Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 Dato 1. april 2008 J.nr Familieudvalget har i brev af 14. marts 2008 stillet en række spørgsmål omkring plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89. Departementet for Familie og Sundhed kan oplyse følgende: Postboks Nuuk Oq/tel Fax ) Familieudvalget ønsker en præcisering af det antal børn, der i 2006 var anbragt udenfor hjemmet. I skrivelse til Familieudvalget af fra det daværende Landsstyremedlem (jr.nr.01.38) blev det oplyst, at i alt 1140 børn var anbragt udenfor hjemmet, og at 688 af disse var anbragt hos plejefamilier. Er denne opgørelse korrigeret for de børn, der i 2006 gentagende gange blev anbragt udenfor hjemmet, og hvorledes aflæses akutte anbringelser i det oplyste talmateriale? Departementet for Familie og Sundhed har kun de tal vedrørende anbringelser der bliver opgivet via indberetningerne fra kommunerne. Hvis der ikke er modtaget en indberetning om hjemgivelse af et barn, vil dette barn stadig stå opført som anbragt udenfor hjemmet. Antallet af akutte anbringelser er ligeledes indhentet via indberetningerne fra kommunerne, men dette tal er meget usikkert, da der her ikke hersker en entydig tolkning af begrebets betydning. Antallet af akutte anbringelser ser således ud for samtlige kommuner til og med 2006: Nanortalik 8 Qaqortoq 168 Narsaq 12 Ivittuut 0 Paamiut 10 Nuuk 15 Maniitsoq 25 1/1

2 Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit 4 Ilulissat 38 Qeqertarsuaq 6 Uummannaq 13 Upernavik 26 Qaanaaq 0 Ammassalik 21 Ittoqqortoormiit 2 2) Hvorledes så tallene ud for 2007? Det samlede antal af anbringelser udenfor hjemmet er til dags dato Disse er fordelt med: 709 i plejefamilie 162 på døgninstitution 281 i anden form for pleje for eksempel i pleje med henblik på adoption og kommunale døgninstitutioner eller privat pleje. 3) Findes der hos Landsstyremedlemmet konkrete viden om det årlige antal af akutte anbringelser? Der findes i Landsstyret kun den viden der modtages fra kommunerne via indberetninger og det er meget sparsomme oplysninger. 4) Er der i gennemført undersøgelser om alderen på de plejebørn, der anbringes hos plejefamilierne? Der findes ingen undersøgelser om alderen på de børn der anbringes udenfor hjemmet. 5) I hvilket omfang er der kendskab til, at kommunerne anbringer svært omsorgssvigtede børn hos almindelige plejeforældre? Kommunerne oplyser ikke i deres indberetninger hvor skadet barnet er, når man anbringer barnet i plejefamilie, - Landsstyret har ikke disse oplysninger. Der kan kun via den Centrale Venteliste ses hvilke børn der bliver indskrevet på ventelisten. De anbringende kommuner som er beslutningstagere i anbringelser af børn og unge underfor hjemmet ved, at det er mest formålstjenligt for alle parter især for de børn og unge med et stort behov, at man bedst opnår behandlingsresultater når disse anbringes tidligere. Vi ser ofte via Den Centrale Venteliste at disse børn og unge kan får identitetsproblemer, fordi de ofte har tilknytnings- og adfærdsproblemer som er svære at kapere hos almindelige plejefamilier. 2/5

3 6) Kan Landsstyreområdet give et samlet økonomisk overslag over, hvad det årligt koster samfundet at anbringe børn og unge udenfor hjemmet? Nedenfor gives et overslag over, hvad det koster samfundet at anbringe børn og unge udenfor hjemmet. Udgiftsposterne kan deles op på udgifter forbundet med anbringelser på de landdækkende døgninstitutioner for børn og unge, samt udgifter forbundet med plejefamilieanbringelser. I forbindelse med udgifter vedrørende plejefamilieanbringelser er Departement for Familie og Sundhed afhængig af tilbagemelding fra kommunerne om det reelle forbrug. Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt at redegøre for udgifterne forbundet med udbetaling af plejevederlag som er forhøjet med henholdsvis 50 og 100 %, samt udgifter forbundet med akut anbringelse og indskrivningsbeløb. Faktuelt forbrug på døgninstitutioner for børn og unge (2007): kroner Overslag over udgifter til plejevederlag til plejefamilier(2007): kroner Overslag over lomme- og tøjpenge(2007): kroner Overslag over kostpenge til plejefamilien(2007): kroner I alt (overslag) kroner Udover det almindelige plejevederlag kan der ydes tilskud til plejefamilier ved akut anbringelse samt et indskrivningsbeløb på maksimalt kroner. 7) Hvor mange børn figurerer aktuelt på Den Centrale Venteliste og hvad vil Landsstyremedlemmet gøre for løbende at synliggøre antallet? Der er aktuelt 35 på Den Centrale Venteliste. Departementet for Familie og Sundhed oplyser gerne antallet af børn på Den Centrale Venteliste ved henvendelser. 8) I hvilket omfang er plejefamilier (alle typer af plejefamilier) af kommunerne (almindelige, akutte, og professionelle) forsikret ved eksempelvis tyveri, hærværk og personulykker begået af egne plejebørn? Landsstyret er ikke bekendt med antallet af plejefamilier, der af kommunerne er forsikret. Da kommunerne er forpligtet til at sørge for en plejekontrakt, herunder arbejdsvilkår og betaling, er det op til den enkelte kommune at fastsætte en grænse for selvrisiko og forsikring. Der skal selvfølgeligt være en vis sammenhæng mellem det ansvar en plejefamilie påtager sig, og den økonomiske risiko plejefamilien samtidig påtager sig. I forhold 3/5

4 til størrelsen på plejevederlag, er der ikke proportionalitet i at pålægge en plejefamilie en stor økonomisk risiko i form at en høj selvrisiko ved evt. forsikringsskader. 9) Er der i relationen kommune og de enkelte plejefamilier tale om et ansættelsesforhold med dertilhørende forsikringsmæssige forpligtelser? Der er ikke tale om et egentlig ansættelsesforhold, når det gælder almindelige plejefamilier og akutplejefamilier. Når socialudvalget godkender en plejefamilie, er der tale om plejeforhold og det er ikke under overenskomstmæssige forhold, som ansættelse af professionel plejefamilier er. Det skal dog understreges, at kommunerne føre tilsyn med plejefamilierne og kan fratage en plejetilladelse, hvis det findes påkrævet. 10) I hvilket omfang dækker kommunens forsikringer i forhold til plejebørn? Dette både i relation til plejebørns ansvarspådragende handlinger og såfremt plejebarnet under plejeopholdet forårsager ulykke overfor andre? se spørgsmål 8 11) Er gældende regler og praksis omkring forsikring af plejefamilier ifølge Landsstyreområdet tilfredsstillende, eller findes der at være et behov for, at enten at det offentlige betaler forsikring for plejebarnets ansvarspådragende eller ulykkesresulterende handlinger, eller at der omvendt lovmæssigt blev opstillet en betingelse til plejeforældrene, at de skal have en ansvars- og ulykkesforsikring, der tillige dækker plejebørnene? Det er et område, hvor der er behov for en nærmere undersøgelse af området og hvis der er et behov for det, må der fastsættes regler for området. 12) I Landsstyrets redegørelse FM 2008/94 anføres det om plejevederlaget, at det ikke har været muligt at konkretisere i hvilket omfang kommunerne gør brug af muligheden for at graduere plejevederlaget. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at Familieudvalget ikke kan få indblik i dette, og Familieudvalget skal anmode Landsstyret om at formå det relevante landsstyreområde til at kontakte kommunerne for at få klarhed over i hvilket omfang plejevederlaget gradueres, og ud fra præmisser. Landsstyret har nedsat en intern arbejdsgruppe der skal se på hvorledes informationen om anbragte børn og fremtidige anbringelser kan gøres mere brugbar. Denne arbejdsgruppe vil også se på muligheden for et system, der også gør det nemmere for kommunerne at indberette anbringelser og hjemgivelser. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/ Med venlig hilsen Arkalo Abelsen 4/5

5 5/5

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49.

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv,

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering AFSNIT 2. Grønland Indledning I 2005 gav FN s Komité for Barnets Rettigheder i deres svar

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU

ÅRSBERETNING 2014. Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU ÅRSBERETNING 2014 Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU INDLEDNING Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU har nu eksisteret i 5 år. Befolkningen og myndighedernes kendskab til IKIU er øget markant,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere