Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1"

Transkript

1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle klasser, i skolemiljøet og med deres lærere. Rapporten vil have fokus på trivsel i forhold til at belyse hvorvidt inklusion lykkes i Rebild Kommune. Dataene er indsamlet i april 2014 via spørgeskemaer. I april 2013 blev der via DCUM s redskaber lavet en lignende undersøgelse, der havde til hensigt at belyse trivsel både i skolerne og i SFO erne. Undersøgelsen blev udarbejdet på baggrund af materiale for henholdsvis indskoling, mellemtrin, SFO samt en særlig type til eleverne i specialklasserne. Analysen af undersøgelsen fra 2013 vil anvendes som sammenlignings aspekt i nærværende rapport. Ved sammenligninger vil dataene fra 2013 skæres ned, så de blot omhandler 4. til 10. klasse, dette er gjort fra et ønske om at kunne analyse så validt et svar som muligt. I det anvendte spørgeskema i 2014 er en lang række af spørgsmålene indhentet fra spørgeskemaet i Det er netop disse spørgsmål, hvor vi ønsker at udarbejde en til dels komparativ analyse med den tidligere rapport. Endvidere vil analysen blive udarbejdet med henblik på at præcisere enkelte problemstillinger i forhold til stamdata (køn og klasse), for derved at kunne præcisere, hvor der eventuelt skal indsættes en ekstra indsats. Rapport status Antal elever i besvarelsen 2110 Antal besvarelser 1409 Svarprocent 67 % Læsevejledning Analysen vil være opbygget af tematikkerne; Din klasse del 1 og 2 Dine lærere Undervisning Skolen miljø Rapporten beskriver samtlige variabler, i deres rene form ved frekvenstabeller. Gennemgående vil det blive analyseret, om der forekommer sammenhænge [1] mellem stamdata (køn og klassetrin) og de stillede spørgsmål. I de tilfælde, hvor der forekommer sammenhæng, vil der blive udarbejdede binære regressionsanalyser [2] for derved at kunne belyse den eksakte forskel og dens betydning. Der vil kun udarbejdes en analytisk gennemgang af de variabler, hvor der forekommer sammenhæng mellem dem og stamdata. Eleverne blev indledningsvis spurgt, hvilket klassetrin de gik på. For at anvende denne variabel i regressionen er den rekodet til mellemtrin (4. 5. og 6. klasse) og udskoling ( og 10. klasse). Indholdsfortegnelse Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Analyse Din Klasse del 1 Din klasse del 2 Dine lærere Undervisningen Skolen Analyse Din Klasse del 1 Nedenstående afsnit vil belyse trivsel. Vi vil derfor anvende variablerne Er du glad, når du går hjem fra skole Er du glad for din klasse Er i gode ved hinanden i klassen Hvordan oplever du, at I er gode ved hinanden

2 Hvordan oplever du, at I Ikke er gode ved hinanden Variabler Svarkategori Svar i pct. Er du glad, når du går hjem fra skole? eller de fleste dage 95,90% Nej, Sjældent eller aldrig 4,10% Er du glad for din klasse? Ja altid eller det meste af tiden 94,40% Nej, Sjældent eller aldrig 6% Er I gode ved hinanden i klassen? Ja altid eller det meste af tiden 94% Nej, sjældent eller aldrig 6% I 2013 viste rapporten, at 88 % af eleverne fra 4. til 10. klasse altid eller det meste af tiden, var glade for deres klasse. Det kan derfor ses, at der er forekommet en mindre stigning frem til 2014 hvor 94,40% af eleverne oplever at være glade for deres klasse. Samtidig viser rapporten fra 2013 at 84% af elever på mellemtrinnet og i udskolingen oplevede at de behandlede hinanden godt i klassen, foruden de 84%, oplevede 13 % af eleverne at de nogen gange var gode ved hinanden i klassen. Der kan derfor ikke tales om en essentiel differentiering mellem årene 2013 og 2014 i forhold til variablen Er i gode ved hinanden i klassen?. Både de elever der oplever, og de der ikke oplever, at de er gode ved hinanden i klassen, blev adspurgt hvordan de oplevede det. Nedenstående tabeller viser elevernes har svar Nedenstående tabeller, er en oversigt over, hvorledes de enkelte klasser fordeler sig i forhold til spørgsmålene - Er du glad for din klasse? og Er du glad, når du går hjem fra skole? Er du glad når du går hjem fra skole*klasse Klasse eller de flest dage eller aldrig Ved ikke Total 4. Klasse 94% 2,80% 3,20% 100% 5. Klasse 92,50% 5,10% 2,40% 100% 6. Klasse 96,20% 2,50% 1,30% 100% 7. Klasse 96,70% 1,70% 1,60% 100% 8. Klasse 90,90% 7% 2,10% 100% 9. Klasse 89,80% 6,10% 4,10% 100% 10. Klasse 90% 0 10% 100% Ovenstående tabel viser at klasse adskiller sig fra de resterende klasser, der en større procentdel, primært ved 8. og 9. klasse, der oplever at de kun sjældent eller aldrig er glade når de går hjem fra skolen. Er du glad for din klasse*klasse Klasse eller de flest dage eller aldrig Ved ikke Total 4. Klasse 93,20% 2,60% 3,20% 100% 5. Klasse 93,30% 5,10% 1,60% 100%

3 6. Klasse 93,70% 3,80% 2,50% 100% 7. Klasse 91,80% 5,70% 2,50% 100% 8. Klasse 89,30% 8,60% 2,20% 100% 9. Klasse 89,80% 7,10% 3,10% 100% 10. Klasse 90% 10% 0% 100% Ligeledes viser krydstabellen mellem variablen - Er du glad for din klasse og elevens klasse, at jo større klassetrin eleverne er på, desto mindre glade for deres klasser er de. For at belyse de eksakte sammenhænge, anvender vi en binær regressionsanalyse, der muliggør at specificerer omfanget af sammenhængen mellem klassetrin og de individuelle variabler samt mellem køn og de individuelle variabler. På baggrund heraf, analyseres det, at elever i overbygningen har 76 % større risiko for ikke at være glade for deres klasse end elever på mellemtrinnet. Det kan ses, at 93 % af eleverne enten er glade hver dag eller de fleste dage når de går hjem fra skole. I forbindelse dermed kan vi dog, på baggrund af regressionen, påvise at der er flere piger end drenge, der er ikke er glade når de går hjem fra skole. Når der er 100 piger der er kede af det, når de går hjem fra skole, er der kun 58 drenge, der ikke er glade, når de går hjem fra skole. Din klasse del 2 Nedenstående analyse vil omhandle variablerne: Opfatter du, at der er nogen i klassen, som bliver drillet? Har du nogen at lege med i frikvartererne? Hvis nej; Ville du gerne du havde nogen at lege med i frikvartererne? Hvis ja; Oplever du, at alle i klassen har nogen at lege med i frikvartererne? Hvis nej; Spørger du dem, der ikke har nogen at lege eller være sammen med i frikvartererne, om de vil være sammen med dig? Er du sammen med dine klassekammerater efterskole, enten i fritidsklubben eller derhjemme? Hvis ja; Er det altid de samme venner og/veninder du er sammen med? Er der nogen i skolen, som driller dig, så du bliver ked af det? Får du hjælp af de voksne hvis du bliver ked af det? Ligeledes Del 1, vil variablerne både blive udtrykt som enkeltstående, men vil senere også analyseres i forhold til stamdata. Variabler Svarkategori Svar i Pct. Opfatter du, at der er nogen i klassen, som bliver drillet? Ja, hverdag eller nogle gange 33,50% Sjældent eller aldrig 66,50% Har du nogen at lege med i frikvartererne Ja, altid eller det meste af tiden 96,50% Sjældent eller aldrig 3,50% Ville du gerne, du havde nogen at lege med Ja 65,20% i frikvartererne? Nej 34,80% Oplever du, at alle i klassen har nogen at lege med Ja 74,90% i frikvartererne? Nej 25,10% Spørger du dem, der ikke har nogen at lege eller være sammen Ja, altid eller nogle gange 61,30% med i frikvartererne, om de vil være sammen med dig? Sjældent eller aldrig 38,70% Er du sammen med dine klassekammerater efter skole, Ja, hverdag eller nogle gange 82,60%

4 enten i fritidsklubben eller derhjemme? Sjældent eller aldrig 17,40% Er det altid de samme venner eller veninder, du er sammen med? Ja, altid eller nogle gange 97,60% Sjældent eller aldrig 2,40% Er der nogen i skolen, som driller dig, så du bliver ked af det? Ja, hverdag eller nogle gange 11,70% Sjældent eller aldrig 88,30% I 2013 blev eleverne spurgt- Synes du der er nogen i klassen der bliver mobbet, i 2014 spurgt vi i stedet - Opfatter du, at der er nogen i klassen, som bliver drillet?. I 2013 svarede 50% af eleverne, at de ikke oplevede, at der var nogen, i klassen, der blev mobbet. De resterende 50%, var fordelt ved, at 34 % svarede- ved ikke, og 16 % svarede, at de oplevede at der var nogen i klassen der blev mobbet. I 2014 oplever 33,5% af eleverne at der er nogen i klassen der bliver drillet, hvilket indikerer en klar stigning fra de 16% i Dette betyder dog ikke, at der er flere elever i Rebild kommune der bliver mobbet. Dette kan ses ved, at 19% af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen i 2013 svarede, at de i større eller mindre grad var blevet mobbet i løbet af året. Dette tal er dog faldet i 2014,hvor blot 11,7% af de adspurgte elever svarer at de hver dag eller nogle gange bliver drillet. Det vi derfor kan udlede, er at eleverne i 2014 er blevet mere opmærksomme på, om deres klassekammerater trives på skolen. Sammenligningen mellem 2013 og 2014 viser, at der ikke er nogen statistisk forskel fra 2013 til 2014 i forhold til om eleverne har nogen at lege med i frikvartererne. Når vi tjekker for sammenhænge mellem stamdata og ovenstående variabler, kan vi se, at der kun eksisterer få statistiske sammenhænge. Nedenstående vil der være en afklaring, af de sammenhænge der forekommer. Generelt kan vi belyse, at piger i højere grad end drenge er opmærksomme i forhold til, om alle i klassen har det godt. Det kan udledes af, at når der er, 100 piger der oplever, at det ikke er alle deres klassekammerater der har nogen at lege med, er der blot 65 drenge der oplever det samme. Ydermere er pigerne kontra drengene 3,4 gange bedre til, at tage sig af de elever der står uden for fællesskabet. Samtidig viser analysen at elever på mellemtrinnet ligeledes er bedre end elever i udskolingen til, at sørge for de elever der ikke har nogen at lege eller være sammen med. Herunder er det essentielt, at eleverne på mellemtrinnet i langt mindre grad end eleverne i udskolingen er sammen med deres klassekammerater efter skole. Det kan analyseres, at både trin og køn er faktorer, der har betydning for om man bliver drillet. Gennem analysen findes det at drenge kontra piger, har 31% større risiko for at blive drillet, samtidig med, at størstedelen af de elever der oplever at blive drillet, går på mellemtrinnet. Der er sågar 57 % mindre chance for, at opleve at blive drillet, hvis man går i udskolingen end hvis man går på mellemtrinnet. Dine lærere Eleverne blev efterfølgende spurgt til forskellige faktorer i forhold til de voksne på skolen og i forhold til deres individuelle lærerteams.nedenstående analyse vil omhandle disse variabler: Er du glad for dine lærere? Får du hjælp af de voksne, hvis du bliver drillet, eller er ked af det? Er der en voksen på skolen du kan tale med, hvis du bliver ked af det? Er dine lærere gode til at hjælpe dig i timerne, hvis du har brug for det? Føler du, at dine lærere lytter til, hvad du siger? Variabler Svarkategori Svar i Pct. Får du hjælp af de voksne, hvis du bliver drillet eller er ked af det? Ja, altid eller det meste af tiden 74,30% Sjældent eller aldrig 25,70%

5 Er der en voksen på skolen du kan tale med, Ja 63,70% hvis du bliver ked af det? Nej 11,60% Ved ikke 24,70% Er du glad for dine lærere? Ja, alle eller de fleste 94,50% nej næsten ingen eller slet ingen 5,50% Er dine lærere gode til at hjælpe dig i timerne, Ja, altid eller det meste af tiden 93,00% hvis du har brug for det? Sjældent eller aldrig 7,00% Føler du, at dine lærere lytter til, hvad du siger? Ja, altid eller det meste af tiden 89,80% Sjældent eller aldrig 10,20% Kategorien ved ikke er inddraget, grundet dens størrelse ved variablen- Er der en voksen på skolen du kan tale med, hvis du bliver ked af det?. 24 % af eleverne på mellemtrinnet og udskolingen i Rebild Kommune i 2014 er ikke vidende om de har en voksen på skolen, de kan tale med, hvis de er kede af det. Dette adskiller sig dog ikke fra 2013, hvor 25% af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen ikke at vidste, om der var en lærer de kunne gå til, hvis de var kede af det. I forhold til 2013 kan det ses, at 80% af eleverne var glade for alle eller de fleste af deres lærere, mens 16%, oplevede kun at være glade for nogle enkelte. I 2014 er 95,5% af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen glade for alle eller de fleste af deres lærere. Der kan argumenteres for at der forekommet forbedring i forhold til relationen mellem lærer og elev. Gennem krydstabel forekommer der kraftig sammenhæng mellem klasse og om man oplever at få hjælp af en voksen, hvis man er drillet eller er ked af det. Nedenstående tabel, er en oversigt over fordelingen. Klasse eller de flest dage eller aldrig Total 4. Klasse 88,90% 11,10% 100% 5. Klasse 75,20% 24,80% 100% 6. Klasse 77,60% 22,40% 100% 7. Klasse 65,00% 35,00% 100% 8. Klasse 64,70% 35,30% 100% 9. Klasse 59,60% 40,40% 100% 10. Klasse 62% 38% 100% Tabellen viser at jo ældre eleverne er, desto mindre hjælp får de, hvis der er kede af det. Ved hjælp af regression, kan det specificeres, at når der er 100 elever på mellemtrinnet der ikke får hjælp, hvis der er kede af det, er der hele 244 elever i udskolingen der ikke får hjælp. Yderligere viser regressionen, at drenge kontra piger har 1,7 gange større risiko, for ikke at få hjælp af en voksen, hvis de bliver drillet eller er kede af det. Hvis vi derefter analyserer, hvorledes det forholder sig i forhold til, om eleverne er glade for deres lærere, kan det udledes, at drenge har dobbelt så stor risiko for ikke, at kunne lide deres lærere. Ydermere viser dataene, at elever i overbygningen kontra elever på mellemtrinnet har 2,3 gange større risiko for ikke, at kunne lide deres lærere. Samtidig kan det analyseres, at elever i overbygningen i mindre grad oplever, at deres lærere er gode til at hjælpe dem i timerne, hvis de har brug for det. Eleverne blev spurgt - Føler du at dine lærere lytter, til hvad du siger? det fremgår tydeligt gennem analyse, at der både forekommer sammenhæng mellem køn og variablen, samt mellem klassetrin og variablen. Det kan udledes at drengene i Rebild Kommune har 57 % større risiko end pigerne, for at føle at lærerne ikke

6 lytter til, hvad de siger. Det samme er gældende for elever i overbygningen. De har 62% større risiko end elever på mellemtrinnet for ikke at føle at lærerne lytter til hvad de siger. Undervisningen Nedenstående analyse vil omhandle disse variabler: Bliver i undervist andre steder end i klasseværelserne eller faglokalerne Hvis nej; Kunne du godt tænke dig at blive undervist andre steder end i klasseværelset eller faglokalet? Variabler Svarkategori Svar i Pct. Bliver I undervist andre steder end i klasseværelset Ja, meget eller nogle gange 50,10% og faglokalerne? Sjældent eller aldrig 49,90% Kunne du godt tænke dig at blive undervist andre steder end i Ja 84,60% klasseværelset eller faglokalerne? Nej 15,40% Hvis vi krydser variablen omhandlende om eleverne bliver undervist andre steder end klasseværelset og faglokalerne med hvilken klasse de går i, får vi følgende resultat. Klasse eller nogen gange eller aldrig Total 4. Klasse 32,90% 67,10% 100% 5. Klasse 42,30% 57,70% 100% 6. Klasse 44,90% 55,10% 100% 7. Klasse 58,00% 42,00% 100% 8. Klasse 62,80% 37,20% 100% 9. Klasse 65,30% 34,70% 100% 10. Klasse 63% 37% 100% En videre regressionsanalyse fastslår, at elever i udskolingen kontra elever på mellemtrinnet, har over dobbelt så stor chance, for at blive undervist andre steder end i faglokalerne eller i klasseværelset. De 648 elever der svarer, at de ikke oplever, at blive undervist uden for de almene læringsrum, bliver spurgt, hvad de eventuelt tror, det kunne betyde for dem og for undervisningen, hvis de blev undervist andre steder. Nedenstående tabel er en oversigt over, hvorledes de har svaret De 651 elever der svarer, at de hverdag eller nogen gange har undervisning uden for faglokalerne eller klasseværelserne, blev efterfølgende adspurgt hvad det betyder for dem og for undervisningen at blive undervist andre steder. Nedenstående tabel er en oversigt over deres svar Skolen afslutningsvis blev eleverne spurgt til skolen og dens miljø, nedenstående analyse vil derfor omhandle variablerne: Synes du det er rart at være på skolen? - På gangene eller i fællesrummene Hvis nej; Hvad kunne gøre det rart at være på gangene og i fællesrummene Synes du det er rart at være i klasseværelset? Hvis nej; Hvad kunne gøre det rart at være i klasseværelset? Synes du det er rart at være udenfor på skolen? - I skolegården eller på legepladsen Hvis nej; Hvad kunne gøre det rart at være i skolegården eller på legepladsen?

7 Variabler Svarkategori Svar i Pct. Synes du det er rart at være på skolen? Ja, altid eller det meste af tiden 92,30% på gangene eller i fællesrummene Sjældent eller aldrig 7,70% Synes du det er rart at være i klasseværelset? Ja, altid eller det meste af tiden 87,80% Sjældent eller aldrig 12,20% Synes du det er rart at være udenfor på skolen? Ja, altid eller det meste af tiden 90,10% i skolegården eller på legepladsen Sjældent eller aldrig 9,90% Eleverne blev i 2013 spurgt, hvor tilfredse de var med ude- og inde- arealerne, resultatet deraf var, at 59% af eleverne var tilfredse med inde arealerne mens 66% af eleverne var tilfredse med udearealerne. I 2014 kan vi se, at der er forekommet markante stigninger, hvor henholdsvis 92% og 90% af eleverne oplever, at det er rart at opholde sig inde og ude på skolen. De 104 elever der oplever, at det ikke er rart at være på gangene samt fællesrummene, svarer således, i forhold til hvilke faktorer der ville gøre det rart; De 168 elever der oplever, at det ikke er rart, at være i klasseværelset svarer således, i forhold til hvilke faktorer der ville gøre det rart; De 132 elever der oplever at det ikke er rart at være i skolegården eller på legepladsen svarer således i forhold til hvilke faktorer der ville gøre det rart; I forhold til de eksakte forskelle i forbindelse med ovenstående data og køn samt klassetrin kan vi se, at drenge har dobbelt så stor chance for at opleve, at det er rart at være udenfor på skolen i forhold til pigerne. Samtidig har eleverne på mellemtrinnet over dobbelt så stor chance som elever i udskolingen, for at opleve, at det er rart at være udenfor på skolen. Elever i overbygningen i Rebild kommune har 1,7 gange større risiko end elever på mellemtrinnet, for ikke at opleve, at det er rart at være på skolen. Det samme er gældende i forhold til, om eleverne oplever, at det er rart at være i klasseværelset. Hvor elever i udskolingen har halvanden gange større risiko end eleverne på mellemtrinnet, for ikke at opleve at det er rart at opholde sig i klasseværelset. Side af [1] Der arbejdes med et signifikansniveau på 95 %, hvis chi værdien derfor er under 0.05, kan vi konkludere at der med 95% sikkerhed eksisterer en sammenhæng mellem den afhængige og uafhængige variabel. [2] Binær regression er et statistisk redskab, der muliggør at se hvorledes den uafhængige variabel påvirker den afhængige variabel. Det giver os dermed mulighed for at se køn og klassetrins isolerede effekt i forhold til de givne variabler.

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Indhold Indhold... 1 Klassens liv... 4 I1: Har du det godt i din klasse?... 4 med valgmuligheder... 4 med valgmuligheder... 5 I1: Har du det godt i din klasse?... 6

Læs mere

Afd. 1 uvm-undersøgelse

Afd. 1 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 2 Besvarelser medtaget i denne rapport... 2 Fysiske: Sikkerhed... 3 Er du kommet alvorligt til skade på skolen?... 3 Kan du altid finde en voksen, når der er frikvarter?...

Læs mere

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Indhold Indhold... 2 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Skolens udearealer... 4 Har skolen nogen gode legepladser?...

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

UMV2 2014. Fysiske: Inventar. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Valgmuligheder Ja Nej Ved ikke

UMV2 2014. Fysiske: Inventar. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Valgmuligheder Ja Nej Ved ikke UMV2 2014 Information Der er i alt 164 elever fra 4-7 klasse der har besvaret nedenstående spørgsmål. Fysiske: Inventar Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Ved ikke 67,07% 18,29% 14,63%

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT Rebild Efterskole, 9-10. klassetrin Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Sankt Nikolaj Private Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljøvurdering Engelsborgskolen 2008 Hold: 6.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 7 Er du glad for din skole? 11 / 50% 11 / 50%, slet ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljøvurdering Engelsborgskolen 2008 Hold: 6.c Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 8 Er du glad for din skole? 18 / 69.23% Ikke så tit, slet

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Isbryderen, 0.- Skoler uden kommunetilknytning Isbryderen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnegården Solbjerg... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Børnehaven 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 5. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? UVM Sparkær skole Fysiske: Inventar Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Får du ondt i ryggen, når du sidder ned ved dit bord i timerne? Side 1 af 19 Sidder du godt på din stol i klasseværelset?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 4. - 6. klasse 2009 Hold: 4., 5., 6. Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 11 Er du glad for din skole? 17 / 36.17% 26 / 55.32% Ikke

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bamsestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bjørnestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Lilleborg- den private børnehave... undersøgelser i rapporten 3... Undersøgelsernes navne,,... Resultater er opdelt på Opdeling

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING / BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Kirkeskovsskolen, 0.- Slagelse Kommune Kirkeskovsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 20 20/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 0.- Københavns Kommune Carolineskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Tema 1:

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sorø Privatskole, 0.- Sorø Kommune Sorø Privatskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sejergaardsskolen, 0.- Holbæk Kommune Sejergaardsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 20 20/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørreådal Friskole, 0.- Brønderslev Kommune Nørreådal Friskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Sikkerhed Følgende institutioner indgår

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre Følgende institutioner indgår i resultatvisningen:

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Filskov Friskoles Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn BH Efterår 2015... Resultater er opdelt på

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Tallerupskolen Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Rapportstatus. Dagtilbuddets navn Naturhuset Skovlykke. Antal undersøgelser i rapporten 1. Undersøgelsens navn skovhuggere

Rapportstatus. Dagtilbuddets navn Naturhuset Skovlykke. Antal undersøgelser i rapporten 1. Undersøgelsens navn skovhuggere Rapportstatus Dagtilbuddets navn Naturhuset Skovlykke undersøgelser i rapporten Undersøgelsens navn skovhuggere dcum. Resultater er opdelt på Køn Resultater er sammenlignet med Kommunen (fra dags dato

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT Viborg Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser... 2 1.3 Rapportens indhold... 3 1.4

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2 c+d Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Temaer om trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration til det

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Indskoling. UNDERSØGELSE Indskolingen RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Indskoling UNDERSØGELSE Indskolingen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 49

Læs mere

Du vil se spørgsmål både med og uden billeder, og som svar skal du vælge den 'smily' og det svar der passer bedst til, hvad du syntes.

Du vil se spørgsmål både med og uden billeder, og som svar skal du vælge den 'smily' og det svar der passer bedst til, hvad du syntes. Pilehaveskolens Undervisningsmiljøundersøgelse, 2015 Velkommen KÆRE ELEV PÅ PILEHAVESKOLEN Jeg og alle de andre voksne på skolen - vil meget gerne have noget at vide om, hvordan du trives med at gå på

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Finn Sonne Holm juni 2015 1 Folkeskolereformens nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Rammer

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere