Kære kolleger. God læselyst! Med venlig hilsen. Henrik Kolind Formand for Kommunaldirektørforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kolleger. God læselyst! Med venlig hilsen. Henrik Kolind Formand for Kommunaldirektørforeningen"

Transkript

1 Kære kolleger Hovedbestyrelsen har holdt sit første møde i den nye bestyrelse, og er påbegyndt planlægningsarbejdet for den kommende periode. Referatet fra hovedbestyrelsesmødet kan hentes her. Fremadrettet vil jeg sende et nyhedsbrev ud efter hvert hovedbestyrelsesmøde, hvor jeg linker til referatet, så I alle har mulighed for at følge med i de temaer og dagsordener, som vi drøfter på møderne. På dagsordenen i sidste møde var bl.a. udformning af et nyt arbejdsprogram for perioden , hvor vi besluttede hvilke udvalgte temaer og aktiviteter, som hovedbestyrelsen ønsker at arbejde videre med. I kan læse mere om de enkelte temaer i nyhedsbrevet. Derudover blev ledelseskommissionens arbejde naturligvis også drøftet, særligt med henblik på at videreformidle KOMDIR s input til kommissionens arbejde. KOMDIR s henvendelse til ledelses- kommissionen er blevet vel modtaget af Allan Søgaard, og I kan læse brevet i indeværende nyhedsbrev. KOMDIR har valgt at trække sig fra brobygningssamarbejdet, hvor KOMDIR det sidste år har samarbejdet med DJØF, FOA, DSR og Politiforbundet omkring udvikling af den offentlige sektor. Det kan du også læse mere om. Regeringen har nogle relevante udspil i pipeline i form af ledelseskommissionens arbejde, som præsenteres til nytår og sammenhængsreformen, der kommer til foråret. I kølvandet på reformerne og de aktuelle kommunale dagsordener omkring ledelse og styring vil KOMDIR arrangere en konference i samarbejde med FORUM, hvor relevante forskere og ledelsestænkere inviteres med. Konferencen afholdes den 21. juni 2018 i København. Målgruppen for konferencen er medlemmer af paraplyorganisationerne, sådan at du har mulighed for at tage af sted sammen med hele din direktion. Nærmere info omkring det praktiske og faglige indhold kommer senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. God læselyst! Med venlig hilsen Henrik Kolind Formand for Kommunaldirektørforeningen

2 Kommunaldirektørforeningens arbejdsprogram KOMDIR s hovedbestyrelse har udformet et nyt arbejdsprogram for Kommunaldirektørforeningens arbejde i perioden Arbejdsprogrammet består af en række temaer, som hovedbestyrelsen vil sætte fokus på i deres samarbejde med bl.a. KL og centraladministrationen samt løbende i de aktiviteter og arrangementer, der iværksættes i perioden. Temaerne er tænkt som inspiration og det er op til medlemmerne at fortolke, hvilke dagsordener og perspektiver der kan lægges ind under temaerne. Arbejdsprogrammet er dynamisk og kan revideres ud fra aktuelle samfundsmæssige dagsordener. Arbejdsprogrammet består af 4 temaer: 1. Kommunaldirektørrollen i det moderne demokrati Temaet sætter fokus på selve kommunaldirektørrollen og de forudsætninger der skal være til stede i form af opgaver, roller og rammer, for at kunne levere i et moderne demokrati. Kommunaldirektørrollen i forhold til hele samskabelsesdiskussionen står centralt. Et andet af elementerne kunne være et dialogværktøj/ refleksioner over forskellige komdir roller til brug i samarbejdet med den politiske ledelse. Temaet sætter dermed samtidig fokus på servicering og kommunikation med det politiske system, bl.a. brugen af sociale medier og hvordan man som topembedsmand skal agere og reagere i forhold til disse. Ansvarlige: Niels Ågesen, Rie Perry, Per Røner 2. Udvikling af ledelse og styring i kommunerne Temaet sætter primært fokus på det arbejde, der foregår i ledelseskommissionen og i følgegruppen. Det handler bl.a. om klarhed over roller og arbejdsfordeling samt et større fokus på en sammenhængende ledelseskæde. Et af de væsentlige elementer bliver processen efter kommissionen har afleveret deres arbejde og dermed hvad der konkret skal komme ud af det. Derudover fortsætter samarbejdet fra forrige periode med KL og COK omkring Kattegat kurser samt øvrige aktiviteter inden for ledelse og styring. Ansvarlige: Tommy Christiansen, Lars Møller, Steen Vinderslev, Jan Kallestrup 3. Omstilling i den offentlige sektor via digitalisering, nye teknologier og produktivitet Digitalisering af den offentlige service er et centralt element i produktivitetsdagsordenen. Temaet sætter bl.a. fokus på, hvordan den offentlige sektor udnytter mulighederne i den løbende teknologiske udvikling i form af øget brug af data, effektivisering af sagsgange og en endnu bedre ressourceudnyttelse. Arbejdet fortsætter i samarbejde med KL. Ansvarlige: Lars Svenningsen, Henrik Kruuse 4. Udvikling af forvaltningspolitikken og kommunestyrets rammevilkår Temaet fortsætter fra forrige periode i samarbejde med KL. Temaet fokuserer på kommunestyret i bred forstand og på hvilken betydning forandringer i rammevilkårene får for kommunestyrets fremtidige position og den politiske ledelsesopgave i et årigt perspektiv. Ansvarlige: Lars Holte, Eik Møller og Henrik Kolind.

3 Kommunaldirektørforeningens synspunkter til kommissionens arbejde Den 19. september sendte hovedbestyrelsen et brev til ledelseskommissionen med input og synspunkter til kommissionens arbejde. Du kan læse brevet her: Til Ledelseskommissionen Kommunaldirektørforeningen finder det positivt, at der fokuseres på betydningen af offentlig ledelse, forskellene i rammevilkår for offentlig og privat ledelse og en pointering af, at der i den danske offentlige sektor generelt leveres god offentlig ledelse. Kommunaldirektørforeningen har følgende anbefalinger til kommissionens arbejde: 1) Skab motivation og risikovillighed til innovativ adfærd hos både ledere og medarbejdere 2) Hav fokus på opgaver og roller og for sammenhæng i ledelseskæden 3) Husk at positivt samspil mellem politisk og administrativ ledelse er afgørende 4) Hav fokus på den rigtige balance mellem kerneopgave og helhedsperspektiv 5) Oprethold et vedvarende fokus på dialog mellem forskere og ledere 6) Skab et fælles sprog om ledelse Ad 1) Skab motivation og risikovillighed til innovativ adfærd hos både ledere og medarbejdere. Ledelse er en dynamisk aktivitet, der på opgavesiden har til formål at sikre retning, helhedstænkning og fremdrift, gennemførelse af forandringer samt skabelse af nye tilbud og løsninger. Opgaven er også at skabe grundlaget for, at medarbejderen sammen med øvrige interessenter har den plads, der skal til for at forny den offentlige sektor fra neden. Meningsskabende og effektfulde nye løsninger er næsten altid skabt i lokalt samspil mellem medarbejdere og borgere. Ad 2) Hav fokus på opgaver og roller og for sammenhæng i ledelseskæden Det er vigtigt, at kommissionen har fokus på hele den sammenhængende ledelseskæde frem for et for ensidigt fokus på lederen. Den offentlige sektors opgaver er komplekse og kræver ledelse på mange niveauer med en klar rolledeling mellem de forskellige ledelsesniveauer. God og meningsgivende ledelse med omsætning af politiske mål og visioner til en god opgaveløsning i praksis kræver fokus på opgaver og roller i hele ledelseskæden fra den politiske ledelse over den administrative topledelse og forvaltningsledelsen til de lederniveauer, der arbejder tættest sammen medarbejderne i forhold til borgere og virksomheder.

4 Ad 3) Husk at positivt samspil mellem politisk og administrativ ledelse er afgørende Grundstenen i den danske offentlige sektor er et velfungerende lokaldemokrati, hvor samspillet mellem en politisk og administrativ ledelse giver mulighed for at foretage de nødvendige prioriteringer uden at miste legitimiteten i forhold til befolkningen. En velfungerende ledelse i den offentlige sektor kræver derfor, at samspillet mellem den politiske ledelse og resten af ledelseskæden fungerer med fokus på den enkelte institutions rolle i lokalsamfundet. Vi hilser det derfor velkomment, at kommissionen har fokus på denne del af ledelsesopgaven og opfordrer til, at dette element spiller en central rolle i kommissionens endelige anbefalinger. Ad 4) Hav fokus på den rigtige balance mellem kerneopgave og helhedsperspektiv Fokus på kerneopgave og faglige forhold er centralt i ledelsesarbejdet, men det er vigtigt at sikre den rigtige balance mellem fokus på kerneopgaven inden for eget felt og helhedsperspektivet i ledelsesudøvelsen. Flere og flere opgaver håndteres og løses på tværs og sammen med mange eksterne interessenter. Derfor er der måske behov for en ny forståelse af kerneopgaven, frem for en sektorspecifik forståelse af kerneopgaven. Ad 5) Oprethold et vedvarende fokus på dialog mellem forskere og ledere Kommissionens arbejde må ikke resultere i endnu et kodeks og/eller forslag om at sende alle ledere på obligatoriske kurser. I stedet må arbejdet gerne udvikle sig til et vedvarende fokus på en udviklingsorienteret dialog mellem forskere og ledere fra både den private og offentlige sektor om den fortsatte udvikling af god ledelsespraksis. Kommunaldirektørforeningen bidrager gerne til dette. Det anbefales derfor, at ledelseskommissionen vægter anbefalinger til processen efter udgivelsen af kommissionens rapport særligt højt. Her bør der blandt meget andet være fokus på, hvordan der skabes en platform for levende drøftelse af ledelsespraksis, god lederadfærd, resultatskabelse gennem ledelse, udforskning af nye veje i ledelse, ledelse af forandringer, talentudvikling mv. Ad 6) Skab et fælles sprog om ledelse Der er behov for fælles sprog om ledelse på tværs af den offentlige sektor, da det kan fungere som et element i at skabe fundamentet for et endnu mere udviklet samarbejde på tværs mellem alle dele af sektoren, og en stærkere vi - følelse, hvor fokus holdes på opgaven og borgerne. Offentlige ledere er generelt meget veluddannede og det er vigtigt, at dette høje niveau fastholdes og at der fortsat udbydes udviklingsforløb for ledere på tværs af sektorer, som er med til at skabe en række fælles værdier og færdigheder uanset opgavens karakter. Vi tror på, at kommissionens arbejde kan bidrage til dette og glæder os til at se kommissionens resultater. Vi vil gerne kvittere for den åbne og dialogorienterede tilgang til arbejdet i kommissionen. Det er prisværdigt, at medlemmerne deltager i utallige debatter, og at der er stor åbenhed om arbejdet. På Kommunaldirektørforeningens vegne Henrik Kolind, Formand

5 Brobygningssamarbejdet Kommunaldirektørforeningen har det sidste år haft et brobygningssamarbejde med organisationerne FOA, DSR, Politiforbundet og DJØF. Formålet har været i fællesskab at sætte fokus på god offentlig ledelse, øget samspil mellem faglighederne samt øget tillid til medarbejderne. Igennem fælles politiske udmeldinger og aktiviteter, har brobygningssamarbejdet forsøgt at påvirke dagsordenen om udviklingen af den offentlige sektor. Brobygningssamarbejdet har bl.a. udgivet flere fælles kronikker samt afholdt en styringskonference på Christiansborg i foråret og et debatarrangement på Folkemødet i år. Det er utraditionelt, at Kommunaldirektørforeningen har indgået et projektsamarbejde med store faglige organisationer, men hovedbestyrelsen har set det som en væsentlig platform til at sætte fokus på den forvaltningspolitiske dagsorden. Hovedbestyrelsen er enig om, at brobygningssamarbejdet har arbejdet med relevante faglige temaer og det er positivt, at organisationerne har formået at skabe et godt indbyrdes samarbejde. På grund af kommende aktiviteter; OK18, kommunalvalg, regeringens udspil omkring ledelseskommissionen og sammenhængsreformen ser hovedbestyrelsen det som vanskeligt, at forene vores holdninger som chefforening med de øvrige faglige organisationer. Derfor er det blevet besluttet, at KOMDIR trækker sig ud af brobygningssamarbejdet.

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 30. august 2017 Tid: Kl. 08.30 10.00 Sted: Deltagere: Afbud: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale 1-03, ligger på første sal, til højre for lokalet hvor

Læs mere

REFERAT Hovedbestyrelsesmøde

REFERAT Hovedbestyrelsesmøde REFERAT Hovedbestyrelsesmøde Dato: 24. april 2018 Tid: Kl. 13.00 14.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-06 Deltagere: Per Røner, Steen Vinderslev, Henrik Kruse, Rie Perry,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 13. december 2016 Tid: Kl. 15.00 16.30 Sted: Deltagere: Afbud: Park Inn, Engvej 171, 2300 København S Niels Nybye Aagesen, Kim Herlev Jørgensen, Henrik Kruse, Per Ullerichs,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Referat af Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmøde Dato: 27. februar 2019 Tid: Kl. 15.00 15.45 (eller med start i umiddelbar forlængelse efter fællesmødet med KL s direktion). Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 18. september 2018 Tid: Kl. 10.00 12.00 Sted: Deltagere: Afbud: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S04 Niels Ågesen, Per Røner, Steen Vinderslev, Rie

Læs mere

4 PEJLEMÆRKER FOR EN SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR. Et debatoplæg fra Kommunaldirektørforeningen

4 PEJLEMÆRKER FOR EN SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR. Et debatoplæg fra Kommunaldirektørforeningen 4 PEJLEMÆRKER FOR EN SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR Et debatoplæg fra Kommunaldirektørforeningen DETTE DEBATOPLÆG... Bygger videre på Vejen til en ny forvaltningspolitik Er KOMDIR s indspil til arbejdet

Læs mere

4 PEJLEMÆRKER FOR EN SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR. Et debatoplæg fra Kommunaldirektørforeningen

4 PEJLEMÆRKER FOR EN SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR. Et debatoplæg fra Kommunaldirektørforeningen 4 PEJLEMÆRKER FOR EN SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR Et debatoplæg fra Kommunaldirektørforeningen Kommunaldirektørforeningen i Danmark www.komdir.dk Grafik & layout: Roskilde Kommune, Oktober 2018 Indhold

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 10. december 2013 Tid: Kl. 13.00-15.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Lars Møller Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2

Læs mere

Dagsorden Referat. Dato: 22. januar Tid: Kl Sted: IDA mødecenter, lokale 216

Dagsorden Referat. Dato: 22. januar Tid: Kl Sted: IDA mødecenter, lokale 216 Dagsorden Referat Dato: 22. januar 2013 Tid: Kl. 13-15 Sted: IDA mødecenter, lokale 216 Afbud: Jens Chr. Birch deltager under behandling af punkt 1. Afbud fra Carsten Sand Nielsen og Lars Møller. Punkter:

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 19.30 20.45 Sted: Afbud: Scandic Aarhus City Hotel, Østergade 10, Aarhus Jan Kallestrup og Lars Svenningsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Godkendelse

Læs mere

Offentlig ledelse sat på spidsen

Offentlig ledelse sat på spidsen Kronik til Politiken 10.01.2019. Offentlig ledelse sat på spidsen Af Adam Wolf, adm.dir., Danske Regioner Kristian Wendelboe, adm.dir., KL Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen Mona Striib,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05

Referat Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 22. oktober 2013 Tid: Kl. 13.00-15.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Lars Svenningsen Carsten Sand Nielsen Søren Steensen Punkter:

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Sådan anvendes Ledelseskommissionens anbefalinger i din daglige ledelse

Sådan anvendes Ledelseskommissionens anbefalinger i din daglige ledelse Sådan anvendes Ledelseskommissionens anbefalinger i din daglige ledelse Foto: Colourbox LEDELSE & ORGANISATION Af Anne-Mette Scheibel og Mikkel Ejsing 17. okt. 2018 Kl. 10:30 Med inspiration fra Regionsdirektør

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ledelseslyst og ledelsesglæde

Ledelseslyst og ledelsesglæde Ledelseslyst og ledelsesglæde Oplæg, Årskongres for myndighedsledere og chefer Caroline Howard Grøn, Lektor,Ph.d. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET EVENT DATO NAVN TITEL PRÆSENTATION Lektor

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen Den januar 2019 Kvæsthuset Kl. 10:00-15:00

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen Den januar 2019 Kvæsthuset Kl. 10:00-15:00 Bestyrelsesmøde i Lederforeningen Den 23-24. januar 2019 Kvæsthuset Kl. 10:00-15:00 Onsdag d. 23. januar 2019 Kl. 10:00-11.15 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Læs mere

INDHOLD. Formandens beretning for perioden Kredsformændenes beretninger for perioden Hovedbestyrelsen

INDHOLD. Formandens beretning for perioden Kredsformændenes beretninger for perioden Hovedbestyrelsen BERETNING 2017/2018 INDHOLD 2 BERETNING 2017-2018 3 ens beretning for perioden 2017-2018 7 Kredsformændenes beretninger for perioden 2017-2018 12 Hovedbestyrelsen 2017-2019 14 Foreningen 15 Medlemsforhold

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2018 KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE Debatmøde 2 Ledelse i kommunerne Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

KL S INDSATSER IFT. POLITISK LEDERSKAB

KL S INDSATSER IFT. POLITISK LEDERSKAB 21. SEPTEMBER 2018 KL S INDSATSER IFT. POLITISK LEDERSKAB Solvejg Schultz-Jakobsen Sekretariatschef i KL KATTEGATKURSER 2018 KL KOMMUNALBESTYRELSERNES ORGANISATION Kommunens politiske ledelse Borgmesteren

Læs mere

Koncept for digital kompetenceudvikling i Region Nordjylland

Koncept for digital kompetenceudvikling i Region Nordjylland Koncept for digital kompetenceudvikling i Region Nordjylland 2018-19 Hvorfor digital kompetenceudvikling? STRATEGISK DIGITALISERING Digitalisering skal skabe fundament for Fremtidens Digitale Sundhedsvæsen,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 1 Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Forslagsstiller: Den lokale lederforenings bestyrelse

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Referat af 4. møde i følgegruppen

Referat af 4. møde i følgegruppen 01 december 2017 Referat af 4. møde i følgegruppen Følgegruppen til Ledelseskommissionen mødtes for 4. og sidste gang den 27. november 2017. Temaet for mødet var kommissionens anbefalinger om offentlig

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Orientering: Status på Skoleudvalgets arbejde

Orientering: Status på Skoleudvalgets arbejde Punkt 11. Orientering: Status på s arbejde 2015-000130 Skoleforvaltningen fremsender til s orientering, en overordnet status på s arbejde de sidste 2 år (perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015).

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Formiddagens panel. Opponenter: Niels Højberg, Aarhus Kommune Stine Johansen, Helsingør Kommune Christian Nissen, FORUM

Formiddagens panel. Opponenter: Niels Højberg, Aarhus Kommune Stine Johansen, Helsingør Kommune Christian Nissen, FORUM Velkommen Dagens program (I) 9.30: Velkomst v. Formand for Kommunaldirektørforeningen Henrik Kolind, Roskilde Kommune 9.40: Effekter af resultatbaseret styring på velfærdsproduktionen v. Marie Østergaard

Læs mere

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger Lederforeningens bestyrelse (LB) har arbejdet med at prioritere Ledelseskommissionens 28 anbefalinger, og vi har udvalgt 10 anbefalinger,

Læs mere

Hovedbestyrelsesseminar Torsdag den 8. februar fredag den 9. februar 2018

Hovedbestyrelsesseminar Torsdag den 8. februar fredag den 9. februar 2018 Hovedbestyrelsesseminar Torsdag den 8. februar fredag den 9. februar 2018 Sted: København, jf. programmet Hotel: Scandic Front, Sankt Annæ Plads 21, 1250 København Deltagere: Claus Brandt, Region Midtjylland,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

På vegne af bestyrelsen i egovernment University har jeg den glæde at kunne indbyde dig til deltagelse i egovernment University.

På vegne af bestyrelsen i egovernment University har jeg den glæde at kunne indbyde dig til deltagelse i egovernment University. Emne: Indbydelse til deltagelse i egovernment University et initiativ for alle kommuner i Danmark På vegne af bestyrelsen i egovernment University har jeg den glæde at kunne indbyde dig til deltagelse

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Vejen til en ny forvaltningspolitik

Vejen til en ny forvaltningspolitik Vejen til en ny forvaltningspolitik - en ny ramme for ledelse og styring af kommunerne 4 givne dagsordener Færre mål og mere ledelse Skab fælles forståelse Sæt borgeren i centrum Mere folkestyre Oktober

Læs mere

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre Status for ledelseskommissionen Grundpræmisserne for kommissionens arbejde Offentlig ledelse skal skabe værdi for borgerne Offentlig ledelse

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Program for lancering 11.10-11.35: Allan Søgaard Larsen formand for Ledelseskommissionen 11.35-11.45: Sophie Løhde innovationsminister 11.45-12.00: Deltagerne

Læs mere

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet Et stærkt og effektivt tilsyn Strategi for Forsyningstilsynet 2019-2021 MISSION Med love og regler som baggrund for vores tilsyn med energiforsyningerne, skaber vi rammer, der tilskynder forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Vejen til en ny forvaltningspolitik. Et sammendrag - oktober 2013

Vejen til en ny forvaltningspolitik. Et sammendrag - oktober 2013 Vejen til en ny forvaltningspolitik Et sammendrag - oktober 2013 Kommunaldirektørforeningen i Danmark www.komdir.dk Grafik: Rødovre Kommune Rødovre Kommune, oktober 2013 Et kritisk blik på kommunernes

Læs mere

LEDELSES- KOMMISSIONEN

LEDELSES- KOMMISSIONEN TEMAER FRA LEDELSESKOMMISSIONEN OKTOBER 2018 KL S KONSULENTVIRKSOMHED LEDELSES- KOMMISSIONEN HVAD ER NÆSTE SKRIDT I JERES KOMMUNE? 2 Ledelseskommissionen LEDELSES- KOMMISSIONEN HVAD ER NÆSTE SKRIDT I JERES

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Ledelseskommissionens anbefalinger Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Fokus for Ledelseskommissionens arbejde Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis

Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis 1 Velkommen i laboratoriet Vi brænder for ledelse! MMB morgenmøder vores laboratorium og maskinrum Folkemøde ledelseskommissionens anbefalinger

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

TEMADAG FOR LEDERE OG SPECIALISTER: EFFEKTBASERET ØKONOMISTYRING

TEMADAG FOR LEDERE OG SPECIALISTER: EFFEKTBASERET ØKONOMISTYRING TEMADAG FOR LEDERE OG SPECIALISTER: EFFEKTBASERET ØKONOMISTYRING Kom til inspirationsdag og få den nyeste viden om fremtidens økonomiske styring i kommunen. Bliv inspireret af de mest visionære og nyskabende

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 12. marts 2015 Tid: Kl. 15.30-17.30 Sted: Afbud: Hotel Comwell Hvide Hus, Aalborg Per Flemming Laursen Punkter: Punkt 2 blev behandlet som første punkt. 0. Meddelelser...

Læs mere

Sammen om den offentlige sektor

Sammen om den offentlige sektor Sammen om den offentlige sektor Djøf Offentligs fokusområder 2018-2020 Tænk længere Reformer af kommuner, domstole, politi og gymnasier. Nye uddannelsesinstitutioner, supersygehuse, sammenlægninger, opsplitninger,

Læs mere

Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv. Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017

Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv. Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017 Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017 Kerneopgaven Borgerperspektiv = Organisationsperspektiv Kommunerne storleverandør af velfærdsydelser Den

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Direktionens ledetråd

Direktionens ledetråd Direktionens ledetråd 2 FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Forord 3 Fremtidens udfordringer 4-5 Effekt for borgerne 6-7 indsatser der virker Faglighed og kompetence 8-9 en arbejdsplads i udvikling Samarbejde

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Følgegruppemøde 27. april 2017

Følgegruppemøde 27. april 2017 Følgegruppemøde 27. april 2017 28 april 2017 loua J.nr. [Indsæt J.nr.] Opsamling Ledelseskommissionens følgegruppe mødtes for første gang i Danske Regioners hus for at markere holdninger til Ledelseskommissionens

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Tendenser i politisk ledelse i kommunerne

Tendenser i politisk ledelse i kommunerne Tendenser i politisk ledelse i kommunerne - og konsekvenser for administrativ ledelse Eva Sørensen Roskilde Universitet Den brændende platform Nye borgere Ny mission Ny styringstænkning Nye borgere Fra

Læs mere