DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 14/ august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 14/ 23. august» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL

2 » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. Vores vision HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Derved skaber vi værdi ikke blot for landmanden, men også for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter det være sig økonomisk, fagligt eller humanitært. INDHOLD 3 Hovedpunkter Fortsat tilfredsstillende udvikling i 2. kvartal 4 Mål og strategiske indsatsområder Vækst i indtjening og værdiskabelse 6 Regnskabet Hoved- og nøgletal Tilfredstillende finansielle resultater 8 Marked og salg Fremgang for alle regioner i 9 Produktgrupper Vækst og øget markedsindtrængning 10 CSR - corporate social responsibility Samfundsansvar og bæredygtig udvikling 11 Fokus Authority registreret i Brasilien 12 Påtegning Ledelsespåtegning REGNSKAB OG NOTER 13 Resultatopgørelse 13 Totalindkomstopgørelse 14 Pengestrømsopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse 17 Noter til regnskab 19 Aktionær- og børsforhold Præsentation af regnskabet kl Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund, underdirektør Jens Ole Jensen og økonomidirektør Jesper Barslund Jacobsen (CFO i Cheminova) præsenterer regnskabet ved en telekonference for analytikere og institutionelle investorer i dag, den 23. august, kl (dansk tid). Regnskabspræsentation inkl. spørgerunde og telekonference kan følges på auriga.dk og auriga-industries.com, hvor den tilhørende præsentation er tilgængelig ca. 30 minutter i forvejen. En indekseret version af præsentationen er tilgængelig på hjemmesiden efterfølgende. Regnskabspræsentation, spørgerunde og telekonference foregår på engelsk. Telekonference: Deltagere i telekonferencen bedes ringe ind senest kl (dansk tid) på tlf (danske deltagere) og tlf. (+44) (internationale deltagere). Yderligere information om regnskabet: Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Tlf Jens Ole Jensen, Underdirektør Tlf Investor Relations Tlf Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk, og den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse.

3 HOVEDPUNKTER Fortsat tilfredsstillende udvikling i 2. kvartal Den positive udvikling i koncernen understøttes af gunstige markedsbetingelser. Omsætningen steg 10% i 2. kvartal, og dækningsgraden blev forbedret med 3,6 procentpoint til 30,8%. Omkostningsprocenten faldt 1,1 procentpoint, og der er realiseret en EBITDA-margin på 14,5%. En forbedret arbejdskapital og positiv fri pengestrøm har medvirket til at reducere gælden og styrke likviditetsberedskabet. Forventningerne til hele opjusteres. Hovedpunkter 2. kvartal (Urevideret Tal i parentes er for tilsvarende periode ) Omsætningen steg 10% til DKK mio. (DKK mio.). udviste en samlet vækst på 12% til DKK mio. (DKK mio.). Væksten skyldes primært større mængder, mens valutapåvirkningen var marginal. Salgspriserne er øget med omkring 3%, hvilket har opvejet højere råvareomkostninger. Dækningsgraden blev øget til 30,8% primært som følge af et forbedret produktmiks, og de faste omkostninger faldt til 19,3% (20,7%) af omsætningen. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg 58% til DKK 250 mio. (DKK 159 mio.), mens resultat af primær drift (EBIT) steg 80% til DKK 208 mio. (DKK 116 mio.), svarende henholdsvis til en EBITDA-margin på 14,5% (10,1%) og en EBIT-margin på 12,1% (7,4%). Opgjort for halvåret er EBITDA øget til DKK 437 mio. (DKK 283 mio.) og EBIT til DKK 356 mio. (DKK 196 mio.). Finansielle poster steg til DKK 75 mio. (DKK 42 mio.) og var negativt påvirket af salget af ejendommen i Taastrup samt stigende rente- og valutaomkostninger. Koncernens resultat før skat steg 79% til DKK 133 mio. (DKK 74 mio.) og udgjorde for DKK 233 mio. (DKK 120 mio.). En reduktion af arbejdskapitalen ultimo juni til 39,6% (50,7%) af omsætningen har medvirket til, at pengestrøm fra driften blev forbedret til DKK 345 mio. (DKK 173 mio.). For var pengestrøm fra driften DKK 158 mio. (DKK -294 mio.), og der er realiseret en positiv fri pengestrøm for halvåret på DKK 112 mio. (DKK -391 mio.) efter salget af ejendommen i Taastrup. Koncernens nettorentebærende gæld (NIBD) blev reduceret med DKK 417 mio. til DKK (DKK mio.), og gældsbyrden (NIBD/EBITDA) nedbragt til 3,1 (5,4). Forventninger til De høje afgrødepriser understøtter en fortsat positiv udvikling inden for landbruget og branchen. Branchen har i oplevet en vækst på 8-10%, men klimatiske udfordringer bl.a. i form af tørke i USA og manglende monsunregn i Indien forventes at resultere i en lavere vækst i 2. halvår. Auriga forventer fortsat en vækst som mindst svarer til markedsvæksten for hele året. Resultaterne i 2. halvår er afhængig af de klimatiske forhold og en positiv udvikling i den kommende sæson i Latinamerika, hvor en del af salget først gennemføres mod slutningen af kalenderåret. Auriga opjusterer forventningerne for til en omsætning på ca. DKK mio., en indtjeningsmargin (EBITDA-margin) på over 10% samt et resultat af primær drift på DKK mio. og en positiv fri pengestrøm. De tidligere udmeldte forventninger efter 1. kvartal var en omsætning på ca. DKK mio., en EBITDA-margin på ca. 10% og et resultat af primær drift i niveauet DKK mio. DKK mio. Nettoomsætning Vækst 9,7% (0,4%) 12,4% 6,1% Bruttoresultat Dækningsgrad 30,8% 27,2% 30,2% 27,5% EBITDA EBITDA-margin 14,5% 10,1% 13,1% 9,5% Resultat før skat Pengestrøm fra driftsaktivitet (294) Fri pengestrøm (391) Nettorentebærende gæld UDSAGN OM RISICI OG FREMTIDIGE FORHOLD Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, og det forudsættes, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne for koncernen i. Aurigas resultater er generelt påvirket af udviklingen inden for landbruget, klimatiske, økonomiske, valutariske og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. For så vidt angår risikoforhold i øvrigt henvises til årsrapporten for. Udsagn om fremtidige forhold, herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater, er forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 3

4 MÅL OG STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER Vækst i indtjening og værdiskabelse Indtjening og værdiskabelse I overensstemmelse med Aurigas strategiske målsætning er det ambitionen hvert år at forbedre indtjening og værdiskabelse. Der arbejdes fokuseret på at styrke den finansielle performance, således at koncernen kan indfri sine strategiske mål om en indtjening (EBITDA) i niveauet 13-18% og en forrentning af den investerede kapital (ROIC) på ca. 15% efter Resultaterne i 2. kvartal viser fortsat fremgang inden for alle strategiske indsatsområder. Indtjening og pengestrømme er forbedret, ligesom gælden er nedbragt i forhold til 2. kvartal sidste år. EBITDA steg med DKK 91 mio. til DKK 250 mio. (DKK 159 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 14,5% (10,1%). Opgjort på løbende 12 måneders basis, LTM, udgjorde EBITDA-marginen 10,7%, hvilket er 2,8 procentpoint bedre end for LTM-perioden sidste år. Afkastet af den investerede kapital, ROIC, steg til 8,5% (4,1%). Udvikling og vækst Udvikling af nye produkter, herunder blandingsformuleringer fra udviklingspipelinen, og øget markedsindtrængning for produkter, som allerede er introduceret, styrker markedspositionen og skaber vækst. De nye differentierede færdigprodukter, som har større værdi for landmanden, Strategiske indsatsområder UDVIKLING OG VÆKST EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING INDTJENING OG VÆRDISKABELSE ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE bidrager gennem en højere dækningsgrad til en forbedret indtjening. Den tidlige sæsonstart har haft en positiv afsmitning på salget af plantebeskyttelsesmidler, som i 2. kvartal steg med 11%. Omsætningen udgjorde DKK mio. (DKK mio.), og der er realiseret en dækningsgrad på 30,8% (27,2%) svarende til en stigning på 3,6 procentpoint. Målt på LTM-basis udgør dækningsgraden 29,1% (25,8%), hvilket er en forbedring på 3,3 procentpoint. Indtjening og værdiskabelse Udvikling og vækst DKKm Omsætning EBITDA i % af omsætning 12% DKKm Omsætning Dækningsgrad % 30% % 8% 6% 4% 2% % 26% 24% 22% Q3 Q4 Q3 Q4 0% Q3 Q4 Q3 Q4 20% Graferne er beregnet på løbende 12 måneder 4 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

5 Effektivisering og omkostningsstyring Koncernen har fortsat fokus på stram omkostningsstyring og effektivisering af driften. Der er gennem de seneste år arbejdet aktivt med Lean i produktion og vedligeholdelse, og i implementeres Lean i laboratorier og i udvalgte administrative funktioner. Den fulde effekt af sidste års tilpasning af den globale funktionærstab opnås i år, ligesom vækstdrevne stordriftsfordele realiseres på flere områder, herunder salg og administration. På trods af et højt aktivitetsniveau i 2. kvartal er kapacitetsomkostningerne kun øget marginalt til DKK 334 mio. (DKK 326 mio.), hvilket har medført en faldende omkostningsprocent. Opgjort på LTM-basis er omkostningsprocenten reduceret med 1,1 procentpoint til 17,3% (18,4%). Arbejdskapital og gældsbyrde Cheminova har i lighed med andre virksomheder i den agrokemiske branche en høj pengebinding i arbejdskapital, bl.a. forårsaget af de lange kredittider, der traditionelt er gældende i Latinamerika, samt af lageropbygning forud for sæsonstart. Igennem har indsatsen været koncentreret om reduktion af gælden og gældsbyrden, ligesom der er gennemført en række initiativer til forbedring af arbejdskapitalen. Ultimo 2. kvartal udgjorde arbejdskapitalen DKK mio. (DKK mio.) svarende til en reduktion på DKK 514 mio., der er opnået gennem en relativ forbedring på både tilgodehavender, lagre og leverandørgæld. På trods af en stigende omsætning ses et mindre fald i tilgodehavender opnået gennem anvendelse af nye finansieringsinstrumenter som factoring og securitization. Varebeholdningerne er steget marginalt, mens den største forbedring ses på leverandørgælden, idet der via en målrettet indsats er sket en markant forøgelse af kreditdagene hos leverandører. Ultimo 2. kvartal udgjorde arbejdskapitalen 39,6% af de foregående 12 måneders omsætning mod 50,7% på samme tidspunkt et år tidligere. Målt på LTM-basis udgjorde arbejdskapitalen 45,2% (50,1%) af omsætningen, svarende til en forbedring på 4,9 procentpoint. Reduktionen af arbejdskapitalen har haft en positiv afsmitning på pengestrømme og gæld, som yderligere er reduceret gennem salget af Aurigas ejendom i Taastrup. Koncernens gældsbyrde er forbedret til 3,1 mod 5,4 ultimo 2. kvartal sidste år. Effektivisering og omkostningsstyring Arbejdskapital og gældsbyrde DKKm Omsætning Faste omkostninger i % af omsætning* 20% DKKm Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital % 54% % % % % 48% % % Q3 Q4 Q3 Q4 16% Q3 Q4 Q3 Q4 44% * Faste omkostninger i produktion, salg, administration og udvikling Graferne er beregnet på løbende 12 måneder AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 5

6 REGNSKABET Hoved- og nøgletal DKK mio. Resultatopgørelse: Året Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (75) (42) (123) (76) (240) Resultat før skat Resultat efter skat (9) Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Året Pengestrømme fra driftsaktivitet (294) 207 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 23 (65) (46) (97) (293) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (31) (26) (54) (36) (116) Fri pengestrøm (391) (86) Regnskabsrelaterede nøgletal: Året EBITDA-margin 14,5% 10,1% 13,1% 9,5% 8,7% EBIT-margin 12,1% 7,4% 10,7% 6,6% 5,6% NOPLAT (37) ROIC * 8,5% 4,1% 8,5% 4,1% (0,9%) NIBD/EBITDA * 3,1 5,4 3,1 5,4 4,4 NIBD/Egenkapital 1,0 1,2 1,0 1,2 1,1 Gældsprocent 49% 53% 49% 53% 52% Aktierelaterede nøgletal: Året Resultat i kroner pr. 10 DKK aktie 3,91 2,23 6,85 3,16 (0,60) Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. 10 DKK aktie 13,6 6,9 6,2 (11,7) 8,2 Indre værdi i kroner pr. 10 DKK aktie 81,5 83,7 81,5 83,7 75,8 Børskurs ultimo Price earnings (124) Børskurs/indre værdi 0,87 1,05 0,87 1,05 0,98 Markedsværdi * NOPLAT og EBITDA er beregnet på løbende 12 mdr. Beregning af nøgletal er uændret i forhold til årsrapporten. 6 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

7 REGNSKABET Tilfredsstillende finansielle resultater Auriga fik en tilfredsstillende start på året, og den positive udvikling er forsat i 2. kvartal med fremgang på alle væsentlige nøgletal. Omsætning og bruttoresultat Koncernens omsætning udgjorde DKK mio. i 2. kvartal (DKK mio.) svarende til en vækst på 10% i forhold til samme periode sidste år. Væksten var positivt påvirket af prisstigninger på omkring 3%, mens valutakurseffekten i forhold til 2. kvartal stort set var neutral, idet stigende kurser for bl.a. USD, CAD, AUD og GBP kompenserede for lavere kurser for INR og BRL m.fl. Omsætningen opgjort til uændrede valutakurser i forhold til 2. kvartal ville således have været DKK 3 mio. lavere. Bruttoresultatet blev i 2. kvartal forbedret med 24% til DKK 532 mio. (DKK 428 mio.), og dækningsgraden steg 3,6 procentpoint til 30,8% (27,2%). Dækningsgraden er primært øget gennem et forbedret produktmiks, mens den positive udvikling i salgspriserne har opvejet stigningen i råvareomkostningerne. Omkostninger og driftsresultat Koncernens samlede kapacitetsomkostninger steg med 2% til DKK 334 mio. (DKK 326 mio.) svarende til 19,3% (20,7%) af omsætningen. Trods øget aktivitet er det stort set lykkedes at fastholde kapacitetsomkostningerne på niveau med samme periode sidste år, som følge af effekten af sidste års restrukturering. Der er i 2. kvartal aktiveret udviklings- og registreringsomkostninger på DKK 36 mio. (DKK 35 mio.). Aurigas driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) steg i 2. kvartal 58% og blev forbedret med DKK 91 mio. til DKK 250 mio. (DKK 159 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 14,5% (10,1%). Efter fradrag af afskrivninger på DKK 42 mio. (DKK 43 mio.) udgjorde resultat af primær drift (EBIT) DKK 208 mio. (DKK 116 mio.) svarende til en stigning på 80% og en EBIT-margin på 12,1% (7,4%). Finansielle poster og periodens resultat Finansomkostningerne i 2. kvartal steg til DKK 75 mio. (DKK 42 mio.). Stigningen skyldes bl.a. indregningen af det regnskabsmæssige tab på DKK 12 mio. i forbindelse med salget af Aurigas ejendom i Taastrup samt stigende renteomkostninger forårsaget af en højere gennemsnitlig gæld i samt stigende rentemarginaler på committede faciliteter. Endvidere er der indregnet en udgift på DKK 14 mio. (DKK 2 mio.) vedr. valutakursreguleringer, herunder tab på terminskontrakter relateret til afdækning af nettopositioner i USD. Koncernens resultat før skat steg i 2. kvartal med 79% til DKK 133 mio. (DKK 74 mio.). Baseret på en estimeret skattesats på 25% udgør den beregnede skat DKK 33 mio., således at periodens resultat efter skat blev DKK 100 mio. (DKK 53 mio.). Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driftsaktivitet udviklede sig positivt i 2. kvartal og udgjorde DKK 345 mio. (DKK 173 mio.). Kvartalets fri pengestrøm blev DKK 368 mio. (DKK 108 mio.) efter tillæg af et positivt beløb fra nettoinvesteringer på DKK 23 mio. (DKK -65 mio.), som udgør forskellen mellem de i 2. kvartal foretagne investeringer og salget af Aurigas ejendom i Taastrup. Koncernens samlede balancesum steg som følge af et øget aktivitetsniveau med DKK 173 mio. til DKK mio. sammenlignet med DKK mio. ultimo juni sidste år. Egenkapitalen er i løbet af 2. kvartal øget med DKK 60 mio. og udgør ultimo DKK mio. (DKK mio.), svarende til en egenkapitalandel på 31% (32%). Omsætningsaktiverne overstiger fortsat den samlede gæld. Nettorentebærende gæld Aurigas nettorentebærende gæld (NIBD) er reduceret DKK 417 mio. og udgjorde ultimo 2. kvartal DKK mio. (DKK mio.). Reduktionen er primært drevet af forbedringen i arbejdskapitalen samt frasalget af ejendommen i Taastrup. Andelen af den nettorentebærende gæld, som er optaget i fremmed valuta, er øget til 50% (44%), mens 55% (36%) af gælden er fastforrentet. Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) blev nedbragt til 3,1 fra 5,4 ultimo juni. DKK mia Committede over 3 år 0,6 0,7 Committede 1-3 år 1,5 0,6 Committede under 1 år 0,0 0,9 Committede i alt 2,1 2,2 % af total 63% 69% Uncommittede 1,3 1,0 % af total 37% 31% Kreditfaciliteter i alt 3,4 3,2 Likvide beholdninger 0,4 0,3 Udnyttet 2,5 2,8 Likviditetsberedskab 1,3 0,7 Likviditetsberedskab Koncernens likviditetsberedskab pr. 30. juni udgjorde DKK mio. svarende til en forbedring på DKK 566 mio. i forhold til ultimo juni sidste år. Forbedringen kan henføres til en kombination af reduktion i udnyttede faciliteter, en større likvid beholdning samt forøgede kreditfaciliteter. AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 7

8 MARKED OG SALG Fremgang for alle regioner i Omsætning, regioner Den agrokemiske branche nyder godt af de høje afgrødepriser, som tilskynder landmanden til at øge arealerne og beskytte udbyttet gennem anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Branchen blev hjulpet i gang af en tidlig sæsonstart i Nordeuropa og Nordamerika, og den positive udvikling er fortsat igennem 2. kvartal, således at der i er opnået en gennemsnitlig markedsvækst på 8-10%, overvejende drevet af større mængder til svagt stigende priser. Med 15% vækst i salget af plantebeskyttelsesmidler i 1. halvår har Cheminova øget den globale markedsandel. Samtidigt har et bredere og mere differentieret produktprogram medført, at dækningsgraden er forbedret. Alle regioner har udvist en god performance med fremgang i såvel omsætning som indtjening. Region Europa Markedet var præget af den tidlige sæsonstart i Nordeuropa og god vækst i Østeuropa, hvorimod Sydeuropa var præget af tørke i Spanien samt generelt vanskelige finansielle forhold. Resultaterne i Stähler i Tyskland er forbedret mere end ventet, og selskabet bidrager nu positivt til indtjeningen efter den gennemførte restrukturering. Det lokale selskab i Frankrig har på baggrund af de igangsatte initiativer formået at øge omsætning og indtjening betydeligt. De øvrige selskaber i regionen opnåede tilfredsstillende resultater. Samlet har regionen realiseret en vækst på 13%, og der er opnået større markedsandele overalt i regionen bl.a. gennem større markedsindtrængning for ukrudtsmidlet pethoxamid. I regionen er der i hovedsæsonen i opnået en betydelig stigning i indtjeningen. Region Nordamerika Omsætning, regioner Omsætning, produkter 1. kvartal Omsætning, regioner 2. kvartal Europa 48% (47%) Nordamerika 9% (6%) Latinamerika 13% (16%) International 24% (25%) Tal i parentes er 2. kvartal -tal Regionen har nydt godt af den tidlige sæsonstart, og det er med succes lykkedes at skabe markedsadgang gennem etablerede distributionskanaler for en række nye differentierede produkter. Lanceringen af nye produkter, bl.a. baseret på aktivstoffet kresoxim, og øget indtrængning for produkter som gamma-cyhalothrin og flutriafol har bidraget til en solid vækst, ligesom der har været god ef- Globale terspørgsel aktiviteter efter 6% (6%) traditionelle produkter beskyttelsesmidler som chlorpyrifos Andre aktiviteter 5% (7%) og dimethoat. Større arealer er hen over sæsonen blevet ramt af tiltagende tørke, der resten af året vil påvirke omsætningsvæksten negativt. Regionen har i opnået en omsætningsvækst på 57% og en positiv indtjeningsfremgang. Region Latinamerika De store markeder i Sydamerika og primært Brasilien forventes at stå foran en ny god sæson drevet af de høje priser på majs, soja og andre afgrøder. Regionen er positivt påvirket af de gode betingelser for landbruget, og især Brasilien fik en god afslutning på sidste vækstsæson i 1. kvartal med tilfredsstillende vækst i salget af differentierede produkter med høj margin. Samlet har regionen realiseret en omsætningsvækst på 13% og en tilfredsstillende fremgang i indtjeningen. Region International Europa 48% (47%) Nordamerika 9% (6%) Latinamerika 13% (16%) International 24% (25%) Globale aktiviteter 6% (6%) Ukrudtsmidler 33% (33%) Insektmidler 35% (36%) Svampemidler 20% (17%) Øvrige plante- 7% (7%) Trods klimatiske udfordringer i starten af året har både Australien og CIS-landene vist pæn fremgang. Udviklingen i Indien har hidtil været meget tilfredsstillende, men monsunregnen har været mere spredt og har givet mindre regn, hvilket vil reducere vækstmulighederne i dette marked i den forestående hovedsæson. Samlet har regionen realiseret en omsætningsvækst på 5%, hvilket er lavere end forventet. Indtjeningen har imidlertid været tilfredsstillende. 8 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

9 PRODUKTGRUPPER Vækst og øget markedsindtrængning Cheminovas salg af plantebeskyttelsesmidler steg i 2. kvartal med 11% svarende til en samlet vækst på 15,4% for. Væksten genereres primært gennem øget markedsindtrængning for produkter, som allerede er introduceret, men introduktion Europa af nye produkter 48% fra udviklingspipelinen medvirker ligeledes Nordamerika til at styrke væksten. 9% (6%) (47%) Latinamerika 13% (16%) Ukrudtsmidlerne opnåede en vækst på 9% i 2. kvartal og International 24% (25%) tegner sig fortsat for 33% (33%) af den samlede omsætning trods tilpasningen af glyphosatsalget Globale aktiviteter til 10% af 6% omsætningen. Det er hovedsageligt de selektive (6%) ukrudtsmidler, Omsætning, regioner Omsætning, produkter 1. kvartal som f.eks. SU-produkterne og aktivstoffet pethoxamid, der tegner sig for fremgangen. Der forventes fortsat vækst for produkter baseret på pethoxamid, og produktionen af aktivstoffet indledes på fabrikken i Danmark i 2. halvår. Europa 48% (47%) Nordamerika 9% (6%) Latinamerika 13% (16%) International 24% (25%) Globale aktiviteter 6% (6%) Insektmidlerne udviste en vækst på 7% i 2. kvartal og udgjorde 35% (36%) af omsætningen. Flere nye produkter, herunder abamectin, har udvist fremgang, men også gamma-cyhalothrin har udviklet sig positivt med introduktion af nye mixtures samt opnåelse af registreringer i bl.a. Frankrig og Tyskland. En fortsat positiv udvikling for traditionelle produkter som chlorpyrifos og dimethoat i Nordamerika har ligeledes understøttet væksten. Salget af svampemidler har med en vækst på 29% i 2. kvartal udviklet sig positivt i alle regioner og udgør nu 20% Omsætning, produkter 2. kvartal Ukrudtsmidler 33% (33%) Insektmidler 35% (36%) Svampemidler 20% (17%) Øvrige plante- 7% (7%) beskyttelsesmidler Andre aktiviteter 5% (7%) Ukrudtsmidler 33% (33%) Insektmidler 35% (36%) Svampemidler 20% (17%) Øvrige plante- 7% (7%) beskyttelsesmidler Andre aktiviteter 5% (7%) Tal i parentes er 2. kvartal -tal (17%) af omsætningen. Fluazinam er introduceret til brug mod kartoffelskimmel i Tyskland. Flutriafol er introduceret med succes i bomuld i USA og er nu godkendt i en blandingsformulering med azoxystrobin til introduktion i Brasilien i den forestående sæson. Kresoxim, flutriafol og andre svampemidler har vundet fodfæste på markedet i USA og er væsentlige elementer i styrkelsen af positionen i det vigtige nordamerikanske marked. Øvrige plantebeskyttelsesmidler (mikronæringsstoffer, vækstregulatorer mm.) tegnede sig uændret for 7% (7%) af omsætningen, mens øvrige aktiviteter faldt til 5% (7%) af omsætningen efter forventet tilbagegang for fine chemicals. Væsentlige aktivstoffer Ukrudtsbekæmpelse Insektbekæmpelse Svampebekæmpelse Øvrige Beflubutamid Abamectin Azoxystrobin 4) Mikronæringsstoffer Chlorimuron 2) Acephat 1) Epoxiconazole 3) Trinexapac Chlorsulfuron 2) Acrinathrin Fluazinam Mepiquat-chlorid Clodinafop Chlorpyrifos 1) Flutriafol 3) Clomazon Dimethoat 1) Fosetyl-al Diflufenican Fipronil Kresoxim-methyl 4) Fenoxaprop Gamma-cyhalothrin Tebuconazole 3) Fomesafen Imidacloprid Glyphosat Malathion 1) Imazethapyr Methyl parathion 1) Metsulfuron 2) Phosalone 1) Nicosulfuron 2) Pethoxamid Propoxycarbazone 2) Rimsulfuron 2) Thifensulfuron 2) Tribenuron 2) 1) OP-insektmidler (organofosfater) 2) Ukrudtsmidler i sulfonylureagruppen (SU-midler) 3) Svampemidler i triazolgruppen 4) Svampemidler i strobiluringruppen Eksempler på differentierede produkter Ukrudtsbekæmpelse Insektbekæmpelse Svampebekæmpelse Beflubutamid + isoproturon Clodinafop + diflufenican Chlorimuron WG Fenoxaprop + clodinafop Metsulfuron + diflufenican Pethoxamid EC Pethoxamid + terbutilazine SC Propoxycarbazone + amidosulfuron + iodosulfuron Propoxycarbazone + iodosulfuron Abamectin EW Acrinathrin EW Dimethoat EC Methyl parathion CS Gamma cyhalothrin + chlorpyrifos EC Malathion EC/EW/ULV Gamma-cyhalothrin CS Phosalone EC Azoxystrobin + flutriafol SC Epoxiconazole SC Flutriafol SC Flutriafol + chlorothalonil SC Flutriafol + imazalil SC Flutriafol + tebuconazole SC Flutriafol + thiophanate methyl SC AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 9

10 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Samfundsansvar og bæredygtig udvikling I Cheminovas CSR-rapport for, der er en del af Aurigas årsrapportering, er de konkrete mål og opgaver vedr. socialt ansvar for nærmere beskrevet. Arbejdet med at realisere målene forløber i overensstemmelse med handlingsplanen. Helping you grow Chemistry with care Under denne overskrift er bæredygtighed en væsentlig aktivitet, hvor vi fokuserer på at udvikle nye effektive produkter og reducere miljøets eksponering i forhold til kemiske stoffer. Der arbejdes med at udvikle en rapporteringsform, der illustrerer Cheminovas bidrag til verdens fødevareforsyning sat i forhold til de anvendte ressourcer. Det er hensigten, at vi fra næste år og fremover vil anvende indeks, der samlet illustrerer disse forhold. Produktion Der har i overensstemmelse med handlingsplanen i været fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og energiforbrug på Cheminovas produktionssteder. På det danske produktionsanlæg er energiforbruget reduceret, mens antallet af uheld og ulykker ikke er reduceret som forventet. Med henblik på at forbedre sikkerhedskulturen suppleres det certificerede miljøledelsessystem med et særligt SAFE-program (Sikker Adfærd For Enhver), der bl.a. har fokus på miljø og arbejdsmiljø. Programmet består af såkaldte SAFE-runderinger, hvor kolleger besøger hinandens arbejdspladser og drøfter, hvordan arbejdet kan udføres bedre og mere sikkert. Ca. 33% af medarbejderne har allerede gennemført disse uformelle samtaler om arbejdsmiljø og sikkerhed. På fabriksanlægget i Indien er arbejdet med at reducere antallet af ulykker og uheld samt det deraf følgende sygefravær forløbet bedre end forventet, ligesom energiforbruget er reduceret betydeligt. Udvikling Der er som planlagt udviklet en række produkter uden eller med lavt indhold af flygtige organiske opløsningsmidler. De udviklede plantebeskyttelsesmidler lever alle op til kravene i lovgivningen i Californien, der er de mest omfattende, der findes. Et af Cheminovas produkter i denne kategori, nemlig et vandbaseret insektmiddel med aktivstoffet malathion, har netop opnået WHO s anbefaling til udendørs bekæmpelse af sygdomsbærende myg. Leverandørstyring Der foretages løbende screenings og audits i henhold til Cheminovas Supplier Code of Conduct. På baggrund heraf er samarbejdet med en underleverandør af et aktivstof ophørt. Årsagen er, at det gennem aktiv dialog ikke har været muligt at opnå tilfredsstillende sikkerhedsforhold under produktionsprocessen hos den pågældende producent. Salg af plantebeskyttelsesmidler Overholdelse af FAO s Code of Conduct er en del af Cheminovas generelle salgsbetingelser. Gennem medlemsskab af regionale og nationale brancheforeninger deltager Cheminova aktivt i en række stewardship-aktiviteter. Aktiviteterne har bl.a. til formål at fremme sikker produktanvendelse, systematisk bortskaffelse af brugt emballage, bekæmpelse af resistensudvikling og sammen med myndighederne at bekæmpe udbredelsen af forfalskede produkter. Landsbyprojekter Landsbyprojekterne i Brasilien og Indien, der har hovedvægt på værdiskabelse gennem rationel landbrugsdrift, forløber efter planen. Ligeledes er udbygning af water conservation - og women empowerment -projekterne som forventet i god fremgang i indiske landsbyer. Til udendørs myggebekæmpelse er WHO s liste over anbefalede produkter blevet styrket med yderligere et malathion-produkt, der bygger på Cheminovas patenterede teknologi, og hvor der anvendes vand i stedet for organiske opløsningsmidler. Læs mere: cheminova-produkt.htm» Landsbyprojekterne har til formål at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for befolkningen i landsbyerne f.eks. gennem en bedre landbrugspraksis - læs mere om landsbyprojekterne i Indien på cheminova.com: indien.htm Women empowerment-projekterne fokuserer på at styrke kvinders involvering i landbruget i Indien. Læs mere her: cheminova.com/download/sustainability/csr women_empowerment» model_village.pdf» Water conservation-projekterne fokuserer på at demonstrere omkostningseffektiv opsamling af regnvand fra monsunen. Læs mere her: aakash_ ganga_.pdf 10 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

11 Afgrøder FOKUS Authority registreret i Brasilien En vigtig milepæl er nået med den nye registrering af Authority i Brasilien. Authority er et af de nye differentierede færdigprodukter til bekæmpelse af svampesygdomme i en lang række afgrøder. Med Authority får landmanden bedre beskyttelse af sine afgrøder uden at hæmme planternes vækst. Den nye registrering er afgørende for vores succes med at introducere azoxystrobin i markedet i år og skal bidrage til at løfte omsætning og indtjening i den forestående sæson i Brasilien. Authority er en ny unik blanding baseret på aktivstofferne azoxystrobin og flutriafol. Flutriafol og azoxystrobin er begge velkendte på markedet og anvendes i en lang række afgrøder. Azoxystrobin er det vigtigste og bedst sælgende svampemiddel i verden med et totalsalg på over 1 milliard US-dollar. Azoxystrobin tilhører gruppen af strubiluriner, der repræsenterer ca. 15 procent af markedet for plantebeskyttelsesmidler i Brasilien. Den nye registrering dækker markedsføring til brug i soja, som er den vigtigste afgrøde på grund af størrelsen af markedet i Brasilien, samt hvede, bomuld og kaffe. Registreringen skal efterfølgende udvides til at omfatte flere afgrøder, herunder majs, bønner og bananer. Afgrøder Brazil Svampebekæmpelse i Brasilien fordelt på afgrøder i Sojabønner 56% Frugt og grøntsager 13% Bomuld 6% Kaffe 6% Bønner 5% Majs 4% Hvede 4% Andet 6% Sojabønner 56% Soja Frugt er og den grøntsager vigtigste afgrøde 13% inden for bekæmpelse af svampesygdomme i Brasilien og repræsenterer Bomuld en værdi 6% på over 1 milliard US-dollar. Kaffe 6% Bønner 5% Majs 4% Hvede 4% Andet 6% Brazil Markedet for plantebeskyttelse i Brasilien Værdi ca. 8 milliarder US-dollar Unik virkning Differentierede produkter giver os mulighed for at tilbyde landmændene nye og forbedrede løsninger til at beskytte afgrøderne. Authority har flere kvaliteter. Kombinationen af azoxystrobin (strobilurin) og flutriafol (triazol) betyder, at Authority tilbyder et bredere spektrum for virkning og hæmmer udviklingen af resistens. Nogle triazoler medfører den ulempe, at plantens vækst går i stå i en periode med risiko for tab af udbytte for landmanden. Denne ulempe ses ikke ved brug af Authority, hvilket gør det muligt at anvende produktet helt fra de tidlige vækststadier til forskel fra andre produkter på markedet. Markedsføring Authority skal markedsføres i hele Brasilien til store distributører, kooperativer og landmænd, der dyrker soja, bomuld, kaffe og hvede. Soja dyrkes over hele Brasilien, mens bomuld hovedsageligt dyrkes i den nordlige del og hvede i den sydlige del af Brasilien af klimatiske årsager. Cheminova Brasilien er gået i gang med at kommunikere de differentierede fordele ved Authority og gøre produktet kendt blandt kunderne, før de skal købe ind til den forestående sæson. Som del af markedsføringskampagnerne er der gennemført markforsøg, hvor resultaterne vises frem, og der annonceres i landbrugsaviser, magasiner og radio. På nuværende tidspunkt har ca landmænd deltaget ved fremvisninger. Strategisk vigtigt udviklingsprojekt Cheminova besluttede for flere år siden at udvide produktprogrammet med produkter baseret på azoxystrobin efter patentudløb. Vi har derfor udviklet en konkurrencedygtig produktionsproces og vores egne formuleringer og blandinger. Cheminova vil markedsføre azoxystrobin-baserede produkter både som straight-formuleringer, der er baseret på azoxystrobin som eneste aktivstof, og som blandinger med andre aktivstoffer som f.eks. blandingen med flutriafol. Registreringer indtil nu Ukrudtsmidler 33% Insektmidler 36% Svampemidler 27% Øvrige plantebeskyttelsesmidler 4% Ukrudtsmidler 33% Cheminova Insektmidler markedsfører 36% produkter inden for alle produktgrupper i Brasilien. Svampemidler 27% Øvrige plantebeskyttelsesmidler 4% Cheminovas første registrering på azoxystrobin blev opnået i slutningen af i Colombia, hvor vi fik tilladelse til at markedsføre straight-formuleringen Azaka til brug i ris, løg og bananer. Azoxystrobin er også registreret i Taiwan og Sydafrika. Vi fik den første registrering på blandingen med flutriafol i slutningen af i Hviderusland og i år i Brasilien. Flere registreringer verden over og til brug i flere afgrøder forventes at følge i de kommende år. AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 11

12 PÅTEGNING Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni for Auriga Industries A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af NASDAQ OMX Copenhagen stillede krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Harboøre, den 23. august Bestyrelse: Jens Due Olsen Torben Svejgård Lars Hvidtfeldt Formand Næstformand Jørgen Jensen Karl Anker Jørgensen Jutta af Rosenborg Kapil Kumar Saini Peder Munk Sørensen Jørn Sand Tofting Direktion: Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 12 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

13 REGNSKAB OG NOTER Resultatopgørelse DKK mio. Året Nettoomsætning Note Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Note Finansielle poster (75) (42) (123) (76) (240) Resultat før skat Skat Note 3 (33) (21) (58) (34) (88) Resultat (9) Fordeles således: Aktionærerne i Auriga Industries A/S (15) Minoritetsinteresserne 1 (3) Resultat pr. aktie (EPS): (9) Resultat pr. aktie 3,91 2,23 6,85 3,16 (0,60) Udvandet resultat pr. aktie 3,91 2,23 6,85 3,16 (0,60) Totalindkomstopgørelse DKK mio. Året Periodens resultat (9) Anden totalindkomst Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder (24) (7) (8) (33) (108) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (16) (15) 3 (8) 5 Øvrige bevægelser 0 (17) 5 (18) 19 Anden totalindkomst (40) (39) 0 (59) (84) Totalindkomst i alt (93) AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 13

14 Pengestrømsopgørelse DKK mio. Året Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer Ændring i tilgodehavender (166) (371) (208) Ændring i varebeholdninger (36) 63 (417) (262) 71 Ændring i leverandørgæld (2) (111) Pengestrømme fra primær drift (185) 510 Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (215) (127) (307) (220) (596) Pengestrømme fra drift (261) 270 Betalt selskabsskat (25) (11) (54) (33) (63) Pengestrømme fra driftsaktivitet (294) 207 Køb af immaterielle aktiver (5) Investering vedr. immaterielle aktiver under udvikling (47) (41) (93) (63) (172) Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver (31) (26) (54) (36) (116) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver (11) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 23 (65) (46) (97) (293) Fri pengestrøm (391) (86) Afdrag på langfristet gæld (100) 10 (100) 0 (84) Optagelse af langfristet lån (117) Køb af minoritetsaktier 0 (22) 0 (22) (88) Betalt udbytte 0 (60) 0 (60) (61) Salg af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (217) 61 (25) 241 (113) Ændring i likvider (150) (199) Likvider primo (710) (784) (645) (480) (480) Kursregulering 23 (9) Likvider ultimo (536) (624) (536) (624) (645) 14 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

15 Balance DKK mio Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Udskudt skat Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 15

16 Egenkapitalopgørelse DKK mio. Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført resultat Akkumuleret dagsværdiregulering Akkumuleret kursregulering Forslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar (59) Periodens resultat Anden totalindkomst 0 0 (13) (8) 0 (21) 0 (21) Egenkapital 30. juni (4) (67) Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført resultat Akkumuleret dagsværdiregulering Akkumuleret kursregulering Forslået udbytte I alt Minoritetsinteresser I alt Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (36) 0 (33) 0 (33) Betalt udbytte (61) (61) 0 (61) Udbytte egne aktier Egenkapital 30. juni (8) AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

17 Noter til regnskab Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK mio. Note 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt definitionerne på de angivne nøgletal. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december. Note 2. Segmentoplysninger Regioner 2. kvartal Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Regioner 2. kvartal Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 35 (2) Regioner Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster (123) Resultat før skat 233 Regioner Europa Nordamerika Latinamerika International Globale aktiviteter Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift (6) Finansielle poster (76) Resultat før skat 120 Forretningen er opdelt i 4 geografiske regioner således: Europa, Nordamerika (USA og Canada), Latinamerika og International (Indien, Australien, New Zealand, CIS-landene: Rusland, Ukraine m.fl., Asien, Mellemøsten og Afrika). I Globale aktiviteter indgår bl.a. Cheminovas salg af fine chemicals, moderselskabets direkte salg til globale kontraktkunder og Auriga Ejendomme. AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 17

18 Note 2. Segmentoplysninger, fortsat Nettoomsætning fordelt på produktgrupper Insektmidler Ukrudtsmidler Svampemidler Øvrige plantebeskyttelsesmidler Andre aktiviteter Koncern i alt 2. kvartal kvartal Note 3. Skat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for delårsrapporten er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for. Den estimerede effektive skatteprocent for udgør 25% (pr. 30. juni 28%). Note 4. Eventualforpligtelser Der er ikke sket ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for. Note 5. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. 18 AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL

19 AKTIONÆR- OG BØRSFORHOLD Investor Relations Ny hjemmeside Bæredygtighed og social ansvarlighed, produkter og innovation, job og karriere samt investor-nyheder er i fokus på den nye fælles hjemmeside for Auriga og Cheminova, der blev lanceret i slutningen af juni. Du kommer fortsat ind på Investor Relations, hvis du benytter Aurigas hidtidige www-adresse: auriga.dk (dansksproget) og auriga-industries.com (engelsksproget). Her finder du information om aktien, nyheder til investorer, regnskaber, InvestorPortal mm. På den nye hjemmeside fortæller vi som koncern, hvad vi står for og hvad vi tilbyder som global leverandør af produkter til plantebeskyttelse, som arbejdsplads og aktieinvestering. Der er link til datterselskabernes hjemmesider globalt, hvor færdigprodukter og deres anvendelse er beskrevet. Salgsenheden for de nordiske og baltiske lande søsatte en ny hjemmeside i begyndelsen af maj: cheminova.dk. Dette landesite er målrettet kunder, landmænd og rådgivere på det danske marked. E-nyheder Tilmeld dig Aurigas service og få alle relevante nyheder elektronisk. Tilmeld dig på auriga.dk og aurigaindustries.com. Af hensyn til miljø- og omkostningsbesparelser udsender vi kun information med posten på bestilling Bemærk, at det også gælder indkaldelse til generalforsamling og alle rapporter. Abonnement på postlevering kan bestilles i InvestorPortalen på hjemmesiden. Mød os på aktiemessen i København Den 9. oktober kan du møde os på aktiemessen i København og få en snak om udviklingen i koncernen og aktien. Administrerende direktør Kurt Pedersen Kaalund præsenterer Auriga i et indlæg om eftermiddagen. Aktiemessen arrangeres af Dansk Aktionærforening (DAF). Læs mere om InvestorDagen på DAF s hjemmeside: shareholders.dk. Indekseret kursudvikling 1. juli til 20. august Auriga OMXC20 MidCap /07/10 08/11/10 18/03/11 26/07/11 03/12/11 11/04/12 19/08/12 Finanskalender Stilleperiode Delårsrapport for 3. kvartal Selskabsmeddelelser Nr. 1 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret Nr. 2 Årsrapport Nr. 3 Indkaldelse til generalforsamling Nr. 4 Indberetning af primær insiders transaktion med Auriga-værdipapirer Nr. 5 Referat af generalforsamling Nr. 6 Vedtægter for Auriga Industries A/S Nr. 7 Delårsrapport for 1. kvartal Nr. 8 Indberetning af primær insiders transaktion med Auriga-værdipapirer Nr. 9 Indberetning af primær insiders transaktion med Auriga-værdipapirer Nr. 10 Indberetning af primær insiders transaktion med Auriga-værdipapirer Nr. 11 Indberetning af primær insiders transaktion med Auriga-værdipapirer Nr. 12 Indberetning af primær insiders transaktion med Auriga-værdipapirer Nr. 13 Auriga Industries A/S sælger ejendomsselskab Kontakt Investor Relations Aktiebogfører VP Investor Services A/S Weidekampsgade København S. Tlf Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør Direkte: Mobil: Jens Ole Jensen Underdirektør Direkte: Mobil: Lene Faurskov IR Manager / PA to CEO Direkte: Mobil: AURIGA INDUSTRIES A/S DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 19

20 idworks.dk AURIGA INDUSTRIES A/S Postboks Lemvig Telefon: Telefax: Reg.adr.: Finlandsgade 14, 8200 Århus N CVR nr Besøgsadresse: Thyborønvej 78, 7673 Harboøre AURIGAS LOGO - kommer fra stjernerne! Aurigas logo er inspireret af stjernebilledet Auriga og det billedmæssige motiv fra antikke græske vaser med vognstyreren bag sit spand af heste - aktiv og fuld af fremdrift! Vognstyreren er et yndet motiv og persontype. Man ser vognstyreren stå på den tohjulede vogn styrende sit firspand af heste - aktiv og fuld af fremdrift og med kontrol over situationen. For Auriga-koncernens vedkommende vil det for de fleste være nærliggende at opfatte logoet som et udtryk for moderselskabet med de mange selskaber globalt fulde af aktivitet og fremdrift. CHEMINOVA A/S Thyborønvej Harboøre Telefon: Telefax: CVR nr

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3.

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 15/ 15. november CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8/2013 23. maj 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 1. kvartal 2013 God start på året Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011 DELÅRSRAPPORT for Selskabsmeddelelse nr. 8/ 25. august TILFREDSSTILLENDE FREMGANG HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 10. november Fortsat fremgang på mål og indsatsområder HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fortsat fremgang i 3. kvartal

Fortsat fremgang i 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 14/2013 13. november 2013 Fortsat fremgang i 3. kvartal Urevideret. Tal i parentes og øvrige sammenligninger er for tilsvarende periode året før, medmindre

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO 24. september 2012 1 Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-18.00 Præsentation af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 8/2009 Auriga Industries A/S 5. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Indhold 3 Resume Langsom start på året, men forventningerne fastholdes Forventninger til 2009 Business

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr.

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr. Selskabsmeddelelse nr. 10/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital Indhold 3 Hovedpunkter i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW

ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW» Fremgang på mål OG indsatsområder » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2/2013 15. marts 2013 CVR nr. 34 62 92 18. Årsrapport 2012. Helping you grow

Selskabsmeddelelse nr. 2/2013 15. marts 2013 CVR nr. 34 62 92 18. Årsrapport 2012. Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2013 15. marts 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2012 Helping you grow Ledelsens beretning 3 Brev til aktionærerne 5 Hoved- og nøgletal for en 6 Hovedpunkter 7 Finansielle resultater

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere