PowerMaster-10 Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerMaster-10 Brugermanual"

Transkript

1 PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D

2 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret af Visonic Ltd. Obs: Sørg for at have navn og telefonnummer på den overvågningsstation, dit system rapporterer til. Hvis du ringer til dem for at stille spørgsmål, skal du være parat med dit KUNDENUMMER, så centralen kan identificere dit alarmsystem. Informationen fås hos montøren - skriv det ned. Generelt PowerMaster-10 er et trådløst alarmsystem til at opdage og slå alarm i tilfælde af indbrud, brand og forskellige andre sikkerhedsmæssige trusler og farer. Desuden kan det bruges til at føre tilsyn med invalide eller ældre personer, der er alene hjemme. Systemets statusinformation præsenteres visuelt. PowerMaster-10 er styret af et kontrolpanel (Fig. 1), designet til at samle data fra forskellige sensorer, som er placeret strategisk indenfor og langs det beskyttede steds skalisolering. Alarmsystemet kan tilkobles eller frakobles fra forskellige håndsendere og tastaturer ved at bruge specielle koder. I den frakoblede status giver systemet en visuel statusinformation, og starter en alarm, hvis det opdager røg eller forstyrrelse i en 24-timers zone (en zone som er aktiv 24-timer i døgnet). I den tilkoblede status vil systemet initiere en alarm, hvis der forekommer en forstyrrelse i en hvilken som helst tilkoblet zone. Systemet identificerer en bred vifte af eventalarmer, forsøg på sabotage af sensorer og forskellige andre typer af forstyrrelser. Events rapporteres automatisk via PSTN (telefonlinje) eller valgbar GSM og bredbåndskommunikation til overvågningsstationer (i digital eller IP form), og til private telefoner (med toner og/eller SMS beskeder). Den person, der modtager en sådan besked, forventes at undersøge sagen og tage de nødvendige skridt. VIGTIGT! Alt, hvad du skal vide for at beskytte din ejendom, findes i kapitel 2 og 3 i denne manual. Hvis der er udtryk, der er brugt her, som du ikke kender, finder du dem i Appendiks A i slutningen af denne manual. Obs: Dette system skal tjekkes af en kvalificeret tekniker mindst en gang hvert år. Systemets egenskaber Din PowerMaster-10 tilbyder et stort antal unikke egenskaber: Master / Brugerindstillinger: To brugerniveauer muliggør forskellige adgangstyper (se kapitel 4- C.4). 29 detektorzoner: Hver detektorzone er identificeret ved zonenummer, placering og navn. Mange tilkoblingsmuligheder: UDE, NAT, UDE- ØJEBLIKKELIG, ØJEBLIKKELIG, NAT- ØJEBLIKKELIG, ENTRÉNØGLE OG ISOLERING (bypass). Skærm med flydende krystaller (LCD): Nemt forståelig statusinformation og prompter vises på frontpanelet med stor, tydelig tekst. Realtids ur: Nuværende klokkeslæt ses på displayet. Denne egenskab bruges også i journalen, som opgiver dato og tid for hver event. Forskellige rapportdestinationer: Events kan rapporteres automatisk til kontrolstationer, de private telefoner og mobiltelefoner, som er valgt, og endda via SMS, hvis der er installeret GSM. Selektiv rapportering: Din montør, der installerer programmet, kan bestemme hvilke typer events, der skal rapporteres til hver destination. Entrénøgle status: En automatisk Entrénøgle meddelelse sendes til valgte telefoner, hvis systemet bliver frakoblet af en entrénøgle bruger (f.eks. et ungt familiemedlem). (Se kapitel 2.) Adgang fra eksterne telefoner: Du kan få adgang til PowerMaster-10 fra en fjern telefon og tilkoble/frakoble systemet samt modtage dets statusinformation. (Se kapitel 5). 2 D

3 INTRODUKTION Numeriske taster tjener som funktionstaster: Når systemet er frakoblet, bruges de numeriske taster også til at kontrollere forskellige systemfunktioner. Et letforståeligt ikon på hver tast identificerer denne tasts opgave. Data fremdragning: Man kan få statusinformation, probleminformation og visuelt genkalde gemte alarmevents. (Se kapitel 3). Journal: Systemevents huskes i en journal, der gemmer de sidste 100 events, hver enkelt er noteret med tid og dato for eventen. Du kan gå ind i denne journal og gennemse tidligere events, hvis det behøves, som efter et indbrud. (Se kapitel 8). Overvågning af ældre, fysisk handikappede og syge personer: Systemet kan programmeres til at overvåge personaktivitet indenfor det beskyttede område og sende kaldemeddelelse ud, hvis der ikke opdages bevægelse i området i et prædefineret tidsrum (se kapitel 6). Nødkald: Miniature bærbare sendere med trykknapper, givet til specifikke personer, kan bruges til at sende nødhjælpskald. Frakobling under tvang: Hvis en bruger voldeligt tvinges til at frakoble systemet, kan han/hun gøre dette ved at bruge en specialkode ("Tvangskode"), der frakobler systemet som sædvanligt, men også sender en tavs alarm til overvågningsstationen (se kapitel 2). Systemovervågning: Alt trådløst, periferisk udstyr indenfor det beskyttede område sender periodiske overvågningsbeskeder om, at de er i funktion. Hvis en sådan ikke er kommet til tiden, viser PowerMaster-10 en 'mangler' problembesked. Din montør kan udelukke denne mulighed, hvis ønsket. Batteriovervågning: PowerMaster-10 overvåger konstant tilstanden af batterierne, der hører til systemets sensorer og enheder, og det viser en "Lavt batteri" besked, så snart et batteri behøver at blive udskiftet indenfor et maksimum af 30 dage. Trådløse sirener kan stadig afgive 2 sirenealarmer, før sirenen bliver totalt inaktiv. Panelets indikator og kontroller Figur 1. Kontroller og indikatorer LED indikatorer nr. Indikation Funktion 2 3 Til/Fra (grøn): Indikerer, at dit system er korrekt forbundet til elektriciteten. Tilkobl (rød): Lyser, når systemet er tilkoblet. D

4 INTRODUKTION nr. Indikation Funktion 4 Lyd (grøn): Lydzoner vil give lyd, når forstyrret (se kapitel 2). 5 Problem (orange): Lyser, når systemet er i problemstatus (se kapitel 3). Kontroltaster nr. Indikation Funktion 7 NÆSTE: Gå frem fra punkt til punkt indenfor en given menu. 8 TILBAGE: Gå et skridt tilbage indenfor en given menu. 9 OK: Gennemse statusbeskeder, en ad gangen, og vælg en vist mulighed. Tilkoblingstaster nr. Indikation Funktion 12 UDE: Tilkobling, når ingen er hjemme 10 NAT: Tilkobling, når nogen er hjemme. 14 ØJEBLIKKELIG: Annullering af indgangsforsinkelsen ved tilkobling (UDE eller NAT) 11 FRAKOBL / FRA: Frakobling af systemet og stop af alarmer 16 OMRÅDE: Valg af område (til fremtidigt brug) Andre taster nr. Indikation Funktion 13 Lydgiver TIL/FRA 15 Gennemsyn af Journal 17 Nødkald (hold i 2 sek.) 18 Brand (hold i 2 sek.) 19 Tryk begge knapper samtidigt for panikalarm + Intern alarmlydgiver PowerMaster panelet har en indbygget, stærk sirene, der lyder i tilfælde af alarm, for at afskrække indtrængende og for at tilkalde hjælp. Alarmtype Grafisk repræsentation af signal Verbal beskrivelse af signal Indbrud / 24 timers/ Panik TIL konstant Brand... TIL - TIL - TIL - pause - TIL - TIL - TIL - pause Test* (både udvendige og indvendige sirener) * Ikke inkluderet i alle modeller TIL i 2 sekunder (1 gang) 4 D

5 INTRODUKTION Hørbare indikatorer De lyde, du hører, når du bruger kontrolpanelet er: Lyd Definition Enkelt bip, høres, når en tast trykkes. Dobbelt bip, indikerer automatisk tilbagevenden til normal betjeningsstatus (ved pause). Tre bipper, indikerer, at der er et problem. Glad melodi (- - - ), indikerer vellykket fuldførelse af en arbejdsgang. Trist melodi ( ), indikerer en forkert indtastning eller afvisning. LCD display Displayet er en enkelt baggrundsbelyst linje med 16- tegns LCD, der bruges til at vise systemstatus og events, tid og dato, programmeringsinstruktioner og også en journalfil, som følges af dato og tid for hver event. Det normale display viser skiftevis tiden og systemets status, f.eks.: KLAR KLAR TT:MM (skiftevis) HUKOMMELSE Screensaverstatus Af sikkerhedsgrunde er det til tider ønsket at skjule statusindikationen (LCD og LED display) fra en eventuel ubuden gæst. Hvis screensavermuligheden er muliggjort af montøren, vil - hvis ingen tast trykkes i mere end 30 sekunder - displayet vise PowerMaster- 10 og LED's stopper med at indikere nogen status. Tryk på en hvilken som helst tast, får det normale statusdisplay tilbage. Tryk på brand- og nødkaldstaster vil også starte en brand- eller nødkaldsalarm. Hvis montøren har konfigureret systemet til ekstra sikkerhed, vil systemet også bede dig taste din brugerkode, før det vender tilbage til sit normale display. Brugere og koder Som en Masterbruger (Bruger nr. 1) behøver du en 4-cifret sikkerhedskode til at beherske systemet (kode 0000 er ikke tilladt). Du kan også autorisere 7 yderligere personer til at bruge systemet ved at give dem deres egne sikkerhedskoder (se kapitel 4-C.4). Sikkerhedskoder bruges især til at til- og frakoble systemet eller til at få adgang til information, som udelukkende er begrænset til autoriserede brugere (se kapitel 4). Desuden kan du få op til 8 multi-funktions, bærbare håndsendere, der tillader dig og de andre brugere nemt at tilkoble, frakoble og kontrollere systemet uden adgang til panelet, også fjernt fra det beskyttede sted (se kapitel 2 og 4-C.5). Tvangskoden lader dig frakoble systemet ved at bruge en speciel kode, der sender en tavs alarm til overvågningsstationen (se kapitel 2). D

6 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET 2. Aktivering af PowerMaster-10 Systemet For mere information om termer, der er brugt i dette kapitel, se ordlisten i Appendiks A. TAST KODE Basis tilkobling og frakobling Følgende findes et sæt af procedurer til at udføre basal tilkobling og frakobling af alarmsystemet. Tilkobling 'UDE Hvis systemet er KLAR, og hurtig tilkobling er tilladt, gå frem som vist: TRYK DISPLAYET VISER Forberedelse inden tilkobling Før tilkobling, forvis dig om, at KLAR ses i displayet. KLAR TT:MM Det betyder, at alle zoner er sikrede og du kan tilkoble systemet efter den metode, du vælger. Hvis mindst en zone er åben (forstyrret) vil displayet vise: IKKE KLAR TT:MM Dette betyder, at systemet ikke er klart til at blive tilkoblet før alle zoner er sikrede (lukkede). For at gennemse de åbne zoner klik. Detaljer og placering af den første åbne zonedetektor (sædvanligvis en åben dør- eller vinduessensor) vises i displayet. For at rette på den åbne zone, lokaliser sensoren og gør den sikker (luk dør eller vindue) se "Lokalisering af enhed" nedenfor. Hvert klik på knappen viser en anden åben zone eller problemindikation. Obs: For at kvitte på et hvilket som helst trin og gå tilbage til "KLAR" displayet, klik. Lokalisering af enhed: PowerMaster-10 systemet har en kraftig mekanisme til lokalisering af enheder. Den hjælper dig med at identificere åbne steder eller problemenheder, som vises på LCD displayet og fungere som følger: Mens LCD viser en åben eller fejlramt enhed, blinker LED for den respektive enhed og indikerer "Det er mig". "Det er mig" indikationen kommer til syne på enheden indenfor maks. 16 sekunder og varer så længe som LCD'en viser enheden. Det er stærkt anbefalet at ordne den/de åbne zone(r), og således tilbageføre systemet til en status af klar til tilkobling. Hvis du ikke ved, hvordan man gør, så spørg din tekniker. VIGTIGT! Alle nedenfor nævnte tilkoblingsprocedurer er baserede på, at "hurtig tilkobling" er installeret af montøren. Hvis hurtig tilkobling er udelukket, vil PowerMaster-10 bede dig taste din sikkerhedskode, før du tilkobler. Forlad stedet TILKOBLING UDE GÅ VENLIGST UD NU (Udgangsforsinkelse) 6 D UDE TILKOBL indikator lyser hele tiden i den tilkoblede tilstand. Tilkobling 'NAT' Hvis alle skalsikringszoner er KLAR, og hurtig tilkobling er tilladt, gå frem som vist: TRYK Gå til indre zone DISPLAYET VISER TILKOBL NAT (udgangsforsinkelse) UDE TT:MM TILKOBL indikator blinker i tilkoblet status. Frakobling og stop af alarmer Gå ind i den beskyttede område via en forsinkelseszone. Når din éntre opdages, starter systemet indgangsforsinkelsesbippene for at huske dig på at frakoble systemet før indgangsforsinkelsen slutter. For at frakoble systemet, gå frem som følger: TRYK [Tast kode] DISPLAYET VISER KODE KLAR Kode TT:MM TILKOBL indikator er slukket i tilkoblet status. Frakobling af systemet stopper også sirenealarmen,

7 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET uanset om alarmen var startet i tilkoblet eller frakoblet stand. D

8 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET Frakobling efter en alarm eller et problem Efter frakobling kan forskellige displays komme til syne. De indikerer, at systemet er i en tilstand af PROBLEM (PRBL) eller alarm HUKOMMELSE og det afgiver problembipper, en gang per minut. For at finde problemer, der blev opdaget, eller hvilken zone sendte alarmen, se kapitel 3. Når grunden til problemet er fjernet, forsvinder PRBL displayet, PROBLEM indikatoren slukkes og problembippene stopper. HUKOMMELSE beskeden forsvinder først, når systemet igen bliver tilkoblet. VIGTIGT! Hvis problembippene generer dig, frakobl systemet igen (selv om det allerede er frakoblet). Dette forhindrer problembippene i 4 timer. Specielle muligheder for tilog frakobling Foruden basistilkobling, giver PowerMaster-10 dig flere avancerede muligheder for til- og frakobling: Skift fra 'NAT til 'UDE Systemet skal ikke frakobles - bare tast. Resultatet bliver det samme som ovenfor i TILKOBL UDE. Forlad stedet før udgangsforsinkelsen udløber. Skift fra 'UDE til 'NAT Slå ikke systemet fra men tast bare. Da denne handling nedsætter sikkerhedsniveauet, vil PowerMaster-10 bede dig indtaste din Master brugerkode eller brugerkode, for at sikre sig, at du er en autoriseret bruger. TRYK [Tast kode] Gå til indre zone DISPLAYET VISER TAST KODE Kode TILKOBL NAT (Udgangsforsinkelse) TILKOBL NAT TT:MM TILKOBL indikator blinker i tilkoblet status. Tilkobling UDE eller NAT 'ØJEBLIKKELIG Tryk på knappen under udgangsforsinkelsen vil tilkoble systemet i "Øjeblikkelig" status, dvs. uden indgangsforsinkelse. Derfor vil enhver opdagelse i enhver zone øjeblikkeligt sætte en alarm i gang. Hvis du vil tilkoble UDE-ØJEBLIKKELIG, gå frem således: TRYK [Tast kode] Forlad stedet DISPLAYET VISER TAST KODE Kode TILKOBLING UDE TILKOBL ØJEBLIKKELIG (skiftevis) GÅ VENLIGST UD NU UDE (Udgangsforsinkelse) TILKOBL indikator tændt i tilkoblet status. Tvungen tilkobling UDE eller NAT Tvungen tilkobling tillader dig at tilkoble systemet, selv hvis en eller flere zoner er forstyrrede, og "IKKE KLAR" beskeden vises i displayet. Automatisk tvungen tilkobling virker kun, hvis montøren tillod denne mulighed, da han/hun programmerede dit system. Forstyrrede zoner bliver automatisk isoleret de bliver ikke tilkoblet. Det beskyttede sted har ikke maksimum beskyttelse. Obs: Når der udføres tvungen tilkobling, protesterer lydgiveren med en varig tone under udgangsforsinkelsen indtil 10 sekunder før udløbet af forsinkelsen. Du kan slukke dette signal ved igen at taste tilkobling. Hvis tvungen tilkobling er mulig og du vil tilkoble systemet, når IKKE KLAR vises på displayet, gå frem som vist: TRYK [Tast kode] (for at slukke lydgiveren) DISPLAYET VISER TAST KODE Kode TILKOBLING UDE GÅ VENLIGST UD NU (Udgangsforsinkelse) 8 D

9 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET Forlad stedet UDE TILKOBL indikator tændt i tilkoblet status. Husk: Tvungen tilkobling formindsker sikkerheden!! D

10 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET Tvungen tilkobling NAT udføres på samme måde, som følger: TRYK [Tast kode] (for at slukke lydgiveren) Gå til indre zone DISPLAYET VISER TAST KODE TILKOBL NAT Kode GÅ VENLIGST UD NU NAT (Udgangsforsinkelse) TT:MM TILKOBL indikator blinker i tilkoblet status. Tilkobling i entrénøglestatus Denne status er, hvis muliggjort af montøren, nyttig for arbejdende forældre, der vil være sikre på, at børnene er kommet hjem fra skole og har frakoblet systemet. En speciel entrénøgle besked sendes ud, når systemet frakobles af en entrénøglebruger. Entrénøglebrugere har brugerkoderne 5-8 eller bruger håndsendere 5-8. Beskeden fra en entrénøgle regnes for et beredskab og ikke for en alarm, og sendes derfor til private telefoner, programmeret dertil af brugeren som mål for beredskabsbeskeder. Entrénøgle tilkobling er kun mulig, når du tilkobler UDE. For tilkobling i Entrénøgle status, gå frem som følger: TRYK (Indenfor 2 sekunder) Forlad stedet DISPLAYET VISER TILKOBLING UDE TILKOBL ENTRÉNØGLE (skiftevis) GÅ VENLIGST UD NU UDE (Udgangsforsinkelse) Obs: Entrénøgle skal være installeret af teknikeren. TILKOBL indikator tændt i tilkoblet status. Frakobling under tvang. Hvis du voldeligt tvinges til at frakoble systemet, gå ind i tvangskoden (2580 er default) eller en anden kode, sat op af montøren. Frakoblingen vil ske normalt, men en tavs alarm sendes til overvågningsstationen. Brug af nøgleringssendere Med brug af transportable nøglesendere (KF-234 PG2) kan du nemt til- og frakoble systemet, selv om du ikke er på stedet, starte "panikalarmer" og de kan endda bruges som en fjernkontrol - se figur 2. KF-234 PG2 ordrer bekræftes og kodes ved at bruge en høj sikkerheds AES indkodningsstandard, så ondsindet "kodetyveri" er praktisk talt umuligt. Tilkobling & frakobling med nøgleringssendere: For at til- eller frakoble systemet tryk på de respektive taster (se Figur 2). Nøgleringssenderen bekræfter med et rødt LED blink og et bip og sender din anmodning til panelet. AUX TILKOBL TILKOBL FRAKOBL Figur 2. KF-234 PG2 Nøgleringssender Hvis handlingen er fuldført korrekt, lyser den grønne LED kortvarigt og en "glad melodi" høres. Hvis aktiviteten ikke kan fuldføres, for eksempel, når systemet viser "ikke klar", lyser den røde LED konstant og en "trist melodi" høres. Tilkobling i entrénøglestatus (*): Tryk på UDE to gange indenfor 2 sekunder starter entrénøgletilkobling, hvis muliggjort af montøren. Brug af AUX tasten ( ) (*): AUX tasten på KF-234 PG2 nøgleringssenderen kan konfigureres af montøren for at give dig alle de følgende muligheder: A. Tilkobling af systemet i ØJEBLIKKELIG status (*): Dette er en default mulighed. Tryk på AUX ( ) knappen straks efter tilkobling, under udgangsforsinkelsen, tilkobler systemet i "øjeblikkelig" status. Dette betyder annullering af indgangsforsinkelsen, hvilket får systemet til at sætte en alarm i gang, i det øjeblik nogen går ind i det beskyttede område gennem en hvilken som helst zone. For at forhindre falske alarmer, skal du og andre nøgleringsholdere, frakoble systemet ved at trykke FRAKOBL ( ) knappen på jeres nøglesendere, inden I går ind på de beskyttede steder. B. Skip udgangsforsinkelse: Tryk på AUX ( ) knappen under en udgangsforsinkelse, stopper udgangsforsinkelsesbippene. C. Kontrol af port eller anden elektrisk enhed: Tryk på AUX ( ) knappen åbner/lukker en elektrisk kontrolleret port, eller kontrollerer en valgt elektrisk enhed via systemets PGM output. (*) For yderligere information - se Appendiks A. 10 D

11 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET Start af alarmer Følgende er forskellige metoder, der kan bruges til at starte alarmer. KLAR KLAR TT:MM (skiftevis) HUKOMMELSE Start af panikalarm med nøgleringssendere Med en KF-234 PG2 kan du starte en PANIK alarm ved at trykke på både UDE og NAT tasterne samtidigt i 2 sekunder. Lav batteriindikation Hvis batteriet er ved at være brugt op, viser nøgleringssenderens LED dette ved, at det gule lys blinker, når håndsenderen er ved slutningen af sin aktivitet. Den sender også et "lavt batteri" signal til panelet, der vises på LCD displayet som en problembesked (se kapitel 3). Når "lavt batteri" forekommer, skal du udskifte batteriet indenfor 2-3 uger, ellers holder din nøgleringssender op at fungere. Bekræftelse af lavt batteri tilstand Nogle regulativer og forordninger kræver, at brugeren afgiver en bekræftelse, når håndsenderen kommer i en tilstand af lavt batteri. Proceduren for bekræftelse er beskrevet i kapitel 6. Start en panikalarm Du kan manuelt fremkalde en panikalarm både i frakoblet og tilkoblet status. Fremgangsmåden er som vist her: TRYK simultant DISPLAYET VISER PANIKALARM KLAR TT:MM For at stoppe alarmen tryk og tast derefter din gældende brugerkode. Start nødkaldsalarm Du kan starte en tavs nødkaldsalarm manuelt både i tilkoblet og i frakoblet status som følger: TRYK i 2 sekunder Sirenesignaler DISPLAYET VISER NØDKALD Derefter, hvis og når systemet er frakoblet: KLAR TT:MM (skiftevis) KLAR HUKOMMELSE Sirenens maksimums funktionstid er konfigureret af montøren i henhold til lokale regulativer. Konstant TIL forekommer, hvis startet i en indbrudszone eller i en 24-timers zone, eller når en bruger starter en panik alarm. Når den startes i en brandzone (der er opdaget røg) lyder: TIL - TIL- TIL - pause - TIL - TIL - TIL - pause -... osv. Hvis ingen kommer til for at frakoble systemet, når alarmen lyder, vil sirenen lyde i den fastsatte tid, montøren har programmeret hvorefter den vil stoppe. Hvis muliggjort, vil strobelyset blive ved at blinke indtil system frakobles eller sirenen stopper som konfigureret af montøren. For at stoppe alarmen tryk derefter din gældende brugerkode. knappen og tast Lydgiver TIL/FRA Start en brandalarm (Denne funktion kan ikke foretages i versionen svarende til ACPO). Du kan starte en brandalarm både i tilkoblet og i frakoblet status som følger: TRYK i 2 sekunder DISPLAYET VISER BRANDALARM Derefter, hvis og når systemet er frakoblet: Du kan tænde / slukke for lydzoner (se Appendiks A) ved skiftevis at klikke <8> tasten, som vist nedenfor: TRYK DISPLAYET VISER LYD TIL LYD FRA KLAR TT:MM LYD indikator lyser konstant, når lyd til er valgt. D

12 GENNEMSE PROBLEMER OG ALARMHUKOMMELSE 3. Gennemse problemer og alarmhukommelse Alarm & sabotagehukommelse, indikation PowerMaster-10 beholder i sin hukommelse alarmog sabotage events, der er forekommet under sidste tilkoblingsperiode. Obs: Alarmevents gemmes først i hukommelsen efter abort perioden (se Appendiks A). Dette betyder, at hvis du frakobler systemet øjeblikkeligt - før abortperioden udløber kommer der ingen indikation til hukommelsen A. Indikation af alarm & sabotagetilstand Hvis systemet frakobles efterfølgende en alarmevent, blinker en HUKOMMELSE besked i displayet, som følger: KLAR KLAR TT:MM (skiftevis) HUKOMMELSE B. Visning af alarm & sabotage information For at gennemse indholdet af hukommelsen, tast knappen. EKSEMPEL: En alarm gik af, fordi garagedøren - zone nr. 12 blev åbnet, men derefter lukket. Desuden sendte soveværelsets bevægelsesdetektor (PIR) - zone nr. 7 en Sabotage meddelelse, fordi dets dæksel var blevet fjernet. TRYK DISPLAYET VISER POWERMASTER-10 Z12 ALARMERET (skiftevis) Z03 KONTAKT GARAGEDØR (skiftevis) Z07 SABOTAGE-ÅBEN (skiftevis) Z06 PIR DETEKTOR (skiftevis) SOVEVÆRELSE KLAR TT:MM Som svar på yderligere klik på knappen, viser displayet detaljer om andre events, gemt i Åbn Sabotage (hvis der er) eller det går tilbage til sin begyndelsesstatus (se A ovenfor). Hvis system er IKKE KLAR, viser displayet først de åbne zoner og derpå alarmhukommelsens events. Tøm hukommelsesindikationen For at slette 'hukommelse indikationen, skal du først gennemse grunden til alarm, som beskrevet ovenfor. Når du går tilbage til 'Klar skærmen, skal du bare klikke Ude og indtaste koden, hvis det forlanges, klik derpå frakobl fulgt af koden. Hukommelsesbeskeden vil nu slettes. Ellers slettes hukommelsesindikationen og indholdet ved næste tilkobling af systemet. Problemer A. Indikation af problemtilstand Hvis systemet har opdaget en problemtilstand i en af de indlæste enheder, lyser PROBLEM indikatoren, 3 bipper lyder en gang per minut og en blinkende PRBL besked vises som følger. KLAR KLAR TT:MM (skiftevis) TRBL eller, hvis systemet ikke er klar til tilkobling - IKKE KLAR TT:MM (skiftevis) IKKE KLAR TRBL B. Visning af problem information Alle problembeskeder skal gennemses og rettes som beskrevet nedenfor: EKSEMPEL: Køkkenenheden - zone nr. 9 - har rapporteret lavt batteri dagligstuen zone nr har været inaktiv, og et forsøg på at kommunikere en meddelelse til din telefon er slået fejl. Disse problemer afholder dog ikke systemet fra at være klar til tilkobling. For at gennemse kilderne til de nuværende problemer, et ad gangen, tast knappen gentagne gange som vist nedenfor: TRYK DISPLAYET VISER POWERMASTER-10 Z09 LAVT BATTERI (skiftevis) 12 D

13 GENNEMSE PROBLEMER OG ALARMHUKOMMELSE Z09 KONTAKT (skiftevis) KØKKEN Z15 MANGLER (skiftevis) Z15 PIR DETEKT. (skiftevis) DAGLIGSTUE KOMM. SVIGT KLAR TT:MM VIGTIGT! Hvis problembippene generer dig, frakobl systemet igen (selv om det allerede er frakoblet). Dette forhindrer problembippene i 4 timer. C. Gennemse hukommelse & problemer samtidigt Hvis alarmer / sabotageevents er gemt i alarmhukommelsen, og der samtidig eksisterer en tilstand med problemer, læser displayet først alarmhukommelsen, derpå problemevents, som beskrevet i sektions A & B ovenfor. Korrektion af problemsituationer Problemindikationer (lysende PROBLEM indikator og blinkende PRBL besked) slukkes så snart grunden til problemet fjernes. Nedenstående tabel beskriver systemets fejl og respektive korrigerende processer. Hvis du ikke ved, hvordan du skal rette op på problemsituationen, rapporter til din montør og søg råd. Svigt 1-VEJ VEKSELSTRØMSSVIGT RENS MIG KOMM. SVIGT CPU LAVT BATTERI CPU SABOTAGE EL-SIKRINGS PROBLEM GASPROBLEM GSM NETFEJL JAMMING LAVT BATTERI MANGLER IKKE I NETVÆRK RSSI LAV SIRENE VEKSELSTRØMSSVIGT LINJESVIGT Hvad betyder det Enheden fungerer, men kan ikke "høre" panelet. Kontrolpanelet kan ikke konfigurere eller kontrollere enheden. Batteriforbruget stiger. Der kommer ingen elektricitet til enheden. Brand detektoren skal renses. En besked kunne ikke sendes til overvågningsstationen eller til private telefoner (eller en besked blev sendt, men ikke kvitteret for). Reservebatteriet i kontrolpanelet er svagt og skal udskiftes (se kap. 7 - Udskiftning af reservebatteri). Kontrolpanelet var fysisk saboteret eller dets dæksel åbnet, eller fjernet fra væggen. PGM sikring er brændt ud eller overbelastet. Gas detektorsvigt GSM kommunikator kan ikke forbinde til mobilnetværk. Et radiofrekvenssignal, der blokerer alle kommunikationsfrekvenskanaler mellem sensorer og kontrolpanelet, er opdaget. Batteriet i den indikerede enhed er snart brugt op. En enhed eller detektor har ikke rapporteret i nogen tid til kontrolpanelet. En enhed var ikke installeret eller ikke installeret korrekt, eller kan ikke etablere kommunikation med kontrolpanelet efter installationen. GSM kommunikator har opdaget, at GSM netværks signal er svagt Der kommer ingen elektricitet til sirenen Problem med telefonlinjen D

14 MENUER OG FUNKTIONER 4. Menuer og funktioner Dette kapitel forklarer programmeringsegenskaberne til dit PowerMaster-10 system for brugeren, og gør det muligt for dig at skræddersy dit PowerMaster-10 system i henhold til dine specifikke behov. Dette kapitel er inddelt i tre afdelinger, som følger: Part A Giver dig en generel beskrivelse af muligheder for forekommende Brugerindstillinger. Part B Fortæller dig, hvordan du går ind/ud af Brugerindstillingsmenuen og om valget af de ønskede indstillingsmuligheder. Part C Vejleder dig, så du kan udføre de valgte indstillinger. A De indstillinger du behøver Din montør forsyner dig med et alarmsystem, der er klart til brug, men nogle få indstillinger kan stadig være nødvendige. Brugerindstillingsmenuen forsyner dig med de essentielle muligheder, der lader dig tilpasse systemet til dine specifikke behov for at aktivere det, sådan som du ønsker det og til at opgradere det, når det er nødvendigt. Nedenfor findes en liste over Brugerindstillingsmenuens muligheder. En mere detaljeret liste findes i sektion B.1. Detaljerede indstillingsinstruktioner for mulighederne fra 1 til 12 findes i sektionerne C.1 til C Indstilling af zoneisolering (bypass) plan(*) 2. Gennemsyn af zoneisolering (bypass) plan(*) 3. Genkald af zoneisolering (bypass) plan(*) 4. Programmering af brugerkoder(**) 5. Tilføj / Slet proxbrikker (**) 6. Tilføj / Slet håndsendere (**) 7. Indstil tid & tidsformat(**) 8. Indstil dato & datoformat(**) 9. Muliggør / udeluk autotilkobling(**) 10. Indstil autotilkoblingstid(**) 11. Programmering af private telefonnumre(**) 12. Muliggør / Udeluk squawkmulighed(**) 13. Programmering af planlæggeren(**) * Disse menumuligheder er kun mulige, hvis isoleringsmuligheden er muliggjort af montøren. ** Der er kun adgang til denne mulighed for den ansvarlige, der bruger sin Master brugerkode. Obs 1: Selvom brugerindstillingerne er dit ansvar, kan montøren foretage dem for dig (bortset fra brugerkoderne, du vil foretrække at holde hemmeligt). Obs 2: Nogle muligheder findes ikke i dit PowerMaster-10 system. 14 D

15 MENUER OG FUNKTIONER B.1 Adgang til Brugermenu & valg af en indstillingsmulighed Den følgende procedure beskriver, hvorledes man går ind i og bevæger sig rundt i menuen for Brugerindstilling. Detaljeret beskrivelse af mulighederne for Brugerindstilling findes i slutningen af proceduren. For at gå ud af menuen for Brugerindstilling se sektion B Du kan kun gå ind i "Brugerindstilling" menuen, når systemet er frakoblet. 2. Læs opmærksomt sektionen "Yderligere information" ifølge henvisningerne 1 etc. se tabel i slutningen af denne sektion. A. Gå ind i menuen for Brugerindstillinger 1. KLAR 00:00 Forvis dig om, at systemet er frakoblet og tryk derefter knappen gentagne gange indtil displayet viser "BRUGERINDSTILLINGER" BRUGERINDSTILLIN Tryk for at bekræfte GER. INDTAST KODE Displayet beder dig nu om at indtaste din brugerkode. 3. KODE Indtast din brugerkode. 2 INDSTIL ISOLERING Displayet viser den første indstillingsmulighed i menuen for Brugerindstillinger [INDSTIL ISOLERING]. 3 B. Vælg en indstillingsmulighed 5. INDSTIL ISOLERING eller Klik på eller knappen indtil displayet viser den ønskede indstillingsmulighed, for eksempel, "TID & FORMAT". 6. TID & FORMAT Når den ønskede indstillingsmulighed kommer frem på displayet, tryk på knappen for at starte processen. Fortsæt til den valgte indstillingsmulighed i C.1 - C.13 Den resterende del af procedurerne for de valgte indstillingsmuligheder findes i sektionerne C.1 til C Yderligere information (sektion B.1) Displayet er vist i frakoblet tilstand, når alle zoner er sikrede (00:00 eller andre cifre viser, hvad klokken er). a. Hvis du ikke allerede har ændret dit personlige kodenummer, brug default indstilling b. Masterbrugeren har adgang til alle Brugerindstillingsmuligheder. Alle andre brugere har kun adgang til mulighederne for isolering. c. Giv ikke en brugerkode, der er den samme som en montørkode. Isoleringsmulighederne vises kun i menuen for Brugerindstillinger, hvis montøren har muliggjort det. Ellers er den første mulighed for Brugerindstilling, der vises, [BRUGERKODER]. D

16 MENUER OG FUNKTIONER B. Menu for Brugerindstillingsmuligheder Klik på knappen. knappen indtil displayet viser den ønskede indstillingsmulighed og tryk derefter INDSTIL ZONEISOLERING (BYPASS) GENNEMSE ISOLERING GENKALD ISOLERING BRUGERKODER PROXBRIKKER Bruges til at indstille zoneisoleringsplanen f.eks. for at isolere (udelukke) zoner med fejl eller ikke-sikrede ("forstyrrede") zoner, eller til at ophæve isoleringen. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.1. 3 Bruges for hurtigt at gennemse isoleringsplanen f.eks. hvilke zoner, der er isolerede. For yderligere detaljer og gennemsynsprocedure se sektion C.2. 3 Bruges til at genkalde den senest brugte isoleringsplan til genbrug i næste tilkoblingsperiode. For yderligere detaljer og genkaldsprocedure se sektion C.3. 3 Bruges til at programmere din hemmelige Master brugeradgangskode og de syv koder til de andre brugere. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.4. Bruges til at tilføje nye proxbrikker eller til at slette proxbrikker, når de går tabt. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.5. NØGLESENDERE Bruges til at tilføje nye håndsendere eller til at slette håndsendere, når de tabes. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.6. TID & FORMAT Bruges til at indstille uret til at vise korrekt tid og tidsformat. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.7. DATO & FORMAT MULIGGØR AUTOTILKOBLING AUTOTILKOBLINGST ID PRIVAT RAPPORT SQUAWK PLANLÆGGER Bruges til at indstille kalender til at vise korrekt dato og datoformat. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.8. Bruges til at muliggøre eller udelukke den automatiske daglige tilkoblingsmulighed på prædefinerede tidspunkter (se autotilkobling tidsindstilling). For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.9. Bruges til at indstille prædetermineret tid for den automatiske daglige tilkobling, hvis muliggjort (se autotilkobling muliggør indstilling). For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.10. Bruges til at programmere de fire private telefonnumre til rapportering af alarm og andre eventbeskeder til private abonnenter. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.11. Bruges til at muliggøre eller udelukke squawklyden, det vil sige som tilkoblings / frakoblings feedback indikationen. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.12. Bruges til at indstille den daglige / ugentlige tidsplan til start & stop aktivering af enheder, der er forbundet til PGM output. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C D

17 MENUER OG FUNKTIONER <OK> TIL AFSLUT Tilbage første mulighed til Bruges til at gå ud af BRUGERINDSTILLINGER menu og tilbage til Hovedmenu. For yderligere detaljer se sektion B.3. D

18 MENUER OG FUNKTIONER B.2 Tilbage til det forrige trin eller gå ud af menuen for BRUGERINDSTILLINGER Under indstillingsprocessen er det ofte nødvendigt at gå tilbage til forrige trin eller mulighed (dvs. "at gå et niveau op") eller gå ud af menuen for Brugerindstillinger. A. At gå et niveau op For at gå et niveau op under indstillingsprocessen, klik på dig et niveau op eller til det forrige indstillingstrin: knappen en eller flere gange. Hvert klik tager B. Gå ud af menuen for BRUGERINDSTILLINGER Hvilken som helst skærm eller <OK> TIL AFSLUT For at gå ud af "BRUGERINDSTILLINGER", gå et trin op i menuen ved at trykke på knappen gentagne gange (se ovenfor) indtil displayet viser [<OK> TIL AFSLUT] eller bedre: Klik knappen én gang, hvilket straks bringer dig til udgangsskærmen [<OK> TIL AFSLUT]. Når displayet viser [<OK> TIL AFSLUT], tryk KLAR 12:00 Systemet går ud af Brugerindstillinger menuen og går tilbage til den normale frakoblingsstatus og viser KLAR displayet. B.3 Knapper til brug for navigering & indstillinger Tastaturets knapper bruges til forskellige funktioner under programmeringen. Den følgende tabel giver en detaljeret beskrivelse af funktionen eller brugen af hver knap. Knap Definition Navigation / Indstilling af funktioner NÆSTE TILBAGE OK NAT UDE FRA Bruges til at flytte / rulle fremad til de næste menumuligheder. Bruges til at flytte / rulle tilbage til de forrige menumuligheder. Bruges til at vælge en menumulighed eller til at bekræfte en indstilling eller aktivitet. Bruges til at gå et niveau op i menuen eller til at gå tilbage til forrige programmerings/indstillingstrin. Bruges til at springe tilbage til [<OK> TIL AFSLUT] skærm for at kvitte programmering. Bruges til at annullere, slette, ophæve eller stryge indstilling, data, etc. 0-9 Numerisk tastatur, bruges til at indtaste numeriske data. 18 D

19 MENUER OG FUNKTIONER C.1. Indstilling af zoneisoleringsplanen Isolering tillader at tilkoble en del af systemet, skønt man kan bevæge sig frit indenfor specifikke zoner, mens systemet er tilkoblet. Det bruges også til midlertidigt at fjerne fra service fejlzoner, der behøver reparation eller til at deaktivere en sensor, hvis f.eks. et værelse skal males. Her kan du indstille zoneisoleringsplanen, dvs. at rulle gennem listen af registrerede (indlæste) sensorer i dit PowerMaster-10 system og til at isolere (bypass) svigtende eller forstyrrede sensorer (enten KLAR eller IKKE-KLAR) eller til at Ophæve (genaktivere) ISOLEREDE zoner (sensorer). Når du har indstillet Isoleringsplanen, kan du bruge en af følgende 3 muligheder: > For hurtigt at gennemse de isolerede zoner se sektion C.2. > For hurtigt at ophæve en isoleret zone dvs. at genaktivere den se sektion C.2. > For at gentage (genkalde) den sidst brugte zoneisoleringsplan se sektion C Zoner kan kun ekskluderes i én frakoblings periode. Frakobling af systemet efter tilkobling suspenderer hele isoleringsplanen, som kan genkaldes senere og bruges igen, som beskrevet i sektion C Brandzoner kan ikke isoleres. 3. Læs opmærksomt sektionen "Yderligere information" ifølge henvisningerne 1 etc. se tabel i slutningen af sektion C.3. HUSK ZONEISOLERING NEDSÆTTER SIKKERHEDEN! A. Isolering af zone 1. INDSTIL Gå ind i menuen for BRUGERINDSTILLINGER og vælg [INDSTIL ZONEISOLERING ZONEISOLERING] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte. 1 Z01: KLAR Dagligstue Den første zone, Z01, vises eller Klik eller knappen indtil displayet viser den zone, du vil isolere (eller ophæve isolering af), for eksempel, "Z04" for zone 04. Efter nogle Z04: IKKE KLAR sekunder begynder LED på den respektive enhed at blinke, hvad der betyder "det er mig". 3. Køkken Når displayet viser den zone, du vil isolere tryk for at bekræfte. 4. <OK> TIL ISOLERING Displayet viser nu [<OK> TIL ISOLERING]]. 3 For at isolere den valgte zone tryk 5. Z04: ISOLERET En "Glad melodi" lyder og den opdaterede zonestatus vises nu i displayet, f.eks.: [Z04: ISOLERET]. 5 D

20 MENUER OG FUNKTIONER B. Ophæv en isoleret zone 6. Z04: ISOLERET Gentag trin 1 til 2 som ovenfor. 7. Køkken Når den zone, hvis isolering du vil ophæve, vises i displayet (for eksempel, "Z04"), tast for at bekræfte. Du kan også identificere enheden ved at søge efter "det er mig" LED indikationen på den viste enhed. <FRA> TIL SLET Displayet viser nu [<FRA> TIL OPHÆV] For at ophæve den isolerede zone, tryk på knappen. Z04: KLAR En "Glad melodi" lyder og den opdaterede zonestatus vises nu i displayet, f.eks.[z04: KLAR] eller [Z04: IKKE KLAR]. 6 C.2. Gennemse zoneisoleringsplanen Her kan du hurtigt gennemse isoleringsplanen, dvs. zoner, som er indstillet til at blive isoleret ved næste tilkobling. 1. GENNEMSE Gå ind i menuen for BRUGERINDSTILLINGER og vælg [GENNEMSE ISOLERING ISOLERING] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte LISTE OVER Displayet viser [ISOLERINGSLISTE] ISOLATIONER eller Klik eller knapperne gentagne gange for at gennemse alle isolerede zoner i stigende numerisk orden. Når du er færdig, tryk på knappen for at gå ud Z04: ISOLERET Køkken C.3. Genkald af zoneisoleringsplanen Brug denne mulighed for at gentage (genkalde) den sidst brugte isoleringsplan til brug i den næste tilkobling. 1. GENKALD Gå ind i menuen for BRUGERINDSTILLINGER og vælg [GENKALD ISOLERING ISOLERING] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte >OK> TIL GENKALD Displayet viser nu [<OK> TIL GENKALD]. 4 For at genkalde den senest brugte isoleringsplan tryk. 3. Isolering Gå GENKALDT tilbage til trin 1 En "Glad Melodi" lyder. Displayet viser [Isolering GENKALDT] og vender derefter tilbage til BRUGERINDSTILLINGER" trin D

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Systemfunktioner... 6 2. INSTALLATION... 10 2.1 Valg af monteringssted... 10 2.2 Installering af PowerMaster-10...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere