Oversigt over bilag og spørgsmål vedrørende ligestilling i PØU (Folketingsåret )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over bilag og spørgsmål vedrørende ligestilling i PØU (Folketingsåret 2009-10)"

Transkript

1 Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del Bilag 17 Offentligt Udvalgssekretariat Christiansborg DK-1240 København K. Tlf oktober 2010 Oversigt over bilag og spørgsmål vedrørende ligestilling i PØU (Folketingsåret ) Kontakt.: Louise Piester Dir. tlf.: Hermed omdeles en oversigt over bilag og spørgsmål, der vedrører ligestilling fra folketingsåret Oversigten er for overskuelighedens skyld opdelt i følgende emner: BESLUTNINGSFORSLAG OM FLERE KVINDER PÅ TOPPOSTER... 2 PROSTITUTION UNDER KLIMATOPMØDET... 2 LIGESTILLING OG BARSELSFORHOLD... 2 MENNESKEHANDEL OG AU PAIR... 2 VOLDSRAMTE OG KRISECENTRE... 2 ORGANISERING AF LIGESTILLINGSOMRÅDET... 3 LIGESTILLING OG EU... 3 LIGESTILLING I LEDELSER, BESTYRELSER, RÅD OG PÅ UDDANNELSESOMRÅDET... 4 LIGESTILLING OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD... 5 LIGESTILLING OG ISLAM... 5 LIGESTILLING GENERELT... 6 LIGESTILLINGSHØRINGER I PØU... 8 INVITATIONER TIL KONFERENCER MV Titlerne på de enkelte bilag og spørgsmål er udstyret med et link til det omtalte dokument. Med venlig hilsen Louise Piester udvalgssekretær / Laura Madum 1/10

2 BESLUTNINGSFORSLAG OM FLERE KVINDER PÅ TOPPOSTER B 161 beslutningsforslaget oversigt Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter. PROSTITUTION UNDER KLIMATOPMØDET PØU alm. del - bilag 1 Spm. om at ministeren bedes redegøre for, om politiet har tilrettelagt en særlig indsats imod menneskehandel i forbindelse med FN's klimatopmøde i december i København, således at man kan hjælpe de mange ofre, som der kan være risiko for, bliver ført til Danmark i forbindelse med klimatopmødet, til justitsministeren og beskæftigelsesministeren. PØU alm. del bilag 22 Kopi af SOU alm. del - svar på spm. 3-4 om, hvordan regeringen vil sikre, at klimatopmødet ikke fører til øget prostitution, fra beskæftigelsesministeren og justitsministeren. PØU alm. del spm. 14 MFU spm. om garanti for at hoteller, som SAS er engageret i, udsteder garanti for at de ikke medvirker til formidling af sexkøb, til finansministeren. LIGESTILLING OG BARSELSFORHOLD 20-spm. S 2346 Giver TV2.dk's rundspørge blandt en række store virksomheder i Danmark ministeren anledning til at genoverveje sin modstand mod øremærket barsel til fædre? 20-spm. S 2347 Gør det ikke indtryk på ministeren, når ny svensk undersøgelse fastslår, at for hver måned far holder barsel, stiger mors løn med knap 7 pct.? 20-spm. S 2348 Vil ministeren drage nogen konsekvenser af henholdsvis TV2's rundspørge og den svenske undersøgelse, der omfatter svenske familiers lønmønstre, så danske fædre får en øremærket ret til barsel, som svenske fædre har? MENNESKEHANDEL OG AU PAIR PØU alm. del spm. 27 Spm. om ministerens kommentar til artikel 'Au pair banker ligestillingen tilbage', ministeren for ligestilling. PØU alm. del bilag 29 Kopi af spm. 51 i UUI om kvinder der i Danmark udnyttes som slaver, f.eks. til sex, er omfattet af reglerne for ofre for menneskehandel. PØU alm. del bilag 59 Rapport fra Center mod menneskehandel 'Au pair og menneskehandlet? - rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden'. PØU alm. del bilag 95 Materiale fra IPU-seminar om menneskehandel. PØU alm. del bilag 98 Rapport fra IPU-seminar om menneskehandel. VOLDSRAMTE OG KRISECENTRE 20-spm. S 416 Om bekæmpelse af vold i hjemmet. 2/10

3 Skal det ses som udtryk for ministerens prioritering af indsatsen for bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien, når der i satspuljeforliget 2009 blev afsat 35 mio. kr. over de næste 4 år til gennemførelsen af en national strategi mod vold i nære relationer, mens der i»handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien «blev afsat 64 mio. kr.? Til ministeren for ligestilling. 20-spm. S 417 Om bekæmpelse af vold i hjemmet. Hvilke aktuelle planer har ministeren om at tage selvstændige initiativer, der kan gøre en positiv forskel for familier, der har vold i hjemmet tæt inde på livet, og til bekæmpelse af vold mod kvinder? Til ministeren for ligestilling. 20-spm. S 1120 Om fysisk og psykisk vold i parforhold og i familier. Har ministeren tænkt sig at lade sig inspirere af Frankrig, Spanien og Norge og gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk vold i parforhold og i familierne? 15 Aktstk. 136 Tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renovering af Dannerhuset. 15 Aktstk. 144 Tilslutning til, at der tilføres 1,3 mio. kr. i 2010 til Offerrådgivningen i Danmark (OID). ORGANISERING AF LIGESTILLINGSOMRÅDET PØU alm. del spm. 4 Spm. om ministeren kan bekræfte, at Ligestillingsafdelingens hidtidige bevilling på godt 14 mio. kr. er flyttet med over i Arbejdsmarkedsstyrelsen, som ministeren tidligere har lovet ville ske, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 5 Spm. om på hvilken baggrund ministeren benægter, at Ligestillingsafdelingen er ved at blive nedlagt, jf. ministerens svar af 12. oktober 2009 på alm. del - spørgsmål 233, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 6 Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt det er korrekt, at særlige indsatser mod vold mod kvinder og bekæmpelse af kvindehandel er blevet beskåret med kr. 20 mio. kr. i 2010, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 7 Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt det er korrekt, at indsatsområdet ligestilling mellem mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er blevet beskåret med knap 5 mio. kr., så der reelt ikke er afsat penge af til dette indsatsområde i 2010, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 24 Spm. om orientering om tildeling af nye kompetencer til Institut for Menneskerettigheder, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 69 MFU spm. om ministeriets konkrete planer for udflytning af institutioner, styrelser mv., til ministeren for ligestilling LIGESTILLING OG EU PØU alm. del samrådsspm. E Samrådsspm. om hvilke initiativer, der skal til for at bringe Danmark op på det niveau Kommissionen anbefaler, til ministeren for ligestilling. 3/10

4 PØU alm. del spm. 22 Spm. om ministerens talepapir fra samråd d. 10/ om Kommissionens kritik af Danmarks indsats på ligestillingsområdet, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 25 Spm. om orientering om erfaringer fra andre EU-lande, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del bilag 62 Notat om det spanske EU-formandskab på beskæftigelses-, social- og ligestillingsområdet. PØU alm. del bilag 65 Notat vedr. imødekommelse af EU-Kommissionens begrundede udtalelse om et uafhængigt ligestillingsprogram. 20-spm. S 1464 Om implementeringen af EU's ligebehandlingsdirektiv. Statsministeren bedes begrunde, hvorfor ansvaret for implementeringen af EU's ligebehandlingsdirektiv for så vidt angår oprettelse af et uafhængigt ligestillingsorgan i Danmark er placeret hos beskæftigelsesministeren og ikke hos ligestillingsministeren? 20-spm. S 1465 Om ligestillingen i Danmark. Mener statsministeren, at der er andre områder med direkte betydning for ligestillingen i Danmark udover implementeringen af EU s ligebehandlingsdirektiv, der er henlagt til andre ministre end ligestillingsministeren? PØU alm. del bilag 126 Brochure om 'Women in the European Parliament 2010' LIGESTILLING I LEDELSER, BESTYRELSER, RÅD OG PÅ UDDANNELSESOMRÅDET PØU alm. del spm. 19 Spm. om indstilling af kvinder til vismandsfunktionen, til økonomi- og erhvervsministeren. PØU alm. del spm. 20 Spm. om strategi for at finde og udnævne kvinder ved næste udpegning af økonomiske vismænd, til økonomi- og erhvervsministeren. 20-spm. S 656 Om Kvindeuddannelser. Hvad mener ministeren med en»kvindeuddannelse«, og mener ministeren, det er hensigtsmæssigt at definere nogle uddannelser som»kvinde-«og andre som»mande-«uddannelser? PØU alm. del spm. 30 Spm. om at oplyse, om Udenrigsministeriet har gjort noget for at sikre rekrutteringen af kvinder til posten som ambassadør forud for det danske EU formandskab i 2012 og i forlængelse heraf redegøre for, hvilke initiativer man har taget for at sikre en vis andel af kvinder i det nyudnævnte ambassadørkorps, til udenrigsministeren. PØU alm. del spm. 31 Spm. om dispensation fra ligestillingsloven vedr. posten som økonomisk overvismand, til økonomi- og erhvervsministeren. PØU alm. del spm. 32 Spm. om dispensation fra ligestillingsloven på andre områder, til økonomi- og erhvervsministeren. PØU alm. del spm. 33 4/10

5 Spm. om ministeren vil rette henvendelse til økonomi- og erhvervsministeren for begrundelse for den manglende indstilling af kvindelige kandidater til Det Økonomiske Råd, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 34 Spm. om ministeren vil rette henvendelse til økonomi- og erhvervsministeren for begrundelse for den manglende indstilling af kvindelige kandidater til Det Økonomiske Råd, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 35 Spm. om sammenhængen mellem kønsfordeling på uddannelser og kønsfordeling i ledelse, til ministeren for ligestilling. LIGESTILLING OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD PØU alm. del bilag 25 Notat om mænds og kvinders pensionsformuer m.v., fra beskæftigelsesministeren. 20-spm S 652 Om ligestilling Hvorfor mener ministeren, at ligestilling skal være et valg imellem indvandrere og ligeløn? 20-spm. S 655 Om kvinde- og fagbevægelsen svigter ligestillingen. Hvordan mener ministeren mere præcist, at kvinde- og fagbevægelsen svigter ligestillingen? PØU alm. del bilag 53 Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse. 20-spm. S 1126 Om ligestilling i jobcentrene. Hvordan mener ministeren vi skal sikre ligestillingen og ligestillingskonsulenter i jobcentrene fremadrettet? 20-spm. S 1486 Om krav om professionel pleje af personale med samme køn på plejehjem. Hvad er ministerens holdning til krav om, at man på et kommende plejehjem i København skal kunne kræve professionel pleje af personale med samme køn som en selv såvel som kønsopdelt gymnastik og genoptræning? PØU alm. del bilag 127 Lønkommissionens redegørelse. LIGESTILLING OG ISLAM PØU alm. del spm. 40 Spm. om kønsopdelte forældremøder er i strid med danske værdier om ligestilling, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 41 Spm. om det er i overensstemmelse med ligestillingsloven, når fædre ikke er velkomne til et forældremøde om mobning på Holbergskolen i København, til ministeren for ligestilling. 20-spm. S 1418 Om generaliserende udtalelser, der marginaliserer muslimer. Mener statsministeren, at det er foreneligt med statsministerens nytårstale, hvor en del af budskabet var at inkludere alle borgere i samfundet, at et ledende partimedlem for Venstre kommer med generaliserende udtalelser, der marginaliserer muslimer yderligere? 20-spm. S /10

6 Om æresdrab. Er statsministeren enig i udtalelserne fra Flemming Jensen, lokalformand fra Venstres Utterslev-kreds, i Nord Vest Bladet den 17. februar, hvor han blandt andet siger, at muslimske mænd udfører»bestialske æresdrab og andre voldsorgier (...) når de stakkels muslimske piger ikke gør, hvad deres fædre, brødre, onkler og fætre siger?«20-spm. S 1948 Om forskelsbehandling. Vil ministeren i forlængelse af sin besvarelse af S 1486 oplyse, om det er ministerens holdning, at ønsket om religiøse særhensyn - såsom kravet om professionel pleje af personale med samme køn på et plejehjem - kan siges at udgøre et legitimt mål i forhold til ligestillingslovens bestemmelser om, hvornår forskelsbehandling er tilladt? PØU alm. del spm. 122 MFU spm. om at redegøre for, hvordan Ligestillingsnævnet er kommet frem til, at svømmehallers åbningstider forbeholdt det ene køn (muslimske kvinder), ikke er udtryk for ulovlig forskelsbehandling, til ministeren for ligestilling. LIGESTILLING GENERELT PØU alm. del bilag 13 Henvendelse af 9/ fra Kvinderådet vedr. trængt økonomisk situation. PØU alm. del spm. 1 Spm. hvor ministeren bedes kommentere Kvinderådets henvendelse af 9. oktober 2009 vedr. den økonomiske situation, jf. PØU alm. del - bilag 13, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 2 Spm. hvor ministeren bedes kommentere artiklen: Debat: Prioritering: Det er en sejlivet myte, at vi har ligestilling i Danmark i Politiken den 27. september 2009, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 8 Spm. om ministeren vil redegøre for antallet af kvinder opstillet til kommunalvalget 17. november 2009, fordelt på partier, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del samrådsspm. D Samrådsspm. omkring CEDAWs kritik af ligestilling i Danmark, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 17 Spm. om indirekte forskelsbehandling af afviste asylansøgere i Brorsons Kirke, til justitsministeren. PØU alm. del spm. 23 Spm. om ministerens talepapir fra samråd d. 10/ om CEDAWs kritik af ligestillingen i Danmark, til ministeren for ligestilling. 20-spm. S 717 Om ligestillingsområdet. Hvad er ministerens holdning til, at man giver dispensation fra den eneste lovgivning på ligestillingsområdet, som er vedtaget under VK-regeringen? PØU alm. del bilag 79 Forlængelse af fristen for afgivelse af Perspektiv- og handlingsplan 2010 / Redegørelse 2009 for ligestilling. PØU alm. del bilag 107 Rapport om resultaterne af ligestillingsredegørelserne 2009, fra Ligestillingsafdelingen. PØU alm. del bilag 111 6/10

7 Rapport fra møde i FN s kvindekommission, marts 2010 i New York. PØU alm. del spm. 126 Spm. om at redegøre for, hvad der skal til, for at et lovforslag vurderes at have ligestillingsmæssige konsekvenser, til ministeren for ligestilling. PØU alm. del spm. 153 med et lovforslag på ministeriets område, til statsministeren. PØU alm. del spm. 154 med et lovforslag på ministeriets område, til udenrigsministeren. PØU alm. del spm. 155 med et lovforslag på ministeriets område, til finansministeren. PØU alm. del spm. 156 med et lovforslag på ministeriets område, til kulturministeren. PØU alm. del spm. 157 med et lovforslag på ministeriets område, til økonomi- og erhvervsministeren. PØU alm. del spm. 158 med et lovforslag på ministeriets område, til skatteministeren. PØU alm. del spm. 159 med et lovforslag på ministeriets område, til indenrigs- og sundhedsministeren. PØU alm. del spm. 160 med et lovforslag på ministeriets område, til transportministeren. PØU alm. del spm. 161 med et lovforslag på ministeriets område, til justitsministeren. PØU alm. del spm. 162 med et lovforslag på ministeriets område, til integrationsministeren. PØU alm. del spm. 163 med et lovforslag på ministeriets område, til kirkeministeren. PØU alm. del spm. 164 med et lovforslag på ministeriets område, til beskæftigelsesministeren. PØU alm. del spm. 165 med et lovforslag på ministeriets område, til klima- og energiministeren. PØU alm. del spm /10

8 med et lovforslag på ministeriets område, til ligestillingsministeren. PØU alm. del spm. 167 med et lovforslag på ministeriets område, til miljøministeren. PØU alm. del - spm. 168 med et lovforslag på ministeriets område, til ministeren for nordisk samarbejde. PØU alm. del bilag 169 med et lovforslag på ministeriets område, til forsvarsministeren. PØU alm. del spm. 170 med et lovforslag på ministeriets område, til undervisningsministeren. PØU alm. del spm. 171 med et lovforslag på ministeriets område, til udviklingsministeren. PØU alm. del bilag 172 med et lovforslag på ministeriets område, til fødevareministeren. PØU alm. del spm. 173 med et lovforslag på ministeriets område, til socialministeren. PØU alm. del spm. 174 med et lovforslag på ministeriets område, til videnskabsministeren. LIGESTILLINGSHØRINGER I PØU PØU alm. del bilag 17 Program for Folketingets høring om menneskehandel den 30. oktober PØU alm. del bilag 18 Pressemeddelelse: Folketinget afholder fredag den 30. oktober 2009 fra kl til en høring om menneskehandel. Høringen foregår i Landstingssalen på Christiansborg og er åben for offentligheden og pressen. Det er Folketingets Socialudvalg, Integrationsudvalg, Retsudvalg og Det Politisk-Økonomiske udvalg, der er værter for høringen. PØU alm. del bilag 38 Oplæg og talepapirer fra oplægsholdere ved høring om menneskehandel den 30. oktober PØU alm. del bilag 47 Henvendelse af 18/ fra Center mod Menneskehandel vedr. møde om opfølgning på høring om menneskehandel. PØU alm. del bilag 81 Udvalgets kommende høring om ligestilling den 28. september PØU alm. del bilag 147 Det Politisk-Økonomiske Udvalgs høring om ligestilling tirsdag den 28. september 2010 kl /10

9 PØU alm. del bilag 153 Opdateret program for udvalgets høring om ligestilling tirsdag den 28. september 2010 kl PØU alm. del bilag 154 Materiale fra PØU's høring om ligestilling den 28. september INVITATIONER TIL KONFERENCER MV. PØU alm. del - bilag 6 Invitation til konferencen Conference on Gender Equality i Stockholm, november PØU alm. del - bilag 19 Tilmelding til at besøge KVINFO. PØU alm. del bilag 27 Invitation til at deltage i Arbejdsmarkedsudvalgets åbne samråd med beskæftigelsesministeren om ligeløn. PØU alm. del bilag 28 Vedrørende Kulturudvalgets og Det Politisk-Økonomiske Udvalgs besøg hos KVINFO onsdag den 11. november PØU alm. del bilag 44 Invitation til konference i London, februar 2010, om menneskehandel. PØU alm. del bilag 48 Invitation til IPU-møde i New York, 2. marts 2010, 'the Role of Parliaments in Enforcing Women's Rights, 15 years after Beijing'. PØU alm. del bilag 55 Tilmelding til deltagelse i FN's Kvindekommissions 54. samling 'Beijing +15' i New York, marts PØU alm. del bilag 57 Invitation til deltagelse i Arbejdsmarkedsudvalgets åbne samråd onsdag den 27. januar 2010 kl med beskæftigelsesministeren om overholdelse af ligebehandlingsloven i forbindelse med ansættelse af muslimske kvinder med tørklæder. PØU alm. del bilag 58 Invitation til Europa Parlamentets fejring af Kvindernes Internationale Kampdag, 16. marts 2010, i Bruxelles. PØU alm. del bilag 60 Deltagelse i FN's Kvindekommissions 54. samling 'Beijing +15' i New York, marts PØU alm. del bilag 61 Invitation til og program for møde i FN's kvindekommission, marts, 2010 i New York. PØU alm. del bilag 68 Invitation til konference 'Human Trafficking - a complex reality', fra Center mod Menneskehandel. PØU alm. del bilag 72 Invitation til Ligestillingskonference 8. marts 2010 i anledning af 100-års dagen for Kvindernes Internationale Kampdag. PØU alm. del bilag 84 Invitation til fejring af Den Internationale Kvindedag i Bruxelles, 16. marts /10

10 PØU alm. del bilag 96 Invitation til 'Meeting of Chairs of Equality Committees' i Madrid 29/4-10. PØU alm. del bilag 108 Invitation til 'The International Forum on the Role of Leadership in Promoting gender Equality and Women's Empowerment', maj 2010 i Kigali, Rwanda. PØU alm. del bilag 112 Invitation til 'PGA's 32nd Annual Forum'. PØU alm. del bilag 155 Henvendelse af 28/ fra Forum100%, vedr. invitation til konferencen: 'Pigernes uddannelser? Drengenes arbejdsmarked? - uddannelsesreformer, køn og frafald', 16. november 2010 i DGI-byen. 10/10

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 Lige stilling Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 8. november 2007 Ligestilling er for vigtigt til at overlade til den siddende regering Ligestilling betaler sig. Ja, i kroner og ører. Det er

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf (

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf ( Grønlandsudvalget 2011-12 GRU alm. del Bilag 1 Offentligt Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU Mødetidspunkt m.v. Udvalget vedrørende Grønlandske forhold har ingen fast mødedag,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET 2015-16 Sammenfatning: Notatet beskriver resultatet af Folketingets Administrations undersøgelse af høringsperioder for lovforslag

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database. Dette

Læs mere

Redegørelse af 18/3 05 for ligestilling og perspektiv- og handlingsplan 2004-2005 (Redegørelse nr. R 2).

Redegørelse af 18/3 05 for ligestilling og perspektiv- og handlingsplan 2004-2005 (Redegørelse nr. R 2). Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 18/3 05 for ligestilling og perspektiv- og handlingsplan 2004-2005 (Redegørelse nr. R 2). Ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database.

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE Mødedato: Fredag den 22. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.45 sstartstart:start: Sted: Vær.

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/03 om statens selvforsikringsordning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 2008/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Finansudvalget den 23. oktober 2008 Betænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. januar 2007 Ligestillingsudvalgets handlingsplan 2006-2009 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Dato: Arrangement: Udgifter (udover egne indkøb og forbrug fra lagerbeholdning)

Dato: Arrangement: Udgifter (udover egne indkøb og forbrug fra lagerbeholdning) Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Oversigt over arrangementer på Marienborg for perioden 27. november 2001-17. maj 2006 (med undtagelse af arrangementer som

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd ved ansættelse som præster i den danske folkekirke 2007/2 BSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Bente Dahl (RV), Niels Helveg Petersen (RV) og Margrethe

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

LYTTES DER TIL HØRINGSSVAR?

LYTTES DER TIL HØRINGSSVAR? LYTTES DER TIL HØRINGSSVAR? ForskningsProjektet i almindelighed Inddragelse af eksterne aktører som kilde til bedre lovkvalitet / regulatorisk kvalitet i Danmark og EU Eksempler på emner Definition af

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

2006/1 BRB 130 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december Beretning afgivet af Socialudvalget den 20. september Beretning.

2006/1 BRB 130 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december Beretning afgivet af Socialudvalget den 20. september Beretning. 2006/1 BRB 130 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Socialudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter

Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter Beslutningsforslag nr. B 161 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af Pernille Vigsø Bagge (SF), Julie Rademacher (S), Lone Dybkjær (RV) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

INDSATSOMRÅDE Kvinder og ligestilling i den 3. verden. INDSATSOMRÅDE Sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv

INDSATSOMRÅDE Kvinder og ligestilling i den 3. verden. INDSATSOMRÅDE Sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv INDSATSOMRÅDE Sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv INDSATSOMRÅDE Kvinder og ligestilling i den 3. verden De fleste danske kvinder og mænd har fuldtidsarbejde. Det gør det svært for mange familier

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 237 Offentligt Beretning nr. 1 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 39 Offentligt HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Folketinget Det Politisk-Økonomiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Henvendelse på

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Teknisk gennemgang af FFL 17 i Retsudvalget 30. august 2016 Holde oplæg og deltage i paneldebat ved konferencen Tillid til Domstolene

Teknisk gennemgang af FFL 17 i Retsudvalget 30. august 2016 Holde oplæg og deltage i paneldebat ved konferencen Tillid til Domstolene ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2016 Justitsministeriet September 2016 1. september 2016 Høring i Retsudvalget om logning 3. september 2016 Debat på det Fynske Folkemøde 5. september 2016 Møde med

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.] Sundhedsudvalget (2. samling) B 65 - Bilag 8 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 65 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2008 3. udkast til Beretning over

Læs mere