Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej."

Transkript

1 Akticon Erhvervsejendomme A/S Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Hovedresultater 3 21 Effekt af ny trafik på Gladsaxe Møllevej 3 22 Effekt af forslag til forbedring af trafikafviklingen 4 3 VISSIM-modellen 4 31 Trafikdata 4 32 Fordeling af den nye trafik 5 33 Trafikale observationer 5 34 Mulige løsninger på observerede problemer 9 35 Beregningsoversigt Resultater 10 4 Anbefalinger 14 1 Indledning Akticon Erhvervsbyggeri A/S er i færd med at udarbejde et projekt for et nyt kontorbyggeri på hjørnet af Vandtårnsvej og Gladsaxe Møllevej i Gladsaxe for Novo Nordisk Akticon har på foranledning af Teknisk Forvaltning i Gladsaxe Kommune bedt COWI om at gennemføre en simulering af myldretidstrafikken på Gladsaxe Møllevej mellem O3 og Hillerødmotorvejen ved anvendelse af simuleringsprogrammet VISSIM Indledende trafikafviklingsberegninger for krydset Gladsaxe Møllevej/ Vandtårnsvej viser, at trafikken, inklusive den forventede trafik fra det nye byggeri, vil kunne afvikles acceptabelt, om end der kan være behov for en mindre justering af signalanlægget 1 i krydset Imidlertid er myldretidstrafikken på Gladsaxe Møllevej mellem O3 og Hillerødmotorvejen allerede i dag intens med hyppige kødannelser Af den grund ønsker Gladsaxe Kommune en nærmere vurdering af trafikafviklingen på hele strækningen med henblik på at undersøge, hvor meget den forventede trafik fra det nye kontorbyggeri vil påvirke trafikafviklingen på strækningen (kølængder og rejsehastighe- 1 "Trafikredegørelse - med 2007 krydstælling", COWI, 04 juli 2007 Dokument nr P B-12 Revision nr 1 Udgivelsesdato 26 september 2007 Udarbejdet KRD/LOTB/LAR Kontrolleret JTWE Godkendt KRD

2 2 / 19 der) at pege på mulige løsninger, der kan afhjælpe kapacitetsproblemerne på strækningen Figur 1 Luftfoto af området for det nye kontorbyggeri, 2005 Grundlag DDO, Copyright COWI På basis af VISSIM-simuleringerne (uden og med trafik fra det planlagte Novo Nordisk kontorbyggeri) vurderes det, hvilke trafikstrømme i de implicerede kryds, som er problematiske Det undersøges, om disse trafikstrømme vil få mærkbare stigninger i forsinkelse i krydsene som følge af ny trafik til byggeriet I dette notat er der endvidere beskrevet nogle forslag til, hvordan trafikafviklingen i de pågældende kryds vil kunne forbedres Der er udarbejdet en effektvurdering samt et groft prisoverslag for projektering og implementering af disse forbedringsforslag Opførelsen af kontorbyggeriet er delt op i to faser, hvor fase 1 udgør m2 kontorareal, og fase 2 udgør 3000 m2 kontorareal I VISSIM-beregningerne er det trafikken fra det fuldt udbyggede byggeri (fase 1+2) der er lagt til grund

3 3 / 19 Figur 2 Overordnet vejnet i området omkring det nye byggeri på Vandtårnsvej (området for det nye kontorbyggeri er markeret med grønt) De signalregulerede kryds er markeret med en cirkel 2 Hovedresultater 21 Effekt af ny trafik på Gladsaxe Møllevej Den nye trafik til og fra det planlagte Novo Nordisk byggeri vil næppe skabe nye trafikale problemer på Gladsaxe Møllevej, men vil i begrænset omfang forværre de allerede eksisterende kø- og trængselsproblemer på Gladsaxe Møllevej Myldretidstrafikken er i dag intens på Gladsaxe Møllevej, og der er dagligt trængsel og periodevis kødannelse på strækningen Om morgenen afvikles trafikken i nordgående retning på Gladsaxe Møllevej i forvejen meget langsomt, og den nye trafik vil forværre billedet yderligere om end i begrænset omfang Om eftermiddagen vil køproblemerne på Gladsaxe Møllevej i sydlig retning hen imod rampekrydset ved Hillerødmotorvejen blive forværret Trafikafviklingen på Gladsaxe Ringvej, O3, vil ikke blive påvirket nævneværdigt af den nye trafik til det planlagte kontorhus

4 4 / 19 Se bilag 3, hvor køproblemerne er illustreret grafisk 22 Effekt af forslag til forbedring af trafikafviklingen På basis af VISSIM trafiksimuleringerne og observationer af myldretidstrafikken er der foreslået nogle ideer til forbedringer af trafikafviklingen på Gladsaxe Møllevej Forslagene er ikke møntet specifikt på den nye trafik til og fra Novo Nordisk byggeriet, men vil forbedre forholdene for al trafik på strækningen VISSIM-modellen er anvendt til at beregne effekten af forbedringerne Om morgenen vil en forværring af trafikafviklingen på Gladsaxe Møllevej i nordlig retning mellem Hillerødmotorvejen og Vandtårnsvej kunne undgås i den værste myldretid med etablering af en separat højresvingsbane ved Sydmarken samt etablering af trafikstyring i signalanlægget ved Vandtårnsvej I dele af myldretiden forventes der faktisk at kunne opnås en forbedring selv med den nye trafik Om eftermiddagen vil afviklingen af trafikken på Gladsaxe Møllevej i sydlig retning mellem Vandtårnsvej og Hillerødmotorvejen kunne forbedres markant ved en optimering af signalanlægget ved rampekrydset ved Hillerødmotorvejen, således at krydsets 2-sporede opmarchfelt udnyttes fuldt ud Endvidere tyder observationer på, at der til tider er problemer med afviklingen af den højresvingende trafik fra Gladsaxe Ringvej, O3, (vest) mod Gladsaxe Møllevej (syd) bla pga at der er et busstoppested i højresvingsbanen Det vurderes, at trafikafviklingen kan forbedres ved at flytte busstoppestedet til øst for krydset i frafarten på O3 2 Effekten af den ny trafik og effekten af de anbefalede tiltag er beskrevet nærmere i afsnit 4 og 5 3 VISSIM-modellen VISSIM-modellen, der ligger til grund for denne analyse, omfatter: Gladsaxe Møllevej fra O3 mod syd til Hillerødmotorvejen O3 (Gladsaxe Ringvej) fra Hillerødmotorvejen mod øst til Gladsaxevej (tilpasset kopi fra tidligere model) 31 Trafikdata De trafikdata, der er anvendt i VISSIM-modellen, er indsamlet på forskellige tidspunkter i 2003 og 2007 Der er i forbindelse med denne analyse gennemført nye tællinger i krydsene Hillerødmotorvejen/Gladsaxe Møllevej (to rampekryds) og Gladsaxe Ringvej/Gladsaxe Møllevej den 5-6 September Dette forslag er ikke simuleret i VISSIM

5 5 / 19 Endvidere blev der gennemført tællinger i krydset Vandtårnsvej/ Gladsaxe Møllevej den 12 juni 2007 Der er blevet talt fodgængere og cyklister i forbindelse med de fleste af de gennemførte krydstællinger, og Gladsaxe kommune har bidraget med supplerende cyklisttællinger I de signalregulerede kryds, hvor der ikke har været data for cyklister og gående, er der gennemført 15 min tællinger, som efterfølgende er regnet om til timeniveau Den forventede trafik, der skabes til og fra det nye kontorbyggeri, er beregnet på basis af Vejdirektoratets turrater fra "Turrateprojektet" Den nye trafiks retningsfordeling er baseret på et skøn For en beregning af ny trafik fra det nye kontorbyggeri samt skøn af retningsfordeling, se bilag 1 For en oversigt over anvendte trafiktællinger i VISSIM-modellen se bilag 2 For at være på den sikre side antages det i forbindelse med beregningerne, at den generelle myldretid og kontorbyggeri-trafikkens myldretid er sammenfaldende I realiteten kan man godt forestille sig, at trafik til kontorarbejdspladser "topper" lidt senere end den generelle trafik, svarende til at de trafikale problemer vil være mindre end beskrevet i dette notat 32 Fordeling af den nye trafik For at give et billede af den nye trafiks størrelsesorden i forhold til den eksisterende trafik er der som nævnt foretaget et skøn af rutevalget for den nye trafik Med det skønnede rutevalg er det beregnet, at der i de forskellige trafikstrømme i de signalregulerede kryds i nærheden af kontorbyggeriet vil ske en stigning i de enkelte tilfarter på mellem ½ og 1½ bil per signalomløb som følge af den nye trafik Se bilag 1, s 2 Denne beregning er blot gennemført for at illustrere størrelsesordnen af den skabte trafik i de enkelte kryds 33 Trafikale observationer Foruden gennemførelse af tællinger er der foretaget observationer af trafikafviklingen på Gladsaxe Møllevej i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen Observationerne er primært udført i dagene 5-7 september, men er også suppleret med oplysninger fra daglige brugere af strækningen Nedenfor følger en kort beskrivelse af de problemer, som er blevet observeret En oversigt over observerede køproblemer er illustreret grafisk i bilag 3 Morgenmyldretid mellem kl 730 og 830 O3/ Gladsaxe Møllevej 5 september: På O3 (fra Herlev) var der kødannelse i højresvingssporet (Gladsaxe Møllevej mod Mørkhøj) Tælleren observerede at højresvingssporet var

6 6 / 19 fyldt helt op en stor del af tiden mellem 740 og 820, og den højresvingende trafik blokerede til tider for det ene ligeud spor Se foto herunder Forsinkende faktorer for trafikken i højresvingssporet er dels ligeudkørende cyklister og busser (300 S), som sætter passagerer af i højresvingssporet Der er cyklister i hvert omløb, og 300S kommer ca hvert 10 minut Busserne skaber til tider lidt kaos, når den igen skal ud i ligeud sporet I samme tidsrum blev venstresvingssporet også fyldt godt op, og det er muligt at der enkelte gange var blokering af ligeud sporet som følge af tilbagestuvning fra svingsporet I de øvrige tilfarter var der ingen problemer Observationer d 6-7 september: Omkring kl 8 begge dage var der ingen køproblemer i hverken det ovennævnte højresvingsspor eller de øvrige spor Så det er tilsyneladende et problem, der kun opstår lejlighedsvis Foto 1 Gladsaxe Ringvej set mod vest i krydset med Gladsaxe Møllevej Der er lang kø i højresvingssporet Bussen er netop på vej til stoppestedet i højresvingssporet Gladsaxe Møllevej/ Vandtårnsvej Gladsaxe Møllevej/ Sydmarken Der blev ikke observeret nævneværdige trafikafviklingsproblemer Til tider er der mange biler i venstresvingssporet på Gladsaxe Møllevej, men den tømmes for hvert signalomløb I dette kryds observeredes kø i nordlig retning på Gladsaxe Møllevej Da køen var længst, nåede den helt ned til rampekrydset ved Hillerødmotorvejen I krydset ved Sydmarken kommer der kun biler igennem pr signalomløb (i

7 7 / 19 nordgående retning) Ca 45% af disse biler svinger til højre ad Sydmarken 3 Afviklingshastigheden for de svingende biler er ikke så høj, også selvom der ikke kommer så mange ligeudkørende cyklister Der er et fælles ligeudhøjrespor og et separat venstresvingsspor Der var kø i ligeud/højresporet alle observationsdage Gladsaxe Møllevej/ rampekryds Nord v Hillerødmotorvejen Rampekrydsene har en god trafikafviklingskapacitet, men der opstår jævnligt problemer, når køen i nordlig retning på Gladsaxe Møllevej (fra krydset ved Sydmarken) forsinker trafikafviklingen mod nord Det skyldes, at krydset ved Sydmarken har en væsentlig ringere kapacitet end rampekrydsene Bagudstuvende kø fra kryds v/ Sydmarken Foto 2 Gladsaxe Møllevej set mod nord i krydset med Hillerødmotorvejen Der er bagudstuvende kø fra krydset ved Sydmarken, som til tider stuver helt ind i det viste rampekryds Observationer fredag d 7 september: Stående kø på Gladsaxe Møllevej i nordgående retning fra rampekrydsene ved Hillerødmotorvejen til Sydmarken Køen fortsatte videre bagud på Mørkhøjvej - skønsmæssigt biler ( m) O3/ Gladsaxe Møllevej Eftermiddagsmyldretid mellem 1530 og 1630 Observation d 5 september: I tilfarten O3 øst (fra Buddinge) var der kødannelse i ligeudsporene Det skyldtes primært, at der i frafarten mod Herlev var tilbagestuvende kø helt fra krydset ved Hillerødmotorvejen, svarende til at krydset i mange signalomløb ikke kunne afvikle den fornødne trafik I tilfarten Gladsaxe Møllevej (syd, fra Mørkhøj) var der tendens til kødannelse i venstre- 3 Disse værdier er baseret på observationer den 7 sept 2007 og understøttet af en krydstælling fra nov 2003

8 8 / 19 svingssporet, dels pga mange venstresvingende dels pga mange modkørende biler Se foto herunder Observation 6 september: Omkring kl 16 var der ingen kø i frafarten mod Herlev Så det er tilsyneladende et problem, der kun opstår lejlighedsvis Dette er blevet bekræftet af en daglig bruger af strækningen Foto 3 Gladsaxe Møllevej set fra Gladsaxe Ringvej O3 en hverdagseftermiddag Der er tendens til kødannelse i det viste venstresvingsspor (fra Gladsaxe Møllevej Syd til O3 mod Herlev) Gladsaxe Møllevej/ Vandtårnsvej Gladsaxe Møllevej/ Sydmarken Gladsaxe Møllevej/ rampekryds Nord v Hillerødmotorvejen Tilbagestuvende kø i frafarten mod Mørkhøj nedsætter periodevis trafikafviklingen i krydset Generelt afvikles trafikken dog uden problemer Tilbagestuvende kø i frafarten mod Mørkhøj mod syd nedsætter periodevis trafikafviklingen i krydset og giver kø i tilfarten mod Mørkhøj, ellers ingen problemer Tilstrømningen af biler på Gladsaxe Møllevej i sydlig retning mod Mørkhøj er for stor i forhold til den grøntid, der er til rådighed i krydset Endvidere udnyttes grøntiden ikke optimalt pga en indretning med et forsignal ca 25 m tilbagetrukket fra den alm stoplinie for at gøre plads til at bybussen (linie 166, 3 afgange i timen) kan komme ud fra sit stoppested Problemet er at bilerne stoppes af rødt lys bag den tilbagetrukne stoplinie i hvert omløb, også selvom der ikke holder nogen bus

9 9 / 19 Uudnyttet plads til kø Her kan bussen komme ud fra stoppested KØ Foto 2 Gladsaxe Møllevej set mod nord i krydset ved Hillerødmotorvejen om eftermiddagen Der er kødannelse i det sydgående spor helt tilbage til Sydmarken O3/ Gladsaxe Møllevej Gladsaxe Møllevej/Vandtårnsvej Gladsaxe Møllevej/ Sydmarken 34 Mulige løsninger på observerede problemer Morgenmyldretid Kødannelse i højresvingsspor fra vest samt blokering af ligeud spor Problemet forårsages bla af bus 300S, der har stoppested i højresvingssporet Det anbefales, at busstoppestedet flyttes til øst for krydset Det vil kunne forbedre afviklingen af den højresvingende trafik Buspassagerer, der skal skifte til en anden bus vil så skulle gå en smule længere Der er næppe mulighed for at give de højresvingende mere grøntid uden at det vil føre til problemer i de øvrige tilfarter i krydset Der opstår af og til kø i venstresvingssporet fra nord mod Vandtårnsvej Det vil kunne undgås, hvis de venstresvingende får grøn pil efter behov, og ikke som i dag et fast antal sekunders grønpil i hvert omløb Det anbefales at lave en løsning med trafikstyring vha spoler, hvor de venstresvingende får grønpil, når der er lang kø i venstresvingssporet Når der kun er få venstresvingende kan disse afvikles i mellemfasen Hermed undgås det, at der tages for megen grøntid fra strømmen af nordkørende biler på Gladsaxe Møllevej, som også er en kritisk trafikstrøm i morgenmyldretiden Kødannelse i tilfart i nordgående retning på Gladsaxe Møllevej Langsom afvikling af trafikken bla pga mange højresvingende biler Det anbefales at etablere et separat højresvingsspor med plads til 5-6 biler (45 m) med en bredde på ca 4,0 m, så der er plads til både biler og cykler Det anbefales, at højresvingssporet etableres ved at afkorte cykelstien 45 m inden krydset, hvorved

10 10 / 19 vejudvidelsen kan begrænses til ca 2,0m Resultatet bliver, at der kommer et bedre flow i krydset, og der kommer flere biler igennem i hvert omløb Der kommer således også flere biler videre til krydset ved Vandtårnsvej, som om morgenen vurderes at have uudnyttet kapacitet Det samme gør sig gældende i de efterfølgende kryds helt op til O3 O3/ Gladsaxe Møllevej Gladsaxe Møllevej/ rampekryds nord v Hillerødmotorvejen Eftermiddagsmyldretid Afviklingen af venstresvingende trafik fra Gladsaxe Møllevej mod O3 vest (Herlev) kunne måske forbedres ved etablering af et ekstra venstresvingsspor Det er dog sikkerhedsmæssigt problematisk med to venstresvingsspor på dette sted Effekten vil formentlig være begrænset på grund af den korte afstand til signalanlægget ved Columbusvej Det foreslås at lave en ændring af forsignal for den sydgående trafik på Gladsaxe Møllevej, så den tosporede del af opmarchfeltet udnyttes bedre 35 Beregningsoversigt Der er gennemført følgende beregninger (kørsler) med VISSIM: A) Den eksisterende trafik (Morgen (M) og Eftermiddag (E)); B) Den eksisterende trafik tillagt beregnet trafik fra det nye kontorbyggeri (M og E); C) Som B) men med justering af signalanlæg ved Vandtårnsvej Der gives 3 sekunders ekstra grøntid til venstresvingende biler fra Gladsaxe Møllevej (nord) mod Vandtårnsvej ved at afkorte grøntiden for den nordgående trafik på Gladsaxe Møllevej Endvidere etableres der et nyt højresvingsspor på Gladsaxe Møllevej i nordlig retning i krydset ved Sydmarken (kun M); D) Som C) men uden justering af signalanlæg ved Vandtårnsvej (kun M); Denne beregning er gennemført for at kvantificere, hvor stor en negativ effekt justeringen af signalanlægget ved Vandtårnsvej, C), har på den nordgående trafik E) Som B) med forbedring af tilfarten på Gladsaxe Møllevej i sydlig retning ved krydset med rampen ved Hillerødmotorvejen Opmarchpladsen udnyttes mere optimalt end i dag, hvor bilerne holdes kunstigt tilbage pga busprioritering (kun E) 36 Resultater I skemaerne herunder, er der vist kritiske ventetider og rejsetider i udvalgte kryds og på udvalgte strækninger for de beregninger (kørsler), som er beskrevet i afsnit 41

11 11 / 19 Rejsetider - morgen - minutter Rejsetider De viste rejsetider er gennemsnitlige rejsetider i spidstimen hhv morgen og eftermiddag Den strækning, hvor der er målt rejsetid, er længere i morgensituationen end om eftermiddagen Strækning A) B) C) D) E) Gladsaxe Møllevej fra O3 til Hillerødmotorvejen Gladsaxe Møllevej fra Hillerødmotorvejen til O3 O3 fra Hillerødmotorvejen til Gladsaxevej O3 fra Gladsaxevej til Hillerødmotorvejen 1:52 1:45 1:39 1:40 n/a 4:25 5:17 5:26 4:57 n/a 3:42 3:47 n/a n/a n/a 5:02 5:09 n/a n/a n/a Som det fremgår af tabellen ovenfor vil rejsetiderne på Gladsaxe Møllevej forværres i nordgående retning med den nye trafik fra kontorbyggeriet Det skyldes i høj grad, at trafikken i forvejen flyder trægt i nordgående retning For trafik i den sydgående retning vil der ikke ske ændringer i rejsetiden Beregningerne C) og D) giver ikke kortere rejsetider for den nordgående trafik i forhold til dagens situation, men hhv en forlængelse på ca et helt og et halvt minut I forhold til beregning B) hvor der er trafik til kontorhuset, og der ikke gøres noget for at forbedre trafikafviklingen vil der ske en forbedring af rejsetiden, hvis der laves en højresvingsbane ved Sydmarken som i beregning D) Den højeste rejsetid for den nordgående trafik om morgenen findes i beregning C), hvor rejsetidsforlængelsen skyldes, at der reduceres i grøntiden for denne retning ved Vandtårnsvej Bemærkning Det skal her understreges, at det har vist sig vanskeligt med de til rådighed værende trafiktællinger at få VISSIM-beregningen for den nordgående trafik i morgenmyldrretiden til at ligne den trafik, vi har observeret på strækningen VISSIM-simuleringen giver i basissituationen mere kødannelse i nordgående retning, end vi har observeret Det skyldes bla at tællingerne udført på strækningen ikke er af samme dato tillige med at der kører en del trafik til og fra vejen mellem krydsene Denne "side"-trafik har vi ikke tal for De resultater, der kommer ud af VISSIM er derfor værre end de faktiske forhold Rejsetiderne på Gladsaxe Ringvej (O3) påvirkes ikke af den ny trafik fra kontorbyggeriet, hvilket skyldes at den ny trafik udgør en meget lille del af den eksisterende trafik på O3

12 12 / 19 Rejsetider - eftermiddag - minutter Strækning A) B) C) D) E) Gladsaxe Møllevej fra O3 til Hillerødmotorvejen Gladsaxe Møllevej fra Hillerødmotorvejen til O3 O3 fra Hillerødmotorvejen til Gladsaxevej O3 fra Gladsaxevej til Hillerødmotorvejen 2:57 4:03 n/a n/a 1:39 2:24 2:42 n/a n/a 2:57 2:57 3:01 n/a n/a n/a 4:05 3:40 n/a n/a n/a Kølængder- morgen - (meter) Rejsetiden i sydgående retning på Gladsaxe Møllevej forværres med den ny trafik fra det planlagte kontorbyggeri Men forbedringen af signalanlægget i krydset ved rampeanlægget ved Hillerødmotorvejen forventes at kunne løse helt op for den sydgående trafik med en markant reduktion af rejsetiden fra ca 4 min til under 2 min Rejsetiderne på Gladsaxe Ringvej (O3) påvirkes ikke af den ny trafik fra kontorbyggeriet, hvilket skyldes at den ny trafik udgør en meget lille del af den eksisterende trafik på O3 Kølængder De viste kølængder er vist for den såkaldte 95%-fraktil Det vil sige at kølængden ikke overstiger den viste værdi i 95% af tiden Med andre ord er det kølængden i de "værste" 5% (eller 3 minutter) af en spidstime Strækning A) B) C) D) E) Højresving fra O3 Vest ad Gladsaxe Møllevej (syd) Ligeudkørende på Gladsaxe Møllevej mod nord ved Sydmarken Ligeudkørende på Mørkhøjvej mod nord ved Hillerødmotorvejen n/a n/a n/a Med den nye trafik til det planlagte kontorbyggeri forøges kølængden moderat for de højresvingende biler på O3 fra vest til højre ad Gladsaxe Møllevej Forlængelsen af køen for de højresvingende i beregning C) og D) kan skyldes at højresvingssporet i flere tilfælde bliver fyldt helt op og at køen i ligeudsporet

13 13 / 19 derfor tæller med, da de højresvingende og ligeudkørende dermed ikke er skilt ad Kølængden for nordgående trafik ved Sydmarken er allerede oppe på det maksimale i dag, og man kan derfor ikke se nogen forværring med den ny trafik For at kunne se en ændring i trafikafviklingen ses der derfor på de ligeudkørende på Mørkhøjvej mod nord ved Hillerødmotorvejen Som det ses vil en højresvingsbane ved Sydmarken, beregning D) reducere de længste kølængder i forhold til beregning B) For beregning D) kan der i forhold til den nutidige situation forventes ca 7 biler mere i kø i de værste tilfælde Kølængder- eftermiddag - (meter) Strækning A) B) C) D) E) Ligeudkørende på Gladsaxe Møllevej mod syd ved "forsignal" før rampekryds ved Hillerødmotorvejen Ligeudkørende på Gladsaxe Møllevej mod syd ved rampekryds ved Hillerødmotorvejen Ligudkørende mod syd ved Sydmarken Venstresvingende på Gladsaxe Møllevej (mod nord) ved O3 mod vest (Herlev) Liguedkørende/venstresvingende mod nord på Gladsaxe Møllevej ved Columbusvej (til venstre ad O3 mod vest, Herlev) Liguedkørende mod nord på Gladsaxe Møllevej ved Vandtårnsvej n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a For den sydkørende trafik reduceres kølængden markant ved forbedring af signalanlægget i rampekrydset ved Hillerødmotorvejen For den nordgående trafik er der ikke foreslået nogen forbedringer Der er ifølge VISSIM beregningerne kødannelse fra Vandtårnsvej i nordgående retning frem til O3 Udkørende trafik fra det planlagte kontorbyggeri vil altså ofte skulle klemme sig ind i en kø eller langsomtkørende trafik Alternativt må de køre ud ad udkørslen til Vandtårnsvej Syd for Vandtårnsvej når køen ikke helt ned til Sydmarken Så trafikken afvikles om end trægt

14 14 / 19 4 Anbefalinger På basis af VISSIM trafiksimuleringerne og observationer af myldretidstrafikken beskrives her nogle konkrete ideer til forbedringer af trafikafviklingen på Gladsaxe Møllevej Forslagene er ikke møntet specifikt på den nye trafik til og fra Novo Nordisk byggeriet, men vil forbedre forholdene for al trafikken på strækningen Tiltag 1 - Justering af signalanlæg ved Vandtårnsvej (morgen) Det anbefales at undersøge en justering af signalanlægget ved Vandtårnsvej nærmere VISSIM-beregningerne og trafikfordelingen peger på at den mest optimale udnyttelse af kapaciteten i anlægget kan opnås ved at etablere en trafikstyring af signalanlægget i morgenmyldretiden Med den nye kontortrafik og med gennemførelse af tiltag 2 (beskrevet herunder) vil antallet af biler sydfra om morgenen øges med op til ca 5 biler per signalomløb Samtidig er der en strøm af biler nordfra, der svinger til venstre ad Vandtårnsvej, som i dag får en periode med grøn pil, hvor den nordgående trafik holdes tilbage Ved at trafikstyre disse to strømme vha spoler i vejen kan grøntiden fordeles mest optimalt I signal omløb, hvor der kun få er venstresvingende biler nordfra kan perioden med grøn pil forkortes eller springes over, hvorved den nordkørende trafik kan få mere grøntid Effekt: Justeringen af signal anlægget vha trafikstyring forventes at kunne minimere kødannelse i de to trafikstrømme i konflikt som beskrevet ovenfor Justeringen anbefales for at afhjælpe kødannelse, som forventes at kunne opstå her ved gennemførelse af tiltag 2 Skønnet pris for forbedring af signalanlægget: < kr Tiltag 2A - Nyt højresvingsspor til Sydmarken i nordgående retning Etableringen af et m lang højresvingsspor mod Sydmarken for nordgående trafik på Gladsaxe Møllevej vil være særdeles effektiv, idet antallet af biler der slipper igennem krydset sydfra vil øges væsentligt Effekt: Forhindring af forværret kødannelse i nordgående retning for ligeud- og højresporene Som følge heraf forventes også en reduktion af kødannelser ved rampekrydsene ved Hillerødmotorvejen (Gladsaxe Møllevej/Mørkhøjvej), idet problemet med den tilbagestuvende kø fra krydset ved Sydmarken vil reduceres Pris: Beregnet overslag på anlæg af højresvingsspor på 50m: kr (eksklusive omkostninger til ekspropriation) Tiltag 2B - Trafikstyring af signalanlægget ved Vandtårnsvej Med den nye kontortrafik og ved en gennemførelse af tiltag 2A vil der komme flere biler sydfra i spidstimen om morgenen Det betyder, at biler nordfra, der svinger til venstre ad Vandtårnsvej, får mere vanskeligt ved at komme igennem krydset pga flere modkørende biler Frem for den fast venstresvingspil, som signalanlægget har i dag, foreslås det at gøre venstresvingspilen trafikstyret Når der er få eller ingen venstresvingere, er der ingen behov for venstresving-

15 15 / 19 spil I de tilfælde kan den nordgående trafik tildeles den sparede grøntid Det vil samlet set give en bedre kapacitet i krydset, hvorved risikoen for kø ikke stiger trods mere trafik fra det nye byggeri Skønnet pris for forbedring af signalanlægget: < kr Tiltag 3 - Flytning af busstoppested Ved at flytte busstoppestedet i højresvingssporet på Gladsaxe Ringvej (vestlig tilfart) frem til lige efter krydset (østlig frafart) bliver afviklingen af trafikken fra Gladsaxe Ringvej (vest) til højre ad Gladsaxe Møllevej (syd) mere effektiv Effekt: Det vil resultere i en kortere ventetid i dette svingspor og mindre risiko for tilbagestuvende kø, der til tider er længere end højresvingssporet Det har ikke været muligt at simulere problemet i VISSIM, da køproblemet kun opstår lejlighedsvis Forslaget fremsættes således baseret på observationer på stedet Skønnet pris for flytning af busstoppestedet: < kr (eksklusive omkostninger til ekspropriation) Tiltag 4 - Forbedring af tilfart fra nordlige Gladsaxe Møllevej til rampekryds ved Hillerødmotorvejen Signalanlægget i rampekrydset ændres, så bilerne kan udnytte opmarchfeltet ved signalanlægget ved rampekrydset I alle de omløb, hvor der ikke holder busser ved stoppestedet skal bilerne kunne passere den fremrykkede stoplinie og køre helt frem til rampekrydset Effekt: En simulering af dette tiltag med VISSIM-modellen giver en væsentlig bedre afvikling af trafikken, idet antallet af biler der slipper igennem krydset sydfra øges Kølængden om eftermiddagen reduceres fra 342 m (svarende til kø helt tilbage til Sydmarken) til 49 m Den gennemsnitlige rejsetid på Gladsaxe Møllevej fra O3 til Hillerødmotorvejen reduceres fra ca 4 min (med ny kontortrafik) til under 2 min Skønnet pris for forbedring af signalanlægget: < kr

16 16 / 19 Bilag 1 I dette bilag vises beregningen af genereret trafik til og fra det planlagte Novo Nordisk kontorbyggeri Endvidere er der også på en skitse af vejnettet vist et skøn af, hvorledes trafikken fra kontorbyggeriet fordeler sig på vejnettet Dette skøn er delvist baseret på de krydstællinger der er udført i området

17 Vissim simulering på Gladsaxe Møllevej - Bilag 1 Side 1 af 3 Beregning af tur-produktion - NNS - Vandtårnsvej/Gladsaxe Møllevej Turproduktion (spidstime) Turproduktion - forudsætninger Antal/døgn boligareal 3,0 ture/100 m² per dag Adgang Bolig Kontor Bilforhandlere* ud ind ud ind kontorareal 1,7 ture/ansat per dag NNS Fase Bilforhandlere* 2,9 ture/ansat per dag NNS Fase Eksist Bilforhandlere mm Fordeling over døgn % af døgn trafik Turproduktion (spidstime) Morgenspids boligareal 20% Beregning af Personbilsenheder (PE): Personbilsenheder kontorareal 20% Byggeriets omfang Køretøjer Type Etagemeter [m²] Morgen Eftermiddag Andelen af lastbiler antages at udgøre: 6% Morgen Eftermiddag Bilforhandlere* 15% Lastbiler regnes for 1,5 personbiler ud ind ud ind Eftermspids boligareal 15% Omregning fra køretøjer til PE: 1,03 NNS Fase kontorareal 15% NNS Fase Bilforhandlere* 15% Eksist Bilforhandlere mm Fordeling (ind/ud i %) ud ind i alt Nettotilvækst (spidstime) Morgenspids boligareal 85% 15% 100% Personbilsenheder kontorareal 17% 83% 100% Morgen Eftermiddag Bilforhandlere* 25% 75% 100% ud ind ud ind Eftermspids boligareal 33% 67% 100% NNS Fase kontorareal 83% 17% 100% NNS Fase Bilforhandlere* 75% 25% 100% * Turproduktion og fordeling for bilforhandlere er skønnede værdier Bilag 1 Døgntrafik NNS Fase Døgntrafik NNS Fase I alt morgen I alt eftermiddag Døgntrafik eksisterende Rev Dato: Juni 2007 Print Dato: NNS - Vandtårnsvej-Glx-Møllevej \\LYPROJ\Proj\66297A\3_Pdoc\DATA\Tur-produktion\NNS-2007-TurProduktionxls

18 VISSIM Simulering på Gladsaxe Møllevej - P B-1 Side 2 af 3 Rutevalg-vurdering - NNS Fase 2 baseret på antal ansatte Den viste fordeling af trafik til/fra NNS er skønnet!! Den dynamiske fordeling i VISSIM kan være forskellig herfra Ind Ud Morgenspids trafik (ca ) Eftermiddagsspids (ca ) Morgen Eftermiddag Fordeling fra/til NNS-bygning 100% Ind Ud Ind Ud Gladsaxe Møllevej Nord 50% Gladsaxe Møllevej Syd 40% Vandtårnsvej 10% Fordeling fra/til Glx Møllevej Nord 50% Ring O3 Vest 30% Ring O3 Øst 15% Glx Møllevej Nord 5% Fordeling fra/til Glx Møllevej Syd 40% Mørkhøjvej 20% Hillerødmotorvej Syd 10% Hillerødmotorvej Nord 10% Fordeling fra/til Ring O3 Vest 30% Ring O3 Vest 12% Hillerødmotorvej Nord 13% Kritiske trafikstrømme morgen Eks trafik Ny trafik Ny i % Ny trafik pr omløb Krydset Vandtårnsvej/Glx Møllevej :Trafik fra syd (ligeud og til højre) % 1,6 Krydset GlxMøllevej / Hillerød M Syd :Rampe fra syd % 0,4 Krydset Glx Møllevej / Ring O3 :Trafik fra O3 øst til venstre % 0,8 Krydset Glx Møllevej / Ring O3 :Trafik fra O3 vest til højre % 1,6 Krydset Hillerød M Nord - Ring O3 :Rampe fra nord til venstre % 0,7 Kritiske trafikstrømme eftermiddag Eks trafik Ny trafik Ny i % Ny trafik pr omløb Krydset Glx Møllevej / Ring O3 :Trafik fra syd mod venstre % 1,2 Krydset GlxMøllevej / Hillerød M Syd :Sydgående trafik på Glx Møllevej % 1,2 \\LYPROJ\Proj\66297A\3_Pdoc\DATA\Tur-produktion\NNS-2007-TurProduktionxls - Rutevalg

19

20 17 / 19 Bilag 2 Tabellen i dette bilag giver en oversigt over de trafikdata der er anvendt

21 BILAG 2 Krydsdata anvendt i trafiksimuleringen på Gladsaxe Møllevej P B-1 Signalgrup peplaner dato Tællinger dato Morgen Efterm dato Morgen Efterm Cyklister dato Morgen Efterm Gående O3-rundkørslen ved Buddinge x 31/05/ O3-Gladsaxevej x 14/11/2006 x 12/06/ x 09/10/2001 x x x 12/06/ x x O3-Gladsaxe Møllevej x 31/10/2001 x 05/09/2007 x x x 05/09/2007 x x x O3- Hillerødmotorvej en rampe 3 x 09/09/ Gladsaxevej- Vandtårnsvej x 12/12/2006 x 15/01/ x x 26/09/2006 x - - Gladsaxevej- Rosenkæret x x 12/06/ x x 12/06/ x x Vandtårnsvej- Rosenkæret x 15/10/ x Vandtårnsvej- Sydmarken x 25/11/2003 x 27/11/2003 x Glads Møllevej- Columbusvej x 22/11/ Glx Møllevej- Vandtårnsvej x 30/04/1997 x 26/06/2007 x x 25/11/2003 x - x 26/06/2007 x x x Glx Møllevej- Sydmarken x 01/05/1997 x 25/11/2003 x Glx Møllevej- Hillerødmv rampe x 19/06/2003 x 06/09/2007 x x /09/2007 x x x

22 18 / 19 Bilag 3 - Observerede køproblemer, september 2007

23 19 / 19

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger 1 Indledning 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Arkitektgruppen A/S planlægger udarbejdelse af projekt for et kontorbyggeri på grundene Østmarken 3 og Sydmarken

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Indholdsfortegnelse Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering... 1 1 Indledning... 3 2 Opsummering... 3 3 Trafikalt

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse NOTAT 25. juni 2013 mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Anbefaling... 4 3 Eksisterende forhold... 4 3.1 Stiforhold... 5 3.2 Kollektiv

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2

Indhold. Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund. 1 Baggrund 2 31. maj 2017 Notat Coop Danmark A/S Trafikvurdering COOP Albertslund Projekt nr.: 228841 Dokument nr.: 1223944187 Version 3 Revision 1 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af ACH Godkendt af THPO Indhold 1

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet trafikal effekt af nyt butiksområde. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Søborg Hovedgade/Andersen Nexø Vej - trafikvurdering Forventet

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling For mindre anlæg H14.18.76 Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal Trafikteknisk notat 5104not003, Rev. 1, 25.04.2014 Udført: MAP Kontrolleret: LJE Side 1 1. Indledning Vejdirektoratet

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Notat. Trafikbetjening af Gyngemosepark. Rambøll Nyvig

Notat. Trafikbetjening af Gyngemosepark. Rambøll Nyvig Notat Rambøll Nyvig Kunde Sjælsøgruppen Notat nr. 2 Til Peter Hoffmann Fra Henrik Dorn-Jensen Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3614 M: +45 2048 8876 F: +45

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej

Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej Trafik og Vej Sagsbehandler: Jonas Møbius Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-12-18 Dato: 15.2.18 Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Afgrænsning...

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN WWW.RAMBOLL.COM INDHOLD Baggrund Nuværende trafik Trafikken i fremtiden Tiltag Busprioritering Nyt signalanlæg ved Birkevej Optimering af samordning mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Gladsaxe Ringby. Gladsaxe Kommune. Projektforslag_Beskrivelse. 16. september Udgivelsesdato : 16. september 2015 Vores reference :

Gladsaxe Ringby. Gladsaxe Kommune. Projektforslag_Beskrivelse. 16. september Udgivelsesdato : 16. september 2015 Vores reference : Gladsaxe Kommune Gladsaxe Ringby 16. september 2015 Udgivelsesdato : 16. september 2015 Vores reference : 22.1446.01 Udarbejdet af : Jesper Lillelund, Dennis Bjørn Pedersen Godkendt af : Peter Grinsted

Læs mere

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap?

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap? Af Civilingeniør Søren Olesen, Carl Bro as Er der forskelle i resultaterne fra og? Flere og flere er begyndt at anvende trafiksimuleringsprogrammet til kapacitets og fremkommelighedsanalyser idet programmet

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg

Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Simulering af trafikafvikling ved Bybusterminalen i Aalborg Forfattere: Civilingeniør Azhar Saeed, COWI A/S og Civilingeniør René Hollen Pedersen, Aalborg Kommune Aalborg Kommune står over for at skulle

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN MARTS 2015 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN EFTERANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 KØGE

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 2 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Nuværende trafikale forhold (2010)...5

Læs mere

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 10.01.2011 VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Revision 1 Dato 2011-01-10 Udarbejdet af Anders Aagaard Poulsen, Brian

Læs mere

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen VISSIM. Indlæg på Vejforum den 2. december 2004. Af Jesper Nordskilde, jno@cowi.dk Søren Frost Rasmussen, sfr@cowi.dk

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge.

Trafiksikkerhed. Uheldsanalyser og forebyggelse. VEJ-EU Copyright Tekst og billeder på denne slide må ikke bruges i andre sammenhænge. Trafiksikkerhed Uheldsanalyser og forebyggelse Konfliktpunkter Konfliktpunkter i knudepunkter Kryds Rundkørsel 32 konflikter bil-bil 4 konflikter bil-bil 24 konflikter bil-fodgænger 36 konflikter cykel-bil

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER

TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER GLADSAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSGRUPPENS AFRAPPORTERING PROJEKTNR.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Gode signaler for en sikkerheds skyld

Gode signaler for en sikkerheds skyld Gode signaler for en sikkerheds skyld Af Lars Bo Frederiksen, Center for Trafik, Københavns Kommune, larfre@tmf.kk.dk Claus Rosenkilde, Center for Trafik, Københavns Kommune, claros@tmf.kk.dk I Københavns

Læs mere

Mørkhøjvej-projektet omfatter strækningen mellem Husum Torv og Buddinge rundkørsel.

Mørkhøjvej-projektet omfatter strækningen mellem Husum Torv og Buddinge rundkørsel. Mørkhøjvej-projektet Mørkhøjvej-projektet omfatter strækningen mellem Husum Torv og Buddinge rundkørsel. På strækningen kan der påpeges følgende problemsteder, hvor fremkommeligheden for linje 200S bliver

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG

Fremtidens Cykelveje. Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Fremtidens Cykelveje Fremkommelighed i signalregulerede kryds TILLÆG Basis Basis morgen Resultater DanKap Ingerlevsgade vest V 0,18 Ingerlevsgade vest L 0,36 Ingerlevsgade vest H 0,43 Ingerlsevgade øst

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph

Bauhaus. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser. NOTAT 15. april 2015 aha/ph Nyt byggemarked i Valby Trafikale konsekvenser NOTAT 15. april 2015 aha/ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Trafikprognose... 2 2.1 Eksisterende og fremtidig forventet trafik... 3 3 Kapacitetsanalyse...

Læs mere

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3 NOTAT Projekt Vendt ensretning på Kronprinsessegade Kunde Københavns Kommune Notat nr. 001 Dato 2017-03-24 Tidspunkt - Til Fra Henning Munke Hansen Lars Jørgensen/Jesper Larsen 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus Præsentation på Vejforum Doseringsanlæg ved rundkørsel Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus 1 Præsentation på Vejforum Indhold Baggrund Trafiktælling med drone Trafiksimulering

Læs mere

Notat. Trafikafvikling ved nyt center ved Hostrupvej. Rambøll Nyvig. Holstebro Kommune. Notat nr. 3

Notat. Trafikafvikling ved nyt center ved Hostrupvej. Rambøll Nyvig. Holstebro Kommune. Notat nr. 3 Notat Rambøll Nyvig Kunde Notat nr. 3 Til Fra Holstebro Kommune Jeanette Lind Jørgensen, Niels Henrik Ross- Petersen Rolf Sode-Carlsen, Henrik Dorn-Jensen Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark

Læs mere

TK Development A/S. FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse. NOTAT 6. marts 2017 mz/sb. Søvej 13 B DK-3460 Birkerød

TK Development A/S. FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse. NOTAT 6. marts 2017 mz/sb. Søvej 13 B DK-3460 Birkerød FORD-grunden i Holbæk Trafikanalyse NOTAT 6. marts 2017 mz/sb Søvej 13 B DK-3460 Birkerød 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Sammenfatning... 2 2 Nuværende

Læs mere

Der overvejes derfor disse løsninger:

Der overvejes derfor disse løsninger: 16. maj 2018 Notat CG Jensen A/S Sluseholmen - veje, broer og ledninger Trafikafvikling ved lukning el. ensretning af Sluseholmen Projekt nr.: 227627 Dokument nr.: 1227241640 Version 4 Revision 1 Udarbejdet

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll

MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll MODELLERING AF CYKELKAPACITET KRISTINE WALLIN JENSEN PROJEKTMEDARBEJDER, CYKELPROGRAMMET LARS JØRGENSEN Rambøll FRA GOD TIL VERDENS BEDSTE!? TORVEGADE/ KNIPPELSBRO 38.600 CYKLER 27.300 BILER DRONNING

Læs mere

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter.

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter. NOTAT Projekt Trafikal vurdering omkring Rødovre Stationscenter Kunde BYR Notat nr. 1 Dato 10-05-2016 Til Fra Rødovre Kommune Christina Mose 1. Indledning BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN

KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato April 2010 KRYDSUDFORMNING USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN USSERØD KONGEVEJ/HØJMOSEN Revision 3 Dato 2010-04-20 Udarbejdet af RL, HDJ Godkendt af HDJ Rambøll Bredevej

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

Notat. Dragør Kommune Møllevej 14 i St. Magleby Ny dagligvarebutik INDHOLD 1 BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD...

Notat. Dragør Kommune Møllevej 14 i St. Magleby Ny dagligvarebutik INDHOLD 1 BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD... Notat Dragør Kommune Møllevej 14 i St. Magleby Ny dagligvarebutik 31. august 2016 Projekt nr. 225097 Dokument nr. 1220030130 Version 2 INDHOLD 1 BAGGRUND...2 2 EKSISTERENDE FORHOLD...2 3 FREMTIDIGE FORHOLD...4

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen.

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen. Dato 2017-07-04 Sagsbehandler Niels Boesgaard Lauridsen Mail nbje@vd.dk Telefon 7244 2048 Dokument DokNr Side 1/12 Vurdering af trafik på H422 Herningvej ved Tvis I krydset mellem Herningvej og Skautrupvej

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Jørgen Birk, COWI A/S Pia Gulddahl Møller, Vejle Kommune 1 Signalanlæg i Vejle Anlæg med busprioritering Vejdirektoratet, 14 anlæg

Læs mere