om rollen som værtsfamilie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om rollen som værtsfamilie"

Transkript

1 Vejledning om rollen som værtsfamilie

2 Tak fordi I vil være værtsfamilie Allerførst vil vi gerne sige jer tak, fordi I vil være værtsfamilie for en af de mange unge udvekslingsstudenter fra hele verden, der deltager i Rotary s udvekslingsprogram (Youth Exchange Program, YEP) i Danmark. Det at være værtsfamilie kan blive en meget stor og god oplevelse, især hvis man griber opgaven rigtig an. Med denne Vejledning om rollen som værtsfamilie ønsker vi at videregive nogle af de mange erfaringer, vi har fået gennem årene. Vejledningen er tænkt som et værktøj og supplement til Club Counsellors mundtlige orientering af værtsfamilierne. Club Counsellor opfordres til at indkalde en udvekslingsstudents værtsfamilier til et intromøde forud for udvekslingsstudentens ankomst. Formålet med intromødet er at gennemgå vejledningen, afstemme forventninger, udveksle erfaringer, retningslinjer, praktiske aftaler, gode råd, Club Councellors rolle m.m. Det anbefales, at der lægges særlig vægt på at gennemgå og drøfte indholdet i de 6 Be s og give hinanden ideer til, hvorledes man kan støtte og udvikle udvekslingsstudenten i den retning. I det følgende benævnes Club Counsellor CC og værtsfamilie VF. Rotary s udvekslingsprogram Rotary s udvekslingsprogram er en af hjørnestenene i Rotary s arbejde. Hvert år udsender vi mellem 170 og 210 unge fra Danmark på et 1-årigt ophold i udlandet. Til gengæld modtager vi lige så mange fra de lande, vi udveksler med. I øjeblikket udveksler vi med bl.a.: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Columbia, Ecuador, Indien, Japan, Mexico, New Zealand, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Venezuela og USA. De unge er i alderen 16 til 18 år. Ca. 60 % af de unge kommer fra hjem, hvor man ikke er medlem af Rotary. Statistisk set gennemfører 96,2 % af de i alt ca unge, der på verdensplan hvert år udveksles i Rotary s udvekslingsprogram, opholdet. Hjemsendelser forekommer altså, men ikke særligt ofte. Dermed ikke være sagt, at der ikke kan opstå problemer for og med de unge. Det gør der selvfølgelig, men de fleste løses til stor tilfredshed for såvel udvekslingsudvekslingsstudenterne som VF erne og klubberne. I Rotary s udvekslingsprogram er der indbygget en kvalitetssikring for alle involverede parter, så der er i dag indhentes underskrevne erklæringer fra alle voksne deltagere i programmet. En sådan er I sikkert allerede præsenteret for og har udfyldt og underskrevet! Det kan I læse mere om i pjecen Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark, eller endnu mere på nettet. 2

3 Unge i dag Vær forberedt på, at unge i dag er anderledes end da I/vi var unge og sådan har det vist altid været. Hvis man er opmærksom på, at de unge gerne må være anderledes, kan det blive udgangspunktet for et succesfuldt år. Unge i dag kan groft karakteriseres ved, at de vil have ansvar og reel indflydelse på eget liv vil have frihed samtidig med, at de forventer synlige rammer og konsekvens søger efter mening med tilværelsen søger ansvars- og værdibevidste voksne og voksne, der vil hjælpe dem søger en tæt kontakt til mindst ét menneske vil tages alvorligt stiller store krav til andre er kræsne kan og vil meget på samme tid søger grænser Derfor har Rotary International opstillet nogle håndfaste regler, som er fælles for alle Rotary udvekslingsstudenter verden over. Udvekslingsstudenterne har hjemmefra fået indprentet og skrevet under på, at de vil overholde De fire D er, som er: No drinking, No driving, No dating, No drugs. No drinking betyder principielt, at udvekslingsstudenten ikke må indtage alkohol under opholdet i Danmark. Vi ved godt, at dette er urealistisk, så vi appellerer til, at det kun sker i hjemmene under kontrollerede forhold, eller når de unge er sammen med voksne. Vi anbefaler, at I (såvel som CC) snakker med jeres udvekslingsstudent om, hvordan I fortolker reglen. No driving betyder, at det er forbudt at føre motorkøretøj i Danmark. Forsikringen dækker ganske enkelt ikke! No dating betyder, at man ikke må have et fast forhold til en dreng eller pige. Naturligvis kan og skal det ikke forbydes de unge at have en god ven/veninde, men det er absolut ikke tilladt, at de går i seng med hinanden. No drugs betyder, at det er absolut forbudt at indtage euforiserende stoffer. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig hjemsendelse. De 4 D er handler om, hvad udvekslingsstudenten ikke må. Der er imidlertid også behov for at fortælle udvekslingsstudenten, hvad han/hun gerne må ja, hvad der rent faktisk forventes af dem for, at de kan leve op til deres rolle som ambassadør for deres land, for Rotary og for dem selv. Vi har derfor også nogle positive leveregler, som vi kalder de 6 Be s. De 6 Be s er positive egenskaber, som vi indprenter alle udvekslingsstudenter både dem vi sender ud (Outbounds) og dem vi modtager (Inbounds). 3

4 De 6 Be s er: Be First I am a person of action! (Vær aktiv Tag initiativ) Be Curious I seek to understand! (Vær nysgerrig og spørgelysten vis interesse) Be Prepared I am certain of my outcome and move steadily toward it! (Vær bevidst om dit mål) Be Grateful I focus on things I can be thankful for! (Sig tak vis glæde) Be of Service I give of myself! (Gør noget for andre) Be Here Now I live in the moment! (Vær nærværende) Vi opfordrer VF er såvel som Rotary-klubber og CC er til, via de 6 Be s, at være med til at opmuntre og fremme de positive egenskaber i udvekslingsstudenten for at give både vore danske outbounds og de udenlandske inbounds mere udbytte af Rotary s udvekslingsprogram. I bilag 6Be s konceptet kan I se, hvordan vi har eksemplificeret de 6 Be s for udvekslingsstudenterne. 4

5 Øvrige regler Piercing og tatovering Er ikke tilladt. Hvis reglen overtrædes, kan det medføre hjemsendelse. Udlandsrejser De unge er her på en kulturel udveksling og ikke en ferierejse. Udlandsrejser kan kun finde sted sammen med VF er, rotarianere uden for skoletid eller ture arrangeret af fx gymnasiet. Kontakt CC, såfremt udvekslingsstudenten planlægger at rejse udenlands for at besøge Rotarianere eller familiemedlemmer, idet tilladelser skal indhentes. På landsplan arrangerer Rotary hvert år i maj-juni måned en Euro Bus Tour. På 18 dage kommer udvekslingsstudenterne til bl.a. Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Italien, Frankrig, Belgien og Holland. Turen er frivillig og betales af udvekslingsstudenten selv. I turen deltager, udover turguider, også to Rotary-guider. Besøg af forældre, familie og venner hjemmefra I Rotary fraråder vi, at forældre, venner, mv. kommer på besøg det er udvekslingsstudentens år i Danmark, ikke familiens. Udvekslingsstudenten og forældrene har i øvrigt underskrevet en erklæring om, at de vil afstå fra sådanne besøg, med mindre værtsdistriktet giver tilladelse til det. I Danmark tillader vi ikke besøg i ferier (hvor værtsfamilier ofte har andre planer), og i udvekslingsstudentens sidste måned af opholdet (hvor der er nok at gøre med at sige farvel). Det er CC og District Chair, som på forhånd, skriftligt, giver tilladelse til besøg. Kontakt derfor CC, hvis udvekslingsstudenten begynder at tale om besøg hjemmefra. Såfremt udvekslingsstudenten får tilladelse til besøg hjemmefra, har I ingen pligt til at have de besøgende boende. Udvekslingsstudenten er forpligtet til at passe skolen og kan normalt ikke få fri til at rejse med forældrene rundt i Danmark eller Europa. Skolegang Udvekslingsstudenten er tilmeldt en skole, og skal passe den som alle andre elever. For meget pjæk vil medføre påtale og kan i værste tilfælde resultere i en hjemsendelse. Er der tale om for meget fravær, vil udvekslingsstudent blive bedt om hver måned at møde hos CC med fraværsrapporten til godkendelse og underskrift. Økonomi Rotary-klubben betaler hver måned ca. 750 kr. i lommepenge til udvekslingsstudenten, samt eventuelle udgifter til skolebuskort og arrangementer arrangeret af Rotary, som udvekslingsstudenten inviteres til. Udgifter herudover skal vedkommende selv betale, herunder personlige ting (frisør, medicin, evt. tandpleje, tøj, gaver, yderligere lommepenge etc.). Når udvekslingsstudenten er på tur eller til et arrangement med jer som VF, forventes I at betale for dette, ligesom I ville gøre for jeres egne børn. Når udvekslingsstudenter er på egen hånd, betaler han/hun selv. 5

6 Inden udvekslingsstudentens ankomst Masser af gode råd Betragt jeres udvekslingsstudent som et medlem af familien Som noget grundlæggende forventer vi, at I betragter jeres udvekslingsstudent som et familiemedlem. Dvs. at de krav I måtte have til jeres egne børn også gælder for jeres udvekslingsstudent. Stil hellere lidt for mange krav til jeres udvekslingsstudent end for få! I kender jo endnu ikke den unge og ved ikke, hvor meget tillid I kan ha til ham/hende. Husk også, at jeres udvekslingsstudent kommer fra en anden kultur en kultur, der på mange måder kan være helt anderledes end den danske, der ofte er præget af det går jo nok, eller prøv, om du selv kan finde ud af det. Hvad kan VF gøre før udvekslingsstudentens ankomst? Skriv til udvekslingsstudenten og fortæl om egen familie, gerne med billeder, evt. husdyr, interesser, hobbies. Bed udvekslingsstudenten om at skrive til jer og fortælle om sig selv: Praktiske ting, familieforhold, interesser, kultur, m.m. Alle medlemmer af VF afstemmer egne husregler, så man er enig om, hvad der gælder. Gennemgå fx de spørgsmål, man skal tale med udvekslingsstudenten om efter ankomst (findes på hjemmesiden under First Day Questions to Host Families ) det kan faktisk være ret underholdende og skabe klarhed om, hvilke uskrevne regler, der gælder hos jer. Sørg for, at udvekslingsstudentens værelse er klart (det er ikke påkrævet, at en inbound har eget værelse, men man må ikke dele værelse med en bror/søster af det modsatte køn). Brug også gerne tid på at sætte jer lidt ind i udvekslingsstudentens land og kultur. Det anbefales, at CC sammen med alle VF er udarbejder en plan for udvekslingsstudentens ophold, indeholdende værtskabsperioder, familiefødselsdage/ fester og andre arrangementer, Get2Gethers, Euro Bus Tour, skolearrangementer m.m. Udvekslingsstudentens ankomst Det er forskelligt, hvordan hver enkelt klub modtager en udvekslingsstudent i lufthavnen. I nogle klubber er det CC alene, i andre kun første VF, og i andre igen CC og alle VF er. Dette kan også afhænge af, om klubben har valgt, at udvekslingsstudenten skal bo hos CC de første 1-2 uger, hvor praktiske ting ordnes, og introduktionen til skolen sker. Uanset hvad, så tag det stille og roligt de første par dage. Planlæg ikke for mange gæster, som skal hilse på giraffen. Det kan virke ganske overvældende for den nyankomne. Når en udvekslingsstudent flytter ind, så overvej at tage et par fridage (hvis det ikke er i weekenden) for at sikre hjemmevanthed. Det er især vigtigt for første VF, hvor udvekslingsstudenten netop er ankommet. Der kan være behov for hjælp til at finde ud af en masse også praktisk fx offentlige transportmidler. Første VF bør tage en snak med udvekslingsstudenten om generelle, kulturelle forhold i Danmark: Fx at i Danmark cykler eller tager de unge bus til skole, man møder til tiden, invitationer overholdes, piger går i bad sammen til idræt, vi spiser med både kniv og gaffel, vi 6

7 siger tak for mad, familiemønster (mor har ligeså meget at skulle ha sagt som far), alkohol til fester, etc. Alle VF er bør tage en snak med udvekslingsstudenten om deres husregler: Fx hvor længe et brusebad bør tage, brug af internet og telefon, morgenrytme, vasketøj og madlavning. Vi opfordrer til, at man bruger First Day Questions to Host Families, som kan downloades fra hjemmesiden. Især første VF bør være opmærksom på, at den unge kommer fra en helt anden kultur, hvor man som ung opfører sig anderledes end vores egne unge gør (fx slår blikket ned, når der bliver talt til en). I bør også være opmærksomme på, at udvekslingsstudenten kan blive ramt af kulturchok download Kulturchok hvordan tackler jeg det fra hjemmesiden. Som udvekslingsstudent er man spændt på, hvem ens VF er er. Vi opfordrer til, at VF erne snakker sammen, og at I lægger op til, at udvekslingsstudenten besøger jer både før og efter opholdet hos jer. Husk også, at udvekslingsstudenten er hele klubbens, også selv om I knytter meget tætte bånd. Under udvekslingsstudentens ophold Udvekslingsstudenten er kun gæst hos jer den første dag derefter indgår hun/han som medlem af familien, hvorfor der skal stilles de samme krav til ham/hende som til øvrige familiemedlemmer: Hjælpe til med borddækning/afrydning, rede seng og holde orden, deltage i måltider og familiearrangementer, etc. Tal dansk Det er besnærende at få opfrisket sit engelsk eller spansk, men det lærer udvekslingsstudenten ikke meget af. Tal dansk og stil krav om, at udvekslingsstudenten lærer dansk. I de første tre måneder går det langsomt, ting og ord skal siges mange gange, men så pludselig sker der noget. Rotary har en forventning om, at udvekslingsstudenten kan forstå og selv tale basisdansk efter 3 mdr. Dette er først og fremmest, fordi vi ved, at udvekslingsstudenten får et langt større udbytte af sit ophold, når først hun/han har lært at tale sproget. Det bliver sjovere at være i familien, i skolen, i Rotary-klubben og med vennerne, som hurtigt bliver trætte af at skulle gentage alt på engelsk/spansk, når nyhedsværdien over den udenlandske udvekslingsstudent lagt sig! Som VF bør I hjælpe udvekslingsstudenten ved evt. i samarbejde med CC - at sætte tydelige mål og at træne de banale ting, fx bruge ½ - 1 time dagligt til træning sammen med udvekslingsstudenten i familierummet, lektier, højtlæsning, tale dansk i alle små situationer fra dag 1 (fx god morgen, tak for mad, hej, har du sovet godt?, hvordan gik det til fodbold?) og kun bruge engelsk ved indviklede ting. Benyt jer af den nye Sprogskole : Rotary Language School på under Inbound Homepage samt Sprogguide og Nyttige links, når man skal lære dansk, som alt sammen kan øves og/eller downloades fra hjemmesiden. Familielivet, skolen, fritidsinteresser og venner Sørg for at få et tillidsfuldt forældre -forhold til udvekslingsstudenten. Tal om brugen af Internettet, der jo er et fantastisk medie, men også farligt. Det giver nemlig udvekslingsstudenten mulighed for at følge med i alt, hvad der foregår derhjemme. Snak med jeres udvekslingsstudent om, at han/hun skal leve i Danmark i det år, han/ hun er her (de 6 Be s). 7

8 Spørg ikke, om udvekslingsstudenten vil med på fx indkøb, fortæl at nu gør vi det de er opdraget af Rotary (også i deres hjemland) til ikke at sige nej, så giv dem ikke muligheden for at gå glip af oplevelser, store som små. Involver udvekslingsstudenten i familien ved at tage ham/hende med til alt i familien. Det er naturligt, at udvekslingsstudenten indgår på lige fod med evt. egne hjemmeboende børn. Opfordr udvekslingsstudenten til at deltage i sport, musik, ungdomsskole, svømning, spejder eller lign., og dermed deltage i det lokale liv. Udvekslingsstudenten er i Danmark og skal finde danske venner. Opfordr til at invitere skolekammerater med hjem, evt. holde en sammenkomst, fx en film-, kortaften eller anden temasammenkomst. I samarbejde med CC, kan I opfordre udvekslingsstudenten til at være proaktiv i skolen og dermed få mere ud af det. Fx ved at foreslå, at han/hun holder oplæg om eget land, laver en præsentation af egne oplevelser med Danmark eller undersøger mulighed for, at kunne gå til eksamen, lave de lektier som han/hun kan, deltager i band, teatergrupper. Hold også gerne lidt øje med, om udvekslingsstudenten passer skolen fx via Lectio.dk. I samarbejde med CC, kan man opfordre skolen til at lave en buddy -ordning oftest til stor glæde for udvekslingsstudent såvel som dansk skole-buddy. Få jeres udvekslingsstudent til at være aktiv og deltage. Det giver indhold i dagligdagen og aflaster jer. Hvis ikke I selv har børn hjemme, så aftal med en nabosøn/-datter at vedkommende tager jeres udvekslingsstudent med. For udvekslingsstudenten er det dejligt at være sammen med andre udvekslingsstudenter de er jo i samme båd, så det er helt naturligt. Udvekslingsstudenten skal dog ikke kun være sammen med andre udvekslingsstudenter de skal helst også have danske venner det er også derfor, at de hurtigt skal lære at begå sig på dansk. Forholdet til Rotary-klubben Vi opfordrer til, at udvekslingsstudenten deltager i så mange Rotary-møder som muligt, da det giver gode kontakter og mulighed for spændende oplevelser. CC i værtsklubben er forpligtet til at varetage udvekslingsstudentens interesser, men også den der hjælper til, hvis der opstår problemer. Derfor fungerer CC også som sparringspartner for VF er. Hvordan kan VF være opmærksomme på kulturforskelle? Frem for, at I irriterer jer eller undrer jer over småting, så sæt jer ned og snak med udvekslingsstudenten om det - spørg ind, vær nysgerrig overfor udvekslingsstudentens kultur og traditioner og fortæl om egen familiekultur, jeres krav til den unge og alle de uskrevne regler (fester, skole, træk & slip, ærlighed, hvis venner med hjem så giv besked senest kl. X?, familiemønster i danske familier m.m.). På denne måde opbygges og bevares bedst den gensidige respekt og interesse. Flytning til næste VF og adresseændringer Når udvekslingsstudenten flytter videre til næste VF, så vær behjælpelig med at huske, at det bliver rettet i databasen, så fremtidig post kommer det rigtige sted hen første gang. En god måde at skifte VF på, er at udvekslingsstudentens fra- og tilflyttende VF er mellem dem arrangerer tidspunket på dagen, og at man fx mødes til brunch eller kaffebord. 8

9 Hvis der opstår problemer Hvad gør man som VF, når man føler frustrationer og usikkerhed, hvis udvekslingsstudenten fx: Gemmer sig på sit værelse er passiv Ikke deltager i familien Kommer fuld hjem Etc. I første omgang anbefaler vi, at I prøver at klare problemerne selv sammen med udvekslingsstudenten. Udtryk klart, hvad I forventer, og hvad I vil kræve af udvekslingsstudenten, men lyt også til, hvad han/hun selv siger og lad ham/hende selv komme med forslag til, hvordan problemet kan løses. Vær opmærksom på, at der kan være bagvedliggende årsager til, at udvekslingsstudenten reagerer som han/hun gør (fysisk, psykisk, kultur, kulturchok, generthed) - evt. ændrer adfærdsmønster. Forsøg at forstå baggrunden for, hvad det er der sker, eller spørg simpelthen, hvorfor udvekslingsstudenten fx vil være alene. Vore vidt forskellige kulturer gør, at mulighederne for misforståelser er til stede, især i begyndelsen af udvekslingsåret. Sørg derfor for, at aftaler mellem jer er klare og forstået. Husk, at udvekslingsstudenten lærer vore dårlige vaner lige så hurtigt som vore gode. Og ingen udvekslingsstudent gør noget negativt med fortsæt! Kan I ikke selv klare at løse problemerne, skal I inddrage CC. Vi opfordrer til, at dette sker hurtigt, idet problemer oftest løses bedst ved, at der tages fat om problemet straks, eller man kommer dem i forkøbet. Club Counsellor & VF er Hav en tæt dialog med og brug CC som jeres sparringspartner. Det er CC, der koordinerer og hjælper med det praktiske, og det er legalt at bruge CC som det sorte får, hvis der skal siges nej til udvekslingsstudenten. Vi opfordrer til, at hver VF afholder en sammenkomst for alle værtsfamilier, hvortil også CC inviteres. Det giver sammenhold mellem VF er og åbner op for, at VF erne bruger hinanden ift. gode råd og problemløsning. Efter udvekslingsstudentens ophold evalueringsmøde Bed udvekslingsstudenten om skrive, at han/hun er kommet sikkert hjem. Nogle gør det helt af sig selv, andre tænker simpelthen ikke over det med dertilhørende lettere frustration hos en VF. Derudover opfordrer vi CC til at arrangere et evaluleringsmøde for VF er, lige inden udvekslingsstudenten rejser hjem, eller lige efter han/hun er rejst. Formålet med evalueringen, er naturligvis, at lære til næste gang. Snak fx om følgende: Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvad skal vi undgå næste gang? Hvad skal vi fastholde næste gang? Hvordan har rollen som værtsfamilie været? Har du fået hjælp undervejs? Hvad mener du om intromødet og indholdet heraf? Hvad kunne have været gjort anderledes? Har du fået indfriet dine forventninger? I hvilket omfang har I som værtsfamilier brugt hinanden? 9

10 Vi håber med denne Vejledning om rollen som værtsfamilie, at have hjulpet lidt på vej med tips og tricks. Husk, at CC og vi er til for at hjælpe. Vi hører også gerne om jeres gode oplevelser. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med mødet med de/t fremmede det kan være stærkt vanedannende!! Med venlig hilsen Chairmen og Distrikt Chairs i Rotary Danmark Ungdomsudveksling, RDU 10

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere