BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com"

Transkript

1 BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem

2 PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner... 3 PowerMaster-10 G2 Indikatorer og Betjeningsknapper... 4 LED lamper... 5 Betjeningstaster... 5 Tilkoblingstaster... 5 Andre Taster... 5 PowerMaster-30 G2 Indikatorer og Betjeningsknapper... 6 LED lamper... 6 Betjeningstaster... 6 Tilkoblingstaster... 6 Andre Taster... 7 Indbygget Alarmsignal... 7 Generelle Lydsignaler... 7 Andre Lydsignaler... 8 LCD Display... 8 Screensaver Tilstand... 8 Proxbrikker... 8 Brugere og Brugerkoder PowerMaster Systemet i Brug... 9 Grundlæggende Tilkobling og Frakobling. 9 Forbered Tilkobling... 9 TILKOBLING/TILKOBLING NAT... 9 Frakoble og Stoppe Alarmer Frakobling under Tvang Sådan Vælges Overvågningsområde Specielle Tilkoblings- og Frakoblingsindstillinger Skift fra NATTILKOLING til TILKOBLING Omskift fra UDE til HJEM TILKOBLING STRAKS NATTILKOBLING STRAKS Tvungen TILKOBLING Tvungen NATTILKOBLING Tilkobling Med Rapport Udløsning af Alarmer Udløs Panikalarm Udløse Brandalarm Nødalarm Ringetoner TIL/FRA Justering af Talestyrken og Lydstyrken for Bippelyde Tale- og Lydstyring Tale- og Lydstyring Trykknapper Tale TIL/FRA Udveksling af meddelelser: Afspilning af Besked Styring af Elektriske Apparater Styringsmuligheder og Knapper Automatisk TIL/FRA-styring Gennemse Problem- og Alarmhukommelse Alarm- & Sabotagehukommelse Indikation. 17 Sletning af Hukommelsesindikeringen Problemer Generelle Indikeringer Korrigere Problem-situationer Menuer og Funktioner A De Nødvendige Indstillinger B.1 Brugermenuen og Valg af Indstilling B.2 Tilbage til Forrige Trin Forlad BRUGER MENU B.3 Knapper til Navigation & Opsætning C.1 Planlægge Zoneisolering C.2 Gennemse Plan For Zoneisolering C.3 Genkalde Zoneisoleringsskemaet C.4 Programmere Brugerkoder C.5 Tilføj / Slet Proxbrikker C.6 Tilføj / Slet Håndsender C.7 Indstille Tid og Format C.8 Indstille Dato Og Format C.9 Automatisk Tilkobling Til/Fra C.10 Indstille Tid For Autotilkobling C.11 Opsætte Privat Telefon og SMS- Rapportering C.12 Til/Fra-kobling af Squawk-funktionen 37 C.13 Tidsskema Programmering C.12 Til/Fra-kobling af Tale-funktionen D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 1

3 7. Rapportering af Hændelser og Styring med Telefon og SMS Rapport Om Hændelse Over Telefonen Rapport Om Hændelse med SMS Fjernstyring med Telefon Fjernstyring med SMS Specielle Funktioner og Brugerprogrammer Se efter Mennesker i Hjemmet Anerkende "lav batteristand" i Håndsender Test af Systemet Periodisk Test Vedligeholdelse Udskiftning af Backup-batteriet Udskiftning af Batterier i Trådløse Enheder. 48 Adgang til Døgnzoner Rengøring af Betjeningspanelet Logbog: Læs Logbogen Forlad Logbogen APPENDIKS A. STYRE-ENHEDERS FUNKTIONER A1. KP-160 PG A2. KP-140 PG A3. KF-234 PG APPENDIKS B. OMRÅDEDELING B1. Vælg Område B2. Til- / Frakobling af Systemet B3. Visningsfunktionen B4. Sirene B5. Visning af Områdestatus APPENDIKS C. ORDLISTE APPENDIKS D. EVAKUERINGSPLAN VED BRAND APPENDIKS E. SPECIFIKATIONER E1. Funktion E2. Trådløs E3. Elektrisk E4. Kommunikation E5. Fysiske egenskaber E6. Ydre enheder og tilbehør APPENDIKS F. OVERHOLDELSE AF STANDARDER D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

4 1. Introduktion INTRODUKTION Forord PowerMaster-10/30 G2 er et særdeles avanceret trådløst alarmsystem, fra Visonic Ltd. Bemærk: Du skal sikre dig at du har fået navn og telefonnummer på den overvågningscentral dit system bliver tilknyttet. Ved enhver telefonisk henvendelse til overvågningscentralen skal du have dit "KONTONUMMER" parat, således dit alarmsystem kan identificeres af overvågningscentret. Få denne information af din montør og skriv det ned. Bemærk: "Pmaster" anvendes som forkortelse for "PowerMaster". Oversigt PowerMaster er et trådløst alarmsystem, som detekterer og alarmerer i tilfælde af indbrud, brand og en vifte af andre sikkerhedsrisici. Derudover kan den bruges til at overvåge aktiviteter af personer alene i hjemmet, som ældre og handicappede. Systemstatus præsenteres både visuelt og verbalt 1, og i de fleste tilfælde vil en optaget stemme hjælpe dig med at handle korrekt. Systemet har indbygget en valgbar funktion for Områdedeling 2 (en beskrivelse af denne funktion findes i Appendiks B). PowerMaster styres af et betjeningspanel (Figur 1a og Figur 1b), som er konstrueret til at indsamle data fra forskellige slags følere, der er placeret på strategiske steder langs periferien af det overvågede zone. Alarmsystemet kan med specielle koder tilkobles frakobles, fra en række forskellige trådløse nøgler og tastaturer. I frakoblet tilstand giver systemet dig visuel statusinfomation og udløser en alarm hvis der detekteres røg hvis der sker forstyrrelser i et døgnzone. Et døgnzone er aktivt døgnet rundt. I tilkoblet tilstand vil systemet udløse en alarm hvis der sker forstyrrelser i en af de tilkoblede zoner. Proxbrikker giver mulighed for at autoriserede personer kan få adgang til zoner med begrænset adgang. Systemet genkender en lang række hændelser - alarmer, forsøg på at sabotere følerne og adskillige typer problemer. Hændelser rapporteres automatisk over PSTN (telefonforbindelse) alternativt GSM kommunikation til overvågningscentraler ( i digital IP form) og til private telefoner (med toner /og som SMS meddelelser. Den person som modtager sådan en meddelelse forventes at undersøge hændelsen og handle derefter. VIGTIGT! Alt hvad du behøver at vide for at sikre din ejendom findes i kapitel 2 og kapitel 3 i denne manual. Hvis du ikke er helt fortrolig med nogen af de anvendte begreber, kan du se en nærmere forklaring i Appendiks C i slutningen af denne vejledning. Bemærk: Systemet skal inspiceres af en kvalificeret teknikker mindst en gang om året. Systemfunktioner Din PowerMaster har en lang række enestående funktioner: Generelle Indstillinger / Brugerindstillinger To brugerniveauer tillader forskellige adgangstyper (se kapitel 6. Menuer og Funktioner, afsnit C.4 Programmering af Brugerkoder) 30 detektorzoner (PowerMaster-10 G2) / 64 detektorzoner (PowerMaster-30 G2): Hvert detektorzone kan kendes på zonenummer, placering og navn (lokation). Mangfoldige aktiveringstilstande TILKOBLET, NATTILKOBLING, TILKOBLET STRAKS, NATTILKOBLET STRAKS, SMÆKLÅS og ISOLERET. Flydende krystaldisplay (LCD): Statusinformation og vejledninger gives i klart sprog og vises på forsiden. Ur: Klokken vises på displayet Uret bliver brugt af logbogen ved at den har adgang til tidspunkt og dato for hver hændelse. Flere rapportmodtagere: Hændelser kan rapporteres automatisk til overvågningscentraler, private telefoner og mobiltelefoner af dit eget valg og endda med SMS hvis der er installeret GSM (se kapitel 6. Menuer og Funktioner, afsnit C.11 Opsætte Privat Telefon og SMS-Rapportering.). Selekteret rapportering: Din montør kan bestemme hvilken slags hændelser der skal rapporteres til hvilke modtagere. 1 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 med tale-funktion 2 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 3

5 INTRODUKTION Smæklåstilstand: En automatisk "Smæklås"-meddelelse sendes til udvalgte telefoner hvis systemet bliver frakoblet af en smæklås-bruger ( et ungt familiemedlem f.eks). (Se Kapitel 2) Talt annoncering og instruktion 1 : Statusafhængige for-indspillede talte meddelelser kan høres over den indbyggede højttaler (hvis talevejledning er aktiveret - se kapitel 3). Udveksling af beskeder 1 : Før du forlader ejendommen kan du optage en kort talt meddelelse til andre brugere af systemet, som måske kommer senere. Når du selv ankommer kan du høre talte meddelelser, som andre har efterladt til dig Adgang fra telefoner: Du kan få adgang til PowerMaster fra en telefon og til-/frakoble det modtage statusinformation fra systemet (se kapitel 7). Numeriske taster virker som funktions-taster: Når systemet er frakoblet kan en række systemfunktioner betjenes ved hjælp af de numeriske taster. Et ikon på hver tast viser hvilken funktion tasten har. Hent Data: Du kan få information om status, infomation om problemer og visuelt gennemse alarm-hændelser (se kapitel 5). Logbog: System-hændelser indføres i en logbog, som gemmer de seneste hændelser. Hver hændelse har fået tilknyttet oplysninger om tidspunkt og dato for hændelsen. Du kan tilgå denne logbog og gennemse de seneste hændelser, hvis der f.eks. har været indbrud (se kapitel 10. Vedligeholdelse). Se efter ældre, fysisk handicappede og svagelige personer: Systemet kan programmeres til at overvåge menneskelig aktivitet inden for den beskyttede zone og udsende advarsels-meddelelser hvis der ikke detekteres nogen bevægelse i zonen i et forud defineret tidsrum (se kapitel 6. Menuer og Funktioner). Nødopkald: Små portable sendere, som gives til personer med specielle behov kan bruges til nødopkald efter hjælp. Frakobling under tvang: Hvis en bruger med magt bliver tvunget til at frakoble systemet, kan han bruge en speciel kode ("Tvangskode") som godt nok frakobler systemet, men samtidig sender en tavs alarm til overvågningscentralen (se kapitel 2. PowerMaster Systemet i Brug). System supervision: Alle trådløse perifere enheder indenfor overvågningsområdet sender med jævne mellemrum en kort besked til betjeningspanelet. Beskeden angiver blot at pågældende enhed fungerer og er i orden. Hvis sådan en besked er forsinket vil PowerMaster vise en "mangler"-fejlbesked. Din montør kan frakoble denne egenskab hvis det ønskes. Batteri overvågning: PowerMaster overvåger hele tiden tilstanden på batterierne i de følere, der er tilsluttet systemet. Hvis et batteri skal skiftes vises en "Batteristand lav" meddelelse, som betyder at batteriet for pågældende enhed skal skiftes indenfor 30 dage. Trådløse sirener kan stadig give 2 alarmer inden sirenen bliver helt inaktiv. PowerMaster-10 G2 Indikatorer og Betjeningsknapper Figur 1a. PowerMaster-10 G2 betjeningsknapper og indikatorer. 4 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

6 LED lamper INTRODUKTION Nr. Indikering Funktion 2 Tændt (Grøn): Indikerer at dit system er korrekt forbundet til stikkontakten. 3 Tilkoblet (Rød): Lyser når systemet er tilkoblet. 4 5 Betjeningstaster Ringen (Grøn): Zoner med dørklokke vil ringe når der optræder en forstyrrelse (se kapitel 2). Problem (Orange): Lyser når systemet er i problemtilstand.der optræder forstyrrelser (se kapitel 3). Nr. Indikering Funktion 7 NÆSTE: Rykke fra punkt til punkt inden for en given menu. 8 TILBAGE: Ryk et skridt tilbage indenfor en given menu 9 OK: Gennemse statusbeskeder en for en og valg af displayindstilling. Tilkoblingstaster Nr. Indikering Funktion 12 TILKOBLET: TilkoblingAktivering når der ikke er nogen hjemme. 10 NATTILKOBLING: Tilkobling når der er nogen hjemme. 14 STRAKS: Annullerer adgangsforsinkelsen ved tilkobling (TILKOBLING NATTILKOBLING) 11 FRAKOBLING / FRA: Frakobler systemet og stopper igangværende alarmer. 16 OPDELING: Valg af overvågningsområde (for fremtidig brug) Andre Taster Nr. Indikation Funktion 13 Dørklokke TIL/FRA 15 Gennemse logbogen. 17 Nød-kald (hold tasten inde i 2 sekunder). 18 Brand (hold tasten inde i 2 sekunder) Tryk på begge knapper samtidig for panikalarm D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 5

7 INTRODUKTION PowerMaster-30 G2 Indikatorer og Betjeningsknapper Figur-1b. PowerMaster-30 G2 betjeningsknapper og indikatorer. LED lamper Nr. Indikation Funktion 2 Tændt (Grøn): Indikerer at dit system er korrekt forbundet til stikkontakten. 3 Tilkoblet (Rød): Lyser når systemet er tilkoblet. 4 Ringen (Grøn): Zoner med dørklokke vil ringe når der optræder en forstyrrelse (se kapitel 2). 5 Problem (Orange): Lyser når systemet er i problemtilstand.der optræder forstyrrelser (se kapitel 3). Betjeningstaster Nr. Indikation Funktion 7 NÆSTE: Rykke fra punkt til punkt inden for en given menu. 8 TILBAGE: Ryk et skridt tilbage indenfor en given menu 9 OK: Gennemse statusbeskeder en for en og valg af displayindstilling. Tilkoblingstaster Nr. Indikation Funktion 12 TILKOBLET: Tilkobling Aktivering når der ikke er nogen hjemme. 10 NATTILKOBLING: Tilkobling når der er nogen hjemme. 14 STRAKS: Annullerer adgangsforsinkelsen ved tilkobling (TILKOBLING NATTILKOBLING) 11 FRAKOBLING / FRA: Frakobler systemet og stopper igangværende alarmer. 16 OPDELING: Valg af overvågningsområde 6 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

8 Andre Taster Nr. Indikation Funktion 13 Dørklokke TIL/FRA Gennemse logbogen. Nød-kald (hold tasten inde i 2 sekunder). Brand (hold tasten inde i 2 sekunder). Tryk på begge knapper samtidig for panikalarm PGM-kontrol PGM udgang FRA PGM udgang TIL Lydstyrke op * Lydstyrke ned * Indspil meddelelse * Afspil meddelelse * Højttaler FRA */** INTRODUKTION * Funktionen er ikke nødvendigvis tilgængelig på alle versioner af PowerMaster-30 G2. ** Højttaler-FRA-knappen virker kun hvis "Stemme" -funktionen er aktiveret (se kapitel 6, afsnit C.14). 1 Indbygget Alarmsignal Betjeningspanelet på PowerMaster har en højtlydende sirene indbygget. Sirenen lyder når en alarm udløses for at afskrække indtrængende og kalde på hjælp. Det længste tidsrum sirenen kan lyde bliver konfigureret af montøren i henhold til lokale forskrifter Konstant TIL når den er udløst af et indbrudszone et døgnzone og når en bruger udløser en "panikalarm". Når alarmen udløses af brand (der er detekteret røg) TIL - TIL - TIL - pause - TIL - TIL - TIL - pause -... osv. Hvis der ikke er nogen i nærheden til at frakoble alarmen vil sirenen lyde i det tidsrum der er sat af montøren - derefter stopper den. Hvis der er åbnet for funktionen vil stroboskoplyset blive ved at blinke indtil systemet bliver frakoblet sirenen stopper som konfigureret af montøren. Alarmtype Grafisk Repræsentation af Signal Verbal Beskrivelse af Signal. Indbrud/Døgn/Panik TIL uafbrudt BRAND... TIL - TIL - TIL - pause - TIL - TIL - TIL - pause... Test* (både interne og eksterne sirener) TIL i 2 sekunder (kun én gang) * ikke inkluderet i alle mod Generelle Lydsignaler De følgende lydsignaler kan man høre når betjeningspanelet benyttes: Lyd Definition Et enkelt bip høres hvergang der trykkes på en tast To bip efter hinanden indikerer at systemet automatisk vender tilbage til normal driftstilstand (efter timeout). Tre bip efter hinanden indikerer at der er sket en forstyrrende hændelse: Glad Melodi (- - - ), betyder at en funktion er vel gennemført. Trist Melodi ( ), betyder at man har foretaget en forkert handling en afvisning. 1 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 med tale-funktion D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 7

9 INTRODUKTION Andre Lydsignaler 1 For-indspillede stemmebeskeder svarer på de kommandoer du giver ved at meddele hvad systemet vil gøre og ved at vejlede dig til at udføre bestemte handlinger. De bekendtgør også udløste alarmer og forstyrrelser samt identificerer kilden til hver hændelse. LCD Display Displayet er et bag-belyst LCD-display og består af en enkelt linje med 16 karakterer. Displayet viser system status, hændelser, tidspunkt og dato, programmeringsinstruktioner, samt hændelser fra logbogen med tidspunkt og dato for hver hændelse. Displayet veksler under normal drift mellem at vise tidspunkt og systemstatus, f.eks.: KLAR TT:MM (vekslende med) KLAR HUKOMMELSE Screensaver Tilstand Af sikkerhedsmæssige årsager kan det være nødvendigt at skjule statusvisningen (LCD og LED display) for en potentiel indtrængen person. Screensaver indstillingen skal være aktiveret af montøren. Hvis ingen taster aktiveres i 30 sekunder vil displayet vise PowerMaster - 10 / PowerMaster-30 og LED-kontrollamperne slukkes så de ikke viser status. Hvis der trykkes på en vilkårlig tast vil displayet vende tilbage til den normal visning af driftstilstand. Hvis der trykkes på Brand-knappen Nød-knappen vil også starte Brand-alarmen Nødalarmen. Hvis installatøren har sat systemet op til det for øget sikkerhed, vil systemet yderligere bede om at du indtaster din brugerkode før displayet vender tilbage til normal driftstilstand. Når Områder er aktiveret, kan montøren konfigurere systemet således, at hvis der ikke aktiveres nogen knap i 30 sekunder, så vises dato og klokkeslæt på displayet. Proxbrikker Dit system vil reagere på gyldige Proxbrikker, som er tilmeldt dit system. Proxbrikkerne giver mulighed for at gennemføre en del funktioner uden først at indtaste brugerkode. Det kan f.eks. være tilkobling, frakobling, læsning af logbogen, etc. Hver gang brugerkoden skal indtastes kan du simpelthen holde proxbrikken op for systemet og gennemføre den ønskede funktion uden at behøve at indtaste dit brugernummer. Når systemet er blevet frakoblet ved at holde en proxbrik op til betjeningspanelet, så vises meddelelsen "OK" for "TILKOBLET". Nu kan dy trykke på -tasten for at tilkoble betjeningspanelet omgående vente 3 sekunder på at systemet automatisk går i tilstand "TILKOBLET". (meddelelsen "Gå venligst ud nu" vises i displayet). Hvis proxbrikken holdes op for betjeningspanelet igen bliver systemet frakoblet. I stedet for at trykke på -knappen (se ovenfor) kan du trykke på -knappen en to gange (meddelelsen "<OK> FOR NATTILK" "<OK> FOR FRAKOBL vises respektivt) tryk derefter på - knappen for at tilkoble/frakoble NATTILKOBLING. Brugere og Brugerkoder Som Superbruger (bruger nummer 1) skal du have en 4-cifret sikkerhedskode for at få adgang til systemet på højt niveau (brugerkode 0000 er ikke acceptabel). Du kan også autorisere op til 7 andre personer (PowerMaster-10 G2) / 47 andre personer (PowerMaster-30 G2) til at bruge systemet ved at udstyre dem med deres egne sikkerhedskoder (se kapitel 6, C.4 Programmere Brugerkoder). Sikkerhedskoder bruges hovedsageligt til at aktivere og deaktivere systemet til at skaffe sig adgang til information, som kun autoriserede personer må se (se kapitel 6, C.4 Programmere Brugerkoder). Yderligere kan op til 8 multi-funktions-håndsendere tilmeldes systemet, således at du og andre brugere nemt kan aktivere, deaktivere på anden måde betjene systemet uden at have adgang til betjeningspanelet. Dette kan endda ske helt uden for ejendommen (se kapitlerne 2 og 6, C.6 Tilføj / Slet Håndsender). Tvangskoden giver dig mulighed for at deaktivere systemet med en speciel kode, som derefter sender en tavs alarm til overvågningscentralen (Se kapitel 2). 1 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 med tale-funktion 8 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

10 2. PowerMaster Systemet i Brug POWERMASTERSYSTEMET I BRUG Mere information om de begreber og termer, der bruges i dette kapitel kan ses i APPENDIKS C. ORDLISTE. Bemærk: Denne vejledning viser kun knapper og betjeningsgreb på PowerMaster-10 G2 selv når instruktioner gælder begge paneler. Når en instruktion kun refererer til PowerMaster-30 G2, bliver tasterne på frontpanelet af PowerMaster-30 G2 vist. Grundlæggende Tilkobling og Frakobling I det følgende beskrives en række grundlæggende procedurer for hvordan systemet tilkobles og frakobles. Forbered Tilkobling Før systemet aktiveres skal det sikres at "KLAR" vises i displayet. KLAR TT:MM Dette betyder at alle zoner er sikrede og du kan koble systemet til hvis du ønsker det. Hvis der er forstyrrelser i mindst ét zone vil displayet vise: IKKE KLAR TT:MM Dette indikerer, at systemet ikke er parat til at blive koblet til, og det betyder i de fleste tilfælde, at en flere zoner ikke er sikrede. Det kan dog også betyde at der er en fejltilstand et sted i systemet. Det kan være problemtilstande, jamming osv. afhængig af systemkonfigurationen. Gennemse de åbne zoner ved at trykke. Displayet viser placering og andre detaljer om den første føler der er åben i et overvågningsområde. Problemet klares ved a finde den pågældende føler og sikre den (lukke døren vinduet) - se "enhedssøger" nedenfor. Hver gang der trykkes på vises en nyt åben zone forstyrrelse. Det anbefales kraftigt at åbne zoner efterses og ordnes, således at systemet bringes tilbage til en tilstand af "klar til tilkobling". Kontakt din montør, hvis du ikke ved, hvordan du skal gøre dette. Bemærk: For på ethvert tidspunkt at afbryde og vende tilbage til "der vises "KLAR" i displayet tryk. Enhedssøger: PowerMaster-systemet har en ydedygtig enhedssøger som hjælper dig med at finde åbne problematiske enheder som vises på LCD-displayet. Mens LCD displayet viser en åben fejlbehæftet enhed vil der blinke en LED på enheden som indikerer "det er mig". Den "det er mig"-indikation vil blive vist på enheden indenfor 16 sekunder og vil vises så længe LCD-displayet viser enheden. TILKOBLING/TILKOBLING NAT Fortsæt som vist herunder, hvis systemet er KLAR og/ tvungen tilkobling er slået til. Mere information om Tvungen Tilkobling kan findes i "Tvungen TILKOBLING Tvungen NATTILKOBLING" herunder. Hvis systemet er IKKE KLAR og Tvungen Tilkobling ikke tillades, gennemgå alle åbne zonedetektorer; de skal lokaliseres og sikres. Hvis du ønsker at tilkoble med områdedeling, se da "Sådan vælges områdedeling" 1 og fortsæt som vist herunder. Hvis brugeren har ændret systemets sikkerhedsniveau fra høj sikkerhed til lav sikkerhed, dvs. fra TILKOBLET til FRAKOBLET fra TILKOBLET til NATTILKOBLING, skal brugerkoden indtastes og dermed er HURTIG TILKOBLING ikke mulig. TRYK DISPLAYVISNING / TILKOBLING/TILK NAT Hvis Hurtigt Tilkobling er deaktiveret INDTAST KODE Forlad ejendommen (TILK.VÆK) Gå til et indre zone (TILK. NAT) TILK. U/FORSINK. (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET/TILK NAT TILKOBLINGS-indikator lyser konstant mens systemet er tilkoblet. 1 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 9

11 POWERMASTERSYSTEMET I BRUG Frakoble og Stoppe Alarmer Gå ind i den beskyttede ejendom igennem et forsinket zone. Systemet begynder at bippe, så snart det detekterer, at du er kommet indenfor. Bippene betyder, at du skal deaktivere systemet før indgangsforsinkelsen udløber. Efter frakobling vises forskellige meddelelser i displayet som indikerer at systemet er i alarmtilstand HUKOMMELSE. MEMORY-meddelelsen forsvinder først når systemet igen tilkobles. Systemet frakobles som følger: TRYK (Indtast Kode) DISPLAYVISNING KODE Kode KLAR TT:MM TILKOBLINGS-indikator slukker mens systemet er frakoblet. Frakobling af systemet stopper også sirenen uanset om alarmen blev udløst mens systemet var tilkoblet frakoblet. Frakobling under Tvang Hvis du med magt tvinges til at frakoble systemet skal du indtaste tvangskoden (koden er som standard sat til 2580) en anden kode sat op af montøren. Systemet vil blive frakoblet som normalt, men en tavs alarm sendes til overvågningscentralen. Sådan Vælges Overvågningsområde 1 Man kan få adgang til et overvågningsområde ved at anvende en individuel kode ved at bruge en proxbrik. Det er ikke muligt at få adgang til MONTØRMENUEN hvis et flere overvågningsområde er TILKOBLET NATTILKOBLET. Før enhver handling på ethvert givet overvågningsområde påbegyndes skal den følgende procedure gennemføres for at give mulighed for at vælge de ønskede/tilladte overvågningsområde(r) ved hjælp af den individuelle kode proxbrik: TRYK DISPLAYVISNING VÆLG OMRÅDE Indtast overvågningsområdenummer (1-3) OMRÅDE 1 Bemærk: Den "Triste Melodi" bliver spillet,hvis der vælges et område som ikke har nogen sensorer perifere enheder indlæst. Specielle Tilkoblings- og Frakoblingsindstillinger I tillæg til den grundlæggende tilkobling har PowerMaster en række avancerede for tilkobling og frakobling. Skift fra NATTILKOLING til TILKOBLING Du behøver ikke at frakoble systemet - bare tryk. Reaktionen vil være den samme som for TILKOBLING ovenfor. Forlad ejendommen før udgangsforsinkelsen udløber. Omskift fra UDE til HJEM Du behøver ikke at frakoble systemet - bare tryk. Da denne handling reducerer sikkerhedsniveauet vil Power-Master bede dig om at indtaste din superbrugerkode din brugerkode for at sikre at du er autoriseret bruger. TRYK (Indtast Kode) DISPLAYVISNING INDTAST KODE Kode NATTILKOBLING Gå til et indre zone (Udgangsforsinkelse) TILK. NAT HH:MM TILKOBLINGS-indikator blinker mens systemet er tilkoblet. 1 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 10 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

12 TILKOBLING STRAKS NATTILKOBLING STRAKS POWERMASTERSYSTEMET I BRUG Et tryk på under udgangsforsinkelsen vil tilkoble systemet i "Straks"-tilstanden, dvs. uden indgangsforsinkelse. Derfor vil enhver detektion indenfor ethvert zone omgående udløse en alarm. Gør følgende for at tilkoble i tilstanden TILKOBLING STRAKS. TRYK DISPLAYVISNING INDTAST KODE Kode TILKOBLING TILKOBLING STRAKS (vekslende med) TILK. U/FORSINK. Forlad ejendommen (Udgangsforsinkelse) UDE TILKOBLINGS-indikator lyser mens systemet er tilkoblet. Tvungen TILKOBLING Tvungen NATTILKOBLING Tvungen tilkobling tillader at systemet kobles til selv om systemet er "IKKE KLAR". Enhver åben zone bliver isoleret under hele tilkoblingsperioden. Bemærk: Når tvunget tilkobling gennemføres vil en "summer" protestere ved at udsende en konstant tone under udgangsforsinkelsen undtagen i de sidste 10 sekunder af forsinkelsen. signalet kan slukkes ved at trykke på tilkoblings-knappen igen. Hvis tvungen tilkobling er mulig og det ønskes at koble systemet til når der står IKKE KLAR i displayet, gør da som følger: TRYK (Indtast Kode) DISPLAYVISNING INDTAST KODE TILKOBLING Kode (for at slukke summeren) TILK. U/FORSINK. (Udgangsforsinkelse) Forlad ejendommen UDE TILKOBLINGS-indikator lyser mens systemet er tilkoblet. Tvungen NATTILKOBLING foregår på lignende vis: TRYK (Indtast Kode) (for at slukke summeren) Gå til et indre zone Husk: Tvungen tilkobling kompromitterer sikkerheden!! DISPLAYVISNING INDTAST KODE Kode NATTILKOBLING TILK. U/FORSINK. (Udgangsforsinkelse) TILK NAT HH:MM TILKOBLINGS-indikator blinker mens systemet er tilkoblet. D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 11

13 POWERMASTERSYSTEMET I BRUG Tilkobling Med Rapport Hvis denne mulighed er slået til af montøren, er den særdeles anvendelig for en forældre på arbejde, som vil vide om børnene er kommet hjem fra skole og har frakoblet systemet. En specielt "smæklås"-rapport sendes ud når systemet frakobles af en "smæklås-bruger". Smæklåsbrugere har en brugerkode brugere af håndsenderne 5 til 8 (PowerMaster-10 G2) / brugerkoderne (PowerMaster-30 G2). En "smæklås"-besked anses ikke for at være en alarm, men en advarsel, som bliver sendt til de private telefoner, der er blevet indprogrammeret som modtagere. Tilkobling med en smæklås er kun mulig hvis der vælges TILKOBLING. Systemet tilkobles i smæklås tilstanden som følger: TRYK (Indenfor 2 sekunder) DISPLAYVISNING TILKOBLING TILK. M/RAPPORT (vekslende med) TILK. U/FORSINK. Forlad ejendommen (Udgangsforsinkelse) UDE Bemærk: Smæklås skal slås til af din montør. TILKOBLINGS-indikator lyser mens systemet er tilkoblet. Udløsning af Alarmer I det følgende beskrives nogle metoder til at udløse alarmer. Udløs Panikalarm Du kan manuelt udløse en panikalarm uanset om systemet er tilkoblet frakoblet. Gør som følger: TRYK samtidig For at stoppe alarmen skal du trykke på DISPLAYVISNING PANIKALARM KLAR TT:MM -knappen og derefter indtaste din gyldige brugerkode. Udløse Brandalarm 1 Nødalarm Du kan udløse en brandalarm en tavs nødalarm uanset om systemet er tilkoblet frakoblet ved at gøre som følger: TRYK ELLER i 2 sekunder DISPLAYVISNING BRAND ALARM NØDKALD Derefter hvis når systemet er frakoblet: KLAR TT:MM (vekslende med) KLAR HUKOMMELSE For at stoppe alarmen skal du trykke på -knappen og derefter indtaste din gyldige brugerkode. 1 (Denne funktion er ikke tilgængelig i den version som opfylder forskrifterne fra ACPO). 12 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

14 POWERMASTERSYSTEMET I BRUG Ringetoner TIL/FRA Dørklokken kan tilkobles/frakobles i dørklokkezonerne (se Appendiks C) ved gentagne tryk på herunder: TRYK DISPLAYVISNING DØRKLOKKE TIL som vist DØRKLOKKE FRA KLAR TT:MM Kontrollampen for ringetoner lyser konstant, når RINGETONER TIL er valgt Justering af Talestyrken 1 og Lydstyrken for Bippelyde De følgende diagrammer viser hvordan lydstyrken kan øges ved at trykke på <1>-tasten <4>-tasten (det forudsættes at lydstyrken stod på minimum/maksimum til at begynde med). TRYK DISPLAYVISNING TRYK DISPLAYVISNING VOLUMEN+ (max) VOLUMEN- VOLUMEN+ VOLUMEN+ VOLUMEN- VOLUMEN- (max) VOLUMEN+ VOLUMEN- 1 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 med tale-funktion D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 13

15 TALE- OG LYDSTYRING 3. Tale- og Lydstyring 1 Tale- og Lydstyring Trykknapper Betjeningspanelet har flere muligheder for tale- og lydstyring. Funktionerne styres ved hjælp af tastaturet og er beskrevet i den følgende liste: Når områdeopdeling er aktiveret De beskrevne tale- og lydrelaterede funktioner gælder kun for de overvågningsområder hvor betjeningspanelet findes. En handling som udføres fra et betjeningspanel i et andet overvågningsområde vil blive vist i displayet og LED-kontrollampen vil lyse. Handlingen vil blive indført i logbogen, men vil ikke blive annonceret i betjeningspanelets højttaler. Knap Funktion Tale TIL/FRA Øger lydstyrken af en talemeddelelse. Mindsker lydstyrken af en talemeddelelse. Tænder/slukker for højttaleren Optager en talemeddelelse til andre brugere af alarmsystemet Gør det muligt at afspille en meddelelse indspillet af en anden bruger af systemet. Tilkobler/frakobler dørklokke-funktionen i zoner med dørklokke. Talte meddelelser kan slås til og fra ved gentagne tryk på <7>-knappen som vist nedenfor. TRYK DISPLAYVISNING TALE TIL TALE FRA KLAR TT:MM Bemærk: Systemet vil være i tilstand "Tale FRA" indtil den igen slås til med en "Tale TIL"-kommando. Udveksling af meddelelser: Ved udveksling af meddelelser kan du optage en talt meddelelse til andre brugere af alarmsystemet. Vend dig mod betjeningspanelet og tryk <2> og hold den inde. Begynd at indtale din meddelelse når displayet viser TAL NU. De 5 små kasser vil langsom forsvinde en efter en, fra højre mod venstre, som vist i diagrammet nedenfor. HANDLING DISPLAYVISNING (konstant) OPTAG EN BESKED Tal Tal Tal Tal Tal TAL NU TAL NU TAL NU TAL NU TAL NU Stop tale INDTALING SLUT Når den sidste af de 5 små kasser er forsvundet viser displayet INDTALING SLUT. 1 Refererer kun til PowerMaster-30 G2 med tale-funktion 14 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

16 TALE- OG LYDSTYRING Displayet vender tilbage til almindelig statusvisning, når knappen slippes, men vil også vise at der er indtalt en ny besked. Som for eksempel: KLAR TT:MM (vekslende med) KLAR BESK. Hvis du vil kontrollere din egen besked kan du lytte til den inden for et minut efter optagelsen stoppede (se næste afsnit - Afspilning af Besked). På denne måde bliver BESKED indikationen ikke slettet. Afspilning af Besked For at afspille en meddelelse indspillet af en anden bruger af systemet: Tryk og lyt. AFSPIL vil blive vist i displayet og beskeden blive afspillet i den indbyggede højttaler. Når afspilningen er sluttet vender displayet tilbage til sin normale visning af system status. Hvis der gik mere end 1 minut efter beskeden blev indspillet vil BESKED -beskeden forsvinde. D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 15

17 STYRING AF ELEKTRISKE APPARATER 4. Styring af Elektriske Apparater Styringsmuligheder og Knapper Systemet giver mulighed for manuel automatisk styring af et elektrisk apparat tilsluttet PGM-udgangen. Brugeren definerer TIL- og FRA-tidspunkterne ved hjælp af Tidsskema (se kapitel 6 - C.13 Tidsskema Programmering). Montøren bestemmer hvilke zonesensorer der skal slå de fjernbetjente enheder til og fra. Men det er din beslutning om de fjernstyrede enheder skal reagere som programmet forventer. (se næste skema). Knap Funktion Manuel aktivering af lys andre elektriske apparater, der er forbundet til PGM-udgangen. Manuel frakobling af lys andre elektriske apparater, der er forbundet til PGM-udgangen. Valg af aktiv styringsmetode: Sensorer: Apparaterne styres af sensorer (tildelt af montøren med henblik på dette). Timer: Apparatet er styret af et tidsur (TIL- og FRA-tidspunkter er bestemt af montøren) Begge: Apparatet er styret af sensorer såvel som af et tidsur. Eksempler på fordele ved fjernstyring: Styring med Tidsur. Når du er væk styres styres de elektriske apparaters frakobling og tilkobling af et tidsur. Zonestyring hvis et randzone forstyrres vil det elektriske apparat blive koblet til. Bemærk: Automatisk aktivering deaktivering af et elektrisk apparat afhænger også af hvordan opsætningen er i Tidsskemaet (se kapitel 6 - C.13 Tidsskema Programmering). Automatisk TIL/FRA-styring Der kan vælges to af fire indstillinger: Ved Timer TIL Ved Timer FRA Ved Sensor TIL Ved Sensor FRA De aktive indstillinger er vist med en sort kasse ( ) helt ude til højre. Tryk på -knappen for at se de to andre indstillingsmuligheder. De inaktive indstillinger er vist uden en sort kasse helt ude til højre. Den sorte kasse kommer til syne, hvis du trykker på mens indstillingen vises i displayet. En "Glad Melodi" indikerer, at den nye indstilling er gemt. TRYK DISPLAYVISNING Hvis utilfreds tryk Hvis tilfreds Tryk Hvis utilfreds tryk Hvis tilfreds V/TIMER TIL (hvis dette er standardindstillingen) V/TIMER FRA V/TIMER FRA V/TIMER FRA V/SENSOR TIL (hvis dette er standardindstillingen) V/SENSOR FRA V/SENSOR FRA V/SENSOR FRA KLAR TT:MM 16 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

18 GENNEMSE PROBLEM- OG ALARMHUKOMMELSE 5. Gennemse Problem- og Alarmhukommelse Alarm- & Sabotagehukommelse Indikation PowerMaster gemmer de sabotage- og alarmhændelser opstået i den seneste tilkoblingsperiode. Bemærk: Alarmhændelser medtages først i hukommelsen når "afbrydelsesperioden " er udløbet (se Appendiks C). Det betyder at hvis systemet frakobles inden afbrydelsesperioden udløber så vil der ikke være nogen hukommelses-indikation. A, Indikering af Alarm- og Sabotagetilstande Hvis systemet bliver frakoblet efter en alarmhændelse vil displayet vise en blinkende HUKOMMELSE-besked, som følger: KLAR TT:MM (vekslende med) KLAR HUKOMMELSE B. Visning af Alarm- og Sabotageinformation Tryk på -knappen for at gennemse indholdet af hukommelsen. EKSEMPEL: En alarm blev udløst fordi garagedøren - zone nr blev åbnet men derefter lukket. Derudover sendte bevægelsesdetektoren i soveværelset - zone nr. 7 - en "Sabotage"-besked fordi dens dæksel var blevet fjernet TRYK DISPLAYVISNING TRYK DISPLAYVISNING PowerMaster-10 1 Z07 SABOTAGE-ÅBEN (vekslende med) Z12 ALARMERET Z06 BEVÆG. SENS. (vekslende med) (vekslende med) Z03 KONTAKT SOVEVÆRELSE (vekslende med) GARAGEDØR KLAR TT:MM Yderligere tryk på -knappen bevirker at information om andre hændelser om sabotage, der stadig ligger i hukommelsen (om nogen) vises i displayet det vender tilbage til sin oprindelige visning (se A ovenfor). Hvis systemet er "IKKE KLAR" vil displayet først vise de åbne zoner og derefter hændelserne i alarmhukommelsen. Sletning af Hukommelsesindikeringen For at slette Hukommelses-indikeringen skal man først undersøge årsagen til alarmen som beskrevet ovenfor. Når du igen kommer tilbage til "KLAR"-skærmen trykkes på VÆK og koden indtastes om nødvendigt. Derefter trykkes Frakobling efterfulgt af koden. Hukommelses-beskeden vil herefter blive slettet. Ellers bliver Hukommelses-indikationen og det tilhørende indhold slettet næste gang systemet tilkobles. Problemer A. Visning af Problemtilstand Hvis systemet har detekteret en problem-tilstand i en af de tilmeldte enheder vil PROBLEM-kontrollampen lyse op, tre bip udsendes i minuttet og en blinkende PROBLEM-besked vises i displayet som følger: KLAR TT:MM IKKE KLAR TT:MM (vekslende med) (vekslende med) KLAR PRBL IKKE KLAR PRBL Eller hvis systemet ikke er klar til tilkobling B. Visning af Probleminformation En Problembesked kan gennemses og korrigeres som beskrevet nedenfor: EKSEMPEL: Apparatet i køkkenet - zone nr. 9 - har rapporteret lav batteristand. Apparatet i dagligstuen - zone nr. 15 har været inaktivt og et forsøg på at sende en besked til din telefon fejlede. Disse problemer betyder imidlertid ikke at systemet ikke er klar til tilkobling. For at undersøge kilderne til de nuværende problemer en for en trykkes på -knappen flere gange som vist nedenfor: 1 Når der arbejdes med PowerMaster-30 G2-betjeningspanelet viser displayet "POWERMASTER-30" D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 17

19 GENNEMSE PROBLEM- OG ALARMHUKOMMELSE TRYK DISPLAYVISNING TRYK DISPLAYVISNING PowerMaster-10 1 Z15 MANGLER (vekslende med) Z09 SVAGT BATTERI Z15 BEVÆG. SENS. (vekslende med) (vekslende med) Z09 KONTAKT STUE (vekslende med) KØKKEN KOMM. SVIGT KLAR TT:MM VIGTIGT! Hvis problembippene generer kan systemet frakobles igen (selvom det allerede er frakoblet én gang). Dette vil annullere problembippene i 4 timer. Gennemse Hukommelse & Problemer Samtidig Hvis Alarm / Sabotagehændelser ligger i alarmhukommelsen og der samtidig er en problem-tilstand vil displayet først vise indholdet af alarmhukommelsen og derefter problem-hændelserne som beskrevet i afsnit A og B ovenfor. Generelle Indikeringer Efter at problem-beskederne er blevet gennemset og hvis der er installeret et SIM-kort i betjeningspanelet vil PowerMaster-10/PowerMaster-30 vise GSM signalstyrken som følger: "RSSI STÆRK" / "GSM RSSI GOD"/"GSM RSSI SVAG". Hvis et PIR-kamera er tilmeldt systemet vil displayet vise "GPRS INIT" for at angive, at systemet er ved at initialisere. Denne besked vises i slutningen af alle problem-beskeder og lige efter at GSM signalstyrken er blevet vist (hvis et SIM-kort er installeret) Korrigere Problem-situationer Så snart du har korrigeret problem-situationerne vil den lysende PROBLEM-kontrollampe slukke og den blinkende PROBLEM-besked forsvinde. Skemaet herunder beskriver systemfejlene og de tilhørende korrigerende handlinger. Hvis du ikke ved hvordan du skal afhjælp en problem-situation, bør du søge vejledning hos din montør. Fejl Det betyder 1-VEJS Apparatet fungerer, men kan ikke "høre" kontrolpanelet. Betjeningspanelet kan ikke opsætte styre apparatet. Batteriforbruget stiger. STRØMSVIGT Der er ingen strøm til apparatet. RENS MIG Brand-detektoren skal rengøres. KOMM. SVIGT En besked kunne ikke sendes til overvågningscentralen til en privat telefon ( der blev sendt en besked, men der blev ikke kvitteret for den) CENTRL SVAGT BAT Betjeningspanelets backup-batteri er svagt og skal skiftes (se kapitel 10. Vedligeholdelse, "Udskiftning af Backup-batteri"). SAB. ÅBEN Betjeningspanelet blev fysisk saboteret, dækslet afmonteret fjernet fra væggen. SIKRINGSPROBLEM Sikringen i PGM-udgangen er brændt over overbelastet. GAS PROBLEM Fejl på gasdetektor. GSM NET FEJL GSM-kommunikatoren et ikke i stand til at forbinde sig til mobilnettet. JAMMING, Der er detekteret et radiosignal, som blokerer alle kommunikationskanaler mellem sensorerne og betjeningspanelet. TLF.LINJE FEJL Der er et problem med telefonforbindelsen. SVAGT BATTERI Batteriet i det viste apparat er snart helt brugt op. MANGLER Et apparat en detektor har ikke kontaktet betjeningspanelet nogen tid. IKKE PÅ NETVÆRK Et apparat blev ikke installeret blev ikke installeret korrekt kan ikke kommunikere med betjeningspanelet efter installationen. RSSI LAV GSM-enheden har detekteret at signalet fra GSM-mobiltelefon-netværket er svagt. SIRENE Der er ingen strøm til sirenen. STRØMSVGT SABOTAGE Sensoren har en åben sabotage SELVTEST Sensoren rapporterer problemer 1 Når der arbejdes med PowerMaster-30 G2-betjeningspanelet viser displayet "POWERMASTER-30" 18 D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning

20 6. Menuer og Funktioner MENUER OG FUNKTIONER Dette kapitel beskriver de brugerprogrammerbare funktioner i PowerMaster og giver dig mulighed for at sætte PowerMaster-systemet op i forhold til dine ønsker. Kapitlet er delt i tre afsnit som følger: Part A Giver en generel beskrivelse af de tilgængelige Brugerindstillinger. Part B Beskriver Brugermenuen, hvordan man kommer ind i menuen og forlader den igen og hvordan man vælger de ønskede indstillinger. Part C Beskriver hvordan man gennemfører de ønskede indstillinger. A De Nødvendige Indstillinger Montøren leverer et alarmsystem der er klar til at bruge, men det kan være nødvendigt med flere indstillinger. Brugermenuen giver adgang til de vigtigste opsætningsmuligheder, som gør det muligt at tilpasse systemet til dine specielle behov. Du kan bruge det som du ønsker og opgradere når det er nødvendigt. Herunder er en liste over brugerindstillinger: En mere detaljeret liste kan ses i afsnit B.1. Detaljerede opsætningsinstruktioner for brugerindstillingerne 1 til 14 kan ses i afsnit C.1 til C Definere plan for zoneisolering(*) 2. Gennemse plan for zoneisolering(*) 3. Åbne plan for zoneisolering(*) 4. Programmere brugerkoder(**) 5. Tilføj / slet proxbrikker (**) 6. Tilføj / slet håndsender (**) 7. Indstille tid og format(**) 8. Indstille dato og format(**) 9. Automatisk tilkobling til/fra(**) 10. Indstille tid for automatisk tilkobling(**) 11. Programmere private telefonnumre(**) 12. Squawk-menu til/fra(**) 13. Programmere tidsskema(**) 14. Talevalg til/fra(**) * Disse indstillingsmuligheder er kun tilgængelige, hvis funktionen for zoneisolering er TIL. ** Denne indstillingsmulighed er kun tilgængelig for superbrugeren når superbrugerkoden benyttes. Noter: Selvom brugerindstillingerne er dit ansvar, kan du bede din montør om at sætte dem op for dig undtagen brugerkoderne, som skal forblive hemmelige. Nogle indstillingsmuligheder kan være utilgængelige på din PowerMaster. B.1 Brugermenuen og Valg af Indstilling Det følgende beskriver hvordan man kommer ind i Brugermenuen og hvordan man navigerer i menuen Detaljerede beskrivelser af Brugerindstillingerne kan ses efter den følgende procedure Se i afsnit B.2 hvordan man forlader Brugermenuen. 1. Man kan kun komme ind i "Brugeropsætning" når systemet er koblet FRA 2. Læs omhyggeligt afsnittet med "Yderligere Information" i følge de viste referencer 1 etc. se skemaet i slutningen af dette afsnit. Bemærk: Denne vejledning viser kun knapper og betjeningsgreb på PowerMaster-10 G2 selv når instruktioner gælder begge betjeningspaneler. Når en instruktion kun refererer til PowerMaster-30 G2, bliver tasterne på frontpanelet af PowerMaster-30 G2 vist. A. Adgang til BRUGER MENU 1. KLAR 00:00 Systemet skal være i FRA-tilstand. Tryk derefter på -knappen gentagne gange indtil displayet viser "BRUGER OPSÆTNING" Tryk BRUGER OPSÆTNING D PowerMaster-10/30 G2 Brugervejledning 19

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com BRUGERVEJLEDNING KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur www.visonic.com Danske KP-250 PG2 Avanceret to-vejs tastatur Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Yderligere systemfunktioner...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Available At Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Brugervejledningens kompatibilitet...2 Denne brugervejledning skal bruges med PowerMax Pro v5.2.07 og højere...2 Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

PowerMaster-10/30 G2 Version 19.3 Brugervejledning

PowerMaster-10/30 G2 Version 19.3 Brugervejledning PowerMaster-10/30 G2 Version 19.3 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 System funktioner... 3 Indikatorer og betjeningsknapper på PowerMaster-10 G2 panelet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion og oversigt... 3 1.1: Sikkerhedssystem-komponenter... 3 1.2: Systemovervågning... 4 1.3: Hjemmeautomation... 4 1.4: GSM overvågning og betjening...4 Kapitel

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

KP-160 PG2. Indholdsfortegnelse. Fjernbetjening med touch-skærm. Brugervejledning. Danske

KP-160 PG2. Indholdsfortegnelse. Fjernbetjening med touch-skærm. Brugervejledning. Danske Danske KP-160 PG2 Fjernbetjening med touch-skærm Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1. INTRODUKTION... 2 1.1 Beskrivelse... 2 1.2 Hvad er inkluderert... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 Sæt batteriet i...

Læs mere