Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus"

Transkript

1 Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten af uopmærksomhedsalarmer (MobilEye). Formålet med undersøgelsen er at kortlægge alarmens potentiale samt mulighederne for anvendelse i den eksisterende vognpark, i forhold til at kunne forebygge nogle af de op mod 100 dødsulykker om året, hvor uopmærksomhed spiller en central rolle. Hvad er en uopmærksomhedsalarm? En uopmærksomhedsalarm advarer bilisten hvis vedkommende ikke reagerer i tide, når bilen foran pludselig stopper; hvis bilen er på vej over i modsatte vognbane hvis biler er på er vej ud i rabatten Alarmen hyler i så god tid, at bilisten stadig har mulighed for at bremse eller rette bilen op inden ulykken opstår. Gennem et år har testbilisterne hos de to danske firmaer kørt med MobilEye i bilen. På baggrund af denne testperiode, gennemførte Rådet for Sikker Trafik og The Nielsen Company i sommeren 2011 en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og dybdegående telefoninterviews samt en fokusgruppesession med testpersonerne, for at få kortlagt deres erfaringer og holdninger til alarmsystemet. Undersøgelsens testpersoner Der er forskellige forhold ved testpersonerne og deres profession, som man skal tage højde for, når man læser undersøgelsen. Nedenfor er skitseret de væsentligste karakteristika; Byggeriets Arbejdsmiljø Bus arbejdsmiljøkonsulentvirksomhed I alt 7 mænd fra Byggeriets Arbejdsmiljø Bus (Bam-bus) deltog i undersøgelsen alle ca Alarmen er kun installeret i deres servicebil (kører ikke i bilen privat), hvor de ugentligt tilbagelægger km. Testpersonerne kører hovedsageligt alene, hvor 5 ud af 7 kører i landområder (lande- og motorvej), mens resten primært dækker København (primært bykørsel). Abbott Medicinal virksomhed I alt 9 personer fra Abbott deltog i undersøgelsen. De 5 mænd og 4 kvinder er hovedsageligt over 45 år. De fleste kører som sælgere eller serviceteknikere på landets sygehuse og dækker hver især forskellige større regioner. De kører i snit omkring 1000 km om ugen (både arbejde og privat), men for de flestes vedkommende vurderes % af al kørsel at være arbejdsrelateret. Næsten alle har i mange år kørt meget gennem deres arbejde, og hvert 2. til 3. år kommer de på et firmabetalt

2 kørekursus hos FDM. En stor del af deres kørsel er på motor- og landevej hovedsageligt alene, når det er arbejdsrelateret. Før/efter reaktioner på alarmerne De fleste var fra starten overvejende positive i forhold til projektet med uopmærksomhedsalarmerne, mens enkelte var skeptiske. Den kritiske holdning til alarmer var hovedsageligt forårsaget af teknisk usikkerhed eller at de ikke følte behovet for en alarm, da deres skader typisk sker ved parkering eller lign. Efter at have kørt med den i næsten et år, er de fleste deltagere dog generelt tilfredse med alarmen - primært ud fra den betragtning at; den gør én opmærksom på trafikken den øger bevidstheden og koncentrationen om trafik og egen kørsel alarmen virker forebyggende i uforudsete situationer alarmen har en opdragende effekt på ens kørsel Alarmtyper Alarmen er i stand til at genkende en række potentielle uopmærksomhedsulykker. Derfor giver alarmen også forskellige typer alarmer, afhængigt af hvilken type uheldssituation, som er ved at opstå for bilisten. Nedenfor gennemgås deltagernes erfaringer med de forskellige alarmtyper. Katastrofe alarm 1 : Alle vurderer katastrofealarmen som den vigtigste af alle alarmtyperne, fordi den netop kan gå ind og forhindre en reel ulykke. Deltagerne vurderer, at den primært er vigtig på lange monotone strækninger, hvor koncentrationen er lav; ved pludselig kødannelse (især motorvej); når man er træt og på vej hjem fra arbejde samt ved dårligt udsyn. Alligevel kan kun få komme med konkrete eksempler fra situationer, hvor katastrofealarmen har virket decideret forhindrende og reddet dem fra en potentiel farlig situation. Dette hænger naturligt nok sammen med, at det er meget sjældent, at man kommer i denne type situationer. Afstandsalarm 2 : Afstandsalarmen er den alarm, der har flest effektelementer i sig og bliver af den grund fremhævet meget positivt af de fleste. Langt de fleste deltagere føler, at de er blevet langt mere bevidste om hvor meget afstand, der i virkeligheden kræves til forankørende. De giver også udtryk for at være blevet mere tålmodige og eftergivende i forhold til at give plads til forankørende, der trækker ind foran (sænker farten). 1 I tilfælde, hvor man er faretruende tæt på at kollidere med en genstand. 2 Ved for kort afstand til et forankørende køretøj.

3 Der er dog en del alarmer, der udløses fordi andre trænger ind foran. Især ved kørsel i byen udløser det stor irritation hos de fleste. Vognbanealarm 3 : Deltagerne betragter generelt ikke vognbanealarmen som specielt forebyggende, men er til gengæld den alarm, der virker mest opdragende på de fleste og dermed den alarm, hvor flest har ændret adfærd. Både fordi de ofte skifter vognbane, men også fordi den reagerer upåagtet af, hvad andre foretager sig. Årsagen til at den bliver udløst skyldes udelukkende bilisten selv. Der er dog tale om både en negativ og positiv motivation, drevet af: a) ønsket om at køre korrekt i forhold til trafiksikkerhed og de angivne regler (man skal blinke ved vognbaneskift) b) irritation over konstante bip får dem til at blinke hver gang, selvom der ikke er andre på vejen. Men hvad enten man primært drives af a eller b, øger begge muligheden for at blinke af bliver en indgroet vane (repetition skaber vane). Rabat- og vognbanealarm 4 : Rabat- og vognbanealarmerne, også kaldet sidealarmerne, fremhæves positivt som opmærksomhedsskabende alarmer, især ved landevejskørsel, bl.a. fordi det ofte er: Monoton- og rutinepræget kørsel Ikke specielt meget trafik til at øge koncentrationen Landevej er ofte første/sidste strækning i løbet af en dag/mere trætte Samtidig er den primære bekymring på disse strækninger kollision ved modsatkørende og solo ulykker (køre i grøften). Den minder således bilisten om både at køre efter forholdene og vækker en, hvis man er på vej i grøften eller anden vejbane. Enkelte Bambus-deltagere fremhæver ligeledes situationer, hvor de er lettere distraherede af andre gøremål i bilen, som fx at tale i telefon, og hvor alarmen gør dem opmærksom på, at de er på vej på afveje. Børnesygdomme Uopmærksomhedsalarmer er en ny teknologi og derfor har testdeltagerne også fremhævet en række børnesygdomme ved alarmen. Disse sygdomme deler sig ind i 3 grupper; 1) Fejlalarmer 2) Uhensigtsmæssige alarmer 3) Situationer hvor den burde virke. 3 Når man kører på strækninger, hvor bilisterne i den anden vejbane er medkørende og man glemmer at blinke af. 4 Vognbanealarm i dette tilfælde henviser til strækninger med modkørende. Alarmen inkluderer dog også vognbanealarmen med medkørende, hvis alarmen udløses pga. uopmærksomhed i forhold til at holde sin vejbane, frem for at man glemmer at blinke af ved et bevidst vognbaneskift.

4 Fejlalarmer Næsten alle deltagere har til tider oplevet deciderede fejlalarmer dvs. situationer, hvor alarmen har reageret, men ikke burde have gjort det, som fx ved: Regn, sne og våde veje; lavtstående stærk sol; vejarbejde; skygge på vejen; bakket terræn, stejl stigning eller knækkede kurver; parkerede biler; specifikke kryds, hvor den tror der er biler (måske pga. striber). Især Bambus-deltagerne giver udtryk for at have oplevet flere fejl-alarmer specielt i efterår og forårsperioden, hvor der er mere nedbør og stærkere sol. Generelt er det dog ikke hver dag, de oplever fejlalarmer, men mere en observation over længere tid. I starten forundres de og tror i første omgang, de har overset noget, men langsomt gennem erfaringer, kan de konkludere, at det skyldes alarmens fejlfortolkninger af vejsituationen. En del bliver (lettere) irriteret, men accepterer det som en del af det at prøve noget nyt, og fejlalarmerne påvirker ikke holdningen til alarmen generelt. Få bliver dog så irriteret, at det generelt påvirker holdningen til alarmen i en negativ retning. Uhensigtsmæssige alarmer De uhensigtsmæssige alarmer er der til en del af, og kan bedst betegnes som reelle alarmer, der udløses, selvom bilisten har overblik over og er opmærksomme på situationen. De er altså bevidste om årsagen, men; føler ikke, de har behov for opmærksomhedsbippet betegnes som unødigt fordi de allerede er bevidste om situationen (fx registrering af biler på lang afstand) de trafikale forhold gør det ikke muligt eller ønskværdigt at køre korrekt (flow frem for alarm = sikkerhed) Afstandsalarmen udløser flest uhensigtsmæssige alarmer især ved tæt trafik i byen, hvor det er svært at holde afstand og i situationer, hvor andre bilister kører for tæt ind foran og dermed udløser alarmen. Nogle finder den så distraherende, at de skruer ned for den og enkelte slukker den helt, når de ved, at de i en periode vil støde på mange uhensigtsmæssige alarmer fx i forbindelse med vejarbejde; landeveje, hvor man konstant krydser midterlinjen af hensyn til bedre kørsel; skal have mange telefonsamtaler; har andre passagerer i bilen (kun Abbott) eller lign. Enkelte Bambusdeltagere bliver så irriterede, at de efter noget tid blot ignorerer den og kører som de altid har gjort (holder ikke den anbefalede afstand). En positiv effekt er dog, at der går lidt sport i at køre korrekt blandt især nogle af de mandlige deltagere jo bedre de kører, jo mindre siger den. Situationer hvor den burde virke Primært nogle Bambus deltagere har oplevet situationer, hvor alarmen burde virke, men ikke gjorde. De nævner bl.a.

5 Motorcyklister (alle): alarmen er ikke i stand til at registrere motorcykler foran, hvilket især er et problem på motorvejen, hvor de ofte kører tæt ind foran én Små landeveje, hvor der ikke er optegnet streger Unormale køretøjer Konklusion - ændret adfærd? I overordnede betragtninger kan vi konkludere, at både Bambus og Abbott-deltagerne generelt er positive overfor alarmen, der trods irritation over visse fejl- og uhensigtsmæssige alarmer, har vist sig at skærpe opmærksomheden i forhold til trafikken. Desuden virker den delvist opdragende og får dem i højere grad til at holde tilstrækkelig afstand til forankørende, udvise mere tålmodighed i forhold til andre bilister, der trækker ind foran, samt huske at blinke af ved vognbaneskift. Den bliver primært betragtet som 'den lille hjælper eller det ekstra øje, der øger sikkerheden i uforudsete trafikale situationer, samt ved lange og monotone strækninger, hvor koncentrationen kan være svingende. Ved bykørsel og situationer, der udløser mange fejl- og uhensigtsmæssige alarmer (fx vejarbejde, tæt kø, andre kører konstant ind foran ind etc.) er den dog til relativ stor irritation hos de fleste. Konsekvensen ved de mange uhensigtsmæssige alarmer er, at: De fleste tilpasser deres adfærd, så alarmen ikke udløses eller de skruer evt. ned Enkelte slukker for den i perioder, hvor de ved, de vil opleve mange fejl- eller uhensigtsmæssige alarmer (fx ved vejarbejde og bykørsel) Enkelte deltagere, der oftest kører i byen føler sig tvunget til at ignorere dette og kører som de altid har gjort (holder ikke anbefalede afstand) Taget de ovenstående overvejelser i betragtning kan man konstatere, at alarmerne egner sig bedst til bilister, som kører lange strækninger på motor- eller landeveje (pendlere/erhvervskøretøjer), dels grundet (bl.a.) de positive erfaringer med alarmen ved monoton kørsel, dels grundet de mange fejlalarmer ved bykørsel. Rådet for Sikker Trafiks konklusion På baggrund af undersøgelsens resultater vil Rådet anbefale, at uopmærksomhedsalarmer eftermonteres hos de bilister, hvor alarmen har det største forebyggelsespotentiale. Det vil sige i erhvervskøretøjer og pendlere, der årligt kører mange kilometer uden for bymæssig bebyggelse.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice - og implementering af resultater i uddannelsesmål December 2013 Alumbra Alumbra Jystrup Leragervej 10 4174 Jystrup Tlf: 61 34 60 69 E-mail: cr@alumbra.dk

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Sæt ikke det hele over styr

Sæt ikke det hele over styr Sæt ikke det hele over styr Guide for motionscyklister i CMO 1 FORORD Cyklen er noget af det bedste mennesket har opfundet til sig selv. Med den er man i stand til tilbagelægge meget lange distancer med

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Evaluering af projekt 'Respekt for Fart'

Evaluering af projekt 'Respekt for Fart' Evaluering af projekt 'Respekt for Fart' Af cand.psych., Ph.D. studerende, Mette Møller, Danmarks TransportForskning Resumé Unge bilister er fortsat overrepræsenteret i den danske uheldsstatistik. Projekt

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere