Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008"

Transkript

1 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Af Thomas Schøtt Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning & Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

2 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Lektor Thomas Schøtt, Ph.d. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse & Center for Småvirksomhedsforskning Syddansk Universitet Thomas Schøtt & Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO Syddansk Universitet, Kolding, 2007 CESFO Rapportserie nr. XVIII ISBN ISSN Trykkeri: Syddansk Universitet, Print & Sign Denne publikation kan også ses på: Kopiering fra denne rapport må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og undervisningsministeriet Udgiver: Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning Engstien Kolding Denmark Tlf: Fax:

3 Sammenfatning Rapporten gør rede for iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune, dvs. de områder, der ligger uden for centerbyerne Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling. Redegørelsen fokuserer på iværksætternes lokale forankring, f.eks. i medarbejderne, deres kompetencer og behov for kompetenceudvikling, specielt hvad angår innovation, eksport og vækst. Det videre erhvervsmæssige formål med undersøgelsen er at bidrage til udviklingen af flere nye og længerevarende arbejdspladser i nystartede små og mellemstore virksomheder i kommunens landdistrikter og styrke virksomhedens tilknytning til både lokalsamfund og kommune. Mere konkret ventes rapporten at bidrage til udviklingen af kursustilbud til iværksættere på landet med fokus på kvalificering af arbejdskraft, start og produktion og specielt vækst. Til udfærdigelse af undersøgelsen er der udtaget en stikprøve af 61 nyetablerede virksomheder i landområderne i Vejle Kommune, hvor iværksætteren i begyndelsen af 2008 blev interviewet ud fra et spørgeskema. Iværksætteri på landet sammenlignes også med iværksætteri i Vejle by. Analyserne viser, at nye virksomheder på landet ligner nye virksomheder i Vejle by, i de fleste henseender. Dog eksporterer færre på landet end i byen. De nye virksomheder på landet er socialt velforankrede i lokalsamfundet, men mindre forretningsmæssigt forankrede i lokalsamfundet. De rådfører sig både med lokale og fjernere rådgivere. Jo mere de rådfører sig, især lokalt, jo bedre er deres præstation. Iværksætterne på landet synes, de har et betydeligt behov for yderligere viden, især om kommunens erhvervsservice, muligheder for vækst, markedsføring og innovation. I langt de fleste virksomheder tager mange ansatte efteruddannelse. De ansatte er typisk interesserede i at tage efteruddannelse, men ikke for egen regning. Langt de fleste virksomheder betaler da også for ansattes videreuddannelse. I de fleste virksomheder har hovedparten af de ansatte behov for efteruddannelse. Det er planen, at første undersøgelse skal følges op af en undersøgelse på effekten af initiativer i kommunens landområder. Den efterfølgende undersøgelse planlægges publiceret på lignende vis.

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Indledning... 9 Stikprøve af virksomheder til interviews Landområdernes nye virksomheder Iværksætternes baggrund Virksomhedernes dannelse og ejerskab Innovation, eksport, vækst og overskud Iværksætternes rådførsel med forskellige slags rådgivere Deltagelse i lokalsamfundet på landet Fordele i lokalsamfundet og i storbyen Iværksætteres behov for yderligere viden Medarbejdernes kvalificering Konklusioner Bibliografi Appendiks 1: Appendiks 2:... 43

6

7 Forord Forord Her gøres rede for iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune, dvs. de områder, der ligger uden for centerbyerne Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling. Redegørelsen fokuserer på iværksætternes lokale forankring, f.eks. i medarbejderne, deres kompetencer og behov for kompetenceudvikling, specielt hvad angår innovation, eksport og vækst. Det videre erhvervsmæssige formål med undersøgelsen er at bidrage til udviklingen af flere nye og længerevarende arbejdspladser i nystartede små og mellemstore virksomheder i kommunens landdistrikter og styrke virksomhedens tilknytning til både lokalsamfund og kommune. Mere konkret ventes rapporten at bidrage til udviklingen af kursustilbud til iværksættere på landet med fokus på kvalificering af arbejdskraft, start og produktion og specielt vækst. Til udfærdigelse af undersøgelsen er der udtaget en stikprøve af 61 nyetablerede virksomheder i landområderne i Vejle Kommune, hvori iværksætteren i begyndelsen af 2008 blev interviewet ud fra et spørgeskema. Iværksætteri på landet sammenlignes også med iværksætteri i Vejle by. Sammenligningen benytter data indsamlet via forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor og en undersøgelse foretaget af Thomas Schøtt i samarbejde med det tidligere Iværkcenter. Undersøgelsen er finansieret af Vejle Kommune, EUs Socialfond og Vejle Erhvervsudvikling, som hermed takkes. Det er planen, at første undersøgelse skal følges op af en undersøgelse på effekten af initiativer i kommunens landområder. Den efterfølgende undersøgelse planlægges publiceret på lignende vis. Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med projektets følgegruppe: Simon Foldager, Kjeld Friedrichsen, Flemming Ipsen, Elisabeth Martens, Hanne Tanvig og især Katrine Holm Kanstrup der holdt styr på os. Jeg takker dem for input i alle faser af undersøgelsen. Samtidig rettes en tak til Vejle Handelsskole, som på kompetent vis har stået for interviewene. Og sidst men ikke mindst takkes iværksætterne for deltagelse i interviewene. 7

8 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune

9 Indledning Indledning Undersøgelsens fokus er iværksætteri på landet, i Vejle Kommunes landområder. For bedre at forstå iværksætteri på landet, skal det sammenlignes med iværksætteri i byen, her Vejle by. Hvor på landet findes de nye virksomheder og hvordan er de nye virksomheder spredt rundt i kommunens landområder? Hvordan er de nye virksomheder på landet fordelt på brancher, og er deres spredning den samme som spredningen af byens nye virksomheder? Hvilke virksomhedsformer benyttes i de nye virksomheder på landet, og er det de samme virksomhedsformer som i de nye virksomheder i byen? Hvad er iværksætternes baggrund i køn, uddannelse, alder, erhvervserfaring og brancheerfaring, og har iværksættere på landet anden baggrud end byens iværksættere? Er de nye virksomheder på landet oprettet på deres nuværende lokalisering, eller er de flyttet hertil? Er de nye virksomheder dannet uafhængigt af eksisterende virksomheder, eller er de udsprunget heraf, og er landet forskellig fra byen i forhold til spin-off? Er de nye virksomheder oprettet som eneejerskaber, eventuelt med familien, og er ejerskab på landet forskelligt fra ejerskab i byen? Er de nye virksomheder på landet innovative, eksporterende og orienteret mod vækst- og jobskabelse? Er vækstforventningerne på landet forskellige fra dem i byen? Er vækstforventningerne på landet koncentreret inden for visse brancher? Skaber de nye virksomheder overskud? Hvad er sammenhængene mellem innovation, eksport, vækst og overskud? Hvem rådfører iværksætterne sig med, og er deres rådgivere lokale eller fjerne? Er iværksætterne på landet forskellige fra dem i byen, hvad angår deres rådførsel? Hænger rådførslen sammen med præstation? Er iværksætteri på landet forankret i lokalsamfundet? Hvorfor er virksomhederne placeret på landet frem for i byen? Hvilke fordele ser iværksættere ved placering henholdsvis på landet og i byen? Hvad er iværksætteres behov for yderligere viden? Hvilke kompetencer ønsker de at udvikle hos sig selv? Hvad er medarbejdernes rekruttering, lokale forankring, og ønskelige kompetenceudvikling? Undersøgelsens design var at indhente oplysninger om de virksomheder, der var etableret i 2004, stadig eksisterer og har adresse i landområderne i Vejle Kommune i Landområderne i kommunen afgrænses som den del af kommunen, der er uden for Vejle by. 9

10 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune

11 Stikprøve af virksomheder til interviews Stikprøve af virksomheder til interviews Undersøgelsens design var at indhente oplysninger om de virksomheder, der var etableret i 2004, stadig eksisterer og har adresse i landområderne i Vejle Kommune i Landområderne i kommunen afgrænses som den del af kommunen, der er uden for Vejle by. For at undersøge de nye virksomheder i landområderne nærmere, søgtes det at interviewe ledere i de 338 virksomheder, som var identificeret som etableret i 2004, bestemt ved deres registrering i CVR det år. Det var ikke muligt at få kontakt med 129 af de 338 virksomheder, og 94 virksomheder var ikke interesserede i at deltage, 42 havde ikke tid, og 12 ledere aftalte et interview, som de derefter aflyste eller ignorerede. Vi opnåede interviews hos de resterende 61 virksomheder. Deltagelsen er dermed 61 af 338 virksomheder, eller 18 procent, der gav et interview under et personligt møde. Deltagelsesprocenten er lidt lavere end typisk, men det skyldes nok, at det blev forsøgt at aftale et personligt møde, der jo involverer et møde til aftalt tid. Den mere typiske fremgangsmåde er et kort telefoninterview, denne form giver oftest en højere deltagelsesprocent. De deltagende virksomheder er ikke signifikant forskellige fra de virksomheder, der ikke deltog, hvad angår landområde, branche og ejerform, som analyseret i appendiks 1. Det kunne indikere, at det er rimeligt at antage, at de deltagende virksomheder er ret repræsentative, og at stikprøvens resultater kan generaliseres til de nye virksomheder i landområderne. Dog er der én omstændighed, der gør, at stikprøven ikke kan antages at være helt tilfældig, men at den er selvselekteret med mulighed for nogen skævvridning. De først udvalgte virksomheder blev kontaktet over telefonen med oplysning om, at undersøgelsen foretages i et samarbejde mellem Vejle Handelsskole og Vejle Erhvervsudvikling og foretages ved et besøg på virksomheden, der forventes at vare en halv time (se appendiks 1). Et besøg og interview i virksomheden udgør en vis omkostning for virksomhedslederen, og er mere krævende end ellers. Fremgangsmåden i denne undersøgelse har som konsekvens, at deltagelsesprocenten er lavere end normalt, hvilket også giver mulighed for en skævvridning ved virksomhedsledernes beslutning om at deltage eller afslå. At erhvervsvejledning indgår i anmodningen om et interview gør formentlig, at iværksættere, der føler et behov for mere erhvervsvejledning, er mere tilbøjelige til at acceptere anmodningen om et interview end iværksættere, der ikke føler et behov for mere viden. Den første type virksomheder vil dermed være overrepræsenteret i forhold til den anden type virksomheder. Vi kan derfor ikke antage, at stikprøven er helt repræsentativ i den henseende og kan derfor ikke med stor tillid generalisere, især ikke om behov for viden. Det forbehold over for generalisering bliver af betydning for analysen af behovet for viden. Ledere i de 61 deltagende virksomheder blev interviewet i januar og februar Spørgeskemaet er gengivet i appendiks 2. På basis af interviewene kan der redegøres for iværksætterne i kommunens landområder. Land og by er forskellige i mange henseender, eksempelvis i brancherne, som ses oven for. Forskelle mellem land og by skal undersøges nærmere ved at bruge en stikprøve af iværksættere i selve Vejle, (der her afgrænses som de, der samtidig har adresse med postnummer 7100 i den gamle kommune). Denne stikprøve af nye virksomheder indgik 11

12 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 i en nylig spørgeskemaundersøgelse med et skema, der til dels er enslydende med det skema, der her bruges i landområderne (Schøtt, 2008). Antallet af interviewede iværksættere i byen var

13 Landområdernes nye virksomheder Landområdernes nye virksomheder Mange nye virksomheder ligger spredt vidt omkring i landområderne i Vejle Kommune. Til undersøgelsen blev der fremskaffet oplysninger om virksomheder, der havde registreret sig ved landets Centrale Virksomhedsregister, CVR, i 2004 og fortsat var registreret i slutningen af 2007 med adresse i kommunens landområder. Virksomheder, der var holdingselskaber, pro forma eller uden aktivitet blev ignoreret. Ved telefonopkald elimineredes flere virksomheder, der var holdingselskaber, pro forma eller uden aktivitet, og også nogle virksomheder, der var flyttet uden for landområderne, lukket eller havde fejlagtige eller misvisende oplysninger om registrering eller lignende (Præstegaard, 2008). De nye virksomheder omfattede derefter 338 nye virksomheder i landområderne. De nye virksomheders spredning over landområderne (uden for byerne Vejle, Børkop, Egtved, Give, Jelling og landområdet i Vejle Kommune, som ligger i nærheden af Fredericia) angives i tabel 1. Tabel 1:Landområder med nye virksomheder Bredsten-egnen 4 % Børkops omegn 16 % Egtveds omegn 14 % Fredericias omegn 4 % Gadbjerg-egnen 4 % Gives omegn 20 % Jellings omegn 10 % Randbøl-egnen 4 % Vandel-egnen 1 % Vejles omegn 18 % Vejle Østs omegn 4 % Vonge-egnen 2 % Sum 100 % N virksomheder 338 De nye virksomheder i landområderne er spredt over mange brancher. Det er her informativt at sammenligne landområderne i Vejle Kommune med selve byen Vejle. Data på nye virksomheder i byen stammer ligeledes fra CVR-registeret (brugt i et nyligt projekt, Schøtt 2007 og Byens virksomheder er her afgrænset som de, der har adresse med postnummer 7100 og ligger inden for den gamle kommune). Brancherne i land og by angives i tabel 2. På landet sker meget iværksætteri inden for landbrug, fiskeri og udvinding, langt mere end i byen. I byen er iværksætteri koncentreret inden for handel, privat service samt offentlig service, mere end på landet. 13

14 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 2: Brancher med nye virksomheder Landet Byen Landbrug, fiskeri og udvinding 18 % 2 % Fremstilling 5 % 3 % Handel og privat service 53 % 57 % Offentlig service 9 % 9 % Uoplyst 15 % 29 % Sum 100 % 100 % N virksomheder De nye virksomheder i landområderne er spredt over adskillige virksomhedsformer, tabel 3. De nye virksomheder ejes oftest af enkeltpersoner, som enkeltmandsvirksomheder. Anpartsselskaber forekommer også ofte blandt de nye virksomheder på landet. Byen har de samme ejerformer, og der er ikke væsentlig forskel mellem land og by. Tabel 3: Virksomhedsformer for nye virksomheder Landet Byen Enkeltmandsvirksomhed 50 % 48 % Anpartsselskab 35 % 39 % Aktieselskab 6 % 6 % Andre virksomhedsformer 9 % 6 % Sum 100 % 100 % N virksomheder % 14

15 Iværksætternes baggrund Iværksætternes baggrund Hvad er iværksætternes baggrund med hensyn til køn, uddannelse, alder, erhvervs- og brancheerfaring? Er iværksættere i landområderne i Vejle Kommune forskellige fra iværksætterne i byen. En persons køn påvirker karrieren. Mænd bliver oftere iværksættere end kvinder. Her er spørgsmålet om landområderne er forskellige fra byen i kønnenes repræsentation i iværksætterrollen, tabel 4. Vi ser ingen forskel mellem land og by, idet mænd er flertallige i samme grad på landet og i byen. Tabel 4: Iværksætternes køn på landet og i byen Landet Byen Mænd 70 % 71 % Kvinder 30 % 29 % Sum 100 % 100 % N iværksættere Uddannelse er af betydning for en iværksætterkarriere. De med studentereksamen eller lignende har større chance for at blive iværksættere end de uden. Her er spørgsmålet, hvorvidt iværksættere på landet er forskellige fra iværksættere i byen i forhold til skolegang. Iværksætteres skolegang angives i tabel 5. Det ser ud som om iværksættere i byen oftere har studentereksamen end iværksættere på landet, omend forskellen synes ret lille. Tabel 5: Iværksætteres skolegang på landet og i byen Landet Byen Studentereksamen 44 % 51 % 10 års skolegang 43 % 32 % 9 eller færre års 13 % 17 % Sum 100 % 100 % N iværksættere 100 Videreuddannelse ud over almindelig skolegang påvirker også karrierer i iværksætteri. Erhvervsuddannede og højtuddannede er mere tilbøjelige til at blive iværksættere end de, der hverken har erhvervsuddannelse eller højere uddannelse. Blandt de med højere uddannelse er de med en lang højere uddannelse mere tilbøjelige end de med kort højere uddannelse til at blive iværksættere (Schøtt, under forberedelse). Her er spørgsmålet, om iværksættere på landet er forskellige fra iværksættere i byen i forhold til videreuddannelse, tabel 6. 15

16 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 6: Iværksætteres videreuddannelse på landet og i byen Landet Byen Erhvervsuddannelse 28 % 41 % Kort højere uddannelse 15 % 13 % Mellemlang højere uddannelse 20 % 13 % Lang højere uddannelse 25 % 9 % Hverken erhvervsudd. eller højere udd. 13 % 23 % Sum 100 % 100 % N iværksættere Iværksætterne har forskellige former for erfaring, f.eks. erfaring fra livet, erfaring fra erhvervslivet og erfaring fra branchen. Her er spørgsmålet om iværksættere på landet er forskellige fra iværksættere i byen i forhold til erfaringer. Erfaring indikeres ved alder, års erhvervserfaring og års brancheerfaring ved opstart af virksomhed. Det antal år måles for de iværksættere, der deltog i opstarten (57 iværksættere på landet og 100 iværksættere i byen). Det måles ved opstarten (ca. fire år før interviewet), tabel 7. Iværksætteres alder, erhvervs- og brancheerfaring tenderer til at følges ad, som forskellige former for erfaring, og derfor kan de kombineres til et indeks for erfaring. Det kan så undersøges, hvordan erfaring f.eks. hænger sammen med rådførsel. Sådanne sammenhænge undersøges neden for. Tabel 7: Iværksætteres gennemsnitlige alder, erhvervs- og brancheerfaring på landet og i byen Landet Byen Alder 38,4 år 37,0 år Erhvervserfaring 19,7 år 16,6 år Brancheerfaring 10,2 år 7,0 år 16

17 Virksomhedernes dannelse og ejerskab Virksomhedernes dannelse og ejerskab Hensigten var, at undersøgelsen skulle omfatte virksomheder etableret omkring Stikprøven var derfor virksomheder, der havde udtaget CVR-nummer i 2004, om end nogle af virksomhederne kan være etableret før eller efter, de udtog CVR-nummer. Af de 61 virksomheder, var 77 % dannet i 2004, mens 15 % var etableret i et tidligere år, og 8% var etableret i et senere år, ifølge interviews med iværksætterne. Da virksomhederne blev dannet, blev 80 % etableret, hvor de er nu, i landområderne i Vejle Kommune. De resterende 20 % blev etableret andetsteds og flyttede så ret hurtigt til deres nuværende adresse i kommunens landområder. De fleste virksomheder dannes uafhængigt af nogen eksisterende virksomhed, mens andre udspringer af en eksisterende virksomhed ved spin-off. Spørgsmålet er her, om virksomheder på landet er forskellige fra virksomheder i byen i deres dannelse, tabel 8. Virksomheder på landet er, oftere end virksomheder i byen, dannet uafhængigt. Og omvendt, virksomheder i byen er, oftere end virksomheder på landet, udsprunget af eksisterende firmaer. Når en ny virksomhed uspringer af en eksisterende placeres den oftest i nærheden. Tabel 8: Selvstændig dannelse af nye virksomheder og udspring fra eksisterende virksomheder på landet og i byen Landet Byen Uafhængig dannelse 85 % 71 % Udspring fra eksisterende virksomheder 15 % 29 % Sum 100 % 100 % N virksomheder 100 De fleste nuværende ledere deltog i opstarten af virksomheden, tabel 9. Tabel 9: Nuværende lederes deltagelse i opstarten på landet og i byen Landet Byen Deltog i opstarten 93 % 94 % Kom senere 7 % 6 % Sum 100 % 100 % N iværksættere En ny virksomhed kan være eneejet eller delvist ejet af iværksætteren, eller lederen ejer måske intet af den nye virksomhed. Er ejerskab på landet forskelligt fra ejerskab i byen, tabel 10? Ja, på landet er virksomheder oftere eneejede end de er i byen. I byen er virksomheder oftere kun delvis ejet af iværksætteren. En virksomhed, der ikke kun ejes af iværksætteren, ejes dog typisk sammen med mindst halvdelen af familien. 17

18 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 10: Ejerskab i nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Eneejer 88 % 67 % Delvis ejer 9 % 30 % Ikke ejer 4 % 3 % Sum 100 % 100 % N iværksættere

19 Innovation, eksport, vækst og overskud Innovation, eksport, vækst og overskud Er virksomhederne i landområderne innovative, eksporterende, voksende, og skaber de overskud? Innovation måles ved produktets nyhedsværdi for kunderne. Kun 20 % af virksomhederne på landet producerer ting, som alle deres kunder betragter som nye og anderledes, mens 25 % af virksomhederne producerer ting, som nogle af kunder betragter som nye, og 54 % af virksomhederne producerer ting, som ingen af kunderne anser for nye og anderledes. Innovation måles også ved, om der er få konkurrenter. Kun 5 % af virksomhederne på landet har ingen konkurrenter, idet lederne fortæller, at ingen andre tilbyder de samme produkter til kunderne, mens 38 % af virksomhederne har få konkurrenter, og 57 % af virksomhederne har mange konkurrenter. De to mål for innovation tenderer til at følges ad (de korrelerer positivt), så deres gennemsnit er et indeks for virksomhedens innovation. Her kan vi blot skelne mellem virksomheder med høj innovation og de med lav innovation. Innovationen på landet sammenlignes med innovation i byen, tabel 11. Landet og byen er ikke signifikant forskellige i deres virksomheders innovation, tabel 11. Tabel 11: Innovation i nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Høj innovation 40 % 46 % Lav innovation 60 % 54 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Eksport måles ved kunder i udlandet. Her er det tilstrækkeligt at skelne mellem virksomheder, der eksporterer, og virksomheder, der har alle kunder i Danmark. Eksporten fra virksomheder på landet sammenlignes med eksport fra virksomheder i byen, tabel 12. Eksporten fra virksomheder på landet er væsentlig lavere end eksporten fra virksomheder i byen, tabel 12. Tabel 12: Eksport i nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Eksport 25 % 70 % Ingen eksport 75 % 30 % Sum 100 % 100 % N virksomheder

20 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Vækst kan dels angives som hidtil opnået størrelse og dels som forventet ændring i størrelsen i de næste fem år. Omkring halvdelen af virksomhederne forventer vækst i ansættelser, hvad enten de nu er ekstremt små eller allerede har nogen ansatte, tabel 13. Virksomhederne har nu, hvor de typisk er tre-fire år gamle, 2 ansatte i gennemsnit, og forventer i løbet af de næste fem år i gennemsnit at få 2 mere, så de forventer dermed at komme op på 4 ansatte i gennemsnit. Tabel 13: Virksomhedernes nuværende størrelse og deres forventning til jobskabelse på landet Vækstforventning Nuværende størrelse Ingen ansatte nu Har ansatte nu Færre ansatte ventes - 17 % Ingen ændring ventes 51 % 29 % Flere ansatte ventes 49 % 54 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Forventningen til jobskabelse på landet kan sammenlignes med forventningen i byen, tabel 14. Forventningerne til jobskabelse er ikke signifikant forskellige de to steder. Tabel 14: Forventning til jobskabelse i de nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Flere job forventes 51 % 58 % Ikke flere job forventes 49 % 42 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Hvilke brancher forventer vækst? Alle brancher forventer betydeligt flere jobs. Forskellene mellem brancherne er ikke statistisk signifikante (procenterne er baseret på ret få virksomheder, derfor kan forskellene ikke være signifikante). Tabel 15: Forventninger til jobskabelse i hver branche på landet Landbrug Fremstilling Handel Offentlig Uoplyst Flere job forventes 54 % 50 % 50 % 67 % 25 % Flere job forventes ikke 46 % 50 % 50 % 33 % 75 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % N virksomheder

21 Innovation, eksport, vækst og overskud Hvordan klarer virksomhederne sig økonomisk, når iværksætterens egen løn er betalt? Langt de fleste iværksættere på landet rapporterer et overskud, tabel 16. Det ser ud som om virksomheder på landet oftere giver overskud, (men det kan skyldes forskelle i stikprøverne, som anført i afsnittet om stikprøveudtagningen). Tabel 16: Økonomisk præstation i de nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Overskud 68 % 40 % Balance 20 % 43 % Underskud 12 % 16 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Innovation, eksport, størrelse, vækst-forventning og overskud hænger sammen på den måde, at de tenderer til at følges ad. De tenderer til at korrelere positivt, tabel 17. (Ingen af de positive korrelationer er statistisk signifikante, når der testes særskilt, for hver positive korrelation er lille og antallet af virksomheder er ret lille. Men her er 9 korrelationer, der er positive, som forventet). Tabel 17: Korrelationer mellem innovation, eksport, størrelse og vækstforventning for virksomheder på landet Eksport Størrelse Vækstforventning Overskud Innovation 0,1 0,1 0,1 0,1 Eksport 0,2 0,1 0,1 Størrelse 0,1-0,5 Vækstforventning 0,1 En negativ sammenhæng ses i tabel 17 mellem størrelse og overskud. Den sammenhæng er betydelig (og statistisk signifikant, selv om antallet af virksomheder er lille). Den negative sammenhæng mellem antal ansatte og overskud betyder, at vækstvirksomheder tenderer til at køre med underskud i en periode. Sammenhængen mellem størrelse og økonomisk præstation ses klarere ved en krydstabulering, tabel 18 (hvori den negative sammenhæng er statistisk signifikant). Virksomheder uden ansatte kører oftest med overskud, mens virksomheder med ansatte oftere kører med underskud eller balancerer. 21

22 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 18: Størrelse og overskud for virksomheder på landet Størrelse Virksomheder uden ansatte Virksomheder med ansatte Underskud 6 % 21 % Balancerer 14 % 29 % Overskud 81 % 50 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Innovation, eksport, vækstforventning og overskud er fire aspekter af præstation, der tenderer til at følges ad. Disse fire spekter kan derfor kombineres til et indeks for præstation. 22

23 Iværksætternes rådførsel med forskellige slags rådgivere Iværksætternes rådførsel med forskellige slags rådgivere Hvem rådfører iværksætterne sig med? Iværksættere på landet rådfører sig dels med professionelle rådgivere, især revisorer og bankrådgivere, og dels med mere uformelle fortrolige, især familie og nære venner, tabel 19. Tabel 19: Iværksætteres rådførsel med andre på landet og i byen Landet Byen Bankrådgiver 70 % 56 % Advokat 39 % 41 % Revisor 89 % 70 % Mentor 60 % 46 % Starter 18 % 20 % Tidligere arbejdskollega 39 % Venner 52 % Familie 67 % Iværksættere på landet rådfører sig tilsyneladende oftere med bankrådgivere, revisorer og mentorer end iværksættere i byen gør. (I undersøgelsen i byen spurgtes ikke om rådførsel med tidligere arbejdskolleger, venner og familie). Dog skal det påpeges, at stikprøven af iværksættere på landet i særlig høj grad omfatter iværksættere med behov for viden, og denne skævhed i stikprøven kan forklare forskellen mellem de to stikprøver i tabellen. Iværksætternes rådgivere er oftest i lokalsamfundet, tabel 20. Tabel 20: Procentdel af iværksættere på landet, der rådfører sig med en lokal rådgiver og med en fjern rådgiver Rådførsel med lokale rådgivere Rådførsel med fjerne rådgivere Bankrådgiver 51 % 19 % Advokat 21 % 18 % Revisor 46 % 43 % Mentor 33 % 27 % Starter 11 % 7 % Tidligere arbejdskollega 15 % 24 % Venner 33 % 19 % Familie 46 % 21 % Rådførsel (gennemsnit over både rådgivere og iværksættere) 32 % 22 % Rådførsel er en kilde til viden, ligesom erfaring er en kilde til viden. De to kilder er komplementære eller alternative kilder, således at erfarne iværksættere bruger færre rådgivere end mindre erfarne iværksættere. 23

24 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Er iværksætterens rådførsel relateret til præstationen, såsom innovation, eksport, størrelse, vækstforventning og overskud? Rådførslens sammenhæng med hvert aspekt af præstationen kan beregnes som en korrelation, tabel 21. Tabel 21 viser, at korrelationerne mellem rådførsel og aspekter af præstation tenderer til at være positive. Enkelte positive korrelationer er endda statistisk signifikante (ved individuel test). Tabel 21: Korrelationer mellem rådførsel og aspekter af præstation for iværksættere på landet Alle rådgivere Signifikans Lokale rådgivere Signifikans Fjerne rådgivere Signifikans Innovation 0,0 0,1 0,0 Eksport 0,2 marg.sig. 0,0 0,3 sig. Størrelse 0,1 0,0 0,1 Vækstforventning 0,2 0,2 sig. -0,1 Overskud 0,1 0,1 0,0 Præstationsindeks 0,2 sig. 0,2 marg.sig. 0,0 Rådførsel hænger således positivt sammen med præstationen på den måde, at iværksættere, der rådfører sig med et bredt spektrum af rådgivere, også har højere præstation. 24

25 Deltagelse i lokalsamfundet på landet Deltagelse i lokalsamfundet på landet Er iværksætteriet på landet forankret i lokalsamfundet? Vi spurgte om virksomheden eller iværksætteren deltog i lokalsamfundet i forskellige henseender, tabel 22. Tabel 22: Procentdel af iværksættere på landet, der er forankret i lokalsamfundet Virksomheden er afhængig af nuværende placering 38 % De fleste leverandører er tæt på 22 % De fleste kunder er tæt på 23 % Virksomheden sponsorer forening i lokalsamfundet 56 % Iværksætteren deltager i erhvervsforening i lokalsamfundet 23 % Iværksætteren deltager politisk i lokalsamfundet 11 % Iværksætteren bidrager til det sociale liv i lokalsamfundet 58 % Iværksætteren bor selv i lokalsamfundet 90 % Lokal forankring, gennemsnit (over aspekter og iværksættere) 40 % Den lokale forankring udtrykkes især ved bopæl i lokalsamfundet, ved deltagelse i lokalsamfundets sociale liv og sponsorering af foreninger i lokalsamfundet, så der er markant social forankring. Der er mindre forretningsmæssig forankring i form af lokale leverandører og kunder og deltagelse i lokal erhvervsforening. Iværksætterens bopæl er for 54 % af lederne en vigtig faktor for virksomhedens placering i lokalsamfundet. Nærliggende natur er for 46 % af iværksætterne en vigtig faktor for virksomhedens placering i lokalsamfundet. 25

26 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune

Iværksættere i Vejle Amt

Iværksættere i Vejle Amt Iværksættere i Vejle Amt Del 1: Behovet for vejledning Af Thomas Schøtt Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning & Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Iværksættere i Vejle Amt

Læs mere

Virksomheder i klynger

Virksomheder i klynger Virksomheder i klynger Deltagelse, organisering, udbytte og innovation Rapport 2010 Thomas Schøtt, Ph.d., Lektor Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Virksomheder

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra Notat 2011 Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune til Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Rapport på Iværk-undersøgelse 2009 Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Indholdsfortegnelse Indhold side Formål 3 Om undersøgelsen 4 Summary 5-13 Resultater 14-62 Kontakt 63-64 Formål

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 5. februar 2009 Vækstbarometer 7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Sådan rammer finanskrisen - 6 krisetegn Virksomhederne i Region

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere