INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN"

Transkript

1 jesper lau hansen INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN OG KAPITALMARKEDS RETTEN jurist- og økonomforbundets forlag

2 Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten

3 Jesper Lau Hansen Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Jesper Lau Hansen Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Ecograf, Højbjerg Printed in Denmark 2014 E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Markedet Markedet og dets funktion Markeder og markedspladser Markeder og mellemmænd Regulering og tilsyn Allokering af ressourcer Handel og spekulation Gearing Konkurrence Immaterielle retspositioner og konkurrencen Penge og priser Penge som betalingsmidler Priser Værdipapirer Veksler og fonds Værdipapiret som bevis for en fordring Afkast Obligationer og aktier Derivater Forskellige typer af derivater Futures Optioner Swaps CDO CDS Handel med derivater Vilkårene for investeringen Styrkeforholdets betydning Omsættelighed som vilkår Afkastkrav, risiko og sikkerhed

6 2.9. Sammenhængen mellem afkast og risiko Sammenhæng mellem afkast og risiko Forudsætningerne Indifference mellem finansieringsformer Diversifikation Handel med værdipapirer Betydningen af information Værdien af et værdipapir, der giver et afkast Nominel værdi og kurs Afkastets betydning for værdien Diskontering for risiko Nutidsværdi Akkumuleret afkast Effektiv rente og renteniveauets betydning Heterogene forventninger Fundamental analyse og andre skøn Rationelle aktører og effektive markeder Rationalitet Effektive kapitalmarkeder Informationsmæssig eller allokeringsmæssig efficiens Indarbejdelsen af information Børser Børsen som markedsplads Varebørser og fondsbørser Forudsætninger for børshandel Adgang Medlemmer Udstederne Handelssystemet Transparens Handel Andre infrastrukturelle virksomheder Clearing og afvikling Central modpart Værdipapircentraler (CSD) Fremtidig EU-retlig regulering Reguleringen af markeder Reguleringens værktøjskasse Behovet for regulering

7 Offentlig ret og privat ret Markedskonform eller -kontrær Adfærdsøkonomi Frem- eller bagudrettet Erstatning og straf Præceptiv og deklaratorisk Forskellige niveauer Selvregulering Offentlige goder og eksternaliteter Incitamenter Overholdelsesomkostninger Juridiske discipliner Reguleringen af information Betydningen af information Oplysningspligt Markedsmisbrug Den konkurrenceretlige regulering Behovet for balance Monopolistisk information Indgreb i prisdannelsen Opsamling EU-ret og fremmed ret Etablering og tjenesteydelser Fremmed ret Kapitel 2. Selskaber Samvirke Behovet for fællesskaber Erhvervsmæssigt formål og profit Forholdet mellem principal og agent Begrundelser for samvirke Selskabsretlige grundbegreber Kapital og ledelse Hæftelse og ansvar Grundbegreber om kapitalen Grundbegreber om ledelse Den selskabsretlige lovgivning Fra kontrakt til lov Dansk selskabslovgivning EU-selskabslovgivning

8 4. Selskabsretligt lovvalg International privatretlig selskabsret Hovedsæde eller stiftelse Den EU-retlige harmonisering Den primære EU-ret Domstolens praksis Anerkendelse af udenlandske selskaber Anerkendelse af egne selskaber Grænseoverskridende omdannelse Sammenfatning af praksis om mobilitet Udsigten til harmonisering Dansk ret om lovvalg Dansk international privatretlig selskabsret Skifte af selskabets nationalitet Oversigt over forskellige selskabsformer Personlig hæftelse Enkeltmandsvirksomhed Interessentskabet Partsrederi Mellemformer med delvist begrænset hæftelse Kommanditselskabet Partnerselskabet Det stille selskab Liberale selskaber Begrænset hæftelse Andelsselskaber Uregulerede selskaber med begrænset ansvar Fonde Kapitalselskaber Europæiske selskabsformer Regnskab og revision Kontrol og styring Love og myndigheder Bogføringsloven Årsregnskabsloven Lov og standarder De forskellige regnskabsklasser Årsrapporten og dens bestanddele Revisorloven

9 Kapitel 3. Kapitalselskaber Stiftelse og selskabsformer Selskabsformer Stiftelse Selskabets ledelse Forskellige ledelsesstrukturer Det tyske ledelsessystem Eksekutiv ledelse og tilsyn Direktionens uafhængighed Koncernret Medarbejderrepræsentation Det engelske ledelsessystem Indretningen af ledelsesstrukturen Ledelsens selvstændige rolle Det dansk/nordiske ledelsessystem Udviklingen af den nordiske selskabsret Den nordiske todelte ledelsesmodel Den nordiske model i international belysning Andre ledelsesstrukturer Medarbejderrepræsentation Kapitalejernes ledelsesret Generalforsamlingen som øverste myndighed Kapitalejernes ledelse Kapitalejernes beslutninger og beføjelser Ejeraftaler Kapital Kapitalens rolle Kapitalandele og selskabskapital Kapitalbeskyttelsesregimet Kapitaltilførsel Indbetaling af indskuddet Vurdering af apportindskud Gældskonvertering Fondsandele Konvertible gældsbreve og warrants Udvanding og fortegningsret Offentlighed omkring kapitalandele Kapitalafgang Udbetaling af udbytte Nedsættelse af selskabskapitalen

10 4. Ændringer af selskabsformen Fusion Spaltning Omdannelse Grænseoverskridende ændringer Filialer Kapitel 4. Finansielle virksomheder Fra næringsfrihed til autorisation Den relevante lovgivning og aktører De enkelte finansielle aktører Banker Værdipapirhandlere, fonds- og børsmæglerselskaber Realkreditinstitutter UCITS og AIF Forsikring og pension Kreditvurderingsbureauer Kapitel 5. Myndighederne Den europæiske baggrund To niveauer for regelskabelse De to niveauer Den finansielle handlingsplan Lamfalussy-rapporten EU-forfatningsret om delegation Komitologi Meroni-doktrinen Delegation af regelkompetence Lamfalussy-proceduren De fire niveauer EP og komitologien Udbredelse af proceduren Eftervirkningen af Lamfalussy-proceduren Lissabon Traktaten Traktatændringerne Niveau 1 lovgivning Niveau 2 afledte retsakter Særligt om delegerede retsakter Særligt om gennemførelsesretsakter

11 1.5. Finanskrisen 2008 og dens følger Finanskrisen begynder Reaktionen fra EU Det nye europæiske finansielle system Fortsatte reformer EU lovgivning Samspillet mellem EU og national ret EU-lovgivningen på niveau Afledte retsakter på niveau Afledte retsakter og bindende tekniske standarder Udfordring af det nye system RTS ITS Dansk lovgivning Lovgivning og magtfordeling EU-rettens påvirkning Tilsyn Makro- og mikroøkonomisk tilsyn Makro-tilsyn Mikro-økonomisk tilsyn ESA ernes beføjelser Retningslinjer og henstillinger Indgreb mod overtrædelse af EU-retten Indgreb mod privates overtrædelse Opmand mellem nationale tilsyn Fremme af fælles tilsynskultur Sikring af finansiel stabilitet Selvstændige opgaver Eget tilsyn Krisebeføjelser Klage over afgørelser Tilsynsmyndigheder ESA erne Juridisk status og organer Tilsynsråd og styrelsesudvalg Formand og adm. direktør Interessentgruppen Det fælles udvalg Danske tilsynsmyndigheder

12 6. Domstole mv De europæiske domstole Domstolene i EU og deres indretning Traktatbrud og præjudiciel forelæggelse Klagenævnet for ESA er Menneskerettighedsdomstolen Danske domstole mv Domstole og rekurs Straffesager Diverse nævn Finanstilsynets bestyrelse Forvaltningen Forvaltningsretten Myndighedernes ansvar Forkortelser Stikordsregister

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

fra magtkamp til konsensus

fra magtkamp til konsensus Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model fra magtkamp til konsensus Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

FInAnSIEl RAppORTERIng

FInAnSIEl RAppORTERIng Jens O. elling FInAnSIEl RAppORTERIng teori og regulering 3. udgave Gjellerup / Gads Forlag Finansiel rapportering teori og regulering FINANSIEL RAPPORTERING teori og regulering Af Jens O. Elling Gjellerup

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere