VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12"

Transkript

1 VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro Hold S12 VIA University College, Pædagoguddannelsen I Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, tlf , 1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fakta om VIA University College, Pædagoguddannelsen i Holstebro side 5 Personale side 5 Uddannelsen side 6 Praktik side 7 Udlandsophold side 7 Praktik i udlandet side 8 Double Degree side 8 Udlandsophold i forbindelse med temaer side 8 Studievejledning og Studenterrådgivning side 8 Forhold under uddannelsen side 8 Deltagelsespligt side 8 Vikardækning side 8 Undervisningstiden side 8 Overflytning/orlov side 8 Forsikring side 9 Litteratur side 9 Computer side 9 Brug af værkstederne side 9 Råd og udvalg side 10 DSR (De Studerendes Råd) side 10 Campus - DSR side 10 PLS (Pædagog Studerendes LandsSammenslutning) side 10 2

3 Forord Jeg vil gerne byde dig velkommen til Pædagoguddannelsen i Holstebro og til Campus Holstebro. Jeg håber, at du er blevet optaget på din drømmeuddannelse, og at du glæder dig til at komme i gang med studiet og lære dine medstuderende at kende. Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog er på 3½ år fordelt på 7 semestre. Gennem uddannelsen erhverver du viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne varetage de udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde indenfor et meget bredt arbejdsfelt. Samtidig erhverver du grundlag for videreuddannelse på f. eks Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) eller på landets Professionshøjskoler. Som kommende pædagog skal du kunne indgå i et samspil med barnet, den unge, den voksne, den psykisk/fysisk handicappede, m.fl. med det formål at skabe de bedst mulige betingelser for den enkeltes alsidige personlighedsudvikling. Derfor lægger vi i uddannelsen også stor vægt på, at din personlige udvikling fremmes gennem arbejdet med uddannelsens indhold, gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer, gennem medansvar for undervisningen, herunder deltagelse i studiepolitisk arbejde samt i råd og udvalg. Pædagoguddannelsen i Holstebro er en del af VIA University College. Placeringen på Campus Holstebro betyder, at vi er sammen med fire andre uddannelser nemlig ergoterapeut-, fysioterapeut-, sygeplejerske-, og socialrådgiveruddannelsen. Dertil kommer afdelingen for Videreuddannelse- og Kompetenceudvikling i Holstebro. Du vil således igennem din uddannelse få lejlighed til at møde studerende fra andre uddannelser, ligesom du i løbet af din studietid vil gennemføre tværfaglige aktiviteter/projekter i samarbejde med studerende fra de øvrige uddannelser på Campus Holstebro. Jeg kan også oplyse, at vi har et godt samarbejde med Læreruddannelsen i Nørre Nissum, som vi hver år samarbejder med om et fælles projekt. Den 1. august 2006 tog pædagoguddannelsen og de øvrige uddannelser et nyt uddannelseshus i brug (bygning A). Her finder du vores fælles bibliotek, fælles kantine, studieadministrationen m.m. Pædagoguddannelsen disponerer endvidere over tidssvarende faglokaler og værksteder i tilgrænsende bygninger. Som introduktion til det fælles studiemiljø er der udgivet en pjece for alle studerende på Campus Holstebro: Velkommen til VIA University College, Campus Holstebro med praktiske oplysninger om SU, kopiering, IT, studiekort, butik, brug af lokaler på Campus Holstebro mv. Som studerende på en mellemlang videregående uddannelse vil du opleve, at undervisningen ikke alene er formidling af viden, men at der også er tale om igangsætning og inspiration til dine og din studiegruppes studier herunder læsning af tekster, undersøgelser, opgaver, øvelse i at erhverve handlekompetencer mv. Studiet er et fuldtidsstudium, og en væsentlig studiekompetence er, at du kan planlægge og prioritere din arbejdstid, så du kan skabe balance mellem studie- og fritidsliv. For at opnå et godt læringsudbytte kræves der en del selvstændig studieaktivitet enten individuelt eller i studiegrupper. Det er helt centralt, at du deltager aktivt i undervisningen, gruppestudierne, praktikperioderne mv. og at du udviser initiativ og engagement i forhold til studiet. Af centrale dokumenter til brug i studiet kan jeg nævne: Studieordningen Studieplan vedrørende fagundervisning, temaer, praktikforberedelse, studiedage og praktikefterbehandling Regelsamling: Projektpapir til brug ved udarbejdelse af synopsis, rapport i temaer og bachelorprojekt Regelsamling: Prøver STUdiestøTTende Elementer (STUTTE-papiret) Praktikportalen Alle ovennævnte dokumenter finder du på Studienettet, som du bliver introduceret til ved studiestart. 3

4 Studieordningen giver dig et overblik over studiet, og denne bliver uddybet i en Studieplan, der angiver opbygningen af hvert semester, læringsmål for fagene, undervisningens indhold og organisering. I regelsamlingerne Projektpapir og Prøver finder du alle relevante oplysninger i fht udarbejdelse af synopsis og rapporter samt oplysninger om interne og eksterne prøver og meget mere. I dokumentet STUdiestøTTende Elementer finder du oplysninger vedr. studieteknik, bibliotek, intro til Medieværksted samt videnskabsteori. På praktikportalen er alle relevante oplysninger vedr. praktikuddannelsen samlet. Pædagoguddannelsen står klar med dygtige undervisere, gode fysiske rammer og et godt studiemiljø, så vi sammen kan sikre, at du får et godt studieforløb. Endnu engang hjertelig velkommen til VIA University College, Pædagoguddannelsen i Holstebro - vi glæder os til at møde dig. Med venlig hilsen Inge Gori Uddannelsesleder 4

5 Fakta om VIA University College, Pædagoguddannelsen i Holstebro Pædagoguddannelsen blev etableret i 1965 i den gamle villa på Struervej. I dag er Pædagoguddannelsen i Holstebro en del af Professionshøjskolen VIA University College, som blev etableret fra januar 2008, og den er i dag Danmarks tredjestørste uddannelsesinstitution kun overgået af universiteterne i Aarhus og København. Pædagoguddannelsen er som nævnt tidligere en del af Campus Holstebro, som også huser socialrådgiver-, sygeplejerske-, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen. Som studerende på Pædagoguddannelsen i Holstebro bliver du en del af et spændende tværprofessionelt studiemiljø i nye rammer. På pædagoguddannelsen er der pr indskrevet 578 studerende, og på Campus Holstebro er der ca studerende, hvoraf en del altid er i praktik. Personale Nedenfor følger oplysning om personalet ved Pædagoguddannelsen samt ansatte ved den fælles studieadministrative enhed på Campus Holstebro, som du vil komme i kontakt med: Ledelse Arbejdsområder Mail Inge Gori (INGO) Uddannelsesleder Hvervtagere Anna Lica (ANLI) Britta Hertzum-Larsen (BHL) Undervisere Ann Elsebeth Jakobsen (AEJA) Annika Wiwe (AW) Bitten Trold (BITR) Birgit Tanderup (BTA) Brian Hestbech (BRHN) Christian B. Svendsen (CBS) Charlotte M. Lauritsen (CHLA) Gitte Lauridsen (GILA) Irene Salling Kristensen (ISK) Jens Peter Larsen (JPL) Karen Mølle-Jensen (KMJ) Morten Isaksen (MI) Eksamenskoordinator og Undervisningsplanlægger Studievejleder og Praktikkoordinator Pædagogik og Dansk, kultur og kommunikation (DKK) Dansk, kultur og kommunikation (DKK) Pædagogik, Videnskabsteori samt Medie Værksted, natur og teknik (VNT), Medie samt International koordinator Pædagogik, Sundhed, krop og bevægelse (SKB) samt Individ, institution og samfund (IIS) Pædagogik og Videnskabsteori Pædagogik og Videnskabsteori Pædagogik Dansk, kultur og kommunikation (DKK), Videnskabsteori samt Medie Pædagogik Pædagogik, Dansk, kultur og kommunikation (DKK) Udtryk, musik og drama (UMD), samt Dansk, kultur og kommunikation (DKK)

6 Mette Schroll Feldmeier (MSF) Preben Nielsen (PRNI) Susanne Grue (SUGR) Trine Holck Grundahl (THG) Ulla Nørtoft Thomsen (UNT) Studieadministrationen Jytte Jensen (JYTJ) Jeannette Leth (LETH) Jytte Overgaard Nielsen (JYON) Ellen Olesen (EO) Individ, institution og samfund (IIS) samt Pædagogik Værksted, natur og teknik (VNT) Individ, institution og samfund (IIS) Pædagogik, Videnskabsteori og koordinator for Double Degree Pædagogik, Videnskabsteori samt Studieteknik Studiesekretær Studiesekretær Studiesekretær Studiesekretær Uddannelsen I løbet af de kommende 3½ år vil du møde en række fag og temaforløb, der vil give dig teoretiske perspektiver på den pædagogiske profession. Sammen med disse erfaringer får du også opøvet handlekompetencer i forhold til dit linjefag. Under studiet vil du blive præsenteret for litteratur, udviklingsprojekter samt de nyeste nationale og internationale forskningsresultater. Pædagoguddannelsen i Holstebro ønsker en stærk professionsidentitet ved at give alle studieelementer en klar professionsfaglig retning. Vores mål er, at du som studerende erhverver et højt vidensniveau i forhold til professionsrelevant erfaring, stor viden og teori, og bliver en dygtig og reflekterende praktiker. Undervisningsperioderne er en vekselvirkning mellem fagundervisning, tematiseret projektforløb og praktikuddannelse. På Pædagoguddannelsen i Holstebro er der følgende 5 temaer i uddannelsen: Relation pædagog/bruger 1. semester Institutionsliv 2. semester Det tværprofessionelle element 4. semester Kultur 4. semester Specialisering 5. semester, og det afsluttes på 7. semester Undervisningen organiseres som henholdsvis forelæsninger, holdundervisning, vejledning, gruppestudier og selvstudium. Det forventes, at du som studerende selvstændigt supplerer uddannelsens forskellige elementer, og som nævnt i forordet forventer vi, at du arbejder aktivt og engageret både individuelt og i studiegrupper med læsning af tekster, opgaver, temaerne, undersøgelser samt øvelser i forhold til at erhverve handlekompetencer. I løbet af uddannelsens første år introduceres hovedparten af fagene, og du vil blive præsenteret for de forskellige arbejdsformer. På uddannelsens øvrige 2½ år vil der fortsat være fagundervisning og ovennævnte temaer samt praktikperioder, ligesom der undervejs er fagområder, der afsluttes. På uddannelsens 7. semester er der afsluttende prøver samt et professionsbachelorprojekt på 10 uger, hvor der arbejdes enten individuelt eller i gruppe med en selvvalgt problemstilling. Pædagoguddannelsen er normeret til 3½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point (European Credit Transfer System). Et studen-terårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i (ECTSpoint). 6

7 Nedenfor skitseres uddannelsens fag og faglige elementer: Fag og faglige elementer i uddannelsen Pædagogik Dansk, kultur og kommunikation Individ, institution og samfund Ét af følgende linjefag: - Sundhed, krop og bevægelse - Udtryk, musik og drama - Værksted, natur og teknik Praktikuddannelse Specialisering indenfor: - Børn og unge - Mennesker med nedsat funktionsevne - Mennesker med sociale problemer Bachelorprojekt Et tværprofessionelt element ECTS-point 43 ECTS-point, heraf 10 til specialiseringen. 28 ECTS-point. 18-ECTS-point. 30 ECTS-point, heraf 5 til specialiseringen. 74 ECTS-point, heraf 15 til specialiseringen. 5 ECTS-point samt i alt 30 fra andre områder. 12 ECTS-point. Forløbet sammen-sættes af elementer fra de grundlæggende fag og faglige elementer og det udgør 8-ECTS-point Alle uddannelsens fag skal afsluttes enten ved en intern eller en ekstern prøve. Praktik Cirka 15 måneder af uddannelsen foregår som praktikuddannelse fordelt som følgende: 1. praktikperiode er placeret i slutningen af 1. semester. Den er SU-finansieret og tilrettelægges med 52 studiedage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag. 2. praktikperiode er placeret på 3. semester. Det er en lønnet praktik på 6 måneder med et gennemsnitligt timetal på 32½ time om ugen. 3. praktikperiode er placeret på 6. semester. Det er ligeledes en lønnet praktik på 6 måneder med et gennemsnitligt timetal på 32½ time om ugen. Forud for hver praktikperiode arbejder studerende med et temaforløb, der relaterer til praktikken. Der er endvidere studiedage i hver praktikperiode, hvor du deltager i undervisning på uddannelsesinstitutionen. Dine erfaringer fra praktikstedet inddrages og anvendes bl.a. i konkrete analyser på studiedagene. Som studerende skal du forud for hver praktikperiode udarbejde et praktikdokument. Praktikstedet fastlægger i samarbejde med pædagoguddannelsen og den studerende læringsmål for den enkelte praktikperiode. Dit praktikforløb skal godkendes af uddannelsesinstitutionen på baggrund af en skriftlig begrundet indstilling fra praktikstedet. Udenlandsophold Under studiet har du forskellige muligheder for at tage studieophold i udlandet, nedenfor kan du læse om de forskellige muligheder. 7

8 Praktik i udlandet I den 2. eller den 3. praktikperiode er der mulighed for at komme i praktik i udlandet. Vores internationale koordinator orienterer på et tidligt tidspunkt i studiet om disse muligheder og er meget gerne behjælpelig med oplysninger og vejledning. Der er bl.a. mulighed for praktik følgende steder: Kenya, Thailand, Australien Israel, USA, England, Skotland, Rumænien, Grønland, Norge og Færøerne. Double Degree På Pædagoguddannelsen i Holstebro har du mulighed for at tage to uddannelser på én gang. Du kan nemlig blive Double Degree Pædagog i Danmark og Rumænien og dermed få chancen for at udvide dine uddannelsesog jobmuligheder. Du kan som studerende på hold S12 få 1 års studieophold på Bukarest Universitet i Rumænien, hvor du er i din 2. praktikperiode på 3. semester, og på 4. semester er du studerende ved Faculty of Psychology and Learning. Udenlandsophold i forbindelse med temaer I forbindelse med temaerne Kultur på 4. semester og Specialisering på 5. semester er der mulighed for at tage på et udenlandsophold af 2 ugers varighed. De til semestret tilknyttede undervisere og den internationale koordinator skal godkende disse ophold. Studievejledning og Studenterrådgivning Som studerende tilbydes du løbende vejledning om studiemæssige forhold. Uddannelsens studievejleder står til rådighed i forbindelse med enkeltstuderendes specielle forhold og eventuelle afvigelser fra studieforløbet. På Campus Holstebro er der endvidere Studenterrådgivning, og her er åbent hver onsdag. Forhold under uddannelsen Deltagelsespligt På pædagoguddannelsen har du som studerende deltagelsespligt til alle uddannelsens elementer. Deltagelsespligt er dels mødepligt til al skemalagt undervisning dels deltagelse i alle andre af uddannelsesstedet fastlagte aktiviteter. I første praktik-periode gælder mødepligten tilsvarende. Vikardækning I tilfælde af kortvarig sygdom blandt underviserne vil der ikke blive sat vikar på. Ved længerevarende sygdom vil vikardækning på første studieår have højeste prioritet. Undervisningstiden Undervisningen ligger fortrinsvis mandag til fredag mellem kl og kl Overflytning/orlov Ved konkrete ønsker om overflytning eller orlov skal du rette henvendelse til uddannelsens Studievejleder. 8

9 Forsikring Det anbefales, at du er ansvarsforsikret, når du er på uddannelsen, og når du arbejder på praktikstederne. Nærmere information om studerendes forsikring se Litteratur Undervisningen er gratis, men der må påregnes udgifter til litteratur samt evt. kopiering og print. Computer Studerende ved VIA University College medbringer selv en bærbar computer til brug under studiet. Det er vigtigt, at computeren er velfungerende og har installeret evt. studierelevant software. Du vil få nærmere information herom i forbindelse med studiestart. Hvis du er i færd med at købe ny computer, vil vi anbefale, at du venter til efter studiestart for at sikre, at din nye computer som minimum har kapacitet til at afvikle evt. studierelevant software, som anvendes i løbet af studiet. Du har desuden mulighed for at købe udvalgte programmer med studierabat. Du kan derfor med fordel vente med at købe programmer som fx Microsoft Office til efter studiestart. Brug af værkstederne Studerende kan frit benytte uddannelsens åbne værksteder, dog må der træffes aftale med den enkelte fagunderviser om brug af materialer. Du er ligeledes velkommen til at benytte øvrige faciliteter på Campus Holstebro se nærmere herom i pjecen Velkommen til VIA University College, Campus Holstebro. 9

10 Råd og udvalg DSR DSR står for De Studerendes Råd. DSRs hovedopgave er at varetage de studerendes interesser. Hvert hold vælger repræsentanter til DSR. DSR har repræsentanter i flere råd og udvalg, her kan nævnes Studierådet samt evt. repræsentation i råd og udvalg I VIA University College. DSR arrangerer ligeledes faglige oplæg og arrangementer af social karakter fro studerende ved Pædagoguddannelsen i Holstebro. Campus - DSR Der er også et DSR på Campus Holstebro, hvor studerende fra de fem uddannelser er repræsenteret, ligesom studerende kan være repræsenteret i Husrådet på Campus Holstebro. PLS Pædagogstuderendes Studieorganisation Som medlem af PLS vil du blive tilbudt gratis sagsbehandling og vejledning i forbindelse med dit studium på pædagoguddannelsen samt dine praktikker. I løbet af de første uger på dit studium vil der komme en PLS repræsentant og fortælle dig mere om PLS. Juli

VELKOMMEN VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro Hold V15

VELKOMMEN VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro Hold V15 Gør en forskel VIA University College VELKOMMEN VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro Hold V15 VIA Pædagoguddannelsen, Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro tlf. 87553855, www.via.dk/paedagogiholstebro

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne.

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne. Merituddannelsen til pædagog - Færøerne MOD www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet, samt på dag-/weekendseminarer

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg

Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012 Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg Formålet med studieaktivitetsmodellen er at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Studieordning ordinær uddannelse professionsbachelor pædagog

Studieordning ordinær uddannelse professionsbachelor pædagog Studieordning ordinær uddannelse professionsbachelor pædagog LBK. NR. 315 af 19/04/2006 Uddannelsesbekendtgørelse nr. 1122 af 27/09/2010 VIA University College samler de mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor som Pædagog. University College Sjælland

Studieordning. Professionsbachelor som Pædagog. University College Sjælland Studieordning Professionsbachelor som Pædagog University College Sjælland Gældende pr. 1. September 2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1.... 4 Formelle bestemmelser... 4 Mål for læringsudbytte...

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Studieplan for ordinær pædagoguddannelse

Studieplan for ordinær pædagoguddannelse Studieplan for ordinær pædagoguddannelse Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn august 2011 Indhold Uddannelsens tilrettelæggelse... 2 Fag og faglige elementer fordelt på uddannelsens syv semestre... 3 1. semester...

Læs mere

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende?

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende? Opsummering for de enkelte spørgsmål: 2. I hvilken grad vurderer du modtagelsen på uddannelsen passende? 54 % vurderes i meget høj grad og i høj grad og passende af 36 % 3. I hvilken grad vurderer du dit

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Fremtidens pædagoger er anderledes, end du tror vejenandersen.dk Der sker meget hos os hele tiden. På Pædagoguddannelsen i Jelling satser vi benhårdt på oplevelse, iværksætteri

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor som Pædagog. University College Sjælland. 31. august 2012

Studieordning. Professionsbachelor som Pædagog. University College Sjælland. 31. august 2012 Studieordning Professionsbachelor som Pædagog University College Sjælland 31. august 2012 Godkendt af rektor for University College Sjælland august 2012 efter indstilling fra uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

Læs mere

Studieordning for Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Version 1.8.2013

Studieordning for Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Version 1.8.2013 1. Indledning... 2 2. Progression og prioriteringer i uddannelsens tilrettelæggelse... 3 3. Pædagoguddannelsens struktur og tilrettelæggelse... 6 4. Semesteroversigt... 6 5. Pædagoguddannelsens fag og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Studiestart F17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart F17. Vi glæder os til at se dig! Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. februar 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! Studiestart F17 For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kære sygeplejestuderende. Formålet med dette spørgeskema er at vurdere, hvorvidt det kliniske uddannelsessted lever op til kriterierne for godkendelse. Du

Læs mere

Studieaktivitetsmodel Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn UCC

Studieaktivitetsmodel Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn UCC Studieaktivitetsmodel Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn UCC Studieaktivitetsmodellen er en grafisk fremstilling af de forskellige læringsrum, du og dine medstuderende møder i pædagoguddannelsen på PS. Hvis

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig! Studiestart E17 Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. september 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

Pædagoguddannelsen Studiehåndbog 2009

Pædagoguddannelsen Studiehåndbog 2009 Pædagoguddannelsen Studiehåndbog 2009 Skolevangen 45, Hjørring Forord Denne studiehåndbog uddyber og supplerer de bestemmelser, der er fastsat i studieordningens 1. del: Studieordning for pædagoguddannelsen

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus Velkommen til Åbent hus Merit Pædagoguddannelsen Aarhus 2017 1 Intro og præsentation - Hvem er vi? (navn og ansættelsessted) 2 Hvad er din motivation for at komme i dag? 3 Spørgsmål ang. uddannelsen forventninger

Læs mere

Studieordning ordinær uddannelse professionsbachelor pædagog

Studieordning ordinær uddannelse professionsbachelor pædagog Studieordning ordinær uddannelse professionsbachelor pædagog LOV nr. 315 af 19/04/2006 BEK nr. 1122 af 27/09/2010 med ændringer i BEK nr. 616 af 01/06/2012 og BEK nr. 881 af 27/08/2012 VIA University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Horsens, 1. semester, 30 ECTS-point På opdagelse i læringens univers og praktikforberedelse (16 ECTS), Praktik (14 ECTS)

Pædagoguddannelsen i Horsens, 1. semester, 30 ECTS-point På opdagelse i læringens univers og praktikforberedelse (16 ECTS), Praktik (14 ECTS) Pædagoguddannelsen i Horsens, 1. semester, 30 ECTS-point På opdagelse i læringens univers og praktik (16 ECTS), Praktik (14 ECTS) 148 lektioner (19 %) Normalt studie studiedage (e 370 timer (46 %) Eksamens

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Studieplan. August 2013

Studieplan. August 2013 Pædagoguddannelsen Sydhavn Studieplan Pædagoguddannelsen Sydhavn August 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERBLIK OVER UDDANNELSEN... 4 ECTS-OVERSIGT OVER UDDANNELSEN... 5 Indledning... 6 Uddannelsestænkning...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN

1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN PRAKTIKHÅNDBOG PÆDAGOGUDDANNELSEN 2014 1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN 1.1. Praktikkens organisering og placering i uddannelsen 1.2. Praktikken som læringsrum 1.3. Kompetencemål og praktikplan 1.3.1.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar

Praktik i pædagoguddannelsen. - uddannelse, opgaver og ansvar Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 1 2009 Praktik i pædagoguddannelsen - uddannelse, opgaver og ansvar Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE University college? Betegnelsen university college bruges verden over om videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Studieordning for FIF

Studieordning for FIF University College Nordjylland, Hjørring Studieordning for FIF Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formelt grundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Kursets omfang

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til pædagoguddannelsen

Velkommen til pædagoguddannelsen Velkommen til pædagoguddannelsen v/jesper Jensen, studieleder Sidefod Calibri pkt 11 1 PROGRAM Kl. 16.30 17.00: Velkomst v/studieleder Jesper Jensen Introduktion til grundfagligheden v/underviser Ana Lisa

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere