for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted"

Transkript

1 for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer og / eller egen eller andres alvorlige sygdom, skilsmisse. Side 3: Hvis en af de ansatte rammes af alvorlig sygdom, skilsmisse og / eller kaossituationer, - alvorlig sygdom herunder dødsfald - blandt nært pårørende. Side 4: Børnehuset Østerled handleplan ved alvorlig ulykke eller dødsfald i børnehuset (Barn) Side 5: Børnehuset Østerleds handleplan ved alvorlig ulykke eller dødsfald i børnehaven (Ansat voksen) Side 6: Hvis et af vore børn dør Side 7: Hvis et af vore børns forælder eller søskende dør Side 8: Hvis en af Børnehuset Østerleds ansatte dør 1

2 Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer og eller egen eller andres alvorlige sygdom vil vi altid sørge for at Barnet: - øge observationerne af barnet - tilgodese barnet med øget opmærksomhed på barnets behov for at tale om det indtrufne - give barnet lov til at være ked af det / vise forståelse for dets sorg - være opmærksomme på sorgreaktioner og alm. grænsesøgning (børnehusets regler gælder stadig!) - barnet har mulighed for at tegne og fortælle om, hvad der rører sig i det - støtte barnet i at formidle oplysningen videre til andre børn, når det er klar til det - evt. at trække paralleller til andre børn, der har været igennem det samme, så barnet ikke oplever det er alene i sin situation - vise forståelse for at barnet kan have øget behov for nærkontakt til en voksen - undgå at presse barnet til at fortælle, men have tid til at lytte, når barnet har behov for at fortælle Forældre: - der hurtigst muligt findes tid til en snak, evt. møde, hvor begge forældre helst deltager (kan dette ikke lade sig gøre må vi, så vidt muligt, tale med forældrene hver for sig.) Indhold: konkrete facts om det indtrufne, hvordan har barnet reageret, hvad kan børnehuset hjælpe med, hvad må formidles videre og til hvem, fortælle hvad der vil ske i børnehaven, høre forældrenes ønsker og forventninger til forløbet, aftale om der er behov for yderligere samtaler. Ved skilsmisse: - fastholde kontakten til begge forældre (og ikke tage parti) - have kendskab til følgende vigtige oplysninger: Barnets bopæl planer med h. t. forældremyndigheden og aftaler omkring samvær, netværk/ bedsteforældre - give relevante oplysninger til begge forældre - også hvis vi oplever at forældrene ikke kan tale sammen. - give de daglige små-informationer til den forælder, der har omsorgen for barnet den pågældende dag. - respektere forældremyndighedsindehaverens (ved ensidig forældremyndighed) ønske med hensyn til kontakt til den anden forælder. Ved ændring af samkvemsaftalen, skal børnehuset have oplysningerne skriftlig med begge forældres underskrift eller kopi af afgørelser fra Statsamtet Personalet skal: - give hinanden lov til at give sig tid til det konkrete barn - gensidig informere om barn og forældre - være ekstra opmærksom på at forældrene får / søger sig relevante informationer 2

3 Hvis en af de ansatte rammes af: alvorlig sygdom, skilsmisse og / eller kaossituationer. Alvorlig sygdom herunder dødsfald - blandt nært pårørende vil vi altid sørge for at - tage kontakt til den pågældende kollega - ledelse og personale underrettes hurtigst muligt - ledelsen snakker med den pågældende kollega om dennes ønsker og forventninger - sende en buket til kollegaen - kollegaen gives tid og rum, til at finde eget fodfæste - ledelsen følger kollegaen tæt under forløbet (ved dødsfald blandt nært pårørende): - at have så god information som muligt, inden beskeden gives til børnene og deres forældre. - nøje at overveje, hvorledes beskeden formuleres. - vurdere om flaget skal hejses på halv stang både på dødsdagen, eller når vi får beskeden, samt ved begravelsen. - nærmeste samarbejdspartner(e) og leder deltager i begravelsen - der sendes en bårebuket Hvis en af de ansatte rammes af alvorlig sygdom, skilsmisse og / eller kaossituationer. Alvorlig sygdom herunder dødsfald - blandt nært pårørende vil vi tilbyde - at støtte og hjælpe kollegaen - at oplyse kollegaen og hinanden om sorggrupper, samt til bøger omkring emnet. 3

4 Børnehuset Østerleds handleplan ved alvorlig ulykke eller dødsfald i børnehuset (Barn) Ved ulykke: 1. Stands ulykken, yd førstehjælp i forhold til ulykkens karakter. Vurder om der sker større skade ved at flytte barnet. 2. En voksen bliver ved den ulykkesramte en anden ringer 112 assistance fra ambulance / Politi. Resten af personalet får børnene væk fra ulykkesstedet. En af personalet ringer også til forældrene. Fortæller kort og præcist, hvad der er sket og at ambulancen er på vej. (Spørg om det er muligt at få en anden end forældrene, til at køre for dem til hospitalet) Kontakt børnehaven, hvis ulykken sker på tur. Børnehaven tager herefter over! 3. Kontakt leder/ souschef, som vil sørge for de fornødne kontakter herunder psykologhjælp, pressedækning samt juridiske forhold m.v. 4. Evt. søg støtte fra andre institutioner til hjælp vedr. børnene. 5. Børn og voksne samles og beskeden om ulykken gives, så enkelt som muligt 6. Leder/souschef og en pædagog kontakter alle forældre med henblik på afhentning af børnene hurtigst muligt, der ringes også hjem til børn, der er fraværende. 7. Leder/ souschef skriver et kort og klart brev om forløbet, som hvert barn får med hjem. Brevet sendes også til fraværende børn. 8. Alle medarbejdere bliver i børnehaven til dagens slutning: Medarbejdere, der ikke er på arbejde kontaktes og kommer om muligt. Ved dødsfald: Politiet kontakter forældrene ved dødsfald. Næste formiddag holdes samling med flaget på halv, efter aftale med familien kan gives besked om tid og sted for begravelse. Tiden efter: (Se handleplan ved dødsfald) Personalet søger at holde tæt kontakt til forældrene gennem forløbet og tiden umiddelbart efter, evt. ved hjemmebesøg. Dog må vi respektere forældrenes mulige vrede og afvisning. Personalegruppen modtager krisehjælp ved kommunens psykolog. 4

5 Børnehuset Østerleds handleplan ved alvorlig ulykke eller dødsfald i børnehuset (Ansat voksen) Ved ulykke: 1. Stands ulykken, yd førstehjælp i forhold til ulykkens karakter. Vurder om der sker større skade ved at flytte den ulykkesramte. 2. En voksen bliver ved den ulykkesramte en anden ringer 112 assistance fra ambulance / Politi. Resten af personalet får børnene væk fra ulykkesstedet. En af personalet ringer til familien. Fortæller kort og præcist, hvad der er sket og at ambulancen er på vej. Spørg om det er muligt at få en anden til at køre for dem til hospitalet. 3. Kontakt børnehuset, hvis ulykken sker på tur. Børnehuset tager herefter over. 4. Kontakt Leder/ souschef, som vil sørge for de fornødne kontakter herunder psykologhjælp, pressedækning samt juridiske forhold m.v. 5. Evt. søg støtte fra andre institutioner til hjælp vedr. børnene. 6. Børn og voksne samles og beskeden om ulykken gives, så enkelt som muligt. 7. Alt efter situationens alvor: Leder/ souschef og en pædagog kontakter alle forældre med henblik på afhentning af børnene hurtigst muligt, der ringes også hjem til børn, der er fraværende. 8. Leder / souschef skriver et kort og klart brev om forløbet, som hvert barn får med hjem. Brevet sendes også til fraværende børn. 9. Alle medarbejdere bliver i børnehaven til dagens slutning: Medarbejdere, der ikke er på arbejde kontaktes og kommer om muligt. Ved dødsfald: Politiet kontakter pårørende ved dødsfald. Næste formiddag holdes samling med flaget på halv, efter aftale med familien kan gives besked om tid og sted for begravelse. Tiden efter: (Se handleplan ved dødsfald) Personalet søger at holde tæt kontakt til familien gennem forløbet og tiden umiddelbart efter, evt. ved hjemmebesøg. Dog må vi respektere familiens mulige vrede og afvisning. Personalegruppen modtager krisehjælp ved kommunens psykolog. Ulykken skal anmeldes til arbejdstilsynet (Leder eller AMR) 5

6 Hvis et af vore børn dør, vil vi altid sørge for - At personalet underrettes og altid lederen først. Ledelsen er med i beslutninger og forløbet - at opsøge familien senest 2. dagen og tilbyde vores hjælp, herunder gøre opmærksom på, at vi er der, hvis de har brug for os. - at have så god information som muligt, inden beskeden gives til de øvrige børn og deres forældre (vil bl. a. ske via et opslag). - nøje at overveje, hvorledes beskeden formuleres. - at alle i børnehaven den første dag samles til en mindestund. - at hejse flaget på halv stang både på dødsdagen, eller når vi får beskeden, samt ved begravelsen. - at sende en buket med kort/brev til familien. - at Teamets primær voksen og lederen deltager i begravelsen, med mindre familien udtrykkelig ønsker at begravelsen foregår i stilhed. - der sendes en krans Hvis et af vore børn dør, vil vi tilbyde - yderligere besøg, personalet vurderer sammen, hvem der er tættest på familien, og om vedkommende kan rumme kontakten til familien. (Det er vigtigt ikke at lade sin egen sorg overskygge familiens). - overvejelse om psykolog skal inddrages 6

7 Hvis et af vore børns forælder eller søskende dør, vil vi altid sørge for at - at personalet underrettes og altid lederen først. Ledelsen er med i beslutninger og forløbet - tage kontakt til dagplejen og skolen, informere og aftale videre (fælles) forløb - at opsøge familien og tilbyde vores hjælp, herunder gøre opmærksom på, at vi er der, hvis de har brug for os. Personalet vurderer sammen, hvem der er tættest på familien, og om vedkommende kan rumme kontakten til familien. (Det er vigtigt ikke at lade sin egen sorg overskygge familiens). - tilråde og arbejde på, at barnet, så hurtigt som muligt, kommer i børnehuset - spørge familien om vi må fortælle det skete i børnehuset. - nøje at overveje, hvorledes beskeden, i så fald, formuleres. - at hejse flaget på halv stang både på dødsdagen, eller når vi får beskeden, samt ved begravelsen. - at Teamets primær voksen (eller en anden) og lederen deltager i begravelsen, med mindre familien udtrykkelig ønsker at begravelsen foregår i stilhed. - der sendes en bårebuket - at alle ansatte kontakter de berørte familiemedlemmer og kondolerer, når familien igen kommer i børnehuset. - at vi tilkendegiver overfor barnet, at vi ved det har mistet. - at barnet dækkes ind, naturligt via Teamets primær voksen, ellers via aftale blandt de ansatte. Personerne skal turde mindes og snakke om afdøde. - Hvis en forælder eller søskende dør, vil vi - tilbyde at vi kommer på besøg, personalet vurderer sammen, hvem der er tættest på familien, og om vedkommende kan rumme kontakten til familien. (Det er vigtigt ikke at lade sin egen sorg overskygge familiens). - sende breve/ tegninger til vores barn. - råde familien til at tage barnet med til begravelsen og involvere barnet så meget som muligt. - oplyse om sorggrupper, samt bøger omkring emnet. 7

8 Hvis en af Børnehuset Østerleds ansatte dør, vil vi altid sørge for at - at ledelse og personalet underrettes hurtigst muligt. - at kontakte familien og tilbyde vores hjælp, herunder gøre opmærksom på, at vi er der, hvis de har brug for os. - at kontakte pæd. konsulent / dagpasningschef med henblik på evt. gode råd, drøftelse af det videre forløb. - at have så god information som muligt, inden beskeden gives til børnene og deres forældre (vil bl.a. ske via et opslag). - nøje at overveje, hvorledes beskeden formuleres. - at alle i børnehaven den første dag samles til en mindestund. - at hejse flaget på halv stang både på dødsdagen, eller når vi får beskeden, samt ved begravelsen. - at sende en buket med kort/brev til familien. - at så mange af os, som muligt, kan deltage i begravelsen, med mindre familien udtrykkelig ønsker, at begravelsen foregår i stilhed. Forældre opfordres til at børnene holder fri eller hentes tidligere på begravelsesdagen. Forældre og personale fra andre institutioner passer evt. de børn, der er tilbage i børnehuset. - der sendes en krans - Hvis en ansat i Børnehuset Østerled dør, vil vi - henvise familien og hinanden til sorggruppe, samt til bøger omkring emnet. - overveje om der skal skrives nekrolog - 8

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere