PERSONLIG SUCCES? EN BOG OM KONFLIK- TER, KOMMUNIKATION OG GAMLE MØNSTRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONLIG SUCCES? EN BOG OM KONFLIK- TER, KOMMUNIKATION OG GAMLE MØNSTRE"

Transkript

1 PERSONLIG SUCCES? EN BOG OM KONFLIK- TER, KOMMUNIKATION OG GAMLE MØNSTRE

2 EFFEKTIV KOMMUNIKATION TIL AT OPNÅ DINE MÅL For at opnå de resultater du drømmer om, kræver det at du har et stærkt mindset, og at du kan kommunikere effektivt. Som performance- og businesscoach, arbejder jeg til daglig med at udvikle og træne virksomheders medarbejdere i at toppræstere samt hvordan de kan arbejde målrettet og fokuseret mod deres mål. Dette gør jeg ved at hjælpe medarbejdere med at styrke deres mindset og deres måde at kommunikere på, igennem foredrag, workshops, team coaching og individuel coaching. I denne bog vil jeg give dig redskaber til hvordan du ved at styrke din kommunikation, kan opnå succes med det du laver. Jeg vil starte med at forklare, hvorfor konflikter opstår, og hvordan de kan undgås. I denne sammenhæng vil jeg komme ind på hvorfor menneskers adfærd og motivation ofte er forskellige. Slutteligt vil jeg bede dig tage stilling til hvilke kommunikationsmønstre, der præger din kommunikation både så du kan blive bedre til at få dit budskab igennem, samt håndtere og måske endda undgå konflikter. NÅR KOMMUNIKATIONEN BRISTER Når vi har overskud på privatkontoen, er en direkte og effektiv kommunikation sjældent et problem. Vi er tålmodige, lytter til de mennesker vi står overfor, og kommunikerer vores budskab på en klar og imødekommende måde. Men når vi som mennesker bliver presset eller føler os stresset, er der specielt to ting der beskriver vores kommunikation. For det første reagerer vi ofte på en mere opfarende og ugennemtænkt måde. Det vil sige at vi ikke altid når at tænke over, hvad det egentlig er vi ønsker at sige. I stedet reagerer vi på den følelse der opstår i os, hvilket ofte fører til inef-

3 fektiv kommunikation, hvor vi ikke får vores budskab kommunikeret klart igennem til modtageren. For det andet er det også i de situationer at vi ikke har overskud til, rent faktisk at lytte til dem vi kommunikerer med. Mange gange står vi klar med et modsvar da vi allerede har besluttet os for at vi har ret, og vi mangler blot at overbevise den vi kommunikerer med om dette. Når vi på forhånd ved hvad vi vil svare, så lytter vi ikke til den anden person. Der er forskel på at høre hvad den anden person siger, så du kan give et modsvar, der understøtter din holdning, til rent faktisk at være åben overfor den du kommunikerer med. I sidstnævnte tilfælde lytter du til hvad han/hun egentlig prøver at fortælle dig. Måske kan du huske en eller flere episoder hvor det har været svært at få dit budskab igennem, hvis du ikke følte, at den du talte med, rent faktisk lyttede til dig. Det er derfor ofte i situationer, hvor vi føler os stresset eller presset og ikke har overskud, at konflikten opstår og kommunikationen brister. Hvordan kommunikerer du når du er stresset eller føler dig presset? Hvad gør du? (Beklager du dig, bliver du vred, bliver du fordømmende etc.) HVEM HAR RET? Mange konflikter opstår, når vi reagerer hurtigt og ikke lytter til modparten ofte fordi vi har vores eget billede af, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har alle forskellige erfaringer fra vores liv, som er med til at danne vores syn på verden, i forhold til hvad der er

4 rigtigt og forkert. Jeg står op om morgenen, og danner mit indtryk af andre mennesker og situationer ud fra mit syn på verden. Mine erfaringer har været med til at bestemme, hvad jeg synes der er rigtigt og forkert, samt hvad jeg synes man bør gøre og være. Det er der ikke nødvendigvis noget forkert i. Men konflikter kan opstå, når vi har en forventning om, at vi skal og bør være enige. I de situationer vil uenigheder skabe modstand og måske endda stilstand. Til tider kan vi næsten være bange for uenigheden, og kan ikke komme videre før vi er enige. Dette er til trods for, at vi kan lære utrolig meget af uenigheden i hvert fald hvis vi ikke er bange for at slippe tanken om, at vi ikke nødvendigvis ved, hvad der er rigtigt. En ting jeg godt tør sætte to streger under, er at vi meget sjældent virkelig ved hvad der er rigtigt for andre. En løsning på dette kan være at stille spørgsmål, i stedet for at tankelæse og konkludere på andres vegne samt at være nysgerrige på dem du taler med. For at du kan udføre dette i praksis, må du blive opmærksom på din nuværende kommunikative adfærd samt hvad du skal have fokus på, for at optimere din kommunikation. DISTANCERER DU DIG ELLER LÆRER DU I EN KONFLIKT? Når vi kommunikerer med andre mennesker, hvad enten vi er i en konflikt eller ej, kan vi være optaget af to kommunikative tilgange. Den ene tilgang beskriver vores kommunikative adfærd, når vi ikke lytter, og når vi tror, at vi ved, hvad der er rigtigt og forkert for andre mennesker. Denne betegnes distancering.

5 Distancering: når du har fokus på distancering, går du hurtigt i forsvar og du angriber den anden person for at sikre, at du får ret. Du dømmer andre mennesker, og i stedet for at nærme dig og forsøge at forstå din modpart distancerer du dig med overbevisningen om at du er rigtig, og den anden er forkert. Den anden tilgang beskriver vores kommunikative adfærd, når vi bliver på vores egen banehalvdel, og er interesseret i at lære mere om mennesker, situationer og andre verdensbilleder end blot vores eget. Denne betegnes læring. Læring: når du har fokus på læring, er du åben, og lytter til det andet menneske for at forstå personen. Du er nysgerrig efter at kende til personens holdninger, og anerkender hans/hendes billede af hvad der er rigtigt og forkert. Med denne tilgang nærmer du dig din modpart, og får denne til at føle sig tryg i dit selskab. Når der er tryghed i en relation, kan uenigheden bruges til at skabe udvikling i stedet for modstand. Når du har fokus på, at dit verdensbillede er det rigtige, vil det føre til tanken og overbevisningen, jeg har ret. Dette resulterer i, at du distancerer dig fra den anden person, og har mere fokus på at få ret end på at lytte til hvad den anden person egentlig siger. Hvis du derimod vælger at kommunikere ud fra tilgangen læring, vil du opleve hvordan konflikten nedtrappes eller måske helt undgås. Det de fleste mennesker efterspørger, og ønsker, er at føle at de bliver set, hørt og anerkendt. Så snart mennesker får den følelse, er vi ofte mere villige til at gå på kompromis, og behovet for at

6 være enige fylder ikke så meget. Ved at lytte og være nysgerrige og dermed anvende tilgangen læring, opnår vi en tryg relation hvor det ikke nødvendigvis er en dårlig ting at være uenige. Så kan vi pludselig udnytte uenigheden til at lære mere og til at udvikle os selv og de opgaver vi står overfor. DU-SPROG VERSUS JEG-SPROG Hvis du ønsker at undgå konflikter, og få dit budskab direkte igennem, er det også vigtigt at være opmærksom på vores både sprogbrug og kropssprog. Jeg vil ikke komme nærmere ind på kropssprog i denne omgang. I forhold til sprogbrug kan man her skelne imellem du-sprog og jeg-sprog. Måske du kender det som ulve- og girafsprog? Du-sprog, (ulvesprog), er kendetegnet ved at vi i stedet for at tage ansvar, skyder skylden på andre og fortæller dem hvad der er rigtigt og forkert samt hvad de burde gøre. Jegsprog, (girafsprog), er kendetegnet ved, at vi tager udgangspunkt i os selv, dvs. vores tanker, følelser og handlinger. Når vi kommunikerer med jeg-sprog, forventer vi ikke at den person vi kommunikerer med, er enige med vores billede af verden. Jeg-sprog er den mest direkte vej til at få dit budskab igennem og samtidig undgå konflikter. Et eksempel kan være, at du og en kollega har en konflikt. Du føler ikke, at din kollega hører det du siger - altså, du føler ikke, at din kollega lytter til dig. Når det sker, bliver du måske sur, ked af det, eller føler dig uretfærdigt behandlet. Misforstået kommunikation kan føre til en dårlig relation eller stemning, dig og din kollega imellem, og kan ubevidst have en negativ indflydelse på jeres

7 kollegiale forhold. Der er en årsag til, at du får en følelsesmæssig reaktion. Ofte vil årsagen være at dine behov ikke bliver opfyldt, hvilket ikke er din kollegas hverken skyld eller ansvar. I øjeblikket kan det måske føles sådan, men ved at du bliver opmærksom på hvilke behov du har i situationen, kan du begynde at tage ansvar for at få det opfyldt. Når vi får en følelse af, at andre behandler os uretfærdigt, medfører det ofte til at vi anvender du-sprog for at retfærdiggøre situationen og påpege at det er den anden, som er forkert på den. Vi tager ikke ansvar for vores tanker og følelser, når vi bruger du-sprog: Du hører aldrig, hvad det er, jeg siger!. Dette vil højst sandsynligt medføre, at din kollega går i forsvarsposition, og også anvender du-sprog da han/hun nu skal retfærdiggøre, at det er dig, som er forkert på den. Altså vil dine behov for at blive hørt stadig ikke blive opfyldt. Tværtimod. Alternativet er at turde, ja turde, at tage ansvar for dig selv, og kommunikere dit budskab direkte med jeg-sprog: Jeg har virkelig brug for, at du anerkender, at du har hørt det sidste, jeg har sagt. Din kollega behøver ikke at være enig med dig, men sandsynligheden for at du bliver hørt, og får dine behov opfyldt, er meget større når du direkte beder om det. Ved at anvende jeg-sprog er der også større sandsynlighed for at uenigheden ikke ender i en konflikt. DE MENNESKELIGE BEHOV Ved at blive opmærksom på dine egne behov er det nemmere, først og fremmest, at forstå din adfærd og motivation, men også at kunne sætte sig ind i hvorfor andre mennesker gør noget andet end dig. Ifølge teorien om De Menneskelige Behov, er der otte behov som vores adfærd er drevet af. Ofte vil 2-3 af disse behov,

8 være de vigtigste og centrale for dig. Hvilke behov der lige præcis fremstår som centrale og vigtige for dig, kan ændre sig over tid og efter kontekst. Dine behov er altså ikke nødvendigvis statiske hele livet igennem. Hvilke af de otte behov tror du, er de vigtigste for dig på nuværende tidspunkt? Anerkendelse, tryghed, samhørighed, udfordring, udvikling, at bidrage, frihed, eller fred? Det er fordelagtigt at vide, hvad du har brug for, og hvad du er motiveret af, så du kan kommunikere det til andre. Hvis dit primære behov eksempelvis er at føle tryghed, så har du måske brug for at din chef hver mandag fortæller dig, hvad du skal lave i løbet af ugen. For dig er det måske en selvfølge: det gør man da. Lad os sige at din chefs primære behov er udvikling, så flyver hans/ hendes tanker måske længere ude i fremtiden, og hans/hendes fokus er et helt andet sted. Din chef har måske ikke brug for at vide, hvad der skal ske den næste uge, og motiveres derimod af de tilfældigheder, der sker i situationen. Medmindre denne chef er meget opmærksom og en menneskekender, er der stor sandsynlighed for at dit behov for tryghed ikke bliver opfyldt. Og dette er blot et eksempel - ligegyldigt hvem du har en relation til, er der mulighed for at vi blot har forskellige behov. Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis al kommunikation kørte på skinner, og at dine kollegaer, din chef, din kæreste osv. kunne tankelæse, og dermed nøjagtig vide hvad du har brug for. Det ville være nemt, eller hvert fald nemmere - problemet er bare, at det kan vi ikke forvente. Det er din opgave, at dine behov bliver mødt, og at andre ved, hvad du har brug for. Tænk også over hvad du kan gøre for andre mennesker, for at de får deres behov opfyldt. Bliv opmærksom på dine

9 behov samt hvor og hvornår du føler, at de ikke bliver opfyldt, og anvend jeg-sprog til at kommunikere dit budskab direkte til din modtager. Prøv at tænk tilbage på den sidste konflikt du havde: hvad var det i den situation, som du virkelig havde brug for og efterspurgte? Vær ærlig! Var det anerkendelse, at høre til en bestemt gruppe, stræben efter tryghed, eller noget helt fjerde? Vær åben, nysgerrig og udvis respekt, når du taler med andre. Husk på, at dit syn på verden er rigtigt for dig, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er rigtigt for andre. Bliv opmærksom på hvad du virkelig har brug for, og begynd at bede om det ved brug af jeg-sprog. IDENTIFICÉR EGNE MØNSTRE DER MODVIRKER EFFEKTIV KOMMUNIKATION Jeg har gennemgået, hvad der sker, når kommunikationen svigter, og konflikter opstår. Nu vil jeg beskrive 5 kommunikationsmønstre som vi typisk falder i, når vi føler os presset eller stresset. Disse mønstre kan forhindre os i at nå vores mål, især hvis vi ikke er opmærksomme på dem og deres konsekvenser. Måske er du bevidst omkring hvilke kommunikationsmønstre du har, måske er du ikke. Uanset hvad vil du opleve at vejen til effektiv kommunikation er nemmere når vi ikke blot lytter, og kommunikerer direkte, men også kommer vores gamle mønstre og vaner der normalt spænder ben for os, i forvejen. Som nævnt tidligere er kommunikation sjældent et problem når vi har overskud, og alt kører på skinner. Men når vi oplever lidt modstand, og tingene ikke nødvendigvis går i vores retning, vil vi i mange situationer forsøge at vende situ-

10 ationen til vores fordel. Til en start vil jeg bede dig tage stilling til det følgende: Når du ikke får, hvad du vil have, hvordan forsøger du så at have indflydelse på andre mennesker? Bruger du eksempelvis skyld, magt, eller påtager du dig en offerrolle? Læs om de fem kommunikationsmønstre i det følgende, og overvej hvordan du kommunikerer med andre mennesker. I hvilke mønstre genkender du dig selv? AT PÅTAGE SIG OFFERROLLEN Du beklager dig Du har ondt af sig selv Du føler dig såret Du følger dig frustreret Du græder Du bliver vred LØSNING: Tag personligt ansvar, ved at huske dig selv på at du har et valg. I stedet for at hænge fast i situationer hvor du alligevel ikke kan gøre noget, så fokuser på fremtiden og sig i stedet følgende til dig selv: Pyt, det er hvad det er.

11 Sig følgende til dig selv: Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Når du kan acceptere dig selv, vil dit behov for andres anerkendelse mindskes. Mind dig selv om at: Kun jeg kan afvise mig. Giv ikke andre mennesker mere magt end de egentlig har. Beskriv en nylig situation hvor du påtog dig offerrollen. Vær ærlig! Hvad gjorde du specifikt? Hvad var din løsning? AT GIVE ANDRE SKYLDFØLELSE Du plager Du fordrejer ting Du forsøger at såre Du laver hundeøjne og klynker LØSNING: Husk på, at andre mennesker kan mærke, at du forsøger at give dem skyldfølelse. Fortæl ærligt og direkte, hvordan du virkelig har det. Forpligt dig til at være ærlig, når du kommunikerer. Beskriv en nylig situation hvor du bevidst eller ubevidst forsøgte, at give en anden skyldfølelse for at få ham/hende til at føle eller gøre noget bestemt. Hvad gjorde du specifikt?

12 AT BRUGE MAGT Du bliver fornærmet, vred eller råber Du angriber, og sårer andre Du tvinger andre, og får dem til at indrette sig Du undertrykker LØSNING: Overvej i hvilke samtaler og situationer, du typisk bruger magt? Hvad skal du være opmærksom på for at kommunikere ærligt og direkte i stedet for at bruge magt? Hvad får du ud af, at kommunikere med magt? Hvordan virker det på dig, når andre kommunikerer med magt? Hvordan føles det? AT SKULLE HAVE RET Du synes altid, at du ved, hvordan tingene gøres bedst Du skal altid have det sidste ord i en diskussion Du er reserveret Du er dømmende LØSNING: Fokusér på, at rumme den anden person. Husk, at din måde at se verden på ikke er mere rigtig end andres. Hvad kan du lære af at lytte til den anden person?

13 Vælg en person i dit liv, som du på nuværende tidspunkt er fordømmende overfor. Hvad er det du dømmer ved dem? Hvad er det du ville ønske, du kunne lave om ved dem? Hvordan ville jeres forhold være, hvis du ganske enkelt accepterede dem 100%? AT HAVE FOKUS PÅ SIG SELV Du lytter ikke Du er ikke til stede Du taler for meget Du stiller aldrig spørgsmål til den anden person Du bemærker og anerkender ikke det sidste den anden person har sagt, og snakker derimod videre om det du selv var i gang med at fortælle. Fuldstændig som om den anden person ikke har sagt noget LØSNING: Stil ofte spørgsmål, og vent på svaret. Lad være med at afbryde. Vær 100% til stede, når den anden person taler til dig. Vis at du har hørt det sidste, den anden person sagde til dig. Hvor i dit liv kan du være mere til stede når du taler med andre? Hvad ville det betyde for dine relationer?

14 Som med alle andre mønstre kan du bryde dit kommunikationsmønster ved at være opmærksom på det og ved at øve dig. Du kan øve dig ved at anvende de løsningsforslag, der står under de fem kommunikationsmønstre ovenfor. Før enhver vigtig eller svær samtale, skal du gøre dig klart hvad dit mål med samtalen er. Lov dig selv at være ærlig, undgå at bruge skyld, og benyt dig af jegsprog. Hvis der opstår en anspændt situation, så bliv opmærksom på hvad det egentlig er, der sker. Hvis andre mislykkes med deres kommunikationsmønstre, så husk på, at det ikke handler om dig. De gør det bedste, de kan, med de ressourcer de har, for at få deres egne behov opfyldt. Tænk på en situation i din fortid, hvor du formåede at kommunikere effektivt, selvom du var presset eller stresset. Hvad gjorde du helt præcist? Hvilke tanker gjorde du dig om dig selv og situationen? HVAD VIL DU? Nu er du blevet mere opmærksom på de kommunikationsmønstre du selv falder i, og måske forstår du endda også bedre hvorfor dine kollegaer, din chef eller din kæreste, kommunikerer som de gør. Hvis du ønsker succes, med det du laver, er det en afgørende faktor om du kan kommunikere direkte og effektivt, så du får dit budskab igennem. Ydermere er du blevet introduceret til hvordan du kan undgå eller løse konflikter, ved at holde dig på

15 din egen banehalvdel. Dette ved at anvende jeg-sprog, og ved at tage ansvar for dine tanker, følelser og handlinger. Hvordan vil du vælge at kommunikere i fremtiden når du er presset eller stresset? Hvad vil du gøre og hvad vil du ikke gøre? Jeg kan motivere og inspirere dig til at udvikle dig, men det er dit ansvar at handle på det. Nu har du fået redskaber til hvad du kan gøre, og hvordan du kan gøre det. Ofte ligger forskellen på om du ændrer din adfærd eller ej, i dit hvorfor. Når du vil gøre noget andet end du plejer, er det naturligt at dine tanker vil fortælle dig; jeg er, som jeg er, det kan jeg nok slet ikke finde ud af, eller jeg har ikke overskud lige nu, det må blive på et senere tidspunkt. De tanker stopper aldrig! Hvis du vil handle, så find et hvorfor der motiverer dig, mere end trygheden i at blive hvor du er. Inden jeg stiller et par spørgsmål til at hjælpe med dette, så konkretiser hvad du ønsker at udvikle: Vil du blive bedre til... At lytte? At kommunikere klart? At huske på, at dit verdensbillede ikke nødvendigvis også er rigtigt for andre? At have fokus på læring når der opstår uenigheder? At anvende jeg-sprog? At blive opmærksom på dine og andres behov?

16 Find et par fokusområder, og start med at arbejde med dem. Hvis du vil det hele på en gang, er der risiko for at opgaven bliver for uoverskuelig, og at du derfor måske ender med at give op. Når du har besluttet dig, så mærk efter, (mærk virkelig efter), hvorfor du gerne vil ændre det? Hvad vil det koste dig, hvis du bare fortsætter med at gøre det du plejer hvilke konsekvenser vil det have hvis du aldrig får handlet på dit ønske? Og omvendt, hvad vil det give dig når du begynder at gå efter dit mål hvilke muligheder vil åbne sig for dig? Motivationen ligger i følelsen, der er i ethvert mål. Find ind til kernen og beslut dig så er du allerede halvvejs.

17 Tlf:

Emotionel intelligensanalyse

Emotionel intelligensanalyse Emotionel intelligensanalyse Denne analyse er designet til at hjælpe dig med at få en større indsigt i de evner og færdigheder, du har indenfor Daniel Colemans definitioner af de 5 områder af emotionel

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Børnepanel Styrket Indsats november 2016

Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Børnepanel Styrket Indsats november 2016 Indhold Introduktion og læsevejledning... 1 Samarbejde mellem skole og døgntilbud... 2 Inklusion i fællesskaber udenfor systemet... 2 Relationsarbejdet mellem barn

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor DAG 5 Konflikter Formålet med dagen At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor og peer At gøre dig i stand til at nedtrappe konflikter Dagens

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

13-18 ÅR STØTTE. info FORÆLDRE ALDERSSVARENDE TIL. med et pårørende barn

13-18 ÅR STØTTE. info FORÆLDRE ALDERSSVARENDE TIL. med et pårørende barn 13-18 ÅR STØTTE ALDERSSVARENDE info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn 13-18 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række spørgsmål sig, både om ens eget liv og livssituation

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Kursus for kursusledere den 25. september 2013 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Få inspirationsmail på www.habitmanager.com 1 Værktøj:

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Uenigheder i personalegrupper

Uenigheder i personalegrupper Uenigheder i personalegrupper - Og hvordan I som TRIO kan tackle dem Temadag for TRIO BUPL Nordsjælland 13. juni 2018 Henrik Ankerstjerne Eriksen hea@teamarbejdsliv.dk UENIGHEDER HVAD HANDLER DE OM Faglighed

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Værdier i demensomsorgen

Værdier i demensomsorgen Frejasvænge og Skovrosen i Syddjurs Kommune December 2014 At hjælpe er at forstå af Søren Kierkegaard Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han

Læs mere

PIXIGUIDEN 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en NEDSMELTNING

PIXIGUIDEN 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en NEDSMELTNING PIXIGUIDEN 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en NEDSMELTNING 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en nedsmeltning Jeg har været dér, hvor du er og ved, hvordan det føles, når

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail

Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail Aspergers, ADHD & Pubertet - en sprængfyldt cocktail Workshop v/ Resilience Annette Dam & Randi Lütkendahl SIKON 2010 Aspergers, ADHD & pubertet - en sprængfyldt cocktail Mange forældre oplever generelt,

Læs mere

Konflikthåndtering. EnviNa. 31. oktober 2018 v. Julia Bjerre Hunt. Chefkonsulent i Ingerfair

Konflikthåndtering. EnviNa. 31. oktober 2018 v. Julia Bjerre Hunt. Chefkonsulent i Ingerfair Konflikthåndtering EnviNa 31. oktober 2018 v. Julia Bjerre Hunt. Chefkonsulent i Ingerfair Hvem er jeg? Udgivet 5 fagbøger og et spil Uddannet cand.mag i psykologi og kultur- og sprogmødestudier, projektleder,

Læs mere

Personlig supervision - et nødvendigt arbejdsredskab

Personlig supervision - et nødvendigt arbejdsredskab Kronikken VERA No. 20 AUGUST 2002 LISE HADERUP, PÆDAGOG OG CAND. PSYK., CENTER FOR ORGANISK PSYKOTERAPI, COP Personlig supervision - et nødvendigt arbejdsredskab Uanset om man som pædagog arbejder direkte

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Konflikter med kunder Dias 1/16? Konflikter med kunder Formålet med denne lektion er at lære hvad vi kan gøre i en konfliktsituation med en kunde at øve håndtering af konflikter med kunder KonfliktHåndtering

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

1 Kommunikationens blinde vinkel

1 Kommunikationens blinde vinkel 1 Kommunikationens blinde vinkel Kommunikationens blinde vinkel Er du god til at kommunikere effektivt med samarbejdspartnere, kollegaer, medarbejdere eller ledelse, således, at de virkelig forstår meningen

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

DET ER I VIRKELIGHEDEN, VI FÅR TING TIL AT SKE

DET ER I VIRKELIGHEDEN, VI FÅR TING TIL AT SKE LISBET DET ER I VIRKELIGHEDEN, VI FÅR TING TIL AT SKE Troels Kløvedal har engang sagt: forventningerne.«hvor har han dog ret. Det er bare ikke altid så enkelt, som det virkelighed og så den virkelighed,

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld Når mor eller far har piskesmæld når mor eller far har piskesmæld 2 når mor eller far har piskesmæld Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med piskesmæld. Kan

Læs mere

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved Hjertetræning Så dån holder du dit hjerte å bent Birgitte Hånsen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved 1 Indledning Når vi føler os sårede og forurettede, er det en instinktiv reaktion at

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

DEN GODE KOLLEGA 2.0

DEN GODE KOLLEGA 2.0 DEN GODE KOLLEGA 2.0 Dialog om dilemmaer Udveksling af holdninger Redskab til provster, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter UDARBEJDET AF ETIKOS OVERBLIK INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 5 6 7

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om den vanskelige samtale

RÅDGIVNING. Gode råd om den vanskelige samtale RÅDGIVNING Gode råd om den vanskelige samtale Indhold Hvad er en vanskelig samtale? 3 Hvorfor afholde den vanskelige samtale? 4 Hvorfor bliver samtalen vanskelig? 4 Forberedelse af den vanskelige samtale

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

SNAKKEN OM. børnene. Bonusbørn Sammenbragte. Forskelligheder. Udfordringer Kvaliteter. Rummelighed. Forståelse Fokus. sammenbragtfamilieraad.

SNAKKEN OM. børnene. Bonusbørn Sammenbragte. Forskelligheder. Udfordringer Kvaliteter. Rummelighed. Forståelse Fokus. sammenbragtfamilieraad. SNAKKEN OM børnene Bonusbørn Sammenbragte Forskelligheder Udfordringer Kvaliteter Rummelighed Forståelse Fokus Sådan taler I om udfordringerne omkring børnene Når man har valgt at leve sammen med et menneske,

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

AT HÅNDTERE VREDE OG FRUSTRATION

AT HÅNDTERE VREDE OG FRUSTRATION AT HÅNDTERE VREDE OG FRUSTRATION Dette kapitel skitserer de bedste strategier til håndtering af udfordrende adfærd, vrede og frustration. Der er afsnit om at genkende advarselstegn om, hvordan man håndterer

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Effektive omsorgssamtaler Workshop

Effektive omsorgssamtaler Workshop Effektive omsorgssamtaler Workshop Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Mobil: 40385474 Mail: ah@cabiweb.dk Anette Hansen Seniorkonsulent Bl.a.: - Analyse af de langtidsfraværende i virksomheden Region

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning...

Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning... Indledning...1 Hvad er en konflikt?...1 I institutionen...1 Definition af konflikt:...2 Hvem har konflikter...2 Konfliktløsning...3 Hanne Lind s køreplan...3 I Praksis...5 Konklusion...7 Indledning Konflikter

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Velkommen. Hvad er forandring?

Velkommen. Hvad er forandring? Velkommen. Jeg håber du bliver glad for denne lille bog. I den, vil jeg fortælle dig lidt om hvad forandring er for en størrelse, hvorfor det kan være så pokkers svært og hvordan det kan blive temmelig

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Analyse af dine maskuline arketyper

Analyse af dine maskuline arketyper Analyse af dine maskuline arketyper Vælg de udsagn, der bedst beskriver dig for hvert punkt. Du må vælge lige så mange udsagn, som du oplever passer på dig. 1. Hvis jeg bliver spurgt, må jeg indrømme,

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

DEN SOCIALE LÆSEPLAN TILST SKOLE

DEN SOCIALE LÆSEPLAN TILST SKOLE DEN SOCIALE LÆSEPLAN TILST SKOLE LÆSEPLAN FOR INDSKOLINGEN OG SFO VÆRDIORD OVERORDNET MÅL DET BETYDER Empati Problemteri ng/ løsning Kommunikations evne Selvkontrol Samarbejdsevne At forstå og forudse

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

AF KATRINE FAGERHOLT DITPARFORHOLD.DK

AF KATRINE FAGERHOLT DITPARFORHOLD.DK AF KATRINE FAGERHOLT DITPARFORHOLD.DK I denne gratis e-bog får du 7 enkle og konkrete tips, som vil hjælpe dig til at ændre måden, du og din partner er vant til at løse konflikter på. Jeg guider dig til,

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt og ligeværdighed.

Læs mere

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER ATTRACTORKURSER ER RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTINGS AFDELING FOR KURSER OG UDDANNELSER. HER SKABER VI BÆREDYGTIGE LÆRINGSFORLØB

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark (Uddybelse af folderen kan læses i den pædagogiske læreplan) Udarbejdet 2017 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig

LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig LUK OP FOR KÆRLIGHED - Med 5 spirituelle vaner der styrker og løfter dig Når du ønsker forandring i dit liv, må du nødvendigvis gøre noget andet end du plejer. Måske du ønsker mere ro, måske du ønsker

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Sådan gennemfører du en advarselssamtale

Sådan gennemfører du en advarselssamtale Sådan gennemfører du en advarselssamtale 09.06.17 Heldigvis er advarselssamtalen en samtale, ledere sjældent har med medarbejderne. Men det betyder også, at få ledere ved, hvordan de skal gribe samtalen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

En dejlig duft af mad breder sig sådan er det også med en positiv stemning!

En dejlig duft af mad breder sig sådan er det også med en positiv stemning! En dejlig duft af mad breder sig sådan er det også med en positiv stemning! Godt arbejdsmiljø i køkkenet - Fokus på konstruktiv kommunikation og positiv stemning. Den 5. april 2018 TEMA 1 - Et godt arbejdsmiljø

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Personalevejledning. Baggrundsviden

Personalevejledning. Baggrundsviden Milde ord Personalevejledning Baggrundsviden Nedenstående afsnit er en oversættelse af en kort beskrivelse af interventionen lavet af Len Bowers og slået op på facebook gruppen Safewards. Milde ord er

Læs mere

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen 3 Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen Velkomstmateriale til gruppen 1: GST grundregler Gruppesessionerne har blandt andet som mål at: lære dig en ny måde at forstå de psykiske

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER INDHOLDS- FORTEGNELSE 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses

Læs mere