REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014."

Transkript

1 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl til Torsdag kl til Fredag kl til Sted: Mødelokale F på 4. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Mikael Rørsted deltog ikke i mødet fra kl til den 23. oktober, Asbjørn Keiding, Maria Frej deltog ikke i mødet fra kl til kl den 22. oktober, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent: Henrik Wenzel Andreasen (pkt og 18-22), Connie Nielsen (referent), Niels Græsholm (pkt. 5), Steen Bochis (pkt. 4 og 17), Jens Fuglsang (pkt. 11, 12 og 16). Godkendt af udvalget den 7. november Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra sidste møde til orientering Statens Kunstfonds bestyrelse Økonomi Musikskolernes rolle i Danmark Nedsættelse af arbejdsgrupper Musikhandlingsplan fra International musikformidling for alle genrer - Fællespuljen Henvendelse om transportstøtte Projektændring vedrørende Tako Lako 133 Hoveduddeling

2 Side SKMP10 Musikundervisning og lignende aktiviteter SKMP20 Amatørmusik SKMP42 Orkestre, bands, kors og ensembler SKMP51 Koncertvirksomhed mellem 4 og 9 koncerter SKMP52 Koncertvirksomhed mindst 10 koncerter SKMP60 Efteruddannelse SKMP70 Informations, dokumentations, og publikationsvirksomhed Musikdramatik 19. Meddelelser 20. Kommunikation og formidling 21. Næste møde 22. Eventuelt Til orientering: - Mødekalender - Årshjul

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik godkendte dagsordenen. 2. Godkendt referat fra sidste møde til orientering Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tog det godkendte referat til efterretning. 3. Statens Kunstfonds bestyrelse at tage referatet til efterretning 4. Økonomi at tage økonomirapporteringen til efterretning 5. Musikskolernes rolle i Danmark at formanden sammen med Niels Græsholm tilretter arbejdsgruppens oplæg om Musikskolernes rolle i Danmark på baggrund af de fremsatte bemærkninger. Derefter sendes oplægget til udvalgets godkendelse på mail, inden det oversendes til ministeren. 6. Nedsættelse af arbejdsgrupper at tiltræde kommissorium for arbejdsgruppe om regionale spillesteder og honorarstøtte på betingelse af, at tidsplanen ændres, så statusrapporter indsendes inden sommer, og evalueringsmøder afholdes i august og september at tiltræde kommissorium for arbejdsgruppe om MGK, DAM og Det Danske Suzukiinstitut at tiltræde kommissorium for arbejdsgruppe om genreorganisationerne, Dacapo, Spot Festivalen og Copenhagen Jazz Festival at udpege Bente Dahl, Asbjørn Keiding, Mikael Rørsted og Henrik Marstal som medlem af arbejdsgruppen om regionale spillesteder og honorarstøtte at udpege Bente Dahl, Maria Frej, Niels Rønsholdt og Henrik Jansberg som medlem af arbejdsgruppen om MGK, DAM og Det Danske Suzukiinstitut at udpege Bente Dahl, Maria Frej, Niels Rønsholdt og Henrik Jansberg som medlem af arbejdsgruppen om genreorganisationerne, Dacapo, Spot Festivalen og Copenhagen Jazz Festival

4 Side 4 7. Musikhandlingsplan fra 2016 at emnerne i udvalgets oplæg til ministeren skal være: Udvikling af livemiljøer Udvikling af publikumsmiljøer Udvikling af læringsmiljøer Mangfoldighed DR at udpege Niels Rønsholdt, Mikael Rørsted og Maria Frej til arbejdsgruppen vedrørende udvikling af livemiljøer at udpege Niels Rønsholdt, Maria Frej og Henrik Jansberg til arbejdsgruppen vedrørende udvikling af publikumsmiljøer at udpege Asbjørn Keiding, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt til arbejdsgruppen vedrørende udvikling af læringsmiljøer at udpege Henrik Marstal, Asbjørn Keiding og Bente Dahl til arbejdsgruppen vedrørende mangfoldighed at udpege Bente Dahl, Henrik Jansberg og Henrik Marstal til arbejdsgruppen vedrørende DR at arbejdsgruppernes oplæg drøftes på næste møde 8. International musikformidling for alle genrer Fællespuljen at bevilge 2 mio. kr. til de 8 ansøgte projekter Niels Rønsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. 9. Henvendelse om transportstøtte at foreslå, at Via Artis Konsort fremover sikrer sig ved indgåelse af kontrakter, at ensemblets transportudgifter dækkes af koncertarrangøren, hvis der alligevel ikke tages entré til koncerten 10. Projektændring vedrørende Tako Lako at godkende den ansøgte projektændring Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af sagen. Journalnummer KAB på grund af inhabilitet.

5 Side 5 Hoveduddeling 11. SKMP10 Musikundervisning og lignende aktiviteter at bevilge kr. til 28 ansøgninger at give afslag til 48 ansøgninger Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Asbjørn Keiding forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP , SKMP , SKMP , SKMP , SKMP , SKMP , SKMP , SKMP , SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Niels Rønsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. Henrik Jansberg forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. 12. SKMP20 Amatørmusik at bevilge til 24 ansøgninger at give afslag til 8 ansøgninger Asbjørn Keiding forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP , SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Henrik Jansberg forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. Udvalget besluttede tillige, at de gerne ville mødes med ORA i den nye år. 13. SKMP42 Orkestre, bands, kors og ensembler at bevilge k. til 151 ansøgninger og give afslag til 120 ansøgninger Asbjørn Keiding forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP , SKMP , SKMP , SKMP , SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Henrik Jansberg forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet.

6 Side 6 Niels Rønsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP , SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Mikael Rørsted forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. Maria Frej forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. 14. SKMP51 Koncertvirksomhed mellem 4 og 9 koncerter at bevilge kr. til 107 ansøgninger at give afslag til 45 ansøgninger Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP , SKMP , SKMP , SKMP , SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Asbjørn Keiding forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. Niels Rønsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. 15. SKMP52 Koncertvirksomhed mindst 10 koncerter at bevilge kr. til 76 ansøgninger at give afslag til 28 ansøgninger Maria Frej forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Mikael Rørsted forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. Niels Rønsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Bente Dahl forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. 16. SKMP60 Efteruddannelse

7 Side 7 at bevilge kr. til 9 ansøgninger at give afslag til 6 ansøgninger Henrik Jansberg forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. Bente Dahl forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. 17. SKMP70 Informations, dokumentations, og publikationsvirksomhed at bevilge kr. til 18 ansøgninger at give afslag til 19 ansøgninger Maria Frej forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP og SKMP på grund af inhabilitet. Niels Rønsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af ansøgning med journalnummer SKMP på grund af inhabilitet. 18. Musikdramatik at tage orienteringen til efterretning 19. Meddelelser Ingen. 20. Kommunikation og formidling Udvalget besluttede, at de gerne ville komme med et udspil til pressemeddelelsen/nyheden om hoveduddelingen. Maria Frej begynder på meddelelsen, der derefter rundsendes på mail til udvalgets medlemmer. Pressemeddelelse/nyhed skal udsendes fredag den 14. november Næste møde Tirsdag den 18. november Eventuelt Intet.

8 !! " #$% &'' # " %!! ( &$& )!' ( * +&+,$& -./, ( #&!! )- ( &$&&24 ( 3. (" 2 ( (( 5 6&$ " () &'6 &07 8 (* # 6#$ (-!' 9 (1! $ 3& " ) ' +'!: *( ) &9 #&; ) &'' # ## )" 52<,3 5, ) #%$#!! )( )) &'' # " )* '%!! ) )- 2==!' ( )1 &' * 95 +' * &' * +7+'4$ *" 5&'79!! * 5&'79!! *( 9& 9!! *) $8 >+$; ** #!7# *- &+, *1 '&'' - '&'' - 6$&9# - -" 3$7&!!#!! ( -,2AA.,0 " -( &, # -) 5 ( -* & !!

9 -1-1 3,B 1 3,B 1, 0; 1" ( 1 74>!! 1( '%!! ) 1) 8%8%C'!! 1* &'7& 1- $&/ # &$$7D '&#!!!! " $69!! " 5 &!0# ( 7!! ) ) 20 # * &' $%47$&# - &!+'$2 1 &'4%&'>!! " &'4%&'>!! #&4!! <$&'# " (,##0!! ( 0 $5$&9# ( 1 B3 " <5, ( " <3 " 5 * "" & $5$&9# " E "( E ( ") '%> &'6 % "* 5 ) "- *!!6!$4' " ( "1 &+#$$$ 25% 5 ",##0!! 2 ( (.7&$ " ) 5, * ( - $&## 7# 1 '$'$

10 ( 8&+7# ( 5 #''&'!' ) ( 5 (" 5 ) ( #9>$&$$& D&& 0 (( 73 +#5$&9#5 & ( () &$68. $ ( (* "( (- " (1 ''$&&$ ( ) 24#%+7$ ) 0 $5$&9# ) &$& 68$!&'!$4!&' ( )" )" #,' )(.7&$&5 $ )) $$2# ( )* &' #>,$= ( )- &#%+' )1.53,0 * 20 ( * 2 #.7&$ * $&# " *" 3&& ( * 2. *( /; *)!&#/# ** 7&2## ( *- &!.$ 0 ( *1 9$!! *( - $7&!$ *( - 55.E0 - $#24 ( -" &5 - &''## $ ( -( 78 ( -) $&0 -* & # --!%#$$& -1,+' 1 203&$7$ 1 &+7#,#&+7'9;&+7#,#&+7 ( 1 5 $&+;#&$=3$F "( 1" '&' &%87& ( 1 &&/ 6 / + 9;&&3C& ( 1( >4#%8 1) 5&'& 1* # (

11 1-, >7 ( 11 5 & 7#!!' 7 $& $&&+7# ( + ".$7# ( 55.E0 ( +&+,$& ( ),8$0 * 2!&9;&4&0/&##24 ( - 5 &$&#%#6&/&#'&!&' 1 &5>#$& ( 0&##!C ( "./,0 00#G4 *(., (./,0 &+& ) :#&$ *./,0 -.7&$&7# ( 1 H9C (!%#A&!!! *( 9$9;&# '8 5&$# ( " >C##$8'9$$9;&+7!6# ( &+# ( ( 44''2#! ( ) &#874'' ( * &#$! ( - $, %8&# 1!&# ( " IA.3;.IA " " &2#&# "" 79, ' (( " $$' *( "( A&#' ")./0 ( "*!7,6 "- 2' %& ( "1 & ( $! (,>!& 00# ( " $!&+'; 2+ %49' 9 ( ( 2' %, *( ) 4 7 * &$&,>$& - A %&; 1,&##7 (

12 ( 5 ( ( &''# 4 ( ( $&! (" 2 ( &5$ ( (( 200H2 7 ( () 2+ % (* #0& &; ( (- $,#C&#3$ (1,4' ( ) #.; ( ) 2 6&$ $$. 7 #! ( ) $.7&$ $ ( )" &% & & ) $8 >+$; ( )( #=! 6 %&; ( )) %$&# ( )* & )-!&# # )1 2%+' ( * '7 #! ( * * *" 4%79' *( * $3C# *( *( &!' *) 9 &##&'> # ** %4' 9 *- &+ #&+7 *1 8#&7, ( - &$&>C#669-4,%&+ ( - /4,+7 -" &# - 00&+; *( -( 8&+; -) &$+9;$9 # -* 7/7&$#%!; -- #>C: &#C$7 #! " 1 &' #>A$7 1 >#&$ ( 1".0,#& ( 5# ( 1) 2 7,8##& 1* 0 1- &' ( 11,87$&$; ", 'D& ( " #$$& (

13 " 97!!8 ( "" $$$7&2 " $$&&' '$& 9;2&!>4 "( 5 & #8 ( ") &'9&'!79;$7,>F'# "*,&+$&# &&# "- 0 "1 0 " ' #% ( " &$&%4## ( " $&$&#&&0 $ ( "" 5++,& & ( " &5 ( "( 3 '#!%#$&+5&+$ ( ") 7# ( "* 9 &##&'> # "-,,?,# 2 "1 $6,& A! ( " '2 27& ( " &$&5&&$ ( " 5+7 " " $&+'#H,+7 " $&#%+7$= " ( 3&$& $ - " ) '&#!! " " *.C+&#& %8 " -!; " 1 8'% ( "" &0,&, ( "" +7G5# ;9;$+7G&'#5# ( "" 2+ %5&+7 ( """ 3&'# *( "" &$$2 ""( 2 $7+7#$= "")...E0 ""* 2049# ""- H$6!+9;$' ""1 #&&+&+ " 4#9$4>$ " >482 ",+7 ( "" #%$3&#7#!/+7 ". 07H 07 J$$ ( "( $&D#'& ") 5 &!.&+ "*.3 "- "1 &' 9 ( "( &#7$ "(!0#9;7# "( &+7#2$#& (

14 "(" $ %! "( $&'.# "(( #H24.7&$ "() 0 "(* &',& "(-.+&#&#%+7$&+' "(1,E5/0%>4 ( ") $.7&$&H7 #!2 ") #&' ") &$, +'& ")",&'9;$, ") $6% ")( &'#8%&$ ( ")) 5#% ")* &+7 ")- ; ( ")1 0 "*, +7##7!!9&## "* $7&/&$7># "* $7&%7& "*" &4 ( "* 24,>!&&+'!& "*( &+ "*) ##% "**,+7&# ( "*- ##!%# "*1 %G+7#$=&'; ( "- $0 "- &! 2' "-,.0 ( "-" $&$$ "- &#8=!%# "-( &#6;#+ 7 #&+ "-) 7!.# - "-*,8 $7 $ "--!<9 "-1 & "1 200A% "1 5&#&0 ( "1 &#7 + ;6 1 "1" &''# ( "1 "1( &7# "1) 0 "1*.& ) "1- $$7& ( "11 &#$$! $'6#$ &' #> (,&$7' " 7$ 63 &+ "( 2002$.7&$ (

15 ( 5!%# (( ) 3$!' ( * 0 - K5 )( 1. ) &! #!!'$;6$'# ( 4>C " 5 &.!$<!!# ( ( /7&$ +7&; ( ) &' #>#3 &# * 33 - &2 +'; 1 3 &+ $ (.L,0 ( 7#$&&+.08! " &$&##; 0#$ ( ( 8,&+; ) 7 &!%# ( * >,&$#& " - #&$#9;9%C'4#&! ( 1 $7&/&6# ( " &#7!! " %$&A&# " 2+ % "" &$&$7 ( " 3#M&A&& ( '.&$82==6$&9# ( ( > 2=='#% ( ) 3$7&!!#&'6 & ( ( 1 5,. * (.,, ( &!&7 9$ #$+$ * ( 5K,5 1( ( " 2 7C$9&'6 & 1( ( 34&'6 & ( ( ( #92==+#%$4$$6 & ( ) 74>&'6 & ( ( * :#49&'6 & ( - &$2=='#% * ( 1 &'2# ( "! $6 &6 3>! ( " #95 #'.#% ( ( " 2==1* ( "" 9$>8'&'' ( " ' 97$944 (

16 ( "( 05H$ &' 1 ( ") 5 #'!&'#$58% ( ( "* #% '&N$$&!$#&7$ ( "-., ( "1 3# ( ( 9%!!!&'6 & * ( +'&&$&$ ( 5.5 ( ".$ 3&& ( >4&&'6 & * ( ( 54&'6 & ) ( ),25 ( ( * #'%$ ( ( - '&9!!!&'6 & ( 1 78$+#9;6#$ * ( ( 2<K;K5 ( ( &'6 &.C+&#& ( ( <5 ( (" <2<5 ( ( &2==.#% ( (( 5 $7 #! ( () &# ( (- >4#% * ( (1 #$'9N9#4!&'6 & ( ) #$4##,C#! ( ) K2AA, * ( ) '0 >'$9;+=$&## $ * ( ) <,5 * ( )( &$8&# ( ( )) 5.5<,3 * ( )*!%#$$& ( )- < ( )1. D%##&+ ( * &'+654 ( *,&$5& ( ( * * ( *" $58'#'% ( ( *,&'4!!!&'6 ( *(!!!&'6 &, ( ( *) 3,,G5 ( ** $ &'6 & * ( *- 4%83 * ( *1 C#$ ( ( - #$ % 7$& ( - 20 ( - ##0!!!&'6 & * ( -" 40&##!6 & ( ( -!9&&'6 & *( ( -( #9! ( ( -) 0C&'6 & ( -* 1( ( -- 23

17 ( -1 '>!&'6 & ( ( 1 &'&4 ( 1 $ 6$, ' ( 1 0&'&'6 & ( ( 1" &##&$9;&#,4 ( 1 #'%$O +&$ &+O * ( 1(!,& ( 1) 2+ % ( 1* # ( ( 1- K5 1( ( 11 4 ( ( E. +$& ; ( 79&'6 & ( #C#$G&'6 & ( " 55 ( (, ++P ( ( ( &$#$&'G$6 & ( ), 7 #!&'6 & ( * #&&#&% ( - 2==&$49& ( ( 1,22AA, ( #&4!! ( B42==6$&9# ( ( 2049# ( ( " 5 ( 3&% &'6 & * ( ( 5 & +' * ( ) K75$ ( ( *. 07&75$&9# 1( ( - #9&'6 &61-* 1( ( 1 8%8%C'&'6 & ( 542=='#% ( ( &#874'' ( &#&&'&!' ( " &'&C ( 53 ( ( &'0:/&##! ( )!! ( * &' #$' #$9& ( ( - G561 ( 1 5 * ( " 6&%$ ( " / ( ( " 53$7&!!#&'7 ( "" <,5G ( " &% &'6 & ( "( 8&'&5&'79 * ( ") E * ( "* 73 +#5$&9#5 & * ( "- '&$#'% ( "1 >8'#'% (,>4 1(

18 ( %&#&'6 & ( ( 2804>' # ( ( " <$% ' +$6 & ( 535 * ( ( &$$ ( ( ) &%&'6 & * ( * &#5 &6!$&!&' ( - $0&'6 & * ( 1 08 ( ( 2==# ( ( 35 ( (!!' +$&3$>8## 1( ( (" $$& #&$5$&9#79;$$F! ( ( 24#%+7$ ( (( #5%&+&# ( ()! ( ( (* 6# * ( (- #%$#2=='#% ( (1 #&'.7&$&6# ( ) $.7&$ $ ( ) K53 * ( ) 9$>C##5 #'!&'5 & ( )" #&' +$&> # ( ) 9C$ ( )( 5E5 ( )) $$F! * ( )* #>#$ ( )- &'&2C0& ( )1 A3 ( 1( 2E35 ( 1),, *( ( 1*!0 &$6 & $ ( 11 9 (. 07!!5$&9# ( ( '&#&'6 & ( :5$&9# ( ".; ( ( 'C0 "( ( ( 5 & &+ +', '& ( ( ) 5 &&!!#$! " ( - % &'6 & ( 1 '40&&'$$& ;#$$$& ;& 9 ( ( #$6 &% %A ( 2AA5 ( 5&'9C'&'6$&9# ( ". D%##&+ - (,;5 ( ( ( 49$ &$ ( ( ) <535

19 ( * 5!#&7$4% ( ( - 72==5$&9# " ( ( 1 5 &&6$ ( &+%.7## ( ( 5 &5 $ 66 ( ( &''#%%2==9C'$ ( ( " 55 ( 7&$&': ( ( ( '$&#'%$,! ( ) # ''0&#6$&9# ( ( * 8&'&,&'4 ( ( - 3$77$3 ( 1 #$##67C&77C ( " 6$&9# ( " %>$$& #.7!%&+5$&9# ( " 5=+7%$#'%$!' " ( "" 4%79!! ( ( " :', ( "( &' 9C$45> " ( ") &+7#4#7 9& ( "* 3E53 ( "- $$7& ( "1 4%79!! ( (..0 ( 5530 ( ( 4 +$ ( ( " 5 ( &'9$ ( (. 07/ #&+5$&9# ( ( ) 5&'#$'9;20I$=746$ ( ( * 5 #' 0#8& ( - 5 &2==88&9$ ( ( 1 #$$& ( ( (.0 " ( ( '# ( ( #% $$& #&$6$&9# ( ( (" 085$&9# ( ( $9&&' ( (( &$ " ( () 0&##$$0 ( (* C$9!! ( (- 535 ( (1 #!!' +$ ( ) $&##&'7 ( ) #5$&9# ( ( ) K75$ ( )" 7 ( ) 9' ( ( )( 5!42==5$&9#0 ( ( )) &+ ( ( )* 5 & "

20 ( )- ;0 ( )1,>4 * ( * 5<,3553 *( ( *!$!&$ ( ( * /E 0 ( *" 8'$&4% ( ( * 5 ( *( ##05 & *( ( *), 7 #!&'5$&9# ( ( **. 0705$&9# ( ( *- &'&>$ ( ( *1 7 '$ ) ( - $4! ( ( -,>4 ( ( -.#%!% ( -" #7 #!4>' # ( ( - 5&'#$'9;20I$=746$ ( ( -(. 07,#5$&9# ( -) D/'9;25Q##&!# ( -* D/'9;25Q##&!# ( -- A0 ( -1 D/'9;25Q##&!# ( 1 3##'&#4>' # " ( 1 7! ( 1 5 & #'5$&9# ( 1" >8## '$ ( ( 1,>4 ) ( 1( 5 &$6R * ( 1) +$6 & 9$ # ( ( 1* %7! ( 1-5 &78#&95$&9# ( ( 11 &9#!!!&'6 & " ( ( ) " $!&+9;9& ) #'%$O +&$ &+O ) ( 2AA5 *( ) ) 7!! ) * 5, ( ) - 80#>'#&3># ) >' # ), 0; ) '&'5 % ( ) #9'!& ) ",>4 ) 9' ( ) ( 9' ( ) ) H$6!+9;$' ( ) * 0 $5$&9# (

21 ! ""# * - /0 * 1 $2 * 55 *.#.#! * 55.E0 * " $&,>4# * &#$5+' * ( 2!&#&# * ) 24$! * *,0 " * -,, ( * 1 $ * " &# $$ * " 5 &&! 6; ( * " $N9;$7.7&$ * "" #6.7&$ ( * " 2==%#; *( * "( ' +'!: * ") & * "* 80 * "- &#&&'&!' ( * "1!&# 9;!&#M * #4> * 224>$ * $7& * " 2' %7 '&#9 * #&'0 ( * ( 6$&9# ( * ) 0 $5$&9# * * $ 7 * - $ 7

22 * 1 &' #>&#7&##&0 * ( 68$!&'!$4!&' * ( %>00, * (.#$ 1 * ("!'$; * ( 68$!&'!$4!&'

23 International Navn Beløb musikformidling for alle genrer 2014 SKMP JazzDanmark, WMD, Folk SKMP ROSA, Folk, MXD, SNYK SKMP JazzDanmark, ROSA, SNYK SKMP JazzDanmark, SNYK SKMP ROSA, Folk, MXD, WMD SKMP ROSA, MXD SKMP ROSA, MXD SKMP WMD, JazzDanmark, MXD, (SNYK) Antal ansøgninger:

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej. 3. marts 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 33 Mødedato: 2. marts 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl.17.00 Sted: Mødelokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen 26. septembert 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Kl. 10.00 møde med kulturminister Marianne

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 18. april 2017.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 18. april 2017. 8. marts 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 34 Mødedato: 30. marts 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl.14.30 Sted: Mødelokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal fra kl , Niels Rønsholdt, Maria Frej og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal fra kl , Niels Rønsholdt, Maria Frej og Søren B. Kristensen. 26. september 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 39 Mødedato: 25. september 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl. 15.30 Sted: Mødelokale 1, 5. sal Sidsel Risted Staun fra museumskontoret

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 18. marts 2014 Statens Kunstfnds Prjektstøtteudvalg fr Musik Møde nr. 3 Mødedat: 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 til 15.45 REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl. 9.30 til 14.30 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl. 9.30 til 14.30 Sted: Lokale 8, stuen 23. maj 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl. 9.30 til 14.30 Sted: Lokale 8, stuen Dansk Live deltog i mødet fra kl. 14.00 til 14.30 REFERAT

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Asbjørn Keiding.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Asbjørn Keiding. 30. marts 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 24 Mødedato: 7. april 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 8 i stuen Bradley Allen kom kl. 14.30 og orienterede

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 24. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 3 Mødedato: 10. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 6 Møde med Uafhængige scenekunstnere og Sammenslutningen

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 30. december 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 30. december 2014. 10. december 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 10 Mødedato: 9. december 2014 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen REFERAT Henrik Wenzel Andreasen (pkt.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 20. maj 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 15 Mødedato: 19. maj 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.15.45 Sted: Mødelokale 8 i stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

REFERAT. Bradley Allen deltog fra kl. 11.30 til 11.45 med en orientering om EU s kulturstøtteprogram.

REFERAT. Bradley Allen deltog fra kl. 11.30 til 11.45 med en orientering om EU s kulturstøtteprogram. 24. juni 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 16 Mødedato: 23. juni 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Bradley Allen deltog fra kl. 11.30 til

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl.10.30, Asbjørn Keiding, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl.10.30, Asbjørn Keiding, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej. 23. maj 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 36 Mødedato: 22. maj 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl.14.10 Sted: Mødelokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl,

Læs mere

Referat. Til stede fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

Referat. Til stede fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 27. maj 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst 31. møde og Internt seminar Mødedato: 18. april kl. 9.30 19. april 2016 kl. 17.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 14. november 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 12 28. oktober 2014 Tidspunkt: Kl. 8.45 16.30 Kl. 11.00: Møde med Niels Græsholm (børn og unge) Kl. 16.00: Møde med Mute

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Asbjørn Keiding.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Asbjørn Keiding. 1. februar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 23 Mødedato: 29. februar 1.marts 2016 Tidspunkt: fra kl. 12.00 til kl.12.00 Sted: Bella Sky, Center Boulevard 5, 2300 København

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 19 Mødedato: 21.03.2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 19 Mødedato: 21.03.2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kunststyrelsen 10. april 2012 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 19 Mødedato: 21.03.2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen 30. september 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 23 9. september 2015 Tidspunkt: Kl. 9.45 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 10.00: Møde med Ib Jensen, Turnénetværket

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

REFERAT. Fra kl til deltog medlemmer af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik

REFERAT. Fra kl til deltog medlemmer af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik 6. juni 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 26 Mødedato: 16. juni 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 10.00 til 11.00 deltog medlemmer

Læs mere

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Oktober 2011 MGK Hovedstaden Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Iht. retningslinjer for afrapportering á 01.03.11 fra Statens Kunstråds fagudvalg for musik (SKM). Indhold 1. Repræsentantskabets

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 28. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 10 Mødedatoer: 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: 23.06.15 Tidspunkt: kl. 8 15.30 Sted: Lokale 6 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør tirsdag den 1. oktober 2013 kl.17.15 14. oktober 2013 Til stede: Kim Carlsen Knud Erik Andersen Liss Porsborg ( afbud ) Jørgen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 30. april 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 30. april 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 30. april 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.10 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze Jens

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand),

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Snyks virksomhed

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

REFERAT. DAGSORDEN Sagsfremstilling nr.:

REFERAT. DAGSORDEN Sagsfremstilling nr.: 6. marts 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 31 Mødedato: 28. februar 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 5 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MAJ 2015 WWW.KUM.DK MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE Alle børn bør møde musikken, allerede fra de er små det hjælper den nye folkeskolelov

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af World Music Denmarks virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af World Music Denmarks virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af World Music Denmarks virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 14 Dato: 9. februar 2015 Sted og tidspunkt: Kulturstyrelsen, mødelokale 1, stuen kl. 9-15 REFERAT Til stede fra udvalget: Astrid

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Mødet afholdt : Lørdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere