H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring."

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in

2 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION OG IBRUGTAGNING. Dette instrument er driftssikkert såfremt: Installation, drift og vedligeholdelse udføres i.h.t. denne manual. Omgivelsesbetingelser og strømforsyning er i.h.t. nedenstående: Enhver anden brug eller ændring foretaget uden tilladelse fra fabrikantens side betragtes som ukorrekt. Ansvar for skader/ beskadigelse forårsaget af ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Advarsel: der er spænding i nogle af de elektriske dele i instrumentet, og derfor skal al service og vedligeholdelse udføres af autoriserede folk med kendskab til de fornødne forholdsregler. Før der røres ved de indvendige dele skal strømforsyningen afbrydes. Bortskaffelse af instrumentet: Styringen er lavet af metal og plastik. Disse komponenter må bortskaffes i.h.t. gældende regler for dette i landet. 2

3 INDHOLD INTRODUKTION 5 1. GENERELLE EGENSKABER Modeller til rådighed PJ32S PJ32Y - PJ32X PJ32C Egenskaber HARDWARE STRUKTUR Betydning af ind- og udgange Instrumenter og adgangskoder Koder for instrumenter i individuelle pakninger NTC og PTC følere Tilbehør Bruger interface, betydning af funktionsindikatorer og LYSDIODE display Anvendelse af tastatur INSTALLATION Selve installationen af instrumentet Eltilslutninger Strømforsyning Særlig advarsel Generel advarsel omgivelser ved installation og tilslutning Eltilslutninger, PJ Indstilling af hoveddriftparametre Skema over parametre der skal kontrolleres før installation PARAMETRE - BESKRIVELSE Konfigurationsparametrene Klassificering af parametre Password PS / = styringsparametre til temperaturføler r = Temperatur styringsparametre c = kompressor styringsparametre d = Afrimningsparametre A = alarm styringsparametre F = styringsparametre fordamperventilator H = øvrige indstillinger DRIFTSTILSTANDE PARAMETRE - ÆNDRING Ændring af setpunkt og differential Adgang til parametre Ændring af parametre Gem de nye værdier for parametrene og forlad proceduren Forlad proceduren uden at ændre parametre Parameters opsummeringsskema ALARMER, FEJLFINDING Uregelmæssige eller særlige driftsbetingelser Beskrivelse af hovedsignaler og alarmer Datafejl Indstilling af default parametre Fejlsøgning TILBEHØR Nøgle til kopiering af parametre Seriel adapter for RS485 netværk Generelle egenskaber Installation Indstilling af driftsparametre Serielle adapter parametre Ekstra HACCP modul Generelle egenskaber

4 8.3.2 Installation Indstilling af hoveddriftsparametre Parametre - beskrivelse Parametre for plug-in instrument HACCP modul parametre Parametre svarende til registrering af alarmerne HA og HF Driftsmåde og alarmsignaler Annullering af alarmer TEKNISKE SPECIFIKATIONER Skema med opsummering af egenskaber for anvendte relæer Temperatur/modstandsværdier for NTC termistorer DIMENSIONER

5 INTRODUKTION Den nye serie plug-in instrumenter til køling består af en ny serie microprocessor-baserede elektroniske styringer med lysdiode display, beregnet for udstillings- og kølemontre. Der er flere modeller til rådighed, hvilket giver mulighed for den bedste løsning til alle anvendelsesformål til konkurrencedygtige priser. Plug-in serien er baseret på erfaringen fra tidligere produkter så som IR32 og IR32E, med det formål at tilbyde et enkelt og økonomisk produkt uden at slække på de krav, der stilles af kølefabrikanten.. Parameterstrukturen og driftslogikken fra IR32E sortimentet er bevaret, flere funktioner er blevet forenklede, og ekstra ydelser er tilføjet. Hovedegenskaber er: Ekstern RS485 seriel interface, kan vælges tilsluttet instrumentet; display i grader (Celcius eller Fahrenheit), display med to digitaltal og minus tegn; komplet sortiment med modeller med 1, 2, 3 relæer; ergonomisk tre-knaps tastatur. Desuden er der nye funktioner/ egenskaber: føler input for NTC eller PTC (forskellige koder) display for funktionsstatus (kulde - afrimning - alarm) med tydeligt og let genkendeligt signal takket være de tre knapper med lys bagi. meget effektivt rødt lysdiode display; innovativt system til fastgørelse af instrumentet fra frontpanelet med to skruer. frontrammer i forskellige farver på forlangende. eksternt tilbehør kan vælges så som: HACCP modul og optisk-isoleret RS485 seriel modul; hurtig programmering af styringen via hardware nøgle, også når der ikke er strøm til instrumentet; muligt at ændre parameterliste ved at vælge hvert parameter som hyppigt anvendt eller password-beskyttet parameter. eltilslutning med flytbare forbindelsesklemmer (skrue eller krympet) eller faste skrueforbindelsesklemmer; strøm termostat version med 12A resistivt relæ; komplet udvalg med strøm transformer for Vac versioner. 5

6 1. GENERELLE EGENSKABER 1.1 Modeller til rådighed De forskellige modeller er forskellige i.h.t. følgende funktioner og præstationer: Driftsmåde og antallet af input og output for version S, Y, X og C; Komplette versioner (herefter: Top) med serielforbindelse, status lysdiode, montering fra front panel, flytbare klemmer. Kompakte versioner (herefter: Eco) med faste klemmer og montering kun med beslag bagi og uden serielforbindelse. Strømforsyningen kan være en af følgende: 230Vac, 115Vac eller 12Vac/Vdc; Måleområde for alle modeller er fra -50 til +90 C ( F), med resistiv NTC føler; En PTC føler med samme måleområde kan leveres, kun for model PJ32S Eco. Digital input fra fri kontakt: i modeller, hvor det findes, er det et alternativ til den anden føler. Relæudgange: kan fås med tre forskellige strømdimensioner, 5A, 8A og 12A (for resistiv belastning); PJ32S Denne model er ideel til styring af statiske køleunits (d.v.s. uden ventilator på fordamper) der arbejder ved normal temperatur (over 0 C). Dette instrument udfører funktioner som termometer ved at vise unittens temperatur, som elektronisk termostat der aktiver kompressor (eller elektroventil ved multiplexe units) samt holder den ønskede temperatur. Desuden styrer det automatisk afrimning ved at bruge tvungen afbrydelse af kompressor og sikkerhedsfunktioner via styring af tidsindstillinger. Alle S modeller bruger kun en føler til styrefunktionerne (AMB. T.), og har en omskiftningsrelækontakt til styring af aktuator (KOMPRESSOR). I nogle modeller (PJ32S00 eller S0P) kan en anden føler forbindes med displayet for at vise produktopbevaringstemperaturen. Denne føler har ingen indvirkning på styringen. Det er en model (PJ32S20) med digital indgang og to relæ udgange: aktuator styring og output alarm med omskiftningskontakt. Modellerne (PJ32S0P and S1P) bruger et 12A resistivt relæ med omskiftningskontakt. I alle øvrige modeller er relæet 8A resistiv; Der er flere versioner, både Top og Eco, med 230V, 115V og også 12V strømforsyning PJ32Y - PJ32X Disse modeller er til styring af statiske units, der arbejder ved lave temperaturer (d.v.s. under 0ºC), hvilket kræver "aktiv" afrimning med elvarmelegemer eller varmgasindsprøjtning. PJ32Y eller X kan ud over at fungere som termometer og termostat som S modellen også styre afrimningsaktuatoren. Hyppigheden og varigheden af afrimningen kan indstilles. Afslutningen på afrimningen kan være temperaturafhængig (tilslut en føler til fordamperen) eller tidsstyret. Y modellerne har to følerindgange, til styring (AMB. T.) og afrimning (DEF. T.). X modellerne har derimod kun en føler og en digital indgang; ved disse modeller er tidsstyret afrimning tvungen. Der er to relæudgange til styring af akturator (KOMPRESSOR) og AFRIMNING, med omskiftningskontakt, de anvendte relæer er 8A resistiv. Omtrent alle modeller har flytbare klemmer (Top), med 230 eller 115V strømforsyning. Der er kun en Y model (Eco) med 12V strømforsyning PJ32C Den mest komplette løsning til ventilationsunits ved lave temperaturer. Der er 3 relæer i disse modeller, hvilket giver fuld kontrol over kompressor, ventilator og afrimningsfunktioner. De tre 8, 5 og 5A resistive relæer er indbygget i et meget kompakt kabinet i modellerne, der også har 230V eller 115V strømtransformer, uden at gå på kompromis med produktets ydelse og pålidelighed. Der er to følerindgange til styring (AMB. T.) og afrimning (DEF. T.). Der er tre udgange: 8A resistiv kompressorrelæ, afrimning og 5A resistiv for ventilatorer. Alle versioner har flytbare klemmer (Top) og 115Vac og 230Vac strømforsyning. 6

7 1.2 Egenskaber Strømforsyning Plug-in unitten kan bruge: 230Vac eller 115Vac med indbygget transformer, eller 12Vac/Vdc uden indbygget transformer. Æstetik og ergonomi LYSDIODE signalerne er tydelige grundet lys bag de 3 knapper. Farve og indikationer kan vælges til frontpanelrammen. Lysdiode display Temperatur- og param et eri ndst i l l inger vi s es med ' to og en halv di gi tal tal '. Temperaturværdier vises fra -50 til +127 C eller Fahrenheit. Parametre kan vises fra -99 til +199, eller fra -127 til Alarm buzzer Styringer med kun et relæ kan som standard udstyres med en buzzer til signalering af alarmer Driftsindstilling og uafbrudt drift Funktionerne er: Aktivering af kompressor med programmerbare timere i tilfælde af fejl på kontrolføler. Uafbrudt drift, der kræver aktivering af kompressor i den programmerbare tid. Multifunktions indlæsning Den digitale indlæsning kan, når den er tilstede, bruges til at tilkoble/ afbryde/ afslutte afrimning, samt til styring af alvorlige alarmer, der kræver omgående (så som højtryk) eller forsinket (f.eks. lavtryk) afbrydelse af unitten. Tilslutninger De økonomiske versioner (Eco) bibeholder de traditionelle faste klemmeforbindelser, mens de komplette versioner (Top) har flytbare klemmeforbindelser. Sidstnævnte gør installation og vedligeholdelse lettere. Relæudgange Der er alt efter modellen op til tre relæer til styring af kompressorer, afrimning, ventilatorer og alarmer. Hvis der er monteret mere end et relæ vil fællesrelæet blive tilsluttet og være tilgængeligt på en klemme alene. Multifunktion udgang Alarmrelæudgangen kan, når den er tilstede, indstilles ved at bruge et parameter til normal aktivering eller normal afbrydelse. Tastatur og parameterbeskyttelse Tastaturet kan afbrydes for at undgå uautoriseret adgang. Desuden kan niveauet for mulig ændring indstilles med eller uden password for hver parameter. Serielforbindelse Top versionerne har serielforbindelse med følgende muligheder for eksternt tilbehør parameter kopieringsnøgle gør det muligt at duplikere og konfigurere parametrene HACCP modul til registrering af temperaturer og alarmer; RS485 seriel adapter modul, for tilslutning til supervisor. Display for anden føler I modellerne med to følere, kan målingen fra den anden føler vises i stedet for den første (kontrolføler). Denne funktion kan bruges til at vise opbevaringstemperaturen for produktet, afrimningsmåde - i dette tilfælde kun på tid. Fastgørelse Fastgørelsesmetoden for økonomiske modeller (Eco) er et beslag bagpå panel, mens alle øvrige modeller (Top) kan fastgøres fra frontpanelet med to skruer. Electromagnetisk kompatibilitet Plug-in serien opfylder EU standarder om elektromagnetisk kompatibilitet: for anvendelse til privat brug EN og EN ; for privatbolig, kommerciel og let industriel brug EN og EN for industriel brug EN og EN Vedr. sikkerhed opfylder det standarderne EN og EN The CE mærket bekræfter kvaliteten og sikkerheden for plug-in serien, garanteret af Carel ISO 9001 certificeret design og produktionssystem. 7

8 2. HARDWARE STRUKTUR Instrumenterne i PJ32* serien er temperaturstyringer til styring af køleunits (udstillings- og kølemontre). Et anvendelsesdiagram ses på figuren, her ses også muligt tilbehør og ekspansionsmoduler samt tilslutninger til ind- og udgange: 1. instrument; 2. plug-in ramme; 3. temperaturfølere; 4. strøm transformer (alt efter model) 5. RS485 seriel adapter modul; 6. HACCP modul; 7. parameter programmeringsnøgle. Denne manual beskriver egenskaberne for instrumentet og nævner kun kort tilbehør og ekspansionsmoduler. Tilslutningen til RS484 eller HACCP ekspansionsmoduler er begge eksklusiv Fig. 2.1 Power 230Vac Power 230Vac Power 230Vac 115Vac 2.1 Betydning af ind- og udgange STRØM FORSYNING temperatur følere digital indlæsn. relæ udgange seriel forbindelse beskrivelse (antal klemmer, med reference til fig. 2.1) klemmer 8 og 9; strømforsyningen kan være 230Vac, 115Vac eller 12Vac/Vdc. Den effektive værdi er indikeret på forbindelseskablet. klemmer 5 og 6 er til omgivelsestemperatur føler (styring) klemmer 6 og 7 er for afrimningstemperaturføler (afrimning), når vist i.h.t. koden, tilslutning er for standard Carel NTC eller PTC følere klemmer 6 og 7 er for digital indlæsning fra fri kontakt, når til stede. Klemmegruppen nummereret 1, 2, 3, 4 er for tilslutning af relæudgange. Udgangenes funktion kan ændres afhængig af koden, den effektive funktion ses på forbindelsesmærkaten. - For instrumentkoder med kun et relæ, er omskiftningskontakten til rådighed for kompressorstyring ved brug af klemmer 1, 2, 3. - For instrumentkoder med to relæer, er omskiftningskontakten til rådighed for afrimningsstyring på klemmerne 1, 2 og 3, og afbrydekontakten for kompressorrelæ på klemmerne 3 og 4. Klemme 3 er fælles for de to relæer, således vil strømmen ved klemmen være summen af de to. - For instrumentkoder med tre relæer, bruges klemme 1 til kompressorstyring, klemme 3 til ventilatorstyring, klemme 4 til afrimningsstyring og klemme 2 er fælles for alle tre relæer. Strømmen ved klemme to vil være summen af de tre udgange. de fire pin-tilslutninger er for tilslutning til RS485 seriel og HACCP adaptere, og for tilslutning af parameter kopieringsnøgle. Denne forbindelse er der ikke på Eco modeller. Tab

9 2.2 Instrumenter og adgangskoder Definitionen på instrumentkoderne er baseret på to kategorier: en for de enkle og økonomiske versioner (Eco), og en for de komplette versioner med alle funktioner (Top). Hovedforskellen på de to versioner er, at følgende kun findes i Top versionerne: flytbare klemmer i stedet for faste klemmer; fastgørelse ved frontpanel ved hjælp af skruer; seriel forbindelse med mulighed for tilslutning af ekspansionsmoduler og nøgle. Advarsel: det nævnte tilbehør kan ikke vælges frit og for at undgå inkompatibilitet er der defineret produktkoder, der dækker markedets behov. Kundetilpassede versioner kan kun produceres, hvis de er kompatible med instrumentets indbyggede begrænsninger og ønskes i tilstrækkelige kvanta. Frontpanelrammen leveres i grå (standard for det enkelte instrument). Kan leveres med farve og tekst efter ønske, og skal således bestilles separat eller som tilbehør Koder for instrumenter i individuelle pakninger Eco model med 1 relæ: 1 føler, faste klemmer PJ32S 12Vac/Vdc - NTC -intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT PJ32S 230Vac - NTC - intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT PJ32S 110Vac - NTC - intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT PJ32S 230Vac - PTC - intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT kode PJ32S0EL00 PJ32S0E000 PJ32S0E100 PJ32S6E000 Tab Top model med 1 relæ: 1 eller 2 følere, flytbare klemmer, seriel forbindelse kode PJ32S 230Vac - 1(2)NTC - flytbare klemmer relæ 8A SPDT (*) PJ32S00000 PJ32S 110Vac - 1(2)NTC - flytbare klemmer relæ 8A SPDT (*) PJ32S00100 PJ32S 230Vac - 2 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT - buzzer (*) PJ32S0P000 PJ32S 230Vac - 1 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT dig. input - buzzer PJ32S1P000 PJ32S 110Vac - 2 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT - buzzer (*) PJ32S0P100 PJ32S 110Vac - 1 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT dig. input - buzzer PJ32S1P100 Tab (*) S modeller med to følere, PJ32S00* og PJ32S0P *, er lavet således, at den anden føler kun bruges til måling og vi sni ng af t emperaturen for fødevareopbevaring (fødevarer føl er). Ti l st yri ng af den anden føler er di s se model l er program m eret som Y m odell er m ed de ti l s varende param et re, dog uden afrim ni ngs rel æ. Det er kl art, at de må i nds ti l l es sål edes for ikke at bruge afrimningsfunktionen eller om nødvendigt kun tidsbaseret afrimning (d 0=2 for tidsbaseret afrimning, d I =0 for ingen afrimning eller d I >0 for cyklus afrimning). Top model med 1 relæ + 1 alarm relæ, 1 føler dig. input, seriel forbindelse KODE PJ32S 230Vac - NTC - flytbare klemmer - komp. relæ (8A NO) + alarm (8A SPDT) (**) PJ32S20000 PJ32S 110Vac - NTC - flytbare klemmer - komp. relæ (8A NO) + alarm (8A SPDT) (**) PJ32S20100 Tab (**) S modeller med alarmrelæ, PJ32S20*, er programmeret som X modeller for at bruge programmeringsfunktionen til status for alarmrelæ via parameter H1; da de har ikke afrimningsrelæ, skal de programmeres således for ikke at bruge afrimningsfunktionen eller om nødvendigt kun tidsbaseret afrimning (se (*) Tab ). Eco model med 2 relæer: 2 følere, 2 8A relæer, faste klemmer PJ32Y 12Vac/Vdc - 2 NTC - komp. relæ (NO) + afrimnig (SPDT) Top model med 2 relæer: 1 / 2 følere, 2 8A relæer, flytbare klemmer, seriel forbindelse PJ32Y 230Vac 2 NTC følere - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) PJ32X 230Vac - 1 NTC føler - 1 digital input - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) PJ32Y 110Vac - 2 NTC følere - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) PJ32X 110Vac - 1 NTC føler - 1 digital input - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) kode PJ32Y0EL00 Tab kode PJ32Y00000 PJ32X10000 PJ32Y00100 PJ32X10100 Tab Top model med 3 relæer: 2 følere, flytbare klemmer, seriel forbindelse kode PJ32C 230Vac - 2 NTC - komp. relæ (8A NO) + afrimning (5A NO) + vent. (5A NO) PJ32C00000 PJ32C 110Vac - 2 NTC - komp. relæ (8A NO) + afrimning (5A NO) + vent. (5A NO) PJ32C00100 Tab ADVARSEL: instrumentversionerne med andre displayfarver end rød kan ikke leveres for øjeblikket. 9

10 2.2.2 NTC og PTC følere Alle PTC og NTC følere tilpasset Carels standard kan bruges, med modstandsværdier på 985 Ω ved 25 C, for PTC, og på 10 kω for NTC. Nedenfor er nogle koder på de mest alm. versioner. Beskrivelse Driftsområde ( C) Beskyttelsesindeks KODE NTC føler, 6x15 mm pære, plastik, IP67 NTC0**HP00 NTC føler, 6x40 mm pære, metal IP67 NTC0**W*00 PTC føler, 6x40 mm pære, metal, 1.5m lang IP67 PTC015W000 NTC føler, vægmontering IP30 ASWT NTC føler, kanal IP40 ASDT Tab Tilbehør Transformere (kun for instrumenter med 12Vac strømforsyning). Beskrivelse TRA 12: 3 VA, 240/12Vac uden sikring på primær TRA 12: 3 VA, 240/12Vac uden sikring på primær kode TRA12VDE00 TRA12VDE01 Tab Serielle adaptere Beskrivelse optisk-isoleret RS485 serielmodul Ekstra modul for HACCP kode PJOPZ48500 PJOPZHACP0 Tab Programmeringsnøgle Beskrivelse programmeringsnøgle for plug-in code PJOPZKEY00 Tab Plug-in rammer i forskellige farver Besskrivelse pakke med 30 rammer, GRÅ (STANDARD) pakke med 30 rammer, BLÅ pakke med 30 rammer, RØD pakke med 30 rammer, HVID pakke med 30 rammer, GUL pakke med 30 rammer, ALUM. METAL pakke med 30 rammer, BLÅ METAL pakke med 30 rammer, GULD METAL pakke med 30 rammer, STÅL METAL code PJOPZFG000 PJOPZFB000 PJOPZFR000 PJOPZFW000 PJOPZFY000 PJOPZFMA00 PJOPZFMB00 PJOPZFMG00 PJOPZFMS00 Tab Koder for sæt: såfremt kunden ønsker det og bestiller tilstrækkeligt kvanta kan plug-in instrumenterne pakkes i sæt af 10. Instrumentet kan også bestilles sammen med tilbehøret kunden skal bruge. Kundebaseret programmering af parametrene er også muligt. Koderne for sæt fastsættes i.h.t. kundens ønske. ADVARSLER: sættene er pakker á 10 instrumenter med tilsvarende tilbehør; på ordrer skal angives total ønsket antal instrumenter (ikke antallet af pakker). Mængden skal kunne deles med 10, da der ikke leveres delpakker. Antal komponenter af hver i sættet er 10 enheder, dog er instruktionsblad undtaget, idet dette kan bestilles enkeltvis. 10

11 2.3 Bruger interface, betydning af funktionsindikatorer og LYSDIODE display Fig viser plug-in frontpanelet : display og knapper. På frontpanelet af instrumentet er der et display med 3 cifre (ref. 4 i fig ) og tre LYSDIODER, der lys er bag knapperne (ref. 1, 2 og 3 i fi g ). Disse angiver:! denne lysdi ode angiver s tatus (on el l er off) for den styrede aktuator, (normalt en kompressor); knappen oplyses af en grøn lysdiode, og dette fås kun på T op model l er. Status for lysdioden kan være følgende for at indikere: altid tændt blinker uafbrudt blinker 2 gange efterfulgt af pause KOMPRESSOR I DRIFT anmoder om kompressor aktivering uafbrudt cyklus igang Tab Fig ( ) * ), ) ) ) - ) + ). ) " Alarm signal: kun på Top modeller, rød lysdiode bag knappen. # Afrimning i gang: kun på Top modeller, grøn lysdiode bag knappen. Status for lysdioden kan være: altid tændt blinker uafbrudt afrimning i gang anmoder om afrimning Tab $ LYSDIODE DISPLAYET VISER EN AF FØLGENDE MEDDELELSER, AFHÆNGIG AF DEN IGANGVÆRENDE FUNKTION: i normal drift: værdien målt af omgivelsesføler eller den anden føler; ved indstilling af parametre: parameterkode eller tilknyttet værdi; ved alarm: blinkende kode for funden alarm skiftevis med temperaturværdi. Tem perat ur mål t af føl er vi s es i grader (ºC or ºF ). Di s play tem perat urom råde: ºC (el l er ºF ). Væ rdierne for param et rene kan vari ere fra -99 ti l +199 og i nogle ti l fæ l de fra -127 t i l Det ubrugte segm ent af ci fret l æ ngs t til venstre er normalt altid slukket, ekspansionsmoduler (serie 485 og HACCP ) kan bruges til at signal ere ti l s t and el l er parameterprogrammeringsmåde. Komplet beskrivelse se ekspansionsmodulmanual Anvendelse af tastatur Tre knapper (5, 6 og 7 i Fig.2.3.1) bruges til aktivering og afbrydelse af instrumentets driftstilstand og indstilling af parametrene. Brugen af knapperne kan opdeles i to forskellige situationer: en til normal drift og en anden til ændring af parametre. For hver knap kan følgende gøres i begge situationer. ' I normal drift og hvis den holdes nede i mere end 5 sek.: aktiverer/ afbryder uafbrudt cyklus (kompressor). Ved parameterændring: skifter parameter; øger parameterens værdi. % I normal drift: stiller den hørbare alarm i bero (kun hvis til stede); viser og/eller indstiller Set Punkt; hvis holdt nede i mere end 5 sekunder, ikke under en alarm : adgang til menuen for indstilling af "F " parametre (hyppigt anvendte) & hvis holdt nede når instrumentet tændes sammen med knappen akt i veres proceduren RES ET (nul st i l ). Ved parameterændring: viser værdien af den valgte parameter /forlader display; hvis den holdes nede i mere end 5 sek. ved parameterændring gemmes ændringer. I normal drift: Hvis den holdes nede i mere end 5 sek.: manuel afrimning starter, hvis aktiveret. Ved parameterændring: skifter fra en parameter til den forrige; sænker værdien på parameteren. 11

12 3. INSTALLATION Installationsfunktionerne for plug-in styringerne kan grupperes som følger: 1. selve installationen af instrumentet; 2. elektriske forbindelser: følere, strømforsyning og aktuatorer; 3. indstilling af driftsparametre. 3.1 Selve installationen af instrumentet 1. Indsæt instrumentet i hullet i.h.t. bore-skabelonen, 71x29 mm; 2. Anvend beslag til montering (for alle Eco versioner): lås instrumentet til panelet ved at skubbe beslaget. 3. For montering med skruer fra front panel (kun for Top versioner): lad instrumentet hvile på frontpanelet og spænd de to skruer med skruetrækkeren. Følgende giver en nøjagtig beskrivelse af proceduren. Tykkelsen på fastgørelsespanelet må ikke overstige 3 mm. 3.1 Fjern frontpladen og kontroller, at de to fastgørelseskroge sidder på deres plads (de må ikke rage ud over hulskabelonen). Man kan få skruerne af ved at skrue på dem og trykke dem ned, mens der skrues. Skru ikke for meget, da skruerne ikke må fjernes fra fronten. 3.2 Forbind alle kabler til deres klemme eller sæt de fortrukne flytbare klemmer i deres forbindelsesklemme. 3.3 Indsæt instrumentet i panelet og sæt de tilsluttede kabler på deres plads. Hold instrumentet på plads ved at trykke midt på fronten og brug en skruetrækker til at dreje den nederste skrue 90. Fastgørelseskrogen skal flytte sig og hage sig fast i panelet. Skru indtil fronten sidder fast. 3.4 Gentag proceduren for den øverste skrue; 3.5 Hvis fastgørelseskrogen ikke klikker på panelet (max. tykkelse 3.0 mm), skrues skruen af, mens der trykkes samtidig med skruetrækkeren, således at krogen går tilbage. Som nævnt under punkt 1 må der ikke skrues for meget,da skruerne ikke må fjernes fra fronten; 3.6 de to skruer skal spændes med samme tryk, så det ene hjørne ikke er højere end det andet. SPÆND IKKE for meget, når frontpanelet sidder fast spændes en halv omgang mere for at presse pakningen sammen. 3.7 sæt frontpanelrammen på. 4. Hvis instrumentet skal fjernes gøres følgende: 4.1 Tag frontpanelrammen af; 4.2 skrue den nederste skrue af, når frontpanelet løsner sig, holdes trykket på skruen, der skrues yderligere 90 for at få takken tilbage i noten. 4.3 Gentag for den øverste skrue. 4.4 Fjern instrumentet fra panelet, hold det vandret; ADVARSEL: Der bør anvendes en skruetrækker Pozidriv 1 (PZD1) Phillips hovedskruetrækker. Anvend ikke elektrisk skruetrækker. 3.2 Eltilslutninger Instrumenterne i PJ32 serien har forskellige forbindelsesklemmer: Eco modellerne har traditionelle faste klemskruer; Top modellerne har derimod flytbare klemmer med to typer kabeltilslutningsblokke: skrue eller via krympning. Modellerne med flytbare klemmer gør det meget let at tilslutte instrumentet, både ved installation og vedligeholdelse. Desuden undgår tilslutningsfejl da de tre tilslutningsblokke har et forskelligt antal pins Strømforsyning Plug-in instrumenterne tilsluttes strømforsyningen med klemme 8 og 9 på Eco modeller, eller med den flytbare tovejs blok til indsætning i klemme 8 og 9 på Top modeller. Spændingen til disse klemmer skal indenfor den angivne tolerance svare til værdien på instrumentets tilslutningsetiket. Værdierne er 230Vac, 115Vac og 12Vac/Vdc, afhængig af koden. Elisoleringen i instrumentet for modeller med netspændingsforsyning (230Vac og 115Vac) svarer til forstærket isolering. Modeller med 12Vac/Vdc strømforsyning er ikke isoleret. For at sikre korrekt drift ved spændingsfald har alle plug-in instrumenter lavspændingsdrift: under en vis grænse reduceres strømmen til displayet gradvist op til total afbrydelse af display og lysdioder. Alle øvrige funktioner er sikre indenfor det maksimalt tilladte spændingsfald, især bevares relæets status. Når normale strømforsyningsbetingelser er tilbage, nulstilles display og lysdioder. 12

13 Fig Særlig advarsel F or di rekt e ti ls l ut ni ng af ins t rum ent et og kont rol af kabel føri ng må føl gende nøj e læs es og di agram m erne overholdes. Tilslutningsfejl kan forårsage sikkerhedsrisiko for brugeren og beskadige instrumentet og de tilsluttede komponenter. Husk også at units skal monteres med de påkrævede elektromekaniske sikkerhedesanordninger for at sikre korrekt drift og si kkerhed for brugeren. For 12Vac versioner, hvis den tilgængelige strømforsyning er : n ets pæn d i n g, en sikkerhedstransformer er påkrævet (Carel kode TRA12VDE01 eller TRA12VDE00) for at garantere dobbeltisolering mellem strømforsyning og lavspændingselektronik indeni. Hvis påkrævet er beskyttelsessikring serielforbundet med primær (32 mat, for kode TRA12VDE00) uundværlig. Forbindelsen mellem transformeren og instrumentet skal væ re så kort som mulig. l avs pæn d i n g i forvejen, men ik k e 12Vac, en egnet tilpasset transformer skal anvendes : dobbeltisolering mellem primær og sekundær og egnede surge features on på primær (2000V for industriel anvendelse ). 12Vac, instrumentet kan strømføres direkte ved flg. betingelser. Strømforsyningen må ikke tilsluttes aktuat orer og må ikke væ re i næ rheden af andre t i l s l ut ni nger, der kan forårs age int ens it et s fors t yrrel s er. I t vi vl s t il fæ l de og for at garant ere overensstemmelse med elektromagnetiske immunitetsstandarder anbefales en isoleringstransformer med egenskaber som beskrevet ovenfor.. Hvis mere end en styring med 12 Vac strømforsyning forbindes til den samme transformer, skal kablernes pol ari t et kont rol l eres på den måde, at hver klemme på transformeren skal forbindes med den samme klemme på alle styringer. I sådanne ti l fæ l de må overensstemmelse med EMI standarder evalueres af fabrikant / installatør Generel advarsel omgivelser ved installation og tilslutning Undgå mont ering af panel i føl gende omgi vels er: relativ fugtighed over 90% eller tilstedeværelse af kondens ; stærke vibrationer; udsat for vandstråler uafbrudt ; udsat for aggresiv eller forurenende atmosfæriske midler (f.eks. svovl og ammoniakgasser, salttåger, røg) hvilket kan forårsage korros i on og/el l er oxi dat i on. høj magnet i s k og/ el l er radi ofrekvens fors t yrrel se (undgå ins t all at i on næ r sendeant enne) direkte sollys og atmosfæriske midler generelt. store og hurtige udsving i omgivelsestemperatur; eksplosive eller blandinger af brandbare gasser s t øv (dannel se af korroderende pat i na m ed mul i ghed for oxidat i on og neds æt t el se af i s ol eri ng). Disse advarsler skal overholdes ved tilslutning: anden elektisk strømforsyning end den foreskrevne kan beskadige systemet alvorligt. brug egnede kabl er ti l kl em merne. Løs ne hver skrue og indsæ t kabel enden og spænd skruerne. Træ k let i kabl et for at se at de er ordent l igt sat fast. adskil så vidt muligt følersignal og digitale indlæsningskabler fra induktive belastninger og strømkabler for at undgå el ektromagneti ske forstyrrelser. Læg aldrig strømkabler og følerkabler i samme kabelskinne (inkl. dem for elkabler). Installer ikke kabler i umiddelbar nærhed af strømanordninger (kontaktorer, termomagnetiske anordninger og andet ) Reducer længden på følerkabler så meget som muligt og undgå at sno dem om strømanordninger. Følerne skal tilsluttes med afskæ rm ede kabl er (m i nim um tvæ rs ni t for hver ledni ng: 0. 5 m m 2 ); F ølerne kan ins t all eres i op ti l 100 m afs tand fra styri ngen. For at udvide afs t anden fra følerne s kal anvendes kabl er med m i ni mum. tværsnit på 1 mm, afskærmet om muligt. I så tilfælde skal afskærmningen tilsluttes den alm. føler. Den anden ende af afskærmningen må ikke jordforbindes (følerenden). anvend kun IP67 følere og afrimningsfølere; sæt følerne med lodrette pære opad for at afhjælpe afledningen af mulig kondens. Hust at termistor temperaturfølere (NTC eller PTC ) ikke har nogen polaritet, så rækkefølgen for tilslutningen af enderne er ikke vigtig. undgå direkte kontakt med indbyggede elektroniske komponenter. Eldiagrammer for multi units, eksempler på serielforbindelse af instrumenterne: 13

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere