Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945"

Transkript

1 1 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 kl på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard (PD) Claus Nerup (CN) Poul Erik Jensen (PEJ) Kristian Thorsen (KT) Helle Lund (HL) Jørgen Henriksen (JHE) Karin Jensen (KAJ) Karin Jensen PUNKT EMNE: BESLUTNING: Ansvarlig: Deadline: 040. Godkendelse af dagsorden Formanden startede med at byde velkommen. Herefter orienterede han om at han ønskede et nyt punkt på dagsordenen. Punkt 41a Orientering ved formanden. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen og udsendelsen af denne Godkendelse af referat fra mødet den Til underskrift. KT nævnede at administrationen fortsat ikke orienterede nye lejere om kendte fremtidige huslejestigninger. JHE Der er opmærksomhed på problemet og der gøres noget ved det straks. Vi har haft den oppe i dag og alle stigninger over 5% meddeles til lejerne. 041 a. Orientering ved formanden Referatet blev herefter godkendt, rundsendt og underskrevet. Der har været møde i fælleskontoret om der skulle fusioneres. Beslutningen er sat på standby til efter repræsentantskabsmødet, hvor det vil vise sig om repræsentantskaberne er interesseret i at gå videre med fusionen.

2 2 Der er indkøbt Ipads til de 4 formænd i fælleskontoret. Der var en drøftelse af økonomien i indkøbet, og at bestyrelsesmedlemmerne giver til sig selv, det bør ikke ske fremover. Julegaver uddeles den 4. december fra i til hele repræsentantskabet Revisionsprotokol Underskrifter på revisionsprotokol vedr. uanmeldt beholdningseftersyn foretaget den 13. september Der har været uanmeldt kasse eftersyn på afstemning af bankkonti og obligationsbeholdning. Der var intet at bemærke ud over på boligindskudslån ikke var afstemt siden 31. marts CN Vi bør viderebringe at der begynder at komme styr på tingene i RandersBolig. PEJ Vi har ikke fået helt styr på det som der blev aftalt på revisionsmødet. JHE Der bliver lavet månedlige afstemninger af diverse konti. Der er overblik over boligforeningens midler. Forretningsgang for afstemning af boligindskudslån er forestående Godkendelse af låneoptag vedr. afdeling 5 Afdelingsmødet har den godkendt udskiftning af vinduer og facadedøre. Der skal optages lån på ,- kr. Finansieringen fremgår af bilag 1, ligesom beskrivelsen fremgår af bilag 2. Ovennævnte skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt det godkendes, sendes ansøgning til kommunen om Revisionsprotokollatet blev rundsendt og underskrevet. JHE I boligforeningerne i RandersBolig har der tidligere været arbejdet med mange forskellige slags lån. RandersBolig vil fremover anvende lån med fast forrentning. Dette gøres for at sikre imod unødig risiko for stigning i låneydelser. Bestyrelsen skal tage stilling til der må oprettes lån til afdelingen. Lånets løbetid er baseret på forbedringens levetid.ejendommen trænger til en gennemgående renove-

3 3 accept af optagelse af lån. ring. Bestyrelsen godkendte låneoptaget. Ansøgning kan herefter sendes til Randers Kommune Godkendelse af låneoptag vedr. afdeling 7 Afdelingen har ved urafstemning den godkendt udskiftning af køkkener. Se bilag 3 vedr. økonomiforslaget, bilag 4 vedr. huslejeberegningen samt bilag 5, beskrivelse af projektet. Ovennævnte skal godkendes af bestyrelsen. Ifald det godkendes, sendes ansøgning til kommunen om accept af optagelse af lån Godkendelse af låneoptag vedr. afd. 11 Det er på et afdelingsmødet den blevet besluttet, at der skal skiftes tage på udhuse og garager i forhold til vedlagte forkalkulation, bilag 6, samt beskrivelse af projektet, bilag 7. PEJ og JHE vil tale sammen om det er lovligt at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde samme dag som det ordinære afdelingsmøde finder sted. Kommunens godkendelse afventes og Boligbutikken har synliggjort lejeforhøjelserne i tilbudsbreve for lejemålene. Bestyrelsen godkendte låneoptaget. Bestyrelsen godkendte forløbet. Projektet er godkendt af kommunen. Bestyrelsen skal derfor godkende forløbet Nyt fra RandersBolig Orientering ved Jørgen Henriksen. JHE orienterede om at It-konverteringen næsten er i mål, der mangler stadig lidt omkring adgangen for bestyrelsesmedlemmerne. CN Hjemmesiden viser ikke det rigtige omkring lejemåls ønsker. PEJ i afdeling 7 blev et lejemål fraflyttet den

4 4 en måned efter stod den stadig tom og den fremgik ikke på hjemmesiden som et ledigt lejemål. Boligbutikken sagde at der var en der skulle se på den. Lejligheden bliver først udlejet med et lejetab på 2,5 mdr. til følge. JHE det er ikke et It problem. JHE følger op med boligbutikken. JHE Den sidste del af organisationsændringen er bragt på plads der mangler stadig noget fysisk omrokering, men det ventes der med til først i det nye år. Randers- Bolig er i en meget travl periode med regnskaber og herefter kommer budgetter og afdelingsmøder. Lokalinspektørerne er på plads, der er et godt samarbejde med ejendomsfunktionærerne. Flyttesynene er flyttet ud og det går rigtig godt. Der vil blive en opsamling i det nye år. Stemningen i RandersBolig er rigtig god. Alle har travlt især økonomi. Der er et godt gå på mod hos medarbejderne. I team forvaltning er vi ved at ansætte 2 forvaltningskonsulenter. Det vil kunne mærkes i beboerdemokratiet Multibanen - projekt for afdeling 1-9 Jørgen Henriksen orienterer angående sponsorater og reklamer på multibanen. Punktet skal på ved afdelingsmøderne i afdeling 1-9. Der er ingen lovgivning vedr. reklame på lege og multibaner. Lokalplaner skal dog overholdes. I bør være forsigtige med hvem i arbejder sammen med, det kan let ende med at blive lige så dyrt som selv at finansiere.

5 Afdelingsmøder 2013 Godkendelse af datoer for afdelingsmøderne i Afdelingsmøderne er rykket fra uge 4-6 til uge 8-10, da det er mere hensigtsmæssigt. Bilag 8. Afdelingsmødet i afdeling 9 flyttes fra kl til kl samme dag. Grunden til at møderne rykkes er at det er svært at nå alle afdelinger i alle boligorganisationer, da alle har samme regnskabsskæring. Nogle afdelinger har besluttet at de vil have et regnskabsmøde, administrationens forslag er at det ikke er på afdelingsmøderne at regnskabet godkendes. Det er repræsentantskabet der er sidste instans for godkendelse efter godkendelse af afdelingsbestyrelserne. CN der bør være et punkt på afdelingsmøderne til beslutning af om det er afdelingsmøderne der godkender regnskaberne eller om det er afdelingsbestyrelserne. KT er imod at afdelingerne ikke er hørt om tidspunkterne for afdelingsmøderne. Datoerne er godkendt med 4 mod 1, KT stemte imod SWOT analyse Udsat fra mødet den Bestyrelsen vil holde et møde uden administrationen, hvor SWOT analysen bearbejdes. Efterfølgende sendes et referat til RandersBolig, herefter koordineres det, hvorledes det foreslåede kan effektueres. PD sender 2-3 datoer til de andre i bestyrelsen med forslag til mødetid i uge 2, kl i festsalen Styringsdialog Formand, næstformand og Dennis Larsen var til sty- PD Det var et godt møde med en positiv stemning.

6 6 ringsdialogmøde med Randers Kommune mandag den 29. oktober Der er en fornuftig økonomi i Vorup BF, der skal dog henlægges noget mere i fremtiden. Der manglede at blive udført forvaltningsrevision. JHE Der mangler generelt forretningsgange i Randers- Bolig. Disse skal laves før der kan laves forvaltningsrevision. Forretningsgangene vil blive lavet i løbet af 2013 og efterfølgende forventes det at forvaltningsrevisionen også startes op i PD Kommunen var positiv over for renoveringssager. JHE DAB har været med til styringsdialoger fra loven blev vedtaget. Dette var den første omgang styringsdialoger for Randers Kommune og for boligforeningerne. Afdelingerne og deres økonomi var ikke med på mødet, men det vil de være næste gang. Det var et godt møde, dog lidt for meget tilsyn fra kommunen. CN Kommunen er til at tale med når projekter skal i gang. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Det tidligere administrationskontor som driftscenter Fortsat fra bestyrelsesmødet den Beregning af omkostningerne pr. lejemål. Oplægget til etablering af driftscenter blev vedtaget og herunder også Vorup Boligforenings andel af økonomien. Bilag 9.

7 Næste bestyrelsesmøde Det foreslås at bestyrelsesmødet med revisor afholdes tirsdag den 15. januar Evt. Vedtaget til afholdelse kl den 15. januar 2013 PEJ Der er varsling fra yousee. Det er en pristalsregulering, der kommer en gang om året uafhængig af aftalen. KT ønsker afdelinger lagt sammen i Vorup BF. JHE Det er en længere proces hvor man kan starte med at invitere afdelingsbestyrelserne til et møde og høre deres stemning. CN Det skal planlægges ordentligt, så afdelingerne kan se en fordel i at blive sammenlagt. MEDDELELSER: Der vil blive serveret mad på mødet. Bemærk ved afbud skal der sendes besked senest 2 dage før til Mødet starter kl med spisning. Bemærk: Eventuelle emner til dagsorden bedes meddelt inden mødet, så dette kan meddeles den øvrige bestyrelse.

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard (PD)

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 15. april 2019 Referat udsendt den 3. maj 2019 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 15. april 2019 Referat udsendt den 3. maj 2019 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 15. april 2019 Referat udsendt den 3. maj 2019 BMR Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2017 Referat udsendt den 10. april 2017 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2017 Referat udsendt den 10. april 2017 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2017 Referat udsendt den 10. april 2017 BMR Referat fra repræsentantskabsmødet Torsdag den 28. marts 2017 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. januar 2016 Referat udsendt den 5. februar 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. januar 2016 Referat udsendt den 5. februar 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. januar 2016 Referat udsendt den 5. februar 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 21. marts 2017 Referat udsendt den 10. april 2017 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 21. marts 2017 Referat udsendt den 10. april 2017 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 21. marts 2017 Referat udsendt den 10. april 2017 BMR Referat fra formøde inden repræsentantskabsmøde Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 01.10..2013

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 9. januar 2018 kl Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 9. januar 2018 kl Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard Randers NØ A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 2. januar 2018 Referat udsendt den 12. januar 2018 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.30 Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard 91

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. oktober 2016 Referat udsendt den 9. november 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. oktober 2016 Referat udsendt den 9. november 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. oktober 2016 Referat udsendt den 9. november 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. november 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 15. januar 2018 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 15.01. 2018 side 1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Torsdag den 20. marts 2014 kl Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers C

Referat fra repræsentantskabsmødet. Torsdag den 20. marts 2014 kl Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers C A/B Gudenå Referat fra repræsentantskabsmødet Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers C Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Gudenå 20.03.2014 Side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra repræsentantskabsmøde Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra repræsentantskabsmøde i Vorup Boligforening af 1945 den

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 25. oktober 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 25. oktober 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 25. oktober 2011 42 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. september 2018 Referat udsendt den 24. september 2018 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. september 2018 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 31.10.2017 Referat udsendt den 13.11.2017 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. november 2017 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 10. august 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 10. august 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. september, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 10.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 9. maj 2017 Referat udsendt den 17. maj 2017 KTH

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 9. maj 2017 Referat udsendt den 17. maj 2017 KTH Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 9. maj 2017 Referat udsendt den 17. maj 2017 KTH Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 26.03.2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 den 15.05.18 side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. september 2018 kl

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. september 2018 kl A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17.september 2018 Referat udsendt den 4. oktober 2018 BMR Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17.30 Mødested: Driftscentret, Dronningborg

Læs mere

Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. maj 2019 kl

Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. maj 2019 kl A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 14. maj 2019 Referat udsendt den 23. maj 2019 BMR Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.30 Mødested: Driftscentret, Dronningborg

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 28. august 2018 Referat udsendt den 19. september 2018 BMR

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 28. august 2018 Referat udsendt den 19. september 2018 BMR A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 28. august 2018 Referat udsendt den 19. september 2018 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2018 kl. 15.30 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september, kl. 18.00. Afbud: Tina Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Poul Meisler Tid Onsdag, den 17. oktober 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 28. januar 2019 Referat udsendt den 8. februar 2019 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 28. januar 2019 Referat udsendt den 8. februar 2019 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 28. januar 2019 Referat udsendt den 8. februar 2019 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. februar 2019 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 5. marts Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 5. marts Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. februar 2019 Referat udsendt den 19. marts 2019 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Tirsdag den 5. marts 2019 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 31.08.2017 Referat udsendt den 18.09.2017 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2017 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Ulla Dinesen Tid Onsdag, den 11. september 2019 kl. 17.00 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 15. august 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. september 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. september 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 12.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2017 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.02.2017 nr. 002 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 9. august 2018 Referat udsendt den 30. august 2018 BMR Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2018 kl. 15.30 Mødested:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 25. november 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 25. november 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 12. december, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. november blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts Referat udsendt den 7. maj Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 18. oktober 2012 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Referat. Den 4. marts 2015

Referat. Den 4. marts 2015 Referat Den 4. marts 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 3. marts 2015

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 19. april 2018 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 26. april 2018 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Den 17. november 2014 MTM-CBM/Grundsalg og Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 17. november

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere