Forord. Kære læser. Inger Plum Institutchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære læser. Inger Plum Institutchef"

Transkript

1 Forord Kære læser Mange deltagere, referencemetodeværdier, re-analyse over mange år, samt unikke oplysninger og genuin matrice er fem egenskaber der hver især kan tilføre et EQA-program ekstra værdi. HK-programmet HK-programmet har allerede tre af disse egenskaber, men kan blive bedre. Derfor har vi i år besluttet at anvende en ny model netop for HK-programmet. Tiltaget skal sikre at vi fortsat øger kvaliteten af EQA-programmet. Jo flere indberetninger der er, des bedre og billigere bliver HK-programmet for jer alle! I bliver først opkrævet betaling efter et halvt år, og prisen fastsættes således at DEKS totale indtjening på HK-programmet bliver uændret i 2008 sammenlignet med Det mest profitable for alle laboratorier bliver derfor at indberette så mange resultater som muligt fra så mange analyseapparater som muligt. Dette tiltag gøres for at sikre maksimal information. Hvis hvert laboratorium vil benytte HKmaterialerne på alt deres analyseudstyr og indberette for alle analyseapparater, kommer der rigtig mange resultater, som kan give et stort statistisk materiale og dermed valid statistisk behandling og følgende valide konklusioner. Hvilke konklusioner kan der i så tilfælde uddrages for de komponenter der analysers i HKprogrammet: Sammenligning af kalibrationsniveauer (bias), Sammenligning af variationskoefficienter mellem apparatur, og Sammenligning af analyseniveauets stabilitet over lang tid. HK-programmet giver som det eneste EQA-program mulighed for at kunne sammenligne både niveauet (bias) af ens egne analyser med andre inden for Danmark og for at kunne sammenligne variationskoefficienter. Med den forestående elektroniske patientjournal er sammenlignelige niveauer nødvendige. Nogle husker måske en sag om calcium og cholesterol. Der vil sikkert komme flere, selv om IVD-direktivet burde forhindre det. Med mange data fra jer og samarbejde med DEKS, kan DEKS netop hjælpe jer til generelt at få rettet op på kalibratorer, som fx ikke lever op til IVD-direktivet. Forskel i intralaboratorielle variationskoefficienter, CV%, kan benyttes som kvalitetskriterium til at vælge de mest stabile analysemetoder. Planen er derfor (snarest når vi kan håndtere den øgede datamængde), at I skal indberette lige så mange resultater per komponent som der er individuelle analysemaskiner i hvert laboratorium, så opnår alle laboratorier at få et godt sammenligningsgrundlag med HKprogrammet. Inger Plum Institutchef

2

3 DEKS Programmer og Materialer 2008 Kontakt til DEKS Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er pr. , brev eller fax. Brug gerne onlineformularen på eller indberetningsskemaet der er på den sidste side. Bestillinger Programmer og materialer kan bestilles via online bestillingssystemet på eller via bestillingsformularen. Telefontid mandag-fredag, : tlf Telefax Hjemmeside Postadresse DEKS 54 M1, Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev. Besøgsadresse Herlev Hospital på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5, etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6 Personerne Bente Mortensen, sekretær tlf.: rum MA 506 i M5, (tirsdag-fredag) Bente Philipsen, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4 Gitte M. Henriksen, souschef tlf.: rum ME 601 i M6 Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Inger Plum, institutchef tlf.: rum MA 601 i M6 Lis Jørgensen, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4, (mandag-torsdag) Morten M. Pedersen, kemiker tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Nils Jørgensen, kemiker tlf.: rum ML 414 i M4 Susanne Biron, sekretær tlf.: rum ML 414 i M4 DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN, DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2007

4

5 Indholdsfortegnelse 1. DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN, DEKS Formål Oprettelse Styregruppe Økonomi Faglige råd og DEKS Brugermøde Rådgivere & koordinatorer Nationalt og internationalt samarbejde DEKS organisation STATUS OG GENERELLE NYHEDER FRA DEKS Nye regioner Nye adresser Ingen ændringer hos DEKS Den danske Kvalitetsmodel HK seriens status Kalibrering af hæmoglobin A1c Flere analyseapparater Priser Om kataloget, Programmer og Materialer Online-bestilling og bestilling via bestillingsformular Kort om IVD-direktivet og CE-mærkning Pris på HK-rapporter NYT OM EQA-PROGRAMMER FOR EQA-programmer for molekylærbiologiske teknikker IT-hjælpeprogram Referencemetodeværdier Programmer til LKO og almen praksis Mikrobiologiprogrammer fra Labquality Nyt om programmer fra Labquality Nye pilotstudier Nye programmer Kvalitetssikring af flowcytometre og komponenter bestemt med flowcytometri ECAT Patologi Hydrogencarbonat (standard bicarbonat), unikt program fra DEKS Spermatozoer Undervisning Undervisning - intern kvalitetssikring Undervisning - ekstern kvalitetssikring Undervisning. Intern og ekstern kvalitetssikring Undervisning. Priser og deltagere Kontrol af ELISA-readere Nye projekter i regi af EQAnord PRAKTISKE FORHOLD VEDRØRENDE DEKS AKTIVITETER Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Priser, gebyrer og rabatter Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Betaling Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v Kort vejledning til online-bestilling Udsendelsesdatoer Forsendelse af Biologisk materiale Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Ved modtagelse af pakker fra DEKS Returnering af materialer Fortrolighed Sikkerhed Produktansvar LABORATORIERNE OG PROGRAMMERNE Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr Andre laboratorienumre Programkoder Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer Copyright KOMMUNIKATION OG UDDANNELSE DEKS Brugermøde Mødeafgift Hotel Kollegial brugertelefonbog DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev EQAnews Deltagerbevis KOMPONENTLISTE FOR DE FORSKELLIGE HK KONTROLMATERIALER LISTE OVER PROGRAMMER OG MATERIALER Online-bestilling Bestilling via bestillingsformular Programmer og Materialer Tværfagligt Klinisk biokemi Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Molekylærbiologi og genetik Retsmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Patologi Almen praksis EQA-Kontrolmateriale til LKO INDBERETNINGSSKEMA TIL HÆNDELSER, BESKEDER ELLER FORSLAG INDEX

6 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS 1.1 Formål Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS, har til formål at støtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til gavn for patienterne. DEKS servicerer i øjeblikket klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi og er åben for at assistere ved andre laboratorie-medicinske specialer efter behov. DEKS overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser. Instituttets primære aktiviteter er baseret på udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og internationalt samarbejde. 1.2 Oprettelse DEKS blev oprettet 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken og blev placeret på Herlev Hospital med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital, har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejde. 1.3 Styregruppe En styregruppe er overordnet ansvarlig for driften af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Herlev Hospital. Styregruppens sammensætning er følgende: Vicedirektør, Morten Christy, Herlev Hospital (formand) Overlæge Linda Hilsted, formand for DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Kemiker Birgitte Reinholdt, repræsentant for DSKB Overlæge Pernille Andersen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Afdelingslæge Claus Bohn Christiansen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Læge Gregers Hansen-Nord, repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Overlæge Niels Fogh-Andersen, repræsentant for afdelingsledelsen ved Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev Hospital Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær for styregruppen) Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør). Kontaktinformationer findes på DEKS hjemmeside under nøglepersoner. 1.4 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket virksomhed. Et eventuelt overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. 1.5 Faglige råd og DEKS Brugermøde Der er oprettet et fagligt råd til støtte for DEKS. Det består af de fagligt ansvarlige koordinatorer for eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) organiseret i DEKS regi og andre fagpersoner af betydning for kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin. Der afholdes to årlige rådsmøder for alle rådgivere og programkoordinatorer. Interesserede, der ønsker at deltage, kan kontakte DEKS. Rådgiverne for de specifikke programmer afholder rådgivergruppemøder ad hoc. 6

7 En gang årligt afholdes et brugermøde, der arrangeres som en kongres med foredrag, kursus og posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se afsnit Rådgivere & koordinatorer For mange eksterne kvalitetssikringsprogrammer, eller gruppe af programmer, der er omtalt i Programmer og Materialer 2008, er der generelt udpeget en eller flere rådgivere, som har det overordnede ansvar for programmet. Rådgiverne vejleder såvel DEKS som brugerne fagligt f.eks. i form af kommentarer i rapporterne. Rådgiverne og programkoordinatorerne står opført på DEKS s hjemmeside under Nøglepersoner. 1.6 Nationalt og internationalt samarbejde DEKS benytter mange udenlandske programmer for at dække et stort analyserepertoire og for at opnå flere deltagende laboratorier i hvert program. Dette forbedrer udbyttet af programmerne, da der opnås større statistisk sikkerhed og mere solide metodeoplysninger. Det anbefales primært at benytte nordiske programmer, da I på den måde kan sammenligne jer med de kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer. Danske og andre nordiske organisationer DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Videnskabeligt udvalg for kvalitetssikring under DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi EQAnord, External Quality Assurance in the Nordic Countries, er et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at (videre-)udvikle programmer og samarbejde inden for laboratoriemedicin. EQAnord fungerer bl.a. som paraplyorganisation for enkelte programmer, der effektueres af en eller flere af de nordiske EQAorganisationer EQUALIS, Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige. EQUALIS er DEKS søsterorganisation i Sverige ISLM, Kvalitetssikringskomitteen under Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers Organisation Labquality er DEKS søsterorganisation i Finland NKK, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring. NKK er DEKS søsterorganisation i Norge NOBIDA, Nordisk Biobank og Database komite under Nordisk Forening for Klinisk Biokemi, NFKK, er ansvarlig for de individprøver, som blev taget i forbindelse med det Nordiske Referenceinterval Projekt, NORIP. Individprøverne udgør en biobank, hvorfra der kan rekvireres prøver til videnskabelige undersøgelser efter ansøgning NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor Sykehus SSI, Statens Serum Institut. Europæiske og internationale organisationer: C-AQ, Committee of Analytical Quality, under International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC CAP, Collage of American Pathologists CTS, Collaborative Testing Service, USA DGKL (tidligere DGKC), Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Tyskland, herunder RIB, Referenz Institut für Bioanalytik 7

8 ECAT foundation, European Concerted Action on Thrombosis EMQN, European molecular genetics quality network er en non-profit organisation, som fremmer kvalitet i analyser af molekylær genetik gennem EQA-programmer, ved at organisere best practice -møder og publicere guidelines. ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology, blev grundlagt i 1985 med det formål at stimulere undersøgelser og forskning i reproduktion inden for medicin og videnskab EQALM, European Committee of External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine HPA, Health Protection Agency Instand e.v., Institut für Standardisierung und Dokumentation in medizinischen Laboratorium e.v. IRMM, Institute for Reference Methods and Reference Materials, (EUs referenceinstitution for måling) JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine, er nedsat af BIPM, IRMM, WHO og IFCC NMI, The National Measurement Institute, hører under den australske regering som center for metrologi. NMIs ekspertise i metrologi stilles til rådighed gennem en række servicetilbud, herunder programmet: Interlaboratory chemical proficiency testing program QCMD, Quality Control for Molecular Diagnostics tilbyder EQA-programmer af mikroorganismer til molekylær diagnostik. QCMD opretholder relation med The European Society for Clinical Virology (ESCV) og The European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories, Holland UK NEQAS, eller blot NEQAS, er forkortelsen for National External Quality Assessment Scheme (United Kingdom). 1.7 DEKS organisation Region Hovedstaden Styregruppen for DEKS Institutchef Souschef Kvalitetskoordinator Kemiker Fagligt råd for DEKS Laboratorium Sekretariat Produktion Lager Forsendelse Forsendelse Fakturering og regnskab Registrering Organisationsdiagrammet viser DEKS opbygning og organisation 8

9 2. Status og generelle nyheder fra DEKS 2.1 I løbet af 2008 vil DEKS hjemmeside blive udbygget, så man kan begynde at hente rapporter og aflevere resultater. Vi er i gang med en virkelig fornyelse af hele vores IT-system. Men foreløbig er hjemmesiden som hidtil: Der kan man bl.a. finde udsendelsesdatoer, forskellige vejledninger og resultater fra HKprogrammerne, koagulationsprogrammet, urinkontrolprogrammet og programmet for fuldblodsglucose & hæmoglobin. Man kan se kataloget "Programmer og Materialer", rapporter udgivet af EQAnord, DEKS informerer, og man kan hente informationer om de fælles nordiske referenceintervaller og forsendelse. Man kan få mange nyttige oplysninger ved at tilmelde sig DEKS nyhedsbrev på hjemmesiden. Herved vil man automatisk blive informeret om sidste nyt om udsendelser, nye udsendelsesdatoer, pilotudsendelser, faglige oplysninger af betydning for laboratorier og andet aktuelt, som ikke kan vente på at blive offentliggjort i DEKS informerer. 2.2 Nye regioner Nye adresser I forbindelse med oprettelsen af regionerne i Danmark er der mange laboratorier der har fået nye adresser og nye adresser. DEKS vil meget gerne modtage jeres nye kontaktoplysninger, så vi kan opdatere vores database. Desværre ser vi os ikke i stand til at videregive disse oplysninger til alle de udenlandske EQA-organisationer, da dette er meget ressourcekrævende. Vi beder derfor laboratorierne om selv at henvende sig til de udenlandske EQA-organisationer som de modtager elektroniske rapporter fra og oplyse deres eventuelle nye kontaktoplysninger! Ingen ændringer hos DEKS Strukturreformen med dannelsen af de nye regioner og kommuner har indtil videre ikke haft anden betydning for DEKS end at DEKS nu er ejet af Region Hovedstaden i stedet for Københavns Amt. DEKS er stadig en landsdækkende EQA-organisation og er non-profit. 2.3 Den danske Kvalitetsmodel I Den danske Kvalitetsmodel spiller de diagnostiske specialer en underordnet rolle. De klinisk biokemiske afdelinger og måske andre afdelinger stiler mod at blive akkrediteret efter ISO Det indebærer et krav om at deltage i eksterne kvalitetssikringsprogrammer for de akkrediterede analyser. Da hovedparten af de danske klinisk biokemiske afdelinger på hospitalerne allerede gør det, betyder det ikke umiddelbart nogen ændring for DEKS. Med hensyn til kvalitetssikring af laboratorieydelser i almen praksis vil ekstern kvalitetssikring kunne give de alment praktiserende læger mulighed for et kvalitetsløft med en landsdækkende opsamling af kvalitetsanalysedata. Mange data kan give et tilstrækkeligt validt statistisk materiale til at kunne påvirke producenterne af POCT-udstyr til at levere en bedre kvalitet end tilfældet er, hvilket også vil komme de hospitalsafdelinger til gode som også er afhængige af POCT-udstyr. 2.4 HK seriens status Kontrolmaterialet HK06 Special har nu været tilgængelig i ca. et år. Det er et humant materiale til hjerte- og tumormarkører samt til pancreasamylase og normal CRP, og er afløseren til HK02 Special. De månedlige resultater databehandles i HK programmet; følgende komponenter er optaget på listen til databehandling: Amylase, pancreastype Cancer-antigen 125 Carcinoembryonalt antigen C-reaktivt protein (CRP) ( ) 9

10 Creatinkinase MB Creatinkinase Isoenzym B Creatinkinase isoenzym B Alpha-1-Føtoprotein Lutropin Pro-brain natriuretisk peptid (1-76) (8475) Prostataspecifikt antigen, Frit Prostataspecifikt antigen, Total Troponin I, hjertemuskel Troponin T, hjertemuskel I databehandlingen fra september 2007 er der indberettet i alt 96 resultater fordelt på ovennævnte komponenter, og for de flestes vedkommende er der nok til at give et sammenligningsgrundlag. Der er stadig nogle, som har forgængeren Special HK02 og bruger den (med 43 resultater i september 2007), og man skal være opmærksom på at samme komponent for de to materialer indberettes korrekt, herunder at der er forskellige koder for komponenten. HK07 der skal afløse HK02, er bestilt og leveres primo HK07 Drug, der skal afløse HK02 Drug, kommer til at inkludere flere lægemidler (i alt 19) end sin forgænger. Samtidig vil HK07 Drug også indeholde methylmalonat og hydrogencarbonat (standard Bicarbonat). 2.5 Kalibrering af hæmoglobin A1c Det er internationalt besluttet at anvende IFCC-referencemetoden som global forankring af HbA 1 c-målingerne uanset om der afgives svar i IFCC eller NGSP enheder. I forbindelse hermed støtter DEKS denne internationale harmonisering. Fx har de kalibratorer DEKS formidler, targetværdier der er sporbare både til IFCC og DCCT-niveau (NGSP). På DEKS hjemmeside findes en vejledning der beskriver hvordan man kan kalibrere sit eget udstyr med disse kalibratorer i stedet for de der er leveret af udstyrsproducenten. Dette sikrer bedre et enslydende korrekt dansk måleniveau. Alle de immunkemiske analysemetoder (undtagen DCA2000) og HPLC-metoderne kan benytte de kalibratorer som DEKS leverer. Kalibratorerne findes i tre niveauer. 2.6 Flere analyseapparater Hvis man ønsker at få databehandlet resultater fra flere udstyr, skal man bestille og betale for det antal EQA-programmer som dækker det antal udstyr, man vil indberette for. 2.7 Priser DEKS priser for år 2008 er generelt justeret i takt med inflationen og andre udefra kommende prisstigninger. Dette betyder at de danske programmer fortsætter med minimale prisstigninger. Se også afsnit Om kataloget, Programmer og Materialer 2008 Mangler du et eksternt kvalitetssikringsprogram (EQA-program), eller ønsker du et nyt EQA-program eller kvalitetssikringsmateriale, så kontakt DEKS. I Kapitel 7, tabel 7.1, ses hvilke komponenter der er indeholdt i HK-serien. Liste over Programmer og Materialer, bagerst i dette katalog, er en liste over eksterne kvalitetssikringsprogrammer samt interne og supplerende kontrolmaterialer. Hvis man er interesseret i andre eksterne kvalitetssikringsprogrammer end dem der er i listen, er man velkommen til at kontakte DEKS. 2.9 Online-bestilling og bestilling via bestillingsformular Tilmelding til alle de EQA-programmer, som laboratoriet ønsker at deltage i, skal aktivt finde sted. DEKS opfordrer alle laboratorier til at afgive årsbestillingen og supplerende bestillinger online fra hjemmesiden på både EQA-programmer og på kontrolmaterialer. Brugervejledningen til online bestillingen er tilgængelig på og en kort vejledning ses i afsnit Det er muligt at anvende søgefunktionen i online-bestillingen. Man kan søge på et komponentnavn, en programkode eller et programnavn. Brugernavn og kode er tidligere sendt til den underskriftsberettigede person på laboratoriet. Man bedes oplyse DEKS om ændringer relateret til den underskriftsberettigede person. 10

11 De laboratorier som ikke allerede har brugernavn og password, kan bestille det hos DEKS. Bogstaverne efter programkoden angiver hvilket land EQA-programmet kommer fra. For eksempel er koden for et EQA-program fra Labquality i Finland fire tal efterfulgt af FIN, EQA-programmer fra England er fire tal efterfulgt af UK, fra Sverige, EQUALIS, efterfølges tallene af SE osv. Den programkode DEKS bruger, er forskellig fra den programkode de andre EQA-organisationer bruger. Lad dig ikke forvirre af det når du modtager en udenlandsk rapport. Bestillingsformularen for 2008 findes på hjemmesiden, og er også vedlagt Programmer og Materialer 2.10 Kort om IVD-direktivet og CEmærkning Analyseapparatur, reagenser, kalibratorer, interne kontrolmaterialer og prøvekit skal CEmærkes af producenterne. Bemærk endvidere at der IKKE er et myndighedskrav om at benytte apparatur, reagenser og kalibrator fra samme producent. Har du spørgsmål i forbindelse med IVDdirektivet, CE-mærkning eller indberetning af utilsigtede hændelser, så kontakt DEKS Pris på HK-rapporter Såfremt det lader sig gøre vil vi i 2008 anvende en ny model for indrapportering til HK-programmet, i håbet om at alle laboratorier vil indberette så mange resultater som muligt. Prisen fastsættes således at DEKS totale indtjening på rapporter til HKprogrammet (programnummer: 2011 DK, 2039 DK, 1016 DK) bliver det samme i 2008 som i Jo flere indberetninger der er fra de enkelte laboratorier, jo billigere bliver den enkelte rapport. Betaling for HK-rapporter opkræves efter et halvt år. Hvert laboratorium skal betale for deres procentdel af alle udsendte rapporter. 11

12 3. Nyt om EQA-programmer for EQA-programmer for molekylærbiologiske teknikker Både inden for klinisk mikrobiologi og klinisk biokemi finder de molekylærbiologiske teknikker stadig større anvendelse og udbredelse. De molekylærbiologiske EQAprogrammer har fået deres eget underafsnit inden for respektivt klinisk mikrobiologi og klinisk biokemi. DEKS har EQA-programmer fra alle de europæiske EQA-organisationer som tilbyder molekylærbiologiske programmer. Fra nogle har vi alle oplysninger, fra andre kender vi endnu kun titlen på EQA-programmet i form af den tilhørende sygdom. 3.2 IT-hjælpeprogram Programkode: 2068 DK. DEKS kan levere et lille pc program til at trække HK resultater ud fra LIMS systemet BCC-LAB. Programmet laver på ingen tid beregningen af middel og VK, så det er lige til at sende ind som den månedlige indberetning. Pc programmet bruger et udtræk fra BCC-LABs database. Programmet er allerede i brug, og man kan bestille et eksemplar til eget brug. Brugsretten til programmet gælder for 1 år. I forvejen er der flere, som anvender et tilsvarende program til LABKA. Spørgsmål angående programmet kan rettes til Det kan bestilles online eller ved henvendelse til 3.3 Referencemetodeværdier Der opgives referencemetodeværdier, når det er praktisk og økonomisk muligt. DEKS opgiver bl.a. sporbare targetværdier i hæmoglobin og glucose-programmet (3045 DK, 3515 DK), og ydermere er der er targetværdier på HbA 1 c efter DCCT-metoden og IFCC-metoden (3044 FIN), og på Vitamin D metabolitter (3039 FIN), Homocystin (3034 DK), Hormonprogrammet på prøve B tre gange om året på 1-2 komponenter (3118 FIN), samt i, Almen Klinisk Biokemi (3391 FIN). Bemærk at alle de anbefalede programmer anvender flydende materiale for at undgå matrixeffekter. Kun for sådanne programmer er targetværdier med referencemetoder meningsfyldt. 3.4 Programmer til LKO og almen praksis DEKS tilbyder laboratoriekonsulenterne (LKO) at bestille diverse eksterne kvalitetssikringsmaterialer i ønskede mængder til deres egne udsendelser. Kontakt DEKS for yderligere information og se på DEKS hjemmeside under Katalog og bestilling og videre under Almen praksis, EQA-materialer. Det er endvidere muligt at få eksterne kvalitetssikringsprogrammer til alle de analyser som hyppigst udføres i almen praksis. Programmerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Praktiserende Lægers Organisation og Den offentlige Sygesikring i Kvalitetskrav og kvalitetsvurderingssystem for klinisk biokemiske og klinisk mikrobiologiske analyser i almen praksis. November Det er muligt at bestille hver komponent enkeltvis. DEKS tilbyder også programmer til komponenter hvor der endnu ikke foreligger specificerede kvalitetskrav fra PLO, så som Almen urinkvalitetsprogram til teststrimler. Det omfatter 19 komponenter (3521 DK). Se i øvrigt sidste side i kapitel Mikrobiologiprogrammer fra Labquality Mikrobiologiprogrammer fra Labquality bedes bestilt inden den 20. november Nyt om programmer fra Labquality Flere af Labqualitys programmer er udelukkende internetbaserede. På Labqualitys 12

13 hjemmeside kan man løbende se, hvornår rapporterne forventes at blive sendt ud Nye pilotstudier Labquality tilbyder to pilotstudier: Peptidyldipeptidase A (Angiotensin konverterende enzym, ACE), én udsendelse af 2 prøver. Phospholipid antistoffer. én udsendelse af 2-3 flydende prøver (0,5 ml). Komponenter: P-cardiolipinantistof (IgG og IgM), P-beta-2 glycoprotein I-antistof IgG Nye programmer De danske laboratorier kan tilmelde sig tre nye programmer fra Labquality. Det drejer sig om Borrelia burgdorferi. 4 udsendelser af 2-3 flydende humane sera af 0,5 ml Morbilli serologi, 4 udsendelser af 3 flydende humane sera af 0,5 ml. Komponenter: P-Morbillivirus-antistof (IgG og IgM) Lipoprotein (a), Lp(a), 2 udsendelser af 1 prøve. Dette program hænger sammen med lipidprogrammet, men kan dog bestilles uafhængigt. 3.7 Kvalitetssikring af flowcytometre og komponenter bestemt med flowcytometri Programkode: 3708 DK / 3709 DK. DEKS har sammen med Dansk Selskab for Flowcytometri (DSFCM) afholdt de første udsendelser af programmet til Kvalitetssikring af flowcytometre og komponenter bestemt med flowcytometri. Enkelte af de deltagende laboratorier har allerede foretaget justeringer eller vedligehold af deres flowcytometre på baggrund af resultaterne fra de første udsendelser. Programmet bliver løbende forbedret, på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne og resultatet fra workshoppen på DEKS Brugermøde Programmet for ekstern kvalitetssikring af udstyr til flowcytometri indeholder 10 årlige udsendelser. De enkelte cytometeres pålidelighed vurderes ud fra CV for Nile Red Particles i FL1, FL2, FL3 og FL4, samt to udvalgte toppe for en anden type beads. Derudover er det muligt at foretage ekstern kvalitetssikring på antalskoncentrationer af CD45+ leukocytter, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ T celle populationer, samt CD34+ og CD203c+ celler. Det forventes at programmet udvides med flere komponenter. 3.8 ECAT Der er kommet nye programmer fra ECAT i år Faktor VIII inhibitor Trombin generations test Heparin-induceret trombocytopeni (HIT) FXIII der er et pilotstudie 3.9 Patologi DEKS har medtaget et udvalg af programmer fra UKNEQAS og Labquality til anvendelse indenfor patologien. Ønsker man mere information om de enkelte programmer kan man sende en til Der findes flere eksterne kvalitetssikringsprogrammer til anvendelse inden for patologien, og man bedes henvende sig for yderligere information Hydrogencarbonat (standard bicarbonat), unikt program fra DEKS DEKS tilbyder i år et pilotstudie med hydrogencarbonat (standard bicarbonat) der vil være 4 udsendelser af 2 x 3 ml flydende human serum. Det er det eneste program for hydrogencarbonat med varierende koncentrationer. Programmet er således meget velegnet til at foretage kvalitetssikring på fx ABL og andre rutine-kemi-apparater 3.11 Spermatozoer Programkode 3060 DK og 3730 DK Programmet har de seneste to år indeholdt to udsendelser. I år er programmet delt op i to dele, så man kan vælge at deltage i den danske (3060 DK) eller den europæiske (3730 DK) del, eller i dem begge. 13

14 3.12 Undervisning Undervisning - intern kvalitetssikring Programkode: 1019 DK. DEKS tilbyder undervisning på Herlev Hospital eller lokalt ude hos rekvirenten. Indhold. Hvordan tilrettelægges intern kvalitetssikring. Hvordan udnyttes intern kvalitetssikring i forbindelse med metodevalidering. Hvilken sammenhæng er der mellem intern og ekstern kvalitetssikring Undervisning - ekstern kvalitetssikring Programkode: 1020 DK. DEKS tilbyder undervisning på Herlev Hospital eller lokalt ude hos rekvirenten. Indhold. Hvordan tilrettelægges ekstern kvalitetssikring. Hvilke former for ekstern kvalitetssikring findes. Hvordan udnyttes ekstern kvalitetssikring i forbindelse med metodevalidering. Hvordan læses og tolkes en ekstern kvalitetssikringsrapport. Hvilken sammenhæng er der mellem intern og ekstern kvalitetssikring Undervisning. Intern og ekstern kvalitetssikring Programkode 1021 DK. Som ovenfor, men i lidt kortere form hver især, og med hovedvægt på rekvirentens ønsker Undervisning. Priser og deltagere Generelt gælder for de tre ovenstående tilbud, at Pris. Det koster 5000 kr + transportudgifter for underviserne, når kurset afholdes lokalt hos rekvirenten, uanset deltagerantal. Afholdes kurset på Herlev Hospital er prisen 500 kr per deltager (dog minimum 5000 kr). Prisen inkluderer frokost men ikke deltagernes egen transport. Deltagere. Kurset er tiltænkt de personer, som har ansvar for kvaliteten på deres laboratorium(-er) samt personer tilknyttet Laboratoriekonsulentordningen Kontrol af ELISA-readere Programkode: 3710 DK. For de laboratorier der har anskaffet nyt udstyr eller af andre årsager ikke kan vente på deltagelse i det ordinære fotometrikontrolprogram til ELISA-readere, er dette program ideelt. Laboratoriet modtager en gråfilterplade til kontrol af ELISA-reader på et selvvalgt tidspunkt. Sammen med udsendelsen modtages gråfilterpladens certificerede targetværdier for absorbansen Nye projekter i regi af EQAnord I løbet af 2008 vil I blive tilbudt to nye projekter: Et om interferens som skyldes tilstedeværelse af heterofile antistoffer i pateinten(s prøvemateriale) og et andet projekt om pancreas amylase. 14

15 4. Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter 4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage DEKS kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske laboratorier i sundhedssektoren, men andre laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også deltage, såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS kommissorium dvs., at fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte den internetbaserede onlinebestilling, via eller bestillingsformularen der er vedlagt Programmer og Materialer. Årsbestillingen Bestillingsformularen udfyldes og sendes online eller i papirversionen til DEKS senest den 30. november Bestilling af mikrobiologiprogrammer fra Labquality, sendes senest den 20. november Bemærk at laboratorier der tidligere har anvendt mikrobiologiprogrammer der kræver tidlig bestilling, har fået en særskilt besked tilsendt. Bemærk at DEKS udsender en årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer til internt brug på laboratorierne. Dette medfører besparelser, som kommer brugerne til gode. Se næste afsnit. Det tilstræbes, at rettidigt bestilte, lagerførte materialer af denne art fremsendes til laboratorierne i uge 4 i år Bestillinger i løbet af året Supplerende leveringer i årets løb af DEKS egne kalibrerings- og kontrolmaterialer forsendes almindeligvis på tirsdage. Bestillinger skal være DEKS i hænde senest dagen før Priser, gebyrer og rabatter Alle priser er eksklusiv moms, og der tages forbehold for trykfejl. Når Programmer og Materialer trykkes, er der enkelte programmer fra udenlandske samarbejdspartnere hvor kun en tentativ pris kendes. Hvis den endelige pris afviger meget, krediterer eller debiterer DEKS differencen. Til de kalibrerings- og kontrolmaterialer der er bestilt før fristen for årsbestillingen udløber, giver DEKS rabat i form af gratis fakturering og gratis forsendelse. Dette gælder dog ikke forsendelsesomkostninger til Grønland, Island og Færørerne. Forsendelsespriser er efterfølgende : Administrationsgebyr (fakturering): 90 + moms Forsendelse: 72 + moms Forsendelse på tøris: moms Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der blive opkrævet et hastegebyr på moms. Kurerpost og forsendelse fra udlandet Ved brug af kurerpost og ved forsendelse fra udlandet bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen. Brugermødet I forbindelse med brugermødet er fristen for tilmelding den 30. juni. Herefter er afgiften højere. Vi håber på den måde at få folk til at tilmelde sig i god tid. Der opkræves intet faktureringsgebyr i forbindelse med tilmelding til DEKS brugermøde. Eventuelt afbud med fuld kompensation kan ske indtil den 1. august Ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter 15

16 DEKS følgende timepriser: moms for ikke-akademikere og moms for akademikere. Tilmelding eller afmelding efter programstart I visse tilfælde er det muligt at deltage i de anførte kvalitetssikringsprogrammer, selvom man tilmelder sig efter at en eller flere kontrolomgange er afviklet. Prisen reduceres tilsvarende. Ved afbestilling af kvalitetssikringsprogrammer efter at en eller flere kontrolomgange er afviklet, krediterer DEKS, hvis det er muligt, de resterende kontrolomgange. Dog skal det bemærkes, at der pålægges et administrationsgebyr på 90 kroner +moms Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Faktureringen foretages af DEKS. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. Alle programmer betales i princippet forud. Dog sker fakturering af årstilmeldingen i forbindelse med forsendelsen af hovedleverancen af kalibrerings- og kontrolmaterialer Betaling DEKS har ikke et EAN-nummer, så betaling sker ved indsættelse af beløbet på DEKS konto i BG-Banks Tåstrupafdeling, Køgevej 107, DK-2630 Tåstrup: Girokonto (reg. 9543) Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan identificeres. Derfor skal der som reference anføres DEKS fakturanummer. DEKS SE-nummer er IBAN: DK SWIFT/BIC: DABADKKK 4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Vedrørende henvendelser, se titelbladet i dette katalog. Bemærk at brug af , fax og brev foretrækkes. Hvis der er tale om henvendelser med forbedringsforslag eller afvigelser, anbefaler DEKS, at online-formularen eller indberetningsskemaet anvendes. Se næste afsnit og sidste side i dette katalog Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v. Indberetningsskemaet er en formular til at rapportere afvigelser, forbedringsforslag m.v. til DEKS. Den findes i dette katalog på sidste side. Anvend alternativt online-formularen på DEKS hjemmeside eller en . Sådanne henvendelser vil blive besvaret individuelt, og relevante emner vil blive taget op i bl.a. "DEKS informerer". Brug af indberetningsskemaet eller online-formularen er en hjælp til, at emnet får en korrekt behandling af DEKS. Din henvendelse vil, sammen med beskrivelsen af hvorledes DEKS har behandlet sagen, indgå som dokumentation i DEKS kvalitetssystem Kort vejledning til online-bestilling Fra DEKS hjemmeside (www.deks.dk) kommer man via menuen til online-bestillingssystemet. Her logger man på ved at skrive sit brugernavn og sin adgangskode, som man tidligere har fået tilsendt fra DEKS. Almindelig bestilling Der er fire trin i en bestilling: 1) Finde de programmer og materialer man vil bestille, og vælge det ønskede antal. Husk at trykke på GEM. 2) Gå til indkøbskurven og tilknytte nye kontaktpersoner eller godkende kontaktpersonerne fra sidste år. Kontaktpersonen skal godkendes. 3) Gå videre til endelig bestilling hvor man gennemser sine valg og skriver evt. rekvisitionsnummer og kommentar til DEKS. 4) Afsende bestillingen. Ligesom sidste år, er de eksisterende kontaktpersoner allerede opført. Derudover kan nye kontaktpersoner kopieres efter den første indtastning. Endelig husker systemet uafsluttede bestillinger indtil næste gang, man logger på. Efter afsendelse af ordren vil den snarest blive bekræftet af DEKS. Genbestilling Såfremt man ønsker at genbestille de samme programmer, som man fik sidste år, kan dette klares med to klik (klik på Sidste års bestillinger og dernæst på kopier sidste år ). Herefter er det muligt at rette, slette og tilføje programmer. 16

17 Søgning Hvis man kun ønsker at se programmer inden for f.eks. immunologi, kan man søge på immunologi i søgeboksen. Det er også muligt at søge efter alle de programmer der indeholder en given komponent, f.eks. natrium. Fritekstsøgning og søgning på programkode er naturligvis stadig mulig. Yderligere hjælp Klik på? efter du er logget på. Der er yderligere hjælp at hente Udsendelsesdatoer Igen i år vil udsendelsesdatoerne for afvikling af programmerne kunne findes på DEKS hjemmeside under Katalog og bestilling. Ultimo januar vil man kunne se de tilgængelige datoer for hele året. Herefter bliver kalenderen løbende opdateret, efterhånden som vi modtager yderligere informationer om udsendelsesdatoerne Forsendelse af Biologisk materiale Danmark er underlagt de særlige regler for transport af farligt gods (så som infektiøst materiale), beskrevet i ADR-konventionen. Den gældende udgave er ADR2007. Definitioner i henhold til ADR2007 Biologisk stof er prøvematerialer, som blod, urin, fæces, sperma mv. samt kontrol - eller kalibreringsmaterialer fremstillet ud fra humant materiale Biologisk stof katogori B, er prøver der vides eller formodes at indeholde patogener af katogeri B, som kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs. prøver fra patienter med bl.a. HIV og hepatitis). Forsendelsen mærkes Biologisk stof katogori B og UN3373. Undtaget human prøve er prøver der højest sandsynligt ikke indeholder patogener, som kan forårsage sygdomme hos mennesker, (dvs. de fleste normale patientprøver samt donorer), Forsendelsen mærkes Undtaget human prøve. Biologisk stof katogeri A, er prøver der vides eller formodes at indeholde patogener af katogeri A, som kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs. prøver indeholdende ebolavirus, rabies...). Inden forsendelsen kontaktes beredskabsstyrelsen for anvisning. Pakkeinstruktion 650 (P 650, PI 650) gælder for UN 3373: Væsker: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret skal have tætsluttende låg eller prop. Sekundæremballagen, eksempelvis forseglingsposen, skal være tæt. Enten primær eller sekundær emballage skal kunne modstå et indre tryk på 95 kpa, uden at lække. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale. Yderemballagen eller den sekundære emballage skal være stiv. Faste stoffer: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret skal være støvtæt. Sekundær emballagen skal hvis den indeholder flere primærbeholdere, kunne adskille disse, samt være støvtæt. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale. Bemærk endvidere at hvis prøverne sendes nedkølet med tøris, skal denne anbringes mellem sekundær- og yderemballagen. Emballagen skal desuden kunne klare temperatur- og trykpåvirkninger fra tørisen, samt kunne frigive carbondioxid på gasform. Forsendelsen mærkes yderligere med Tøris og UN Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Når et laboratorium har gjort uventede fund i eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kan der rekvireres en begrænset mængde ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves. Hvis et laboratorium i hver udsendelse ønsker at modtage ekstra prøvemateriale, kan dette effektueres mod yderligere betaling, se Liste over Programmer og Materialer. Kontakt om nødvendigt DEKS Ved modtagelse af pakker fra DEKS Vi anmoder laboratorierne om altid at åbne pakker fra DEKS, der ankommer til laboratoriet, selvom den kontaktperson der står på pakken, ikke er tilstede. Der vil som regel altid stå på pakken, hvis den skal anbringes på køl eller frost, men åben alligevel altid pakkerne for at sikre jer, hvad indholdet er. Det er muligt at få pakker fra DEKS sendt til en gruppe eller en afdeling i stedet for til en kontaktperson. Hvis modtageadressen skal ændres, bedes I sende en til: Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer. 17

18 4.2.9 Fortrolighed DEKS og DEKS samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium fortroligt og videregiver ikke informationer til tredje part. Dette gælder principielt også information om hvilke laboratorier, der deltager i de tilbudte programmer. Det er imidlertid praktisk, at DEKS kan oplyse andre kolleger om hvilke laboratorier, der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS f.eks. hjælpe nye deltagere i at vælge program eller fremme diskussionen blandt de involverede laboratorier i tilfælde af afvigende resultater. Denne praksis har aldrig givet anledning til problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som ikke ønsker dette, bedes de informere DEKS Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af kontrolmaterialerne udviser de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, der altid skal betragtes som potentielt smittefarlige. Dette gælder også for de materialer, som er dækket af følgende generelle sikkerhedskrav: Indsamlede blodportioner fra donorer der individuelt er testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Disse sikkerhedskrav er generelt opfyldt i herværende kontrolprogrammer. For nogle programmer er denne screening dog kun gennemført på pools af patientprøver (<10 patientprøver pr. pool), hvilket med moderne reagenser også anses for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved en del af mikrobiologiprogrammerne inklusive virusscreeningsprogrammerne gælder ovennævnte forholdsregler ikke. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer og derfor er forsendelsen mærket UN3373 (ADR-konventionen), f.eks. Epstein-Barr virus og hepatitis C. DEKS sender udelukkende materialerne til laboratorier, der er vant til at håndtere patientprøver på forsvarlig vis Produktansvar DEKS har tegnet en produktansvarsforsikring, som dækker sædvanlige forhold, dog ikke smitte for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C, hvorfor DEKS tager forbehold i denne sammenhæng. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 18

19 5. Laboratorierne og programmerne 5.1 Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Til interesserede laboratorier kan DEKS om muligt oplyse om kvalitetssikringsprogrammer eller -materialer, der dækker komponenter, som ikke er omtalt i Programmer og Materialer. 5.2 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Til identifikation af de laboratorier, som deltager i eksterne kvalitetsprogrammer, benytter DEKS det samme nummer fra år til år, DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratoriet bedes udpege en eller eventuelt flere kontaktpersoner eller gruppe af personer (f.eks. kvalitetssikringsgruppen c/o person ), der modtager prøver og rapporter m.m. fra DEKS. DEKS anbefaler at kontaktgruppen /- personen er ansvarlig for korrekt opbevaring af prøverne inden analyse, eventuel forbehandling og fordeling til analysepladsen og for fordeling af rapporterne i laboratoriet. Labquality kan dog kun håndtere en adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra Labquality, være anført på forsendelser fra Labquality Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr Ved indrapportering af resultater fra flere udstyr gøres opmærksom på, at dette ofte kræver et nyt DEKS-nummer og en ekstra tilmelding til det pågældende program med dertil hørende fuld pris. Til en del programmer kan der bestilles ekstra kontrolmateriale, men kun indrapporteres et resultat Andre laboratorienumre Det laboratorienummer, som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et firecifret nummer. Labqualitynummeret er beregnet som DEKS-nummeret. Bemærk at de laboratorienumre som tildeles via andre udenlandske programmer, f.eks. de engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation. 5.3 Programkoder Siden 1999 er der anvendt en fast nummerering af programmerne, programkoden efterfulgt af en forkortelse for oprindelseslandet af programmet. Disse "permanente" programkoder identificerer programmet fra år til år således, at koderne kan anvendes ved bestilling og identifikation i en analysevejledning eller i en kvalitetsmanual. Dog skal man være opmærksom på, at der kan ske ændringer, f.eks. kan et program udgå og blive erstattet af et andet. En væsentlig komponent kan overgå til et andet program, eller programmet kan blive ændret så meget, at det tildeles en ny programkode. 5.4 Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer DEKS programmer er beskrevet i Liste over Programmer og Materialer, bagerst i dette katalog. I kolonnen Komponent og synonym er der listet alle de komponenter, som dækkes. For de eksterne kvalitetssikringsmaterialer med mulighed for løbende indberetning af resultater, findes en nøgle til at identificere hvilke materialer som dækker givne klinisk biokemiske komponenter, se kapitel 7. Alle de programmer eller materialer der dækker en given komponent, kan nemt findes via søgning i online-bestillingen via Skriv navnet på komponenten i 19

20 søgefeltet. Se mere om online-bestillingen i afsnit Det bemærkes, at i visse kvalitetssikringsprogrammer vil alle omtalte komponenter ikke nødvendigvis blive analyseret i hver udsendelse. I praksis kan det være umuligt at skaffe materialer, som samtidig modsvarer autentiske patientprøver på en rimelig måde. En anden årsag kan være, at det på forhånd vides, at kontrolmaterialet er uegnet til analyse af den pågældende komponent. 5.5 Copyright Alle skriftlige materialer, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra Programmer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives, kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 20

21 6. Kommunikation og uddannelse 6.1 DEKS Brugermøde 2008 Programkode: 1006 DK. Brugermødet i 2008 er det tolvte i rækken af DEKS Brugermøder. Det afholdes på OCC (Odense Congress Center) den 24. og 25. september. Indhold: Fælles sessioner for alle laboratoriespecialer Specielle sessioner for hvert af de faglige specialer Kursus i kvalitetssikring Workshops Posterudstilling (deltagere opfordres til at vise postere på mødet) Kommerciel udstilling af laboratorieprodukter Alle, der ønsker at bidrage til planlægning af mødet eller at være foredragsholder, er meget velkomne. Send gerne en til: Der er mulighed for at følge udviklingen af Brugermødeprogrammet på DEKS hjemmeside. En mere detaljeret oversigt over det aktuelle mødeprogram udsendes i maj 2008 i DEKS informerer. Tilmelding til brugermødet kan foretages online eller via bestillingsformularen Mødeafgift Mødeafgiften fremgår af bestillingsformularen. Evt. afbud med fuld kompensation kan ske indtil den 1. august Ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Der opkræves ikke faktureringsgebyr ved tilmelding til brugermødet. For ansatte i organisationer eller firmaer, der ikke er brugere af DEKS programmer, er deltagerafgiften Bagatelgrænse som bruger af DEKS er: 5000 pr. år Hotel Programkode: 1008 DK. Bestilling af hotelværelse på OCC til overnatning mellem den 24. og 25. september 2007, foretages til DEKS. Deltagerne bør bestille værelser i god tid før mødet, da der er begrænset antal værelser til rådighed. Reservering sker efter først-til-mølle princippet og kun så længe, der er ledige værelser. Bestillinger er bindende efter den 1. september DEKS opkræver afgiften såfremt, det ikke lykkes at afsætte det afbestilte værelse til andre deltagere. 6.2 Kollegial brugertelefonbog Programkode: 1011 DK DEKS udarbejder en telefonliste over brugerne med oplysning om telefon, fax, og postadresse. Den kollegiale telefonbog kan kun bestilles af kolleger i medicinske laboratorier, og den er omfattet af copyright. Kolleger eller laboratorier, som ikke ønsker at blive optaget i telefonbogen, bedes meddele dette til DEKS udgaven af brugertelefonbogen udsendes i marts-april DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev Programkode: 1013 DK "DEKS informerer" udsendes sædvanligvis 4 gange pr. år til cirkulation på hvert laboratorium. I Liste over Programmer og Materialer kan man bestille en personlig kopi. DEKS informerer offentliggøres også på DEKS hjemmeside. Det elektroniske nyhedsbrev udsendes som et supplement til DEKS informerer, og alle kan tilmelde sig. Tilmeld dig på 21

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2009 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Med den mest omfattende

Læs mere

Nyhedsbrev Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at tilmelde jer nyhedsbrevet på DEKS hjemmeside, da I så vil modtage beskeder og nyheder hurtigt.

Nyhedsbrev Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at tilmelde jer nyhedsbrevet på DEKS hjemmeside, da I så vil modtage beskeder og nyheder hurtigt. Forord Kære læser Valg af EQA-programmer For at få størst muligt udbytte af jeres deltagelse i eksterne kvalitetssikringsprogrammer vil jeg opfordre jer til at tilmelde jer danske programmer, hvor det

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af.

DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af. Forord Kære læser DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af. Vi rådgiver jer i jeres daglige arbejde med mere eller mindre akutte forhold inden for analysekvalitet.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Jeg må indlede med NORIP igen, fordi det er fundamentalt i kvalitetssikring at have sporbare og dokumenterede referenceintervaller. Først blev de fælles nordiske referenceintervaller

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Quick guide. tvilums e-shop.

Quick guide. tvilums e-shop. Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

IN VITRO DIAGNOSTIKA

IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostika til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

www.norgren.com Norgren international salg og service

www.norgren.com Norgren international salg og service Norgren international salg og service www.norgren.com Logoet, 'Norgren' og 'IMI' er registrerede varemærker. IMI Norgren Limited 2007. Af hensyn til udviklingspolitiken forbeholder Norgren sig retten til

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore 2 KØB ONLINE MED SIKKERHED EN Webstore, DU KAN HAVE TILLID TIL VÆLG DE RETTE PRODUKTER HURTIGT l Over 10.000 lagerførte produkter

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej står der at alle forsendelser af biologisk prøvemateriale,

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer

1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer Slotsholmsgade 12 DK-1216 København K Tel +45 7226 9370 Fax +45 7226 9380 cvk@sum.dk www.cvk.sum.dk 4. juli 2008/ihr 1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer Anmeldelse af nyt projekt Vigtige informationer

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej (ADR 2013), står, der at alle forsendelser af biologisk

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

VILKÅR & BETINGELSER

VILKÅR & BETINGELSER VILKÅR & BETINGELSER Handelsbetingelser og vilkår Uptowngirl Alle produkter, sessioner, rådgivninger, kurser, fysisk træning, uddannelser, forløb, foredrag og workshops udbydes af: Uptowngirl v. Merete

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet Faglig indsigt menneskeligt fokus Guide til e-bevillingssystemet >> 3 brugerprofil niveauer I OneMeds e-bevillingssystem kan kommunens brugere have 3 forskellige brugerprofiler. Brugere af systemet tildeles

Læs mere

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 Diætklinikken ApS Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 5195 1012 info@diaetisthuset.dk Produktet Standardabonnement -Diaetisthuset.dk s sundhedsklub tilbyder online kost- og motionsvejledning

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ved tilmelding til aktiviteter på Campus Marked gælder disse forretningsbetingelser Januar 2016 1 1. Generelt 1.1 Hovedaktivitet Campus er statens fælles læringsløsning. Campus Marked

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02 Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02 Medarbejder jo [Vælg datoen] Indhold Introduktion til MASCOT SmartStore... 3 Ordforklaring:... 3 Adgangskode... 3 Administrator... 3 Brugernummer... 3 Frigiv

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Guide til Brugerstyring - Løn

Guide til Brugerstyring - Løn Guide til Brugerstyring - Løn Guide til brugeradministrator i institutioner/fællesskaber Forord Denne guide er målrettet de medarbejdere, der er udpeget som brugeradministrator for brugerstyring Løn. Der

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd.

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Organisation Repræsentantskab Forretningsudvalg SSI følgegruppe Repræsentantskabet Består af: Alle de deltagende laboratorier

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Punkter til beslutning

Punkter til beslutning Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 19. februar 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere