2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc Samarbejdserklæring til TEC pdf SOSU.pdf tidsplan ny.xls 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A Projektets navn Vælg CVR el. CPR Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser CVR CVR/CPR EAN Navn Teknisk Erhvervsskole Center Adresse Nordre Fasanvej 27 Postnr By Frederiksberg AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 1

2 Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Jesper Projektansvalig/kontaktperson efternavn Clausen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Anne Beck Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Hvis andet, skriv Leif Bille Selvejende institution Direktør Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Falkoner Alle 55 Postnr By Frederiksberg Kontonummer AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Tilsagnsmodtager Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Teknisk Erhvervsskole Center varetager projektledelsen. TEC er regionens største erhvervsskole med cirka unge og voksne årligt på længere eller kortere uddannelsesforløb, heraf starter over 2500 unge årligt på et grundforløb på EUD og 440 på htx første år. Skolen arbejder intensivt med strategier om fastholdelse af især grundforløbseleverne og htx-elever i det første halve år af deres gymnasielle uddannelse - ligesom implementeringen af disse fastholdelsestiltag fylder meget i hverdagen. Det er derfor naturligt for skolen, at vi gennem dette projekt samarbejder med regionens erhvervsskoler om at skabe konsensus og udvikle øget kvalitet i mentorordninger som et af fastholdelsestiltagene. Et sådant formaliseret og kvalitetetssikret samarbejde har ikke fundet sted før og kræver, at netop et projekt som dette igangsættes. TEC har erfaringer med mange typer projektstyring, herunder et tidligere Socialfondsprojekt. Navn Vælg CVR el. CPR Teknisk Erhvervsskole Center CVR CVR/CPR Adresse Nordre Fasanvej 27 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Frederiksberg Region Hovedstaden Jesper Clausen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 3

4 CPH West er det store uddannelsescenter i det vestlige København med adresser i Ishøj, Høje-Tåstrup og København Nordvest. Skolenen har årselever på ungdomsuddannelserne og ca kursister på kursus-uddannelserne og udbyder uddannelsestilbud, der spænder fra gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser til uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og ledere i erhvervslivet. CPH Wests vision er bl.a. at gøre en betydelig indsats for, at det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, og at 50 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, realiseres. Derfor arbejder skolen seriøst med planer og indsatser i forhold til øget gennemførelse og har i den forbindelse igangsat flere mentorordninger, som ønskes udviklet og nuanceret, hvilket de nuværende økonomiske rammer ikke muliggør. Navn Vælg CVR el. CPR CPH West CVR CVR/CPR Adresse Vejlebrovej Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Ishøj Region Hovedstaden Michael Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) SOSU C er en fuldt udbygget erhvervsskole indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik beliggende syd for København. Institutionen udbyder selvstændigt hovedforløbene Social- og Sundhedsuddannelsen og Pædagogisk Assistentuddannelse. Èn af SOSU C`s aktuelle udfordringer er at medvirke til den politiske målsætning om at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, derfor er rekruttering og fastholdelse højt prioriterede indsatsområder i skolens udviklingsplan for og handlingsplanen for 2009, hvor de 2 indsatsområder er :1)psykologstøtte og 2) mentorordninger. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 4

5 Netop på grundforløbene er frafaldsprocenten højst på SOSU C, og skolen ser dette samarbejde omkring mentorordninger som en mulighed for yderligere at mindske frafaldet, hvilket der er et stort behov for. Desværre har skolen ikke mulighed for at igangsætte yderligere aktiviteter inden for den nuværende økonomi. Navn Vælg CVR el. CPR SOSU C CVR CVR/CPR Adresse Brøndby Møllevej 4 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Brøndby Region Hovedstaden Elsebeth Melgaard Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 5

6 Part 5 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vivi Abben fra Ballerup Kommune optræder i Advisory Board i sin egenskab som uddannelseskonsulent i fohold til SOSU- og sygeplejeuddannelserne. Fokus er lagt på den særlige mangfoldighed i elevgruppen i disse uddannelser i forhold til aldersspredning og etnicitet, hvilket giver særlige pædagogiske udfordringer for skolerne. Uddannelseskonsulenten arbejder ydermere med at sikre implementeringen af bekendtgørelsesændringer i praktikdelen af uddannelserne. Vivi Abben er bl.a. beskikket censor for hjælperuddannelsen og de pædagogiske efteruddannnelser. Navn Vælg CVR eller CPR Ballerup Kommune CVR CPR/CVR Adresse Telegrafvej 3, 3. sal Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Ballerup Region Hovedstaden Vivi Abben Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 6

7 Part 6 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Københavns Tekniske Skole (KTS) er et moderne uddannelsessted. Skolens uddannelser og kurser bliver løbende udviklet, så de modsvarer omverdenens behov for uddannelser på et højt kvalitetsniveau - både nu og i fremtiden. Skolen har årligt 4000 årselever og tilbyder undervisning på 13 adresser i Storkøbenhavn. KTS udbyder fem EUD-grundforløb, som retter sig mod 32 hovedforløb, hvor skolen udbyder de 24. Desuden udbyder skolen htx-teknisk gymnasium og AMU uddannelser. KTS har en særdeles bred elevprofil bl.a. i forhold til etnicitet og har gennem de senere år lavet specielle tiltag i forhold til fastholdelse i form af forskellige modeller med kontaktlærerfunktionen og mentorordninger. Anders La Cours er skolens personaleudviklingschef og er knyttet til dette projekt i relation til hans ansvar for personalets kompetenceudvikling i forhold til eksempelvis screening af elever (afdækning af elevernes behov for suppelerende støtte) og aktuelt praktikpladsmentorordning, som er under udvikling. Navn Vælg CVR eller CPR Københavns Tekniske Skole CVR CPR/CVR Adresse Lygten 16 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København NV Region Hovedstaden Anders La Cour Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 7

8 Part 7 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Preben Holm er projektleder for Fastholdelseskaravan, et initiativ under Integrationsminiteriet. Fastholdelseskaravanen er et nyt initiativ rettet mod unge med anden etnisk baggrund end dansk, der har svært ved at komme i gang med og gennemføre en erhvervsuddannelse. i disse år turnerer ni konsulenter fra to ministerier,rundt på danske erhvervsskoler for at hjælpe skolerne i gang med at arbejde strategisk og målrettet med at nedbringe frafaldet blandt etniske minoritetsunge på erhvervsuddannelserne. Fokus er rettet mod: Etablering af fastholdelseskoordinatorer på udvalgte skoler; Etablering af forældresamarbejde og aktiv forældreinddragelse Etablering af lokale rollemodelkorps;udvikling af undervisernes kompetencer og nye pædagogiske metoder og værktøjer Udvikling af nye attraktive læringsmiljøer for effektiv lektiehjælp Lokale netværk mellem blandt andet grundskole, produktionsskole, erhvervsskole og Ungdommens uddannelsesvejledning Navn Vælg CVR eller CPR Integrationsministeriet CVR CPR/CVR Adresse Holbergsgade 9 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København K Region Hovedstaden Preben Holm Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 8

9 Part 8 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Marianne Schøler Lind er psykolog og tegner virksomheden UNGLIV, der tilbyder kognitiv terapi til børn og unge, der har personlige og familierelaterede vanskeligheder. Marianne er tilknyttet dette projekt i relation til sin kursusvirksomhed, der har fokus på at hjælpe lærere og andre der indgår i arbejdet med med vanskelige, sårbare og udsatte unge. Navn Ung liv Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Jernbanegade 14C Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Ryumgaard Midtjylland Marianne Schøler Lind Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 9

10 Part 9 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Torben Ruberg Rasmussen er ansat ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet og er tilknyttet dette projektet som medlem af Advisory Board. Torben er specielt på områder som "læring og kulturmøder, interkulturel kommunikation og kulturforståelse, islam og modernitet og er en interessant debattør på integrationsområdet. Navn Vælg CVR eller CPR Syddansk Universitet CVR CPR/CVR Adresse Campusvej 55 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Odense M Fyn Torben Rugberg Rasmussen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 10

11 Part 10 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Louise Pihl er afdelingschef i arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk afdeling i Dansk Byggeri, som er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Louise er særdeles aktiv i forhold til sikring praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne og rådgiver virksomheder om "lærlinge i krisetider". Navn Vælg CVR eller CPR Dansk Byggeri CVR CPR/CVR Adresse Kejsergade 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København K Region Hovedstaden Louise Pihl Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 11

12 Part 11 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Mathab Beigi er ansat som projektleder i UU København og arbejder bl.a. med relancering af Genvejen samt RISEcph, som er UU Københavns unge rollemodeller. Mathab er kandidat i Geografi og Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universitetscenter og har haft særlig fokus på etnisk og kønsmæssig ligestilling med særlig interesse for unge. Ved siden af sit arbejde i UU København fungerer Mathab som mentor og støtter derigennem primært kvinder i at udnytte deres ressourcer og nå deres mål. Mathab bruger især dialog som værktøj i sine mentorskaber. Mathab er tilknyttet projektet gennem sin faglige viden og praktiske erfaringer med både uddannelsesog vejledningsområdet samt mentorskaber. Navn Vælg CVR eller CPR Københavns Kommune CVR CPR/CVR Adresse Korsgade 30 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København N Region Hovedstaden Mahtab Beigi Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 12

13 Part 12 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Helle Feddersen er ansat i UU Vestegnen og har dagligt funktion som vejleder på Ungdomsskolen og 10. klasseskolen. Sideløbende med sin vejlederfunktion arbejder Helle som mentorcoach og rollemodeller og arbejder tillige med mentorordninger i forbindelse med overgangen mellem folkeskole og erhvervsuddannelser. Navn Vælg CVR eller CPR UU Vestegnen CVR CPR/CVR Adresse Vognporten 2,1 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Albertslund Region Hovedstaden Helle Feddersen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 13

14 Part 13 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 14

15 Part 14 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 15

16 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 2 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 3 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 4 Navn AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 16

17 CVR-nr. Netværksdeltager 5 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 17

18 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Teknisk Erhvervsskole Center Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 706 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 18

19 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) De unge falder fra I dag vidner frafaldsprocenter på mellem 40 og 60 % om, at mange unge falder fra deres erhvervsuddannelse. En af konsekvenserne ved dette er, at en del unge aldrig får en ungdomsuddannelse. Derfor er der brug for initiativer, der kan øge fastholdelsen på EUD og derved sikre arbejdskraften til regionens virksomheder. Formålet med projektet er at sikre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. I dag starter en del unge med utilstrækkelige faglige, personlige og sociale kompetencer og har behov for støtte til at gennemføre en uddannelse og opnå de nødvendige kompetencer for at indgå på arbejdsmarkedet under og efter endt uddannelsesforløb. Relationer der forpligter mentorordninger på erhvervsuddannelser skal udvikle, professionalisere og afprøve fem forskellige mentorordninger rettet mod særligt udsatte elevgrupper på EUD. Målet er, at dokumentere hvilke mentorordninger, der har effekt i forhold til at fastholde forskellige elevtyper i erhvervsuddannelserne, og at projektets viden bliver udbredt til regionens øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner. Det store antal elever og mentorer, der deltager i projektet, samt det faktum at erhvervsskolenes profiler er særdeles repræsentative for området betyder, at projektet rummer en hidtil uset volumen, sammenlignelighed og systematik i forhold til udvikling, afprøvning og evaluering af mentorordninger. Der udarbejdes inspirationsmateriale samt dokumentation af projektets udviklede mentorordninger til anvendelse på andre erhvervsskoler. Der bliver udformet en række dynamiske mentoruddannelsesmoduler, der er med til at sikre kvalificering af mentorfunktionen. Projektet består af fire hovedaktiviteter: 1. Udvikling af mentorordninger, der modsvarer de forskellige elevprofiler, der er på erhvervsuddannelserne. 2. Afprøvning og evaluering af mentorordningerne på tre erhvervsskoler i Region Hovedstaden. 3. Kompetenceløft af mentorer og ledelse. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 19

20 4. Vidensopsamling, vidensspredning og redigering af erfaringer. Projektet består af et samarbejde mellem tre af regionens erhvervsskoler, som dækker størstedelen af erhvervsuddannelserne i regionen. Projektleder: Teknisk Erhvervsskole Center (TEC). Partnere: CPH West, SOSU C. Der samarbejdes med Center for Ungdomsforskning (CEFU) og Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE). Der indgår et bredt sammensat Advisory Board (AB) som består af fagfolk, der på forskellig vis arbejder med udsatte unge samt repræsentanter fra virksomheder, brancher, kommuner og ministerier. AB er med til at sikre et tæt samspil mellem uddannelse og arbejdsmarked. Projektet imødekommer Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Lissabon-erklæringen EU satte gennem Lissabon-erklæringen (erklæringen blev ratificeret i 2007, The Treaty of Lisbon) tilbage i 2000 et langsigtet fælles mål for medlemsstaterne. Målet er fortsat at skabe et Europa, der senest i 2015 er den mest konkurrencedygtige, vidensbaserede økonomi i verden; som et redskab til at nå dette mål står uddannelse særdeles centralt. Erklæringen er fulgt op af tre hovedmål, identificeret året efter af EU s stats- og regeringschefer: 1) Forbedring af almene og erhvervsmæssige uddannelsessystemers kvalitet og effektivitet, 2) lette adgangen til alle almene og erhvervsmæssige uddannelsessystemer samt 3) gøre almen og faglige uddannelse åben for det lokale miljø; EU og resten af verden (Rådet for den europæiske union: Education and Training 2010 diverse systems, shared goals ). Dette projekts formål, at øge antallet af unge, som gennemfører en erhvervsuddannelse, gennem at give den svageste gruppe realistiske muligheder for at fuldføre deres uddannelse, ligger som en naturlig følge af Lissabon-erklæringens 3 hovedmål. Globaliseringsstrategien Den danske regering placerede ligeledes i sin Globaliseringsstrategi (Globaliseringsrådet: Fremgang, fornyelse og tryghed, 2006) uddannelse som et centralt element i forhold til at fastholde Danmark i sin position som et af verdens rigeste lande, et dansk samfund uden store skel og med en god sammenhængskraft. Med kravet om at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, således at de er rustet til arbejdsmarkedet eller til at læse videre, udfordrer AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 20

21 man samtidig ungdomsuddannelserne i at udarbejde handlingsplaner til fastholdelse og sammenhæng i uddannelsessystemet, herunder en god vejledning. Handlingsplanerne indeholder typisk støttetilbud til de udsatte elevgrupper som et middel til at give gruppen realistiske uddannelsestilbud og fastholde og de unge i deres uddannelser. Udviklingen og afprøvningen af forskellige typer mentortilbud på forskellige typer erhvervsskoler muliggjort indenfor dette projekts rammer bør være med til at indfri kravet om, at 95 % af ungdomsårgangene opnår en ungdomsuddannelse. Region Hovedstadens Udviklingsplan I Region Hovedstaden falder omkring hver femte elev fra undervejs i deres ungdomsuddannelse og op mod halvdelen blandt særligt udsatte befolkningsgrupper (Regionens Udviklingsplan Juni 2008). At sikre at eleverne i regionen ikke falder fra, og at der virkelig er ungdomsuddannelse til alle (Partnerskaber for viden, vækst og velfærd erhvervsudviklingsstrategi, Vækstforum Region Hovedstaden 2007), er en opgave, der kræver samarbejde uddannelsesinstitutionerne imellem omkring metoder og kompetenceudvikling og ikke mindst mellem skoler og virksomheder i forhold til gruppen af eksempelvis minoritetselever og udsatte unge. Set i denne sammenhæng, er det optimalt og meget ønskværdigt, at dette projekt opnår yderligere støtte gennem Region Hovedstadens midler, i sit mål om at øge antallet af unge på erhvervsuddannelser, der fuldfører deres uddannelsesforløb. Relationer der forpligtiger mentorordninger på erhvervsuddannelser har som overordnet formål at styrke erhvervsuddannelserne i deres opgave med at uddanne de unge og dermed sikre arbejdsstyrken til arbejdsmarkedet og dermed Danmarks konkurrenceevne globalt set. Projektets effekt er at reducere antallet af unge, der falder fra i løbet af specielt de første måneder af deres erhvervsuddannelse på EDU, SOSU og første halvår på HTX. I den forbindelse vil et kompetenceløft af ledelse og undervisere, vejledere, mentorer være et vigtigt element sideløbende med støttetilbud til de unge. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder og brancher er ligeledes nødvendigt. Gennem en systematisk visitation af de kommende elever på deltagerskolerne arbejdes der mod at finde frem til de elevprofiler, der typisk oplever vanskeligheder i forhold til at gennemføre deres erhvervsuddannelse, og derved sikres det, at netop disse elever tilbydes at indgå i en relevant, tidssvarende mentorordning. De nyudviklede og tilpassede mentorordninger inden for rammerne af dette projekt vil være udformet som modeller, der allerede inden for projektets løbetid er mulige at implementere på de øvrige af regionens erhvervsuddannelser. Hjælp til selvhjælp At indgå i en mentorordning betyder som udgangspunkt for den unge hjælp til selvhjælp, og det er ud fra denne betragtning, at projektet hedder Relationer der forpligtiger. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 21

22 For gruppen af elever, der indgår i projektet, gælder det især, at det er vigtigt at sikre, at elevernes kompetencer kan stå mål med de udfordringer, de møder i læringssituationer på skolen og på praktikpladsen og, som den nuværende finansielle krise kræver det, at de kan klare sig på trods. Erhvervsudviklingsstrategien blev udviklet i en periode, hvor den økonomiske vækst var særdeles god. Således er situationen ikke længere; for unge, der påbegynder et grundforløb på en erhvervsuddannelse, er blevet meget vanskeligere at indgå en praktikpladsaftale med en virksomhed. I hovedstadsregionen er antallet af indgåede praktikpladser i 2009 faldet med små 40 procent (juni ) i forhold til samme tidspunkt forrige år. Det er i dette perspektiv, at man skal se dette projekts mål. Det er så vigtigt at sikre disse unge deres erhvervsuddannelse, idet den ofte vil være den eneste uddannelse, en stor del af dem vil få. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Baggrund for projektet og projektidé Som tidligere nævnt falder omkring hver femte elev i Region Hovedstaden fra undervejs i deres ungdomsuddannelse. Mentorordninger som middel til øget fastholdelse har været forsøgt gennem en årrække på de tre samarbejdsskoler. Generelt oplever skolerne, at mentorordningerne har en positiv effekt, men arbejdsfeltet er endnu så nyt og udokumenteret, at det er vanskeligt at generalisere i forhold til metode og effekt. Alle tre deltagerskoler har gennem flere år arbejdet med at udvikle og afprøve mentorordninger, på både grund- og hovedforløbene. Skolernes forskellige mentorprojekter har haft store forskelle i forhold til deltagervolumen for både mentorer og mentees samt i forhold til varighed og metoder. Fælles for deltagerskolerne er det primære arbejde med elevmålgrupper, der har sociale og personlige problemer og elever med minoritetsbaggrunde. Skolerne har bl.a. arbejdet med voksen til ung mentorordninger varetaget af både frivillige eksterne mentorer og af interne deltidsmentorer, fuldtidsmentorer og mentorrollen som en del af kontaktlærerfunktionen. Alle erfaringer med mentorordninger viser, at mentorordninger har effekt i forhold til fasthold af udsatte unge, og derfor er netop udvikling af mentorordninger et indsatsområde i Handlingsplan for øget gennemførelse på alle tre deltagerskoler. I takt med at skolerne har akkumuleret erfaringer med etablering af mentorordninger, er der opstået en lang række problemfelter, der bevirker, at skolerne alle befinder sig i en fase, hvor forsøg med mentorordninger stadig har stor relevans og fokus. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 22

23 Det er bl.a. spørgsmål som: Hvordan sikres det, at det er de rigtige elever, der tilbydes et mentorforløb? Hvilke elevmålgrupper har positiv fastholdelseseffekt af et mentorforløb? Hvilke mentortilbud passer til hvilke elevmålgrupper? Hvordan styrkes visiteringen? Hvordan organiseres mentortilbuddene optimalt og hvilke interne kommunikationsgange, er der behov for? Hvordan kvalitetssikres et mentorforløb i forhold til bl.a. rammer for samarbejdet mellem mentor og mentee? Hvordan kan mentorordninger sikre elevens fulde uddannelsesforløb (gennemførelse af både grund- og hovedforløb) i en tid præget af økonomisk afmatning? Hvilke krav stiller etablering af mentorordninger til den pædagogiske ledelse? Alle tre skoler har altså arbejdet seriøst i mentorfeltet, og har derfor en god erfaringsbase at videreudvikle fra samt et godt grundlag for at udvikle en best practise på området. Og netop en samlet erfaringsbase er helt nødvendig for at kvalificere arbejdet med mentorordninger i erhvervsskoleregi. I dag er det et krav, at alle erhvervsskoler skal etablere og tilbyde mentorordning til de af skolens elever, der har brug for det, men på trods af det gældende lovkrav er rammerne for etablering af mentorordningen meget løse, og det er op til hver enkelt skole at definere, hvad en mentor er, og hvordan mentorerne skal arbejde. Følgende tekst er taget fra bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, der trådte i kraft 1. januar 2008: 53. Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning fra sådanne kontaktpersoner for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Skolen fastsætter rammer for kontaktlærernes og mentorernes virksomhed. Stk. 2. Skolen skal endvidere sikre, at de elever, der har behov herfor, tilbydes social, personlig eller psykologisk rådgivning. Skolen fastsætter rammerne for denne rådgivning. Stk. 3. Skolen kan samarbejde med andre skoler og myndigheder om opgaverne efter stk. 1 og 2. En lang række forsøg er herefter sat i søen på forskellige skoler og med meget forskellige resultater. Der er ingen tvivl om, at den ekstra støtte til eleverne gør en forskel, men der er samtidig ikke problemfrit at arbejde med mentorordninger. Mentorarbejdet er komplekst og kræver mange ressourcer, samtidig med, at arbejdsfeltet er forholdsvist udokumenteret. Der er f.eks. ingen krav til, hvilken uddannelse en mentor skal gennemgå. Behov for systematik og kvalitet Der mangler følgeligt en mere samlet og systematisk tilgang til mentorordningerne uddannelsesinstitutionerne imellem. Der mangler transfer, gennemsigtighed og sammenlignelige evalueringer. Eller formuleret på en anden vis: Der mangler viden om mentorfeltet, som muliggør, at AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 23

24 succeserne fra en skole overføres til en anden, og at de mindre heldige udviklingsforsøg på en uddannelse ikke igangsættes på en anden. Projektet ønsker at skabe den manglende best practise på området. Derfor vil projektet konkret have fokus på at udvikle og gennemprøve en række forsøg, som efterfølgende evalueres. Forsøgene vil blive udviklet på baggrund af en kortlægning, hvor skolernes erfaringer bliver gennemgået; i kortlægningen gøres der ligeledes brug af en analyse af internationale erfaringer med mentorordninger udarbejdet af NCE. Forsøgene vil foregå dels lokalt, hvor de vil blive iværksat som en videreudvikling af skolernes igangværende aktiviteter, og dels tværgående, så det sikres, at projektets erfaringer og anbefalinger dækker EUD bredt og ikke kun en enkelt skole. Det er afgørende, at projektet går på to ben: Det lokale element skal sikre lokal forankring og ejerskab til projektet. Det tværgående element skal sikre en bred og repræsentativ ramme for projektet, der muliggør, at anbefalingerne kan bruges efterfølgende både regionalt og nationalt. Derfor bliver de lokale arbejdsgrupper sammensat på tværs af skolerne i udviklingsarbejdet, og de større arrangementer vil foregå i tværgående fora. Målet er at skabe en fælles platform at løfte mentorordninger fra i regionen. Den overordnede projektidé Den overordnede projektidé er at professionalisere mentorområdet i erhvervsskoleregi, således at skolernes igangværende indsatser forbedres og målrettes de elever, der reelt har behov for en mentor. Idéen er at udvikle fælles retningslinjer og metoder i forhold til visitation, mentorarbejdet, organisering og effektmåling, således at andre skoler nemt kan indhente en form for guide til etablering af mentorordninger. Selve udformningen af guiden vil finde sin endelige form, efterhånden som projektet folder sig ud. Formål Projektet har som formål at minimere frafaldet for de udsatte elevgrupper (fordelt på 4 målgrupper) på erhvervsuddannelserne for derigennem både at sikre den enkelte elevs personlige succes og den nationale arbejdskraft. De tre deltagerskoler har gennem de sidst par år lavet forskellige udviklingsprojekter, der har haft til formål at teste mentorordninger som middel til fastholdelse og resultaterne har været positive. Mentorordninger kan fastholde frafaldstruede elever i uddannelse. Men på mentorfeltet mangler der viden om hvad det er der får mentorordningerne til at virke. Hvad er det der bliver det klister der fastholder eleven? Hvad er det for en type relation mellem mentor og mentee der fastholdelseseffekten? Mål: Målet med projektet er: at udvikle og teste mentorordninger på en række uddannelsesinstitutioners afdelinger for at afdække, hvilke faktorer, der faktorer der bidrager til en positiv fastholdelseseffekt overfor klart definerede målgrupper. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 24

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Projektet har med meget små forsinkelser, især i opstartsfasen, gennemført langt størstedelen af dets aktiviteter.

Projektet har med meget små forsinkelser, især i opstartsfasen, gennemført langt størstedelen af dets aktiviteter. SÆRSKILT PROJEKTRAPPORT RELATIONER DER FORPLIGTER MENTORORDNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSER PROJEKT-ID 4541 BESKRIV OG VURDERER UDVIKLINGEN AF PROJEKTFORLØBET BESKRIVELSE Projektet er i et samarbejde mellem

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm

Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm 14. November 2012 Et satspulje- og EU Socialfondsprojekt Medfinansieret af Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen den 12.06.2012 TEC tilbyder Erhvervsuddannelser, HTx, samt en mangfoldighed af kursusaktiviteter. 650 ansatte og ca. 4000 årselever, heraf ca. 2500 på eud

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere