Solrød Kommune, Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Kommune, Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening"

Transkript

1 ren STRAND avisen Tillæg til Lokalavisen Solrød 1. juli 2014 Strandrensning, biogas og strandløb Solrød Kommune, Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening Tag ud og læs! 20 sider Strandavis lige til at tage ud af Lokalavisen og gemme...! føl dig tryg med en Nabohjælp-alarm fra sikkerthjem helt uden månedligt abonnement læs mere på det komplette alarmsystem registrerer: Indbrud Røg El-afbrydelse Oversvømmelse du kan betjene alarmsy stemet med iphone, android eller alarmsystemets tilhørende fjernbetjeninger og brikker. nem og hurtig installation Alarmsystemet fra Sikkert Hjem består af en grundpak ke, der kan udvides med forskellige ekstrafunktioner. Samtlige enheder alarmpanel, sensorer, detektorer, sirener, eventuelt ekstra tastatur, nøglebrikker og fjernbe tjeninger funge rer trådløst. Der skal ikke trækkes nogle kabler, og langt de fleste klarer den lette installation selv på mindre end en time. SmS ved alarm Der er som udgangspunkt ingen ud gift til drift af systemet, og SikkertHjem tilbyder et SIM kort til alarm panelet for overførsel af SMS alarmerne. Pris: Kr. 199, pr. år. Kan også købes hos, og Available on the App Store alarmerer via SmS (SMS kort er ikke inkluderet i alarmpakkerne) Fra kr , nabohjælp gør det svært at være tyv Tværstræde 14B, 3600 Frederikssund Kundeservice:

2 2 VI tilbyder: Mekaniker Pladesmed Rep. af forsikringsskader elektronik Servicerer aircondition GØR DU NOK FOR DIN BIL? Vi tilbyder: Gratis syns check Forsikringsskader Fejl diagnosticering Pladearbejde ARMERINGSSTÅL ARMERINGSNET KLIP & BUK KAMSTÅL VI TILBYDER: Bram Stål A/S Din stålleverandør Almindelig vedligeholdelse Olieskift og smøring Autoelektronik Servicerer aircondition MEkanikEr og pladesmed Se mere på gvangen 1 - Solrød - tlf aUtOOLe.DK EngvangEn 1 - Solrød - tlf ARMERINGS TILBEHØR RUSTFRI KAMSTÅL Just-in-time Levering Værkstedsvej Præstø Tel: Fax: ren STRANd avisen 2014 Årets strandr - årets kamp med natur renstrand avisen Af Solrød Strands Strandsrensningslaug Masser af fedtemøg Miljøgodkendelsen til strandrensningen tillader tre rensninger i perioden 1. maj til 31. august, så derfor slutter strandrensningen hvert år ved udgangen af august. Det gjorde den også i 2012, hvor stranden var pæn og indbydende da vi gik ind i september måned. Desværre holdt det ikke så længe, for i begyndelsen af september 2012 blæste en østenstorm en hidtil uset mængde fedtemøg op på stranden. Fedtemøget dækkede hele stranden. Navnlig i den nordlige del af stranden var der fedtemøg helt op til klitterne, hvor fedtemøget helt inde ved klitkanten flere steder var mere end 50 cm dybt. Strandrensesæsonen var slut, og derfor kunne Strandrenselauget ikke fjerne fedtemøget. Selv hvis det havde været lovligt, var der på dette tidspunkt ikke nogen aftagere til fedtemøget som gødning. Derfor lå det på stranden vinteren over. Noget af det blev skyllet ud i løbet af vinteren, men hovedparten blev liggende og blev grundigt blandet med sandet. Første strandrensning 2013 meget omfattende Årets strandrensning 2013 startede d 23. maj med at vi som noget nyt harvede stranden inden selve rensningen. Et forsøg, der skulle gøre det lettere at få de store mængder gammel tang og fedtemøg frem, som havde gravet sig ned i sandet i løbet af vinteren. Forsøget lykkedes. Dels blev det muligt for entreprenøren at opsamle hovedparten af det gamle fedtemøg med strandrensemaskinen, og dels, som en sidegevinst, fik vi mindre sand med i tangen. Den første rensning var meget omfattende fordi vi skulle indsamle de meget store mængder tang og fedtemøg. Vi rensede hen over Sankt Hans aften, så med opsamling og rensning af bål og andre efterladenskaber efter Sankt Hans aften, som vi hjalp Solrød Kommunes folk med, kom den samlede første strandrensning til at vare fire uger. Anden og tredje strandrensning nye tiltag Strandrensning nummer to startede vi i midten af juli, noget tidligere end vi havde gjort de tidligere år. Denne rensning var ikke så omfattende. Vi fjernede bare fedtemøg fra vandkanten og rensede sandet på stranden hvor der var behov for det, så stranden var indbydende. Vi havde en heldig hånd. Vejrguderne havde besluttet sig for den bedste juli måned i mands minde, og stranden var ren og indbydende til stor glæde for strandgæsterne. Den tredje rensning foregik to uger i august og opsamlede det fedtemøg, der havde samlet sig langs vandkanten, og som var begyndt at lugte og give mindelser om hvordan det kunne have været, hvis vi ikke renser stranden om sommeren. Samtidig med strandrensningen gennemførte kommunen et forsøg med Strandrensemonsteret. Monsteret er en ombygget gammel ærtehøster fra Sverige som skulle forsøge at opsamle tangen ude i vandet i stedet for først at samle det, når det er kommet på land. Hvis tangen opsamles i vandet, er det muligt, at sandet bliver skyllet ud af tangen, så der er meget mindre sand i det. Formålet med forsøget var altså at indsamle viden til brug for kommunens kommende biogasanlæg, hvor tangen skal fungere som en del af føden til anlægget, og derfor var forsøget da også finansieret af biogasanlæggets udviklingsmidler. Sideløbende med dette har Solrød Kommune i samarbejde med en Svensk og en Lettisk kommune taget initiativ til en ny EU ansøgning, hvis primære formål er at udvikle udstyr til en miljøvenlig og effektiv indsamling af tang og alger. Hvis man går en tur på den sydligste del af stranden syd for badebroen ved Staunings Ø, ned mod Ølsemagle Revle, kan man se hvordan stranden måske ville have set ud hvis vi ikke renser. Her kan vi ikke komme til at rense stranden fordi der er alt for blødt til at maskinerne kan køre der, og fordi vores ren- Strandrenselaugets bestyrelse Mød os på Facebook Solrød kommune: Niels Hörup Formand for Strandrenselauget Borgmester Solrød Rådhus, Solrød Center 1 Tlf: Solrød Strands Grundejerforening: Bestyrelsesmedlem Henrik Leidersdorff Lille Strandvænget 3 Tlf: Preben Larsen Vestre Grootsvej 12 Tlf Karlstrup Strands Grundejerforening: Allan Strassmann Hulvejen 22 Tlf.: Carsten H. Petersen Kystvej 1 Tlf.: Jersie Strands Grundejerforening: Christen Kristensen Brombærvænget 5 Tlf: Per Hauge Bøgevænget 21 Tlf:

3 ren STRANd avisen ensning en setilladelse slutter et stykke efter badebroen. Fedtemøget ligger selvfølgelig også her, og her bliver det liggende og gøder sandet. Resultatet er, at der er grønne planter helt ud til vandkanten. Det koster mange penge Den måde vi rensede stranden på i 2013 viste sig at være effektiv, og vi havde en fantastisk fin strand i hele sæsonen. Hvis vi fremadrettet skal have en ren, dejlig og lugtfri strand hele sommeren, skal vi altså have tre rensninger i løbet af sæsonen, hvor den første rensning må forventes at være meget omfattende for at rette op på vinterens hærgen. ger de tre grundejerforeningers medlemmer med ca kr. i Strandrenselaugets bestyrelse har desuden iværksat flere initiativer til at skaffe penge til strandrensningen. Et af dem er renstrandavisen, som du læser i nu. Indtægten fra annoncerne går til strandrensningen, som annoncørerne dermed støtter med et betragteligt beløb. Vi opfordrer jer til at læse og bruge annoncerne, og dermed støtte annoncørerne. Et andet initiativ, som vi tidligere har haft stor succes med, er renstrandløbet, som afvikles lørdag d. 13. september, samme dag, som Solrød Centeret afholder promenadekoncerten som afslutning på årets underholdning i Centret. Også her bidrager løbets sponsorer betragteligt til vores rene strand. Løbet er udførligt omtalt andetsteds i renstrandavisen. Årets strandrensning i årets kamp med naturen Når renstrandavisen ud kom mer, er vi lige efter Sankt Hans, og årets første strandrensning i 2014 er færdig. Vi har ryddet op efter bålene på stranden, og vi kan forhåbentlig se på en ren og lugtfri strand, der helst skal se sådan ud i resten af sæsonen. Vi kan se, at vi vil have fjernet i alt ca tons tang og fedtemøg i første rensning. Hermed gav naturen gav os igen nye udfordringer, idet fedtemøget skyller ind på stranden igen, men i et meget tyndt lag, der er svært at samle op. Desuden skyller det ind løbende, så rensningen trækker ud. Det er også derfor, at vandet i år er mere uklart end det var sidste år. Umiddelbart efter østenkulingen var der tykt af fedtemøg i vandet helt ud forbi badebroerne. Det er ved at lette nu, og det ser ud til, at det meste af fedtemøget i vandet, tæt på strandkanten, når at skylle ind og blive samlet op inden vi slutter første rensning. Både sidste år og i år opfordrede vi til at man ikke begyndte at anlægge bål før i den sidste uge før Sankt Hans af hensyn til rensningen af stranden ind til klitterne. I år har de fleste fulgt denne opfordring, så strandrensemaskinen har kunnet komme til på hele stranden. Biogasanlægget Også i år, har Solrød Kommune bevilliget et beløb til undersøgelser af hvordan vi samler fedtemøget op uden at få for meget sand med, så fedtemøget kan bruges i biogasanlægget. Sidste år havde vi Strandrensemonsteret på besøg, og i år forventer vi besøg af andre maskiner fra Europa. Forskning og samarbejde Samarbejdet og erfaringsudvekslingen med forskere og de svenske kommuner fortsætter uændret i I år har vi leveret et halvt læs fedtemøg til Danmarks Tekniske Universitet - DTU i Lyngby, hvor en gruppe forskere er i gang med biogasforsøg. Projektet er et afgangsprojekt i Bioenergy technologies til diplomingeniør i kemi- og bioteknologi. Det sker blandt andet i samarbejde med Lemvig Biogas. En del af dette forsøg går netop ud på at undersøge, hvordan man får sandet ud af tangen. Når du skal vælge din fleksible hjemmehjælp Efter den første rensning i 2013 var Strandrenselaugets pengekasse tom, og kun fordi vi meget flot fik tildelt kr. fra Annie og Otto Johs. Detlefs Fonde OJD, var det muligt at opretholde en så fin strand i løbet af sæsonen. Større tilskud til strandrensningen Vi har nu nogle års erfaring med strandrensning. Hvis vi skal have en ren strand i hele sæsonen kan vi se, at det årligt vil koste mellem kr. og 1 million kr. Med de indskud som de tre grundejerforeninger og Solrød Kommune havde i 2013, var der ikke penge til tre rensninger, og det vil derfor ikke være muligt at have den rene strand i hele strandsæsonen. De tre grundejerforeninger og kommunen har derfor forhøjet tilskuddet i Solrød Kommunes tilskud til strandrensningen er sat op fra kr. til kr. pr. år, og de tre grundejerforeninger har forhøjet strandrensetilskuddet pr medlem. I alt bidra- 3 rensninger Strandrensningen i 2014 følger samme model som succesrensningen i Første omfattende rensning er færdig, og vi renser to gange mere: juli og august. De to sidste rensninger bliver mindre omfattende, og ligesom sidste år rensning efter behov Kampen - og udfordringen Den første strandrensning i 2014 blev igen en kamp med naturen selv om det så let ud i starten. Den mængde fedtemøg, der var samlet i løbet af vinteren var gennemsnitlig, og det lå navnlig i den nordlige del af stranden. Den første dag, mandag d. 26. maj, samlede vi en del læs, som blev kørt til vores omlasteplads på Cementvej. Dagen efter kom der en kuling fra øst, som blæste vandet i bugten helt op til klitterne. Det umuliggjorde selvfølgelig rensningen i nogle dage, med det var værre, at da kulingen var overstået, var alt tang og fedtemøg skyllet ud i vandet, hvor det lå nogle meter ude. Der ud over kan vi tilbyde bla. Rengøring Oprydning Græsslåning Havearbejde (Vi har i år ansat en uddannet gartner) Husk du kan gøre brug af håndværkerfradraget Kontakt os på tlf Mail.

4 4 ren STRANd avisen 2014 Vores strand Det var stranden, sandet og bølgen blå, som oprindeligt forvandlede Solrød Strand fra uopdyrket strandeng til sommerhusområde og sidenhen attraktivt parcelhuskvarter. Det er stadig stranden og livet på stranden, som for mange er en af de bærende begrundelser for at bo netop her. renstrand avisen For kajakroere, hundeluftere, motionsløbere, morgenbadere, sejlere, beach volley-spillere og meget andet godtfolk er standen og vandet en daglig lise for sjælen, en mundfuld frisk luft eller slet og ret en legeplads i naturen elementer. Stranden i Solrød er et kæmpe aktiv for kommunen og dens beboere den fortjener derfor opmærksomhed og omtanke. Caffe latte og Østre Strandvej Allerflest borgere i Solrød Kommune benytter stranden ved Østre Strandvej på dage med høj sol og badevejr. Det er faktisk også kun der, at besøgende til kommunens i alt 6 kilometer strand kan købe sig en is i umiddelbart tilknytning til sandet og dasen i solen. Men det er ikke tilstrækkeligt. Solrød Strand mangler og savner et sted at drikke en veltillavet Caffe Latte eller indtage et måltid og et glas vin med udsigt til strand og hav. Solrød Strands Grundejerforeningen og andre kræfter Fjernvarme nu! For et renere miljø med KliK ind og læs mere på problemfri forsyning Det er kat me skønt med en god varme. Byt olien ud med fjernvarme Det er dyrt at fyre med olie, så hvis du bor i vores forsyningsområde, så henvend dig til Solrød Fjernvarme a.m.b.a. og få en uforpligtende beregning på din besparelse ved at skifte til fjernvarme. Fornuftig financiering Alle udgifter kan finansieres på markedes bedste vilkår uden kreditvurdering, renter og gebyrer. Slip for priser der ændre sig Hvorfor lade varmeudgiften styre af uroen i andre lande, når du kan få fjernvarme til en billig og stabil pris i Solrød. Gamle olietanke Husk at tjekke alderen på din gamle olietank. Den er med stor sandsynlighed ulovlig på grund af alder og så er der ingen forsikring der gælder. Når god energi er inde i varmen. Lerbækvej Solrød Strand Tlf arbejder for en opgradering af de eksisterende faciliteter på Østre Strandvej eller rettere en nytænkning af hele området, således at det om få år kan blive et miljøfyldt mødested for byens borgere med hang til is, kaffe eller en bid mad med god udsigt. Området skal først og fremmest henvende sig til de medborgere, men bygninger og arealer skal disponeres således at sportklubberne med tilknytning til strand og vand kan udfolde aktiviteterne lige dér, hvor det hele sker. Et leben som det kendes fra de bedste havnemiljøer aktiviteter at se på mens isen spises eller aktiviteter at blive en del af fordi interessen er vagt. Grunden ved Østre Strandvej er det sidste - og faktisk eneste - kommunale centralt placerede område direkte til vores fantastiske strand og området skal derfor disponeres, udformes og udføres til både nuværende og kommende brugeres og besøgeres allerbedste. Solrød Starnds Grundejerforening har tidligere fremlagt et forslag i form af oplægget til Havets Hus, men ideer formes og udvikles så målet er ikke fast blot det fremtidige projekt henvender sig til alle borgere og interessenter og ikke mindst at der fra stedet serveres en øresyngende Caffe Latte. Vandkvaliteten og muslinger? Vandkvaliteten ved Solrød Strand er generelt god, men som stort set alle andre indre danske farvande, så er kvælstofindholdet i perioder højt og det er grobund for nogle af de plager, som af og til rammer vores strand alger og massive mængde tang og fedtemøg. De løbende undersøgelser, som Solrød Kommunen foretager af vandkvalitet m.m. har faktisk i nogle år vist lokalt forbedret vandkvalitet, som med en vis sandsynlighed kan tilskrives den bortfjernelse af organisk materiale, som strandrensningen indebærer. I Solrød Strands Grundejerforening har vi overvejet hvilke andre tiltag der kunne tænkes at bidrage til vandkvalitet og samtidig reducere grobunden for alger og tang. Blandt ideerne er blåmuslingefarme- eller banker, som ved forsøg andre steder har vist sig at have betydelige evne til at filtrere havvandet og højne vandkvaliteten. Et stort anlagt forsøg i Limfjorden har således sidste år konkluderet at blåmuslingefarme er en effektiv og prisbillig måde at reducere farvandenes næringsindhold. Måske kunne dette være noget for Køge Bugt? Vi har talt med fiskerne i Mosede Havn, som kan bekræfte, at der er vækst i blåmuslingerne, men om betingelserne for en fremtid med muslinger på arbejde som filtrer for vores havvand er selvfølgelig en anden sag. Det kunne da være vældig sjovt at invitere til muslingegilde på stranden af egen avl. Hvis det blandt læserne skulle sidde kyndige i havbiologi eller blot ildsjæle for bedre vandkvalitet - eller hvidvinsdampede blåmuslinger - med mod på at tage fat og gøre nærmere undersøgelser, så vil vi meget gerne i kontakt. Strandområdets lokalplan Der er fra kommunalt hold meldt ud at lokalplan (området beliggende mellem Østre Grænsevej, Strandvejen og Tangvej), skal revideres. Som udgangspunkt finder Solrød Strands Grundejerforening dette ganske fornuftigt og betimeligt. Den eksisterende lokalplan fra 18. juni 2007 er nemlig ikke en buket roser uden torne - ganske store endda. Vi finder det beklageligt og problematisk, at den nuværende lokalplan præger et gammelt strandområde til at fremstå som et af de nyere villaområder, der naturligt, glædeligt og heldigvis er vokset frem i nogle af de senere udstykninger. En uniformering af strandområdets unikke fremtoning med smalle veje, små grunde og særegne gamle bygninger, forhindrer nuværende og nye ejeres muligheder for at ombygge/nybygge smukke - eller i nogles øjne - specielle boliger. At Strandbeskyttelseslinjen og bebyggelsesprocenter skal overholdes er der naturligvis ingen tvivl om, men trempelhøjder, vejudlægsdeklarationer og andre spidsfindigheder bidrager desværre kun til at området langsomt - men sikkert mister sin egenart og kommer til at ligne alle andre villakvarterer. Det er ikke Solrød Strands Grundejerforenings ønske for området. Strandområdet er, som tidligere nævnt, et gammelt område hvor der er fordele og ulemper ved at bo, der er (eller skal være), smukke og

5 ren STRANd avisen store ejendomme, nye typehuse, sommerhuse og masser af grønt og store træer. Men også smalle vej, udfordringer med parkering, når man har gæster og nogle gange også lidt indsyn i naboens have. Sådan har det altid været og hos Solrød Strands Grundejerforening synes vi, at sådan skal det vedblive med at være det er jo netop det som sikrer området egenart. Og er man ikke til det - ja så er der rig mulighed for at købe/bygge andetsteds i vores dejlige kommune. Arbejdet med revidering af lokalplan sker i de kommende måneder, så det er nu at meninger om området skal gives tilkende i lokalaviser og overfor politikkere. I Solrød Strand Grundejerforeningen hører vi naturligvis også meget gerne meninger områdets udvikling. Pas godt på vores strand Det kommunale Vej og Park gør et godt stykke arbejde med renholdelse og affaldsafhentning på stranden, herunder efter Skt. Hans-aften, som efterlader store mængder uønsket materiale i sandet lige op til højsæsonen for badning. Men med en hjælpende hånd fra private initiativer og med vores alle sammens omtanke i hverdagen kan stranden blive et endnu skønnere sted at komme. Vi har allerede et fantastisk eksempel på privat initiativ, når det er bedst. Én dag hvert år indsamler den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening affald i en flot koordineret indsats af frivillige. Hos Solrød Strand Grundejerforening har vi tanker om søge private virksomheders støtte til en mere kontinuerlig renholdelse. Det et kendt fra USA og steder i sydeuropa, at strækninger af stranden (eller vejsiden) renholdes for skrald og andet som følge af private virksomheders økonomiske støtte. Til gengæld modtager virksomhederne positiv omtale og plads i lokalbefolkningens hjerte. Men allerstørst effekt har det naturligvis hvis alle os borgere, der færdes og bruger stranden, selv tager ansvar og ulejliger os med at fjerne skrald og andet, når vi ser det og naturligvis ikke selv efterlader noget i sandet. Solrød Strands Grundejerforeningen ønsker alle en fantastisk sommer ved vores dejlige strand og hav. Vi sætter pris på Solrød Strand! Henrik Kjeldskov Indehaver Ejendomsmægler, MDE Valuation BA / Diplomvaluar Mogens Hansen Indehaver Ejendomsmægler, MDE Ejendomsmæglere, MDE & valuarer Henrik Kjeldskov & Mogens Hansen Hundige Strandvej Greve Tlf.: kjeldskov.dk

6 6 ren STRANd avisen 2014 Livreddetårn på Solrød Strand? Solrød Strands Grundejerforening tager initiativ til at skabe grundlag for kunne få et livreddertårn til stranden i højsæsonen for badning og strandliv. renstrand avisen Opsætning, drift og bemanding vil i givet fald ske med penge fra TrygFonden, men den enkelte strand skal gøre sig fortjent til det. Hvert år åbner TrygFonden livreddertårne ved de danske strande i alt mere ende 30 tårne i landet. Tårnene er signalstribede i røde og hvide farver og indeholder alt hvad livredderen har brug for i arbejdet. Tårnene er på stranden 8 uger om året. De åbner i forbindelse med skolernes sommerferie og er bemandet dagligt i tidsrummet Du kan hjælpe med mobilen For at opnå et livreddertårn på den mest besøgte strand i Solrød (Østre Strandvej) skal vi over for TrygFonden blandt andet kunne dokumentere et vist niveau af aktivitet og antal besøgende på stranden. I praksis gøres dette blandt andet gennem fotos på dage med mange badegæster. Vi opfordrer derfor alle i sommeren 2014 til at tage fotos og sende til Grundejerforeningen på med angivelse af dato og sted. Det er først og fremmest Østre Strandvej, som vi anser for en mulighed. SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a. Engvangen 14, 2680 Solrød Strand Telefon , Fax , kontortid: Kontortid: man-tors.: Fredag: Solrød Vandværk a.m.b.a. ønsker alle forbrugere en god sommer! Grundet ledningsarbejder kan der i perioder være manglende eller svingende vandtryk Tænk på miljøet, spar på vandet... SUPERBRUGSEN SolRøD Canaja Italien, 75 cl. Vælg mellem rødeller hvidvin 6 flasker KUN 329,- Pr. fl. 89,- Tilbuddet gælder fra tirsdag d. 1. juli t.o.m. søndag d. 6. juli Åbningstider: Alle dage: kl SuperBrugsen Solrød, Solrød Center 2680 Solrød Strand Tlf Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt på udsolgte varer

7 ren STRANd avisen HÅNDPLUKKEDE NÆSTEN NYE VOLVO ER Tired of German Techno? Try some Swedish Metal! Inklusiv Den nye Volvo S60 vinterhjul Inklusiv vinterhjul VOLVO XC90 2,4 D5 200 MOMENTUM AUT. AWD VOLVO V70 2,0 D3 136 MKINETIC AUT. GEAR Diesel, årgang 12/2012, km.: 8.000, 5-dørs, Koksmetal, 7 pers, aut.gear/tiptronic, 17 alufælge, 2 zone klima, Diesel, årgang 12/2012, km.: 9.000, 5-dørs, sølvmetal, high performance 7 + bluetooth, volvo on call., fjernb. c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, aut., 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. højdejust. forsæde, el indst. førersæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, bluetooth, armlæn, læderindtræk, forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, bluetooth, dellæder, splitbagsæde, læderrat, lygtevasker, splitbagsæde, læderrat, lygtevasker, xenonlys, abs, antispin, esp, servo, 1 ejer, service ok. KØGE abs, antispin, esp, servo, 1 ejer, service ok, diesel partikel filter, 16 alufælge. KØGE PRIS KR PRIS KR Inklusiv vinterhjul Inklusiv vinterhjul VOLVO V40 2,5 T5 254 R-DESIGN AUT. S/S Årgang 03/2013, km.: , 5-dørs, blåmetal, ACC, DAS, BLIS, VOC, Tilskudsvarmer m/timer, High Performance 7, Bluetooth; 18 alu, P sensor bag. KØGE VOLVO V60 2,0 D3 136HK KINETIC S/S (start/stop - DRIVe) Diesel, årgang 12/2012, km.: 8.000, 5-dørs, sølvmetal, high performance 7 volvo on call. + bluetooth, 16 alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, fartpilot, infocenter, 4x el-ruder, bluetooth, splitbagsæde, abs, antispin, esp, servo, 1 ejer, service ok, diesel partikel filter. Leveringsomkostninger: kr. KØGE PRIS KR PRIS KR I Volvo Business Line-modellerne er følgende udstyr bl.a. standard: Inklusiv vinterhjul Inklusiv vinterhjul Vejl. beskatning ved erhvervsleasing fra kr City Safety* Aktive xenon forlygter Fartpilot Sensus Connect High Performance med Bluetooth Parkeringssensor, bag LED-kørelys med lyssensor Energiklasse Forbrug km/l: CO 2 g/km: 27,0-14, Mulighed for tilkøb af fl ere ekstraudstyr- og sikkerhedspakker. Den viste model er forsynet med ekstraudstyr. Beskatningspris er for Volvo S60 T3 man. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. * Kollisionsforebyggende teknologi. VOLVO V60 1,6 D2 115 KINETIC S/S Klar til at teste? Besøg os allerede i dag Diesel, årgang 12/2012, km.: 9.000, 5-dørs, sølvmetal, 16 alufælge, fuldaut. klima, motorkabinevarmer med timer, fjernb. c.lås, fartpilot, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, bluetooth, armlæn, læderindtræk, splitbagsæde, læderrat, lygtevasker, abs, antispin, esp, servo, 1 ejer, service ok, diesel partikel filter, 3 stk. KØGE PRIS KR PRIS KR VOLVO V60 2,0 D3 136HK KINETIC AUT. GEAR Diesel, årgang 12/2012, km.: 8.000, 5-dørs, koksmetal, high performance 7 volvo on call. + bluetooth, 2 zone klima, fartpilot, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, abs, antispin, esp, servo, 1 ejer, service ok, diesel partikel filter. Leveringsomkostninger.: kr. KØGE volvobusiness.dk Tangmosevej Køge Tlf Holsted Park Næstved Tlf Frejasvej Ringsted Tlf Se alle vore biler på

8 8 ren STRANd avisen 2014 Vand- og naturprojekt i Karlslunde og Karlstrup moser et projekt med mange gevinster. renstrand avisen Af Tove Grønborg, miljømedarbejder i Solrød Kommune Konservative støtter et bæredygtigt grønt miljø! Oversigtsbillede over området flyfoto, taget i juni 2014 af fotograf Jakob Borup Jakobsen. Med projektet ønskede projektgruppen at klimatilpasse boligområderne samtidig med, at vi ønskede en naturgenopretning af den fredede mose, og at såvel nye som gamle vandløb skulle opfylde vandplanens mål om god økologisk tilstand. Derudover ville vi gerne forbedre borgernes muligheder for at bruge mosen og skoven rekreativt. Hvad satte projektet i gang? En lang strækning på ca. 800 m af Karlstrup Mosebæk har siden været flisebelagt med SF-sten i bunden og på siderne. Denne løsning harmonerede ikke med krav om godt vandløbsmiljø, og derfor begyndte vi i kommu- Fakta om vandløb: I alt er der gravet ca m nyt vandløb og udlagt omkring 100 m³ gydegrus og store sten til gavn for fiskene. Afvandingskapaciteten er øget væsentligt i forhold til det gamle vandløb, fordi det opland der afvander til vandløbene nu er delt i 2. Læs om os på Brobygning kvægbro - køerne venter bare på den bliver færdig.

9 ren STRANd avisen Fakta om naturgenopretning: På ca. 1 ha ( m²) i den nordøstlige del af Karlslunde Mose er der udgravet et ca m³ stort vådområde. Vådområdet skal også fungere som en biologisk rensning af det vand, der fremover skal ledes fra veje og bebyggelser i Karlslunde Strand og ud i mosen Mosen har fået en mere naturlig hydraulik med bedre kontakt mellem mose og vandløb nen allerede i 2005 at se på muligheder for at fjerne sfstenene og etablere et godt vandmiljø. Siden indtraf dog nogle markante hændelser bl.a. i sommeren 2007 og vinteren 2011, hvor flere huse i Greve og Solrød Kommuner blev oversvømmet. Det stod klart for os, at der var nødt til at ske noget, hvis vi også ville fremtidssikre området. Derfor fik vi det rådgivende firma NIRAS til at hjælpe os med at se på muligheder og løsninger i området. Vi fik dannet en projektgruppe bestående af medarbejdere fra de to kommuner samt forsyningsselskaberne i Greve og Solrød UVILDIG OG UAFHÆNGIG ØKONOMISK RÅDGIVNING - når du vil kende dine muligheder! Vi tilbyder rådgivning indenfor følgende områder: Har du styr på privatøkonomien? Daglig økonomi Boligfinansiering Køb og salg af fast ejendom Forsikringsforhold Pensionsopsparing Investering Skatteforhold Gældsrådgivning Færdig traktorbro ved stranden holder den? Kommune der i dag er slået sammen til Greve Solrød Forsyning. Samtidig dannede vi en grøn partnerskabsgruppe med deltagelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og en repræsentant for lodsejerne i mosen Vi kan tilbyde, at deltage i møder med din revisor eller bank. til at varetage og diskutere de mange interesser i området. Efter et stort administrativt arbejde omkring ansøgninger om tilladelser hos andre myndigheder, for eksempel Fredningsnævnet, Bane Danmark, Kystdirektoratet Fakta om klimatilpasning: Omkring 100 boliger i Karlstrup og Karlslunde Strand vil være direkte beskyttede mod vandstigninger i mosen til kote 2.45, som statistisk set vil forekomme én gang hvert 20. år. Moserne vil da virke som et stort forsinkelsesbassin, som beregningsmæssigt vil kunne tilbageholde m³ vand. Ved Strandvejen bliver der etableret et højtvandslukke som forhindrer, at vandet fra Køge Bugt ved høje vandstande kan løbe ind i boligområderne ROSKILDE Ringstedgade 54 A, 4000 Roskilde Tlf ren STRAND av Boldbanerne i Greve Kommune, som var meget våde store dele af året, er nu hævet så der er en tør og god fodboldbane. Banerne fungerer samtidig som klima- vandløb og vi fangede både hundestejler, ørredyngel 20% og en stor ål, så i forhold til vandløbsmiljøet må vi sige at projektet allerede har været en succes. Den 28. august 2014 holder vi indvielse af hele projek- eller rør sikring ind mod boligområdet. Der bliver etableret GPS ridestier i området med gravemaskinerne, som startede i den sydlige del af projektområdet. Klip ud og tag med Hvordan er det finansieret? Langt størstedelen af projektet er betalt af Greve Solrød Forsyning, som klimatilpasning. Projektets omkostninger er ca. 22 mio.kr. Hvor står vi nu? Projektet er lige ved at være færdigt og allerede i efteråret, så vi, at ørrederne trak op og indtog de nye RABAT PÅ ALT vandløbsstrækninger og tog Guard & Protection Service GPS passer på dine Undtagen ejendele på mens Loppemidler! du løber REN STRAND LØBET SOLRØD KIRKE GPS Dyrecenter Guard & Protection Lærkevej 1, 2680 Solrød Strand Service (overfor Solrød Kirke) Ring LÆRKEVEJ Tlf Mandag-fredag Lørdag Hvis dyr er din hobby - ses vi Poppi... Dyrecenter SOLRØD STRANDVEJ Alarm, tryghed i hjemmet fra kr. 199,-/måned inkl. alarmkørsel. Ring 70 Se mere 70 på: KLIP UD OG TAG MED og mange flere samt kommunernes de nyetablerede gydebanker i brug. tet, hvor alle borgere er meget velkomne. Vi arbejder i FREDAG egne myndighedsbehandlinger, kom vi var vi ude at elfiske i de nye øjeblikket med et program TIL Den 6. maj ONSDAG i år endelig i februar 2013 i gang for dagen når planlægningen er på plads, annoncere vi i lokalaviserne og på hjemmesiden. Håber at I vil nyde at bruge området i fremtiden. Fakta om den rekreative brug af området: Der er anlagt 10 vej- og stioverføringer med enten bro Lærkevej 1, 2680 Solrød Strand (overfor Solrød Kirke) Alarm, tryghed i hjemmet fra kr. 199,-/måned Vi ses inkl. alarmkørsel. SOLRØD 330 m 2 butik Flasken Solrød SOLRØD Tilbudene gælder fra fredag d. 22. juni til onsdag d. 27. juni Danmarks Naturfredningsforening støtter strandrensningen. Støtter du Danmarks Naturfredningsforening? Vi har gennem 100 år arbejdet for en rig natur og arrangerer hver måned spændende ture i din lokale natur. Meld dig ind på Vi støtter med glæde projekt renstrand Som uvildige rådgivere er vi ikke bundet af at præsentere bankens produkter, men i stedet kan vi sammensætte en individuel løsning til dig. Vi bestræber os på, at resultatet af vores rådgivning skal tilføre vores kunder værdi, enten i form af større indtægter eller reducerede udgifter. Finn Rosleff Hansen Den første time er GRATIS Vores honorar fastsættes individuelt Skriftlig rådgivningsaftale udarbejdes Rådgivningen ydes hjemme hos dig på det tidspunkt, der passer dig bedst. ROSLEFF CONSULT Møllebjerg 33, 2680 Solrød Strand Mobil: mail: Læs evt. mere på Lærkevej 1, 2680 Solrød Strand SF støtter op om ren STRAND

10 10 ren STRANd avisen 2014 Strandrensningen - en ren succes Stor tilfredshed med rensningen af stranden. renstrand avisen Af Niels Hörup, Borgmester og formand for Strandrenselauget Siden slutningen af maj har større maskiner jævnligt kørt og renset og pudset stranden i Solrød. En indsats der fortsætter indtil 1. september, så vi i år hele sommeren får en ligeså flot og ren strand, som det var tilfældet sidste år. I fjor kaldte vi stranden for den flotteste strand i mands minde. Den fine strand var resul-tatet af en øget strandrensning, der dengang lod sig gøre takket være en donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs s Fonde - OJD. Når vi i år kan holde den samme høje standard, skyldes det, at både byrådet og grundejer-foreningerne har valgt at prioritere området med ekstra midler. Selvom det ikke er en kommunal opgave at fjerne tang, har vi i byrådet den opfattelse, at det har stor betydning for Solrød og kommunens borgere, at der er i kommunen er skønne rekreative oplevelser. Derfor har vi valgt i år at øge kommunens bidrag til strandrensningen med kroner til kroner, og dermed være med til at sikre et strandliv hvor badevandskvaliteten er forbedret og lugtgenerne begrænset. Tilfredse borgere Det synlige resultat af strandrensningen giver sig også til kende i en dugfrisk borgerundersøgelse fra i år. I den svarer langt flere borgere end tidligere, at de er tilfredse med rensningen af stranden. Hvor der i 2008 var 21 procent af borgerne, der var tilfredse med indsatsen på området, er tallet i år steget til 50 procent og langt færre giver udtryk for at være utilfredse. Biogas Fremadrettet skal den oprensede tang omdannes til grøn energi på det kommende bio-gasanlæg. Da anlægget er det første af sin art, bliver der stadig arbejdet på at udvikle ma-skiner, som kan opsamle tang uden, det indeholder for meget sand. Og også dette arbej-det har byrådet valgt at prioritere med kroner i 2014 Karlslunde Rideskole støtter renstrand Har du lyst til at ride, er du velkommen på Karlslunde Rideskole Kom forbi og se hvad vi kan tilbyde. Vi har også handicapridning. Vi tilbyder også privat opstaldning og underviser i både spring og dresur. Kig ind på Karlslunde Landevej 34, 2690 Karlslunde eller kontakt os på tlf

11 ren STRANd avisen HJÆLP! VI MANGLER AKUT BOLIGER TIL SALG - BLIV EN DEL AF SUCCESEN - SÆT TIL SALG NU NYHED Solgt til VIP køber SOLGT NYHED Solgt til VIP køber SOLGT Vasegården Solrød Strand - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG Elmelunden Ishøj - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG NYHED Solgt til VIP køber SOLGT NYHED Solgt til VIP køber SOLGT Vibemosen Greve - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG Gammel Køgevej Solrød Strand - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG NYHED Solgt til VIP køber SOLGT NYHED Solgt til VIP køber SOLGT Klosterparken Solrød Strand - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG Vangeloddet Greve - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG NYHED Solgt til VIP køber SOLGT NYHED Solgt til VIP køber SOLGT Broparken Solrød Strand - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG Mølleskovvej Greve - VI KAN OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG Solrød Strandvej Solrød Strand Tlf.: Hundige Strandvej 210B 2670 Greve Tlf.:

12 12 ren STRANd avisen 2014 Af billedet ses en skitse over biogasanlæggets input og output. Fra tang, gylle og restprodukter til grøn energi og varme Torsdag d. 19. juni 2014 blev et vigtigt skridt taget i realiseringen af biogasanlægget i Solrød. renstrand avisen Af Mikkel Busck Solrød Kommune Solrød Kommunes borgmester Niels Hörup tog her imod de vigtigste samarbejdspartnere i biogasprojektet for at underskrive gensidigt forpligtende aftaler om det fremtidige samarbejde om Solrød Biogas. Arrangementet blev en markering af, at der nu tages hul på den mere alvorlige del, hvor selve anlægget skal bygges og fordelene høstes. Selskabsdannelse Op til kontraktunderskrivelsen har været en længere proces, hvor der er blevet arbejdet intenst på at skabe de bedste rammer for biogasanlægget. To centrale elementer i dette har været dels at danne det selvstændige selskab Solrød Biogas A/S og dels at sikre den nødvendige biomasse fra tang, restprodukter og gylle til biogasanlægget. I slutningen af maj 2014 blev Solrød Biogas A/S dannet. Solrød Kommune er eneaktionær i selskabet og borgmester Niels Hörup er således valgt til at stå i spidsen for selskabets bestyrelse. Biomasse Indsamlingen af tang langs kysten blev startskuddet til ideen om et biogasanlæg. Herefter udviklede ideen sig til et konkret projekt med flere og flere involverede samarbejdspartnere. Niels Hörup forklarer udviklingen således: Det startede med et lugtproblem på stranden pga. tang, der ligger og rådner. Strandrenselauget har i mange år effektivt løst dette problem ved at rense stranden for tang. Dette medførte dog et helt andet problem omkring bortskaffelse. Med inspiration fra landbrugets traditionelle anvendelse af tangen begyndte vi at tænke på tang som en ressource. Nogle kloge hoveder mente, at der var et gaspotentiale i tangen. Herefter rullede projektet og vi fandt ud af, at vi ved at samarbejde med industrien også kunne bidrage til at øge genanvendelsen og skabe et gasprodukt, der i nogle virksomheders øjne, som eksempelvis VEKS, kan udfoldes til et stort el- og varmepotentiale. Biomassen til anlægget kommer fire steder fra: Tang fra kysten, gylle fra landmændene i lokalområdet, Pektin (citrusskaller) fra CPKelco og Eluat (restprodukt fra mælkesyreproduktion) fra Chr. Hansen. Det hele blandes sammen inde på anlægget som bygges og drives af Bigadan A/S og kommer i en rådnetank, hvor der dannes gas. Gassen renses og sendes til VEKS, der laver grøn el og varme. Den afgassede biomasse køres til udspredning på landbrug, hvor den anvendes som effektiv gødning. Og hvad får man så ud af et biogasanlæg, der kører på Rene linier Ren Strand Så ved du det blir til noget Venstre ved du, hvor du har Meld dig ind på i Solrød En af bestyrelsesformandens første opgaver var at underskrive kontrakter med samarbejdspartnerne. tang, restprodukter og gylle? Fordelene Biogasanlægget har en lang række fordele, idet det giver lokal beskæftigelse, det reducerer udvaskning af næringsstof ved at lade biomassen afgasse i anlægget inden udspredning på marker, det løser et affaldsproblem for virksomhederne og forbedrer deres konkurrenceevne ved at reducere deres omkostninger. Og så giver anlægget selvfølgelig en klimamæssig og miljømæssig gevinst, som det er værd at bide mærke i. Næringsrig bugt Køge Bugt er ligesom mange andre kystnære farvande i Danmark næringsrig, hvilket medfører en stor produktion af tang. Tangen vaskes hvert år op på stranden, hvor det ligger som et tykt tæppe og rådner og lugter. I flere år har Solrød Strandrenselaug effektivt renset stranden for tang og gjort deres for, at strandområdet kan bruges som det værdifulde og rekreative område det er. Målene i Statens vandmiljøplan Når kysten renses for tang og næringsstofferne fjernes gavner det også havmiljøet, og med biogasanlægget undgås bortskaffelsesproblematikken. Der er regnet på, at den mængde tang der potentielt kan fjernes og puttes i biogasanlægget fra Solrød, Greve og Køge Kommuner vil kunne reducere mængden af kvælstof og fosfor med hhv. ca. 62 tons og 9 tons - om året. Det svarer til at vi når målet i Statens vandmiljøplan for fosfor og 70 % af målet for kvælstof. Faktisk er der lavet et kvalificeret skøn over, at staten sparer i omegnen af 3 millioner kr. årligt i biogasanlæggets funktionsperiode svarende til minimum 60 mio. kr. ved den ekstra indsats overfor fjernelse af tang, som vi igangsætter med biogasanlægget. Dette er set i forhold til de billigste alternativer i vandplanerne til reduktion af kvælstof i havmiljøet. Klimagevinst Samtidig har biogasanlægget en meget vigtig klimamæssig gevinst. Anlægget reducerer drivhusgasudledningen med hele tons årligt. Biogasanlægget er en hjørnesten i kommunens meget ambitiøse klimaplan om 55 % reduktion i 2025 og bidrager faktisk til omtrent 60 % af dette mål. El og varmeproduktion Omregnes dette til ledt mere håndgribelige størrelser, forventes anlægget at producere varme til opvarmningen af huse om året, og elproduktionen svarer til elforbruget hos husstande årligt. Eller set på en anden måde - biogasanlægget giver den samme elektricitet som enten 10 landmøller i regionen eller 2 meget store havvindmøller.

13 ren STRANd avisen FINN OLSEN A/S VVS FINN OLSEN VVS støtter også op om projekt ren STRAND SALBJERGVEJ HAVDRUP Telefon Finn Olsen VVS er din garanti for en gasservice, der er helt i top. Vi er specialister i alt fra tilslutning af gaskomfurer til installation af naturgas. Alt arbejde med gas kræver en autoriseret fagmand og med vores erfaring, får du ikke en bedre løsning. Vi gennemfører de påkrævede serviceeftersyn og skræddersyr en serviceaftale til dit behov, så du aldrig behøver bekymre dig om gassen. Finn Olsen VVS er altid klar til at rykke ud, uanset om det er hverdag eller weekend. Vi tilbyder vedligeholdelse og servicering af Beretta/Viessmann gaskedler med enten et serviceabonnement eller tilkaldevagt, under abonnementet indgår der tilkaldevagt i fyringssæsonen, mellem kl

14 14 ren STRANd avisen 2014 Vagtordningen i Solrød Tilsammen er vi stærke! I Indbrudsstatistikken for Europa i 2012 er Danmark på en kedelig andenplads hvad angår antallet af indbrud i forhold til antallet af indbyggere. Vi er kun kun overgået af Grækenland. I bunden af statistikken ligger Rumænien og Slovakiet. Der er 32 lande med i statistikken. Sverige er nr. 16, Tyskland er nr. 21 og Norge er nr. 24. Der er ikke tale om en ny tendens. Danmark har i en årrække ligget i toppen af listen over indbrud i Europa. I 2012 havde omkring danske hjem indbrud, hvilket svarer til knap 800 indbrud pr indbyggere eller ca. fem indbrud i timen. Omregner vi disse tal til Solrød Kommune, skulle vi, med indbyggere, have 160 indbrud i Vi havde 288! I 2010, året før vi startede vagtordningen var der 542 indbrud. Selv med et fald i indbrud fra 2010 til 2012 på 47% er vi altså stadig langt over gennemsnittet i Danmark. Men hvorfor ligger Danmark i toppen af indbrudsstatistikken? Vi er et velstående land, hvilket i sig selv kan øge antallet af indbrud, fordi her ganske enkelt er mere at stjæle, men Danmark er som bekendt ikke det eneste rige land i Nordeuropa. Ifølge Det Kriminalpræventive råd er en væsentlig forklaring på de mange indbrud, at danske boliger ikke er tilstrækkeligt sikrede mod indbrud. Det har borgerne i landene omkring os til gengæld har haft større succes med. Det er centralt i forebyggelsen af indbrud, at den enkelte borger sørger for at beskytte sig selv mod indbrud, og det handler ganske enkelt om at gøre det svært og frem for alt risikabelt for indbrudstyve at skaffe sig adgang til sit hjem. Det gør man bl.a. ved at have indbrudssikrede døre og vinduer og forsikringsgodkendte låse på sin bolig. Vores erfaringer i Solrød viser, at den mest effektive tyverisikring er en alarm der automatisk tilkalder hjælp ved indbrud. I Solrød lå vi i mange år, indtil 2011, øverst i top 10 i indbrudsstatistikken for kommuner i Danmark, formentlig af de samme grunde som Danmark ligger i toppen af statistikken i Europa, og indtil 2011 var det ikke lykkedes at gennemføre foranstaltninger til at mindske indbruddene på trods af mange tiltag fra kommunen og fra grundejerforeningerne. Mange kan stadig huske Stop Tyven-kampagnen og Stop Tyven-messen i Solrød Center. Mange af os har også stadig de gule naboovervågningsskilte siddende på postkasser og døre. Først da Karlstrup Strands Grundejerforening og Solrød Strands Grundejerforening startede vagtordningen i 2011 skete der noget drastisk. Antallet af indbrud i Strandområdet faldt fra 173 i 2010 til 99 i 2012, et fald på 43%. Og Solrød kommune faldt helt ud af top 10 i indbrudsstatistikken for kommuner i Danmark. Vagtordningen opfylder det væsentlige krav til forebyggelse, at den gør det risikabelt for indbrudstyve at bryde ind i ejendomme i Solrød. Sandsynligheden for at blive opdaget er meget høj, fordi de over 700 medlemmer fordelt i hele strandområdet er særlig opmærksomme på uregelmæssigheder, har en nem mulighed for at reagere ved at tilkalde hjælp af GPS, fordi hjælpen kommer meget hurtigt, og fordi hjælpen er professionelle vægtere, der ved hvad der skal gøres. Antallet af indbrud steg i var et halvdårligt år for beboerne dels i strandområdet og dels i hele Solrød Kommune når vi kigger på antallet af indbrud. Antallet af indbrud øst for S-toget er sådan: For hele Solrød Kommune ser det sådan ud: Ved årsskiftet startede vi vagtordningen med en forsøgsperiode ved årsskiftet og endnu en forsøgsperiode i foråret. Derfor stregen mellem 2010 og Vagtordningen blev en permanent ordning i juni Herefter faldt antallet af indbrud både i 2011 og i I 2012 var antal indbrud næsten halveret både i hele kommunen og i strandområdet. Fra 2012 til 2013 er antallet af indbrud i strandområdet steget med 27 indbrud. Det er en stigning på 26%, men dog ud fra nogle relativt lave tal. Vi er stadig 30% under indbrudsantallet inden vi startede vagtordningen. De sidste tal vi har, er antallet af indbrud i første kvartal Her havde vi 26 indbrud i strandområdet og 67 indbrud i hele Solrød Kommune. Det er det laveste antal indbrud i første kvartal siden vi begyndte at se på statistikkerne i Vi kan derfor håbe, at den lille stigning i 2013 ikke fortsætter i På kortet fra over strandområdet kan man se, at indbruddene i strandområdet navnlig sker omkring S-togsstationerne. Hvis man bor i disse områder, er det derfor en ekstra god ide at melde sig ind i vagtordningen, og desuden sørge for, at der er en aktiv nabohjælp når man ikke selv er hjemme. Vi har ikke mulighed for at undersøge, om medlemmerne af vagtordningen har fået en lige så stor stigning i antallet af indbrud i 2013, som strandområdet som helhed, men vi tillader os at tro, at det ikke er tilfældet! Vi ved til gengæld, at medlemmer af vagtordningen med en alarm, der straks kontakter GPS ved indbrud, ikke har haft indbrud der er blevet gennemført, bortset fra et enkelt indbrud, hvor tyvene stjal en udendørs lampe og var væk igen på 4 minutter. GPS var på stedet 5 minutter efter alarmopkaldet. Hvad kan vi gøre bedre Medlemmer Vi ved, at jo flere medlemmer af vagtordningen der er på en vej, jo større opmærksomhed er der på personer, biler mm. som ikke burde Indbrud i strandområdet i 2013 fra være på vejen. Med medlemskabet af vagtordningen har man mulighed for at tilkalde vagtbilen, som hurtigt kan Anlægsgartner mødelokaler. Et af dem er hjemme hos dig. Tegninger og forslag til haveanlæg Grøn vedligeholdelse Klinkebelægninger Plantearbejde Græsplæner Beskæring Terrasser Havemure Hegn Hække Træfældning Kloaker Kælderdræn Rottespærre Niels Hansen ring for tilbud! kloakmester Højtvandslukke Forsikringsskader klingenberg.dk Med Danske Netmøde kan du få samme rådgivning online som i afdelingen Hvis du er en af vores netbankkunder, kan du holde møde med vores rådgivere over nettet hvor og når det passer dig. På mødet kan du via skærmen se beregninger, og rådgiveren kan overskueligt guide dig gennem komplekse Solrød emner som boligøkonomi, pension og investering. Du kan desuden modtage og underskrive aftaler elektronisk via din netbank. Det sparer dig for både tid og papirarb ejde. Læs mere og book et møde nu på danskebank.dk/netmoede

15 ren STRANd avisen være på stedet og tage sig af, eller skræmme eventuelle banditter væk. I skrivende stund er vi 628 medlemmer i SSG-vagtordningen og 80 medlemmer i Karlstrup Strands Grundejerforening. Altså i alt over 700 medlemmer. Hvis vi forudsætter, at der i gennemsnit er 3 personer over 16 år i hver medlemshusstand, så er der over personer i Solrød, der holder øje med uregelmæssigheder, og som kan tilkalde hurtig hjælp. Flere medlemmer udenfor JSG og SSG I løbet af 2013 har vagtordningen fået en del medlemmer fra grundejerforeninger og områder tæt på Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening. Det er vi glade for. Jo flere vi er i vagtordningen, jo mere tilsyn og vagttilstedeværelse får vi. Spørg Hvis du møder personer i området, gående eller på cykel, der umiddelbart ikke ser ud til at høre til i området, så spørg på en venlig måde om du kan hjælpe med noget. Hvis de har uheldige hensigter, er de klar over at de er blevet set, og måske opgiver de så deres hensigt. Alarm Man kan anskaffe sig en alarm, som alarmerer direkte til GPS. Det behøver ikke være en dyr alarm med månedligt abonnement til en vagtcentral. Den skal bare kunne ringe til GPS. Prisen for et simkort til en alarm, er under 200 kr. om året. Alene alarmskiltet og GPS-skiltet på postkassen afskrækker det fleste tyve. Medlemmer af vagtordningen med alarm har ikke haft indbrud i de år vagtordningen har eksisteret! Politiet Uanset om man er med i vagtordningen eller ej, kan man selvfølgelig ringe til Politiet, der har megen opmærksomhed rettet mod at få bragt antallet af indbrud ned. Politiet er også gode til at reagere, men i sagens natur kan Politiet normalt ikke være lige så hurtigt fremme som GPS, der jo altid er lige i nærheden. Politiet har desuden en gratis app: Politi, hvor man kan kontakte Politiet med tips, kontrollere stelnumre på cykler, se politiets døgnrapporter mm. Nabohjælp Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har udviklet et digitalt nabohjælpskoncept, hvor det er let at organisere og sætte nabohjælpen i system. Se www. nabohjælp.dk Gode råd Og desuden: Brug de gode råd på og Det Kriminalpræventive råd: Bemærk navnlig de gode råd om sikring af boligen, og husk også at sikre eventuelle ovenlysvinduer. Brug den sunde fornuft Tænk som tyven. Hvad vil du for eksempel tænke, hvis du ser papemballagen til et 50 TV udenfor en ejendom ved storskrald? Tyvenes seneste tiltag: Indbrud GPS ser en stigning i indbrud, der begås i eftermiddagstimerne når beboerne er ude for at handle. I nogle tilfælde ser det ligefrem ud til, at tyvene har holdt øje med boligen, og når beboerne kører ud, sker indbruddet lige efter. Altså atter en grund til at holde øje med personer, der ikke skulle være der hvor de er. Biler Det ser ud som om tyvene har lidt større opmærksomhed rettet mod bilerne. Der er flere eksempler på, at der pludselig sidder et klistermærke på en fælg, en kridtstreg, en sten ovenpå dækket og lignende afmærkninger, der tilsyneladende skal vise om bilerne bliver brugt. Bed derfor dem der passer på huset når man er på ferie eller lignende, om også at checke bilen. Postkassen I Nabokommunerne er der set klistermærker på postkasser, der ikke er sat der af beboerne. Også disse mærker kan være signaler om, at den pågældende ejendom er nem at bryde ind i. Grene og øldåser Tricket med at anbringe en dåse eller lignende i indkørslen har vi set tidligere. Et nyere trick er at anbringe lidt kvas på dørmåtten eller i indkørslen. Hvis det ikke er fjernet indenfor nogle dage er der måske ikke nogen hjemme. Folk, der ringer på En del har oplevet, at der ringes på døren, og at den der står udenfor spørger om vej til et eller andet sted. Hvis det ser mistænkeligt ud, er det det nok også. Medlemmer af vagtordningen kan jo så orientere GPS om at der måske er noget i gang i området. Faktaboks Karlstrup Strands Grundejerforening (KSGF) Alle medlemmer af KSGF er med i KSGF s vagtordning. I KSGF kører vagtselskabet GPS tilsyn to gange i døgnet, på forskellige tidspunkter. GPS bliver desuden informeret, frivilligt, hvis medlemmer er på ferie eller lignende, hvorefter GPS holder særligt øje med disse ejendomme, sørger for at der ikke er synlig post i postkassen mm. Vagtordningen i KSGF koster 500 kr. om året, og betales via det årlige kontingent. Fælles Fælles for vagtordningen i KSGF og vagtordningen i SSG og JSG er, at vagtselskabet GPS, ud over det daglige tilsyn, kan tilkaldes ved indbrud, uregelmæssigheder mm., og at GPS, fordi de er i området konstant i løbet af døgnet, kan være på de berørte adresser indenfor ganske få minutter, typisk under 5 minutter. Fæles er også, at vi har mailadresser på stort set alle medlemmer af vagtordningerne. Dermed er det muligt at informere hurtigt om hændelser i området. Solrød Strands Grundejerforening (SSG) og Jersie Strands Grundejerforening (JSG) Vagtordningen i SSG og JSG er en frivillig ordning. I denne ordning kører vagtselskabet GPS tilsyn til de tilsluttede ejendomme en gang i døgnet på varierende tidspunkter. Medlemskab af vagtordningen koster 350 kr. om året, der betales sammen med det årlige kontingent til grundejerforeningen. Tilmelding til vagtordningen i SSG og JSG: Mail til: Hvis man ikke har mulighed for at sende en mail kan man ringe eller sms e til Preben Larsen: Ved tilmelding skal vi have navn, adresse, mailadresse, hjemmetelefonnummer samt et eller flere mobilnumre, som vagten kan kontakte husstanden på, hvis der er noget galt på ejendommen og der ikke er nogen hjemme. Man behøver ikke være medlem i en af de to grundejerforeninger for at være med i vagtordningen. Man skal bare bo i området. Se mere Se mere om vagtordningen på Solrød Strands Grundejerforenings hjemmeside: N O R M A N N S Ø R E N S E N Vi støtter med glæde projekt ren strand! Tandlægerne hos normann sørensen Solrød Strandvej Solrød Strand Mandag - Torsdag Fredag Telefon

16 16 ren STRANd avisen 2014 Home har været hovedsponsor fra starten Arrangørerne af renstrandløbet har haft Home i Solrød ved Charlotte Normann som hovedsponsor siden starten. renstrand avisen Derfor glæder det os at Charlotte igen i år står som hovedsponsor, og skyder et betragteligt beløb i puljen til strandrens, 1000 tak! Charlotte har følgende kommentar til det stykke arbejde, som mange frivillige deltager i! Forleden da jeg gik på stranden kørte de store maskiner igen i Solrød og fjernede alt det fedtede møg, som bliver skyllet op med tiden. Det gør en stor forskel for vores nydere af stranden og ikke mindst vores badegæster, at vi har en flot og indbydende strand uden lugtgener. Charlotte Normann. Indehaver af home Greve, Solrød og Vallensbæk, Ejendomsmægler, MDE. Køberrådgiver. Skal vi være din nye samarbejdspartner i 2013? Projektet Ren Strand har snart kørt i nogle år, og igen i år er jeg sponsor, da jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi alle er med til at passe på vores natur. Der bliver strandløb i igen i år, så alle husk at tilmeld jer til løbet eller giv sponsorstøtte, så der kommer så mange penge ind som muligt, så vi sikrer den fortsatte rensning af stranden. Jeg kunne ønske mig, at projektet blev en realitet i de øvrige kommuner langs Køge Bugt, da alle badegæster og borgere i området vil have stor glæde af det. Tømrer og snedker Storentreprise Hovedentreprise Skal vi være din nye samarbejdspartner i 2013? Et samarbejde med os betyder du får: 40 års erfaren og moderne entreprenørvirksomhed, med referencelister og de største og mest krævende byggeentrepriser lige fra opførelsen af hele nye firmadomiciler til taget på det nye elefanthus i Københavns Zoo. Samarbejde med hovedentreprenør, du trygt kan overlade hele ansvaret til. Vi påtager os altid den overordnede styring, som sikrer kvalitet og en gnidningsfri arbejdsproces, lige fra planlægning til aflevering. Vi yder den fornødne rådgivning og vejledning hele vejen igennem dit nye projekt. Tømrer og snedker Storentreprise Hovedentreprise Et samarbejde med os betyder du får: 40 års erfaren og moderne entreprenørvirksomhed, med referencelister og de største og mest krævende byggeentrepriser lige fra opførelsen af hele nye firmadomiciler til taget på det nye elefanthus i Københavns Zoo. Samarbejde med hovedentreprenør, du trygt kan overlade hele ansvaret til. Vi påtager os altid den overordnede styring, som sikrer kvalitet og en gnidningsfri arbejdsproces, lige fra planlægning til aflevering. Vi yder den fornødne rådgivning og vejledning hele vejen igennem dit nye projekt. Troværdighed og pålidelighed, og derfor har vi i dag en lang række erhvervsvirksomheder, kommuner og statslige styrelser som faste og tilfredse kunder. Service, gode materialer og markedets allerbedste grej. Vi har for længst indset, at kvalitet betaler sig. Troværdighed og pålidelighed, og derfor har vi i dag en lang række erhvervsvirksomheder, kommuner og statslige styrelser som faste og tilfredse kunder. Service, gode materialer og markedets allerbedste grej. Vi har for længst indset, at kvalitet betaler sig. Er du interesseret i at høre mere om vores erfaringer med løsning af entrepriser? Så er du mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Er du interesseret i at høre mere om vores erfaringer med løsning af entrepriser? Så er du mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Store-Hedebyg Entreprise A/S Store-Hedebyg Entreprise A/S Kildeager Solrød Strand Tlf Tlf Kildeager Solrød Strand Tlf Per Lauridsen Direktør / Tømrermester Per Lauridsen Direktør Ole Lund / Tømrermester Entrepriseleder Tlf. Tlf Ole Lund Thomas Entrepriseleder Frost Nielsen Entrepriseleder Tlf. Tlf Thomas Frost Nielsen Milo Lillegaard Entrepriseleder Larsen Entrepriseleder Tlf Tlf Milo Lillegaard Larsen Entrepriseleder Tlf

17 ren STRANd avisen ApS Lundgaard Tømrer & Snedkerfirma ARMERINGSSTÅL VI TILBYDER: ARMERINGS TILBEHØR KLIP & BUK RUSTFRI KAMSTÅL KAMSTÅL Vi udfører: 1. sal Just-in Døre og vinduer e Leveri-ti-msnedkerfirma Tømrer Nybyggeri ng Tagarbejde Bram Stål A/S Din stålleverandør Værkstedsvej Præstø Tel: Fax: Lundgaard Tilbygninger Totalentrepriser Tømrer - snedkerfirma gaard-ts.dk tlf Skal du renovere eller nybygge? Have nye vinduer og døre - eller klimaskærm? I træ, sten eller aluminium? Så lad Moestrup klare det! SOLRØD klip ud og Tag med Tirsdag Til lørdag 20% Moestrup er Schüco Premium Partner - derfor kan vi levere hele Schücos palet af miljøvenlige løsninger rabat på alt Schüco er den førende udbyder af fremtidssikrede klimaskærme og står for verdensomspændende kompetencer inden for vinduer, døre, facader og solenergi. Klip ud og tag med Grøn teknologi til den blå planet Moestrup Tømrer og Snedker/ Murer/Maler/Alufacader Industrihegnet 8 A 4030 Tune Telefon Moestrup udfører alle former for byggeopgaver - vi har eget tømrer/snedkerværksted, murer- og malerafdeling. Vi sørger for alt - projektering, produktion, montering og kvalitetsstyring. Vores kunder er både private, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner, boligselskaber og idrætsanlæg. Moestrup Alufacader producerer vinduer, døre, facader, glastage, udestuer, brandsikre skillevægge m.v. i aluminium - skræddersyede, så de passer til ethvert byggeri. Det specielle profildesign fra Schüco giver dokumenteret mindre varmetab, effektiv isolering, god lyddæmpning - og kræver minimum vedligeholdelse. Vi er naturligvis medlem af Dansk Byggeri - det er din roskilde garanti for seriøst arbejde! Ringstedgade 54 A, 4000 Roskilde Tlf Vi ses solrød kirke solrød strandvej Se mere på og Undtagen på Loppemidler! Dyrecenter Lærkevej Mandag-fredag Lørdag solrød 330 m 2 Tilbudene gælder fra tirsdag d. 1. juli til lørdag d. 5. juli butik Lærkevej 1, 2680 Solrød Strand (overfor Solrød Kirke) Tlf Hvis dyr er din hobby - ses vi Poppi... Dyrecenter ApS ARMERINGSNET

18 18 ren STRANd avisen 2014 Kompostering i praksis Kompostering i en parcelhushave eller en rækkehushave er i virkeligheden den letteste måde at komme af med en stor del af affaldet fra haven og husholdningen på. renstrand avisen Af Preben Larsen Hvis man er vant til at smide det meste ud i affaldssækken og resten ud til storskrald i den grønne container, kræver det en omstilling af familiens vaner. Det er en nem måde at bidrage til forbedring af miljøet, og det sparer kommunen for bortskafning af store mængder affald. Det følgende er en vejledning i, hvordan det kan gøres. Det er afprøvet gennem mange år, og det er nemt! Den åbne kompostbeholder til haveaffaldet Byg en dobbelt kompostbeholder et diskret sted i haven. Beholderen skal have to rum på hver ca. en kubikmeter. Et års haveaffald til kompostbeholderen fra en almindelig parcelhushave på ARMERINGSSTÅL ARMERINGSNET KLIP & BUK KAMSTÅL kvadratmeter fylder ca. 1 m3. Affaldet synker sammen i løbet af året, så det kan sagtens være der. Hvis man kommer meget affald i beholderen på én gang, må man op og hoppe lidt i beholderen for at trykke indholdet sammen. I en mindre rækkehushave kan man nøjes med det halve. VI TILBYDER: Bram Stål A/S Din stålleverandør Beholderen bygges af trykimprægneret træ. Det er ganske vist ikke særlig miljøvenligt, men det holder længere. Lærketræ kan også bruges, hvis man ikke vil bruge det tryk-imprægnerede. Beholderen konstrueres af 6 stolper og et antal brædder der lukker si-derne. Der skal ikke være mellemrum ARMERINGS TILBEHØR RUSTFRI KAMSTÅL Just-in-time Levering Værkstedsvej Præstø Tel: Fax: mellem brædderne. De to forsider bygges i to sektioner hver, så de kan skrues af. De øvrige sider sømmes på. På den ene beholder skal der desuden laves et låg. Der er mange forskellige muligheder for udformning. Søg på nettet efter kompostbe-holder. Søg efter billeder. I den åbne kompostbeholder kommes alt grønt affald fra haven. Også visne blade selv om de er brune. Hækafklip kan også sagtens kommes i beholderen. Hvis man har en stor hæk, må man eventuelt lave en midlertidig bunke, hvis det ikke hjælper nok at hop-pe i komposten. Tynde grene kan kommes i hvis de er så små, at de er kviste. Tykkere grene er for længe om at blive til kompost. De bundtes med en miljøvenlig snor, og sæt-tes ud til storskrald eller køres til Miljøcenter Greve. Eneste undtagelse er græs. Det bliver for kompakt, når man kommer det i beholderen. Man kan drysse noget af det i beholderen og resten må man så komme ind under buske og andre steder, hvor det er skjult. Hvis græsset slås ofte, er det ikke nødvendigt at samle det afklippede græs sammen. Det forsvinder i løbet af et par dage, når det er for-delt over hele græsplænen. Der må ikke kommes tilberedt mad i den åbne kompostbeholder. Det tiltrækker rotter. Apropos dyr: Der skal ikke kompostorm i den åbne beholder. Her går komposteringen af sig selv. Sent om efteråret, når alle blade er faldet af træerne og kommet i kompostbeholderen, er det tid at omstikke komposten. Det gøres ved at flytte komposten over til det andet rum i beholderen. Her er det lettere, hvis man har lavet beholderen, så forsiderne kan tages af. Når komposten er flyttet lægges låget på og så passer det sig selv det næste år. Næste efterår er den ene m3 blevet til ½ m3 og når bladene igen er faldet af træerne flyttes denne halve m3 ud på passende steder i haven. Den anden halvdel af kompostbeholderen er jo blevet fyldt igen, den omstikkes til rummet med låg, og sådan er det hvert år. Der findes mere avancerede måder at kompostere på, men det kræver også mere arbejde. Den lukkede kompostbeholder til husholdningsaffaldet Den lukkede beholder anskaffes lettest ved at købe en. Den er kegleformet og er af grøn plastic. Den er effektiv, men den er ikke køn. Den købes med rottesikret bund og ormerør til beholderen og til jorden under beholderen. Så kan kompostormene gå ind i frostfrie områder, når det er koldt udenfor. Her overlever de til der igen bliver ormeop-holdstemperatur i beholderen. Beholderen sælges med en udmærket brugsanvisning, som bare skal følges. Den lukkede beholder anbringes så det er nemt at komme til den fra køkkenet. Den skal ikke anbringes lige under et vindue for af og til lugter den lidt, når man er tæt på, og når man løfter låget kan der godt komme en del småfluer ud. Et par meter fra bryggersdøren er passende. Der skal normalt ikke kommes haveaffald i den lukkede beholder. Det er der ikke plads til. Der skal dog tilsættes lidt haveaffald en gang imellem, for at give komposten struktur. Desuden skal komposten plejes lidt. Der skal måske vandes hvis komposten bliver for tør, eller der skal tilsættes lidt kalk hvis den bliver sur. Efter omkring en måneds brug er der tilstrækkeligt med affald i den lukkede kompost-beholder til at man kan tilsætte en spand kompostorme. Når ormene tager fat synker det så hurtigt i beholderen, at man næsten kan se det synke mens man kigger. Samtidig formerer kompostormene sig, så ormeindholdet opdaterer sig selv. I den lukkede beholder kommes alt affald fra køkkenet der har groet. Både det tilberedte og det rå. Salat, frugt, kartofler, pasta, brød, ris, kaffegrums og teblade med filtre, visne blomster osv. Hvis man har en grøn spand stående ved siden af skraldeposen i køkkenet skal man ikke ud til kompostbeholderen så tit. Kom en plasticpose i den grønne spand, og tøm posen i kompostbeholderen. Posen smides i skraldesækken. Man kan godt købe komposterbare plasticposer. Lad være med det, de er dyre, og de er ikke tætte. Den lukkede kompostbeholder har en låge i den nederste del. Så kan man fjerne den omsatte kompost nedefra. I en familie med to personer, der er helt konsekvente med grønt affald skal kompostbeholderen tømmes delvis hvert andet år. Man tager en del orm med ud, men der er masser tilbage i beholderen når den ikke tømmes helt. Prisen Prisen for kompostbeholdere, kompostorm og diverse er omkring 1200 kr. Den forøge-de arbejdsindsats i løbet af året er ingenting, når først den store kompostbeholder er bygget og den lille grønne er stillet op. Man sparer 100 kr. om året i renovation samt prisen for en masse plasticsække. Hvis man samtidig kan nøjes med 14-dages afhent-ning sparer man meget mere. Se hvor maget i kommunens takstblad. Samtidig har vi sparet vores omgivelser for en masse unødvendig håndtering af affald samt en del CO2. Yderligere oplysninger Det er nemt at få oplysninger om kompostering. Prøv f.eks. www. havenyt.dk eller søg på nettet efter Kompost

19 ren STRANd avisen Vi kan alle sige: Solgt eller gratis Men forvent nu noget mere Charlotte Normann Indehaver Greve Solrød Vallensbæk charlottenormann.dk Vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

20 20 ren STRANd avisen renstrandløb Lørdag d. 13. september 2014 Husk: Du kan tilmelde dig på Den sidste Promenadekoncert Strandløbet starter kl fra Solrød Center Den sidste Promenadekoncert kl Få Solrød Center direkte på din mobil ÅBNINGSTIDER Man- fredag: kl. 9:30-18:00 Lørdag: kl. 9:30-15:00 Søndage og Supermarkedernes åbningstider: se GRATIS P-PLADSER BUS OG S-TOG LIGE TIL DØREN OVER 50 SPECIALBUTIKKER SOLRODCENTER.DK

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00

indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00 Jersie Strands Grundejerforening indkalder til Generalforsamling Onsdag d. 2. april 2014 i Aktivitetscenteret kl. 19.00 Dagsorden og Regnskab indlagt Sct. Hans fest planlagt JSG indbyder til stor Sct.

Læs mere

Lagerliste brugte biler

Lagerliste brugte biler Helsinge/Seehusen ApS 48798191 Citigo 1,0 60 Active GreenTec 5d BLACK FRIDAY, MOVE & FUN NAVIGATION, AIRC, fjernb. c.lås, kørecomputer, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Dialogmøde om etablering af et strandrensningslaug onsdag d. 14. dec. 2016

Dialogmøde om etablering af et strandrensningslaug onsdag d. 14. dec. 2016 Dialogmøde om etablering af et strandrensningslaug onsdag d. Program for i aften 19.00 Velkomst v. Pernille Beckmann Præsentation af program v. Peter Kjærsgaard Pedersen Strandrensning i Greve Kommune

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SFOF Køge Bugt. Program 2016 / 2017

SFOF Køge Bugt. Program 2016 / 2017 SFOF Køge Bugt Socialistisk Folkeoplysningsforbund Program 2016 / 2017 Kære deltagere i SFOF Køge Bugts arrangementer Velkommen til en ny sæson 2016-17. Vi håber, der er arrangementer, der passer dig,

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune

Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune www.hjoerring.dk/friforindbrud Projektets vision Lokalpoliti Hjørring og Hjørring Kommune har indgået samarbejde med Det Kriminalpræventive

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Biogasprojektet. På billedet: Söderåsens Bioenergy AB Bygget 2006 af Bigadan 65.000 ton / år 4.000.000 m 3 / år

Biogasprojektet. På billedet: Söderåsens Bioenergy AB Bygget 2006 af Bigadan 65.000 ton / år 4.000.000 m 3 / år Biogasprojektet På billedet: Söderåsens Bioenergy AB Bygget 2006 af Bigadan 65.000 ton / år 4.000.000 m 3 / år Svingödsel, 7 500 m3, varav 4 500 från WG Biomassa från Findus, 30 000 m3. Den består av slam

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Notat til dagsordenspunkt

Notat til dagsordenspunkt Notat til dagsordenspunkt Emne Bilag 3 referat af dialogmøde vdr. strandresningslaug Sagsnr. 253-2016-79988 Dokumentnr. 253-2017-31625 Dato 14. februar 2017 Administrativ enhed Center for Teknik & Miljø

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal Agenda Klimaudfordringer Bluespots i Fredrikssund - Sillebro Ådal Bassinløsninger Baggrund for projektet De tekniske løsninger i Sillebro Ådal Financiering

Læs mere

Christiansgave Nyt juni 2016

Christiansgave Nyt juni 2016 Christiansgave Nyt juni 2016 Rungsted Kyst, 19. juni 2016 Kære medbeboere i Christiansgave Sommeren står for døren eller rettere sagt, sommeren kom tidligt i år. Siden generalforsamlingen i april har bestyrelsen

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af Tangspærre

Beskrivelse af Tangspærre Beskrivelse af Tangspærre Baggrunden I 2012 deltog vi i DM i Entrepreneurship med en ide om at holde tang og brandmænd væk fra strandene. Ideen vandt DM og fik så stor efterfølgende respons, at grundlaget

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten:

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Møder med Kommunen: Strandudvalget har haft en del møder med kommunen i foråret i år, telefonsamtaler og en del brevveksling. Stranden og"grønt partnerskab":

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Cheminova-indslag. 21-Søndag. 26. april 2015

Cheminova-indslag. 21-Søndag. 26. april 2015 5 10 Cheminova-indslag 21-Søndag 26. april 2015 Primært medvirkende: Studievært: Kim Bildsøe Lassen (KBL) Journalist/ (primær vokal fortæller): Martin Torpe (MT) Medarbejder og aktionær: Gunnar Krarup

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Alle vores GSM alarmer kan

Alle vores GSM alarmer kan Alle vores GSM alarmer kan Sender SMS eller ringer op ved alarm. Kan styres af App fra iphone og Android. Tidsforsinket til- og frakobling. Skal-sikring med nattilkobling. Sender SMS ved strømsvigt. Med

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet Greve Kommune Teknik & Miljø Natur- & Miljørådet Referat af møde den 4. februar 2013 Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede Danmarks Sportfiskerforbund,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt.

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Verisure giver dig meget mere end en almindelig tyverialarm. Du får et opkoblet smart hjem. Slå din alarm fra og til med mobilen via Verisure App. Kontrollér din

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven

Velkommen. Mosede Bypark. til nye beboere i grundejerforeningen. Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til nye beboere i grundejerforeningen Mosede Bypark Vesthegnet Blåhegnet Damhaven Velkommen til Grundejerforeningen Mosede Bypark. Vi håber at du/i bliver glade for at bo her. Grundejerforeningen:

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Pure Solution Aps - Din professionelle leverandør af energibesparende håndtørrere www.puresolution.dk Er du til lynhurtig tørretid og lavt el-forbrug? Så

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Juni 2015 Sommerhilsen Så er forårets generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling overstået. Jeg vil gerne

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport AUGUST 2015 sensommer udsalg Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport NY Hyundai i30 Turbo Vejlevej 160. 8700

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2016

Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2016 Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2016 Velkommen til gæster, medlemmer og dirigent Beretning om foreningens virksomhed Aflæggelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent Behandling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger 1. Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds 2. At alt bare altid fungere. 3. At de kommer når vi kalder 4. At der altid

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere