H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring."

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in

2 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION OG IBRUGTAGNING. Dette instrument er driftssikkert såfremt: Installation, drift og vedligeholdelse udføres i.h.t. denne manual. Omgivelsesbetingelser og strømforsyning er i.h.t. nedenstående: Enhver anden brug eller ændring foretaget uden tilladelse fra fabrikantens side betragtes som ukorrekt. Ansvar for skader/ beskadigelse forårsaget af ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Advarsel: der er spænding i nogle af de elektriske dele i instrumentet, og derfor skal al service og vedligeholdelse udføres af autoriserede folk med kendskab til de fornødne forholdsregler. Før der røres ved de indvendige dele skal strømforsyningen afbrydes. Bortskaffelse af instrumentet: Styringen er lavet af metal og plastik. Disse komponenter må bortskaffes i.h.t. gældende regler for dette i landet. 2

3 INDHOLD INTRODUKTION 5 1. GENERELLE EGENSKABER Modeller til rådighed PJ32S PJ32Y - PJ32X PJ32C Egenskaber HARDWARE STRUKTUR Betydning af ind- og udgange Instrumenter og adgangskoder Koder for instrumenter i individuelle pakninger NTC og PTC følere Tilbehør Bruger interface, betydning af funktionsindikatorer og LYSDIODE display Anvendelse af tastatur INSTALLATION Selve installationen af instrumentet Eltilslutninger Strømforsyning Særlig advarsel Generel advarsel omgivelser ved installation og tilslutning Eltilslutninger, PJ Indstilling af hoveddriftparametre Skema over parametre der skal kontrolleres før installation PARAMETRE - BESKRIVELSE Konfigurationsparametrene Klassificering af parametre Password PS / = styringsparametre til temperaturføler r = Temperatur styringsparametre c = kompressor styringsparametre d = Afrimningsparametre A = alarm styringsparametre F = styringsparametre fordamperventilator H = øvrige indstillinger DRIFTSTILSTANDE PARAMETRE - ÆNDRING Ændring af setpunkt og differential Adgang til parametre Ændring af parametre Gem de nye værdier for parametrene og forlad proceduren Forlad proceduren uden at ændre parametre Parameters opsummeringsskema ALARMER, FEJLFINDING Uregelmæssige eller særlige driftsbetingelser Beskrivelse af hovedsignaler og alarmer Datafejl Indstilling af default parametre Fejlsøgning TILBEHØR Nøgle til kopiering af parametre Seriel adapter for RS485 netværk Generelle egenskaber Installation Indstilling af driftsparametre Serielle adapter parametre Ekstra HACCP modul Generelle egenskaber

4 8.3.2 Installation Indstilling af hoveddriftsparametre Parametre - beskrivelse Parametre for plug-in instrument HACCP modul parametre Parametre svarende til registrering af alarmerne HA og HF Driftsmåde og alarmsignaler Annullering af alarmer TEKNISKE SPECIFIKATIONER Skema med opsummering af egenskaber for anvendte relæer Temperatur/modstandsværdier for NTC termistorer DIMENSIONER

5 INTRODUKTION Den nye serie plug-in instrumenter til køling består af en ny serie microprocessor-baserede elektroniske styringer med lysdiode display, beregnet for udstillings- og kølemontre. Der er flere modeller til rådighed, hvilket giver mulighed for den bedste løsning til alle anvendelsesformål til konkurrencedygtige priser. Plug-in serien er baseret på erfaringen fra tidligere produkter så som IR32 og IR32E, med det formål at tilbyde et enkelt og økonomisk produkt uden at slække på de krav, der stilles af kølefabrikanten.. Parameterstrukturen og driftslogikken fra IR32E sortimentet er bevaret, flere funktioner er blevet forenklede, og ekstra ydelser er tilføjet. Hovedegenskaber er: Ekstern RS485 seriel interface, kan vælges tilsluttet instrumentet; display i grader (Celcius eller Fahrenheit), display med to digitaltal og minus tegn; komplet sortiment med modeller med 1, 2, 3 relæer; ergonomisk tre-knaps tastatur. Desuden er der nye funktioner/ egenskaber: føler input for NTC eller PTC (forskellige koder) display for funktionsstatus (kulde - afrimning - alarm) med tydeligt og let genkendeligt signal takket være de tre knapper med lys bagi. meget effektivt rødt lysdiode display; innovativt system til fastgørelse af instrumentet fra frontpanelet med to skruer. frontrammer i forskellige farver på forlangende. eksternt tilbehør kan vælges så som: HACCP modul og optisk-isoleret RS485 seriel modul; hurtig programmering af styringen via hardware nøgle, også når der ikke er strøm til instrumentet; muligt at ændre parameterliste ved at vælge hvert parameter som hyppigt anvendt eller password-beskyttet parameter. eltilslutning med flytbare forbindelsesklemmer (skrue eller krympet) eller faste skrueforbindelsesklemmer; strøm termostat version med 12A resistivt relæ; komplet udvalg med strøm transformer for Vac versioner. 5

6 1. GENERELLE EGENSKABER 1.1 Modeller til rådighed De forskellige modeller er forskellige i.h.t. følgende funktioner og præstationer: Driftsmåde og antallet af input og output for version S, Y, X og C; Komplette versioner (herefter: Top) med serielforbindelse, status lysdiode, montering fra front panel, flytbare klemmer. Kompakte versioner (herefter: Eco) med faste klemmer og montering kun med beslag bagi og uden serielforbindelse. Strømforsyningen kan være en af følgende: 230Vac, 115Vac eller 12Vac/Vdc; Måleområde for alle modeller er fra -50 til +90 C ( F), med resistiv NTC føler; En PTC føler med samme måleområde kan leveres, kun for model PJ32S Eco. Digital input fra fri kontakt: i modeller, hvor det findes, er det et alternativ til den anden føler. Relæudgange: kan fås med tre forskellige strømdimensioner, 5A, 8A og 12A (for resistiv belastning); PJ32S Denne model er ideel til styring af statiske køleunits (d.v.s. uden ventilator på fordamper) der arbejder ved normal temperatur (over 0 C). Dette instrument udfører funktioner som termometer ved at vise unittens temperatur, som elektronisk termostat der aktiver kompressor (eller elektroventil ved multiplexe units) samt holder den ønskede temperatur. Desuden styrer det automatisk afrimning ved at bruge tvungen afbrydelse af kompressor og sikkerhedsfunktioner via styring af tidsindstillinger. Alle S modeller bruger kun en føler til styrefunktionerne (AMB. T.), og har en omskiftningsrelækontakt til styring af aktuator (KOMPRESSOR). I nogle modeller (PJ32S00 eller S0P) kan en anden føler forbindes med displayet for at vise produktopbevaringstemperaturen. Denne føler har ingen indvirkning på styringen. Det er en model (PJ32S20) med digital indgang og to relæ udgange: aktuator styring og output alarm med omskiftningskontakt. Modellerne (PJ32S0P and S1P) bruger et 12A resistivt relæ med omskiftningskontakt. I alle øvrige modeller er relæet 8A resistiv; Der er flere versioner, både Top og Eco, med 230V, 115V og også 12V strømforsyning PJ32Y - PJ32X Disse modeller er til styring af statiske units, der arbejder ved lave temperaturer (d.v.s. under 0ºC), hvilket kræver "aktiv" afrimning med elvarmelegemer eller varmgasindsprøjtning. PJ32Y eller X kan ud over at fungere som termometer og termostat som S modellen også styre afrimningsaktuatoren. Hyppigheden og varigheden af afrimningen kan indstilles. Afslutningen på afrimningen kan være temperaturafhængig (tilslut en føler til fordamperen) eller tidsstyret. Y modellerne har to følerindgange, til styring (AMB. T.) og afrimning (DEF. T.). X modellerne har derimod kun en føler og en digital indgang; ved disse modeller er tidsstyret afrimning tvungen. Der er to relæudgange til styring af akturator (KOMPRESSOR) og AFRIMNING, med omskiftningskontakt, de anvendte relæer er 8A resistiv. Omtrent alle modeller har flytbare klemmer (Top), med 230 eller 115V strømforsyning. Der er kun en Y model (Eco) med 12V strømforsyning PJ32C Den mest komplette løsning til ventilationsunits ved lave temperaturer. Der er 3 relæer i disse modeller, hvilket giver fuld kontrol over kompressor, ventilator og afrimningsfunktioner. De tre 8, 5 og 5A resistive relæer er indbygget i et meget kompakt kabinet i modellerne, der også har 230V eller 115V strømtransformer, uden at gå på kompromis med produktets ydelse og pålidelighed. Der er to følerindgange til styring (AMB. T.) og afrimning (DEF. T.). Der er tre udgange: 8A resistiv kompressorrelæ, afrimning og 5A resistiv for ventilatorer. Alle versioner har flytbare klemmer (Top) og 115Vac og 230Vac strømforsyning. 6

7 1.2 Egenskaber Strømforsyning Plug-in unitten kan bruge: 230Vac eller 115Vac med indbygget transformer, eller 12Vac/Vdc uden indbygget transformer. Æstetik og ergonomi LYSDIODE signalerne er tydelige grundet lys bag de 3 knapper. Farve og indikationer kan vælges til frontpanelrammen. Lysdiode display Temperatur- og param et eri ndst i l l inger vi s es med ' to og en halv di gi tal tal '. Temperaturværdier vises fra -50 til +127 C eller Fahrenheit. Parametre kan vises fra -99 til +199, eller fra -127 til Alarm buzzer Styringer med kun et relæ kan som standard udstyres med en buzzer til signalering af alarmer Driftsindstilling og uafbrudt drift Funktionerne er: Aktivering af kompressor med programmerbare timere i tilfælde af fejl på kontrolføler. Uafbrudt drift, der kræver aktivering af kompressor i den programmerbare tid. Multifunktions indlæsning Den digitale indlæsning kan, når den er tilstede, bruges til at tilkoble/ afbryde/ afslutte afrimning, samt til styring af alvorlige alarmer, der kræver omgående (så som højtryk) eller forsinket (f.eks. lavtryk) afbrydelse af unitten. Tilslutninger De økonomiske versioner (Eco) bibeholder de traditionelle faste klemmeforbindelser, mens de komplette versioner (Top) har flytbare klemmeforbindelser. Sidstnævnte gør installation og vedligeholdelse lettere. Relæudgange Der er alt efter modellen op til tre relæer til styring af kompressorer, afrimning, ventilatorer og alarmer. Hvis der er monteret mere end et relæ vil fællesrelæet blive tilsluttet og være tilgængeligt på en klemme alene. Multifunktion udgang Alarmrelæudgangen kan, når den er tilstede, indstilles ved at bruge et parameter til normal aktivering eller normal afbrydelse. Tastatur og parameterbeskyttelse Tastaturet kan afbrydes for at undgå uautoriseret adgang. Desuden kan niveauet for mulig ændring indstilles med eller uden password for hver parameter. Serielforbindelse Top versionerne har serielforbindelse med følgende muligheder for eksternt tilbehør parameter kopieringsnøgle gør det muligt at duplikere og konfigurere parametrene HACCP modul til registrering af temperaturer og alarmer; RS485 seriel adapter modul, for tilslutning til supervisor. Display for anden føler I modellerne med to følere, kan målingen fra den anden føler vises i stedet for den første (kontrolføler). Denne funktion kan bruges til at vise opbevaringstemperaturen for produktet, afrimningsmåde - i dette tilfælde kun på tid. Fastgørelse Fastgørelsesmetoden for økonomiske modeller (Eco) er et beslag bagpå panel, mens alle øvrige modeller (Top) kan fastgøres fra frontpanelet med to skruer. Electromagnetisk kompatibilitet Plug-in serien opfylder EU standarder om elektromagnetisk kompatibilitet: for anvendelse til privat brug EN og EN ; for privatbolig, kommerciel og let industriel brug EN og EN for industriel brug EN og EN Vedr. sikkerhed opfylder det standarderne EN og EN The CE mærket bekræfter kvaliteten og sikkerheden for plug-in serien, garanteret af Carel ISO 9001 certificeret design og produktionssystem. 7

8 2. HARDWARE STRUKTUR Instrumenterne i PJ32* serien er temperaturstyringer til styring af køleunits (udstillings- og kølemontre). Et anvendelsesdiagram ses på figuren, her ses også muligt tilbehør og ekspansionsmoduler samt tilslutninger til ind- og udgange: 1. instrument; 2. plug-in ramme; 3. temperaturfølere; 4. strøm transformer (alt efter model) 5. RS485 seriel adapter modul; 6. HACCP modul; 7. parameter programmeringsnøgle. Denne manual beskriver egenskaberne for instrumentet og nævner kun kort tilbehør og ekspansionsmoduler. Tilslutningen til RS484 eller HACCP ekspansionsmoduler er begge eksklusiv Fig. 2.1 Power 230Vac Power 230Vac Power 230Vac 115Vac 2.1 Betydning af ind- og udgange STRØM FORSYNING temperatur følere digital indlæsn. relæ udgange seriel forbindelse beskrivelse (antal klemmer, med reference til fig. 2.1) klemmer 8 og 9; strømforsyningen kan være 230Vac, 115Vac eller 12Vac/Vdc. Den effektive værdi er indikeret på forbindelseskablet. klemmer 5 og 6 er til omgivelsestemperatur føler (styring) klemmer 6 og 7 er for afrimningstemperaturføler (afrimning), når vist i.h.t. koden, tilslutning er for standard Carel NTC eller PTC følere klemmer 6 og 7 er for digital indlæsning fra fri kontakt, når til stede. Klemmegruppen nummereret 1, 2, 3, 4 er for tilslutning af relæudgange. Udgangenes funktion kan ændres afhængig af koden, den effektive funktion ses på forbindelsesmærkaten. - For instrumentkoder med kun et relæ, er omskiftningskontakten til rådighed for kompressorstyring ved brug af klemmer 1, 2, 3. - For instrumentkoder med to relæer, er omskiftningskontakten til rådighed for afrimningsstyring på klemmerne 1, 2 og 3, og afbrydekontakten for kompressorrelæ på klemmerne 3 og 4. Klemme 3 er fælles for de to relæer, således vil strømmen ved klemmen være summen af de to. - For instrumentkoder med tre relæer, bruges klemme 1 til kompressorstyring, klemme 3 til ventilatorstyring, klemme 4 til afrimningsstyring og klemme 2 er fælles for alle tre relæer. Strømmen ved klemme to vil være summen af de tre udgange. de fire pin-tilslutninger er for tilslutning til RS485 seriel og HACCP adaptere, og for tilslutning af parameter kopieringsnøgle. Denne forbindelse er der ikke på Eco modeller. Tab

9 2.2 Instrumenter og adgangskoder Definitionen på instrumentkoderne er baseret på to kategorier: en for de enkle og økonomiske versioner (Eco), og en for de komplette versioner med alle funktioner (Top). Hovedforskellen på de to versioner er, at følgende kun findes i Top versionerne: flytbare klemmer i stedet for faste klemmer; fastgørelse ved frontpanel ved hjælp af skruer; seriel forbindelse med mulighed for tilslutning af ekspansionsmoduler og nøgle. Advarsel: det nævnte tilbehør kan ikke vælges frit og for at undgå inkompatibilitet er der defineret produktkoder, der dækker markedets behov. Kundetilpassede versioner kan kun produceres, hvis de er kompatible med instrumentets indbyggede begrænsninger og ønskes i tilstrækkelige kvanta. Frontpanelrammen leveres i grå (standard for det enkelte instrument). Kan leveres med farve og tekst efter ønske, og skal således bestilles separat eller som tilbehør Koder for instrumenter i individuelle pakninger Eco model med 1 relæ: 1 føler, faste klemmer PJ32S 12Vac/Vdc - NTC -intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT PJ32S 230Vac - NTC - intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT PJ32S 110Vac - NTC - intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT PJ32S 230Vac - PTC - intet tilbehør - klemskruer relæ 8A SPDT kode PJ32S0EL00 PJ32S0E000 PJ32S0E100 PJ32S6E000 Tab Top model med 1 relæ: 1 eller 2 følere, flytbare klemmer, seriel forbindelse kode PJ32S 230Vac - 1(2)NTC - flytbare klemmer relæ 8A SPDT (*) PJ32S00000 PJ32S 110Vac - 1(2)NTC - flytbare klemmer relæ 8A SPDT (*) PJ32S00100 PJ32S 230Vac - 2 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT - buzzer (*) PJ32S0P000 PJ32S 230Vac - 1 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT dig. input - buzzer PJ32S1P000 PJ32S 110Vac - 2 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT - buzzer (*) PJ32S0P100 PJ32S 110Vac - 1 NTC - flytbare klemmer-16a SPDT dig. input - buzzer PJ32S1P100 Tab (*) S modeller med to følere, PJ32S00* og PJ32S0P *, er lavet således, at den anden føler kun bruges til måling og vi sni ng af t emperaturen for fødevareopbevaring (fødevarer føl er). Ti l st yri ng af den anden føler er di s se model l er program m eret som Y m odell er m ed de ti l s varende param et re, dog uden afrim ni ngs rel æ. Det er kl art, at de må i nds ti l l es sål edes for ikke at bruge afrimningsfunktionen eller om nødvendigt kun tidsbaseret afrimning (d 0=2 for tidsbaseret afrimning, d I =0 for ingen afrimning eller d I >0 for cyklus afrimning). Top model med 1 relæ + 1 alarm relæ, 1 føler dig. input, seriel forbindelse KODE PJ32S 230Vac - NTC - flytbare klemmer - komp. relæ (8A NO) + alarm (8A SPDT) (**) PJ32S20000 PJ32S 110Vac - NTC - flytbare klemmer - komp. relæ (8A NO) + alarm (8A SPDT) (**) PJ32S20100 Tab (**) S modeller med alarmrelæ, PJ32S20*, er programmeret som X modeller for at bruge programmeringsfunktionen til status for alarmrelæ via parameter H1; da de har ikke afrimningsrelæ, skal de programmeres således for ikke at bruge afrimningsfunktionen eller om nødvendigt kun tidsbaseret afrimning (se (*) Tab ). Eco model med 2 relæer: 2 følere, 2 8A relæer, faste klemmer PJ32Y 12Vac/Vdc - 2 NTC - komp. relæ (NO) + afrimnig (SPDT) Top model med 2 relæer: 1 / 2 følere, 2 8A relæer, flytbare klemmer, seriel forbindelse PJ32Y 230Vac 2 NTC følere - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) PJ32X 230Vac - 1 NTC føler - 1 digital input - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) PJ32Y 110Vac - 2 NTC følere - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) PJ32X 110Vac - 1 NTC føler - 1 digital input - komp. relæ (NO) + afrimning (SPDT) kode PJ32Y0EL00 Tab kode PJ32Y00000 PJ32X10000 PJ32Y00100 PJ32X10100 Tab Top model med 3 relæer: 2 følere, flytbare klemmer, seriel forbindelse kode PJ32C 230Vac - 2 NTC - komp. relæ (8A NO) + afrimning (5A NO) + vent. (5A NO) PJ32C00000 PJ32C 110Vac - 2 NTC - komp. relæ (8A NO) + afrimning (5A NO) + vent. (5A NO) PJ32C00100 Tab ADVARSEL: instrumentversionerne med andre displayfarver end rød kan ikke leveres for øjeblikket. 9

10 2.2.2 NTC og PTC følere Alle PTC og NTC følere tilpasset Carels standard kan bruges, med modstandsværdier på 985 Ω ved 25 C, for PTC, og på 10 kω for NTC. Nedenfor er nogle koder på de mest alm. versioner. Beskrivelse Driftsområde ( C) Beskyttelsesindeks KODE NTC føler, 6x15 mm pære, plastik, IP67 NTC0**HP00 NTC føler, 6x40 mm pære, metal IP67 NTC0**W*00 PTC føler, 6x40 mm pære, metal, 1.5m lang IP67 PTC015W000 NTC føler, vægmontering IP30 ASWT NTC føler, kanal IP40 ASDT Tab Tilbehør Transformere (kun for instrumenter med 12Vac strømforsyning). Beskrivelse TRA 12: 3 VA, 240/12Vac uden sikring på primær TRA 12: 3 VA, 240/12Vac uden sikring på primær kode TRA12VDE00 TRA12VDE01 Tab Serielle adaptere Beskrivelse optisk-isoleret RS485 serielmodul Ekstra modul for HACCP kode PJOPZ48500 PJOPZHACP0 Tab Programmeringsnøgle Beskrivelse programmeringsnøgle for plug-in code PJOPZKEY00 Tab Plug-in rammer i forskellige farver Besskrivelse pakke med 30 rammer, GRÅ (STANDARD) pakke med 30 rammer, BLÅ pakke med 30 rammer, RØD pakke med 30 rammer, HVID pakke med 30 rammer, GUL pakke med 30 rammer, ALUM. METAL pakke med 30 rammer, BLÅ METAL pakke med 30 rammer, GULD METAL pakke med 30 rammer, STÅL METAL code PJOPZFG000 PJOPZFB000 PJOPZFR000 PJOPZFW000 PJOPZFY000 PJOPZFMA00 PJOPZFMB00 PJOPZFMG00 PJOPZFMS00 Tab Koder for sæt: såfremt kunden ønsker det og bestiller tilstrækkeligt kvanta kan plug-in instrumenterne pakkes i sæt af 10. Instrumentet kan også bestilles sammen med tilbehøret kunden skal bruge. Kundebaseret programmering af parametrene er også muligt. Koderne for sæt fastsættes i.h.t. kundens ønske. ADVARSLER: sættene er pakker á 10 instrumenter med tilsvarende tilbehør; på ordrer skal angives total ønsket antal instrumenter (ikke antallet af pakker). Mængden skal kunne deles med 10, da der ikke leveres delpakker. Antal komponenter af hver i sættet er 10 enheder, dog er instruktionsblad undtaget, idet dette kan bestilles enkeltvis. 10

11 2.3 Bruger interface, betydning af funktionsindikatorer og LYSDIODE display Fig viser plug-in frontpanelet : display og knapper. På frontpanelet af instrumentet er der et display med 3 cifre (ref. 4 i fig ) og tre LYSDIODER, der lys er bag knapperne (ref. 1, 2 og 3 i fi g ). Disse angiver:! denne lysdi ode angiver s tatus (on el l er off) for den styrede aktuator, (normalt en kompressor); knappen oplyses af en grøn lysdiode, og dette fås kun på T op model l er. Status for lysdioden kan være følgende for at indikere: altid tændt blinker uafbrudt blinker 2 gange efterfulgt af pause KOMPRESSOR I DRIFT anmoder om kompressor aktivering uafbrudt cyklus igang Tab Fig ( ) * ), ) ) ) - ) + ). ) " Alarm signal: kun på Top modeller, rød lysdiode bag knappen. # Afrimning i gang: kun på Top modeller, grøn lysdiode bag knappen. Status for lysdioden kan være: altid tændt blinker uafbrudt afrimning i gang anmoder om afrimning Tab $ LYSDIODE DISPLAYET VISER EN AF FØLGENDE MEDDELELSER, AFHÆNGIG AF DEN IGANGVÆRENDE FUNKTION: i normal drift: værdien målt af omgivelsesføler eller den anden føler; ved indstilling af parametre: parameterkode eller tilknyttet værdi; ved alarm: blinkende kode for funden alarm skiftevis med temperaturværdi. Tem perat ur mål t af føl er vi s es i grader (ºC or ºF ). Di s play tem perat urom råde: ºC (el l er ºF ). Væ rdierne for param et rene kan vari ere fra -99 ti l +199 og i nogle ti l fæ l de fra -127 t i l Det ubrugte segm ent af ci fret l æ ngs t til venstre er normalt altid slukket, ekspansionsmoduler (serie 485 og HACCP ) kan bruges til at signal ere ti l s t and el l er parameterprogrammeringsmåde. Komplet beskrivelse se ekspansionsmodulmanual Anvendelse af tastatur Tre knapper (5, 6 og 7 i Fig.2.3.1) bruges til aktivering og afbrydelse af instrumentets driftstilstand og indstilling af parametrene. Brugen af knapperne kan opdeles i to forskellige situationer: en til normal drift og en anden til ændring af parametre. For hver knap kan følgende gøres i begge situationer. ' I normal drift og hvis den holdes nede i mere end 5 sek.: aktiverer/ afbryder uafbrudt cyklus (kompressor). Ved parameterændring: skifter parameter; øger parameterens værdi. % I normal drift: stiller den hørbare alarm i bero (kun hvis til stede); viser og/eller indstiller Set Punkt; hvis holdt nede i mere end 5 sekunder, ikke under en alarm : adgang til menuen for indstilling af "F " parametre (hyppigt anvendte) & hvis holdt nede når instrumentet tændes sammen med knappen akt i veres proceduren RES ET (nul st i l ). Ved parameterændring: viser værdien af den valgte parameter /forlader display; hvis den holdes nede i mere end 5 sek. ved parameterændring gemmes ændringer. I normal drift: Hvis den holdes nede i mere end 5 sek.: manuel afrimning starter, hvis aktiveret. Ved parameterændring: skifter fra en parameter til den forrige; sænker værdien på parameteren. 11

12 3. INSTALLATION Installationsfunktionerne for plug-in styringerne kan grupperes som følger: 1. selve installationen af instrumentet; 2. elektriske forbindelser: følere, strømforsyning og aktuatorer; 3. indstilling af driftsparametre. 3.1 Selve installationen af instrumentet 1. Indsæt instrumentet i hullet i.h.t. bore-skabelonen, 71x29 mm; 2. Anvend beslag til montering (for alle Eco versioner): lås instrumentet til panelet ved at skubbe beslaget. 3. For montering med skruer fra front panel (kun for Top versioner): lad instrumentet hvile på frontpanelet og spænd de to skruer med skruetrækkeren. Følgende giver en nøjagtig beskrivelse af proceduren. Tykkelsen på fastgørelsespanelet må ikke overstige 3 mm. 3.1 Fjern frontpladen og kontroller, at de to fastgørelseskroge sidder på deres plads (de må ikke rage ud over hulskabelonen). Man kan få skruerne af ved at skrue på dem og trykke dem ned, mens der skrues. Skru ikke for meget, da skruerne ikke må fjernes fra fronten. 3.2 Forbind alle kabler til deres klemme eller sæt de fortrukne flytbare klemmer i deres forbindelsesklemme. 3.3 Indsæt instrumentet i panelet og sæt de tilsluttede kabler på deres plads. Hold instrumentet på plads ved at trykke midt på fronten og brug en skruetrækker til at dreje den nederste skrue 90. Fastgørelseskrogen skal flytte sig og hage sig fast i panelet. Skru indtil fronten sidder fast. 3.4 Gentag proceduren for den øverste skrue; 3.5 Hvis fastgørelseskrogen ikke klikker på panelet (max. tykkelse 3.0 mm), skrues skruen af, mens der trykkes samtidig med skruetrækkeren, således at krogen går tilbage. Som nævnt under punkt 1 må der ikke skrues for meget,da skruerne ikke må fjernes fra fronten; 3.6 de to skruer skal spændes med samme tryk, så det ene hjørne ikke er højere end det andet. SPÆND IKKE for meget, når frontpanelet sidder fast spændes en halv omgang mere for at presse pakningen sammen. 3.7 sæt frontpanelrammen på. 4. Hvis instrumentet skal fjernes gøres følgende: 4.1 Tag frontpanelrammen af; 4.2 skrue den nederste skrue af, når frontpanelet løsner sig, holdes trykket på skruen, der skrues yderligere 90 for at få takken tilbage i noten. 4.3 Gentag for den øverste skrue. 4.4 Fjern instrumentet fra panelet, hold det vandret; ADVARSEL: Der bør anvendes en skruetrækker Pozidriv 1 (PZD1) Phillips hovedskruetrækker. Anvend ikke elektrisk skruetrækker. 3.2 Eltilslutninger Instrumenterne i PJ32 serien har forskellige forbindelsesklemmer: Eco modellerne har traditionelle faste klemskruer; Top modellerne har derimod flytbare klemmer med to typer kabeltilslutningsblokke: skrue eller via krympning. Modellerne med flytbare klemmer gør det meget let at tilslutte instrumentet, både ved installation og vedligeholdelse. Desuden undgår tilslutningsfejl da de tre tilslutningsblokke har et forskelligt antal pins Strømforsyning Plug-in instrumenterne tilsluttes strømforsyningen med klemme 8 og 9 på Eco modeller, eller med den flytbare tovejs blok til indsætning i klemme 8 og 9 på Top modeller. Spændingen til disse klemmer skal indenfor den angivne tolerance svare til værdien på instrumentets tilslutningsetiket. Værdierne er 230Vac, 115Vac og 12Vac/Vdc, afhængig af koden. Elisoleringen i instrumentet for modeller med netspændingsforsyning (230Vac og 115Vac) svarer til forstærket isolering. Modeller med 12Vac/Vdc strømforsyning er ikke isoleret. For at sikre korrekt drift ved spændingsfald har alle plug-in instrumenter lavspændingsdrift: under en vis grænse reduceres strømmen til displayet gradvist op til total afbrydelse af display og lysdioder. Alle øvrige funktioner er sikre indenfor det maksimalt tilladte spændingsfald, især bevares relæets status. Når normale strømforsyningsbetingelser er tilbage, nulstilles display og lysdioder. 12

13 Fig Særlig advarsel F or di rekt e ti ls l ut ni ng af ins t rum ent et og kont rol af kabel føri ng må føl gende nøj e læs es og di agram m erne overholdes. Tilslutningsfejl kan forårsage sikkerhedsrisiko for brugeren og beskadige instrumentet og de tilsluttede komponenter. Husk også at units skal monteres med de påkrævede elektromekaniske sikkerhedesanordninger for at sikre korrekt drift og si kkerhed for brugeren. For 12Vac versioner, hvis den tilgængelige strømforsyning er : n ets pæn d i n g, en sikkerhedstransformer er påkrævet (Carel kode TRA12VDE01 eller TRA12VDE00) for at garantere dobbeltisolering mellem strømforsyning og lavspændingselektronik indeni. Hvis påkrævet er beskyttelsessikring serielforbundet med primær (32 mat, for kode TRA12VDE00) uundværlig. Forbindelsen mellem transformeren og instrumentet skal væ re så kort som mulig. l avs pæn d i n g i forvejen, men ik k e 12Vac, en egnet tilpasset transformer skal anvendes : dobbeltisolering mellem primær og sekundær og egnede surge features on på primær (2000V for industriel anvendelse ). 12Vac, instrumentet kan strømføres direkte ved flg. betingelser. Strømforsyningen må ikke tilsluttes aktuat orer og må ikke væ re i næ rheden af andre t i l s l ut ni nger, der kan forårs age int ens it et s fors t yrrel s er. I t vi vl s t il fæ l de og for at garant ere overensstemmelse med elektromagnetiske immunitetsstandarder anbefales en isoleringstransformer med egenskaber som beskrevet ovenfor.. Hvis mere end en styring med 12 Vac strømforsyning forbindes til den samme transformer, skal kablernes pol ari t et kont rol l eres på den måde, at hver klemme på transformeren skal forbindes med den samme klemme på alle styringer. I sådanne ti l fæ l de må overensstemmelse med EMI standarder evalueres af fabrikant / installatør Generel advarsel omgivelser ved installation og tilslutning Undgå mont ering af panel i føl gende omgi vels er: relativ fugtighed over 90% eller tilstedeværelse af kondens ; stærke vibrationer; udsat for vandstråler uafbrudt ; udsat for aggresiv eller forurenende atmosfæriske midler (f.eks. svovl og ammoniakgasser, salttåger, røg) hvilket kan forårsage korros i on og/el l er oxi dat i on. høj magnet i s k og/ el l er radi ofrekvens fors t yrrel se (undgå ins t all at i on næ r sendeant enne) direkte sollys og atmosfæriske midler generelt. store og hurtige udsving i omgivelsestemperatur; eksplosive eller blandinger af brandbare gasser s t øv (dannel se af korroderende pat i na m ed mul i ghed for oxidat i on og neds æt t el se af i s ol eri ng). Disse advarsler skal overholdes ved tilslutning: anden elektisk strømforsyning end den foreskrevne kan beskadige systemet alvorligt. brug egnede kabl er ti l kl em merne. Løs ne hver skrue og indsæ t kabel enden og spænd skruerne. Træ k let i kabl et for at se at de er ordent l igt sat fast. adskil så vidt muligt følersignal og digitale indlæsningskabler fra induktive belastninger og strømkabler for at undgå el ektromagneti ske forstyrrelser. Læg aldrig strømkabler og følerkabler i samme kabelskinne (inkl. dem for elkabler). Installer ikke kabler i umiddelbar nærhed af strømanordninger (kontaktorer, termomagnetiske anordninger og andet ) Reducer længden på følerkabler så meget som muligt og undgå at sno dem om strømanordninger. Følerne skal tilsluttes med afskæ rm ede kabl er (m i nim um tvæ rs ni t for hver ledni ng: 0. 5 m m 2 ); F ølerne kan ins t all eres i op ti l 100 m afs tand fra styri ngen. For at udvide afs t anden fra følerne s kal anvendes kabl er med m i ni mum. tværsnit på 1 mm, afskærmet om muligt. I så tilfælde skal afskærmningen tilsluttes den alm. føler. Den anden ende af afskærmningen må ikke jordforbindes (følerenden). anvend kun IP67 følere og afrimningsfølere; sæt følerne med lodrette pære opad for at afhjælpe afledningen af mulig kondens. Hust at termistor temperaturfølere (NTC eller PTC ) ikke har nogen polaritet, så rækkefølgen for tilslutningen af enderne er ikke vigtig. undgå direkte kontakt med indbyggede elektroniske komponenter. Eldiagrammer for multi units, eksempler på serielforbindelse af instrumenterne: 13

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere