X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X10 mini pro. Udvidet brugervejledning"

Transkript

1 X10 mini pro Udvidet brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7 Sådan tænder og slukker du telefonen...7 Opsætningsvejledning...8 Introduktion til telefonen...9 Telefonoversigt...9 Opladning af batteriet...9 Brug af hardwaretasterne...10 Skærmbilledet Start...10 Statuslinje...12 Beskedpanel...14 Programruder...14 Vindue med seneste anvendte programmer...17 Beskedindikator...17 Sensorer...17 Brug af berøringsskærmen...17 Skærmlås...19 SIM-kort...20 Hukommelse...20 Bærbart håndfrit sæt med stereo...21 Justering af lydstyrken...21 Indtastning af tekst...21 Oversigt over telefonindstillinger...23 Indstillinger for internet og meddelelser...25 Datatrafik...26 Netindstillinger...26 Opkald...28 Nødopkald...28 Håndtering af opkald...28 Talemeddelelse...29 Flere opkald...29 Konferenceopkald...30 Opkaldsindstillinger...30 Telefonbog...32 Få kontakter ind i telefonen

3 Håndtering af kontakter...33 Kommunikerer med dine kontakter...35 Favoritter...36 Sådan deler du dine kontakter...36 Mms og sms...38 Sådan bruger du SMS og MMS...38 Indstillinger for SMS og MMS Brug af konti...41 Gmail...43 Google Talk...44 Sony Ericsson Timescape...45 Startskærmbillede for Timescape...45 Brug af Timescape...45 Indstillinger for Timescape...47 Timescape -widget...48 Programmer og indhold...49 Inden du henter programmer og indhold...49 Android Marked...49 PlayNow -tjeneste...50 Overførsel fra internettet...51 Administration af programmer...51 Ophavsretligt beskyttet indhold...53 Organisering...54 Kalender...54 Notes...56 Vækkeur...56 NeoReader -program...57 Synkronisering...59 Sony Ericsson-synkronisering...59 Google Sync -synkroniseringstjeneste...60 Synkronisering med en Microsoft Exchange Server med programmet RoadSync...61 Sådan opretter du forbindelse til trådløse net...62 Wi-Fi...62 VPN'er (Virtual Private Networks)...64 Webbrowser...65 Værktøjslinje...65 Surfing på nettet...65 Navigering på websider

4 Håndtering af websider...66 Administration af bogmærker...66 Håndtering af tekst og billeder...67 Flere vinduer...67 Overførsel fra internettet...51 Browserindstillinger...68 Sådan slutter du telefonen til en computer...69 Sådan overfører og håndterer du indhold ved hjælp af et USB-kabel.69 PC Companion...69 Media Go...70 Trådløs Bluetooth -teknologi...71 Telefonens navn...71 Parring med en anden Bluetooth -enhed...71 Sender og modtager elementer vha. trådløs Bluetooth -teknologi...72 Backup og gendannelse...74 Typer af indhold, du kan tage backup af...74 Musik...76 Brug af musikafspilleren...76 Podcasts...79 TrackID -teknologi...79 FM-radio...80 Oversigt over FM-radio...80 Skift mellem radiokanaler...80 Brug af favoritkanaler...80 Ny søgning efter radiokanaler...81 Skift mellem højttaleren og det håndfri sæt...81 Videoklip...82 Brug af videoafspilleren...82 YouTube...83 Kamera...84 Søgerens og kameraets kontrolelementer...84 Brug af kameraet...84 Kameraalbum...88 Deling af fotos og videoklip...89 Positionstjenester...90 Brug af GPS-teknologi...90 Google Maps...90 Talebaseret kørselsvejledning...91 Låsning og sikring af telefonen...92 IMEI-nummer...92 Beskyttelse af SIM-kort

5 Mønster til oplåsning af skærm...93 Opdatering af telefonen...94 Opdatering af telefonen trådløst...94 Opdatering af telefonen ved hjælp af et USB-kabel...94 Fejlfinding...95 Almindelige spørgsmål...95 Fejlmeddelelser...96 Juridisk meddelelse...97 Stikordsregister

6 Brugersupport Brugervejledningen på telefonen Telefonen har en udvidet brugervejledning. Den udvidede brugervejledning findes desuden på Sådan får du adgang til brugervejledningen på telefonen 2 Find og tap på Brugervejledning. Hvis det medfølgende hukommelseskort ikke sidder i telefonen, kan du få adgang til brugervejledningen ved at vælge indstillingen Online-brugervejl., når du har tappet på Brugervejledning i trin 2. Brugersupportprogram Supportprogrammet er dit vindue til Sony Ericsson-support. Se videoerne om, hvordan tingene skal gøres, få de sidste supportnyheder, få adgang til supportzonen, eller overfør den sidste nye software til telefonen. Sådan åbner du brugersupportprogrammet Svip gennem den vandrette liste med widgets, og tap på Brugersupport fra Startskærm. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Slå op på for at få mest muligt ud af din telefon. Vigtige oplysninger Læs folderen Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tilgængeligheden af en specifik tjeneste eller funktion, herunder om eventuelle gebyrer, der er forbundet med brugen af den pågældende tjeneste eller funktion. 6

7 Introduktion Samling Sådan isætter du SIM-kortet og hukommelseskortet 1 2 Skub SIM-kortet og hukommelseskortet ind med de guldfarvede kontakter nedad. Sådan fjerner du hukommelseskortet Fjern batteridækslet, og tryk på kanten af hukommelseskortet for at frigøre det og fjerne det. Sådan isætter du batteriet 1 2 Isæt batteriet, så etiketten med batteriforbrug vender nedad, og stikkene vender mod hinanden. Sådan tænder og slukker du telefonen Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på øverst på telefonen, og hold tasten nede. 2 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det, og vælg OK. 3 Følg anvisningerne i installationsguiden, første gang du starter telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Du kan rette eventuelle fejl under indtastningen af PINkoden til SIM-kortet ved at trykke på. Sådan slukker du telefonen 1 Tryk på, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises. 2 Tap på Sluk i menuen med indstillinger. 3 Tap på OK. 7

8 Sådan aktiverer du skærmen Tryk på, eller tryk kort på. Opsætningsvejledning Første gang, du starter telefonen, hjælper en opsætningsguide dig med at angive alle de vigtigste telefonindstillinger. Brug lejligheden til at angive indstillingerne, så du kan anvende telefonen fuldt ud. Du kan også lære nogle af telefonens funktioner at kende i denne opsætningsguide. Opsætningsguiden hjælper dig med at: Grundlæggende telefonindstillinger f.eks. sprog, internet, dato og klokkeslæt. Den trådløse netværksforbindelse eller Wi-Fi -indstillinger, forøg forbindelsens hastiged og formindsk prisen for dataoverførsel. Programindstillinger f.eks. konfiguration af , konti for onlinetjenester og overførsel af kontakter fra SIM- eller hukommelseskort. Du kan indtaste personlige oplysninger for alle tilgængelige onlinetjenester på et sted. For at anvende kontakter du har importerer fra SIM- eller hukommelseskortet med en synkroniseringskonto, skal du først oprette synkroniseringskontoen. Hvis du ikke vil synkronisere dine kontakter fra SIM- eller hukommelseskortet, så skal du importere kontakterne fra SIM- eller hukommelseskortet før end du opretter synkroniseringskontoen. Hvis du springer opsætningsguiden over, kan du konfigurere telefoenen eller ændre indstillingen senere fra menuen Indstillinger. 8

9 Introduktion til telefonen Telefonoversigt 1 Sensorer Højttaler 3 Beskedindikator 4 Berøringsskærm 5 Tilbage-tast 6 Start-tast 4 7 Menu-tast 8 Tastatur Tænd/sluk-tast/skærmlås Stik til headset (3,5 mm) 11 Kameraets objektiv 12 Kameralys 13 Volumentast. 14 Kamera-tast 15 Højttaler 16 Strophul 17 Stik til oplader/usb-kabel Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Der kan gå nogle minutter, inden ikonet for batteriet vises på skærmen, når du slutter telefonen til en strømkilde. Du kan stadig bruge telefonen, mens den oplader. Batteriet begynder at aflade kort tid efter, at det er fuldt opladet, og begynder derefter at oplade igen efter et bestemt interval. Dette forlænger batteriets levetid og kan betyde, at status for opladning viser et niveau under 100 procent

10 Sådan oplader du telefonen ved hjælp af strømadapteren Slut telefonen til en stikkontakt ved hjælp af USB-kablet og strømadapteren. Sådan oplader du telefonen ved hjælp af en computer 1 Slut telefonen til en USB-port på en computer ved hjælp af det USB-kabel, der følger med telefonen. 2 Tap på Oplad telefon. Sådan tjekker du batteriniveauet 2 Find og tap på Indstillinger > Om telefonen > Status. Brug af hardwaretasterne Menu Åbn en liste med tilgængelige indstillinger i det aktuelle skærmbillede eller program Start Gå til Startskærm eller til programruderne fra et hvilket som helst program eller skærmbillede Åbn vinduet med senest anvendte programmer Tilbage Gå tilbage til det forrige skærmbillede Luk tastaturet på skærmen, en dialogboks, en menu med indstillinger eller beskedpanelet Skærmbilledet Start Startskærm er startpunktet for din telefon. Du kan tilpasse Startskærm ved at tilføje widgets eller ved at ændre baggrundsbilledet og programmerne i hjørnerne. Når du tilføjer mere end én widget, bliver Startskærm bredere end skærmen. Hjørnerne på Startskærm bruges til hurtigt at få adgang til programmer eller bogmærker. Du kan føje alle programmer eller bogmærker til hjørnerne. Når du går til Startskærm, fortsætter visse programmer muligvis med at køre i baggrunden. Hvis du vil undgå, at der kører programmer i baggrunden, skal du afslutte de programmer, du har åbnet, før du går til Startskærm. En widget er en del af et program på Startskærm. Den viser vigtige oplysninger fra et bestemt program. Sony Ericsson Timescape -widgeten viser f.eks. indgående meddelelser, og widgeten Medier giver dig mulighed for at starte musikafspilningen direkte. 10

11 Janua nuary 7,2 010 Sådan får du vist det udvidede startskærmbillede Træk fingeren til siderne af skærmbillede. Live-baggrundsbilleder Med animerede baggrundsbilleder kan du udsmykke din Startskærm. Nogle livebaggrundsbilleder ændrer sig med de skiftende tidspunkter for nat og dag. Sådan skifter du tapet på skærmbilledet Start 1 Tryk på. 2 Tap på Skift tapet. 3 Vælg en indstilling. Tap Live tapet for at få animerede baggrundsbilleder. Sådan tilføjer du widgets på skærmbilledet Start 1 Tryk på. 2 Tap på Arranger widgets > Tilføj widget. 3 Vælg en widget på listen. 4 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden. Sådan sletter du en widget fra skærmbilledet Start 1 Tryk på. 2 Tap på Arranger widgets. 3 Svip vandret hen over skærmen, og tap på den widget, der skal slettes. 4 Tap på i widgeten. 5 Tap på Ja. 6 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden. Creatouch -program Bland forskellige baggrundsbilleder, farver og former for at oprette dine egne unikke baggrundsbilleder. Du kan også oprette frihåndstegninger og tilføje tekst eller fotos. Del dine hjemmedesignede baggrundsbilleder med venner ved at overføre dem til Facebook og Picasa. Sådan åbnes Creatouch 2 Tap på. Creatouch menuoversigt Vælg fra forskellige farver, baggrunde, former og elementer: 11

12 Vælg forskellige former, tal, tekster eller frihånds paintbrush. Du kan også vælge viskelæder, hvis du vil rette noget 2 Vælg hvilket farveskema, du vil bruge til at oprette dit baggrundsbillede 3 Indstil en baggrund ved at vælge et foto fra dit kameraalbum eller vælg en forudindstillet farve 4 Overfør baggrundsbilledet til Facebook eller Picasa 5 Gem det nuværende baggrundsbillede på hukommelseskortet Indstil det nuværende design som baggrundsbillede Slet arbejdsområdet Få vist oplysninger om Creatouch Dæmp lyden Sådan føjer du former og tekst til dit baggrundsbillede 1 Berør og hold på eller for at rulle til venstre eller højre, og vælg den rude på startskærmbilledet, du vil begynde at arbejde på. 2 Tap på ikonet for at åbne menuen. 3 Vælg den form eller tekst, der skal føjes til baggrundsbilledet. Hvis du tapper på tekstikonet, skal du også tappe på feltet til indtastning af tekst og indtaste den ønskede tekst. 4 Tap på ikonet for at gå tilbage til arbejdsområdet. 5 Tap på skærmen for at anvende formerne eller teksten på den aktuelle rude. Du kan også holde og trække din finger over skærmen for at sprede formerne eller teksten. Statuslinje Statuslinjen i toppen af skærmen viser oplysninger om telefonens status samt beskeder. Der vises ikoner for beskeder til venstre på statuslinjen. Der vises ikoner om telefonens status til højre på statuslinjen. Fra statuslinjen kan du få adgang til beskedpanelet. 11:37 Telefonens statusikoner Følgende statusikoner vises muligvis på skærmen: Signalstyrke Intet signal Roaming 12

13 GPRS tilgængeligt EDGE tilgængelig 3G tilgængeligt Sender og henter GPRS-data Sender og henter EDGE-data Sender og henter 3G-data Batteriets status Batteriet er ved at blive opladet GPS aktiveret Flytilstand aktiveret Det er tilslutte et headset Bluetooth-funktionen er aktiveret Telefonen har forbindelse til en anden Bluetooth-enhed SIM-kortet er låst Mikrofonen er dæmpet Den eksterne højttaler er tændt Telefonens højttaler er dæmpet Vibrationstilstand Der er indstillet en alarm Besked om datatrafik er aktiveret Beskedikoner Følgende beskedikoner vises muligvis på skærmen: Ny [ Ny SMS/MMS Problem med levering af SMS/MMS Ny onlinemeddelelse Ny talemeddelelse En kommende kalenderhændelse En sang afspilles Problem med at logge på/synkronisere Lagerkortet er fuldt Wi-Fi -forbindelsen er aktiveret og der er tilgængeligt trådløst net Telefonen har oprettet forbindelse til en computer med et USB-kabel Fejlmeddelelse 13

14 Mistet opkald Opkald på hold Viderestilling af opkald aktiveret Henter data Sender data Flere (ikke viste) beskeder Beskedpanel I beskedpanelet vises ikoner for beskeder i en detaljeret visning. Du kan åbne beskeder, f.eks. meddelelser, påmindelser eller beskeder om hændelser, direkte fra beskedpanelet. Du kan også åbne programmer, der kører, som f.eks. musikafspilleren eller radioen. Sådan åbner du beskedpanelet 20 January :37 No notificationn January 7, Træk statuslinjen nedad. Sådan lukker du beskedpanelet Tryk på. Træk beskedpanelet opad. Sådan åbner du et program, der kører, fra beskedpanelet Tap på ikonet for et program, der kører, på beskedpanelet for at åbne det. Sådan rydder du beskedpanelet Tryk på Ryd på beskedpanelet. Programruder Du kan få adgang til programmerne på telefonen via programruderne. Programruderne er bredere end skærmen. Du kan oprette nye ruder og arrangere programmerne efter ønske. 14

15 Viser, hvilken programrude du befinder dig i. Sådan åbner du programruderne Du kan åbne programruderne på forskellige måder. På Startskærm skal du trække opad. På Startskærm skal du tappe på. Svip Startskærm opad. På Startskærm skal du trykke på. Sådan gennemser du programruderne Svip til højre eller venstre i programruderne. Sådan opretter du en ny programrude 1 På Startskærm skal du trykke på. 2 Tap på Arranger ikoner. 3 Berør et element i den sidste rude, hold det inde, indtil det vibrerer, og træk det derefter til højre. 4 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden. Sådan flytter du et program 1 På Startskærm skal du trykke på. 2 Tap på Arranger ikoner. 3 Berør et element, og hold det inde, indtil det vibrerer, og træk det derefter til et af hjørnerne eller til en anden programrude. Hvis du flytter et element i den sidste programrude, skifter programruden til næste rude. 4 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden. Elementerne i programruderne er ikke genveje til programmerne, men er selve programmerne. Når du flytter et program fra programruderne til hjørnerne eller omvendt, flytter du selve programmet og ikke genvejen. Der er ingen genveje til programmerne. Sådan arrangerer du hjørnerne Hjørnerne er ikke genveje til programmer, de er selve programmerne. 15

16 1 På Startskærm skal du trykke på. 2 Tap på Arranger ikoner. 3 Berør et element i programruden, og hold det inde. Træk det derefter til et af hjørnerne. Du kan også flytte et element rundt mellem programruder og et hvilket som helst hjørne. 4 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden. Du kan også tilføje dine favoritbogmærker som hjørner eller trække dem væk fra hjørnerne til programruderne. Sådan sletter du en programrude 1 På Startskærm skal du tappe på. 2 Tap på Arranger ikoner. 3 Berør hvert enkelt element, og hold det nede, indtil det vibrerer, og træk elementerne til venstre rude et ad gangen, indtil den sidste rude i højre side er tom. 4 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden. Før du flytter elementer til venstre, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads i venstre rude. Programoversigt Beskeder Musikafspiller Telefon Kontakter Browser Kamera Album Indstillinger Marked Vækkeur Kalender Noter FM-radio TrackID Video PlayNow YouTube Kort Gmail Lommeregner Send og modtag SMS'er og MMS'er Afspil musik og afspilningslister Foretag og modtag opkald, skift mellem opkald, opsæt konferenceopkald, og få vist din opkaldsoversigt Hold styr på dine venner og kolleger Surf på internettet, og hent nye programmer og filer Tag fotos, og optag videoklip Få vist dine billeder og fotos Send og modtag Tilpas telefonens indstillinger, som du ønsker Gå til Android Marked, hvor du gratis kan hente eller købe programmer til telefonen Indstil en alarm Hold styr på dine aftaler Tag notater Lyt til radio på telefonen En musikgenkendelsestjeneste Få vist videoer, der er gemt på telefonen Hent forskelligt spændende indhold til telefonen Del og få vist videoer fra hele verden Få vist din aktuelle position, find andre positioner, og beregn ruter Et -program, som understøtter Gmail Foretag simple udregninger 16

17 Opret dine egne baggrundsbilleder Talk Fotosjov Timer Stopur Sony Ericsson Sync Timescape Dataviz RoadSync Brugervejledning Chat online Rediger dine fotos Nedtællingstid Hold styr på tiden Synkroniser dine kontakter og kalendere m.m. Hold styr på din daglige kommunikation Synkroniseringsprogram. Synkroniser Dataviz RoadSync med telefonen ved hjælp af Microsoft Exchange ActiveSync Læs den udvidede brugervejledning på telefonen Visse programmer understøttes ikke af alle net og/eller tjenester i alle områder. Programmer, du henter, vises i programruderne. Vindue med seneste anvendte programmer Fra dette vindue kan du få vist og åbne dine seneste anvendte programmer. Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer Tryk på, og hold tasten nede i et vilkårligt program. Beskedindikator Beskedindikatoren (LED-lysdiode) sidder øverst på telefonen. Den viser oplysninger om telefonens status og om ventende beskeder. LED-indikator Grøn Rødt blink Orange Grønt blink Batteriet er fuldt opladet. Batteriniveauet er lavt Batteriet er ved at blive opladet. Batteriniveauet ligger imellem lavt og fuldt Der er en meddelelse, som venter, eller du har mistet et opkald Når telefonen oplader, men batteriniveauet stadig er lavt, vises ventende meddelelser (grønt blink) ikke med LED-indikatoren. Sensorer Telefonen har en lyssensor og en nærhedssensor. Lyssensoren registrerer det omgivende lysniveau og justerer skærmens lysstyrke i overensstemmelse hermed. Nærhedssensoren slår berøringsskærmen fra, når du berører skærmen med ansigtet. Dette er med til at forhindre utilsigtet aktivering af telefonens funktioner under et igangværende opkald. Brug af berøringsskærmen Sådan åbner eller fremhæver du et element Tryk på elementet. 17

18 Sådan markerer og fravælger du indstillinger Tap på det relevante afkrydsningsfelt eller visse steder i højre side af listen med indstillinger for at markere eller fravælge en indstilling. Markeret afkrydsningsfelt Ikke-markeret afkrydsningsfelt Markeret listeindstilling Ikke-markeret listeindstilling Sådan panorerer du Træk skærmen for at panorere, når denne indstilling er tilgængelig. Brug af zoom Zoomfunktionen kan bruges på to måder. Zoomalternativet afhænger af det program, du bruger. For eksempel bruger webbrowseren og, mens kameraalbummet bruger berør, hold og træk. Sådan zoomer du Tryk på eller, når funktionerne er tilgængelige, for at zoome ind eller ud. Berør, hold og træk opad eller nedad for at zoome ind eller ud. Du skal muligvis trække fingeren hen over skærmen (i en vilkårlig retning) for at få vist ikonerne for zoom. Rulning Du kan rulle op og ned, og på visse websider kan du også rulle til siderne. Det er ikke muligt at aktivere elementer på skærmen ved at trække eller svirpe. Sådan ruller du Træk op eller ned for at rulle. 18

19 Sådan svipper du Svip for at rulle hurtigt. Du kan vente på, at rulningen stopper automatisk, eller du kan stoppe den manuelt ved at trykke på skærmen. Lister Du kan gennemse alfabetiske lister vha. indeksikonet. 11:37 K L M Sådan bruger du indeksikonet 1 På en alfabetisk liste skal du svippe op eller ned for at få vist. 2 Tryk på, hold det inde, og træk op eller ned for at gå til et indeksbogstav. Skærmlås Skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke bruger telefonen. Når telefonen ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, låser skærmen automatisk. Sådan låser du skærmen Tryk kort på. 19

20 Sådan låser du skærmen op 1 Tryk på for at aktivere skærmbilledet. 2 Træk -ikonet langs skærmens låsesti til den anden side. Sådan indstilles tidsintervallet for den automatiske skærmlås 1 Fra Startskærm, træk opad. 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning > Timeout for skærmen. 3 Vælg en indstilling. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du modtager fra netoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og tag stikket til opladeren ud af telefonen, inden du indsætter eller fjerner SIM-kortet. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner på telefonen. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan foretage opkald til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Hukommelse Du kan gemme indhold på et hukommelseskort og i telefonens hukommelse. Musik, videoklip og fotos gemmes på hukommelseskortet, mens programmer, kontaktpersoner og meddelelser gemmes i telefonens hukommelse. Hukommelseskort Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Telefonen understøtter microsd -hukommelseskort, som bruges til medieindhold. Denne type kort kan også bruges som flytbart hukommelseskort i andre kompatible enheder. Uden et hukommelseskort kan du ikke bruge kameraet. Du kan heller ikke afspille eller overføre musikfiler og videoklip. Formatering af hukommelseskortet Telefonens hukommelseskort kan formateres for f.eks. at frigøre hukommelse. Al indholdet på hukommelseskortet går tabt. Sørg for at tage backup af alt, du vil gemme, før du formaterer hukommelseskortet. Hvis du vil tage backup af indholdet, kan du kopiere det til computeren. Du kan finde yderligere oplysninger i kapitlet Sådan slutter du telefonen til en computerpå side 69. Sådan formaterer du hukommelseskortet 1 På Startskærm skal du trække opad. 2 Find og tap på Indstillinger > Indstillinger for lagerplads på SD-kort og telefon > Demonter SD-kort. 3 Når du har fjernet hukommelseskortet, skal du tappe på Formater SD-kort > Slet alt. 20

21 Bærbart håndfrit sæt med stereo Sådan bruger du et håndfrit sæt 1 Slut et bærbart håndfrit sæt til telefonen. 2 Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering. Hvis du lytter til musik, stopper den, når du modtager et opkald, og går i gang igen, når opkaldet er afsluttet. 3 Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering. Hvis der ikke følger et bærbart håndfrit sæt med telefonen, kan du købe et separat. Justering af lydstyrken Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt i forbindelse med afspilning af musik og video. Sådan justerer du lydstyrken for ringetoner med volumentasten Tryk volumentasten op eller ned. Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med volumentasten Tryk volumentasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip. Sådan indstiller du telefonen til lydløs og vibrerende tilstand 1 Tryk på lydstyrketasten, og indstil lydstyrken til laveste niveau. Telefonen er indstillet til lydløs tilstand, men vibrerer stadig. 2 Hvis du trykker på lydstyrketasten, så lyden justeres endnu et trin ned, slukkes vibrationstilstanden. Indtastning af tekst Brug af det udtrækkelige tastatur Hvis du vil skrive med små bogstaver, skal du trykke på de relevante bogstavtaster. Hvis du vil skrive et enkelt stort bogstav, skal du trykke på og derefter på den relevante bogstavtast. Hvis du vil bruge store bogstaver hele, tiden skal du trykke på to gange. Hvis du vil skifte tilbage til at bruge små bogstaver skal du trykke på igen. Hvis du vil skrive specialtegn, skal du trykke på Sym au, holde tasten inde, og derefter trykke på bogstavtasten, indtil det ønskede tegn vises. Hvis du vil indtaste et tegn med blå farve, skal du trykke på og derefter trykke på den relevante tast. Hvis du vil skrive alle tegn med blå farve, skal du trykke på to gange og indtaste de relevante tegn. 21

22 Sådan ændrer du skrivesprog ved hjælp af det udtrækkelige tastatur 1 Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet i nederste venstre hjørne på skærmen. 2 Vælg et sprog. Brug af skærmtastaturet Standardskærmtastaturet vises, når du starter et program eller vælger et felt, hvor der skal tilføjes tekst eller tal. Du kan indtaste tekst ved hjælp af metoderne multitap eller hurtig skrivemåde. Den hurtige skrivemåde anvender en indbygget ordbog. Du kan til enhver tid lukke tastaturet ved at trykke på. Sådan får du vist skærmtastaturet og indtaster tekst Tryk på tekstfeltet, hvorefter tastaturet vises. Sådan skifter du mellem store og små bogstaver Tap på, før du indtaster et bogstav. Sådan slår du Caps lock til Tap på, indtil vises, før du skriver et ord. Sådan indtaster du numre ved hjælp af tastaturet Når du indtaster tekst, skal du trække mod venstre. Der vises et taltastatur. Sådan indsætter du symboler Når du indtaster tekst, skal du trække mod højre. Sådan bruger du tastaturet i liggende retning Drej telefonen til siden, når du indtaster tekst. Liggende retning skal understøttes af det program, du bruger, og skærmens retning skal være indstillet til automatisk, for at tastaturet kan understøtte denne funktion. Sådan ændrer du skrivesprog ved hjælp af skærmtastaturet 1 Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet for sprog i øverste højre hjørne. 2 Vælg en indstilling. Sådan indtaster du tekst ved hjælp af multitap 1 Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet for sprog i øverste højre hjørne. 2 Tap på Multitryk for at skifte til multitap. 3 Når du vil skrive et ord, skal du tappe på bogstavstasten det nødvendige antal gange, indtil det ønskede bogstav vises. Sådan indtaster du tekst ved hjælp af hurtig skrivemåde 1 Når du skriver tekst, skal du tappe på ikonet for sprog i øverste højre hjørne. 2 Tap på Hurtig tekst for at skifte til hurtig skrivemåde. 3 Hvis du vil skrive et ord, skal du kun tappe på hver bogstavstast én gang, selv hvis det bogstav, du skal bruge, ikke er det første bogstav på tasten. 4 Tap på det ord, der vises, eller tap på for at vælge et ord fra listen. 5 Hvis det ord, du skal bruge, ikke er på listen, skal du tappe på Stave, foretage de nødvendige ændringer og tappe på Gem. Sådan redigerer du tekst 1 Når du indtaster tekst, skal du holde fingeren på tekstfeltet, indtil menuen Rediger tekst vises. 2 Vælg en indstilling. 22

23 Oversigt over telefonindstillinger Du kan sætte telefonen op, så den opfylder dine særlige behov, f.eks. Dato og tid, Trådløst og netværk og Konti og synkronisering. Sådan får du adgang til telefonens indstillinger 2 Tap på Indstillinger. Sådan får du adgang til installationsvejledningen 2 Tap på Opsætningsguide. Klokkeslæt og dato Du kan ændre klokkeslættet og datoen på telefonen. Sådan indstiller du datoen manuelt 2 Find og tap på Indstillinger > Dato og tid. 3 Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. 4 Tap på Angiv dato. 5 Tryk på eller for at indstille datoen. 6 Tap på Angiv. Sådan indstiller du klokkeslættet manuelt 2 Find og tap på Indstillinger > Dato og tid. 3 Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. 4 Tap på Angiv tid. 5 Tryk på eller for at indstille time- og minuttallet. 6 Tap på AM for at skifte til PM eller omvendt. 7 Tap på Angiv. Hvis du vil bruge AM og PM, skal du fjerne markeringen af Brug 24-timers format. Sådan indstiller du tidszonen 2 Find og tap på Indstillinger > Dato og tid. 3 Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet Automatisk. 4 Tap på Vælg tidszone. 5 Vælg en indstilling. Sådan indstiller du klokkeslætsformatet 1 På Startskærm skal du trække opad. 2 Find og tap på Indstillinger > Dato og tid > Brug 24-timers format. 3 Marker afkrydsningsfeltet for at skifte mellem formatet 12 timer og formatet 24 timer. Sådan indstiller du datoformatet 1 På Startskærm skal du trække opad. 2 Find og tap på Indstillinger > Dato og tid > Vælg datoformat. 3 Vælg en indstilling. 23

24 Ringetoneindstillinger Sådan angiver du en ringetone for telefonen 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning > Ringetone for telefon. 3 Vælg en ringetone. Hvis telefoenen er i Lydløs, så fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Lydløs inden du indstiller ringesignalet. Sådan aktiverer du berøringstoner 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning. 3 Vælg Hørbare touch-toner eller Lyd ved valg. Sådan vælger du en ringetone til beskeder 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning > Ringetone for meddelelser. 3 Vælg en ringetone, og tap på OK. Sådan aktiverer du vibrationsfunktionen 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning. 3 Marker afkrydsningsfeltet Vibration. Skærmindstillinger Retning Når du åbner tastaturet, skifter skærmens retning automatisk fra stående til liggende visning. Du kan også indstille telefonen til kun at anvende stående visning ved at deaktivere den automatiske retningsindstilling. Sådan slår du automatisk ændring af skærmretningen fra 1 Gå til Startskærm, og tap på programlinjen. 2 Tap på Indstillinger > Lyd og visning. 3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Retning. Når du slår automatisk ændring af skærmretningen fra, har telefonen altid stående skærmretning. Sådan justerer du skærmens lysstyrke 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning > Lysstyrke. 3 Træk skyderen til venstre for at reducere lysstyrken. Træk skyderen til højre for at øge lysstyrken. 4 Tap på OK. Sådan indstiller du skærm til at vibrere 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning > Feedback ved berøring. I nogle programmer, vibrerer skærmen når du tapper på den. Sådan indstiller du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes 2 Find og tap på Indstillinger > Lyd og visning > Timeout for skærmen. 3 Vælg en indstilling. Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten. 24

X10. Udvidet brugervejledning

X10. Udvidet brugervejledning X10 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7 Sådan tænder

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738237 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Vigtige oplysninger...7 Android hvad og hvorfor?...8 Programmer...8

Vigtige oplysninger...7 Android hvad og hvorfor?...8 Programmer...8 P Brugervejledning Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...7 Android hvad og hvorfor?...8 Programmer...8 Introduktion...9 Samling...9 Sådan tænder og slukker du telefonen...9 Installationsvejledning...10

Læs mere

Brugervejledning. ST23i/ST23a. miro

Brugervejledning. ST23i/ST23a. miro Brugervejledning ST23i/ST23a miro Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...10

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905 Brugervejledning Xperia M 1904/C1905 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Android hvad og hvorfor?...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan tænder og slukkes enheden...9 Låsning og oplåsning af skærmen...9 Opsætningsvejledning...10

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning Xperia M dual C2004/C2005

Brugervejledning Xperia M dual C2004/C2005 Brugervejledning Xperia M dual C2004/C2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Android hvad og hvorfor?...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan tænder og slukkes enheden...9 Låsning og oplåsning af skærmen...9

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V LT25i

Brugervejledning. Xperia V LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...7 Vandbestandigheden...8 IP (Ingress Protection)-klassifikation...8 Android hvad og hvorfor?...10 Programmer...10 Introduktion...11

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Brugervejledning. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Brugervejledning Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Om denne brugervejledning... 6 Oversigt... 6 Samling...7 Start af enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg have

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brugervejledning. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brugervejledning Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Om denne brugervejledning...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...9 Hvorfor skal jeg bruge

Læs mere

Brugervejledning. Xperia S LT26i

Brugervejledning. Xperia S LT26i Brugervejledning Xperia S LT26i Indholdsfortegnelse Xperia S Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...9 Skærmlås...10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603 Brugervejledning Xperia Z C6602/C6603 Indholdsfortegnelse Xperia ZBrugervejledning...6 Introduktion...7 Hvad er Android?...7 Enhedsoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Brugervejledning. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Brugervejledning Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Om denne brugervejledning...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z3 D6603/D6653

Brugervejledning. Xperia Z3 D6603/D6653 Brugervejledning Xperia Z3 D6603/D6653 Indholdsfortegnelse Introduktion... 7 Om denne brugervejledning... 7 Oversigt... 7 Samling...8 Start af enheden for første gang...10 Hvorfor skal jeg have en Google

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Brugervejledning. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Brugervejledning Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Om denne brugervejledning...6 Oversigt...6 Samling...7 Start af enheden for første gang...9 Hvorfor skal jeg bruge en

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Y330. Brugervejledning

Y330. Brugervejledning Y330 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 5 Introduktion til startskærm Grundlæggende handlinger 9 Statusikoner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Din HTC Wildfire S Brugervejledning

Din HTC Wildfire S Brugervejledning Din HTC Wildfire S Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Wildfire S 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 10 Lagerkort 13 Batteri 14 Tænde/slukke 17 Indtastning af pinkoden 17 Fingerbevægelser

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Din HTC Desire S Brugervejledning

Din HTC Desire S Brugervejledning Din HTC Desire S Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 Din telefon 8 Bunddæksel 10 Dør til batterirummet 12 SIM-kort 13 Lagerkort 14 Batteri 15 Tænde/slukke for telefonen 18 Indtastning

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Brugervejledning. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Brugervejledning Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Om denne brugervejledning... 6 Oversigt... 6 Samling...7 Start af enheden for første gang...7 Hvorfor skal jeg have

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 710

Brugervejledning til Nokia Lumia 710 Brugervejledning til Nokia Lumia 710 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk DANSK 3 Kortfattet Instruktion - Dansk Velkommen til en verden af Android TM NGM. Tak for dit køb af NGM Dynamik Stylo. Med denne enhed kan du få adgang til de mange funktioner i Android TM OS 4.2.1 Jelly

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din HTC ChaCha Brugervejledning

Din HTC ChaCha Brugervejledning Din HTC ChaCha Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC ChaCha 8 Bunddæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 16 Indtastning af pinkoden 16 Fingerbevægelser 16 Konfiguration

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed Moto G billede Introduktion Start t Startskærm og apps Kontrol og tilpasning Opkald Kontakter Beskeder E-mail Indtast Socialiser Gennemse Fotos og videoer Musik Bøger Spil Find og naviger Arbejde Tilslut

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Din HTC Incredible S. Brugervejledning

Din HTC Incredible S. Brugervejledning Din HTC Incredible S Brugervejledning Konventioner, der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning.

Læs mere

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed Moto X Introduktion Start t Startskærm og apps Kontrol og tilpasning Opkald Kontakter Beskeder E-mail Indtast Socialiser Gennemse Fotos og videoer Musik Bøger Spil Find og naviger Organiser Tilslut l og

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere