34. årgang Nr november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang Nr. 47 30. november 2014"

Transkript

1 34. årgang Nr november Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Fredag d kl Tirsdag d kl Fællesmøder: Mandag d. 15. december Rengøring sønd. d. 7. dec. kl. 10 Stamgruppe 4: Anne + Kaluka Hanne J Henrik + Alexander Jens K Jørgen S Lisbet Luis + Mateo Mette 15 Fødselsdage: Erik fylder 70 år tirsd. D. 2. december Mateo fylder 2 år lørd. D. 6. december 2014 Søndag d. 14. dec. Stamgr sønd. i advent Onsd. D Hus 20 Torsd. D. 25. december Hus 22 Lørdag d. 27. december Hus 3 Sønd. d. 28. december Hus 10 Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften 2015 Lørd. D. 24. januar Peter`s Jul Hus 2 Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 Lørd. D. 20. marts Hus 8 Jul 25. december Hus 10 Kære alle Den sædvanlige service med en samlet pakke af dokumenter til fællesmødet er sat på stand-by indtil videre. Bestyrelsen vil forsøge at udfylde alle Dans øvrige opgaver så godt som muligt, indtil han er frisk igen. Kh Lene Tillykke Belysning i fælleshuset Den af fælleshusgruppen foreslåede lampe hedder Secto, model Octo Den er designet til en lyskilde på max. 80 watt. Som lyskilde foreslår lampefirmaet Mekavi apps enten halogenspots 40/50 watt eller Led spot 12 watt. Sidstnævnte til den nette sum af 755 kr. At der foreslås spotbelysning kunne tyde på at lampen er tænkt til at hænge over et bord, og at den ville blænde med normale pærer. Vores PH 50 pendler, berømmet for deres bløde, blændfri belysning, er designet til lyskilder på max. 200 watt. De er i øjeblikket forsynet med A sparepærer på 17 watt, hvilket nogenlunde svarer til gammeldags pærer på 75 watt. Den foreslåede Secto lampe er ganske vist flot; men umiddelbart ser det ikke ud til at den vil løse 1

2 vores problemer med søvnig belysning og fast monterede lamper over bordene. Fremfor at udskifte vores smukke PH pendler med nyt, skulle vi måske hellere tænke i at supplere den eksisterende belysning. Og til en start lette lidt på sovekammerstemningen med kraftigere pærer i PH lamperne. Mekavi apps showroom i Valby er absolut et besøg værd. Der er masser af designerlamper og kompetent rådgivning. Pakhus 48 i Frihavnen er en anden god mulighed. Erik Undergrunden En opfordring til bestyrelsen Fakta er, at bofællesskabet ejer grunden, hvor de to famøse træer stod, og fakta er, at træerne ifølge den foreliggende geotekniske rapport i en kombination med den tørre, varme sommer har udtørret og dermed svækket den ler, husets fundament hviler på. Derfor blev jeg mildest talt overrasket over de mange udtalelser på fællesmødet, der gik på, at problemet helt og holdent var hus 15 s eget, som BB slet ikke skulle forholde sig til endsige gå ind i på nogen som helst måde. Jeg havde troet, vi skulle drøfte forslaget fra Arne, som jo vedkender sig ansvaret for en juridisk afklaring og de følger, det måtte have. En løsning BB og formentlig også i sidste ende hus15 kunne (over)leve med om end med ar på sjælen. Det andet, jeg troede, vi skulle drøfte, var forslaget fra hus 15 om i samarbejde med bestyrelsen eller en anden nedsat gruppe at løse problemet i mindelighed. Man har draget paralleller til andre huse med problemer eksempelvis taget på hus 1 og Kim nævnte sit flisegulv, som er sunket 1 cm (eller deromkring) mod havesiden, som det er tilfældet i flere andre huse, kan jeg oplyse. Men i alle tilfælde har det været skader, hvor ingen andre matrikler var indblandet. Det er BB i dette tilfælde, og det er for mig en afgørende forskel. Det lyder som en typisk fifty-fifty sag. Løs det dog i mindelighed i stedet for at forære en advokat , mente min gamle advokatven, da jeg ridsede problemstillingen op for ham. Jeg skal her skynde mig at fastslå, at formanden på mødet oplyste, at bestyrelsen havde fået et tilbud/overslag på kun for advokatbistand. Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen til ikke at lægge for meget vægt på den afstemning, som efter min og sikkert også efter Arnes mening aldrig burde have fundet sted jvf. Arnes oplæg og overvejelser. Efter min vurdering holder det ikke 1 mm, at vi bare vasker hænder og fralægger os ethvert ansvar ved at stikke hovedet i busken. Vi skylder også os selv og hus 15, at få afklaret, hvordan hus 15 forstiller sig en mindelig løsning kunne se ud. Vi behøver jo ikke medvirke til at forgylde advokatstanden med et honorar, til måske kunne være bedre anvendt i en fælles løsning. Måske ville det koste hvert hus et sted mellem 1500 og 2000 kr., som vi i givet fald kunne få i kassen blot ved at udskyde et eller to projekter. Så altså kære bestyrelse: tag en snak med hus 15 for en afklaring af, hvad en mindelig løsning kunne indebære. Vi risikerer jo at efterlade hus 15 i en situation, hvor man føler sig tvunget til at anlægge sag mod BB, og det kan ingen være tjent med. Ole S. Folder om Bakken. Kære alle På det seneste fællesmødet nævnte jeg, at jeg langt om længe er blevet færdig med at renskrive og opdatere den folder om Bakken, som hus14 startede tilbage i 1995/96. I en periode på nogle år blev folderen omdelt på en diskette og nye familie tilføjede emner, som de havde manglet viden om, da de flyttede ind. Den tradition blev brudt, da disketten pludselig forsvandt. Nu har alle ny -tilflyttede familier igen chancen for at forbedre informationsniveauet om praktisk liv og traditioner på Bakken. Dette link leder hen til teksten på hjemmesiden: Webmasteren alias Dan tager imod tilføjelser og opdaterer folderen. KH Lene 2

3 Referat af fællesmødet torsdag den 20. nov kl Til stede: Hjørdis, Hans og Kirstine, Mette og Jørgen, Jørgen S, Ole S, Suzan og Torben, Bodil og Niels, Henrik og Maria, Arne og Lene, Steffen, Luis, Erik, Anne Dorthe, Nanna, Mette 24, Eva, Peter, Gerda og Toben 1. Ordstyrer Kirstine 2. Referent Jørgen 17/Kirstine 3. Dagsorden godkendt 4. Godkendelse af referat fra fællesmøde d. 21. oktober Referatet blev godkendt med følgende ændring til punkt 6 a (Sætningsskader i hus 15 s gavlmur), hvor dette indsættes efter uddraget af den geotekniske rapport: Mette fremviste et matrikelkort hvoraf det fremgår at jorden nord for hus15 med de to træer er bofællesskabets jord, og hun argumenterede for at ansvaret for skaderne derfor hvilede på bofællesskabet. Arne argumenterede for, at der er betydelig usikkerhed om, hvem der ejer træerne, da disse så vidt vides er plantet af de tidligere ejere af hus 15, og det pågældende stykke jord har været brugt som have til Hus15 i alle årene. Arne fremlagde derfor et forslag om, at sagen skal forelægges en uafhængig syns-og skønsmand og at alle huse bør kunne tilslutte sig at følge denne afgørelse. Det skal sikre, at der ikke opstår strid i bofællesskabet om sagen uanset hvem der skal til lommerne. Samtidig foreslog Arne, at det blev besluttet at fælde træerne og at det blev ført til referat, at denne beslutning ikke kunne bruges af nogen part i en kommende placering af et ansvar, da der er uenighed om, hvem der ejer træerne. Fællesmødet besluttede Arnes forslag, som blev ført således til referat: "Der er uenighed om hvem der ejer træerne, men enighed om at de bliver fældet. Til næste fællesmøde fremlægger bestyrelsen forslag til proces for en ansvarsplacering for sætningsskader på hus 15. Denne beslutning kan på ingen måde danne præcedens eller bruges i en evt. strid om placering af ansvar. Når Geoteknisk Rapport er blevet udsendt, kan der tages kvalificeret beslutning sammen med en syns- og skønsmand og at det samlede bofællesskab retter sig efter denne vurderings afgørelse." Hus 15 blev herefter opfordret til at sende rapporten fra den geotekniske undersøgelse ud til alle bofæller. 5. Punkter til beslutning Intet 6. Til debat 3

4 Mette 24 uddelte Status for 5-årsplanen pr. 19. november a) Fælleshusindretning Bodil og Jørgen repeterede tankerne bag forslag til fornyelser og nyindretning. Fin tilslutning til Anne og Jørgens fortsatte eksperimenter med bordopstillinger og belysninger. Det besluttedes, at der afprøves runde borde, i første omgang lånes eller lejes bord, hvor der skal kunne sidde 8 omkring. Belysning fortsat stor udfordring, hvis bordene skal kunne opstilles frit. Jørgen har aftalt med belysningsekspert, at denne gerne må give sin vurdering og gode råd, så gruppen kan komme frem til evt. helt nye løsningsforslag inden vi går videre med anbefalinger. Der udleveredes plantegning, der viser, at der er masser af plads til borde inklusiv hyggemøbler. Ingen udbredt stemning for Alto Stole bofæller godt tilfredse med eksisterende. Niels vil fortsat gerne renovere 8 stole, som kan afprøves inden Bakken kasserer muligheden. Materialerne er købt, der skal bare monteres gjorde. Flere bofæller ønsker at anskaffe sig nogle Alto stole til privat brug, hvis de ikke skal bruges i fælleshuset. Punktet fælleshusindretning er med igen på næste fællesmøde januar 2015 b) Input fra trivselsdagen Torben M gennemgik redigeringen af de opsamlede input ( bragt i Bakkanalen ). Enighed om at opfølge resultaterne, bl.a. ved hjælp af en tone-mester, der f.eks. kunne gå på omgang, så bl.a. tone og taletid kan holder sig til det aftalte niveau. c) Fornyelse af fælleshustorv udskudt til næstkommende fællesmøde. d) Debat om bestyrelsens forslag til håndtering af hus 15-sagen. Lene redegjorde for bestyrelsens forslag om at få en advokat til at vurdere ansvaret for sætningsskaderne i hus 15. En advokat, som Advokatsamfundet har anbefalet, vil kunne gøre det for ex. moms. Jørgen S og Mette redegjorde for deres synspunkter, idet sagen ikke kun handler om jura, men også moral. Derfor ønsker de, at der nedsættes et udvalg, som arbejder på en mindelig løsning. Kim (støttet af Niels og Steffen) talte for, at bofællesskabet ikke har noget ansvar i sagen og stillede derfor forslag om, at bofællesskabet ikke skal foretage sig noget aktivt i sagen. Arne henviste til sit indlæg i Bakkanalen nr. 45 om, at sagen skal afgøres af en uvildig udefrakommende instans, som kunne være en advokat. Det blev besluttet at gennemføre en vejledende afstemning om forslagene. Bestyrelsens og Arnes forslag, som begge involverer, at bofællesskabet hyrer en advokat, blev sat til afstemning under ét. Kims forslag fik 20 stemmer, bestyrelsens/arnes forslag fik 8 stemmer, og Mette og Jørgens forslag fik 2 stemmer. 6 undlod at stemme. Herefter konstaterede fællesmødet, at der ikke er grundlag for, at bestyrelsen arbejder videre med sit forslag i tiden frem til næste fællesmøde den 15. december, hvor punktet sættes på til beslutning. e) Gårdens fremtid Stuehusets 2 lejligheder vil, efter et ok fra myndighederne, kunne sælges. 4

5 Det betyder, at de nye lejere kun får en et-års kontrakt og at den nuværende kontrakt med Søtren og Birgitte udløber i Søren og Birgitte har meddelt, at det respekteres, men at de gerne bliver boende hvis muligt. Kim opridsede flg.: Bakken skal i løbet af 1. kvartal 2015 beslutte, om salgsplanerne står ved magt og om begge lejligheder sælges eller det evt bare er den ene. Med i betragtning indgår både tanker om evt ældreboliger, vedligeholdesesproblematik, udstykning af grundarealer, bofælleskabets fortsatte brug af laden samt bofællesskabets interesser i forbindelse med grundudstykningen samt problematikken ved at blive 27 i stedet for 25 enheder. Hvis det ender med salg skal landinspektør udstykke ( 2 kvartal 2015), bofællesksbats vedtægter skal ændres og alles pantebreve relaxeres. Det koster tid og penge som modregnes, hvis salget, som forventet,giver et provenu. Prisen på lejlighederne vurderes ud fra salgspriser i området, Salget kan således forventes at finde sted i 3. kvartal. Der foreligger fortsat et større arbejde med at udvikle den endelige plan og gårdgruppen er åben for nye deltagere, der kan bidrage i den forestående udviklingsproces. 7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper mv. Steffen rykker for godkendelse af ovenlysprojekt. Udvalget har sagt ok, men taget forbehold for myndighedernes vurdering af brandsmitterisiko, som Steffen selv må følge op på. Torben M rykker udvalg for svar på sin anmodning om at sætte nyt vindueselement i hus 10. Der blev mindet om cafémødet på søndag kl 14. Torben H nævnte, at det ville være fint, hvis noget af det store rod omkring gården blev ryddet. Mette foreslog at legecykler ikke stod på stierne natten over, da der er ret mørkt og gående risikerer at snuble over dem. Der er enighed om, at der er ret mørkt i strædet og at evt. lysforbedringer skal undersøges. 8. Evt. Jørgen S nævnte, at fælleshustorvets arbejdsgruppe endnu engang har revideret tegninger og budgetter. Det fremgår af udsendt materiale samt en tegning, der viser etapevis realisering i 2015 og

6 EVALUERING AF HUSSALGSPROCEDUREN FRA FORSLAG TIL ÆNDRINGER Proces Da vi vedtog hussalgsproceduren på generalforsamlingen i 2012, besluttede vi at evaluere proceduren efter de første tre handler, dog senest to år efter ikrafttræden. Fællesmødet i september nedsatte en gruppe bestående af Sara, Torben (10) og Kirstine, som fik til opgave at komme med et oplæg til evalueringen. Evalueringen sker på baggrund af disse hussalg: Hus 1 (efteråret 2012), hus 10 (foråret 2014) og hus 25 (efteråret 2014). I november 2012 holdt Bo (sælger af hus 1), Mette (15), Sara og Kirstine et møde for at opsamle erfaringer fra salget af hus 1 til brug for den senere evaluering. Det fremgår af referat af bestyrelsesmøde den 14. november 2012 (Bakkanalen nr. 36/2012), at gruppen havde to anbefalinger til den videre proces med hussalg:1) Alle former for salgsdokumenter, fx salgsopstilling og tilstandsrapport bør foreligge fra starten af processen, og 2) Rundvisning for potentielle købere bør ske, uden at sælger er til stede hele tiden. Evaluering I gruppen er vi enige om, at hussalgsproceduren har fungeret rigtig godt. Proceduren har medvirket til, at de tre hussalg er gennemført gnidningsfrit og til købere, som opfylder prioriteringen om at få børnefamilier hertil. Dette skyldes ikke mindst, at interesselisten er aktiv og bliver vedligeholdt. Erfaringerne viser også, at der er behov for nogle præciseringer/ændringer i hussalgsproceduren, særligt i forhold til internt salg, som da hus 10 blev solgt til de tidligere ejere af hus 18. Der er også behov for en stillingtagen til, hvor lejere på gården står i forhold til hussalgsproceduren, og der har været udtrykt behov for en præcisering af arvingers forpligtelser (eller mangel på samme) i forhold til at følge proceduren. Derfor har vi lavet et forslag til ændringer af proceduren, som sættes til debat på næste fællesmøde. Ændringer og forslag kan ses i dokumentet. Uddybning af nogle af forslagene Internt salg Denne situation har fået nogle flere ord med på vejen i punkt 1, hvor 2-ugersfristen er central. Imidlertid er det ikke muligt at sælge et hus på 2 uger til en bofælle, som først skal have gjort sit eget hus klar til salg (salgsopstilling, tilstandsrapport) og derefter i dialog med interesselisten. Så hvis den interesserede bofælle skal have en chance for at købe det hus, som sættes til salg, og ikke overhales af interesselisten, foreslår vi, at der skal gå yderligere 4 uger, før interesselisten aktiveres i forhold til det hus, som kommer først til salg. Forslaget bygger på de aftaler, som hus 10 og hus 18 indgik i forbindelse med salget af hus 10. Vi foreslår en præcisering af, at husejere har fortrinsret i forhold til lejere på gården i forbindelse med et internt salg. Eftersom lejerne ikke har et hus, som de først skal have solgt, vil de typisk kunne slå hurtigere til end husejerne og dermed have en fordel, hvis hussalgsproceduren ikke slog fast, at husejerne har fortrinsret. Interesselisten På et tidspunkt er vi begyndt at kalde listen for interesseliste i stedet for venteliste. Det har vi rettet. Listen føres ikke via hjemmesiden/intra, og det er besværligt at gøre det. Tekst om dette er slettet. Salg af dødsbo (nyt punkt 4) Bestyrelsen får til opgave at kontakte arvingerne, hvor en bofælles død medfører, at huset skal sælges. På den måde sikres, at arvingerne bliver bekendt med, at bofællesskabet kan tilbyde at medvirke til at sælge huset via interesselisten. Ny evaluering Vi synes, det er en god idé at tage hussalgsproceduren op med jævne mellemrum og foreslår, at vi evaluerer igen, når der har været tre handler, dog senest i foråret Salg af gården? Hussalgsproceduren fra 2012 er blevet til med henblik på at sælge husene i I/S et (hus 1-25). Vi har ikke i forbindelse med evalueringen her i 2014 forholdt os til, om den eller dele af den - kan anvendes i forbindelse med et evt. salg af gården. Det må der tages stilling til i forbindelse med tilrettelæggelsen af et evt. salg. Sara, Torben M og Kirstine 6

7 Hussalgsprocedure 2012 (revideret 2014/15) Hussalgsproceduren består af følgende elementer 1) En Bakkefamilie beslutter at sælge sit hus. Mulighed for salg til bofæller. 2) En periode på tre måneder, hvor bofællesskabet og sælgere sammen forsøger at sælge huset, og hvor interesseliste og netværk aktiveres i henhold til prioriteringen (som p.t. går på at tiltrække børnefamilier til Bakken). 3) Mulighed for at fravige tre-måneders perioden. 4) Salg af dødsbo. 5) Hussalgsproceduren i øvrigt. Deltagelse i åbent hus arrangement, fællesspisning og samtale med bestyrelsen. 6) Godkendelse af købere. 7) Evaluering Slettet: venteliste 1. Et hus skal sælges En beslutning om at sætte sit hus til salg annonceres så tidligt som muligt over for bofællerne i Bakkanalen med oplysning om pris og en frist for, hvornår bofæller, som er interesseret i at købe huset, skal tilkendegive deres interesse. Fristen skal være på mindst 2 uger. Sælger kan opfordre bofæller til at oplyse, at de ikke er interesseret i at købe huset, før der er gået 2 uger, hvis der er et behov for det. Hvis bofæller viser seriøs interesse for at købe huset, ventes yderligere 4 uger, før interesselisten aktiveres, jf. punkt 2. Seriøs interesse fra en bofælle udvises ved fx at bestille tilstandsrapport og udarbejde salgsopstilling på eget hus. Er den potentielle interne køber ikke i stand til at indgå købsaftale efter udløbet af den forlængede frist, er det sælgers beslutning, om interesselisten skal aktiveres, eller fristen forlænges yderligere. Hvis flere bofæller er interesseret i at købe huset, er det sælger, som beslutter, hvordan sælger vil afgøre, hvem huset sælges til. Medlemmer af I/S et har dog fortrinsret i forhold til lejere. Salgsopstilling, tilstandsrapport mv. bør være udarbejdet, når et hus annonceres til salg. 2. Bofællesskabets interesseliste Slettet: venteliste Bofællesskabet har en interesseliste, som er åben for alle, som er interesserede i at købe hus på Bakken. Interesselisten holdes og administreres af en bofælle, som er ansvarlig for kontakten med de folk der står på listen, og for at de får besked når et hus bliver sat til salg. Udover at hjælpe bofæller med at sælge deres huse, er listen et forsøg på at prioritere mennesker/familier som bofællesskabet ønsker at tiltrække. P.t. prioriteres det at få børnefamilier til at flytte på Bakken, og det betyder at børnefamilier i tre-måneders perioden har fortrinsret til at komme i betragtning til et hus der er til salg. Slettet: venteliste Slettet: Ventelisten ligger på den del af bofællesskabets hjemmeside, som kræver log-in og kan på den måde ses af alle nuværende bofæller. Venteliste Slettet: n Slettet:, dvs. i 2012,

8 Når fristen beskrevet i punkt 1 er udløbet, sender den interesselisteansvarlige information om, at der er et hus til salg ud til den del af interesselisten, hvor potentielle købere lever op til bofællesskabets prioritering p.t.. Dvs. at der indtil andet er besluttet på fællesmøde/generalforsamling, i første omgang sendes meddelelse ud til de børnefamilier der står på listen. Hvilke konkrete familier der skal sendes ud til sker efter samråd mellem den interesselisteansvarlige og bestyrelsen, og sælger orienteres. Interesserede købere kommer på interesselisten via bofællesskabets hjemmeside eller ved direkte henvendelse til den bofælle, som er ansvarlig for ventelisten. I forbindelse med optagelse på interesselisten angives relevante oplysninger såsom alder, antal børn og evt. andet som folk der vil optages på interesseelisten, ønsker at meddele, Interesselisten er åben i en salgssituation, således at potentielle købere, der ligger indenfor den valgte prioritering, kan købe på lige fod med dem, der allerede er på listen, hvis de via andre kanaler har fået viden om, at der er et hus til salg på Bakken. Hvis tre-måneders perioden udløber uden resultat, kan sælger vælge at få bofællesskabet/ den interesselisteansvarlige til at sende information om hussalget ud til den øvrige interesseliste, hvorfra interesserede kan reagere på lige fod med andre potentielle købere. Slettet: Umiddelbart efter annoncen i Bakkanalen Slettet: ventelisteansvarlige Slettet: i 2012 og Slettet: ventelisteansvarlige Slettet: Ventelisten Slettet: sender Slettet: ventelisteansvarlige Slettet: venteliste Sælger opfordres til løbende at orientere interesserede købere fra den prioriterede interesseliste om evt. nedsættelser af husprisen/nye bud som måtte komme efter tre-måneders periodens udløb. På denne måde vil evt. købere fra interesselisten kunne fremsætte nye bud hvis de måtte ønske det. Orienteringen bør foregå i et samarbejde mellem sælger og bestyrelsen/den interesselisteansvarlige. Slettet: venteliste Slettet: ventelisteansvarlige Hvis sælger efter tre-måneders periodens udløb vælger at annoncere via ejendomsmægler, skal det fremgå af annoncen at der er tale om et bofællesskab med de glæder og sorger eller pligter og rettigheder der ligger i det. Ligeledes skal der i annoncen orienteres om hjemmesiden, så potentielle købere dér kan indhente yderligere oplysninger. Ved henvendelse skal interesserede købere inviteres til åbent hus arrangement m.v. se nedenfor under punkt Fravigelse af tre-måneders perioden Hvis en sælger på grund af skilsmisse, mageskifte, forældrekøb, dødsfald, arbejdsløshed eller lignende finder det nødvendigt eller ønskeligt at fravige tre-måneders perioden, orienterer sælger bestyrelsen om dette, men det er alene op til sælger at vurdere, om der er behov for en fravigelse. I disse tilfælde kan sælger annoncere frit, og interesselisten kan helt eller delvist aktiveres af bestyrelsen/den interesselisteansvarlige, så vidt muligt i samarbejde med sælger. Slettet: ventelisteansvarlige 4. Salg af dødsbo Bestyrelsen henvender sig til arvingerne efter en afdød bofælle og orienterer om hussalgsproceduren, herunder om de muligheder, som forsøg på salg af huset via interesselisten indebærer. Formateret: Listeafsnit, Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0 cm + Indrykning: 0,63 cm Formateret: Skrifttype: 14 pkt Formateret: Skrifttype: 14 pkt, Ingen understregning

9 Det skal fremgå af bestyrelsens orientering, at arvingerne ikke er forpligtet til at følge hussalgsproceduren. 5. Hussalgsprocedurer i øvrigt Nedenstående er hovedsageligt taget fra 2004 udgaven, men er redigeret f.eks. under punkt C og D. A - Åbent hus 1. besøg. Åbent hus afholdes på nogle tidspunkter, der er fastlagt af sælger, som har sikret sig, at 1-2 bofæller også kan deltage. Det kan f.eks. være en søndag kl. 13 og bør nok af hensyn til de implicerede bofæller annonceres med et fast starttidspunkt, så alle kan blive vist rundt samtidigt! Sælger står for forevisning af selve huset, medmindre sælger ønsker, at bofæller gør det. Derefter viser 1-2 bofæller rundt i resten af bofællesskabet og besvarer spørgsmål, lytter og er så vidt muligt i dialog med de potentielle købere. Besøget sluttes af med en opfordring til dem, der fortsat er interesserede, om at lave en aftale med sælger om at komme og deltage i fællesspisning en aften, jf. pkt. B. Slettet: Formateret: Listeafsnit, Automatisk nummerering + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0 cm + Indrykning: 0,63 cm Formateret: Skrifttype: 11 pkt, Kursiv, Ingen understregning Formateret: Understregning Formateret: Skrifttype: Kursiv Slettet: I forbindelse med dette besøg opfordres de besøgende til at komme med et bud til sælger. B - Deltage i fællesspisning 2. besøg. Formålet med dette besøg er at skabe en ramme for et møde med bofællesskabet i aktion nemlig til fællesspisning. De interesserede købere skal bænkes med beboerne i et hus, som denne aften bliver hængende lidt over maden for at stille op til spørgsmål og dialog. Hvis den besøgende familie har et ønske om at møde en familie, der f.eks. har børn i en vis alder, skal det så vidt muligt imødekommes. Evt. kan et enkelt bestyrelsesmedlem også sidde med ved bordet. I første omgang er det sælger, som står for kontakten og nødvendige aftaler i forbindelse med at arrangere dette besøg. Hvis det af den ene eller anden grund er problematisk, overtager bestyrelsen. Bakken betaler for de besøgendes middag. C - Samtale med bestyrelsen 3. besøg. På dette tidspunkt burde de interesserede købere være så informeret om de praktiske forhold vedrørende bofællesskabet, at man ikke behøver bruge megen energi på dette under den afsluttende samtale med bestyrelsen, som dog skal sikre sig, at køberne har fået de nødvendige informationer (vedr. pligter, GEF mv.) og er klar over, hvad de indebærer. Det er købernes sidste chance, før den endelig købsaftale, til at få afklaret, om det er det rigtige for dem at flytte hertil. Det er bestyrelsens opgave at være lydhøre overfor de spørgsmål og overvejelser, som køberne giver udtryk for, og på denne baggrund gå i dialog. Formålet med bestyrelsessamtalen er ikke at bringe folk i tvivl om deres beslutning. Mødet med bestyrelsen skal være tillidvækkende og hyggeligt. Bestyrelsen bør dog også i et eller andet omfang sætte dagsordenen og stille nogle spørgsmål, som f.eks.: Den formelle del: - Kender de interesserede købere til Bakkens historie?

10 - Beslutningsprocesserne (fællesmøderne og de muligheder for at deltage i et aktivt demokrati de giver; Bakkens forretningsorden uddeles) - Stamgrupperne deres funktion (søndagsrengøring, arrangementer og andre praktiske opgaver) - Madordningen - Arbejdsweekends og lignende - Hensynet til fællesskabet, som bl.a. kommer til udtryk i Byggeudvalget (Retningslinier for om- og tilbygninger uddeles) - Kort skitsering af hussalgsproceduren (Hussalgsproceduren uddeles) - Har de spørgsmål til GEF-beløbet, opgørelse af varme og vand eller andet? - Har de hørt om interessegrupper? Den personlige del: - Hvem er de? De kan fortælle det de ønsker at fortælle om sig selv. - Hvorfor ønsker de at flytte i bofællesskab? - Hvad tror de det vil betyde for dem? - Hvordan oplevede de fællesspisningen? Der findes ikke facitlister til disse spørgsmål. Vi, der bor her i forvejen, har også forskellige opfattelser af og erfaringer med dem. Men uanset, hvordan man svarer, er det væsentligt at have overvejet disse spørgsmål, før man flytter hertil. D Parallelt med Proceduren Sælger forhandler pris, overtagelsesdag mv. med køberne. (Betinget) slutseddel eller skøde underskrives ikke, før køberne har haft samtalen med bestyrelsen, jf. pkt. C. Hvis den interesserede køber i forvejen kender bofællesskabet, eller hvis sælger får kontakt med en interesseret køber ad uformelle kanaler, er der naturligvis nogle punkter i proceduren, som ikke er nødvendige. F.eks. 1. besøg med rundvisning vil måske være overflødigt. Derimod skal 2. besøg med fællesspisning sammen med en anden bofællefamilie samt 3. besøg med samtale med bestyrelsen gennemføres. 6. Godkendelse af køber Uanset hvordan køber er fundet skal vedkommende godkendes af bestyrelsen, jf. 9 i I/S-kontrakten. Dette sker typisk efter samtalen beskrevet i punkt 5.C. Hvis bestyrelsen ikke kan godkende en køber, skal dette forelægges fællesmødet/generalforsamlingen til endelig afgørelse, ved almindeligt stemmeflertal, inden den pågældende køber orienteres. 7. Evaluering Den her beskrevne procedure blev besluttet på Bakkens generalforsamling i april 2012 og er evalueret af fællesmødet i vinteren 2014/15, hvor der er foretaget nogle tilpasninger. Hussalgsproceduren evalueres igen, når der har været tre handler, dog senest i foråret Slettet: evalueres efter de første tre handler, dog senest to år efter ikrafttræden, af bestyrelse og fællesmødet/generalforsamlingen

11 Slettet: Indstilles til vedtagelse på Bakkens generalforsamling den 19. april 2012

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 25 11. august 2013

33. årgang Nr. 25 11. august 2013 33. årgang Nr. 25 11. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 38 2. december 2012

32. årgang Nr. 38 2. december 2012 32. årgang Nr. 38 2. december 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

34. årgang Nr. 44 10. november 2014

34. årgang Nr. 44 10. november 2014 34. årgang Nr. 44 10. november 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 26 25. august 2013

33. årgang Nr. 26 25. august 2013 33. årgang Nr. 26 25. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Indlæg til Bakkanalen: Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Rengøring sønd. d.

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

31. årgang Nr. 39 13.november 2011

31. årgang Nr. 39 13.november 2011 31. årgang Nr. 39 13.november 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr december 2014

34. årgang Nr december 2014 34. årgang Nr. 49 15. december 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT 34. årgang Nr. 8 19. februar 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT Kære bofælle! Som

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

33. årgang Nr november 2013

33. årgang Nr november 2013 33. årgang Nr. 38 24. november 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

33. årgang Nr januar 2013

33. årgang Nr januar 2013 33. årgang Nr.2 13. januar 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014

34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 34. årgang Nr. 11 9. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

33. årgang Nr. 39 1. december 2013

33. årgang Nr. 39 1. december 2013 33. årgang Nr. 39 1. december 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

32. årgang Nr. 24 19. august 2012

32. årgang Nr. 24 19. august 2012 32. årgang Nr. 24 19. august 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

33. årgang Nr. 15 21. april 2013

33. årgang Nr. 15 21. april 2013 33. årgang Nr. 15 21. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 12-06- 15 Mødedato: Emne: 11. juni 2015 Kl. 18:30-22:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anders Brammer (AB) Anne Lundsmark (AL) Bjarne Brændeskov (BB) Ditte Bjarnild

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere