ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder"

Transkript

1 Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< # ADVODANnyt Selskabskonstruktioner Den rette selskabsform understøtter virksomhedens vækst KR KR KR KR Overflødige regler skal væk Fra kartoffelkælder til koncern Skil værdi og risiko ad Tøjsalg i trygge holding-hænder > Læs mere på side 2 > Læs mere på side 6 > Læs mere på side 8 > Læs mere på side 10

2 TEMA > Selskabskonstruktioner Indhold >< # TEMA > Selskabskonstruktioner Overflødige regler skal væk Rette selskabsform understøtter vækst De mest almindelige selskabskonstruktioner Overflødige regler skal væk Der er planer om at modernisere selskabslovgivningen, og der kan forventes forslag til ny selskabslov allerede i år. I øjeblikket er den danske selskabs- Moderniseringsudvalget kommer først 6 Fra kartoffelkælder til koncern lovgivning sendt til servicetjek hos en række eksperter i et såkaldt Moderniseringsudvalg nedsat af Økonomi- og med sin betænkning senere i år, men allerede nu kan jeg godt løfte sløret for, at udvalgets arbejde går ud på at gøre sel- Erhvervsministeren. Jeppe Rosenmejer, skabslovgivningen lettere og mere simpel seniorjurist i Håndværksrådet, sidder ikke mindst til stor glæde for mindre med i udvalget, og han ser frem til, at virksomheder, siger Jeppe Rosenmejer. det bliver lettere for de mindre og mel- 8 Skil værdi og risiko ad lemstore virksomheder at administrere selskabsreglerne. Store dele af lovgivningen stammer fra 1970-erne og er i høj grad de Holdingkonstruktionen giver virkelyst og dynamik Tøjsalg i trygge holding-hænder Rette selskabsform understøtter vækst 12 Lykken er i højderne Strukturen på din virksomhed kan være afgørende for vækst. Derfor er det vigtigt at have den tekniske del af virksomheden på plads uanset om man er lige er startet op, har en velkonsolideret virksomhed eller overvejer at sælge. 14 Behøver ikke spørge SKAT om lov 15 Leder Ligegyldigt om man sælger blomster eller bygger huse, er det afgørende for virksomhedens drift og fremtid, at ejeren nøje har overvejet strukturen på virksomheden. Og sammen med sine rådgivere fundet den mest optimale struktur set i forhold til den konkrete konkurrencesituation, ejerforholdene, produktet, indtjeningsmulighederne og så videre. Her ligger nemlig ofte forskellen mellem vækst eller stagnation for de fleste virksomheder. En god tommelfingerregel er, at når virksomheden sætter sig nogle forretningsmæssige mål, skal de tekniske overvejelser om skat, finansiering, regnskab og jura hænge sammen med de mål ellers bliver det meget svært at nå dem, siger erhvervsadvokat Niels Aamann hos ADVODAN Billund. Selskabsform fra start Når man driver virksomhed i Danmark, kan man som udgangspunkt vælge, om det skal 2 <> 3 ADVODAN nyt #2 2008

3 Af Astrid Søes Poulsen Jeppe Rosenmejer, seniorjurist, Håndværksrådet signet til større virksomheder. Siden er der kommet flere hovsa-agtige lappeløsninger til, der til sammen giver store og unødvendige administrative byrder for de mindre virksomheder. Udvalget lægger nu op til at ryste posen og skære de overflødige regler væk, så de små virksomheder ikke behøver at leve op til unødige krav. Og det er absolut en udvikling, som vi bifalder i Håndværksrådet, lyder det fra Jeppe Rosenmejer. Efter planen kommer udvalget i år med et forslag til ny selskabslov, som kan blive fremsat i Folketinget i 2009/2010. Jeppe Rosenmejer ser i øvrigt en klar tendens til, at flere af de mindre og mellemstore virksomheder ændrer deres virksomhedsstruktur fra personligt ejet til selskab. Han peger overordnet på tre grunde til udviklingen, som, han mener, er et udtryk for, at de mindre virksomheder i stigende grad driver forretningen professionelt. Mange mindre virksomheder er blevet opmærksomme på, at visse vilkår er bedre, når virksomheden drives i selskabsform fx kan man trække sin forsikringsordning fra i skat, mens den skal betales af fuldt beskattede kroner i et personligt ejet firma. Derudover er et væsentligt argument, at man kan begrænse sit ansvar. En håndværksmester, der har drevet sin virksomhed som personligt ejet, kan ikke begrænse sit ansvar efter AB 92, og han kan derfor risikere at hæfte personligt for et arbejde, han har udført mange år tidligere. Det undgår han, hvis firmaet var drevet som selskab, forklarer Jeppe Rosenmejer og fortsætter: Vi ser selvfølgelig også mange, der omlægger virksomhedsstrukturen i forbindelse med generationsskifte, fordi det kan være langt lettere at overdrage sin virksomhed på den måde. være i personligt regi eller i fx anparts- eller aktieselskab. Nogle vælger at starte deres virksomhed op i personligt regi, og tankegangen er typisk, at når virksomheden er meget lille, virker det overvældende eller unødvendigt at etablere et selskab, forklarer Niels Aamann. Men hvis ens forretningsidé blot er det mindste holdbar, og man regner med, at virksomheden kommer til at vækste de kommende år, vil det i langt de fleste tilfælde godt kunne betale sig at starte virksomheden op i et anparts- eller aktieselskab og i samme hug etablere en holdingstruktur, fortsætter han. Omstruktureringer uden skat Med den rette struktur på plads opnår virksomhedsejeren en lang række manøvremuligheder, som han eller hun ikke ville have, hvis virksomheden var drevet i personligt regi ifølge Niels Aamann. Det gælder, hvis der skal optages nye partnere, hvis virksomheden gennem spaltning har brug for at skille sig af med en del af virksomheden, eller hvis den omvendt har brug for at fusionere med en anden virksomhed. Og endelig hvis virksomheden skal sælges eller generationsskiftes. Enhver virksomhed i vækst forandrer sig løbende og gennemgår typisk en række af de nævnte omstruktureringer. Og bliver virksomheden drevet i selskabsform, vil det være muligt at foretage næsten enhver ændring af virksomhedsstrukturen, uden at det udløser krav om betaling af skat hvis det bliver forberedt i god tid, lyder det fra Niels Aamann. Professionel virksomhed Niels Aamann peger samtidig på den signalværdi til omverdenen, der ligger i at drive sin virksomhed som et aktieselskab. Når virksomheder i selskabsform ofte fremstår mere professionelle, har det noget at gøre med, at der er helt klare regler for en lang række forhold i forbindelse med et anparts- eller aktieselskab, og det tvinger virksomheden til at have orden i sagerne. En af de store gevinster for aktieselskaberne er blandt andet kravet om en bestyrelse, siger Niels Aamann, der mener, at en professionel bestyrelse, der kan stille krav og mål op for virksomheden, er en vigtig forudsætning for vækst. Niels Aamann,

4 TEMA > Selskabskonstruktioner De mest almindelige selskabskonstruktioner I/S Interessentskaber: Karakteristika: Består af to eller flere personer. Deltagerne kan frit aftale de indbyrdes forhold i virksomheden. Enkeltmandsvirksomhed: Karakteristika: Enkeltmandsvirksomheden ejes af kun én person. Stiftelse og kapitalkrav: Virksomheden opstår ved, at personen begynder erhvervsmæssig virksomhed. Det skal anmeldes til SKAT. Ikke noget krav om kapitalindskud. Hvilke love der skal følges: Lov om erhvervsmæssig virksomhed. Stiftelse og kapitalkrav: Stiftes ved aftale mellem deltagerne. Anmeldes til SKAT. Ikke noget krav om kapitalindskud. Hvilke love der skal følges: Lov om erhvervsmæssig virksomhed. Årsregnskabsloven. Det er dog ikke noget krav, at der udarbejdes offentligt årsregnskab. Hvem hæfter for gæld og med hvor meget: Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og principielt. Personligt: med hele sin private formue. Solidarisk: selskabskreditor kan kræve det fulde beløb betalt af hver interessent. Principielt: selskabskreditor kan rette et krav direkte mod interessenten uden at gå mod selskabet først. Hvem hæfter for gæld og med hvor meget: Ejeren hæfter for hele virksomhedens gæld med hele sin formue. Hvem bestemmer/leder: Ejeren bestemmer alt. Skatteforhold: Der betales almindelig indkomstskat. Dvs. at alle indtægter og fradrag registreres direkte på indehaverens private selvangivelse. Dog er der mulighed for at benytte virksomhedsskatteordningen. Hvem bestemmer/leder: Det aftales i en kontrakt. Skatteforhold: Der betales almindelig indkomstskat. Dvs. at alle indtægter og fradrag fordeles forholdsvis og registreres direkte på interessenternes private selvangivelse. Dog er der mulighed for at benytte sig af virksomhedsskatteordningen. 4 <> 5 ADVODAN nyt #2 2008

5 Af Carsten Møller, advokatfuldmægtig i ADVODAN Vejen, Holdingselskab/-struktur: A/S og ApS Aktie- og anpartsselskaber Karakteristika: Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producerer noget, men som ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber kaldet driftsselskaber. Et holdingselskab er som regel et ApS. Stiftelse: Hvis det er et ApS, følger det disse regler. Karakteristika: Med få undtagelser fungerer aktie og anpartsselskaber ens. Ejes af en eller flere aktionærer eller anpartshavere. Stiftelse og kapitalkrav: Stiftelsen skal nøje følge regler i henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Skal registreres ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal minimum indskydes kr. i aktieselskaber og minimum kr. i anpartsselskaber. Der skal laves et stiftelsesdokument og en aktionæroverenskomst. Hvilke love der skal følges: Aktieselskabsloven henholdsvis anpartsselskabsloven. Årsregnskabsloven. Hvem hæfter for gæld og med hvor meget: Selskabet hæfter alene for gæld. Aktionæren/anpartshaveren kan dermed højest miste det, de har købt aktier/anparter for. En aktionær/anpartshaver hæfter kun personligt, hvis de har underskrevet selvstændig erklæring herom, f.eks. kaution i banken. Hvem bestemmer/leder Et A/S skal have en generalforsamling, en bestyrelse og en direktion. Generalforsamlingen er øverste myndighed i selskabet og består af aktionærerne. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der har den over ordnede ledelse. Bestyrelsen vælger en eller flere direktører, der har den daglige ledelse. Aktionæroverenskomsten skal indeholde bestemmelse om aktionærernes indbydes forhold. Aktieselkabsloven indeholder regler om selskabets forhold overfor kreditorerne. I et ApS er der større aftalefrihed med hensyn til ledelsesorganerne. Skatteforhold: Selskabet betaler 22 % i skat af overskud. Af aktieindkomst betales i skat: 28 % af beløb op til kr. (2008). 43 % af beløb mellem og kr. (2008). 45 % af beløb over kr. (2008). For ægtefæller gælder dobbelte bundgrænser. Hvorfor drive virksomhed i holdingstruktur? Det letter finansieringen i opstartsfasen. Der er bedre betingelser for salg af din virksomhed. Der er bedre betingelser for opkøb af andre virksomheder. Det giver bedre muligheder for opsparing. Det sikrer dig bedre ved konkurs. Skatteforhold: Hvis holdingselskabet ejer mere end 15% af driftsselskabet, skal der ikke betales udbytteskat, når udbytte føres fra driftsselskabet til holdingselskabet. Af udbytte fra holdingselskabet betales der i skat: 28% af beløb op til kr. (2008). 43% af beløb mellem og kr. (2008). 45% af beløb over kr. (2008). For ægtefæller gælder dobbelte bundgrænser. KR KR KR KR

6 TEMA > Selskabskonstruktioner Få svar brug hotline på advodan.dk Fra kartoffelkælder Jydsk Vindueskompagni er på knap 20 år vokset fra en lille virksomhed til en stor koncern. Professionel rådgivning og løbende optimering af virksomhedens struktur har været med til at skabe successen. Når du kommer i tvivl om juraen i din professionelle hverdag, så ring eller brug vores hotline på hjemmesiden. Her sidder vores jurister klar til at give dig et hurtigt svar. Gå ind på advodan.dk og klik på hotline så får du svar indenfor 48 timer! Bliv opdateret Godt at jeg k planlagt min exit-strategi i god tid ( ADVODAN hj lper dig med at forberede den mest fordelagtige virksomhedsoverdragelse ) Indsend responskortet i dag og få tilsendt ADVODANS elektroniske nyhedsbrev 30854_Responskort_02-08.indd 1 29/04/08 8:30:50 Historien er rigtig god. Det hele startede i 1989 i Arne Andersens kartoffelkælder, der lagde lagerplads til et parti vinduer og yderdøre fra en leverandør, der havde likviditetsproblemer. Arne Andersen hjalp leverandøren med at sælge partiet med en god fortjeneste, og sådan blev Jydsk Vindueskompagni grundlagt. I dag har virksomheden en stor produktion af vinduer og døre i træ, træ/aluminium og plast, salgsvirksomheder i Danmark, Norge og Sverige, en stor medarbejderstab, og omsætningen har rundet de 300 mio. kr. Men historien tager egentlig sin begyndelse endnu tidligere. Før samarbejdet i kartoffelkælderen havde Arne Andersen solgt dansk producerede vinduer og døre i Norge under navnet Scan Profil og betalt dyre lærepenge. Virksomheden måtte ændre idégrundlag, og salget i Norge blev afviklet.» Vi ville skille de enkelte dele ad, så vi hele tiden kunne være sikre på, at det sunde i virksomheden forblev sundt «Ingen kaffeklub Da vi i 1990 kunne se, at Jydsk Vindueskompagni gik den rigtige vej, og medarbejderstaben var vokset til fem mand, ville jeg gerne stifte et aktieselskab blandt andet for at komme fri af den personlige hæftelse. I forbindelse med ændring af idégrundlaget valgte jeg KPMG som ny revisor. At der er krav om bestyrelse, når man stifter et aktieselskab, havde jeg ikke tænkt nærmere over. Jeg overvejede flere løsninger, men der var ingen tvivl om, at bestyrelsen ikke skulle være en kaffeklub, fortæller Arne Andersen, der både fik en advokat (Helge Busk fra ADVODAN Vejen) og en marketingdirektør med i bestyrelsen fra starten. I dag tvivler jeg ikke på, at det er en af de væsentlige årsager til, at udviklingen er gået så stærkt. De to professionelle bestyrelsesmedlemmer lærte os en række simple ting, der styrkede virksomheden fx at følge ugentlige nøgletal som ordretilgang, dækningsgrader, kreditorer, kassekredit osv., fortsætter han. Hæfter ikke længere Aktieselskab og professionel bestyrelse. Det gik den rigtige vej. Men Arne Andersen var ikke helt tilfreds. Det daværende pengeinstitut havde stillet krav om personlig kaution for de store lån, så 6 <> 7 ADVODAN nyt #2 2008

7 Af Astrid Søes Poulsen Arne Andersen, Jydsk Vindueskompagni til koncern han hæftede stadig personligt, selvom virksomheden nu blev drevet i selskabsform. Der blev forhandlet med alternative pengeinstitutter. Valget faldt på Den jyske Sparekasse, hvor en del af aftalen indeholdt indtjeningsmål, som til gengæld sikrede, at Arne Andersen ikke længere skulle hæfte personligt for sine lån. Jeg fik endelig en ordentlig samhandelspartner på den finansielle side, fordi fundamentet for min virksomhed var i orden. Ved ikke længere at have løkken om halsen kunne vi begynde at ekspandere, siger Arne Andersen. Virksomheden vokser Første store skridt blev taget, da Jydsk Vindueskompagni A/S købte en nødlidende vinduesfabrik og dermed gik fra at være ren handelsvirksomhed til at være producerende. På den måde fik virksomheden kontrol på forsyningslinien og kvaliteten et krav fra den hastigt voksende kundekreds. I de efterfølgende år blev den ene fabrik opkøbt efter den anden og hver gang lagt i selvstændige selskaber under moderselskabet. Ved siden af de mange produktionsselskaber stiftede Arne Andersen salgsselskabet Gunsti A/S for at udvide kundesegmentet til at omfatte både BtB og BtC. Alle bygninger og maskiner blev også lagt i et selvstændigt selskab JVK Finans A/S. Det var en helt bevidst strategi, at vi ville skille de enkelte dele ad, så vi hele tiden kunne være sikre på, at det sunde i virksomheden forblev sundt. Samtidig har vi selvfølgelig høstet skattefordele af strukturen, og den likviditet har vi kunne bruge løbende til nye investeringer, forklarer Arne Andersen. Produktionen lægges sammen Jydsk Vindueskompagni er det levende bevis på, at en virksomhed i vækst forandrer sig løbende. Det gør selskabsstrukturen dermed også. Således blev hele strukturen i virksomheden omlagt i Og så sent som i marts 2008 blev fem produktions- og logistikenheder samlet under navnet Alvido A/S tæt på koncernens hovedkontor i Føvling. Vi er kommet til et udviklingstrin, hvor det nu giver god mening at sammenlægge hele produktionen for at imødegå den hårde konkurrence fra udlandet. Vi er midt i processen nu, og det er en meget spændende udvikling for os, der gerne skal sikre, at vi kan forblive på dansk jord, lyder det fra Arne Andersen. Netværket skal udfordre Det er vigtigt, at der bliver justeret på strukturerne i koncernen, og det allerbedste råd, som Arne Andersen kan give videre fra sin store erfaringskasse, er at sætte en stærk bestyrelse fra begyndelsen og løbende tilpasse den til virksomheden. Min bestyrelse har løbende rådgivet mig om konstruktionerne, for det har jeg ingen forstand på selv. Jeg kan kun sige, at det er meget, meget vigtigt at blive udfordret og rådgivet, for jeg tænker jo ikke nødvendigvis alle de rigtige tanker selv, siger Arne Andersen, der for nylig har meldt sig ind i et netværk af virksomhedsledere. Det skulle jeg have gjort for lang tid siden. At engagere sig i netværk, få viden om hvordan andre gør tingene og en væg at spille bolden op ad. Det er de bedste råd, jeg kan give videre til andre, der driver virksomhed.

8 TEMA > Selskabskonstruktioner Skil værdi og risiko ad Når en virksomhed begynder at vokse, skal henholdsvis værdierne og risiciene ligge de rigtige steder. Selskabskonstruktioner kan sørge for det men det kræver, at man løbende revurderer sin virksomhedsstruktur, for værdierne og risiciene forandrer sig. andre dele af virksomheden, kan det være en god idé at køre hver del ud i selvstændige selskaber, der alle er ejet af samme holdingselskab. Helge Busk har mange års erfaring som erhvervsadvokat i ADVODAN Vejen og som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder. Han har set virksomheder komme og gå. Og han har set virksomheder klare sig fantastisk godt, fordi ejeren har forstået at bygge den rigtigt op og ikke mindst renovere opbygningen løbende. De fleste vil jo gerne ekspandere og skabe omsætning hurtigt, siger Helge Busk. Men med den globale konkurrencesituation, der er i dag på alle områder, er det helt nødvendigt løbende at lave en risikovurdering og bygge virksomheden op, så tingene bliver adskilt fra hinanden. På den måde kan man foretage de nødvendige investeringer og til- og fravalg, uden at det påvirker alle dele af virksomheden. Brug værdierne til ny udvikling En virksomheds værdi kommer sjældent kun fra salg eller produktion. Den kan også i høj grad ligge i bygningerne, i maskinerne, i goodwill eller i knowhow. For at beskytte hver af disse værdier i virksomheden mod risici i Det gælder om at sikre de værdier, der skabes og samtidig skabe udviklingsmuligheder for nye tiltag. Hvis nu produktionen pludselig rammes af hård konkurrence fra Kina, og produktionen er nødt til at lukke ned, er det afgørende, at værdien af bygningen ikke rammes men tværtimod kan sælges for 10 mio. kr. og endda med mindst muligt skat, forklarer Helge Busk. Ved hele tiden at sikre sine værdier de rigtige steder, kan man De største faldgruber for virksomhederne ifølge Helge Busk: Ejeren glemmer at være ærlig i sin analyse af virksomheden og klamrer sig til ethvert positivt træk. Det vil sige, at han eller hun glemmer at tage konkurrencesituationen alvorligt og fokuserer alene på den seneste, store ordre. BMW-syndromet. Når ejeren har fået sin første BMW og når tilfredshedsniveauet, går det ofte galt, for så stopper udviklingen. Det nytter ikke i dag at sige: Det går godt nok nu. Ejeren undlader at få en bestyrelse, der hele tiden kan være med til at tune virksomheden, så den fortsætter med at være overskudsgivende. Det er vigtigt at holde sig for øje, at tingene ikke står stille: Der opstår hele tiden en ny situation, kommer hele tiden ny lovgivning. Derfor er det nødvendigt at kunne reagere temmelig hurtigt på forandringerne ved fx at optage en ny partner, sprede sin risiko ved at oprette flere selskaber osv. Det er også nødvendigt hele tiden at se tre år frem. Mange af de selskabsmæssige modeller har tre-årsfrister. For at kunne udnytte de mange fordelagtige muligheder for omstrukturering skal fundamentet for virksomhedens struktur derfor være i orden. Helge Busk 8 <> 9 ADVODAN nyt #2 2008

9 Af Astrid Søes Poulsen bruge væksten til at skabe sikkerhed andetsteds fx i forhandlingen med banken eller en samarbejdspartner om nye tiltag. På den måde kan virksomheden over år opleve at få frihed til at styre sine forretninger derhen, hvor konkurrencen er gunstig, lyder det engageret fra Helge Busk. Verner Holm Tiden står ikke stille Det handler ikke udelukkende om Holdingkonstruktionen giver virkelyst og dynamik at adskille tingene en gang for alle, og så er alt godt. Det handler om at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Virksomhedens interesser forandrer sig, og på et tidspunkt kan det være hensigtsmæssigt at fusionere flere produktionsselskaber for at rationalisere driften. Eller det kan være tid til at få eksterne investorer på banen, og Holdingkonstruktionen er i løbet af de seneste år blevet meget populær hos de danske virksomheder også blandt de mindre og mellemstore virksomheder. Verner Holm, erhvervsadvokat i ADVODAN Vejen, forklarer hvorfor. forud for den proces skal strukturerne revurderes, så det bliver mere overskueligt for en investor at engagere sig. Eller måske er det generationsskiftet, der venter forude. Langt de fleste virksomheder udvikler sig mange gange i løbet af sin levetid ellers er der ofte noget galt. Og den primære opgave med at sikre, at strukturen er optimal i forhold til udviklingen, mener jeg, ligger hos bestyrelsen. Eller bør ligge hos bestyrelsen for det er jo desværre ikke alle virksomheder, der allierer sig med en god bestyrelse, siger Helge Busk, der netop peger på, at ingen kan forvente, at en virksomhedsleder skal kunne gennemskue hele selskabslovgivningen. En virksomhedsleder skal koncentrere sig om at lede sin virksomhed og derudover sørge for at have gode sparringspartnere omkring sig. Det at lave selskabskonstruktioner er kommet ud i virkeligheden. Det er blevet folkeligt på en helt anden måde end for fem til ti år siden, siger Verner Holm og kommer med et eksempel: Når jeg sidder over for to tømrere, der har startet deres egen virksomhed, så skal jeg ikke forklare ret længe omkring selskaber og holdingkonstruktioner, før de er fuldt indstillede på, at sådan skal deres virksomhed bygges op. De har som regel allerede hørt noget om mulighederne på forhånd, for det er noget, der snakkes om. Han ser udviklingen som et led i en generel professionalisering af erhvervslivet i Danmark, hvor der i dag stilles langt højere krav til alle, der driver virksomhed. Dokumentation, kvalitetssikringsmapper, krav om skriftlige tilbud osv. det er alt sammen en del af det komplekse vidensamfund, hvor også risikoen for at havne i stridigheder og krav om erstatning er vokset betydeligt. Derfor er der endnu større fokus på at have strukturen i orden. Jeg mærker, at behovet for rådgivning og løbende sparring er større end nogensinde før. Kravene til virksomhederne er store men det er mulighederne også og det er der flere og flere, der gerne vil benytte sig af, lyder det fra Verner Holm. Hvorfor holding? Holdingkonstruktionen har mange fordele. Når holdingselskabet ejer driftsselskabet, kan værdistigningerne fra driftsselskabet hvert år udloddes op i holdingselskabet. Hvis holdingselskabet ejer 15 % af aktie-/anpartskapitalen i driftsselskabet (fra 2009 er det kun 10 %), skal der ikke betales udbytteskat, når udbyttet føres fra driftsselskabet til holdingselskabet. Skulle driftsselskabet senere komme i økonomiske problemer eventuelt på grund af manglende salg, en erstatningssag eller andet kan man lukke driftsselskabet uden at tabe de opsparede midler i holdingselskabet. Holdingselskabet kan herefter vælge at etablere et nyt driftsselskab for den egenkapital, som holding- >>>

10 TEMA > Selskabskonstruktioner >>> Fortsat fra side 9 selskabet har uden at betale skat af midlerne. Man kan også føre penge fra holdingselskabet ud til sig selv til en langt lavere skattesats end ved almindelig indkomstskat. Hvis man er gift, betales udbytteskat med 28 % af de første kr. og herefter 43 %/45 %. Når holdingselskabet har ejet anparterne eller aktierne i anparts- eller aktieselskabet i tre år, kan de sælges uden aktieavanceskat. Det vil sige, at hvis man har stiftet sit selskab for kr., og efter tre år kan sælge det for 1,125 mio. kr., skal man ikke betale skat af avancen på 1 mio. kr. Let at komme videre Holdingkonstruktionen er velkendt for sin indbyggede konkurssikring, men Verner Holm mener, at den forretningsmæssige gevinst rækker langt videre end det: Vi lever i en dynamisk verden, og det er højst sandsynligt, at Kims Tagdækning A/S på et tidspunkt går sammen med Poul i Xkøbing og køber en tagdækkervirksomhed i Ykøbing. Kim kan bruge de ubeskattede midler fra sit holdingselskab til at skyde ind i det nye selskab. På den måde gør holdingkonstruktionen det langt lettere at komme videre til skridt to og tre i udviklingen af sin virksomhed og det giver virkelyst, lyder det fra Verner Holm. Det er vigtigt, at vi forstår at kommunikere det dynamiske og fleksible element ved holdingskonstruktionen for der er langt mere at komme efter end ren revisor-snak, siger Verner Holm med et glimt i øjet. Tøjsalg i trygge Da en af medstifterne ville ud af den nystartede internetvirksomhed Sally-B, skabte det ikke meget støj på linjen. Kontrakterne og strukturen var i orden, og veninderne kunne splitte op uden tab. Sally-B er en internetbutik der sælger lækkert mærkevaretøj. Butikken slog de digitale døre op i februar 2007, og til at tage imod kunderne stod Anne Mette, Lone, Lane og Lene parat. Fire unge kvinder, der var trætte af, at man ikke kunne købe lige præcis den slags tøj i deres nærområde Vejen. Derfor udtænkte de i efterårsferien 2006 konceptet Sally-B. De analyserede markedet, blev enige om deres mål og fik skrevet en udførlig forretningsplan. Hos Erhvervshuset i Vejen fik de tilbudt to timers advokathjælp, og det førte dem lige i armene på Verner Holm, advokat i ADVODAN Vejen.» Vi har den virksomhedsmæssige struktur på plads og dermed alle muligheder for vækst «Rart at blive taget seriøst Da Verner Holm begyndte at tale om holdingselskaber og anpartshaveroverenskomster, virkede det umiddelbart overvældende på os. Men det gav os samtidig en følelse af at blive taget seriøst, og det stemte helt overens med vores koncept. Der findes et hav af netbutikker, og vi ville gerne skille os ud og signalere, at vi lægger vægt på kvalitet og god service, siger Anne Mette Moselund, den ene af de fire stiftere og folkeskolelærer ved siden af arbejdet med Sally-B. Efter samråd med Verner Holm blev Sally-B derfor stiftet som et driftsselskab ejet af fire selvstændige holdingselskaber. Det betød, at de fire stiftere måtte en tur i banken og låne kr. Vi havde i første omgang troet, at vi kunne smide kr. i virksomheden hver, og så kørte det. Men vi blev klogere, og i dag vil jeg sige, at hvis ens forretningsidé ikke kan bære kr., så kan det slet ikke betale sig at gå i gang, mener Anne Mette Moselund. Ny medejer uden skattesmæk Grunden til, at de fire stiftere valgte at få hver deres holdingselskab, var at de ville undgå, at der var penge imellem dem. Ikke at de kunne forestille sig, at der ville opstå problemer. Alligevel viste det sig at være en rigtig god idé. Det er et hårdt arbejde at drive en ny virksomhed i gang, og vi har alle job ved siden af. Derfor valgte én af medstifterne at træde ud af Sally-B. En proces, der kunne have givet os alle mange problemer, men som er kørt helt smertefrit, siger Anne Mette Moselund og forklarer hvorfor: Det stod i vores kontrakter ned i mindste detalje, hvordan vi skulle forholde os, 10 <> 11 ADVODAN nyt #2 2008

11 Af Astrid Søes Poulsen holding-hænder Anne Mette Moselund, hvis en medejer ville ud, og opsplitningen er derfor hverken gået ud over vores tid eller vores venskab. Vi fik gjort værdien af anparterne op og fandt heldigvis en ny køber, som er kommet med i virksomheden i stedet for. Verner Holm har taget sig af det praktiske, og vi andre er ikke blevet økonomisk berørt af udskiftningen i partnerkredsen overhovedet. Skattemæssigt er det en stor fordel at drive sin virksomhed i selskabsform via holdingselskab. Når en medejer træder ud, eller en ny bliver optaget (efter 3 års forløb) kan det ske uden avancebeskatning i modsætning til en personligt ejet virksomhed. En ny medejer vil typisk blive optaget ved en kapitaludvidelse, og det påvirker ikke de øvrige aktionærers eller anpartshaveres skattemæssige stilling, oplyser Verner Holm. Holdet bag Sally-B håber, at virksomheden med tiden vil vokse sig stor nok til, at de alle fire kan leve af det. Fremtidsplanerne ligger derfor helt fast. Vi har den virksomhedsmæssige struktur på plads og dermed alle muligheder for vækst, lyder det forventningsfuldt fra Anne Mette Moselund.

12 TEMA > Selskabskonstruktioner Blå Bog: Susanne Jakobsen 39 år Bor med sin kæreste i hus i Ringsted. 2007: Advokat hos ADVODAN Næstved med speciale i familie- og arveret og insolvensret. 2002: Cand. jur. Begyndte derefter som advokat og advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert, København 2001: Jurastuderende på fuld tid samt stipendiat hos Kromann Reumert 1995: Begyndte jurastudiet på Københavns Universitet, aftenstudie : Bankansat og uddannet ejendomsmægler. Det siger kollegerne: Peter Schiøtz, advokat, ADVODAN Næstved. Hvad er Susanne Jakobsens styrker som advokat? Hendes engagement og vedholdenhed samt hendes evne til fordybelse. Hvordan er hun som kollega? Susanne er god til sparring og uden behov for selvpromovering, altså en rigtig god kollega. Hvor meget hører I om hendes bjergbestigning? Hun fortæller gerne om sine oplevelser på toppen. Men det er svært for hende at tænde os på den ekstreme oplevelse så afsondret fra god indkvartering og gastronomi. Hvordan mærker man hendes baggrund fra bankverdenen i hendes advokatvirke? I den akkuratesse, hun udviser i sagsbehandlingen, og i hendes venlige kundebetjening. Lykken er i højderne Hun er jordnær advokat med fødderne solidt plantet i familie- og arveretten, men så ofte tiden tillader det, rejser hun rundt i verden og bestiger høje bjergtinder. Mød advokat Susanne Jakobsen, der finder lykken i højderne. Hun mister pusten hver gang, hun står på en bjergtop. Mest af alt fordi der er forsvindende lidt ilt i højderne, men derudover er det udsigten fra toppen, der grådigt tager den sidste smule luft fra advokat og bjergbestiger Susanne Jakobsen: Det er en helt ubeskrivelig fornemmelse at stå deroppe på en bjergtop og kigge hele vejen rundt, så langt øjet rækker. Det er så ualmindeligt smukt, og jeg får en stor lykkefølelse i hele kroppen, fortæller Susanne Jakobsen. Til hverdag er hun travl, systematisk og velsoigneret advokat hos ADVODAN i Næstved. Men når ferieugerne skal afholdes, går turen mod alverdens høje bjerge, hvor hun i flere uger er langt væk fra mobiltelefoner og internettets rækkevidder, lader vejret bestemme hendes tidsplaner, og hvor hun næsten nyder at undvære bad i flere uger ad gangen. Fascineret af bjerge Jeg lever med alverdens bekvemmeligheder i min hverdag, og derfor er det fantastisk at prøve at leve livet på en anden måde engang imellem, siger Susanne Jakobsen, der de seneste seks år for alvor har levet sin fascination af bjergbestigning ud i praksis. Fascinationen har været der, så længe hun kan huske. Hun har altid været betaget af Mount Everest og har nærmest læst alle de bøger, der findes, om verdens højeste bjerg. Flere gange. I 2002 klatrede hun for første gang til toppen af et bjerg, da hun besteg Mount Kinabalu på Borneo. Siden det har hun hele tiden haft nye mål for bjerge, hun gerne vil bestige, og det er efterhånden blevet til en del. Og efter hun for fire år siden blev kæreste med en medrejsende på en bjergbestigende grupperejse, har hun delt oplevelserne med ham. For Susanne Jakobsen er det bjergbestigningens mange facetter, der fascinerer: Det er udfordrende at presse kroppen til at arbejde i højder med meget lidt ilt, hvor mange forhold så som vejret, ens fysiske form, udstyret og ens mad- og drikkeindtag er med til at bestemme, om du når toppen, forklarer hun. For bjergbestigning er en sport, der kræver mange forberedelser, og de mange forberedelser er da også med til at gøre lykkefølelsen stor, når hun når toppen: En højere enhed Det er en sejr, at man har overvundet sig selv og ens fysiske formåen. Og så er det en dejlig fornemmelse, at hele processen med træning, forberedelser, organisering af udstyr, opstigning og ens fysiske form er gået op i en højere enhed, når man står der, forklarer Susanne Jakobsen, hvis kolle- 12 <> 13 ADVODAN nyt #2 2008

13 Af journalist Af Astrid Søes Lotte Jahnsen Poulsen Højder, Susanne Jakobsen har nået: 2008 Aconcagua, Argentina, m 2005 Mera Peak, Nepal, m 2004 Mount Elbrus, Kaukasusbjergene, Rusland, m 2003 Choquequiram, Andesbjergene, Peru, m 2002 Mount Kinabalu, Borneo, m ger hos ADVODAN i Næstved, siden hun blev ansat i januar 2007, ihærdigt har forsøgt at forstå hendes forkærlighed for fysisk udmattende og primitive ferierejser: Det er svært at sætte sig ind i, hvad der er så fascinerende ved bjergene, så nu har de bedt mig om at holde et foredrag og vise billeder, så jeg kan få lov til at fortælle rigtigt længe om det, fortæller Susanne Jakobsen, som arbejdede 12 år i bankverdenen, inden hun endte i advokatfaget. Sideløbende med bankjobbet blev hun mere og mere interesseret i love og paragraffer, og som 27-årig gik hun til sin første forelæsning på aftenstudiet på Københavns Universitet. I de følgende fem år arbejdede hun fuld tid i banken om dagen, og studerede jura om aftenen. Og i weekenderne og i ferierne. Luksusgave at studere Efter fem år med job og studium, gav hun sig selv den luksusgave at kvitte fuldtidsjobbet og hellige sig de afsluttende eksaminer og hovedopgaven 100 procent det sidste studieår, inden hun i 2002 kunne smykke sig med titlen cand. jur. Da eksamen var i hus, rejste hun til Borneo og besteg Mount Kinabalu, hvorefter hun fik job som advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert i København. Og efter fem spændende år, hvor transporten til og fra barndomsbyen Ringsted kun på DSBs bedste dage var under tre daglige timer, valgte hun at skifte til ADVODAN i Næstved. Nu er transporttiden under det halve, og det giver blandt andet Susanne Jakobsen tid til en løbetur hver morgen sammen med sin kæreste, som også kan lide at holde kroppen i god form: Mål om nye højder Jeg er så heldig at have fundet en mand, der har de samme interesser som mig, og det er dejligt at dele de ting, jeg kan lide, med ham, siger Susanne Jakobsen, der netop er kommet hjem fra endnu en bjergbestigning med kæresten i Argentina, og som allerede har ferieplanerne for 2009 på plads. Målet er meters højde på toppen af Mount Mustagh Ata i Kina, hvor de sammen for første gang skal over de meters højde, som siges at skille amatørerne fra de mere professionelle bjergbestigere. Og når hun således stiger op i de professionelles rækker, kan det synes nærliggende at stræbe efter en dag at nå op til Mount Everests eftertragtede meter: Min fornuft siger mig, at jeg ikke skal gøre det. Jeg vil jo nødig miste mine fingre, tæer, ører eller næse på grund af forfrysninger, og desuden kræver det et års fuldtids forberedelse at bestige det. Men jeg kan også høre på mig selv, at jeg vist ikke 100 procent kan afvise muligheden for, at jeg en dag gør det, siger Susanne Jakobsen med et smil.

14 TEMA > Selskabskonstruktioner Af Astrid Søes Poulsen Behøver ikke at spørge SKAT om lov - men det kan være en god idé alligevel Når en virksomhed vil foretage skattefrie omstruktureringer fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning er der to regelsæt at vælge imellem. Med virkning fra den 1. januar 2007 blev det nemlig muligt at foretage omstruktureringer både med og uden tilladelse fra SKAT. Søren Aagaard De nye, objektive regler er et valgfrit alternativ til det hidtidige tilladelsessystem, men valget mellem de to regelsæt er ikke helt ligetil. For at få en tilladelse fra SKAT til en skattefri omstrukturering skal virksomheden komme med en forretningsmæssig begrundelse for omstruktureringen. Herefter foretager SKAT en subjektiv vurdering af begrundelsen. Med de nye, objektive regler er der ikke længere krav om en forretningsmæssig begrundelse for de skattefrie omstruktureringer. Til gengæld er der indsat en række værnsregler eller betingelser der på samme måde skal sikre, at der ligger en forretningsmæssig begrundelse bag omstruktureringerne. En fusion skal der dog aldrig indhentes tilladelse til, men der gælder også her en række betingelser fx vedrørende fusionsdatoen, udstedelse af aktier og anmeldelseskravet. Undgå skuffelser Skatteekspert i ADVODAN Søren Aagaard peger imidlertid på en væsentlig problematik ved det nye regelsæt: Hvis man bruger de objektive regler skal man være opmærksom på, at hele vurderingsansvaret så at sige lægges over på den virksomhed, der foretager omstruktureringen, siger Søren Aagaard og uddyber. Erklærer SKAT sig på et senere tidspunkt uenig i værdiansættelserne af fx en ombytning, der er foretaget uden tilladelse, vil ombytningen blive skattepligtig. Derfor anbefaler jeg, at man overvejer at indhente et bindende ligningssvar fra SKAT, inden omstruktureringen foretages. På den måde får man sikker grund under fødderne og bliver sparet for senere skuffelser, lyder det fra Søren Aagaard, der ser det som en uheldig konsekvens af de nye regler, hvis hensigt netop var at objektivere reglerne, så det blev lettere at omstrukturere. Bundet i tre år Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at en skattefri omstrukturering uden tilladelse giver nogle begrænsninger i dispositionsfriheden de første tre år efter omstruktureringen. "Hvis omstruktureringen er sket uden tilladelse, og der udloddes udbytter, der overstiger årets ordinære resultat inden for en periode på tre år, bortfalder skattefriheden med tilbagevirkende kraft. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at omstrukturere med tilladelse, hvis man har en forventning om eksempelvis at udlodde beløb, der overstiger årets resultat," forklarer Søren Aagaard og konkluderer, at reglerne omkring skattefrie omstruktureringer stadig er meget komplicerede og svære at gennemskue uden stor indsigt i skattelovgivningen. 14 <> 15 ADVODAN nyt #2 2008

15 Af Tom Skovbon, direktør Et godt hus bygges på et godt fundament Endelig havde min kone og jeg fundet den rigtige beliggenhed til vores nye bolig, og børnene var helt vilde med det gamle, charmerende sommerhus, der dog lå lidt forkert placeret på grunden i forhold til lys og sol. Det var egentlig i god stand, og vi kunne sikkert bygge videre på huset, så vi fik den plads, vi gerne ville have, men vi var nok lidt usikre på, om funktionaliteten blev den optimale, og om det endelige resultat blev et moderne helårshus? Vi kontaktede derfor en af vores venner, der er arkitekt for at få hans bud på opgaven. Efter samråd med en bygningskonstruktør, en entreprenør og nogle undersøgelser af grundforholdene viste det sig, at det både ville være for dyrt og en dårlig idé i det hele taget at bygge videre på sommerhuset, så valget var nemt. Vi rev det ned og gik i gang med et nyt, godt fundament for vores boligdrømme. virksomhed. Traditionen har for mange været at starte som enkeltmandsvirksomhed og så se tiden an og måske bygge lidt til efter behov. Som virksomhedsleder har man som regel ikke tilstrækkelig viden og kompetence til at vurdere hvilken konstruktion eller hvilket fundament der er det rigtige. Så derfor er det naturligt at benytte rådgivere som bank, revisor og ikke mindst advokaten i denne proces. Det er en advokat, der kan gennemskue selskabslovgivningen og dermed kan bidrage, når den rette konstruktion skal udvikles og etableres. En god tommelfingerregel er, at når virksomheden sætter sig nogle forretningsmæssige mål, skal de tekniske overvejelser om skat, finansiering, regnskab og jura hænge sammen med disse mål ellers bliver det meget svært at nå dem. Vi har sammensat en række spændende artikler om selskabskonstruktioner og håber at give dig ny viden og inspiration til at overveje din virksomheds struktur. Der er nemlig ingen tvivl om, at strukturen kan være afgørende for vækst, uanset om man er lige er startet op, har en velkonsolideret virksomhed eller overvejer at sælge. Vi giver dig overblik over de forskellige muligheder, og du får samtidig mulighed for at møde to vidt forskellige virksomheder, der hver på deres måde har opnået gode resultater. Situationen er ofte den samme for iværksættere, der ønsker at starte deres egen Artiklerne i ADVODAN nyt er baseret på temaer og nyheder fra forskellige juridiske områder. Magasinet udkommer 4 gange om året. Oplag: Redaktion: Tom Skovbon (Ansvarh.), Astrid Søes Poulsen, og Jørgen Høg, Datagraf Redaktion afsluttet 25. april 2008 ADVODAN nyt ISSN Advodan beskæftiger 570 medarbejdere heraf 185 jurister og er repræsenteret i mere end 55 byer. Grafisk produktion: Par No. 1 A/S Tryk: Scanprint als, Århus

16 God rådgivning gav os den rette selskabskonstruktion ( ADVODAN giver din virksomhed den optimale struktur ) ADVODANs kontorer er fordelt over hele landet: Sjælland, Lolland Falster & Bornholm Albertslund: Faxe: Frederiksværk: Glostrup: Helsingør: Hillerød: Holbæk: Hørsholm: Korsør: Køge: Lyngby: Maribo: Nakskov: Nykøbing Falster: Nykøbing Sj: Næstved: Roskilde: Rønne: Skælskør: Slagelse: Sorø: Store Heddinge: Taastrup: Fyn, Syd- & Sønderjylland Billund: Brørup: Esbjerg: Grindsted: Kolding: Middelfart (Sekr): Odense: Rødding: Toftlund: Tønder: Vejen: Alle har behov for juridisk bistand, når den rette selskabskonstruktion skal skrues sammen Jo før du tænker i de baner, jo bedre. Planlægger du f.eks. et generationsskifte, er det derfor en god idé at tage ADVODAN med på råd. Vi har styrken til at rådgive dig i alle virksomhedens juridiske forhold. Som en af Danmarks største advokatkæder med 57 lokale kontorer får du som kunde direkte adgang til juridisk fullservice ekspertise på højeste niveau. Nord- & Midtjylland Aulum: Brande: Give (Brande): Give (Billund): Holstebro: Horsens: Herning: Hurup: Hvide Sande: Kjellerup: Kolding: Ikast: Nykøbing Mors: Ringkøbing: Silkeborg: Thisted: Ulfborg: Fax Videbæk: Vildbjerg: Aalborg: Århus: VIRKSOMHEDSDANNELSE EJENDOMSADMINISTRATION SKATTERET INKASSO KONTRAKTSRET SELSKABSRET GENERATIONSSKIFTE ENTREPRISERET Telefon: wwww.advodan.dk Udlandet Malmø:

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern Partner Review 01/08 det er hamrende vigtigt at ramme plet i første skud, når man skal fungere tæt sammen om at lede en arbejdsplads og gerne udvikle den tillige. John Andersen, Partner Revision Skjern

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere