Personaleguide. Kære medarbejder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleguide. Kære medarbejder."

Transkript

1 Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative, praktiske og pædagogiske. Har du spørgsmål eller ideer til emner, kan du altid kontakte din nærmeste leder. De bedste hilsner Frederikssund Ungdomsskole JJ

2 Ledelse og administration: Frederikssund Ungdomsskole Sekretariatet Nyvej 7B 4050 Skibby Tlf Hjemmeside: Ungdomsskoleinspektør Carsten Rasmussen Tlf / Sekretær Bente Krogh Tlf Sekretær SP konsulent Jette Jørgensen Kjeld Pedersen Tlf Tlf /

3 Afdelinger: Frederikssund Skibby Løgismose 2 Nyvej 7 B 3600 Frederikssund 4050 Skibby Tlf Tlf Tlf SSP Gadeteam tlf SSP - Gadeteam tlf Afd. leder Afd. leder Jacob Jørgensen Kim Gildberg Tlf / Tlf / Jægerspris Slangerup Møllevej 90 Strandstræde 28 B 3630 Jægerspris 3550 Slangerup Tlf / 14 Tlf / 27 SSP Gadeteam tlf SSP Gadeteam tlf Afd. Leder Afd. leder Ulrich Mehr Karsten Bo Baden Tlf / Tlf / Ungdomsskolens formål I følge lov 411 af 13. juni give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber - give dem forståelse for og dygtiggøre dem til samfundslivet - og bidrage til, at give deres tilværelse forøget indhold. Om Ungdomsskolen Ungdomsskolen er et tilbud til de unge, fra de går i 7 ende klasse til og med 25 år. Man vælger selv om man vil tilmelde sig undervisning, klub eller begge dele. Ungdomsskolens tilbud er som udgangspunkt gratis, men ved nogle aktiviteter er brugerbetaling nødvendig. 3

4 Undervisning Sygdom Ved sygdom meddeles dette til kontoret inden kl , i den afdeling hvor undervisningen foregår. Kontoret sørger for at informere eleverne. Protokol Holdets protokol opbevares som udgangspunkt på Ungdomsskolens kontor. Det er lærerens ansvar at føre protokollen, samt at kontakte eleverne ved udeblivelse. Kopiering Ungdomsskolens kopimaskiner kan benyttes efter behov Lukning af hold Ledelsen kan lukke et hold, såfremt elevantallet falder til et uacceptabelt lavt antal. Elevbetaling Husk at udlevere kvittering for betaling. Indkøb af materialer Frederikssund kommunes indkøbsaftaler skal overholdes. Ungdomsskolen rådet over undervisningsmaterialer. Har du behov for nyt undervisningsmateriale aftales indkøb med ledelsen. Som underviser har du kr. 250,- pr. elev pr. sæson. Nogle fag med højt materialeforbrug kræver brugerbetaling. Aftal nærmere med din afdelingsleder. Klub Hvem kan komme i klubben Alle unge med bopæl i Frederikssund kommune fra 7 ende klasse og der over. Dog kan unge fra andre kommuner også bruge klubben, såfremt de går i skole i Frederikssund kommune. Nye medlemmer Nye medlemmer skal udfylde indmeldingsblanket og fotograferes til klubkort. Klubkort Alle medlemmer i klubben skal have et klubkort. De skal bippe sig ind ved ankomst i klubben. Kortet skal også bruges som pant, f.eks. ved udlån af bordtennisbat m.m. i baren. Bortkommer et klubkort kan den unge bestille et nyt for kr.: 20,00. Gæster Gæster kan besøge klubben ifølge med et klubmedlem. Gæster skal betale kr. 20,- pr. besøg. 4

5 Ture Ture aftales i god tid med din leder. Udfyld et forslag til aktivitet skema, hvis du selv har ideer til en tur. Bus Busserne kan benyttes efter behov. Spørg på kontoret i den afdeling hvor bussen hører til, om den er ledig. Der skal altid skrives køre-bog. Skader samt fejl og mangler meddeles til afdelingslederen i den afdeling hvor bussen er lånt. Åbningstider vs. mødetid Aftenklubben har åbent mandag torsdag Mødetid er kl , således at klubben ER klar når den åbner. Kl påbegyndes oprydning, baren lukkes og kassen tælles op således at klubben er lukket kl Herefter skrives dagblad m.m. Baren Kassen tælles op efter hver vagt. Køleskab og slush-ice maskine fyldes op m.m. Husk at slukke evt. elektronik inden baren forlades. Sygdom vikarer Som udgangspunkt skaffer man som klubmedarbejder selv vikar. Sørg for at orientere kontoret, så dine kolleger ved besked. Fester Der afholdes fester både lokalt og fælles. For alle fester gælder Ungdomsskolens alkohol og rygepolitik. Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt før og under Ungdomsskolens arrangementer. Er de unge påvirket, skal forældrene kontaktes og hvis muligt hente den unge. Alternativt kan Gadeteam køre den unge hjem. Elevbetaling Betaling for festbilletter o.lign. sker kontant i Ungdomsskolens bar. Betaling for rejser, ture, knallertbevis m.m. sker på kontoret, eller via fusweb.dk. Husk at udlevere kvittering ved kontantbetaling. Oprydning Klubben fejes, lys slukkes og affaldsspande tømmes. Køkken m.m. skal også efterlades ryddet. Indkøb af materialer m.m. Aftal med din afdelingsleder, hvis du har behov for materialer til aktiviteter i klubben. 5

6 Generelt Løn- og ansættelsesvilkår Medarbejdere i Frederikssund Ungdomsskole aflønnes efter gældende overenskomster. På ture over 24 timer udbetales diæter for de måltider Ungdomsskolen ikke betaler. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge på Ungdomsskolens område, hverken for elever eller personale. Personalet må ikke ryge i selskab med de unge. Beklædning Beklædning udleveret af Ungdomsskolen, er til låns og kun til brug i forbindelse med arbejde. Dvs. i arbejdstiden samt til og fra arbejde. Bekymring / underretning Er du som medarbejder i Ungdomsskolen bekymret for en ung, er det din pligt at underrette din leder. Sammen vurderer i sagen og lederen kan så sende en underretning til Familieafdelingen. Uddannelsesvejledning Ungdomsskolen tilbyder uddannelsesvejledning i samarbejde med UU-Vest. Henvis gerne interesserede unge til UU-Vest på tlf Forsikring Alle medarbejdere er, når de er på arbejde, forsikret af en arbejdsulykkeforsikring. På udenlandsrejser tegnes en særskilt ulykkesforsikring pr. medarbejder. Arbejdsskade / ulykke Arbejdsskader / ulykker skal altid anmeldes som arbejdsskade. Hvis du er ude for en arbejdsskade / ulykke, skal du kontakte din nærmeste leder. Personalemøder Som medarbejder i Ungdomsskolen er der mødepligt til personalemøder. Nøgler Udleverede nøgler må ikke overdrages eller lånes til andre. Man kvitterer for modtagelsen af nøgler. Fagforening Undervisere kan organisere sig i LVU. Klubmedarbejdere kan organisere sig i BUPL Bestyrelsen Medarbejdere er også repræsenteret i ungdomsskolens bestyrelse. Her sidder Jan Fritzen og Michael Pedersen. MED udvalg Ungdomsskolen har ét MED udvalg der dækker alle 4 afdelinger. Har du emner eller problemstillinger du ønsker bragt frem på et MED - udvalgsmøde, kan du kontakte din medarbejderrepræsentant, Jan Fritzen - Frederikssund, Michael Pedersen (MP) Slangerup, Bo Simonsen Skibby og Rasmus S. Olssen (SR) Frederikssund. Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) MUS afholdes én gang om året. Du vil blive indkaldt via din nærmeste leder. Som timelønnet medarbejder vil du blive tilbudt en samtale. Sikkerhedsrepræsentant Ungdomsskolens sikkerhedsrepræsentant er Rasmus S. Olssen (Frederikssund afd.) 6

7 Kriseberedskab Ungdomsskolen har et kriseberedsskab, til brug ved ulykker m.m. Kriseberedsskabsplanen er placeret på kontoret i din afdeling, og det er din pligt som ansat i Ungdomsskolen, at være bekendt med dens placering og indhold. Baderegler (På baggrund af BUPL notat om badning) Særligt om badning hedder det i 11: " 11. Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted hvis det kan foregå under betryggende forhold." I tilknytning til bekendtgørelsen er der udstedt en vejledning. Om badning hedder det: - Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. - Hvis badning foregår på friland, ska læreren inden badning tillades have sikkerhed for at bund- og strøm-forhold m.v. ikke frembyder nogen fare. - Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. - Der bør være mindst 2 voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. - Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne foretage livredning. Der bør ikke være mere end elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to. 7

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale. Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afdeling Korinth DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Kørsel Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Busserne har 3 hovedopgaver: Transport af brugere til og fra Aktivitetscentret (AC) Transport af beboere på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) Kørsel

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere