SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1."

Transkript

1 SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1.

2 DSC-nødalarm Kvittering Hurtig udsendelse af DSC-nødalarm 1. Tryk på ON/OFF-knappen, hvis apparatet er slukket eller display viser UNIT OFF. Distress acknowledgment received FROM: VIEW Aflæs oplysninger om kvitteringen. 2. Løft klappen til DISTRESS-knappen. 3. Hold DISTRESS-knappen nede, indtil displayet efter 5 sekunder viser RELEASE (slip). I de 5 sekunder blinker indikatorlamperne TX og ALARM på skift. Waiting for Distress Acknowledgment Retransmit distress call every 4 minutes NB! ii 1 CANCEL RELEASE ress the DISTRESS button for 5 seconds to transmit TYE : Distress MSG. : Undesignated os : N:05 01E: Time : UTC CANCEL Afvent svar! (Nødalarmen gentages automatisk hvert 3,5-4,5 minut.) Nødalarm må udelukkende bruges i nødsituationer! 4. Tryk på VIEW. Call contents first page Time: Aug 97 TYE : All station FROM: CAT : Distress ACK : Call MORE Næste side. Call contents second page CONNECT COMM: Distress ackn SHI : MSG. : Undesignated os : N:05 01E: AGAIN Udsendelse af nødsignal 5. Tryk på 1. Tilbage igen Løft mikrotelefonen. Tryk Tryk på sendetasten og sig: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY Her er <Skibets navn (siges tre gange)> MAYDAY Her er <Skibets navn og kaldesignal> osition Nødsituationens art og hvilken hjælp, der ønskes Antal personer ombord Andre oplysninger, der kan have betydning SKIFTER. Slip sendetasten og afvent svar. listen for answer. 1 Slip

3 Hvad er hvad? Display. 2. Indikatorlampe. TX: Sender. 1W: Udgangseffekt 1 watt. US: USA-kanalsystem aktiveret (kun i USA-versioner. Se side 11 for oplysninger om BI-versionen.) CALL: DSC-opkald modtaget. ALARM: Nødopkald modtaget. 3. Højttaler. 4. Squelch-indstilling (støjbegrænsning). Skrues helt ned, når der ikke er modtaget et opkald. 5. Tænd/sluk.. Lydstyrkekontrol. 7. Skiftetaste. Holdes nede samtidig med anden taste for at aktivere de gule funktioner. 8. Nødalarmsknap, gemt bag klap. Ved brug løftes klappen og knappen holdes nede i 3 sekunder, idet displayinstrukserne følges. 9. Tastatur. 10. Skifter mellem TEL (VHF-telefoni) og DSC (digitalt selektivt opkald). 11. Åbner adressebogen i DSC-mode. 12. TX CALL: Tryk for forberedelse af DSC-opkald. 13. Åbner RX log, der er en journal over modtagne opkald. 14. Displaytaster. Hver tasts funktion beskrives i dens respektive linje i højre side af displayet. Forkortelser ADDR Address - Adresse ATIS Automatic Transmitter Identification System - Automatisk identifikation af afsender CU Control Unit - Kontrolenhed DSC Digital Selective Calling - Digitalt selektivt opkald DU Duplex (modtale) DW Dual Watch - Dobbeltvagt GMDSS Global Maritime Distress and Safety System - Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem GS Global ositioning System - Globalt positioneringssystem LF Low Frequency - Lavfrekvens MEM Memory - Hukommelse MMSI Maritime Mobile Service Identity - Maritim mobil skibsidentifikation MSG Message - Melding TT ush To Talk - Sendetaste RX Receive(r) - Modtage(r) SQ Squelch (støjbegrænsning) STN Station TEL Telephony - Telefoni TX Transmit(ter) - Sende(r) iii

4 Introduktion S.. Radio A/S S.. Radio A/S har været førende på markedet for maritimt radiokommunikationsudstyr i mere end et halvt århundrede. Sailor S.. Radios kommunikationsprodukter og -systemer er kendt under mærket Sailor. Dette er blevet en garanti for driftsikkert og teknologisk fremragende radioudstyr, lige fra enkle VHF-enheder til satellitsystemer og komplette kompakte GMDSS-løsninger. rodukter SAILOR COMACT 2000 GMDSS er baseret på S.. Radios gennemprøvede udvalg af produkter, der er specielt udviklet til at modsvare kravene til GMDSS-udstyr og understøttes af et verdensomspændende GMDSS-certificeret serviceconcept, hvilket giver flere hundrede gode grunde til, at rederier vælger udstyr fremstillet af S.. Radio A/S. I dag er S.. Radio A/S anerkendt som en af verdens førende leverandører af GMDSS-løsninger. SAILOR COMACT 2000 GMDSS leveres til et stort antal af verdens førende rederier og nationale flåder. Det er en komplet GMDSS-løsning, der præcist modsvarer kommunikations- og sikkerhedsbehovene - hvadenten man opererer med A1, A2, A3 eller A4. System 4000 GMDSS sætter nye standarder. Det er fremstillet ud fra vores store erfaring med udvikling af GMDSS-udstyr. Det lever op til alle relevante krav om sikkerhed og effektivitet. System 4000 indeholder et stort antal attraktive praktiske og sikkerhedsmæssige faciliteter, enten som en komplet løsning eller som en serie af selvstændige produkter. S.. Radio har en lang historie som leverandør af satellitkommunikationsudstyr og fører et fuldt udbygget program af satellitsystemer, inklusive Mini M, SAT-C og et antal stationære satellitsystemer. Vores SAT-B er et gennembrud inden for maritim antenneteknologi og driftssikkerhed. SAT-B er det bedst mulige valg, når der kræves taletransmission af høj kvalitet, optimal sikkerhed og kapacitet til et stort antal transmissioner af telex, fax, data og highspeed-data (HSD). Uddannelsescertifikat Uddannelse af personale med henblik på at modsvare GMDSSkonceptets krav om betjening af udstyr og grundlæggende forståelse af systemerne spiller en uhyre væsentlig rolle for den samlede vellykkede gennemførelse af GMDSS. Som et enestående initiativ for GMDSS-løsninger forsynes hvert skib med et komplet software- træningsprogram, der anvendes ombord som forberedelse til at opfylde GMDSS-kravene og opnå betjeningscertifikatet General Operation Certificate. Service For at give rederierne et højt professionelt og ensartet serviceniveau er der etableret et verdensomspændende Sailor GMDSS-certificeret serviceconcept. Dette concept, der konstant kontrolleres, sikrer, at enheder kan udskiftes og reservedele leveres af alle S.. Radios certificerede servicecentre over hele verden - servicecentre, der er placeret ved alle de større havne. Desuden sikrer de certificerede servicecentre, at teknikere, hvis uddannelse ajourføres årligt, er klar med service 24 timer i døgnet, 35 dage om året. Vedligeholdelse Fabrikanter og leverandører af GMDSS-udstyr har et særligt ansvar for at sikre stabile leverancer af udstyr og reservedele i årene fremover, fordi GMDSS-udstyr installeres i skibene for at efterkomme SOLAS-konventionen (sikkerhed for menneskeliv til søs). Derfor bør rederierne, hvadenten de opererer lokalt eller internationalt, være opmærksomme på vigtigheden af at vælge GMDSSløsninger, der inkluderer fuld service fra leverandørens side. Det er en fast politik hos S.. Radio, som en af verdens førende leverandører af GMDSS-løsninger, at alle Sailor GMDSS-systemer - både nuværende og fremtidige - bringes ind i det næste århundrede i fuld parallel produktion. Om denne brugervejledning Denne vejledning henvender sig til den daglige bruger af systemet. Vejledningen indeholder to hovedafsnit, enkel og udbygget betjening. Den enkle del giver en kort, letlæselig beskrivelse af hovedfunktionerne. Den udbyggede del giver en detaljeret beskrivelse af produktets funktioner. NB! I forbindelse med dette produkt og den medfølgende dokumentation gælder en total ansvarsfraskrivelse for tab og skade af enhver art. Indholdet i denne manual har udelukkende informationsmæssig værdi, kan ændres uden forudgående varsel, kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, og repræsenterer ingen forpligtelser af nogen art. Denne aftale er underlagt dansk ret. Første udgave: December 1998 B4822DK0 iv

5 Indhold DSC-nødalarm... ii Hurtig udsendelse af DSC-nødalarm... ii Kvittering... ii Udsendelse af nødsignal... ii Hvad er hvad?... iii Forkortelser... iii Introduction... iv Om denne brugervejledning... iv Grundlæggende oplysninger om VHF... 2 VHF-kanalsystemet... 2 Mundtlig VHF-kommunikation... 2 DSC digital kommunikation... 2 Enkel betjening... 3 Tænd/sluk... 3 Enkelt telefonibetjening... 3 Lytning efter telefoniopkald... 3 Modtagelse af telefoniopkald... 4 Foretagelse af telefoniopkald... 4 Kanalindstilling... 5 Squelch... 5 Lydstyrke... Indstilling af senders udgangseffekt... Afbrydelse af højttaler... Indstilling af lysstyrke... Enkel DSC-betjening... 7 DSC - de vigtigste taster... 7 DSC-display... 7 Opkald til skib... 8 Modtagelse af individuelt DSC-opkald... 8 Opkald til kyststation... 9 Opkald direkte til almindelig telefon... 9 Adressebog RX LOG Udbygget betjening Udbygget VHF-telefonibetjening Indstilling af kanal-mode, /USA...11 Indstilling af kanal-mode, /BI...11 Senders udgangseffekt...11 Scanningfunktionens hukommelse Scanning of Channels Dobbeltvagt Intercom Udbygget DSC-betjening Modtagelse af DSC-opkald TX CALL-menu Tonesignaler ved modtagelse af DSC-opkald Funktionsmenu Ændring af en funktion Menuoversigt for funktionsmenu Beskrivelse af VHF-systemet Internationale kanaler USA-kanaler

6 Grundlæggende oplysninger om VHF VHF-kanalsystemet VHF-radiotelefonisystemet bruger et begrænset antal frekvenser, der kaldes kanaler. 57 kanaler er offentlige, nemlig kanalerne med numrene 1-28 og Hver af disse tjener et særligt formål: skibskib, skib-havn, skib-kyst. Derudover findes der private kanaler. I nordamerikanske farvande bruges andre kanaler, hvorfor anlægget der skal indstilles på USA-kanalerne. Også andre steder, som fx Rhinen, har deres eget system. Fire kanaler tjener bestemte formål: 1: Bruges udelukkende til mundtlige nødopkald og opkald til alle stationer. Alle større skibe skal altid aflytte denne kanal, og den må aldrig bruges til almindelig samtale el.lign. 70: DSC-kanal (se nedenfor). 75-7: Bruges som beskyttelsesbånd for nødkanalen 1. Mundtlig VHF-kommunikation Bortset fra kanal 70 anvendes alle de mulige kanaler til mundtlig kommunikation. Der er to slags kanaler, simplex og duplex: - å en simplex-kanal sender og modtager begge parter på samme frekvens. Det er derfor ikke muligt at tale og lytte på samme tid. Når man er færdig med at tale, siger man skifter og slipper sendetasten. - å en duplex-kanal taler og lytter man på to forskellige frekvenser. Det er derfor muligt at tale og lytte på samme tid. Man bør slippe sendetasten, når man ikke taler. Vær opmærksom på, at alle med en VHF-modtager kan lytte til samtalen, men det er forbudt at bruge eller videregive oplysningerne. Telefonidisplay Almindeligt display DU DW Scanningdisplay MEM r - -CH 7 ALL 1 TX ower-indikatorlampe /US mode-indikation Højttaler tændt/slukket Dimmer (lysdæmper) DSC digital kommunikation DSC-systemet, der overfører data digitalt, bruger VHF-kanal 70. Senderen venter, til kanalen er ledig, og sender så sine data - enten til en bestemt adresse eller til alle stationer, som når det drejer sig om et DSC-nødopkald. DSC bruges hovedsageligt til at etablere kontakt med henblik på mundtlig kommunikation. 2

7 Enkel betjening Tænd/sluk 1. Tryk på ON/OFF-knappen Lytning efter telefoniopkald Ifølge de internationale regler skal alle skibe hele tiden aflytte kanal Vælg kanal Hvis displayet viser UNIT OFF, fjernbetjenes anlægget. Ved at trykke på ON/OFF aktiveres betjeningspanelet. 2. Indstil squelch-følsomheden med drejeknappen Enkelt telefonibetjening VHF-funktionerne aktiveres ved at trykke på enten TEL/DSC eller 1 -tasten. a. Reducer squelch-følsomheden, til der høres støj på en ledig kanal. b. Øg derefter squelch-følsomheden, til støjen lige akkurat er væk. (Hvis man ønsker at lytte efter opkald på andre kanaler, vælges kanalnummeret, eller scanningfunktionen bruges.) eller 3

8 Modtagelse af telefoniopkald Når et opkald kommer ind, høres Deres navn i højttaleren. 1. Løft mikrotelefonen. 2. Tryk på sendetasten. Tryk 3. Besvar opkaldet ved at sige: <Navnet på den station, der kalder op> HER ER: <Navnet på Deres station> Foretagelse af telefoniopkald I VHF-telefoni: Vælg kanal 1 eller en anden angivet eller aftalt kanal: 4. Foreslå en kanal ved at sige: KANAL <forslag til kanalnummer> 5. Sig skifter og slip sendetasten. Den, der kalder op, kan nu acceptere det foreslåede kanalnummer. Slip 2. Løft mikrotelefonen.. Skift til den aftalte kanal (fx kanal 71) og kommuniker: å kort afstand bruges 1W Sendetasten holdes nede, mens man taler. Hvis man benytter en simplex-kanal, skal man sige skifter, når man er færdig med at tale. 3. Sendetasten holdes nede, mens man taler. Opkaldet foretages: 1. Navn på station, der er kaldt op (3 gange) 2. HER ER <Deres stations navn (3 gange)> 3. SKIFTER 4. Slip sendetasten og lyt. Tryk Slip 5. Når opkaldet er besvaret, aftales en kanal. Skift til denne kanal (fx kanal ) og kommuniker Sendetasten holdes kun nede, mens man taler. Hvis man benytter en simplex-kanal, skal man sige skifter, hver gang man er færdig med at tale. 4

9 Kanalindstilling VHF-kanalerne kan indstilles på to måder ved hjælp af enten de numeriske taster eller kvikvalgstasten 1. Numeriske taster: Brug de numeriske taster, til det ønskede kanalnummer vises på displayet: Kvikvalgstast: Tryk på tasten Squelch Modtagerens squelch-følsomhed indstilles med drejeknappen Eks.: Squelch-følsomheden vises i displayet under SQ. Hvis Deres VHF-anlæg giver adgang til private kanaler, vælges et privat kanalnummer ved at trykke på tasterne: Eks.: rivat kanal nummer

10 Lydstyrke Lydstyrken justeres med drejeknappen Lydstyrken vises i displayet under VOL. Afbrydelse af højttaler Når højttaleren er aktiveret, slår den automatisk fra, når sendetasten holdes nede. Når sendetasten slippes, slår højttaleren til igen. Højttalersymbolet i displayet viser, om højttaleren er slået til eller fra. Når højttaleren er slået til: Højttaleren slås fra/til ved at trykke på tasten: Højttaler slået fra Indstilling af senders udgangseffekt Senderens udgangseffekt kan indstilles til enten 1W eller. Indikatorlampen i displayet viser, når udgangseffekten er nedsat, dvs. 1W. Nogle kanaler kan kun forprogrammeres til udgangseffekt 1W. Senderens udgangseffekt ændres ved at taste: W Indstilling af lysstyrke I VHF-anlægget er der lys i displayet, tastaturet og indikatorlamperne (TX, 1W, US, CALL og ALARM). Der er fire indstillinger for lyset, nemlig 0-3. Lyset dæmpes/forstærkes ved at taste: LEVEL 2 Når tasten holdes nede, ændres lysstyrken hvert sekund. 1W indikatorlampe

11 Enkel DSC-betjening DSC - de vigtigste taster Tasten TEL/DSC bruges til at skifte mellem telefoni og DSC-display. DSC-display Displayet er baseret på et selvforklarende menustyret system, der giver brugeren instrukser i from af tekst. Desuden vises funktionen af hver af de funktionstaster, der er placeret til højre for displayet. Åbner menuen for adressebogen DSC status Channel: 70 OS: N59 09 E009 3 DSC-display med aktuelle eller sidste status Telefonidisplay tasten åbner displaymenuen, hvor alle DSC-opkald gemmes i op til 48 timer. I denne menu kan opkald af typen CALL (almindelige opkald) og ALARM (nødopkald og ilmeldinger) aflæses separat og sorteres efter modtagelsestidspunktet. I displayets nederste højre hjørne aflæses data. I højre side vises tasternes funktioner Use or keyboard ACCET to search in addr book ^ Ms Magretha NAME v TO : MSG : Working CH MORE Select ADD to make a new call ADD DELETE CANCEL I øverste venstre hjørne gives instrukser i form af tekst. Accepterer data. Går videre til næste side om samme emne. Et trin tilbage. - tasten åbner sendemenuen. Herfra er det muligt at foretage helt enkle opkald (kyst, skib, alle skibe) og mere komplicerede opkald, inkl. særlige kategorier og telekommandoer. AGAIN Finder første side om det aktuelle emne. - tasten åbner menuen for adressebogen. Et opkald fra adressebogen er et fuldt DSC-opkald inkl. et navn. Det er muligt at sende, tilføje og slette opkald herfra. - tasten skifter mellem telefoni og DSC-displayet. 7

12 Opkald til skib Tryk på TX CALL. Select type of call: SHORE SHI LAST CALL MORE Vælg SHI (opkald til skib) Modtagelse af individuelt DSCopkald Når VHF-anlægget er tændt, aflyttes kanal 70 for indkomne DSCopkald. Lift HANDSET TO CONNECT Individual acknowledgment received FROM: VIEW Løft mikrotelefonen for at etablere kontakt med afsenderen. eller Tryk på VIEW for at aflæse opkaldet. Indtast det nicifrede MMSInummer på det ønskede skib Call contents First page Time : 12:2:47 1 Sep 97 TYE : Individual FROM : CAT : Routine ACKN : Reply MORE Tryk på MORE for at aflæse næste del af opkaldet. Key in the ship station MMSI number ACCET DIRECTORY TYE : Individual TO : CANCEL En ledig international skibskanal foreslås. Key in the working channel < ACCET TYE : Individual TO : AD : Working CH 08 CANCEL Accepter nummeret. Undermenu, hvor et forprogrammeret skib kan vælges. Accepter kanalen. Call contents CONNECT Second page COMM: Simplex TEL2 : No info AD : Working CH 8 CANCEL AGAIN Løft mikrotelefonen og samtal. Skift til VHF-telefoni og vælg kanalen. Select send to transmit TYE : Individual TO : AD : Working CH 8 ACKN : Request SEND CANCEL Vælg SEND for at afsende opkaldet. I displayet vil følgende meddelelser nu blinke: Call in progress (opkald i gang) og Waiting for acknowledgment (venter på kvittering). Afvent svar. 8

13 Opkald til kyststation Tryk på TX CALL Opkald direkte til almindelig telefon Tryk på TX CALL Select type of call: SHORE SHI Vælg SHORE (opkald til kyststation). Select type of call: SHORE SHI Vælg SHORE (opkald til kyststation). ALL STATIONS ALL STATIONS MORE MORE Indtast kyststationens nicifrede MMSI-nummer. Key in the coast station MMSI number ACCET DIRECTORY TYE : Individual TO : CANCEL < Accepter nummeret. Undermenu, hvor en forprogrammeret kyststation kan vælges. Indtast telefonnummeret. Key in the coast station MMSI number ACCET < Accepter nummeret. DIRECTORY TYE : Individual TO : CANCEL Undermenu, hvor en forprogrammeret kyststation kan vælges. Key in the phone number ACCET < Bruges til at foretage et automatisk opkald til et almindeligt telefonnummer. Key in the phone number ACCET < Accepter nummeret. TYE : hone call WITHOUT TO : Lyngby Radio CANCEL WITHOUT for at slette telefonnummeret. TYE : hone call WITHOUT TO : Lyngby Radio CANCEL Select send to transmit SEND SEND for at afsende opkaldet. Select send to transmit ACCET Vælg SEND for at afsende opkaldet. TYE : Individual TO : Lyngby Radio AD : No info ACKN : Request CANCEL TYE : hone call TO : Lyngby Radio TEL : ACKN : Request CANCEL Følgende meddelelser vil blinke i displayet: Call in progress (opkald i gang) og Waiting for acknowledgment (venter på kvittering). Afvent svar. Følgende meddelelser vil blinke i displayet: Call in progress (opkald i gang) og Waiting for acknowledgment (venter på kvittering). Afvent svar. 9

14 Adressebog Tryk på ADDR BOOK for at åbne menuen for adressebogen. RX LOG Tryk på RX LOG Use or keyboard ACCET to search in addr book ^ Ms Magretha NAME v TO : MSG : Working CH MORE Accepterer opkaldet og går til SEND-menuen. Går videre til næste side. Select type of message to view CALLS ALARM CALLS CANCEL Aflæser almindeligt opkald. Aflæser nødopkald (se nedenfor). Select ADD to make a new call ADD DELETE Bruges til at gemme et nyt opkald i adressebogens register. Bruges til at slette opkald. ALARM CALLS -hukommelsen indeholder: Nødalarm, kvittering, nødmelding, opkaldskategori nød og il. CALLS-hukommelsen indeholder: Alle andre typer af opkald end de ovenfor nævnte. CANCEL Returnerer til VHF-telefoni. AGAIN Call contents first page TIME : 8:57:52 19 Aug 97 TYE : Individual FROM : CAT : Routine ACKN : Request ^ MSG v MORE Frem og tilbage i hukommelsen. Gå til næste side. Select CONNECT CONNECT to reply call COMM : Simplex CHANGE TEL2 : No info AD : Working CH 8 CANCEL AGAIN Besvarer opkald og indstiller kanal. Ændrer svar. Tilbage til første side igen. 10

15 Udbygget betjening Udbygget VHFtelefonibetjening Indstilling af kanal-mode, /USA Hvis Deres VHF har to sæt kanaler, kan man vælge mellem disse ved at trykke på funktionstasten Viser kanal-mode Senders udgangseffekt OBS! Gælder USA-kanalerne 13 og 7. Hvis VHF en er programmeret med sættet af USA-kanaler, kan nogle af disse kun bruges med nedsat effekt 1W. Således kan udgangseffekten ikke ændres til som beskrevet tidligere. Dog er det stadig muligt at indstille senderens udgangseffekt til ved hjælp af: Displayet viser US/. Den gule indikatorlampe US under displayet viser valg af kanalmode. Når tasten holdes nede i 1 sekund, ændres senderens udgangseffekt. Indstilling af kanal-mode, /BI Hvis Deres VHF er BI-versionen, vises kanal-mode som følger: Viser kanal-mode Displayet viser BI/. Den gule indikatorlampe BI under displayet viser valg af kanal-mode. ATIS aktiveres automatisk ved valg af BI-mode 11

16 Scanningfunktionens hukommelse VHF-anlægget har otte scanningtabeller, der er uafhængige af hinanden. I disse tabeller kan kanaler gemmes med henblik på senere scanning, dvs. afsøgning. Hver tabel kan indeholde alle de kanaler, der er tilgængelige i systemet. For at man kan skelne mellem scanningtabellerne, tildeles hver tabel et nummer (0-7). Til hvert af disse numre kan der knyttes et navn bestående af højst syv tegn. Navngivning af scanningtabeller foregår gennem funktionsmenuen. Nummeret på den valgte scanningtabel vises i nederste venstre højre af displayet. Forprogrammerede tabeller til scanning af kanaler: Tabel 5: Sikkerhedskanaler er og 13, prioritetskanal er 1. Tabel : Kanaler til kommunikation mellem skibe, undtagen og 13. Tabel 7: Alle kanaler i systemet. Det er ikke muligt at tilføje eller slette kanaler i disse forudindstillede scanningtabeller. Indstilling af valgt scanningtabel: Sådan tildeles den valgte scanningtabel nummer 0: 1. Tast MEM SEL 7 ALL Displayet viser SEL (vælg) og MEM (hukommelse). I den nederste del af displayet vises scanningtabellens nummer og navn. Scanning af kanaler Sådan starter en scanning: Tast I den nederste del af displayet vises nu fra venstre til højre scanningtabellens nummer, navn og prioritetskanal. Hvis scanningtabellen ikke indeholder nogen kanaler, foretages der ingen scanning, og displayet vil vise følgende: Sådan stoppes en scanning: En scanning, der er i gang, kan afsluttes på følgende måder: 1. Tast Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der var valgt, før scanneren blev startet. 2. Tast Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på kvikvalgskanalen Løft mikrotelefonen. Systemet returnerer til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der var valgt, før scanneren blev startet. 4. Tryk på sendetasten MEM r - CH 7 ALL 1 NO MEM EMTY 2. Tast Hvis der ikke opfanges signal på nogen kanal, returnerer systemet til almindelig VHF-telefoni på den kanal, der var valgt, før scanneren blev startet. Hvis der opfanges signal på en kanal, kommer systemet i almindelig VHF-telefoni på den sidste kanal, hvor der blev opfanget signal. VHF-displayet viser nu scanningtabellens ny nummer, i dette tilfælde nummer 0. 12

17 Hvis en scanning er i gang, og der opfanges signal på fx kanal, vises det valgte kanalnummer og lydstyrken i displayet. For hver kanal, der scannes i scanningtabellen, foretages der en scanning af prioritetskanalen 1. Denne kanal kan ikke slettes eller udelukkes fra en scanning, der er i gang. MEM VOL -CH Sådan tilføjes en kanal til scanningtabellen: Vælg kanalnummer (vises i displayet) og tast Sådan slettes en kanal i scanningtabellen: Vælg kanalnummer (vises i displayet) og tast Eks.: Kanal slettes i scanningtabel 1: 1. Tast Kanal er valgt Eks.: Kanal tilføjes i scanningtabel 1: 1. Tast 2. Tast Displayet viser DELETE CH (kanal slettes) i et sekund. DELETE CH Kanal er valgt Displayet viser derefter den næste kanal i scanningtabellen Tast Displayet viser STORES CH (kanal gemmes) i to sekunder. STORES CH Hvis der ikke er flere kanaler i scanningtabellen, og der gøres et forsøg på at slette, viser displayet MEM EMTY (hukommelse tom). NO MEM EMTY 13

18 Sådan aflæses kanalerne i scanningtabellen: Der er to måder, hvorpå man kan se hvilke kanaler, en scanningtabel indeholder: Mens tasten holdes nede (se nedenfor), udlæses scanningtabellens kanaler i displayet. 1. Tast, sidstnævnte i et sekund. Dobbeltvagt Dobbeltvagtfunktionen betyder, at en prioritetskanal og den valgte kanal aflyttes samtidig. Aktivering af dobbeltvagt med kanal og prioritetskanal 1: Vælg kanal. Tast derefter ELLER 2. Tast, sidstnævnte i et sekund. MEM 12 0 CONTENT Når dobbeltvagt er i gang, viser displayets øverste venstre hjørne DW, mens det nederste højre hjørne viser prioritetskanalen. Afbrydelse af dobbeltvagt: Når dobbeltvagt er i gang, er der tre måder at afbryde den på. 1. Tast 2. Tryk på sendetasten DW MEM VOL -CH Systemet returnerer til VHF-telefoni på den valgte kanal og begynder at sende. 3. Tast Systemet returnerer til VHF-telefoni på kvikvalgskanalen (normalt kanal 1). 14

19 Intercom I VHF-anlæg med mere end en kontrolenhed kan der foretages en intercom mellem to kontrolenheder, dvs. disse kan kommunikere med hinanden. Opkald fra VHF en til en anden kontrolenhed: 1. Tast IC SELECT NO Displayet viser, at man nu skal vælge nummeret på den ønskede kontrolenhed. 2. Tryk på en numerisk taste for at vælge hvilken kontrolenhed, der skal kaldes op. Eks.: 3. Hvis kontrolenheden med nummeret 2 ikke kan kaldes op, viser displayet og der kaldes ikke op. IC2 NOT AVAIL Hvis kontrolenheden med nummeret 2 kan kaldes op, viser displayet og der høres en ringetone i højttaleren. IC2 CALLING 15

20 Dette viser, at et opkald er i gang til kontrolenheden med nummeret 2. Displayets nederste del viser nu skiftevis CALLING (kalder op) og NAME (den kaldte kontrolenheds navn). Mens der kaldes op, hvilket tager tredive sekunder, kan man løfte mikrotelefonen og tale ind i mikrofonen. Da modtageren af opkaldet i sin højttaler kan høre, hvad man siger, kan VHF-systemet bruges som et slags kaldeanlæg. 4. Hvis opkaldet besvares: Intercom er etableret, når modtageren af opkaldet løfter sin mikrotelefon. Hvis opkaldet ikke besvares: VHF en afbryder automatisk og returnerer til almindelig VHF-telefoni, hvis opkaldet ikke er besvaret inden tredive sekunder. Opkald fra en anden kontrolenhed: Når en intercom forsøges etableret fra en anden kontrolenhed, signaleres dette som vist i følgende eksempel, hvor kontrolenheden med nummeret 3 kalder op. 1. Modtagelse af en intercom IC2 NAME Under en intercom er følgende funktioner mulige: 1. Indstilling af lydstyrke 2. Højttaler tænd/sluk 3. Indstilling af squelch-følsomhed 4. Indstilling af lysstyrke Afslutning af intercom: Intercom-forbindelsen kan afbrydes af begge kontrolenheder. Sådan afslutter man: Displayet viser skiftevis CALLING (kalder op) og NAME (navnet på den, der kalder op). Der høres en ringetone i højttaleren. 2. Løft mikrotelefonen for at besvare opkaldet. IC3 CALLING 1. lacer mikrotelefonen i ophænget. Anlægget kommer i VHF-telefoni. 2. Tast Anlægget kommer i VHF-telefoni. 3. Tast Ved valg af kanal 1 kommer anlægget i VHF-telefoni. Intercom-forbindelsen mellem de to kontrolenheder er nu etableret. Sendetasten holdes nede, mens man taler. 1

21 Udbygget DSC-betjening Modtagelse af DSC-opkald Brugeren gøres opmærksom på, at et DSC-opkald er modtaget. Dette kan ske på forskellige måder, afhængig af typen af DSCopkald og apparatets betjenings-mode. Lyd, CALL indikatorlampe eller CALL og ALARM indikatorlamperne. Derudover reagerer apparatet som følger: 1. Hvis mikrotelefonen er placeret i ophænget: A. I VHF-telefoni: Lift HANDSET TO CONNECT Individual call received FROM: MMSI NO VIEW Betjenings-mode skifter automatisk til DSC. B. I DSC-mode eller når funktionsmenuen er slået til, fortsættes den igangværende funktion. Select type of call: SHORE SHI LAST CALL MORE 2. Hvis mikrotelefonen er løftet: A. I VHF-telefoni: Anlægget forbliver i VHF-telefoni og betjenes overensstemmelse hermed. Tast som i 1.A for oplysninger om det aktuelle opkald B. I DSC-mode, eller når funktionsmenuen er slået til, fortsættes den igangværende funktion. I alle tilfælde kan oplysninger om alle opkald aflæses som følger: Tast og aflæs oplysninger om alle opkald ved at gå ind i RX LOG-menuen. 17

22 TX CALL-menu Et udvidet DSC-opkald gør det muligt at foretage DSC-opkald i overensstemmelse med de internationale retningslinjer, inkl. at sende data eller fax med ekstraudstyr, der er koblet til VHFsystemet. Et udvidet opkald startes ved at vælge EXTENDED (udvidet opkald) som Type of call (opkaldstype) i TX-menuen vist nedenfor, og derefter fortsætte i menuen på næste side. Select type of call: ALL SHIS DISTRESS EXTENDED MORE Sikkerhedsopkald til alle skibe. Nødopkald. Udvidet opkald. Tast TX CALL Select type of extended call INDIVIDUAL GROU G.AREA TYE: MORE Videre til anden side i den udvidede menu. Select type of call: SHORE SHI LAST CALL Returnerer til sidste opkald Select type of extended call ALL SHIS DISTRESS RELAY CANCEL MORE TYE: AGAIN TX CALL-menu. Indsæt selv korrekte oplysninger i stedet for eksemplerne. Type of call Address Options Other data transmitted Add. MSG. Ackn. SHORE Shore: No info: Call shore station Routine - Simplex No info Yes Shore -->hone: or from : Call hone No. Routine - Simplex - <hone number> No info Yes ADDR.BOOK SHI (ingen) Routine - Simplex - No Info Working ch xx Yes LAST CALL Repeat the last call made. ALL SHIS All ships (ingen) Safety - Simplex - No Info Working ch xx No DISTRESS COLLISION SINKING No IRACY UNDESIGNATED GROUNDING MAN OVER BOARD ABANDONING SHI FLOODING FIRE LISTING (CASIZING) DISABLED AND ADRIFT EXTENDED VTS CALL 18

23 EXTENDED TX CALL-menu - videre fra EXTENDED i tabellen på foregående side. Indsæt selv korrekte oplysninger i stedet for eksemplerne. Type of call Address Options Category Telecom 1 Telecom 2 Add. MSG. Ackn. INDIVIDUAL hone hone number Routine Simplex No info No info Yes Shore: SIMLEX No info Ship: OLLING MEDICAL GROU OSITION NEUTRAL G.AREA N:57 d02 NO INFO No info W:009 d03 FAX ARQ DATA No info ROUTINE V.21 N: URGENCY V.22 W:9.. DISTRESS V.22 SAFETY V.23 BUSINESS V.2 V.2 V.27 V.32 No info Yes Unable to No reason osition No comply Congestion Working Busy ch xx Queue Station barred No operator Temporary engaged Equipment disabled Bad channel Bad mode No info ALL SHIS DISTRESS Simplex No info Working No SAFETY No info ch xx BUSINESS FAX ARQ DATA DATA DISTRESS RELAY Type of Address Ship in Distressed Distress osition address distress ship's MMSI DISTRESS ALL SHIS All ships UNKNOWN INDIVIDUAL KNOWN Regler for MMSI-adresser: Kyststationnumre begynder med 00, gruppenumre med 0, og skibsnumre med et tal mellem 1 og 9. 19

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning

SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning DISTRESS - NØDOPKALD Transmission af DSC alarm på MF (2.187,5 khz) 1. Hvis slukket tryk på ON/OFF 2. L øft DISTRESS klap 3. Tryk på DISTRESS knap TX og Alarm

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual Radio Ocean VHF DSC Radio RO-4700 / RO-4800 / P-4800 Installations- og betjeningsmanual Denne manual beskriver installation og betjening af RO-4700, samt tillæg med forskelle omfattende RO-4800/P-4800

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL MT-900 antenne bagbelyst LCD-display TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap bælteclip intercomstik TALKknap KANALVÆLGERknapper batterirum LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LÅSEflig CALLknap LOCKknap

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO INDLEDNING Tak fordi du valgte et Icom-produkt! IC-M1EURO V marineradio er konstrueret med Icoms høje krav til kvalitet og anvendelighed. Med korrekt betjening vil dette

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 UBC 800XLT Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 800XLT... side 4 Opsætning... side 5 Bagsiden......

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve Vejledning om Maritim SRC radioprøve Søfartsstyrelsen, den 4. august 2015 Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter IT- og Telestyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere