ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder"

Transkript

1 Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< # ADVODANnyt Selskabskonstruktioner Den rette selskabsform understøtter virksomhedens vækst KR KR KR KR Overflødige regler skal væk Fra kartoffelkælder til koncern Skil værdi og risiko ad Tøjsalg i trygge holding-hænder > Læs mere på side 2 > Læs mere på side 6 > Læs mere på side 8 > Læs mere på side 10

2 TEMA > Selskabskonstruktioner Indhold >< # TEMA > Selskabskonstruktioner Overflødige regler skal væk Rette selskabsform understøtter vækst De mest almindelige selskabskonstruktioner Overflødige regler skal væk Der er planer om at modernisere selskabslovgivningen, og der kan forventes forslag til ny selskabslov allerede i år. I øjeblikket er den danske selskabs- Moderniseringsudvalget kommer først 6 Fra kartoffelkælder til koncern lovgivning sendt til servicetjek hos en række eksperter i et såkaldt Moderniseringsudvalg nedsat af Økonomi- og med sin betænkning senere i år, men allerede nu kan jeg godt løfte sløret for, at udvalgets arbejde går ud på at gøre sel- Erhvervsministeren. Jeppe Rosenmejer, skabslovgivningen lettere og mere simpel seniorjurist i Håndværksrådet, sidder ikke mindst til stor glæde for mindre med i udvalget, og han ser frem til, at virksomheder, siger Jeppe Rosenmejer. det bliver lettere for de mindre og mel- 8 Skil værdi og risiko ad lemstore virksomheder at administrere selskabsreglerne. Store dele af lovgivningen stammer fra 1970-erne og er i høj grad de Holdingkonstruktionen giver virkelyst og dynamik Tøjsalg i trygge holding-hænder Rette selskabsform understøtter vækst 12 Lykken er i højderne Strukturen på din virksomhed kan være afgørende for vækst. Derfor er det vigtigt at have den tekniske del af virksomheden på plads uanset om man er lige er startet op, har en velkonsolideret virksomhed eller overvejer at sælge. 14 Behøver ikke spørge SKAT om lov 15 Leder Ligegyldigt om man sælger blomster eller bygger huse, er det afgørende for virksomhedens drift og fremtid, at ejeren nøje har overvejet strukturen på virksomheden. Og sammen med sine rådgivere fundet den mest optimale struktur set i forhold til den konkrete konkurrencesituation, ejerforholdene, produktet, indtjeningsmulighederne og så videre. Her ligger nemlig ofte forskellen mellem vækst eller stagnation for de fleste virksomheder. En god tommelfingerregel er, at når virksomheden sætter sig nogle forretningsmæssige mål, skal de tekniske overvejelser om skat, finansiering, regnskab og jura hænge sammen med de mål ellers bliver det meget svært at nå dem, siger erhvervsadvokat Niels Aamann hos ADVODAN Billund. Selskabsform fra start Når man driver virksomhed i Danmark, kan man som udgangspunkt vælge, om det skal 2 <> 3 ADVODAN nyt #2 2008

3 Af Astrid Søes Poulsen Jeppe Rosenmejer, seniorjurist, Håndværksrådet signet til større virksomheder. Siden er der kommet flere hovsa-agtige lappeløsninger til, der til sammen giver store og unødvendige administrative byrder for de mindre virksomheder. Udvalget lægger nu op til at ryste posen og skære de overflødige regler væk, så de små virksomheder ikke behøver at leve op til unødige krav. Og det er absolut en udvikling, som vi bifalder i Håndværksrådet, lyder det fra Jeppe Rosenmejer. Efter planen kommer udvalget i år med et forslag til ny selskabslov, som kan blive fremsat i Folketinget i 2009/2010. Jeppe Rosenmejer ser i øvrigt en klar tendens til, at flere af de mindre og mellemstore virksomheder ændrer deres virksomhedsstruktur fra personligt ejet til selskab. Han peger overordnet på tre grunde til udviklingen, som, han mener, er et udtryk for, at de mindre virksomheder i stigende grad driver forretningen professionelt. Mange mindre virksomheder er blevet opmærksomme på, at visse vilkår er bedre, når virksomheden drives i selskabsform fx kan man trække sin forsikringsordning fra i skat, mens den skal betales af fuldt beskattede kroner i et personligt ejet firma. Derudover er et væsentligt argument, at man kan begrænse sit ansvar. En håndværksmester, der har drevet sin virksomhed som personligt ejet, kan ikke begrænse sit ansvar efter AB 92, og han kan derfor risikere at hæfte personligt for et arbejde, han har udført mange år tidligere. Det undgår han, hvis firmaet var drevet som selskab, forklarer Jeppe Rosenmejer og fortsætter: Vi ser selvfølgelig også mange, der omlægger virksomhedsstrukturen i forbindelse med generationsskifte, fordi det kan være langt lettere at overdrage sin virksomhed på den måde. være i personligt regi eller i fx anparts- eller aktieselskab. Nogle vælger at starte deres virksomhed op i personligt regi, og tankegangen er typisk, at når virksomheden er meget lille, virker det overvældende eller unødvendigt at etablere et selskab, forklarer Niels Aamann. Men hvis ens forretningsidé blot er det mindste holdbar, og man regner med, at virksomheden kommer til at vækste de kommende år, vil det i langt de fleste tilfælde godt kunne betale sig at starte virksomheden op i et anparts- eller aktieselskab og i samme hug etablere en holdingstruktur, fortsætter han. Omstruktureringer uden skat Med den rette struktur på plads opnår virksomhedsejeren en lang række manøvremuligheder, som han eller hun ikke ville have, hvis virksomheden var drevet i personligt regi ifølge Niels Aamann. Det gælder, hvis der skal optages nye partnere, hvis virksomheden gennem spaltning har brug for at skille sig af med en del af virksomheden, eller hvis den omvendt har brug for at fusionere med en anden virksomhed. Og endelig hvis virksomheden skal sælges eller generationsskiftes. Enhver virksomhed i vækst forandrer sig løbende og gennemgår typisk en række af de nævnte omstruktureringer. Og bliver virksomheden drevet i selskabsform, vil det være muligt at foretage næsten enhver ændring af virksomhedsstrukturen, uden at det udløser krav om betaling af skat hvis det bliver forberedt i god tid, lyder det fra Niels Aamann. Professionel virksomhed Niels Aamann peger samtidig på den signalværdi til omverdenen, der ligger i at drive sin virksomhed som et aktieselskab. Når virksomheder i selskabsform ofte fremstår mere professionelle, har det noget at gøre med, at der er helt klare regler for en lang række forhold i forbindelse med et anparts- eller aktieselskab, og det tvinger virksomheden til at have orden i sagerne. En af de store gevinster for aktieselskaberne er blandt andet kravet om en bestyrelse, siger Niels Aamann, der mener, at en professionel bestyrelse, der kan stille krav og mål op for virksomheden, er en vigtig forudsætning for vækst. Niels Aamann,

4 TEMA > Selskabskonstruktioner De mest almindelige selskabskonstruktioner I/S Interessentskaber: Karakteristika: Består af to eller flere personer. Deltagerne kan frit aftale de indbyrdes forhold i virksomheden. Enkeltmandsvirksomhed: Karakteristika: Enkeltmandsvirksomheden ejes af kun én person. Stiftelse og kapitalkrav: Virksomheden opstår ved, at personen begynder erhvervsmæssig virksomhed. Det skal anmeldes til SKAT. Ikke noget krav om kapitalindskud. Hvilke love der skal følges: Lov om erhvervsmæssig virksomhed. Stiftelse og kapitalkrav: Stiftes ved aftale mellem deltagerne. Anmeldes til SKAT. Ikke noget krav om kapitalindskud. Hvilke love der skal følges: Lov om erhvervsmæssig virksomhed. Årsregnskabsloven. Det er dog ikke noget krav, at der udarbejdes offentligt årsregnskab. Hvem hæfter for gæld og med hvor meget: Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og principielt. Personligt: med hele sin private formue. Solidarisk: selskabskreditor kan kræve det fulde beløb betalt af hver interessent. Principielt: selskabskreditor kan rette et krav direkte mod interessenten uden at gå mod selskabet først. Hvem hæfter for gæld og med hvor meget: Ejeren hæfter for hele virksomhedens gæld med hele sin formue. Hvem bestemmer/leder: Ejeren bestemmer alt. Skatteforhold: Der betales almindelig indkomstskat. Dvs. at alle indtægter og fradrag registreres direkte på indehaverens private selvangivelse. Dog er der mulighed for at benytte virksomhedsskatteordningen. Hvem bestemmer/leder: Det aftales i en kontrakt. Skatteforhold: Der betales almindelig indkomstskat. Dvs. at alle indtægter og fradrag fordeles forholdsvis og registreres direkte på interessenternes private selvangivelse. Dog er der mulighed for at benytte sig af virksomhedsskatteordningen. 4 <> 5 ADVODAN nyt #2 2008

5 Af Carsten Møller, advokatfuldmægtig i ADVODAN Vejen, Holdingselskab/-struktur: A/S og ApS Aktie- og anpartsselskaber Karakteristika: Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producerer noget, men som ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber kaldet driftsselskaber. Et holdingselskab er som regel et ApS. Stiftelse: Hvis det er et ApS, følger det disse regler. Karakteristika: Med få undtagelser fungerer aktie og anpartsselskaber ens. Ejes af en eller flere aktionærer eller anpartshavere. Stiftelse og kapitalkrav: Stiftelsen skal nøje følge regler i henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Skal registreres ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal minimum indskydes kr. i aktieselskaber og minimum kr. i anpartsselskaber. Der skal laves et stiftelsesdokument og en aktionæroverenskomst. Hvilke love der skal følges: Aktieselskabsloven henholdsvis anpartsselskabsloven. Årsregnskabsloven. Hvem hæfter for gæld og med hvor meget: Selskabet hæfter alene for gæld. Aktionæren/anpartshaveren kan dermed højest miste det, de har købt aktier/anparter for. En aktionær/anpartshaver hæfter kun personligt, hvis de har underskrevet selvstændig erklæring herom, f.eks. kaution i banken. Hvem bestemmer/leder Et A/S skal have en generalforsamling, en bestyrelse og en direktion. Generalforsamlingen er øverste myndighed i selskabet og består af aktionærerne. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der har den over ordnede ledelse. Bestyrelsen vælger en eller flere direktører, der har den daglige ledelse. Aktionæroverenskomsten skal indeholde bestemmelse om aktionærernes indbydes forhold. Aktieselkabsloven indeholder regler om selskabets forhold overfor kreditorerne. I et ApS er der større aftalefrihed med hensyn til ledelsesorganerne. Skatteforhold: Selskabet betaler 22 % i skat af overskud. Af aktieindkomst betales i skat: 28 % af beløb op til kr. (2008). 43 % af beløb mellem og kr. (2008). 45 % af beløb over kr. (2008). For ægtefæller gælder dobbelte bundgrænser. Hvorfor drive virksomhed i holdingstruktur? Det letter finansieringen i opstartsfasen. Der er bedre betingelser for salg af din virksomhed. Der er bedre betingelser for opkøb af andre virksomheder. Det giver bedre muligheder for opsparing. Det sikrer dig bedre ved konkurs. Skatteforhold: Hvis holdingselskabet ejer mere end 15% af driftsselskabet, skal der ikke betales udbytteskat, når udbytte føres fra driftsselskabet til holdingselskabet. Af udbytte fra holdingselskabet betales der i skat: 28% af beløb op til kr. (2008). 43% af beløb mellem og kr. (2008). 45% af beløb over kr. (2008). For ægtefæller gælder dobbelte bundgrænser. KR KR KR KR

6 TEMA > Selskabskonstruktioner Få svar brug hotline på advodan.dk Fra kartoffelkælder Jydsk Vindueskompagni er på knap 20 år vokset fra en lille virksomhed til en stor koncern. Professionel rådgivning og løbende optimering af virksomhedens struktur har været med til at skabe successen. Når du kommer i tvivl om juraen i din professionelle hverdag, så ring eller brug vores hotline på hjemmesiden. Her sidder vores jurister klar til at give dig et hurtigt svar. Gå ind på advodan.dk og klik på hotline så får du svar indenfor 48 timer! Bliv opdateret Godt at jeg k planlagt min exit-strategi i god tid ( ADVODAN hj lper dig med at forberede den mest fordelagtige virksomhedsoverdragelse ) Indsend responskortet i dag og få tilsendt ADVODANS elektroniske nyhedsbrev 30854_Responskort_02-08.indd 1 29/04/08 8:30:50 Historien er rigtig god. Det hele startede i 1989 i Arne Andersens kartoffelkælder, der lagde lagerplads til et parti vinduer og yderdøre fra en leverandør, der havde likviditetsproblemer. Arne Andersen hjalp leverandøren med at sælge partiet med en god fortjeneste, og sådan blev Jydsk Vindueskompagni grundlagt. I dag har virksomheden en stor produktion af vinduer og døre i træ, træ/aluminium og plast, salgsvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige, en stor medarbejderstab, og omsætningen har rundet de 300 mio. kr. Men historien tager egentlig sin begyndelse endnu tidligere. Før samarbejdet i kartoffelkælderen havde Arne Andersen solgt dansk producerede vinduer og døre i Norge under navnet Scan Profil og betalt dyre lærepenge. Virksomheden måtte ændre idégrundlag, og salget i Norge blev afviklet.» Vi ville skille de enkelte dele ad, så vi hele tiden kunne være sikre på, at det sunde i virksomheden forblev sundt «Ingen kaffeklub Da vi i 1990 kunne se, at Jydsk Vindueskompagni gik den rigtige vej, og medarbejderstaben var vokset til fem mand, ville jeg gerne stifte et aktieselskab blandt andet for at komme fri af den personlige hæftelse. I forbindelse med ændring af idégrundlaget valgte jeg KPMG som ny revisor. At der er krav om bestyrelse, når man stifter et aktieselskab, havde jeg ikke tænkt nærmere over. Jeg overvejede flere løsninger, men der var ingen tvivl om, at bestyrelsen ikke skulle være en kaffeklub, fortæller Arne Andersen, der både fik en advokat (Helge Busk fra ADVODAN Vejen) og en marketingdirektør med i bestyrelsen fra starten. I dag tvivler jeg ikke på, at det er en af de væsentlige årsager til, at udviklingen er gået så stærkt. De to professionelle bestyrelsesmedlemmer lærte os en række simple ting, der styrkede virksomheden fx at følge ugentlige nøgletal som ordretilgang, dækningsgrader, kreditorer, kassekredit osv., fortsætter han. Hæfter ikke længere Aktieselskab og professionel bestyrelse. Det gik den rigtige vej. Men Arne Andersen var ikke helt tilfreds. Det daværende pengeinstitut havde stillet krav om personlig kaution for de store lån, så 6 <> 7 ADVODAN nyt #2 2008

7 Af Astrid Søes Poulsen Arne Andersen, Jydsk Vindueskompagni til koncern han hæftede stadig personligt, selvom virksomheden nu blev drevet i selskabsform. Der blev forhandlet med alternative pengeinstitutter. Valget faldt på Den jyske Sparekasse, hvor en del af aftalen indeholdt indtjeningsmål, som til gengæld sikrede, at Arne Andersen ikke længere skulle hæfte personligt for sine lån. Jeg fik endelig en ordentlig samhandelspartner på den finansielle side, fordi fundamentet for min virksomhed var i orden. Ved ikke længere at have løkken om halsen kunne vi begynde at ekspandere, siger Arne Andersen. Virksomheden vokser Første store skridt blev taget, da Jydsk Vindueskompagni A/S købte en nødlidende vinduesfabrik og dermed gik fra at være ren handelsvirksomhed til at være producerende. På den måde fik virksomheden kontrol på forsyningslinien og kvaliteten et krav fra den hastigt voksende kundekreds. I de efterfølgende år blev den ene fabrik opkøbt efter den anden og hver gang lagt i selvstændige selskaber under moderselskabet. Ved siden af de mange produktionsselskaber stiftede Arne Andersen salgsselskabet Gunsti A/S for at udvide kundesegmentet til at omfatte både BtB og BtC. Alle bygninger og maskiner blev også lagt i et selvstændigt selskab JVK Finans A/S. Det var en helt bevidst strategi, at vi ville skille de enkelte dele ad, så vi hele tiden kunne være sikre på, at det sunde i virksomheden forblev sundt. Samtidig har vi selvfølgelig høstet skattefordele af strukturen, og den likviditet har vi kunne bruge løbende til nye investeringer, forklarer Arne Andersen. Produktionen lægges sammen Jydsk Vindueskompagni er det levende bevis på, at en virksomhed i vækst forandrer sig løbende. Det gør selskabsstrukturen dermed også. Således blev hele strukturen i virksomheden omlagt i Og så sent som i marts 2008 blev fem produktions- og logistikenheder samlet under navnet Alvido A/S tæt på koncernens hovedkontor i Føvling. Vi er kommet til et udviklingstrin, hvor det nu giver god mening at sammenlægge hele produktionen for at imødegå den hårde konkurrence fra udlandet. Vi er midt i processen nu, og det er en meget spændende udvikling for os, der gerne skal sikre, at vi kan forblive på dansk jord, lyder det fra Arne Andersen. Netværket skal udfordre Det er vigtigt, at der bliver justeret på strukturerne i koncernen, og det allerbedste råd, som Arne Andersen kan give videre fra sin store erfaringskasse, er at sætte en stærk bestyrelse fra begyndelsen og løbende tilpasse den til virksomheden. Min bestyrelse har løbende rådgivet mig om konstruktionerne, for det har jeg ingen forstand på selv. Jeg kan kun sige, at det er meget, meget vigtigt at blive udfordret og rådgivet, for jeg tænker jo ikke nødvendigvis alle de rigtige tanker selv, siger Arne Andersen, der for nylig har meldt sig ind i et netværk af virksomhedsledere. Det skulle jeg have gjort for lang tid siden. At engagere sig i netværk, få viden om hvordan andre gør tingene og en væg at spille bolden op ad. Det er de bedste råd, jeg kan give videre til andre, der driver virksomhed.

8 TEMA > Selskabskonstruktioner Skil værdi og risiko ad Når en virksomhed begynder at vokse, skal henholdsvis værdierne og risiciene ligge de rigtige steder. Selskabskonstruktioner kan sørge for det men det kræver, at man løbende revurderer sin virksomhedsstruktur, for værdierne og risiciene forandrer sig. andre dele af virksomheden, kan det være en god idé at køre hver del ud i selvstændige selskaber, der alle er ejet af samme holdingselskab. Helge Busk har mange års erfaring som erhvervsadvokat i ADVODAN Vejen og som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder. Han har set virksomheder komme og gå. Og han har set virksomheder klare sig fantastisk godt, fordi ejeren har forstået at bygge den rigtigt op og ikke mindst renovere opbygningen løbende. De fleste vil jo gerne ekspandere og skabe omsætning hurtigt, siger Helge Busk. Men med den globale konkurrencesituation, der er i dag på alle områder, er det helt nødvendigt løbende at lave en risikovurdering og bygge virksomheden op, så tingene bliver adskilt fra hinanden. På den måde kan man foretage de nødvendige investeringer og til- og fravalg, uden at det påvirker alle dele af virksomheden. Brug værdierne til ny udvikling En virksomheds værdi kommer sjældent kun fra salg eller produktion. Den kan også i høj grad ligge i bygningerne, i maskinerne, i goodwill eller i knowhow. For at beskytte hver af disse værdier i virksomheden mod risici i Det gælder om at sikre de værdier, der skabes og samtidig skabe udviklingsmuligheder for nye tiltag. Hvis nu produktionen pludselig rammes af hård konkurrence fra Kina, og produktionen er nødt til at lukke ned, er det afgørende, at værdien af bygningen ikke rammes men tværtimod kan sælges for 10 mio. kr. og endda med mindst muligt skat, forklarer Helge Busk. Ved hele tiden at sikre sine værdier de rigtige steder, kan man De største faldgruber for virksomhederne ifølge Helge Busk: Ejeren glemmer at være ærlig i sin analyse af virksomheden og klamrer sig til ethvert positivt træk. Det vil sige, at han eller hun glemmer at tage konkurrencesituationen alvorligt og fokuserer alene på den seneste, store ordre. BMW-syndromet. Når ejeren har fået sin første BMW og når tilfredshedsniveauet, går det ofte galt, for så stopper udviklingen. Det nytter ikke i dag at sige: Det går godt nok nu. Ejeren undlader at få en bestyrelse, der hele tiden kan være med til at tune virksomheden, så den fortsætter med at være overskudsgivende. Det er vigtigt at holde sig for øje, at tingene ikke står stille: Der opstår hele tiden en ny situation, kommer hele tiden ny lovgivning. Derfor er det nødvendigt at kunne reagere temmelig hurtigt på forandringerne ved fx at optage en ny partner, sprede sin risiko ved at oprette flere selskaber osv. Det er også nødvendigt hele tiden at se tre år frem. Mange af de selskabsmæssige modeller har tre-årsfrister. For at kunne udnytte de mange fordelagtige muligheder for omstrukturering skal fundamentet for virksomhedens struktur derfor være i orden. Helge Busk 8 <> 9 ADVODAN nyt #2 2008

9 Af Astrid Søes Poulsen bruge væksten til at skabe sikkerhed andetsteds fx i forhandlingen med banken eller en samarbejdspartner om nye tiltag. På den måde kan virksomheden over år opleve at få frihed til at styre sine forretninger derhen, hvor konkurrencen er gunstig, lyder det engageret fra Helge Busk. Verner Holm Tiden står ikke stille Det handler ikke udelukkende om Holdingkonstruktionen giver virkelyst og dynamik at adskille tingene en gang for alle, og så er alt godt. Det handler om at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Virksomhedens interesser forandrer sig, og på et tidspunkt kan det være hensigtsmæssigt at fusionere flere produktionsselskaber for at rationalisere driften. Eller det kan være tid til at få eksterne investorer på banen, og Holdingkonstruktionen er i løbet af de seneste år blevet meget populær hos de danske virksomheder også blandt de mindre og mellemstore virksomheder. Verner Holm, erhvervsadvokat i ADVODAN Vejen, forklarer hvorfor. forud for den proces skal strukturerne revurderes, så det bliver mere overskueligt for en investor at engagere sig. Eller måske er det generationsskiftet, der venter forude. Langt de fleste virksomheder udvikler sig mange gange i løbet af sin levetid ellers er der ofte noget galt. Og den primære opgave med at sikre, at strukturen er optimal i forhold til udviklingen, mener jeg, ligger hos bestyrelsen. Eller bør ligge hos bestyrelsen for det er jo desværre ikke alle virksomheder, der allierer sig med en god bestyrelse, siger Helge Busk, der netop peger på, at ingen kan forvente, at en virksomhedsleder skal kunne gennemskue hele selskabslovgivningen. En virksomhedsleder skal koncentrere sig om at lede sin virksomhed og derudover sørge for at have gode sparringspartnere omkring sig. Det at lave selskabskonstruktioner er kommet ud i virkeligheden. Det er blevet folkeligt på en helt anden måde end for fem til ti år siden, siger Verner Holm og kommer med et eksempel: Når jeg sidder over for to tømrere, der har startet deres egen virksomhed, så skal jeg ikke forklare ret længe omkring selskaber og holdingkonstruktioner, før de er fuldt indstillede på, at sådan skal deres virksomhed bygges op. De har som regel allerede hørt noget om mulighederne på forhånd, for det er noget, der snakkes om. Han ser udviklingen som et led i en generel professionalisering af erhvervslivet i Danmark, hvor der i dag stilles langt højere krav til alle, der driver virksomhed. Dokumentation, kvalitetssikringsmapper, krav om skriftlige tilbud osv. det er alt sammen en del af det komplekse vidensamfund, hvor også risikoen for at havne i stridigheder og krav om erstatning er vokset betydeligt. Derfor er der endnu større fokus på at have strukturen i orden. Jeg mærker, at behovet for rådgivning og løbende sparring er større end nogensinde før. Kravene til virksomhederne er store men det er mulighederne også og det er der flere og flere, der gerne vil benytte sig af, lyder det fra Verner Holm. Hvorfor holding? Holdingkonstruktionen har mange fordele. Når holdingselskabet ejer driftsselskabet, kan værdistigningerne fra driftsselskabet hvert år udloddes op i holdingselskabet. Hvis holdingselskabet ejer 15 % af aktie-/anpartskapitalen i driftsselskabet (fra 2009 er det kun 10 %), skal der ikke betales udbytteskat, når udbyttet føres fra driftsselskabet til holdingselskabet. Skulle driftsselskabet senere komme i økonomiske problemer eventuelt på grund af manglende salg, en erstatningssag eller andet kan man lukke driftsselskabet uden at tabe de opsparede midler i holdingselskabet. Holdingselskabet kan herefter vælge at etablere et nyt driftsselskab for den egenkapital, som holding- >>>

10 TEMA > Selskabskonstruktioner >>> Fortsat fra side 9 selskabet har uden at betale skat af midlerne. Man kan også føre penge fra holdingselskabet ud til sig selv til en langt lavere skattesats end ved almindelig indkomstskat. Hvis man er gift, betales udbytteskat med 28 % af de første kr. og herefter 43 %/45 %. Når holdingselskabet har ejet anparterne eller aktierne i anparts- eller aktieselskabet i tre år, kan de sælges uden aktieavanceskat. Det vil sige, at hvis man har stiftet sit selskab for kr., og efter tre år kan sælge det for 1,125 mio. kr., skal man ikke betale skat af avancen på 1 mio. kr. Let at komme videre Holdingkonstruktionen er velkendt for sin indbyggede konkurssikring, men Verner Holm mener, at den forretningsmæssige gevinst rækker langt videre end det: Vi lever i en dynamisk verden, og det er højst sandsynligt, at Kims Tagdækning A/S på et tidspunkt går sammen med Poul i Xkøbing og køber en tagdækkervirksomhed i Ykøbing. Kim kan bruge de ubeskattede midler fra sit holdingselskab til at skyde ind i det nye selskab. På den måde gør holdingkonstruktionen det langt lettere at komme videre til skridt to og tre i udviklingen af sin virksomhed og det giver virkelyst, lyder det fra Verner Holm. Det er vigtigt, at vi forstår at kommunikere det dynamiske og fleksible element ved holdingskonstruktionen for der er langt mere at komme efter end ren revisor-snak, siger Verner Holm med et glimt i øjet. Tøjsalg i trygge Da en af medstifterne ville ud af den nystartede internetvirksomhed Sally-B, skabte det ikke meget støj på linjen. Kontrakterne og strukturen var i orden, og veninderne kunne splitte op uden tab. Sally-B er en internetbutik der sælger lækkert mærkevaretøj. Butikken slog de digitale døre op i februar 2007, og til at tage imod kunderne stod Anne Mette, Lone, Lane og Lene parat. Fire unge kvinder, der var trætte af, at man ikke kunne købe lige præcis den slags tøj i deres nærområde Vejen. Derfor udtænkte de i efterårsferien 2006 konceptet Sally-B. De analyserede markedet, blev enige om deres mål og fik skrevet en udførlig forretningsplan. Hos Erhvervshuset i Vejen fik de tilbudt to timers advokathjælp, og det førte dem lige i armene på Verner Holm, advokat i ADVODAN Vejen.» Vi har den virksomhedsmæssige struktur på plads og dermed alle muligheder for vækst «Rart at blive taget seriøst Da Verner Holm begyndte at tale om holdingselskaber og anpartshaveroverenskomster, virkede det umiddelbart overvældende på os. Men det gav os samtidig en følelse af at blive taget seriøst, og det stemte helt overens med vores koncept. Der findes et hav af netbutikker, og vi ville gerne skille os ud og signalere, at vi lægger vægt på kvalitet og god service, siger Anne Mette Moselund, den ene af de fire stiftere og folkeskolelærer ved siden af arbejdet med Sally-B. Efter samråd med Verner Holm blev Sally-B derfor stiftet som et driftsselskab ejet af fire selvstændige holdingselskaber. Det betød, at de fire stiftere måtte en tur i banken og låne kr. Vi havde i første omgang troet, at vi kunne smide kr. i virksomheden hver, og så kørte det. Men vi blev klogere, og i dag vil jeg sige, at hvis ens forretningsidé ikke kan bære kr., så kan det slet ikke betale sig at gå i gang, mener Anne Mette Moselund. Ny medejer uden skattesmæk Grunden til, at de fire stiftere valgte at få hver deres holdingselskab, var at de ville undgå, at der var penge imellem dem. Ikke at de kunne forestille sig, at der ville opstå problemer. Alligevel viste det sig at være en rigtig god idé. Det er et hårdt arbejde at drive en ny virksomhed i gang, og vi har alle job ved siden af. Derfor valgte én af medstifterne at træde ud af Sally-B. En proces, der kunne have givet os alle mange problemer, men som er kørt helt smertefrit, siger Anne Mette Moselund og forklarer hvorfor: Det stod i vores kontrakter ned i mindste detalje, hvordan vi skulle forholde os, 10 <> 11 ADVODAN nyt #2 2008

11 Af Astrid Søes Poulsen holding-hænder Anne Mette Moselund, hvis en medejer ville ud, og opsplitningen er derfor hverken gået ud over vores tid eller vores venskab. Vi fik gjort værdien af anparterne op og fandt heldigvis en ny køber, som er kommet med i virksomheden i stedet for. Verner Holm har taget sig af det praktiske, og vi andre er ikke blevet økonomisk berørt af udskiftningen i partnerkredsen overhovedet. Skattemæssigt er det en stor fordel at drive sin virksomhed i selskabsform via holdingselskab. Når en medejer træder ud, eller en ny bliver optaget (efter 3 års forløb) kan det ske uden avancebeskatning i modsætning til en personligt ejet virksomhed. En ny medejer vil typisk blive optaget ved en kapitaludvidelse, og det påvirker ikke de øvrige aktionærers eller anpartshaveres skattemæssige stilling, oplyser Verner Holm. Holdet bag Sally-B håber, at virksomheden med tiden vil vokse sig stor nok til, at de alle fire kan leve af det. Fremtidsplanerne ligger derfor helt fast. Vi har den virksomhedsmæssige struktur på plads og dermed alle muligheder for vækst, lyder det forventningsfuldt fra Anne Mette Moselund.

12 TEMA > Selskabskonstruktioner Blå Bog: Susanne Jakobsen 39 år Bor med sin kæreste i hus i Ringsted. 2007: Advokat hos ADVODAN Næstved med speciale i familie- og arveret og insolvensret. 2002: Cand. jur. Begyndte derefter som advokat og advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert, København 2001: Jurastuderende på fuld tid samt stipendiat hos Kromann Reumert 1995: Begyndte jurastudiet på Københavns Universitet, aftenstudie : Bankansat og uddannet ejendomsmægler. Det siger kollegerne: Peter Schiøtz, advokat, ADVODAN Næstved. Hvad er Susanne Jakobsens styrker som advokat? Hendes engagement og vedholdenhed samt hendes evne til fordybelse. Hvordan er hun som kollega? Susanne er god til sparring og uden behov for selvpromovering, altså en rigtig god kollega. Hvor meget hører I om hendes bjergbestigning? Hun fortæller gerne om sine oplevelser på toppen. Men det er svært for hende at tænde os på den ekstreme oplevelse så afsondret fra god indkvartering og gastronomi. Hvordan mærker man hendes baggrund fra bankverdenen i hendes advokatvirke? I den akkuratesse, hun udviser i sagsbehandlingen, og i hendes venlige kundebetjening. Lykken er i højderne Hun er jordnær advokat med fødderne solidt plantet i familie- og arveretten, men så ofte tiden tillader det, rejser hun rundt i verden og bestiger høje bjergtinder. Mød advokat Susanne Jakobsen, der finder lykken i højderne. Hun mister pusten hver gang, hun står på en bjergtop. Mest af alt fordi der er forsvindende lidt ilt i højderne, men derudover er det udsigten fra toppen, der grådigt tager den sidste smule luft fra advokat og bjergbestiger Susanne Jakobsen: Det er en helt ubeskrivelig fornemmelse at stå deroppe på en bjergtop og kigge hele vejen rundt, så langt øjet rækker. Det er så ualmindeligt smukt, og jeg får en stor lykkefølelse i hele kroppen, fortæller Susanne Jakobsen. Til hverdag er hun travl, systematisk og velsoigneret advokat hos ADVODAN i Næstved. Men når ferieugerne skal afholdes, går turen mod alverdens høje bjerge, hvor hun i flere uger er langt væk fra mobiltelefoner og internettets rækkevidder, lader vejret bestemme hendes tidsplaner, og hvor hun næsten nyder at undvære bad i flere uger ad gangen. Fascineret af bjerge Jeg lever med alverdens bekvemmeligheder i min hverdag, og derfor er det fantastisk at prøve at leve livet på en anden måde engang imellem, siger Susanne Jakobsen, der de seneste seks år for alvor har levet sin fascination af bjergbestigning ud i praksis. Fascinationen har været der, så længe hun kan huske. Hun har altid været betaget af Mount Everest og har nærmest læst alle de bøger, der findes, om verdens højeste bjerg. Flere gange. I 2002 klatrede hun for første gang til toppen af et bjerg, da hun besteg Mount Kinabalu på Borneo. Siden det har hun hele tiden haft nye mål for bjerge, hun gerne vil bestige, og det er efterhånden blevet til en del. Og efter hun for fire år siden blev kæreste med en medrejsende på en bjergbestigende grupperejse, har hun delt oplevelserne med ham. For Susanne Jakobsen er det bjergbestigningens mange facetter, der fascinerer: Det er udfordrende at presse kroppen til at arbejde i højder med meget lidt ilt, hvor mange forhold så som vejret, ens fysiske form, udstyret og ens mad- og drikkeindtag er med til at bestemme, om du når toppen, forklarer hun. For bjergbestigning er en sport, der kræver mange forberedelser, og de mange forberedelser er da også med til at gøre lykkefølelsen stor, når hun når toppen: En højere enhed Det er en sejr, at man har overvundet sig selv og ens fysiske formåen. Og så er det en dejlig fornemmelse, at hele processen med træning, forberedelser, organisering af udstyr, opstigning og ens fysiske form er gået op i en højere enhed, når man står der, forklarer Susanne Jakobsen, hvis kolle- 12 <> 13 ADVODAN nyt #2 2008

13 Af journalist Af Astrid Søes Lotte Jahnsen Poulsen Højder, Susanne Jakobsen har nået: 2008 Aconcagua, Argentina, m 2005 Mera Peak, Nepal, m 2004 Mount Elbrus, Kaukasusbjergene, Rusland, m 2003 Choquequiram, Andesbjergene, Peru, m 2002 Mount Kinabalu, Borneo, m ger hos ADVODAN i Næstved, siden hun blev ansat i januar 2007, ihærdigt har forsøgt at forstå hendes forkærlighed for fysisk udmattende og primitive ferierejser: Det er svært at sætte sig ind i, hvad der er så fascinerende ved bjergene, så nu har de bedt mig om at holde et foredrag og vise billeder, så jeg kan få lov til at fortælle rigtigt længe om det, fortæller Susanne Jakobsen, som arbejdede 12 år i bankverdenen, inden hun endte i advokatfaget. Sideløbende med bankjobbet blev hun mere og mere interesseret i love og paragraffer, og som 27-årig gik hun til sin første forelæsning på aftenstudiet på Københavns Universitet. I de følgende fem år arbejdede hun fuld tid i banken om dagen, og studerede jura om aftenen. Og i weekenderne og i ferierne. Luksusgave at studere Efter fem år med job og studium, gav hun sig selv den luksusgave at kvitte fuldtidsjobbet og hellige sig de afsluttende eksaminer og hovedopgaven 100 procent det sidste studieår, inden hun i 2002 kunne smykke sig med titlen cand. jur. Da eksamen var i hus, rejste hun til Borneo og besteg Mount Kinabalu, hvorefter hun fik job som advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert i København. Og efter fem spændende år, hvor transporten til og fra barndomsbyen Ringsted kun på DSBs bedste dage var under tre daglige timer, valgte hun at skifte til ADVODAN i Næstved. Nu er transporttiden under det halve, og det giver blandt andet Susanne Jakobsen tid til en løbetur hver morgen sammen med sin kæreste, som også kan lide at holde kroppen i god form: Mål om nye højder Jeg er så heldig at have fundet en mand, der har de samme interesser som mig, og det er dejligt at dele de ting, jeg kan lide, med ham, siger Susanne Jakobsen, der netop er kommet hjem fra endnu en bjergbestigning med kæresten i Argentina, og som allerede har ferieplanerne for 2009 på plads. Målet er meters højde på toppen af Mount Mustagh Ata i Kina, hvor de sammen for første gang skal over de meters højde, som siges at skille amatørerne fra de mere professionelle bjergbestigere. Og når hun således stiger op i de professionelles rækker, kan det synes nærliggende at stræbe efter en dag at nå op til Mount Everests eftertragtede meter: Min fornuft siger mig, at jeg ikke skal gøre det. Jeg vil jo nødig miste mine fingre, tæer, ører eller næse på grund af forfrysninger, og desuden kræver det et års fuldtids forberedelse at bestige det. Men jeg kan også høre på mig selv, at jeg vist ikke 100 procent kan afvise muligheden for, at jeg en dag gør det, siger Susanne Jakobsen med et smil.

14 TEMA > Selskabskonstruktioner Af Astrid Søes Poulsen Behøver ikke at spørge SKAT om lov - men det kan være en god idé alligevel Når en virksomhed vil foretage skattefrie omstruktureringer fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning er der to regelsæt at vælge imellem. Med virkning fra den 1. januar 2007 blev det nemlig muligt at foretage omstruktureringer både med og uden tilladelse fra SKAT. Søren Aagaard De nye, objektive regler er et valgfrit alternativ til det hidtidige tilladelsessystem, men valget mellem de to regelsæt er ikke helt ligetil. For at få en tilladelse fra SKAT til en skattefri omstrukturering skal virksomheden komme med en forretningsmæssig begrundelse for omstruktureringen. Herefter foretager SKAT en subjektiv vurdering af begrundelsen. Med de nye, objektive regler er der ikke længere krav om en forretningsmæssig begrundelse for de skattefrie omstruktureringer. Til gengæld er der indsat en række værnsregler eller betingelser der på samme måde skal sikre, at der ligger en forretningsmæssig begrundelse bag omstruktureringerne. En fusion skal der dog aldrig indhentes tilladelse til, men der gælder også her en række betingelser fx vedrørende fusionsdatoen, udstedelse af aktier og anmeldelseskravet. Undgå skuffelser Skatteekspert i ADVODAN Søren Aagaard peger imidlertid på en væsentlig problematik ved det nye regelsæt: Hvis man bruger de objektive regler skal man være opmærksom på, at hele vurderingsansvaret så at sige lægges over på den virksomhed, der foretager omstruktureringen, siger Søren Aagaard og uddyber. Erklærer SKAT sig på et senere tidspunkt uenig i værdiansættelserne af fx en ombytning, der er foretaget uden tilladelse, vil ombytningen blive skattepligtig. Derfor anbefaler jeg, at man overvejer at indhente et bindende ligningssvar fra SKAT, inden omstruktureringen foretages. På den måde får man sikker grund under fødderne og bliver sparet for senere skuffelser, lyder det fra Søren Aagaard, der ser det som en uheldig konsekvens af de nye regler, hvis hensigt netop var at objektivere reglerne, så det blev lettere at omstrukturere. Bundet i tre år Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at en skattefri omstrukturering uden tilladelse giver nogle begrænsninger i dispositionsfriheden de første tre år efter omstruktureringen. "Hvis omstruktureringen er sket uden tilladelse, og der udloddes udbytter, der overstiger årets ordinære resultat inden for en periode på tre år, bortfalder skattefriheden med tilbagevirkende kraft. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at omstrukturere med tilladelse, hvis man har en forventning om eksempelvis at udlodde beløb, der overstiger årets resultat," forklarer Søren Aagaard og konkluderer, at reglerne omkring skattefrie omstruktureringer stadig er meget komplicerede og svære at gennemskue uden stor indsigt i skattelovgivningen. 14 <> 15 ADVODAN nyt #2 2008

15 Af Tom Skovbon, direktør Et godt hus bygges på et godt fundament Endelig havde min kone og jeg fundet den rigtige beliggenhed til vores nye bolig, og børnene var helt vilde med det gamle, charmerende sommerhus, der dog lå lidt forkert placeret på grunden i forhold til lys og sol. Det var egentlig i god stand, og vi kunne sikkert bygge videre på huset, så vi fik den plads, vi gerne ville have, men vi var nok lidt usikre på, om funktionaliteten blev den optimale, og om det endelige resultat blev et moderne helårshus? Vi kontaktede derfor en af vores venner, der er arkitekt for at få hans bud på opgaven. Efter samråd med en bygningskonstruktør, en entreprenør og nogle undersøgelser af grundforholdene viste det sig, at det både ville være for dyrt og en dårlig idé i det hele taget at bygge videre på sommerhuset, så valget var nemt. Vi rev det ned og gik i gang med et nyt, godt fundament for vores boligdrømme. virksomhed. Traditionen har for mange været at starte som enkeltmandsvirksomhed og så se tiden an og måske bygge lidt til efter behov. Som virksomhedsleder har man som regel ikke tilstrækkelig viden og kompetence til at vurdere hvilken konstruktion eller hvilket fundament der er det rigtige. Så derfor er det naturligt at benytte rådgivere som bank, revisor og ikke mindst advokaten i denne proces. Det er en advokat, der kan gennemskue selskabslovgivningen og dermed kan bidrage, når den rette konstruktion skal udvikles og etableres. En god tommelfingerregel er, at når virksomheden sætter sig nogle forretningsmæssige mål, skal de tekniske overvejelser om skat, finansiering, regnskab og jura hænge sammen med disse mål ellers bliver det meget svært at nå dem. Vi har sammensat en række spændende artikler om selskabskonstruktioner og håber at give dig ny viden og inspiration til at overveje din virksomheds struktur. Der er nemlig ingen tvivl om, at strukturen kan være afgørende for vækst, uanset om man er lige er startet op, har en velkonsolideret virksomhed eller overvejer at sælge. Vi giver dig overblik over de forskellige muligheder, og du får samtidig mulighed for at møde to vidt forskellige virksomheder, der hver på deres måde har opnået gode resultater. Situationen er ofte den samme for iværksættere, der ønsker at starte deres egen Artiklerne i ADVODAN nyt er baseret på temaer og nyheder fra forskellige juridiske områder. Magasinet udkommer 4 gange om året. Oplag: Redaktion: Tom Skovbon (Ansvarh.), Astrid Søes Poulsen, og Jørgen Høg, Datagraf Redaktion afsluttet 25. april 2008 ADVODAN nyt ISSN Advodan beskæftiger 570 medarbejdere heraf 185 jurister og er repræsenteret i mere end 55 byer. Grafisk produktion: Par No. 1 A/S Tryk: Scanprint als, Århus

16 God rådgivning gav os den rette selskabskonstruktion ( ADVODAN giver din virksomhed den optimale struktur ) ADVODANs kontorer er fordelt over hele landet: Sjælland, Lolland Falster & Bornholm Albertslund: Faxe: Frederiksværk: Glostrup: Helsingør: Hillerød: Holbæk: Hørsholm: Korsør: Køge: Lyngby: Maribo: Nakskov: Nykøbing Falster: Nykøbing Sj: Næstved: Roskilde: Rønne: Skælskør: Slagelse: Sorø: Store Heddinge: Taastrup: Fyn, Syd- & Sønderjylland Billund: Brørup: Esbjerg: Grindsted: Kolding: Middelfart (Sekr): Odense: Rødding: Toftlund: Tønder: Vejen: Alle har behov for juridisk bistand, når den rette selskabskonstruktion skal skrues sammen Jo før du tænker i de baner, jo bedre. Planlægger du f.eks. et generationsskifte, er det derfor en god idé at tage ADVODAN med på råd. Vi har styrken til at rådgive dig i alle virksomhedens juridiske forhold. Som en af Danmarks største advokatkæder med 57 lokale kontorer får du som kunde direkte adgang til juridisk fullservice ekspertise på højeste niveau. Nord- & Midtjylland Aulum: Brande: Give (Brande): Give (Billund): Holstebro: Horsens: Herning: Hurup: Hvide Sande: Kjellerup: Kolding: Ikast: Nykøbing Mors: Ringkøbing: Silkeborg: Thisted: Ulfborg: Fax Videbæk: Vildbjerg: Aalborg: Århus: VIRKSOMHEDSDANNELSE EJENDOMSADMINISTRATION SKATTERET INKASSO KONTRAKTSRET SELSKABSRET GENERATIONSSKIFTE ENTREPRISERET Telefon: wwww.advodan.dk Udlandet Malmø:

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAND.MERC.AUD.-STUDERENDE Sommereksamen 2010 Skriftlig prøve: 18296 Skatteret og 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: alle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Køn [SPØRG IKKE AFMÆRK DET KORREKTE] Mand... 1 Kvinde... 2 D2.

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder FIGUR 0: - om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder samt skattemæssige konsekvenser FIGUR 1: Etablering af holdingselskab Når hverdagen

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere