Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Fotokopiering Der betales en enhedspris for fotokopier, som anvendes i undervisningen. Opgaveeksemplarer til klassekammerater betaler den enkelte studerende selv. De eksemplarer (almindeligvis 3), som skolen skal bruge, er inkluderet i den samlede betaling. Kopikort til undervisningskopier skal udleveres af faglæreren. I enhedsprisen indgår også udskrivning med laserprinter. Garderobeskabe Skabene står i kælderen under spisesalen. Garderobeskabene er til brug for udeboende studerende. Skabene er til korttidsbrug. Skolen står for vedligeholdelse af garderobeskabene og er ansvarlig for bortkomne nøgler. Gæster Studerende kan medbringe gæster ved skolens måltider i et omfang af 4 hovedmåltider pr. måned. Udover denne kvote betales 20 kr. pr. gæst pr. hovedmåltid. Betaling sker på skolens kontor. Gæsters deltagelse i måltider noteres i en rød mappe ved pejsen i spisestuen. Man kan ikke overføre gæstemåltider fra måned til måned. Denne gæstekvotering kan ikke anvendes i forbindelse med skolens fester. Overnattende gæster kan ved henvendelse til husfar få anvist overnatningssted, hvis der er plads. Såvel gæster ved måltider som overnattende gæster skal af praktiske grunde tilmeldes køkkenet og husfar senest dagen før. Gæster præsenteres ved måltiderne. Ved skolens fester må studerende tage kæreste/ægtefælle med - dog ikke til diakonindvielsen om søndagen. Disse skal tilmeldes på samme måde som de studerende. Gæster i huset skal gøres opmærksomme på husregler og rygeregler. Husfader Lærer Hans Moselyst fungerer tillige som husfar og er ansvarlig for værelsesfordelingen og for de praktiske problemer i forbindelse med de studerendes ophold. Håndtering af elevhåndbogen Skolen er ansvarlig for renskrivning af rettelser til elevhåndbogen Håndbogen føres ajour 2 gange om året - når nye hold starter Nyttige links

2 Studenterhus Århus giver studierabat til medlemmer. Studerende på videregående uddannelser kan melde sig ind for 100 kr. for et kalender-år ad gangen. Så får man rabat på vores forskellige arrangementer og til øl i baren, så det kan faktisk sagtens betale sig. Studenterhus Århus Nordhavnsgade Århus C Studerende Online; se den. Den har mange nyttige tips om studierabatter, legatsøgning, optimering af CV, jobsøgning og meget, meget andet. Lukkevagt Hver aften kl. 21:00 skal den elev, der har lukkevagt, gå en runde på skolen og sørge for, at lyset er slukket overalt, at alle vinduer er lukkede, og at alle yderdøre og havedøre på skolen er låst. Om lørdagen låses kl. 15:00 og i vinterhalvåret kl. 19:00. Herefter låser hver enkelt elev sig selv ind og ud. 4. semester i samarbejde med husfar fordeler lukkevagterne. De bekendtgøres ved opslag samt meddeles ved middagsbordet. Om fredagen skal der lukkes kl. 15:00. I weekenderne er det køkkenet, der planlægger, hvem der skal have lukkevagten. Lærervagter En ugentlig aften fra kl. 16:30 har en af lærerne vagt på skolen og hjælper til omkring aftensmaden. Materialer Eleverne betaler for alle de materialer, de anvender i forbindelse med undervisning. Det kan svinge lidt fra teorihold til teorihold og alt efter, hvad man vælger at arbejde med. Nøgler Husfar udleverer nøgle. Nøglen giver adgang til internat, værelse, hoveddør i skolen og visse klasselokaler. Bortkomne nøgler betales med 200 kr. Udeboende elever får også udleveret en nøgle til skolen. Opgaver på de enkelte semestre Semester 3 Står for semester 1's velkomstaften. Semester 4 Har ret til salg på skolen. Står for semester 1's morgenudsendelse. Skal lave lukkevagtsplan først på teoriopholdet. Semester 6 Har opvasken efter aftensmaden. Har et missionsprojekt.

3 Står for alle ritualer i forbindelse med semesterafslutningen for semester 1. Har ret til at tjene penge på grundlovsdagen til deres missionsprojekt ved salg af kaffe/brød m.m. Det skal klart fremgå af skiltning, hvad overskuddet går til. Oplysninger til nye studerende Til det nye Semester 1 hold skal der en af de første dage knyttes kontaktpersoner fra Semester 4. Disse skal sørge for, at de nye studerende er orienteret om Elevhåndbogen, samt at holdet informeres om og får valgt folk til div. udvalg. Se Udvalg. Du skal bl.a. fortælle om: madvagt, lukkevagt, weekendvagt, hvordan foregår betaling, caféaftener, loppemarked, køkkenregler, hvor finder man rengøringsartikler og toiletpapir, vaskeri, morgen og aftenandagt, sportsfaciliteter, EDB, Internet, alarm. Oprydning Man bør ikke lade kopper, kander etc. flyde på skolen. Ved eftermiddagskaffen kan eleverne hente kopper i køkkenet, som efter kaffen afskylles og anbringes i opvaskemaskinens trådkurve. Det er ikke tilladt at medbringe skolens service og termokander på elevværelserne. Ordensregler i elevblokkene Det indskærpes, at der skal være ro ( samtaleniveau ) i elevboligerne inden kl. 23,00. Efter kl. 23,00 skal man i stedet benytte skolebygningen til de store diskussioner, små fester og lign. (Husk alarmen og oprydningen). Pedel Ole Olsen er pedel og Ibrahim Dalami er pedelmedhjælpere. Reparationer som udskiftning af pærer, løbende vandhaner etc. meddeles direkte til pedellen på rekvisitionsskemaer med betegnelsen pedel-opgaver. Post Post til studerende lægges i postrummene til de enkelte hold, når den er sorteret fra kontoret. Nærmeste postindleveringssted er Statoil, Skådecentret, 8270 Højbjerg. Lørdagsposten sorteres af køkkenet. De studerende kan aflevere alm. breve på kontoret. Breve, der er afleveret inden kl. 15:00, vil blive taget med i postkassen samme dag. Rengøring De studerende har ansvaret for rengøring af skolens bygninger. Bente Borum er hovedansvarlig for rengøring på skolen og udarbejder planer for de studerendes rengøringsområder. Rengøringen foregår for semester 1-holdets vedkommende hver morgen kl. 7:00-07:45. De studerende på de øvrige hold klarer deres rengøringsområde efter egen planlægning. Rygning Diakonhøjskolen er en røgfri skole. Rygere henvises til askekummer ved skolens indgange. Der er ryger- og ikkeryger-værelser.

4 Telefon Efter aftale med læreren kan studerende undtagelsesvis benytte telefonerne på lærerkontorerne, men kun for at løse undervisningsopgaver i forbindelse med projekter og større skriftlige opgaver. TV Findes i opholdsrummene i blok D + A. Endvidere findes Tv i kælderrummet ved toiletterne. Der er opsat 2 paraboler - en i tilknytning til Tv et i dagligstuen i blok D og en i dagligstuen i blok A. Der er endvidere installeret Tv med parabol i bordtennisrummet ved garderoben i kælderen. Dette er fortrinsvis forbeholdt de internationale elever. Der er opsat DVD afspiller i dagligstuen i D samt en i kælderen. Vask I kollegiebygningen, fløj B, findes 3 vaskemaskiner samt 2 tørretumblere til de studerendes disposition. Der er også tørrerum. Maskinerne er tilsluttet kortautomater, således at der betales for vand- og strømforbrug. Kort til maskinerne købes på skolens kontor. Vasketider på listerne skal respekteres. Udeboende studerende har også lov til at benytte elevvaskeriet. Vaskekælderen må ikke benyttes efter kl. 23:00 (husk det når du sætter tøj over). Vasketiderne skal overholdes og respekteres (vil du gerne vaske, og vasketiden er optaget, skal du først spørge vasketidsindehaveren ). EDB-rum I kælderen findes et særligt rum, hvor der er opstillet PC ere med printere og skanner til brug for de studerende. Se opslag vedr. lokalets brug. De internationale studerende har deres eget edb-rum. Det anbefales at bruge egen USB nøgle til at gemme data på. Husk oprydning! Mad og drikkevarer må ikke medtages i edb-rummet. Hver klasse vælger en edb-ansvarlig, der har samarbejde med skolens edb-ansvarlige. Trådløst netværk Der er trådløst netværk på skolen, som kan benyttes af skolens studerende, medarbejdere og gæster. Der oprettes nye adgangskoder til netværket ved begyndelsen af hvert semester. De udleveres af skolens IT-medarbejder. Internet Der er mulighed for at få Internet i blok A og B, C og D. Prisen er 500 kr. for et semester. Skolens edb-ansvarlige informerer ved semesterstart om mulighederne for Internet på værelserne.

5 Informationer/ opslagstavlen /infoskærm Ved middagsbordet gives informationer til studerende, ligesom elevrepræsentanterne i medarbejderrådet informerer om drøftelser og beslutninger til studerende. Alle officielle meddelelser fra kontoret ophænges på en særlig opslagstavle. Derudover giver en infoskærm i foyeren information om gæster og arrangementer på skolen. Den, der holder morgenandagten, står for meddelelserne efter middagen. Kost Der spises på flg. tidspunkter: Mandag-torsdag Fredag Lørdag-søndag Morgenmad 07:40-08:05 07:40-08:05 08:30-09:30 Fælles kaffe 10:00-10:25 10:00-10:25 Middag 12:10 12:10 12:10 Kaffepause 14:50-15: :00 Aftensmad 17:00-17:30 17:00-17:30 17:00-17:30 Aftenkaffe 21:00 21:00 Morgenmad og middag påbegyndes og afsluttes i fællesskab. Det gælder dog ikke morgenmad lørdag/ søndag, der foregår efter ta' selv princippet. Morgenmaden er buffet, og maden ryddes væk kl. 08:05. Aftensmad foregår også efter ta' selv princippet, men det er nødvendigt, at aftensmaden afsluttes inden kl. 17,30, hvor der tages af bordene. Eleverne sørger selv for borddækning og afrydning. I weekenden tager de studerende selv kaffe og evt. brød/kage eftermiddag og aften. Udeboende elever, der normalt ikke spiser aftensmad på skolen, skal tilmelde sig aftensmaden, såfremt dette ønskes. Tilmelding til måltiderne i weekenden skal ske på særlige weekendlister, som skal være udfyldt senest om torsdagen kl. 13,00. Kaffe Der serveres kaffe hver dag i kaffepauserne kl. 10:00-10:25 og 14:50-15:10 (fredag 13:45-14:00). Den kaffe, der står fremme i spisestuen enten i kander eller i kaffemaskinen, er til fri afbenyttelse. Der må ikke medbringes kaffe i klasserne og i auditoriet. Studiekort Studiekort udfærdiges på kontoret. Medbring et billede i passtørrelse. Studiekortet giver rabatter flere steder, bl.a. ved bogkøb til uddannelsen. Tips til eller liste over, hvor man kan få rabatter: Grund og bygninger Alarm Oplysning om alarmtilslutning fås hos husfar.

6 Der er installeret følere til alarmsystemet i skoleafdelingens gange og i spisesalen. Påvirkes systemet, tænder alarmklokke og lys. Skal man ind i hoved-bygningen i dette tidsrum, skal man selv slå alarmen fra til venstre for elevatordøren i foyeren. Husk at tilslutte den igen. Auditorieplan Auditorie-kalenderen Findes på Bodil Justesens kontor i køkkenet og indeholder alle aftaler vedr. brug af auditoriet. Cykler Man kan kun opbevare sin cykel i cykelskuret, så længe man har bopæl på skolen. Cyklen skal være mærket med navn og semester. Når man har endt uddannelsen, skal man tage sin cykel med sig. Er cyklen ikke fjernet efter endt uddannelse eller ikke forsynet med oplysning om ejerforhold, må den fjernes af Elevrådet. Elevforeningen eller skolen dækker ikke for sådanne tab. Elevforeningen rydder op i cyklerne, inden et semesterhold afsluttes. Værelser Værelset er møbleret med seng, bord, stol og reol. Hvis man ønsker hyggelampe eller lignende, må man selv medbringe dette. Eleverne må selv medbringe sengetøj og -linned. Der er ikke plads til ekstra møblement. Indflytning og fraflytning Diakonhøjskolen har pligt til at stille værelse til rådighed for studerende fra første kursusdag (som regel søndag aften) til sidste kursusdag (som regel søndag aften). Under forudsætning af, at skolen ikke skal bruge værelserne til andre formål (f.eks. andre kurser), kan elever efter særlig aftale med husfar få lov til at forblive i værelserne nogle få dage herudover. Såfremt et elevværelse efter aftale med husfar bebos længere end fra onsdag efter en kursusafslutning, eller der indflyttes tidligere end torsdag før en kursusbegyndelse, betales der værelsesleje til skolen efter de gældende takster. Ved fraflytning får hver studerende en checkliste, som skal afleveres til husfar, inden værelset forlades. Eventuelle fejl eller mangler skal være meddelt skriftligt til pedellen. Er værelset ikke i orden, betales et gebyr på 300 kr. I ferieperioder (jule- og sommerferie) står værelserne til rådighed for de studerende, hvis kursus-periode overlapper ferien, men der skal afleveres en skriftlig meddelelse til husfar, såfremt man bebor værelset helt eller delvist i ferien. Der må ikke opmagasineres personlige møbler eller effekter uden for værelserne og i korridorerne.

7 Udlån af værelser Tidspunkt for lån er Udlånsdag fra kl. 10:00 i. Slut for udlån kl. 12:00 Skolen forventer At værelset er ryddeligt i. Toilettet gjort rent, at der er toiletpapir og madame-poser Skolen vil på værelset stille 1 stk. tandkrus i. 1 stk. hilsen fra skolen ii. 1 sæt sengetøj Inden værelset afleveres til dig igen, vil det blive tjekket, om det er ok fra kursistens side, og sengetøjet vil være fjernet. Du kan altid hente ting på dit værelse under værelsets udlån. Regler for studerendes udlån af værelset Tidspunkt for lån er Udlånsdag fra kl. 10:00 Slut for udlån kl. 12:00 Skolen forventer Skolen vil på værelset stille At værelset er ryddeligt Toilettet gjort rent, at der er toiletpapir og madame-poser 1 stk. tandkrus 1 stk. hilsen fra skolen 1 sæt sengetøj Inden værelset afleveres til dig igen, vil det blive tjekket, om det er ok fra kursistens side, og sengetøjet vil være fjernet. Du kan altid hente ting på dit værelse under værelsets udlån. Køl/frys I elevblokkene er opstillet køleskabe/frysere til elevernes disposition. De skal være tømt senest 2 dage inden udsendelse i praktik. Parkering Den store parkeringsplads bedes benyttet. Parkeringspladsen foran administrationsbygningen er forbeholdt korttidsparkering. Sauna Kan benyttes af skolens studerende og medarbejdere. Skolen har ansvar og opsyn med saunaen. Saunaen er i kælderen i blok B.

8 Udlån Auditoriet Auditoriets udlån til elever: Skolens studerende har mulighed for at låne auditoriet ved særlige private familiebegivenheder, såsom barns dåb, barns konfirmation og eget eller barns bryllup. Retningslinier herfor findes på Bodil Justesens kontor. Auditoriekalenderen findes på Bodil Justesens kontor i køkkenet og indeholder alle aftaler vedr. brug af auditoriet. Depotrum i kælderen Man kan opbevare ejendele i depotrummet, så længe man er under uddannelse som diakonelev. Der kan laves aftale om opbevaring af ejendele i depotrummet for et år ad gangen. Aftalen skal underskrives af den depotansvarlige fra elevrådet og ejendelenes ejer, og ejendelene skal registreres. Ejendelene må max. fylde 1 m 3 og skal være forsynet med et synligt skilt med navn, hold, afhentningsdato og telefonnummer. Efter den aftalte periode skal ejendelene fjernes fra depotrummet, med mindre andet er aftalt med Elevrådet. Hvis ejendelene ikke er fjernet efter den aftalte opbevaringsperiode, bliver de fjernet af Elevrådet og solgt f.eks. i forbindelse med loppemarked. Elevforeningen og skolen dækker ikke for sådanne tab. Dagligstuen i blok A Bus Diakonhøjskolens bus skal primært bruges i relation til undervisningen. Dette betyder, at den anvendes til undervisning, som ligger udenfor skolen, hvor et fag eller dele af undervisningen i et fag foregår eksternt. Kørsel efter indkøb af bøger og undervisningsmaterialer regnes ikke for undervisningsformål og må betales efter reglerne i punkt 3. I enkelte tilfælde er det ikke muligt at tilrettelægge transport til undervisningsformål ved hjælp af skolens bus. Da kan en gruppe studerende, såfremt der på forhånd er truffet aftale herom med forstander og ansvarlig underviser, benytte eget transportmiddel. Dette godtgøres med laveste statstakst for benyttelse af eget befordringsmiddel. OBS: Hvor aftale ikke er truffet i forvejen, ydes ingen godtgørelse. Skolens bus kan udlånes til formål, der tjener højskolefællesskabet: Når en gruppe af studerende går sammen, f.eks. til foreningsmøder, landsstævner m.v. Der betales 4 kr. pr. kørt km. Bussen kan også anvendes i forbindelse med klassearrangementer, f.eks. til en klassefest udenfor skolen. Der betales 4 kr. pr. kørt km. Bussen må kun køres af studerende, som har fået udstedt særlig licens af husfar. Føreren er til enhver tid ansvarlig for bussen, og passagererne må følge dennes anvisninger. Kørebog forefindes i bilen og skal føres i alle tilfælde. Hvis der sker skader på bussen, når den anvendes efter punkt 3 eller 4, betales en andel af

9 selvrisikoen på max kr. Reservering af bussen foregår ved at skrive sig i kalenderen på kontoret med angivelse af: Chauffør, klasse, tidspunkt for benyttelse, formål. Tekniske fejl og andre mangler skal straks meddeles til pedellen eller dennes afløser. Bussen udlånes ikke til privat kørsel. Partytelt Teltet er købt for loppemarkedspenge i efteråret 2003 til brug for Diakonhøjskolen og dennes studerende og medarbejdere. Idéen med teltet er altså ikke at drive udlejningsvirksomhed til bekendte af studerende og medarbejdere og derved slide teltet op på få år. Dog kan teltet, hvis ikke skolen skal bruge det, udlejes til kirkeligt diakonalt arbejde, fx gadepræsten. Teltets vedligeholdelse og udlejning foranlediges af to-tre studerende på skolen. Disse er ansat af elevrådet. Lønnen er fastsat til 200 kr. pr. udlejning. Det resterende beløb indsættes på vedligeholdelseskontoen. De ansatte studerende skal varetage følgende arbejdsopgaver: Ajourføre udlånskalender på kontoret. Udfærdige kontrakt ved udlån samt gøre låner bekendt med betingelserne for at låne teltet. Modtage depositum, pt. fastsat til 800 kr. for et døgn og kr. for to døgn (en weekend) ved udlån. Ved modtagning kontrollere teltet og tilbagebetale resterende beløb svarende til 400 kr., hvis teltet er rengjort og uden defekter, der ikke skyldes almindelig slid/brug. Aflevere henholdsvis 200 eller 400 kr. afhængig af udlånsperiode til kontoret. Være opmærksom på, hvornår teltet skal bruges til skolemæssige formål, så det i disse perioder ikke udlånes til anden side. Få udbedret skader på teltet. Eventuelle udgifter hertil afregnes med kontoret, der administrerer vedligeholdelseskontoen. I de måneder, hvor der ikke er studerende på skolen, aftale med pedellerne, at de står for udlejning. I forbindelse med reparation af teltet kan følgende evt. bruges: Kibæk Presenning A/S, Lyager 11, 6933 Kibæk. Tlf / Fax , Projektor Projektoren må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug.

10 Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering. Når projektoren ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af projektoren sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. Bærbar PC Pc en må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når Pc en ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af Pc en sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. USB nøgle USB nøglen må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når USB nøglen ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af USB-nøglen sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. Digitalt kamera (2 stk) Kameraet må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når kameraet ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af kameraet sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret.

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog Refugiet Peder Langes Hus Håndbog for gæster på arbejdsophold Sønderbyvej 1, 7270 Stakroge Side 1 Velkommen til refugiet Peder Langes Hus Ejendommen er privatejet og drives af ejerens private økonomi,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk Med den skønneste beliggenhed midt i naturen - tæt på skov, Randers fjord, Kattegat, lystbådehavn og badestrand - danner Fjord-Centret de perfekte rammer om familiesamlinger, store fester, lejrskole-ture,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Farum Orienteringsklub

Farum Orienteringsklub Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge 22. 26. januar 2015 (uge 4) Så har du muligheden for at komme på langrendsskitur til Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge sammen med Roskilde Skiklub.

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET MENTORGUIDE 1 M GENTOR U IDE MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET 2 MENTORGUIDE CHECKLISTE Good to know: Før ankomst... 3 Ankomsten Lejekontrakt og nøgle... 3 Afhentning og indkvartering... 3 4 Faglig

Læs mere

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: 57 84 53 04 Kontor Fax/Tlf: 57 80 69 11 Køkken Tlf: 57 84 53 05 Leder Tlf: 27 52 20 64 Med denne information, vil beboere og medarbejderne,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere