Scenarier for det aldrende samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scenarier for det aldrende samfund"

Transkript

1 Scenarier for det aldrende samfund Hvilke valg har vi for fremtiden? Indhold Introduktion...2 Velfærdsteknologiske løsninger...3 Scenarierne og brugerhistorier...4 Erik 79 år...5 Jan og Samira 72 og 68 år...5 Marie 85 år Scenarie: En universalløsning...6 Brugerhistorier...6 Spørgsmål til overvejelse Scenarie: Valgfrihed...9 Brugerhistorier...9 Spørgsmål til overvejelse Scenarie: Frivilligt lokalsamfund Brugerhistorier Spørgsmål til overvejelse... 14

2 Introduktion Den voksende andel af ældre borgere stiller den danske velfærdsstat overfor en dobbelt demografisk udfordring i den nærmere fremtid. Aldersfordelingens udvikling vil føre til en øget efterspørgsel efter sundheds- og omsorgsydelser samtidig med, at arbejdsstyrken mindskes. Brug af velfærdsteknologier (herunder telesundhed, telemedicin, robotteknologi, intelligente omgivelser, samt forbrugerteknologier som computere, smartphones osv.) kan blive afgørende for fremtidigt at kunne tilbyde sundheds- og omsorgsydelser til de ældre i den mængde og kvalitet, som afspejler de danske borgeres forventninger. Vi har mulighed for at vælge forskellige strategier for brugen af nye velfærdsteknologiske redskaber på ældreområdet, hvilket vil være det centrale tema for scenarieværkstedet. Afhængigt af hvordan velfærdsteknologierne anvendes har de potentiale til at stille muligheder, men også udfordringer og etiske dilemmaer, i sigte. Til at skabe opmærksomhed på de forskellige valgmuligheders konsekvenser præsenterer scenarierne brugerhistorier. Disse skildrer to enkelt personer og ét par for at se på, hvordan de kunne leve deres liv i Det aldrende samfund Mellem år 2000 og år 2050 vil andelen af verdensbefolkningen, der er over 60 år, fordobles fra omkring 11 % til 22 %. Antallet af personer på 80 år og derover vil blive næsten firedoblet i samme periode. I Danmark gælder samme tendenser som på verdensplan. Befolkningens alderssammensætning vil ændres i retning af, at ældre vil udgøre en stigende andel af befolkningen, mens andelen af børn og under 20 år mindskes. Nedestående figur illustrerer aldersfordelingen i år 2014 og en fremskrivning for år Befolkningsfremskrivning for udvalgte aldersgrupper 2014 og 2044 Pct år år år år 80+ år Kilde: Danmarks Statistik 2

3 Antal indlagte Denne udvikling i alderssammensætningen vil, som ovenfor beskrevet, betyde en øget efterspørgsel efter sundheds- og omsorgsydelser. Som eksempel på én af de mange udfordringer sundhedsvæsenet vil stå overfor som følge af den aldrende befolkning, kan man se på det stigende antal faldulykker. I Danmark er der lavet følgende fremskrivning for antallet af indlæggelser efter fald for ældre på 65 år fra år 2003 til 2040: Fremskrivning af indlæggelser efter fald for ældre borgere år år år år 0 Kilder til tabellen: Landspatientregisteret (Sundhedsstyrelsen) og Danmarks Statistik Velfærdsteknologiske løsninger Teknologi- og serviceinnovation forventes at kunne hjælpe til at løse de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor i forhold til at kunne tilbyde ydelser, der dækker behovene hos den ældre del af befolkningen. I Danmark har der tidligere været taget en række initiativer til udvikling af anbefalinger inden for det sundhedsteknologiske og telemedicinske område. Der findes bl.a. National handlingsplan for udbredelse af telemedicin (2012) af Danske Regioner, KL og Regeringen, Sundhedsteknologi 2020 Engineering Life Care (2012) udarbejdet af IDA samt en undersøgelse af telemedicin udarbejdet af KMB Analyse og Danmarks Lungeforeningen (2013). Disse initiativer har belyst perspektiver i brug af teknologi på sundhedsområdet. Til forskel fra disse tidligere initiativer vil scenarieværkstedet fokusere specifikt på velfærdsteknologier på ældreområdet. I det følgende vil forløbet og indholdet af scenarieværkstedet blive uddybet. Scenarieværkstedet Scenarieværkstedet bruges som metode til at stimulere fremadskuende diskussioner og udvikling af forskellige løsningsforslag til brug af velfærdsteknologier på ældreområdet. Ved at involvere udvalgte interessenter på planlæggende og udførende niveau i scenarieværkstedet kan udviklingen af robuste løsningforslag fremmes. 3

4 Værkstedet gennemløber tre faser: 1. Feedback på scenarierne Opgaven er at kritisere scenarierne, positivt og negativt ud fra egne erfaringer, viden og synspunkter. Opgaven er ikke at vælge mellem scenarierne eller vurdere hvilket scenarie, der er mest sandsynligt. Scenarierne skal blot bruges som inspiration til kritik, som danner afsæt for udvikling af nye visioner. 2. Formulering af visioner På baggrund af arbejdet i fase 1 diskuteres og foreslås visioner for den fremtidige brug af velfærdsteknologi på ældreområdet. Gruppen lægger alle visioner på bordet, prioriterer mellem dem, og udvikler 2-3 visioner, som diskuteres i dybden. 3. Løsningsforslag for realisering af visioner Visionerne skal gøres til virkelighed og udfordringer vil vise sig. Udfordringerne kan være økonomiske, kulturelle, sociale, organisatoriske osv. Grupperne diskutere muligheder og udfordringer for visionerne, og udvikler forslag til, hvilke politiske tiltag der kan anvendes til at realisere visionerne. Scenarierne fungerer derfor kun som springbræt til identificering af udfordringer eller dilemmaer og derefter formuleringen af visioner og anbefalinger - ikke som løsningsforslag, der skal prioriteres imellem. Scenarierne og brugerhistorier De tre scenarier illustrerer forskellige måder velfærdsstaten kan udvikle sig på inden for ældreområdet og hvad kommunale myndigheder kan gøre for at møde plejebehovene under de forskellige fremtidsscenarier. Scenarierne berører to overordnede problemområder: 1. Skal det være offentligt eller privat sundhedspersonale, der leverer den velfærdsteknologiske pleje på ældreområdet i fremtiden? 2. Hvordan skal ældre borgere og andre grupper organiserer sig for at hjælpe til at opfylde plejebehovet? Når scenarierne læses igennem er det vigtigt at have spørgsmål i baghovedet. Eksempelvis: Hvordan kan velfærdsteknologi forbedre plejen til ældre borgere i de givne scenarier? Hvordan vil teknologien påvirke ældre borgeres liv i hjemmet? Kan der være behov for differentiering, fx særlige behov hos demente? Hvilke store forhindringer kan der være for brugen af velfærdsteknologier? Hvordan kan man forestille sig at ældre borgere vil opleve et øget brug af velfærdsteknologier? Hvordan vil privatliv og følelsen af sikkerhed balanceres i de nye former for plejeydelser? I hvor høj grad vil vi lade teknologi erstatte varme hænder? 4

5 I de tre scenarier vil vi møde Erik, parret Jan og Samira og Marie, der alle har forskellige behov og ønsker for deres liv i år Erik 79 år Erik lider af demens. Han er alene og er derfor afhængig af professionel hjælp og støtte for at kunne bo alene. Erik har ingen nære slægtninge, da han blev skilt fra sin kone for 40 år og ikke har nogen børn. Han bor i et hus i en lille by og har haft mange forskellige jobs i årenes løb. I de sidste år af hans arbejdsliv arbejdede han som langdistance buschauffør. Hans pension er relativt beskeden. Erik er i god fysisk form og holder af at bevæge sig, men da demensen ofte gør ham desorienteret, behøver han hjælp til at finde rundt. Hans lejlighedsvise hukommelsestab gør ham afhængig af hjælp til at huske og til at kontrollere sin privatøkonomi. Han holder af at deltage i forskellige sociale aktiviteter, men han husker ikke altid at få taget initiativ til at deltage. Jan og Samira 72 og 68 år Jan er pensioneret ingeniør. Han lever sammen med sin kone Samira, der har arbejdet som lærer. De lever på landet med deres søn, hvor de deler et hus, der er bygget til to familier. De har deres egen mindre del af huset og deler stue med deres søn og hans familie. Familien er tæt knyttet og de har daglig samvær med søskende, deres søn og børnebørn. Jan har aldrig været god til at dyrke motion eller spise sundt. Han er storryger og lider af en alvorlig grad af KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), og har derfor besvær med at bevæge sig ud af huset. Samira har en hjertesygdom. Hun skal overvåge sin hjertetilstand regelmæssigt og tilpasse sin medicinering varsomt. Hun er afhængig af daglig motion. Jan har altid været tekniknørden i familien. Han elsker teknologi og han er stadig ivrig efter at afprøve nye produkter han prøver alt han kan komme i kontakt med lige fra nye mobilapplikationer til medicinsk udstyr. Marie 85 år Marie er pensioneret advokat. Hun har en stærk økonomi og bor i en større by. Hun har holdt sig sund og rask hele sit liv, og har altid bekymret sig om sit helbred. Men i løbet af det sidste år har hun været igennem intensiv rehabilitering efter en fraktur på lårbenshalsen. Hun er stadig til en vis grad fysisk svækket og er blevet mere angstpræget efter ulykken. Marie holder meget af selskab. Da hun blev enke for mange år siden og hendes to børn lever andetsteds med deres egne familier, ønsker hun at møde nye mennesker og etablere et netværk af ligesindede. Selvom Marie har brugt computer mange år af sit arbejdsliv, har hun ingen interesse for computere eller andre digitale redskaber. Marie oplever nyt software og teknologi som belastende. Hun er også skeptisk overfor, hvordan hendes personlige data bliver behandlet i de forskellige systemer. 5

6 1. Scenarie: En universalløsning I årene efter 2015 blev den kommunale sundheds- og omsorgssektor stærkt beskåret som resultat af finanskrisen og det nationale budgetunderskud. Til sidst kom sektoren i så dårlig stand, at ældre borgere med plejebehov ikke modtog de nødvendige ydelser. I 2020 blev folketinget enige om et forlig. Plejesystemet skulle ændres og systemet er nu under statslig kontrol. De nye serviceordninger er bygget på to søjler: hjælpemidler til alle med behov i form af såkaldte plejesæt og et sundhedsvæsen målrettet forebyggelse og sundhedsfremme. Formålet med ændringen er at hjælpe ældre borgere over hele landet til at leve et selvstændigt liv i deres egne hjem med undtagelse af de med meget svækket helbred og et særligt plejebehov. Standardiserede plejesæt skal sikre et minimumsniveau af kvalitet og sikkerhed til ældre borgere med plejebehov uafhængigt af bopælsområde og indkomst. Kommunernes nye rolle Kommunerne udbyder stadig den meste offentlige pleje, men det er nationale standarder, der afgør hvilke velfærdsteknologier og serviceydelser, kommunerne skal udbyde. Alle der har et plejebehov får tilbudt et plejesæt, hvilket består af forskellige hjælpemidler såsom kropssensorer, overvågnings- og trackingudstyr, der kan bæres af brugeren eller fastgøres til huset (intelligent hus-teknologi). Ved brug af disse plejesæt kan kommunikation med familie, sundhedsvæsen, frivillige organisationer eller ambulancer gøres muligt. De kan også overvåge, hvor særlige triggere kan slå alarm. Et plejesæt og de tilhørende ydelser kan udvides, hvis det skønnes nødvendigt. Staten har udviklet et intensivt internet uddannelsesprogram til plejemodtagere, der fokuserer på, hvordan plejesættet tilpasses brugernes behov og hvordan man styrer plejesættet. Den lokale kommune er ansvarlig for udvælgelsen og installeringen af plejesæt i borgernes hjem. Den lokale kommune er tilmed ansvarlig for at overvåge, besvare og reagere på alarmer fra plejesættet. Brugerhistorier Erik Erik bor på et af kommunens plejehjem. Eriks generelle sundhedstilstand er faktisk lidt for god til at blive tilbudt en plejehjemsplads, men han boede i et gammelt og afsides hus. Derudover indikerede resultaterne fra den obligatoriske Alzheimer screening, at han sandsynligvis vil få et meget større behov for daglig pleje i den nærmere fremtid. Af disse årsager accepterede han tilbuddet om en plejehjemsplads. 6

7 På grund af hans demens har Erik modtaget nyt udstyr til sit plejesæt, blandt andet en GPS-modtager i hans sko. Han har derfor nu mulighed for at gå så mange ture, som han vil, da plejepersonalet hele tiden er klar over, hvor han befinder sig. Der bliver set godt efter plejehjemsbeboerne ved hjælp af flere overvågnings- og sikkerhedsteknologier. De kontrollerer automatisk låse på døre og vinduer samt varme og belysning. Derudover kan plejepersonalet notere en række af beboernes aktiviteter. Søvnmønstre for beboere, der har søvnproblemer, kan registreres ved hjælp af et armbånd med søvnsensorer. Al denne data bliver samlet og analyseret, så plejepersonalet kan let opdage forværringer i beboeres sundhedstilstand eller adfærd og gribe ind forebyggende. Erik deltager som regel i morgengymnastik. Resten af dagen holder han fri, hvis ikke han ønsker at spise i spisesalen. Han er kun i kontakt med plejepersonalet, når der sker noget uventet, hvilket er meget sjældent. Erik føler sig både sikker og fri til at kunne gøre, hvad han vil. Nogle gange synes han, det kan være lidt ubehageligt at vide, at han til hver tid kan overvåges. Men efter hans mening opvejer det ikke følelsen af at være sikker i dagligdagen. Jan og Samira Jan og Samira behøver begge en del hjælp til at komme gennem dagen, og deres forskellige behov dækkes delvist af plejesættene. Deres søn og svigerdatter tager sig af resten, eksempelvis spiser Jan og Samira alle måltider med deres familie. På grund af Jans KOL testes hans fysik jævnligt. Han udfører al træning og måling hjemme, hvor han får instruktioner over fjernsynsskærmen i stuen. Efter hvert træningsprogram bliver dataet automatisk sendt til hospitalet. Han taler derefter med en fysioterapeut og nogle gange med en læge via fjernsynsskærmen. Jan føler, at han er ved at være godt bekendt med hospitalsteamet, også selvom han ikke har haft fysisk kontakt med dem de sidste 15 måneder. For at få alle udgifter ved KOL-udstyret dækket skal Jan gennemføre et træningsprogram. Han har ikke haft en særlig positiv indstilling til det, men han blev mere motiveret, da han fik et nyt apparat til at måle og samle data om hjerterytme og lungevolumen på en forståelig måde. Samira overvåger dagligt sit hjerte, blodtryk og sin vægt. Hun opdager imidlertid næsten aldrig, og kun hvis lægen ringer, at der er uregelmæssigheder i hendes EKG eller blodtryk. Samira er en smule forvirret af al den medicin hun skal tage. Doseringen ændres konstant, og hun er derfor fuldstændig afhængig af den intelligente medicinboks, som lægen kan ordinere den rette dosis til, samt en mobilapplikation der minder hende om, hvilke piller hun skal tage til hvilken tid. Med tiden har de fået en del udstyr i hjemmet; plejesæt, KOL-udstyret og den intelligente medicinboks. Jan holder alt under kontrol og tager kontakt til kommunens tekniske hjælp i tilfælde af systemfejl. Jan ved at der findes mange mere avancerede måleinstrumenter og sensorer, som kunne være brugbare for ham og hans kone. Desværre er disse for dyre og de må derfor nøjes med det standardiserede plejesæt. 7

8 Jan er en smule frustreret. Han synes at plejesættet er noget forældet, og at det vil kunne tilpasses hans og hans kones behov og liv meget bedre. Samira er dog meget tilfreds med udstyret. Hun synes, at hun er heldig at have en mand, der kan hjælpe hende. Marie Marie har fået det meget bedre efter sin fraktur på lårbenshalsen sidste år. Det kommunale genoptræningsprogram, der både fandt sted i kommunens træningscenter og i hendes hjem, var intensivt og meget effektivt. Der er installeret faldedetektorer i hvert rum i hendes hjem, hvilket er en del af plejesættet. Marie føler, at det gør hende mere sikker i sit eget hjem. Kommunens sundhedsafdeling får lyd- og videoadgang til rummene, så snart faldedetektorerne slår alarm. På den måde kan de både se og tale med hende, og derved bedømme om deres fysiske tilstedeværelse vil være nødvendig. Marie har været skeptisk overfor at have kameraer installeret i sit hjem, men hun har indset, at det er den bedste form for sikkerhed, hun kan få på nuværende tidspunkt. Efter hendes operation har Marie haft behov for ekstra hjælp til sine daglige gøremål. Hun hyrede en advokat for at sikre, at hun modtager al den hjælp, som hun er berettiget til fra kommunen. Kommunen tilbyder hende blandt andet en hjemmehjælper, der kommer en gang om ugen og hjælper hende med at handle. Hjemmehjælperne registrerer alt, hvad de gør, på deres smarttelefoner, hvilket rapporteres tilbage til kommunen. På den måde rapporterer og gemmer hjemmehjælperen alt på en gang. Marie savner næsten hjemmehjælperne, nu hvor hun næsten er kommet sig helt og ikke længere behøver hjælp. Marie holder kontakten med sine børn og børnebørn via og chat. Men hun synes ikke om at sidde foran en computer i al for lang tid af gangen. Marie er midlertidig glad. Hun er kommet sig hurtigt og vellykket, men hun har stadig ikke vænnet sig til teknologien i hendes hjem. Hun lader sig stadig forstyrre af tanken om at folk kan kigge ind i hendes hjem uden, at hun er klar over det. Derudover føler hun sig ofte ensom og har haft nogle få ulykker for at kunne ringe til sundhedspersonalet, selvom det ikke var så alvorligt. Spørgsmål til overvejelse Bør der tages nationale tiltag for at øge brugen af teknologi i sundhedssektoren? Hvilken rolle skal staten spille? Hvilke muligheder og udfordringer er der for de ældre borgere under den universelle løsning? Kan det forventes, at kommunerne har kapacitet til at administrere de nye teknologier, som de nationale standarder indfører? Hvad er de største udfordringer for kommunerne i dette scenarie? (kompetencer, omkostninger, holdninger osv.) Hvordan kan disse udfordringer tackles? 8

9 2. Scenarie: Valgfrihed I årene efter år 2015 opstod et nyt politisk klima. Den offentlige sektor var næsten brudt sammen på grund af begrænsede økonomiske ressourcer og svag styring i flere kommuner. Det er nu alternative organiseringsformer inden for sundhedsvæsenet i form af fri konkurrence. I år 2020 blev den kommunale plejesektor kommercialiseret over hele landet. Samtidig etablerede Folketinget en incitamentstruktur, hvor der blev rettet økonomiske incitamenter direkte mod plejemodtagerne. Alle med plejebehov fik ret til et økonomisk tilskud baseret på deres sundhedstilstand, som de kan bruge ofte kombineret med egne midler på de ydelser, som de ønsker. Kommunen som aktør på markedet Kommunernes ansvar er nu at sikre et tilstrækkeligt udbud (nationale standarder eller bedre) af plejeydelser til de, der bor i en pågældende kommune. Flere steder er den lokale plejeservice lukket ned, mens nogle kommuner stadig udbyder plejeydelser i konkurrence med private aktører. De kommuner der formår at skabe et professionelt arbejdsmiljø af høj kvalitet, er de mest succesfulde. Det kan gøre dem konkurrencedygtige både som arbejdsgiver og serviceudbyder. Brugerhistorier Erik På grund af hans demens kan Erik ikke selv købe sundhedsydelser. Kommunen har derfor taget ansvar for hans økonomiske tilskud og de har sikret, at han har en sundhedsforsikring. I første omgang fik kommunen flyttet ham til et større lejlighedskompleks, der blev drevet af et internationalt firma. Firmaet var meget konkurrencedygtigt på pris og kunne tilbyde en simpel og grundigt overvåget lejlighed. Men den lave pris reflekterede lave standarder. Der var konstant tekniske problemer, lejlighedskomplekset var underbemandet og der var få muligheder for sociale aktiviteter. Erik følte sig isoleret og blev mindre og mindre aktiv, og hans fysiske og mentale helbred blev forværret. Centeret blev lukket, da firmaet trak sig fra det danske marked, og all beboere var tvunget til at flytte. Eftersom Erik ikke havde nogen til at hjælpe ham, blev han overført til et af kommunens demens centre. De fælles arealer samt de private værelser og badeværelser bliver automatisk rengjort hver dag. I lejligheden bliver Erik påmindet om, hvornår der bliver serveret måltider, hvornår der er gruppeaktiviteter osv. af en talebaseret dagligdagsplanlægger. Erik har ikke meget konkakt til personalet, da han klarer det meste selv pga. disse påmindelser. 9

10 Erik har haft det svært på det seneste. På grund af sin demens kan han ikke navigere i de mange muligheder, der er tilgængelige for ham. Han var også nød til at flytte, og det har belastet ham betydeligt. Kommunen har heldigvis sørget for, at han nu er et godt sted. Man kan kun håbe på, at han ikke bliver nød til at flytte igen. Jan og Samira For få år siden besluttede Jan og hans kone sig for at købe et større hus sammen med to andre par, da deres søn og hans familie flyttede til en anden del af landet. De har sammen tilmeldt sig en syge- og hjemmeplejeservice, hvor de kan ringe til en sygeplejerske, hvornår de end har brug for hende. Hun er meget vidende og har kontakt til de mest moderne privat hospitaler. Når Jan har behov for lægehjælp, konsulterer han først hans praktiserende læge over . Lægen er godt bekendt med Jans symptomer, og ved hvordan han skal vejlede ham. Hvis det bliver nødvendigt, beder lægen det private hospital om at gribe ind overfor Jan. Internetforbindelsen er det vigtigste stykke teknologi, de har. De bruger ofte fjernsynsskærmen til at kommunikere med deres venner og familie, som lever over hele landet. Jan og Samira er også meget aktive på de sociale medier, hvor de er i kontakt med andre KOL- og hjertepatienter, web-kirken, deres søn og børnebørn. Jan er en erfaren bruger af hans smarttelefon. Han er altid opdateret om nye mobilapplikationer og sensorer. Når han læser om en sensor eller en applikation, han tror, kan hjælpe ham til bedre håndtering af hans KOL, beder han sin læge om, at lade ham prøve udstyret. Han har fundet og testet meget udstyr, der er så godt, at hans læges patienter nu bruger det på daglig basis. Samira går dagligt en tur og er tilfreds så længe, at hun føler sig sikker ved at gøre det. Jan købte fornylig en alarm til hende, som kan opspore hende og kalde alarm, hvis hun skulle falde. Jan og Samira er glade for deres sociale liv og har god pleje omkring dem. Gennem det teknologiske medicinske behandlingsprogram bliver Jans KOL overvåget tæt. Men Jan og Samira savner deres børn og børnebørn. De synes det er utilstrækkeligt kun at have kontakt over internettet, selvom det er meget brugbart. Marie Marie bor alene og har lidt af angst og ensomhed. For et par år siden begyndte hun derfor at bruge noget af sin opsparing til at få et mere socialt liv. Hun tillader nu sig selv at betale for en personlig assistent to gange om ugen. Hendes nuværende assistent, Jelena, er fra Estland. Marie lærte hende at kende sidste år. Hun har lige skiftet bureau, da det tidligere både var dyrt og utilregneligt. Jelena er hjælpsom, taler godt dansk og Marie synes, at de går godt i spænd. Jelena hjælper med praktiske opgaver, men går også ofte med på gåture, caféer, udstillinger osv. 10

11 Hvis der er noget, der kunne være brugbart for Marie, såsom en faldedetektor eller en elektronisk dørmåtte, så præsenterer Jelena det for hende. Men nogle af Jelenas forslag har ikke været særlig brugbare for Marie som fx den fuldt automatiserede kropsvasksmaskine. Maries datter har advaret hende mod at købe alle Jelenas nye tilbud. Hun tror, at Jelena får provision for hvert salg, og at hendes mors bedste ikke altid er Jelenas primære interesse. Efter hun faldt sidste år, har Marie fundet en genoptræningsservice, der har fået gode bedømmelser på nettet. Kort efter hun havde underskrevet en kontrakt med dem, sendte de hende en træningsmaskine, der registrerer alle hendes øvelser. En skærm viser hende, hvad hun skal gøre og hvor gode hendes præstationer er, og samler en rapport over dagens arbejde. Denne service giver hende også mulighed for at deltage på online træningshold flere gange om ugen. På det seneste er Marie begyndt på online dating. Det var Jelena der nævnte for hende, at der er et online mødested for ældre mennesker, og at det kunne være sjovt. Hun er faktisk allerede kommet i snak med en bejler. Men nogle gange er hun ikke sikker på, om hun forstår meningen af de korte beskeder og hun har ikke lyst til at møde ham rigtig endnu. Marie har det fint. Hun har en god privatøkonomi, hun har mulighed for at vælge mellem forskellige ydelser, og hun har også en datter, der kan hjælpe hende. Men det er lidt forstyrret hele tiden at skulle være på udkig efter nye ydelser, at skifte mellem dem og sikre sig at hun ikke snydes til at købe produkter, som hun ikke behøver. Spørgsmål til overvejelse Hvordan kan kommunen blive en attraktiv spiller på markedet? Hvordan kan den frie konkurrence påvirke brugen af teknologi blandt aktørerne i plejesektoren? Kan et marked fremme brugbar teknologi for flest mulige mennesker? På hvilke områder? For hvem? Kan der være nogen udfordringer eller etiske dilemmaer ved et voksende teknologisk forbrugermarked for ældre borgere? I så fald, hvordan kan sådanne udfordringer tackles? 11

12 3. Scenarie: Frivilligt lokalsamfund Efter flere års mangel på offentligt pleje- og sundhedspersonale har regeringen etableret et program, Lokalsamfundet for ældre borgere i år 2020, der mobiliserer ældre og frivillige borgere i alle kommuner. Ideen var at invitere ældre ved godt helbred, deres familier, velgørenhedsorganisationer og andre frivillige til at bidrage til en afhjælpning arbejdspresset på plejeydelserne. Programmet introducerede nye former for finansielle tilskud, såsom fundraising gennem frivillige projekter i kommunerne. Initiativet har også medført flere bottom-up initiativer fra lokalsamfundet, skoler, frivillige organisationer osv. Flere kommuner har samtidig besluttet at åbne op for et åbent marked for nye aktører på plejeområdet. Alle potentielle firmaer skal opfylde høje nationale standarder for kvalitet og værdighed. Der er også kommet mange nye tendenser. Ældre deler ressourcer og udgifter til husholdning, sundhedspleje og hjælp til daglige gøremål i højere grad end tidligere. Informationsteknologier bruges til at koordinere udbuddet og efterspørgslen efter frivillige ressourcer såsom IT kompetencer, havehjælp eller chauffører. Kommunens udvidede rolle Kommunerne har ansvaret for at sikre, at der er en ordentlig sundhedspleje til deres indbyggere. Kommunerne er forpligtede til at levere visse sundhedsydelser, til at administrerer licenser til private firmaer og til at mobilisere de frivillige organisationer. Brugerhistorier Erik Eriks kommune har hjulpet ham med at finde et privat plejecenter for patienter med demens. Erik har sit eget værelse med badeværelse, og nyder fælles faciliteter såsom kantinen og en flot have. Erik elsker haven og har derfor fået mere lyst til at gå lange ture. Erik bærer et ur med en trackingsensor, der slår alarm, hvis han bevæger sig mere end 500 meter væk fra centeret. Alarmen går først til et hold frivillige, dernæst til plejepersonalet. Sidste gang Erik gik en lang tur, kunne en person fra frivilligholdet ringe til ham gennem uret og guide ham hjem. Der er installeret intelligent teknologi i hele centeret, der skal sikrer alle beboere. Centeret har ikke mange ansatte, og de kan kun håndtere de vigtigste opgaver. Slægtninge spiller derfor en afgørende rolle i forhold til at udføre plejeydelser, og de mødes jævnligt i støttegruppen på centeret. Da fælles arealerne og kantinen er åbne for alle, er det blevet stedet alle pensionister i nærheden mødes. Der foregår mange aktiviteter. Som bytte for de billige måltider hjælper de ældre raske borgere med at lave mad, servere, rengøre og arrangere kulturelle udflugter osv. 12

13 Selvom Erik dagligt møder folk til de faste måltider, holder han sig til sig selv. Han tilmelder sig til meget få aktiviteter. Men han nyder, at børnene fra den lokale skole kommer forbi efter skole med en lærer for at lave deres lektier, da de ofte også får en snak over en kop kakao. Erik føler sig sikker, men ensom. Kommunen har fundet et sikkert sted til ham, hvor han har frihed til at gøre, hvad han vil. Men hans demens begrænser ham i at tage initiativer. Erik holder sig for sig selv det meste af tiden, da han ikke har nogen nære slægtninge til at hjælpe sig. Jan og Samira Jan og Samira lever sammen med deres søn og hans familie. De hjælper dem med de daglige gøremål, hvilket de modtager tilskud til fra kommunen. Da sønnen og svigerdatteren arbejder i dagstimerne, hjælper de morgen og aften. De føler det dog lidt opslidende både at have fuldtidsjob og skulle tage sig af deres børn og forældre. På grund af sit dårlige helbred kommer Jan ikke særlig meget ud og mødes med andre mennesker. Samira er stadig i rimelig god form og går ud og handler hver dag for at få sin træning og mødes med naboerne. Jan bruger de sociale medier aktivt. Han er blandt andet del af kommunens online forum for ældre borgere, hvor han hjælper andre med at vælge og bruge nye teknologier. Da Jans råd er værdsat, har andre ældre borgere anbefalet hans hjælp. De timer han bruger på at hjælpe andre er ombyttelige og kan give havehjælp eller give ham og Samira et lift til ældrecenteret en gang om ugen. Når Samira går ud og handler, går hun ind og tjekker op på tre af naboerne på vejen. Hun klikker ok på sin smarttelefon applikation, hvis hun ser, at de er okay, hvilket de ofte er. Hun var lidt i tvivl om, hvad hun skulle gøre, da hun forleden fandt naboen på gulvet med en brækket hofte. Men efter hun klikkede på alarm knappen, kom hun hurtigt i kontakt med nogle, der beroligede hende og instruerede hende i, hvad hun skulle gøre. Inden for fem minutter var en ambulance ankommet. Jan har et træningsprogram til sin KOL. Han kan se sine fremskridt over sin smarttelefon, der er forbundet til kropssensorer. Han deler sine resultater med sin fysioterapeut, der tilpasser programmet løbende. Jans søn har også adgang til resultaterne og roser hans fremskridt. Selvom Jan ikke har det helt godt med hans søns overvågning, holder han af støtten. Jan føler sig i bedre form og hans KOL er bedre end tidligere. Jan er i et netværk, der holder ham aktiv. På trods af sit dårlige helbred kan han dele sin teknologiske viden, og har på den måde en nøglefunktion i lokalsamfundet. Jan har hverken tid eller overskud til at socialisere mere end han gør nu. Samira mødes dagligt med naboer i den lokale købmand. Hun hjælper med at holde øje med sine naboer, der er ved dårligt helbred. Marie Marie flyttede til et lejlighedskompleks for ældre borgere i centrum af byen. Marie socialiserer dagligt med naboer og andre pensionister i området. De organiserer forskellige sociale aktiviteter. Naboerne har samarbejdet om at få installeret intelligent udstyr og overvågning i hele lejlighedskomplekset. De har også tilmeldt sig rengøringsservice, hjemmepleje, fysioterapi og teknisk hjælp. 13

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

nogle fremtider at forholde sig til

nogle fremtider at forholde sig til nogle fremtider at forholde sig til Af Henrik Bendix og Hans Peder Graversen Den traditionelle forståelse af sundhedsvæsenet er i opbrud. Det skyldes flere ting. De væsentligste er Kommunalreformens nye

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

VÆR TRYG projektet. Teknologiske hjælpemidler og hjælpesystemer til borgere med demens DELRAPPORT 4. SIKKERHED OG TRYGHED herunder automatisk varsling

VÆR TRYG projektet. Teknologiske hjælpemidler og hjælpesystemer til borgere med demens DELRAPPORT 4. SIKKERHED OG TRYGHED herunder automatisk varsling VÆR TRYG projektet Teknologiske hjælpemidler og hjælpesystemer til borgere med demens DELRAPPORT 4 SIKKERHED OG TRYGHED herunder automatisk varsling Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

6. Konklusion...73 Om Det Digitale Råd...75

6. Konklusion...73 Om Det Digitale Råd...75 Forord... 1 1. Indledning...3 2. Det kommunale krydspres...5 Kommunernes demografiske klemme...5 Borgernes digitale efterspørgselspres... 6 Den utilstrækkelige effektiviseringsgevinst...7 Kommunernes digitale

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek Nr. 1 februar 2014 Tema om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Lungenyt Lungerne er spydspids for udvikling af sundhedsteknologi Er telemedicin

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere