1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE"

Transkript

1 Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kære medlemmer 2 Rejsebrev fra Kreta 2 Vedtægtsændringer 4 Pottemageruddannelsen lukkes 6 Portræt af nyt medlem 8 Markedserfaringer 8 Annoncer 9 HJEMMESIDEN Foreningens hjemmeside er nu så velbesøgt at den har sneget sig op til at være den første hjemmeside man møder, når man søger efter ordet KERAMIK på Google, lige efter de sponsorerede links. Det er vi meget stolte af, og vi hører igen og igen fra medlemmer, der har fået formidlet kontakter til kunder og besøgende via hjemmesiden. Vores webmaster får dog, trods succesen, kun løn for at arbejde de tre gange om året, hvor det nye medlemsblad skal lægges ud på nettet. Her foretager han så også de nødvendige ændringer og justeringer på medlemmernes eksisterende gallerier, eller han opretter nye. Har man længe ønsket at opdatere galleriet med nye billeder, er det altså omkring udgivelsen af det nye medlemsblad, man skel gøre det - det skal der hermed mindes om! Har man i øvrigt akutte, små ændringer i telefonnumre eller lignende, kan man selvfølgelig altid henvende sig til Jacob og få det ændret, også inden for en kortere frist. HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS På Grimmerhus vises frem til den 9. marts en udstilling med de seneste års nyerhvervelser. Til samme dato kører udstillingen med de bedste ting fra Kolding Designskoles sidste keramikårgang. Jac Hansen har også en udstilling, der slutter den 9. marts. Den kendte keramiker fik i 2006 et rejselegat til et ophold i Kina, hvor han skulle skabe et værk specielt til Grimmerhus. Både selve værket og andre resultater af hans kinaophold kan ses på udstillingen. DEADLINE Sidste frist for indsendelse af artikler, læserbreve, annoncer, kommentarer, ris og ros er: 1. MAJ 2008 Næste udgave af Danske Pottemagere udkommer i juni Nyerhvervelser på Grimmerhus

3 KÆRE MEDLEMMER 2008 ser ud til at blive et skelsættende år for Danske Pottemagere. På generalforsamlingen vil et sæt reviderede vedtægter blive præsenteret, vedtægter der gerne skulle svare til netop den karakter og skikkelse, som foreningen har antaget i løbet af de sidste års udvikling. Samtidig vil 2008 åbenbart blive det år hvor pottemageruddannelsen i sin nuværende form bliver nedlagt, hvorved den hidtidige fødekæde, der skulle sikre foreningens vitalitet, vil blive brudt. Begge begivenheder vil blive uddybet på hver sit sted inde i bladet. På lederplads må det imidlertid være tilladt at kæde de to ting sammen. Dansk Pottemagerforening af 1894 er en forhenværende arbejdsgiverforening inden for den keramiske industri, og også pottemageruddannelsen er placeret hos industriens uddannelser. Begge dele fremhæver fagets element af serieproduktion, samt sætter fokus på rationalitet og effektivitet. Denne del af pottemagerfaget varetages imidlertid nu i Fjernøsten, eller er blevet overtaget af rent industrielle fremstillingsprocesser. Det har betydet at de allerfleste af den gamle forenings medlemmer efterhånden er vendt tilbage til de førindustrielle pottemagertraditioner, hvor fremstilling af potter var forbeholdt en lokal håndværker, der til dels havde anden beskæftigelse, fx landbrug, ved siden af. Udviklingen betyder imidlertid også at faget har været nødt til at satse i langt højere grad på kvalitet end på kvantitet, og altså at fokusere meget mere på pottemagerfagets æstetiske dimension. Resultatet af denne udvikling kunne ses på vores fælles udstilling på Grimmerhus, hvor mangfoldigheden og kvaliteten sprang i øjnene. Spørgsmålet er nu, hvordan vi sikrer begge dele for den næste generation af pottemagere, når den forældede, industrielle uddannelse bare slettes med et pennestrøg, i stedet for, ligesom fagets forening, at følge med og tilpasse sig tiden? Her på redaktionen vil vi meget gerne samle medlemmernes reaktioner, så vi kan starte en debat, der måske kan bidrage med konstruktive ideer til at modernisere og dermed redde pottemageruddannelsen. God fornøjelse med bladet! Meike Diederichsen REJSEBREV FRA KRETA Af Lene Kaas Set i det lys er det måske kun naturligt, at der i den sidste tid ikke har kunnet skaffes praktikpladser nok til fagets lærlinge i Danmark, for faget kunne jo ikke samtidig spole tilbage til gamle familiemønstre, hvor sønnen var selvskreven til at overtage håndværket efter sin far. Hans Jørgen Knudsen fra Røde Led sammen med sin far i I uge 39 var jeg på Kreta med fem veninder. Vi spiller kort en gang om måneden og havde sparet op til turen i flere år. Meike bad mig om at tage billeder af lokal keramik, og rent tilfældigt boede vi kun 12 km fra den kendte pottemagerby Margarites. Allerede dagen efter vores ankomst kørte vi mod pottemagerbyen. Vi havde dog ikke taget højde for at den Kretanske skiltning ikke svarer til dansk standard, så det tog os godt 3 timer at køre de 12 Km.

4 Vi for vild, for skiltningen på Kreta er generelt dårlig, og ude på landet står bynavnene med græske bogstaver. Som bonus fik vi set en lille del af Kretas fantastiske klippelandskab, og til sidst fandt vi frem til Margarites. Der var et hav af pottemagere i den lille bitte bjergby. Alle lavede lertøj. De boede dør om dør, og mange af dem lavede nøjagtig de samme ting i meget farvestrålende farver. Jeg var ikke særlig imponeret. Det lignede noget, børn kunne have lavet. Ret skuffende var det virkelig det vi var kørt tre timer for at se? Pottemageren i gang med at glitte olie-eddike flakoner med en flad sten Det andet sted lavede de kæmpe store krukker og fade. Kreta er jo kendt for sine store krukker. Disse her var imponerende. Der hang et kæmpe fad uden for, der nok var næsten en meter i diameter (se foto på forrige side), og inde i butikken lagde jeg især mærke til to kæmpe krukker. Der kunne stå et menneske oprejst i hver krukke. Jeg kunne desværre ikke komme til at fotografere. De mindede meget om de kæmpe krukker jeg så på Knossos (ruinerne af et gammelt palads fra 2800 år f. Kr.) Det var disse ting, der blev lavet flere steder i byen... Heldigvis var der alligevel en tre-fire værksteder der gjorde indtryk. Det ene sted blev der lavet kopier af gamle kretanske ting med traditionelle motiver. Han brugte ikke glasur, men glittede tingene med en flad, glat sten. Han lavede også ting efter eget design, som han dekorerede med påglasurfarver i pastelfarver, stadig uden glasur. Nogle af tingene lå meget tæt op ad det jeg selv laver og har lavet (meget mærkeligt at se). Tingene var professionelt udført, man kunne se at han var dygtig. De store krukker ved paladset på Knossos 3

5 De fleste steder var keramikken ikke ret dyr. Jeg købte en lille klokke for 5 Euro. Det svarer til knap 40 kr. Herhjemme ville den nok have kostet mere end det dobbelte. Nye krukker med motiver fra antikken I et andet værkstedsted blev der også lavet store krukker, men her blev de dekoreret med farvede figurer, også kopier fra oldtiden. Disse så man også andre steder, men i noget mindre format. Jeg lagde mærke til at der i øret på nogle af den var en plombering. En dame forklarede at de krukker med plombering var håndmalede og dem uden var med trykt motiv. Der var jo så også en stor prisforskel. Om de vitterlig var håndmalede, ved jeg ikke. Man kunne ikke se forskel. I souvenirforretningerne blev de solgt i miniudgaver. Glittet rødlerskeramik En stor krukke på drejeskiven VEDTÆGTSÆNDRINGER Antikke motiver - håndmalede eller trykte? Bestyrelsen har i længere tid været klar over at foreningens vedtægter trængte til et grundigt serviceeftersyn, først og fremmest fordi vedtægterne gerne skulle sende et entydigt signal til omverdenen om, hvem vi er og hvad vi vil. Det tror vi er vigtigt, når vi skal profilere foreningen over for mulige nye medlemmer og i øvrigt skabe accept omkring foreningen. Tiden og foreningens virkelighed er imidlertid løbet fra en del af indholdet i de gamle vedtægter - der er også ting der mangler - og selvom der er foretaget visse ændringer undervejs, syntes vi, at tidspunktet var kommet til en virkelig grundig gennemarbejdning og dermed et sæt nye, opdaterede vedtægter for foreningen. 4 Bestyrelsen har derfor bedt vores medlem Finn Risom om at komme med et forslag dertil. Finn har stor administrativ og organisatorisk erfaring fra sit tidligere arbejde og fra foreningsarbejde. Finn udarbejdede et forslag til reviderede vedtægter, som efterfølgende er blevet drøftet på et ekstraordinært

6 bestyrelsesmøde. Resultatet er det sæt vedtægter, der udgør bladets midtersektion. På denne måde kan vedtægtsforslaget nemt tages ud af bladet, studeres grundigt og tages med til generalforsamlingen i marts, hvor det vil være på dagsorden. Udgangspunktet for de nye vedtægter har været de almindelige standardvedtægter, som foreninger som regel bruger (se f.eks. Foreningshåndbogen), men tilpasset pottemagerforeningens forhold. Selv om vedtægtsforslaget er helt omarbejdet i forhold til de nuværende vedtægter, indeholder forslaget i realiteten ikke de store, vilde ændringer i forhold til det vi mener, der rent faktisk er den gældende situation i foreningen i dag. Følgende ændringer vil vi gøre særligt opmærksom på. Formål Den nye formålsformulering ændrer ikke det hidtil gældende, men forsøger i kort og klar form at understrege hvad vi vil, internt i foreningen og i forhold til omverdenen. Hvem kan være medlem? Bestemmelserne om hvem der kan være ordinære medlemmer tager udgangspunkt i de nuværende regler. Men vi tror, at vi i virkelighedens verden i dag optager medlemmer, der måske strengt taget ikke helt lever op til kravet om hovederhverv (Hvad vil det i øvrigt sige: hovedindtægt? Flest arbejdstimer?) Det er jo realiteten for mange af os, at vi har andre indtægter ved siden af. Nogle tjener måske mest ved undervisning eller andet, uden at vi synes, at de ikke hører til i foreningen af den grund. Det er i øvrigt ikke nogen ny situation. I gamle dage var det meget almindeligt at pottemagere havde f.eks. landbrug ved siden af, og der findes hæderkronede repræsentanter for pottemagerfaget som måske tjente mere som spillemænd end ved drejeskiven. De nye formuleringer om medlemskab betyder, at der kan foretages konkrete beslutninger, uden at vi behøver at pinde i vedtægtsformuleringer. Men beslutningsreglerne betyder også, at evt. ændrede holdninger til, hvem der kan blive medlem, kræver at det store flertal af de nuværende medlemmer skal være enigt deri. Passivt medlem eller seniormedlem? Vi synes ikke om ordet passivt medlem. Passive medlemmer må gerne være meget aktive i foreningens aktiviteter! Så vi synes ordet seniormedlem er bedre. Kontingentbetaling Der vil være en overgangsperiode, inden kontingentopkrævningen endelig kommer til at følge ka- 5 lenderåret. Derfor vil der med denne forsendelse følge indbetalingskort for året 2008, mens girokort for året 2009 vil blive udsendt i december med betaling i januar. Generalforsamlingen og afstemninger. Det meste af indholdet i paragrafferne omkring generalforsamlingen er almindelig foreningsformalia. Vigtigt nyt er, at formanden foreslås valgt direkte af generalforsamlingen, sådan som det er det almindelige i foreninger. Vi synes desuden det er en god skik at melde tidspunktet for generalforsamlinger ud i god tid. Derfor forslaget om pligt til tidlig medlemsinformation. Hvornår er generalforsamlingen beslutningsdygtig? - Stemmeafgivning ved fuldmagt? I forslaget er de gamle regler om at halvdelen af medlemmerne skal være repræsenteret og om fuldmagt fjernet. Det er regler, der stammer tilbage fra fortiden som arbejdsgiverforening. Det havde mere mening dengang beslutninger direkte kunne forpligte medlemsvirksomheder økonomisk, f.eks. ved arbejdskonflikter. Ikke alt er med i foreningens vedtægter. Hvor meget der skal tages med i vedtægter er ofte en skønssag. Vi har lagt vægt på at vedtægterne er en slags grundlov. Det er et formelt skelet, som foreningens virksomhed hænges op på. De fleste af foreningens aktiviteter tager udgangspunkt i de løbende beslutninger på generalforsamling og i bestyrelse. Derfor er der f.eks. ikke skrevet noget om hjemmeside og foreningsblad i vedtægterne, selv om vi alle synes det er vigtige dele af foreningens aktiviteter. Begge dele bygger på de løbende beslutninger. Behandling af dette forslag efter de nuværende vedtægter. Bemærk at dette vedtægtsforslag skal behandles efter vores nuværende vedtægter! Se hjemmesiden - og altså ikke efter det nye forslags regler. Det betyder bl.a. at 2/3 del af foreningens medlemmer skal stemme for forslaget, enten ved deltagelse i generalforsamlingen eller ved fuldmagt. Forslaget fremlægges hermed til medlemmernes drøftelse. Hvis der er bred enighed om, at det er et godt forslag, kan vi lægge op til at træffe beslutning på generalforsamlingen i marts måned. Det ville være dejligt at få det på plads, men det skal omvendt ikke hastes igennem. Hvis holdningen er, at det kræver tid til debat, kan vi nøjes med en drøftelse og beslutte at udsætte afgørelsen til senere. Men vedtægtsændring eller ej - vi håber at medlemmerne møder talstærkt op!

7 Vedtægter for Dansk Pottemagerforening af Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Pottemagerforening af Foreningens hjemsted er formandens bopælskommune. 2. Formål. Stk. 1. Foreningen samler pottemagere og keramikere i en kollegial sammenslutning med det formål at skabe et fællesskab samt samarbejde mellem professionelt arbejdende fagfolk. Stk. 2. Udadtil vil foreningen arbejde for at udbrede kendskabet til keramik og til erhvervets udøvere, samt støtte og fremme uddannelse inden for området. 3. Medlemskab. Stk.1. Som ordinære medlemmer kan optages virksomheder og enkeltpersoner, der har fremstilling af keramik som hovederhverv. Desuden kan optages andre, der er beskæftiget erhvervsmæssigt inden for det keramiske fagområde på en måde, der skaber en naturlig tilknytning til foreningen. Stk. 2. Ansøgning om medlemskab afgøres af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ikke er enige i stillingtagen til en ansøgning, afgøres sagen af generalforsamlingen. Stk. 3. Medlemmer af foreningen, som er ophørt med at udøve keramisk virksomhed, kan blive seniormedlemmer af foreningen. Seniormedlemmer kan deltage i medlemsarrangementer og i generalforsamlinger, men kan ikke vælges til bestyrelsen og har ikke stemmeret. Stk. 4. Ansøgning om medlemskab rettes til formanden. Medlemskab er først gyldigt efter indbetaling af kontingent. Stk. 5. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af regnskabsåret. Stk. 5. Eksklusion af et medlem kan kun ske efter beslutning af en generalforsamling, hvor sagen har været optaget på den udsendte dagsorden. Stk. 6. Sletning af medlemskab kan efter to skriftlige rykkere - ske ved restance med kontingentbetaling i mere end 6 måneder.

8 4. Kontingent. Stk. 1. Kontingent betales årligt forud. Kontingentets størrelse, herunder et reduceret kontingent for seniormedlemmer, fastsættes på den årlige generalforsamling. 5. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. Juni. Medlemmer der ikke er i kontingentrestance kan deltage i generalforsamlingen. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det deltagende antal medlemmer. Medlemsvirksomheder kan evt. deltage med flere repræsentanter, og bestyrelsen kan invitere medlemmers partnere samt andre gæster til at overvære generalforsamlingen Stk. 3. Stemmeret med 1 stemme hver har kun ordinære medlemmer/ medlemsvirksomheder. Stk. 4. Indkaldelse med dagsorden udsendes mindst 14 dage før generalforsamlingen. Tidspunkt for generalforsamlingen udsendes som medlemsinformation normalt senest 3 mdr. før. Stk. 5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent og referent b. Formandens / bestyrelsens beretning c. Forelæggelse af regnskab og revisors bemærkninger d. Behandling af indkomne forslag e. Fastsættelse af kontingentsatser. f. Valg af formand (hvis på valg). Valgperioden er 2 år. g. Valg af (3-5) bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, evt. efter lodtrækning, hvis lige lang valgperiode. h. Valg af 1 2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. i. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år. J. Eventuelt Stk.6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, skal dog være formanden skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Stk.7. Generalforsamlingen træffer normalt sine beslutninger med almindeligt flertal ved håndsoprækning. Hvis et medlem kræver det, foretages der skriftlig afstemning. Personvalg hvor der er flere kandidater end pladser, skal altid foregå ved skriftlig afstemning.

9 Stk. 8. Ved sager hvor der ikke er enighed i bestyrelsen om medlemsoptag, samt ved forslag om eksklusioner skal beslutning træffes med 2/3 dels flertal. Disse sager afgøres altid ved skriftlig afstemning Stk. 9. Beslutning om vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 dels flertal blandt generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere. Et medlem kan dog forlange at forslag om vedtægtsændringer udsættes 1 gang til en efterfølgende generalforsamling, medmindre forslaget udsendes til urafstemning. Stk.10. Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal beslutte at udsende et forslag om vedtægtsændringer til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne. Et forslag der udsendes til urafstemning er vedtaget, hvis 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 11. Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen, som underskrives af formand og dirigent. Referatet udsendes til alle medlemmer. 6. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, eller hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det og skriftligt angiver overfor formanden, hvad man ønsker behandlet på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt til afholdelse senest 4 uger efter at begæring er fremsat. 7. Foreningens daglige ledelse. Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på baggrund af foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fører løbende en foreningsprotokol og giver gennem medlemsorientering information om sit arbejde. Stk. 2. Bestyrelsen holder snarest efter generalforsamlingen et konstituerende møde, hvor der blandt bestyrelsens medlemmer vælges næstformand og kasserer. Stk. 3. Foreningen tegnes udadtil i det daglige af formanden. Ved større økonomiske dispositioner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer og andre som påtager sig opgaver på bestyrelsens opfordring kan efter beslutning i bestyrelsen få refunderet udgifter inkl. kørselsudgifter ved arbejde i foreningens tjeneste. Regler fastsættes af generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlinger og medlemsmøder sker på samme vilkår som for øvrige medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

10 8. Medlemsmøder. Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder eller andre arrangementer af keramisk faglig interesse. Ud over foreningens medlemmer kan bestyrelsen beslutte at udvide personkredsen, som inviteres til at deltage. 9. Regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren. Stk. 3. Bestyrelsen kan efter beslutning på generalforsamlingen antage lønnet medhjælp til bogføring og regnskabsudarbejdelse. Stk. 4. Regnskabet revideres forud for generalforsamlingen af den valgte revisor. Revisor foretager tillige en kritisk gennemgang af bestyrelsens økonomiske dispositioner. 10. Foreningens opløsning. Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver at 2 på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger træffer en sådan beslutning med 2/3 majoritet. Den anden af de to generalforsamlinger skal være indkaldt alene med dette punkt på dagsordenen. Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et alment formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse 11. Ikrafttræden. Disse vedtægter træder i kraft som vedtaget på foreningens generalforsamling den Formand Dirigent

11 POTTEMAGERUDDANNEL- SEN LUKKES! Tilbage i december sidste år kom der en dag via hjemmesiden en mail fra en nyuddannet pottemager, der ville informere sig om foreningen. Hun sluttede sit brev med spørgsmålet: Hvilken holdning har foreningen egentlig til at pottemageruddannelsen bliver nedlagt? Spørgsmålet kom som lidt af et chok, for det havde foreningen da ikke hørt noget om! Danske Pottemagere kontaktede derpå Johan Grasberger nede på skolen i Sønderborg, der kunne bekræfte oplysningen. Ifølge Johan blev skolen i januar 2008 pr. brev informeret om, at uddannelsen nedlægges fra skoleåret 2008/09. Et halvt år forinden, i juni 2007, var skolen pr. telefon kort blevet orienteret om, at Industriens Uddannelser (en afdeling under undervisningsministeriet) agtede at indstille uddannelsen til lukning. I august blev et møde i uddannelsesudvalget aflyst pga. den kommende lukning, og i oktober orienteredes skolen så om, at indstillingen var blevet afgivet den 24. september og ville blive behandlet den 8. november i Rådet for Erhvervsuddannelser. Det er denne indstilling der kan læses på næste side (7). Den tungest vejende grund for at lukke pottemageruddannelsen er i denne indstilling selvfølgelig den kendsgerning, at der ikke er praktikpladser nok til lærlinge i Danmark. Johan Grasberger oplevede ikke, at skolen på noget tidspunkt fik reel indflydelse på beslutningsprocessen eller nogen begrundelse fra selve undervisningsministeriet, kun fra Industriens Uddannelser. Lukningen har ikke været omtalt andre steder end i bekendtgørelsen og er heller ikke umiddelbart synlig på undervisningsministeriets hjemmeside. Forhenværende skuemester og medlem af fagligt udvalg, Marie Würtz, oplever, i modsætning til Johan Grasberger, ikke uddannelsens lukning som nogen overraskelse, netop fordi manglen på praktikpladser har været udpræget igennem så mange år. Ifølge Marie var uddannelsen tvært imod blevet indholdsmæssigt moderniseret inden for de sidste år, netop for at tilpasse den udviklingen på området. Problemstillingen har altså været på toppen af dagsorden længe. Så længe uddannelsen var placeret på industriens område, var det imidlertid ikke muligt at komme udenom den længerevarende, lønnede praktik. Skulle der oprettes en SU-berettiget form for pottemageruddannelse, skulle dette således ske i et andet regi. 6 Udannelsens få tilbageværende lærlinge forholder sig overvejende kritisk til situationen. Danske Pottemagere har fået tilsendt deres reaktion på uddannelsens lukning - et brev til sekretariatet, som imidlertid ikke havde den store virkning. Brevet kan læses nedenfor. Redaktionen bed særligt mærke i, at lærlingene opfordrede til at orientere pottemagerforeningen om udviklingen. Fagligt Udvalg får i forvejen altid tilsendt et eksemplar af pottemagerbladet i bestræbelsen på at gøre foreningen tydelig som aktør på området. Men dette er åbenbart ikke nok, for foreningen har ikke på noget tidspunkt modtaget orientering om forløbet. Til rette vedkommende Sønderborg d. 5. december 2007 Ang. Nedlæggelse af pottemageruddannelsen. Vi er mange med tilknytning til pottemageruddannelsen, som undrer os over bevæggrundene for indstilling til nedlæggelse af denne. I den forbindelse kunne vi tænke os, at høre om der er stillet alternativer til uddannelsen, hvis denne lukkes. I øjeblikket baserer vi vores viden om sagen på rygter. Det ville derfor være rart, hvis I kunne være os behjælpelige med at be/afkræfte nogle af disse. Eks. Rygte 1 Nogle gamle håndværksfag kunne flyttes til Bornholm i den gamle møbelfabrik i Nexø. Rygte 2 Uddannelsen bliver definitivt nedlagt Rygte 3 Der vil stadig være mulighed for at komme i lære, men uden skoleophold og dermed også usikkerhed for fagligt niveau. Vil fagligt udvalg fortsat bestå hvis uddannelsen ikke længere eksisterer? Vi er mange, der synes vi mangler information om hvad der sker og ville derfor være glade for hvis I kunne give os nærmere besked om uddannelsens fremtid. Vi tænkte, at det også kunne være en god idé, at sende en lille notits om emnet til redaktionen på Pottemagerbladet. På den vis ville mange af de implicerede parter vide besked om hvad der rører sig. På forhånd tak for hjælpen! På de manges vegne, med venlig hilsen Helene Haugaard og Esben Dreiøe Langkilde

12 På EUC-Syds hjemmeside, hvor billedet til højre er taget fra, figurerer pottemageruddannelsen stadig, og den brede offentlighed, for ikke at tale om skolernes uddannelsesvejledere, er ikke blevet gjort opmærksom på at den gamle uddannelse således har fået en stille død. Lad os håbe på og gøre en indsats for at det gamle håndværk alligevel bevarer sin livskraft! Bekendtgørelse, ændringen vedrører: Ændringens karakter: Bekendtgørelse om uddannelsen til pottemager (BEK. Nr.751 af 30/06/2006) Uddannelsen foreslås nedlagt Begrundelse for ændringen: Der er indgået ganske få uddannelsesaftaler inden for uddannelsen siden bekendtgørelsen trådte i kraft den 30.juni Uddannelsen har overordentlig svært ved at etablere praktikpladser, primært fordi pottemagerbranchen er karakteriseret ved ikke at have producerende industrivirksomheder. Pottemageruddannelsens eneste aftager er i dag de få, små pottemagermestre, der driver selvstændig virksomhed. Disse udgør så lille segment, at de ikke kan skabe tilstrækkeligt volumen på uddannelsen. Endvidere fravælger pottemagermestrene i et vist omfang at tage elever på ordinære uddannelsesaftaler pga. snævert økonomisk råderum. Dertil kommer, at del eller kombinationsaftaler kun undtagelsesvist har været bragt i anvendelse sandsynligvis pga. branchens struktur, som er karakteriseret ved hård konkurrence på personbåren know how. Erfaringsvist får de færdiguddannede pottemagerelever ikke ansættelse i branchen pga. ringe efterspørgsel hos de etablerede enkeltmandsvirksomheder. Slutteligt har det faglige udvalg gennem den senere tid ikke haft mulighed for at finde kvalificerede skuemestre, hverken på svende eller mesterside. Omskrivning af uddannelsen i efteråret 2007 (bekendtgørelse og uddannelsesordning), udvikling af svendeprøver m.v. vil med stor sandsynlighed være unødvendig brug af tid og ressourcer. Eventuelle kompenserende foranstaltninger: Der indgår væsentlige pottemagerdiscipliner i den eksisterende kunsthåndværkeruddannelse inden for glas og keramik, som udbydes på Glas og Keramikskolen, Bornholm. Dette uddannelsessted vurderes at have mulighed for fagligt at dække det eventuelt fremtidige behov for personer med kompetencer inden for pottemageri. Ændringens forventede ikrafttræden (tidspunkt/ sammenhæng): Indstillet (dato/for UU/ navn): Ikrafttræden med virkning fra 1/ / for UU keramiske fag /Christina Stougaard Hansen 7

13 PORTRÆT AF NYT MEDLEM Hjemme igen startede Esben hos Marie Würtz i august 2007, og her har han været indtil nu. Svendeprøven fandt sted på Maries værkstedet i Juelsminde 1. februar, og Esben har fået lov at blive lidt inden han flytter tilbage til København. MARKEDSERFARINGER Vores medlem Per Bo Christensen har i år indhøstet erfaringer med et langt julemarked: han stod nemlig i Tivoli, mens den gamle have havde vinteråbent. Per har både gode og mindre gode ting at sige om markedet. Stedet som sådan er selvfølgelig velbesøgt og giver derfor rigeligt med kunder. Til gengæld er det varesortiment man kan gøre sig håb om at sælge, meget begrænset. Faktisk er der stort set kun salg i småting, nips og pynt. Foreningen siger velkommen til et nyt medlem! Esben Langkilde begyndt som arbejdsdreng hos Kähler keramik i foråret 2004 hvor han arbejdede primært med støbning. Det gjorde han i et års tid, hele tiden med en læreplads for øje. Den fik han så i sensommeren 2005 og han var på Kähler indtil august Tiden på Kähler var spændende - her mødte han mange sjove og rare mennesker. Der var dog ikke så meget for en lærling at lave rent drejemæssigt, så han fik mulighed for i en periode at arbejde 'udlejet' hos Martin Nybo i Nykøbing Sjælland. Suppeterrin og skål af Esben Langkilde For Per som lokal pottemager gav markedet efterfølgende alligevel kunder i egen butik. Og selv om det selvfølgelig var et stort arbejde, havde man dog regelmæssige arbejdstider, da den gruppe der bestyrede markedet, skiftedes til at passe vagterne - tre dages arbejde og to dages fri. Prisen for det hele var 20% af salget. Hvis man vil prøve kræfter med Tivolis julemarked, skal man i øvrigt være indstillet på et tæt samarbejde med de udstillere man kommer til at dele pladsen med. Det er Tivoli der stiller med boden - et uopvarmet halvtag - men det er udstillerne der skal få det fælles salgssted til at fungere. Det er organisationen Kunst i Byen, med det tidligere omtalte marked på Kongens Nytorv, der står for boden i Tivoli. Sidste sommer blev han igen 'udstationeret', denne gang i Skotland og sammen med Jannie Nielsen, der blev udlært i 2007 i La Borne, Frankrig. De to formidlede selv kontakten til den skotske pottemager Fergus Stewart hos hvem de arbejdede i et par måneder. 8 Salgsbod med fem udstillere i Tivoli

14

15

16

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere