Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02"

Transkript

1 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet lige, som med alt andet nyt, skal tilvænnes. Derfor må du forvente at det tager tid før du vænner dig til systemet og brugen af det. Vi er glade for at have dig som bruger og håber du bliver glad for vores system. Med venlig hilsen Birkegården A/S 2

2 Installation Funktionsopsætning. Opsæt GSM-boksen et hensigtsmæssigt sted. Isætning af SIM-kort i GSM-boksen: Isæt SIM kort vær opmærksom på at SIM-kortet vender korrekt. Skru antennen på antenne-udgangen øverst i venstre side af GSM-boksen. Isæt strømkabel, aktiver nødstrømsbatteri og tilslut sirenen, når du hører et bip betyder det, at alarm-systemet aktiveres. Indtastning og optagelse af adresse og alarm tlf. nr. (Stemmeoptagelse). Password er: 1234 På programmeringsbetjeningen tastes (# 9 * #), nu kan man optage sine ord, imens skal ARM/LED-dioden lyse konstant. Placer GSM-boksen 20 cm fra ansigtet og tal langsomt, højt og tydeligt ind i boksen, derved opnås bedst resultat under optagelsen. Der skal opgives den fulde adresse, der skal siges (ALARM hos navn/adr.). Aktiverings tiden er ca. 1 minut, ARM dioden på GSM-boksen blinker. (Benyt ikke systemet før ARM dioden lyser konstant) Aktiveringen er afsluttet, når du hører et langt bip, og ARM dioden stopper med at blinke og lyser konstant. Hvis SIMkortet har fået forbindelse til netværket blinker LED dioden i GSM-boksen. Bemærk - denne diode SKAL blinke før ARM dioden lyser konstant og du hører et langt bip. Hvis dette ikke sker har alarmen ingen telefon funktion og alarmen virker kun ved at sirenen aktiveres. Vigtigt! SIM-kortet må ALDRIG tages ud/indsættes af/i GSM-boksen med strøm på. Dette kan/vil medfører at anlægget ikke kan fortage opkald. Ovenstående opsætning af GSM-boksen skal følges. Vigtigt! Stikket til sirenen må aldrig tages ud af boksen, mens der er alarm. Sker dette, kan lyd-udgangen i boksen brænde af og dette er IKKE omfattet af garantien! Derefter trykkes på vilkår knap på programmeringsbetjeningen - der høres et kort Bip og et langt Bip, der angiver at optagelsen er gennemført korrekt (optagelses tiden er max 10 sek.) Der kan lagres 6 tlf.nr. Numrene lagres ved at taste (#? * tlf. nr.#) på programmeringsfjernbetjeningen, derefter høres et Bip som angiver hvert programmeret nr. (?) står for den rækkefølge man ønsker at GSM-alarmen, skal lave opkald til de tlf. nr. som der bliver ind programmeret. Eksempel: Det første tlf.nr. man vil programmer er ( ): Indtast (# 1 * #) Ved næste ønskede telefonnummer indtastes (# 2 *???????? #) (Samme procedure følges ved programmering af andre tlf.nr.) Opsætning til Phonic alarm. På programmerings betjeningen indtastes (# 9 * 1 #) derefter høres et kort Bip og et langt Bip, dette angiver at opsætningen er gennemført. (det betyder at sirenen hyler under en alarm) 3 4

3 Opsætning til lydløs alarm. Ændring af lagrede tlf. nr. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 0 #) derefter høres et kort Bip og et langt Bip, det angiver at opsætningen er gennemført. (det betyder at sirenen ikke hyler under alarm) Opsætning af GSM-boksen så sirenen afgiver lyd, når fjernbetjeningen bruges. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 3 #), nu afgiver sirenen lyd når fjernbetjeningen benyttes. Opsætning af GSM-boksen så sirenen ikke afgiver lyd, når fjernbetjeningen bruges. På programmerings betjeningen tastes (# 9 * 2 #), derefter høres et kort Bip som angiver at opsætningen er gennemført. Opsætning af sirenens hyle tid. På programmeringsbetjeningen indtastes (# 9 * 4? #).? står for det antal minutter man ønsker sirenen skal hyle. Sirenen er ved levering opsat til at hyle 5 minutter. Hvis man ønsker at sirenen skal hyle konstant indtastes (# 9 * 4 #) Bemærk, alarm -hyle-tiden har intet med alarm opkald at gøre. Ændring af Password. Det fabriksindstillede password er Dette ændres ved at taste #7* på programmeringsenheden, herefter tastes det nye password. F.eks og afsluttes med # Hvis ændring af lagrede telefonnumre ønskes: 1. Første tlf. nr. slettes ved at indtaste (# 1 * #). Tlf. nr. nummer 2 slettes ved at indtaste (# 2 * #) på programmeringsfjernbetjeningen. osv. System reset ordre. (nulstille til fabriksindstilling.) Hvis der tastes ( # 9*691234#) ændres den indkodet opsætning, til standard opsætningen. (Sirenen afgiver lyd ved fra og tilslutning, phonic alarm, sirene hyle tiden er 1 minut, tlf. nr. og indtalt alarm besked slettes). Aktiver/Deaktiver. Når døren/vindue lukkes, trykkes på (lukket hængelås) tasten på fjernbetjeningen, LED dioden lyser og et Bip høres, det betyder at GSM alarmen er aktiveret og alle sensor er aktive. Når man ønsker at alarmen skal deaktiveres, trykkes på (åben hængelås) tasten på fjernbetjeningen, LED dioden slukkes og et Bip høres, dette betyder GSM alarmen nu er deaktiveret. Hvis alarmen er deaktiveret og tændt, er gas udslip detektor og røg detektor altid tændt. (Gas-Detektor og røgdetektor tilkøbes separat) Nød aktivering af GSM alarmen. I tilfælde af ulykke eller andet, trykkes på (klokke) tasten på fjernbetjeningen, derved aktiveres alarmen/hylen og vil automatisk påbegynde opkald til de lagrede tlf. nr. Vigtigt! Det anbefales altid at skifte password. 5 6

4 Aktivering af infrarød/deaktivering af infrarød. Hvis aktivering af alarm uden aktivering af infrarød sensor ønskes, (dør/vindue sensor forbliver aktiv), trykkes (lyn) tasten to (2) gange efter hinanden på fjernbetjeningen, derved høres et langt Bip og sensoren er deaktiveret, sensoren genaktiveres ved at trykke (lukket hængelås) tasten. El svigt funktion. GSM-boksen er udstyret med back-up batteri. Hvis der forekommer strømsvigt eller anden forstyrrelse i strømforsyningen, udsender GSM-boksen en SMS besked, hvori der står AC power shut off. Når strømmen vender tilbage, udsender GSM-boksen SMS besked hvori der står (AC power recovered). Reaktion ved alarm. Ved alarm, starter systemet med opkald til det første telefonnummer som er lagret. Hvis der ikke bliver svaret fortsætter alarmen opkald til næste tlf.nr. osv. Hvis opkaldende ikke bliver besvaret indenfor 40 sek., starter systemet forfra og foretager opkald til det første telefonnummer igen osv. Personen som besvare opkaldet vil høre den indtalte alarm besked. Derefter kan følgende valg muligheder benyttes: Tast (#) på telefonen for at bekræfte alarmen og læg røret på. Systemet vil altid forsøge genopkald til det/de lagrede tlf. nr. indtil alarmen slukkes eller der tastes (#) på tlf. Lang distance aktivering og brug af alarmen. Hvis man skulle forlade hjemmet uden at aktiver alarmen og ønsker den aktiveret, gøres det på følgende måde: Ring til telefonnummeret i GSM-boksen, efter tre ring, får man automatisk kontakt til systemet og man hører to Bip som angiver at der er kontakt. Derefter tastes Password(1234) som aktiverer opsætningen til lang distance brug, hvis Password er korrekt, høres to Bip som respons på korrekt Password, er det ikke korrekt høres et konstant Bip. Hvis man indtaster forkert Password tre gange bliver forbindelsen afbrudt. Når det korrekte Password er indtastet og de to Bip har lydt, kan man via telefonen styre alarmen: Tast tallet (1) på tlf. for at lytte i 20 sekunder, hvis man forsat vil lytte, tastes (1) igen. Tastes 1. på tlf. er der medhør på fra GSM-boksen. Tast tallet (2) på tlf. for at starte sirenen. Tastes 2. på tlf. hyler sirenen. Tast tallet (3) på tlf. for at stoppe sirenen. Tastes 3. på tlf. slukkes sirenen. Tast tallet (4#) på tlf. for aktivere GSM alarmpanelet igen. Tastes 4. på tlf. aktiveres alarmen. Tast tallet (5#) på tlf. for deaktiverer GSM alarmpanelet. Tastes 5. på tlf. deaktiveres alarmen. Tast (*) for at høre den indtalte alarm besked. Tastes (#) på tlf. afbrydes forbindelsen/opkaldet. 7 8

5 Aktivering af SMS opsætningen. På programmeringsfjernbetjeningen tastes (# 0 * tlf. nr. #) for at lagre det mobil tlf. nr. systemet skal bruge for at sende (alarm SMS), hvis alarmen skulle blive sat i gang. Det kunne se således ud: ( # 0 * # ). Hvis man ikke ønsker denne funktion, tastes (# 0 * #) derefter høres to Bip som indikerer at opsætningen er modtaget. Styring af alarmen via SMS. Udover muligheden for at aktivere/deaktivere alarmen via tlf. kan man også aktivere/deaktivere alarmen via SMS. Når man indtaster det rigtige Password og ordre, kan alarmen aktiveres/deaktiveres. For at aktivere alarmen skrives Password 1234ARM. Hvis Password og ordren er korrekt aktiveres alarmen. For at deaktiverer alarmen skrives 1234DISARM. Hvis Password og ordren er korrekt, deaktiveres alarmen. Sirenen tændes/slukkes med: Password 1234ONSIREN. Derefter starter sirenen Password 1234OFFSIREN. Derefter slukker sirenen. Note: Der skal tastes store bogstaver uden mellemrum, f.eks. (1234ArM) bliver ikke godkendt af systemet, det skal være: (1234ARM). Specifikationer 1. GSM-boksen: AC/6DC, 2 A 2. Med antenne: modtagelse op til 100 meters afstand. 3. Standby spænding: <90mA. 4. Alarm spænding: <200mA. 5. EL forbrug: 0.5W. Trådløs frekvens: 433MHz el. 315MHz. Birkegaarden anbefaler alle kunder at man ca. hver 3. måned tjekker batterierne for at være sikker på at anlægget virker optimalt. Batterier kan med fordel købes hos Birkegaarden. Ligeledes kan der enkelte steder i landet forekomme signalforstyrrelser på grund af magnetfelt fra bl.a. nærtliggende højspændingsledninger Det kan enkelte steder være umuligt på grund af ovenstående at benytte trådløse alarmanlæg og i sådan tilfælde anbefaler Birkegaarden at man montere et kabelforbundet alarmanlæg. GSM-boksen ringer ikke op. 1. Kontrollerer at der er penge på SIM-kortet SVAR: Indsæt penge på kortet og anlægget virker igen. 2. Der anvendes et andet SIM-kort end det der fulgte med anlægget. SVAR: Husk at fjerne PIN-kode fra SIM-kortet inden dette sættes i alarmen. 3. Ovenstående er ok, men anlægget ringer stadig ikke op. SVAR: kontrollerer at anlægget har netværks forbindelse. Hvis dette er tilfældet, kontrollerer da om SIM-kortet er isat korrekt og flyt evt. GSM-boksen til en anden position, med bedre dækning. Prøv evt. SIM-kortet fra en telefon, dette kan være spæret af udbyderen. HUSK at aktiverer alarmen en gang imellem, så SIM-kortet ikke slettes af udbyderen. 4. Der er dækning men anlægget virker stadig ikke. SVAR: Installations vejledningen på siden 3 er ikke fulgt, gentag denne. Hvis anlægget stadig ikke virker, kontakt da Birkegården A/S service teknikker for udbedring af fejlen. 9 10

6 Mulige opsætnings ordre. Zone ID kode 32-zone ALARM MÅDE Anden metode Aktiv periode # 0 * tlf. nr. #(Modtage SMS besked fra alarmen). # 1 * tlf. nr. # (Første tlf. nr. ved alarm). # 2 * tlf. nr. # (Anden tlf. nr. ved alarm). # 3 * tlf. nr. # (Tredje tlf. nr. ved alarm). # 4 * tlf. nr. # (Fjerde tlf. nr. ved alarm). # 5 * tlf. nr. # (Femte tlf. nr. ved alarm). # 6 * tlf. nr. # (Sjette tlf. nr. ved alarm) zone Overfaldsalarm 24 timer zone Infrarød sensor Når alarm er aktiv zone Dør magnet Når alarm er aktiv zone Gas alarm 24 timer zone Røg alarm 24 timer zone 6. zone zone 7. zone zone 8. zone zone 9. zone zone 10. zone zone 11. zone zone 12. zone # 8 * Bruger ID# (Opsætning til overvågnings system). # 9 * 0 # (Lydløs alarm). # 9 * 1 # (Phonic alarm). # 9 * 2 # (Deaktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening). # 9 * 3 # (Aktivere sirene lyd under brug af fjernbetjening). # 9 * 4? # (Sirene hyle tid,(?) står for tiden). # 9 * 80 Password # indtale besked (Optagelse af alarm besked) # 9 * 69 Password # (System reset til standard opsætning) 11 12

7 Garantibestemmelser for GSM alarm AL-01 og 02. Denne garanti dækker ikke: Birkegården A/S yder 12 måneders garanti fra købsdato mod materiale- og fabrikationsfejl på produktet ved køb direkte i butik for erhverv og private. Ved indsendelse af registreringsattest, samt kopi af kvittering på købet, senest 30 dage efter købet, forlænger Birkegården A/S garantien, for private, med yderligere 1 år. Birkegården A/S vil reparere, udskifte eller udbedre enhver fejl eller beskadiget del på produktet under denne garanti. Birkegården A/S udbedrer fejlen på en af følgende måder: On-site (kunden har tegnet forsikring på varen reparationen udføres på adressen U/B), eller. Birkegården A/S fremsender en ombytningsvare ombytning m.v. er kundens ansvar Birkegården A/S betaler portoen, eller den defekt vare sendes til Birkegården A/S for udbedring (inkl. alle 5 nøgler), med portoen betalt og kopi af købskvittering vedlagt Birkegården A/S betaler returporto, eller den defekte vare udbedres på adressen mod betaling af udkaldsgebyr til Birkegården A/S enhver tids gældende takster. Såfremt produktet eller dele heraf efter inspektion bekræftes at være defekt (e) i materiale eller udførelse, vil de(n) del(e) blive repareret, ombyttet eller udskiftet af Birkegården A/S og returneret til ejeren. Ingen refundering for udskiftning af defekte dele eller service udført i garantiperioden vil blive givet, såfremt dette arbejde er udført af andre end Birkegården A/S, med mindre der først foreligger en skriftlig bemyndigelse fra Birkegården A/S. Birkegården A/S garanterer, at enhver reparation udført af Birkegården A/S eller dens tilknyttede reparatører, max må tage 2 arbejdsdage efter modtagelsen af den defekte del. Brug af produktet til handelsformål, i institutioner, til erhvervs- eller udlejningsformål eller andre formål udenfor privat husholdning. Her er garantien 1 år. Alm. sliddele som tal på tastatur, pakninger, skiver, fjeder, emalje på håndtag og batterier. Beskadigelse forårsaget af misbrug eller forsømmelse. Skader forårsaget af fejlmontage af uautoriseret personer, såsom: Fugtskader på elektronik, defekte mekaniske dele, ledninger eller beskadigede komponenter. Beskadigelse som følge af servicearbejde udført af andre end Birkegården A/S. Denne garanti erklæres ugyldig og ude af kraft, medmindre samtlige følgende betingelser er overholdt: Produktet er købt af en autoriseret forhandler eller af en kunde der har købt produktet af førnævnte inden for det sidste år. Produktet er anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen. Fabrikantens serienummer på produktet ikke er blevet ændret, udvisket eller fjernet. Der er kun anvendt originale produkt reservedele. Der skal forevises original kvittering som dokumentation for køb af produkt. På enhver reparation af en fejl under denne garanti, garanteres 1 års garanti eller indtil den oprindelige garantiperiodes udløb, alt efter hvad der er først. Der er ingen anden udtrykkelig garanti gældende for produktet, ud over købelovens alm. bestemmelser. Hverken Birkegården A/S eller dets autoriserede forhandlere påtager, eller bemyndiger nogen at påtage, sig yderligere ansvar end det i garantien gældende. Eventuel ugyldiggørelse af dele af denne garanti påvirker ikke gyldigheden af resten. For at denne garanti kan træde i kraft, skal der forefindes en gyldig kvittering på købet

8 Kodelås Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler 10 individuelle koder, valgfri 1 10 cifre Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse Kan monteres både på inder og yderdøre Vejrbestandig lås, til og frakobling af alarmsystem, kan åbnes/låses fra både inder og yderside med kode. Fingeraftrykslås Husker 99 fingeraftryk 1 valgfri kode med valgfri 1 10 cifre Høj kvalitet og sikkerhed uden brug af nøgler Passer på alm. låsekasser og 3 punkt låse Kan monteres både på inder og yderdøre Fingerprint Technology Birkegården A/S GSM Alarm 1 Sirene 1 GSM modul 1 Rumsensor og 1 Dørmagnet 2 fjernbetjeninger 1 programmeringsenhed og strømforsyning Osvej 83, 4040 Jyllinge, Danmark. Tel: Fax: Fingerprint Technology Birkegården A/S

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere