Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III"

Transkript

1 Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner Opbygning Kommunikation af beredskabsplanens indhold Uddannelse Oversigt over flugtveje og brandslukningsudstyr Oversigt over førstehjælpsudstyr Risici og hændelser Opbygning af organisation (Krisestab) Indsatskort Brand- og evakueringsinstruks Skader på Kommunal ejendom Håndtering af bombetrussel Mistænkelige breve eller pakker Vold og trusler om vold Krisehjælp Tilskadekomst på arbejdspladsen Forurening Information og kommunikation i forbindelse med særlige hændelser Evaluering Bilagsoversigt Side 2 af 34

3 1. Indledning 1.1 Formål Beredskabsplanen Niveau III skal sikre, at Kulturværftets institutioner kan opretholde sine funktioner, i tilfælde af at der indtræffer en ekstraordinær hændelse. Planen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som de enkelte institutioner skal kunne håndtere. Derudover kan planen anvendes som et værktøj og hjælpe: Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. Under hændelsen ved at være instruks i hvem der gør hvad i tilfælde af hændelser. Efter hændelsen ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af centerets beredskab. Beredskabsplanen omhandler ikke arbejdsmiljøproblemer, hvorfor der henvises til arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser. 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og IIIberedskabsplaner Beredskabsplanen for Kulturværftet - Niveau III-planen understøttes af: Niveau I beredskabsplan, der er den overordnede beredskabsplan for Helsingør Kommune. Planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes samlede beredskab herunder kommunaldirektøren. Niveau II beredskabsplaner, der er beredskabsplaner for de enkelte centre under Center for Kultur, Plan og Erhverv. Side 3 af 34

4 1.3 Opbygning Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Den indeholder en beskrivelse af: 1. Risici og hændelser 2. Institutionernes krisestab, herunder oversigt over hvem, der er ansvarlig for hvilke opgaveområder i tilfælde af større hændelser 3. Indsatskort med beskrivelse af roller og ansvar ved udvalgte hændelser 4. Vejledninger i forhold til generelle trusler Kulturværftets brandansvarlige iht. DKV-planen 1 (se afsnit 3) har ansvaret for, at brand- og evakueringsprocedurer afprøves gennem minimum en årlig øvelse. Planen evalueres minimum 1 gang om året, så vidt muligt i årets første kvartal og opdateres løbende. 1.4 Kommunikation af beredskabsplanens indhold Institutionernes beredskabsplan godkendes i ledergrupperne og gennemgås på personalemøder i hver institution. Beredskabsplanen gøres tilgængelig for alle via medarbejderportalen Kilden og i printet form. 1.5 Uddannelse Institutionernes arbejdsmiljøgrupper/sikkerhedsgrupper har kursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Denne viden ajourføres og opdateres løbende. Desuden har en stor del af institutionernes personale med størst gæstekontakt kursus i førstehjælp. 1.6 Oversigt over flugtveje og brandslukningsudstyr Oversigt over Kulturværftets Bygninger og flugtvejsplaner med brandslukningsudstyr kan ses i bilag C (kulsyreslukkere, vandslukkere, slangevinder, brandtæpper o.a.). Flugtvejsplanerne er ligeledes ophængt centrale steder i alle bygninger. 1 Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen for Kulturværftets brandinstallationer. Side 4 af 34

5 1.7 Førstehjælpsudstyr Førstehjælpskasser Der er placeret førstehjælpskasser følgende steder på Kulturværftet: Bygning 10: 4.sal i personalegarderoben Bygning 12: Kælder v/fjernlånshylderne Bygning 13: Kælder i gæstegarderoben Bygning 13: Stuen på bagscenen ved Store Scene Bygning 13: 2. sal (mødeetagen) i køkkenet Bygning 13: 3. sal (sekretariatet) i køkkenet Hjertestartere Der forefindes hjertestarter ved receptionen og ved indgangen til Store Scene. Hjertestarterne er tilmeldt De medarbejdere, der har førstehjælp er ligeledes uddannet i brugen af disse. Kurserne opdateres løbende iht. gældende krav for dette. Side 5 af 34

6 2. Risici og hændelser Risikoområde Konkrete risici/hændelser Yderligere information Bygninger Brand i eller udenfor åbningstid, samt under arrangementer på Scenerne. Indbrud, hærværk m.m. Indsatskort 4.1 & 4.2, samt bilag E Trusler Bombetrusler modtaget telefonisk, miltbrand Indsatskort 4.3 & 4.4 Personale Vold og trusler om vold mod medarbejdere, tilskadekomst, sygdom, pandemi Indsatskort 4.5, 4.6 & 4.7 Miljø Forurening af luft og vand fx udslip af giftstoffer Indsatskort 4.8 & bilag D Ekstremt vejrlig Snestorm, hedebølge, skybrud El, vand, varme, kloak Forsyningssvigt IT/telefoni Kulturværdier Vandskader, brand, hærværk Mediesager Politiske sager, håndtering af store hændelser Indsatskort 4.9 Anvendelse af lokaler Sikre anvendelse af institutionens lokaliteter ved behov ifm. Opståede kriser Side 6 af 34

7 3. Opbygning af organisation (Krisestab) Kulturværftet ledelsesgruppe samt nøglemedarbejdere, er krisestab og fungerer som operativ organisation i tilfælde af hændelser indenfor institutionernes område. I en krisesituation kan krisestaben aktiveres ved henvendelse til følgende udvalgte kontaktpersoner den der modtager alarmeringen, sørger for at give resten af krisestaben besked, så det kan vurderes om flere områders/niveauers beredskab skal aktiveres: Kulturværftets Sekretariat: Chef og kunstnerisk leder Mikael Fock mobil Souschef Vibeke Dalskov mobil Teknisk Servicechef Sebastian Ekelund arbejde (Brandansvarlig for Kulturværftet) mobil privat Biblioteket Kulturværftet: Bibliotekschef Margrete Haugen arbejde mobil privat Udviklingschef Søren Roth arbejde mobil privat Chef for InfoService Helle Pedersen arbejde mobil privat Værftsmuseet: Museumschef Maibritt Bager arbejde mobil privat Side 7 af 34

8 Aktivering af overliggende Niveau-beredskaber (gøres udelukkende af Krisestaben): Aktivering af Niveau II: Centerchef Stella Hansen arbejde mobil Områdeleder Jørgen Sprogøe Petersen arbejde mobil Aktivering af Niveau I: Direktør Laila Kildesgaard arbejde mobil Direktør Anders Mørk Hansen arbejde mobil Indsatskort Følgende indsatskort kan anvendes ved en mindre eller større hændelse: Side 8 af 34

9 4.1 Brand- og evakueringsinstruks Ved brand varetager sikkerhedsgrupperne indsatsen ift. evakuering af personale og gæster, samt tilkaldelse af assistance. Er en repræsentant fra sikkerhedsgrupperne ikke tilstede varetages opgaverne, af den person, der opdager branden. Se endvidere bilag E, der indeholder generel information om brandanlægget på Kulturværftet. ALARMÉR BRANDVÆSENET: og gør følgende: Meld: Brand Oplys sted, lokale, etage og evt. antal tilskadekomne, hvad der brænder og hvilket nummer der ringes fra. Informér Receptionen lokal , / om at det brænder og hvor. Receptionen informerer Sebastian eller Jan S Ilden forsøges slukket med nærmeste brandslukningsmateriel, hvis muligt uden fare for egen sikkerhed. o Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer. o Brug vandslukker/slangevinde mod fast stof. RED: BEGRÆNS: Mennesker i fare EVAKUERING: Luk døre og vinduer/ventilation så vidt muligt Optræd roligt og behersket. Forlad kontorene og sørg for at få nærmeste kollegaer med ud. Få ligeledes personer ud fra toiletter og kontorer på vejen. Søg mod nærmeste udgang. Ved kraftig røgudvikling: Kryb langs gulvet. Vinduer og døre lukkes så vidt muligt, så ilden begrænses. Kontroller at alle er ude. Orientér brandvæsenet. Side 9 af 34

10 4.2 Skader på Kommunal ejendom I tilfælde hvor medarbejdere i Kulturværftet opdager indbrud, hærværk eller lignende kontaktes Kontrolcentralen på Kontrolcentralen kontakter herefter relevant personale iht. Deres forholdsordrer. Side 10 af 34

11 4.3 Håndtering af bombetrussel Enhver ansat kan komme ud for en telefonbombetrussel. Bombetrusler er heldigvis meget sjældne, men kan forekomme og der er derfor udarbejdet et skema (Bilag A). Dette skema kan anvendes som huskeliste. Det er væsentligt, at huskelisten udfyldes bedst muligt, for at give politiet det bedste grundlag at arbejde ud fra. Opgaver, som skal udføres i tilfælde af bombetrussel Notér tidspunkt for modtagelse af bombetruslen. Skema (huskeliste) forsøges udfyldt mens samtalen står på (se bilag A). Vurder truslens rigtighed, ved den mindste tvivl gennemgå følgende opgaver. Politiet alarmeres og orienteres om situationen. Brug aldrig mobiltelefon. Receptionen alarmeres / og orienteres om situationen. Receptionen informerer Krisestaben. Eventuelle fund røres ikke, men meddeles omgående til nærmeste leder/stedfortræder og politiet. Evakuér hurtigst muligt bygningen. Der forefindes kaldeanlæg i receptionen til udkald om, at alle skal forlade bygningerne. Hold afstand til dørpartier, vinduer m.v. med glas. Receptionens personale hjælper med udkaldet. Sørg for at ingen går ind i bygningen før sagen er nærmere undersøgt. Side 11 af 34

12 4.4 Mistænkelige breve eller pakker Uåbnet, mistænkeligt brev eller pakke Hvis pakken/brevet er mistænkeligt, bør forsendelsen ikke håndteres yderligere. Alarmér på følg politiets instrukser. Se ligeledes 4.1 Brand- og evakueringsinstruks. Åbnet brev/pakke indeholdende pulver, som drysser ud i omgivelserne Forsøg ikke at fjerne pulveret. Tildæk pulveret/brev/pakke med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv). Fjern ikke tildækningen. Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk dette. Hvis der er ventilationsanlæg i lokalet, skal dette afbrydes. Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, for at hindre spredning til ansigtet Alarmér på og følg politiets instrukser. Tag det forurenede tøj af så hurtigt som muligt og læg det i en plasticpose eller lignende, der kan lukkes lufttæt. Posen deponeres indtil prøvesvar foreligger. Tag hurtigst muligt et brusebad. Brug sæbe og vask hele kroppen grundigt (også håret). Brug ikke desinficerende midler på huden. Afvent i øvrigt beredskabets ankomst og følg deres instruktioner. Alle personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, registreres ved politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. De skal blive på stedet og afvente politiets instrukser. Selvom et brev indeholder miltbrandbakterier, er risikoen for smitte ringe. Miltbrand smitter ikke mellem mennesker og kan effektivt forebygges med antibiotika, hvis behandlingen iværksættes tilstrækkeligt tidligt. Side 12 af 34

13 4.5 Vold og trusler om vold Vold / trusler om vold Vold på arbejdspladsen kan være både fysisk og psykisk. Hvis du føler dig truet, så er det vigtigt at bede om assistance. Det er vigtigt, at kolleger støtter hinanden, træder til og evt. tager over, hvis situationen spidser til. Hvis det ikke er nok, kontakt politiet, tlf Ledelsen skal have besked om episoden. Vold / trusler om vold anmeldes altid til politiet. Se endvidere de overordnede forholdsregler i bilag F. Gæster med afvigende adfærd Hvis en gæst generer andre, må du bede om at personen forlader bygningen. Hvis vedkommende modsætter sig, skal du kontakte politiet på 112. Panikknap Alle etager i bygning 12 er udstyret med 1 stk. "Panikknap " - ligger på bibliotekarbord og Masterstationen er placeret i Receptionen i Foyeren. Systemet er sat til lydløst, dvs. sirene er frakoblet. Bibliotekets pedeller varsles ved tryk på knappen. Side 13 af 34

14 4.6 Krisehjælp Alle hændelser kan have uforudsigelig effekt på en medarbejder og det bør derfor vurderes om medarbejderen kan have behov for krisehjælp. Nærmeste leder bør derfor, efter en hændelse, have en samtale med den enkelte medarbejder for at afdække eventuelle behov bemærk, at reaktioner på en hændelse godt kan være forsinkede og lad derfor ikke medarbejderen være alene, hverken hjemme eller på kontoret. Vurder behovet for krisehjælp hos den enkelte. Lad en medarbejder være der for den ramte og lad ikke den kriseramte medarbejder være alene Hvis professionel krisehjælp skønnes nødvendigt kontaktes Rigshospitalets Krisepsykologiske Enhed, tlf / , hvor der er døgnvagt. Bistand ydes så vidt det er muligt inden 24 timer efter henvendelsen. Adresse: Tagensvej 18 B, 2. sal, 2200 København N. Arranger hjemtransport til den kriseramte og underret dennes pårørende således at denne ikke er alene ved hjemkomsten Side 14 af 34

15 4.7 Tilskadekomst på arbejdspladsen Yd førstehjælp ved behov herfor (se bilag B) Tilkald ambulance Meld: sygdom/tilskadekomst Oplys: sted En medarbejder sendes til indgangen for at hjælpe ambulancefolkene frem til den tilskadekomne Kontakt pårørende (oplysninger findes i sekretariatet under den institution, hvor medarbejderen er ansat kontakt evt. nærmeste leder ) Orienter ledelse og kollegaer om situationen Vurder behovet for krisehjælp hos den enkelte. Side 15 af 34

16 4.8 Forurening FORURENING Funktion: Arbejdsmiljøgrupper Ved alarm fra sirene, højttalervogn eller direkte henvendelse iværksættes foranstaltninger afhængig af alarmeringen. Arbejdsmiljøgrupperne varetager indsatsen afhængig af alarmens karakter. Er disse ikke til stede, varetages opgaverne af nærmeste leder eller kollega Instruks: A. Sirenesignal Gå inde døre Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Signalet varer 45 sekunder. I områder uden sirener, vil alarmen blive afgivet med mobile sirener, påsat politiets vogne. Handling: Alt personale og besøgende forbliver inden døre Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg. Lyt til Danmarks Radio. Her vil du få at vide hvad du skal gøre. Følg instrukserne som gives i radioen. Vigtigt: Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du opholde dig så langt fra ydervægge som muligt for at opnå den bedste beskyttelse! B. Sirenesignal Faren er forbi Én lang tone, der varer 45 sekunder. Handling: Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse. Side 16 af 34

17 4.9 Information og kommunikation i forbindelse med særlige hændelser Lederne er overordnet ansvarlige for information til medarbejdere, enheder og borgere på baggrund af krisestabens beslutninger. Krisekommunikation er relevant, når en uforudset hændelse eller sag, der forventes at have betydelig politisk eller mediemæssig interesse truer kommunens forretning og image. Her er en hurtig og gennemtænkt kommunikation afgørende. Det er i sådanne situationer lederne, der udtaler sig. På den måde kan den øverste ledelse have det fulde overblik over, hvad der bliver meldt ud til pressen. Lederne er ansvarlige for at koordinere kommunikationsindsatsen og kan kontaktes døgnets 24 timer, hvis der opstår en krisesituation. Chef/kunstnerisk leder for Kulturværftet Bibliotekschef Mikael Fock Margrete Haugen Souschef Udviklingschef Vibeke Dalskov Søren Roth Museumschef Maibritt Bager Side 17 af 34

18 5. Evaluering Efter en ikke dagligdags, ekstraordinær hændelse, hvor beredskabsplanen har været anvendt, skal indsatsen evalueres for at klarlægge eventuelle nye læringspunkter i planen eller indsatsen. I forbindelse med en gennemgang af hændelsen, kan det blandt andet være relevant at belyse og justere: Opstartsfasen. Aktiveringen af krisestaben. Kommunikationen. Såfremt evalueringskonklusioner giver anledning til ændringer, bør beredskabsplanen tilpasses så lignende komplikationer ikke opstår ved fremtidige hændelser. Ved større hændelser skal Nordsjællands Brandvæsen efterfølgende inddrages i evalueringsfasen. Ved større ændringer i brugen af Kulturværftet eller omkringliggende arealer skal beredskabsplanen revurderes. Institutionernes arbejdsmiljøgrupper/sikkerhedsgrupper er ansvarlige for at denne evaluering foretages og beredskabsplanen opdateres iht. denne, såfremt der er et behov for dette. Side 18 af 34

19 6. Bilagsoversigt A. Registreringsskema ved bombetrussel B. Livreddende førstehjælp C. Oversigtstegning og flugtvejsplaner D. Sirenevarsling E. Beskrivelse af Kulturværftets Brandanlæg F. Overordnede forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold Side 19 af 34

20 BILAG A: Registreringsskema ved bombetrussel VÆR ROLIG VÆR VENLIG HOLD FORBINDELSEN Stil mange spørgsmål for eventuelt at konstatere truslens troværdighed Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt (du kan evt. undskylde dig med dårlig forbindelse). Dato: Klokkeslæt: Modtaget af: Ordret ordlyd af truslen: Hvornår skal den sprænge? Hvordan ser den ud? Hvem er du? Hvor er den anbragt? (etage) Hvorfor gør du det? Noter eventuel baggrundsstøj Musik Børn Tale Trafik PC er Maskinstøj Flystøj Anden støj: Hvordan er stemmen i telefonen? Mand Kvinde Barn Aggressiv Rolig Accent Speciel stemme Diffus Beruset Ung Gammel Side 20 af 34

21 BILAG B: Side 21 af 34

22 BILAG C: Oversigt over Kulturværftets Bygninger Side 22 af 34

23 Flugtvejsplaner Side 23 af 34

24 Side 24 af 34

25 Side 25 af 34

26 Side 26 af 34

27 Side 27 af 34

28 Side 28 af 34

29 Side 29 af 34

30 Side 30 af 34

31 Side 31 af 34

32 BILAG D: Sirenevarsling Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende, elektroniske sirenevarslingssystem. Sirenevarslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen. Der er over sirener fordelt over hele landet, og de kan høres af omkring 80% af befolkningen. Sirenerne har egen nødstrømforsyning, så de ligeledes virker under strømafbrydelser. Sirenerne er opsat på bygninger eller master i byområder og byer med flere end indbyggere. Uden for disse områder kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener. Ved varsling med sirenerne skal følgende gøres: Gå inden døre. Det er ligeledes en god idé at advisere andre personer i nærheden. Luk døre og vinduer og sluk for ventilationsanlæg. Lyt til DR eller TV2 for mere information, som i en varslingssituation vil bringe information om hvad der sker og hvad man skal gøre. Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt, og derefter falder langsomt. Lyden kommer i alt fire (4) gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Farsignalet illustreres således: Signalet om at faren er forbi er én (1) lang, ensartet tone, som ligeledes varer i 45 sekunder. Når signalet om faren er forbi har lydt, kan man igen gå udendørs. Signalet om at faren er forbi illustreres således: Side 32 af 34

33 BILAG E: Beskrivelse af Kulturværftets Brandanlæg Kulturværftet er udstyret med et automatisk brandmeldeanlæg (ABA). Ved varme, røg eller ildløs bliver brandalarmen automatisk udløst og brandvæsenet tilkaldt. Der er 2 betjeningsskabe til anlægget; ved indgangen til bygning 10 og ved indgangen til arkaden mellem bygning 12 og 13. I publikumsafsnit Bygning 11, 12 & 13 - er der placeret talevarsling, der i tilfælde af brand fortæller, at bygningen skal forlades. I disse 3 bygninger er desuden installeret sprinkleranlæg for at kontrollere og begrænse en eventuel brands størrelse og udbredelse, samt sikre røgfrie flugtveje i den tid, der er nødvendig for evakuering. I administrationsafsnit - bygning 10 - lyder der en hyletone ved alarm. Når denne lyder skal bygningen straks forlades via nærmeste nødudgang. Brandanlægget er meget følsomt og kan gå i en funktion der kaldes forvarsling. Dette indikerer at systemet har målt en forandring. En forandring der godt kan gå i sig selv igen uden, at brandvæsenet bliver tilkaldt. I en sådan situation skal personalets anvisninger følges. I tilfælde af en såkaldt blind alarm, hvor det bliver konstateret, at brandalarmen er gået i gang ved en fejl (f.eks. en håndværker, der har glemt at få personalet til at frakoble evt. meldere, der kan blive berørt af arbejdet eller Betjeningsfejl o.l.) og der derfor IKKE er brand, er det vigtigt at en medarbejder meddeler dette over enten det normale kaldeanlæg, der styres fra receptionen eller via talevarslingsanlægget (Talevarslingsanlægget er placeret i kælderen i bygning 12 (enden mod bygning 13), således at gæster og medarbejdere ikke evakueres unødigt. Det skal blot meddeles, at der ikke er brand og bygningen derfor ikke skal evakueres. Årsagen skal ikke meldes over anlægget. Side 33 af 34

34 BILAG F: Overordnede forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold Kontakt straks kollega Alle kolleger har pligt til at sikre, at der straks bliver ydet krisehjælp til den pågældende medarbejder. Vær hos den kriseramte, lyt og sørg evt. for at indhente anden hjælp. Kontakt leder med oplysning om hændelsesforløbet Lederen tager straks en samtale med den kriseramte medarbejder. Lederens ansvar: Der udfærdiges et notat om hændelsesforløbet. Kopi sendes til sikkerhedsudvalget og til Personaleafdelingen til personalesagen. Sikkerhedsudvalget eller repræsentanten orienteres mundtligt. Som hovedregel skal der ske anmeldelse til politiet. Anmeldelse skal ske samme dag på tlf. 112 eller Hvis det skønnes, at den pågældende borger skal have forbud mod at komme i afdelingen skal dette fremgå af politianmeldelsen. Anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen/Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage efter hændelsen Orientering af det samlede personale om hændelsesforløbet Tage stilling til yderligere beskyttelsestiltag Kollegial krisehjælp Lad ikke den kriseramte være alene hverken på kontor eller privat. Sørg for at den kriseramte får hjælp til hjemtransport og underret familiemedlemmer eller andre om hændelsen. Professionel krisehjælp Hvis professionel krisehjælp skønnes nødvendigt kontaktes Rigshospitalets Krisepsykologiske Enhed, tlf / , hvor der er døgnvagt. Bistand ydes så vidt det er muligt inden 24 timer efter henvendelsen. Adresse: Tagensvej 18 B, 2. sal, 2200 København N. Hvis der er behov skal der decentralt udarbejdes uddybende forholdsregler. Side 34 af 34

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

Beredskabsplan for Job og Uddannelse, Niveau II. Maj 2017 rev. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen

Beredskabsplan for Job og Uddannelse, Niveau II. Maj 2017 rev. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen Beredskabsplan for Job og Uddannelse, Niveau II Maj 2017 rev. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng

Læs mere

Beredskabsplan for Center for Økonomi, Løn og Indkøb

Beredskabsplan for Center for Økonomi, Løn og Indkøb Beredskabsplan for Center for Økonomi, Løn og Indkøb Niveau II Maj 2017 rev. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål...

Læs mere

Beredskabsplan for Center for Borgerservice og Digitalisering

Beredskabsplan for Center for Borgerservice og Digitalisering Beredskabsplan for Center for Borgerservice og Digitalisering Niveau II Maj 2017 rev. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS Efteråret 2015 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks

Læs mere

Beredskabsplan for Center for Ældre og Handicap

Beredskabsplan for Center for Ældre og Handicap Beredskabsplan for Center for Ældre og Handicap Niveau II Maj 2017 rev. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården Beredskabsmappe Kulturcenter Mantziusgården 1 Planens Indhold Beskrivelse af institutionen side 3 Alarmering, generelt Alarmeringsplan side 4 Varslingssignaler side 5 Samlested efter evakuering side 5

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan for Fredensborg Kommune,

Beredskabsplan for Fredensborg Kommune, Beredskabsplan for Fredensborg Kommune, Niveau I Maj 2017 rev. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Ved brand samt andre uheld Side Beredskabsplanens gyldighed... 2 Evakuering og alarmering i forbindelse med brand, EASU hvad skal jeg?... 3 Andre

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab Denne vejledning samler de vigtigste ting, som I skal omkring i jeres arbejde med det lokale

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Afdelingers samlingssteder

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Skolen er forpligtet på at sikre elevers ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt miljø beskrevet i Undervisningsmiljøloven 1 stk 1. Det er ledelsen, der

Læs mere

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens Beredskabsplan for i Horsens 12-10-2005 Adresse: Ane Staunings Vej 21 8700 Horsens tlf. 7 5 61 02 088 fax 75 61 77 63 e-mail sos@sosvejleamt.dk Leder: Skoleleder Britta Martinsen Afdelingsleder Poul Højmose

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere