1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE"

Transkript

1 Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kære medlemmer 2 Rejsebrev fra Kreta 2 Vedtægtsændringer 4 Pottemageruddannelsen lukkes 6 Portræt af nyt medlem 8 Markedserfaringer 8 Annoncer 9 HJEMMESIDEN Foreningens hjemmeside er nu så velbesøgt at den har sneget sig op til at være den første hjemmeside man møder, når man søger efter ordet KERAMIK på Google, lige efter de sponsorerede links. Det er vi meget stolte af, og vi hører igen og igen fra medlemmer, der har fået formidlet kontakter til kunder og besøgende via hjemmesiden. Vores webmaster får dog, trods succesen, kun løn for at arbejde de tre gange om året, hvor det nye medlemsblad skal lægges ud på nettet. Her foretager han så også de nødvendige ændringer og justeringer på medlemmernes eksisterende gallerier, eller han opretter nye. Har man længe ønsket at opdatere galleriet med nye billeder, er det altså omkring udgivelsen af det nye medlemsblad, man skel gøre det - det skal der hermed mindes om! Har man i øvrigt akutte, små ændringer i telefonnumre eller lignende, kan man selvfølgelig altid henvende sig til Jacob og få det ændret, også inden for en kortere frist. HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS På Grimmerhus vises frem til den 9. marts en udstilling med de seneste års nyerhvervelser. Til samme dato kører udstillingen med de bedste ting fra Kolding Designskoles sidste keramikårgang. Jac Hansen har også en udstilling, der slutter den 9. marts. Den kendte keramiker fik i 2006 et rejselegat til et ophold i Kina, hvor han skulle skabe et værk specielt til Grimmerhus. Både selve værket og andre resultater af hans kinaophold kan ses på udstillingen. DEADLINE Sidste frist for indsendelse af artikler, læserbreve, annoncer, kommentarer, ris og ros er: 1. MAJ 2008 Næste udgave af Danske Pottemagere udkommer i juni Nyerhvervelser på Grimmerhus

3 KÆRE MEDLEMMER 2008 ser ud til at blive et skelsættende år for Danske Pottemagere. På generalforsamlingen vil et sæt reviderede vedtægter blive præsenteret, vedtægter der gerne skulle svare til netop den karakter og skikkelse, som foreningen har antaget i løbet af de sidste års udvikling. Samtidig vil 2008 åbenbart blive det år hvor pottemageruddannelsen i sin nuværende form bliver nedlagt, hvorved den hidtidige fødekæde, der skulle sikre foreningens vitalitet, vil blive brudt. Begge begivenheder vil blive uddybet på hver sit sted inde i bladet. På lederplads må det imidlertid være tilladt at kæde de to ting sammen. Dansk Pottemagerforening af 1894 er en forhenværende arbejdsgiverforening inden for den keramiske industri, og også pottemageruddannelsen er placeret hos industriens uddannelser. Begge dele fremhæver fagets element af serieproduktion, samt sætter fokus på rationalitet og effektivitet. Denne del af pottemagerfaget varetages imidlertid nu i Fjernøsten, eller er blevet overtaget af rent industrielle fremstillingsprocesser. Det har betydet at de allerfleste af den gamle forenings medlemmer efterhånden er vendt tilbage til de førindustrielle pottemagertraditioner, hvor fremstilling af potter var forbeholdt en lokal håndværker, der til dels havde anden beskæftigelse, fx landbrug, ved siden af. Udviklingen betyder imidlertid også at faget har været nødt til at satse i langt højere grad på kvalitet end på kvantitet, og altså at fokusere meget mere på pottemagerfagets æstetiske dimension. Resultatet af denne udvikling kunne ses på vores fælles udstilling på Grimmerhus, hvor mangfoldigheden og kvaliteten sprang i øjnene. Spørgsmålet er nu, hvordan vi sikrer begge dele for den næste generation af pottemagere, når den forældede, industrielle uddannelse bare slettes med et pennestrøg, i stedet for, ligesom fagets forening, at følge med og tilpasse sig tiden? Her på redaktionen vil vi meget gerne samle medlemmernes reaktioner, så vi kan starte en debat, der måske kan bidrage med konstruktive ideer til at modernisere og dermed redde pottemageruddannelsen. God fornøjelse med bladet! Meike Diederichsen REJSEBREV FRA KRETA Af Lene Kaas Set i det lys er det måske kun naturligt, at der i den sidste tid ikke har kunnet skaffes praktikpladser nok til fagets lærlinge i Danmark, for faget kunne jo ikke samtidig spole tilbage til gamle familiemønstre, hvor sønnen var selvskreven til at overtage håndværket efter sin far. Hans Jørgen Knudsen fra Røde Led sammen med sin far i I uge 39 var jeg på Kreta med fem veninder. Vi spiller kort en gang om måneden og havde sparet op til turen i flere år. Meike bad mig om at tage billeder af lokal keramik, og rent tilfældigt boede vi kun 12 km fra den kendte pottemagerby Margarites. Allerede dagen efter vores ankomst kørte vi mod pottemagerbyen. Vi havde dog ikke taget højde for at den Kretanske skiltning ikke svarer til dansk standard, så det tog os godt 3 timer at køre de 12 Km.

4 Vi for vild, for skiltningen på Kreta er generelt dårlig, og ude på landet står bynavnene med græske bogstaver. Som bonus fik vi set en lille del af Kretas fantastiske klippelandskab, og til sidst fandt vi frem til Margarites. Der var et hav af pottemagere i den lille bitte bjergby. Alle lavede lertøj. De boede dør om dør, og mange af dem lavede nøjagtig de samme ting i meget farvestrålende farver. Jeg var ikke særlig imponeret. Det lignede noget, børn kunne have lavet. Ret skuffende var det virkelig det vi var kørt tre timer for at se? Pottemageren i gang med at glitte olie-eddike flakoner med en flad sten Det andet sted lavede de kæmpe store krukker og fade. Kreta er jo kendt for sine store krukker. Disse her var imponerende. Der hang et kæmpe fad uden for, der nok var næsten en meter i diameter (se foto på forrige side), og inde i butikken lagde jeg især mærke til to kæmpe krukker. Der kunne stå et menneske oprejst i hver krukke. Jeg kunne desværre ikke komme til at fotografere. De mindede meget om de kæmpe krukker jeg så på Knossos (ruinerne af et gammelt palads fra 2800 år f. Kr.) Det var disse ting, der blev lavet flere steder i byen... Heldigvis var der alligevel en tre-fire værksteder der gjorde indtryk. Det ene sted blev der lavet kopier af gamle kretanske ting med traditionelle motiver. Han brugte ikke glasur, men glittede tingene med en flad, glat sten. Han lavede også ting efter eget design, som han dekorerede med påglasurfarver i pastelfarver, stadig uden glasur. Nogle af tingene lå meget tæt op ad det jeg selv laver og har lavet (meget mærkeligt at se). Tingene var professionelt udført, man kunne se at han var dygtig. De store krukker ved paladset på Knossos 3

5 De fleste steder var keramikken ikke ret dyr. Jeg købte en lille klokke for 5 Euro. Det svarer til knap 40 kr. Herhjemme ville den nok have kostet mere end det dobbelte. Nye krukker med motiver fra antikken I et andet værkstedsted blev der også lavet store krukker, men her blev de dekoreret med farvede figurer, også kopier fra oldtiden. Disse så man også andre steder, men i noget mindre format. Jeg lagde mærke til at der i øret på nogle af den var en plombering. En dame forklarede at de krukker med plombering var håndmalede og dem uden var med trykt motiv. Der var jo så også en stor prisforskel. Om de vitterlig var håndmalede, ved jeg ikke. Man kunne ikke se forskel. I souvenirforretningerne blev de solgt i miniudgaver. Glittet rødlerskeramik En stor krukke på drejeskiven VEDTÆGTSÆNDRINGER Antikke motiver - håndmalede eller trykte? Bestyrelsen har i længere tid været klar over at foreningens vedtægter trængte til et grundigt serviceeftersyn, først og fremmest fordi vedtægterne gerne skulle sende et entydigt signal til omverdenen om, hvem vi er og hvad vi vil. Det tror vi er vigtigt, når vi skal profilere foreningen over for mulige nye medlemmer og i øvrigt skabe accept omkring foreningen. Tiden og foreningens virkelighed er imidlertid løbet fra en del af indholdet i de gamle vedtægter - der er også ting der mangler - og selvom der er foretaget visse ændringer undervejs, syntes vi, at tidspunktet var kommet til en virkelig grundig gennemarbejdning og dermed et sæt nye, opdaterede vedtægter for foreningen. 4 Bestyrelsen har derfor bedt vores medlem Finn Risom om at komme med et forslag dertil. Finn har stor administrativ og organisatorisk erfaring fra sit tidligere arbejde og fra foreningsarbejde. Finn udarbejdede et forslag til reviderede vedtægter, som efterfølgende er blevet drøftet på et ekstraordinært

6 bestyrelsesmøde. Resultatet er det sæt vedtægter, der udgør bladets midtersektion. På denne måde kan vedtægtsforslaget nemt tages ud af bladet, studeres grundigt og tages med til generalforsamlingen i marts, hvor det vil være på dagsorden. Udgangspunktet for de nye vedtægter har været de almindelige standardvedtægter, som foreninger som regel bruger (se f.eks. Foreningshåndbogen), men tilpasset pottemagerforeningens forhold. Selv om vedtægtsforslaget er helt omarbejdet i forhold til de nuværende vedtægter, indeholder forslaget i realiteten ikke de store, vilde ændringer i forhold til det vi mener, der rent faktisk er den gældende situation i foreningen i dag. Følgende ændringer vil vi gøre særligt opmærksom på. Formål Den nye formålsformulering ændrer ikke det hidtil gældende, men forsøger i kort og klar form at understrege hvad vi vil, internt i foreningen og i forhold til omverdenen. Hvem kan være medlem? Bestemmelserne om hvem der kan være ordinære medlemmer tager udgangspunkt i de nuværende regler. Men vi tror, at vi i virkelighedens verden i dag optager medlemmer, der måske strengt taget ikke helt lever op til kravet om hovederhverv (Hvad vil det i øvrigt sige: hovedindtægt? Flest arbejdstimer?) Det er jo realiteten for mange af os, at vi har andre indtægter ved siden af. Nogle tjener måske mest ved undervisning eller andet, uden at vi synes, at de ikke hører til i foreningen af den grund. Det er i øvrigt ikke nogen ny situation. I gamle dage var det meget almindeligt at pottemagere havde f.eks. landbrug ved siden af, og der findes hæderkronede repræsentanter for pottemagerfaget som måske tjente mere som spillemænd end ved drejeskiven. De nye formuleringer om medlemskab betyder, at der kan foretages konkrete beslutninger, uden at vi behøver at pinde i vedtægtsformuleringer. Men beslutningsreglerne betyder også, at evt. ændrede holdninger til, hvem der kan blive medlem, kræver at det store flertal af de nuværende medlemmer skal være enigt deri. Passivt medlem eller seniormedlem? Vi synes ikke om ordet passivt medlem. Passive medlemmer må gerne være meget aktive i foreningens aktiviteter! Så vi synes ordet seniormedlem er bedre. Kontingentbetaling Der vil være en overgangsperiode, inden kontingentopkrævningen endelig kommer til at følge ka- 5 lenderåret. Derfor vil der med denne forsendelse følge indbetalingskort for året 2008, mens girokort for året 2009 vil blive udsendt i december med betaling i januar. Generalforsamlingen og afstemninger. Det meste af indholdet i paragrafferne omkring generalforsamlingen er almindelig foreningsformalia. Vigtigt nyt er, at formanden foreslås valgt direkte af generalforsamlingen, sådan som det er det almindelige i foreninger. Vi synes desuden det er en god skik at melde tidspunktet for generalforsamlinger ud i god tid. Derfor forslaget om pligt til tidlig medlemsinformation. Hvornår er generalforsamlingen beslutningsdygtig? - Stemmeafgivning ved fuldmagt? I forslaget er de gamle regler om at halvdelen af medlemmerne skal være repræsenteret og om fuldmagt fjernet. Det er regler, der stammer tilbage fra fortiden som arbejdsgiverforening. Det havde mere mening dengang beslutninger direkte kunne forpligte medlemsvirksomheder økonomisk, f.eks. ved arbejdskonflikter. Ikke alt er med i foreningens vedtægter. Hvor meget der skal tages med i vedtægter er ofte en skønssag. Vi har lagt vægt på at vedtægterne er en slags grundlov. Det er et formelt skelet, som foreningens virksomhed hænges op på. De fleste af foreningens aktiviteter tager udgangspunkt i de løbende beslutninger på generalforsamling og i bestyrelse. Derfor er der f.eks. ikke skrevet noget om hjemmeside og foreningsblad i vedtægterne, selv om vi alle synes det er vigtige dele af foreningens aktiviteter. Begge dele bygger på de løbende beslutninger. Behandling af dette forslag efter de nuværende vedtægter. Bemærk at dette vedtægtsforslag skal behandles efter vores nuværende vedtægter! Se hjemmesiden - og altså ikke efter det nye forslags regler. Det betyder bl.a. at 2/3 del af foreningens medlemmer skal stemme for forslaget, enten ved deltagelse i generalforsamlingen eller ved fuldmagt. Forslaget fremlægges hermed til medlemmernes drøftelse. Hvis der er bred enighed om, at det er et godt forslag, kan vi lægge op til at træffe beslutning på generalforsamlingen i marts måned. Det ville være dejligt at få det på plads, men det skal omvendt ikke hastes igennem. Hvis holdningen er, at det kræver tid til debat, kan vi nøjes med en drøftelse og beslutte at udsætte afgørelsen til senere. Men vedtægtsændring eller ej - vi håber at medlemmerne møder talstærkt op!

7 Vedtægter for Dansk Pottemagerforening af Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Pottemagerforening af Foreningens hjemsted er formandens bopælskommune. 2. Formål. Stk. 1. Foreningen samler pottemagere og keramikere i en kollegial sammenslutning med det formål at skabe et fællesskab samt samarbejde mellem professionelt arbejdende fagfolk. Stk. 2. Udadtil vil foreningen arbejde for at udbrede kendskabet til keramik og til erhvervets udøvere, samt støtte og fremme uddannelse inden for området. 3. Medlemskab. Stk.1. Som ordinære medlemmer kan optages virksomheder og enkeltpersoner, der har fremstilling af keramik som hovederhverv. Desuden kan optages andre, der er beskæftiget erhvervsmæssigt inden for det keramiske fagområde på en måde, der skaber en naturlig tilknytning til foreningen. Stk. 2. Ansøgning om medlemskab afgøres af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ikke er enige i stillingtagen til en ansøgning, afgøres sagen af generalforsamlingen. Stk. 3. Medlemmer af foreningen, som er ophørt med at udøve keramisk virksomhed, kan blive seniormedlemmer af foreningen. Seniormedlemmer kan deltage i medlemsarrangementer og i generalforsamlinger, men kan ikke vælges til bestyrelsen og har ikke stemmeret. Stk. 4. Ansøgning om medlemskab rettes til formanden. Medlemskab er først gyldigt efter indbetaling af kontingent. Stk. 5. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af regnskabsåret. Stk. 5. Eksklusion af et medlem kan kun ske efter beslutning af en generalforsamling, hvor sagen har været optaget på den udsendte dagsorden. Stk. 6. Sletning af medlemskab kan efter to skriftlige rykkere - ske ved restance med kontingentbetaling i mere end 6 måneder.

8 4. Kontingent. Stk. 1. Kontingent betales årligt forud. Kontingentets størrelse, herunder et reduceret kontingent for seniormedlemmer, fastsættes på den årlige generalforsamling. 5. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. Juni. Medlemmer der ikke er i kontingentrestance kan deltage i generalforsamlingen. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det deltagende antal medlemmer. Medlemsvirksomheder kan evt. deltage med flere repræsentanter, og bestyrelsen kan invitere medlemmers partnere samt andre gæster til at overvære generalforsamlingen Stk. 3. Stemmeret med 1 stemme hver har kun ordinære medlemmer/ medlemsvirksomheder. Stk. 4. Indkaldelse med dagsorden udsendes mindst 14 dage før generalforsamlingen. Tidspunkt for generalforsamlingen udsendes som medlemsinformation normalt senest 3 mdr. før. Stk. 5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent og referent b. Formandens / bestyrelsens beretning c. Forelæggelse af regnskab og revisors bemærkninger d. Behandling af indkomne forslag e. Fastsættelse af kontingentsatser. f. Valg af formand (hvis på valg). Valgperioden er 2 år. g. Valg af (3-5) bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, evt. efter lodtrækning, hvis lige lang valgperiode. h. Valg af 1 2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. i. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år. J. Eventuelt Stk.6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, skal dog være formanden skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Stk.7. Generalforsamlingen træffer normalt sine beslutninger med almindeligt flertal ved håndsoprækning. Hvis et medlem kræver det, foretages der skriftlig afstemning. Personvalg hvor der er flere kandidater end pladser, skal altid foregå ved skriftlig afstemning.

9 Stk. 8. Ved sager hvor der ikke er enighed i bestyrelsen om medlemsoptag, samt ved forslag om eksklusioner skal beslutning træffes med 2/3 dels flertal. Disse sager afgøres altid ved skriftlig afstemning Stk. 9. Beslutning om vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 dels flertal blandt generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere. Et medlem kan dog forlange at forslag om vedtægtsændringer udsættes 1 gang til en efterfølgende generalforsamling, medmindre forslaget udsendes til urafstemning. Stk.10. Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal beslutte at udsende et forslag om vedtægtsændringer til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne. Et forslag der udsendes til urafstemning er vedtaget, hvis 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 11. Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen, som underskrives af formand og dirigent. Referatet udsendes til alle medlemmer. 6. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, eller hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det og skriftligt angiver overfor formanden, hvad man ønsker behandlet på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt til afholdelse senest 4 uger efter at begæring er fremsat. 7. Foreningens daglige ledelse. Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på baggrund af foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fører løbende en foreningsprotokol og giver gennem medlemsorientering information om sit arbejde. Stk. 2. Bestyrelsen holder snarest efter generalforsamlingen et konstituerende møde, hvor der blandt bestyrelsens medlemmer vælges næstformand og kasserer. Stk. 3. Foreningen tegnes udadtil i det daglige af formanden. Ved større økonomiske dispositioner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer og andre som påtager sig opgaver på bestyrelsens opfordring kan efter beslutning i bestyrelsen få refunderet udgifter inkl. kørselsudgifter ved arbejde i foreningens tjeneste. Regler fastsættes af generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlinger og medlemsmøder sker på samme vilkår som for øvrige medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

10 8. Medlemsmøder. Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder eller andre arrangementer af keramisk faglig interesse. Ud over foreningens medlemmer kan bestyrelsen beslutte at udvide personkredsen, som inviteres til at deltage. 9. Regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren. Stk. 3. Bestyrelsen kan efter beslutning på generalforsamlingen antage lønnet medhjælp til bogføring og regnskabsudarbejdelse. Stk. 4. Regnskabet revideres forud for generalforsamlingen af den valgte revisor. Revisor foretager tillige en kritisk gennemgang af bestyrelsens økonomiske dispositioner. 10. Foreningens opløsning. Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver at 2 på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger træffer en sådan beslutning med 2/3 majoritet. Den anden af de to generalforsamlinger skal være indkaldt alene med dette punkt på dagsordenen. Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et alment formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse 11. Ikrafttræden. Disse vedtægter træder i kraft som vedtaget på foreningens generalforsamling den Formand Dirigent

11 POTTEMAGERUDDANNEL- SEN LUKKES! Tilbage i december sidste år kom der en dag via hjemmesiden en mail fra en nyuddannet pottemager, der ville informere sig om foreningen. Hun sluttede sit brev med spørgsmålet: Hvilken holdning har foreningen egentlig til at pottemageruddannelsen bliver nedlagt? Spørgsmålet kom som lidt af et chok, for det havde foreningen da ikke hørt noget om! Danske Pottemagere kontaktede derpå Johan Grasberger nede på skolen i Sønderborg, der kunne bekræfte oplysningen. Ifølge Johan blev skolen i januar 2008 pr. brev informeret om, at uddannelsen nedlægges fra skoleåret 2008/09. Et halvt år forinden, i juni 2007, var skolen pr. telefon kort blevet orienteret om, at Industriens Uddannelser (en afdeling under undervisningsministeriet) agtede at indstille uddannelsen til lukning. I august blev et møde i uddannelsesudvalget aflyst pga. den kommende lukning, og i oktober orienteredes skolen så om, at indstillingen var blevet afgivet den 24. september og ville blive behandlet den 8. november i Rådet for Erhvervsuddannelser. Det er denne indstilling der kan læses på næste side (7). Den tungest vejende grund for at lukke pottemageruddannelsen er i denne indstilling selvfølgelig den kendsgerning, at der ikke er praktikpladser nok til lærlinge i Danmark. Johan Grasberger oplevede ikke, at skolen på noget tidspunkt fik reel indflydelse på beslutningsprocessen eller nogen begrundelse fra selve undervisningsministeriet, kun fra Industriens Uddannelser. Lukningen har ikke været omtalt andre steder end i bekendtgørelsen og er heller ikke umiddelbart synlig på undervisningsministeriets hjemmeside. Forhenværende skuemester og medlem af fagligt udvalg, Marie Würtz, oplever, i modsætning til Johan Grasberger, ikke uddannelsens lukning som nogen overraskelse, netop fordi manglen på praktikpladser har været udpræget igennem så mange år. Ifølge Marie var uddannelsen tvært imod blevet indholdsmæssigt moderniseret inden for de sidste år, netop for at tilpasse den udviklingen på området. Problemstillingen har altså været på toppen af dagsorden længe. Så længe uddannelsen var placeret på industriens område, var det imidlertid ikke muligt at komme udenom den længerevarende, lønnede praktik. Skulle der oprettes en SU-berettiget form for pottemageruddannelse, skulle dette således ske i et andet regi. 6 Udannelsens få tilbageværende lærlinge forholder sig overvejende kritisk til situationen. Danske Pottemagere har fået tilsendt deres reaktion på uddannelsens lukning - et brev til sekretariatet, som imidlertid ikke havde den store virkning. Brevet kan læses nedenfor. Redaktionen bed særligt mærke i, at lærlingene opfordrede til at orientere pottemagerforeningen om udviklingen. Fagligt Udvalg får i forvejen altid tilsendt et eksemplar af pottemagerbladet i bestræbelsen på at gøre foreningen tydelig som aktør på området. Men dette er åbenbart ikke nok, for foreningen har ikke på noget tidspunkt modtaget orientering om forløbet. Til rette vedkommende Sønderborg d. 5. december 2007 Ang. Nedlæggelse af pottemageruddannelsen. Vi er mange med tilknytning til pottemageruddannelsen, som undrer os over bevæggrundene for indstilling til nedlæggelse af denne. I den forbindelse kunne vi tænke os, at høre om der er stillet alternativer til uddannelsen, hvis denne lukkes. I øjeblikket baserer vi vores viden om sagen på rygter. Det ville derfor være rart, hvis I kunne være os behjælpelige med at be/afkræfte nogle af disse. Eks. Rygte 1 Nogle gamle håndværksfag kunne flyttes til Bornholm i den gamle møbelfabrik i Nexø. Rygte 2 Uddannelsen bliver definitivt nedlagt Rygte 3 Der vil stadig være mulighed for at komme i lære, men uden skoleophold og dermed også usikkerhed for fagligt niveau. Vil fagligt udvalg fortsat bestå hvis uddannelsen ikke længere eksisterer? Vi er mange, der synes vi mangler information om hvad der sker og ville derfor være glade for hvis I kunne give os nærmere besked om uddannelsens fremtid. Vi tænkte, at det også kunne være en god idé, at sende en lille notits om emnet til redaktionen på Pottemagerbladet. På den vis ville mange af de implicerede parter vide besked om hvad der rører sig. På forhånd tak for hjælpen! På de manges vegne, med venlig hilsen Helene Haugaard og Esben Dreiøe Langkilde

12 På EUC-Syds hjemmeside, hvor billedet til højre er taget fra, figurerer pottemageruddannelsen stadig, og den brede offentlighed, for ikke at tale om skolernes uddannelsesvejledere, er ikke blevet gjort opmærksom på at den gamle uddannelse således har fået en stille død. Lad os håbe på og gøre en indsats for at det gamle håndværk alligevel bevarer sin livskraft! Bekendtgørelse, ændringen vedrører: Ændringens karakter: Bekendtgørelse om uddannelsen til pottemager (BEK. Nr.751 af 30/06/2006) Uddannelsen foreslås nedlagt Begrundelse for ændringen: Der er indgået ganske få uddannelsesaftaler inden for uddannelsen siden bekendtgørelsen trådte i kraft den 30.juni Uddannelsen har overordentlig svært ved at etablere praktikpladser, primært fordi pottemagerbranchen er karakteriseret ved ikke at have producerende industrivirksomheder. Pottemageruddannelsens eneste aftager er i dag de få, små pottemagermestre, der driver selvstændig virksomhed. Disse udgør så lille segment, at de ikke kan skabe tilstrækkeligt volumen på uddannelsen. Endvidere fravælger pottemagermestrene i et vist omfang at tage elever på ordinære uddannelsesaftaler pga. snævert økonomisk råderum. Dertil kommer, at del eller kombinationsaftaler kun undtagelsesvist har været bragt i anvendelse sandsynligvis pga. branchens struktur, som er karakteriseret ved hård konkurrence på personbåren know how. Erfaringsvist får de færdiguddannede pottemagerelever ikke ansættelse i branchen pga. ringe efterspørgsel hos de etablerede enkeltmandsvirksomheder. Slutteligt har det faglige udvalg gennem den senere tid ikke haft mulighed for at finde kvalificerede skuemestre, hverken på svende eller mesterside. Omskrivning af uddannelsen i efteråret 2007 (bekendtgørelse og uddannelsesordning), udvikling af svendeprøver m.v. vil med stor sandsynlighed være unødvendig brug af tid og ressourcer. Eventuelle kompenserende foranstaltninger: Der indgår væsentlige pottemagerdiscipliner i den eksisterende kunsthåndværkeruddannelse inden for glas og keramik, som udbydes på Glas og Keramikskolen, Bornholm. Dette uddannelsessted vurderes at have mulighed for fagligt at dække det eventuelt fremtidige behov for personer med kompetencer inden for pottemageri. Ændringens forventede ikrafttræden (tidspunkt/ sammenhæng): Indstillet (dato/for UU/ navn): Ikrafttræden med virkning fra 1/ / for UU keramiske fag /Christina Stougaard Hansen 7

13 PORTRÆT AF NYT MEDLEM Hjemme igen startede Esben hos Marie Würtz i august 2007, og her har han været indtil nu. Svendeprøven fandt sted på Maries værkstedet i Juelsminde 1. februar, og Esben har fået lov at blive lidt inden han flytter tilbage til København. MARKEDSERFARINGER Vores medlem Per Bo Christensen har i år indhøstet erfaringer med et langt julemarked: han stod nemlig i Tivoli, mens den gamle have havde vinteråbent. Per har både gode og mindre gode ting at sige om markedet. Stedet som sådan er selvfølgelig velbesøgt og giver derfor rigeligt med kunder. Til gengæld er det varesortiment man kan gøre sig håb om at sælge, meget begrænset. Faktisk er der stort set kun salg i småting, nips og pynt. Foreningen siger velkommen til et nyt medlem! Esben Langkilde begyndt som arbejdsdreng hos Kähler keramik i foråret 2004 hvor han arbejdede primært med støbning. Det gjorde han i et års tid, hele tiden med en læreplads for øje. Den fik han så i sensommeren 2005 og han var på Kähler indtil august Tiden på Kähler var spændende - her mødte han mange sjove og rare mennesker. Der var dog ikke så meget for en lærling at lave rent drejemæssigt, så han fik mulighed for i en periode at arbejde 'udlejet' hos Martin Nybo i Nykøbing Sjælland. Suppeterrin og skål af Esben Langkilde For Per som lokal pottemager gav markedet efterfølgende alligevel kunder i egen butik. Og selv om det selvfølgelig var et stort arbejde, havde man dog regelmæssige arbejdstider, da den gruppe der bestyrede markedet, skiftedes til at passe vagterne - tre dages arbejde og to dages fri. Prisen for det hele var 20% af salget. Hvis man vil prøve kræfter med Tivolis julemarked, skal man i øvrigt være indstillet på et tæt samarbejde med de udstillere man kommer til at dele pladsen med. Det er Tivoli der stiller med boden - et uopvarmet halvtag - men det er udstillerne der skal få det fælles salgssted til at fungere. Det er organisationen Kunst i Byen, med det tidligere omtalte marked på Kongens Nytorv, der står for boden i Tivoli. Sidste sommer blev han igen 'udstationeret', denne gang i Skotland og sammen med Jannie Nielsen, der blev udlært i 2007 i La Borne, Frankrig. De to formidlede selv kontakten til den skotske pottemager Fergus Stewart hos hvem de arbejdede i et par måneder. 8 Salgsbod med fem udstillere i Tivoli

14

15

16

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner 1 - Navn. Foreningens navn er Fjerritslev Kinos Venner. Foreningens hjemsted er, Jammerbugt Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: at drive en biograf, der er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vandreforeningen STREJFERNE

Vandreforeningen STREJFERNE Vedtægter for Vandreforeningen STREJFERNE 1 Navn og hjemsted Navn: Vandreforeningen Strejferne Tilsluttet Dansk motions forbund (DMF) & Lolland Sportsråd Stiftet den 4. September 1979 Foreningen er hjemhørende

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere