Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)"

Transkript

1 Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte Lektion 1 fare og forbudsskilte (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OSH). Napo er en charmerende figur, som kan hjælpe børn til at tænke, forstå og handle i forhold til sikkerhedsmæssige problemer. Du kan lære mere om Napo ved at klikke her (http:// Der findes en lang række Napo film, som du frit kan se og benytte i dine klasser. Nogle af de grundlæggende sikkerhedsprincipper, der findes i denne lektionsplan, kan knyttes til et andet pensum, som klassen undervises i. Det kan give dig nogle idéer, der kan bruges som hjælp til at integrere disse sikkerhedsprincipper i dine timer. Projektet kan stå alene som en lektion i sig selv, eller bruges som en del af et større projekt. Det knytter sig til andre emner, som vist, men hovedformålet er at bruge de sjove og spændende Napo film til at undervise børn i de forskellige former for sikkerhedssymboler, skilte og tegn, hvad de betyder, og hvordan de hjælper os til at sikre os mod ulykker. Som eksempel på hvordan disse idéer kan bruges, har vi lavet en komplet lektionsplan. Den første del giver et overblik over formål og mulige aktiviteter, og hvad I skal bruge i forbindelse med aktiviteterne. Derefter følger et mere detaljeret eksempel på en tredelt lektionsplan og en idé til. hvordan man kan arbejde i forlængelse af projektet. Hvis du har brug for flere oplysninger om de grundlæggende sundheds- og sikkerhedsemner, som behandles i projektet kan du finde det i det hjælpeark, der passer til denne lektionsplan.

2 Formål med undervisningen At blive opmærksom på en række advarselssymboler og skilte, og vide hvorfor de er vigtige At forstå hvordan symboler/skilte fortæller om deres betydning At blive opmærksom på brugen af symboler og tegn til egenbeskyttelse Grupper evaluerer hinandens arbejde og tester hinandens viden omkring hvad de forskellige symbolformer betyder Masker kan bruges til at lave en udstilling på klassen Aktivitetsplan Se lektionsplan for yderligere detaljer * 40/45 minutter Se det Napo filmklip, som hører til denne lektion: net/en/napo-for-teachers/safety-signsdanger-prohibition/video Historien om de bedste skilte : Introduktion Gul trekant (Faresymboler) Fare ophængt last Rød cirkel (Forbudsskilte) Rygning forbudt 2/6 Forslag til aktiviteter Snak om hver scene, hvad sker der og hvorfor. Nævn nogle af grundene til, at folk ikke tog notits af skilte/symboler. Vis et udvalg af symboler/skilte fra det komplette symbolsæt indeholdt i EU direktivet (se hjælpeark). Snak om de grundlæggende regler vedrørende skilte og symbolers farver og former. Tegn et eksempel af hvert symbol. Forklar formålet og/eller nyttigheden af skilte/symboler og deres forskellige betydning. I grupper vælger man en af formene; trekant og cirkel som fortæller om enten fare, eller forbud. Lav skiltene til masker, som kan sættes på pinde og føres op foran ansigtet. Tænk over, hvordan skiltene ville tale eller agere for at blive bemærket, fx. en streng stemme og kropsholdning til at advare om noget, en høj, stærk og autoritativ stemme og kropsholdning der indikerer fare. Snak om typiske risici, vi kan møde i vores dagligdag, og hvordan de er knyttet til skiltene/symbolerne. Test klassen på deres viden om, hvad skiltene fortæller og står for, og hvorfor de er vigtige at kende. Arbejde i forlængelse heraf kan inkludere undersøgelse af andre skilte/symboler, herunder enkle vejskilte, og man kan måske også lave et skilt til skolen. I skal bruge Napo filmklip (vedlagt) Papir og farveblyanter til at tegne symboler/skilte Figurskabeloner til at tegne efter (vedlagt) Karton i rødt og gult og pinde til masker For at downloade materialet, gå til: napo-for-teachers/resources Relaterede emner/pensum Undervisning om sundhed og det sociale miljø Regler for og måder at sikre sig mod ulykker på Hvem (hvilke personer) kan hjælpe, hvis man er i nød eller har brug for hjælp Læring om hvordan ens opførsel kan berøre andre mennesker Matematik Kendskab til former og faconer Natur- og teknik Kendskab til advarselssymboler Borgerpligter Identificering af potentielle farer, vurdering konsekvenser og risici samt udøvelse af risikokontrol Udenlandsk sprog/modersmål Konstruktion af enkle sætninger, når man skal forklare signalerne Trafiksikkerhed Kendskab til advarselssymboler og -mærker

3 * Eksempel på detaljeret lektionsplan Undervisningsudbytte Jeg vil være i stand til at kunne forklare, hvorfor skilte er vigtige og hvad de forskellige skiltes former betyder. Lektionsformål At vide, hvorfor skilte kan forhindre os i at komme ud for en ulykke At kunne identificere hvilke former der repræsenterer: forbud, eller fare Start 5 minutter Fremvis et skilt og spørg, hvad det betyder, hvor man kan se det og hvorfor dets budskab skal overholdes. Spørgsmål: Hvilke skilte kan du huske, du har set i nærheden af skolen, dit hjem, på vejene? Tager du sommetider IKKE notits af et skilt? Snak om typiske risiko-situationer, vi kan møde i vores dagligdag, og hvordan de er knyttet til skiltene/symbolerne. Hovedaktivitet: 40 minutter Vis det Napo filmklip, som hører til denne lektion: Historien om Napos bedste skilte : Introduktion Gul trekant (Faresymboler) Fare ophængt last Rød cirkel (Forbudsskilte) Rygning forbudt 3/6 1. Diskutér, efter hvert klip, skiltenes budskaber. Præsentér andre skilte eller symboler, som eleverne muligvis kender fra deres hverdag. (Se hjælpeark). Eleverne kan få til opgave at finde stemmer til de enkelte skilte. 2. Snak om de grundlæggende regler vedrørende skilte og symbolers farver og former. Tegn det gule FARE symbol, den røde FORBUDS cirkel. For nogle elever kan det være en god idé at bruge en skabelon til at tegne formerne. 3. Brug karton til at lave masker ud af skiltene, og sæt dem på pinde. 4. Eleverne kan give deres skilte/symboler stemmer ved at anbringe skiltet/ symbolet foran deres ansigt og sætte ord på det skiltet beretter om. 5. Eleverne kan arbejde sammen i grupper og vise i en lille historie, (lige som Napo-historien) hvordan skiltene kan beskytte folk mod potentielle farer. 6. Del historierne med hele klassen.

4 I klassen 5 min Test elevernes forståelse for de forskellige skilte/symbolers former og farver, og bedøm dem i henhold til nedenstående. Bedømmelse Lærer og elever bedømmer deres indlæring ved hjælp af dette redskab. Guld: Sølv: Jeg kan forklare mindst fem slags skilte/symboler, hvad de betyder, og hvorfor de er vigtige. Jeg kan forklare to slags skilte/symboler, hvad de betyder og hvorfor de er vigtige. Bronze: Jeg kan forklare én slags skilt/symbol, hvad det betyder og hvorfor det er vigtigt. Ekstra arbejde: A. Snak om andre skilte, fx. nedenstående og lav et skilt, der kan passe til jeres skole. En liste over Napo klip til brug ved eventuel ekstra arbejde kan findes her: 4/6

5 HJÆLPEARK 1 FOR LÆRERE Napos bedste historier om sikkerhedssymboler og skilte Historien om de bedste skilte Den første film i serien om Napo giver en grundlæggende introduktion til de skilte og symboler, der findes på arbejdspladserne, og som vedrører sundhed og sikkerhed. Den er beregnet som vejledning for nye ansatte og til at opfriske andre ansattes hukommelse på området. Der vises forskellige arbejdspladssituationer, hvor sikkerhedsskiltning er vigtig. Denne film er egnet til alle sektorer og alle niveauer, men især for unge mennesker, som er under oplæring eller i arbejdspraktik. Filmen fortæller om sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen. Den skal fremme forståelsen af hvor vigtigt, det er at overholde skiltene og lære at identificere skiltenes betydning gennem deres form og farver. Der er tretten små film. Hver sketch omhandler en arbejdssituation, hvor Napo konfronteres med skilte/tegn som levendegøres for at lære ham om betydningen og vigtigheden af sikkerhed. Sekvenserne viser, hvad der sker, hvis skiltenes budskaber ikke overholdes, og tekniske og andre hindringer, der kan stå i vejen for skiltenes budskaber. Direktivet om sikkerhedsskilte Direktivet om sikkerhedsskiltning (92/58/EØF) som omhandler signalgivning i forbindelse med sikkerhed på arbejdspladsen blev indført for at fremme standardiseringen af sikkerhedsskiltning i EU s medlemsstater, således at sikkerhedskilte har den samme betydning, uanset hvor man møder dem. I henhold til reglerne kræves det, at arbejdsgivere skal sørge for at der skiltes i forbindelse med risici, der ikke på anden måde kan undgås eller styres ved hjælp af andre metoder, fx. ved teknisk styring eller ved at indføre sikre arbejdsmetoder. Hvor sikkerhedsskiltning ikke kan hjælpe til at reducere den pågældende risiko, eller hvor risikoen ikke er betydelig, er der ikke brug for skiltning. Lovgivningen kræver brug af vejskilte på arbejdspladser til at regulere trafik, hvor det er nødvendigt; den kræver at arbejdsgivere vedligeholder deres sikkerhedsskilte og at de forklarer ukendte skilte til deres ansatte og fortæller dem, hvad de skal gøre, når de ser et sikkerhedsskilt. Reglerne gælder alle steder og for alle aktiviteter, hvor der er ansat mennesker. 5/6 Lovens vigtigste bestemmelser Skiltning vedrørende sikkerhed og sundhed: information eller instrukser omkring sikkerhed og/eller sundhed på arbejdspladsen ved hjælp af sikkerhedsskilte, farver, lyssignaler, akustiske signaler, bevægelser med hænder eller mundtlige anvisninger Mundtlig kommunikation: En forudbestemt indtalt besked, som udsendes af en person eller en maskingeneret stemme Håndsignal: en bevægelse eller positionering af arme eller hænder, til vejledning for personer, som udfører handlinger, som kan udgøre en risiko eller en fare

6 Denne lektion dækker følgende kategorier af skilte: Farer Advarselsskilte Advarselsskilt et skilt som advarer om en risiko eller en fare (fx fare: elektricitet). Karakteristika: Trekantet form Sort billede med mindst 50% gul baggrund Forbudsskilte Forbudsskilt et skilt, som forbyder en handling, som med sandsynlighed kan medføre eller forøge en fare (fx rygning forbudt). Karakteristika: Rund form Sort piktogram på hvid baggrund, rød kant og diagonal linje Den røde andel skal fylde mindst 35 % af skiltets område Generel fare Fald Rygning forbudt Åben ild forbudt Lave temperaturer Overhængende last Ingen adgang for gående Sluk ikke med vand Industrikøretøjer Farer: Elektricitet 6/6 Ingen adgang for uautoriserede personer Ingen adgang for industrikøretøjer Den anden lektion om Napos bedste historier sikkerhedssymboler og skilte introducerer påbudsskilte, skilte om nødsituationer og skilte, der er relevante i tilfælde af brand. Dette undervisningsmateriale er blevet udviklet af EU-OSHA isamarbejde med Napo Consoritum HSE (UK), DGUV (Tyskland), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), SUVA (Schweiz) og AUVA (Østrig).

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum Bliv klog på din krop med Napo Første Del. (7 9 år) Lærer vejledning Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

AL2bolig og Boligkontoret Danmark

AL2bolig og Boligkontoret Danmark Test af piktogrammer Rapport AL2bolig og Boligkontoret Danmark September 2013 INDHOLD Baggrund og formål Fremgangsmåde og metode Konklusion Brug af skriftlig information fra boligorganisationen Test af

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere