Din brugermanual SONY ERICSSON C903

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009 Publikationsnummer: OBS: Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke på alle net og/eller af alle tjenesteydere alle steder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteyder vedrørende en specifik tjenestes eller funktions tilgængelighed samt eventuel yderligere betaling for adgang og forbrug. Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Smart-Fit Rendering er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende ACCESS Co., Ltd. Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericssons brug af mærket sker under licens. Liquid Identity-logoet, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackIDTM er fra Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. Cyber-shot, Smile Shutter, Memory Stick MicroTM, M2TM og Media Go er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. PictBridge er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Canon Kabushiki Kaisha Corporation. GoogleTM, Google MapsTM, YouTube og YouTubelogoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google, Inc. Wayfinder og Wayfinder Navigator er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wayfinder Systems AB. SyncML er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Open Mobile Alliance LTD. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande/områder. 3 Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U. S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Dette produkt er omfattet af visse rettigheder til immateriel ejendom tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft. Indholdsejere benytter WMDRM-teknologien (Windows Media Digital Rights Management) til beskyttelse af deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed anvender WMDRM-software til at få adgang til WMDRMbeskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdets ejer bede Microsoft tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. En tilbagekaldelse påvirker ikke ikkebeskyttet indhold. Ved overførsel af licenser til beskyttet indhold er du indforstået med, at Microsoft kan knytte en tilbagekaldelsesliste til licenserne. Indholdsejerne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke få adgang til indhold, der kræver opgraderingen. Dette produkt er omfattet af licens under "MPEG-4 og AVC visual patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med "MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standard ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG-4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikkekommerciel aktivitet og/eller blev erhvervet fra en videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C., herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson. Java. JavaScript og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java Platform, Micro Edition. 1. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2. Eksportregulativer: Softwaren, inklusive tekniske data, er underlagt amerikanske eksportlove, herunder U.S. Export Administration Act og tilknyttede bestemmelser, og kan være underlagt import- eller eksportbestemmelser i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer nøje og anerkender at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere, geneksportere eller importere softwaren.

3 Software må ikke hentes i eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til eller til en statsborger eller indbygger i Cuba, Iran, Irak, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listen revideres fra tid til anden) eller noget andet land, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til nogen på USAs finansministeriums oversigt over særligt udvalgte nationer (U.S. Treasure Department's list of 4 Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt ovode. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 64. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. Nu er telefonen klar til brug. Brug af andre net Det kan koste ekstra at modtage opkald, sende meddelelser og overføre Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 7 Sådan får du telefonens status vist Tryk på, og tryk derefter på volumentasten. Oplysninger om telefon, hukommelse og batteri vises. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Sådan oplades batteriet 1 Slut laderen til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 2 Tag opladeren ud ved at vippe stikket opad. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Du kan oplade batteriet når som helst og i kortere eller længere tid end 2,5 timer. Du kan afbryde opladningen uden at beskadige batteriet. 8 Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Telefonoversigt Højttaler Lyssensor, skærm Skærm Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel Valgtaster Navigeringstast Opkaldstast Aktivitetsmenutast Hukommelseskort (under dækslet) Højttaler Videokamera* Afslut, tænd/sluk-knap C-tast (Slet) Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug Kameraobjektiv Volumentast, taster til digital zoom Blitz Kameravisning/tilstandstast Kameratast *Videokameraet er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder. 10 Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Menuoversigt* PlayNowTM Cyber-shotTM Positionstjenester Google Maps Navigation Tracker Mine favoritter Statusoplysninger Indstillinger Kontakter Mig selv Ny kontakt Spil Web-feeds Indstillinger Organizer Filhåndtering ** Alarmer Programmer Videoopkald Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukommelse Radio Indstillinger Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdateringstjeneste Stemmestyring Nye hændelser Genveje Flytilstand Sikkerhed Opsætningsguide Hjælp ved handicap Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringelydstyrken Ringesignal Lydløs funktion Stigende ringesignal Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrundsbillede Layout af h.menu Tema Startskærm Opkald** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Underholdning Onlinetjenester TrackIDTM Spil VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjernbetjening Optag lyd Demo Internet Meddelelser Skriv ny Indbakke /Samtaler Meddelelser OM Ring til talemedd. Medier Foto Musik Video Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 11 Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Rediger linjenavne Opkald Hurtigkald Smartsøgning Viderestil opkald Skift til Linje 2 Håndter opkald Tid og pris Vis eller skjul nr. Håndfri Åbn for at svare Luk for afslut opkald Forbindelser Bluetooth USB Telefonnavn Synkronisering Enhedsstyring Mobilnet Datakommunikation Internetindstillinger Streaming-indstill. Medd.indstillinger SIP-indstillinger Tilbehør Brugerhjælp Brugervejledning Hent indstillinger Basisopsætning Tip og tricks * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Navigering Sådan får du adgang til hovedmenuen Tryk på midterste valgtast for at vælge Menu, når Menu vises på skærmen. Tryk på og derefter på midterste valgtast for at vælge Menu, hvis Menu ikke vises på skærmen. Sådan navigeres i telefonmenuerne Sådan vendes tilbage til standby Tryk på. Sådan navigeres i medier 1 Vælg Menu > Medier. 2 Gå til en menu, og tryk på. 3 Tryk på for at gå tilbage. Sådan slettes objekter Tryk på for at slette objekter, f.eks. tal, bogstaver, billeder og lyde. Faner Der kan forekomme faner. Opkald har f.eks. faner. Tryk navigeringstasten,, for at flytte mellem menuer. eller Sådan skiftes der mellem faner Tryk navigeringstasten eller. Genveje Du kan bruge tastaturgenveje til at gå direkte til funktioner fra standby. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på,, eller for at gå direkte til en funktion. Sådan vælger du handlinger på skærmen Tryk på den venstre, midsterste eller højre valgtast. Sådan får du vist indstillinger for et punkt Vælg Indstill., f. eks. for at redigere. Sådan afsluttes en funktion Tryk på. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 13 Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Genveje. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Hovedmenuens genveje Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevis. Sådan går du direkte til et hovedmenupunkt Vælg Menu, og tryk på eller. Sådan åbnes aktivitetsmenuen Tryk på. Hukommelse Du kan gemme indhold på hukommelseskortet, i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Fotos og musik gemmes på hukommelseskortet, hvis et hukommelseskort er isat. I modsat fald, eller hvis hukommelseskortet er fyldt, gemmes fotos og musik i telefonens hukommelse. Meddelelser og kontakter gemmes i telefonens hukommelse, men du ka vælge at gemme dem på SIM-kortet.

4 Hukommelseskort Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt.,, Layout af h.menu skal være indstillet til Gitter. Se Sådan ændres hovedmenuens layout på side 63. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang til: Nye hænd. mistede opkald og nye meddelelser. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem. Internet hurtig adgang til internettet. 14 Introduktion Telefonen understøtter hukommelseskort af typen Memory Stick MicroTM (M2TM), der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. Du kan flytte indhold mellem et hukommelseskort og telefonens hukommelse. Se Håndtering af indhold i telefonen på side 38. Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan isættes et hukommelseskort Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan ændres telefonens sprog 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sprog > Telefonens sprog. 2 Vælg en indstilling. Indtastning af tekst Tag batteridækslet af, og isæt hukommelseskortet med de guldfarvede kontakter opad. Sådan tages et hukommelseskort ud Du kan bruge multitap-tekstinput (indtastning vha. flere tryk) eller T9TMtekstindtastning til at indtaste tekst. Til T9-tekstindtastning bruges en indbygget ordbog. Sådan skiftes tekstindtastningsmetode Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tal Tryk på og hold du indtaster tekst. nede, mens Tag batteridækslet af, tryk på kanten af hukommelseskortet for at frigøre det, og tag kortet ud. Sådan indsættes punktum og komma Tryk på, mens du indtaster tekst. Introduktion Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 15 Sådan indsættes et symbol 1 Vælg Indstill. > Tilføj symbol, mens du indtaster tekst. 2 Gå til et symbol, og vælg Indsæt. Sådan indtastes tekst vha. T9TMtekstindtastning Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse. ikke vises, skal du trykke på og Hvis holde nede for at skifte til T9tekstindtastning. Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. Brug eller til at se forslagene. Tryk på for at godkende et forslag. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse fra standby. Hvis vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til indtastning vha. flere tryk. Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. for at tilføje et mellemrum, Tryk på når du har skrevet et ord. Introduktion Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. T9tekstindtastning. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 19 og Opkaldsliste på side 19. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. Sådan besvares et opkald Tryk på. Sådan afvises et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk lydstyrketasten op eller ned. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Tryk på Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på, og hold den nede, indtil et "+"-tegn vises. 2 Tast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Prøv igen?, når Ja vises. Sådan får du vist mistede opkald Tryk på for at åbne opkaldslisten. Net Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af Opkald 17 Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt. Sådan skiftes net manuelt 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Mobilnet > GSM/3G-net. 2 Vælg en indstilling. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis du er inden for et nets rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. dem til senere. Du kan få vist den person, du taler med, på skærmen. Den anden person, ser det, der er på dit kamera. Inden du foretager videoopkald 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt, når vises. Begge opkaldets parter skal have et 3G-telefonabonnement (UMTS), der understøtter 3G-tjenesten (UMTS) og skal være inden for et 3Gnets (UMTS) rækkevidde. Sådan foretages et videoopkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Indstill. > Foretag videoopk.. Sådan bruges zoom med et udgående videoopkald Tryk på eller. Sådan deler du fotos og videoer under et videoopkald 1 Tryk på under et videoopkald for at skifte til fanen til videodeling. 2 Gå til et videoklip eller foto, og vælg Del. Sådan får du vist indstillinger for videoopkald Vælg Indstill.

5 under opkaldet. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. Videoopkald Du kan dele oplevelser med venner og familie, mens de foregår, eller gemme 18 Opkald Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringes til et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk. på 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjer du en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Gå til Nyt nummer:, og vælg Tilføj. Indtast nummeret, og vælg OK. Vælg en nummerindstilling. Skift mellem fanerne, og tilføj oplysninger i felterne. 8 Vælg Gem Opkald til kontakter Sådan ringer du til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan går du direkte til kontaktlisten Tryk på og hold nede. Sådan kaldes op med Smartsøgning 1 Tryk på for at indtaste en række (mindst to) cifre. Alle de poster, Opkald 19 Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIMkortet. Du kan synkronisere dine kontakter med Sony Ericsson PC Suite. Standardkontakter Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIMkontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste. 2 Gå til en kontakt eller et telefonnummer, og tryk på. Sådan aktiverer eller deaktiverer du Smartsøgning 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Smartsøgning. 2 Vælg en indstilling. Redigering af kontakter Sådan føjes oplysninger til en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter. Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Rediger kontakt. Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj eller Rediger. Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes eller redigeres. Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele personlige ringesignaler og billeder til kontakterne. 3 Vælg en indstilling. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Gem autom. på SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Tag backup på kort. SIMkontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIMkortet. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Sådan kopierer du navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier fra SIM. 20 Opkald Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Sletning af kontakter Sådan slettes alle kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Slet alle kontakter. 3 Vælg en indstilling. Kontakthukommelsens status Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises kontakthukommelsens status 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Hukomm.status. Mig selv Du kan indtaste oplysninger om dig selv og f.eks. sende dit visitkort. Sådan indtastes oplysninger under Mig selv 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til en indstilling, og rediger oplysningerne. 4 Vælg Gem. Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til Mine kontaktopl., og vælg Tilføj > Opret nyt. 4 Skift mellem fanerne, og tilføj oplysninger i felterne. 5 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser fra Kontakter, du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 43. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Se Accepter opkald på side 25. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser Vælg Menu > Kontakter. Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Grupper. Gå til Ny gruppe, og vælg Tilføj. Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. Gå til Ny, og vælg Tilføj. Opkald Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 6 Gå til hvert af de kontakttelefonnumre eller -adresser, du vil markere, og vælg Marker. 7 Vælg Fortsæt > Udført. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til fra standby. Kontakterne kan gemmes i position 1-9. Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre Vælg Menu > Kontakter. Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Hurtigkald.

6 Gå til et positionsnummer, og vælg Tilføj. Vælg en kontakt. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indstillinger > fanen Medd. indstillinger > Talemeddelelsesnr.. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan kalder du op til talemeddelelses tjenesten Tryk på og hold nede. Stemmestyring Ved at oprette stemmekommandoer kan du: Foretage stemmestyrede opkald kalde op til nogen ved at sige deres navn Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr Sådan optages en stemmekommando vha. stemmestyret opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Aktiver. 2 Vælg Ja > Ny talekommando, og vælg en kontakt. Vælg det nummer, stemmekommandoen skal tilføjes, hvis kontakten har flere numre. 3 Optag stemmekommandoen, f.eks. "Johns mobil" Sådan ringer du hurtigt op Indtast positionsnummeret, og tryk på. Flere opkaldsfunktioner Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. 22 Opkald Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 4 Følg vejledningen, der vises. Vent på signalet, og sig kommandoen, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. 5 Vælg Ja, hvis optagelyden er i orden. Hvis ikke, skal du vælge Nej og gentage trin 3 og 4. Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon. 4 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald på samme tid. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to første opkald. Opkald venter Der høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald, mens "Opkald venter" er aktiveret. Sådan aktiveres Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver. Sådan foretages et nyt opkald 1 Tryk på under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på. Sådan besvares et nyt opkald Tryk på under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Opkald 23 Sådan foretages et stemmestyret opkald 1 Tryk på og hold en volumentast nede. 2 Vent på signalet, og sig det indtalte navn, f. eks. "Johns mobil". Telefonen afspiller navnet og kalder op. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Se Begrænsning af opkald på side 25. Sådan viderestilles opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling. 3 Vælg Aktiver. Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan afvises et nyt opkald Tryk på under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan afbryder du et igangværende opkald og besvarer et nyt opkald Vælg Erstat aktivt opkald under opkaldet. Håndtering af to taleopkald Du kan på samme tid have et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan skiftes mellem to opkald Tryk på under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Overfør opkald under opkaldet. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Sådan afbryder du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Tryk først på og derefter på. Konferenceopkald Et konferenceopkald gør det muligt at deltage i en samtale med op til fem personer. Sådan tilføjes en ny deltager 1 Tryk på under opkaldet. Derved parkeres de tilføjede opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på. 4 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Sådan frakobles en deltager 1 Vælg Indstill. > Afbryd deltager. 2 Vælg den deltager, du vil koble ud. Sådan startes en privat samtale 1 Vælg Indstill. > Tal med under opkaldet, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter. 24 Opkald Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Mine numre. 3 Vælg en indstilling. Accepter opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen. 2 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 3 Vælg en kontakt eller Grupper. Se Grupper på side 21. Indstillinger for begrænsning af opkald Der er følgende standardindstillinger: Alle udgående alle udgående opkald Udgående int. alle udgående internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Alle indgående alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast password, og vælg OK. Opkaldstid og -pris Under et opkald viser telefonen, hvor lang tid opkaldet har varet. Du kan også kontrollere varigheden af dit seneste opkald, dine udgående opkald og samlet tid for alle dine opkald. Sådan kontrolleres opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Tid og pris > Opkaldstimere. Opkald 25 Sådan accepteres alle opkald Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle der kalder op.

7 Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan vises eller skjules eget telefonnummer Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer, når du foretager et opkald. Sådan skjuler du dit telefonnummer 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Vis eller skjul nr.. 2 Vælg Skjul nummer. Cyber-shotTM Du kan tage fotos og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Du kan finde dine lagrede fotos og videoklip i Medier og Filhåndtering. Brug af kameraet Sådan aktiveres kameraet Åbn objektivdækslet. 26 Cyber-shotTM Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Søger og kamerataster Sådan tages et foto 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Tryk halvt ned for at bruge autofokus. 3 Tryk helt ned for at tage fotoet, når prikken og fokusrammen er grønne. Fotoet gemmes automatisk. Sådan optages et videoklip 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Tryk helt ned for at begynde at optage. 3 Tryk helt ned for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk. Sådan bruges zoom Tryk på volumentasten. Sådan vises fotos og videoklip 1 Aktiver kameraet, og tryk på. 2 Rul til objektet. 3 Tryk på den midterste valgstast for at få et videoklip vist Tag et foto/optag et videoklip Vælg stillkamera eller videokamera Vis fotos og videoklip Zoom ind eller ud Foto: Fokus Selvudløser Foto: Blitz Video: Lys Lysstyrke Flere kamerafunktioner Sådan skiftes indstillinger Aktiver kameraet, og vælg. Cyber-shotTM Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 27 Sådan får du vist oplysninger om indstillinger Gå til en indstilling, og vælg. Ret foto Du kan bruge Ret foto til forbedring af fotos. Med ét klik kan lysstyrke, lys og kontrast justeres, så du får det bedst mulige foto. Forbedringerne gemmes som en kopi af fotoet. Det oprindelige foto påvirkes ikke. Sådan forbedres et foto med Ret foto 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Kontroller, at Gennemgang er indstillet til Til. Vælg > Indstillinger, og gå til Gennemgang > Til. Vælg for at vende tilbage til søgeren. 3 Tag et foto. 4 Vælg Indstill. > Ret foto under gennemgangen. Søg ansigt Ved at søge på ansigtet kan du bringe et ansigt, der ikke er i centrum, i fokus. Kameraet finder automatisk op til tre ansigter og viser dem i hvide rammer. Når der anvendes autofokus, viser en grøn ramme det valgte ansigt. Der fokuseres på ansigtet nærmest kameraet. 28 Cyber-shotTM Sådan søges der efter et ansigt 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Vælg > Fokus > Søg ansigt. Smile ShutterTM Med Smile Shutter kan du fange din families og dine venners smil. Kameraet finder op til tre ansigter, vælger et ansigt, som skal smile og fokuserer derefter automatisk. En gul ramme viser, hvilket ansigt der er valgt. Kameraet tager automatisk billedet, når det valgte ansigt smiler. Sådan indstilles Smile ShutterTM 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Vælg > Optagetilstand > Smile ShutterTM. 3 Når vises, er kameraet i Smile Shuttertilstand. Sådan anvendes Smile ShutterTM 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Tryk på og hold helt nede, når den gule ramme vises. Når vises, er smilfinderfunktionen aktiveret. 3 Kameraet tager automatisk billedet, når den fotograferede person smiler. Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 4 Hvis du vil tage et foto, selvom kameraet ikke har fundet et smil, skal du trykke helt ned igen. BestPicTM Du kan tage en serie fotos med ét tryk på kameratasten. Derefter kan du gemme det bedste eller dem alle. Sådan bruges BestPicTM 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Vælg > Optagetilstand > BestPicTM. 3 Tryk halvt ned for at bruge autofokus. 4 Tryk helt ned for at tage fotoet, når prikken og fokusrammen er grønne. 5 Vælg Indstill. > Gem alle, eller tryk navigeringstasten mod venstre eller højre for at vælge det bedste foto, og vælg Gem. Visning af billeder på et kort Du kan knytte din geografiske position til et foto, du tager. Det kaldes geokodning. Geokodede fotos er kodet med i Medier. Sådan får du vist fotos på et kort 1 Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. 2 Vælg en måned. 3 Gå til et foto, og vælg Vis. 4 Vælg Indstill. > Vis på kort. Du skal have et abonnement, der understøtter dataoverførsel, samt de korrekte internetindstillinger i telefonen for at få fotos vist på et kort. Du kan hente internetindstillingerne ved hjælp af opsætningsguiden eller på Visning og kodning af fotos Sådan får du vist fotos i et diasshow 1 Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. 2 Vælg en måned. 3 Gå til et foto, og vælg Vis. 4 Vælg Indstill. > Diasshow. 5 Vælg et humør. Sådan ændres indstillingen for geokodning 1 Aktiver kameraet, og tryk på for at vælge. 2 Vælg > Indstillinger > Tilføj position. 3 Vælg en indstilling. Samlinger Du kan kode fotos og kategorisere dem i Foto-tags. Du kan f. eks. oprette en kode kaldet ferie, og føje den til alle dine feriefotos. Cyber-shotTM 29 Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan oprettes en ny samling 1 Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. 2 Vælg en måned. 3 Gå til et foto, og vælg Vis. 4 Tryk på, og vælg Indstill. > Nyt tag. 5 Indtast et navn, og vælg OK. 6 Vælg et ikon. 7 Vælg Indstill. > Tag på dette foto for at kode fotoet. Sådan samles fotos 1 Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. 2 Vælg en måned. 3 Gå til et foto, og vælg Vis. 4 Tryk på, og gå til en samling. 5 Vælg Indstill. > Tag på dette foto. 6 Gå til hvert foto, du vil kode, og vælg Indstill. > Tag på dette foto. Brug af fotos Du kan føje et foto til en kontakt, bruge det, når telefonen startes, som baggrund i standby eller som pauseskærm.

8 Sådan bruges fotos 1 Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. 2 Vælg en måned. 3 Gå til et foto, og vælg Vis. 4 Vælg Indstill. > Brug som. 30 Cyber-shotTM 5 Vælg en indstilling. Sådan arbejder du med fotos Du kan få vist, forbedre og organisere dine fotos og videoklip på computeren ved at installere AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition. Det kan hentes på www. sonyericsson.com/support. Brug Media GoTM til at overføre indhold til og fra telefonen. Der er flere oplysninger under Overførsel af indhold til og fra en computer på side 39. PhotoDJTM og VideoDJTM Du kan redigere fotos og videoklip. Sådan redigerer og gemmer du et foto 1 Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. 2 Vælg en måned. 3 Gå til et foto, og vælg Vis. 4 Vælg Indstill. > Red. i PhotoDJTM. 5 Rediger fotoet. Sådan redigerer og gemmer du et videoklip Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer. Gå til et videoklip, og vælg Indstill. > Red. i VideoDJTM. Rediger videoklippet. Vælg Indstill. > Gem Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan beskærer du et videoklip 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer. 2 Gå til et videoklip, og vælg Indstill. > Red. i VideoDJTM > Rediger > Beskær. 3 Vælg OK > Vælg > Start for at angive startpunktet. 4 Vælg Vælg > Afslut for at angive slutpunktet. 5 Vælg Beskær > Indstill. > Gem. 5 Vælg et websted på listen, eller vælg Nyt websted > Tilføj. 6 Indtast den -adresse, der skal bruges til at sende til webstedet. 7 Indtast webadressen og titlen. 8 Vælg Gem. 9 Vælg et websted på listen. 10 Indsæt tekst. 11 Vælg Fortsæt > Send. Sådan sender du videoklip, du har gemt på telefonen, til et websted Vælg Menu > Medier > Video > Videoer. Gå til et videoklip, og vælg Indstill. > Send > Til websted. Vælg et websted på listen, eller vælg Nyt websted > Tilføj. Indtast den -adresse, der skal bruges til at sende til webstedet. Indtast webadressen og titlen. Vælg Gem. Vælg et websted på listen. Indsæt tekst. Vælg Fortsæt > Send. Overførsel af indhold til et websted Du kan sende fotos eller videoklip til et websted, hvis dit abonnement understøtter tjenesten. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på side 67, hvis du ikke kan sende indhold til et websted. Webtjenester forudsætter ofte en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteyderen. Desuden kan yderligere bestemmelser og gebyrer være gældende. Kontakt tjenesteyderen Sådan sender du fotos, du har gemt på telefonen, til et websted Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. Vælg en måned. Gå til et foto, og vælg Vis. Vælg Indstill. > Send > Til websted. Sådan sender du fotos eller videoklip, du netop har taget, til et websted 1 Vælg Send > Til websted, når du har taget et foto eller optaget et videoklip. 2 Vælg et websted på listen, eller vælg Nyt websted > Tilføj. 3 Indtast den -adresse, der skal bruges til at sende til webstedet. Cyber-shotTM 31 Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug Indtast webadressen og titlen. Vælg Gem, og vælg webstedet. Indsæt tekst. Vælg Fortsæt > Send. Hvis der opstår en printerfejl, skal du tage USB-kablet ud og sætte det i igen. Sådan går du til en webadresse fra kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til en kontakt, og vælg Åbn. 3 Gå til en webadresse, og vælg Gå til. Udskrivning af fotos Du kan udskrive fotos via et USBkabel, når det er sluttet til en PictBridgeTM-kompatibel printer. Du kan også udskrive på en Bluetoothkompatibel printer, der understøtter "Object Push Profile" Sådan udskrives fotos via et USBkabel Sæt et USB-kabel i telefonen. Sæt USB-kablet i printeren. Vent på feedback i telefonen, og vælg OK. Vælg eventuelt printerindstillinger, og vælg Udskriv. Vælg Menu > Medier > Foto > Kameralbum. Vælg en måned. Gå til et foto, og vælg Indstill. > Udskriv. Cyber-shotTM Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 32 Musik Du kan lytte til musik, lydbøger og podcasts. Brug Media GoTM til at overføre indhold til og fra telefonen. Der er flere oplysninger under Overførsel af indhold til og fra en computer på side 39. Musikafspiller Sådan afspiller du musik 1 Vælg Menu > Medier > Musik. 2 Gennemgå kategorivis vha. navigeringstasten. 3 Gå til en titel, og vælg Afspil. Sådan stoppes musikafspilningen Tryk på den midterste valgtast. Sådan går du hurtigt frem og tilbage Tryk på og hold eller nede. Sådan skiftes mellem numre Tryk på eller. Sådan ændres lydstyrken Tryk volumentasten op eller ned. Sådan minimeres afspilleren Vælg Indstill. > Minimer. Bærbar, håndfri stereo Sådan bruger du håndfrit udstyr Tilslut det bærbar, håndfri udstyr. Musikken stopper, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er afsluttet. Sådan vendes der tilbage til afspilleren Vælg Menu > Medier. Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere dine musikfiler. Du kan føje numre og mapper til en afspilningsliste. Det kan tage et par minutter, før Musik Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 33 telefonen har oprettet en afspilningsliste. Sådan oprettes en afspilningsliste 1 Vælg Menu > Medier > Musik > Afspilningslister. 2 Gå til Ny afspilningsliste, og vælg Tilføj. 3 Indtast et navn, og vælg OK. 4 Gå til hvert af de numre, du vil tilføje, og vælg Marker. 5 Vælg Tilføj for at føje de markerede numre til afspilningslisten. Lydbøger Hvis du bruger Media GoTM til at overføre lydbøger til telefonen fra en computer, kan du lytte til lydbøger på telefonen. Det kan tage nogle minutter, før en overført lydbog vises på listen over tilgængelige lydbøger. Sådan får du adgang til lydbøger Vælg Menu > Medier > Musik > Lydbøger.

9 Du finder lydbøger i andre formater end M4B eller lydbøger, der ikke har ID3v2kapitelkoder, i mappen Numre. interesseret i at købe senere. Næste gang, du synkroniserer din musik med Windows Media Player på en pc med forbindelse til internettet, bliver du spurgt, om du vil købe det nummer, du markerede tidligere. Hvis du accepterer, overføres nummeret til pc'en, og beløbet debiteres kontoen til den musiktjeneste, du benytter. Denne service kræver et abonnement og en konto hos en musiktjeneste, hvorfra der kan hentes musik, en pc med Microsoft Windows Media Player 11 eller senere kompatibel version af Windows Media Player samt en USBforbindelse til pc'en. Du kan ikke se, at et nummer er markeret. Du kan ikke fjerne markeringer af numre, du har markeret. Sådan markeres et nummer Tryk på og hold nede, mens det nummer, du vil markere, spiller. PlayNowTM Hvis du vælger PlayNowTM, får du adgang til PlayNowTM area, hvor du kan hente ringesignaler, spil, musik, temaer og baggrundsbilleder. Du kan få vist et eksempel eller lytte til indholdet, inden du køber og overfører det til telefonen. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede Køb nu Hvis du abonnerer på en musiktjeneste, der tillader begrænset, ikke-permanent brug af telefonen, kan du markere et nummer, du er 34 Musik Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. tjenester på side 67, hvis du ikke kan bruge PlayNowTM og PlayNowTM area. Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Du kan også gå til PlayNowTM areawebshoppen på en computer via www. playnow-arena.com og udvide funktionaliteten. Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til og læse PlayNowTM arena Feature guide. Sådan bruges PlayNowTM 1 Vælg Menu > PlayNowTM. 2 Gennemgå PlayNowTM area, og følg vejledningen, for at lytte til eksempler og købe indhold. Sådan søger du efter oplysninger om et nummer Vælg Menu > Underholdning > TrackIDTM > Start, mens du hører et nummer gennem en højttaler. Vælg Indstill. > TrackIDTM, når radioen i telefonen spiller. Du får de bedste resultater ved at bruge TrackIDTM et roligt sted. Onlinemusik og -videoklip Du kan se videoklip og lytte til musik, som du streamer til telefonen fra internettet. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på 67, hvis du ikke kan bruge internettet. Sådan vælges en datakonto til streaming 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Streaming-indstill. > Opret forbind. via:. 2 Vælg den datakonto, du vil bruge. 3 Vælg Gem. Sådan streames onlinemusik og videoklip 1 Vælg Menu > Internet. 2 Vælg Indstill. > Gå til > Bogmærker. 3 Vælg et link, der skal streames fra. TrackIDTM TrackIDTM er en tjeneste, der anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter titel, kunstner og albumnavn for et nummer, der afspilles via en højttaler eller i telefonens radio. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på 67, hvis du ikke kan bruge TrackIDTM. Musik Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 35 Videoafspiller Sådan afspiller du video 1 Vælg Menu > Medier > Video > Videoer. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. Sådan stoppes videoafspilning Tryk på den midterste valgtast. Sådan går du hurtigt frem og tilbage Tryk på og hold eller nede. Sådan skiftes mellem videoer Tryk på eller. Sådan ændres lydstyrken Tryk volumentasten op eller ned. Sådan ændrer du videoskærmens størrelse 1 Vælg Indstill. > Videostørrelse. 2 Vælg en indstilling. Sådan gemmes et billede fra et videoklip 1 Tryk på den midterste valgstast for at stoppe et videoklip midlertidigt. 2 Vælg Indstill. > Gem billede for at gemme billedet, der er stoppet ved midlertidigt, som et billede. Radio Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Sådan tændes radioen 1 Slut håndfrit udstyr til telefonen. 2 Vælg Menu > Radio. Sådan søges automatisk efter kanaler Vælg Søg. Sådan søges manuelt efter kanaler Tryk på eller. Sådan ændres lydstyrken Tryk volumentasten op eller ned. Sådan minimeres radioen Vælg Indstill. > Minimer. Sådan vendes tilbage til radioen Vælg Menu > Radio. Lagring af kanaler Du kan gemme op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan gemmes kanaler automatisk Vælg Indstill. > Gem automatisk. 36 Musik Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan gemmes kanaler manuelt 1 Vælg Indstill. > Gem, når du har fundet en radiokanal. 2 Gå til en position, og vælg Indsæt. Sådan vælges gemte kanaler 1 Vælg Indstill. > Kanaler. 2 Vælg en radiokanal. Sådan skiftes der mellem gemte kanaler Tryk på eller. Optagelse af lyd Du kan optage en talebesked eller et opkald. Lyde, du har optaget, kan også bruges som ringesignaler. I visse lande eller stater er det lovpligtigt at oplyse den eller de øvrige personer, der deltager i samtalen, om, at den optages. Sådan optager du lyd Vælg Menu > Underholdning > Optag lyd > Optag. Sådan optages et opkald 1 Vælg Indstill. > Optag under et opkald. 2 Vælg Gem for at gemme optagelsen. Sådan aflytter du en optagelse 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Gå til Musik, og vælg Åbn. 3 Gå til en optagelse, og vælg Afspil. MusicDJTM Du kan komponere og redigere dine egne melodier og bruge dem som ringesignaler. Forudarrangerede lyde med forskellige karakteristika er tilgængelige. Sådan komponeres en melodi 1 Vælg Menu > Underholdning > MusicDJTM. 2 Vælg Indsæt, Kopier eller Sæt ind for lyde. 3 Brug,, eller til at skifte mellem lydene. 4 Vælg Indstill. > Gem melodi. Musik Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 37 Overførsel og håndtering af indhold Du kan overføre og håndtere indhold, f. eks. Menu > Organizer > Filhåndtering. Find et objekt, og vælg Indstill. > Håndter fil > Flyt. Vælg Hukommelseskort eller Telefon. Gå til en mappe, og vælg Åbn. og ikoner i Filhåndtering viser, hvor indholdet er gemt.

10 Powered by TCPDF ( Vælg Indstill. > Hukomm.status. 3 Vælg Hukommelseskort eller Telefon. Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Vælg Indstill. Find et objekt, og vælg Indstill. meddelelser eller via trådløs BluetoothTM-teknologi. Send. USB-kabel. 2 Telefon: Vælg Medieoverførsel. Telefonen forbliver aktiveret under filoverførslen. Tag USB-kablet ud. Vælg et område og land. 3 Vælg Software downloads. 4 Vælg en telefon på listen. 5 Vælg Read more and download under Media GoTM. Computer: Vælg Transfer to or from Device using Media GoTM, og klik på OK. 5 Vent, indtil telefonen vises i Media GoTM. 6 Flyt filer mellem telefonen og computeren i Media GoTM. Telefonnavn Du kan angive et navn til telefonen, som vises for andre enheder, når der f.eks. bruges trådløs BluetoothTM-teknologi. Sådan indtastes et telefonnavn 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Telefonnavn. 2 Indtast telefonnavnet, og vælg OK. Sådan installeres Media GoTM fra filen, du hentede 1 Find filen Media GoTM, som du hentede, på computeren. 2 Dobbeltklik på filen, og følg vejledningen. Sådan overføres indhold vha. Media GoTM Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under overførslen, da det kan beskadige hukommelseskortet eller telefonens hukommelse. Brug af trådløs BluetoothTMteknologi BluetoothTM-funktionen er gratis og gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetoothenheder. Du kan for eksempel: Oprette forbindelse til håndfri enheder. Oprette forbindelse til flere enheder samtidig. Oprette forbindelse til computere og få adgang til internettet. 1 Slut telefonen til en computer vha. et USB-kabel, der understøttes af telefonen. 2 Computer: Vælg Start/Programmer/ Sony/Media GoTM. 40 Overførsel og håndtering af indhold Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Udveksle objekter. Spille spil med flere deltagere. Ved Bluetooth-kommunikation anbefales en afstand på højst 10 meter Inden brug af trådløs Bluetoothteknologi Du skal aktivere Bluetooth-funktionen for at kommunikere med andre enheder. Det kan også være nødvendigt at parre telefonen med andre Bluetooth-enheder. Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Aktiver. Kontroller, at Bluetooth-funktionen og synlighed for Bluetooth er aktiveret på den enhed, du vil parre telefonen med. Sådan tillades forbindelse til telefonen Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder. Vælg en enhed på listen. Vælg Indstill. > Tillad forbindelse. Vælg Spørg altid eller Tillad altid. Det er kun muligt med enheder, der kræver adgang til en sikker tjeneste. Sådan parres telefonen med håndfrit Bluetooth-udstyr første gang 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Håndfri. 2 Vælg en enhed. 3 Indtast om nødvendigt en passcode. Strømbesparelse Du kan bruge strømbesparelsesfunktionen til at spare på batteriet. I strømbesparelsestilstand kan du kun oprette forbindelse til en enkelt Bluetooth-enhed. Hvis du vil oprette forbindelse til flere Bluetooth-enheder på samme tid, skal du slå funktionen fra. Sådan parres telefonen med en enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder. 2 Gå til Ny enhed, og vælg Tilføj for at søge efter tilgængelige enheder. 3 Vælg en enhed. 4 Indtast om nødvendigt en passcode. Overførsel og håndtering af indhold Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. 41 Sådan slås strømbesparelse til Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Strømbesparelse > Til. Overførsel af lyd til og fra håndfrit Bluetooth-udstyr Du kan overføre lyden til og fra håndfrit Bluetooth-udstyr ved at bruge en tast på telefonen eller det håndfri udstyr. Sådan overføres lyd 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Håndfri > Indgående opkald. 2 Vælg en indstilling. I telefonen overfører lyden til telefonen. Til håndfrit udstyr overfører lyden til det håndfri udstyr. Du skal besvare opkaldet med telefontasten, hvis denne indstilling skal gælde. kontakter, kalenderen, opgaver, noter og bogmærker. Inden du sikkerhedskopierer og gendanner, skal du installere Sony Ericsson PC Suite, som du finder på Du kan sikkerhedskopiere og gendanne telefonens kontakter vha. et Memory Stick MicroTMhukommelseskort (M2TM). Du kan flytte indhold mellem hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Se Håndtering af indhold i telefonen på side 38. Sikkerhedskopier telefonens indhold jævnligt, så du er sikker på ikke at miste det. Sådan overføres lyden under et opkald 1 Vælg Lyd under et opkald. 2 Vælg fra listen Sikkerhedskopiering og gendannelse Med Sony Ericsson PC Suite kan du sikkerhedskopiere og gendanne 42 Overførsel og håndtering af indhold Sådan tager du backup med Sony Ericsson PC Suite Computer: Start Sony Ericsson PC Suite fra Start/Programmer/ Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite. Følg vejledningen i Sony Ericsson PC Suite om, hvordan der oprettes forbindelse. Telefon: Vælg Telefontilstand. Computer: Gå til afsnittet om backup og gendannelse i Sony Ericsson PC Suite, og tag backup. Dette er en internetudgave af denne publikation. Udskriv kun til privat brug. Sådan gendannes telefonens indhold med Sony Ericsson PC Suite Sony Ericsson PC Suite overskriver alt telefonens indhold under gendannelsen. Du kan beskadige telefonen, hvis du afbryder processen. Meddelelser SMS'er og MMS'er Meddelelser kan indeholde tekst, billeder, lydeffekter, animation og melodier. Du kan også oprette og bruge skabeloner til dine meddelelser. Når du sender meddelelser, vælger telefonen automatisk den bedst egnede metode (SMS eller MMS) til afsendelse af meddelelsen. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på side 67, hvis du ikke kan bruge MMS. Afsendelse af meddelelser Du kan sende meddelelser fra din telefon. En standard-sms kan højst være på 160 tegn, inkl. mellemrum, hvis der ikke føjes andre elementer til meddelelsen.

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T700

Din brugermanual SONY ERICSSON T700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere