Bro Foto: Niels M. Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bro Foto: Niels M. Nielsen"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Bro Foto: Niels M. Nielsen

2 Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens 60 års jubilæum til januar, som det indtil videre er planlagt at fejre med en udstilling i Hjortespring Bibliotek og med en jubilæums-gallamiddag i Herlev Medborgerhus. Men det står der mere om inde i bladet, så ikke et ord mere om det. Der er også udsigt til, at vi forhåbentlig er færdige med at få vand ned i vores lokale, så der kan komme et nyt gulvtæppe på i tide inden jubilæet. Når vi skal i gang med det, bliver der brug for nogle hjælpende hænder, både med at bære inventar ud af lokalet og ind igen, og med at hive rundt på de store stykker gulvbelægning. Men for lige at kigge lidt bagud, så har vi haft nogle rigtig vellykkede fototure, heraf hele to til Sverige - henholdsvis den dybfrosne Kullen og alle de forskellige fugle i Pulken. Og vi var i Lyngbyfortet og snige os rundt i de skumle gange, og til allersidst i Lille Hareskov mens sommeraftenen sænkede sit bløde lys over myggesværmene. Vi har haft besøg af andet end silende vand i klublokalet, hvor vores gæster Janni Rosenkrantz Frank, Dorf og René Madsen efter tur har delt deres flotte billeder med os, og hvor vi har været på rejse med Tage & Susanne og jorden rundt med Niels. Tak for de mange gode oplevelser. I sæsonen, der kommer, får vi også besøg af fotografer og billedmagere, og vi fortsætter med at holde skolestue en gang imellem. To af klasserne handler om de mere grundlæggende forhold, som vi det meste af tiden lader som om automatikken klarer af sig selv - henholdsvis lysmåling og eksponering og om farverne. Det kan være, at vi efter de to timer er kommet et lille stykke tættere til, at det er os selv, der bestemmer over automatikken. Vi fortsætter også med at have efterkritik, hvor de billeder fra glaskonkurrencerne, som ikke blev fremhævet af dommeren, får positiv kritik og kommentarer ugen efter. Men her ud over prøver vi at lege smagsdommere - det går ud på, at tre til fem af os tager en lille stak billeder med (digitalt eller forstørret), og så bliver billederne kommenteret i klubben af et panel på tre smagsdommere. Efter et par forsøg er det lykkedes Frederikssund Fotoklub at udfordre os til nok en duel. Det foregår igen med et tema, og det har vi planlagt at arbejde med gennem sæsonen, så vi kan stille oppe hos dem med en stribe klare vinderbilleder. Endelig er der også i efteråret planlagt et par fototure, og så skal vi jo helt til Aalborg til SDF Landsmøde. Der er endnu ikke sluppet noget ud om eventuelle antagelser til Den Nationale, men mon det dog ikke går bedre end sidste år?

3 Referat af ordinær generalforsamling den 21. maj 2013 Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning Billedsekretærens beretning Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. Eventuelt. Der var 13 medlemmer tilstede. Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent og blev valgt med akklamation. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derpå ordet til formanden. Ad 2. Formanden (Uwe) bød velkommen og takkede alle medlemmerne for opbakningen til vores forening. Medlemsantallet har været nogenlunde konstant, så den store stigning sidste år viste sig at være holdbar. Derfor er det fortsat ikke aktuelt at lukke for tilgang af nye medlemmer. Klubben har igen klaret sig pænt i Region Nords konkurrencer, men i SDF s Nationale fik vi ikke nogen heldig bedømmelse - det blev kun til en 23. plads. Fem af os fik 8 antagelser, heraf Tage et diplom. Uden for klubbernes konkurrence fik Jørgen en sølvmedalje for det helt fri billede. Nu i år har vi sendt flere billeder ind end nogensinde, så mon ikke vi kan komme op i top 10 igen? Jørgen tog initiativ til, at klubben sendte billeder ind til tre SDFudvekslingsmapper, men vi ved endnu ikke hvor mange af os, der faktisk blev udtaget. Vi har også i år haft et uheld, idet der løb vand ned ad bagvæggen og lavede en større sø på gulvtæppet. Viceværten fik lukket for vandet, og nu er vi i forhandling om et nyt tæppe. Det nye flashanlæg har ikke været meget i brug, og jeg kan kun opfordre til at man udnytter, at vi har det. Programmet i sæsonen har været det kendte miks af teknik, visning af billeder og konkurrencer.

4 Vi har haft nogle gode teknikaftener, heraf hele tre om Photoshop - senest som et af tre emner i en skolestue. Desuden har vi hørt om stilleben og om at installere og bruge vores Color Munki printerkalibrator. Vi har også haft en masse gæster, som har vist os deres billeder: Jan Emil Christensen, som mest fotograferer på mystiske og hemmelige steder, Mahesa fra Nikonklubben, som havde nogle utrolig smukke billeder med, og Jan Koefod Winther, som viste billeder af udsigten fra sit lille fly. Janni Rosenkrantz Frank viste spændende billeder fra sit atelier af unge piger og små hunde, og Michael Rønsdorf viste en stor samling teknisk super flotte billeder. Vi har gjort en indsats for at begynde vores klubaftener tidligere, og det lykkes stort set at komme i gang kl hver gang. Vi har også været på en del udflugter henholdsvis til Bakken, Dragør Havn, Christianshavn (som skulle have været Frelserkirken), Cisternerne på Frederiksberg, Kullaberg, Lyngbyfortet og Pulken. To af turene har gået til Sverige på weekenddage. Men vi har også været på tankerejser, for Uwe & Lise tog os med på Dovrefjellet for at se høstfarver, Tage & Susanne tog os med til Sydafrika for at se vilde dyr, og Niels tog os med jorden rundt. Den traditionsrige fotoduel med Frederikssund røg på gulvet i år, fordi vi ikke blev inviteret / udfordret på grund af en ekspeditionsfejl. Efter sigende husker de det i Frederikssund til næste sæson. Hvis vi skal kigge lidt fremad, så fylder klubben 60 år til januar. Vi har allerede aftalt med Hjortespring Bibliotek, at vi kan lave en udstilling der, men måske skal vi have andre aktiviteter og en fest? Det kan vi snakke om, når vi kommer til eventuelt-punktet senere. Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for sit arbejde gennem sæsonen og alle medlemmerne for deres indsats. En særlig tak til Tage - og Joan - for arbejdet med bladet, og til Carsten for hjemmesiden. Efter formandens beretning sagde Bjarne Olsen, at han var meget forundret over et brev, han havde fået fra Uwe på bestyrelsens vegne om et indlæg, som han havde givet på SDF s generalforsamling på klubbens vegne. Bjarne nævnte både, at han ikke havde udtalt sig på klubbens vegne, men alene præsenteret sig ved navn og klub, og at der aldrig er nogen fra klubben, som tager ordet til SDF s generalforsamlinger. Uwe svarede her til, at flere andre deltagere på landsmødet havde haft opfattelsen af, at Bjarnes udtalelser blev fremført for klubben, og at de havde kritiseret både udtalelserne og måden, de var fremsat på. Laurits bemærkede, at Bjarne kunne

5 have kontaktet bestyrelsen inden landsmødet, så vi på klubbens vegne kunne have fremsat de nødvendige bemærkninger til SDF. Der var herefter ikke flere spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, og forsamlingen klappede af den, hvilket dirigenten anerkendte som en slags godkendelse. Ad 3. Billedsekretæren (Laurits) berettede om årets konkurrencer. Vores dommere til glaskonkurrencerne var Jacob Dreshøj (Lejre Fotoklub), Leif Rosén (Malmø Fotoklub), Flemming Kirstein (Ølstykke Fotoklub) og Tage Blach Kærn (Albertslund Fotoklub). Der deltog i alt 113 monochrome og 185 farvede billeder; en fortsat fremgang fra sidste år. Årets fotograf blev Tage i monochrome og Carsten i farvepapir. Årets billede blev bedømt af tre anonyme medlemmer af Fotolinsen i Silkeborg. De var usædvanligt enige i deres bedømmelse, som førte til at årets monochrome billede var lavet af Søren og årets farvebillede af Jørgen. Der blev uddelt fire store glas til påskønnelse af de flotte præstationer, og det blev der også klappet af. Konkurrencerne i Serie og Portræt blev bedømt af René Madsen (Torstorp). Det var Jørgen, som vandt i begge konkurrencer. Der deltog 7-8 autorer og pænt med billeder i de to konkurrencer. Konkurrencerne i Kreativ og Natur blev i år afviklet som digitale kategorier og bedømt af Jesper Plambech. Her vandt Søren i kreativ og Jørgen i natur. Vi prøvede at holde nok en digital konkurrence med et tema Irriterende. Der var en rimelig deltagelse, på trods af det irriterende tema, og konkurrencen blev bedømt internt i klubben på en klubaften. Der har været rigtig mange billeder med i vores interne konkurrencer, og det er dejligt med så høj en aktivitet. Efter billedsekretærens beretning blev det nævnt, at det kunne være rart at få de vindende 2-3 billeder i hver kategori lagt på klubbens hjemmeside, mens det er aktuelt. Derfor opfordres alle autorer igen til at sende en digital udgave af deres vinderbilleder til Carsten. Ad 4. Kassereren (Jørgen) fremlagde og forklarede det omdelte regnskab. Fortsætter næste side

6 Regnskabet er endt med et større overskud end budgetteret, især fordi der er kommet mere kontingent ind - vi havde kun regnet med 25 fuldt betalende, men vi har været Til gengæld har vi også betalt mere til SDF, dels på grund af de mange medlemmer, men mest fordi betalingen blev sat markant i vejret. Vi har ikke brugt så meget som planlagt til dommere og gæster, og det er jo ærgerligt, fordi det er klubbens hovedformål. Der var budgetteret med, at vi kun behøvede at købe store præmieglas, men det viste sig, at der også var brug for små snapseglas til glas-kon-kur-ren-cer -ne. Vi har også investeret i nye borde, som har fundet rigtig god plads i klublokalet, men ellers er der ikke foretaget store investeringer. Alt i alt er regnskabet endt fornuftigt. Der var ingen bemærkninger til det fremlagte regnskab, som blev godkendt med applaus. Herefter blev budgettet fremlagt sammen med bestyrelsens forslag om uændret kontingent. Det var der ingen bemærkninger til, og også her blev der klappet tilstrækkeligt. Ad 5. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling ved generalforsamlingen. Ad 6. Der skulle i år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. Uwe var villig til at genopstille til formand, og han blev valgt med akklamation. Laurits sagde, at han også var villig til at fortsætte, og Jørgen havde fået oplyst af Philip, at han godt kunne fortsætte, hvis der ikke var andre, der havde lyst til at komme i bestyrelsen. Efter en rundspørge viste det sig, at det var der ikke, og så blev de begge genvalgt mens forsamlingen klappede af det. Som suppleanter til bestyrelsen blev både Niels M. Nielsen og Finn genvalgt. Finn nævnte, at han gerne ville afgive posten til andre, der var interesseret i den, men det var ikke tilfældet, og så klappede både fælden og forsamlingen. Lise Aagaard og Poul Mørk blev valgt til revisorer og Ilse Lausten til revisorsuppleant. Ad 7. Herefter var vi nået til punktet eventuelt, og her var der både forberedte og tilsendte indlæg. Uwe spurgte, om der var ønske om flere ture - eventuelt også ture

7 med overnatning. Det førte til flere gode forslag om hytter og overnatningssteder i nærheden af naturområder, som bestyrelsen vil arbejde videre med. René havde skriftligt foreslået flere teknikaftener, bl.a. om kameraer. Det kunne have form af opslagstavler, hvor medlemmer med samme type kamera aftaler at mødes og udveksle erfaringer. Han havde også foreslået flere fototure - gerne på andre aftener end tirsdage, og desuden temakonkurrencer og arrangementer hvor billeder får feed-back. Alle forslagene blev modtaget positivt, og bestyrelsen tager dem og de tilknyttede kommentarer med, når det nye program strikkes sammen. I forbindelse med jubilæet kom der gode forslag til steder, hvor vi kunne fejre os selv med en jubilæumsmiddag, og der var forslag om at lave en digital jubilæumsbog som man eksempelvis kunne printe on-demand. Der var ingen af de deltagende, som undslog sig for at hjælpe med i et jubilæumsudvalg. Da debatten ebbede ud, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden. referat: Jørgen Digital hjemmeopgave Vi har før lavet hjemmeopgaver, hvor vi hver for sig skulle arbejde videre med det samme billede. Denne gang går opgaven ud på, at vi skal lave lyddias - eller lydbillede. Der bliver lagt to samlinger af billeder i Dropboksen, man kan hente og bruge som udgangspunkt for billedserien, og så må man selv vælge hvad lyd eller musik, der skal udgøre den anden halvdel af lydbilledet. Der er helt frit slag for at ændre eller manipulere med billederne (hvis man altså gør det på sin egen kopi og ikke den i Dropboxen!), og det er også i orden hvis man hellere vil bruge nogle helt andre billeder. Det vigtigste er at komme i gang. Jeg foreslår, at man bruger programmet Proshow Gold til at lave serien (eller serierne) med. Der ligger en udførlig brugsanvisning på klubbens hjemmeside (under Fotoskolen, rul ned til Pro Show Gold), og man kan hente en gratis demo-udgave af programmet på Hvis man bliver træt af, at der står et vandmærke hen over den færdige serie, kan man tage sine billedfiler og lyde og PSH-filen med ned i klubben, hvor der er et program med licens på klubbens ene PC, og så lave den endelige lyddias forestilling dér. Jeg foreslår også, at man laver serien efter SDF s regler, og at man ikke tilstræber at den bliver længere end cirka 3 minutter.

8 60 års jubilæum Herlev Fotoklub blev startet den 8. januar 1954, og derfor bliver klubben 60 år til januar. Det står på næsten hver anden side i bladet, og derfor også her. Planerne for jubilæet omfatter foreløbig en udstilling af vores egne fotografier i udlånet på Hjortespring Bibliotek, og en jubilæumsgallamiddag i medborgerhuset. Til udstillingen skal vi hver især lave en samling af billeder på 4-6 stykker, som har et fælles tema eller udtryk, eller på anden måde hænger sammen. Billederne skal være så flotte, som vi kan lave dem, og monteret på pap, sådan at de kan hænge på de opslagstavler, som biblioteket har skaffet til os. Der er afsat et par klubaftener, hvor vi kan diskutere hinandens forslag til udstillingsbilleder, så det skal nok blive godt. Udstillingen åbner lørdag d. 4. januar kl. 10, og det bliver en stor dag. Det er helt klart, at jubilæumsudstillingen også skal findes i digital form på klubbens hjemmeside, så husk at sende billederne (i størrelse1024 x cirka 682 pixels) til Carsten. Det er ikke helt klart, om der også bliver plads til at hænge en lille historisk udstilling op på biblioteket. Hvis det er tilfældet, får vi brug for at kigge nærmere på de billeder, der ligger i skabet - og sikkert også på nogen af de efterladte billeder i reolen i baglokalet. Det bliver undersøgt, om vi kan lave en slags jubilæumsbog, som skal være tilgængelig på internettet, og som man enten kan købe som print eller downloade og printe selv, hvis man vil. Indtil det ligger klart, hvilke muligheder vi kan bruge, er der ikke grund til at bekymre sig om indholdet. Men derfor kan man jo godt begynde at tænke på, om man vil have nogle andre billeder med i bogen end dem fra udstillingen. Jubilæumsmiddagen skal være lørdag d. 18. januar, og det sker i caféområdet i Herlev Medborgerhus. Det indgår i aftalen, at Ricks Køkken leverer vores jubilæumsmiddag, og vi må hen over efteråret få fundet ud af og aftalt, hvad det egentlig skal gå ud på. Rick står dog kun for mad og drikke, så underholdningen må vi selv klare. Derfor er det dejligt, at det på generalforsamlingen blev helt tydeligt, at alle klubbens medlemmer vil hjælpe med til jubilæet, så det bliver en stor, smuk og uforglemmelig oplevelse for os alle sammen.

9 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted SDF, alle 24. april (2013) oktober Ålborg Herlev FK. Glas august 24. september Herlev Mellem Sund og Bælt 02. september 12. oktober Brønby Strand F. Region Nord, 1. papir 17. september 23. oktober Torstorp Herlev Digi. Natur / Kreativ 15. oktober 12. november Herlev Herlev FK. Glas oktober 03. december Herlev Region Nord, Digital 28. oktober 25. november Downstairs Duel, Frederikssund (linjer) 05. november 04. december Frederikssund Herlev FK. Glas januar 11. februar Herlev Region Nord, 2. papir 06. marts 06. marts Ishøj Resultater fra SDF 2013 Et stort tillykke til de dygtige fotografer som har fået antagelser ved SDFs Nationale. Det ser ud fra 'nomineringerne' at klubben ikke er med i top-10, eller at der er nogen af os der er nomineret til DM i fotografi på grusbane, men Carsten er nomineret i monokrome papir, flot gået. Men 7 af os har fået i alt 17 antagelser, og det er da ikke så ringe. Det er Carsten med 7, Jørgen med 4, Laurits med 2, og så Orla, Peter, René og Søren med én hver. Flot gået!!!!

10 Årets resultater Årets fotograf MC. 97 Tage Christiansen 90 Carsten Langkjær 85 Jørgen Jakobsen 84 Laurits A Hansen 83 Søren Andersen 79 Peter Strøiman 68 Niels M. Nielsen 63 Rene Wedel 34 Sven Ingvorsen 27 Lise Aagaard 17 Uwe Hess 17 Lisbeth Frank 01 Henning Gustafsson Årets billede, MC. 01 Søren Andersen 02 Tage Christiansen 03 Søren Andersen 04 Niels M Nielsen 05 Peter Strøiman 06 Carsten Langkjær 07 Laurits A Hansen 08 Jørgen Jakobsen 09 Lise Aagaard 10 Rene Wedel 10 Rene Wedel Portræt 01 Jørgen Jakobsen Serie 01 Jørgen Jakobsen Natur, digital 01 Jørgen Jakobsen G O D T G Å E T Årets fotograf, FP. 91 Carsten Langkjær 85 Jørgen Jakobsen 82 Søren Andersen 81 Rene Wedel 76 Niels M Nielsen 73 Uwe Hess 65 Tage Christiansen 62 Laurits A Hansen 59 Lise Aagaard 57 Peter Strøiman 50 Ilse Lausten 37 Lisbeth Frank 27 Marie Skjær 23 Henning Gustafsson 15 Susanne Sørensen 11 Sven Ingvorsen 07 Finn Andersen 04 Bent Leger Årets billede, FP. 01 Jørgen Jakobsen 02 Tage Christiansen 03 Peter Strøiman 04 Jørgen Jakobsen 05 Uwe Hess 06 Søren Andersen 07 Uwe Hess 07 Niels M Nielsen 09 Rene Wedel 10 Jørgen Jakobsen Kreativ, digital 01 Søren Andersen Irriterende, digital 01???????

11 Årets resultater Billedsekretærens beretning ved generalforsamlingen den 21. maj 2013 I det forløbne år har vi haft følgende konkurrencer: Glas 1, som blev bedømt af Jacob Dreshøj fra Lejre Fotoklub, hvor der deltog 16 autorer i farvepapir med 53 billeder og 8 autorer i monokrome med 25 billeder. Her vandt Peter Strøiman i farve og Niels M. Nielsen i monokrone. Glas 2, som blev bedømt af Leif Rosén fra Malmö Fotoklub, hvor der deltog 12 autorer i farvepapir med 43 billeder og 6 autorer i monokrome med 23 billeder. Her vandt Carsten Langkjær i farve og Tage Christiansen i monokrone. Glas 3, som blev bedømt af Flemming Kirstein fra Ølstykke Fotoklub, hvor der deltog 14 autorer i farvepapir med 49 billeder og 9 autorer i monokrome med 33 billeder. Her vandt Niels M. Nielsen i farve og Tage Christiansen i monokrone. Glas 4, som blev bedømt af Tage Black Kern fra., hvor der deltog 13 autorer i farvepapir med 46 billeder og 10 autorer i monokrome med 30 billeder. Her vandt Lise Aagaard Nielsen i farve og Carsten i monokrone. I alt har der i farvepapir har deltaget 18 autorer med 185 billeder, og i monokrome har deltaget 12 autorer med 113 billeder. Årets fotograf blev på grundlag af resultaterne i de fire glaskonkurrencer Carsten Langkjær i farvepapir og Tage i monokrome. Årets Billede, hvor der deltog der 43 billeder i farve og 36 i monokrome, blev bedømt af tre personer fra Fotolinsen i Silkeborg. resultatet af deres bedømmelse blev at Jørgen Jakobsen s billede vandt i farvepapir og Søren Andersens billede vandt i monokrome. Portræt, som blev bedømt af Rene Madsen fra Torstop, hvor der deltog 8 autorer med 28 billeder. Her vandt Jørgen Jakobsen. Serie, som blev bedømt af Rene Madsen fra Torstop, hvor der deltog 7 autorer med 10 billeder. Her vandt Jørgen Jakobsen. Natur (Digital), som blev bedømt af Jesper Plambæk fra Nikon, hvor der deltog 7 autorer med 22 billeder. Her Jørgen Jakobsen. Kreativ (Digital), som blev bedømt af Jesper Plambæk fra Nikon, hvor der deltog 7 autorer med24 billeder. Her Søren Andersen. Irriterende (Digital), som blev bedømt internt i klubben

12 Galleri Herlev Fotoklub Klubbens velfungerende hjemmeside har en lidt forsømt afdeling for gallerier. Hvis man kigger efter, er det kun få af klubbens nuværende medlemmer, der viser billeder i galleriet, og det er en vældig skam - for det er så let at komme med. Man tager simpelthen en håndfuld (eller to) af sine gode billeder, og laver størrelsen om til 1024 x cirka 682 pixels, og så sender man billederne i en til Carsten. Det er præcis samme fremgangsmåde, hvis man er en af de heldige, som får en 1., 2. eller 3. plads i en glaskonkurrence: skrump billedet og mail det til Carsten. Lad tusinde billeder blomstre på hjemmesiden! Ja, hvorfor ikke, det er jo så nemt.

13 13. august Vi ser feriebilleder Vi mødes igen efter en lang sommer, og når vi er færdige med at hilse på hinanden ser vi på feriebilleder. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (digitale billeder på en USB, småbilleder, forstørrelser eller hvad som helst), og fortæl om ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år vi er ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder! Husk - frivillige skal melde sig til at have ca. 10 billeder med næste gang! 20. august Smagsdommerne I aften prøver noget helt nyt. Vi sætter et panel med tre smagsdommere til at kommentere de billeder, som nogen af medlemmerne har taget med til samme formål. De heldige deltagere får konstruktiv kritik og nogle gode ideer med hjem. Og vi får alle sammen både udsigt til en samling flotte billeder og indsigt i smagsdommernes billedsyn. Husk aflevere billeder til Glas 2 konkurrencen 27. august Besøg af Malou Sinding Vi fortsætter med at hente inspiration, for i aften får vi besøg af Malou Sinding. Hun har udstillet på blandt andet KE12 og Galleri Nybro, og hun arbejder med mange forskellige teknikker for at lave sine helt originale, tankevækkende og fantasifulde billeder. Der er nogle smagsprøver af hendes billeder på hjemmesiden malousinding.com. 3. september Skolestue om Photoshop og HDR billeder med Photomatix Så starter sæsonens skolestue også. Vi har til en begyndelse sat to emner på programmet, først hvordan man justerer farver og lys osv. med Photoshoppen, så billederne bliver rigtige eller flotte, eller hvad man nu ønsker. Bagefter ser vi hvad Jørgen kan bruge Photomatix til, både i retning af at få helt naturlige naturbilleder ud af det, og også hvordan man kan lave unaturlige, surrealistiske og overdrevne billeder. Husk - billeder med til Mellem Sund og Bælt - og at de skal være oploaded senest 2. september! 10. september Bytur til København i tusmørket Vi mødes på vores stamværtshus Shamrock - Twin Irish på Jernbanegade 7, lige overfor Cirkusbygningen og ved siden af det store hul i jorden efter Scala. Efter at vi har mødtes kl og måske nydt en enkelt Guinness, går vi ud i tusset med vores stativer og fanger det sparsomme lys og de skumle skygger i Den Indre By.

14 17. september Skolestue om dit kamera og lysmåling Endnu mere skolestue. Nu er det Laurits, der forklarer om alle de mystiske indstillinger på kameraet, og hvorfor man ikke skal begynde forfra med dem alle sammen hver gang. Men allerførst fortæller han om, hvordan man måler lyset, sådan at kameraet mere eller mindre automatisk tager et veleksponeret billede, som er nemt at arbejde videre med. Tag gerne dit kamera med - og et par spørgsmål om hvorfor du ikke kan få det til at gøre som du synes. Husk - aflevere billeder til Region Nord Papir 1 - og at de skal være oploaded først. lørdag 21. september - fotoudflugt i Gammelmosen Så skal vi prøve at bruge kameraerne, når vi nu har lært det. Endda udendørs, så det skal helst være ordentligt vejr. Mødested på P- pladsen på Bang-Mikkelsens Vej (sidevej til Sognevej i Vangede) kl. 14, og så går vi sammen med Jørgen ned til den fredede mose og kigger efter motiver. 24. september - bedømmelse Glas 2 I aften falder den nervepirrende bedømmelse i sæsonens anden klubkonkurrence. Dommeren har haft et par uger sammen med vores billeder, og nu kommer hun og fortæller hvad hun synes om dem. Vi får friske kommentarer og nye ideer til vore egne billeder, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere. 1. oktober - Efterkritik - hvorfor vandt mit billede ikke? Vi gennemgår de billeder, der ikke helt klarede skærene ved bedømmelsen af glas 2 og får positiv kritik, instruktive kommentarer og gode råd til at arbejde videre med billederne. 8. oktober - besøg af Claus Carlsen Aftenens gæst er billedveteranen Claus Carlsen fra Downstairs, fra Digital Foto Workshop og fra et utal af udstillinger og konkurrencer gennem de sidste mange år. Claus laver spændende og meget gennemarbejdede billeder indenfor et stort område, som inkluderer modelfoto og vilde eksperimenter. Nu har han taget en samling af sine billeder med til os, så vi kan få en ordentlig masse inspiration og en god fotosnak. Se nogle af Claus billeder på Bare rolig, programmet fortsætter på næste side.

15 Weekenden oktober - SDF Landsmøde i Aalborg Det er denne weekend, alle landets dygtigste fotografer mødes, og det foregår i Aalborg. Nu har du chancen for at se både berømthederne og alle og kammeraterne fra de andre fotoklubber. Der er også højtidelig åbning af Den Nationale med landets bedste billeder, premiere på det helt fri billede og lyddias. Og en festlig festmiddag lørdag aften og masser af andre aktiviteter. 15. oktober - billeder med linjer - og billeder til jubilæumsudstilling Frederikssund Fotoklub har udfordret os til duel igen, og denne gang har de sat emnet Linjer på programmet. Derfor skal vi alle sammen se, hvilke skrappe vinderbilleder med linjer, vi kan finde frem, og i aften tager vi et første kig på billederne til duellen. Så kan fotograferne få ideer og forslag til at gå hjem og arbejde videre med et par af billederne, sådan at vi kan stille med stærkeste opstilling. Bagefter ser vi på de billeder, som vi hver især har overvejet at bruge til klubbens 60-års jubilæumsudstilling til januar. HUSK: billeder med linjer & billeder til jubilæumsudstillingen (enten digitale på en USB pind eller forstørrelser) HUSK også at oploade digitale billeder med natur og kreativ til klubbens dropbox 22. oktober - besøg af Kristine Pehrsson Vi havde besøg af Kristine for et par år siden, hvor hun bedømte en glaskonkurrence sammen med Frank Lindström, og ved den lejlighed viste hun nogle af sine egne billeder. Men i aften har Kristine tavlen helt for sig selv, så vi kan få lov at se en ordentlig samling af hendes meget kreative, fantasifulde og stemningsmættede billeder. Du kan få en forsmag ved at se på HUSK: Aflevere til glas 3. Og der skal oploades digitale billeder til Region Nord inden 28/10 Onsdag 23. oktober - Region Nord bedømmelse af papir 1 Billedbedømmelse ude i byen, hvor afgørelsen i Region Nords ene papirkonkurrence falder. Vi ser alle de indleverede billeder i hastig gengivelse med underlægningsmusik, og får serveret de bedste værker med konstruktive kommentarer til. Desuden får vi lejlighed til at mødes med fotovennerne fra de omliggende klubber. Det foregår i Taastrup et sted. Joan har lovet at der kommer resultater fra Region Nord i næste blad, HURRA HURRA!!!!

16 29. oktober - hjemmelavede lyddias Sæsonens digitale hjemmeopgave handler om lyddias. Vi har alle sammen haft chance for at hente en eller to samlinger af billeder i dropboxen, og så har vi hver især brugt et par aftener eller ti på at lave en serie ud af det med tilhørende lyd og måske også nogle af de smarte effekter, som findes på de nyere udgaver af Proshow. Men i aften viser vi hinanden, hvad der er kommet ud af anstrengelserne. Måske kan nogle af ideerne bruges til et nyt show til SDF s konkurrence næste år? 5. november - vælge billeder til duel I aften har vi taget flotte og monterede forstørrelser af vores bedste linje-billeder med, og vi vælger de allerbedste billeder ud til duellen med Frederikssund. Hver fotograf må højest deltage med to billeder, så vi skal alle mand af hus - og have billeder med. Hvis tiden tillader det, kigger vi på flere forslag og ideer til jubilæumsudstillingen. HUSK - billeder til duellen. Og forslag til billeder til jubilæumsudstillingen. Aftale fælles kørsel. Torsdag 7. november - Duel med Frederikssund Fotoklub Så skal vi i byen. Frederikssund har nok en gang udfordret os til duel, så vi skal have hatte, tudehorn og alt landskampudstyret med op til dem. Og så naturligvis vores flotte billeder. Vi skal vise dem, hvordan billeder skal se ud, når de er bedst! Herlev rules!! 12. november - bedømmelse Kreativ og Natur (digital) Vi får bedømt vores to emnekonkurrencer natur og kreativ som digitale billeder og uden forstyrrelser fra printning og montering. Dommeren fortæller os, hvor naturligt et naturbillede behøver at være, og om det bliver bedre af at afbilde et højt bjerg eller en sjælden fugl. I den kreative kategori er der derimod en forventning om at der er pillet rigtig meget ved billederne, så de udgiver sig for noget andet end de er, og det skal dommeren nok også have en mening om. Begge dele bliver spændende at høre om og der kommer igen flotte billeder op på fjernsynsskærmen. 19. november - skolestue om farver, farvesyn, farverum og farvebalance I aften underviser Jørgen, der vil fortælle en masse om farver og også vise nogen af dem. Hvorfor ser farverne på vores billeder altid anderledes ud, og er der nogle af de mange tricks der er bedre end andre, hvis man vil rette op på kulørerne hjemme bag skærmen.

17 mandag 25. november - Region Nord bedømmelse Digital Downstairs står for aftenens bedømmelse af Region Nords digitale billeder. Så vi skal ind til storbyen, og her får vi chancen for at se regionens bedste billeder og til og med få at vide, hvorfor de er så fantastiske. Vi mødes også med vores kolleger fra naboklubberne, så der skal nok komme en aften ud af det. 26. november - billeder til jubilæumsudstillingen Det er nu, vi skal se de rigtige udgaver af de billeder, som vi hver især vil have med til jubilæumsudstillingen. Så giver vi hinanden de sidste forslag til, hvordan de eventuelt kan laves endnu bedre, inden de skal monteres og det er for sent. Vi ser også på samlingen af historiske billeder, for at finde ud af om nogen af dem kan bruges. 3. december - bedømmelse glas 3 Så falder afgørelserne i sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører dommerens kommentarer. Hvordan har dommeren oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig monstro allerede et billede af, hvem der bliver årets fotograf? 10. december - juleafslutning. Sidste mødeaften i 2013 bruger vi traditionelt til julehygge og nissesjov med snold og kager. Tag en lille, smukt indpakket gave med (til ca. 20 kr.) til gavelotteriet. Inden vi skilles for en velfortjent juleferie, aftaler vi hvem der kan være med til at hænge jubilæumsbilleder op efter nytår. ********************************************** fredag 3. januar ophængning af jubilæumsudstilling Så skal vores jubilæumsudstilling op og hænge. Vi kan begynde kl. 13 og skal være helt færdige kl. 17, hvor Hjortespring Bibliotek lukker, så vi får travlt. LØRDAG 4. januar jubilæumsudstillingen åbner kl. 10 Fernisering af vores jubilæumsudstilling - en rigtig fest- og fødselsdag! Herlev Fotoklub et godt sted at være.

18 7. januar - Laurits viser billeder fra sit arbejde - torden og lynild I aften tager vi med Laurits på arbejde. Måske skal vi overvære en planlagt mørklægning af en landsdel, måske skal vi inspicere vanskeligt tilgængelige transformatorer, og måske er der også nogle flotte landskaber og udsigter med 120 kv landskabsforskønnere. Kom og se, hvad Laurits ser, når han ikke er hjemme i Frankrig. HUSK at aflevere til glas januar - Se Her! Klubben investerede sidste år i en meget stor bog, der handler om at lave billeder, som man lægger mærke til og som fængsler beskueren. I aften gennemgår Jørgen en kogebogsopskrift fra det tunge værk, som forklarer helt enkelt hvordan man laver billeder, der virker og påvirker tilskuerne. HUSK - at melde sig til at have ca. 10 billeder med til smagsdommerne lørdag 18. januar - jubilæums-galla-middag Herlev bliver 60 i år! Det fejrer vi med en jubilæumsmiddag i Herlev Medborgerhus. 21. januar - Smagsdommerne # 2 Sæsonens andet arrangement med smagsdommere. I aften er det tre nye dommere der kommenterer nye samlinger af billeder og giver hvert enkelt billede et par konstruktive ord med på vejen. Det bliver vi alle sammen klogere af, og der er garanteret også flotte billeder på skærmen i aften 28. januar - besøg af Birthe Damgaard Årets første gæst er Birthe, som laver sine billeder af stofstykker. Hun har taget et par rigtige stofbilleder med, og dertil en stor samling affotograferede udgaver af sine værker, som både viser hvor forskellige billeder, hun har arbejdet med gennem årene, og også hvordan billederne bliver til. Der er ikke planlagt længere, men 11. februar er der bedømmelse af glas 4 og 6. marts skal vi til Ishøj til Region Nord bedømmelse af papir 2. Der kommer helt sikkert en god fortsættelse af dette flotte program.

19 Formand: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Bestyrelsesmedlem: Carsten Langkjær Hejrebakken Værløse Suppleant: Finn Andersen Hækmosen 74B 2730 Herlev Billedsekretær: Laurits A. Hansen Skibbyvejen 10A 4050 Skibby Næstformand: Philip Oest Møller Værebrovej 148, 2. lejl Bagsværd Suppleant: Niels M. Nielsen Kærnestykket Herlev Postgiro: (reg. nr. 1551) ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

20 Bagsiden Antelope Canyon Foto: Niels M. Nielsen

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 14-15 Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 03-04 Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Titel: Ko i Sølsted mose Dorte Lorenzen Johnsen 1 Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Mob. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand Heine Dransfeldt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Foto: Peter Strøiman

Foto: Peter Strøiman HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 12-13 Efterår Foto: Peter Strøiman Udkigstønden Nu er det sommer og højsæson for at tage billeder, og lige om lidt begynder klubaftenerne. Vi kan starte med at glæde os over

Læs mere

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015 Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund Program 1. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen Siden sidst Nu er vi kommet godt i gang med forårssæsonen, selv om der endnu ikke er ret meget forår over vejret. Men det plejer jo at komme, og

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af RNFoto Årsmøde 2017

Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Torsdag den 18. maj 2017 Afholdt hos Ølstykke Fotoklub. Fremmødte: Albertslund Fotoklub Brøndby Strand Fotoklub & RNF Brøndby Strand Fotoklub fotoakrobaterne & RNF Frederikssund

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 02-03 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Glædelig sommer - eller sensommerer er det nok blevet inden bladet udkommer. Vi har lagt klubbens 48.ende sæson bag os og nærmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Foto: Laurits A. Hansen

Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 05-06 Tjeneren Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Nu er det slut med sommerferien (for flere af os) og i gang med en ny fotosæson. Her ved indgangen til et fantastisk spændende

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

2009 januar februar marts

2009 januar februar marts november december 2009 januar februar marts 2010 www.fotoklubnegativ.dk Peter Johansen Velkommen til vintersæsonen 2009-2010 Her er så Fotoklubben Negativs aktiviteter. Sæsonens programudvalgsmøde var

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen Lyngby Fotoklub program sæsonen 2012/2013 4. september, kl. 18.30 (Ansvar Lars) Sæson start Vi starter med en fototur til Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby. Mødested ved indgangen fra Nybrovej.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012 Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen Program 2. halvår 2012 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 7462 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 I løbet af forårs-sæsonen skal vi på adskillige ekskursioner, men de er ikke indsat i programmet, da vi satser på at planlægge dem ad hoc i forhold til

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere