Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Fotokopiering Der betales en enhedspris for fotokopier, som anvendes i undervisningen. Opgaveeksemplarer til klassekammerater betaler den enkelte studerende selv. De eksemplarer (almindeligvis 3), som skolen skal bruge, er inkluderet i den samlede betaling. Kopikort til undervisningskopier skal udleveres af faglæreren. I enhedsprisen indgår også udskrivning med laserprinter. Garderobeskabe Skabene står i kælderen under spisesalen. Garderobeskabene er til brug for udeboende studerende. Skabene er til korttidsbrug. Skolen står for vedligeholdelse af garderobeskabene og er ansvarlig for bortkomne nøgler. Gæster Studerende kan medbringe gæster ved skolens måltider i et omfang af 4 hovedmåltider pr. måned. Udover denne kvote betales 20 kr. pr. gæst pr. hovedmåltid. Betaling sker på skolens kontor. Gæsters deltagelse i måltider noteres i en rød mappe ved pejsen i spisestuen. Man kan ikke overføre gæstemåltider fra måned til måned. Denne gæstekvotering kan ikke anvendes i forbindelse med skolens fester. Overnattende gæster kan ved henvendelse til husfar få anvist overnatningssted, hvis der er plads. Såvel gæster ved måltider som overnattende gæster skal af praktiske grunde tilmeldes køkkenet og husfar senest dagen før. Gæster præsenteres ved måltiderne. Ved skolens fester må studerende tage kæreste/ægtefælle med - dog ikke til diakonindvielsen om søndagen. Disse skal tilmeldes på samme måde som de studerende. Gæster i huset skal gøres opmærksomme på husregler og rygeregler. Husfader Lærer Hans Moselyst fungerer tillige som husfar og er ansvarlig for værelsesfordelingen og for de praktiske problemer i forbindelse med de studerendes ophold. Håndtering af elevhåndbogen Skolen er ansvarlig for renskrivning af rettelser til elevhåndbogen Håndbogen føres ajour 2 gange om året - når nye hold starter Nyttige links

2 Studenterhus Århus giver studierabat til medlemmer. Studerende på videregående uddannelser kan melde sig ind for 100 kr. for et kalender-år ad gangen. Så får man rabat på vores forskellige arrangementer og til øl i baren, så det kan faktisk sagtens betale sig. Studenterhus Århus Nordhavnsgade Århus C Studerende Online; se den. Den har mange nyttige tips om studierabatter, legatsøgning, optimering af CV, jobsøgning og meget, meget andet. Lukkevagt Hver aften kl. 21:00 skal den elev, der har lukkevagt, gå en runde på skolen og sørge for, at lyset er slukket overalt, at alle vinduer er lukkede, og at alle yderdøre og havedøre på skolen er låst. Om lørdagen låses kl. 15:00 og i vinterhalvåret kl. 19:00. Herefter låser hver enkelt elev sig selv ind og ud. 4. semester i samarbejde med husfar fordeler lukkevagterne. De bekendtgøres ved opslag samt meddeles ved middagsbordet. Om fredagen skal der lukkes kl. 15:00. I weekenderne er det køkkenet, der planlægger, hvem der skal have lukkevagten. Lærervagter En ugentlig aften fra kl. 16:30 har en af lærerne vagt på skolen og hjælper til omkring aftensmaden. Materialer Eleverne betaler for alle de materialer, de anvender i forbindelse med undervisning. Det kan svinge lidt fra teorihold til teorihold og alt efter, hvad man vælger at arbejde med. Nøgler Husfar udleverer nøgle. Nøglen giver adgang til internat, værelse, hoveddør i skolen og visse klasselokaler. Bortkomne nøgler betales med 200 kr. Udeboende elever får også udleveret en nøgle til skolen. Opgaver på de enkelte semestre Semester 3 Står for semester 1's velkomstaften. Semester 4 Har ret til salg på skolen. Står for semester 1's morgenudsendelse. Skal lave lukkevagtsplan først på teoriopholdet. Semester 6 Har opvasken efter aftensmaden. Har et missionsprojekt.

3 Står for alle ritualer i forbindelse med semesterafslutningen for semester 1. Har ret til at tjene penge på grundlovsdagen til deres missionsprojekt ved salg af kaffe/brød m.m. Det skal klart fremgå af skiltning, hvad overskuddet går til. Oplysninger til nye studerende Til det nye Semester 1 hold skal der en af de første dage knyttes kontaktpersoner fra Semester 4. Disse skal sørge for, at de nye studerende er orienteret om Elevhåndbogen, samt at holdet informeres om og får valgt folk til div. udvalg. Se Udvalg. Du skal bl.a. fortælle om: madvagt, lukkevagt, weekendvagt, hvordan foregår betaling, caféaftener, loppemarked, køkkenregler, hvor finder man rengøringsartikler og toiletpapir, vaskeri, morgen og aftenandagt, sportsfaciliteter, EDB, Internet, alarm. Oprydning Man bør ikke lade kopper, kander etc. flyde på skolen. Ved eftermiddagskaffen kan eleverne hente kopper i køkkenet, som efter kaffen afskylles og anbringes i opvaskemaskinens trådkurve. Det er ikke tilladt at medbringe skolens service og termokander på elevværelserne. Ordensregler i elevblokkene Det indskærpes, at der skal være ro ( samtaleniveau ) i elevboligerne inden kl. 23,00. Efter kl. 23,00 skal man i stedet benytte skolebygningen til de store diskussioner, små fester og lign. (Husk alarmen og oprydningen). Pedel Ole Olsen er pedel og Ibrahim Dalami er pedelmedhjælpere. Reparationer som udskiftning af pærer, løbende vandhaner etc. meddeles direkte til pedellen på rekvisitionsskemaer med betegnelsen pedel-opgaver. Post Post til studerende lægges i postrummene til de enkelte hold, når den er sorteret fra kontoret. Nærmeste postindleveringssted er Statoil, Skådecentret, 8270 Højbjerg. Lørdagsposten sorteres af køkkenet. De studerende kan aflevere alm. breve på kontoret. Breve, der er afleveret inden kl. 15:00, vil blive taget med i postkassen samme dag. Rengøring De studerende har ansvaret for rengøring af skolens bygninger. Bente Borum er hovedansvarlig for rengøring på skolen og udarbejder planer for de studerendes rengøringsområder. Rengøringen foregår for semester 1-holdets vedkommende hver morgen kl. 7:00-07:45. De studerende på de øvrige hold klarer deres rengøringsområde efter egen planlægning. Rygning Diakonhøjskolen er en røgfri skole. Rygere henvises til askekummer ved skolens indgange. Der er ryger- og ikkeryger-værelser.

4 Telefon Efter aftale med læreren kan studerende undtagelsesvis benytte telefonerne på lærerkontorerne, men kun for at løse undervisningsopgaver i forbindelse med projekter og større skriftlige opgaver. TV Findes i opholdsrummene i blok D + A. Endvidere findes Tv i kælderrummet ved toiletterne. Der er opsat 2 paraboler - en i tilknytning til Tv et i dagligstuen i blok D og en i dagligstuen i blok A. Der er endvidere installeret Tv med parabol i bordtennisrummet ved garderoben i kælderen. Dette er fortrinsvis forbeholdt de internationale elever. Der er opsat DVD afspiller i dagligstuen i D samt en i kælderen. Vask I kollegiebygningen, fløj B, findes 3 vaskemaskiner samt 2 tørretumblere til de studerendes disposition. Der er også tørrerum. Maskinerne er tilsluttet kortautomater, således at der betales for vand- og strømforbrug. Kort til maskinerne købes på skolens kontor. Vasketider på listerne skal respekteres. Udeboende studerende har også lov til at benytte elevvaskeriet. Vaskekælderen må ikke benyttes efter kl. 23:00 (husk det når du sætter tøj over). Vasketiderne skal overholdes og respekteres (vil du gerne vaske, og vasketiden er optaget, skal du først spørge vasketidsindehaveren ). EDB-rum I kælderen findes et særligt rum, hvor der er opstillet PC ere med printere og skanner til brug for de studerende. Se opslag vedr. lokalets brug. De internationale studerende har deres eget edb-rum. Det anbefales at bruge egen USB nøgle til at gemme data på. Husk oprydning! Mad og drikkevarer må ikke medtages i edb-rummet. Hver klasse vælger en edb-ansvarlig, der har samarbejde med skolens edb-ansvarlige. Trådløst netværk Der er trådløst netværk på skolen, som kan benyttes af skolens studerende, medarbejdere og gæster. Der oprettes nye adgangskoder til netværket ved begyndelsen af hvert semester. De udleveres af skolens IT-medarbejder. Internet Der er mulighed for at få Internet i blok A og B, C og D. Prisen er 500 kr. for et semester. Skolens edb-ansvarlige informerer ved semesterstart om mulighederne for Internet på værelserne.

5 Informationer/ opslagstavlen /infoskærm Ved middagsbordet gives informationer til studerende, ligesom elevrepræsentanterne i medarbejderrådet informerer om drøftelser og beslutninger til studerende. Alle officielle meddelelser fra kontoret ophænges på en særlig opslagstavle. Derudover giver en infoskærm i foyeren information om gæster og arrangementer på skolen. Den, der holder morgenandagten, står for meddelelserne efter middagen. Kost Der spises på flg. tidspunkter: Mandag-torsdag Fredag Lørdag-søndag Morgenmad 07:40-08:05 07:40-08:05 08:30-09:30 Fælles kaffe 10:00-10:25 10:00-10:25 Middag 12:10 12:10 12:10 Kaffepause 14:50-15: :00 Aftensmad 17:00-17:30 17:00-17:30 17:00-17:30 Aftenkaffe 21:00 21:00 Morgenmad og middag påbegyndes og afsluttes i fællesskab. Det gælder dog ikke morgenmad lørdag/ søndag, der foregår efter ta' selv princippet. Morgenmaden er buffet, og maden ryddes væk kl. 08:05. Aftensmad foregår også efter ta' selv princippet, men det er nødvendigt, at aftensmaden afsluttes inden kl. 17,30, hvor der tages af bordene. Eleverne sørger selv for borddækning og afrydning. I weekenden tager de studerende selv kaffe og evt. brød/kage eftermiddag og aften. Udeboende elever, der normalt ikke spiser aftensmad på skolen, skal tilmelde sig aftensmaden, såfremt dette ønskes. Tilmelding til måltiderne i weekenden skal ske på særlige weekendlister, som skal være udfyldt senest om torsdagen kl. 13,00. Kaffe Der serveres kaffe hver dag i kaffepauserne kl. 10:00-10:25 og 14:50-15:10 (fredag 13:45-14:00). Den kaffe, der står fremme i spisestuen enten i kander eller i kaffemaskinen, er til fri afbenyttelse. Der må ikke medbringes kaffe i klasserne og i auditoriet. Studiekort Studiekort udfærdiges på kontoret. Medbring et billede i passtørrelse. Studiekortet giver rabatter flere steder, bl.a. ved bogkøb til uddannelsen. Tips til eller liste over, hvor man kan få rabatter: Grund og bygninger Alarm Oplysning om alarmtilslutning fås hos husfar.

6 Der er installeret følere til alarmsystemet i skoleafdelingens gange og i spisesalen. Påvirkes systemet, tænder alarmklokke og lys. Skal man ind i hoved-bygningen i dette tidsrum, skal man selv slå alarmen fra til venstre for elevatordøren i foyeren. Husk at tilslutte den igen. Auditorieplan Auditorie-kalenderen Findes på Bodil Justesens kontor i køkkenet og indeholder alle aftaler vedr. brug af auditoriet. Cykler Man kan kun opbevare sin cykel i cykelskuret, så længe man har bopæl på skolen. Cyklen skal være mærket med navn og semester. Når man har endt uddannelsen, skal man tage sin cykel med sig. Er cyklen ikke fjernet efter endt uddannelse eller ikke forsynet med oplysning om ejerforhold, må den fjernes af Elevrådet. Elevforeningen eller skolen dækker ikke for sådanne tab. Elevforeningen rydder op i cyklerne, inden et semesterhold afsluttes. Værelser Værelset er møbleret med seng, bord, stol og reol. Hvis man ønsker hyggelampe eller lignende, må man selv medbringe dette. Eleverne må selv medbringe sengetøj og -linned. Der er ikke plads til ekstra møblement. Indflytning og fraflytning Diakonhøjskolen har pligt til at stille værelse til rådighed for studerende fra første kursusdag (som regel søndag aften) til sidste kursusdag (som regel søndag aften). Under forudsætning af, at skolen ikke skal bruge værelserne til andre formål (f.eks. andre kurser), kan elever efter særlig aftale med husfar få lov til at forblive i værelserne nogle få dage herudover. Såfremt et elevværelse efter aftale med husfar bebos længere end fra onsdag efter en kursusafslutning, eller der indflyttes tidligere end torsdag før en kursusbegyndelse, betales der værelsesleje til skolen efter de gældende takster. Ved fraflytning får hver studerende en checkliste, som skal afleveres til husfar, inden værelset forlades. Eventuelle fejl eller mangler skal være meddelt skriftligt til pedellen. Er værelset ikke i orden, betales et gebyr på 300 kr. I ferieperioder (jule- og sommerferie) står værelserne til rådighed for de studerende, hvis kursus-periode overlapper ferien, men der skal afleveres en skriftlig meddelelse til husfar, såfremt man bebor værelset helt eller delvist i ferien. Der må ikke opmagasineres personlige møbler eller effekter uden for værelserne og i korridorerne.

7 Udlån af værelser Tidspunkt for lån er Udlånsdag fra kl. 10:00 i. Slut for udlån kl. 12:00 Skolen forventer At værelset er ryddeligt i. Toilettet gjort rent, at der er toiletpapir og madame-poser Skolen vil på værelset stille 1 stk. tandkrus i. 1 stk. hilsen fra skolen ii. 1 sæt sengetøj Inden værelset afleveres til dig igen, vil det blive tjekket, om det er ok fra kursistens side, og sengetøjet vil være fjernet. Du kan altid hente ting på dit værelse under værelsets udlån. Regler for studerendes udlån af værelset Tidspunkt for lån er Udlånsdag fra kl. 10:00 Slut for udlån kl. 12:00 Skolen forventer Skolen vil på værelset stille At værelset er ryddeligt Toilettet gjort rent, at der er toiletpapir og madame-poser 1 stk. tandkrus 1 stk. hilsen fra skolen 1 sæt sengetøj Inden værelset afleveres til dig igen, vil det blive tjekket, om det er ok fra kursistens side, og sengetøjet vil være fjernet. Du kan altid hente ting på dit værelse under værelsets udlån. Køl/frys I elevblokkene er opstillet køleskabe/frysere til elevernes disposition. De skal være tømt senest 2 dage inden udsendelse i praktik. Parkering Den store parkeringsplads bedes benyttet. Parkeringspladsen foran administrationsbygningen er forbeholdt korttidsparkering. Sauna Kan benyttes af skolens studerende og medarbejdere. Skolen har ansvar og opsyn med saunaen. Saunaen er i kælderen i blok B.

8 Udlån Auditoriet Auditoriets udlån til elever: Skolens studerende har mulighed for at låne auditoriet ved særlige private familiebegivenheder, såsom barns dåb, barns konfirmation og eget eller barns bryllup. Retningslinier herfor findes på Bodil Justesens kontor. Auditoriekalenderen findes på Bodil Justesens kontor i køkkenet og indeholder alle aftaler vedr. brug af auditoriet. Depotrum i kælderen Man kan opbevare ejendele i depotrummet, så længe man er under uddannelse som diakonelev. Der kan laves aftale om opbevaring af ejendele i depotrummet for et år ad gangen. Aftalen skal underskrives af den depotansvarlige fra elevrådet og ejendelenes ejer, og ejendelene skal registreres. Ejendelene må max. fylde 1 m 3 og skal være forsynet med et synligt skilt med navn, hold, afhentningsdato og telefonnummer. Efter den aftalte periode skal ejendelene fjernes fra depotrummet, med mindre andet er aftalt med Elevrådet. Hvis ejendelene ikke er fjernet efter den aftalte opbevaringsperiode, bliver de fjernet af Elevrådet og solgt f.eks. i forbindelse med loppemarked. Elevforeningen og skolen dækker ikke for sådanne tab. Dagligstuen i blok A Bus Diakonhøjskolens bus skal primært bruges i relation til undervisningen. Dette betyder, at den anvendes til undervisning, som ligger udenfor skolen, hvor et fag eller dele af undervisningen i et fag foregår eksternt. Kørsel efter indkøb af bøger og undervisningsmaterialer regnes ikke for undervisningsformål og må betales efter reglerne i punkt 3. I enkelte tilfælde er det ikke muligt at tilrettelægge transport til undervisningsformål ved hjælp af skolens bus. Da kan en gruppe studerende, såfremt der på forhånd er truffet aftale herom med forstander og ansvarlig underviser, benytte eget transportmiddel. Dette godtgøres med laveste statstakst for benyttelse af eget befordringsmiddel. OBS: Hvor aftale ikke er truffet i forvejen, ydes ingen godtgørelse. Skolens bus kan udlånes til formål, der tjener højskolefællesskabet: Når en gruppe af studerende går sammen, f.eks. til foreningsmøder, landsstævner m.v. Der betales 4 kr. pr. kørt km. Bussen kan også anvendes i forbindelse med klassearrangementer, f.eks. til en klassefest udenfor skolen. Der betales 4 kr. pr. kørt km. Bussen må kun køres af studerende, som har fået udstedt særlig licens af husfar. Føreren er til enhver tid ansvarlig for bussen, og passagererne må følge dennes anvisninger. Kørebog forefindes i bilen og skal føres i alle tilfælde. Hvis der sker skader på bussen, når den anvendes efter punkt 3 eller 4, betales en andel af

9 selvrisikoen på max kr. Reservering af bussen foregår ved at skrive sig i kalenderen på kontoret med angivelse af: Chauffør, klasse, tidspunkt for benyttelse, formål. Tekniske fejl og andre mangler skal straks meddeles til pedellen eller dennes afløser. Bussen udlånes ikke til privat kørsel. Partytelt Teltet er købt for loppemarkedspenge i efteråret 2003 til brug for Diakonhøjskolen og dennes studerende og medarbejdere. Idéen med teltet er altså ikke at drive udlejningsvirksomhed til bekendte af studerende og medarbejdere og derved slide teltet op på få år. Dog kan teltet, hvis ikke skolen skal bruge det, udlejes til kirkeligt diakonalt arbejde, fx gadepræsten. Teltets vedligeholdelse og udlejning foranlediges af to-tre studerende på skolen. Disse er ansat af elevrådet. Lønnen er fastsat til 200 kr. pr. udlejning. Det resterende beløb indsættes på vedligeholdelseskontoen. De ansatte studerende skal varetage følgende arbejdsopgaver: Ajourføre udlånskalender på kontoret. Udfærdige kontrakt ved udlån samt gøre låner bekendt med betingelserne for at låne teltet. Modtage depositum, pt. fastsat til 800 kr. for et døgn og kr. for to døgn (en weekend) ved udlån. Ved modtagning kontrollere teltet og tilbagebetale resterende beløb svarende til 400 kr., hvis teltet er rengjort og uden defekter, der ikke skyldes almindelig slid/brug. Aflevere henholdsvis 200 eller 400 kr. afhængig af udlånsperiode til kontoret. Være opmærksom på, hvornår teltet skal bruges til skolemæssige formål, så det i disse perioder ikke udlånes til anden side. Få udbedret skader på teltet. Eventuelle udgifter hertil afregnes med kontoret, der administrerer vedligeholdelseskontoen. I de måneder, hvor der ikke er studerende på skolen, aftale med pedellerne, at de står for udlejning. I forbindelse med reparation af teltet kan følgende evt. bruges: Kibæk Presenning A/S, Lyager 11, 6933 Kibæk. Tlf / Fax , Projektor Projektoren må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug.

10 Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering. Når projektoren ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af projektoren sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. Bærbar PC Pc en må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når Pc en ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af Pc en sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. USB nøgle USB nøglen må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når USB nøglen ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af USB-nøglen sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. Digitalt kamera (2 stk) Kameraet må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når kameraet ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af kameraet sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret.

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale. Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afdeling Korinth DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Håndbog for vejledere i Edb-banden

Håndbog for vejledere i Edb-banden side 1 Håndbog for vejledere i Edb-banden Indholdsfortegnelse Emne: Side Indholdsfortegnelse 1 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi 2 Edb-bandens start 3 Edb-bandens driftsopgaver

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere