Praktiske oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Fotokopiering Der betales en enhedspris for fotokopier, som anvendes i undervisningen. Opgaveeksemplarer til klassekammerater betaler den enkelte studerende selv. De eksemplarer (almindeligvis 3), som skolen skal bruge, er inkluderet i den samlede betaling. Kopikort til undervisningskopier skal udleveres af faglæreren. I enhedsprisen indgår også udskrivning med laserprinter. Garderobeskabe Skabene står i kælderen under spisesalen. Garderobeskabene er til brug for udeboende studerende. Skabene er til korttidsbrug. Skolen står for vedligeholdelse af garderobeskabene og er ansvarlig for bortkomne nøgler. Gæster Studerende kan medbringe gæster ved skolens måltider i et omfang af 4 hovedmåltider pr. måned. Udover denne kvote betales 20 kr. pr. gæst pr. hovedmåltid. Betaling sker på skolens kontor. Gæsters deltagelse i måltider noteres i en rød mappe ved pejsen i spisestuen. Man kan ikke overføre gæstemåltider fra måned til måned. Denne gæstekvotering kan ikke anvendes i forbindelse med skolens fester. Overnattende gæster kan ved henvendelse til husfar få anvist overnatningssted, hvis der er plads. Såvel gæster ved måltider som overnattende gæster skal af praktiske grunde tilmeldes køkkenet og husfar senest dagen før. Gæster præsenteres ved måltiderne. Ved skolens fester må studerende tage kæreste/ægtefælle med - dog ikke til diakonindvielsen om søndagen. Disse skal tilmeldes på samme måde som de studerende. Gæster i huset skal gøres opmærksomme på husregler og rygeregler. Husfader Lærer Hans Moselyst fungerer tillige som husfar og er ansvarlig for værelsesfordelingen og for de praktiske problemer i forbindelse med de studerendes ophold. Håndtering af elevhåndbogen Skolen er ansvarlig for renskrivning af rettelser til elevhåndbogen Håndbogen føres ajour 2 gange om året - når nye hold starter Nyttige links

2 Studenterhus Århus giver studierabat til medlemmer. Studerende på videregående uddannelser kan melde sig ind for 100 kr. for et kalender-år ad gangen. Så får man rabat på vores forskellige arrangementer og til øl i baren, så det kan faktisk sagtens betale sig. Studenterhus Århus Nordhavnsgade Århus C Studerende Online; se den. Den har mange nyttige tips om studierabatter, legatsøgning, optimering af CV, jobsøgning og meget, meget andet. Lukkevagt Hver aften kl. 21:00 skal den elev, der har lukkevagt, gå en runde på skolen og sørge for, at lyset er slukket overalt, at alle vinduer er lukkede, og at alle yderdøre og havedøre på skolen er låst. Om lørdagen låses kl. 15:00 og i vinterhalvåret kl. 19:00. Herefter låser hver enkelt elev sig selv ind og ud. 4. semester i samarbejde med husfar fordeler lukkevagterne. De bekendtgøres ved opslag samt meddeles ved middagsbordet. Om fredagen skal der lukkes kl. 15:00. I weekenderne er det køkkenet, der planlægger, hvem der skal have lukkevagten. Lærervagter En ugentlig aften fra kl. 16:30 har en af lærerne vagt på skolen og hjælper til omkring aftensmaden. Materialer Eleverne betaler for alle de materialer, de anvender i forbindelse med undervisning. Det kan svinge lidt fra teorihold til teorihold og alt efter, hvad man vælger at arbejde med. Nøgler Husfar udleverer nøgle. Nøglen giver adgang til internat, værelse, hoveddør i skolen og visse klasselokaler. Bortkomne nøgler betales med 200 kr. Udeboende elever får også udleveret en nøgle til skolen. Opgaver på de enkelte semestre Semester 3 Står for semester 1's velkomstaften. Semester 4 Har ret til salg på skolen. Står for semester 1's morgenudsendelse. Skal lave lukkevagtsplan først på teoriopholdet. Semester 6 Har opvasken efter aftensmaden. Har et missionsprojekt.

3 Står for alle ritualer i forbindelse med semesterafslutningen for semester 1. Har ret til at tjene penge på grundlovsdagen til deres missionsprojekt ved salg af kaffe/brød m.m. Det skal klart fremgå af skiltning, hvad overskuddet går til. Oplysninger til nye studerende Til det nye Semester 1 hold skal der en af de første dage knyttes kontaktpersoner fra Semester 4. Disse skal sørge for, at de nye studerende er orienteret om Elevhåndbogen, samt at holdet informeres om og får valgt folk til div. udvalg. Se Udvalg. Du skal bl.a. fortælle om: madvagt, lukkevagt, weekendvagt, hvordan foregår betaling, caféaftener, loppemarked, køkkenregler, hvor finder man rengøringsartikler og toiletpapir, vaskeri, morgen og aftenandagt, sportsfaciliteter, EDB, Internet, alarm. Oprydning Man bør ikke lade kopper, kander etc. flyde på skolen. Ved eftermiddagskaffen kan eleverne hente kopper i køkkenet, som efter kaffen afskylles og anbringes i opvaskemaskinens trådkurve. Det er ikke tilladt at medbringe skolens service og termokander på elevværelserne. Ordensregler i elevblokkene Det indskærpes, at der skal være ro ( samtaleniveau ) i elevboligerne inden kl. 23,00. Efter kl. 23,00 skal man i stedet benytte skolebygningen til de store diskussioner, små fester og lign. (Husk alarmen og oprydningen). Pedel Ole Olsen er pedel og Ibrahim Dalami er pedelmedhjælpere. Reparationer som udskiftning af pærer, løbende vandhaner etc. meddeles direkte til pedellen på rekvisitionsskemaer med betegnelsen pedel-opgaver. Post Post til studerende lægges i postrummene til de enkelte hold, når den er sorteret fra kontoret. Nærmeste postindleveringssted er Statoil, Skådecentret, 8270 Højbjerg. Lørdagsposten sorteres af køkkenet. De studerende kan aflevere alm. breve på kontoret. Breve, der er afleveret inden kl. 15:00, vil blive taget med i postkassen samme dag. Rengøring De studerende har ansvaret for rengøring af skolens bygninger. Bente Borum er hovedansvarlig for rengøring på skolen og udarbejder planer for de studerendes rengøringsområder. Rengøringen foregår for semester 1-holdets vedkommende hver morgen kl. 7:00-07:45. De studerende på de øvrige hold klarer deres rengøringsområde efter egen planlægning. Rygning Diakonhøjskolen er en røgfri skole. Rygere henvises til askekummer ved skolens indgange. Der er ryger- og ikkeryger-værelser.

4 Telefon Efter aftale med læreren kan studerende undtagelsesvis benytte telefonerne på lærerkontorerne, men kun for at løse undervisningsopgaver i forbindelse med projekter og større skriftlige opgaver. TV Findes i opholdsrummene i blok D + A. Endvidere findes Tv i kælderrummet ved toiletterne. Der er opsat 2 paraboler - en i tilknytning til Tv et i dagligstuen i blok D og en i dagligstuen i blok A. Der er endvidere installeret Tv med parabol i bordtennisrummet ved garderoben i kælderen. Dette er fortrinsvis forbeholdt de internationale elever. Der er opsat DVD afspiller i dagligstuen i D samt en i kælderen. Vask I kollegiebygningen, fløj B, findes 3 vaskemaskiner samt 2 tørretumblere til de studerendes disposition. Der er også tørrerum. Maskinerne er tilsluttet kortautomater, således at der betales for vand- og strømforbrug. Kort til maskinerne købes på skolens kontor. Vasketider på listerne skal respekteres. Udeboende studerende har også lov til at benytte elevvaskeriet. Vaskekælderen må ikke benyttes efter kl. 23:00 (husk det når du sætter tøj over). Vasketiderne skal overholdes og respekteres (vil du gerne vaske, og vasketiden er optaget, skal du først spørge vasketidsindehaveren ). EDB-rum I kælderen findes et særligt rum, hvor der er opstillet PC ere med printere og skanner til brug for de studerende. Se opslag vedr. lokalets brug. De internationale studerende har deres eget edb-rum. Det anbefales at bruge egen USB nøgle til at gemme data på. Husk oprydning! Mad og drikkevarer må ikke medtages i edb-rummet. Hver klasse vælger en edb-ansvarlig, der har samarbejde med skolens edb-ansvarlige. Trådløst netværk Der er trådløst netværk på skolen, som kan benyttes af skolens studerende, medarbejdere og gæster. Der oprettes nye adgangskoder til netværket ved begyndelsen af hvert semester. De udleveres af skolens IT-medarbejder. Internet Der er mulighed for at få Internet i blok A og B, C og D. Prisen er 500 kr. for et semester. Skolens edb-ansvarlige informerer ved semesterstart om mulighederne for Internet på værelserne.

5 Informationer/ opslagstavlen /infoskærm Ved middagsbordet gives informationer til studerende, ligesom elevrepræsentanterne i medarbejderrådet informerer om drøftelser og beslutninger til studerende. Alle officielle meddelelser fra kontoret ophænges på en særlig opslagstavle. Derudover giver en infoskærm i foyeren information om gæster og arrangementer på skolen. Den, der holder morgenandagten, står for meddelelserne efter middagen. Kost Der spises på flg. tidspunkter: Mandag-torsdag Fredag Lørdag-søndag Morgenmad 07:40-08:05 07:40-08:05 08:30-09:30 Fælles kaffe 10:00-10:25 10:00-10:25 Middag 12:10 12:10 12:10 Kaffepause 14:50-15: :00 Aftensmad 17:00-17:30 17:00-17:30 17:00-17:30 Aftenkaffe 21:00 21:00 Morgenmad og middag påbegyndes og afsluttes i fællesskab. Det gælder dog ikke morgenmad lørdag/ søndag, der foregår efter ta' selv princippet. Morgenmaden er buffet, og maden ryddes væk kl. 08:05. Aftensmad foregår også efter ta' selv princippet, men det er nødvendigt, at aftensmaden afsluttes inden kl. 17,30, hvor der tages af bordene. Eleverne sørger selv for borddækning og afrydning. I weekenden tager de studerende selv kaffe og evt. brød/kage eftermiddag og aften. Udeboende elever, der normalt ikke spiser aftensmad på skolen, skal tilmelde sig aftensmaden, såfremt dette ønskes. Tilmelding til måltiderne i weekenden skal ske på særlige weekendlister, som skal være udfyldt senest om torsdagen kl. 13,00. Kaffe Der serveres kaffe hver dag i kaffepauserne kl. 10:00-10:25 og 14:50-15:10 (fredag 13:45-14:00). Den kaffe, der står fremme i spisestuen enten i kander eller i kaffemaskinen, er til fri afbenyttelse. Der må ikke medbringes kaffe i klasserne og i auditoriet. Studiekort Studiekort udfærdiges på kontoret. Medbring et billede i passtørrelse. Studiekortet giver rabatter flere steder, bl.a. ved bogkøb til uddannelsen. Tips til eller liste over, hvor man kan få rabatter: Grund og bygninger Alarm Oplysning om alarmtilslutning fås hos husfar.

6 Der er installeret følere til alarmsystemet i skoleafdelingens gange og i spisesalen. Påvirkes systemet, tænder alarmklokke og lys. Skal man ind i hoved-bygningen i dette tidsrum, skal man selv slå alarmen fra til venstre for elevatordøren i foyeren. Husk at tilslutte den igen. Auditorieplan Auditorie-kalenderen Findes på Bodil Justesens kontor i køkkenet og indeholder alle aftaler vedr. brug af auditoriet. Cykler Man kan kun opbevare sin cykel i cykelskuret, så længe man har bopæl på skolen. Cyklen skal være mærket med navn og semester. Når man har endt uddannelsen, skal man tage sin cykel med sig. Er cyklen ikke fjernet efter endt uddannelse eller ikke forsynet med oplysning om ejerforhold, må den fjernes af Elevrådet. Elevforeningen eller skolen dækker ikke for sådanne tab. Elevforeningen rydder op i cyklerne, inden et semesterhold afsluttes. Værelser Værelset er møbleret med seng, bord, stol og reol. Hvis man ønsker hyggelampe eller lignende, må man selv medbringe dette. Eleverne må selv medbringe sengetøj og -linned. Der er ikke plads til ekstra møblement. Indflytning og fraflytning Diakonhøjskolen har pligt til at stille værelse til rådighed for studerende fra første kursusdag (som regel søndag aften) til sidste kursusdag (som regel søndag aften). Under forudsætning af, at skolen ikke skal bruge værelserne til andre formål (f.eks. andre kurser), kan elever efter særlig aftale med husfar få lov til at forblive i værelserne nogle få dage herudover. Såfremt et elevværelse efter aftale med husfar bebos længere end fra onsdag efter en kursusafslutning, eller der indflyttes tidligere end torsdag før en kursusbegyndelse, betales der værelsesleje til skolen efter de gældende takster. Ved fraflytning får hver studerende en checkliste, som skal afleveres til husfar, inden værelset forlades. Eventuelle fejl eller mangler skal være meddelt skriftligt til pedellen. Er værelset ikke i orden, betales et gebyr på 300 kr. I ferieperioder (jule- og sommerferie) står værelserne til rådighed for de studerende, hvis kursus-periode overlapper ferien, men der skal afleveres en skriftlig meddelelse til husfar, såfremt man bebor værelset helt eller delvist i ferien. Der må ikke opmagasineres personlige møbler eller effekter uden for værelserne og i korridorerne.

7 Udlån af værelser Tidspunkt for lån er Udlånsdag fra kl. 10:00 i. Slut for udlån kl. 12:00 Skolen forventer At værelset er ryddeligt i. Toilettet gjort rent, at der er toiletpapir og madame-poser Skolen vil på værelset stille 1 stk. tandkrus i. 1 stk. hilsen fra skolen ii. 1 sæt sengetøj Inden værelset afleveres til dig igen, vil det blive tjekket, om det er ok fra kursistens side, og sengetøjet vil være fjernet. Du kan altid hente ting på dit værelse under værelsets udlån. Regler for studerendes udlån af værelset Tidspunkt for lån er Udlånsdag fra kl. 10:00 Slut for udlån kl. 12:00 Skolen forventer Skolen vil på værelset stille At værelset er ryddeligt Toilettet gjort rent, at der er toiletpapir og madame-poser 1 stk. tandkrus 1 stk. hilsen fra skolen 1 sæt sengetøj Inden værelset afleveres til dig igen, vil det blive tjekket, om det er ok fra kursistens side, og sengetøjet vil være fjernet. Du kan altid hente ting på dit værelse under værelsets udlån. Køl/frys I elevblokkene er opstillet køleskabe/frysere til elevernes disposition. De skal være tømt senest 2 dage inden udsendelse i praktik. Parkering Den store parkeringsplads bedes benyttet. Parkeringspladsen foran administrationsbygningen er forbeholdt korttidsparkering. Sauna Kan benyttes af skolens studerende og medarbejdere. Skolen har ansvar og opsyn med saunaen. Saunaen er i kælderen i blok B.

8 Udlån Auditoriet Auditoriets udlån til elever: Skolens studerende har mulighed for at låne auditoriet ved særlige private familiebegivenheder, såsom barns dåb, barns konfirmation og eget eller barns bryllup. Retningslinier herfor findes på Bodil Justesens kontor. Auditoriekalenderen findes på Bodil Justesens kontor i køkkenet og indeholder alle aftaler vedr. brug af auditoriet. Depotrum i kælderen Man kan opbevare ejendele i depotrummet, så længe man er under uddannelse som diakonelev. Der kan laves aftale om opbevaring af ejendele i depotrummet for et år ad gangen. Aftalen skal underskrives af den depotansvarlige fra elevrådet og ejendelenes ejer, og ejendelene skal registreres. Ejendelene må max. fylde 1 m 3 og skal være forsynet med et synligt skilt med navn, hold, afhentningsdato og telefonnummer. Efter den aftalte periode skal ejendelene fjernes fra depotrummet, med mindre andet er aftalt med Elevrådet. Hvis ejendelene ikke er fjernet efter den aftalte opbevaringsperiode, bliver de fjernet af Elevrådet og solgt f.eks. i forbindelse med loppemarked. Elevforeningen og skolen dækker ikke for sådanne tab. Dagligstuen i blok A Bus Diakonhøjskolens bus skal primært bruges i relation til undervisningen. Dette betyder, at den anvendes til undervisning, som ligger udenfor skolen, hvor et fag eller dele af undervisningen i et fag foregår eksternt. Kørsel efter indkøb af bøger og undervisningsmaterialer regnes ikke for undervisningsformål og må betales efter reglerne i punkt 3. I enkelte tilfælde er det ikke muligt at tilrettelægge transport til undervisningsformål ved hjælp af skolens bus. Da kan en gruppe studerende, såfremt der på forhånd er truffet aftale herom med forstander og ansvarlig underviser, benytte eget transportmiddel. Dette godtgøres med laveste statstakst for benyttelse af eget befordringsmiddel. OBS: Hvor aftale ikke er truffet i forvejen, ydes ingen godtgørelse. Skolens bus kan udlånes til formål, der tjener højskolefællesskabet: Når en gruppe af studerende går sammen, f.eks. til foreningsmøder, landsstævner m.v. Der betales 4 kr. pr. kørt km. Bussen kan også anvendes i forbindelse med klassearrangementer, f.eks. til en klassefest udenfor skolen. Der betales 4 kr. pr. kørt km. Bussen må kun køres af studerende, som har fået udstedt særlig licens af husfar. Føreren er til enhver tid ansvarlig for bussen, og passagererne må følge dennes anvisninger. Kørebog forefindes i bilen og skal føres i alle tilfælde. Hvis der sker skader på bussen, når den anvendes efter punkt 3 eller 4, betales en andel af

9 selvrisikoen på max kr. Reservering af bussen foregår ved at skrive sig i kalenderen på kontoret med angivelse af: Chauffør, klasse, tidspunkt for benyttelse, formål. Tekniske fejl og andre mangler skal straks meddeles til pedellen eller dennes afløser. Bussen udlånes ikke til privat kørsel. Partytelt Teltet er købt for loppemarkedspenge i efteråret 2003 til brug for Diakonhøjskolen og dennes studerende og medarbejdere. Idéen med teltet er altså ikke at drive udlejningsvirksomhed til bekendte af studerende og medarbejdere og derved slide teltet op på få år. Dog kan teltet, hvis ikke skolen skal bruge det, udlejes til kirkeligt diakonalt arbejde, fx gadepræsten. Teltets vedligeholdelse og udlejning foranlediges af to-tre studerende på skolen. Disse er ansat af elevrådet. Lønnen er fastsat til 200 kr. pr. udlejning. Det resterende beløb indsættes på vedligeholdelseskontoen. De ansatte studerende skal varetage følgende arbejdsopgaver: Ajourføre udlånskalender på kontoret. Udfærdige kontrakt ved udlån samt gøre låner bekendt med betingelserne for at låne teltet. Modtage depositum, pt. fastsat til 800 kr. for et døgn og kr. for to døgn (en weekend) ved udlån. Ved modtagning kontrollere teltet og tilbagebetale resterende beløb svarende til 400 kr., hvis teltet er rengjort og uden defekter, der ikke skyldes almindelig slid/brug. Aflevere henholdsvis 200 eller 400 kr. afhængig af udlånsperiode til kontoret. Være opmærksom på, hvornår teltet skal bruges til skolemæssige formål, så det i disse perioder ikke udlånes til anden side. Få udbedret skader på teltet. Eventuelle udgifter hertil afregnes med kontoret, der administrerer vedligeholdelseskontoen. I de måneder, hvor der ikke er studerende på skolen, aftale med pedellerne, at de står for udlejning. I forbindelse med reparation af teltet kan følgende evt. bruges: Kibæk Presenning A/S, Lyager 11, 6933 Kibæk. Tlf / Fax , Projektor Projektoren må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug.

10 Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering. Når projektoren ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af projektoren sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. Bærbar PC Pc en må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når Pc en ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af Pc en sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. USB nøgle USB nøglen må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når USB nøglen ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af USB-nøglen sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret. Digitalt kamera (2 stk) Kameraet må kun benyttes i forbindelse med skolens aktiviteter, dvs. ikke til privat brug Ved brug skal låneren kvittere for udlevering, hvorimod en medarbejder kvitterer for tilbagelevering Når kameraet ikke er i brug, skal den altid opbevares på kontoret. Booking af kameraet sker efter først til mølle-princippet ved optegning i booking-mappen på kontoret.

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Nørremarken 21 6360 Tinglev Telefon 45 90 69 00 Telefax 74 64 40 72 brts@brs.dk www.brs.dk VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Skolen og dens medarbejdere

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag.

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag. FOLKESTEDET PRAKTISKE OPLYSNINGER 2015 FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C Tlf: 87 13 54 15 Mail: folkestedet@folkestedet.dk Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook Åbningstider: Receptionen

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 Da bebyggelsen her sidst i halvtredserne begyndte, at skyde op oven på en gammel gartnerigrund, blev gartneriets stuehus stående tilbage. Der var ellers ved projekteringen

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Skolen og dens medarbejdere byder dig velkommen til Tinglev, vi ser frem til at kunne bidrage til, at du får nogle gode og udbytterige dage. Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf.

VELKOMMEN. i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015. Læsø Døgnpleje. Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. VELKOMMEN i aflastning/genoptræning eller fast beboer LÆSØ PLEJEHJEM 2015 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Pr. 01-01-2015 Genoptræning / aflastning eller som ny beboer -

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A)

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Udlejning sker i moduler af hele og halve dage. Udlejning er kun muligt på almindelige arbejdsdage mandag fredag. Udlejning

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Blok 2 Højbjergvej nr. 45-47-49-51-53-55.

Blok 2 Højbjergvej nr. 45-47-49-51-53-55. Blok 2 Højbjergvej nr. 45-47-49-51-53-55. Oversigt og ordensregler angående fælles kælderrum m.v. i henhold til husorden for Vestergården 1 Generelle forhold: 1. Alle faciliteterne i kælderområdet er til

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser.

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Velkommen Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Pjecen er skrevet til dig, der for en tid skal opholde dig her

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

TÅRNBYPARKENS festsal

TÅRNBYPARKENS festsal Boligorganisationen Tårnbyhuse TÅRNBYPARKENS festsal Ordensreglement og vejledning Boligorganisationen Tårnbyhuse Ordensreglement for festsalen i Tårnbyparken Musik og dans skal ophøre klokken 2.00, og

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner

GL. PRÆSTEGÅRD. Regler for udlejning til receptioner GL. PRÆSTEGÅRD Regler for udlejning til receptioner Generelt Gl. Præstegård ligger på Stationsvej 32 i Birkerød. Lokalerne kan rumme receptioner på maximalt 75 personer. Der er adgang til toiletter og

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1 Senior Erhverv Sjælland Øst KONTORVAGT Hvad laver sådan en? 18-08-2014 Side 1 Som kontorvagt tager man sig af: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød.

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. VIGTIGT: Udfyld venligst med let læselig skrift. Lejekontrakten skal sendes med posten til Anders Winthereik, Præstøgade 3,

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere