Støbning af plade. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005"

Transkript

1 Støbnng af plade Køreplan Matematk 1 - FORÅR Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet ld og lært at bruge det tl glæde for sg selv. Utrolgt nok tog det mennesket yderlgere 95 tusnde år, før det fandt ud af at bruge lden tl at udvnde metal fra jord-skorpen og bruge det. Tl at begynde med, blev metallet brugt som prydelse, f.eks. kamme, halskæder og armbånd. De var fremstllet guld eller sølv, som er det nemmeste metal at udvnde fra malmen. Så blev det mere almndelge og nyttge kobber fundet, og man fandt frem tl at styrke det ved at blande det med andre metaller tl at fremstlle bronze. Tl allersdst kom jernet - det mest almndelge metal, men også det mest besværlge at arbejde med. I modsætnng tl andre metaller, hvs relatvt lave smeltepunkt gjorde, at man kunne støbe det forme, skulle jern smedes, dvs. opvarmes, for at gøre det blødt og så slå det tl den nødvendge form. Der kom tl at gå adskllge hundrede år, før man fandt en metode tl at opnå temperaturer, der var høje nok tl at holde jernet smeltet længe nok tl, at det kunne blve støbt forme. I 1709 udvklede Abraham Darby koks Coalbrookdale, som meget ofte blver betragtet som den ndustrelle revolutons fødested. Det var koksen, som blev brugt tl at smelte jernet, og som derved gav de store opfndere materalet, hvoraf de kunne fremstlle deres maskner. Den mest revolutonerende var dampmasknen, som blev udvklet af James Watt 1760 erne. Stål, der var blevet fremstllet relatvt små mængder sden 1733, da Benjamn Huntsman udvklede sn smeltedgel proces, blev pludselg mere frt tlgængelg, da Sr Henry Bessemer opfandt sn berømte omformer 1855, som gjorde det mulgt at masseproducere. Dette betød, at revolutonerende opfndelser som elektrske motorer, bler, deselmaskner, undergrundstoge, fotograferng og den trådløse telegraf så dagens lys. Alumnum, som blev ndført metalndustren 1909, tlvejebragte det stærke letvægtsmetal, som skulle gøre det mulgt at tlfredsstlle menneskets store, unverselle ønske om at flyve. I dag bdrager støberndustren tl alle vgtge områder af det moderne samfund herblandt transportndustren, nformatonsteknologen, produkton af fødevarer, telekommunkatonen og energsektoren herunder bl.a. atomkraft. I det 20. århundrede har en række danske opfndelser sat st stærke præg på støberndustren, og dermed en lang række af de ndustrer, som støbererne leverer tl. Mat1 04/05 sde 1

2 Hvordan støber man et rør? Form, overdel overdel Samlet form Kerne Form, underdel underdel Hulrum tl smelte Støbegods der skal renses Støbegods og evt. bearbejdes der skal renses og evt. bearbejdes Færdgt rør Fgur 1: Skematsk fremstllng af støbeprocessen Den første store danske opfndelse ndenfor støberndustren blev gjort omkrng 1960 af professor Vagn Aage Jeppesen her på DTU. Han opfandt et nyt prncp tl at fremstlle støbeforme sand. Den nye metode gjorde det mulgt at fremstlle præcse forme med en hdtl uhørt hastghed. Patentet blev købt af Dansk Industr Syndkat (Dsa A/S). Dsa vdereudvklede den prototype tl en formemaskne, som Jeppesen havde lavet på DTU, tl den Dsamatc formemaskne, der løbet af 1970erne var med tl at øge støberernes produktvtet en sådan grad, at antallet af støberer blev reduceret med ca. 80 procent. I dag blver 50 % af alt jernstøbegods støbt på danskfremstllede Dsamatc maskner. Ser man på jernstøbegods bler (manfolde, bremsedele, motorblokke, hydraulkkomponenter etc.) så blver 80 % af de støbte jerndele på verdensplan fremstllet på maskner produceret af Dsa Herlev. Det næste store skrdt blev udvklngen af numerske beregnngsmodeller tl at analysere støbeprocesser. En del af de første brugbare modeller tl praktsk, ndustrelt anvendelg procesoptmerng blev løbet af 1970erne og 80erne udvklet et samarbejde mellem det teknske unverstet Aachen og DTU af daværende docent Preben N. Hansen. Det har ført tl udvklngen af det mest benyttede kommercelle softwaresystem tl modellerng af støbeprocesser verden: MAGMAsoft. 2 Hvad er en støbeproces? Støbnng er teoren en smpel proces: Man former et såkaldt negatv af det man ønsker fremstllet et passende formmaterale (stål, sand, keramk el. lgn.) og så fylder man det med smeltet metal, se fgur 1. På trods af denne umddelbare smplctet er det en af de vanskelgste ndustrelle fremstll- Mat1 04/05 sde 2

3 ngsprocesser at styre, da antallet af procesvarable er uoverskuelgt stort. Derudover er den matematk, som beskrver en støbeproces, temmelg kompleks, hvs det hele skal med. En generel løsnng vl bestå en bestemmelse af prmtve felter som temperaturer, forskydnnger, spændnger, hastgheder, tryk osv. Alt dette kræver løsnng af de styrende dfferentallgnnger. Som nden for andre centrale dele af mekankken er dsse lgnnger meget ofte en eller flere koblede, partelle dfferentallgnnger med en eller flere afhængge varable (f.eks. temperaturen T ) og fre uafhængge varable (tre stedsparametre x, y, z og tden t). Dsse lgnnger udtrykker alle en specel balance eller et bevarelsesprncp, der opstlles under anvendelse af nærmere bestemte fysske størrelser som afhængge varable. Dsse vl f.eks. være spændngerne projektonslgevægtslgnngerne. I denne spørgsmål vl v dog begrænse os tl at betragte varmelednng 1-dmenson, beskrevet v.h.a. den såkaldte varmelednngslgnng. Alle metaller (undtagen Wolfram) er på et eller andet tdspunkt blevet støbt. Det gælder både for dele, der er valset eller trukket fra et råmaterale eller færdgt støbte dele. Alle dsse metaller lever med strukturer og deraf følgende egenskaber, der er blevet grundlagt under støbeprocessen. Man ved, at et materales egenskaber bestemmes, mens det størkner. Kølehastgheden bestemmer metallets ndre krystalstruktur og dermed dets mekanske og korrosonsmæssge egenskaber. Derfor er det essentelt at kende og at kunne styre afkølngen en støbeform. Tl det formål fndes der en mængde relatvt smple matematske utryk. Dsse, der er enten emprsk eller analytsk baserede, anvendes daglgt af ngenører og konstruktører. Lgeledes benytter man som førnævnt også prakss flttgt moderne numerske metoder tl analyse af støbeprocesser og tl at optmere desgn af støbte komponenter. 3 Opstllng af varmelednngslgnngen 3.1 Det statonære tlfælde Den domnerende varmetransportmekansme.f.m. størknngsforløbet en støbeproces er varmelednng, som beskrves v.h.a. af den såkaldte varmelednngslgnng. Denne udtrykker en generel 3- dmensonal dfferentel varmebalance ethvert punkt af det betragtede område. For vores formål er det mdlertd nok at betragte varmelednng 1-dmenson. Betragt nu fgur 2. Varmefluxen (måles Watt, [W]) nd elementet er q(x 0 ) og ud af elementet q(x 0 + x). Derudover er der en varmegenererng elementet, et såkaldt kldeled q gen [W]. Ideen udlednngen af varmelednngslgnngen er nu at opstlle en energbalance for det ovenfor vste element og herefter lade x gå mod nul. Først betragtes det statonære tlfælde. Det betyder, at der kke er nogen tdsvaraton. Et resultat af dette er, at energndholdet elementet kke ændres, ford så vlle temperaturen jo også begynde at ændre sg, og derved kke være konstant tden. Energbevarelse for elementet gver herefter: q(x 0 ) q(x 0 + x) + q gen = 0 (1) 1. Udtryk q(x 0 + x) v.h.a. en Taylorrække udvklet omkrng punktet x 0 og anvend dette energbalancen gvet lgnng (1). Reducer herefter den fremkomne lgnng. Mat1 04/05 sde 3

4 Fgur 2: Volumenelement for 1-D varmelednng 2. Udtryk varmefluxen, q, lgnngen, der blev opstllet opgave 1, v.h.a. Fourers lov q = ka T (2) x hvor k er varmelednngsevnen [W/mK], og opskrv herved en dfferentallgnng for temperaturen T som funkton af x (jf lgnng (3) nedenfor). Hvad betyder det, at der er tale om en statonær, 1-dmensonal model for dfferentalkvotenten (2)? Den spørgsmål 2 fremkomne lgnng kaldes den statonære varmelednngslgnng 1-D med kldeled, og skrves ( d k dt ) + q gen dx dx = 0 (3) hvor q gen er kldeleddet pr. volumenenhed, [W/m 3 ] 1. I det tlfælde hvor k kke afhænger af temperaturen, vl løsnngen af denne sædvanlge dfferentallgnng af anden orden være uhyre smpel. 3. Løs (3) (brug Maples ) for det en-dmensonale domæne, der er begrænset af x = 0 og x = L med randbetngelserne T (0) = T 1 og T (L) = T 2. Kldeleddet antages at kunne udtrykkes parabolsk som funkton af x, dvs.: q gen = ax 2 + bx + c (4) Et kldeled som det, der ndgår spørgsmål 3 kan bruges tl at smulere den størknngsvarme, der frgves, når et emne størkner. (Frgvelse af latent varme ved fasetransformaton kendes fra vand, der fryser tl s. Her skal der også fjernes varme fra systemet for, at processen kan foregå.) Den smple løsnng tl (3), som er fundet spørgsmål 3, skal bruges senere ved valderngen af den numerske løsnng. 1 De tre apostroffer markerer således, at der er tale om en størrelse pr. volumenenhed - der er kke tale om en dfferentalkvotent. Mat1 04/05 sde 4

5 3.2 Det nstatonære tlfælde Varmelednngen støbnng er som førnævnt kke en statonær proces. Lgnngen (3) er således kke tlstrækkelg tl at beskrve, hvad der foregår. Betragtes fgur 1 gen, medtages nu, at energndholdet det betragtede element kan ændre sg. Energbalancen, (1), udvdes således tl Q = q(x 0 ) q(x 0 + x) + q gen, (5) hvor Q er energndholdsændrngen pr. td [W] af elementet. For de betragtede forhold vl denne være gvet ved Q = Vρc p T t, (6) hvor V er volumnet og ρc p er varmefylden af det gvne materale. 4. Kombner resultaterne fra spørgsmål 1 og 2 med lgnng (5) og (6). Læg her mærke tl, at nu afhænger temperaturen både af x og tden t, dvs. T = T (x,t). Den herved fremkomne lgnng kaldes den nstatonære varmelednngslgnng 1-D med kldeled. T ρc p = ( k T ) + q gen t x x. (7) Hvs man begrænser sg tl kun at betragte konstante materaledata, samles k og ρc p temperaturlednngstallet, α = k/ρc p, og lgnngen (7) omskrves tl T t = α 2 T x 2 + q gen, (8) ρc p som er den lgnng, der vl danne bass for udvklngen af den numerske model for det nstatonære tlfælde. 4 Opstllng af numerske modeller 4.1 Det statonære tlfælde Først konstrueres en numersk løsnng for det statonære tlfælde, det vl sge lgnng (3). Der antages øvrgt konstante materaledata. Tl dette formål nddeler man ntervallet [0,L] N 1 lge store stykker, således at man får defneret et beregnngsnet med netpunkter med ndex 1,...,N en ndbyrdes afstand x. Temperaturen varmelednngslgnngen antages da gvet ved værderne dsse netpunkter, og man skrver T for temperaturen netpunkt nummer, med = 1...N. Nettet på fgur 3 ndeholder 5 netpunkter. Dette vl normalt være en alt for grov dskretserng af den 1-dmensonale geometr. Typsk behøves betydelgt flere netpunkter for at få en brugbar opløsnng af problemet og dermed en rmelg nøjagtghed. Mat1 04/05 sde 5

6 Fgur 3: Beregnngsnet 1-D For at arbejde med varmelednngslgnngen ud fra temperaturerne T har man brug for et udtryk - en approksmaton - af den anden ordens afledede af temperaturen netpunkterne. I Lneær Algebra bogens eksempel 1.10, sde 34, er der angvet den såkaldte centrale 3-punkts fnte dfference approksmaton af den anden ordens afledede, som v benytter her: ( d 2 ) T = T 1 2T + T +1 dx 2 x 2, (9) hvor den afledede et ndre netpunkt nummer beregnes ud fra nformaton om temperaturen netpunkterne 1, og + 1. I de næste spørgsmål søges den numerske løsnng for tlfældet spørgsmål (3), det (9) bruges ved dskretserngen af de afledede (3) for de ndre punkter og andre funktoner repræsenteres ved deres funktonsværder netpunkterne. Husk her, at k antages konstant. For at få et veldefneret problem, kræves også en angvelse af randbetngelser. Generelt skal dsse også dskretseres, men tlfældet med en kendt temperatur på randen som spørgsmål 3 er dette kke nødvendgt, da løsnngen selv er gvet på randen. 5. Der betragtes nu et område med længden L = 0.1 m nddelt et ækvdstant net med alt 21 punkter (dvs. med 19 ndre punkter). Opskrv 2 det generelle lneære lgnngssystem, (som blver tr-dagonalt og symmetrsk), der fremkommer ved at anvende (9) på de ndre punkter samt randbetngelser gvet som kendte temperaturer: T 1 = T kendt,a og T N = T kendt,b. Vs, at løsnngen tl lgnngen er entydg (fnd fx egenværderne, eller benyt Lneær Algebra bogens eksempel 3.15, sde 105). 6. Løs lgnngssystemet, der er opstllet ovenfor spørgsmål 5 for tlfældene a = b = c = 0 og T kendt,a = 20,T kendt,b = 100 a = b = 0,c = 1e5 og T kendt,a = 20,T kendt,b = 100 a = 0,b = 1e6,c = 1e5 og T kendt,a = 20,T kendt,b = 100 a = 5e7,b = 1e6,c = 1e5 og T kendt,a = 20,T kendt,b = 100 Præsenter temperaturfelterne som kurver et (x,t )-koordnatsystem 3. Der kan regnes med følgende data, som svarer tl det formsand som bruges sandstøbeprocesser: Varmelednngsevne k = 1W/(mK) Varmefylde ρc p = 2e6 J/(kgK) 2 I Maple defneres matrcen fx ved hjælp af en kommando som "!# $"$%!&, hvorefter matrcens elementer, der kke er nul, gves værder ved hjælp af')( -*)( -løkker; se Maple s+,-. 3 I Maple kan man llustrere en stykkevs lneær kurve gennem 10 punkter./1032#4/1032 ved,"(5#/ /6.7/8032#47/80322:9;03< $$="2&. Mat1 04/05 sde 6

7 Kommenter resultaterne. I denne forbndelse skal de numerske resultater sammenlgnes med resultaterne fra den analytske løsnng fra spørgsmål 3. De numerske resultaters nøjagtghed bør kommenteres. Under hvlke forudsætnnger er den centrale 3-punkts fnte dfference approksmaton for den 2.ordens afledede eksakt for det betragtede tlfælde? 4.2 Det nstatonære tlfælde Som førnævnt er støbeprocesser kke statonære, derfor må lgnng (3) erstattes af lgnng (7). Der er nu således behov for at dskretsere den 2.ordens afledede stedet x og den 1.ordens afledede tden t. Tl den 2.ordens afledede stedet bruges (9) og tl den 1.ordens afledede tden bruges følgende 2-punkts dfferenstlnærmelse: ( ) T t t Dette ndsættes (8) T t+ t t T t = T t+ t t T t = α T 1 2T + T +1 x 2. (10) + q gen ρc p. (11) Højresden af (11) kan foreskrves på flere måder hvad angår tdsnveauet. Tl det formål ndføres parameteren θ, som kan antage værder fra nul tl en, således: ( ) ( ) T t+ t T t = (1 θ) α T t 1 2T t + T t +1 x 2 + q gen t ρc p +θ α T 1 t+ t t+ t 2T + T+1 t+ t x 2 + q gen t+ t t ρc p (12) V vl her beskæftge os med den forwards og backwards Euler-metode eller den eksplctte og mplctte metode, som de også kaldes:. θ = 0 θ = 1 Forwards Euler (eksplct) Backwards Euler (mplct) Først betragtes den mplctte formulerng, dvs. θ = 1. (12) reduceres da tl T t+ t T t = α t ( x 2 T 1 t+ t 2T t+ t Der ndføres nu følgende konstanter (Fo kaldes Fourer-tallet) Lgnngen (13) kan herefter skrves som T t+ t T t = Fo q t+ t ) + T+1 t+ t + tq gen t+ t. (13) ρc p Fo = α t x 2. (14) ( T t+ t 1 = tq gen t+ t. (15) ρc p 2T t+ t ) + T+1 t+ t + q t+ t. (16) Mat1 04/05 sde 7

8 Fgur 4: Tme-marchng ved mplct formulerng 1-D I denne lgnng ndgår tre ubekendte lgesom det statonære tlfælde. Dsse tre ubekendte temperaturer afhænger af hnanden, centraltemperaturen på gammelt nveau, som er kendt, samt kldeleddet på nyt nveau, som også er kendt. Dette er llustreret fgur 4. Lgnngssystemet blver således også her tr-dagonalt og symmetrsk 4. Forskellen forhold tl det statonære tlfælde er nu, at der skal løses et tr-dagonalt lgnngsssystem hvert tdsstep. 7. Opskrv formen af det generelle lgnngssystem, som skal løses hvert tdsstep, der fremkommer ved at anvende (16) på de ndre punkter af et nterval [0, L], samt randbetngelser gvet som kendte temperaturer: T 1 = T kendt,a og : T N = T kendt,b. Overvej, om der altd er en løsnng tl denne lgnng, og undersøg om den er entydg. Overvej desuden, hvad der kræves for at løse lgnngerne, hvs for eksempel q gen afhænger af temperaturen. 8. Som spm. 5 og 6 betragtes nu et område med længden 0.1 nddelt et ækvdstant net med N = 21 punkter, og med et kldeled gvet som (4). Løs (16) for de samme fre tlfælde som spm.6. Der kan regnes med et tdsstep, t på 50s, og der kan anvendes samme materaledata som spm.6. Intaltemperaturen sættes først tl T (x,t = 0) = x, og der regnes fra 100 tl 500 tdsskrdt frem. Prøv også at varere både tdsskrdtets størrelse og antallet af tdsskrdt. Brug Maple tl at llustrere den tdslge udvklng (lav evt. en anmaton 5 ). Derefter sættes ntaltemperaturen tl 20 o C; der sker altså et sprng temperaturen højre endepunkt ved tden t = 0. Sammenlgn resultaterne fra spm. 8 med resultaterne fra spm. 6 og overvej under hvlke betngelser den nstatonære varmelednngslng og den statonære varmelednngslgnng har den samme løsnng. 5 Anvendelse af model Nu anvender v de numerske værktøjer udvklet ovenfor tl at smulere støbnng af en stålplade en sandform. Dette udvkles nogle skrdt, det størknngsmodellen først udvkles. Derefter ses 4 Overvej eventuelt koeffcentmatrcens form, hvs Fourertallet Fo afhænger af stedet (dvs. af netpunktet ). 5 I Maple kan man lave en anmaton af 20 B en kurve for hvert af 20 tdsskrdt ved Q][`Q"D"Ha_ QJ. For nærmere detaljer, se Maple sb Q)F-E. Mat1 04/05 sde 8

9 der på beregnnger, hvor metal og sand gver varerende materaleparametre, og sluttelgt kobles dette sammen den samlede smulerng af støbeprocessen sandformen. 5.1 Størknng af metal For at modellere frgvelsen af størknngsvarmen benytter v at dette kan ækvvaleres med at varmefylden øges under størknngen (se udlednngen nedenfor). Det betyder, at den energ, der skal fjernes for at et kg kan køles en grad, øges ganske voldsomt. Herved foregår afkølngen meget langsommere end før og man får et plateau på afkølngskurven, der vser temperaturen T som funkton af tden t. Der antages her, at stållegerngen størkner tæt på eutektsk, dvs. at størknngen foregår over et meget snævert temperaturnterval, her valgt tl een grad. Øvre grænse ntervallet betegnes lqudustemperaturen, T lqudus. Over den grænse er materalet smeltet. Nederste grænse kaldes soldustemperaturen, T soldus. Under denne temperatur er materalet størknet (fastformgt). Nedenstående fgur vser andelen f S af størknet materale som funkton af temperaturen ( f S lgger mellem 0 og 1). Mange modeller for størknngen afhænggt af materalet, er gvet ltteraturen. Den lneære sammenhæng er vst for smpelheds skyld. Den forekommer sjældent prakss. Fgur 5: f S (fracton sold) som funkton af temperaturen, her lneær størknngsntervallet. Ved en gven andel størknet, f S, er der frgvet en mængde varme [J/m 3 ], svarende tl f S gange med den samlede størknngsvarme H f [J/kg] gange massefylden ρ [kg/m 3 ], dvs. Q frgvet = f S ρ H f. (17) Der er her gjort den antagelse, at størknngsvarmen er ens for de faser, der dannes under størknngen. 9. Vs, at frgvelsen af størknngsvarmen kan modelleres ved, at modfcere varmefylden størknngsntervallet på følgende måde: c størknng p = c p f S T H f (18) når kldeledet varmelednngslgnngen er gvet som den tdslge afledede af Q frgvet (jf. (17). (Vnk: Anvend, at f S t = f S T T t ). Læg mærke tl, at udtrykket (18) udtrykker, at varmefylden øges under størknngen (hvorfor?). Mat1 04/05 sde 9

10 I det følgende benyttes (18) tl at modfcere varmefylden hvert tdsskrdt (16) (hvor q = 0), det varmefylden et tdskrdt regnes konstant og gvet ved temperaturen fra det forrge tdsskrdt. For at skre sg, at al størknngsvarmen faktsk frgves under den numerske smulerng, benytter man følgende algortme tl at modfcere temperaturen efter, at lgnngssystemet er løst for et tdsskrdt (men nden tdsskrdtet er slut): hvs T t > T lqudus og T t+ T lqudus så sættes T t+ t = T lqudus ε (19) hvor ε er et llle tal (f.eks. af størrelsesorden 1e-6 tl 1e-8). Herved vl man aldrg komme tl at køre for langt nd størknngsntervallet nden varmefylden blver sat op, eller drekte komme tl at køre hen over det, hvs tdsskrdtet er så stort, at man får en temperaturændrng, der er større end størknngsntervallet. Fejlen, der begås, ved at anvende den vste algortme er forsvndende sammenlgnet med den fejl som begås ved kke at anvende den. For, at kunne modellere det transente forløb rgtgt, er det nødvendgt tl hvert tdsskrdt at have nformaton om temperaturen både tl tden t og tl tden t + t (begge tempearturer ndgår (19)). Dsse kan f.eks. kaldes T gl og T ny. Når et tdsskrdt er færdgregnet, vl de nye temperaturer være de gamle temperaturer for det næste tdsskrdt. Derfor skal de nye temperaturer lægges over de gamle således, at beregnngen er klar tl næste tdsskrdt. I det følgende regnes med følgende data Støbeemne (stål) Varmelednngsevne k = 30 W/(mK) Varmefylde ρc p = 6e6 J/(kgK) Modfceret varmefylde ρc p = 6e9 J/(kgK) for T lqudus T T soldus Soldus-temperatur T soldus = 1100 o C Lqudus-temperatur T lqudus = 1101 o C Intaltemperatur metallet T (x,t = 0) = 1120 o C 10. Modfcer programmet så det kan modellere størknngen af det pladeformede stålemne (med N = 21 og L = 0.1). Randbetngelserne sættes tl T 1 = T N = T gven = 1000 o C, hvor T gven repræsenterer den temperatur, der er rmelg skllefladen mellem sandform og emne lge efter størknngen er færdg (nedenfor tager man højde for hvad der sker sandet). Programmér denne forbndelse en llle algortme, som bestemmer størknngstden, dvs. det tdspunkt hvor temperaturen overalt emnet lge netop er kommet under T soldus. I den forbndelse er det en god de at tænke over hvlket netpunkt emnet, der når størknngstemperaturen sdst, og basere algortmen på det. Fnd størknngstden v.h.a. den numerske model for den ovenfor angvne stålplade. Størknngstden af et pladeformet emne, som størkner ved 1-D varmelednng kan estmeres v.h.a. den såkaldte Chvornovs modullov, der sger, at størknngstden er proportonal med pladetykkelsen anden: t f = C d 2 (20) Konstaten C afhænger af flere forskellge forhold, som v kke vl komme nd på her. 11. Den samlede tykkelse af form og emne halveres nu således, at L = 0.05 m. Alt andet bbeholdes. Bestem gen med den numerske model størknngstden af den nye plade for følgende to tlfælde: t = 2 s, og t = 0.5 s. Mat1 04/05 sde 10

11 12. Vurder, ved sammenlgnng af resultatet for størknngstden spm. 10 med resultaterne fra spm. 11, overensstemmelsen mellem den numerske model og kvadratsammenhængen Chvornovs modullov. (Konstanten C påvrkes kke af de angvne ændrnger spm.11). Kommenter yderlgere tdsskrdtets ndflydelse på beregnngerne. 13. Man kan passende beregnnger af denne art udnytte symmetregenskaber ved den fysske model. Her vl det fx. være nyttgt at betragte den halve plade, det der åbenlyst er symmetr om mdten af pladen. Herved kan de 21 netpunkter benyttes tl at beregne på den halve plade, og man får bedre nøjagtghed for samme regnearbejde. Symmetrbetngelsen håndteres ved at randbetngelsen x = 0 sættes tl at være adabatsk, dvs. svarende tl en solerede rand, hvor temperatur gradenten er nul. Dette etableres modellen ved, at sætte temperaturen knude 1 lg med temperaturen knude 2. Gennemfør med denne udnyttelse af symmetren de samme beregnnger som spm. 10 og Temperaturudvklngen en sandform V betragter nu en sandform, hvor v med 21 netpunkter har dskretseret længden L = 0.1. V vl udnytte symmetren problemet, jf. fgur 6. De 21 netpunkter arrangeres derfor således, at de første 6 modellerer støbeemnet (metal) og de sdste 15 modellerer formen (sand). Dette gver tykkelser af form og emne, som er realstske.f.t. prakss. c c c c c c c c Symmetrakse c c c c c c c c 0 L Fgur 6: Symmetren problemet Materaleparametrene for metallet er gvet ovenfor og for sandet haves: Støbeform (sand) Varmelednngsevne k = 1 W/(mK) Varmefylde ρc p = 2e6 J/(kgK) Intaltemperatur sandet er 25 o C Randbetngelserne på modellen kan under en støbeproces (dvs. den ntelle soldfcerng - kke den endelge afkølng) med rmelghed antages, at være adabatske (dvs. solerede rande hver ende). Dette etableres modellen ved, at sætte temperaturen knude 1 lg med temperaturen knude 2, og temperaturen knude 21 lg med temperaturen knude Overvej, hvordan fnte dfference approksmatonen (9) kan modfceres for at tage hensyn tl ændrngen materaleparametrene fra netpunkt 6 tl netpunkt 7. Foretag tlsvarende overvejelser for (16). Løs herefter spørgsmål 8 for dette tlfælde. Mat1 04/05 sde 11

12 5.3 Størknng en sandform 15. Modfcér modellen ovenfor for en sandform med støbemene, således at der tages hensyn tl størknnsgvarmen (dvs. kombnér resultaterne fra opgaverne 10 og 14)). 6 Varatoner 16. Vend tlbage tl spm.8. Undersøg hvad sker der med den nstatonære løsnng, når der er gået tlstrækkelg lang td. Sammenlgn med løsnngerne fra spm.6. Kommenter denne sammenlgnng og underbyg eventuelle konklusoner teoretsk. 17. Ekspermentér med løsnng af spørgsmål 8 ved hjælp af den eksplctte (Euler) metode, dvs. sæt θ = 0 formel (12). Her kan beregnngerne anskuelggøres ved følgende fgur: Fgur 7: Eksplct tdsntegraton. Forøg med forskellge tdstep og forskellge antal netpunkter. Overvej ved overvejelser om egenværderne af de tlhørende lgnnger en metode tl at bestemme et godt tdsskrdt. Sammenlgn med den mplctte metode. Dskutér fordele og ulemper ved de to metoder. Mat1 04/05 sde 12

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 8 Elektromotorsk kraft Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 9 Elektromotorsk kraft: Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Den smple regressonsmodel 9. februar 007 Regressonsmodel med en forklarende varabel (W..3-5) Varansanalyse og goodness of ft Enheder og funktonel form af varabler modellen

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Elektromagnetisme 12 Side 1 af 6 Magnetisk energi. Magnetisk energi

Elektromagnetisme 12 Side 1 af 6 Magnetisk energi. Magnetisk energi lektronetsme Sde af 6 Betragt et kredsløb med erstatnngsresstans R og erstatnngs- L nduktans L. Som udtryk (.) er U emf+ R. (.) U R Det arbejde, som batteret skal præstere løbet af tdsrummet strømmen,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 0 Program for øvelserne: Gennemgang af teoropgave fra Ugesedel 9 Gruppearbejde og plenumdskusson SAS øvelser, spørgsmål -4. Sdste øvelsesgang (uge 2): SAS øvelser,

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Prram for øvelserne: Gruppearbejde plenumdskusson SAS øvelser Øvelsesopgave: Vækstregressoner (fortsat) Ugeseddel 13 fortsætter den emprske analyse af vækstregressonen

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Figur 3: Illustration af hvordan en børsteløs DC-motor kan betragtes rent magnetisk.

Figur 3: Illustration af hvordan en børsteløs DC-motor kan betragtes rent magnetisk. Opstlnng af oel for en børsteløs D-otor Danel R. Peersen & Jesper. Larsen 4. aprl 2003 I ette arbejsbla vl er blve opstllet en oel af en børsteløs D otor (LDM). Moellen er opstllet e et forål at kunne

Læs mere

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at:

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at: FRIE ABELSKE GRUPPER. IAN KIMING Hvs X er delmængde af en abelsk gruppe, har v det v som sædvanlgt en abelsk gruppe bruger addtv notaton at: X = {k 1 x 1 +... + k t x t k Z, x X} (jfr. tdlgere sætnng angående

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori Fysk 3 Indhold Termodynamk John Nclasen 1. Sandsynlghedsteor 1.1 Symboler 1.2 Boolsk Algebra 1.3 Betngede Udsagn 1.4 Regneregler 1.5 Bayes' formel 2. Fordelnger 2.1 Symboler 2.2 Bnomal Fordelngen 2.3 ultnomal

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1 Økonometr 1 Heteroskedastctet 27. oktober 2006 Økonometr 1: F12 1 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.3-4) Sdste gang: I dag: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Korrekton af varansen

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbejdspapr [udkast] Andreas Østergaard Iversen 140609 Estmaton af CES - forbrugssystemet med og uden dynamk: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test Opsamlng Smpel/Multpel Lneær Regresson Logstsk Regresson Ikke-parametrske Metoder Ch--anden Test Opbygnng af statstsk model Specfcer model Lgnnger og antagelser Estmer parametre Modelkontrol Er modellen

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk OPGAVESAMLING af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk Opgavesamlng 1. udgave,. oplag 001 Ingenøren bøger, Ingenøren A/S 1996 Forlagsredakton: Søren Flenng DTP: Torben Elm

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9 Økonometr 1 Efterår 006 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Opsamlng på Ugeseddel 8 Gruppearbejde SAS øvelser Ugeseddel 9 består at undersøge, om der er heteroskedastctet vores model for væksten og så fald,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvanttatve metoder 2 Instrumentvarabel estmaton 14. maj 2007 KM2: F25 1 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen F25: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen Kvanttatve metoder Instrumentvarabel estmaton 4. maj 007 F5: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler En regressor,

Læs mere

! En model er en afbildning af et system. ! Modellen er ikke virkeligheden!! Modeloutput. system afgræ nsning. ! To formål: Andre.

! En model er en afbildning af et system. ! Modellen er ikke virkeligheden!! Modeloutput. system afgræ nsning. ! To formål: Andre. Metodelære 2: Modellerng! Indhold:! Om og ng! Et ngseksempel! Gruppeopgave : Modeller jeres projektarbejde HVAD er en model?! En model er en afbldnng af et system! Modellen afblder systemet med en vs nøjagtghed

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)?

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)? Dagens program Økonometr Heteroskedastctet 6. oktober 004 Hovedemnet for denne forelæsnng er heteroskedastctet (kap. 8.-8.3) Lneære sandsynlghedsmodel (kap 7.5) Konsekvenser af heteroskedastctet Hvordan

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Økonometr 1 Avancerede Paneldata Metoder I 24.november 2006 F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Paneldatametoder Sdste gang: Paneldata begreber og to-perode tlfældet (kap 13.3-4) Uobserveret effekt modellen:

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Morten Frydenberg Bostatstk verson dato: -4- Bostatstk uge mandag Morten Frydenberg, Afdelng for Bostatstk Resume: Hvad har v været gennem ndtl nu Lneær (normal) regresson en kontnuert forklarende varabel

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde Dato: 6. oktober 217 Sag: DIPS- 16/1631 Sagsbehandler: /SBJ/DEB/PMO/KBA Værktøj tl beregnng af konkurrenceeffekter ved udlægnng af nyt butksområde KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbedspapr* Mads Svendsen-Tune 13. marts 2008 Undersøgelse af prs- og ndkomstelastcteter forbrugssystemet - estmeret med AIDS Resumé: For at efterse nestnngsstrukturen forbrugssystemet

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere