BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN"

Transkript

1 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

2 2

3 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige drift varetages af 65 funktionærer fra vores kontorer i København og Aarhus samt af de omkring 2500 hjælpere, der leverer ydelserne til mere end brugere over hele landet. Vi samarbejder med alle interessenter på handicapområdet lige fra den private bruger over institutioner og hospitaler til kommuner, uddannelsessteder, regioner og staten. Vores mangeårige brede samarbejdsreferencer har opbygget en meget omfattende erfaring, som medvirker til, at vi kan tilbyde brugere og bevilligende myndigheder netop det, der skaber den nødvendige fleksibilitet, sikkerhed og tryghed i samarbejdet om levering af personlig hjælp. Vores arbejde tilrettelægges konsekvent ud fra den grundværdi, at det altid er brugerens individuelle behov, der er i centrum. Kun på den måde kan den hjælp vi leverer, give det nødvendige bidrag til brugerens frihed og selvstændighed. På de følgende sider præsenteres vores kerneydelser: Gratis rekruttering Borgerstyret personlig assistance (BPA) Helhedsløsningen Vikarservice Ledsageordningen Specialpædagogisk støtte (SPS) Særligt tilrettelagt ungdomsudd. (STU) GRATIS REKRUTTERING Bruger - Hjælper Formidlingen startede oprindeligt op med at tilbyde formidling af kontakten mellem brugere og hjælpere deraf navnet Bruger - Hjælper Formidlingen. Rekruttering er fortsat en af vores kerneydelser, men der er dog sket meget siden dengang. I dag tilbydes rekruttering gratis til alle brugere i landet, og varetages via vores veludbyggede CV-database med flere end jobsøgende hjælpere. Basen indeholder meget 3

4 detaljerede søgemuligheder og er på den måde med til at sikre, at de bedst egnede hjælpere bliver fundet til at matche den enkelte brugers ønsker og behov. Som bruger kan man logge ind på vores hjemmeside, og oprette stillingsannoncer eller søge blandt CV er og kontakte udvalgte hjælperprofiler med et bestemt jobtilbud. For de brugere der ønsker det, tilbyder vores altid hjælpsomme jobformidlere også gratis at tage sig af søgningen og formidlingen af kontakt til en række hjælpere med de rette kvalifikationer. Ved anvendelse af den gratis rekrutteringsydelse skal man som bruger selv afholde ansættelsessamtaler og ansætte hjælperne samt varetage alle de øvrige opgaver, der knytter sig dertil. BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) Med BPA kan man som bruger overdrage sit arbejdsgiveransvar til andre, fx. en privat virksomhed som Bruger - Hjælper Formidlingen eller en borgerstyret forening som LOBPA. Det er dog altid brugeren, der er arbejdsleder og står for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet og instruktion af hjælperne. Som arbejdsgiver varetager vi det formelle ansvar for hjælpeordningen og de dertilhørende forpligtelser og arbejdsopgaver, såsom løn- og HR-afdeling, forsikring, arbejdsmiljø, APV m.v. Når man overdrager arbejdsgiveransvaret til os, vil man indledningsvis få et hjemmebesøg af sin egen faste BPA-rådgiver, som kan kontaktes for støtte og vejledning i hverdagen. Efter behov tilbydes endvidere rådgivning i håndtering af særlige juridiske problemstillinger fra vores løn- og HR-afdeling. Desuden omfatter en BPA-løsning hos BHF altid vikarservice, som sikrer garanti for højt kvalificerede vikarer ved sygdom eller lignende uforudsete problemer. Vores størrelse, erfaring og værdisæt gør, at vi altid kan love de brugere, der overdrager deres arbejdsgiveransvar til os, den bedste kvalitet til dem og deres hjælpere. 4

5 HELHEDSLØSNINGEN Personlig hjælp til mennesker med handicap, fra 3 timer om måneden til 24 timer i døgnet. Bruger - Hjælper Formidlingen tilbyder brugere med behov for støtte og pleje en samlet administration af deres hjælpeordning ofte i kombination med respiratorovervågning. Vores team af rådgivere varetager sammen med de andre støttefunktioner i virksomheden alle opgaver, der er knyttet til en hjælpeordning, herunder hjemmebesøg, rekruttering, ansættelse og instruktion af hjælpere, vagtplanlægning, lønadministration, rådgivning og vejledning af brugeren. Med en helhedsløsning hos os behøver brugeren, hjælperne, kommune, regioner og eventuelt pårørende og andre involverede parter kun at henvende sig ét sted for at få overblik og svar på de mange spørgsmål, der naturligvis opstår i forbindelse med det at have en hjælpeordning. Som bruger kan man blive boende i eget hjem hos familien samt tæt på sit netværk, og alle involverede parter vil opleve maksimal tryghed og tilfredshed. 5

6 VIKARSERVICE Muligheden for at kunne tilkalde en kvalificeret vikar med kort varsel er af afgørende betydning når man har brug for hjælp. Derfor tilbyder vi landsdækkende vikarservice døgnet rundt. Vores vikarservice er et væsentligt bidrag til den leveringssikkerhed og dermed tryghed og tilfredshed, som vi ønsker at give vore egne brugere, men tilbydes også til brugere, kommuner og regioner, der ikke ellers benytter Bruger - Hjælper Formidlingen. Ved akut opstået sygdom på en hjælpeordning, er vores fleksible og effektive vikarkontor i stand til med kort varsel at sende en kvalificeret vikar. Alle vikarer har været igennem en grundig samtale, hvor vi får dokumenteret vikarens erfaringer, faglige kvalifikationer og generelle egnethed til at opfylde de betydelige krav, vi stiller til vores vikarer. LEDSAGEORDNINGEN Ledsageordningen efter servicelovens 45 og 97 tilbyder borgere med fysisk og psykisk handicap mellem 16 og 67 år op til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter uden for hjemmet. Med en ledsageordning hos os varetager vi alle de forpligtelser og opgaver, der er forbundet med driften af ordningen, såsom løn- og HR-afdeling, forsikring, puljeadministration, rekruttering og vikarservice. Rekrutteringen sker altid i samråd med brugeren, så der opnås det bedst mulige match af kvalifikationer, personlighed og interesser. Ved opstart af en ledsageordning afholdes et hjemmebesøg, hvor man som bruger får tilknyttet en fast kontaktperson, der varetager driften af ordningen. På hjemmebesøget afstemmes forventninger til samarbejdet og brug af ordningen samt udarbejdes en rekrutteringsprofil. Vi varetager i dag driften af ledsageordninger for omkring 900 brugere, og har gennem årene opbygget erfaringer, der sikrer, at vi kan tilbyde den bedste varetagelse af ledsageordningen. SPECIALPÆD. STØTTE (SPS) Studerende med et psykisk eller fysisk handicap, på erhvervsuddannelser, ungdomsuddan- 6

7 7

8 nelser og videregående uddannelser, kan som kompensation for sin funktionsnedsættelse, tilbydes forskellige former for specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet i samarbejde med brugere, uddannelsessteder og de leverandører styrelsen indgår aftale med. Med en SPS-ordning hos os varetager vi alle de forpligtelser og opgaver, der er forbundet med driften af ordningen, såsom rekruttering af hjælpere med de rigtige kvalifikationer, løn- og HR-afdeling, forsikring m.v., samt løbende vejledning og koordinering mellem den studerende, hjælperen, studievejlederne og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det betyder, at den studerende kan koncentrere sig om studierne og kun skal henvende sig et sted for at få hjælp og vejledning. Vi har siden 2001 haft kontrakt med Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen om levering af SPS i form af hjælpere, støttepersoner og sekretærer til uddannelsessøgende med bevægelseshandicap, høre- og synsnedsættelse, ordblindhed og psykiske vanskeligheder. SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE (STU) et tilbud om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov I 2007 vedtog Folketinget loven om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for at sikre, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, modtager et alternativt og individuelt tilpasset tilbud. Som en del af STU-løsningen tilbyder vi individuelt tilpassede støtteforløb i form af ledsagelse, personlig assistance og mentorordninger, som tillige omfatter rekruttering, ansættelse og aflønning af hjælperne og støttepersonerne. Tilknytningen af fx en støtteperson kan give STU-eleven den nødvendige tryghed og ro, der kan være afgørende for om STU-forløbet bliver en succes. Vi står altid parat med nærmere information om vores forskellige ydelser og kommer også gerne ud til et uforpligtende møde og præsenterer os selv. København tlf Aarhus tlf formidlingen.dk

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere