Vejledning til søgning af naturdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til søgning af naturdata"

Transkript

1 Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan data om naturen kan søges frem vha. Naturdata og Danmarks Arealinformation. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

2 Indholdsfortegnelse Klik (hold CTRL-tasten nede) på et af kapiteloverskrifterne for at springe til afsnittet. Introduktion... 3 Forskellige indgange til at fremsøge naturdata... 3 Søg data om natur via Naturdata... 4 Login... 6 Standardrapport: Besigtigelser... 6 Standardrapport: Status... 8 Standardrapporters funktionalitet... 9 Dynamiske udtræk Dynamiske udtræk - Oversigt Tilføj betingelse Vælg datafelter Afprøv søgning og eksporter resultat Gem udtræksbetingelser Dynamiske udtræk Aktiviteter Flere eksempler på Dynamiske udtræk Kontakt Danmarks Miljøportal Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

3 Introduktion Data om natur, der ligger i Miljøportalens Naturdatabase, kan fremsøges på flere forskellige måder. I denne vejledning beskrives, hvordan man kan fremsøge data via det online rapport værktøj Naturdata og via Fagdatavinduet for Natur, som man finder i Danmarks Arealinformation. Du kan også søge naturdata via NaturAppl, men da denne applikation primært er det inddateringsværktøj beskrives funktionen ikke her. Dette kan du læse mere om i vejledningen til NaturAppl, som du finder her: Forskellige indgange til at fremsøge naturdata Naturdata lagres i Naturdatabasen. Herfra kan de fremsøges enten via en direkte indgang fra brugergrænsefladen Naturdata eller via Danmarks Arealinformation. I Danmarks Arealinformation kan man specificere et geografisk område, som man ønsker at søge data indenfor. Når dette område er specificeret, kan de data, der ligger indenfor området fremsøges via Naturdata. Kommuner, regioner, Staten, borgere og virksomheder kan fremsøge naturdata. Brugerstyringen holder styr på hvem der kan se data. Offentligheden kan se alle data der er godkendt af myndighederne, men hvis man logger ind som myndighed, kan man se data for den specifikke myndighed, der endnu ikke er godkendt og kvalitetssikret. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

4 Søg data om natur via Naturdata Gå ind på Danmarks Arealinformation via linket: I værktøjsfanen Søge og finde findes en knap Naturdata. Hvis du ikke kan se knappen skal du måske klikke på den lille pil til højre for at vise flere værktøjer. Klik på Naturdata. Naturdataværktøjet åbner en søgemenu i venstre side af skærmen. Her starter du med at vælge de temaer, du vil søge information i. Man kan bruge Ctrl- eller Shift-tasten til at markere flere temaer. Klik på Næste. I andet skridt kan man vælge at søge data for et udvalgt objekt, eller for et område man selv definerer. Hvis man vælger selv at definere søgeområdet, vælger man Indtegn geometri til udvælgelse, og indtegner søgeområdet som punkt, linje eller flade på kortet. Tryk herefter på Næste. Resultatet af søgningen vil nu åbnes i et nyt vindue. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

5 Tjek at din browser tillader pop-up vinduer, hvis du ikke kan se noget resultatet. Nu kommer man ind på siden, der hedder Naturdatainfo.miljoeportal.dk. På denne side kan man under Menu vælge hvilke rapporter eller udtræk, som man vil arbejde videre med. I højre side af skærmen kan man se de temaer, som er valgt, og de objekter der ligger inden for den geografiske søgning. I midten af vinduet kan man se et kortudsnit, der illustrerer den geografiske søgning - her en polygon. Hvis man ønsker at ændre i den geografiske søgning skal man gå tilbage til Danmarks Arealinformation. Øverst i højre hjørne kan man logge ind, hvis man har en DMP bruger. Hvis man er logget ind kan man download mere end 2000 objekter ad gangen. Derudover er nogle data og udtræk fra naturdatabasen er kun tilgængelige med login. I menuen til venstre kan man vælge mellem: a. Dynamiske udtræk og to standartrapporter b. Besigtigelser c. Status Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

6 De tre forskellige funktioner bliver beskrevet i efterfølgende kapitler (klik på overstående link for at hoppe til de enkelte afsnit). Login Tryk på Login i øverste højre hjørne af siden med kortet og søgeresultatet (se ovenfor). Herved åbnes login-menuen: Indtast brugernavn og adgangskode. Ved korrekte oplysninger returneres brugeren til siden med kort, søgeresultat og rapportvælgeren igen, nu med login-navnet i øverste højre hjørne. Standardrapport: Besigtigelser Denne funktion benyttes, når man søger efter besigtigelser, der ligger inden for det valgte geografiske område. I rapportvælgeren vælges der Besigtigelser og der kommer en ny side frem med en rapport, der viser en liste med besigtigelser foretaget indenfor det valgte areal. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

7 Man kan vælge at se yderligere detaljer for en specifik besigtigelse ved at klikke på linket på datoværdierne. Herved åbnes en rapport, der viser detaljerede oplysninger om besigtigelsen, såfremt data er registreret i naturdatabasen. Det er muligt at gemme både oversigten og i formater som f.eks. PDF, Excel og Word (se nærmere under Standardrapporter funktionalitet i et efterfølgende afsnit). Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

8 Standardrapport: Status Denne funktion benyttes, når man ønsker et overblik over besigtigelser, der er blevet foretaget af en myndighed et specifikt år. I statusrapporten kan man søge efter besigtigelser, der er lavet i hele landet for et givet år. Søgemulighederne i statusrapporten er derfor ikke begrænset af hvad der evt. er defineret i Danmarks Arealinformation forinden. I rapportvælgeren vælges der Status. Herefter fremkommer en ny side, hvor man vha. dropdown menuerne selv skal definere hvilket år, myndighed og hvilken programaktivitet man ønsker at se besigtigelsesstatus om. Ved tryk på Vis rapport fremkommer en oversigt over aktiviteter som er henholdsvis afsluttet og uafsluttet foretaget indenfor den valgte myndighed og det valgte år. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

9 Det er kun autoriserede personer med login, som er tilhørende myndigheden, der kan se antal af uafsluttede aktiviteter. Hvis man ikke opfylder disse betingelser vil Antal svare til Afsluttet og Uafsluttet vil have værdien 0. Man kan vælge at se detaljerne for alle aktiviteter ved at klikke på + -tegnet, hvorefter detaljer foldes ud. Ved tryk på - tegnet lukkes detaljerne. Standardrapporters funktionalitet Rapporterne anvender et standardværktøj, der har flere funktioner, der vil blive gennemgået i dette afsnit. 1. Gå tilbage i rapport. Hvis man har klikket på et link i rapporten og er kommet til en underrapport, kan man gå tilbage til den oprindelige rapport, ved at anvende Klik her for at gå tilbage -knappen. 2. Søgefunktion Man kan søge efter ord eller tal i rapportoversigten ved at indtaste sit søgeord og dernæst trykke søg. Hermed markeres i rapportoversigten til steder hvor søgningen matcher. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

10 3. Eksport af rapport. Tryk på den lille diskette for at gemme rapporten. Rapporten kan eksporteres til følgende formater: Det er primært Excel, Word, CSV og PDF, som er de eksportmuligheder, der skal anvendes. Excel eksporteres som Excel 2007/2010 format (.xlsx). Ønskes eksport til tidligere Excel-versioner eller andre regneark, anvendes CSV-format med følgende fremgangsmåde: o CSV-filen gemmes og o fra Regnearket/Excel vælges indlæs fra tekst. o Vælg komma (,) som delimiter/afgrænset. o Indlæs filen regnearket/excel. 4. Print. Ønskes at printe rapporten, anbefales det at eksportere til PDF og så printe PDFdokumentet efterfølgende. Dynamiske udtræk I de dynamiske udtræk kan man få adgang til de samme data som i de prædefinerede rapporter, men man har også mulighed for selv at vælge, hvilke felter man vil have med, og evt. tilføje nogle betingelser som indskrænker det antal data, man får ud. Derudover er her adgang til data, f.eks. fra NOVANA, DEVANO mm., som der ikke findes standartrapporter til. I rapportvælgeren kan man vælge to forskellige Dynamiske udtræk: Oversigt, som består af data som svarer til grundlaget for Standardrapporten Status. Aktiviteter, som består af data som svarer til grundlaget for Besigtigelsesrapporten, dog ikke begrænset på laget besigtigelse. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

11 Når man vælger enten Aktiviteter eller Oversigt i Dynamiske udtræk kommer man til en ny side, hvor man kan tilgå tre faner. Nedenfor beskrives formålet med de tre faner. Søgebetingelser Under fanen søgebetingelser skal man angive betingelser for sin søgning. Jo flere betingelser man sætter, jo mere snævres søgningen ind. Hvis man allerede har defineret et søgeområde og programaktivitet i Arealinformation, vil disse betingelser allerede fremgå i fanen, som eksemplet nedenfor viser. Her ses det, at der inden for søgeområdet er fundet objekter indenfor temaerne Besigtigelser (besigtigelses_fl og besigtigelses_pkt) og Novana (novano_artsfundt_fl) (vist med pink). ObjektID for hvert objekt der er fundet indenfor hvert tema er vist med turkis. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

12 Datafelter I fanen datafelter vælger man hvilke informationer, man ønsker at have med i sit endelige søgeresultat. Hvis man f.eks. ønsker information om hvornår registreringen er foretaget, skal man sætte flueben i rubrikken Dato der ligger under Aktivitet. Resultat Under fanen resultat kan man afprøve sin søgning og eksportere resultatet. Det er smart at afprøve søgning inden eksport, da man herved finder ud af hvor mange resultater der fremkommer med de søgebetingelser og datafelter man har valgt. Processen i at finde de ønskede data er derfor ofte; starte med at sætte søgebetingelser, vælge datafelter, afprøve søgning, og til sidst eksportere sine resultater. Dynamiske udtræk - Oversigt Det dynamiske udtræk bygger på den geografiske søgning der er lavet i Naturdata-værktøjet i Arealinformation. For oversigt-udtrækket er der adgang til data, som svarer til grundlaget for Standardrapporten Status. Tryk på Dynamiske udtræk og vælg Oversigt. Et nyt vindue åbner sig, hvor man her har tilgang til de tre faner som beskrevet ovenfor. Tilføj betingelse Vælg evt. Tilføj betingelse for at afgrænse data på f.eks. Myndighed (OBS: det er inddaterende myndighed, ikke beliggenhed!). Man kan ikke tilføje temaer eller steder i det dynamiske udtræk, dette skal gøres i de to første step i Arealinformation. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

13 Vælg det felt, du vil begrænse og indtast/vælg en værdi: Vælg datafelter Når der er tilføjet alle de betingelser man ønsker, vælg fanebladet Datafelter. Her kan man tilføje datafelter som skal medtages i udtrækket. Der er på forhånd valgt de felter som der eksisterer betingelser for. Ved at klikke på +/--tegnet foldes listerne ud eller ind. Ved nogle aktiviteter er ikke alle datafelter udfyld. Hvis felter, hvor der ikke er registreret data, tages med i søgningen, får man 0 resultater når man afprøver søgningen. Dette sker også selvom man medtager andre felter, hvor er registreret data. Et eksempel er feltet Naturtilstand. Naturtilstanden beregnes kun for besigtigelser foretager fra 2010 og frem. Tidligere besigtigeler indeholder derfor ikke data på dette felt og man vil få 0 resultater når man afprøver søgningen, selvom der er registreret andet data på besigtigelsen. Oplever man at der ikke kommer resultater frem, på registreringer hvor man ved der findes data, kan man vælge færre datafelter og herefter afprøve søgningen. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

14 Afprøv søgning og eksporter resultat Når man har valgt de felter man vil have med i udtrækket, vælges Resultat fanebladet. Her har man mulighed for at vælge følgende: Afprøv søgning og Eksporter resultat. Vælges Afprøv Søgning, får man antal af fundne resultater og en liste over de første 10 resultatet, for at man kan vurdere om det ser ud som forventet, inden man evt. vælger at eksportere resultatet. Vælges Eksporter resultat, eksporteres resultatet til en ZIP-fil, der indeholder både en CSV-fil med data og tilhørende GML-filer med geometrien. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

15 Gem udtræksbetingelser Det er muligt at gemme udtræksbetingelser som man har defineret i det dynamiske udtræk. De gemte betingelser kan hentes frem igen senere eller f.eks. sendes til en kollega. Vælg Gem på et af de tre faneblade og der fremkommer en dialogboks hvor man kan vælge at gemme en fil med udtræksbetingelserne. Vil du åbne en gemt fil, vælg først Gennemse og find din gemte xml-fil og derefter Hent for at hente tidligere gemte udtræksbetingelser. Dynamiske udtræk Aktiviteter Det dynamiske udtræk - Aktiviteter, består af data som svarer til grundlaget for Besigtigelsesrapporten, dog ikke begrænset på besigtigelse. Dvs. at man her kan få data ud for NOVANA- og DEVANO-undersøgelser eller for Artsfund. Her kan man tilføje betingelser og få vist datafelter på samme måde som ved Dynamiske Udtræk Oversigt. I følgende eksempel bliver der vist, hvordan man kan få søgt data frem som viser fund af løvfrøer i et bestemt område. Vi starter i Arealinformation, hvor man først vælger at få vist de lag som man vil søge i, f.eks. NOVANA artsovervågning og Artsfund, og zoomer ind til det område man er interesseret i. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

16 Nu vælger man Naturdata-værktøjet (fra gruppen Søge og finde ), vælger de lag man vil søge i, og klikker Næste. Nu tegnes søgeområdet og klikkes næste. Dermed bliver søgningen sat i gang og der åbnes et nyt vindue med resultaterne i naturdatainfo.dk. I dette eksempel er der fundet 21 steder. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

17 Som næste trin åbner man for Dynamiske udtræk - Aktiviteter. Her vises de Søgebetingelser man har søgt med. Og man kan som beskrevet under kapitlet Dynamiske udtræk Oversigt først afprøve søgningen, som den ser ud nu. Den viser i vores eksempel de første 10 ud af de 21 fundne steder. Som næste trin kan man vælge flere datafelter til søgningen, f.eks. Aktivitet, Dato og Art samt Rige (planter eller dyr). Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

18 Afprøver man resultatet igen, får man i mange tilfælde flere resultater tilbage (her 35 imod 21 først), fordi der kan være flere datoer eller arter ved det samme sted. Resultatet kan se ud som følgende: Her kan man tjekke resultatet. Det viser sig f.eks. at feltet Rige på dansk kun er udfyldt for planter, mens der for dyrearter kun er udfyldt det felt med den latinske betegnelse for Riget. Dette har betydning og skal tages hensyn til, hvis man vil lave en søgebetingelse ved hjælp af dette felt. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

19 Som næste trin kan man begrænse søgningen, f.eks. på enkelte arter eller grupper. Man kunne vælge alle planter fra, eller man kan vælge kun at få søgt og vist resultater, hvor der blev fundet løvfrøer. Dette gøres ved at tilføje søgebetingelser. Klikker man på Tilføj betingelse og vælger Art NavnDansk tilføjes en ny betingelse nederst i vinduet, som man kan tilrette. Går man nu tilbage til fanen Resultat og afprøver søgningen, så er der kun 3 resultater tilbage som opfylder søgekriteriet. Feltet Sted Objekt_id kommer fra Søgningen efter stedet og indeholder det samme Objekt_id som GIS-laget i Danmarks Arealinformation. Det er dette id som knytter objektet på kortet sammen med data i naturdatabasen. Nu kan man klikke på Eksportér resultat og dermed danne en zip-fil indeholdende data som.csvfil og de geografiske objekter som.gml-filer. Der er gml-filer til hvert lag, mens der kun er en csv-fil med alle fundne data. Gml-filerne kan åbnes i et GIS-program og evt. knyttes sammen med csv-filen. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

20 Flere eksempler på Dynamiske udtræk Data vedr. arter er ikke altid til at finde i Artsfelterne. Derfor kan det være, at man kun finder få eller slet ingen lokaliteter med den søgte art, når man søger via feltet Art (Dansk eller Latin). I nogle overvågningsprogrammer findes de relevante oplysninger i andre felter, f.eks. tilknyttet Program eller Aktivitet. Eksempel: Hvordan kan jeg se alle steder med positive fund af odder (fundet spor af odder) i Lyngbygård Å systemet? 1. Først bruger man Naturdata-søgningsværktøjet til at lave en søgning i Lyngbygård Å- systemet, f.eks. mellem Silkeborg og Århus. Det giver over 300 steder. 2. Når man i Dynamisk udtræk - Aktiviteter tilføjer en søgebetingelse ProgramAktivitet ProgAktID = 1129 (Odder Artsovervågning), er ca. 120 resultater tilbage. Desuden vælger man alle datafelter under Aktivitet. 3. Nu går man til fanen Resultat og klikker Afprøv søgning. Her kan man se, at de søgte informationer om overvågningen, som gav positivt resultat, åbenbart findes i felterne Aktivitet_parameterdata og Aktivitet_Parameterinfo. Se tabellen nedunder. Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

21 4. Nu kan søgningen forfines yderligere med søgebetingelser på disse parametre. Til visse søgninger kan man sætte en søgebetingelse med arten ind, f.eks. Art - NavnDansk begynder med Plettet eller NavnDansk er lig med Plettet rørvagtel. Denne søgning kan man også gemme og hente ind igen næste gang. På denne måde kan man finde de positive resultater og igen finde de tilhørende punkter i Arealinformation ud fra Sted_Objekt_id, eller eksporter resultaterne og evt. "joine" csv-filen med gml-filen i et GIS-program. Det er også muligt at bruge.csv-filen og Excel til at sortere og/eller filtrer resultaterne. Nøglen til at finde stederne i Arealinformation er Objekt_id. Objekt_id kan også bruges til at søge aktiviteter frem i NaturAppl2. Med nøglen StedNavn evt. plus DBident, StedID, AktId eller StedNr kan man også finde tilhørende data Naturdata-træstruktursøgning ( Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

22 Kontakt Danmarks Miljøportal Du kan finde flere vejledninger og små introduktionsvideoer til Danmarks Miljøportals systemer og brugerstyring på hjemmesiden: På hjemmesiden kan du også finde den dialogbaserede FAQ hvor der findes svar på ofte stillede spørgesmål: Har du yderligere spørgsmål til Arealinformation eller andre af Miljøportalens systemer, bedes du kontakte Danmarks Miljøportal. T: E: Rentemestervej København NV Vejledning til søgning af naturdata via Naturdata og Danmarks Arealinformation - sidst revideret oktober

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata

Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan myndighedernes naturovervågningsdata kan fremsøges vha. Danmarks

Læs mere

Find besigtigelsesoplysninger for Statens 3-besigtigelser KUN for myndigheder med login. (beskrivelse af søgning uden login findes nedenfor)

Find besigtigelsesoplysninger for Statens 3-besigtigelser KUN for myndigheder med login. (beskrivelse af søgning uden login findes nedenfor) NOTAT Himmerland J.nr. NST-4104-00018 Ref. sorba/ajuel Den 24. november 2015 Naturstyrelsens 3-registreringsprojekt Vejledning til at finde besigtigelsesoplysninger for Statens 3- besigtigelser I Danmarks

Læs mere

Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring

Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til sletning af filer, der automatisk bruger ens log ind-oplysninger,

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik (hold CTRL-tasten

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Interesseområ de. Opret interesseområde

Interesseområ de. Opret interesseområde Interesseområ de Som ledningsejer skal du indberette dine interesseområder. Det vil sige, at du skal registrere de arealer, hvor dine ledninger er gravet ned i jorden eller havbunden. Det er gratis at

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Dokumentation UMS - OSS

Dokumentation UMS - OSS Af Mouhannad Diab 15. september 2015 Versionsnummer 1.1 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf. 72 54 54 54 CVR 29 776 938 EAN 5 798 000 871 007 miljoeportal@miljoeportal.dk www.miljoeportal.dk

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere