ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG"

Transkript

1 ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG

2 INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 SIDE 26 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi respekterer borgerens selvbestemmelse og individuelle behov Vi fokuserer på tryghed og tillid som fundament for samarbejdet med borgeren Vi arbejder for inklusion i fællesskaber Vi lægger vægt på ernæring, fordi mad har stor betydning for vores sundhed, helbred og livskvalitet Vi møder familien og netværket som ressourcer og vigtige samarbejdspartnere Vi forebygger sygdom, svækkelse og yderligere tab af færdigheder Vi støtter og lindrer ved lives afslutning Sådan når vi i mål Fra politik og visioner til virkelighed Ældre- og Handicapforvaltningen Oktober

3 Men selvstændigheden, den har jeg i hvert fald fået tilbage! Det er både hjælpen og mig selv, der har gjort det. Jeg har rykket mig rigtig meget - jeg kan jo mange ting nu, som jeg ikke troede, jeg kunne Borgercitat fra Evalueringsrapporten Evaluering af projektet vedr. rehabilitering af borgere, der alene får praktisk bistand. 3

4 INDLEDNING Denne værdighedspolitik skal synliggøre, hvordan borgernes værdighed er en naturlig del af vores arbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vores mål er at støtte borgere med forskellige behov i at leve så selvstændige og uafhængige liv som muligt, fordi vi ved, at det giver livskvalitet. Det mål når vi bedst gennem et ligeværdigt samarbejde med de borgere og pårørende, vi møder og ved at støtte borgerne i at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi anser værdighed for at være en essentiel del af et godt liv. Når vi som mennesker føler os værdsat og anerkendt, så vokser vi og styrkes uanset vores livssituation. Og når vi oplever, at der vises tillid til os, så tager vi ansvar, får mere energi og dermed mere livskvalitet. Vi tror på, at borgerne er dem, der bedst kan sætte retningen for deres liv. Og hvad der rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden. Derfor støtter vi gennem samarbejde, dialog og faglighed op om de individuelle mål, som borgerne har. Vi skal møde borgerne med værdighed, så vores borgere føler sig set, hørt og respekteret. Gennem emner som selvbestemmelse, tværfaglighed, inklusion og forebyggelse beskriver vores værdighedspolitik de værdier, som ligger til grund for at støtte de borgere, der har brug for vores hjælp. God læselyst, Søren Windell Rådmand 4

5 REHABILITERING ER GRUNDLAGET FOR SAMARBEJDET OM ET VÆRDIGT LIV HVAD ER REHABILITERING? Rehabilitering er en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejdere. HVAD ER FORMÅLET MED REHABILITERING? At borgeren kan leve et selvstændigt og meningsfyldt liv. Også selv om borgeren har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/ eller sociale funktionsevne. HVAD ER EN REHABILITERENDE TILGANG? Rehabilitering er baseret på hele borgerens livssituation. Tilgangen består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 5

6 6

7 DERFOR EN VÆRDIGHEDSPOLITIK Vi udviser respekt og værdighed Værdighed opstår, når mennesker ser hinanden som lige betydningsfulde og værdifulde for den relation, de har sammen. Når vi i Ældre- og Handicapforvaltningen møder de borgere, der har brug for os, har vi derfor fokus på de ressourcer, som disse borgere har også selvom de står i en livssituation, hvor de har brug for støtte. Respekt og det værdige samarbejde er nøgleord for os. Vi afsætter den tilstrækkelige tid, når vi møder borgerne og deres pårørende, som f.eks. er familiemedlemmer eller nærmeste netværk, første gang. Det er med til at sikre et velfungerende samarbejde. Sundhedsvæsenet er også under stor forandring på grund af ændrede behandlingsmuligheder og en ændring i tilgangen til patientforløb og rehabilitering. Borgerne udskrives hurtigere fra sygehuset, og de lever længere med deres kroniske sygdomme end tidligere. Udviklingen betyder, at vi som forvaltning bliver nødt til at tænke anderledes og udvikle nyt. Vi bliver nødt til at sætte os i stand til rettidigt og kvalificeret at imødegå de udfordringer, fremtiden bringer for fortsat at sikre velfærd af høj kvalitet også i fremtiden. De kommende år bliver vi stærkt udfordrede i befolkningsudviklingen. De store årgange begynder at forlade arbejdsmarkedet. Det betyder, at der vil komme langt flere ældre og pensionister i Odense Kommune. Fra 2018 og frem til 2025 stiger antallet af mennesker på 80 år og derover med 34 %. Samtidig lever vi længere, og flere lever med kroniske sygdomme og de fysiske udfordringer, der følger med en høj alder. I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi de senere år foretaget et skift. Vi går fra at basere vores velfærd på ydelser til en rehabiliterende indsats alt andet giver nemlig ikke mening. Vi vil med denne politik sætte fokus på, at rehabilitering altid går hånd i hånd med værdighed, fordi værdighed er at blive mødt med den rehabiliterende tilgang. 7

8 MÅLGRUPPEN FOR ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Målgruppen for denne værdighedspolitik er meget bred. Den favner borgere, der er aktive og bor i eget hjem, men som i en periode har brug for kortvarig målrettet støtte til enkelte hverdagsopgaver. Den favner også borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, som har brug for mere omfattende pleje - måske endda døgnet rundt. Fælles for denne målgruppe er, at det er borgere, der på grund af en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for støtte til at klare hverdagens opgaver. Måske har de også brug for hjælp til sundheds - og sygeplejeopgaver. Men selvom man er i en livssituation, hvor man har brug for kommunen, så er man lige så forskellig og har lige så forskellige ønsker, behov og drømme som alle andre. Derfor møder vi vores borgere dér, hvor de er og tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Snakkede I om andre ting på mødet? Ja, vi snakkede om MIG Borgercitat fra Evalueringsrapporten Evaluering af projektet vedr. rehabilitering af borgere, der alene får praktisk bistand. 8

9 Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes Borgeren oplever, at der er et godt samarbejde med medarbejderne DET VIL VI Ældre- og Handicapudvalget har formuleret disse fem politiske mål, som også er gældende for Værdighedspolitikken Borgeren oplever, at det aftalte delmål er opnået Der er færre forebyggelige indlæggelser Der er færre borgere, der får tilbagefald 9

10 Støtten og hjælpen bidrager meget til, at jeg kan leve mit liv, selvom jeg er syg Borgercitat fra rapporten Status på den rehabiliterende forvaltning. 10

11 VÆRDIER Ældre- og Handicapudvalget har også formuleret følgende syv værdier, som gælder for politikken. Værdierne skal guide os i det daglige arbejde med at nå de politiske mål. VI RESPEKTERER BORGERENS SELVBESTEMMELSE OG INDIVIDUELLE BEHOV VI FOKUSERER PÅ TRYGHED OG TILLID SOM FUNDAMENT FOR SAMARBEJDET MED BORGEREN VI ARBEJDER FOR INKLUSION I FÆLLESSKABER VI LÆGGER VÆGT PÅ ERNÆRING, FORDI MAD HAR STOR BETYDNING FOR VORES HELBRED, SUNDHED OG LIVSKVALITET VI MØDER FAMILIEN OG NETVÆRKET SOM RESSOURCER OG VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE VI FOREBYGGER SYGDOM, SVÆKKELSE OG YDERLIGERE TAB AF FÆRDIGHEDER VI STØTTER OG LINDRER VED LIVETS AFSLUTNING 11

12 VÆRDI VI RESPEKTERER BORGERENS SELVBESTEMMELSE OG INDIVIDUELLE BEHOV Ingen mennesker er ens. Derfor skal vi tage udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske finder betydningsfuldt og understøtte det i at kunne skabe og leve et meningsfuldt liv med så høj grad af selvbestemmelse, selvstændighed og kontrol som muligt. Det er vigtigt, at man uanset sin funktionsnedsættelse kan leve et liv på egne præmisser. Alle skal have lige muligheder, men vejen dertil kan være forskellig fra person til person. I et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med borgeren og dennes pårørende formulerer borgeren, så vidt det er muligt, sine egne mål. Måske har de også brug for. Det overordnede fokus for samarbejdet med borgeren er, at medarbejderne bidrager med deres faglige viden. Denne viden gør det muligt for borgeren at træffe selvstændige valg, og hvis det er muligt at kunne handle derefter. Hjemmeplejen er en fantastisk god tryghed. Vi kan spørge om alt muligt Borgercitat fra rapporten Status på den rehabiliterende forvaltning. 12

13 VÆRDI VI FOKUSERER PÅ TRYGHED OG TILLID SOM FUNDAMENT FOR SAMARBEJDET MED BORGEREN Det har stor betydning for alle mennesker uanset alder at kunne klare hverdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt. I Odense skal alle borgere have tillid til, at de får den støtte fra kommunen, som de har brug for, når hverdagen bliver svær at klare alene. Vores arbejde med målrettede forløb betyder, at vi kommer, når der er brug for os og at vi kommer igen, hvis borgerne på et senere tidspunkt får brug for støtte til hverdagslivet. For at give den bedste støtte til de borgere, vi møder, arbejder vi tværfagligt. Det betyder, at der kan være mange faggrupper i spil hos borgerne i de situationer, hvor der er behov for det. Borgerne vil derfor komme til at møde mange forskellige medarbejdere i hverdagen. Det er af afgørende betydning for borgerens oplevelse af tillid og tryghed, at de, der kommer i borgerens hjem, er velorienterede omkring borgerens situation og kender de mål, der er sat og den støtte, der skal gives. Dette gælder både kommunikationen mellem borgerne og kommunen, koordinationen mellem forvaltningerne i Odense Kommune og koordinationen på tværs af forskellige sektorer som f.eks. sygehuset og kommunen. 13

14 Nu får jeg den støtte jeg har brug for. Men jeg blev flyttet noget rundt på først. Nu får jeg hjælp, og det underbygger det liv, jeg gerne vil leve 14 Borgercitat fra Evalueringsrapporten Evaluering af projektet vedr. rehabilitering af borgere, der alene får praktisk bistand.

15 VÆRDI VI ARBEJDER FOR INKLUSION I FÆLLESSKABER Alle mennesker kan i perioder opleve, at det kan være svært at fastholde eller få nye sociale relationer specielt hvis man står i en ny og ukendt livssituation. Man er måske ikke længere en del af et arbejdsfællesskab. Man kan miste sin ægtefælle eller nogle nære venner. Man har måske ikke længere det samme overskud til at være opsøgende i fællesskaber, eller man kan få en depression, angst eller en kronisk sygdom, som gør det vanskeligt at være sammen med andre. I sådanne situationer kan det være svært at finde overskuddet til at være social eller til at opsøge gamle såvel som nye fællesskaber. Det kan betyde, at man, selvom man ikke ønsker det, kan komme til at føle sig ensom eller isoleret. Men ingen i Odense Kommune skal være alene, hvis de ikke ønsker det. Derfor skal de borgere, der ikke selv kan, have støtte til at skabe eller genskabe meningsfulde relationer og sociale netværk. De skal have hjælp for ikke at havne i en situation, hvor uønsket ensomhed præger livskvaliteten negativt og får konsekvenser for både fysisk og psykisk helbred. Odense Kommunes aktive og dynamiske civilsamfund og mangfoldige foreningsliv spiller en stor rolle i kampen mod ensomhed. Det er nemlig her, man kan møde andre i samme livssituation eller med samme interesse som én selv. Men det kan være svært for civilsamfundet eller foreningerne at nå de mennesker, som kunne have gavn af deres tilbud. Derfor er det vores opgave at skabe optimale muligheder og gode rammer for samspillet og samarbejdet med den frivillige sektor. 15

16 VÆRDI VI LÆGGER VÆGT PÅ ERNÆRING, FORDI MAD HAR STOR BETYDNING FOR VORES SUNDHED, HELBRED OG LIVSKVALITET Ernæring, mad og måltider er en vigtig del af det gode liv. Kroppen har brug for ernæring for at kunne fungere. Mad kan give nydelse, og måltider kan give fælles oplevelser. Ernæring, mad og måltider er meget mere end det, der ligger på tallerkenen. Vi bestræber os på at løfte blikket fra tallerkenen og se på omgivelserne og rammerne for det gode måltid. Både mad, måltider og ernæring har stor betydning for borgernes helbred, livskvalitet og evnen til at fungere godt i hverdagen. Kosten skal tilpasses individuelle hensyn og ernæringsbehov for at forebygge underernæring samt overvægt. Vores mål er altid at gøre måltidet til en god stund for den enkelte og fællesskabet. Dem der kender mig, vil nok sige, at min udvikling er gået tilbage. Men det synes jeg ikke selv og det er det vigtigste Borgercitat fra Evalueringsrapporten Evaluering af projektet vedr. rehabilitering af borgere, der alene får praktisk bistand. 16

17 VÆRDI VI MØDER FAMILIEN OG NETVÆRKET SOM RESSOURCER OG VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE Som pårørende, for eksempel som familiemedlem eller nærmeste netværk, har man stor betydning for borgerens rehabiliteringsforløb. Vi vil derfor møde den pårørende som en ressource og vigtig samarbejdspartner. Vi understøtter i hverdagens små og store opgaver i forhold til at støtte, passe eller pleje et familiemedlem eller en anden nærtstående. Det er dog altid vigtigt at indhente borgerens accept, inden de pårørende inddrages. Pårørendes viden og erfaringer skal anerkendes og inddrages i opgaveløsningen. Pårørende skal støttes og guides, så de bliver i stand til at medvirke aktivt til, at borgeren når sine mål. Det skal være enkelt og overskueligt for pårørende at samarbejde med Odense Kommune. Den eller de pårørende skal have en oplevelse af et højt informationsniveau og sammenhæng i de indsatser, der leveres. Kommunikationen med de pårørende skal bygge på gensidig respekt og tillid, og pårørende skal opleve tryghed og sikkerhed for, at borgeren modtager kvalificeret støtte i den udstrækning, der er behov for. Pårørende er værdifulde og skal have mulighed for rådgivning, sparring og støtte i forhold til de udfordrende opgaver og dilemmaer, de kan stå i. Pårørende, der passer en ægtefælle eller anden nærtstående i eget hjem, skal f.eks. tilbydes relevante aflastningstilbud. 17

18 VÆRDI VI FOREBYGGER SYGDOM, SVÆKKELSE OG YDERLIGERE TAB AF FÆRDIGHEDER Vi ønsker ikke først at blive inddraget, når sygdommen er opstået. Vi vil gerne forebygge, at sygdomme overhovedet opstår. Vi vil hele tiden have fokus på tidlig opsporing, således at vi undgår, at sygdomme forværres yderligere. Vores mål er, at vi i samarbejde med borgerne skal forebygger, at borgerne svækkes og mister deres selvstændighed, og samtidig støtter de borgere, der ikke kan selv, så hverdagen kan fungere bedst muligt. Fundamentet for det har både en fysisk og en mental dimension. Den fysiske dimension handler om at være rask og mindske risikofaktorer, som kan udvikle sig til sygdom. Den mentale dimension handler om, at man trives og føler sig rask. En sund livsstil er et stærkt grundlag for et godt helbred. Her spiller de såkaldte KRAM-faktorer, som er Kost, Rygning, Alkohol og Motion, en afgørende rolle. Der findes også en mental version af KRAM-begrebet, som er Kompetence, Relationer, Accept og Mestring. Det handler om, at man er i stand til at handle på og mestre livets udfordringer. Man kan godt være fysisk eller psykisk syg, men stadig have kompetencerne til at mestre sin sygdom og livssituation. Det skal vi understøtte både med vores rehabiliterende tilgang og med forebyggelse og sundhedsfremme. 18

19 Jeg synes, at jeg bliver hørt rigtig meget. Hun er god til at finde på nye løsninger, hvis jeg siger, det ikke fungerer for mig, eller det ikke virker. Hun lytter til det, jeg siger. Man kan godt føle sig dum over at sige ting, man ikke kan, som er så almindelige men hun giver mig mulighed for at sige det. Min egen mening kommer rigtig meget med i det! At blive hørt i de småting, som for andre kan være ligegyldige det gør meget for ens livsglæde Borgercitat fra rapporten Status på den rehabiliterende forvaltning. 19

20 20

21 VÆRDI VI STØTTER OG LINDRER VED LIVETS AFSLUTNING Vi ønsker at samarbejde med borgerne og de pårørende om, at afslutningen på livet bliver værdig og som ønsket. En værdig afslutning på livet forudsætter, at den døende borger og/eller vedkommendes familie og netværk er de centrale beslutningstagere i forløbet. Der skal i tæt samarbejde med borgeren og borgerens pårørende udarbejdes en plan for den sidste tid og for selve døden, hvor der altid er fokus på den enkeltes ønsker, behov, ressourcer og motivation. En værdig død forudsætter, at vores medarbejdere har tid til nærvær og omsorg for såvel den døende som for de pårørende. Det kræver medarbejdere, der har de rette kompetencer til at sikre en tryg og så vidt mulig smertefri afslutning på livet. Der er ingen borgere i Odense Kommune, der skal dø alene, hvis de ikke ønsker det. Hvis borgerne ikke ønsker at være alene, når de skal dø, så skal vi i samarbejde med borgerne og de pårørende finde en god løsning på dette. 21

22 22

23 SÅDAN NÅR VI I MÅL De kommende år skal vi omsætte vores værdier til konkrete handlinger, der skal forbedre vores indsatser for de borgere, der har brug for os. Meget er allerede i gang, men vi kan blive endnu bedre. Noget af det, der skal til for at leve værdierne ud, er vores tværfaglige samarbejde, velfærdsteknologi, det sammenhængende sundhedsvæsen og samarbejdet med civilsamfundet og de pårørende. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Et af de vigtigste redskaber til, at borgeren når sit mål, er helhedsorienterede og koordinerede indsatser. Dette forudsætter, at flere faggrupper i fællesskab arbejder sammen på tværs. Alle medarbejdere, der arbejder med rehabiliteringsforløb i Ældre- og Handicapforvaltningen, skal være i besiddelse af relationelle og kommunikative kompetencer. Helt konkret er der fokus på fire grundlæggende principper: Dele viden, gensidig respekt, fælles mål samt problemløsende og konstruktiv dialog. Medarbejdernes bevidsthed om egen faglighed og om, hvordan den spiller sammen med og supplerer andre fagligheder, er et vigtigt udgangspunkt for, at det tværfaglige samarbejde kan lykkes. 23

24 VELFÆRDSTEKNOLOGI Velfærdsteknologi skal understøtte en selvstændig livsførelse og medvirke til at reducere borgernes afhængighed af det offentlige. Det kan f.eks. ske ved at styrke borgernes selvstændighed i daglige gøremål med fokus på mobilitet, tryghed og sammenhæng i hverdagen. Det er essentielt for arbejdet med velfærdsteknologi, at vi ikke blot informerer, men i høj grad også er involverende. Det er derfor væsentligt, at vi inddrager borgere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter i forhold til nye løsninger. SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN For at imødekomme de udfordringer vi står overfor de kommende år, er en af løsningerne at udbygge det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor sundhedsopgaver bliver løst ambulant eller i eget hjem. Det betyder, at sygehusene bliver yderligere specialiserede, mens kommuner og almen praksis skal løse flere af de sundhedsopgaver, der tidligere er blevet løst på sygehuset. Ældre- og Handicapforvaltningen er en væsentlig aktør i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi arbejder for, at de opgaver, der flyttes ud til kommunen, sker aftalt, systematisk og økonomisk rentabelt. Det er derfor også vigtigt, at der er konkrete samarbejdsaftaler og aftaler om opgaveoverdragelse, når kommunen skal tage over på opgaver. 24

25 SAMARBEJDET MED CIVILSAMFUNDET I Ældre- og Handicapforvaltningen mener vi, at frivilligt arbejde er en del af svaret på fremtidens velfærd. Innovation og udvikling skabes, når vi møder borgere, frivillige og foreninger med nysgerrighed på deres motivation, indsatser og kompetencer og tænker det ind i større sammenhænge. Vi tror, at kommune og frivillige kan berige hinanden, når vi samarbejder om det, vi hver især er bedst til til gavn for de borgere, der har brug for det. Vi står derfor ikke i vejen, men åbner døre for foreninger, frivillige og aktive borgere, så de kan indgå i nye relationer og aktivt spille med i forskellige fællesskaber. Og vi trækker os tilbage og lader lokale kræfter styre, når der ikke er brug for os længere. Desuden understøtter vi lokale mødesteder, som gør det let at få større kendskab til og hjælpe hinanden i et lokalområde eller i et interessefællesskab. Samspillet mellem os og civilsamfundet er altid baseret på tillid, og det afgørende er dialogen og forventningsafstemningen. SAMARBEJDET MED PÅRØRENDE De pårørendes rolle i borgernes liv er i mange tilfælde vigtig, da de kender borgernes historie. Derfor er et velfungerende samarbejde ofte gavnligt. Hvis borgeren ønsker det, vil vi gerne forholde os lyttende til de pårørendes oplevelser og forsøge at imødekomme de input, de bidrager med til borgerens liv. Odense Kommune sætter nærmere fokus på samarbejdet med de pårørende og deres behov som pårørende i Odense Kommunes pårørendepolitik. 25

26 FRA POLITIK OG VISIONER TIL VIRKELIGHED Værdighedspolitikken er godkendt af Byrådet i Odense Kommune, og den gælder for byens ældre borgere. Ældre- og Handicapforvaltningen har allerede i dag en lang række strategier, som vedrører ældreområdet. Det er Rehabiliteringsstrategien, Strategi for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme, Demensstrategien, Velfærdsteknologistrategien og Mad- og Måltidsstrategien. Disse strategier har til formål at oversætte de visioner og mål, vi har på ældreområdet, til konkrete handlinger. Med den nye Værdighedspolitik vil vi både tilrette de eksisterende strategier og muligvis udarbejde nye, således vi kan gå fra politik og vision til konkrete handlinger. 26

27 27

28

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget at stå

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2018 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK HØRINGSUDKAST VÆRDIGHEDSPOLITIK // 3 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I KØBENHAVN I 2016 skal kommunalbestyrelsen i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der som minimum skal

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE DATO FOR ÆNDRING Værdighedspolitik i Holbæk Kommune Med værdighedspolitikken udstikker vi en retning for, hvordan vi sammen skaber muligheder for, at alle oplever et

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik Værdig hverdag Værdighedshedspolitik 2018-2021 8 Kolofon Horsens Kommunes: "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Værdighedspolitikken kan læses på: www.horsens.dk

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at du oplever at have

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen 2019-2022 Pårørende En værdig død Livskvalitet VÆRDIGHED Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Selvbestemmelse Sagsnr. 00.15.00-A00.74-18 September

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Skrives af formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A), når politikken er endelig godkendt. Indledning Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet

Læs mere

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune SUNDHEDSPOLITIKKEN 2015-2020 [ 1 ] Pårørendepolitik Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune [ 2 ] Forord Et fælles ansvar I Sundhed

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedspolitik Værdig hverdag Værdighedspolitik 2018-2021 Horsens Kommune "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: 1. udgave. Horsens Kommune 2018. 2. udgave. Horsens Kommune 2019. 2. udgave er tilføjet

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314 Værdig Seniorpolitik SUOC - Team Sundhed og Udvikling 19-12-2018 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe 289053/18 18/1314 Indledning Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup kommune. En vigtig

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 Titel: Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg December 2018 Foto: Grafisk design:

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 5 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET... 7 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune 1 Indhold 1. Baggrund...1 2. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune...1 3. Flere varme hænder i ældreplejen særligt på kommunens plejecentre...2 4.

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 april 2019 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den politisk

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvor kan man henvende sig om forebyggende hjemmebesøg?... 3 3.1 Klageadgang... 3 4.0 Målgruppe -

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018 Politik for en værdig ældrepleje i 2018 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse.

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse. Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken Værdighedspolitikken //december 2018 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed. VÆRDIGHEDSPOLITIK Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. oktober 2018 2018-004953-7 Høringsudkast til Værdighedspolitik 2018-2021 Forord Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Rehabilitering i Danmark: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. 2004

Rehabilitering i Danmark: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. 2004 3. Rehabilitering Den 1. januar 2015 ændrede lovgivningen på hjemmehjælpsområdet sig, så det blev lovpligtigt for alle kommuner at tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til de personer, der søger

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

2016 Værdighedspolitik

2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2016 Et værdigt liv Alle borgere i Glostrup kommune skal have mulighed for at leve et værdigt liv. Også når de bliver ældre og kommer i folkepensionsalderen. Den

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sorø Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.700.000 kr. Tilskud

Læs mere

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Odense Byråd,

Odense Byråd, Odense Byråd, 2011 1 Ny virkelighed Ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige udfordringer, der præger dagsordenen.

Læs mere

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet

Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet Forslag og overvejelser fra en arbejdsgruppe under Seniorrådet December 2015 Indledning Fredensborg Kommune ønsker, at den ældrepolitik, som skal ligge til grund for at realisere kommunens vision om tilfredse

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere