2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc Samarbejdserklæring til TEC pdf SOSU.pdf tidsplan ny.xls 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A Projektets navn Vælg CVR el. CPR Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser CVR CVR/CPR EAN Navn Teknisk Erhvervsskole Center Adresse Nordre Fasanvej 27 Postnr By Frederiksberg AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 1

2 Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Jesper Projektansvalig/kontaktperson efternavn Clausen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Anne Beck Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Hvis andet, skriv Leif Bille Selvejende institution Direktør Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Falkoner Alle 55 Postnr By Frederiksberg Kontonummer AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Tilsagnsmodtager Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Teknisk Erhvervsskole Center varetager projektledelsen. TEC er regionens største erhvervsskole med cirka unge og voksne årligt på længere eller kortere uddannelsesforløb, heraf starter over 2500 unge årligt på et grundforløb på EUD og 440 på htx første år. Skolen arbejder intensivt med strategier om fastholdelse af især grundforløbseleverne og htx-elever i det første halve år af deres gymnasielle uddannelse - ligesom implementeringen af disse fastholdelsestiltag fylder meget i hverdagen. Det er derfor naturligt for skolen, at vi gennem dette projekt samarbejder med regionens erhvervsskoler om at skabe konsensus og udvikle øget kvalitet i mentorordninger som et af fastholdelsestiltagene. Et sådant formaliseret og kvalitetetssikret samarbejde har ikke fundet sted før og kræver, at netop et projekt som dette igangsættes. TEC har erfaringer med mange typer projektstyring, herunder et tidligere Socialfondsprojekt. Navn Vælg CVR el. CPR Teknisk Erhvervsskole Center CVR CVR/CPR Adresse Nordre Fasanvej 27 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Frederiksberg Region Hovedstaden Jesper Clausen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 3

4 CPH West er det store uddannelsescenter i det vestlige København med adresser i Ishøj, Høje-Tåstrup og København Nordvest. Skolenen har årselever på ungdomsuddannelserne og ca kursister på kursus-uddannelserne og udbyder uddannelsestilbud, der spænder fra gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser til uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og ledere i erhvervslivet. CPH Wests vision er bl.a. at gøre en betydelig indsats for, at det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, og at 50 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, realiseres. Derfor arbejder skolen seriøst med planer og indsatser i forhold til øget gennemførelse og har i den forbindelse igangsat flere mentorordninger, som ønskes udviklet og nuanceret, hvilket de nuværende økonomiske rammer ikke muliggør. Navn Vælg CVR el. CPR CPH West CVR CVR/CPR Adresse Vejlebrovej Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Ishøj Region Hovedstaden Michael Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) SOSU C er en fuldt udbygget erhvervsskole indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik beliggende syd for København. Institutionen udbyder selvstændigt hovedforløbene Social- og Sundhedsuddannelsen og Pædagogisk Assistentuddannelse. Èn af SOSU C`s aktuelle udfordringer er at medvirke til den politiske målsætning om at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, derfor er rekruttering og fastholdelse højt prioriterede indsatsområder i skolens udviklingsplan for og handlingsplanen for 2009, hvor de 2 indsatsområder er :1)psykologstøtte og 2) mentorordninger. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 4

5 Netop på grundforløbene er frafaldsprocenten højst på SOSU C, og skolen ser dette samarbejde omkring mentorordninger som en mulighed for yderligere at mindske frafaldet, hvilket der er et stort behov for. Desværre har skolen ikke mulighed for at igangsætte yderligere aktiviteter inden for den nuværende økonomi. Navn Vælg CVR el. CPR SOSU C CVR CVR/CPR Adresse Brøndby Møllevej 4 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Brøndby Region Hovedstaden Elsebeth Melgaard Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 5

6 Part 5 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vivi Abben fra Ballerup Kommune optræder i Advisory Board i sin egenskab som uddannelseskonsulent i fohold til SOSU- og sygeplejeuddannelserne. Fokus er lagt på den særlige mangfoldighed i elevgruppen i disse uddannelser i forhold til aldersspredning og etnicitet, hvilket giver særlige pædagogiske udfordringer for skolerne. Uddannelseskonsulenten arbejder ydermere med at sikre implementeringen af bekendtgørelsesændringer i praktikdelen af uddannelserne. Vivi Abben er bl.a. beskikket censor for hjælperuddannelsen og de pædagogiske efteruddannnelser. Navn Vælg CVR eller CPR Ballerup Kommune CVR CPR/CVR Adresse Telegrafvej 3, 3. sal Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Ballerup Region Hovedstaden Vivi Abben Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 6

7 Part 6 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Københavns Tekniske Skole (KTS) er et moderne uddannelsessted. Skolens uddannelser og kurser bliver løbende udviklet, så de modsvarer omverdenens behov for uddannelser på et højt kvalitetsniveau - både nu og i fremtiden. Skolen har årligt 4000 årselever og tilbyder undervisning på 13 adresser i Storkøbenhavn. KTS udbyder fem EUD-grundforløb, som retter sig mod 32 hovedforløb, hvor skolen udbyder de 24. Desuden udbyder skolen htx-teknisk gymnasium og AMU uddannelser. KTS har en særdeles bred elevprofil bl.a. i forhold til etnicitet og har gennem de senere år lavet specielle tiltag i forhold til fastholdelse i form af forskellige modeller med kontaktlærerfunktionen og mentorordninger. Anders La Cours er skolens personaleudviklingschef og er knyttet til dette projekt i relation til hans ansvar for personalets kompetenceudvikling i forhold til eksempelvis screening af elever (afdækning af elevernes behov for suppelerende støtte) og aktuelt praktikpladsmentorordning, som er under udvikling. Navn Vælg CVR eller CPR Københavns Tekniske Skole CVR CPR/CVR Adresse Lygten 16 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København NV Region Hovedstaden Anders La Cour Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 7

8 Part 7 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Preben Holm er projektleder for Fastholdelseskaravan, et initiativ under Integrationsminiteriet. Fastholdelseskaravanen er et nyt initiativ rettet mod unge med anden etnisk baggrund end dansk, der har svært ved at komme i gang med og gennemføre en erhvervsuddannelse. i disse år turnerer ni konsulenter fra to ministerier,rundt på danske erhvervsskoler for at hjælpe skolerne i gang med at arbejde strategisk og målrettet med at nedbringe frafaldet blandt etniske minoritetsunge på erhvervsuddannelserne. Fokus er rettet mod: Etablering af fastholdelseskoordinatorer på udvalgte skoler; Etablering af forældresamarbejde og aktiv forældreinddragelse Etablering af lokale rollemodelkorps;udvikling af undervisernes kompetencer og nye pædagogiske metoder og værktøjer Udvikling af nye attraktive læringsmiljøer for effektiv lektiehjælp Lokale netværk mellem blandt andet grundskole, produktionsskole, erhvervsskole og Ungdommens uddannelsesvejledning Navn Vælg CVR eller CPR Integrationsministeriet CVR CPR/CVR Adresse Holbergsgade 9 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København K Region Hovedstaden Preben Holm Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 8

9 Part 8 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Marianne Schøler Lind er psykolog og tegner virksomheden UNGLIV, der tilbyder kognitiv terapi til børn og unge, der har personlige og familierelaterede vanskeligheder. Marianne er tilknyttet dette projekt i relation til sin kursusvirksomhed, der har fokus på at hjælpe lærere og andre der indgår i arbejdet med med vanskelige, sårbare og udsatte unge. Navn Ung liv Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Jernbanegade 14C Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Ryumgaard Midtjylland Marianne Schøler Lind Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 9

10 Part 9 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Torben Ruberg Rasmussen er ansat ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet og er tilknyttet dette projektet som medlem af Advisory Board. Torben er specielt på områder som "læring og kulturmøder, interkulturel kommunikation og kulturforståelse, islam og modernitet og er en interessant debattør på integrationsområdet. Navn Vælg CVR eller CPR Syddansk Universitet CVR CPR/CVR Adresse Campusvej 55 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Odense M Fyn Torben Rugberg Rasmussen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 10

11 Part 10 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Louise Pihl er afdelingschef i arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk afdeling i Dansk Byggeri, som er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Louise er særdeles aktiv i forhold til sikring praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne og rådgiver virksomheder om "lærlinge i krisetider". Navn Vælg CVR eller CPR Dansk Byggeri CVR CPR/CVR Adresse Kejsergade 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København K Region Hovedstaden Louise Pihl Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 11

12 Part 11 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Mathab Beigi er ansat som projektleder i UU København og arbejder bl.a. med relancering af Genvejen samt RISEcph, som er UU Københavns unge rollemodeller. Mathab er kandidat i Geografi og Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universitetscenter og har haft særlig fokus på etnisk og kønsmæssig ligestilling med særlig interesse for unge. Ved siden af sit arbejde i UU København fungerer Mathab som mentor og støtter derigennem primært kvinder i at udnytte deres ressourcer og nå deres mål. Mathab bruger især dialog som værktøj i sine mentorskaber. Mathab er tilknyttet projektet gennem sin faglige viden og praktiske erfaringer med både uddannelsesog vejledningsområdet samt mentorskaber. Navn Vælg CVR eller CPR Københavns Kommune CVR CPR/CVR Adresse Korsgade 30 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København N Region Hovedstaden Mahtab Beigi Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 12

13 Part 12 Vælg rolle Netværksdeltager Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Helle Feddersen er ansat i UU Vestegnen og har dagligt funktion som vejleder på Ungdomsskolen og 10. klasseskolen. Sideløbende med sin vejlederfunktion arbejder Helle som mentorcoach og rollemodeller og arbejder tillige med mentorordninger i forbindelse med overgangen mellem folkeskole og erhvervsuddannelser. Navn Vælg CVR eller CPR UU Vestegnen CVR CPR/CVR Adresse Vognporten 2,1 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Albertslund Region Hovedstaden Helle Feddersen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 13

14 Part 13 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 14

15 Part 14 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 15

16 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 2 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 3 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 4 Navn AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 16

17 CVR-nr. Netværksdeltager 5 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 17

18 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Teknisk Erhvervsskole Center Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 706 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 18

19 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) De unge falder fra I dag vidner frafaldsprocenter på mellem 40 og 60 % om, at mange unge falder fra deres erhvervsuddannelse. En af konsekvenserne ved dette er, at en del unge aldrig får en ungdomsuddannelse. Derfor er der brug for initiativer, der kan øge fastholdelsen på EUD og derved sikre arbejdskraften til regionens virksomheder. Formålet med projektet er at sikre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. I dag starter en del unge med utilstrækkelige faglige, personlige og sociale kompetencer og har behov for støtte til at gennemføre en uddannelse og opnå de nødvendige kompetencer for at indgå på arbejdsmarkedet under og efter endt uddannelsesforløb. Relationer der forpligter mentorordninger på erhvervsuddannelser skal udvikle, professionalisere og afprøve fem forskellige mentorordninger rettet mod særligt udsatte elevgrupper på EUD. Målet er, at dokumentere hvilke mentorordninger, der har effekt i forhold til at fastholde forskellige elevtyper i erhvervsuddannelserne, og at projektets viden bliver udbredt til regionens øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner. Det store antal elever og mentorer, der deltager i projektet, samt det faktum at erhvervsskolenes profiler er særdeles repræsentative for området betyder, at projektet rummer en hidtil uset volumen, sammenlignelighed og systematik i forhold til udvikling, afprøvning og evaluering af mentorordninger. Der udarbejdes inspirationsmateriale samt dokumentation af projektets udviklede mentorordninger til anvendelse på andre erhvervsskoler. Der bliver udformet en række dynamiske mentoruddannelsesmoduler, der er med til at sikre kvalificering af mentorfunktionen. Projektet består af fire hovedaktiviteter: 1. Udvikling af mentorordninger, der modsvarer de forskellige elevprofiler, der er på erhvervsuddannelserne. 2. Afprøvning og evaluering af mentorordningerne på tre erhvervsskoler i Region Hovedstaden. 3. Kompetenceløft af mentorer og ledelse. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 19

20 4. Vidensopsamling, vidensspredning og redigering af erfaringer. Projektet består af et samarbejde mellem tre af regionens erhvervsskoler, som dækker størstedelen af erhvervsuddannelserne i regionen. Projektleder: Teknisk Erhvervsskole Center (TEC). Partnere: CPH West, SOSU C. Der samarbejdes med Center for Ungdomsforskning (CEFU) og Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE). Der indgår et bredt sammensat Advisory Board (AB) som består af fagfolk, der på forskellig vis arbejder med udsatte unge samt repræsentanter fra virksomheder, brancher, kommuner og ministerier. AB er med til at sikre et tæt samspil mellem uddannelse og arbejdsmarked. Projektet imødekommer Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Lissabon-erklæringen EU satte gennem Lissabon-erklæringen (erklæringen blev ratificeret i 2007, The Treaty of Lisbon) tilbage i 2000 et langsigtet fælles mål for medlemsstaterne. Målet er fortsat at skabe et Europa, der senest i 2015 er den mest konkurrencedygtige, vidensbaserede økonomi i verden; som et redskab til at nå dette mål står uddannelse særdeles centralt. Erklæringen er fulgt op af tre hovedmål, identificeret året efter af EU s stats- og regeringschefer: 1) Forbedring af almene og erhvervsmæssige uddannelsessystemers kvalitet og effektivitet, 2) lette adgangen til alle almene og erhvervsmæssige uddannelsessystemer samt 3) gøre almen og faglige uddannelse åben for det lokale miljø; EU og resten af verden (Rådet for den europæiske union: Education and Training 2010 diverse systems, shared goals ). Dette projekts formål, at øge antallet af unge, som gennemfører en erhvervsuddannelse, gennem at give den svageste gruppe realistiske muligheder for at fuldføre deres uddannelse, ligger som en naturlig følge af Lissabon-erklæringens 3 hovedmål. Globaliseringsstrategien Den danske regering placerede ligeledes i sin Globaliseringsstrategi (Globaliseringsrådet: Fremgang, fornyelse og tryghed, 2006) uddannelse som et centralt element i forhold til at fastholde Danmark i sin position som et af verdens rigeste lande, et dansk samfund uden store skel og med en god sammenhængskraft. Med kravet om at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, således at de er rustet til arbejdsmarkedet eller til at læse videre, udfordrer AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 20

21 man samtidig ungdomsuddannelserne i at udarbejde handlingsplaner til fastholdelse og sammenhæng i uddannelsessystemet, herunder en god vejledning. Handlingsplanerne indeholder typisk støttetilbud til de udsatte elevgrupper som et middel til at give gruppen realistiske uddannelsestilbud og fastholde og de unge i deres uddannelser. Udviklingen og afprøvningen af forskellige typer mentortilbud på forskellige typer erhvervsskoler muliggjort indenfor dette projekts rammer bør være med til at indfri kravet om, at 95 % af ungdomsårgangene opnår en ungdomsuddannelse. Region Hovedstadens Udviklingsplan I Region Hovedstaden falder omkring hver femte elev fra undervejs i deres ungdomsuddannelse og op mod halvdelen blandt særligt udsatte befolkningsgrupper (Regionens Udviklingsplan Juni 2008). At sikre at eleverne i regionen ikke falder fra, og at der virkelig er ungdomsuddannelse til alle (Partnerskaber for viden, vækst og velfærd erhvervsudviklingsstrategi, Vækstforum Region Hovedstaden 2007), er en opgave, der kræver samarbejde uddannelsesinstitutionerne imellem omkring metoder og kompetenceudvikling og ikke mindst mellem skoler og virksomheder i forhold til gruppen af eksempelvis minoritetselever og udsatte unge. Set i denne sammenhæng, er det optimalt og meget ønskværdigt, at dette projekt opnår yderligere støtte gennem Region Hovedstadens midler, i sit mål om at øge antallet af unge på erhvervsuddannelser, der fuldfører deres uddannelsesforløb. Relationer der forpligtiger mentorordninger på erhvervsuddannelser har som overordnet formål at styrke erhvervsuddannelserne i deres opgave med at uddanne de unge og dermed sikre arbejdsstyrken til arbejdsmarkedet og dermed Danmarks konkurrenceevne globalt set. Projektets effekt er at reducere antallet af unge, der falder fra i løbet af specielt de første måneder af deres erhvervsuddannelse på EDU, SOSU og første halvår på HTX. I den forbindelse vil et kompetenceløft af ledelse og undervisere, vejledere, mentorer være et vigtigt element sideløbende med støttetilbud til de unge. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder og brancher er ligeledes nødvendigt. Gennem en systematisk visitation af de kommende elever på deltagerskolerne arbejdes der mod at finde frem til de elevprofiler, der typisk oplever vanskeligheder i forhold til at gennemføre deres erhvervsuddannelse, og derved sikres det, at netop disse elever tilbydes at indgå i en relevant, tidssvarende mentorordning. De nyudviklede og tilpassede mentorordninger inden for rammerne af dette projekt vil være udformet som modeller, der allerede inden for projektets løbetid er mulige at implementere på de øvrige af regionens erhvervsuddannelser. Hjælp til selvhjælp At indgå i en mentorordning betyder som udgangspunkt for den unge hjælp til selvhjælp, og det er ud fra denne betragtning, at projektet hedder Relationer der forpligtiger. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 21

22 For gruppen af elever, der indgår i projektet, gælder det især, at det er vigtigt at sikre, at elevernes kompetencer kan stå mål med de udfordringer, de møder i læringssituationer på skolen og på praktikpladsen og, som den nuværende finansielle krise kræver det, at de kan klare sig på trods. Erhvervsudviklingsstrategien blev udviklet i en periode, hvor den økonomiske vækst var særdeles god. Således er situationen ikke længere; for unge, der påbegynder et grundforløb på en erhvervsuddannelse, er blevet meget vanskeligere at indgå en praktikpladsaftale med en virksomhed. I hovedstadsregionen er antallet af indgåede praktikpladser i 2009 faldet med små 40 procent (juni ) i forhold til samme tidspunkt forrige år. Det er i dette perspektiv, at man skal se dette projekts mål. Det er så vigtigt at sikre disse unge deres erhvervsuddannelse, idet den ofte vil være den eneste uddannelse, en stor del af dem vil få. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Baggrund for projektet og projektidé Som tidligere nævnt falder omkring hver femte elev i Region Hovedstaden fra undervejs i deres ungdomsuddannelse. Mentorordninger som middel til øget fastholdelse har været forsøgt gennem en årrække på de tre samarbejdsskoler. Generelt oplever skolerne, at mentorordningerne har en positiv effekt, men arbejdsfeltet er endnu så nyt og udokumenteret, at det er vanskeligt at generalisere i forhold til metode og effekt. Alle tre deltagerskoler har gennem flere år arbejdet med at udvikle og afprøve mentorordninger, på både grund- og hovedforløbene. Skolernes forskellige mentorprojekter har haft store forskelle i forhold til deltagervolumen for både mentorer og mentees samt i forhold til varighed og metoder. Fælles for deltagerskolerne er det primære arbejde med elevmålgrupper, der har sociale og personlige problemer og elever med minoritetsbaggrunde. Skolerne har bl.a. arbejdet med voksen til ung mentorordninger varetaget af både frivillige eksterne mentorer og af interne deltidsmentorer, fuldtidsmentorer og mentorrollen som en del af kontaktlærerfunktionen. Alle erfaringer med mentorordninger viser, at mentorordninger har effekt i forhold til fasthold af udsatte unge, og derfor er netop udvikling af mentorordninger et indsatsområde i Handlingsplan for øget gennemførelse på alle tre deltagerskoler. I takt med at skolerne har akkumuleret erfaringer med etablering af mentorordninger, er der opstået en lang række problemfelter, der bevirker, at skolerne alle befinder sig i en fase, hvor forsøg med mentorordninger stadig har stor relevans og fokus. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 22

23 Det er bl.a. spørgsmål som: Hvordan sikres det, at det er de rigtige elever, der tilbydes et mentorforløb? Hvilke elevmålgrupper har positiv fastholdelseseffekt af et mentorforløb? Hvilke mentortilbud passer til hvilke elevmålgrupper? Hvordan styrkes visiteringen? Hvordan organiseres mentortilbuddene optimalt og hvilke interne kommunikationsgange, er der behov for? Hvordan kvalitetssikres et mentorforløb i forhold til bl.a. rammer for samarbejdet mellem mentor og mentee? Hvordan kan mentorordninger sikre elevens fulde uddannelsesforløb (gennemførelse af både grund- og hovedforløb) i en tid præget af økonomisk afmatning? Hvilke krav stiller etablering af mentorordninger til den pædagogiske ledelse? Alle tre skoler har altså arbejdet seriøst i mentorfeltet, og har derfor en god erfaringsbase at videreudvikle fra samt et godt grundlag for at udvikle en best practise på området. Og netop en samlet erfaringsbase er helt nødvendig for at kvalificere arbejdet med mentorordninger i erhvervsskoleregi. I dag er det et krav, at alle erhvervsskoler skal etablere og tilbyde mentorordning til de af skolens elever, der har brug for det, men på trods af det gældende lovkrav er rammerne for etablering af mentorordningen meget løse, og det er op til hver enkelt skole at definere, hvad en mentor er, og hvordan mentorerne skal arbejde. Følgende tekst er taget fra bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, der trådte i kraft 1. januar 2008: 53. Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning fra sådanne kontaktpersoner for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Skolen fastsætter rammer for kontaktlærernes og mentorernes virksomhed. Stk. 2. Skolen skal endvidere sikre, at de elever, der har behov herfor, tilbydes social, personlig eller psykologisk rådgivning. Skolen fastsætter rammerne for denne rådgivning. Stk. 3. Skolen kan samarbejde med andre skoler og myndigheder om opgaverne efter stk. 1 og 2. En lang række forsøg er herefter sat i søen på forskellige skoler og med meget forskellige resultater. Der er ingen tvivl om, at den ekstra støtte til eleverne gør en forskel, men der er samtidig ikke problemfrit at arbejde med mentorordninger. Mentorarbejdet er komplekst og kræver mange ressourcer, samtidig med, at arbejdsfeltet er forholdsvist udokumenteret. Der er f.eks. ingen krav til, hvilken uddannelse en mentor skal gennemgå. Behov for systematik og kvalitet Der mangler følgeligt en mere samlet og systematisk tilgang til mentorordningerne uddannelsesinstitutionerne imellem. Der mangler transfer, gennemsigtighed og sammenlignelige evalueringer. Eller formuleret på en anden vis: Der mangler viden om mentorfeltet, som muliggør, at AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 23

24 succeserne fra en skole overføres til en anden, og at de mindre heldige udviklingsforsøg på en uddannelse ikke igangsættes på en anden. Projektet ønsker at skabe den manglende best practise på området. Derfor vil projektet konkret have fokus på at udvikle og gennemprøve en række forsøg, som efterfølgende evalueres. Forsøgene vil blive udviklet på baggrund af en kortlægning, hvor skolernes erfaringer bliver gennemgået; i kortlægningen gøres der ligeledes brug af en analyse af internationale erfaringer med mentorordninger udarbejdet af NCE. Forsøgene vil foregå dels lokalt, hvor de vil blive iværksat som en videreudvikling af skolernes igangværende aktiviteter, og dels tværgående, så det sikres, at projektets erfaringer og anbefalinger dækker EUD bredt og ikke kun en enkelt skole. Det er afgørende, at projektet går på to ben: Det lokale element skal sikre lokal forankring og ejerskab til projektet. Det tværgående element skal sikre en bred og repræsentativ ramme for projektet, der muliggør, at anbefalingerne kan bruges efterfølgende både regionalt og nationalt. Derfor bliver de lokale arbejdsgrupper sammensat på tværs af skolerne i udviklingsarbejdet, og de større arrangementer vil foregå i tværgående fora. Målet er at skabe en fælles platform at løfte mentorordninger fra i regionen. Den overordnede projektidé Den overordnede projektidé er at professionalisere mentorområdet i erhvervsskoleregi, således at skolernes igangværende indsatser forbedres og målrettes de elever, der reelt har behov for en mentor. Idéen er at udvikle fælles retningslinjer og metoder i forhold til visitation, mentorarbejdet, organisering og effektmåling, således at andre skoler nemt kan indhente en form for guide til etablering af mentorordninger. Selve udformningen af guiden vil finde sin endelige form, efterhånden som projektet folder sig ud. Formål Projektet har som formål at minimere frafaldet for de udsatte elevgrupper (fordelt på 4 målgrupper) på erhvervsuddannelserne for derigennem både at sikre den enkelte elevs personlige succes og den nationale arbejdskraft. De tre deltagerskoler har gennem de sidst par år lavet forskellige udviklingsprojekter, der har haft til formål at teste mentorordninger som middel til fastholdelse og resultaterne har været positive. Mentorordninger kan fastholde frafaldstruede elever i uddannelse. Men på mentorfeltet mangler der viden om hvad det er der får mentorordningerne til at virke. Hvad er det der bliver det klister der fastholder eleven? Hvad er det for en type relation mellem mentor og mentee der fastholdelseseffekten? Mål: Målet med projektet er: at udvikle og teste mentorordninger på en række uddannelsesinstitutioners afdelinger for at afdække, hvilke faktorer, der faktorer der bidrager til en positiv fastholdelseseffekt overfor klart definerede målgrupper. AnsøgerID: Version: 6- Dato: 28. August :21 24

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Vedr. Brobygning til uddannelse. Projektperiode Starttidspunkt: 1/3 2013 Sluttidspunkt: 31/12 2014 (Mentor dog til 30/6 2015)

ANSØGNINGSSKEMA Vedr. Brobygning til uddannelse. Projektperiode Starttidspunkt: 1/3 2013 Sluttidspunkt: 31/12 2014 (Mentor dog til 30/6 2015) 1 ANSØGNINGSSKEMA Vedr. Brobygning til uddannelse Ansøgningen sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: brhs@ams.dk I emnet skrives: Ansøgning til brobygning til uddannelse 1. Projektets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Indholdsaftale for samarbejdet mellem Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Område: Gennemførelse af indsats i regi af Fastholdelseskaravanens koncept `mini uddannelsesnav.

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering Bagom SOSU C Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil 1. januar 2007 var uddannelsescentret

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT Virksomhedsplan 2012 2013 Arbejdsmarkedscenter MIDT Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere STAMDATA Stilling: Centerleder Navn: Jørgensen, Allan Projektansvarlig org.: UU:center syd CVR-nummer: 28099827 Adresse: Vejlebrovej 65 Postnr/by: 2635 Ishøj Telefon: 43532038 Mobil: 20442200 Region: Hovedstaden

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet?

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Seminar om effektiv styring af statslige it- og digitaliseringsprojekter Thomas Fredenslund,

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Katalog over de 5 Mentorordninger

Katalog over de 5 Mentorordninger Katalog over de 5 Mentorordninger Et samarbejde mellem CPH WEST, SOSU C og TEC Projektperiode: December 2009 til august 2012 Mentorkatalog_24 sider.indd 1 17/06/10 13:25:59 Mentorkatalog_24 sider.indd

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere