste omdannelser sker derfor med udskudt skat. Denne omdannelse skal imidlertid opfylde en række særlige regler: Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller til et skuffeselskab (et tomt selskab, som allerede er stiftet).

12 10 tips til sikker virksomhedsdrift 12 OBS! Nyt CVR -nummer Hele nettoværdien af din personligt ejede virksomhed skal betales med aktier i det nye selskab det vil sige, at du som ejer ikke må modtage kontanter i forbindelse med omdannelsen. Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Dog må du gerne holde eventuelle ejendomme uden for omdannelsen. Omdannelsen skal ske senest seks måneder efter udløbet af det seneste årsregnskab. Det vil sige, at omdannelsen skal være sket senest 30. juni. Når du omdanner til et selskab, giver det i mange tilfælde god mening at etablere en holdingstruktur. Det indebærer, at du foruden det nye driftsselskab stifter et holdingselskab og laver en såkaldt skattefri aktieombytning. Du kan læse mere om fordelene ved en holdingstruktur i Tip 2. Inden du omdanner til et selskab Når du omdanner din personligt ejede virksomhed, bliver den opløst. Du får i stedet et nyt CVR-nummer til det selskab, som virksomheden omdannes til. Det betyder også, at du ikke længere ejer din virksomhed, men derimod anparter eller aktier i det selskab, som nu driver din virksomhed. Omdannelsen medfører, at alle virksomhedens aftaler og forpligtelser bliver overført til et nyt selskab. Det er derfor vigtigt, at du forinden sikrer dig, at bank, forsikringsselskab, leverandører og andre samarbejdspartnere siger god for omdannelsen.

13 (tip 4) Få en professionel bestyrelse En professionel bestyrelse kan være med til at øge din indtjening, skabe vækst og sikre, at virksomheden hele tiden udvikler sig uanset om du har en stor eller lille virksomhed, og uanset om den er nystartet eller veletableret. Du vil samtidig øge dine odds for at komme helskindet igennem en krise ganske betragteligt, hvis du har en professionel bestyrelse at læne dig op ad.

14 10 tips til sikker virksomhedsdrift 14 Stor signalværdi En bestyrelse skal have mindst tre medlemmer for at være lovlig ifølge selskabsloven. Det er kun lovpligtigt for A/S er at have en bestyrelse. Ved at etablere en professionel bestyrelse sender du et stærkt signal til omverdenen. Det har stor betydning, når din bank, dine kunder og dine leverandører bedømmer din virksomhed. Skal du fx søge finansiering, tæller en professionelt arbejdende bestyrelse i dag på linje med bygninger, maskinpark, ordrebeholdning og goodwill, når virksomheden kreditvurderes. Værdifuld sparring Får du sammensat din professionelle bestyrelse optimalt, vil du have adgang til kompetent sparring og supplerende kompetencer på mange vigtige områder, fx salg, markedsføring, økonomi, it og ledelse. Samtidig er det bestyrelsens fornemmeste opgave at hjælpe dig med at fastlægge kursen og sikre at den holdes. Du vil derfor få langt større sikkerhed, når du skal træffe vigtige strategiske beslutninger. Værdifuldt netværk En anden vigtig fordel ved at have en professionel bestyrelse er, at du og din virksomhed typisk vil få adgang til et stort og værdifuldt netværk. Og det vil altid være betydeligt nemmere at åbne døren til en ny kunde eller samarbejdspartner, hvis du kender nogen, der kender nogen end hvis du skal starte helt fra Adam og Eva. Er der ulemper ved en professionel bestyrelse? Det kommer an på øjnene, der ser. Og frem for alt på din villighed til at afgive beslutningsmagt, lytte, få kritiske spørgsmål og stå på mål for dine beslutninger. Dertil skal du vide, at det koster tid. Du skal afsætte ressourcer til møder og mødeforberedelse, og bestyrelsen vil samtidig kræve en løbende afrapportering, så de kan følge virksomhedens udvikling. det koster penge. En professionel bestyrelse forventer at få et honorar for arbejdet.

15 10 tips til sikker virksomhedsdrift 15 Identificer dine behov Din virksomheds styrker, svagheder, størrelse, branche, markedssituation og ikke mindst ønsker og mål er med til at bestemme, hvordan din bestyrelse skal se ud. De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal kunne tilføre viden og nye kompetencer, der supplerer din virksomheds ekspertise. Du kan eventuelt spørge din advokat til råds om sammensætningen og rekrutteringen af en god bestyrelse. I modsætning til din revisor må din advokat i øvrigt gerne være medlem af bestyrelsen. Få hjælp til rekruttering Der er flere steder, hvor du kan få hjælp til at finde kvalificerede kandidater til din professionelle bestyrelse. Ud over at snakke med din advokat, kan du spørge din bank, dit lokale erhvervsråd eller det nærmeste regionale væksthus. Du kan også vælge at få professionel hjælp til rekrutteringen. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det åbner til gengæld op for et helt andet netværk, hvor der er mange flere professionelle profiler at vælge imellem. Tegn en ansvarsforsikring for bestyrelsen Det er et stort ansvar at sidde i en bestyrelse, og bestyrelsesmedlemmerne kan da også stilles til personligt ansvar for deres beslutninger og handlinger. Derfor er det altid en god idé at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring uanset om din bestyrelse er professionel eller arbejder gratis. Prisen på en bestyrelsesansvarsforsikring afhænger af de forskellige risici, din virksomhed er udsat for. Generelt dækker bestyrelsesansvarsforsikringen risikoen for, at bestyrelsesmedlemmerne eller direktøren som privatpersoner afkræves eller idømmes et personligt erstatningsansvar. Hvad koster en professionel bestyrelse? Der er ingen regler for, hvor meget du skal betale et bestyrelsesmedlem i honorar. Beløbet afhænger typisk af de enkelte medlemmers kompetencer og erfaringer, din virksomheds størrelse og kompleksitet, hyppigheden af bestyrelsesmøder og naturligvis virksomhedens økonomi. I små og mellemstore virksomheder ligger det årlige honorar til et professionelt bestyrelsesmedlem typisk på til kr. + moms. Honoraret udbetales som regel på månedsbasis.

16 10 tips til sikker virksomhedsdrift 16 Seks gode råd til en effektiv bestyrelse Her kan du finde kandidater: www. bestyrelsesforum.dk www. asnet.dk Vil du have en velfungerende og effektiv professionel bestyrelse, bør du overveje følgende seks råd: 1. Gå efter den gode kemi Det er helt afgørende for virksomhedens udvikling og succes, at der er en åben og konstruktiv dialog i bestyrelseslokalet. 2. Sæt nye bestyrelsesmedlemmer godt ind i din forretning Din bestyrelse skal kende både svagheder og styrker. Ellers kan de ikke rådgive dig optimalt. 3. Lav et godt materiale forud for bestyrelsesmøderne Et godt bestyrelsesmøde kræver, at alle er grundigt forberedt. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens daglige ledelse leverer gode materialer forud for bestyrelsesmøderne. 4. Kør bestyrelsesmøderne efter en fast skabelon Faste rammer for møderne giver struktur og kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Der skal eksekveres på beslutninger, og konkrete opgaver bør ledsages af en deadline og en ansvarlig person. Det er samtidig vigtigt, at bliver fulgt op på de aktiviteter, der sættes i gang. 5. Lad møderne handle om forretningsudvikling og strategi. Og kun det En bestyrelse bør ikke beskæftige sig med driften i virksomheden. Den skal derimod diskutere de overordnede og mere strategiske forhold. Generelt skal bestyrelsen overvejende kigge fremad. 6. Evaluér bestyrelsens kompetencer løbende Selvkritik hos bestyrelsesmedlemmer er vigtig, og de skal være klar til at trække sig, hvis virksomheden får brug for andre kompetencer. Lad eksempelvis en evaluering af bestyrelsen være et fast punkt på dagsordenen én gang om året.

17 (tip 5) Få nye ejere ind gennem et holdingselskab, og husk købsog ejeraftale Hvis du skal have en partner ind i din virksomhed, er det vigtigt at have styr på aftalerne mellem jer, så I undgår unødige konflikter

18 10 tips til sikker virksomhedsdrift 18 Køb via holdingselskab Det er en stor fordel, at den nye ejer får stiftet et holdingselskab og køber anparterne eller aktierne i din virksomhed igennem dette selskab. Dermed opnår køberen en række skattemæssige fordele. Desuden får I nemmere ved at imødekomme individuelle behov for at trække penge ud til jer selv privat. Du kan læse mere om holdingselskaber i Tip 2. Købsaftale Der skal laves en skriftlig købsaftale, hvor købesum, overtagelsesdag, rettigheder tilknyttet anparterne eller aktierne, garantier omkring selskabets forhold og lignende forhold er beskrevet. Hvad er en ejeraftale? En ejeraftale er en juridisk bindende aftale mellem ejerne af et selskab (IVS, ApS eller A/S). Når I indgår en ejeraftale, tvinger I hinanden til at blive enige om en lang række meget vigtige spørgsmål for jeres fremtidige samarbejde. I kan altid skræddersy ejeraftalen, så den passer optimalt til jeres selskab og jer som ejere og den bør løbende opdateres efter behov. I kan blandt andet bruge ejeraftalen til at afklare følgende spørgsmål: Hvordan træffer I beslutninger i ejerkredsen? Selskab ejet via holdingselskab Skal I have forkøbsret til en ejers andel, hvis en af jer ønsker at træde ud af virksomheden? Skal I have forkøbsret til en ejers andel ved skifte (i tilfælde af død eller konkurs)? Hvordan vil I prisfastsætte kapitalandele, hvis I skal overdrage fra en ejer til en anden? Skal selskabet udbetale udbytte til ejerne? Må en tidligere ejer starte en konkurrerende virksomhed op? Skal I indgå ægtepagter med jeres ægtefæller, så ægtefællerne ikke kan kræve en del af virksomhedens aktiver ved skilsmisse?

19 10 tips til sikker virksomhedsdrift 19 Husk at samstemme med vedtægterne En ejeraftale vil ofte indeholde særaftaler, som ikke er nedskrevet i selskabets vedtægter. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det er vedtægternes bestemmelser, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse mellem vedtægter og ejeraftalen. I bør derfor altid samstemme de to dokumenter, så de ikke strider mod hinanden, da selskabet ikke er juridisk bundet af indholdet af ejeraftalen. Løbende opdatering Husk altid at opdatere ejeraftalen med skriftlige tillæg, hvis der sker væsentlige ændringer i selskabet.

20 (tip 6) Opsplit din virksomhed i mindre dele Der kan være fordele ved på et tidspunkt at splitte virksomheden op i mindre dele (spaltning) eller at splitte ejerkredsen op.

21 10 tips til sikker virksomhedsdrift 21 Der kan være forskellige motiver til at splitte en virksomhed op i mindre dele. Eksempler: Din virksomhed skal salgsmodnes i forbindelse med et generationsskifte En medarbejder ønsker at overtage virksomheden Ejerne ønsker at udvikle virksomheden i forskellige retninger Ejerne er uenige om, hvordan midlerne i et fælles holdingselskab skal investeres En af ejerne ønsker at gå på pension Der opstår sygdom eller dødsfald i ejerkredsen I andre tilfælde kan der ganske enkelt være økonomiske gevinster at hente ved at skille virksomheden ud i en selvstændig enhed. Skal du opsplitte ejerskabet eller selskabet? En opsplitning kan overordnet ske på to måder: 1. Opsplitning af ejerskabet i et selskab 2. Opsplitning (spaltning) af selve selskabet Opsplitning af ejerskab Skal du have opsplittet din virksomheds ejerskab, afhænger proceduren af, om du og dine partnere har lavet en ejeraftale eller ej. Med ejeraftale: En eller flere ejere sælger sine anparter/aktier ud fra rammerne i ejeraftalen. Uden ejeraftale: Du og dine partnere forsøger at forhandle jer frem til en løsning. Kan I ikke blive enige, vil der ofte blive nedsat en voldgiftsret. I andre tilfælde kan opsplitningen ende hos de almindelige domstole.

22 10 tips til sikker virksomhedsdrift 22 Opsplitning af selve selskabet (spaltning) Når man spalter et selskab, er det selve den juridiske enhed (selskabet), der splittes op i flere selskaber. Du deler med andre ord virksomheden op i flere aktiviteter og placerer dem i to (eller flere) nye selvstændige selskaber. Du kan eksempelvis spalte dit driftsselskab af hensyn til virksomhedens drift, fremtidig investering, ekspansion eller andet. Der kan også være tale om, at du og dine medejere ønsker at opsplitte (spalte) et fælles holdingselskab, så hver ejer i stedet får sit eget holdingselskab. Den konstruktion har flere fordele. Først og fremmest kan I hver især vælge, hvordan I vil bruge de penge, der ender i jeres respektive holdingselskaber i form af udbytte fra driftsselskabet. Frasalg af aktiver Du har også mulighed for at sælge nogle af din virksomheds aktiviteter. Sådan et frasalg ændrer imidlertid hverken ejerskabet af selskabet eller selve den juridiske enhed.

23 (tip 7) Indgå ægtepagt En skilsmisse i ejerkredsen kan få uoverskuelige konsekvenser for en virksomhed, hvis ejerandelen indgår i formuefællesskabet for den ejer, der skal skilles. Det er derfor en rigtig god idé at få lavet en ægtepagt, der gør virksomheden (eller ejerandelen) til særeje. Og som derfor holder virksomheden uden for bodelingen i forbindelse med en skilsmisse.

24 10 tips til sikker virksomhedsdrift 24 Det er de færreste ægtepar, der har lyst til at tale om skilsmisse, mens ægteskabet er velfungerende. Det kommer ikke til at ske for os, lover de fleste hinanden. Statistikkerne taler imidlertid deres eget sørgelige sprog, og derfor er det vigtigt at forholde sig realistisk til risikoen. OBS! ægtepagt skal altid indgås i enighed Som virksomhedsejer er det derfor en god idé at oprette en ægtepagt. Men du skal være opmærksom på, at en ægtepagt skal indgås i enighed. Er ægteskabet først kørt af sporet, kan du ikke kræve særeje for din virksomhed. Uden ægtepagt skal virksomheden som et led i skilsmissen deles mellem dig og din ægtefælle hvilket i praksis betyder, at du skal realisere halvdelen af virksomhedens aktiver i kontanter. Noget, der kan få fatale konsekvenser og tvinge dig ud i en konkurs eller et salg. Fuldstændig særeje eller skilsmissesæreje? Du og din ægtefælle skal beslutte, om ægtepagten skal være med fuldstændig særeje eller skilsmissesæreje. De to former for ægtepagt er ens i tilfælde af skilsmisse, hvorimod der er forskel, hvis du dør før din ægtefælle. Her vil særejet blive opløst, hvis I har oprettet en ægtepagt med skilsmissesæreje. Det medfører, at din efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Er ægtepagten derimod oprettet med fuldstændig særeje, skal særejet, dvs. din ejerandel i selskabet, skiftes. Det er vigtigt, at du får en professionel rådgiver til at hjælpe dig med at udforme ægtepagten, så den tager højde for alle forhold. Hvis I er flere ejere i virksomheden Har du en eller flere partnere i virksomheden, bør det være et krav, at de af jer, der er gift, opretter ægtepagter. I anpartsselskaber og aktieselskaber kan sådan et krav skrives ind i ejeraftalen. Uden ægtepagter risikerer I, at jeres virksomhed skal realisere kontanter til en tidligere ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

25 10 tips til sikker virksomhedsdrift 25 Eksempel En medejer af et anpartsselskab ejer 50 procent af virksomheden. Medejeren bliver skilt og har ingen ægtepagt. Eksægtefællen har derfor krav på at få 25 procent af virksomhedens samlede markedsværdi, nemlig halvdelen af ejerandelen og vel at mærke i kontanter. Sådan et krav kan i mange tilfælde kun opfyldes ved at sælge ud af virksomhedens aktiver, og det kan derfor blive ganske ubehageligt for begge ejere. Og i værste fald ende med at vælte hele virksomheden. Ægtepagt til sikring af generationsskifte Med en kombination af ægtepagt og testamente kan du sikre, at et igangsat generationsskifte i din virksomhed bliver gennemført også hvis du dør, inden skiftet er på plads. Alternativt risikerer du, at din søn eller datter ikke har råd til at overtage virksomheden som planlagt. Ægtepagt til beskyttelse af familieværdier ved konkurs Du kan vælge at oprette en gaveægtepagt, hvor du overdrager en del af jeres private aktiver, fx bolig, bil og opsparing til din ægtefælles andel af jeres fælleseje. Det vil sikre jer mod, at banker og andre kreditorer kan røre aktiverne i tilfælde af, at din personligt ejede virksomhed går konkurs. Bemærk, at sådan en gaveægtepagt kun kan oprettes på et tidspunkt, hvor du er økonomisk stabil. Det er med andre ord ikke en gangbar redningsaktion, hvis virksomheden allerede har økonomiske problemer. Ægtepagt til sikring af familieøkonomien for iværksættere Hvis du er iværksætter og starter din egen virksomhed, bør du altid oprette en ægtepagt. Dermed risikerer du ikke at sætte familiens private økonomi over styr, hvis din iværksætterdrøm ender som et iværksættermareridt.

26 (tip 8) Opret testamente Som virksomhedsejer er det vigtigt at have styr på den jura, der griber ind i privatsfæren, og det er relevant for alle virksomhedsejere i små og mellemstore virksomheder at have et testamente. Det afgørende er, at der bliver handlet, før det er for sent.

27 10 tips til sikker virksomhedsdrift 27 For at sikre din virksomhed og din familie bedst muligt, bør du oprette to former for testamente: OBS! husk at opdatere dit testamente løbende Et virksomhedstestamente, hvor du lægger en konkret plan for, hvordan dine efterladte skal håndtere din virksomhed, den dag du ikke er der mere. Virksomhedstestamentet er ikke et juridisk bindende dokument. Et almindeligt juridisk bindende testamente, hvor du bestemmer, hvad der skal ske med din formue, når du dør. Opretter du ikke testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvordan din arv fordeles. Virksomhedstestamente Med et virksomhedstestamente har du mulighed for at få direkte indflydelse på din virksomheds fremtid, selvom du ikke er her længere, eller hvis du bliver uarbejdsdygtig. I virksomhedstestamentet bør du blandt andet forholde dig til, hvordan din virksomheds værdier skal gøres op, og hvem der skal styre virksomhedens drift på kort sigt, mens boet gøres op, og på længere sigt. Uden et virksomhedstestamente kan du risikere, at dine arvinger bliver uenige, men det kan også få driftsmæssige konsekvenser for virksomheden, der kan være tvunget ud i ellers unødvendig lukning eller salg. Husk også at afstemme virksomhedstestamentet med ejeraftalen, så de to dokumenter ikke er modstridende. Testamente Som virksomhedsejer kan du fordele din virksomheds værdier og aktiver, som du ønsker ved hjælp af et testamente. Du kan også bestemme, om din familie skal have andel i virksomheden. Er I flere ejere, bør du afstemme dit testamente med jeres ejeraftale. Planlægger du et generationsskifte i virksomheden, er det også ekstremt vigtigt at få det skrevet ind i testamentet. Sker det ikke, kan dine efterladte havne i en meget trist situation, hvor ingen har råd til at drive virksomheden videre. Helt generelt er det vigtigt, at dit testamente bliver oprettet korrekt for at tage højde for de ønsker, du har. Forskellige hensyn og behov kan ændre sig over tid, og derfor bør du også løbende opdatere dit testamente, ligesom ændringer i lovgivningen kan få indflydelse på testamentets rækkevidde.

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder)

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Bilag I Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Hvad er din vigtigste motivation for at investere? (der kan markeres flere svarmuligheder) Hvor mange virksomheder/projekter

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen Subject:VS: Supplement til sagsfremstilling - til Udvikling Fyn punkt på ØKU og KB Venlig hilsen Torben Præstegaard Jørgensen Direktør Svendborg

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

guide SKILSMISSE SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE SKILSMISSE sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SKILSMISSE SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE SKILSMISSE sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 14 sider SÅDAN UNDGÅR DU DEN DYRE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 R178 G210 R116 G178 INDHOLD SIDE 4 PLUS logo De daglige udgifter eksploderer, hvis du bliver skilt, viser

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere