om rollen som værtsfamilie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om rollen som værtsfamilie"

Transkript

1 Vejledning om rollen som værtsfamilie

2 Tak fordi I vil være værtsfamilie Allerførst vil vi gerne sige jer tak, fordi I vil være værtsfamilie for en af de mange unge udvekslingsstudenter fra hele verden, der deltager i Rotary s udvekslingsprogram (Youth Exchange Program, YEP) i Danmark. Det at være værtsfamilie kan blive en meget stor og god oplevelse, især hvis man griber opgaven rigtig an. Med denne Vejledning om rollen som værtsfamilie ønsker vi at videregive nogle af de mange erfaringer, vi har fået gennem årene. Vejledningen er tænkt som et værktøj og supplement til Club Counsellors mundtlige orientering af værtsfamilierne. Club Counsellor opfordres til at indkalde en udvekslingsstudents værtsfamilier til et intromøde forud for udvekslingsstudentens ankomst. Formålet med intromødet er at gennemgå vejledningen, afstemme forventninger, udveksle erfaringer, retningslinjer, praktiske aftaler, gode råd, Club Councellors rolle m.m. Det anbefales, at der lægges særlig vægt på at gennemgå og drøfte indholdet i de 6 Be s og give hinanden ideer til, hvorledes man kan støtte og udvikle udvekslingsstudenten i den retning. I det følgende benævnes Club Counsellor CC og værtsfamilie VF. Rotary s udvekslingsprogram Rotary s udvekslingsprogram er en af hjørnestenene i Rotary s arbejde. Hvert år udsender vi mellem 170 og 210 unge fra Danmark på et 1-årigt ophold i udlandet. Til gengæld modtager vi lige så mange fra de lande, vi udveksler med. I øjeblikket udveksler vi med bl.a.: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Columbia, Ecuador, Indien, Japan, Mexico, New Zealand, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Venezuela og USA. De unge er i alderen 16 til 18 år. Ca. 60 % af de unge kommer fra hjem, hvor man ikke er medlem af Rotary. Statistisk set gennemfører 96,2 % af de i alt ca unge, der på verdensplan hvert år udveksles i Rotary s udvekslingsprogram, opholdet. Hjemsendelser forekommer altså, men ikke særligt ofte. Dermed ikke være sagt, at der ikke kan opstå problemer for og med de unge. Det gør der selvfølgelig, men de fleste løses til stor tilfredshed for såvel udvekslingsudvekslingsstudenterne som VF erne og klubberne. I Rotary s udvekslingsprogram er der indbygget en kvalitetssikring for alle involverede parter, så der er i dag indhentes underskrevne erklæringer fra alle voksne deltagere i programmet. En sådan er I sikkert allerede præsenteret for og har udfyldt og underskrevet! Det kan I læse mere om i pjecen Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark, eller endnu mere på nettet. 2

3 Unge i dag Vær forberedt på, at unge i dag er anderledes end da I/vi var unge og sådan har det vist altid været. Hvis man er opmærksom på, at de unge gerne må være anderledes, kan det blive udgangspunktet for et succesfuldt år. Unge i dag kan groft karakteriseres ved, at de vil have ansvar og reel indflydelse på eget liv vil have frihed samtidig med, at de forventer synlige rammer og konsekvens søger efter mening med tilværelsen søger ansvars- og værdibevidste voksne og voksne, der vil hjælpe dem søger en tæt kontakt til mindst ét menneske vil tages alvorligt stiller store krav til andre er kræsne kan og vil meget på samme tid søger grænser Derfor har Rotary International opstillet nogle håndfaste regler, som er fælles for alle Rotary udvekslingsstudenter verden over. Udvekslingsstudenterne har hjemmefra fået indprentet og skrevet under på, at de vil overholde De fire D er, som er: No drinking, No driving, No dating, No drugs. No drinking betyder principielt, at udvekslingsstudenten ikke må indtage alkohol under opholdet i Danmark. Vi ved godt, at dette er urealistisk, så vi appellerer til, at det kun sker i hjemmene under kontrollerede forhold, eller når de unge er sammen med voksne. Vi anbefaler, at I (såvel som CC) snakker med jeres udvekslingsstudent om, hvordan I fortolker reglen. No driving betyder, at det er forbudt at føre motorkøretøj i Danmark. Forsikringen dækker ganske enkelt ikke! No dating betyder, at man ikke må have et fast forhold til en dreng eller pige. Naturligvis kan og skal det ikke forbydes de unge at have en god ven/veninde, men det er absolut ikke tilladt, at de går i seng med hinanden. No drugs betyder, at det er absolut forbudt at indtage euforiserende stoffer. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig hjemsendelse. De 4 D er handler om, hvad udvekslingsstudenten ikke må. Der er imidlertid også behov for at fortælle udvekslingsstudenten, hvad han/hun gerne må ja, hvad der rent faktisk forventes af dem for, at de kan leve op til deres rolle som ambassadør for deres land, for Rotary og for dem selv. Vi har derfor også nogle positive leveregler, som vi kalder de 6 Be s. De 6 Be s er positive egenskaber, som vi indprenter alle udvekslingsstudenter både dem vi sender ud (Outbounds) og dem vi modtager (Inbounds). 3

4 De 6 Be s er: Be First I am a person of action! (Vær aktiv Tag initiativ) Be Curious I seek to understand! (Vær nysgerrig og spørgelysten vis interesse) Be Prepared I am certain of my outcome and move steadily toward it! (Vær bevidst om dit mål) Be Grateful I focus on things I can be thankful for! (Sig tak vis glæde) Be of Service I give of myself! (Gør noget for andre) Be Here Now I live in the moment! (Vær nærværende) Vi opfordrer VF er såvel som Rotary-klubber og CC er til, via de 6 Be s, at være med til at opmuntre og fremme de positive egenskaber i udvekslingsstudenten for at give både vore danske outbounds og de udenlandske inbounds mere udbytte af Rotary s udvekslingsprogram. I bilag 6Be s konceptet kan I se, hvordan vi har eksemplificeret de 6 Be s for udvekslingsstudenterne. 4

5 Øvrige regler Piercing og tatovering Er ikke tilladt. Hvis reglen overtrædes, kan det medføre hjemsendelse. Udlandsrejser De unge er her på en kulturel udveksling og ikke en ferierejse. Udlandsrejser kan kun finde sted sammen med VF er, rotarianere uden for skoletid eller ture arrangeret af fx gymnasiet. Kontakt CC, såfremt udvekslingsstudenten planlægger at rejse udenlands for at besøge Rotarianere eller familiemedlemmer, idet tilladelser skal indhentes. På landsplan arrangerer Rotary hvert år i maj-juni måned en Euro Bus Tour. På 18 dage kommer udvekslingsstudenterne til bl.a. Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Italien, Frankrig, Belgien og Holland. Turen er frivillig og betales af udvekslingsstudenten selv. I turen deltager, udover turguider, også to Rotary-guider. Besøg af forældre, familie og venner hjemmefra I Rotary fraråder vi, at forældre, venner, mv. kommer på besøg det er udvekslingsstudentens år i Danmark, ikke familiens. Udvekslingsstudenten og forældrene har i øvrigt underskrevet en erklæring om, at de vil afstå fra sådanne besøg, med mindre værtsdistriktet giver tilladelse til det. I Danmark tillader vi ikke besøg i ferier (hvor værtsfamilier ofte har andre planer), og i udvekslingsstudentens sidste måned af opholdet (hvor der er nok at gøre med at sige farvel). Det er CC og District Chair, som på forhånd, skriftligt, giver tilladelse til besøg. Kontakt derfor CC, hvis udvekslingsstudenten begynder at tale om besøg hjemmefra. Såfremt udvekslingsstudenten får tilladelse til besøg hjemmefra, har I ingen pligt til at have de besøgende boende. Udvekslingsstudenten er forpligtet til at passe skolen og kan normalt ikke få fri til at rejse med forældrene rundt i Danmark eller Europa. Skolegang Udvekslingsstudenten er tilmeldt en skole, og skal passe den som alle andre elever. For meget pjæk vil medføre påtale og kan i værste tilfælde resultere i en hjemsendelse. Er der tale om for meget fravær, vil udvekslingsstudent blive bedt om hver måned at møde hos CC med fraværsrapporten til godkendelse og underskrift. Økonomi Rotary-klubben betaler hver måned ca. 750 kr. i lommepenge til udvekslingsstudenten, samt eventuelle udgifter til skolebuskort og arrangementer arrangeret af Rotary, som udvekslingsstudenten inviteres til. Udgifter herudover skal vedkommende selv betale, herunder personlige ting (frisør, medicin, evt. tandpleje, tøj, gaver, yderligere lommepenge etc.). Når udvekslingsstudenten er på tur eller til et arrangement med jer som VF, forventes I at betale for dette, ligesom I ville gøre for jeres egne børn. Når udvekslingsstudenter er på egen hånd, betaler han/hun selv. 5

6 Inden udvekslingsstudentens ankomst Masser af gode råd Betragt jeres udvekslingsstudent som et medlem af familien Som noget grundlæggende forventer vi, at I betragter jeres udvekslingsstudent som et familiemedlem. Dvs. at de krav I måtte have til jeres egne børn også gælder for jeres udvekslingsstudent. Stil hellere lidt for mange krav til jeres udvekslingsstudent end for få! I kender jo endnu ikke den unge og ved ikke, hvor meget tillid I kan ha til ham/hende. Husk også, at jeres udvekslingsstudent kommer fra en anden kultur en kultur, der på mange måder kan være helt anderledes end den danske, der ofte er præget af det går jo nok, eller prøv, om du selv kan finde ud af det. Hvad kan VF gøre før udvekslingsstudentens ankomst? Skriv til udvekslingsstudenten og fortæl om egen familie, gerne med billeder, evt. husdyr, interesser, hobbies. Bed udvekslingsstudenten om at skrive til jer og fortælle om sig selv: Praktiske ting, familieforhold, interesser, kultur, m.m. Alle medlemmer af VF afstemmer egne husregler, så man er enig om, hvad der gælder. Gennemgå fx de spørgsmål, man skal tale med udvekslingsstudenten om efter ankomst (findes på hjemmesiden under First Day Questions to Host Families ) det kan faktisk være ret underholdende og skabe klarhed om, hvilke uskrevne regler, der gælder hos jer. Sørg for, at udvekslingsstudentens værelse er klart (det er ikke påkrævet, at en inbound har eget værelse, men man må ikke dele værelse med en bror/søster af det modsatte køn). Brug også gerne tid på at sætte jer lidt ind i udvekslingsstudentens land og kultur. Det anbefales, at CC sammen med alle VF er udarbejder en plan for udvekslingsstudentens ophold, indeholdende værtskabsperioder, familiefødselsdage/ fester og andre arrangementer, Get2Gethers, Euro Bus Tour, skolearrangementer m.m. Udvekslingsstudentens ankomst Det er forskelligt, hvordan hver enkelt klub modtager en udvekslingsstudent i lufthavnen. I nogle klubber er det CC alene, i andre kun første VF, og i andre igen CC og alle VF er. Dette kan også afhænge af, om klubben har valgt, at udvekslingsstudenten skal bo hos CC de første 1-2 uger, hvor praktiske ting ordnes, og introduktionen til skolen sker. Uanset hvad, så tag det stille og roligt de første par dage. Planlæg ikke for mange gæster, som skal hilse på giraffen. Det kan virke ganske overvældende for den nyankomne. Når en udvekslingsstudent flytter ind, så overvej at tage et par fridage (hvis det ikke er i weekenden) for at sikre hjemmevanthed. Det er især vigtigt for første VF, hvor udvekslingsstudenten netop er ankommet. Der kan være behov for hjælp til at finde ud af en masse også praktisk fx offentlige transportmidler. Første VF bør tage en snak med udvekslingsstudenten om generelle, kulturelle forhold i Danmark: Fx at i Danmark cykler eller tager de unge bus til skole, man møder til tiden, invitationer overholdes, piger går i bad sammen til idræt, vi spiser med både kniv og gaffel, vi 6

7 siger tak for mad, familiemønster (mor har ligeså meget at skulle ha sagt som far), alkohol til fester, etc. Alle VF er bør tage en snak med udvekslingsstudenten om deres husregler: Fx hvor længe et brusebad bør tage, brug af internet og telefon, morgenrytme, vasketøj og madlavning. Vi opfordrer til, at man bruger First Day Questions to Host Families, som kan downloades fra hjemmesiden. Især første VF bør være opmærksom på, at den unge kommer fra en helt anden kultur, hvor man som ung opfører sig anderledes end vores egne unge gør (fx slår blikket ned, når der bliver talt til en). I bør også være opmærksomme på, at udvekslingsstudenten kan blive ramt af kulturchok download Kulturchok hvordan tackler jeg det fra hjemmesiden. Som udvekslingsstudent er man spændt på, hvem ens VF er er. Vi opfordrer til, at VF erne snakker sammen, og at I lægger op til, at udvekslingsstudenten besøger jer både før og efter opholdet hos jer. Husk også, at udvekslingsstudenten er hele klubbens, også selv om I knytter meget tætte bånd. Under udvekslingsstudentens ophold Udvekslingsstudenten er kun gæst hos jer den første dag derefter indgår hun/han som medlem af familien, hvorfor der skal stilles de samme krav til ham/hende som til øvrige familiemedlemmer: Hjælpe til med borddækning/afrydning, rede seng og holde orden, deltage i måltider og familiearrangementer, etc. Tal dansk Det er besnærende at få opfrisket sit engelsk eller spansk, men det lærer udvekslingsstudenten ikke meget af. Tal dansk og stil krav om, at udvekslingsstudenten lærer dansk. I de første tre måneder går det langsomt, ting og ord skal siges mange gange, men så pludselig sker der noget. Rotary har en forventning om, at udvekslingsstudenten kan forstå og selv tale basisdansk efter 3 mdr. Dette er først og fremmest, fordi vi ved, at udvekslingsstudenten får et langt større udbytte af sit ophold, når først hun/han har lært at tale sproget. Det bliver sjovere at være i familien, i skolen, i Rotary-klubben og med vennerne, som hurtigt bliver trætte af at skulle gentage alt på engelsk/spansk, når nyhedsværdien over den udenlandske udvekslingsstudent lagt sig! Som VF bør I hjælpe udvekslingsstudenten ved evt. i samarbejde med CC - at sætte tydelige mål og at træne de banale ting, fx bruge ½ - 1 time dagligt til træning sammen med udvekslingsstudenten i familierummet, lektier, højtlæsning, tale dansk i alle små situationer fra dag 1 (fx god morgen, tak for mad, hej, har du sovet godt?, hvordan gik det til fodbold?) og kun bruge engelsk ved indviklede ting. Benyt jer af den nye Sprogskole : Rotary Language School på under Inbound Homepage samt Sprogguide og Nyttige links, når man skal lære dansk, som alt sammen kan øves og/eller downloades fra hjemmesiden. Familielivet, skolen, fritidsinteresser og venner Sørg for at få et tillidsfuldt forældre -forhold til udvekslingsstudenten. Tal om brugen af Internettet, der jo er et fantastisk medie, men også farligt. Det giver nemlig udvekslingsstudenten mulighed for at følge med i alt, hvad der foregår derhjemme. Snak med jeres udvekslingsstudent om, at han/hun skal leve i Danmark i det år, han/ hun er her (de 6 Be s). 7

8 Spørg ikke, om udvekslingsstudenten vil med på fx indkøb, fortæl at nu gør vi det de er opdraget af Rotary (også i deres hjemland) til ikke at sige nej, så giv dem ikke muligheden for at gå glip af oplevelser, store som små. Involver udvekslingsstudenten i familien ved at tage ham/hende med til alt i familien. Det er naturligt, at udvekslingsstudenten indgår på lige fod med evt. egne hjemmeboende børn. Opfordr udvekslingsstudenten til at deltage i sport, musik, ungdomsskole, svømning, spejder eller lign., og dermed deltage i det lokale liv. Udvekslingsstudenten er i Danmark og skal finde danske venner. Opfordr til at invitere skolekammerater med hjem, evt. holde en sammenkomst, fx en film-, kortaften eller anden temasammenkomst. I samarbejde med CC, kan I opfordre udvekslingsstudenten til at være proaktiv i skolen og dermed få mere ud af det. Fx ved at foreslå, at han/hun holder oplæg om eget land, laver en præsentation af egne oplevelser med Danmark eller undersøger mulighed for, at kunne gå til eksamen, lave de lektier som han/hun kan, deltager i band, teatergrupper. Hold også gerne lidt øje med, om udvekslingsstudenten passer skolen fx via Lectio.dk. I samarbejde med CC, kan man opfordre skolen til at lave en buddy -ordning oftest til stor glæde for udvekslingsstudent såvel som dansk skole-buddy. Få jeres udvekslingsstudent til at være aktiv og deltage. Det giver indhold i dagligdagen og aflaster jer. Hvis ikke I selv har børn hjemme, så aftal med en nabosøn/-datter at vedkommende tager jeres udvekslingsstudent med. For udvekslingsstudenten er det dejligt at være sammen med andre udvekslingsstudenter de er jo i samme båd, så det er helt naturligt. Udvekslingsstudenten skal dog ikke kun være sammen med andre udvekslingsstudenter de skal helst også have danske venner det er også derfor, at de hurtigt skal lære at begå sig på dansk. Forholdet til Rotary-klubben Vi opfordrer til, at udvekslingsstudenten deltager i så mange Rotary-møder som muligt, da det giver gode kontakter og mulighed for spændende oplevelser. CC i værtsklubben er forpligtet til at varetage udvekslingsstudentens interesser, men også den der hjælper til, hvis der opstår problemer. Derfor fungerer CC også som sparringspartner for VF er. Hvordan kan VF være opmærksomme på kulturforskelle? Frem for, at I irriterer jer eller undrer jer over småting, så sæt jer ned og snak med udvekslingsstudenten om det - spørg ind, vær nysgerrig overfor udvekslingsstudentens kultur og traditioner og fortæl om egen familiekultur, jeres krav til den unge og alle de uskrevne regler (fester, skole, træk & slip, ærlighed, hvis venner med hjem så giv besked senest kl. X?, familiemønster i danske familier m.m.). På denne måde opbygges og bevares bedst den gensidige respekt og interesse. Flytning til næste VF og adresseændringer Når udvekslingsstudenten flytter videre til næste VF, så vær behjælpelig med at huske, at det bliver rettet i databasen, så fremtidig post kommer det rigtige sted hen første gang. En god måde at skifte VF på, er at udvekslingsstudentens fra- og tilflyttende VF er mellem dem arrangerer tidspunket på dagen, og at man fx mødes til brunch eller kaffebord. 8

9 Hvis der opstår problemer Hvad gør man som VF, når man føler frustrationer og usikkerhed, hvis udvekslingsstudenten fx: Gemmer sig på sit værelse er passiv Ikke deltager i familien Kommer fuld hjem Etc. I første omgang anbefaler vi, at I prøver at klare problemerne selv sammen med udvekslingsstudenten. Udtryk klart, hvad I forventer, og hvad I vil kræve af udvekslingsstudenten, men lyt også til, hvad han/hun selv siger og lad ham/hende selv komme med forslag til, hvordan problemet kan løses. Vær opmærksom på, at der kan være bagvedliggende årsager til, at udvekslingsstudenten reagerer som han/hun gør (fysisk, psykisk, kultur, kulturchok, generthed) - evt. ændrer adfærdsmønster. Forsøg at forstå baggrunden for, hvad det er der sker, eller spørg simpelthen, hvorfor udvekslingsstudenten fx vil være alene. Vore vidt forskellige kulturer gør, at mulighederne for misforståelser er til stede, især i begyndelsen af udvekslingsåret. Sørg derfor for, at aftaler mellem jer er klare og forstået. Husk, at udvekslingsstudenten lærer vore dårlige vaner lige så hurtigt som vore gode. Og ingen udvekslingsstudent gør noget negativt med fortsæt! Kan I ikke selv klare at løse problemerne, skal I inddrage CC. Vi opfordrer til, at dette sker hurtigt, idet problemer oftest løses bedst ved, at der tages fat om problemet straks, eller man kommer dem i forkøbet. Club Counsellor & VF er Hav en tæt dialog med og brug CC som jeres sparringspartner. Det er CC, der koordinerer og hjælper med det praktiske, og det er legalt at bruge CC som det sorte får, hvis der skal siges nej til udvekslingsstudenten. Vi opfordrer til, at hver VF afholder en sammenkomst for alle værtsfamilier, hvortil også CC inviteres. Det giver sammenhold mellem VF er og åbner op for, at VF erne bruger hinanden ift. gode råd og problemløsning. Efter udvekslingsstudentens ophold evalueringsmøde Bed udvekslingsstudenten om skrive, at han/hun er kommet sikkert hjem. Nogle gør det helt af sig selv, andre tænker simpelthen ikke over det med dertilhørende lettere frustration hos en VF. Derudover opfordrer vi CC til at arrangere et evaluleringsmøde for VF er, lige inden udvekslingsstudenten rejser hjem, eller lige efter han/hun er rejst. Formålet med evalueringen, er naturligvis, at lære til næste gang. Snak fx om følgende: Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvad skal vi undgå næste gang? Hvad skal vi fastholde næste gang? Hvordan har rollen som værtsfamilie været? Har du fået hjælp undervejs? Hvad mener du om intromødet og indholdet heraf? Hvad kunne have været gjort anderledes? Har du fået indfriet dine forventninger? I hvilket omfang har I som værtsfamilier brugt hinanden? 9

10 Vi håber med denne Vejledning om rollen som værtsfamilie, at have hjulpet lidt på vej med tips og tricks. Husk, at CC og vi er til for at hjælpe. Vi hører også gerne om jeres gode oplevelser. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med mødet med de/t fremmede det kan være stærkt vanedannende!! Med venlig hilsen Chairmen og Distrikt Chairs i Rotary Danmark Ungdomsudveksling, RDU 10

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010 Rapport Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010 Om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år giver et tilskud på 10.000 kr. til unge under 18 år, som tager på et udvekslingsophold

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Anders Rod. Rotarymøde d. 10-8-2004: Anders rejste til Japan i august 2004. Se hans egen hjemmeside om turen her...

Anders Rod. Rotarymøde d. 10-8-2004: Anders rejste til Japan i august 2004. Se hans egen hjemmeside om turen her... Anders Rod Anders rejste til Japan i august 2004. Se hans egen hjemmeside om turen her... Foredrag efter hjemkomsten. 20-9-2005 Mail d. 18-9-2004 Farvelbrev d. 17-8-2004 Rotarymøde d. 10-8-2004: Præsident

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Rundrejse og deltagelse i Unicon15

Rundrejse og deltagelse i Unicon15 DGI Unicykling New Zealand Rundrejse og deltagelse i Unicon15 Turleder og ansvarlig leder på turen Dennis Olesen Målgruppe Unicyklister der skal deltage i Unicon 15 og som ønsker at benytte sig af muligheden

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

K ære deltager & forældre

K ære deltager & forældre K ære deltager & forældre 1. Velkommen til Base Camp 2. Til dig som deltager særlige hensyn/behov 3. Til forældrene særlige hensyn/behov 4. Camp kontoret telefonnummer & adresse 5. Pakkeliste 6. HUSK:

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds) Rejsekontoret Südergraben 36 24937 Flensburg Postboks 389 6330 Padborg Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401 info@feriebarn.dk NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING I 2016 er det muligt at vælge et ophold på

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Brøndby modellen Idræt

Brøndby modellen Idræt Brøndby modellen Idræt På Brøndby Gymnasium har vi organiseret undervisningen, så særligt idrætsaktive elever kan gennemføre studentereksamen på 3 år, med et tilfredsstillende resultat og en fuld gymnasieoplevelse.

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Horsens Østre Rotary Klub

Horsens Østre Rotary Klub Horsens Østre Rotary Klub Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling: Udvikling af Horsens Østre Rotary Klub 3 scenarier for den fremtidige udvikling: A Vi vil altovervejende

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere