OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole"

Transkript

1 OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt som muligt forældrene pr. telefon og/eller hjemmebesøg. Kerneteam er behjælpelig og støtter i samråd med pårørende. b. Landsbyordningen kontaktes af skoleleder c. Information ved morgensamling. Skoleleder og evt. klasselærer informerer. d. Der synges "Ingen er så tryg i fare" og der afspilles " Om lidt bli r her stille" med Kim Larsen. (tekst, noder og cd findes på skolebiblioteket i Sorgkassen ). e. Flaget sættes på halv stang. Alle deltager. f. Alle har derefter klasselærerdag. Den berørte klasses lærere (mindst to) er i klassen Øvrige lærere (klasseteams) fordeler sig på øvrige klasser. g. Indholdet af dagen i de berørte klasser afhænger af situationen ( er der søskende, gode venner o.l. til afdøde). h. Dagen i den berørte klasse: Hvis man kender hændelsesforløbet, gennemgåes det sammen med eleverne, så fantasien ikke får frit spil, - ellers venter man, indtil man har fået talt med forældrene. Der sættes lys på bordene, og der snakkes om, skrives om, tegnes om den afdøde. En af lærerne får lavet seddel til klassens forældre om bl.a. hændelsesforløbet, køb af blomster, hvad der er foregået på klassen (forslag til brev ligger som bilag). Forældrene bliver bedt om at snakke videre med deres børn. i Skoleleder laver meddelelse til de øvrige klasser (forslag til brev ligger som bilag)

2 j. Det tilstræbes, at ingen elever fra den berørte klasse er alene, når de kommer hjem (benyt evt. bedsteforældre, klassekammerater, fritidsordningen o.l.). k. Efter at sidste klasse er gået hjem, mødes personalet. Når eventuelle søskende kommer i skole igen, tages hændelsen op i de berørte klasser l. Et par dage senere kontakter klasselæreren forældrene igen for at spørge ang. begravelse og for at høre, om der må gives breve/tegninger o.l. med i kisten. m. Klassekammerater og afdødes søskendes kammerater kan deltage ved begravelsen (efterftale med de pårørende), men alle i følge med voksne. 2. Hvis elev dør i skoletiden: a. Elevens forældre kontaktes hurtigst muligt af klasselærer, kontoret eller politi. b. Klasselærer eller afløser følger evt. med til sygehus. Kollega sendes til sygehuset som støtte. c. En ikke chokeret lærer taler med klassen. d. Fortsat plan som i punkt 1 stk. b til m. e. Der indkaldes til fællesmøde for både elever og forældre evt. kl hvor der informeres om det skete. f. Alle skolens lærere orienteres. 3. Elevs uheld eller dødsfald på lejrskole: a. Klasselærer sørger for kontakt til hjemmet, evt. gennem skoleleder, som kan tage på besøg i hjemmet b. Hvis elev er så alvorligt skadet, at vedkommende ikke fortsat kan deltage i lejrskolen, sendes vedkommende hjem i følge med lærer. c. Det sikres, at læreren kan vende tilbage inden for rimelig tid, - ellers sendes anden lærer eller voksen til klassen. d. Ved dødsfald afbrydes lejrskolen straks..

3 e. Hvis elev er stærkt kvæstet, bliver en lærer hos eleven, til forældre ankommer. f. Samtaler med elever foretages jvf. afsnit 1. om "Elevs pludselige død". 4. Ved elevs længerevarende livstruende sygdom, hvor eleven ikke går skole: a. Kerneteamet holder løbende kontakt til hjemmet. b. Klassekammeraterne opfordres til stadig at holde kontakt til pågældende/pårørende. c. Emnet sorg tages op på klassen. 5. Ved elevs længerevarende livstruende sygdom, hvor eleven går i skole: a. I samråd med pårørende og eleven aftales det, om elevens situation skal omtales på klassen og i hvilken grad. b. Ved dødsfald udarbejder klasseteamet en handlingsplan. 6. Hvis forældre dør i skoletiden: a. Hvis der kommer telefonisk besked om, at en forælder pludselig er død, aftales det, hvem der kommer og henter eleven på skolen. b. Kontoret afventer, at vedkommende kommer. c. Vedkommende og en fra kontoret går til klassen og tager eleven + lærer ud af klassen til orientering. d. Alle lærere samles på lærerværelset til orientering, som gives af den, der har modtaget beskeden. Dette for at få den mest fyldestgørende besked om hændelsesforløbet. e. Lærerne orienterer eleverne om, hvad der er sket. f. Forløbet herefter som ved forældres død. jvf. pkt 7.

4 7. Hvis forældre, søskende eller andre meget nære forbindelser (papforældre, halvsøskende, stedsøskende o.l) dør: a. Ved sygdomsforløb med døden til følge laver klasseteamet en handlingsplan, som indebærer orientering af klassen (omfanget aftales med de pårørende), - og kontakt til familien, hvor vi gør opmærksom på, at vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe barnet gennem den kommende svære tid (i samråd med de pårørende). b. Kerneteamet aftaler hvem, der deltager ved begravelsen. c. Klasseteamet aftaler fremtidig handleplan om omsorg for eleven. d. Tag jævnligt kontakt til familien efterfølgende. e. Hvis klassen sender blomster, er det vigtigt, at fortælle det til evt. søskendes klasser. 8. Hvis pårørende til elever på lejrskole dør: a. Eleven bringes hjem i følge med med en lærer. Læreren kommer tilbage. Klassen bliver. 9. Hvis pårørende til lærer på lejrskole dør: a. Kollega kommer og overtager. Klassen bliver. 10. Hvis lærer pludselig dør: a. Skoleleder orienterer straks kolleger og Landsbyordningen - evt. telefonisk eller ved skolestart. b. Ved skolestartens fællessamling orienteres eleverne om hændelsesforløbet. Der synges "Ingen er så tryg i fare" og "Om lidt bli r her stille" afspilles. Flaget sættes på halv stang. Alle deltager. c. Der holdes klasselærerdag. Der tages evt. kontakt til forældre, hvis der skal voksenhjælp til elever i nogle klasser. I klasserne kan man evt. skrive/tegne til afdøde. d. Efter endt skoledag mødes personalet, hvor det aftales hvem, der tager kontakt til pårørende ang. deltagelse ved begravelsen. f. Evt. nekrolog eller annoncering i avis eller Folkeskolen.

5 10. Hvis lærer dør på lejrskole: a. Kollega kommer og hjælper med at få klassen hjem. (Jvf. handleplan for lærers død pkt 10). 12. Blomster : a. I alle tilfælde er det kontoret, der bestiller blomster fra skolen. Omsorgsplan - Forslag til orientering på Intra 1) ved elevs død til klassens forældre Flauenskjold skole den... Vi har i dag fået den sørgelige meddelelse, at er død. Dette er vi alle stærkt berørt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at I også derhjemme taler åbent om det. Hvis I har brug for det, så kontakt os. Med venlig hilsen...

6 2) ved elevs død til alle skolens forældre Flauenskjold skole den... Vi har i dag fået den sørgelige meddelelse, at fra klasse, er død Dette er vi alle stærkt berørt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at I derhjemme taler åbent om det. Hvis I har brug for det, så kontakt os. Med venlig hilsen... 3) ved lærers død til alle skolens forældre Flauenskjold skole den... Vi har i dag fået den sørgelige meddelelse, at er død Dette er vi alle stærkt berørt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at I derhjemme taler åbent om det. (måske teksten til mindeord/nekrolog med) Med venlig hilsen...

7 Ressourcepersoner i omsorgsplan: Telefonliste: Flauenskjold Skole - kontor Flauenskjold Skole - lærerværelse Lissi Bang - privat , Tove Thomsen, Klokkerholm skole Tove Thomsen, privat Flauenskjold Fritidscenter Jens Chr. Jensen - privat Solsikken Gitte Olsson - privat Skolesundhedsplejerske, Dorte Hejslet PPR Præsten Politi 114 Vagtcentralen, alarm 112 Nordjyllands Politi Frederikshavn Brønderslev Kommune Kræftens Bekæmpelse, Aalborg

8 ... Sorg-kassens indhold: (Sorg-kassen står på biblioteket) Lys, stager, tændstikker CD med Kim Larsen ("Om lidt bli'r her stille") Kopi og transparent (med noder) af "Ingen er så tryg i fare" Omsorgsplan Sorg-materiale (bøger, video og kassettebånd) Forslag til forældreorientering Revideret dec. 2012

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere