Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi"

Transkript

1 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi A Freddy Nielsen HH15innd14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Virksomheden og samfundet Virksomhedens strategi Økonomiske informationer om virksomheden Økonomisk analyse af virksomheden Virksomhedens logistikstyring Økonomiske beslutninger i virksomheden Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Sammenhængende forløb og projekt Væsentlige flerfaglige forløb De økonomiske kompetencer Side 1 af 14

2 Titel 1 Virksomheden og samfundet Steensen, Sejr Steen m..fl.: Virksomhedsøkonomi A, Trojka 2010 Del 1: Virksomheden og samfundet, kapitel 1 til 5 Hvad er en virksomhed? Økonomisk styring Virksomheden i en markedsøkonomi Virksomhedens livscyklus og iværksætterr Omfang 10% Supplerende stof: bl.a. DR udesendelsen Når bundlinien bløder. Akustisk luftmadras. Iværksætterens udfordringer bl.a. finansiering fokus Elevernes kompetencer udfordres ved at lade eleverne: Redegøre for forhold, der kendetegner en markedsøkonomi, forklare virksomheders adfærd i en markedsøkonomi, samt analysere og diskutere udviklinger i erhvervsstrukturen. Redegøre for virksomhedens livsfaser, forklare virksomhedens styringsbehov i de enkelte faser, samt analysere og vurdere, hvor en virksomhed befinder sig i en livscyklus. Redegøre for begrebet iværksætteri, analysere og diskutere, hvordan forhold i samfundet og dets kultur har betydning for iværksætterens lyst til at starte egen virksomhed. Redegøre for, hvad der kendetegner en vækstvirksomhed, redegøre for interne og eksterne forhold, der er befordrende for virksomhedens vækst, samt diskutere baggrundene for en virksomheds hidtidige vækst samt eksterne og interne muligheder for fremtidig vækst. Redegøre for, hvad der kendetegner den modne virksomhed, diskutere og vurdere, hvordan modne virksomheds strukturer og formaliseringer både kan være en styrke og en svaghed for virksomhedens udviklingsmuligheder Klasseundervisning Klassediskussioner Skriftligt arbejde i form af afleveringer Side 2 af 14

3 Titel 2 Virksomhedens strategi Steensen, Sejr Steen m..fl.: Virksomhedsøkonomi A, Trojka 2010 Del 2: Virksomhedens strategi, kapitel 6 til Strategi Analyse af eksterne forhold Analyse af interne forhold Opsamling på den strategiske analyse SWOT Strategisk intention og handlekraft Strategisk analyse Omfang 10% Supplerende stof: Bl.a. Berlingske Tidende den 9. november 2012 af Henrik Jensen: Tivoli har vokseværk Tivoli Årsrapport 2012 Elevernes kompetencer udfordres ved at lade eleverne: Redegøre for begrebet strategi, redegøre for den strategiske analyses formål og indhold samt vurdere, hvordan analysens formål påvirker indholdet og gennemførelsen af analysen. Redegøre for modeller til analyse af virksomhedens eksterne forhold på samfunds og brancheniveau, udarbejde en ekstern analyse for en virksomhed på samfunds og brancheniveau, samt vurdere hvilke eksterne forhold, der har betydning for en virksomheds udviklingsmuligheder Redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne forhold, udarbejde en intern analyse for en virksomhed, samt vurdere hvilke interne forhold, der har betydning for en virksomheds udviklingsmuligheder. Redegøre for SWOT analysens indhold og formål, udarbejde en SWOT analyse med udgangspunkt i en analyse af de interne og eksterne forhold, samt diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsbehov med udgangspunkt i en SWOT analyse. Redegøre for begreberne vision, mission og værdier samt deres formål og funktion i virksomheden, samt diskutere og vurdere en virksomheds vision, mission og værdier, herunder hvordan de kan tænkes at påvirke virksomhedens strategi. Redegøre for begrebet strategiudvikling, udarbejde en forretningsplan, samt diskutere og vurdere kritiske succesfaktorer for forretningsplanens implementering. Klasseundervisning Side 3 af 14

4 arbejds- og produktformer Gruppearbejde Arbejde ved computer Mundtlige præsentationer Skriftligt arbejde i form af afleveringer Side 4 af 14

5 Titel 3 Økonomiske informationer om virksomheden Steensen, Sejr Steen m..fl.: Virksomhedsøkonomi A, Trojka 2010 Del 3: Økonomiske informationer om virksomheden, kapitel 11 til 14 Internt regnskab Eksternt regnskab Bæredygtig virksomhed CSR og miljø Omfang 10% Supplerende stof: Bl.a.: Fertins årsrapport 2012 Retail Institute Scandinavia. Maria Dahl Jørgensen: CSR hos Jackpot og Katvig JP den 4/ af Jesper Olesen: Modeindustri må satse mere bæredygtigt JP særtillæg den 17/ af Kristian Foss Brandt: Det er blevet mere naturligt at tage et ansvar Elevernes kompetencer udfordres ved at lade eleverne: Redegøre for begrebet finansiel rapportering og ledelsens behov for finansiel information, redegøre for virksomhedens registreringssystem, herunder kontoplanens opbygning, begreberne indtægter, omkostninger, aktiver og passiver og det samlede regnskabsforløb, opstille resultatopgørelse efter bidragsmetoden samt balance med egenkapital for en enkeltmandsvirksomhed og et selskab ud fra en færdig saldobalance, samt diskutere og vurdere ledelsens behov for finansiel information om virksomheden, og hvilke krav det stiller til virksomhedens økonomisystem. Redegøre for begrebet finansiel rapportering og interessenternes behov for finansiel information, redegøre for årsrapportens indhold, herunder formålet med de enkelte bestanddele, redegøre for centrale lovregler af betydning for årsrapporten, opstille artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse og balance uden noter ud fra en færdig saldobalance, redegøre for en virksomheds pengestrøm med likviditetsvirkning fra drift, investering og finansiering, samt forklare væsentlige sammenhænge mellem resultatopgørelse, pengestrøm og balance med udgangspunkt i en virksomheds årsrapport. Redegøre for, hvad der kendetegner en bæredygtig virksomhed og de interesser, som specielt knytter sig til shareholders henholdsvis stakeholders, forklare hvilke forhold, der set fra interessenternes synsvinkel har betydning for en given virksomheds bæredygtighed, samt diskutere en virksomheds bæredygtighed set fra såvel en shareholders som en stakeholders synsvinkel. Side 5 af 14

6 Redegøre for begrebet ikke finansiel rapportering, redegøre for Asbridge modellens indhold, herunder formålet med de enkelte bestanddele, redegøre for centrale love og frivillige ordninger omkring virksomhedens ikke finansielle rapportering, samt diskutere og vurdere forskellige interessenters særlige behov for ikke finansiel information fra virksomheden, og hvilke krav det kan stille til virksomhedens informationsberedskab. Klasseundervisning Klassediskussioner Gruppearbejde Arbejde ved computer Skriftligt arbejde i form af afleveringer Side 6 af 14

7 Titel 4 Økonomisk analyse af virksomheden Steensen, Sejr Steen m..fl.: Virksomhedsøkonomi A, Trojka 2010 Del 4: Virksomhedsanalyse, kapitel 15 til 19 Regnskabsanalyse Analyse af rentabilitet Analyse af indtjeningsevnen Aanlyse af kapitaltilpasningsevnen Regnskabsanalyse og budgetvurdering i en produktionsvirksomhed Omfang 20% Supplerende stof: Regnskabanalyser af årsrapporter i grupper: Virksomheder der er anvendt: Vestas, BoConcept, Fleggaard, Bang&Olufsen, Louis Poulsen, IC Companys, ECCO, Royal Greenland og Toms gruppen Lego Årsrapport 2012 Børsens sommerskole om resultatopgørelsen med fokus på Vestas Børsens sommerskole om balancen med fokus på Vestas Børsens sommerskole om nøgletale med fokus på Vestas TV udsendelse DR : Kriseknuserne: LEGO Elevernes kompetencer udfordres ved at lade eleverne: Redegøre for begrebet nøgletal, udarbejde nøgletal til beskrivelse af produktivitet og effektivitet, samt diskutere og vurdere nøgletals anvendelsesværdi og validitet. Redegøre for begrebet regnskabsanalyse, herunder analysens formål, indhold og anerkendte standarder for finansielle nøgletal, udarbejde nøgletal til beskrivelse af rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet, soliditet, samt analysere og vurdere en virksomheds finansielle situation. Klasseundervisning Klassediskussion Gruppearbejde Arbejde ved computer Mundtlige præsentationer Skriftligt arbejde i form af afleveringer Side 7 af 14

8 Titel 5 Virksomhedens logistikstyring Steensen, Sejr Steen m..fl.: Virksomhedsøkonomi A, Trojka 2010 Del 5: Logistik, kapitel 21 til 26 Det logistiske system Logistisk effektivitet Indkøbsstyring Lagerstyring Produktionsstyring Distributionsstyring Omfang 15% Supplerende stof: Internt hæfte fra Lego om logistik Poul Breil-Hansen: Lego vinder DM i logistik 2010 af 24/ TV2 udsendelsen Springet: Mobilpit bl.a om indkøb, lager og distribution Berlingske den 30/ af Flemming Steen Pedersen: LEAN-tavler forvandler udskældt sygehus Berlingske den 14/8 af Michael Korsgaard Nielsen: Toyota Lean skal fixe vores produktivitet Elevernes kompetencer udfordres ved at lade eleverne: Redegøre for begreberne forsyningskæde og logistiksystem, redegøre for de logistiske problemstillinger og valg en virksomhed kan være udfordret med, redegøre for begrebet logistisk effektivitet og metoder til styrkelse heraf, forklare Wilsons formel og modellen til valg af egen transport og outsourcing og deres forudsætninger, forklare, hvordan cyklustid, værdiskabende tid, gennemløbstid kan optimeres ved hjælp af MUDA, optimere indkøb og valg af transportform, matematisk, grafisk og i tabelform, forklare 80/20 tænkningen, udarbejde ABC-analyse, samt analysere og vurdere en virksomheds logistiske effektivitet. Redegøre for begrebet produktionsstyring og produktionsstyrings-systemer og forklare LEAN princippet og de centrale begreber indenfor dette begreb. Klasseundervisning Klassediskussion Gruppearbejde Arbejde ved computer Mundtlige præsentationer Skriftligt arbejde i form af afleveringer Side 8 af 14

9 Titel 6 Økonomiske beslutninger i virksomheden Steensen, Sejr Steen m..fl.: Virksomhedsøkonomi A, Trojka 2010 Del 6: Økonomiske beslutninger i virksomheden, kapitel Virksomhedens omkostninger Aktivitetsstyring Kapacitetsstyring Investering Omfang 15% Supplerende stof: DR udesendelsen Når bundlinien bløder. Brøckhouse. Emner bl.a. investering i kapacitet og omkostninger Elevernes kompetencer udfordres ved at lade eleverne: Redegøre for virksomhedens mange typer for økonomiske beslutninger, redegøre for begrebet en beslutning, beslutningskriterier og usikkerhed, samt diskutere og vurdere en beslutning og dets beslutningsgrundlag, herunder beslutningskriterierne og beslutningens usikkerhed. Redegøre for begrebet pris og priselasticitet, udarbejde en kalkulation af en vares kostpris efter bidragsmetoden og salgsprisen, forklare sammenhængen mellem valg af salgpris, afsætning, omsætning, omkostninger og dækningsbidrag, grafisk, matematisk og ved hjælp af en tabel, forklare sammenhænge mellem valg af salgspris, afsætning, omsætning, grænseomkostninger og grænseomsætning og priselasticitet ved hjælp af grafer, udarbejde en prisoptimering under monopolistisk konkurrence, samt udarbejde en nulpunktsanalyse under forudsætning af en given pris. Redegøre for begrebet knap kapacitet, og forskellige metoder til at optimere kapacitetsudnyttelsen i en virksomhed, udarbejde lineær optimering ud fra givne forudsætninger om knappe kapaciteter og indtjeningsmuligheder, samt analysere og vurdere mulighederne for på kort sigt at udvide kapaciteten. Redegøre for begreberne investering og investeringernes forudsætninger og årsager, opstille en betalingsrække, og ud fra kapitalværdimetoden vurdere om en investering er rentabel, vælge mellem flere investerings-alternativer ud fra kapitalværdimetoden, beregne de kritiske værdier for en investering, herunder intern rente, samt diskutere og vurdere forudsætningerne for valg af en investering, herunder ikke økonomiske forhold. Klasseundervisning Klassediskussion Side 9 af 14

10 Arbejde ved computer Skriftligt arbejde i form af afleveringer Side 10 af 14

11 Titel 7 Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Steensen, Sejr Steen m..fl.: Virksomhedsøkonomi A, Trojka 2010 Del 7: Budgetter og kontrol i virksomheden, kapitel Budgettet som ledelsesinstrument Budgetkontrol Omfang 10% Supplerende stof: TV2 udsendelsen Springet: Isbryderen bl.a. om budgettering Elevernes kompetencer udfordres ved at lade eleverne: Redegøre for begreberne planlægning, budgetplanlægning, redegøre for virksomhedens behov for planlægning på det strategiske, taktiske og operationelle niveau, redegøre for forskellige former for tilrettelæggelse af virksomhedens budgetlægning, samt diskutere og vurdere en virksomheds tilrettelæggelse af budgetplanlægningen. Redegøre for totalbudgettets indhold og budgetkontrol, udarbejde et aktivitetsbudget, resultatbudget og likviditetsbudget efter ind og udbetalings-modellen, udarbejde kontrol af absolutte og relative budgetafvigelser, samt diskutere og vurdere et budgets realisme og årsager til budgetafvigelser. Klasseundervisning Klassediskussion Arbejde ved computer Skriftligt arbejde i form af afleveringer Side 11 af 14

12 Titel 8 Sammenhængende forløb og projekt Hentes fra fagets øvrige stof Omfang 5% Rynkeby Case: Artikler (se nedenstående) og regnskab udleveres og eleverne indsamler selv informationer fra hjemmeside, navne og numre databasen, artikeldatabasen og andre informationskilder. Supplerende stof: Børsen den 22/ af Jens Berthelsen: Norden skal fordoble Rynkebys salg Børsen den 5/ kort nyt: Rynkeby køber konkurrent JP Specialmagasin CSR-investering den 17/ af Kristian Foss Brandt: Der er penge i at tage ansvar Børsen den 26/ af Susanne Tholstrup: Rynkeby når ind til kernen Ritzaus Bureau den 15/9 2012: Team Rynkeby sikrer cancerbørn rekordbeløb Erhvervsmagasinet SCM af Yvonn Tittel: Der er salg i den gode sag Erhvervsmagasinet SCM den 8/ af Peter Jürgensen: Trimmet logistik skal løfte Rynkeby-væst Fyen Stifttidende den 28/3-2012: Nedgang: råvarer koster Rynkeby dyrt Magasinet Packmarkedet #5 juni 2011: Automatisering slanker dansk juice produktion Rynkeby Foods: CSR rapport 2013 Fyns Amtsavis den 1. juni 2013 af Kathrine Højte Lynggaard: Ingen dansk frugt i juice fra Rynkeby Børsen den 22/ af Thomas Nygaard Madsen: Juiceproducent roser svensk krisehåndtering Rynkebys årsregnskab 2013 Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med løsning af casen. Elevernes kompetencer udfordres gennem projektforløbet ved at lade eleverne: Diskutere og vurdere virksomhedsøkonomiske problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international kontekst. Gruppearbejde Arbejde ved computer Skriftlig rapport Mundtlig præsentation Side 12 af 14

13 Titel 9 Væsentlige flerfaglige forløb eller supplerende materialer Hentes fra fagets øvrige stof og i samspil med andre fags kernestof. Innovationsprojekt på 1. år (case med fagene matematik og virksomhedsøkonomi. Innovationsprojekt på 2. år. Deltagelse i Company Programme. Innovationsprojekt med fagene AØ og innovation. Især strategisk analyse, strategier, budgettering og regnskaber. Omfang 5% Flerfagligt samspil og VØ i samfundet Klassediskussion Gruppearbejde Skriftlig rapport Mundtlig præsentation Side 13 af 14

14 Titel 10 De økonomiske kompetencer Der arbejdes med de 7 økonomiske kompetencer i alle forløb. Eleverne udsættes for forskellige genre og opgavetyper i forbindelse med løbende opgaveløsning og elevtidsopgaver, hvilket styrker opnåelse af kompetencerne og skriftligheden. De 7 økonomiske kompetencer, som eleven skal opnå er: Økonomisk tankegangskompetence (afgøre, hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi) Problembehandlingskompetence (identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold) Modelleringskompetence (anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber) Ræsonnementskompetence (udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst) Databehandlingskompetence (indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans) Kommunikationskompetence (fortolke og udtrykke sig om virksomhedsøkonomiske forhold) Redskabskompetence (udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer) Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere