Nyt fra din grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - april/maj 2014

2 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath Forsidebillede : Daugaard Pedersen A/S Antal: Trykt i 370 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Artikler i bladet: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Kurt Dam Jensen Tousvej 8 A Kasserer Annette Boye J.L. Heibergs Vej 27 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Bestyrelsesmedlem Christina Waldstrøm J. Skjoldborgs Vej 1 Bestyrelsessuppleant Birgit Thomsen Fenrisvej 21 Revisorer Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Svend Molberg Chr. Winthers Vej 36 Revisorsuppleant Brit Degn Allégårdsvej 12. Formandens indlæg side 3 Generalforsamling 18. marts side 4 Arrangement: Et besøg på Godsbanen side 9 Tema: Enkeltmandsvirksomheder i Åbyhøj (2) side 10 Stort og småt side 14 Naturlig hjælp mod oversvømmelser side 19 2 Årets vigtigste begivenhed indtil nu har som sædvanlig været afholdelse af den årlige generalforsamling, som fandt sted tirsdag, den 18. marts Andetsteds i bladet er der en fyldig omtale af Generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev i år noget af et tilløbsstykke ca. 55 var mødt frem. Måske har det også haft en effekt, at Elværkets status og fremtid var kommet i fokus denne aften. Det er dejligt at kunne registrere, at der igennem de seneste 2-3 år har været et stadigt stigende fremmøde. Vi tolker det som en markant opbakning til de tiltag, bestyrelsen har stået bag igennem de seneste år, og på bestyrelsens vegne vil jeg takke for den store interesse for foreningens ve og vel. Der sker meget i Åbyhøj i denne tid: 1) Åby kroen (EL-KA) skal rives ned for at give plads til nyt byggeri (se forsidebilledet). 2) Området, der tidligere husede Fragtmandscentralen omdannes til en form for storbymiljø med flere højhuse, hvoraf enkelte er planlagt at nå op i 15 etaqers højde. 3) Elværket (den gamle elværksbygning) påtænkes at blive det nye samlingspunkt i Åbyhøj såvel hvad angår kulturelle aktiviteter som almindelige medborgertiltag. Restaureringen af Elværket forventes at gå igang umiddelbart efter sommerferien, og første fase forventes afsluttet inden jul i år. Første fase omfatter genopbygning af facade, nyt tag, og nye vinduer samt diverse reparationer af ødelagt murværk m.m. Der skal etableres et såkaldt klimaskjold. 4) Ny Netto butik. 5) Nyt projekt for blokkene mellem den gamle Nordea bygning og Odinsvej. 6) Åby Park: Forskønnelsen/renoveringen af Åby Park skrider godt frem. For enden af Parken i nord såvel som i syd er der opsat informationsplancher, hvor man kan se, hvad der kommer til at ske. Hvis man vil være opdateret på, hvad forskønnelsen/renoveringen indebærer vil det være en god idé at lægge vejen forbi parken i den nærmeste fremtid. Jeg vil opfordre alle til fortsat at engagere sig i byens udvikling, og give sin mening til kende uanset om man er positivt stemt over for de mange planer, eller har en mere kritisk holdning desangående. Lad os høre jeres mening! Såfremt der skulle være ønske om en mere detaljeret uddybning af ovennævnte projekter, ret da blot henvendelse til mig. Vores indkøb af en Radon måler har været en stor succes. I skrivende stund har 9 medlemmer lånt måleren, og 13 står på venteliste. Så snart jeg har et rimelig stort talmateriale, vil jeg offentligøre resultaterne af de foretagne målinger, såvel pr. mail som i en redaktionel omtale i vort næste medlemsblad. Artikelserien om enkeltmandsejede virksomheder, der drives fra bopælen fortsættes i dette nummer. Vi er åbne for forslag til næste nummer. Vort næste arrangement en rundvisning på Godsbanen løber af stablen allerede i slutningen af maj. Jeg ser frem til at møde mange af jer ved denne lejlighed. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegn ønske alle vore medlemmer og annoncører en god sommerferie. Af Preben Sørensen, Formand 3

3 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 Uddrag af de væsentligste punkter på Aabyhøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, tirsdag den 18. marts 2014: FORMALIA Leif Gjerlev Pedersen blev valgt som dirigent, og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. FORMANDSBERETNING 2013/2014 Som jeg plejer, vil jeg starte med at omtale de arrangementer, grundejerforeningen har tilbudt i det forløbne år. Blandt andet kan nævnes: 1) En aften på Besættelsesmuseet Arrangementet fandt sted den 15. maj Der var 16 deltagere i arrangementet, der startede med en guidet rundvisning på museet, og som afslutning blev der serveret kaffe & kage i Kvindemuseets café. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det havde været et meget interessant og oplysende arrangement, især fokuseringen på besættelsestidens indflydelse på lokalområdet var godt. 2) Virksomhedsbesøg hos MidtVask. Der blev ved dette besøg mulighed for at få en grundig introduktion til MidtVask, der ejes af Region Midtjylland. MidtVask fungerer som vaskeri for samtlige hospitaler i den østlige del af regionen. Arrangementet løb af stablen den 9. september 2013, og på dagsordenen var en guidet rundvisning, hvorefter MidtVask var vært ved et mindre traktement. På grund af det store fremmøde ca. 35 måtte rundvisningen foregå i hold. Også dette arrangement var en stor succes, og der blev fra adskillige af vore medlemmer udtrykt stor tilfredshed med arrangementet 4 3) Aarhus Teater Sæsonens sidste arrangement var en invitation til vore medlemmer, om at tage med på en spændende rundvisning bag kulisserne i AARHUS TEATER. På programmet for dette formiddags arrangement var en gennemgang af teatrets historie, arkitektur og opbygning. Vi fik en grundig, personlig, og professionel rundvisning af den dygtige guide Rikke Dueholm. Arrangementet fandt sted lørdag, den 22. februar 2014, og må uden at det skal lyde alt for pralende karakteriseres som endnu et pletskud fra bestyrelsen. Deltagerantallet var begrænset til 25, og det antal blev hurtigt overtegnet, således, at vi har et forholdsvis stort antal reservationer til et eventuelt nyt teaterbesøg senere på året. Vi påtænker allerede nu at gentage successen. I bestyrelsen er vi naturligvis glade for, at der er stor interesse for de af os afholdte arrangementer, og vil bestræbe os på at fortsætte i samme spor. Sideløbende med afholdelsen af disse arrangementer har vi været engageret i flere store sager. Der skal her gives en kort opdatering: ELVÆRKET I fortsættelse af beretningen fra sidste år, er status nu, at Elværkets Styringsgruppe er på plads og fungerer. I styringsgruppen sidder der repræsentanter fra de forskellige interesserede og/eller involverede parter - Århus Kommune. - Arkitektfirmaet Arkitema. - Repræsentanter for det lokale foreningsliv: Åbyhøj Fællesråd, Aabyhøj Grundejerforening, Aaby-Aabyhøj Lokahistoriske Forening, Åby Biblioteks Venner for nu at nævne nogle af de mest aktive interessenter. - Sifsgården. - Engagerede enkeltpersoner. Renoveringen af bygningen planlægges at gå i gang umiddelbart efter sommerferien i år, og 1. fase forventes afsluttet inden jul ligeledes i år. Med henblik på- i samarbejde med kommunen at varetage driften af Elværket vil der til dette formål blive stiftet en ny forening Åbyhøj Elværksforening. Denne forening holder stiftende generalforsamling, den 3. april 2014, og herfra skal der lyde en opfordring til, at så mange som muligt møder frem denne dag. FJERNVARMEGRUNDEN Slaget er ikke tabt endnu!! Bestræbelserne på at bevare og forbedre Åby Park som et velfungerende åndehul i hjertet af Åbyhøj har fået nyt liv. Vores ønske om, at der skal udfærdiges en lokalplan for området, vi i daglig tale kalder fjernvarmegrunden, bliver nu opfyldt. Dateret den 7. november 2013 måtte Bygningsinspektoratet krybe til korset, og udsende følgende skrivelse: Til orientering vedr. ejendommen, Thorsvej 6A Du har modtaget en orienteringsskrivelse fra Bygningsinspektoratet vedrørende et byggeri på Thorsvej 6A. Aarhus Byråd besluttede i forbindelse med salget af Thorsvej 6A, at der skal laves en lokalplan for området, inden der kan gives tilladelse til ønskede byggeri. Denne beslutning er beklageligvis blevet overset i sagsbehandlingen. Vi er i forbindelse med høringen blevet gjort opmærksom på byrådets beslutning. Beslutningen betyder, at der ikke kan gives tilladelse til ønskede byggeri. Ansøger vil derfor nu bliver henvist til Byplanafdelingen med henblik på opstart af en lokalplanproces. Jeg skal beklage den forvirring det udsendte høringsbrev, kan have givet anledning til. Åbyhøj Fællesråd vil naturligvis blive inddraget i det videre arbejde med lokalplanen. Med venlig hilsen Thomas Brun Bygningsinspektør Måske udvikler tingene sig alligevel til vores fordel. RENOVERING AF ÅBY PARK Arbejdet med at renovere/forskønne Åby Park er nu gået i gang. Som aktivt medlem af Åbyhøj Fællesråd har Aabyhøj Grundejerforening været stærkt involveret i beslutningerne om, hvordan parken skal se ud i fremntiden. Uden at gå for meget i detaljer kan følgende nyskabelser fremdrages: - Ny handicapvenlig indgang ud mod Thorsvej. - Opstilling af nye aktivitetsfremmende redskaber. - Oprensning af søerne. - Udtynding i træbeholdningen for at skabe mere lys i parken. - Nye beplantninger i form af staudebed. - Og meget mere. Vi ser frem til, at Åby Park efter dette ansigtsløft i endnu højere grad vil være et samlingssted for bydelens borgere. fortsættes på side 7 5

4 AABYHØJ AUTOSERVICE Brian Jensen Vibyvej 34 Tlf GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 fortsat fra side 5 DIVERSE I afdelingen for mindre konkrete sager kan nævnes, at vi er blevet gjort opmærksom på et større projekt på grunden, hvor Fragtmandscentralen tidligere havde til huse. Der er her tale om et større projekt, hvor der bl.a. planlægges opførelsen af adskillige højhusbygninger. Projektet har været sendt til høring. Blandt vore medlemmer har vi ikke registreret nogle indvendinger mod byggeriet. I bestyrelsen har vi fundet projektet acceptabelt. Ønskes yderligere oplysninger, ret da blot henvendelse til formanden. Radon stråling! På opfordring af et af vore medlemmer har vi købt en elektronisk Radon måler, der på en simpel måde kan fortælle om din bolig er i risikogruppen. Jeg vil opfordre alle vore medlemmer til at gøre brug af denne mulighed. Måleren kan lånes gratis. Vedrørende EL-KA bygningen, det kommende nye Netto, er de eneste nyheder, at der nu er udarbejdet reviderede forslag. Ved henvendelse til Bygningsinspektoratet kan man få yderlige oplysninger. Jeg vil som jeg plejer slutte af med en opfordring til at være mere aktiv i relation til jeres forening. Brug vores hjemmeside, svar på vore udsendte mails, hvis der er noget I ikke finder hensigtsmæssigt og/eller har forslag til en anden måde at gøre tingene på. Husk på, at Aabyhøj Grundejerforenings aktivitet og virke fastlægges af jer medlemmerne. Da vi er en frivillig grundejerforening har vi ingen fastlagte krav vi skal leve op til, og kan derfor i stor udstrækning foretage os det, medlemmerne ønsker. Brug denne mulighed!! Jeg ser frem til et for foreningen fremgangsrigt år med ny medlemsfremgang, og med en endnu stærkere opbakning bag vore arrangementer. FORENINGENS REGNSKAB FOR 2013 Foreningen har i 2013 haft et overskud på kr. 781,83. Der var ikke noget særligt at bemærke vedrørende regnskabets enkelte poster. Foreningens likvide midler var ved udgangen af 2013 på ,60. Der budgetteres med et overskud på kr ,00 for Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2015 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at kontingentet for 2015 fastsættes til kr. 100,00 pr. år. Uændret i forhold til 2011, 2012, 2013.og VALG TIL BESTYRELSE M.M. Leif Gjerlev Pedersen og Birgit Thomsen var på valg. Leif Gjerlev Pedersen blev genvalgt. Birgit Thomsen trådte ud af bestyrelsen, og blev valgt som suppleant. Christina Waldstrøm blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Revisor Niels Hansen blev genvalgt. Brit Degn blev genvalgt som revisorsuppleant. EVENTUELT Formanden orienterede her om de forsøg med vejbelysning, der er sat i værk i Åbyhøj. Der er tale om 3 forsøg, der er i gang på J.L. Heibergs Vej, Oehlenschlægersvej, og Ludvig fortsættes på side 17 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax ARRANGEMENT Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf DELIZIOSO Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Folkekirkens Nødhjælp Vi afhenter møbler, ting og sager, samt hele dødsboer. Silkeborgvej 285 Åbyhøj Mandag - fredag Lørdag Tlf AABYHØJ TØMRERFIRMA Alt tømrerarbejde udføres Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj Tlf Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf Vi inviterer vore medlemmer til at tilbringe en spændende eftermiddag på Godsbanen i Aarhus Godsbanen er Aarhus nye center for kunst- og kulturproduktion, der åbnede i marts Stedet er en ombygning af og tilbygning til byens gamle godsbanegård i Skovgaardsgade bag ARoS, Musikhuset Aarhus, Voxhall/Atlas og Scandinavian Congress Center. Der er arrangeret rundvisning, og som afslutning på dagen serveres der kaffe og dertil hørende kage i THORVALDS. Program: Tid og sted: Tirsdag, den 27. maj 2014, kl udenfor GODSBANEN Skovgaardsgade 3, indgang 3G 8000 Århus C. Kl : Velkomst ved Preben Sørensen, Formand for Aabyhøj Grundejerforening Kl : Guidet rundvisning Kl : Kaffe og kage på THORVALDS. Kl : Forventet sluttidspunkt home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf Pris: kr. 25,- for medlemmer, der betales ved tilmelding. (Beløbet refunderes ikke i tilfælde af afbud.) Deltagerantallet er begrænset, så hurtig tilmelding anbefales. Seneste tilmelding dog fredag, den 23. maj Velkommen til dette spændende arrangement! 9

6 ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER I ÅBYHØJ ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER I ÅBYHØJ I dette medlemsblad fortsætter vi artikelrækken om en bestemt slags virksomheder nemlig enkeltmandsejede virksomheder, der driver forretning fra egen bopæl. Denne gang har vi valgt firmaerne Historiske Glas og Wilson Pick-up Systems Historiske glas have suppleret, er det muligt at få det lavet på bestilling. Glasskærme til lamper laves også på bestilling. Da Moesgaard gravede ud på Bispetorv i 2009 fandt man et skår fra et Pasglas. Inge Houman har fået fremstillet et pasglas med omtalte skår og en tegning fra Moesgaard som udgangspunkt, og har døbt det Bispeglasset. Inge Houman har ligeledes fået lavet et glas ud fra et fund i forbindelse med udgravningen til Metroen på Kongens Nytorv. Glaspusteriet i Tjekkiet besøges ofte for at finde nye glas til forretningen. Glassene sælges fra kælderen i villaen, via hjemmesiden historiskeglas.dk, samt på markeder såsom: Julemarked i Åbyhøj, Hertug Hans festival i Haderslev, Kunsthåndværkermarked i Odder m.fl. Der er ingen fast forretningstid hos Inge Houman. Man ringer, mailer ellers sms er og så laver man en aftale. Efterhånden har Inge Houman flere og flere faste kunder, og har også et salg via hjemmesiden, og der sendes glas til både Sjælland og Bornholm. Inge Houman arbejder til daglig som pædagog i Børnehaven Åby, og har så sit lille firma ved siden af. Fremover vil Inge Houman bruge mere tid på virksomheden, og vil desuden rejse mere rundt på flere markeder, især i Tyskland, hvor der er stor interesse for historiske glas. KONTAKT: Inge Houman H.C. Andersens Vej Åbyhøj HISTORISKEGLAS V/INGE HOUMAN Det var et tilfældigt besøg i en glasbutik i Århus for 7 år siden, der satte gang i Inge Houmans interesse for kopier af gamle historiske glas. Interessen har nu udviklet sig til et lille hobbyfirma med egen import. Endnu syner forretningen ikke af mere, end at den kan rummes i kælderen i villaen på H.C. Andersens Vej, hvor Inge i et hyggeligt lille rum har udstillet omkring 70 forskellige glas og kander. Alle mærket med oprindelse, årstal og pris, trykt på små skilte af laminerede efeublade. Jeg har hentet glassene hjem fra Tjekkiet, fordi jeg synes, at de er så smukke. Jeg bliver glad hver dag, når jeg har dem i hånden, fortæller Inge, som har oplevet, at venner og bekendte får det på samme måde. Glassene bliver 10 lavet på glaspusteriet Ajeto i den tjekkiske by Novy Bor. De er alle lavet efter museernes originaler. De fleste fra Middelalderen, men også enkelte, der stammer helt tilbage fra det gamle Rom for små to tusinde år siden. Alle glassene er lyst grønne, fordi det var sådan de så ud, inden man senere fandt ud af at blege glas, som vi kender det i dag. Det er jernindholdet i sandet der giver den grønne farve, det ser man også i de gamle mundblæste vinduesglas. Der er tale om håndværk. Hvert glas er unikt og en lille smule forskelligt fra de andre. Og det er en glæde at omgive sig med noget smukt. Jeg er nok noget af en æstetiker, funderer Inge. Har man et gammelt glas som man gerne vil ÅBYHØJ FIRMA LEVERER LYD TIL VERDENSKENDTE MUSIKERE Musikere bag verdenskendte entertainere som bl.a. Prince, Liza Minelli, Nathalie Cole, Oscar Peterson, Mike Stern, Michel Camilo, Lee Ritenour og The Manhattan Transfers bruger mikrofoner fra Wilson Pickup Systems i Åbyhøj. Wilson Pickupperne er leveret til Det Hvide Hus i Washington, anvendt ved lydindspilninger i Universal Studierne i Los Angeles, Det Kongelige Teater i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Tyskland. I 1983 begyndte ingeniør Jørgen Wilson, der selv er jazzbassist, at eksperimentere med piezokeramiske krystaller, med det formål at udvikle et pickupsystem så hans egen bas fortsættes på side 13 11

7 DELACOUR DANIA Fast Ejendom Stefan von Fintel DELACOUR DANIA Lille Torv Aarhus C T Advokatpartnerselskab Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp v/anton Nygaard Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj Tlf TØMRER OG SNEDKERFIRMA E. ANKER & SØN A/S Åby Bækgårdsvej Åbyhøj Tlf.: Mobiltlf.: www. e-anker.dk SINCE 1986 Silkeborgvej Åbyhøj ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER I ÅBYHØJ fortsat fra side 11 kunne spille kraftigere. Den første prototype viste sig at gengive bassens akustiske lyd særdeles naturtro og blev derfor hurtigt godkendt af Aarhus-bassisten Jens Jefsen bosiddende i Åbyhøj, og tilhørende eliten af danske jazzbassister. Efterfølgende blev den legendariske danske bassist Niels Henning Ørsted-Pedersen ligeledes begejstret over egenskaberne ved den nye pickup og brugte den til studieindspilninger og koncerter igennem 20 år, frem til sin død i Wilson Pickupperne er håndlavede i Danmark og de unikke egenskaber samt den høje kvalitet sikrer, at det lydforstærkede strengeinstrument bevarer en naturlig varm klang og ren akustisk lyd. Når strengene slås an, omdanner piezokrystallerne vibrationerne til en elektrisk strøm, og tilsluttet en forstærker bliver lyd-output fra instrumentet kraftigere. Wilson pickuppen er det eneste system i verden der giver mulighed for at regulere outputtet fra hver enkelt streng på instrumentet. Wilson Pickup Systems, med adresse i Åbyhøj, har til dato solgt pickupper til mere end 65 lande fra New Zealand, Australien, Japan, Afrika til Chile, Argentina, Brasilien og USA, og en bred vifte af top-professionelle musikere bruger Wilson Pickuppen til at lydforstærke deres strengeinstrument. Pickupperne fremstilles i forskellige størrelser med piezo keramik som er optimeret til violin, cello og kontrabas. Pickupperne er desuden med stor succes, monteret på mange andre strengeinstrumenter, herunder græsk Bouzuki, russik balalajka, monochords, græsk Lira, afrikansk Kora med 21 strenge, fransk lira (hurdy gurdy), specielle stick-violiner, banjo, Norsk hardanger fel, Svensk nyckle harpe. Forretningen drives I dag af Ole Wilson. WILSON PICKUP SYSTEMS PICK UP THE SOUND ARKITEKT M.A.A og FOTOGRAF ANNETTE NIEMANN Restaurering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Fotografering on location: Portræt Bryllup Konfirmation Reportage Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf

8 STORT OG SMÅT STORT OG SMÅT RAPPORT FRA FORENINGSLIVET Torvedagen i Åbyhøj Som opfølgning på omtalen i vort seneste medlemsblad (oktober/november 2013), kan vi allerede nu afsløre, at der også bliver torvedag i Åbyhøj i år. Torveudvalgets sammensætning er dog ændret i forhold til tidligere, idet Kjeld Gissel og Frisør Jens har trukket sig ud af udvalget. Som nye medlemmer til at supplere Niels Jørgen Højsgaard træder Torben Haugaard og Ove Pedersen ind i udvalget. Kunstudstilling i Åbyhøj Åby Sogns Kunstforening har i samarbejde med Åby Biblioteks Venner netop afholdt kunstudstilling i Kulturhus 8230 (den tidligere Nordea bygning). Udstillingen varede fra den 6. til 13. april 2014, og der blev fremvist kunst fra 16 lokale kunstnere. Udstillingen må karakteriseres som en stor succes, idet mere end 100 mødte frem til ferniseringen. FJERNVARMEGRUNDEN TILBAGE TIL BORGERNE I ÅBYHØJ Siden vort seneste medlemsblad medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening november 2013 er der sket en del i denne sag. Det er nu kommet bygningsinspektoratet for øre, at politikerne rent faktisk har lovet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området. Den 9. november 2013 modtog grundejerforeningen en skrivelse fra Bygningsinspektoratet, hvori man beklager, at man i sagsbehandlingen har overset, at Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, før der eventuelt kan gives tilladelse til byggeri på grunden. Skrivelsens fulde indhold kan ses på side 5 under Formandsberetning 2013/2014. Det er temmelig pinligt, at Bygningsinspektoratet ikke har bedre styr på sin egen sagsbehandling. Vi håber de gode kræfter vil sejre!! ÅBY KROEN/EL-KA/ÅBYHØJ FOR- SAMLINGSHUS/LANDSBYEN Det ser nu ud til, at der kommer gang i planerne for bygningen. På forsiden af dette medlemsblad vises arkitektfirmaet Daugaard Pedersens bud på, hvordan det nye bygningskompleks på hjørnet af Silkeborgvej og Odinsvej kommer til at se ud. Den 14. marts 2014 offentliggøres det i Århus Stiftstidende, at bygherren netop har fået byggetilladelse. Så snart byrådet har bekræftet tilladelsen vil nedrivningen af den gamle bygning gå i gang. ELVÆRKET Torsdag, den 3 april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Åbyhøj Elværksforening. Det blev noget af et tilløbstykke. Ca. 175 Åbyhøj borgere mødte frem til generalforsamlingen, der fandt sted i den tidligere Nordea bygning. Dagsorden for generalforsamlingen var følgende : 1. Valg af dirigent 2. Velkomst 3. Restaureringen af Elværket v/arkitekt Steen Gissel 4. Hvad skal vi bruge Elværket til v/claus Rønlev 5. Åbyhøj Elværksforening formål og virke, v/preben Sørensen 7. Gasværket i Brabrand v/jens Rodevad 8. Afslutning Billederne ovenfor giver et indtryk af den tætte og intense stemning, der karakteriserede mødet. Interessen for at være med i bestyrelsesarbejdet i den nye forening var stor, og der blev valgt 11 bestyrelsesmedlemmer. Der var herudover også stor opbakning til 6. Valg til bestyrelsen, samt valg af revisor den nye forening generelt, hvilket resulte rede i, at mellem 70 og 100 tegnede sig for et medlemskab af foreningen. De, der på aftenen ikke nåede at få tegnet et medlemskab skal ikke fortvivle det kan nås endnu. Ret blot henvendelse herom enten pr mail: eller pr. telefon til ÅBY PARK I vort seneste medlemsblad blev forskønnelsen/renoveringen af Åby Park omtalt. Arbejdet hermed er nu gået i gang, og vi vil opfordre alle til at lægge vejen forbi parken, når man er ude at gå en tur i byen. FRA EGNE RÆKKER Grundejerforeningen havde inviteret medlemmer på en rundvisning bag kulisserne i Aarhus Teater den 22. februar En forholdsvis stor del af vore medlemmer fulgte denne opfordring faktisk i en sådan grad, at der hurtigt blev overtegnet. Vi planlægger at gentage arrangementet senere på året.

9 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf TØMRER og ARKITEKTFIRMA M.A.A. PREBEN HANSEN Restaurering Renovering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Nybolig Århus Vest Nybolig Århus Vest Silkeborgvej Åbyhøj Silkeborgvej 244 Tlf Åbyhøj Tlf Nybolig Århus Vest GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 fortsat fra side 7 Holbergs Vej. Hensigten med forsøgene er, at finde den bedste løsning, når samtlige belysningsarmaturer i Århus skal udskiftes over de næste 3-5 år. De forsøgsopstillinger, der er etableret, vil fortsætte som de er på ubestemt tid.. Efter den store succes med foreningens havebesøg sidste år, blev det foreslået, at foreningen fremover hvert år skulle afholde lignende arrangementer. Bestyrelsen noterede sig ønsket, og ville overveje forslaget. EFTER GENERALFORSAMLINGEN Efter generalforsamlingens formelle afslutning kom Kulturhusgruppen på besøg for at redegøre for, hvordan planerne for det gamle elværk skrider frem. DanBolig Åbyhøj-Hasle DANBOLIG ALLAN BANTE DanBolig Åbyhøj-Hasle SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ DANBOLIG ALLAN BANTE RING: FAX SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ RING: FAX W W W.D A N B O L I G.D K Kulturhusgruppen består af: - Thorkild Ibsen (Åby Biblioteks Venner) - Kurt Dam Jensen - Gunner Nielsen (Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening) - Poul Henning Olesen - Preben Sørensen (Aabyhøj Grundejerforening) Gruppen havde valgt Thorkild Ibsen som oplægsholder. Der var stor spørgelyst efter gennemgangen, og der var især stor interesse for at få at vide, hvornår Elværket står færdigt, og hvilke aktiviteter der ville foregå i bygningen. Der blev her henvist til en folder om Elværket, der var undervejs, og som ville blive husstandsomdelt. Denne folder skulle gerne besvare størsteparten af de stillede spørgsmål. Derudover opfordrede grundejerforeningens formand medlemmerne til at kontakt ham, såfremt de ønskede en yderligere uddybning. DanBolig DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA 17 SAMARBEJDER MED NORDEA

10 svaneglas Silkeborgvej Åbyhøj - tlf Elite svaneglas Park Park & & Have Have ApS ApS Finderupvej Århus C Tlf. 86 Finderupvej Fax Århus C Glarmester Glarmester Tlf Fax Når ruden er knust og skaden er Når ruden er knust og skaden sket. - Ellerer når den gamle termorude Tomsagervej sket. Eller når den gamle er punkteret. 14, 8230 termorude Åbyhøj er punkteret. Tlf sket. Når ruden Eller når er knust Når den gamle ruden og skaden termorude knust og skaden er Special glasløsninger til indendørs sket. er punkteret. Eller når den gamle termorude brug til indretning og design i pri- sket. Eller når den gamle termorude Special glasløsninger til indendørs er punkteret. vate boliger eller til erhvervsbyggeri. er punkteret. Interiørglas og spejle Glas og alufacader brug til indretning og design i Special glasløsninger til indendørs svaneglas Voldbjergvej Glas Egen 22 afdeling 8240 og Risskov alufacader med kompetencer Glas og alufacader svaneglas Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Egen indenfor afdeling fremstilling med kompetencer og brug montage til af indretning og design i pri- indenfor løsninger fremstilling inden for glas- og Egen afdeling vate montage og alufacader. boliger af med kompetencer eller til erhvervsbyggeri. løsninger inden for glas- og alufacader. indenfor fremstilling og montage af Interiørglas løsninger og spejle inden for glas- og alufacader. lakvarterer. Voldbjergvej Risskov Randers Interiørglas Special Tlf. glasløsninger og til Århus spejle indendørs Tlf Ebeltoft Tlf Voldbjergvej 22 Grenaa 8240 Tlf. 86 Risskov Bjerringbro Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Tlf Special brug til glasløsninger indretning og til indendørs design i pri- brug vate boliger til indretning eller til erhvervsbyggeri. Tlf Interiørglas og design i pri- og spejle Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Risskov Randers Tlf Århus Tlf brug 00 Ebeltoft til Tlf. indretning og design i pri- Tlf. 86 Voldbjergvej Risskov Randers Tlf. Grenaa Tlf Århus Tlf. Bjerringbro vate 00 Tlf. Ebeltoft boliger Tlf eller til erhvervsbyggeri. Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Voldbjergvej Risskov Tlf svaneglas Glas og alufacader Egen afdeling med kompetencer Glas og alufacader indenfor fremstilling og montage af løsninger inden for glas- og alufacader. Egen afdeling med kompetencer Glarmester indenfor fremstilling og montage af Glarmester Når ruden er knust Glarmester og skaden løsninger inden for glas- Interiørglas og alufacader. og spejle AABYHØJ TAPET OG FARVE v/malermester HOLGER PEDERSEN Silkeborgvej 230 Kld Åbyhøj Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Glarmester Når ruden er knust og skaden er sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. NATURLIG HJÆLP MOD OVERSVØMMELSER Glas og alufacader Egen afdeling Voldsomme med kompetencer regnskyl kan give problemer. indenfor fremstilling I værste fald og kan montage det give af oversvømmede løsninger inden kældre, for og glas- høj vandstand og alufacader. i haven generelt. Igennem de seneste 3-5 år har der været Interiørglas flere eksempler og spejle på, at vejret tilsyneladende er blevet voldsommere end tidligere. Særdeles kraftige regnskyl pri- har i flere tilfælde vate boliger medført eller til oversvømmede erhvervsbyggeri. kældre, ja endog i ekstreme tilfælde oversvømmede vil- En del af problemerne kan dog afhjælpes ved at udnytte regnvandet, samt at tage nogle (få) relevante forholdsregler. Det gælder om, at opsamle og forsinke vandet, så kloaksystemerne ikke overbelastes. Samtidig vil man kunne udnytte vandet til at få en mere spændende have. Der er flere gode råd med henblik på at modvirke denne situation: 1) Bevar beplantning omkring huset i så stor udstrækning som muligt, og/eller plant tørstige træer og buske, 2) Etablering af et regnbed. Et regnbed er i princippet blot en lavning i haven, som kan opsamle regnvand, og langsomt lade det sive ned i jorden, 3) Etablering af en faskine. En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvandet opsamles for at sive ned i jorden, 4) Anvendelse af vandgennemtrængelige belægninger. Kloaksystemet kan skånes meget ved at man vælger belægninger, som lader regnvandet trænge igennem f.eks. grus, græsarealer, fliser med brede fuger. Hvis det drejer sig om en indkørsel kunne man nøjes med at lægge to rækker fliser til at køre på, i stedet for at lægge sten på hele arealet 5) Anskaffelse af en regnvandsbeholder. I den lidt mere eksotiske afdeling kunne et forslag være, at man anlagde et blomstrende tag på huset, garagen eller haveskuret. Der er dog visse forudsætninger, der skal være opfyldt for at man kan anlægge et sådan grønt tag: a) Tagets hældning skal være under 30 grader, b) Taget skal være fladt, c) En vandtæt membran skal spændes ud over taget. Ved at følge ovenstående retningslinjer vil man være i stand til at tøjre naturens værste udskejelser. Desværre ser tendens ud til at gå i den modsatte retning af det anbefalelsesværdige, nemlig at det fuldt dækkende flisebelagte areal vokser og vokser på bekostning af områder, hvor der er sået/plantet græs, træer og buske. En ændret indstilling vil være yderst velkommen. Afslutningsvis skal det nævnes, at inden man giver sig i kast med de anførte projekter skal man henvende sig til kommunen for at få undersøgt, om der kræves en officiel godkendelse af det, man har planlagt. Der kan være restriktioner på området, lokalplaner omfattende, hvor man bor, der kan stille sig i vejen for ens projekt. Kilde: Berlingske Tidende, diverse artikler, Politiken Tema tillæg, oktober 2010, Lilian Vangberg, Kamma Rahbeks vej 43, eget materiale 19

11 UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til tider kan være rift om dem. Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen Depot A Depot B Depot A+B Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m Kloakrenser, lille skovlskål Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m Kloakrenser, stor skovlskål Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m Lille letmetalstige, 6 m Tagstige m. hjul 6 m Kloakrensebånd, evt. med støtterør Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. Nordlige Bydel Depot A Sydlige bydel - Depot B Gert Krogsøe Henrik Rønbjerg Harald Kiddes Vej 51 H. C. Andersens Vej 2 Tlf Tlf Leje af vejskilte - henvendelse til formanden

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 20. årgang - maj 2009 62822 medlemsblad Maj 09.indd 1 04/05/09 10:27:43 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Åby Biblioteks Venner

Åby Biblioteks Venner s Venner Juni - September 2016 Læs i dette nummer: Vinsmagning \ Lokal forfatterdebut Cykeltur om Brabrandsøen \ Papa Mojo på scenen Århus Rådhus 75 år \ Torvedag 2016 Forfatterbesøg af Kirsten Thorup

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - november 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Åbyhøj

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 20. årgang - nov / dec 2009 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere