Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen."

Transkript

1 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk, medmindre andet er anført. Tallene i jobindsats.dk er levende, dvs. tallene bliver opdateret bagud, hvis der sker ændringer i indberetningerne. Hvis der sker ændringer i nulpunkterne for 2012, bliver målene for december justeret tilsvarende. Hvor tæt målene kan opdateres er afhængig af jobindsats.dk, og derfor bliver målene afrapporteret med de senest opdaterede og tilgængelige tal inden for det aktuelle kvartal. Tallene for mål 1, mål 4 og mål 5A er ikke tilgængelige for på jobindsats.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) arbejder på at etablere en ny måling for mål 1 (uddannelsesgrad), der kan anvendes til den løbende opfølgning. Ydermere har STAR også sat målingerne for samarbejdsgrad (mål 4) og antallet af virksomheder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser (mål 5A) i bero. Baggrunden herfor er Erhvervsstyrelsens modernisering af CVR-registret, og STAR forventer derfor, at dataene først vil blive tilgængelige igen i februar Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Forudsætninger Målene i Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan blev fastlagt før kontanthjælpsreformen blev vedtaget i juni Kontanthjælpsreformen gav en række ændringer af kontanthjælpsområdet, og nogle af ændringerne har haft direkte betydning for målene i beskæftigelsesplanen: Ydelsen, kontanthjælp, blev delt i to ydelser: Kontanthjælp og uddannelseshjælp fordelt efter alder og erhvervskompetencegivende uddannelse. Match-kategorisering ophørte, og visitationskategorier blev indført pr. 1. januar. Dette medførte ændringer af målene 5A, 6A, 6B, 7B, 7C og 7D. Fordelingen af borgerne i de nye rammer var svær at forudsige, og derfor er der i højere grad end ved de andre målsætninger tale om skønsmæssige vurderinger. Det kan derfor have en konsekvens for opfyldelsen af disse mål. Indholdsfortegnelse Mål 1: Unge i uddannelse... 2 Mål 2: Færre på førtidspension... 3 Mål 3: Langtidsledighed begrænses... 4 Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder... 6 Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder... 7 Mål 6: En høj aktiveringsgrad... 8 Mål 7: Virksomhedsnære redskaber Mål 8: Begrænse langvarige sygedagpengesager

2 Mål 1: Unge i uddannelse Mål 1 Nulpunkt Status Mål jan-dec Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december (år til dato) være på 26,0 pct., svarende til en stigning på 3,7 procentpoint fra december 2012 til december. - Stigning på 3,7 pct. point ,0 pct. Bemærk: For mål 1 har der ikke været opdaterede data tilgængelige på jobindsats.dk siden afrapporteringen på 2. kvartal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at det af tekniske årsager ikke har været muligt at sikre validiteten af målingen. Styrelsen har udmeldt, at de arbejder på at etablere en ny måling, men denne er endnu ikke kommet. Jobcentret prioriterer indsatsen over for unge meget højt og forventer derfor at leve op til målsætningen, når den bliver mulig at måle. 2

3 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 feb-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 Mål 2: Færre på førtidspension Mål 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 126 personer i december (rullende år), svarende til et fald på 14,0 pct. fra december 2012 til december. Nulpunkt dec 2012 Status September Mål dec - Fald på -69 pct. Fald på 14 pct. 146 personer 45 personer (fald på -101 personer) 126 personer Målopfyldelse I september lever Jobcenter Hvidovre op til målet om at begrænse tilgangen til førtidspension med 14 pct. fra december Fra og med september og et år tilbage var tilgangen til førtidspension på 45 personer, hvilket er fald på 101 personer siden december 2012, svarende til et fald på 69 pct. Uddybende forklaring Figur 1 viser tilgangen til førtidspension december 2012 til september sammenholdt med målet. Generelt set har tilgangen været faldende. Fra december 2012 til marts 2013 steg tilgangen kortvarigt fra 146 personer til 169 personer, hvorefter tilgangen er faldet markant frem til marts. Siden marts og frem til september har niveauet været stabilt. Stigningen i starten af 2013 kan have en sammenhæng med et øget antal ansøgninger om førtidspension pga. kendskab til den kommende reform på området ved årsskiftet. Figur 1: Tilgang til førtidspension (ministermål) dec Tilgangen til førtidspension det seneste år (ministermål) mar sep Mål dec Hvidovre På baggrund af ovenstående forventer jobcentret, at det lave niveau er bibeholdt resten af, og forventer derfor at nå målet for december. 3

4 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 feb-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 Mål 3: Langtidsledighed begrænses Mål 3 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 336 personer (antal personer) i december, svarende til et fald på 19,0 pct. Nulpunkt dec personer Status September - Fald på -13 pct. 361 personer (fald på -54 personer) Mål dec 19,0 pct. 336 personer Målopfyldelse Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jobcenter Hvidovre er faldet med 54 personer fra december 2012 til september, svarende til et fald på 13 pct. I december 2012 var der 415 langtidsledige. Dette antal er faldet til 361 personer i september. Uddybende forklaring Figur 2 viser udviklingen i antallet af langtidsledige sammenholdt med målet. Antallet af langtidsledige har været faldende starten af 2013 fra 415 personer i december 2012 til 351 personer i april Herefter er antallet kortvarigt steget med 23 personer frem til juni 2013, for derefter at falde igen til 361 i september. Figur 2: Antal langtidsledige (ministermål) dec Antal langtidsledige personer (ministermål) Mål dec Hvidovre Figur 3 viser andelen af langtidsledige personer i forhold til bruttoledige personer (ledige inkl. aktiverede) sammenlignet med udvalgte kommuner på Vestegnen i Københavnsområdet. Figuren viser, at Hvidovre i september har den laveste andel langtidsledige med 29,5 pct. mod et gennemsnit i vestegnskommunerne på 35,5 pct. 4

5 Figur 3: Andel langtidsledige Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer 29,5 38,6 32,4 33,2 36,3 40,4 29,9 37,6 Jobcentret forventer at opfylde målet om at begrænse antallet af langtidsledige frem til december. 5

6 Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder Mål 4 Nulpunkt Status Mål Jan-dec Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 38,0 i december (år til dato), svarende til en stigning på 2,2 pct. fra december 2012 til december. - Stigning på 2,2 pct pct. Bemærk: Der er ikke opdaterede data tilgængelig fra, da målet er sat i bero af jobindsats.dk på grund af en modernisering af CVR-registret. Vi afventer fortsat at data for målet bliver tilgængelig. Jobcentret prioriterer virksomhedsindsatsen meget højt og forventer derfor at leve op til målsætningen, når det bliver muligt at måle. 6

7 Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5 Nulpunkt Status September Mål dec En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: 5A. Jobcenter Hvidovre vil understøtte, at antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge-, uddannelseshjælp eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 202, svarende til en stigning på 20 pct. fra december 2012 til december. - Stigning på 20 pct. 202 personer 5B. Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner kampagner Bemærk: For mål 5A er der ikke opdaterede data tilgængelig fra, da målet er sat i bero af jobindsats.dk på grund af en modernisering af CVR-registret. Forvaltningen afventer fortsat, at omlægningen af data er gennemført, så afrapportering på dette mål kan genoptages. Målopfyldelse Delmål 5B er opfyldt. 1. Jobcentrets fleksgruppe har gennemført en kampagne foretaget hvor 200/250 virksomheder er blevet kontaktet. 2. Jobcentrets virksomhedsteam har haft en kampagne med tilvejebringelse af nytteindsats rettet mod offentlige arbejdsgivere. 3. I hele har jobcentret haft en fleksjobambassadør ansat, og har herved tilført flere ressourcer til området. Jobcentret forventer at opfylde delmål 5A til december. Jobcentret har opfyldt delmål 5B. 7

8 Mål 6: En høj aktiveringsgrad Mål 6 Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad: 6A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct 6B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct. Status september Mål dec 18,70 35 pct. 26,90 30 pct. 6C. Kontanthjælp, jobparat: 35 pct. 25,70 35 pct. 6D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 30 pct. 17,30 30 pct. 6E. A-dagpenge: 20 pct. 14,80 20 pct. 6F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde). 20,44 8 pct. Målopfyldelse 1 ud af 6 delmål er opfyldt. Aktiveringsgraden for alle uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp er i september på 18,7 pct. mod målet i december på 35 pct. Aktiveringsgraden for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er 26,9 pct. i september, og lever endnu ikke op til målet for december på 30 pct. Delmål 6C og 6D er heller ikke opfyldt. Aktiveringsgraden er på hhv. 25,7 pct. for jobparate kontanthjælpsmodtagere og 17,3 pct. for aktivitetsparate. Aktiveringsgraden for a-dagpenge modtagere er 14,8 pct. mod målet om 20 pct. i december. For sygedagpengemodtagere (mål 6F) er målet derimod nået i september, hvor aktiveringsgaden er 20,44 pct. Uddybende forklaring Figur 4 viser udviklingen for delmål 6A og 6B om aktiveringsgraden for personer på uddannelseshjælp og målet for december. Da ydelsen er ny, er der kun data for januar og frem til september, hvorfor der ikke er grundlag for en analyse af udviklingen. I september når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for hverken de uddannelsesparate eller de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. 8

9 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 feb-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 Figur 4: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp Mål 6A og 6B: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp 40 35, , ,8 maj-14 25,9 24, ,9 18,7 Uddannelsesparate Mål uddannelsesparate 15 17,1 Aktivitetsparate Mål aktivitetsparate Figur 5 viser udviklingen for aktiveringsgraden for mål 6C og 6D, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Selvom visiteringskategorierne er fra januar, så er der data tilgængeligt fra december Opdelingen i visitationskategorierne er derfor behæftet med en vis statistisk usikkerhed i perioden fra før. Figur 5: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp dec-12 38,5 Mål 6C og 6D: Aktiveringsgrad for kontanthjælp 38, ,4 19,5 18,9 13,4 23, ,7 17,3 Jobparat Mål jobparat Aktivitetspar at De sidste to delmål 6E og 6F om a-dagpenge og sygedagpenge vises i figur 6. 9

10 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 feb-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 Figur 6: Aktiveringsgrad for a-dagpenge og sygedagpenge dec-12 22,0 21,1 Mål 6E og 6F: Aktiveringsgrad for a-dagpenge og sygedagpenge 26,0 22,3 18,7 17,8 24,5 14,6 25,2 17,7 20, ,8 A-dagpenge Mål a- dagpenge ,0 Sygedagpeng e 0 For a-dagpengemodtagere gør det sig gældende, at aktiveringsgraden har været meget svingende siden december 2012, hvilket i høj grad er konjunkturbestemt. Det viser sig i fald ved årsskiftet fra december 2012 til januar 2013 og december 2013 til januar. Derudover er der et fald i aktiveringsgraden i sommerperioderne fra 18,7 pct. i juni ,9 pct. i august I forhold til mål 6F om aktiveringsgraden for sygedagpenge (inkl. delvis genoptaget arbejde) så viser figur 6, at aktiveringsgraden i hele perioden fra december 2012 til december 2013 har været over dobbelt så høj som målet på 8 pct. i december. I september er aktiveringsgraden på 20,4 pct. Aktiveringsgraden er særligt steget fra 19,4 pct. i januar 2013 til 27,0 pct. april 2013, hvorefter den har været let faldende igen. Den høje målopfyldelse i forhold til målet kan have en sammenhæng med opgørelsesmetoden, der inkluderer delvist genoptaget arbejde i aktiveringsgraden. Delvist raskmeldte udgør således 11,5 pct. af alle sygedagpengemodtagere i september, mens andelen af aktiverede, udgør 8,9 pct. Som nævnt under forudsætninger for afrapporteringen så er målene for aktiveringsgraden fastsat før kontanthjælpsreformen, hvilket særligt har betydning for delmålene 6A-6D. På nuværende tidspunkt er det kun på sygedagpengeområdet, at Jobcenter Hvidovre opfylder målsætningen. Målsætningerne er generelt ambitiøse, og de vil kræve en solid indsats at opfylde. Jobcenter Hvidovre forventer at opfylde målene for december. 10

11 Mål 7: Virksomhedsnære redskaber Mål 7 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes. Status september Mål dec 7A. A-dagpenge: 63 pct. 64,60 63 pct. 7B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 60 pct. 7C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 35 pct. 50,0 60 pct. 20,6 35 pct. 7D. Kontanthjælp, jobparat: 60 pct. 77,4 60 pct. 7E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 35 pct. 7F. Sygedagpenge: 13 pct. (delvis genoptaget arbejde) *Data ikke tilgængelig på jobindsats.dk. 29,1 35 pct. 13,5 13 pct. Målopfyldelse I september er 3 ud af 6 delmål opfyldt. For a-dagpenge anvendes virksomhedsnære redskaber i 64,6 pct. af forløbene mod målet om 63 pct. i december. Mål 7A er dermed opfyldt. I september er der anvendt virksomhedsnære redskaber for 50,0 pct. af alle de uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp mod et mål om 60 pct. i december. For de aktivitetsparate, der modtager samme ydelse, var andelen 20,6 pct. Mål 7B og 7C er dermed endnu ikke opfyldt. Delmål 7D er opfyldt med en virksomhedsrettet indsats for 77,4 pct. jobparate kontanthjælpsmodtagere. Delmål 7E er ikke opfyldt i september, hvor der blev anvendt virksomhedsnære redskaber på 29,1 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod målsætningen på 35 pct. Delmål 7F blev opfyldt med 13,5 pct. mod målsætningen på 13 pct. Uddybende forklaring Figur 7 illustrerer delmål 7B og 7C om andelen af personer på uddannelseshjælp i en virksomhedsrettet indsats og målet for december. I september når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for hverken de uddannelsesparate eller de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. 11

12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 feb-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 Figur 7: Virksomhedsrettet indsats for uddannelseshjælp Mål 7B og 7C: Uddannelseshjælp 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 37,5 11,6 43,9 49,2 60,0 50,0 20,4 21,0 20,6 35,0 Alle uddannelsesparate Mål uddannelsesparate Aktivitetsparat Mål aktivitetsparat 10,0 0,0 I figur 8 er udviklingen for den virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere illustreret. Figur 8: Virksomhedsrettet indsats for kontanthjælp 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 dec-12 64,7 38,1 64,2 Mål 7D og 7E : Kontanthjælp 57,9 28,8 25,4 80,4 43,6 83,3 37,5 77,4 60,0 35,0 29,1 Jobpara t Mål jobpara t Aktivite tsparat Mål aktivite tsparat Udviklingen for job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er usikker frem til januar. Fra januar til februar var andelen af de jobparate kontanthjælpsmodtagere i en virksomhedsrettet indsats stabil på 75 pct., mens andelen af de aktivitetsparate steg fra 38,3 pct. til 42,4 pct. i februar. Begge er over målet for december. Udviklingen for de jobparate har været stabil frem til maj, mens den har været faldende for de aktivitetsparate, hvor kurven falder en lille smule under målsætningen. Frem til september er har udviklingen for både jobparate- og aktivitetesparate været faldende. Således anvendes de virksomhedsnære redskaber hos 29,1 pct. af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er en smule under målet om 35 pct., og hos 77,4 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket er et godt stykke over målet for december. 12

13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 feb-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 Figur 9 viser udviklingen for sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere (mål 7A og 7F) fra december 2012 til september. Udviklingen for sygedagpenge har været nærmest stabil, fra 16 pct. i december 2012 til 17,9 pct. i juni, for så at falde til 13,5 pct. i september. Niveauet er over målet for december. Figur 9: Virksomhedsrettet indsats for a-dagpenge og sygedagpenge 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 dec-12 63,6 Mål 7A og 7F: A-dagpenge og sygedagpenge 56,0 59,4 16,0 17,3 16,0 64,0 16,4 62,9 17,9 64,6 63,0 13,5 13,0 A- dagpenge Mål A- dagpenge Sygedagp enge For a-dagpengemodtagere så er andelen med en virksomhedsrettet indsats først faldet fra december 2012 (63,6 pct.) til marts 2013 (50,9 pct.), hvorefter den steg til over målsætningen i juli 2013 (68,8 pct.). Herefter har andelen været stabil på lige under de 60 pct., fra september 2013 februar, hvorefter kurven har været mere svingende omkring de 60 pct. for så at ende på 64,6 pct. i september. Med undtagelse af januar 2013, har den virksomhedsrettede indsats for sygedagpengemodtagerne konstant befundet sig over målsætningen. Som nævnt under forudsætninger for afrapporteringen er målene fastsat før kontanthjælpsreformen, hvilket særligt har betydning for delmålene 7B-7E. Målsætningerne for 7B og 7C fremstår ved disse første målinger som værende endog meget ambitiøse. Målsætningerne for mål 7A, 7D, 7E og 7F forventer Jobcenter Hvidovre at opfylde. 13

14 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge 5 Uge 9 Uge 13 Uge 17 Uge 22 Uge 26 Uge 31 Uge 35 Uge 39 Mål 8: Begrænse langvarige sygedagpengesager Mål 8 Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. 8A. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 36 pct. af det samlede antal forløb 8B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 pct. af det samlede antal sager Nulpunkt dec Status Uge 39 Mål dec 36,4% 41,4% 36 pct. 14,5% 18,7% 14 pct. Målopfyldelse Hverken mål 8A eller 8B er opfyldt i uge 39, svarende til september måned. Andelen af forløb over 26 uger udgør således 41 pct. i uge 39 mod målet om at begrænse det til 36 pct. i december. Sagerne over 52 uger udgør i uge pct. af det samlede antal sager mod et mål på 14 pct. for december Uddybende forklaring Figur 10 viser udviklingen i andelen af sygedagpengesager over 26 og 52 uger sammenholdt med målet. Figur 10: Langvarige sygedagpengesager 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Langvarige sygedagpengesager 45% 43% 36% 38% 39% 40% 41% 43% 45% 40% 39% 40% 40% 40% 40% 36% 39% 40% 41% 33% 35% 34% 36% 14% 16% 15% 14% 16% 16% 15% 17% 17% 19% 19% 16% 15% 14% 15% 14% 15% 16% 15% 14% 15% 15% 14% Andel sager over 26 uger Mål for sager over 26 uger Andel sager over 52 uger Mål for sager over 52 uger Fra uge 1 til uge 22 i 2013 har andelen af sager over 26 uger været stigende fra 36 pct. i uge 1 til 45 pct. i uge 22 i Dernæst er den faldet en smule frem til uge 26 og siden steget til 45 pct. i uge 35. Herfra er den faldet støt, til at nå en andel på 33 pct. i uge 48. Herefter er den steget frem til, hvor den i uge 13 udgør 40 pct. af det samlede antal sager. Her har den befundet sig frem til uge 31, hvor der er sket et lille fald til 38,6 pct, hvorefter den steg igen til 41 pct. i uge 39. Andelen af sager over 52 uger er steget med 2,3 pct. point fra uge 1 i 2013 til uge 35, hvor den nåede den største andel i 2013 på 16,8 pct. Herfra faldt andelen til at udgøre 13,5 pct. i uge 48, hvorefter den 14

15 i har ligget mellem 14 pct. og 15 pct, indtil august og september, hvor andelen steg for at ende på 18,7 pct. i uge 39. Det er værd at notere sig, at andelen af længerevarende sager altid er større om sommeren, da der i sommerperioden er færre kortere sygedagpengesager end om vinteren. Jobcentret forventer ikke at indfri mål 8A og 8B, som følge af de nye forlængelsesmuligheder som Sygedagpengereformen har medført. 15

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-214 november I beskæftigelsesplanen for 214 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune November 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2014 S. 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Juni 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2 Antal

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere