SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1."

Transkript

1 SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1.

2 DSC-nødalarm Kvittering Hurtig udsendelse af DSC-nødalarm 1. Tryk på ON/OFF-knappen, hvis apparatet er slukket eller display viser UNIT OFF. Distress acknowledgment received FROM: VIEW Aflæs oplysninger om kvitteringen. 2. Løft klappen til DISTRESS-knappen. 3. Hold DISTRESS-knappen nede, indtil displayet efter 5 sekunder viser RELEASE (slip). I de 5 sekunder blinker indikatorlamperne TX og ALARM på skift. Waiting for Distress Acknowledgment Retransmit distress call every 4 minutes NB! ii 1 CANCEL RELEASE ress the DISTRESS button for 5 seconds to transmit TYE : Distress MSG. : Undesignated os : N:05 01E: Time : UTC CANCEL Afvent svar! (Nødalarmen gentages automatisk hvert 3,5-4,5 minut.) Nødalarm må udelukkende bruges i nødsituationer! 4. Tryk på VIEW. Call contents first page Time: Aug 97 TYE : All station FROM: CAT : Distress ACK : Call MORE Næste side. Call contents second page CONNECT COMM: Distress ackn SHI : MSG. : Undesignated os : N:05 01E: AGAIN Udsendelse af nødsignal 5. Tryk på 1. Tilbage igen Løft mikrotelefonen. Tryk Tryk på sendetasten og sig: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY Her er <Skibets navn (siges tre gange)> MAYDAY Her er <Skibets navn og kaldesignal> osition Nødsituationens art og hvilken hjælp, der ønskes Antal personer ombord Andre oplysninger, der kan have betydning SKIFTER. Slip sendetasten og afvent svar. listen for answer. 1 Slip

3 Hvad er hvad? Display. 2. Indikatorlampe. TX: Sender. 1W: Udgangseffekt 1 watt. US: USA-kanalsystem aktiveret (kun i USA-versioner. Se side 11 for oplysninger om BI-versionen.) CALL: DSC-opkald modtaget. ALARM: Nødopkald modtaget. 3. Højttaler. 4. Squelch-indstilling (støjbegrænsning). Skrues helt ned, når der ikke er modtaget et opkald. 5. Tænd/sluk.. Lydstyrkekontrol. 7. Skiftetaste. Holdes nede samtidig med anden taste for at aktivere de gule funktioner. 8. Nødalarmsknap, gemt bag klap. Ved brug løftes klappen og knappen holdes nede i 3 sekunder, idet displayinstrukserne følges. 9. Tastatur. 10. Skifter mellem TEL (VHF-telefoni) og DSC (digitalt selektivt opkald). 11. Åbner adressebogen i DSC-mode. 12. TX CALL: Tryk for forberedelse af DSC-opkald. 13. Åbner RX log, der er en journal over modtagne opkald. 14. Displaytaster. Hver tasts funktion beskrives i dens respektive linje i højre side af displayet. Forkortelser ADDR Address - Adresse ATIS Automatic Transmitter Identification System - Automatisk identifikation af afsender CU Control Unit - Kontrolenhed DSC Digital Selective Calling - Digitalt selektivt opkald DU Duplex (modtale) DW Dual Watch - Dobbeltvagt GMDSS Global Maritime Distress and Safety System - Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem GS Global ositioning System - Globalt positioneringssystem LF Low Frequency - Lavfrekvens MEM Memory - Hukommelse MMSI Maritime Mobile Service Identity - Maritim mobil skibsidentifikation MSG Message - Melding TT ush To Talk - Sendetaste RX Receive(r) - Modtage(r) SQ Squelch (støjbegrænsning) STN Station TEL Telephony - Telefoni TX Transmit(ter) - Sende(r) iii

4 Introduktion S.. Radio A/S S.. Radio A/S har været førende på markedet for maritimt radiokommunikationsudstyr i mere end et halvt århundrede. Sailor S.. Radios kommunikationsprodukter og -systemer er kendt under mærket Sailor. Dette er blevet en garanti for driftsikkert og teknologisk fremragende radioudstyr, lige fra enkle VHF-enheder til satellitsystemer og komplette kompakte GMDSS-løsninger. rodukter SAILOR COMACT 2000 GMDSS er baseret på S.. Radios gennemprøvede udvalg af produkter, der er specielt udviklet til at modsvare kravene til GMDSS-udstyr og understøttes af et verdensomspændende GMDSS-certificeret serviceconcept, hvilket giver flere hundrede gode grunde til, at rederier vælger udstyr fremstillet af S.. Radio A/S. I dag er S.. Radio A/S anerkendt som en af verdens førende leverandører af GMDSS-løsninger. SAILOR COMACT 2000 GMDSS leveres til et stort antal af verdens førende rederier og nationale flåder. Det er en komplet GMDSS-løsning, der præcist modsvarer kommunikations- og sikkerhedsbehovene - hvadenten man opererer med A1, A2, A3 eller A4. System 4000 GMDSS sætter nye standarder. Det er fremstillet ud fra vores store erfaring med udvikling af GMDSS-udstyr. Det lever op til alle relevante krav om sikkerhed og effektivitet. System 4000 indeholder et stort antal attraktive praktiske og sikkerhedsmæssige faciliteter, enten som en komplet løsning eller som en serie af selvstændige produkter. S.. Radio har en lang historie som leverandør af satellitkommunikationsudstyr og fører et fuldt udbygget program af satellitsystemer, inklusive Mini M, SAT-C og et antal stationære satellitsystemer. Vores SAT-B er et gennembrud inden for maritim antenneteknologi og driftssikkerhed. SAT-B er det bedst mulige valg, når der kræves taletransmission af høj kvalitet, optimal sikkerhed og kapacitet til et stort antal transmissioner af telex, fax, data og highspeed-data (HSD). Uddannelsescertifikat Uddannelse af personale med henblik på at modsvare GMDSSkonceptets krav om betjening af udstyr og grundlæggende forståelse af systemerne spiller en uhyre væsentlig rolle for den samlede vellykkede gennemførelse af GMDSS. Som et enestående initiativ for GMDSS-løsninger forsynes hvert skib med et komplet software- træningsprogram, der anvendes ombord som forberedelse til at opfylde GMDSS-kravene og opnå betjeningscertifikatet General Operation Certificate. Service For at give rederierne et højt professionelt og ensartet serviceniveau er der etableret et verdensomspændende Sailor GMDSS-certificeret serviceconcept. Dette concept, der konstant kontrolleres, sikrer, at enheder kan udskiftes og reservedele leveres af alle S.. Radios certificerede servicecentre over hele verden - servicecentre, der er placeret ved alle de større havne. Desuden sikrer de certificerede servicecentre, at teknikere, hvis uddannelse ajourføres årligt, er klar med service 24 timer i døgnet, 35 dage om året. Vedligeholdelse Fabrikanter og leverandører af GMDSS-udstyr har et særligt ansvar for at sikre stabile leverancer af udstyr og reservedele i årene fremover, fordi GMDSS-udstyr installeres i skibene for at efterkomme SOLAS-konventionen (sikkerhed for menneskeliv til søs). Derfor bør rederierne, hvadenten de opererer lokalt eller internationalt, være opmærksomme på vigtigheden af at vælge GMDSSløsninger, der inkluderer fuld service fra leverandørens side. Det er en fast politik hos S.. Radio, som en af verdens førende leverandører af GMDSS-løsninger, at alle Sailor GMDSS-systemer - både nuværende og fremtidige - bringes ind i det næste århundrede i fuld parallel produktion. Om denne brugervejledning Denne vejledning henvender sig til den daglige bruger af systemet. Vejledningen indeholder to hovedafsnit, enkel og udbygget betjening. Den enkle del giver en kort, letlæselig beskrivelse af hovedfunktionerne. Den udbyggede del giver en detaljeret beskrivelse af produktets funktioner. NB! I forbindelse med dette produkt og den medfølgende dokumentation gælder en total ansvarsfraskrivelse for tab og skade af enhver art. Indholdet i denne manual har udelukkende informationsmæssig værdi, kan ændres uden forudgående varsel, kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, og repræsenterer ingen forpligtelser af nogen art. Denne aftale er underlagt dansk ret. Første udgave: December 1998 B4822DK0 iv

5 Indhold DSC-nødalarm... ii Hurtig udsendelse af DSC-nødalarm... ii Kvittering... ii Udsendelse af nødsignal... ii Hvad er hvad?... iii Forkortelser... iii Introduction... iv Om denne brugervejledning... iv Grundlæggende oplysninger om VHF... 2 VHF-kanalsystemet... 2 Mundtlig VHF-kommunikation... 2 DSC digital kommunikation... 2 Enkel betjening... 3 Tænd/sluk... 3 Enkelt telefonibetjening... 3 Lytning efter telefoniopkald... 3 Modtagelse af telefoniopkald... 4 Foretagelse af telefoniopkald... 4 Kanalindstilling... 5 Squelch... 5 Lydstyrke... Indstilling af senders udgangseffekt... Afbrydelse af højttaler... Indstilling af lysstyrke... Enkel DSC-betjening... 7 DSC - de vigtigste taster... 7 DSC-display... 7 Opkald til skib... 8 Modtagelse af individuelt DSC-opkald... 8 Opkald til kyststation... 9 Opkald direkte til almindelig telefon... 9 Adressebog RX LOG Udbygget betjening Udbygget VHF-telefonibetjening Indstilling af kanal-mode, /USA...11 Indstilling af kanal-mode, /BI...11 Senders udgangseffekt...11 Scanningfunktionens hukommelse Scanning of Channels Dobbeltvagt Intercom Udbygget DSC-betjening Modtagelse af DSC-opkald TX CALL-menu Tonesignaler ved modtagelse af DSC-opkald Funktionsmenu Ændring af en funktion Menuoversigt for funktionsmenu Beskrivelse af VHF-systemet Internationale kanaler USA-kanaler

6 Grundlæggende oplysninger om VHF VHF-kanalsystemet VHF-radiotelefonisystemet bruger et begrænset antal frekvenser, der kaldes kanaler. 57 kanaler er offentlige, nemlig kanalerne med numrene 1-28 og Hver af disse tjener et særligt formål: skibskib, skib-havn, skib-kyst. Derudover findes der private kanaler. I nordamerikanske farvande bruges andre kanaler, hvorfor anlægget der skal indstilles på USA-kanalerne. Også andre steder, som fx Rhinen, har deres eget system. Fire kanaler tjener bestemte formål: 1: Bruges udelukkende til mundtlige nødopkald og opkald til alle stationer. Alle større skibe skal altid aflytte denne kanal, og den må aldrig bruges til almindelig samtale el.lign. 70: DSC-kanal (se nedenfor). 75-7: Bruges som beskyttelsesbånd for nødkanalen 1. Mundtlig VHF-kommunikation Bortset fra kanal 70 anvendes alle de mulige kanaler til mundtlig kommunikation. Der er to slags kanaler, simplex og duplex: - å en simplex-kanal sender og modtager begge parter på samme frekvens. Det er derfor ikke muligt at tale og lytte på samme tid. Når man er færdig med at tale, siger man skifter og slipper sendetasten. - å en duplex-kanal taler og lytter man på to forskellige frekvenser. Det er derfor muligt at tale og lytte på samme tid. Man bør slippe sendetasten, når man ikke taler. Vær opmærksom på, at alle med en VHF-modtager kan lytte til samtalen, men det er forbudt at bruge eller videregive oplysningerne. Telefonidisplay Almindeligt display DU DW Scanningdisplay MEM r - -CH 7 ALL 1 TX ower-indikatorlampe /US mode-indikation Højttaler tændt/slukket Dimmer (lysdæmper) DSC digital kommunikation DSC-systemet, der overfører data digitalt, bruger VHF-kanal 70. Senderen venter, til kanalen er ledig, og sender så sine data - enten til en bestemt adresse eller til alle stationer, som når det drejer sig om et DSC-nødopkald. DSC bruges hovedsageligt til at etablere kontakt med henblik på mundtlig kommunikation. 2

7 Enkel betjening Tænd/sluk 1. Tryk på ON/OFF-knappen Lytning efter telefoniopkald Ifølge de internationale regler skal alle skibe hele tiden aflytte kanal Vælg kanal Hvis displayet viser UNIT OFF, fjernbetjenes anlægget. Ved at trykke på ON/OFF aktiveres betjeningspanelet. 2. Indstil squelch-følsomheden med drejeknappen Enkelt telefonibetjening VHF-funktionerne aktiveres ved at trykke på enten TEL/DSC eller 1 -tasten. a. Reducer squelch-følsomheden, til der høres støj på en ledig kanal. b. Øg derefter squelch-følsomheden, til støjen lige akkurat er væk. (Hvis man ønsker at lytte efter opkald på andre kanaler, vælges kanalnummeret, eller scanningfunktionen bruges.) eller 3

8 Modtagelse af telefoniopkald Når et opkald kommer ind, høres Deres navn i højttaleren. 1. Løft mikrotelefonen. 2. Tryk på sendetasten. Tryk 3. Besvar opkaldet ved at sige: <Navnet på den station, der kalder op> HER ER: <Navnet på Deres station> Foretagelse af telefoniopkald I VHF-telefoni: Vælg kanal 1 eller en anden angivet eller aftalt kanal: 4. Foreslå en kanal ved at sige: KANAL <forslag til kanalnummer> 5. Sig skifter og slip sendetasten. Den, der kalder op, kan nu acceptere det foreslåede kanalnummer. Slip 2. Løft mikrotelefonen.. Skift til den aftalte kanal (fx kanal 71) og kommuniker: å kort afstand bruges 1W Sendetasten holdes nede, mens man taler. Hvis man benytter en simplex-kanal, skal man sige skifter, når man er færdig med at tale. 3. Sendetasten holdes nede, mens man taler. Opkaldet foretages: 1. Navn på station, der er kaldt op (3 gange) 2. HER ER <Deres stations navn (3 gange)> 3. SKIFTER 4. Slip sendetasten og lyt. Tryk Slip 5. Når opkaldet er besvaret, aftales en kanal. Skift til denne kanal (fx kanal ) og kommuniker Sendetasten holdes kun nede, mens man taler. Hvis man benytter en simplex-kanal, skal man sige skifter, hver gang man er færdig med at tale. 4

9 Kanalindstilling VHF-kanalerne kan indstilles på to måder ved hjælp af enten de numeriske taster eller kvikvalgstasten 1. Numeriske taster: Brug de numeriske taster, til det ønskede kanalnummer vises på displayet: Kvikvalgstast: Tryk på tasten Squelch Modtagerens squelch-følsomhed indstilles med drejeknappen Eks.: Squelch-følsomheden vises i displayet under SQ. Hvis Deres VHF-anlæg giver adgang til private kanaler, vælges et privat kanalnummer ved at trykke på tasterne: Eks.: rivat kanal nummer

10 Lydstyrke Lydstyrken justeres med drejeknappen Lydstyrken vises i displayet under VOL. Afbrydelse af højttaler Når højttaleren er aktiveret, slår den automatisk fra, når sendetasten holdes nede. Når sendetasten slippes, slår højttaleren til igen. Højttalersymbolet i displayet viser, om højttaleren er slået til eller fra. Når højttaleren er slået til: Højttaleren slås fra/til ved at trykke på tasten: Højttaler slået fra Indstilling af senders udgangseffekt Senderens udgangseffekt kan indstilles til enten 1W eller. Indikatorlampen i displayet viser, når udgangseffekten er nedsat, dvs. 1W. Nogle kanaler kan kun forprogrammeres til udgangseffekt 1W. Senderens udgangseffekt ændres ved at taste: W Indstilling af lysstyrke I VHF-anlægget er der lys i displayet, tastaturet og indikatorlamperne (TX, 1W, US, CALL og ALARM). Der er fire indstillinger for lyset, nemlig 0-3. Lyset dæmpes/forstærkes ved at taste: LEVEL 2 Når tasten holdes nede, ændres lysstyrken hvert sekund. 1W indikatorlampe

11 Enkel DSC-betjening DSC - de vigtigste taster Tasten TEL/DSC bruges til at skifte mellem telefoni og DSC-display. DSC-display Displayet er baseret på et selvforklarende menustyret system, der giver brugeren instrukser i from af tekst. Desuden vises funktionen af hver af de funktionstaster, der er placeret til højre for displayet. Åbner menuen for adressebogen DSC status Channel: 70 OS: N59 09 E009 3 DSC-display med aktuelle eller sidste status Telefonidisplay tasten åbner displaymenuen, hvor alle DSC-opkald gemmes i op til 48 timer. I denne menu kan opkald af typen CALL (almindelige opkald) og ALARM (nødopkald og ilmeldinger) aflæses separat og sorteres efter modtagelsestidspunktet. I displayets nederste højre hjørne aflæses data. I højre side vises tasternes funktioner Use or keyboard ACCET to search in addr book ^ Ms Magretha NAME v TO : MSG : Working CH MORE Select ADD to make a new call ADD DELETE CANCEL I øverste venstre hjørne gives instrukser i form af tekst. Accepterer data. Går videre til næste side om samme emne. Et trin tilbage. - tasten åbner sendemenuen. Herfra er det muligt at foretage helt enkle opkald (kyst, skib, alle skibe) og mere komplicerede opkald, inkl. særlige kategorier og telekommandoer. AGAIN Finder første side om det aktuelle emne. - tasten åbner menuen for adressebogen. Et opkald fra adressebogen er et fuldt DSC-opkald inkl. et navn. Det er muligt at sende, tilføje og slette opkald herfra. - tasten skifter mellem telefoni og DSC-displayet. 7

12 Opkald til skib Tryk på TX CALL. Select type of call: SHORE SHI LAST CALL MORE Vælg SHI (opkald til skib) Modtagelse af individuelt DSCopkald Når VHF-anlægget er tændt, aflyttes kanal 70 for indkomne DSCopkald. Lift HANDSET TO CONNECT Individual acknowledgment received FROM: VIEW Løft mikrotelefonen for at etablere kontakt med afsenderen. eller Tryk på VIEW for at aflæse opkaldet. Indtast det nicifrede MMSInummer på det ønskede skib Call contents First page Time : 12:2:47 1 Sep 97 TYE : Individual FROM : CAT : Routine ACKN : Reply MORE Tryk på MORE for at aflæse næste del af opkaldet. Key in the ship station MMSI number ACCET DIRECTORY TYE : Individual TO : CANCEL En ledig international skibskanal foreslås. Key in the working channel < ACCET TYE : Individual TO : AD : Working CH 08 CANCEL Accepter nummeret. Undermenu, hvor et forprogrammeret skib kan vælges. Accepter kanalen. Call contents CONNECT Second page COMM: Simplex TEL2 : No info AD : Working CH 8 CANCEL AGAIN Løft mikrotelefonen og samtal. Skift til VHF-telefoni og vælg kanalen. Select send to transmit TYE : Individual TO : AD : Working CH 8 ACKN : Request SEND CANCEL Vælg SEND for at afsende opkaldet. I displayet vil følgende meddelelser nu blinke: Call in progress (opkald i gang) og Waiting for acknowledgment (venter på kvittering). Afvent svar. 8

13 Opkald til kyststation Tryk på TX CALL Opkald direkte til almindelig telefon Tryk på TX CALL Select type of call: SHORE SHI Vælg SHORE (opkald til kyststation). Select type of call: SHORE SHI Vælg SHORE (opkald til kyststation). ALL STATIONS ALL STATIONS MORE MORE Indtast kyststationens nicifrede MMSI-nummer. Key in the coast station MMSI number ACCET DIRECTORY TYE : Individual TO : CANCEL < Accepter nummeret. Undermenu, hvor en forprogrammeret kyststation kan vælges. Indtast telefonnummeret. Key in the coast station MMSI number ACCET < Accepter nummeret. DIRECTORY TYE : Individual TO : CANCEL Undermenu, hvor en forprogrammeret kyststation kan vælges. Key in the phone number ACCET < Bruges til at foretage et automatisk opkald til et almindeligt telefonnummer. Key in the phone number ACCET < Accepter nummeret. TYE : hone call WITHOUT TO : Lyngby Radio CANCEL WITHOUT for at slette telefonnummeret. TYE : hone call WITHOUT TO : Lyngby Radio CANCEL Select send to transmit SEND SEND for at afsende opkaldet. Select send to transmit ACCET Vælg SEND for at afsende opkaldet. TYE : Individual TO : Lyngby Radio AD : No info ACKN : Request CANCEL TYE : hone call TO : Lyngby Radio TEL : ACKN : Request CANCEL Følgende meddelelser vil blinke i displayet: Call in progress (opkald i gang) og Waiting for acknowledgment (venter på kvittering). Afvent svar. Følgende meddelelser vil blinke i displayet: Call in progress (opkald i gang) og Waiting for acknowledgment (venter på kvittering). Afvent svar. 9

14 Adressebog Tryk på ADDR BOOK for at åbne menuen for adressebogen. RX LOG Tryk på RX LOG Use or keyboard ACCET to search in addr book ^ Ms Magretha NAME v TO : MSG : Working CH MORE Accepterer opkaldet og går til SEND-menuen. Går videre til næste side. Select type of message to view CALLS ALARM CALLS CANCEL Aflæser almindeligt opkald. Aflæser nødopkald (se nedenfor). Select ADD to make a new call ADD DELETE Bruges til at gemme et nyt opkald i adressebogens register. Bruges til at slette opkald. ALARM CALLS -hukommelsen indeholder: Nødalarm, kvittering, nødmelding, opkaldskategori nød og il. CALLS-hukommelsen indeholder: Alle andre typer af opkald end de ovenfor nævnte. CANCEL Returnerer til VHF-telefoni. AGAIN Call contents first page TIME : 8:57:52 19 Aug 97 TYE : Individual FROM : CAT : Routine ACKN : Request ^ MSG v MORE Frem og tilbage i hukommelsen. Gå til næste side. Select CONNECT CONNECT to reply call COMM : Simplex CHANGE TEL2 : No info AD : Working CH 8 CANCEL AGAIN Besvarer opkald og indstiller kanal. Ændrer svar. Tilbage til første side igen. 10

15 Udbygget betjening Udbygget VHFtelefonibetjening Indstilling af kanal-mode, /USA Hvis Deres VHF har to sæt kanaler, kan man vælge mellem disse ved at trykke på funktionstasten Viser kanal-mode Senders udgangseffekt OBS! Gælder USA-kanalerne 13 og 7. Hvis VHF en er programmeret med sættet af USA-kanaler, kan nogle af disse kun bruges med nedsat effekt 1W. Således kan udgangseffekten ikke ændres til som beskrevet tidligere. Dog er det stadig muligt at indstille senderens udgangseffekt til ved hjælp af: Displayet viser US/. Den gule indikatorlampe US under displayet viser valg af kanalmode. Når tasten holdes nede i 1 sekund, ændres senderens udgangseffekt. Indstilling af kanal-mode, /BI Hvis Deres VHF er BI-versionen, vises kanal-mode som følger: Viser kanal-mode Displayet viser BI/. Den gule indikatorlampe BI under displayet viser valg af kanal-mode. ATIS aktiveres automatisk ved valg af BI-mode 11

16 Scanningfunktionens hukommelse VHF-anlægget har otte scanningtabeller, der er uafhængige af hinanden. I disse tabeller kan kanaler gemmes med henblik på senere scanning, dvs. afsøgning. Hver tabel kan indeholde alle de kanaler, der er tilgængelige i systemet. For at man kan skelne mellem scanningtabellerne, tildeles hver tabel et nummer (0-7). Til hvert af disse numre kan der knyttes et navn bestående af højst syv tegn. Navngivning af scanningtabeller foregår gennem funktionsmenuen. Nummeret på den valgte scanningtabel vises i nederste venstre højre af displayet. Forprogrammerede tabeller til scanning af kanaler: Tabel 5: Sikkerhedskanaler er og 13, prioritetskanal er 1. Tabel : Kanaler til kommunikation mellem skibe, undtagen og 13. Tabel 7: Alle kanaler i systemet. Det er ikke muligt at tilføje eller slette kanaler i disse forudindstillede scanningtabeller. Indstilling af valgt scanningtabel: Sådan tildeles den valgte scanningtabel nummer 0: 1. Tast MEM SEL 7 ALL Displayet viser SEL (vælg) og MEM (hukommelse). I den nederste del af displayet vises scanningtabellens nummer og navn. Scanning af kanaler Sådan starter en scanning: Tast I den nederste del af displayet vises nu fra venstre til højre scanningtabellens nummer, navn og prioritetskanal. Hvis scanningtabellen ikke indeholder nogen kanaler, foretages der ingen scanning, og displayet vil vise følgende: Sådan stoppes en scanning: En scanning, der er i gang, kan afsluttes på følgende måder: 1. Tast Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der var valgt, før scanneren blev startet. 2. Tast Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på kvikvalgskanalen Løft mikrotelefonen. Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der var valgt, før scanneren blev startet. 4. Tryk på sendetasten MEM r - CH 7 ALL 1 NO MEM EMTY 2. Tast Hvis der ikke opfanges signal på nogen kanal, returnerer systemet til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der var valgt, før scanneren blev startet. Hvis der opfanges signal på en kanal, kommer systemet i almindelig VHF-telefoni på den sidste kanal, hvor der blev opfanget signal. VHF-displayet viser nu scanningtabellens ny nummer, i dette tilfælde nummer 0. 12

17 Hvis en scanning er i gang, og der opfanges signal på fx kanal, vises det valgte kanalnummer og lydstyrken i displayet. For hver kanal, der scannes i scanningtabellen, foretages der en scanning af prioritetskanalen 1. Denne kanal kan ikke slettes eller udelukkes fra en scanning, der er i gang. MEM VOL -CH Sådan tilføjes en kanal til scanningtabellen: Vælg kanalnummer (vises i displayet) og tast Sådan slettes en kanal i scanningtabellen: Vælg kanalnummer (vises i displayet) og tast Eks.: Kanal slettes i scanningtabel 1: 1. Tast Kanal er valgt Eks.: Kanal tilføjes i scanningtabel 1: 1. Tast 2. Tast Displayet viser DELETE CH (kanal slettes) i et sekund. DELETE CH Kanal er valgt Displayet viser derefter den næste kanal i scanningtabellen Tast Displayet viser STORES CH (kanal gemmes) i to sekunder. STORES CH Hvis der ikke er flere kanaler i scanningtabellen, og der gøres et forsøg på at slette, viser displayet MEM EMTY (hukommelse tom). NO MEM EMTY 13

18 Sådan aflæses kanalerne i scanningtabellen: Der er to måder, hvorpå man kan se hvilke kanaler, en scanningtabel indeholder: Mens tasten holdes nede (se nedenfor), udlæses scanningtabellens kanaler i displayet. 1. Tast, sidstnævnte i et sekund. Dobbeltvagt Dobbeltvagtfunktionen betyder, at en prioritetskanal og den valgte kanal aflyttes samtidig. Aktivering af dobbeltvagt med kanal og prioritetskanal 1: Vælg kanal. Tast derefter ELLER 2. Tast, sidstnævnte i et sekund. MEM 12 0 CONTENT Når dobbeltvagt er i gang, viser displayets øverste venstre hjørne DW, mens det nederste højre hjørne viser prioritetskanalen. Afbrydelse af dobbeltvagt: Når dobbeltvagt er i gang, er der tre måder at afbryde den på. 1. Tast 2. Tryk på sendetasten DW MEM VOL -CH Systemet returnerer til VHF-telefoni på den valgte kanal og begynder at sende. 3. Tast Systemet returnerer til VHF-telefoni på kvikvalgskanalen (normalt kanal 1). 14

19 Intercom I VHF-anlæg med mere end en kontrolenhed kan der foretages en intercom mellem to kontrolenheder, dvs. disse kan kommunikere med hinanden. Opkald fra VHF en til en anden kontrolenhed: 1. Tast IC SELECT NO Displayet viser, at man nu skal vælge nummeret på den ønskede kontrolenhed. 2. Tryk på en numerisk taste for at vælge hvilken kontrolenhed, der skal kaldes op. Eks.: 3. Hvis kontrolenheden med nummeret 2 ikke kan kaldes op, viser displayet og der kaldes ikke op. IC2 NOT AVAIL Hvis kontrolenheden med nummeret 2 kan kaldes op, viser displayet og der høres en ringetone i højttaleren. IC2 CALLING 15

20 Dette viser, at et opkald er i gang til kontrolenheden med nummeret 2. Displayets nederste del viser nu skiftevis CALLING (kalder op) og NAME (den kaldte kontrolenheds navn). Mens der kaldes op, hvilket tager tredive sekunder, kan man løfte mikrotelefonen og tale ind i mikrofonen. Da modtageren af opkaldet i sin højttaler kan høre, hvad man siger, kan VHF-systemet bruges som et slags kaldeanlæg. 4. Hvis opkaldet besvares: Intercom er etableret, når modtageren af opkaldet løfter sin mikrotelefon. Hvis opkaldet ikke besvares: VHF en afbryder automatisk og returnerer til almindelig VHF-telefoni, hvis opkaldet ikke er besvaret inden tredive sekunder. Opkald fra en anden kontrolenhed: Når en intercom forsøges etableret fra en anden kontrolenhed, signaleres dette som vist i følgende eksempel, hvor kontrolenheden med nummeret 3 kalder op. 1. Modtagelse af en intercom IC2 NAME Under en intercom er følgende funktioner mulige: 1. Indstilling af lydstyrke 2. Højttaler tænd/sluk 3. Indstilling af squelch-følsomhed 4. Indstilling af lysstyrke Afslutning af intercom: Intercom-forbindelsen kan afbrydes af begge kontrolenheder. Sådan afslutter man: Displayet viser skiftevis CALLING (kalder op) og NAME (navnet på den, der kalder op). Der høres en ringetone i højttaleren. 2. Løft mikrotelefonen for at besvare opkaldet. IC3 CALLING 1. lacer mikrotelefonen i ophænget. Anlægget kommer i VHF-telefoni. 2. Tast Anlægget kommer i VHF-telefoni. 3. Tast Ved valg af kanal 1 kommer anlægget i VHF-telefoni. Intercom-forbindelsen mellem de to kontrolenheder er nu etableret. Sendetasten holdes nede, mens man taler. 1

21 Udbygget DSC-betjening Modtagelse af DSC-opkald Brugeren gøres opmærksom på, at et DSC-opkald er modtaget. Dette kan ske på forskellige måder, afhængig af typen af DSCopkald og apparatets betjenings-mode. Lyd, CALL indikatorlampe eller CALL og ALARM indikatorlamperne. Derudover reagerer apparatet som følger: 1. Hvis mikrotelefonen er placeret i ophænget: A. I VHF-telefoni: Lift HANDSET TO CONNECT Individual call received FROM: MMSI NO VIEW Betjenings-mode skifter automatisk til DSC. B. I DSC-mode eller når funktionsmenuen er slået til, fortsættes den igangværende funktion. Select type of call: SHORE SHI LAST CALL MORE 2. Hvis mikrotelefonen er løftet: A. I VHF-telefoni: Anlægget forbliver i VHF-telefoni og betjenes overensstemmelse hermed. Tast som i 1.A for oplysninger om det aktuelle opkald B. I DSC-mode, eller når funktionsmenuen er slået til, fortsættes den igangværende funktion. I alle tilfælde kan oplysninger om alle opkald aflæses som følger: Tast og aflæs oplysninger om alle opkald ved at gå ind i RX LOG-menuen. 17

22 TX CALL-menu Et udvidet DSC-opkald gør det muligt at foretage DSC-opkald i overensstemmelse med de internationale retningslinjer, inkl. at sende data eller fax med ekstraudstyr, der er koblet til VHFsystemet. Et udvidet opkald startes ved at vælge EXTENDED (udvidet opkald) som Type of call (opkaldstype) i TX-menuen vist nedenfor, og derefter fortsætte i menuen på næste side. Select type of call: ALL SHIS DISTRESS EXTENDED MORE Sikkerhedsopkald til alle skibe. Nødopkald. Udvidet opkald. Tast TX CALL Select type of extended call INDIVIDUAL GROU G.AREA TYE: MORE Videre til anden side i den udvidede menu. Select type of call: SHORE SHI LAST CALL Returnerer til sidste opkald Select type of extended call ALL SHIS DISTRESS RELAY CANCEL MORE TYE: AGAIN TX CALL-menu. Indsæt selv korrekte oplysninger i stedet for eksemplerne. Type of call Address Options Other data transmitted Add. MSG. Ackn. SHORE Shore: No info: Call shore station Routine - Simplex No info Yes Shore -->hone: or from : Call hone No. Routine - Simplex - <hone number> No info Yes ADDR.BOOK SHI (ingen) Routine - Simplex - No Info Working ch xx Yes LAST CALL Repeat the last call made. ALL SHIS All ships (ingen) Safety - Simplex - No Info Working ch xx No DISTRESS COLLISION SINKING No IRACY UNDESIGNATED GROUNDING MAN OVER BOARD ABANDONING SHI FLOODING FIRE LISTING (CASIZING) DISABLED AND ADRIFT EXTENDED VTS CALL 18

23 EXTENDED TX CALL-menu - videre fra EXTENDED i tabellen på foregående side. Indsæt selv korrekte oplysninger i stedet for eksemplerne. Type of call Address Options Category Telecom 1 Telecom 2 Add. MSG. Ackn. INDIVIDUAL hone hone number Routine Simplex No info No info Yes Shore: SIMLEX No info Ship: OLLING MEDICAL GROU OSITION NEUTRAL G.AREA N:57 d02 NO INFO No info W:009 d03 FAX ARQ DATA No info ROUTINE V.21 N: URGENCY V.22 W:9.. DISTRESS V.22 SAFETY V.23 BUSINESS V.2 V.2 V.27 V.32 No info Yes Unable to No reason osition No comply Congestion Working Busy ch xx Queue Station barred No operator Temporary engaged Equipment disabled Bad channel Bad mode No info ALL SHIS DISTRESS Simplex No info Working No SAFETY No info ch xx BUSINESS FAX ARQ DATA DATA DISTRESS RELAY Type of Address Ship in Distressed Distress osition address distress ship's MMSI DISTRESS ALL SHIS All ships UNKNOWN INDIVIDUAL KNOWN Regler for MMSI-adresser: Kyststationnumre begynder med 00, gruppenumre med 0, og skibsnumre med et tal mellem 1 og 9. 19

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK VHF RT2048 SAILOR COMACT 2000 ROGRAMME DANSK SAILOR RT2048 VHF radiotelefon er konstrueret til at møde de stigende krav til et højteknologisk produkt, såsom høj kvalitet, små dimensioner osv. SAILOR RT2048

Læs mere

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY Betjeningsvejledning M A N U A L Simrad RS87 VHF Radio System III RS87 VHF 2003 Simrad Ltd Tekniske data, informationer og illustrationer beskrevet i denne manual,

Læs mere

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com HurtigGuide DK HH36 Marine VHF Radio med GPS NB! Vi gør opmærksom på at der kræves maritim radiolicens for at bruge VHF udstyr. Udstyret er godkendt til brug indenfor EU (og i norske farvande). Den bærbare

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning

SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning DISTRESS - NØDOPKALD Transmission af DSC alarm på MF (2.187,5 khz) 1. Hvis slukket tryk på ON/OFF 2. L øft DISTRESS klap 3. Tryk på DISTRESS knap TX og Alarm

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual Radio Ocean VHF DSC Radio RO-4700 / RO-4800 / P-4800 Installations- og betjeningsmanual Denne manual beskriver installation og betjening af RO-4700, samt tillæg med forskelle omfattende RO-4800/P-4800

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Instrumentlære B. Kort navn Instrumentlære FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten færdighed i

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY Betjeningsvejledning M A N U A L Simrad RS86 VHF Radio System III RS86 VHF 2003 Simrad Ltd Tekniske data, informationer og illustrationer beskrevet i denne manual,

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO DANMARK A/S. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS

Læs mere

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form fbn fbn acta Godkendt 1 af 11 Præsentation af: - Deltager/lærer - Praktiske oplysninger - Hvad er formålet kurset Kursisterne udfylder indstilling til radioprøve. Kursister fremviser billedlegitimation

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

RT-650 VHF Marine Radio Med indbygget AIS modtager

RT-650 VHF Marine Radio Med indbygget AIS modtager RT-650 VHF Marine Radio Med indbygget AIS modtager Tillykke med dit køb af Navicom RT-650 VHF DSC Radio med udgangseffekt på 25 / 1 watt. Radioen understøtter DSC (Digital Selective Calling) når den er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI Navne & Funktioner... 1 Montering og fjernelse af batteripakke... 2 Opladning af batteriet... 2 Display symboler... 3 Grundlæggende

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E MF-telefoni Opkalds-, sikkerheds- og nødfrekvens: 2182 Indbyrdes korrespondance*: 2266 2271 2276 2281 2286 2291 3545 3550 3555 3560 3565 3570 Indbyrdes korrespondance (1 W sendere uden certifikat): 3302

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO. im601

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO. im601 BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO im601 INDLEDNING Tak fordi du valgte et Icom produkt. IC-M601 marineradio er konstrueret med Icoms høje krav på kvalitet og brugervenlighed. Med korrekt betjening vil

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

YEALINK T46G Complea A/S

YEALINK T46G Complea A/S Lufthavnsvej 5 9400 Nørresundby Telefon +45 9632 7000 Ring op 1. Tag røret 1. Tryk på mens røret er lagt på. 1. Tryk på for at aktivere headset-mode. Bemærk: Under et kald kan du skifte mellem headset,

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale.

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale. 73 Frekvenstildeling Frekvens tildelingsmæssigt er jorden opdelt i 3 regioner. Som det fremgår, ligger Danmark i region 1. Mange af de frekvenser vi bruger til f.eks. interskibskorrespondance i MF-båndet,

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ Udi1des af censor ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Svendborg Dato:

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

INS TC2000. Mobil vejning og registrering af data. Kvikguide. Vejning. Dataregistrering. Godshåndtering. Avanceret vejeteknologi baseret på DMD

INS TC2000. Mobil vejning og registrering af data. Kvikguide. Vejning. Dataregistrering. Godshåndtering. Avanceret vejeteknologi baseret på DMD INS TC2000 Dynamic Mass Determination Mobil vejning og registrering af data Kvikguide Vejning Dataregistrering Godshåndtering Optimeret godshåndtering ved vejning og registrering af data fra gaffeltrucken

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere